Start > Ritul bizantin > Cristos este Dumnezeu adevărat și Om adevărat

Cristos este Dumnezeu adevărat și Om adevărat

27 December 2007
1,889 afișări

Autor: Diverși alți autori
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica după Nașterea Domnului

Astăzi, iubiți frați și surori, celebrăm Duminica după Nașterea lui Isus Cristos. Continuăm lectura noastră evanghelică despre Nașterea Fiului lui Dumnezeu, Isus Cristos. Pasajul evanghelic pe care tocmai l-am citit evidențiază unul dintre cele mai importante adevăruri ale creștinismului: Fiul lui Dumnezeu a devenit Om pe deplin și pentru totdeauna. Natura Sa umană nu a fost diferită de natura noastră umană – ca și copil a avut nevoie de protecție așa cum avem și noi nevoie, chiar dacă EL este Fiul lui Dumnezeu. El a venit pe pământ nu pentru că avea nevoie să se întrupeze, ci pentru că Dumnezeu nu a dorit să ne vadă căzând mai adânc în păcat și imperfecțiune. Ce mare iubire are El față de poporul Său! Niciodată nu s-ar fi conceput ca Dumnezeu să se facă Om de dragul oamenilor. Doar iudaismul avea un lanț de profeții despre Mesia. Dar doar punând toate profețiile la un loc putem înțelege că Mesia urma să se nască într-un mod neobișnuit. Cărturarii și fariseii Israelului știau totul perfect. De aceea au putut să răspundă la întrebarea lui Irod cu privire la locul nașterii lui Cristos.

Astfel, Isus Cristos s-a născut în Betleemul Iudeii. Nu a fost loc pentru El în oraș așa că Maria și Iosif au trebuit să se adăpostească într-un staul. Acest loc foarte sărac a fost singurul loc în care a putut să se nască Fiul lui Dumnezeu. Dar ieslea în care a fost pus Isus nu a fost ultima încercare prin care a trebuit să treacă Fiul lui Dumnezeu. După cum am auzit astăzi, El nu a putut să rămână în Israel pentru că regele Irod îl căuta. Irod se temea de un copilaș pentru că credea că acest Copil îi va lua regatul. Fiind un om însetat de sânge și plin de mândrie, Irod nu a putut suporta gândul că altcineva ar putea deveni rege. Istoria ne spune că acest rege Irod cel Mare și-a ucis chiar și propriul fiul în urmărirea Regelui nou-născut. Dar Dumnezeu a știu de dinainte toate acestea. Dumnezeu a prevestit aceste evenimente prin profetul Osea: “Din Egipt l-am chemat pe Fiul Meu” (Osea 11,1). Trebuie să înțelegem că Iosif i-a dus pe Maria și pe Pruncul Isus în Egipt nu pentru că cunoștea și dorea să împlinească profeția, ci pentru că trebuiau să fugă de Irod. Profeția s-a împlinit și oamenii a putut vedea că Isus era Mesia despre care au vorbit toți profeții. Faptul că Iosif, Maria și Pruncul Isus au trebuit să se refugieze în Egipt evidențiază faptul că Isus a acceptat pe deplin natura noastră umană și a devenit un Om adevărat care putea să fie rănit și chiar omorât. În primele secole ale creștinismului au fost mulți eretici care au crezut că Isus nu a fost un Om adevărat ci doar a părut a fi un Om. Pasajul evanghelic de astăzi subliniază faptul că natura Sa umană a fost reală și nu diferită de a noastră.

Irod nu a știut că Isus a fugit în Egipt. El s-a înfuriat pentru că magii nu s-au întors să îi spună unde era Isus, așa că a dat poruncă să fie uciși “toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi” (Matei 2,16). Irod a făcut un lucru foarte nemilos – a ucis 14.000 de copii doar pentru a rămâne ceva mai mult rege al Israelului. Dar nu a folosit la nimic, pentru că a murit oricum la scurt timp după aceasta. După moartea lui Irod un înger al Domnului i-a apărut din nou lui Iosif în vis și i-a spus să îi ducă pe Prunc și pe Maria înapoi în Israel. În timp ce se întorceau, Iosif a aflat că Arhelau, fiul lui Irod, care era de asemenea foarte crud, domnea acum Iudeea, și s-a temut să meargă acolo. Evanghelia spune: “luând poruncă, în vis, s-a dus în părțile Galileii. Și venind a locuit în orașul numit Nazaret” (Matei 2,22-23), împlinind o altă profeție despre Mesia: “Nazarinean se va chema” (Judecători 13,5).

Evanghelia lui Matei a fost scrisă pentru creștini pentru a le arăta că în Isus s-au împlinit toate profețiile Vechiului Testament și că fără îndoială El este Mesia, Mântuitorul tuturor. Pentru noi, creștinii, pasajul evanghelic de astăzi este semnificativ pentru că am aflat că Isus este atât Fiul adevărat al lui Dumnezeu cât și Om adevărat. Natura Lui umană a fost la fel de slabă ca a noastră, dar natura Lui divină a fost mai puternică decât orice am putea înțelege. Să ne amintim, în Grădina Măslinilor, când soldații au venit să îl aresteze pe Isus, și Petru a vrut să își folosească sabia în apărare, Cristos a spus că l-ar putea ruga pe Tatăl să îi trimită mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri. Dumnezeu ar putea să își trimită oricând îngerii să îl apere pe Fiul Său Unul Născut, nu doar în Grădina Măslinilor.

Așadar, iubiți frați și surori, astăzi am aflat că Isus Cristos este Dumnezeu și Om într-o singură persoană. Acest mister nu este unul pe care să îl putem cuprinde deoarece ar trebui să fim perfecți pentru a face acest lucru, și este imposibil să fim perfecți! Putem doar să privim cu uimire această îmbinare uimitoare a celor două naturi în persoana lui Isus. După nașterea lui Cristos mântuirea noastră s-a apropiat și după învierea Lui din morți mântuirea noastră a devenit posibilă. Așadar, să ne adunăm în fiecare duminică și sărbătoare să îi aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru iubirea lui de nedescris pentru noi. Să mergem cu adevărat pe drumul Său, chiar dacă acest drum a fost unul al suferinței și al morții. Să fim uimiți de felul în care s-a umilit de dragul nostru și să fim recunoscători! Să prețuim ceea ce am primit de la Mântuitorul nostru, pentru că a fost făcut din iubire față de noi. Fie ca Domnul milostiv să ne dea tăria să facem acest lucru. Amin.

Ritul bizantin