Start > Ritul latin > Duminica a III-a de peste an

Duminica a III-a de peste an

17 January 2008
1,227 afișări

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia
Duminica a III-a de peste an (Anul A)

Isus Cristos, după ce și-a petrecut 30 de ani în mijlocul familiei de la Nazaret, crescând în înțelepciune și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, și-a început plin de bucurie și entuziasm activitatea sa publică. Acești primi pași ai vieți sale publice sunt caracterizați de un anunț deosebit de îmbucurător pentru cei săraci și umili, dar în același timp provocator pentru majoritatea oamenilor: împărăția cerurilor este aproape, iar convertirea este absolut necesară pentru mântuire.

Duminica trecută am ascultat cu toții mesajul iertării păcatelor, Isus fiind Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Astăzi retrăim marele mesaj pe care Cristos lumina lumii, îl aducea lumii întregi.

În prima lectură profetul Isaia se îndreaptă spre poporul evreu, umilit și asuprit, folosind imagini cutremurătoare. Flămânzi, evreii sunt puși în lanțuri, bătuți și considerați ca niște animale. Acestora Isaia le vorbește de parcă ar fi sosit deja mântuirea, le vestește o lumină neașteptată, adică sfârșitul robiei și reîntoarcerea în patrie. Aceasta este și făgăduința pentru întreg neamul omenesc care geme și suspină în propria condiție dominată de experiența răului și a sclaviei. Trecutul despre care vorbește Isaia este mereu pentru omenire prezentul unei vieți fără Dumnezeu, fără credință și fără speranță. Această omenire însă va vedea într-o zi o mare lumină și toți se vor bucura așa cum se bucură la vremea secerișului sau atunci când împart prăzile de război.

Textul din Isaia, dacă ne amintim a fost deja citit în mod parțial în liturgia din noaptea de Crăciun. Se poate deci înțelege cum Biserica chiar și azi vrea să ne conducă la așteptare, eliberare, bucurie și lumină. Promisiunea profetului este împlinită în realitate, ca și în Evanghelia de azi, de bunătatea lui Dumnezeu care ni l-a dăruit pe Isus Cristos. Evanghelistul Matei scoate foarte bine în evidență faptul că Isus Cristos duce la îndeplinire promisiunile lui Dumnezeu. Isus este “viitorul lui Dumnezeu” adică eliberare, lumină și bucurie. Isus este lumina promisă de Dumnezeu, vestită de profeți de-a lungul veacurilor și venită în lume la împlinirea timpurilor.

Limbajul luminii în Sfânta Scriptură este fundamental. În Cartea Genezei Dumnezeu este cel care a creat lumina (1,1. 3). Psalmul de azi pe care l-am cântat împreună ne spune clar că Dumnezeu este lumină: “Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme?” Deasemenea ultimul cuvânt pe care Dumnezeu îl va pronunța în favoarea aleșilor săi va fi o revărsare infinită de lumină: “Și noapte nu va mai fi; nu mai au nevoie de lumina lămpii sau de lumina soarelui pentru că Dumnezeu le va fi lumină și vor domni în vecii vecilor” (Ap 22,5). Mai mult, neînțelegerea radicală dintre Dumnezeu și diavol, dintre bine și rău, dintre omul mântuit și omul sieși suficient, este simbolizată în Scriptură prin opoziția dintre întuneric și lumină (In 3, 19; 12,35).

Isus Cristos însă este lumina adevărată: “Cuvântul este lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume” (In 1,9). El împlinește promisiunile lui Dumnezeu: el dă omului prin cuvântul său plin de viață cunoașterea adevărată despre Dumnezeu și despre sine însuși. Cristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat, revelează omului originea și destinul său; îi arată prin cuvintele și faptele sale drumul vieții și al mântuirii.

În întunericul confuziei atât de dominant în zilele noastre, omul are nevoie de un ghid sigur pentru a putea merge pe drumul cel bun. Acesta nu poate fi o carte sau o doctrină, ci Cristos. Numai Cristos este în măsură să spună omului din toate timpurile: “Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează nu umblă în întuneric dar va avea lumina vieții” (In 8,12). Biserica se îndreaptă spre Cristos care este unica rezolvare a tuturor lucrurilor. Privind spre Cristos, plini de credință în el și susținuți de rugăciune și dragoste noi putem privi senini spre viitor, care este un viitor al eliberării al lumini și bucuriei.

Misiunea lui Cristos eliberatorul, al lui Cristos lumina, pe care Evanghelistul Matei o afirmă cu solemnitate, a început cu proclamarea fundamentală a Evangheliei: “Convertiți-vă pentru că împărăția cerurilor este aproape!”. Ce înseamnă însă pentru noi această invitație a lui Cristos la convertire? A ne converti înseamnă a ne schimba mentalitatea și modul propriu de a trăi, pentru a ne asuma mentalitatea și modul de a trăi al fiilor lui Dumnezeu, așadar o viață demnă de botezul nostru. Convertirea este o acțiune continuă de conformare față de cuvântul lui Dumnezeu, față de comunitatea eclezială și față de condiția noastră de sărmani păcătoși, pentru a ajunge la o comuniune mai intensă cu Dumnezeu și cu frații noștri. Lupta cu sine însuși și cu propriul egoism este crucea pe are fiecare trebuie să o poarte cu sine în fiecare zi.

Victoria lui Cristos asupra păcatului, a întunericului, a fost confirmată în mod definitiv din momentul în care el a acceptat să fie victimă de ispășire pentru păcatele noastre. Menirea lui Cristos a fost ca un răsărit de soare, ca o mare lumină. El a revelat oamenilor pe Tatăl, a demonstrat sensul lumii și al vieții, a dat un răspuns acelor veșnice întrebări pe care omul și le pune dintotdeauna: Cine suntem, unde mergem, și de unde venim?

Tot în acest sens nu putem să omitem importanța învățăturii pe care Sf. Paul ne-o împărtășește în prima sa Scrisoare către Corinteni. Creștinul nu poate deveni lumină într-o lume bolnavă de egoism și de violență, dacă nu devine lumina dragostei și a comuniunii. Ignoranța de care dăm dovadă cu privire la semnificația vieții umane, a valorii sale, a originii sale și a destinului său, trebuie să ne facă să simțim tot mai mult necesitatea luminii care este numai Cristos. Ca și apostolii, noi avem datoria de a răspunde continuu la această chemare din partea lui Cristos și atunci răsplata sigur ne va fi bucuria pe care profetul Isaia a promis-o acelora care vor primi lumina lui Cristos. Amin.

Neculai Stote

Ritul latin