Start > Ritul latin > Duminica a XXVI-a de peste an

Duminica a XXVI-a de peste an

27 September 2008
1,043 afișări

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a XXVI-a de peste an (Anul A)

Tuturor, ni se întâmplă în viața noastră, să avem parte de deziluzii. Ne așteptam ca lucrurile să meargă într-un sens, dar în schimb au mers în alt sens; aveam încredere în anumite persoane, dar aceste persoane nu au răspuns la așteptările noastre…

Și Isus a avut parte de mari deziluzii. Cu puține excepții, cea mai mare parte a capilor religioși ai timpului – cei pe care Evanghelia îi numește “mai marii preoților” și “bătrânii poporului”, cei care oficial trebuiau să fie maeștri și călăuzele poporului în cele religioase – nu au primit favorabil predica sa și s-au arătat neîncrezători sau clar ostili în privința lui. Așa cum procedaseră și mai înainte când nu au acordat dreptate predicii lui Ioan Botezătorul.

Și totuși aceste persoane se prezentau public drept păzitorii și apărătorii legii lui Dumnezeu; și adesea priveau cu un sentiment de superioritate și dispreț anumite categorii de persoane pe care ei le considerau practic drept “păcătoși” prin definiție și prin profesie, excluși din principiu de la “împărăția lui Dumnezeu”, cum ar fi de exemplu prostituatele și vameșii (aceștia erau știm prea bine perceptorii de impozite pentru romani: în limbajul comun numele lor echivala cu hoți și trădători…).

În schimb multe din aceste persoane s-au dovedit disponibile la predicarea lui Ioan Botezătorul și a lui Isus, primind invitația la convertire, la schimbarea vieții, pentru a deveni ascultători față de poruncile lui Dumnezeu.

Așadar, tocmai mai marilor preoților și bătrânilor poporului, Isus le adresează discursul său, punându-le în față responsabilitățile lor: “Voi sunteți ca acel fiu care prin cuvinte spune tatălui său că vrea să asculte în toate, dar în realitate nu se comportă așa cum vrea și dorește de fapt tatăl. Voi vă arătați zeloși în observarea formală a Legii și tradițiilor religioase, dar nu sunteți dispuși să vă lăsați atinși, să vă lăsați examinați în fața cuvântului pe care acum Dumnezeu vi l-a adresat prin Ioan Botezătorul, de cuvântul pe care acum vi-l adresează Dumnezeu prin mine…”.

Pe timpul lui Isus ca și pe timpul nostru, “voința lui Dumnezeu”, nu consta atât în observarea legilor și tradițiilor, cât mai ales în recunoașterea și primirea lui Cristos, în ascultarea obedientă și faptică a cuvântului său.

Pentru a îndeplini într-adevăr voința lui Dumnezeu nu ajunge să te proclami sau să te prezinți public ca persoană “religioasă”; așa cum nu ajunge – ca să o spunem în termeni moderni – să fii “practicant”. Trebuie să spunem de asemenea că nu este suficient nici chiar să faci parte oficial din instituția bisericească…

Cu alte cuvinte: nu ajunge să fii preot, călugăr, călugăriță, sau chiar episcop…, așa cum nu ajunge să faci parte dintr-o asociație, congregație, grup sau mișcare, pentru a te simți sigur că ești bun creștin. Oricare ar fi condiția noastră civilă, socială și bisericească, fiecare dintre noi trebuie să examineze încontinuu fidelitatea sa reală față de Evanghelie, în concretul vieții și comportamentului propriu, în lucrurile mari ca și în cele mici.

Nu numele, titlul sau haina pe care o purtăm; nu locul pe care-l ocupăm în Biserică sau societate; nu apartenența la o organizație sau alta sunt cele care contează înaintea lui Dumnezeu. Contează numai sinceritatea cu care căutăm, în lumina cuvântului lui Cristos, ceea ce este adevărat, drept și bun. În ultimă analiză contează numai disponibilitatea concretă de a ne lăsa călăuziți de legea supremă a dragostei, dincolo de toate celelalte legi, tradiții, convenții și conveniențe.

Iar unul dintre aspectele esențiale ale legii carității este renunțarea la orice atitudine de confruntare, judecată și cu atât mai mult de dispreț sau condamnare în raport cu ceilalți. Pentru că noi nu suntem în stare să cunoaștem cu adevărat persoanele în nucleul cel mai intim al conștiinței lor: judecățile noastre totdeauna sunt foarte subiective, parțiale, relative… Cu toată bună voința (sau cu toată prezumpția noastră) riscăm totdeauna să facem mari greșeli în judecarea persoanelor.

Este inutil să negăm: este adevărat că anumite cuvinte din evanghelie nu ne place să le auzim. Ne disturbă, ne produc neplăcere. Și atunci încercăm să ne gândim că nu ne privesc. Și totuși, nu putem să ne dispensăm (mai ales noi, “oameni ai Bisericii”…) să fim într-un oarecare mod provocați de cuvintele lui Isus adresate capilor și responsabililor religioși ai timpului său: “Vameșii și prostituatele vor merge înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu…”.

Să ne dea Dumnezeu o inimă curată și umilă, pentru a ne lăsa călăuziți și convertiți de cuvântul său.

Ritul latin