Start > Ritul bizantin > Praznicul Na演erii Maicii Domnului

Praznicul Na演erii Maicii Domnului

1 September 2006
2,343 afi箝ri

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro
Na演erea Preacuratei Fecioare Maria

Na演erea ta de Dumnezeu N綼c綟oare Fecioar, bucurie a vestit la toat lumea (Tropar)

Frai cre演ini,

Ziua na演erii fiilor lui Adam 槐 a Evei, era socotit ca o zi de triste-e pentru cei ce se n蒪teau 槐 nu de bucurie fiindc erau ni演e fii ai m滱iei, ai p綷atului 槐 chiar vr綝ma槐 a lui Dumnezeu. Erau socoti槐 pieirii 槐 mo演enitori ai blestemului Dumnezeiesc, c綷i p滱 la M滱tuitorul toat lumea mergea 螽 iad, 槐 buni 槐 r緅. Cu na演erea Fecioarei Maria, au 螽ceput s se iveasc zorile de ziu, s treac noaptea aceasta de 螽tuneric 槐 s se a演epte soarele drept裻ii care va lumina lumea 槐 o va r綼cump綖a din blestemul cel greu 螽 care c罳use.

Iat de ce na演erea Sf. Fecioare Maria este un eveniment mare de bucurie pentru neamul omenesc. Pe aceast Fecioar o a演eptau prooroci, patriarhi vechiului Testament 槐 tot neamul omenesc. 姲p綖atul Solomon 螽ainte de na演erea Sf. Fecioare cu muli ani o veste演e cu duhul zic滱d: “Cine este aceast fericit f綯tur care se ive演e 螽 calea vieii cu at漮ea haruri? Ea este str緄ucitoare ca zorile unei frumoase zile, pl綷ut ca luna 槐 aleas ca soarele. Este puternic 槐 螽frico箝toare, ca armatele a榷zate 螽 linie de b綟aie c綖ora nimeni nu le poate sta 螸potriv”.

姷tr-adev綖, Sf. Fecioar este 螽frico箝toare pentru iad, c綷i s-a n綼cut ca s zdrobeasc capul 榮rpelui diavol 槐 s se distrug 螸p綖裻ia p綷atelor.Dar pe c漮 este de 螽frico箝toare pentru diavoli, pe at漮 este de m滱g毃etoare pentru s綖manii oameni afundai p滱 atunci 螽 螽tuneric, 螽 sclavie 槐 idolatrie. Ea se na演e ca s devin maic a M滱tuitorului, a Fiului lui Dumnezeu. Se na演e pentru a lucra m滱tuirea neamului omenesc, pentru a fi Regina 槐 螸p綖綟easa cerului 槐 a p緆滱tului.

O, c漮 este de sl綮it Na演erea Sfintei Fecioare Maria! Dumnezeu – Tat緄 蹎i pune toat bun綮oina. Dumnezeu – Fiul vede mai 螽ainte 螽 ea pe Maica Sa iubit, iar Dumnezeu-Sf. Duh se odihne演e 螽 ea 槐 o umbre演e ca pe o Fecioar 槐 mam sf滱t f綖 de prihan. 姷gerii sl綮esc cu c滱t綖ii de bucurie 槐 se lumineaz prin venirea ei 螽 lume. Leag緋ul Sf. Fecioare Maria a fost 螽conjurat de smerenia cea mai ad滱c 槐 de s綖綷ia cea mai des綮漷槐t. Ea trebuia s distrug p綷atul m滱driei care se 螽r緂綷inase ad滱c 螽 inima omului. Prin exemplu ei a ar綟at lumii c smerenia 槐 s綖綷ia vor umple de daruri cere演i pe cei ce urmeaz. Ascultai acum cum scrie Sf. Scriptur despre na演erea Preacuratei Fecioare Maria.

In Palestina era un om cu numele Ioachim, care avea o soie ce op chema Ana. Am滱doi erau de neam mare, 螸p綖綟esc 槐 arhieresc, plini de bun綟ate 槐 de milostenii. Erau smeriii 槐 evlavio槐, nelipsind de la biseric, unde aduceau lui Dumnezeu Jertfe 槐 mulumiri pentru binefacerile primite. Erau 螽s foarte m殠nii, c綷i ajunseser la ad滱ci b綟r滱ei 槐 nu aveau nici un copil.

姷 vremea aceea cei care nu aveau copii erau socotii ca lep緂ai de Dumnezeu 槐 de aceea erau dispreuii, iar ceilali nu primeau nimic din m滱a lor. La biseric ei trebuiau s stea mai 螽 urm 槐 c滱d aduceau jertfe la altar ei erau ultimii.

姷tr-una din zile fiind s綖b綟oare mare la evrei, s-au dus la biseric 槐 Ioachim cu soia lui. Din r潎n pentru Dumnezeu, au 螽dr罳nit s aduc jertf 螽aintea celorlali. Preotul s-a m滱iat foarte tare 槐 i-a 螽fruntat cu cuvinte aspre. Ioachim 槐 Ana au ie槐t afar ru槐nai 槐 merg滱d spre cas b綟r滱ul Ioachim spuse femeii sale: “Pe mine nu m mai trage inima s merg 螽 casa mea, pentru c suntem urgisii de Dumnezeu 槐 de oameni. Du-te tu singur 槐 d milostenie la s綖aci, f rug綷iuni, iar eu m duc 螽 munte la pe演er acolo voi posti 槐 voi ruga pe Dumnezeu cu lacrimi, s se milostiveasc spre noi 槐 s ne d綖uiasc 槐 nou un copil.”

Desp綖indu-se unul de altul, Ana s-a dus acas, a intrat 螽 gr緂in 槐 螽genunchind se ruga lui Dumnezeu zic滱d: “Doamne Atotiitorule, cela ce numai cu cuv滱tul T綦 ai f綷ut cerul 槐 p緆滱tul 槐 toate c漮e se v緂; Cela ce ai zis f綯turilor Tale s creasc 槐 s se 螽muleasc Cela ce ai binecuv滱tat pe Sarra soia lui Avraam 槐 la b綟r滱ee a n綼cut pe Isac; d-mi Doamne 槐 mie road p滱tecelui meu ca s scap de ocara oamenilor 槐 f緁緂uiesc c ce voi na演e, fie fat fie b緅at, 螿 voi d綖ui cu toat inima s slujeasc 溮e toat viaa 螽 biserica Ta cea sf滱t.”

Ioachim, b綖batul ei , se ruga 螽 acela槐 timp sus 螽 munte petrec滱d 螽 lacrimi 槐 post. V罳滱d Dumnezeu suspinele celor doi b綟r滱i, a trimis pe arhanghelul Gavriil acolo 螽 munte la Ioachim care i-a zis: “Bucur-te Ioachime 槐 te vesele演e; eu sunt 螽gerul lui Dumnezeu, Gavriil, 槐 am venit la tine s-i spun c vei avea o fecioar, care va na演e 螽 fecioria sa pe 姲p綖atul lumii. Las sup綖area 槐 mergi vesel acas c a auzit dumnezeu rug綷iunile tale.” Acestea zic滱d 螽gerul s-a dus 槐 la Ana spun滱du-i 槐 ei acelea槐 cuvinte.

Dup ce a auzit cuv滱tul 螽gerului, Ioachim s-a dus acas unde a aflat-o 槐 pe Ana vesel, iar dup nou luni aceasta a n綼cut o feti frumoas, 槐 sf滱t, prin 螸preunare fireasc, dar care era rodul postului, al lacrimilor, milosteniilor 槐 rug綷iunilor.

姷 acea vreme evreii aveau obicei s cheme preoii a opta zi dup na演ere ca s pun nume pruncului. A榮 au f綷ut 槐 Ioachim 槐 Ana 槐 au botezat-o pe fiica lor Maria ce se t滎cuie演e 姲p綖綟eas. 姷 limbajul elinesc aceasta 螽seamn izb綮itoare – va izb綮i deci neamul omenesc din ghearele diavolului 槐 din muncile iadului.

Acest praznic 螿 s綖b綟orim noi ast罳i frai cre演ini, aceast tain o prea m綖im. L綦d緆 pe Ioachim 槐 pe Ana, p綖inii Maicii Domnului. Pe c漮 au fost de sup綖ai, pe at漮 de mult i-a bucurat Dumnezeu, d綖uindu-le pe cea mai aleas dintre toate neamurile, pe cea care a 螸p綷at cerul cu p緆滱tul , pe Dumnezeu cu oamenii. De aceea Sf滱ta Biseric c滱t cu mare glas troparul na演erii sale zic滱d: “Na演erea ta de Dumnezeu N綼c綟oare Fecioar, bucurie a vestit la toat lumea; c din tine a r綼綖it Soarele drept裻ii, Hristos Dumnezeul nostru. 波 dezleg滱d blestemul a dat binecuv滱tare 槐 stric滱d moartea ne-a d綖uit nou via ve槃ic.”

姷tr-adev綖, n綼c滱du-se 螽 Nazareth Sf滱ta Fecioar, s-a vestit sf漷槐tul trist al nopii p綷atului 槐 s-au ivit zorile unei zile luminoase. 泱im cu toii c atunci c滱d se revars zorile dimineii toat firea se bucur. Sf滱ta Fecioar vestea sf漷槐tul relelor noastre, vestea oamenilor sosirea zilei 螽 care va str緄uci soarele drept裻ii care va veni s lumineze lumea.

Fecioara Maria este asem緋at cu luna care este mai str緄ucitoare dec漮 toate stelele 槐 care 蹎i 螸prumut str緄ucirea de la soare 槐 lumineaz 螽 timpul nopii. Iisus – adev綖atul soare nu se ar綟ase 螽c, dar Maria 螿 veste演e 槐 螽tunericul de care era p綟runs omenirea 螽cepe a se risipi. Prin minunata str緄ucire a virtuilor sale ea este asem緋at chiar cu soarele 螽su槐, mai ales c str緄uce演e ca un soare 螽tre noi 槐 Dumnezeu. Iat despre cine zicea Solomon 螸p綖atul: “Cine este aceasta care se ive演e ca zorile, frumoas 槐 aleas ca soarele?”

Dar na演erea Sfintei Fecioare Maria a adus o mare dezn緂ejde demonilor din iad, produc滱d 螽tristare lui lucifer 槐 螽gerilor lui. Prin na演erea ei s-a 螸plinit cuv滱tul lui Dumnezeu pe care 螿 spusese 榮rpelui 螽榷l綟or 螽 rai: “Du榦緋ie voi pune 螽tre tine 槐 femeie, 螽tre s緆滱a ta 槐 螽tre s緆滱a ei. Aceasta va zdrobi capul t綦.” 姷tr-adev綖, prin na演erea Fecioarei Maria diavolul a suferit groaz mare, de aceea Sf. Biseric cu mare dreptate a or滱duit s prosl綮im amintirea acestei s綖b綟ori 槐 s ne bucur緆 槐 noi 螸preun ci proorocii, 螽gerii 槐 toi sfinii.

Iat de ce iubii cre演ini, suntem datori s urm緆 pilda vieii 槐 credinei Fecioarei Maria. Dac ast罳i Sf. Fecioar st pe tron str緄ucit 槐 s-a 螽緄at mai presus dec漮 toi 螽gerii, aceasta se datore演e sfineniei, virtuile ei 槐 grijii pe care a avut-o s rodeasc darurile primite de la Dumnezeu.

Dar noi ce facem cu harurile primite la botez, atunci c滱d am devenit mo演enitori ai 螸p綖裻iei cerurilor? Avem noi grij s facem fapte de credin, de n緂ejde, de dragoste, sau am 螽gropat talantul? Ne interes緆 noi cum s practic緆 viaa cre演in, sfinenia, umilina, cur裻ia, r綧darea, milostenia 槐 toate celelalte dup care ne cunoa演em c suntem fii Lui?

Dup cum observ緆 螽 lume, 螽tuneric mare domne演e 螽 inima, mintea 槐 viaa oamenilor, c綷i 螽 螽tuneric sufletesc 槐 trupesc se z緆islesc 槐 se nasc oamenii pe p緆滱t. De槐 se nasc din p綖ini cre演ini, copii sunt z緆islii 螽 p綷ate de desfr滱are, 槐 cad cu totul din harul virtuilor, c綷i dup ce inii au tr緅t necununai, f綖 binecuv滱tarea lui Dumnezeu 螽 biseric, nu in socoteal de posturi, de s綖b綟ori 槐 nu respecte legile dreptei credine, 槐 nici chiar legile medicinii ca s se poat na演e ceva bun pe faa p緆滱tului.

Se str緂uiesc oamenii pentru copii lor s le fac condiii bune 螽 copii 螽 p綷ate. Vai viaa aceasta, dar nu 螽deplinesc ce este mai important. Din 演iin sau ne演iin dispreuiesc legile credinei 槐 螽 timpul beiei 槐 al chefurilor blestemate, z緆islesc de ei, c vor avea de suferit 槐 vor deveni o mare povar pe capul p綖inilor mai t漷ziu 槐 chiar al societ裻ii 螽tregi. De aceea 蟊 auzim pe muli tineri pl滱g滱du-se, c ar dori 槐 ei s fie mai buni, s nu mai fac rele, s se poat ruga 槐 s iubeasc biserica, dar nu pot. Pe muli 蟊 auzi zic滱d: “Parc e cineva care nu m las 槐 m 螸pinge s fac r綦.”

Da, 螽tr-adev綖 exist cineva care nu-i las 槐 acest cineva este diavolul. S緆滱a de la el s-a z緆islit odat cu ei 螽 timpul poftelor p綷綟oase al tr緅rii f綖 s se in seama de legile lui Dumnezeu. Atunci a 螽ceput diavolul s ia 螽 st綯滱ire 螽cetul cu 螽cetul sufletul 槐 trupul omenesc 槐 cu c漮 s-a tr緅t mai mult 螽 p綷ate, cu at漮 a prins 槐 el r緂綷ini mai ad滱ci, de aceea muli nu mai au putere s se ridice din mocirla p綷atelor.

Iat de ce tinerii trebuie s se fereasc de orice primejdie sufleteasc, fiindc majoritatea au fost z緆islii 槐 crescui 螽 gusturile lumii 槐 a pl綷erilor ei p綷綟oase, iar acum e greu s le cerem ca s se ocupe cu lucruri serioase. Mili i-au 螽 r滻 religia 槐 vorbesc cu dispre de slujitorii biserici. Foarte puini din cei distru槐 complet suflete演e 槐 trupe演e mai 螽cearc un loc de salvare.

Prin urmare frai cre演ini, vedem cum p綖inii sunt cei dint毃 care calc 螽 picioare legile lui Dumnezeu 槐 apoi ei mai vor ca s fie ascultai 槐 respectai de copii lor. Acest lucru nu mai e posibil, de aceea muli isp蒪esc cu lacrimi amare aceste c緄c綖i de lege ale lui Dumnezeu 槐 mor cu am綖綷iunea aceasta 螽 suflet 槐 se duc 螽 chinurile iadului. S ne form緆 deci din copil綖ie inima pentru virtui cre演ine, s ne 螸p綷緆 cu lipsurile, s ne 螽fr滱緆 pornirile dobitoce演i 槐 s ne obi槃uim cu viaa duhovniceasc spre binele sufletului 槐 al trupului nostru.

Dup ce s-a n綼cut fericita Fecioar Maria, p滱 la etatea de trei ani a fost sub paza p綖inilor care au 螽v裻at-o acelea槐 frumoase virtui pe care 槐 ei le-au practicat. Parc o vedem pe b綟r滱a Ana cumo 螽va rug綷iuni 槐 nu ne putem opri s nu ne g滱dim c multe mame ast罳i nu poart de grij copiilor lor. Astfel 螽 primii ani榣ri, nu-i aduc la biseric, nu le arat sf滱ta credin 槐 nu-i feresc de locurile periculoase care le stric cre演erea s緋綟oas.

Muli p綖ini nu se 螸p綖t蒪esc c滱d sunt tineri 槐 mare gre榷al fac pentru c 槐 pruncul care este 螽 p滱tece trebuie s primeasc din taina aceasta sf滱t ca s ias un copil cu sfinenie 螽 el. Dar muli p綖ini tineri nu fac lucrul acesta, iar dup ce li s-au n綼cut copila槐i nu-i aduc cu anii la biseric ca s fie 螸p綖t蒪ii. P滱 la v漷sta de 7 ani, copiii trebuie adu槐 la biseric s fie 螸p綖t蒪ii din 40 螽 40 zile. S se intereseze m綷ar bunicile dac p綖inii nu sunt 螽 stare 槐 n-au credin, pentru c prin trupul 槐 s滱gele Domnului se sfinesc copiii.

Vai de p綖inii care nu-槐 cresc copiii 螽 fric de Dumnezeu, c綷i vor avea multe de tras de pe urma lor, deoarece ace演i copii l綼ai de capul lor vor r緆滱e surzi la sfaturile 槐 poruncile p綖inte演i. Ace演i copii vor avea dezgust pentru tot binele, nu vor fi 螽 stare s se ocupe de lucruri serioase 槐 nu 蹎i vor face datoria nici 螽 servici, nici 螽 casa p綖inilor. Vor fi nestatornici 螽 c綼綟orie, complet dezorientai 螽 toate problemele vieii 槐 nefolositori pentru 螽treaga societate. De aceea auzim 槐 vedem cum tineretul nostru face at漮ea crime, violuri, furturi, b綟緅, beii 槐 tot felul de nenorociri, sup綖滱d grozav pe p綖inii lor.

Ace演i p綖ini care n-au avut grij de ei acum 蹎i iau plata 槐 vor mai avea 槐 o alt judecat 槐 suferin ve槃ic, pentru c nu 槐-au f綷ut datoria fa de copiii lor ca s le arate lumina 螽v裻綟urii Domnului Hristos. Sf. Scriptur ne spune cum patriarhul Iacob a avut un vis cu o scar lung ce lega cerul cu p緆滱tul pe care suiau 槐 coborau 螽gerii lui Dumnezeu.

Frumos 槐 mare vis pentru c scara din visul lui Iacob este Preasf滱ta Fecioar a c綖ei na演ere o pr罳nuim ast罳i. Ea este aceea care a legat cerul cu p緆滱tul 槐 prin cur裻enia sufletului 槐 a trupului ei a pogor漮 pe Fiul lui Dumnezeu pe p緆滱t. Prin ea ne 螽rudim 槐 noi cu Dumnezeu 槐 mai mult chiar ne facem fiii lui Dumnezeu. Odat cu na演erea Fecioarei Maria, 螽gerii cerului coboar la noi ca s ne ridice sus de pe p緆滱tul acesta care prin p綷atul lui Adam a primit blestem, lacrimi 槐 suferine.

S b緁緆 de seam, 螽c, c dedesubt, sub scara aceasta, este o alt scar care duce jos, spre iad. Pe aceast scar suie 槐 coboar 螽gerii iadului – demonii. 姷gerii cerului vor s ne lege cu Dumnezeu, 螽 timp ce 螽gerii iadului vor s ne lege cu diavolii 螽tunericului. Depinde de viaa noastr, de cine vrem s ascult緆, c綷i 螽 viaa noastr se amestec puterile cerului, dar 槐 ispitele iadului.

S ne facem socoteala 螽 momentul de fa fiecare 槐 s vedem de cine ascult緆 mai mult. S privim la viaa noastr 槐 s ne vedem faptele bune sau p綷atele 槐 de aici vom putea s 螽elegem ai cui suntem 螽 momentul de fa 槐 cui slujim; lui Dumnezeu, sau diavolului.

S serb緆 deci cu bucurie, frai cre演ini, sf滱ta zi a na演erii Maicii Domnului. S-o l綦d緆 cu c滱t綖i duhovnice演i, s c緂em 螽 genunchi 螽aintea sfintei ei icoane 槐 s binecuv滱t緆 pe aceea pe care 螽gerii o laud 螽 cer. S o vener緆 cu toat evlavia 槐 cu toat dragostea, c綷i prin mijlocirile ei ne facem fii iubii ai lui Dumnezeu, ne umplem de darurile cere演i 槐 ne cur裻im inimile m綖turisind-o ca Maica lui Dumnezeu.

S avem 螽 ea des綮漷槐ta 螽credere 槐 s-o chem緆 螽 ajutor 螽 orice 螸prejurare, 螽 timpul vieii noastre c綷i Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 槐 Fiul ei cel Unul N綼cut, i-a dat cheia comorilor milostivirii Sale, ca Maicii lui Dumnezeu celei prea iubite 槐 ea este atotputernic ca s ne ajute 槐 s ne apere 螽 nevoile 槐 螽 necazurile noastre. Dar 槐 noi s fim recunosc綟ori 槐, mai ales, partea femeiasc s-i urmeze vieii ei curate 螽tru totul, cu sfinenie, modestie 槐, mai ales, smerenie. Fiecare s 螽ale mereu rug綷iuni c綟re Dumnezeu ca s-槐 izb綮easc sufletul de ispita 槐 veninul 榮rpelui diavol.

Rug綷iune

O, Prea Sf滱t Fecioar Maria, 姲p綖綟easa cerului 槐 a p緆滱tului, care te-ai n綼cut din sfinii t緅 p綖ini Ioachim 槐 Ana, ni nu avem cununi de aur ca s 螽cunun緆 cinstit fruntea ta 槐 nu putem s-i 螽緄緆 at漮ea biserici 槐 altare dup meritul pe care-l ai. Sufletul nostru 螽s s fie biseric, iar inima altarul, unde s ard t緆毃a rug綷iunilor noastre.

Roag pe Fiul t綦 ne螽cetat pentru tot neamul nostru cre演inesc ca s ne ierte 槐 s ne ajute s putem face 槐 noi voia Sa, pentru ca 槐 noi s fim 螽 partea celor ce se m滱tuiesc 螽 vecii vecilor. Amin.

Ritul bizantin