Start > Ritul latin > Duminica a III-a de peste an

Duminica a III-a de peste an

17 January 2008
1,143 afișări

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a III-a de peste an (Anul A)

În lumea noastră, în fiecare zi se întâmplă ceva nou. Dar este tot atât de adevărat că fiecare nouă zi poartă cu sine moștenirea zilelor precedente (și tot așa se poate spune despre luni și ani).

Există noutăți care trec rapid: în următoarea zi nu mai prezintă nici un interes. În schimb sunt altele care lasă o urmă adâncă asupra zilelor și anilor următori. Uneori chiar pentru multe secole…

De exemplu: dacă noi astăzi suntem aici prezenți la Sfânta Liturghie, aceasta se datorează faptului că cu douăzeci de secole mai înainte, în Galileea, în părțile Cafarnaumului, un anumit Isus “a început să predice”, invitând poporul la convertire pentru că – spunea el – “împărăția cerurilor este aproape”.

În acel timp, Isus era un necunoscut care venea din Nazaret. Dar foarte curând va face să se vorbească despre el, datorită a ceea ce spunea și ceea ce făcea; mai întâi în Galileea, și apoi până la Ierusalim. Aici va fi arestat, judecat, condamnat. Dar după moartea sa în loc de a sfârși uitat ca mulți alții, va continua să facă să se vorbească despre el. Mult mai mult ca înainte. Pentru că ucenicii săi Petru, Andrei, Iacob, Ioan și ceilalți pe care Isus i-a chemat să-l urmeze – la puține zile după moartea lui Isus au început să proclame în cele patru vânturi: “Dumnezeu l-a înviat iar noi toți suntem martorii acestui fapt” (Acte 2,32).

Astfel s-a născut creștinismul. Astfel a început Biserica. Iar noi, aici, astăzi – la douăzeci de secole distanță – suntem de asemenea adunați în numele lui Isus Cristos pentru a-i asculta cuvântul și a ne aminti de el, pentru că suntem creștini și facem parte din Biserică.

“De atunci Isus a început să predice…”. Iar astăzi de asemenea continuă aceeași istorie, realitate care a început atunci și care nu va avea sfârșit până la sfârșitul lumii. Este istoria, realitatea “Evangheliei”: mai întâi cuvântul, mesajul, învățătura lui Isus însuși; apoi cuvântul, mesajul, învățătura ucenicilor săi.

Acea Evanghelie care înseamnă “vestea cea bună” pentru oameni: Dumnezeu este prietenul nostru, Dumnezeu este Tatăl nostru, Dumnezeu ne cheamă să trăim împreună cu el dincolo de moarte. Isus răstignit și înviat este “semnul” și garanția a toate acestea.

Acea Evanghelie care este apel pentru oameni de a-și schimba propriile criterii de viață și de comportament, amintind că referirea la Dumnezeu trebuie să aibă primul loc în toate, dacă nu vrem să greșim plasarea, situarea ansamblului existenței noastre.

Acea Evanghelie care dintotdeauna suscită entuziasmul unora – care sunt asemenea cu acei pescari din Galileea care încă de la început l-au urmat pe Isus – dar lasă indiferenți pe mulți alții, și uneori întâmpină opoziție, chiar violentă, din partea altora.

Acea Evanghelie care este fundamentul unic și toată rațiunea de a fi a credinței pe care o profesăm întrucât suntem “creștini”; dar pe care poate că mulți dintre noi creștinii o cunoaștem așa de puțin…

Mesajul Evangheliei este conținut esențial în patru mici cărțulii care la rândul lor se numesc “Evanghelii”. Este vorba despre aceeași veste bună și despre același apel, adresate omenirii de patru voci diferite și unanime: este aceeași “Evanghelie a lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu” (Mc 1,1) în cele patru versiuni: “după Matei”, “după Marcu”, “după Luca” și “după Ioan”.

Ori de câte ori participăm la Sfânta Liturghie auzim citindu-ni-se câte o bucățică din ea. Puținul acesta dar adăugat la puținul de mai multe ori (dacă ascultăm cu atenție…) poate constitui pentru noi “ceva” – care apoi adăugat la “ceva” de mai multe ori – constituie pentru noi ceea ce ne spune Evanghelia. Dar nu ar trebui să ne mulțumim să învățăm să cunoaștem Evanghelia în felul acesta. Ca și creștini – și mai ales în lumea modernă – ar trebui să simțim datoria cu toții să cunoaștem Evanghelia personal, și să o cunoaștem bine.

Oare câți dintre noi cei prezenți aici, nu am citit niciodată personal o Evanghelie întreagă? V-aș putea da o idee: dar fiind faptul că în acest an la Liturghia de duminică se citește aproape totdeauna Evanghelia după Matei, de ce oare să nu ne angajăm cu toții la o lectură personală și continuă a acestei Evanghelii?

Ar fi modul cel mai bun de a dedica, poate chiar sacrifica, puțin din timpul nostru pentru rugăciune și cultivarea în felul acesta a credinței noastre: ascultând și meditând cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a adresat prin Isus Cristos.

Închei cu urarea ca să se realizeze în fiecare dintre noi cuvântul profetului, citat în Evanghelia de astăzi: Evanghelia lui Cristos să devină într-adevăr pentru noi “lumină” care luminează și călăuză pentru pașii noștri pe căile vieții.

Ritul latin