Start > Ritul latin > Duminica a XVIII-a de peste an

Duminica a XVIII-a de peste an

11 July 2008
1,000 afișări

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia
Duminica a XVIII-a de peste an (Anul A)

Astăzi, nu poate trece nesesizat un materialism invadator, care își impune dominația asupra omului, în forme diferite și cu o agresivitate care nu cruță pe nimeni. Valorile și principiile cele mai sacre, cândva călăuza sigură a comportamentului uman și a societății, au fost îndepărtate de false pretenții cu privire la viața creștină, caracterul sacru al vieții, libertate, atitudinea corectă față de bunurile materiale. În toată realitatea izbitoare și în tot păienjenișul orientărilor de azi, inima și sufletul nostru au nevoie de o revigorare prin izvorul nesecat al Cuvântului lui Dumnezeu și prin hrana nepieritoare a Sfintei Euharistii. Aceasta explică semnificația prezenței noastre aici, în Biserică, deoarece, suntem ca și acea lume din Palestina, care în neliniștea ei se străduia să-l cunoască pe Dumnezeu și să-i experimenteze prezența, întrevăzută în Cristos care dăruia și se dăruia cu iubire, potolind orice sete și orice necesitate.

Caracterul mesianic, universal și concret, al lecturilor prezentate astăzi este accentuat mai întâi de forța extraordinară a cuvântului profetic al lui Isaia. Mesajul transmis prin profet arată preocuparea iubitoare a lui Dumnezeu față de poporul ales pe care vrea să-l călăuzească, să-l hrănească și să-l mântuiască în peregrinajul vieții pământești.

Împlinirea legământului veșnic promis regelui David nu întârzie să se arate în persoana lui Isus Cristos. El este Mesia care trebuie să satisfacă toate cerințele umane: vindecările de boli, de ignoranță, înlăturarea păcatului, minuni care să-l prezinte pe Isus ca Domn. Totuși, necesitatea stringentă a fiecărei ființe este asigurarea existenței, a hranei față de care Cristos nu poate rămâne indiferent. El realizează gestul simbolic al lui Dumnezeu care își hrănește poporul.

Informația care deschide pericopa evanghelică a sfântului Matei este aceea a sufocării vocii lui Dumnezeu în persoana sfântului Ioan Botezătorul. La auzul acestei vești Isus se retrage, împreună cu apostolii, într-un ținut nelocuit, pentru a evita inițiativele neplăcute ale puterii publice asupra misiunii sale, dar și pentru a continua în liniște formarea ucenicilor. În altruismul său nobil, Isus este cuprins de o mare compasiune față de acea mulțime numeroasă de oameni care îl aștepta cu nerăbdare pe celălat mal al lacului Genezaret, pentru a-i vivifica prin cuvânt și pentru a le oferi cele necesare vieții. Întreaga noastră atenție este polarizată de evanghelistul Matei asupra lui Isus și a apostolilor. Totala implicare a acestora din urmă este evidentă. Fiind târziu, aproape seară, într-un ținut nelocuit, nu este posibil să dai de mâncare la o mulțime atât de numeroasă – cinci mii de bărbați, în afară de femei și copii. Ucenicii nu dețin decât cinci pâini și doi pești, nici lor nu le-ar ajunge această hrană. Propun o soluție înțeleaptă, umană, de a da drumul mulțimii ca să-și cumpere de mâncare, dar este abandonată imediat pentru că aceștia ar putea reuși să găsească hrana materială, în schimb ar rămâne abandonată în foamea profundă a spiritului. “Dați-le voi să mănânce!” (Mt 14,16b) – spune Isus ucenicilor. Aceasta ca și cum ar fi spus: dați-le voi de mâncare din puținul pe care îl aveți, fără a vă preocupa dacă va ajunge pentru toți sau dacă veți rămâne fără mâncare. Împărțiți ceea ce aveți și nimic nu vă va lipsi, chiar vi se va înmulți… Misiunea încredințată celor doisprezece apostoli nu-i privește numai pe aceștia. Ea trebuie să fie actualizată și concretizată în fiecare creștin. Un gest, oricât de simplu sau banal ar părea, poate contribui la salvarea unuia sau altuia. Care este atitudinea noastră de creștini față de cel însetat, flămând, lipsit de orice sprijin?

Maica Tereza de Calcutta ne relatează cum într-o zi un tată a venit la ea pentru a-i prezenta situația familiei. Avea opt copii care nu mâncaseră nimic de câteva zile. Impresionată de starea precară în care se aflau, maica Tereza, cu sufletul ei mare, le oferi puținul orez de care mai dispunea. Chipul îngreunat de griji al tatălui se inundă de bucurie la gândul că își va putea salva copiii, cel puțin pe o perioadă de timp, până când își va găsi de lucru. Ajungând însă acasă, mama copiilor împărți acea cantitate de orez în două părți. Luă cu sine una din părți și ieși din casă. “Unde ai fost?” – o întrebă soțul. “Și ei sunt flămânzi!” – răspunse scurt soția. La cine se gândea? Se gândea la vecinii de alături care se găseau în aceeași situație.

Ceea ce ne surprinde la această întâmplare nu este atât faptul că acea femeie a oferit fără preget, cât faptul că deja cunoștea situația vecinilor. În mod general, în suferința noastră și în momentele de necesitate noi nu ne gândim la alții. Și iată, în schimb, această femeie minunată care, deși avea mulți copii și era ea însăși fără putere, a avut curajul să iubească și să dea altora, împărțind acel puțin bine de care dispunea.

Când va înceta foamea lumii? – o întrebare care și-o pun mulți dintre noi. Răspunsul maicii Tereza este plin de semnificație: “Când tu și eu vom începe să împărțim ceea ce avem”. Și câte nu putem oferi aproapelui aflat în strâmtorare, încercare sau suferință? Dăruind, dăruindu-se, creștinul, ca și Isus, nu sărăcește, dimpotrivă, tocmai prin dăruire se realizează.

În cultura noastră, ca și în cea din mediul lui Isus, pâinea este semnul a ceea ce este esențial pentru a trăi. Mulți însă nici azi nu cunosc ce înseamnă foamea după pâine. Este acea foame stranie a omului după supra-abundență, foamea dorinței, a unei inimi insațiabile care simte că nu are destule. Cu toate acestea există și o foame nobilă după infinit, demnă condiției umane, pe care o simțim atunci când reușim să facem puțină tăcere în jurul nostru și să ne sintonizăm glasului interior care provine de la Dumnezeu. Sfântul Augustin a exprimat aceasta în numele întregii omeniri scriind în cartea Confesiuni-lor: “Ne-ai creat pentru tine, Doamne, și neliniștită este inima noastră până când nu se va odihni în tine”. Această neliniște a noastră este amplificată de Oaspetele care ne vine în suflet prin pâinea euharistică. Și este normal, deoarece prin credință, intrăm în contact direct cu trupul, sufletul și dumnezeirea lui Isus Cristos care ne transformă.

În pedagogia sa, Cristos, prin minunea înmulțirii pâinilor, pregătește deja revelarea Euharistiei. Gesturile săvârșite de Mântuitorul sunt aceleași care se vor repeta la ultima cină: mulțimea se așază pentru banchet, Isus ia pâinile și peștii și își îndreaptă ochii spre cer, către Tatăl, rostește binecuvântarea, frânge pâinile, iar ucenicii, în mâna cărora se produce practic minunea, le împart mulțimii. În felul acesta, pâinea frântă devine semnul cel mai elocvent al împărtășirii și al unității. Papei Ioan al XXIII-lea îi plăcea mult să repete aceste cuvinte: “Amintiți-vă fraților, că pâinea este întreagă numai dacă este frântă… și, mai ales, dacă nu este împărtășită, acea pâine nu va putea sătura niciodată!” Isus, făcându-se pâine de comuniune, a împărtășit-o tuturor celor înfometați. Ideea clară de abundență a hranei și de sațietate, care se desprinde din evanghelie, evocă faza definitivă a Împărăției mesianice în care Dumnezeu va satisface toate necesitățile profunde ale oamenilor: “Fericiți cei flămânzi și însetați după dreptate căci ei vor fi săturați” (Mt 5,6).

Semnul prezenței lui Isus Cristos între noi, până la sfârșitul istoriei, este Euharistia, adevăratul izvor al spiritului creștin. În această mană cerească se află concretizată iubirea supremă a lui Dumnezeu devenită umană și vizibilă în Fiul său. Conștient de această iubire, sfântul apostol Paul exclamă: “Fraților, cine ne va putea despărți de dragostea lui Cristos?” (Rom 8,35). Nimeni și nimic, nici o situație potrivnică sau de suferință deoarece, ne spune același apostol al neamurilor: “în toate suntem biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi” (Rom 8,37).

Noi, creștinii, suntem în situația acelei mulțimi din Palestina, aflați în căutarea Mântuitorului. Ieșind din tumultul cotidian, el ne așteaptă în Euharistie sub chipul pâinii. Celebrarea euharistică ne oferă privilegiul unirii cu Isus, care prin dumnezeiescul astăzi al răscumpărării, întâlnește omenescul astăzi al nostru în mod mereu uman. Această celebrare ne introduce mereu și tot mai profund în comunitatea eclezială, comunitate de frați întotdeauna disponibili pentru o singură slujire: cea a lui Dumnezeu care se identifică cu slujirea tuturor oamenilor. Deja pâinea oferită este un simbol: multe boabe de grâu, o singură hostie. Boabele, fiecare cu individualitatea lor, se unesc în unitatea pâinii. La fel și noi: suntem mulți, fiecare cu personalitatea noastră, dar Euharistia ne unește pe toți în Cristos. În ce ar trebui să se arate această unire? În adevărul vieții noastre de azi: în fapte, orientări, stil de viață, în relațiile noastre cu ceilalți, în familie și în societate.

Să-i cerem Domnului să ne facă să înțelegem bogăția gesturilor pe care le săvârșim față de aproapele, pentru ca în unitatea aceleiași Pâini a Vieții să se producă în noi acea lucrare minunată care schimbă dinlăuntru persoanele și poate schimba lumea.

Fănică ȘIPOȘ

Ritul latin