Start > Ritul latin > În spatele lui da și în spatele lui nu

În spatele lui da și în spatele lui nu

25 October 2008
901 afișări

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a XXVI-a de peste an (Anul A)

Este și un creștinism “declamator”

Sunt dintre aceia care spun da și fac nu. Și dintre aceia care spun nu și fac da. Evident lui Dumnezeu îi plac cei care spun da și fac da. Totuși este tot atât de evident că între cel care spune și nu face, și care nu are cuvintele drepte pe buze dar este în stare de a prezenta acțiuni convingătoare, preferințele sale merg spre această a doua categorie de indivizi. Parabola din evanghelie reprezintă condamnarea inexorabilă a unui creștinism “declamatoriu”, plin de cuvinte, formule, declarații solemne, profesiuni de credință, dar gol de fapte convingătoare.

Nu sunt suficiente “luările de poziție” (natural “ferme”). Nu sunt suficiente reafirmările principiilor (natural “invulnerabile”). Este prea puțin să fii în regulă cu ortodoxia. După cuvinte trebuie să urmeze acțiunile. După principii trebuie să urmeze o conduită coerentă. Învățăturilor trebuie să urmeze exemplul personal. Crezului recitat cu voce clară, trebuie să urmeze o viață care să nu-l dezmintă.

Ideile manifestate nu pot să fie numai în armonie cu doctrina sănătoasă (“depositum fidei”), dar trebuie să fie așa cu conduita practică. Este indispensabil de “a săvârși adevărul”, și nu numai de a-l cunoaște, de a te gândi la el, de a-l păzi, de a-l vesti. Mai mult, putem să spunem că cunoaștem pe deplin adevărul, numai dacă îl “facem”. “Cine face adevărul vine la lumină” (Io 3,21) Practica nu este o banală consecință a cunoașterii adevărului, ci reprezintă condiția necesară pentrua atinge cunoașterea lui Dumnezeu. Practica, nu teoria, este pricipiul de cunoaștere.

La sfârșitul vieții nu vom fi judecați despre doctrină, dar despre fapte: pâinea oferită celui flămând, paharul de apă oferit celui însetat. Mai mult, cei aleși vor mărturisi cu candoare că nu sunt la post cu ortodoxia, vor recunoaște erorile lor în materie cristologică: “Când te-am văzut flămând… gol…bolnav… sărac… întemnițat?…” (Mt 37-40). Adică: “Nu știam că erai așa!” Totuși vor fi primiți în Împărăția cerurilor deoarece comportamentul lor era cel drept.

În ultimă instanță, în fața tribunalului suprem, contează să fii în regulă cu porunca iubirii. Slava lui Dumnezeu nu este compromisă dacă ne încurcăm în vreo definiție dogmatică. Dar imaginea sa este întunecată dacă noi refuzăm un act de milostivire. El se simte pentru a spune așa păgubit dacă refuzăm hrana și îmbrăcămintea sau un adăpost unui oarecare sărac.

Nu care anulează toate da-urile

Situația descrisă de parabolă are câteva variante. Una poate să fie aceasta. Sunt creștini care spun da lui Dumnezeu pe tărâmul moralei sexuale, în apărarea tradițiilor religioase, în practicile de evlavie, în jertfele cele mai costisitoare, în ascultarea față de superiori. Proclamă, tare, în orice ocazie, apartenența proprie la Biserică, îi apără drepturile, se bate fără oboseală pentru toate cauzele “bune”.

Dar apoi se arată dur în privința aproapelui. Îi refuză iertarea. Nu ezită să rănească, să umilească, să disprețuiască. Iată imaginea primului fiu, care a spus îndată da, și apoi nu a făcut. Refuzul iubirii, al respectului față de altul, anulează toate celelalte da-uri. Putem să avem iluzia că lucrăm pe multe ogoare pentru Domnul. Dar dacă nu lucrăm pe tărâmul carității, via Tatălui rămâne necultivată.

Când limbajul înșală

Putem să mai adăugăm: există o fidelitate de fațadă, cumsecade, ascultătoare, respectuoasă față de forme, disciplionată. Care adesea face paravan oportunismului, cinismului, calculului viclean, chiar și rebeliunii interioare. Și există o fidelitate dureroasă, care uneori se traduce în atitudini externe nepoliticoase, pe un ton puțin rebel, în efervescențe superficiale, dar care trădează o îndatorire de fond, o viață exemplară în substanță, o dăruire admirabilă, o generozitate dovedită.

Într-adevăr, poate să existe un respect ostentativ, o ascultare afișată, care maschează lipsa de iubire. Și poate să existe un limbaj aspru, critic, care ascunde o pasiune profundă. Adesea, din păcate, sunt răsplătite surâsurile, înclinațiile, și da-urile mereu și peste tot. Primul frate dobândește stimă și admirație. Al doilea, în schimb, este privit cu suspiciune, chiar ignorat. Din fericire, Tatăl ține cont de “urmarea” lui da sau a lui nu. El are obiceiul să se uite unde duc cuvintele, să observe cum sunt folosite mâinile după aplauze…

Testul cel mai de seamă

Testul cel mai de seamă cu privire la autenticitatea da-ului nostru este acela oferit de stilul vieții comunitare. Pagina lui Paul (lectura a doua) este de o actualitate arzătoare. Imaginea lui Cristos care, urmând calea despuierii totale, s-a făcut slujitor, s-a coborât în situația cea mai de jos, până la cea mai mare umilire, până pe ultimul loc, chiar făcându-se nimic, ar trebui să inspire comportamentele tuturor urmașilor săi. Dimpotrivă, prea adesea, alcătuirea vieții comune este sfâșiată de rivalități absurde, de căutări de prestigiu, de “asceze” nebune pentru a smulge titluri, onoruri, considerații, posturi (chiar în numele său! Da, în numele Aceluia care a renunțat la privilegiile divine pentru a deveni sclav…).

“Fraților, dacă este vreo mângâiere în Cristos, este mângâierea care izvorăște din iubire…” Paul “imploră” cu un crescendo de expresii accentuate cu “dacă”, pentru a realiza unitatea în umilință. “Nu faceți nimic din spirit de rivalitate sau vanitate”. Afirmarea de sine, protagonismul, spiritul de competiție, invidia, sunt caria, cancerul care corodează relațiile comunitare, provocând devastări înspăimântătoare. Da-ul carității implică în mod necesar nu-ul umilinței, adică nu opus amorului propriu, vanității, gloriei individuale.

Numai o inimă golită de sine poate fi umplută de iubire. Chiar și pentru cel credincios este o kenosi personală, mergând pe urmele lui Cristos, ca o condiție necesară a carității către ceilalți. “Aveți în voi aceleași sentimente care sunt în Cristos Isus”. Nu este suficient a avea pe buze cuvântul iubire, chiar încrustat în miezul formulelor sclipitoare. Trebuie să posedăm “înăuntru” simțirea lui Cristos, “ambiția” sa abisală de a deveni ultimul slujitor dintr toți. “Să nu caute fiecare interesul propriu, ci mai degrabă acela al altora…” Este interesul material. Și, uneori, cel mai nesăbuit, interesul pentru fața proprie, pentru numele propriu.

Dar numai atunci când reușim să facem să dispară fața noastră, în comunitatea bisericească, apare chipul iubirii. Cristos a primit “numele” său de la Dumnezeu. Noi nu putem să așteptăm. Pretindem “să-l facem” noi, și cheltuim tot timpul și energia spre a-l apăra (acel timp și acele energii pe care ar trebui să le folosim mai util pentru a cultiva via Domnului, nu faima noastră sau popularitatea noastră).

Marea posibilitate: a începe să fim creștini

Ezechiel ne amintește că există totdeauna o posibilitate. Posibilitatea de a deveni diferiți, de a modoifica ordinea actuală a vieții proprii. Există posibilitatea ca cel drept să apuce pe calea răului. Și posibilitatea ca cel rău să se căiască de conduita proprie și să opteze pentru bine. Și există, din păcate, și posibilitatea celui care nu observă necesitatea de schimbare, și rămâne blocat în poziția proprie. Și astfel se poate întâmpla să vedem trecând înainte persoane care normal sunt obiect de dispreț. “Cu adevărat vă spun: vameșii și prostituatele vor intra înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu”.

Nu este o surpriză deloc. Este inutil să ne prefacem scandalizați. Fapt este că petrecem timpul ca să observăm, să judecăm, să condamnăm pe cei pe care îi socotim nevrednici. Nu ne dăm seama că tocmai cei nedrepți, cei care îl neagă pe Dumnezeu, cei pe care i-am catalogat ca irecuperabili, între timp pot să fi răspuns la invitație, să fie mișcați… Și noi ne înșelăm că Împărăția cerurilor ne este dăruită în folos exclusiv, sau în posesie perpetuă. Că pozițiile noastre sunt definitive. Trebuie să ne convingem: nimeni dintre noi nu este stabilit, fixat pentru totdeauna în acel da pentru Dumnezeu. Are dreptate G. Bassiere: nu vom termina niciodată de a începe să fim creștini.

Ritul latin