Start > Ritul latin > Mereu este cineva care reîncepe…

Mereu este cineva care reîncepe…

17 January 2008
1,691 afișări

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a III-a de peste an (Anul A)

Momentul “greșit” pentru a semăna

Totul începe când părea că problema ar fi fost de acum închisă odată pentru totdeauna. “Ioan fusese arestat.” Capii credeau că au reglat conturile neutralizând acea persoană exaltată. Acel glas supărător, cuvântul impertinent, au fost puse la tăcere. Prezența insuportabilă pusă într-un colț întunecos al închisorii, de unde nu ar mai fi avut puterea să dăuneze.

Totul revenea la normalitate. În schimb există cineva care reîncepe. “De atunci Isus a început să predice…” Unul a fost redus la tăcere. Și este îndată Altul care vorbește și mai tare. Discipolii lui Ioan aveau motiv să se gândească că aventura a fost încheiată cu maestrul lor aruncat în închisoare. În schimb un Altul iese pe străzi să reia firul predicii întrerupte (ba mai mult, să înceapă discursul adevărat, pentru că cel al lui Ioan era numai pregătitor). Chiar atunci când păreau că se sting motivele speranței, este momentul de a spera. Atunci când pare că nu mai este nimic de făcut, totul a reintrat în ordine, s-a liniștit, s-a resemnat, este cineva care se ridică în picioare. Puterea, închizând gura lui Ioan, lansează un semnal precis: este periculos de a se expune.

Din fericire, imitând pe Cristos, sunt totdeauna persoane care, în ciuda tentativelor de descurajare a tuturor inițiativelor, nu se lasă intimidate, nu aceptă normalizarea, și iese afară pentru “a predica”, deși știu că îi va paște aceeași soartă a Botezătorului, sau a Celuilalt care va fi condus direct la locul de osândă fără a trece cel puțin prin închisoare. Timpul deloc favorabil, clima dominată de frică, impresia că totul este inutil: iată momentul potrivit pentru a semăna.

Se începe din locul “greșit”

Și Isus, în loc să înceapă într-un moment mai potrivit, începe în locul cel mai puțin potrivit (cineva ar spune de-a dreptul în locul greșit). Predica sa, într-adevăr, nu pornește de la Ierusalim, din centrul religios, cu garanțiile oficialității. Cuvântul răsună într-o zonă periferică, suspectă, disprețuită. “Galileea neamurilor” era considerată de autoritățile religioase o “regiune de risc”, din cauza contaminărilor păgâne.

Cafarnaum, unde Isus a fixat cartierul său general (dar el nu se instalează aici pentru a elabora planuri strategice, să pună la punct programe pastorale, este mereu în mișcare…), nu se bucură de o faimă bună. Matei, în tentativa de a justifica aceste alegeri care scandalizau pe “cei prudenți”, trebuie să încerce să demonstreze continuitatea cu linia profetică a Vechiului Testament. Este constrâns să aducă dovezi că țara lui Zabulon și a lui Neftali – despre care nu se mai vorbește în timpul său – coincid mai mult sau mai puțin cu granițele Galileii.

Totuși rămâne faptul că Isus începe să vorbească în acest loc de frontieră, în acest loc de trecere unde se întâlnesc oamenii cei mai diferiți prin rasă, cultură, religie. Isus nu s-a stabilit acolo unde strălucește deja lumina, ci acolo unde este întuneric, confuzie, umbra morții. Isus învață rar în sinagogi. Se oprește oriunde este cineva care trebuie să fie eliberat de o greutate (boală, nedreptate, păcat, ură, violență).

Lumina nu caută lumina, ci întunericul. Gloria intră acolo unde este umilire. Prezența (Emanuel) frecventează locurile absenței, ale părăsirii. Viața sfidează moartea, bolile, diferitele infirmități. “Vetea cea bună” a Împărăției nu este o știre rezervată, dar este comunicată tuturor celor lipsiți de speranță. Celor care așteaptă, dar și acelora care poate că nu mai așteaptă nimic și nu au nici puterea de a cere. De acum înainte nu se va mai pune problema geografiei. Orice loc poate fi potrivit pentru a primi suflul care face să se nască o omenire nouă. Împărăția nu urmează semnele hărților geografice (nici chiar ale celor religioase). Unde este un om, acolo este o posibilitate pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și numai ieșind peste granițele restrânse ale națiunilor, raselor, claselor, oamenii, implicați în aceeași mișcare de fraternitate, merg spre Împărăția lui Dumnezeu.

Se începe de la oamenii “greșiți”

Isus începe și de la oamenii pe care noi i-am înlăturat. Voind să adune oameni care să colaboreze la actualizarea planului lui Dumnezeu (“Împărăția” nu este altceva decât planul lui Dumnezeu asupra lumii și asupra istoriei oamenilor), nu se formează în academii, în școlile cărturarilor, în laboratoarele care formează “experți”. Se adresează pescarilor, pe care îi cheamă în timp ce erau ocupați cu meseria lor. Oameni de nimic. Analfabeți sau aproape. Petru mai întâi nu va învăța niciodată limbile. La Roma va avea nevoie de un interpret. Învățătorul nu le va oferi un text, ci se va oferi pe sine însuși ca model de urmat. Nu le prezintă o doctrină de învățat, și nici un program precis de care să se țină, ci o cale.

Îi smulge din barcă, de la mare, pentru a-i îndrepta pe căile oamenilor (“vă voi face pescari de oameni”). Trebuie să lase totul pentru a merge după El. Pe de altă parte, El însuși s-a făcut călător, a părăsit Nazaretul (unde Iosif s-a stabilit la indicația îngerului), s-a despărțit de familia sa. Nesiguranța este singura condiție… sigură că Isus are multe de oferit.

Și mai sunt acei “trimiși” ca să rămână la locul lor

Sunt consemnate numele: Simon, Andrei, Iacob și Ioan. Trebuie să enumerăm însă atâția anonimi care sunt desemnați nu numai să predice, dar și să-l urmeze. Este o urmare care se realizează chiar rămânând la locul lor, continuând să facă meseria obișnuită, fără să părăsească familia, fără să se rupă de ocupațiile obișnuite. Detașarea are loc pe un alt plan.

Astfel fiecare rămâne unde se află, dar se lărgesc perspectivele. Face lucrurile din totdeauna, și totuși se dedică unui lucru diferit. Lucrează în barcă, sau la un birou, la bucătărie, în fabrică, la computer, la tabloul de comandă, la volan, și acolo construiește Împărăția lui Dumnezeu. Toți sunt incluși în misiune, când răsună acea invitație (“Veniți!…”).

Dar pentru mulți există posibilitatea de a ajunge departe, de a răspândi vestea cea bună, cu toate că continuă să parcurgă calea obișnuită a ocupațiilor zilnice. Cadrul poate să rămână același. Însă se schimbă sensul, perspectiva. Totuși nimeni nu este scutit de călătoria esențială, drumul la care nu avem voie să renunțăm: acela al convertirii. Întoarcere, părăsirea căilor rătăcite, schimbare de mentalitate, întoarcerea roții, transformare profundă, inimă nouă, adoptarea unei orientări diferite în viața proprie: toate sunt imagini care exprimă această exigență fundamentală a convertirii.

A lucra pentru Împărăție nu înseamnă atât a face convertiri, ci a fi convertiți. Calea adevărată care implică este cea care săvârșește în interiorul său o răsturnare, o schimbare totală a pozițiilor, gândurilor, atitudinilor. În mod paradoxal, tocmai prin schimbările decisive se ajunge la profunzimea ființei se face vizibilă noutatea Împărăției. Cristos, trecând, poate permite cuiva (multora) să rămână la locul său. Dar, dacă primesc cu adevărat chemarea sa, nimic din interiorul nostru nu rămâne la locul său, nimic nu mai este ca înainte. Se produce o răscolire. Toate echilibrele sunt răvășite, pozițiile precedente sunt părăsite, orice lucru este pus în ordine în chip diferit, în vederea unei răsturnări inevitabile. Echilibrul se află numai acceptând, zilnic, ca totul să fie pus în legătură cu Cuvântul său, cu privirea sa, cu trecerea sa în viața noastră.

Și noi, pentru a deveni disponibili pentru convertire, trebuie să cultivăm o neliniște, o insatisfacție mântuitoare. Parafrazând o frază celebră a lui Julien Green (“Dacă cineva este neliniștit poate să stea liniștit”), putem să spunem: trebuie să ne îngrijorăm când suntem liniștiți, riscăm mult atunci când suntem satisfăcuți. Cristos oferă pacea sa celor care, mai întâi, au acceptat s-o piardă, s-au lăsat “neliniștiți”.

Ce păcat…

Paul (a doua lectură), după ce a așezat, la începutul scrisorii, comunitatea din Corint în contextul Bisericii universale, pentru care Biserica particulară este o întrupare, înfruntă adevărata problemă: diviziunile din interiorul comunității. Se pare că acei creștini au o chemare irezistibilă spre divizare. Particularismele, personalismele, antagonismele, rivalitățile, sectarismele, excluzivismele, sunt negarea unui adevărat spirit ecclezial. Printre rândurile expresiilor folosite de Paul, se poate citi un simțământ de amărăciune, aproape de necaz. Ca și cum ar fi spus: ce păcat…

Toate acele bogății, toate acele daruri, toate acele energii, în loc să devină un patrimoniu comun împărțit cu prietenie, alimentat de fraternitate, primit cu bucurie, sunt folosite în mod individualist, exploatate în scopul unei competiții neroade. Câte ocazii pierdute, câte posibilități nefolosite (sau folosite pentru scopuri greșite), câte resurse delapidate pentru scopuri ușuratice… Fracțiunile care se înfruntă, fiecare cu propriul învățător indiscutabil, cu propria călăuză carismatică, cu prpriul guru aclamat, indică pur și simplu că centralitatea lui Cristos a fost întunecată, cauza Împărăției este în subordine față de alte interese. Diviziunile, pe lângă faptul că descoperă o lipsă de iubire, creează opoziții paralizante. Da, este cazul să repetăm: ce păcat…

Cu toate acestea ce este de făcut, cu așteptările care ar fi trebuit să fie satisfăcute, se întârzie în dispute și competiții nebunești. Este natural să fie șefi, guru, învățați cu o fascinație deosebită, fondatori creativi. Dar aceștia, deși desfășoară un rol util, trebuie să-și amintească (și să amintească!) faptul că sunt numai oameni. Mai ales trebuie să evite ca prezența lor să curme calea spre Cristos și să favorizeze facțiunile, clicile. Nu este vorba de a chinui viața, spontaneitatea, diversitatea. Unitatea poate și trebuie să se realizeze sub semnul vieții și nu al plictiselii, al varietății și nu al uniformității cenușii.

Paul are curajul de a pune o întrebare decisivă: – Oare eu am fost răstignit pentru voi? Un mod provocator pentru a conduce discursul la miezul fundamental: nu este atât problema de a se referi la cuvintele și formulele învățătorilor proprii, în special când creează fisuri, ci de a privi în direcția Unicului care ne-a spus lucrul cel mai important cu limbajul tăcut al crucii.

Ritul latin