Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Schimbarea la Față a Domnului
Anul B (A, C)

Lecturi:
Daniel 7,9-10.13-14
2Petru 1,16-19
Marcu 9,2-10

Autori

pr. Pietro Righetto

 

* * *

 

Schimbarea la față a Domnului

Autor: volum colectiv Chemați la sfințenie
Copyright: Editura Sapientia

“Acesta este Fiul meu preaiubit în care am binevoit; de el să ascultați” (Mt 17,5)

Făcând o retrospesctivă a istoriei umane, constatăm că numai în ultimele decenii lumea și-a format o fizionomie cu totul surprinzătoare. Ceea ce înainte era doar de domeniul iluziilor, al fantasticului, astăzi devine realitate. Știința și tehnica au progresat, au evoluat într-atâta încât au pus la dispoziția omului tot confortul și toate mijloacele de informare, de comunicare și de distracție pentru a-l face pe om fericit. Dar toate la un loc: vehiculele terestre ultrarapide, navele cos mice-supersonice, zborurile interplanetare, comunicarea prin radio și televiziune, care aduc în casă o întreagă lume necunoscută; toate aceste născociri ale minții umane, în continuă căutare după fericire au reușit să-l facă pe omul zilelor noastre mai fericit decât pe omul veacurilor trecute?

Există în lume atâta ură și egoism, mascate în lozinci ce propovăduiesc generozitatea, caritatea dezinteresată și acea. Se revendică și se liberalizează dreptul la avort, eutanasie și homosexualitate în acest veac al automatizării și al performanțelor tehnice. Dar în timp ce tehnica s-a perfecționat, ființa umană pe plan moral și spiritual a rămas mult în urma acesteia. A rămas sub dominația instinctelor, nerespectând uneori nici cele mai elementare norme de conduită și conviețuire socială și morală. Idealul, scopul vieții a devenit plăcerea, după vechea deviză hedonistă: “Manâncă, bea și te veselește căci după moarte nimic nu-i. Aici e totul: iad și rai”.

Întreaga creștinătate catolică comemorează astăzi evenimentul Schimbării la față a Domnului nostru Isus Cristos. Sărbătoarea își are originea în orientul creștin unde se celebra cel de-al doilea Paște “Transfigurarea Domnului” numit “Paștele de vară” și a devenit universală la șase august fiind prescrisă de papa Calixt al III-lea în evocarea victoriei repurtate de armatele creștine asupra turcilor la Belgrad. Lupta a avut loc la 22 iulie 1456, iar vestea victoriei a ajuns la Roma la șase august, anul următor, motiv pentru care sărbătorea a fost fixată la această dată.

Timpul când s-a petrecut evenimentul este între Rusaliile evreiești (șavuot) și sărbătoarea Corturilor (Sukkot), în al doilea an de viață publică a lui Isus, când s-a ocupat în mod special de formarea apostolilor. Este evidentă intenția lui Isus de a da apostolilor săi o dovadă prin care să le întărească convingerea despre dumnezeirea lui pentru ca atunci când vor experimenta încercarea grea a suferințelor și a condamnării lui la moarte să nu dispere; de a stabili în sufletul lor o relație între suferință și moarte pe de o parte, între inviere și slavă pe de altă parte. Isus vrea să arate celor trei apostoli cum se vor realiza profețiile mesianice veterotestamentare în persoana sa. Faptele și cuvintele lui Isus anticipă însă, în mod parțial și voalat deplina revelare a divinității sale. În schimb învierea glorioasă manifestă în mod plenar, clar și definitiv natura divină a persoanei sale și raporturile sale cu Tatăl.

Conform evangheliilor sinoptice evenimentul are loc la circa șase zile de la declarația solemnă a lui Petru despre identitatea personală a lui Cristos: “Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu Cel Viu” (Mt 16,17). Acestă profesiune de credință a lui, cât și a Bisericii actuale în dumnezeirea lui Cristos, reprezintă răspunsul la problema mântuirii, adică la sensul definitiv și radical al existenței omului și al lumii.

Lecturile proclamate la liturgia cuvântului de astăzi gravitează în jurul evenimentului taboric și-l descriu succint. Evanghelistul Luca relatează circumstanțele evenimentului transfigurării lui Isus care se desfășoară pe un munte, în prezența a trei apostoli: Petru, Iacob și Ioan, martori oculari aleși de Isus.

Muntele despre care Evanghelia nu ne dă alte indicații, este aproape unanim considerat a fi muntele Tabor, aflat în mijlocul Galileii și dominând câmpia din jur. Muntele izolat, în mentalitatea biblică era un loc privilegiat pentru teofanii, pentru alianțe dintre Iahve și poporul ales cât și pentru meditarea unor adevăruri divine într-o atmosferă silențioasă, solemnă, cu un aer rarefiat care tempera căldura verii. Într-un asemenea cadru sugestiv, vocea Tatălui care declară autoritatea și divinitatea lui Isus: “Acesta este Fiu meu preaiubit în care am binevoit. De el să ascultați!” (Mt 17,5), îi determină pe cei trei apostoli prezenți la eveniment să contemple cu anticipație un crămpei din manifestarea gloriei divine a lui Isus înviat.

Prin viziunea supranaturală de pe munte, Isus a confirmat și a întărit credința lui Petru în dumnezeirea sa: “Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu!” (Mt 16,17). Acea clipă de mărire supranaturală era un semn și o garanție a strălucirii învierii: “Fiul Omului va veni în mărirea Tatălui său” (Mt 16,27). Subiectul conversației cu Moise și Ilie, două personalități veterotestamentare care reprezintă prezența Vechii Alianțe, Legea și Profeții cât și continuitatea istoriei mântuirii, era o confirmare a prevestirii exodului pe care îl avea de îndeplinit Isus la Ierusalim, reprezentat în mod tipic de eliberarea din Egipt a poporului ales.

De remarcat este și reacția apostolilor. Deși au trăit atâtea experiențe cu Isus, se înspăimântă în fața misterului divin, așa cum este și firesc, însă Isus îi consolează. Petru fiind mai îndrăzneț cere lui Isus să permanentizeze bucuria și fericirea la care participă: “Învățătorule ce bine ne este nouă aici. Să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie” (Lc 9,33). Dar el nu pricepea că episodul taboric este învăluit în splendoarea misterului pascal și de aceea Isus nu putea rămâne pe munte. Abia după Înviere, apostolii vor înțelege experiențele trăite împreună cu Isus, importanța transfigurării sale și cine este Isus din Nazaret, dând mărturie despre cele văzute pe munte, despre persoana și opera sa răscumpărătoare.

Evanghelistul Luca descrie transfigurarea lui Cristos nu ca efectul copleșirii de către o lumină din exterior, însă ca o efuziune, ca o exteriorizare a strălucirii unei realități interioare: “aspectul Feței I s-a schimbat” (Lc 9,29).

Transfigurarea marchează o fază importantă în revelarea lui Isus ca Mesia și Fiul al lui Dumnezeu. Ea este o experiență similară cu botezul lui, unde gloria sa nu este revelată prin faptele sale, ci într-un mod mai personal. Gloria denotă universalitatea regalității mesianice a lui Isus care nu poate fi circumscrisă în dimensiunile spațio-temporale. Ea se extinde asupra întregului univers.

Multe din profețiile vetero-testamentare fac referință la viitorul Rege Mesia și la venirea împărăției sale, care este deja prezentă în mijlocul poporului său. Aceste profeții au un conținut escatologic și se pot distinge în două momente diferite: unul mai apropiat, care privește Întruparea și Nașterea feciorelnică, și altul mai îndepărtat, care vizează a doua parusie, în care va avea loc judecata universală.

Mesajul transfigurării lui Isus este exprimat destul de elocvent și de sfântul Leon cel Mare într-una din omiliile sale: “Scopul principal al Transfigurării este acela de a smulge din inima ucenicilor scandalul crucii și de a face ca umilirea patimii acceptate de bunăvoie să nu-i demoralizeze pe cei în prezența cărora avea să se manifeste gloria divină. Dar el nu se gândea mai puțin să pună temelia speranței Bisericii sale; astfel încât trupul mistic al lui Cristos cunoscând acea transformare care îi era rezervată, fiecare din membrele sale să poată avea speranța că va avea parte de mărirea de care Capul strălucise mai înainte”.

Așadar, Transfigurarea este un moment important în revelația împărăției lui Dumnezeu pentru că privește profețiile veterotestamentare pe care Cristos le împlinește, privește evenimentele mărețe care au avut loc pe cruce: moartea, învierea, înălțarea cât și a doua sa venire. Ea ne ajută să înțelegem nu numai destinul lui Cristos ci și destinul întregii Biserici. Cristos este cel dintâi iar noi îl vom putea urma în slava învierii dacă vom corespunde exigențelor și imperativelor evanghelice.

Dumnezeu, în planul său providențial, când a creat universul, a stabilit în natura fiecărei creaturi un scop bine determinat și o destinație precisă. Creația infraumană a fost orânduită slujirii destinului omului și scopului său ultim care este viziunea beatifică, sau mântuirea lui. Problema mântuirii omului a fost considerată întotdeauna vitală și capitală. Lumea contemporană este calificată drept secularizată, autosuficientă, antropocentristă și închisă absolutului transcendent, ceea ce de fapt exprimă starea ideologică a lumii actuale.

Este incontestabil faptul că o societate permisivistă cât și o lume cu cele mai mari performanțe tehnice înregistrate în istoria ei exercită o influență și o fascinație irezistibilă asupra omului însetat după fericire. Omul este ușor sedus de vanitățile acestei lumi, dar cu timpul constată că acestea nu oferă satisfacție deplină, că-i lasă amărăciune și neliniște în sufletul său, unde arsura unei însetări chinuitoare după fericire începe din nou să-i mistuie ființa. Este setea după absolut, după supranatural ce nu poate fi potolită decât cu posedarea acesteia, după cum spune și sfântul Augustin: “Ne-ai creat pentru tine Doamne și neliniștit este sufletul nostru până nu se va odihni în tine”. Este glasul lui Isus care vorbește fiecărui suflet și de care trebuie să ascultăm dacă vrem să fim cu adevărat fericiți, așa cum ne îndeamnă și vocea Tatălui din cer care a răsunat pe muntele Tabor: “De el să ascultați!” (Mt 17,5).

În discursul inaugural al fericirilor creștine, Isus intenționează o reconsiderare, o redescoperire a valorilor, condamnând ambiguitatea unei reprezentări pur terestre și efemere a fericirii. Destinatarii acestei fericiri sunt cei săraci, umili și flămânzi din cauza condiției lor umane, economice și sociale; sunt cei care printr-o atitudine interioară exprimă încrederea și speranța în Cristos și în venirea împărăției sale.

În timpul celui de-al doilea război mondial, într-un sanatoriu de boli epidemice din Răsărit, era o soră miloasă care îngrijea bolnavii de holeră. După un timp s-a molipsit și ea și acum zăcea grav bolnavă singura ei speranță, consolare și fericire fiind Cristos pe care-l întâlnea zilnic în Euharistie. În fiecare dimineață un preot îi aducea Sfânta Împărtășanie. Într-o dimineață părea să fie ațipită. Asistenta îi întinse brațul și spuse: “Iată Mântuitorul este aici”. Deodată bolnava se schimbă, își împreună mâinile, fața ei iradia de fericire, era total transfigurată și ochii ei se îndreptau spre sfânta Ostie ca și cum ar fi văzut cerul deschis.

Dacă vrem să fim transfigurați, transformați existențial, atunci să-l lăsăm pe Cristos prezent real în Sfânta Euharistie ca să-și facă lăcaș în inimile noastre. Să trăim viața în compania lui Cristos și să-l acceptăm de Stăpân Suprem al nostru.

Dacă vrem să fim cu adevărat fericiți, atunci să participăm la bucuria pascală din care au pregustat și cei trei apostoli pe muntele Tabor, să participăm la împărăția lui Cristos care se realizează prin “metanoia”, prin convertirea radicală a inimii, adică, printr-un act divino-uman.

Din perspectivă psihologică ea este o acțiune deliberată a omului, nu violentă sau impusă din partea lui Dumnezeu, ci aleasă în mod liber în urma unei reflexii. Totodată, într-un sens mai profund ea este inițiativa divină, lucrarea lui Dumnezeu în om. Omul acceptă noua sa condiție datorită intervenției harice a lui Dumnezeu în viața sa.

Această convertire la Cristos nu încetează odată cu inserarea noastră în împărăția sa, ci ea implică un proces de convertire continuă care constă în renunțarea la păcat, la plăcerile dezordonate ale acestei lumi; constă în asimilarea progresivă a experienței lui Cristos și fidelitatea față de Tatăl pentru a putea ajunge la scopul transfigurării noastre glorioase unde să contemplăm maiestatea divină și să exclamăm și noi alături de Petru: “Doamne, ce bine ne este nouă aici!” (Lc 9,33).

Carmil DUMA

 

* * *

 

Schimbarea la Față – vedere de deasupra

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Există o poveste misterioasă în 2Regi care ne poate ajuta să înțelegem mai bine Schimbarea la Față. Israelul se luptă cu Aram, iar Elisei, omul lui Dumnezeu, se folosește de puterile sale profetice pentru a dezvălui planurile strategice ale armatei siriene împotriva israeliților. La început regele Aram crede că unul dintre supușii săi îl trădează, dar când a aflat adevărul și-a trimis trupele să îl prindă pe Elisei, care se afla în Dotan. Trupele siriene au mers noaptea și au înconjurat cetatea. Dimineața, slujitorul lui Elisei a descoperit situația și a început să se teamă pentru viața stăpânului său. A alergat la Elisei și i-a spus: “Vai, stăpânul meu! Ce să facem?” Profetul i-a răspuns: “Nu te teme, pentru că cei ce sunt cu noi sunt mai numeroși decât cei ce sunt cu ei.” Cine ar fi crezut aceasta, când privea împrejurimile cetății pline de trupele dușmane? Elisei s-a rugat atunci: “Doamne, deschide-i ochii ca să vadă!” Atunci Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut mulțime de “cai și care de foc împrejurul lui Elisei” (2Regi 6,8-23). Această viziune era tot de ce avea nevoie slujitorul lui Elisei pentru a avea din nou încredere. La sfârșitul zilei nu doar că profetul lui Dumnezeu se afla în siguranță, dar armata invadatoare fusese complet umilită.

Schimbarea la Față a lui Isus s-a întâmplat într-un moment al slujirii Sale publice ce poate fi comparat cu situația lui Elisei. Compatrioții Lui căutau să îl prindă, iar discipolii Lui, conduși de Petru, se simțeau asemenea slujitorului lui Elisei, fiind îngrijorați și speriați pentru soarta Stăpânului lor. Cu ceva timp înainte de Schimbarea la Față, Isus și-a întrebat discipolii cine crede lumea că ar fi El. Petru a dat răspunsul corect, că este Cristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Isus l-a felicitat și l-a avertizat apoi, pregătindu-l pentru inevitabila suferință, moarte și înviere a Sa. Dar Petru nu era dispus să accepte așa ceva: l-a luat pe Isus de-o parte și i-a spus hotărât: “Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Asta nu ți se va întâmpla niciodată!” (Matei 16,13-23). El avea nevoie, ca și slujitorul lui Elisei, să vadă lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, să vadă că în ciuda sentinței de condamnare la moarte ce plana asupra lui Isus, Dumnezeu era încă cu El, Dumnezeu controla încă evenimentele; să vadă că Dumnezeu poate în final să triumfe asupra dușmanilor, așa ca în cazul lui Elisei. Petru și ceilalți discipoli aveau nevoie ca Dumnezeu să le deschidă ochii, să vadă preț de o secundă prezența lui Dumnezeu alături de Isus. Schimbarea la Față a fost tocmai experiența de care aveau nevoie.

Putem spune deci că Schimbarea la Față a fost o modalitate folosită de Dumnezeu pentru a-i scoate pe discipoli din criza de credință prin care treceau. Cauza crizei credinței lor era modul în care vedeau oamenii și lucrurile de lângă ei. Dumnezeu i-a ajutat să iasă din această situație luminându-le vederea, pentru ca, pentru un moment cel puțin, să vadă lumea prin ochii lui Dumnezeu. Văzute de jos, în lumina umană obișnuită, persoanele și lucrurile pot părea plicticoase, banale, uneori respingătoare. Dar văzute de sus, în lumina divină, aceleași persoane și aceleași lucruri devin mai onorabile, strălucitoare, plăcute. Experiența vederii adevăratei naturi a persoanelor și lucrurilor poate fi numită o experiență a transfigurării. Este tipul de experiență care ne face să spunem cu Iacob: “Domnul este cu adevărat în locul acesta (persoana aceasta, situația aceasta) și eu n-am știut!” (Geneză 28,16).

Unde putem să avem parte de o astfel de experiență de transfigurare? Oriunde. Participarea noastră duminicală la jertfa liturgică este un bun punct de plecare. În afara bisericii, chiar din parcare, tindem să îl vedem pe celălalt ca fiind în competiție cu noi. Pe șosea îi vedem pe ceilalți ca pe niște obstacole, ce ne împiedică să ajungem rapid la destinație. La locul de muncă îi vedem pe colegi ca rivali în lupta pentru avansare. Dar aici, la Liturghie, avem parte de experiența unică a unui timp în care ne privim în ochi și ne spunem “frate”, “soră”. Aceasta este cu adevărat o transfigurare. Provocarea pentru noi este să trăim în această lumină până când vom veni la biserică duminica viitoare, pentru a ne înnoi viziunea credinței.

 

* * *

 

Fața lui a devenit albă ca lumina

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Schimbarea la Față, eveniment însemnat în desfășurarea misterului mântuirii, a fost cinstit de Biserică, atât în Apus cât și în Răsărit, în cadrul liturgic al slujbelor, în diferite moduri și la zile deosebit; papa Calixt al III-lea a ridicat amintirea Schimbării la Față la rangul de mare sărbătoare și a fixat-o la data de 6 august, în amintirea victoriei repurtate de armatele creștine împotriva turcilor la Belgrad, în anul 1456; vestea despre această biruință a ajuns la Roma în ziua de 6 august din același an (cf. Viețile sfinților, vol. 2, pag. 76).

Toată lumea creștină s-a rugat atunci; armatele creștine au biruit și fața lumii s-a schimbat. Trebuie să ne schimbăm și noi?

Schimbarea la Față este un fel de paște anticipat al Fiului Omului: firea umană apare îmbrăcată în strălucirea divină. În același timp constituie o invitație făcută ucenicilor de a realiza un paște spiritual, de a-și schimba felul de gândire despre Isus, despre cei care au dat mărturie despre Mesia în Vechiul Testament și despre fericirea care există într-o lume pe care încă nu o cunoaștem.

Învățații Bisericii spun că Isus i-a luat pe Petru, Iacob și Ioan pe muntele înalt și s-a schimbat la față înaintea lor, ca să realizeze acest paște spiritual acum, ca atunci când îl vor vedea umilit și batjocorit în fața sinedriului, a lui Pilat și pe lemnul crucii, să-și amintească de acest mister și să rămână statornici în credința afirmată de Petru: Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu (Mt 16,16). Este puțin spus, fiindcă de îmbărbătare aveau trebuință și ceilalți nouă apostoli, pe când cei trei privilegiați sunt obligați la un mister, la o taină: să nu spună nimănui ceea ce au văzut până după învierea lui din morți. Se pare că cei trei tocmai atunci au uitat de strălucirea dumnezeiască a lui Isus, în timpul pătimirilor sale. Nu știa Isus că vor uita? Știa foarte bine. Atunci? Atunci misterul Schimbării la Față trebuie să aibă o semnificație prelungită în istoria mântuirii. Toți factorii implicați în acest eveniment unic: trei ucenici, trei persoane în strălucire și trei elemente transcendentale – glasul Tatălui, lumina Fiului și norul Duhului care îi învăluie ne duc cu mintea că este vorba de întărirea în credință față de Preasfânta Treime. Revelația a început la botezul Domnului, este confirmată pe Tabor și menită să realizeze mântuirea lumii prin misterul pascal: Tatăl primește jertfa Fiului, Fiul își încredințează sufletul Tatălui din care s-a născut, iar Sfântul Duh izbucnește în lume prin sângele și apa care au ieșit din coasta străpunsă făcând credința să rodească: sutașul roman mărturisește: Într-adevăr, acesta era Fiu al lui Dumnezeu (Mt 27,54) și mulți alții plecau plini de căință și credință bătându-și pieptul (cf. Lc 23,48); catapeteasma templului se rupe în două, pământul se cutremură și stâncile se despică; mormintele se deschid și multe trupuri ale sfinților răposați au înviat (cf. Mt 27,51-53) ca preludiu spiritual la Învierea Domnului.

Schimbarea la Față de pe Tabor constituie un stimulent al credinței, nu numai pentru apostoli, ci pentru noi toți când suntem în încercări, în necazuri, în suferințe, în clipa morții. În aceste momente de încercare și-a adus Petru aminte de fericirea simțită atunci și, conștient de misiunea încredințată de Isus: Iar tu întorcându-te, întărește în credință pe frații tăi! (Lc 22,32). Adresându-se primilor creștini, asupra cărora pluteau norii negri ai persecuțiilor, Petru le spune: Fiii mei, viața veșnică nu este o poveste. Ne-a descoperit-o Domnul nostru Isus Cristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Eu cu ochii mei l-am văzut transfigurat în slava Tatălui, cu urechile mele am auzit glasul care îl proclama Fiu iubit al lui Dumnezeu. Eu însumi am auzit acel glas când eram cu el pe muntele cel sfânt (2Pt 1,16-18). Iacob și-a amintit de ceea ce a auzit și văzut pe Tabor când a trebuit să-și plece capul sub securea călăului lui Irod Agripa (cf. Fap 12,2). Singur Ioan, ucenicul predilect al lui Isus, fiind necăsătorit și mai curat decât ceilalți, bănuim că a păstrat amintirea transfigurării și a reușit să urce Calvarul, urmându-l pe Isus.

Fața lui Isus de pe Tabor anticipă învierea sa și a noastră. Legătura o face Isus însuși spunând: Să nu spuneți nimănui nimic din cele ce ați văzut decât după ce voi învia din morți! Isus le vorbise ucenicilor săi de mai multe ori despre împărăția Tatălui ceresc și despre a doua sa venire, dar pentru că numai cuvintele nu au avut forța de a-i convinge în credință, pe muntele cel sfânt le arată strălucirea divinității sale în lumină și împărăția cerului prin glasul Tatălui și prezența celor doi, Moise și Ilie, care pe pământ s-au luptat pentru venirea împărăției prin împlinirea voinței lui Dumnezeu.

Fața transfigurată a lui Isus arată ceea ce vom fi în viața veșnică alături de Isus, asemenea lui Moise și Ilie, dacă ne vom ruga cu credință Tatăl nostru, ca să vie împărăția lui, așa cum ne-a învățat Isus.

Petru voia să rețină fericirea în cort făcut din crengi și alte lucruri obișnuite, doar pentru câțiva care se aflau acolo, însă împărăția lui Dumnezeu este pregătită pentru toți oamenii care pe acest pământ caută calea spre cer. Apostolul Paul ne spune că deja locuim într-un cort, mult mai perfect decât cel voit de Petru, cu toate acestea nici el nu poate reține ceea ce este supranatural, de aceea să nu ne pară rău că se destramă, fiindcă Dumnezeu ne-a pregătit o locuință în cer care nu se mai poate strica, fiindcă nu-i făcută de mână omenească (cf. 2Cor 5,1), de aceea poate reține toată fericirea, toată strălucirea, tot binele veșnic, este Ceea ce ochiul omului n-a văzut, urechea nu a auzit și la inima lui nu s-a suit încă (1Cor 2,9), adică mult mai mult decât au văzut cei trei apostoli pe Tabor, pentru ca noi să credem și să avem parte de ceea ce i-a spus Isus lui Toma după înviere: Ești fericit pentru că ai văzut și ai crezut, dar mai fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut (In 20,29).

Moise ceruse prin Lege ca o mărturie, pentru a fi valabilă la proces ca să se verifice autenticitatea unei fapte, trebuie dată de trei martori (cf. Dt 19,15; Mt 18,16).

Adevărul fundamental al credinței: un Dumnezeu în trei persoane în teofania de pe Tabor: glas, lumină și nor, simbolurile existențiale ale Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt sunt susținute de trei: de Fiul Omului, de Moise și de Ilie, ca la rândul lor să fie crezuți pe baza mărturiei date de Petru, Iacob și Ioan. Isus împlinește și desăvârșește Legea prin strălucirea revelației sale.

Cetatea sfântă, Ierusalimul ceresc, descrisă de sfântul Ioan în Apocalips, are pe toate cele patru laturi câte trei porți (21,13), ceea ce vrea să spună că toți oamenii, din toate cele patru vânturi sau colțuri ale lumii, au aceeași intrare întreită: o credință într-un singur Dumnezeu în trei persoane oferită de trei martori cerești și de alți trei pământești (cf. 1In 5,7), mărturie pe care trebuie să o dea toți cei botezați în apă, sânge și Duhul Sfânt (cf. 1In 5,8), adică în misterul pascal al lui Isus.

Isus s-a urcat pe munte ca să se roage și în timp ce se ruga, fața lui a devenit mai strălucitoare decât soarele. Sfântul Vasile din Seleucia spune că soarele de pe cer a fost mult mai surprins în acea zi, când a văzut un alt soare pe pământ, decât în ziua când Iosua l-a oprit pe cale pentru a duce lupta la bun sfârșit, la victorie (cf. Ios 10,12-13).

Rugăciunea schimbă fața omului lumesc în cea a omului ceresc.

Sărbătoarea Schimbării la Față pentru viața creștină este o amintire a datoriei de a lucra fără încetare la îndepărtarea vălului ignoranței (ca a lui Petru, care cerea fericirea în cort, fără să-și dea seama de ceea ce cerea) și al răutății de pe fața lumii, pentru ca măreția lui Dumnezeu să schimbe și sufletul creștinului (să-și recapete asemănarea cu Dumnezeu din actul creației primului om cf. Gen 1,27), fiindcă: ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul, vălul este dat la o parte. Cât despre noi care, cu fața descoperită, oglindim măreția Domnului, suntem preschimbați în aceeași înfățișare, tot mai măreață, de către Duhul Domnului (2Cor 3,17-18) ” (cf. Viețile sfinților vol. 2).

Sfânta Tereza a Pruncului Isus să ne fie îndemn pe această cale a rugăciunii. Ea spunea Iubitului inimii sale: Fața ta este singura mea bogăție. Nu cer nimic mai mult. Ascunzându-mă în ea fără încetare, mă voi asemăna cu tine, Isuse. Lasă în mine pecetea ta divină, a trăsăturilor pline de blândețe, și repede voi deveni sfântă, atrăgând la tine inimile (cf. Lumina creștinului, ianuarie 1999, nr. 1 (109).

 

* * *

 

Glasul Tatălui s-a auzit

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Dar știm că atunci, când el se va arăta, vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea așa cum este (1In 3,2).

Cine a spus aceste cuvinte? Un martor al Schimbării la Față de pe muntele Tabor, Ioan evanghelistul. Prima vedere a lui Isus transfigurat i-a dat garanția că și el însuși este unul dintre fiii lui Dumnezeu și, bazat pe această garanție, crede că la a doua vedere a transfigurării lui Isus, când va veni pe norii cerului cu putere și mărire, va primi și trupul său înviat strălucirea taborică a lui Isus, fiindcă toți cei mântuiți vom fi asemenea lui.

Descoperindu-ne pe Tabor existența vieții veșnice, prin profeții Moise și Ilie care, deși morți de sute de ani, apar vii, în suflet se trezește dorința și speranța în viața veșnică.

Veșnicia și timpul sunt ca lumina și întunericul, nu pot sta împreună. Cât timp suntem pe pământ, suntem în întuneric chiar în plină zi: Într-un loc întunecos (lectura a II-a), iar dacă intrăm în veșnicie se va face ziuă și va străluci în inimile noastre luceafărul de dimineață (id.), Cristos înviat.

Atâta timp cât trăim pe acest pământ: viața veșnică, paradisul, fericirea totală etc., nu pot fi decât un obiect al credinței, cum spune apostolul Paul: Cristos să locuiască prin credință în inimile voastre (Ef 3,17), fiindcă aici, pe planeta vremelniciei, Toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Isus Cristos (Gal 3,26).

Istoricește, omul a dorit mereu să vadă chipul lui Dumnezeu, să simtă pulsul vieții veșnice.

Toate chipurile cioplite ale miilor și milioanelor de zei nu sunt altceva decât o materializare a dorinței omului de a-l vedea pe Dumnezeu, de a-l avea aproape, de a se simți fericit sub ocrotirea lui.

Autorii inspirați, atât din Vechiul cât și din Noul Testament, pun fericirea supremă din viața veșnică în vederea lui Dumnezeu. Dorința lui Adam și Eva a fost aceea de a fi ca Dumnezeu, de a-l vedea pe Dumnezeu, simțind în ei o asemănare cu Dumnezeu. Oropsitul Iob, icoana oricărui muritor, își spunea, consolându-se singur: Afară din trupul meu îl voi vedea pe Dumnezeu. Pe el îl voi vedea și ochii mei îl vor privi, nu ai altuia. Și de dorul acesta măruntaiele tânjesc în mine (19,26-27). Mult timp înainte de Iob, patriarhul Iacob a spus: Am văzut pe Dumnezeu în față și mântuit a fost sufletul meu (Gen 32,30). În cartea Exodului citim despre Moise că se întreținea în convorbiri cu Dumnezeu față la față, așa cum se întreține o convorbire între un om și alt om (33,11). Era spus metaforic, fiindcă atunci când și-a exprimat fățiș dorința de a vedea fața lui Dumnezeu, acesta i-a spus-o clar: Tu nu poți să vezi fața mea, căci nu se poate ca omul să mă vadă și să rămână viu (Ex 33,20) și atunci tot printr-o formă simbolică i s-a arătat spatele (cf. Ex 33,23), fiindcă nimeni nu-l putea vedea pe Tatăl decât prin Fiul Omului. Numai prin Cristos se poate împlini această dorință: Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată (In 1,18), afirmă sfântul Ioan apostolul; fiindcă locuiește într-o lumină neapropiată, de aceea nici un om nu l-a văzut vreodată și nici nu-l poate vedea, confirmă sfântul apostol Paul (1Tim 6,16).

Atunci ne-au mințit cei care au afirmat că l-au văzut pe Dumnezeu față la față? A mințit Moise, Iacob? S-a autoînșelat Iob cu speranța vederii lui Dumnezeu cu ochii săi? Încearcă să ne ducă în eroare apostolul Paul când susține că în viața veșnică îl vom vedea pe Dumnezeu față la față? (cf. 1Cor 13,12).

Nicidecum. Isus a spus-o clar: Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine (In 16,6), fiindcă el este icoana lui Dumnezeu cel nevăzut (Col 1,15), în care locuiește, trupește, toată plinătatea dumnezeirii (id. 2,9).

Dacă cei trei apostoli de pe Tabor – Petru, Iacob și Ioan – i-au văzut pe profeții Moise și Ilie din trecut, morți de sute de ani, atunci toți acei patriarhi și profeți care susțin că l-au văzut pe Dumnezeu față la față, au văzut icoana lui Dumnezeu din viitor, pe Fiul Omului în strălucirea plinătății dumnezeiești, ca pe Tabor, fiindcă numai prin Isus și pentru Isus au fost create toate (cf. In 1,3) și el a spus iudeilor, care îi reproșau că nu are nici cincizeci de ani și l-a văzut pe Abraham și acesta s-a bucurat de vederea lui: Înainte de a fi fost Abraham, eu sunt (cf. In 8,57-58). Când unul dintre ucenicii săi, Filip, îi cere să-l arate pe Tatăl spre a fi pe deplin fericit el și ceilalți apostoli, Isus îi spune: Filipe, cel care m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl (In 24,9), fiindcă: Eu și Tatăl una suntem (In 10,30). Deci:chipul strălucitor al lui Cristos de pe Tabor, în care cei trei ucenici și-au găsit toată fericirea pentru câteva clipe este chipul Tatălui. În acest chip, imagine, icoană etc., Cristos ni-l va arăta față la față pe Tatăl în care ne vom găsi toată bucuria.

Cum îl vom vedea?

Dacă ne iubim unul pe altul, spune sfântul Ioan apostolul, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea lui în noi este desăvârșită (1In 4,12), fiindcă ni l-a dat pe Duhul Sfânt (1In 3,24) care revarsă dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre (Rom 5,5).

De fapt, ceea ce dă fericire unei creaturi este dragostea, iubirea curată și sfântă. Îl vom vedea pe Dumnezeu prin iubire, deși iubirea nu se vede, ci se văd semnele ei concretizate în iertare, milostivire, armonie, adevăr, frumusețe etc. Toți mă vor cunoaște, toți, de la cel mai mic și până la cel mai mare. Eu le voi ierta păcatele; eu nu-mi voi mai aminti niciodată de greșelile lor, zice Domnul (Ier 31,34; Evr 8,11-12). Vom gusta bucuria iubirii divine dintr-o armonie perfectă dintre creaturi, armonie realizată de chipul strălucitor al Fiului Omului: ca tot cel care îl vede pe Fiul să aibă viață veșnică (In 6,40).

Profetul Daniel ne spune că în ziua venirii Domnului Cei înțelepți vor lumina ca strălucirea cerului și cei care vor fi îndrumat pe mulți pe calea dreptății vor fi ca stelele în vecii vecilor (12,3). Apostolul ne-a spus-o clar: Și voi bine faceți că vă îndreptați atenția asupra lui ca spre o lumină care strălucește într-un loc întunecos (Lectura a II-a), deoarece nouă, oamenilor, nu ne este dat un alt nume, decât cel al lui Isus, lumina lumii, în care să ne mântuim (cf. Fap 4,12).

Lumina de pe Tabor ne este necesară ca să putem purta crucea de fiecare zi pe urmele lui Isus atâta timp cât trăim în această vale de lacrimi; ne este necesară ca să înțelegem și să trăim legea cea nouă – iubirea - fiindcă numai ea ne poate aduce schimbarea noastră la față, acea schimbare necesară pentru ziua venirii Domnului de pe norii cerului cu putere și mărire, ca să auzim acel glas al Fiului, care de fapt este tot al Tatălui de pe Tabor: Veniți, binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, iar voi mi-ați dat de mâncare; am fost însetat, iar voi mi-ați dat de băut; am fost străin, iar voi m-ați primit; gol, iar voi m-ați îmbrăcat; am fost bolnav, iar voi ați căutat de mine; am fost în închisoare, iar voi m-ați vizitat (Mt 25,34-36).

Tatăl ceresc își va deschide brațele și ne va spune: Bucurați-vă, fiindcă ați ascultat de Fiul meu în care eu însumi îmi găsesc toată fericirea.

Atunci fețele noastre vor fi asemenea cu fața lui Isus de pe Tabor și nu va mai fi trebuință de vreun cort pentru a fi fericiți în veci. Amin.

 

* * *

 

Schimbarea la Față (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Am fi ca niște lămpi stinse dacă nu am avea curentul… lui Isus.

2. Tema

Strălucește pe chipul omului slava lui Dumnezeu.

3. Mesajul zilei

Pe chipul lui Isus strălucește gloria Tatălui.

- Fața lui Isus este o față de om; o față suferindă sub povara durerii; o față uneori obosită de eforturi; o față răstignită.

- Și totuși, pe acea față strălucește gloria Tatălui, pentru că este Fiul lui Dumnezeu; învingător al răului și al morții; o față de înviat.

- “Tatăl îi dă putere, glorie și împărăție”. Este ca un soare care nu apune niciodată.

- “Norul luminos” este deasupra lui; glasul Tatălui îl proclamă Fiu predilect, plăcerea lui.

- De aceea, “fața lui a strălucit ca soarele și hainele lui au devenit albe ca lumina: Isus este fiul omului, dar și Fiul lui Dumnezeu!

Strălucește pe chipul tău gloria Tatălui.

- Și noi participăm la aceeași strălucire a lui Isus, la același destin.

- Suntem sărmane creaturi, deseori suferinde, rele; dar în Botez Dumnezeu ne-a adoptat ca fii și ne-a dat Duhul său, ne-a făcut părtași ai demnității divine.

- “Când se va manifesta Domnul, vom fi asemenea lui, pentru că îl vom vedea așa cum este”.

- Creștinule, fii orgolios pentru demnitatea ta divină; nu o șterge prin păcat.

- La botez ți s-a spus: “N. ai devenit o făptură nouă și te-ai îmbrăcat cu Cristos. Această haină albă să fie semnul demnității tale: ajutat de cuvintele și exemplul celor care te iubesc, păstreaz-o nepătată pentru viața cea veșnică!”

4. Exemple

a) Dorința de a-l vedea pe fiul schimbat la față.

O durere mai mare decât orice pierdere de bani o întristase profund. Fratele meu mai mic, Milton, a murit după o boală gravă, la vârsta de șase ani. Se pare că a fost un scump și curios copil, cu excepția că iubirea mamei mele era exagerată în descrierea pietății și a înțelepciunii lui copilărești. La fiecare aniversare a morții lui, ea amintea în jurnalul ei că așteptarea revederii lui s-a scurtat cu un an. Ultima notiță, șaisprezece ani mai târziu, chiar cu zece zile înainte de moartea ei, a spus așa: “Data nașterii dragului meu Milton. Acum nu mai este mult timp până la revederea lui. Cine știe cât de mult s-a schimbat?” (J. K. Jerome)

b) În rugăciune, sufletul nostru se schimbă la față.

O tânără protestantă era torturată: lucrul acesta se întâmpla în nu știu ce loc din Algeria. Și iată că, între două șocuri electrice aplicate, ea a strigat: “Isuse!” Atunci șeful (istoria nu spune ce uniformă purta) le-a făcut semn călăilor și le-a spus: “Opriți-vă!… A dat un nume!” Sigur că este mult sarcasm în acest episod al “murdarului război algerian”, evocat în bloc-notesul scriitorului francez Francois Mauriac. Dar noi, așa cum ar vrea însuși autorul, dorim să punem accentul pe valoarea acelui nume, mai ales când este rostit în momentul durerii, al torturii, al persecuției, al disperării (G. Ravasi).

c) Și fața unei leproase poate deveni lumină în lume.

Marcello Candia, industriaș milanez care și-a vândut fabricile și proprietățile și s-a dus să trăiască și să moară printre leproși în Amazonia braziliană, povestește că, într-o zi, în leprozeria din Marituba, s-a dus să viziteze o bătrână doamnă leproasă, care de mulți ani era singură, abandonată de soț, de copii, de rude. Locuia într-o colibă mizeră de lemn, fața și mâinile fiindu-i distruse de lepră.

Marcello i-a dus câte ceva și apoi a întrebat-o:

- Doamnă Maria, ce faceți toată ziua? Vine cineva să vă viziteze?

- Nu vine aproape niciodată nimeni, a răspuns femeia, și nici nu mai pot să lucrez pentru că nu mai văd și sunt aproape paralizată.

- Atunci, reia Marcello, cred că vă simțiți singură, foarte tristă și abandonată.

- Nu mă simt nici singură, nici abandonată, nici tristă, a răspuns aceasta, pentru că mă rog mult și îl simt pe Domnul aproape, nu mă părăsește nici o clipă. Mereu este cu mine.

- Și pentru cine vă rugați, mai întreabă Marcello, cu ce intenții?

Cu privirea senină ca a unui copil, Maria i-a răspuns:

- Mă rog pentru papa, pentru episcopi, pentru preoți și surori, pentru leproșii abandonați, pentru copiii orfani, mă rog pentru toți cei care ajută în leprozeria noastră…

Bătrâna doamnă continua să facă o enumerare care nu se mai termina.

- Dar pentru dumneavoastră nu vă rugați niciodată? a întrebat-o Marcello Cadia.

- Nu, pentru că atunci când ceilalți sunt fericiți, sunt fericită și eu (P. Gheddo).