Start > Ritul latin > Maria, Mama lui Dumnezeu

Maria, Mama lui Dumnezeu

27 December 2007
927 afișări

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro
Preasfânta Fecioară Maria Născătoare de Dumnezeu

La început de An Nou abundă urările…. Desigur că acesta este un obicei frumos. A-i ura cuiva “un an bun” înseamnă a-i ura binele pentru zilele și lunile care vor urma. Iar a-i ura cuiva “binele” înseamnă a dori binele pentru această persoană: înseamnă “a iubi” această persoană…

Binevoiască cerul ca toate urările din aceste zile să fie sincere! Și binevoiască cerul ca toți oamenii, din toate colțurile pământului, să-și poată ura în aceste zile unii altora un sincer “an bun”!

Aș vrea să spun că nimeni de pe toată suprafața pământului să nu mai considere pe cineva “dușman”… Aș vrea să spun că fiecare ființă omenească să privească la semenul său cu o atitudine de solidaritate, fraternitate, cordialitate…

Dar mă tem că este un vis prea greu de a-l vedea realizat, dat fiind faptul că tare mai este dură istoria lumii acesteia! Și cu toate acestea, tocmai acest “vis” a voit papa Paul VI să-l propună tuturor oamenilor drept țintă de urmat neobosit, invitând să se cele-breze pe data de 1 ianuarie “Ziua mondială a păcii”.

“Domnul să te binecuvânteze și să te apere… Domnul să-și îndrepte fața senin spre tine și să-ți dăruiască pacea” (prima lectură).

Acesta este modul concret ca idee de “a face urări” care se traduce în practică în limbajul Bibliei: nu este numai un simplu cuvânt (cordial, dar neputincios în fața tuturor contradicțiilor posibile…), ci o rugăciune. Și în această rugăciune tot “binele” care se poate dori/ura pentru persoanele pe care le iubim, se rezumă în binecuvântarea lui Dumnezeu și în acea “pace” pe care numai el o poate da.

Pentru că “binecuvântarea lui Dumnezeu” în limbajul Bibliei indică toate “bunu-rile” care vin de la el. Și întrucât “numai el este bun și izvorul vieții și a creat universul ca să-și reverse iubirea sa față de toate creaturile sale” (rugăciunea euharistică IV), în realitate orice bine, în viața omului, vine de la Dumnezeu, care este creatorul lumii și “toate le-a făcut cu înțelepciune și iubire”.

Dar numai “când s-au împlinit timpurile” și “Dumnezeu a trimis pe Fiul său” în lume (lectura a doua) devine posibilă înțelegerea adevărată a ceea ce înseamnă pentru oameni a fi “binecuvântați de Dumnezeu”.

În realitate, Isus Cristos este “semnul” definitiv al binecuvântării lui Dumnezeu asupra tuturor oamenilor. În el, ne spune sfântul Paul, Dumnezeu Tatăl “ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea” (Ef 1,3). Pentru că datorită lui – Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut fratele nostru – și noi, la rândul nostru, am fost “adoptați” de Dumnezeu ca fiii săi. De aceea fiului Mariei “i s-a pus numele de Isus” (evanghelie): nume care înseamnă “Dumnezeu mântuiește”.

În limbajul Scripturii, Dumnezeu “binecuvântează”, comunicând într-un oarecare mod creaturilor sale ceva din energia sa de Creator. Binecuvântarea lui Dumnezeu este “puterea” care face să reușească bine lucrurile, este acțiunea lui Dumnezeu care-l conduce pe om la deplina realizare de sine însuși.

În Isus Cristos este rezumată toată binecuvântarea lui Dumnezeu asupra noastră, pentru că “prin Cristos, cu Cristos și în Cristos”, noi am devenit “moștenitori” ai vieții înseși a lui Dumnezeu.

De aceea nu trebuie să ne fie frică de timp, ca de un dușman inexorabil al vieții… “Moștenirea” noastră înseamnă participare la slava veșnică a lui Cristos înviat. “Acest cuvânt este sigur: dacă murim împreună cu el, vom și trăi împreună cu el; dacă suferim împreună cu el, vom și domni împreună cu el” (2Tim 2,11-12).

Maria este cea “binecuvântată între femei” (cf colecta alternativă) pentru că a fost instrument de binecuvântare a lui Dumnezeu asupra întregii omeniri. Datorită disponibilității sale umile, Cel Atotputernic a făcut lucruri mari într-însa; iar noi ne unim cu întreg corul tuturor generațiilor creștine pentru a o proclama “fericită”: Mamă a Domnului, Mamă a lui Dumnezeu.

Așadar să începem cu încredere, în numele lui Isus Cristos acest nou an, amintindu-ne în fiecare zi și “meditând în inima noastră” ceea ce am celebrat în aceste zile. Și cu ajutorul Duhului Sfânt să căutăm să fim unii pentru alții “o binecuvântare a lui Dumnezeu”, devenind instrumente și făcători de pace și de bine.

Ritul latin