Start > Ritul latin > Duminica a XVIII-a (A)

Duminica a XVIII-a (A)

29 July 2008
1,313 afișări

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină
Duminica a XVIII-a de peste an (Anul A)

Coborând din luntre, Isus a văzut o mare mulțime de oameni și a fost cuprins de milă față de ei, și i-a vindecat pe cei bolnavi… Au venit ucenicii și i-au spus: “ținutul este nelocuit și se face târziu; dă drumul deci mulțimii ca să meargă prin cetăți ca să-și cumpere de mâncare”. Dar Isus le-a zis: “Nu-i nevoie să meargă; dați-le voi să mănânce!” Ei i-au zis: “Nu avem aici decât cinci pâini și doi pești”. Isus le-a zis: “Aduceți-le aici!”… (Mt 14,13-21)

Ceea ce urmează ne este cunoscut tuturor: ucenicii vor aduce pâinile și peștii la Isus, iar el, după ce le va fi binecuvântat, le va da ucenicilor care le vor împărți mulțimii. Abundența de pâine și de pește a fost atât de mare încât mulțimea a mâncat pe săturate, iar cu resturile rămase au umplut nu mai puțin de 12.

O astfel de relatare riscă totuși să ne fascineze privirea până într-atât încât ochiul nostru să se oprească la minunile săvârșite de Isus (vindecarea bolnavilor și înmulțirea pâinilor) și să pierdem un amănunt fundamental: mila care l-a cuprins pe Isus la vederea acelei mulțimi suferinde și flămânde. În fond, această milă care se va concretiza în gesturi salvatoare revelează iubirea nemărginită pe care Isus Cristos (și prin El Dumnezeu) o nutrește pentru creaturile sale dezvlăguite, abătute, flămânde. Mai mult, El singur este sursa adevăratelor vindecări sau sursa acelei hrane care satură cu adevărat.

Cine mai poate, însă, după ce s-a săturat, după ce a fost vindecat, să recunoască în bucata de pâine primită, darul și iubirea salvatoare a lui Dumnezeu?

Fraților, cine ne va despărți de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, nici înălțimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru. (Rom 8,35.37-39)

Sfântul apostol Paul (Pavel) este unul dintre cei care a trăit experiența acelei “vindecări” care l-a transformat într-o ființă cu totul nouă, atașată pentru totdeauna de Cel care l-a mântuit. Or, textul lecturii a doua a acestei duminici nu este altceva decât un imn de laudă în care este cântată dragostea a lui Cristos (sau mai precis dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus) pe care apostolul a descoperit-o odată cu “vindecarea” sa. Imnul cântă, totodată, atașamentul față de Cel care l-a mântuit, atașament ce nu poate fi desfăcut de nici o putere și de nici o ființă.

Prin urmare, în acest text paulin ne este oferită măsura dragostei cu care apostolul înțelege să răspundă dragostei nețărmurite a lui Dumnezeu.

Ritul latin