Start > Ritul latin > Duminica a XXVI-a (A)

Duminica a XXVI-a (A)

30 August 2008
751 afișări

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină
Duminica a XXVI-a de peste an (Anul A)

Isus a spus mai-marilor preoților și bătrânilor poporului: “Ce vi se pare? Un om avea doi fii și a mers la cel dintâi și i-a zis: «Fiule, du-te astăzi și lucrează în via mea». Acesta i-a răspuns: «Nu vreau!»; dar pe urmă, părându-i rău, s-a dus. Mergând la al doilea, i-a zis la fel. Acesta, i-a răspuns: «Da, Doamne, mă duc»; dar nu s-a dus. Care dintre aceștia doi a împlinit voința tatălui? Ei au răspuns: Cel dintâi”. Isus le-a zis: “Adevăr vă spun, că vameșii și desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu…” (Mt 21,28-32)

În textul mateian propus pentru această duminică, text în care, prin intermediul unei alte parabole Isus Cristos îi invită pe interlocutorii săi, mai marii preoților și bătrânilor poporului, să își precizeze poziția față de voința lui Dumnezeu exprimată prin Evanghelia sa, accentul polemic crește. Atitudinile celor doi fii, trimiși de tatăl lor să lucreze în via lui, caracterizează, în mare, două mari categorii de oameni ai societății timpului lui Isus (dar și ai societății noastre): I. cei care inițial și declarativ refuză împlinirea voinței divine, ulterior însă se căiesc și își schimbă comportamentul orientându-l către propunerea tatălui; II. cei care declarativ se situează pe linia voinței divine, dar, prin comportamentul lor dau dovadă că înfăptuiesc contrariul propunerii tatălui. În text cele două categorii sunt clar exprimate. Din prima fac parte vameșii și desfrânatele care s-au căit și și-au schimbat viața, în timp ce din a doua fac parte tocmai liderii religioși și politici care, în activitatea lor, fac referință constant la Cuvântul lui Dumnezeu și care vor merge până acolo încât îl vor persecuta, condamna și chiar îl vor ucide pe Isus Cristos.

Lectura unui astfel de text ne obligă și pe noi cei de astăzi să discernem, din cuvintele și comportamentul nostru, din care categorie facem parte.

Fraților, dacă este adevărat că în Cristos ne încurajăm unii pe alții, ne mângâiem în dragoste, suntem uniți cu Duhul Sfânt, avem sentimente de iubire și compătimire, atunci faceți-mi bucuria deplină prin aceea că aveți cu toții o singură simțire, o singură dragoste și un singur gând; nu faceți nimic din spirit de ceartă sau de mărire deșartă! Dar să aveți destulă smerenie, ca să-i considerați pe ceilalți superiori vouă. Fiecare dintre voi să se gândească nu la interesele proprii, ci la binele celorlalți. Să aveți deci în voi aceleași simțăminte pe care le avea și Cristos Isus… (Fil 2,1-11)

În momentul în care sf. Pavel (Paul) le adresează epistola, din care citim un mic fragment în această duminică, membrii comunității din Filipi se află în pragul unei diviziuni pe care Apostolul vrea s-o împiedice. Analizând recomandările pe care sf. Pavel le face ne putem ușor da seama că în sânul comunității filipenilor are loc un fenomen care tinde să să ia o amploare îngrijorătoare. Foarte probabil că în adunările liturgice sau declarativ membrii comunității se încurajează, se mângâie reciproc sau își exprimă sentimente de iubire și compătimire reciprocă, în timp ce în viața de fiecare zi ajung la comportamente dictate de spirit de ceartă sau de mărire deșartă. (În această situație regăsim paradigma întâlnită în textul evanghelic.) Comportamentul creștinului trebuie, dimpotrivă, să fie dictat de smerenie, de uitarea de sine în folosul aproapelui și chiar de voința de privilegierea interesele celorlalți față de cele personale. Drept argument Apostolul le pune înaintea ochilor exemplul despoierii de sine a Fiului lui Dumnezeu care doar atunci când s-a dat pe sine pentru cei mulți a reușit să-i mântuiască, să alcătuiască poporul de adoratori ai lui Dumnezeu și să-i conducă la slava Împărăției cerurilor.

Ritul latin