Start > Ritul latin > Duminica a XVIII-a de peste an

Duminica a XVIII-a de peste an

11 July 2008
920 afișări

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia
Duminica a XVIII-a de peste an (Anul A)

Evanghelia duminicii de astăzi ne relatează marea minune a înmulțirii pâinilor. Cu acest gest minunat Isus i-a pregătit pe ucenicii săi pentru hrana și mai minunată pe care o va da la Ultima Cină: Sfânta Euharistie. În ansamblu, liturgia cuvântului de astăzi nu numai că ne învață să participăm activ la oferirea sacrificiului lui Cristos dar ne și stimulează să ne transformăm propria viață; ea să fie caracterizată de iubire și dialog față de frații noștri. Această idee am auzit-o și în colecta liturghiei de astăzi: “Dumnezeule, care îți arăți bunătatea părintească față de cei săraci și suferinzi, fă ca pâinea înmulțită de providența ta să fie împărțită în dragoste, iar împărtășirea cu sfintele tale mistere să ne deschidă spre dialog și slujire față de toți oamenii“.

Isus Cristos este întruparea Milei lui Dumnezeu față de om. Lui i se face milă în fața acelei mari mulțimi care îl urmează, care-i aduce bolnavii pentru a fi vindecați, acea mulțime căreia îi este foame. Întruparea Cuvântului nu înseamnă numai asumarea din partea Fiului lui Dumnezeu a ceea ce este propriu naturii umane, ci înseamnă și comuniunea lui Cristos cu lipsurile omului, cu problemele și neliniștile omului, cu bolile și necazurile sale. Isus se apropie de fiecare om cu gingășie și sensibilitate. Mântuirea realizată de El nu este o mântuire “confuză“, generică, dar el vrea să coopereze la reușita fiecărui om, reușită care este atât de diferită pentru unul sau altul dintre oameni. Ceea ce nouă ne reușește doar parțial, lui Cristos îi reușește perfect.

Un prim aspect scos în evidență de evanghelia de astăzi este acela că Isus, înainte de a vorbi mulțimii “merge într-un loc retras“. Această retragere a lui Isus nu este un semn de plictiseală sau de insensibilitate față de mulțime: este timpul reflexiei sale, al recuperării interioare; această retragere – cel puțin în cazul nostru – face minunea mai limpede, judecata mai obiectivă. În contact cu Dumnezeu oamenii devin mai apropiați unul de altul; prin această convorbire intimă cu Dumnezeu noi înșine devenim pentru frații noștri din jur mai puțin inutili și supărători. Astăzi se obișnuiește să se critice “Imitațiunea lui Cristos” cum că ar fi prea reductivă, prea rigidă. Însă iată ce putem citi în capitolul 20 din cartea I, referitor la singurătate și tăcere: “caută un timp potrivit pentru a te ocupa de tine însuți. Gândește-te des la binefacerile lui Dumnezeu. Dacă te vei feri de convorbiri inutile și de plăceri nefolositoare, precum și de a asculta noutăți și zvonuri, atunci vei găsi timp suficient și potrivit pentru tine însuți“. Un filosof spunea: “De câte ori am fost printre oameni, m-am întors mai puțin om” (Seneca). Acest lucru îl experimentăm și noi când stăm prea mult de vorbă. Suntem împrăștiați atunci când este aglomerație, îngrămădeală. Nu ne edifică această vorbăreală. Trebuie să prețuim valoarea singurătății și a convorbirii intime cu Dumnezeu.

Mila, compasiunea lui Isus nu se epuizează într-un sentiment steril și emotiv: “i s-a făcut milă“. Această compasiune devine acțiune. Îi pune în acțiune și pe ucenici, care obiectau că este târziu, că regiunea este nelocuită. Anticipând și prefigurând gestul și sensul Euharistiei, Isus săvârșește minunea și hrănește doar cu cinci pâini și doi pești peste 5000 de oameni, și mai rămân și 12 coșuri cu firimituri. Desigur, această minune s-a petrecut cu adevărat; ea nu este doar un mit sau un simbol. Însă compasiunea lui Isus are un obiectiv mult mai precis, și de acest lucru este conștient Sf. Matei. Într-adevăr sunt hrăniți acei oameni înfometați, așa cum au fost hrăniți israeliții în pustiu sau cum a fost în cazul profetului Elizeu, dar limbajul evanghelistului, sensibilitatea sa au o puternică nuanță euharistică.

Cristos este pe bună dreptate Pâinea omului, a omului întreg compus din trup și suflet, deoarece îi dă atât “pâinea cea de toate zilele“, dar se dăruiește și pe sine însuși ca pâine a vieții veșnice. Nu trebuie confundate și nici separate aceste două pâini: pâinea euharistică și pâinea materială. Le confundă doar acela care nu-și dă seama de valoarea unică a ospățului Domnului, unde noi mâncăm Trupul său și bem Sângele său. La acest ospăț însuși Cristos ni se oferă pe sine. Noi am fost răscumpărați prin jertfa sa de pe cruce și vom fi glorificați dacă ne vom hrăni cu Pâinea euharistică. Această glorificare, această mântuire deplină nu o vom dobândi dacă ne zbatem mereu numai după pâinea “rod al pământului și al munci oamenilor“. Dar în același timp, nu putem separa acest “rod al pământului ” de Euharistie. Isus ne este exemplu în acest sens: el a săvârșit minunea înmulțirii pâinilor, dar a oferit și propriul Trup și Sânge pe cruce în sacramentul sacrificiului său: Sfânta Euharistie.

Biserica, asemenea lui Cristos, celebrează Euharistia, dar se ocupă și de lipsurile oamenilor. Ea continuă să audă cuvintele lui Cristos: “dați-le voi să mănânce“. Această poruncă este împlinită atunci când slujitorii sacri celebrează Euharistia și împart oamenilor Trupul și Sângele lui Cristos. Ei contribuie astfel la săturarea oamenilor, deoarece nu numai cu pâine materială trăiește omul. Dar în această poruncă a lui Isus există convingerea că ucenicii săi trebuie să se preocupe și de împărțirea pâinii materiale. În toată istoria Bisericii găsim această legătură indisolubilă între Euharistie și caritate. Avem în istorie atâția eroi ai carității, care după ce s-au hrănit la ospățul euharistic au știut să se preocupe și de lipsurile materiale ale oamenilor: Sf. Vincențiu de Paul, Sf. Iosif Cottolengo, și cine nu a auzit astăzi de Maica Tereza de Calcutta!

Evanghelia de astăzi subliniază și abundența darului lui Cristos: s-au umplut 12 coșuri cu firimituri. Euharistia este desigur semnul darului oferit fără zgârcenie, în mod abundent, așa cum trebuie să fie dragostea Bisericii, deci dragostea fiecăruia dintre noi: nu zgârcită, ci generoasă. Această dragoste nu este irosită: firimiturile nu sunt aruncate, ci sunt adunate. Dragostea nu risipește darurile lui Dumnezeu, nu este lipsită de precauție în împărțirea lor. Așa trebuie să fie și dragostea noastră; generoasă, atentă, lipsită de zgârcenie.

Un alt aspect scos în evidență în liturgia cuvântului de astăzi este gratuitatea darului divin: mulțimea a fost săturată pe gratis. Așa suna și promisiunea pe care am ascultat-o și în lectura I luată din profetul Isaia: “voi care sunteți însetați, veniți la apă“. Profetul insistă: apa nu trebuie plătită, nici vinul, nici pâinea. Pe acest pământ fără bani nu se primește nimic. Dar când intrăm în lumea divină a Împărăției lui Dumnezeu pe care Cristos a instaurat-o pe acest pământ, totul este gratuit: iertarea păcatelor, Trupul și Sângele Domnului, Duhul Sfânt, harul. Gratuite vor fi învierea și viața veșnică. Isus Cristos prin grija sa față de noi manifestă iubirea Tatălui pe care o revarsă în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Această temă o avem în textul din scrisoarea către Romani. Nu există situație umană, internă sau externă, nu există forțe create oricât de superioare ar fi omului; nu există eveniment din prezent sau din viitor care să reușească să dezlege legătura de iubire care există între Cristos și ucenicul său. Iubirea învinge toate, dar puterea sa binefăcătoare și mântuitoare nu reușește să neutralizeze un singur lucru. Această stâncă teribilă, care nu poate fi trecută nici de iubire este refuzul conștient și îndărătnic al omului. Dumnezeu cel Atotputernic ar putea sfărâma totuși toate rezistențele voinței. Dar el a hotărât să respecte libertatea umană. Prin urmare, responsabilitatea cade numai și numai asupra noastră. Trebuie să ne străduim să nu punem piedici acestei iubiri mântuitoare, să ne deschidem inima pentru ca Duhul Sfânt să poată pecetlui iubirea divină în ea. Înarmați cu această putere a iubirii vom fi și noi învingători în toate, chiar dacă suntem loviți de încercări și necazuri. Puterea acestei iubiri ne va ajuta să învingem în toate și să ne putem spune împreună cu Sf. Paul: “nu-mi rămâne decât să primesc cununa învingătorului“.

Mihai Pătrașcu

Ritul latin