Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci
Evanghelia: Marcu 8,34-38.9,1
Apostolul: Galateni 2,16-20

Marcu 8,34-38.9,1

Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind întru putere.

 

Autori

pr. George Dimopoulos
pr. Gheorghe Neamțiu
dc. Vasile Tudora
pr. Anthony M. Coniaris
pr. Ilie Cleopa
pr. Visarion Iugulescu
IPS Cyril Salim Bustros
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Mihai Tegzeș
PF Daniel Ciobotea

 

* * *

 

Predica Crucii – predica predicilor

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Predica predicilor… este predica Crucii, prezentată nouă astăzi de Mama Biserică, în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Suntem cu toții invitați să oferim Crucii inimile noastre, nu flori. Biserica ne îndeamnă să ne ridicăm de la cele lumești, să ne fixăm privirea asupra luminii emanate de Cristos și de Crucea Sa. Semnul central al Evangheliei este Crucea lui Cristos: Dumnezeu pe Cruce – un lucru pe care mintea noastră nu îl poate cuprinde sau pricepe. Doar cei cu inima curată, cu sentimente sincere, pot avea o idee despre ce înseamnă. Doar cei care iubesc, care sunt gata să se jertfească pe sine pentru ceea ce iubesc, pot să înțeleagă Jertfa Fiului lui Dumnezeu. Ceilalți vor rămâne indiferenți. Dar din nou, nu putem compara iubirea dintre oameni și iubirea pentru oameni a lui Dumnezeu.

Pentru poporul ales, Crucea va rămâne semn al puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu. Sf. Pavel ne spune că Crucea Domnului a fost nebunie pentru greci și scandal pentru evrei. Primii (grecii, filozofii) doreau soluția la problemele acestei lumi acesteia și ale celei următoare, dar pe măsura înțelepciunii lor. Orice depășea limitele înțelepciunii lor oricum limitate, refuzau să discute. O abordare greșită, “căci [...] întru înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu” (1Corinteni 1,21).

Ceilalți (adică evreii) credeau că soluția problemei lor stă în divinizarea banilor și în ispășirea conștiinței. La fel se întâmplă și astăzi. “Banii vorbesc.” Oamenii încearcă să materializeze cele mai imateriale idei. Nu îl recunosc pe Dumnezeu și nici voia Lui, care este spre propria lor mântuire, și nu se ajută unii pe alții. Doar predica creștină a Crucii poate salva lumea, și de fapt nu pe toți, ci doar pe cei care sunt atenți (1Corinteni 1,18).

Crucea este cea mai mare mângâiere pentru credincioși, pentru cei care îl acceptă pe Cristos, pe Cristos răstignit. Când evreii au terminat cu răstignirea Domnului, satisfăcuți de ceea făcuseră și privindu-l pe Omul-Dumnezeu suferind, i-au spus: “Mântuiește-te pe Tine Însuți, coborându-te de pe cruce!” (Marcu 15,30), crezând că jertfa Domnului este o condamnare ordinară. Când Cristos s-a urcat pe Cruce El a oferit lumii mântuirea, dar fiecare om pentru a-și “primi” mântuirea trebuie să se urce, în felul lui, lângă Cristos pe Cruce. În limbaj teologic, venirii lui Cristos în această lume i se spune “kenoză” – golire de sine – și ultimul pas al acestei kenoze este Crucea. Prin golire pe sine, prin răstignire – doar astfel omul pământesc poate să fie glorificat.

În viața creștinilor, Crucea înseamnă jertfă. Dar astăzi omul nu mai este dispus să se sacrifice. Mai mult, adesea oamenii îi disprețuiesc pe cei care se jertfesc pentru alții. Cristos nu a promis însă discipolilor săi tronuri aici pe pământ dacă îl vor urma. Nici noi nu putem spera în recompense aici pe pământ, pentru că El însuși nu posedă lucruri pământești. “Împărăția Mea nu este din această lume.” Promisiunea că vom avea o viață bună nu se referă la lumea aceasta. “Păsările cerului au cuiburi și vulpile au vizuini, dar Fiul Omului nu are unde să își plece capul”. El nu ne-a promis funcții înalte aici pe pământ, pentru că nici El nu a ocupat vreo funcție înaltă: “Nu am venit ca să fiu slujit, ci ca să slujesc și să îmi dau sufletul drept răscumpărare pentru mulți.” El nu ne-a promis vremuri calme, pașnice, “deoarece dacă m-au persecutat pe Mine, și pe voi vă vor persecuta”. Și atunci ce ne-a promis Cristos? Sacrificii, golire de sine… crucea: “Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie.”

Dragii mei, viața noastră va fi o cruce. Fiecare va avea o cruce de dus, mai mare sau mai mică, din aur, argint sau lemn. Astăzi cultele creștine au o mare problemă – lipsa de preoți demni. Mii de bărbați studiază teologia dar nu devin niciodată preoți. De ce? Care este motivul? Motivul este că toți caută o viață ușoară, fără responsabilități, o viață fără cruce. Și toți cei care refuză să își poarte crucea suferă o schimbare de atitudine, devenind ostili față de cei care își acceptă crucea. Cei care își duc crucea slujesc Biserica și semenul, și se oferă ca jertfă pentru binele societății, al păcii în lume.

Dragi credincioși, dorim să trăim mai bine, noi, ceilalți, societatea ca întreg? Să ne îmbunătățim viața prin Cruce. Nu prin acuzații și calomnii, nici cu cuțitul sau cu pușca – ci cu crucea. Crucea, nu doar ca o decorație, nici ca sigiliu pe declarații de război, și nici ca cea încrustată în coroanele regilor – nu, ci Crucea aceea simplă, înscrisă în inimile noastre. Crucea, învățătorul și simbolul vieții noastre, după cum spunea Sf. Ioan Gură de Aur. Amin.

 

* * *

 

Prețul sufletului

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Căci ce îi va folosi omului de ar dobândi
lumea întreagă, dar își va pierde sufletul.”
(Marcu VIII, 36)

Rostind aceste cuvinte, Isus Cristos ne dezvăluie incomparabila valoare a sufletului și importanța unică a mântuirii lui. El, Isus, care, fiind înțelepciunea infinită, nu se poate înșela asupra valorii lucrurilor, deoarece le cunoaște atât în esența lor, cât și în raporturile dintre ele, ne avertizează că lumea întreagă este un nimic, raportată la un singur suflet.

În măruntaiele pământului se ascund uriașe zăcăminte de aur și argint, diamante și pietre scumpe; pe pământ sunt palate pline de comori și strălucire, atâtea uluitoare înfăptuiri ale științei și artei; dar tot ce atinge retina și ne fascinează spiritul, de la mica noastră planetă până la cei mai îndepărtați aștri accesibili observației astronomilor, tot ce fantezia cea mai aprinsă ar putea să plăsmuiască, toate, absolut toate la un loc, nu valorează cât un singur suflet, cât sufletul meu sau al celui din urmă cerșetor. Pentru ce? Pentru că, chiar și atunci când le-aș avea pe toate acestea, ele nu mi-ar servi la nimic dacă sufletul mi l-am pierdut; adică dacă printr-un singur păcat de moarte eu l-am pierdut pe Dumnezeu și odată cu El fericirea mea veșnică, lumea întreagă cu toate comorile ei nu mă pot face fericit. În schimb, chiar dacă am pierdut toată lumea, dacă-L am pe Dumnezeu în suflet eu nu am pierdut nimic, pentru că, avându-L pe Dumnezeu, în El am totul, sunt fericit.

Ca să-mi dau seama de prețul sufletului, să mă gândesc că răscumpărarea lui a cerut prețul morții pe Cruce a lui Dumnezeu în persoana Fiului Său. Iată valoarea sufletului. El valorează cât sângele lui Isus, Dumnezeu întrupat. Iată ecuația: sufletul – Dumnezeu mort pe Cruce.

Cutremurătoare realitate! Dumnezeu a pus în mine această comoară infinită care L-a costat sângele Fiului Său. Cum am eu grijă de ea? Cum prețuiesc eu sufletul meu? Ce fac eu pentru sfințirea, pentru mântuirea lui? Deoarece singurul lucru necesar, singura preocupare ce trebuie să-mi mistuiască toate energiile ființei mele este mântuirea. Tot ce posed, tot ce există în mine și în jurul meu: talent, sănătate ori boală, știință, avere ori sărăcie, toate, nu sunt pentru mine, în intenția lui Dumnezeu, altceva decât tot atâtea mijloace și trepte de care trebuie să mă servesc spre a-mi atinge mântuirea. Orice lucru, orice creatură care mă împiedică să-mi realizez acest scop ultim trebuie să le înlătur, oricât de scumpe mi-ar fi, chiar dacă ele ar echivala cu pierderea unui ochi sau a unui braț. Astfel trebuie înțelese cuvintele Mântuitorului din predica Sa de pe munte: “Și de te smintește ochiul tău cel drept, scoate-l și-l leapădă de la tine (…). Și de te smintește mâna ta cea dreaptă, taie-o și o leapădă de la tine, căci mai bine-ți este să piară unul din mădularele tale, și nu tot trupul să se arunce în gheena” (Matei V, 29-30).

Iată de ce Mântuitorul îl numește “nebun” pe bogatul lacom de bogății și plăceri, care se îngrijește numai de trup și cum să-și sporească avuția, uitându-și cu totul de suflet și de mântuirea acestuia.

Și oare nu este într-adevăr nesăbuit și nebun acela care de toate se îngrijește, însă cu lucrul cel mai important nu-și bate capul? Deoarece a-ți fi indiferent dacă toată strădania ta îți va aduce osânda, când ea ți-ar fi putut asigura fericirea deplină și nesfârșită, înseamnă a lucra împotriva iubirii de tine însuți, împotriva instinctului de autoconservare.

Cu câtă chibzuială se pregătește exploratorul care vrea să plece într-o expediție în căutarea unui ținut îndepărtat plin de bogății, din care însă nu știe dacă cineva s-ar fi întors. Își ia toate proviziile pe care le crede necesare, căci își spune: dar dacă ținuturile pe care trebuie să le străbat vor fi pustii? Își ia pelerină, cort și barcă pneumatică pentru eventualitatea că va avea de întâmpinat ploi abundente, ori râuri și lacuri pe care va trebui să le treacă. Își ia unelte și arme, căci își zice: poate va trebui să-mi croiesc drum prin păduri virgine și să înfrunt fiare sălbatice ori canibali. Și, astfel pregătit pentru eforturi extenuante și riscuri neprevăzute, exploratorul pornește la drum, mânat numai de dorința de a ajunge fericit în acea țară despre care a auzit, dar despre care nimeni nu știe sigur nici măcar dacă există.

Cine nu rămâne uluit de îndrăzneala și înțelepciunea cu care s-a pregătit acest explorator temerar?

De ce nu ar proceda asemeni acestuia orice necredincios ori indiferent în ale religiei, în loc să se laude batjocoritor cu nepăsarea sa în fața marilor întrebări care i se pun: Ce va fi cu sufletul tău după moarte? Unde vei ajunge după această scurtă peregrinare pământească? Oare unul ca acesta nu este asemenea nebunului din Evanghelie, lipsit de cea mai elementară prudență și iubire de sine, atunci când evită să mediteze și să răspundă la aceste întrebări și nu face nimic pentru a preveni surprizele catastrofale ale necunoscutului de dincolo de mormânt? Cu atât mai mult cu cât, nu numai cei mai mari filosofi și savanți, în consens cu omenirea din toate veacurile, ci mai presus de oricine Însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat îi spune necredinciosului că moartea nu pune capăt sufletului său, ci ea e doar poarta prin care, după această scurtă călătorie, el va intra într-un eldorado mai real și mai adevărat decât orice realitate pipăibilă, în țara veșnicei fericiri a cărei existență ne-a certificat-o El însuși – care a venit din ea -, Fiul lui Dumnezeu?

Nu este firesc și cuminte ca în fața acestor mărturii necredinciosul să se întrebe, măcar, dacă există totuși această țară despre care vorbesc atâtea glasuri? Chiar dacă mă îndoiesc, sau chiar dacă nu cred, nu este oare rezonabil și prudent să mă asigur contra consecințelor catastrofale ce mă așteaptă dincolo, în ipoteza că ar exista? Nu merită să fac toate preparativele, să fiu gata a accepta toate renunțările și luptele ce mi se cer pentru a nu-mi rata acea fericire? Căci dacă nu există viață veșnică, nu am pierdut nimic; dar dacă există, nefăcând nimic pentru ea, am pierdut totul.

Iată întrebările pe care trebuie să și le pună oricine se iubește pe sine cu adevărat; și dacă vrea să fie consecvent și logic cu sine, el trebuie să pună în rezolvarea problemei mântuirii proprii cel puțin același zel și același efort pe care-l pune în rezolvarea afacerilor vremelnice.

Dar și mai mult decât atât. Întrucât însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat ne-a demonstrat prin învățătura și minunile Sale că această viață, în totalitatea ei, are valoare numai în măsura în care este trăită în lumina veșniciei, trebuie să mă întreb mereu, înainte de orice acțiune: “\uid hoc ad aeternitatem” (Ce-mi folosește acest lucru, această acțiune pentru veșnicie)? Să imprim – cum spunea cineva – clipei prezente maximum de veșnicie, adică să-mi îndeplinesc îndatoririle stării de viață cu cea mai mare desăvârșire posibilă, acceptând toate jertfele cu tot atâtea trepte spre desăvârșire și mântuire. Cine se închide în egoismul său, gândindu-se numai la asigurarea bunăstării vremelnice și refuză despuierea de sine pe care i-o cere slujirea semenilor, prin rostul pe care îl are în societate, cine nu renunță astfel la sine spre a-L urma pe Cristos pe drumul Crucii, acela își pierde sufletul, adică viața veșnică; dar cel ce-și pierde sufletul, adică viața, printr-o totală despuiere de sine, pentru Isus Cristos și Evanghelie, acela și-L va mântui. Amin.

 

* * *

 

Urmarea lui Hristos

Autor: dc. Vasile Tudora
Copyright: SfantaMaria-Dallas.org

Oricine voieste sa vina dupa Mine sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie.
(Marcu 8, 34)

Iubiți credincioși,

Ni se vorbește în evanghelia de astăzi despre purtarea crucii. Dacă analizăm bine, orice om duce o cruce în spate. La propriu sau la figurat toți purtăm o cruce. Episcopii, preoții, călugării și mirenii, chiar și necredincioșii. La modul concret credincioșii creștini poartă la gât cruci din felurite materiale: aur și argint pentru cei mai bogați, lemn pentru cei nevoiași sau lână împletită cu rugăciuni de călugări, pentru cei mai evlavioși. Formele iarăși diferă: de la o țară la alta, de la o biserică la alta de un om la altul. Toate au însă în comun ceva: două brațe, unul vertical și altul orizontal. Acestea încrucișate alcătuiesc ceea ce numim cruce.

Vom încerca în cele ce urmează să explicăm semnificația simbolică a acestor două brațe pentru a putea trece astfel la înțelegerea mai înaltă a crucii personale pe care Hristos ne îndeamnă astăzi să o purtăm.

Brațul vertical al crucii, în accepțiunea Sfinților Părinți, își are rădăcina în pomul din rai prin care diavolul, ademenindu-i pe protopărinții noștri Adam și Eva, a adus tot răul în lume. Cum spunea Sfântul Ioan gură de Aur „ lemn într-o parte, lemn și în alta”. Prin lemn a venit pieirea și tot prin lemn a venit și mântuirea. Era necesar ca lemnul mântuirii să se tragă din același lemn cu cel al al pierzaniei pentru că aceasta era misiunea Mântuitorului, să împlinească legea veche nu să o strice, să înnoiască lucrurile vechi nu să le distrugă. Apusese vremea Vechiului Testament în care păcătoșii erau înecați cu potop de apă și arși cu foc din cer. Sosise timpul împăcării, al celor de sus cu cele de jos, a lui Dumnezeu cu Omul și a omenilor cu ei înșiși. Era timpul ca cineva din neamul lui Adam să se ridice și să biruie diavolul care îl doborâse, era timpul ca cineva din neamul Evei să spele prin feciorie ușurătatea strămoașei noastre, era timpul ca lemn din lemnul pieirii să se sfințească cu sângele Fiului lui Dumnezeu prin care a venit mântuirea.

Iată de ce, dacă rădăcina Crucii este în pământul din care cu toții am ieșit, vârful ei este în cer. Prin Jertfa Mântuitorului Sfânta Cruce a devenit pentru noi scară prin care, de acum, ca fii ai lui Dumnezeu, scuturându-ne de pe tălpi praful acestei lumi, putem ajunge în Ceruri.

De ce mai avea însă crucea nevoie și de brațul orizontal? Ne răspunde Sfântul Atanasie arătându-ne că moartea pe cruce era singurul mod în care Hristos putea muri cu brațele întinse, îmbrățișând lumea, adunând la piept pe toți fii ei cei rătăciți, fără rezerve! Tot omul care dorește să se mântuiască este binevenit la pieptul lui Hristos! Aceasta este chemarea brațelor deschise de pe cruce: Oricine vrea să fie fiu al lui Dumnezeu să vină la Mine și el va „rămâne în Mine și Eu în el” (In. 15,5).

Vedem mai bine acum înțelesul celor două axe ale crucii: verticală a răscumpărării și orizontală a iubirii. La întretăierea acestor două brațe ale Sfintei Cruci se află sensul evangheliei de astăzi, căci acolo îl găsim pe Hristos Mântuitorul. Prin jertfa Sa pe Cruce El a făcut posibilă întâlnirea dintre Dumnezeu și om și dintre om și om. Fiind Om adevărat și Dumnezeu adevărat el a împăcat cerul cu pământul și acestei împăcări i-a adăugat o nouă dimensiune: cea a dragostei. Din dragoste S-a coborât pe pământ, din dragoste a propovăduit, din dragoste a suferit, a murit și mai ales a înviat.

Aceasta este calea lui Hristos, calea dragostei. Această cale suntem îndemnați și noi să o urmăm în Evanghelia de astăzi: „Oricine voiește, să vină după Mine!”. Auziți cum ne cheamă?

Dar cum îi putem noi urma lui Hristos? Cel care vrea să meargă pe calea lui Hristos trebuie să-și ridice propria cruce, după exemplul Mântuitorului, care și-a purtat singur crucea pe dealul Golgotei. La fel și noi să ne străduim să ridicăm în spate învățătura lui Hristos cea mântuitoare. Să-ne luăm fiecare un cuvânt sau un îndem al Lui și să-l împlinim. Fiecare după cum i se potrivește: unul cuvântul despre post, altul pe cel despre rugăciune, altul milostenia și să-l împlinească.

Înainte de a împlini însă aceste fapte bune, trebuie să ne lepădăm de noi înșine, de egoism „de sine”, cum am auzit în Evanghelie, pentru ca faptele nostre să fie din dragoste și nu din mândrie – Să nu fie! Dacă prin lucrarea acestor fapte nu ajungem la iubire, nu reușim să ne transformăm sufletul ca să primim cu dragoste pe Dumnezeu în El, atunci nu am realizat nimic. Nu am făcut decât să purtăm o cruce prea mare în spate, a cărei greutate ne covârșește și care nu face altceva decât să ne afunde mai mult în mocirla în care ne zbatem.

La ce i-ar folosi unui om să câștige recunoașterea umanității pentru că postește ca Sf. Ioan Postitorul, sau se ridică de la pământ prin rugăciune ca Sf. Maria Egipteanca, sau este filantrop ca Sfântul Ierarh Nicolae, dacă el se hrănește din aceste laude pe pământ și, în loc să se înalțe prin fapte, se scufundă prin mândrie? Adevărat grăiesc vouă: aceștia și-au luat plata lor ! [1]

Prin Hristos însă toate acestea au căpătat un alt sens, pentru că la El toate se întâlnesc în iubire. După modelul Mântuitorului faptele bune nu mai sunt făcute egoist, ca „cele ale oamenilor” [2], pentru laudă, ci altruist pentru dragostea pe care Dumnezeu ne-o cere: unul spre celălalt și cu toții spre El!

Numai așa ne vom putea scăpa sufletul, pierzând duhul lumii acesteia și dedicându-ne viața urmării lui Hristos și Evangheliei. Cu El alături purtarea Crucii personale devine mai ușoară. El este Cel Care ne spune „Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară.” [3]

Să nu ne rușinăm așadar să alegem fiecare dintre noi crucea care ni se potrivește și să-i urmăm cu fruntea sus lui Hristos prin iubire, știind că dacă mergem alături de El nici crucea nu va fi grea, nici drumul obositor, iar destinația este sigură! Amin.

[1] după Mt. 6, 2
[2] vezi Mc. 8, 33
[3] Mt. 11, 29-30

 

* * *

 

Căci ce-i folosește omului…

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Copyright: ProFamilia.ro

Cu ceva vreme în urmă într-un ziar a apărut pe prima pagină o imagine cu un sultan gras pus pe un cântar de modă veche, cu două brațe. Pe unul din talerele cântarului se afla sultanul, cu turbanul său din mătase și cu un zâmbet larg pe față. Pe celălalt taler se afla un munte de diamante. Articolul explica faptul că, la petrecerea de ziua sa, sultanul primea în fiecare an de la supuși greutatea sa în diamante. Și cum avea cam 120 de kilograme, vă dați seama de dimensiunea muntelui de diamante.

Acea imagine amintește de ceea ce Isus spune în Evanghelia de astăzi. Dacă am pune întreg universul pe unul din talere, spune El, iar în cealaltă parte am pune un singur suflet, sufletul ar fi mult mai greu decât universul. “Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul?”

Sufletul unui roi

Un fermier a văzut odată un roi de albine în păduricea de lângă casă. Dorind să aibă un stup la fermă, a cumpărat unul, a mers în pădure și a prins câteva albine pe care le-a dus în stup. A doua zi a mai prins câteva albine și le-a dus în stup. A făcut așa și în zilele următoare dar nu avea spor: multe dintre albine se întorceau în pădurice. Uimit, fermierul a întrebat un apicultor: “Care e problema cu albinele acestea? De ce nu stau în stupul meu?” Răspunsul primit a fost: “Singurul mod de a muta un roi unde vrei tu este să prinzi mai întâi sufletul roiului. Odată ce l-ai prins, restul albinelor vor veni să stea în stupul tău.” “Și care este sufletul roiului?”, a întrebat fermierul. ” Apicultorul i-a explicat: “Sufletul este regina. Prinde-o, și toate celelalte albine, care toată viața o slujesc pe aceasta, o vor urma.”

Regina este pentru roi ca sufletul pentru om. Toate instinctele, dorințele, gândurile și emoțiile omului se supun sufletului. Dacă sufletul îl slujește pe Cristos, și omul îl slujește. Platon spune cândva: “Dacă vrei ca trupul să fie bine, trebuie să începem vindecând sufletul”.

Ce este sufletul?

Sufletul nu este o parte a trupului, deși este găzduit de acesta. Privind la tatăl său mort, așezat într-un sicriu, un băiat a spus: “Acesta nu este tatăl meu. Este doar casa în care a trăit el odată.” Isus confirmă aceasta atunci când le spune discipolilor săi să nu se teamă de cei care pot ucide trupul, dar nu pot ucide sufletul. Sufletul tău este adevăratul tu, partea ta spirituală și care astfel nu poate muri fizic; tu ca suflet speri, ai dorințe, te rogi, suferi, iubești, ești tentat, păcătuiești, te pocăiești și poți fi mântuit.

Un necredincios îi spunea odată unui preot că nu poate crede în existența sufletului. “La urma urmelor”, spunea el, “puteți merge la un laborator medical și veți vedea că omul este de fapt doar apă, zahăr, fosfor, carbon, amidon…” Preotul i-a spus că nu dorește să continue discuția, ceea ce l-a înfuriat pe necredincios. “Mă așteptam la așa ceva. De fiecare dată când nu puteți da un răspuns logic, refuzați să continuați discuția.” Preotul i-a răspuns calm: “Sunt om cu rațiune, și tocmai de aceea refuz să vorbesc cu o grămadă de apă, zahăr, fosfor, carbon, amidon…”

Ia sufletul unui om din trup, și tot ce îți rămâne sunt niște materii chimice, valorând puțin sau nimic. Pune însă un suflet într-un trup și omul va valora mai mult decât întreg universul.

Măreția sufletului

Măreția și sacralitatea sufletului omului au trei motive: (1) este creat după chipul lui Dumnezeu; (2) prețul plătit pentru mântuirea sa a fost prețiosul sânge al Fiului lui Dumnezeu; și (3) este etern, supraviețuind universului. Ne este de folos să ne întrebăm des în viață: “Cât de mult va dura?” Un moment? O zi? O lună? Un an? O viață întreagă? Pentru veșnicie? Dumnezeu este veșnic. La fel și credința. La fel și sufletul care trăiește cu Dumnezeu.

Era odată un rege care avea 365 de neveste în haremul său. Era foarte chipeș și îi plăcea mult să mănânce și să se distreze. Într-o zi el vizita o mănăstire. Acolo a întâlnit un călugăr. S-a uitat la el cu compasiune: “Vai, ce mare sacrificiu faci!” Călugărul nu a fost de acord și i-a replicat: “Sacrificiul tău este mai mare!” Regele a rămas uimit: “Cum așa?” “Simplu: eu am renunțat la lucruri trecătoare, pe când tu ai renunțat la ceva etern.” Cu adevărat, singurele lucruri care merită sunt cele ce durează o veșnicie.

Un bărbat se ruga odată: “Doamne, leagă-mă de ceva etern. M-am legat de casă, de pământuri, de averi, și soarta a făcut să le pierd pe toate. M-am legat de iubire și un singur microb a fost suficient să o ucidă. M-am legat de prietenii și toate s-au destrămat. Doamne, leagă-mă de planul Tău, de Împărăția Ta, de Tine, Dumnezeule, ca să fiu legat pe veșnicie.” Legat de Dumnezeu, sufletul este apărat pentru veșnicie.

Câștigarea lumii

Să câștigi lumea întreagă dar să îți pierzi sufletul este cea mai proastă afacere posibilă, spune Isus. Aici cuvântul “lume” se referă la orice crede omul că este adevărata esență a vieții. Pentru unii este profitul, pentru alții succesul, pentru alții faima, pentru alții plăcerea ș.a.m.d. Să ne imaginăm pentru o clipă că un om câștigă lumea întreagă. Aceasta nu îl poate feri de probleme; nu îi poate da pacea conștiinței; nu îl poate alina în durere; nu îi poate aduce o moarte liniștită; nu îi poate cumpăra cerurile. Tot ce poate face cu lumea pe care a câștigat-o este să o păstreze cât trăiește, căci nu o poate lua cu el în viața de apoi.

O binecunoscută vedetă a filmului, care a câștigat întreaga lume, s-a sinucis. Comentând viața ei tragică, o revistă scria că a fost cea mai frumoasă ființă care a trăit vreodată. Folosindu-se de frumusețea și strălucirea ei, s-a căsătorit cu câțiva bărbați care au putut-o ajuta în îndeplinirea ambițiilor ei. Îi folosea apoi se descotorosea de ei, căci nu îi mai erau de folos. Nulitatea comorilor pe care ea le dorea a dovedit-o viața ei nefericită. Nu putem, gândindu-ne la viața ei, să nu ne amintim de cuvintele lui Isus: “Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul?”

Pierderea sufletului

A-ți pierde sufletul înseamnă a-ți pierde cea mai mare comoară. Când un hoț i-a furat lampa, Epictetus a spus: “Hoțul are de pierdut. Eu am cumpărat lampa și m-a costat câțiva bănuți. Dar pe el îl costă sufletul.” Ne pierdem sufletul atunci când nu mai trăim pentru Dumnezeu. Ne pierdem sufletul atunci când punem o altă persoană sau un obiect în centrul vieții noastre. Ne pierdem sufletul când ne îndepărtăm de Dumnezeu și nu mai experimentăm prezența sa. Ne pierdem sufletul când credem că nu mai există speranță de iertare. Tocmai pentru a nu ne pierde sufletele Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, să fie Salvatorul nostru. Prin Isus, nimeni nu își pierde sufletul. Prin Isus, poarta către Dumnezeu și către mântuire este mereu deschisă. Prin Isus noi devenim vii pentru Dumnezeu și pentru semeni. Prin Isus putem să câștigăm ceva mai valoros decât întreg universul: “Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul?”

Cum ne pregătim?

Evanghelia de astăzi ne spune cum să ne pregătim pentru ceruri. Isus spune: “Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie.” Dacă dorim să ne concentrăm pe salvarea sufletului nostru, secretul este să spunem “nu” păcatului. Când a fost întrebată despre secretul succesului ei extraordinar la violină, muziciana a răspuns: “Las baltă toate celelalte. Intenționat nu acord atenție altor lucruri pentru a mă concentra pe ceea ce este foarte important pentru mine.” Cum devii un șahist mare? Lăsând baltă toate celelalte. Cum devii un mare scriitor? Lăsând baltă celelalte. Cum devin un sportiv de performanță? Lăsând baltă celelalte. Cum devii un creștin bun? Lăsând baltă toate lucrurile mai puțin importante decât viața, pentru a te concentra pe ceea ce este foarte important – chemarea lui Isus: “Urmează-mi!”

Ai sufletul asigurat?

“Tată, ți-ai asigurat cumva și sufletul?”, l-a întrebat într-o seară un băiat pe tatăl său. “Ce-i cu întrebarea aceasta?”, a răspuns tatăl. “Păi”, i-a spus băiatul, “te-am auzit vorbind cu unchiul David despre cum ți-ai asigurat casa, cum ți-ai asigurat mașina, cum ți-ai asigurat viața, și mă întrebam dacă nu cumva ți-ai asigurat și sufletul.”

Isus pune aceeași întrebare. Iată ce ne întreabă astăzi pe fiecare dintre noi: “Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?”

 

* * *

 

Despre deosebirea crucilor în viața celor ce se mîntuiesc

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Cuvîntul Crucii, pentru cei pieritori, nebunie este. Iar nouă celor ce ne mîntuim,
puterea lui Dumnezeu este
(I Corinteni 1, 18)

Iubiți credincioși,

Mîntuitorul nostru Iisus Hristos zice în Sfînta Evanghelie: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie (Matei 16, 24). Astăzi vom vorbi despre deosebirea crucilor prin care ne putem mîntui pe pămînt. Vă amintim că noi creștinii cinstim îndoit Crucea lui Hristos: crucea materială, văzută, pe care o cinstim, o sărutăm și o purtăm și crucea spirituală care este suferința pentru fapta bună.

Dacă citim cu atenție în Sfînta și dumnezeiasca Scriptură vedem că semnul Crucii materiale s-a arătat în chip simbolic din cele mai vechi timpuri. Astfel vedem că patriarhul Iacov a binecuvîntat pe fii lui Iosif cu mîinile sale în semnul Crucii (Facere 48, 13-16).

Semnul Crucii văzute a fost prefigurat de ținerea mîinilor lui Moise la rugăciune în chipul crucii, în timpul luptei cu Amalec (Ieșire 17, 11- 12).

Crucea văzută, materială, a fost închipuită tainic în Legea Veche și prin semnul T, care îi apăra de moarte pe cei ce îl aveau pe fruntea lor (Iezechiel 9, 4-6). Crucea este simbolizată și prin pecetea lui Dumnezeu care păstrează nevătămați pe cei ce o au pe fruntea lor (Apocalipsă 7, 2-4; 9, 4). În legea Harului Însuși Domnul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a binecuvîntat în chip văzut cu mîinile Sale pe copii: Și luîndu-i în brațe i-a binecuvîntat punîndu-Și mîinile peste ei (Marcu 10, 16).

Iar despre binecuvîntarea Apostolilor, la înălțarea Sa la cer, ne spune: Apoi i-a dus afară spre Betania și, ridicîndu-Și mîinile Sale, i-a binecuvîntat (Luca 24, 50). Apostolii, la fel, au hirotonit prin binecuvîntarea în semnul crucii diaconi, preoți și episcopi prin rugăciune și punerea mîinilor (Fapte 6, 6; 14, 23; I Timotei 3, 2). Pentru acest fapt Taina Preoției este numită “punerea mîinilor preoției”. Tot prin rugăciune și punerea mîinilor în chipul crucii împărtășeau Apostolii taina ungerii cu Sfîntul Mir, numită “Pecetea Darului Sfîntului Duh” (Fapte 8, 17; 19, 6; II Corinteni 2, 15).

Cît privește Crucea nevăzută, spirituală și tainică pe care trebuie s-o purtăm cu toții, aceasta este suferința și osteneala noastră la lucrarea faptelor bune. Mîntuitorul nostru Iisus Hristos care a purtat crucea văzută pe Golgota, cît și pe cea nevăzută a suferințelor pentru a noastră mîntuire, ne-a învățat și pe noi să răbdăm crucea vieții, zicînd: Cine rabdă pînă la sfîrșit acela se va mîntui (Matei 10, 22; 24, 13; Marcu 13, 13). Satana urăște foarte mult semnul Sfintei Cruci, căci Crucea este arma cea nebiruită cu care Hristos l-a biruit și a golit iadul. De aceea satana îndeamnă pe cei rătăciți de la adevăr, adică pe sectanții care îi slujesc lui, să hulească și să urască Crucea lui Hristos. Căci precum cîinele fuge de bățul cu care a fost lovit, tot așa și diavolul fuge de Crucea lui Hristos care îi amintește că prin ea a fost lovit și biruit.

Adevăratul creștin ortodox cinstește Crucea care s-a sfințit cu mîinile lui Hristos pe Golgota și se închină ei cu toată evlavia și smerenia. La fel cinstește și crucea cea nevăzută a suferințelor vieții în Hristos pe care a răbdat-o și Mîntuitorul pînă la moarte, și încă moarte pe cruce (Filipeni 2,8). Dar și aceasta să cunoască creștinul ortodox că crucea nevăzută a suferințelor Sale este de multe feluri și fericit este acel creștin care cu credință în Dumnezeu și cu multă răbdare își duce crucea suferințelor pe pămînt în dragostea lui Hristos, spre mîntuirea sufletului său.

Așa, de exemplu, unul este orb și rabdă toată viața cu mulțumire această suferință. Altul este surd, altul nu poate vorbi, iar altul este șchiop și lipsit de oarecare mădulare ale trupului său. Și dacă suferă cu bărbăție această neputință și mulțumește lui Dumnezeu cu rugăciuni din inimă, unul ca acela cu mucenicii se va număra. Numai să se ferească de orice păcate, căci dincolo îl așteaptă bucuria cea fără de margini.

Alții duc cu multă răbdare crucea căsătoriei care nu este ușoară, deoarece multe și mari datorii au creștinii cei căsătoriți. De a crește pe fiii lor în frică de Dumnezeu, de a nu-și ucide copiii, de a iubi Biserica, mama noastră care ne-a născut prin apă și prin Duh (Ioan 3, 5); de a posti toate sfintele sărbători de peste an, precum și Miercurea și Vinerea și lunea, spre a prisosi dreptatea lor mai mult decît a fariseilor care se laudă că postesc de două ori pe săptămînă.

Apoi de a duce viată în curățenie, în posturi, în Duminici și în Sfintele sărbători; de a face milostenie, de a merge regulat la biserică, de a face în toată vremea rugăciuni și de a citi cît mai des Sfînta Scriptură și învățăturile sfinților lui Dumnezeu. Încă de a se feri de orice păcat care depărtează de la ei pe Duhul Sfînt și multe alte îndatoriri pe care îi învață preoții în toate Duminicile și sfintele sărbători, numai de ar asculta cu frică de Dumnezeu. Nu este ușoară nici crucea văduviei și a fecioriei, a celor ce se silesc pentru dragostea lui Dumnezeu să ducă viață în curățenie și cinste pe pămînt, între care se numără și călugării.

Unii dintre aceștia, dacă vor face precum au făgăduit înaintea Domnului, dacă vor trăi în ascultare, în sărăcie, în feciorie, nu numai cu trupul ci și cu mintea și cu inima lor de se vor părăsi de a pofti cele stricăcioase și înșelătoare, de mare plată se vor bucura în veacul viitor. Atît călugării care au făgăduit să-și păzească fecioria pînă la moarte, cît și creștinii care voiesc să trăiască în feciorie și curățenie, au nevoie de post, de înfrînare la mîncări alese și vin și de trezvia minții, unită cu rugăciunea și cugetarea la moarte și la judecata de apoi. Ei trebuie să aibă pururea frica lui Dumnezeu înaintea ochilor minții, spre a-și păzi mintea și cele cinci simțiri de ispite, de gînduri rele și de prietenia cu fețe care pot pricinui sminteală și păcat.

Grea este crucea și celor săraci și necăjiți care trăiesc în lipsuri și sărăcie și se luptă cu multe nevoi ale vieții pămîntești. Și aceștia de își vor duce crucea suferinței cu smerenie, cu răbdare și cu mulțumire, mare plată îi așteaptă pe ei la Dumnezeu, care este Preadrept, Atotștiutor și cunoaște răbdarea, necazul și suferința fiecăruia și va răsplăti tuturor după faptele lor.

Dreptul Iov zice: O luptă este viața omului pe pămînt (Iov 7, 1). Sfîntul Apostol Pavel zice: “În această luptă mare, aveți nevoie de răbdare” (Evrei 12, 2-7). Iar Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, zice: Întru răbdarea voastră veți dobîndi sufletele voastre (Luca 21, 19). De aceea sîntem datori pururea de a ne ruga la Preamilostivul Dumnezeu să ne dea răbdare în necazurile și suferințele noastre, spre a ne duce Crucea pînă la sfîrșit, căci fără de El nu am putea face nimic (Ioan 14, 4). Dar să fim încredințați că Dumnezeu, din a Sa nemărginită milă, nu lasă pe om să fie ispitit mai presus de puterile lui (I Corinteni 10, 13).

Iubiți credincioși,

Acum, către sfîrșitul acestei predici, vom aminti o istorioară adevărată pentru un bolnav. Acesta a zăcut mai mulți ani și pierzîndu-și răbdarea în boală, cerea de la Dumnezeu să moară, iar Preabunul Dumnezeu l-a salvat printr-o minune, spre a nu-și pierde sufletul său.

Un călugăr cu viață aleasă din Sfîntul Munte Athos, fiind paralizat de mulți ani, începuse a se ruga lui Dumnezeu, ori să moară, ori să se facă sănătos, nemaiputînd suferi acea boală chinuitoare. Așa rugîndu-se, a venit la el un înger al Domnului și i-a zis: “Dumnezeu voiește să te curățe pe tine de păcatele tale ca fierul prin foc, spre a te duce pe tine în raiul desfătării, că nu este altă cale spre Mîntuitorul decît calea Crucii care se face prin suferințe. Deci dacă vrei să te cureți de greșelile tale trebuie să mai zaci un an pe pămînt sau să stai trei ceasuri în iad”.

Călugărul bolnav a început a cugeta. Încă un an de suferință pe pămînt? Mai bine să stau trei ceasuri în gheenă! Atunci îngerul, cu iuțeala fulgerului îi duse sufletul său în chinurile iadului și plecă, zicînd aceste cuvinte mîngîietoare: “După trei ore voi veni la tine să te caut!” Întunecimea aceea cumplită, suspinările sfîșietoare ale păcătoșilor care se chinuiau în gheenă și fețele înfricoșate ale diavolilor au adus asupra călugărului urgisit o groază și o durere nespusă. Pretutindeni nu vedea și nu auzea decît suferințe, lacrimi și vaiete îngrozitoare! Doar ochii arzători ai diavolilor luceau în întunericul fără margini al iadului.

Atunci chinuitul călugăr a început a plînge și a striga, însă nimeni nu răspundea la strigătele sale. Lui i se părea că de cînd a sosit acolo trecuseră sute de ani de suferință și aștepta cu nerăbdare să apară îngerul Domnului să-l scoată. Însă îngerul nu venea. Toți păcătoșii închiși în gheenă nu erau ocupați decît de moartea lor prea amară și groaznică și de propria lor muncă, iar grozavii diavoli, în bucuria lor infernală, își băteau joc de suferințele păcătoșilor.

În sfîrșit, îngerul cu un zîmbet de lumină, se apropie de chinuitul călugăr și-l întreabă: “Cum te afli, frate?” “Niciodată nu aș fi crezut că gura unui înger poate minți! Oare nu mi-ai spus că ai să mă scoți de aici după trei ore? Și iată, au trecut sute de ani în aceste suferințe groaznice! Ce zici tu?” A răspuns îngerul cu fața luminată: “O oră a trecut, de cînd te-am părăsit și mai ai încă două ore de stat aici!” “Două ore? strigă călugărul chinuit, cu mare groază. Este oare cu putință să fi trecut o oră? Dar nu mai pot suporta aceste munci cumplite! De se poate face voia Preamilostivului Dumnezeu, te rog scoate-mă de aici. Voiesc mai bine să sufăr pe pămînt ani, secole chiar pînă la a doua venire a Domnului, dar scapă-mă de aici! Fie-ți milă de mine!”

Zise îngerul: “Dumnezeu, fiind Părintele îndurărilor și a toată mîngîierea, arată bunătatea Sa asupra ta. Dar tu trebuie să-ți aduci aminte de acum înainte cît de grele și de mari sînt muncile gheenei; iar chinurile de pe pămînt, oricît de groaznice ar fi, sînt numai umbră față de cele veșnice ale iadului (Viața repausaților, București, 1899, p. 424-426).

Iubiți credincioși,

Din această istorioară adevărată și din cele de mai înainte să înțelegem că nu este mîntuire fără Cruce și fără suferință în această viață. Mîntuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus că “prin multe scîrbe ni se cade a intra întru Împărăția Cerurilor”.

Tot creștinul care dorește mîntuirea sufletului său este dator să fie gata a suferi cu dragoste și cu răbdare toate necazurile, scîrbele și durerile vieții îngăduite de Dumnezeu asupra omului pentru mîntuirea lui. Zice Sfîntul Isaac Sirul: “Precum focul curăță arama de rugină, așa boala curăță păcatul omului”. De aceea este bine ca în toată suferința și întristarea să ne rugăm Preaînduratului Dumnezeu să ne ierte de păcate și să ne dea răbdare în necazuri și supărări, aducîndu-ne aminte că: “Necazul răbdare lucrează, iar răbdarea curățire de păcate”.

Niciodată în viață nu putem răbda cît sîntem datori pentru păcatele noastre, pentru a împăca dreptatea lui Dumnezeu. Și nici a răbda nu putem fără mila și ajutorul Preaînduratului Dumnezeu. De aceea Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a zis: Rămîneți în Mine și Eu în voi. Precum mlădița nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămîne în viață, tot așa nici voi, dacă nu rămîneți în Mine (Ioan 15, 4). Numai cu mila și cu ajutorul Lui putem în viață toate. Acest adevăr ni-l arată Sfîntul Apostol Pavel care zice: Toate le pot întru Hristos, Cel Care mă întărește (Filipeni 4, 13).

Cu adevărat toate în Hristos le putem, iar fără El, nimic. De aceea sîntem datori în toată vremea și locul să cerem mila și ajutorul lui Dumnezeu și cu credință și nădejde, să așteptăm aducîndu-ne aminte de cuvîntul care zice: Mîntui-va Domnul sufletele robilor Săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în El (Psalm 33, 21). Amin.

 

* * *

 

Despe lepădarea de sine

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Zis-a Domnul: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie! (Marcu VIII, 34)

Frați creștini,

Domnul nostru Iisus Hristos este Învățătorul universal, la școala Lui sunt chemate deopotrivă toate neamurile pământului, toate clasele sociale și toate generațiile ca să primească în suflet învățătura Lui și, mai ales, să-L urmeze. Toți sunt chemați, dar nici unul nu este constrâns în nici o formă ca să primească învățătura împotriva voinței sale sau să facă din ordinul cuiva vreo faptă creștinească. Aceasta, pentru că în creștinism accentul principal se pune pe libertatea de voință și pe libertatea de conștiință.

De aceea, Iisus zice: “Cel ce voiește să vină după Mine”; este foarte clar, foarte precis; numai acela care voiește, deci numai omul care vrea să urmeze de bună voie lui Iisus și să-și mântuiască sufleul. Centrul Evangheliei de astăzi este omul chemat să se mântuiască prin Crucea Domnului care are două fețe: una văzută – Crucea propriu-zisă – și alta nevăzută – Crucea suferințelor. Mai întâi de toate e bine să știm că nimeni nu va putea lua spre mântuire această Cruce până nu va îndeplini cea dintâi condiție pe care o pune Domnul Hristos omului: condiția lepădării de sine.

Cea mai mare parte a lumii nu cunoaște însemnătatea pentru mântuire pe care o are lepădarea de sine. În cursul veacurilor, mulți s-au întrebat și s-au frământat ca să găsească drumul spre lepădarea de sine. Unii au fost de o părere, alții de alta. Unii au întrebuințat o metodă, alții alta, pornindu-se chiar cu dușmănie împotriva trupului, a progresului și a descoperirilor, experiențelor omenești, dar adevărul n-a fost acesta, căci Dumnezeu nu este împotriva fericirii omului în lumea aceasta. El vrea să ne facă fericiți și vremelnic și veșnic.

Dar, atunci, ce trebuie să înțelegem noi prin cuvântul lepădare de sine? Creștinul adevărat trebuie să înțeleagă în primul rând că lepădarea de sine înseamnă dezbrăcarea omului de haina cea veche și murdară a păcatului. Trebuie să înțeleagă că nu va putea urma lui Hristos până nu va evada din cleștele tuturor patimilor, până nu va dărâma pe omul cel vechi plin de răutate, de egoism, de ambiții deșarte, desfigurat de mulțimea fărădelegilor săvârșite. Fără această lepădare de sine, fără această renaștere nu poate fi un om nou al lui Hristos.

Oricare ar fi starea lui socială, oricare ar fi talentele lui, cultura lui lumească, el se aseamănă cu o floare frumoasă de trandafir, dar peste care sunt o mulțime de omizi murdare care o pasc cu lăcomie. Un astfel de om se mai poate asemăna cu un pom la a cărui rădăcină rod milioane de viermi. Lepădarea de sine înseamnă scuturarea omizilor, stârpirea filoxerei din sufletul nostru, omorârea viermilor și eliberarea noastră din cătușele întunericului și ale morții. Lepădarea de sine este trăirea în frumoasele virtuți creștinești, este viețuirea minunată în poruncile Domnului și trăirea cu Hristos.

Au fost mulți care au chemat lumea la fericire vremelnică și veșnică, făurind astfel multe religii. Dar numai Domnul Hristos ne-a spus adevărul și ne-a arătat calea cea mai dreaptă care ne duce la fericirea cea adevărată. El ne spune și astăzi: “Dacă vreți să ajungeți la adevărata pace și liniște, să dobândiți fericirea neînșelătoare, atunci lepădați-vă de voi înșivă, luați crucea și urmați Mie!”

Ca să putem urma lui Hristos trebuie neapărat să împlinim aceste două condiții: prima – lepădarea de noi înșine; a doua – să ne luăm Crucea noastră. Domnul ne spune de Crucea noastră, fiindcă fiecare om are Crucea lui. Cuvintele Sf. Evanghelii de astăzi sunt atât de legate între ele că nu putem sări peste nici unul, pentru că fiecare cuvânt își are valoarea lui. De aceea, zice Domnul mai departe: “Că cine va voi să-și mântuiască sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine și Evanghelie, acela îl va mântui”.

Cum trebuie înțelese aceste cuvinte? Cum adică, Domnul nu vrea să ne mântuim sufletul. Doar pentru aceasta a venit! Domnul Hristos care cunoaște ființa sufletului nostru a vrut să ne spună prin aceste cuvinte și să ne facă să înțelegem ca să dezrădăcinăm din suflet orice iubire de sine, iubire de slabă deșartă, iubire de orice patimă și fățărnicie, care ne poate duce la pierderea sufletului pe veci. Cu aceste cuvinte vrea să ne mai spună să nu căutăm noi să ne salvăm sufletul care este legat de trupul păcatelor în lumea aceasta, ci mai bine să fim gata oricând de a jertfi totul pentru împărăția cerului, pentru Evanghelie și pentru adevăr.

Cine nu iubește pe Dumnezeu din tot sufletul său și mai presus de orice, acela nu a ajuns la lepădarea de sine, ci este iubitor de sine și, astfel, sufletul lui este în pericol în tot momentul ca să se piardă. Ce ar fi însemnat dacă sfinții mucenici n-ar fi avut lepădarea de sine? Desigur că s-ar fi lepădat de Dumnezeu în acele grele suferințe pe care le-au îndurat. Este cu neputință a ne mântui sufletul dacă nu avem lepădare de sine . Contra lepădării de sine și a mântuirii sufletului cea mai blestemată patimă este iubirea de sine. Cu această patimă avem de luptat în tot momentul vieții noastre și, de aici, pleacă tot răul în lume.

Iubirea de sine cheamă lângă ea toate poftele lumești, pofta de averi și de bani, poftele beției și desfrânării, pofta mândriei și lăudăroșeniei, pofta înșelătoriei, pofta înșelătoriei și a nedreptăților și toate poftele păcătoase care stăpânesc inima și sufletul omului ducându-l până la crimă. Din cauza iubirii de sine, a iubirii acestui trup păcătos, se pierde sufletul cel nemuritor a cărui valoare nu se poate compara cu nimic de pe pământ. De aceea, zice Domnul Hristos mai departe în Evanghelia de astăzi: “Ce folosește omul să câștige lumea întreagă dacă-și pierde sufletul? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?”

Salvarea sufletului o vom putea obține numai dacă vom înțelege să lepădăm toate viciile și păcatele, să ne lepădăm de eul nostru, de orgoliul nostru, de omul acesta vechi întinat de păcate. Să nimicim toate patimile din noi, să mortificăm toate mădularele din noi care ne duc spre păcat și să luăm Crucea suferinței. Fiecare din noi avem o suferință în lumea aceasta: unul boală, altul necazuri, altul nu se împacă bine cu copiii sau unii soți nu se împacă între ei, ori un dușman sau servici greu și așa diferite suferințe în lumea aceasta, care sunt crucile noastre.

Oricât am căuta să scăpăm de ele, nu vom reuși, căci în lumea aceasta oriunde te-ai uita vezi numai suferință. Bogați și săraci, împărați și cerșetori, copii și bătrâni, toți au avut parte pe lumea aceasta de suferință, toți au gustat din potirul suferinței.

Un rege care a suferit multe necazuri în viață a jurat lângă leagănul copilului să că va face tot ce-i stă în putință ca să-l ferească de suferință și să-i asigure o fericire desăvârșită. Pentru aceasta a chemat pe toți înțelepții să precizeze în ce constă fericirea adevărată. Unii au zis: în plăceri, alții: în virtuți, iar alții au răspuns scurt: nu este fericire întreagă pe pământ.

Regele zise atunci: “copile, fericirea nu este cu putință în aceste condiții; îți voi face un castel și-ți voi aduce acolo toate frumusețile pământului ca să fii ferit de tristeți și necazuri. Astfel numai tu vei fi fericit.” După ce zidi palatul încântător, regele îl așeză pe prințul moștenitor și-i aduse acolo toate jucăriile din țara sa. Iată că într-o zi copilul rupse una din jucării drept în două. Încercă repede s-o facă, dar în zadar și începu astfel tristețea și mânia. Degeaba îi aduseră alte jucării, pentru că el plângea după jucăria stricată, fiindcă inima lui fusese legată de ea.

- Bietul copil, zise regele, abia făcu câțiva pași în viață și, iată, a și început să sufere. De aici încolo dădu poruncă regele să dubleze paza în jurul lui. Dar sufletul copilului era neliniștit că nu știe ce se află dincolo de acele ziduri unde era el închis.

Într-o noapte, după ce se făcu mai mare, ieși pe furiș din castel și plecă în lume să cunoască ce poate să fie. La prima casă întâlnește niște bătrâni săraci, neputincioși. Până atunci prințul nu știuse ce este bătrânețea și nici sărăcia. Trist și tăcut, plecă mai departe, unde găsi un fel de spital în care suferea o mulțime de oameni cu fel de fel de boli urâte. El închise ochii să nu le mai vadă și merse mai departe și întâlni un coșciug cu o mulțime de lume în jurul lui îmbrăcată în negru. Oameni triști și plânși și coroane de flori.

Dar aceasta ce-o mai fi? Se întrebă el. Merge după ei și ajunge la cimitir. Când vede că omul este aruncat cu coșciug cu tot în groapă și mai pun deasupra și pământ, rămâne încremenit, că nici nu auzise despre moarte până atunci. Neliniștea îi copleși inima și-i întristă sufletul.

Ca acest fiu de rege suntem și noi toți pământenii muritori, pentru că nu este om care să nu cunoască suferința. Când se naște omul, se naște în dureri, toată viața se luptă în durere. Pretutindeni stăpânește rugina suferinței. În calea tuturor oamenilor apare mizeria, durerea, tristețea și moartea. Suferințele este pretutindeni și ea este recunoscută de religie. Toate religiile o au, într-o măsură mai mare sau mai mică și toate predică mântuirea prin suferință.

Blestemul durerii îl întâlnim de la început din cartea Facerii, când Adam lucrează pământul în necazuri și sudoarea frunții sale. Pe Eva o întâlnim încovoiată de greutatea durerilor: ” În dureri vei naște fii – a zis Dumnezeu – atrasă vei fi către bărbatul tău, iar el te va stăpâni”. Cine n-a auzit de viața și de durerea tânărului Iosif cel vândut de frații săi? Cine n-a citit despre suferințele lui Iov, ale profeților și apostolilor?

Dar cine nu-și aduce aminte din Evanghelii de viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos și de toate suferințele Lui? Se naște sărac într-un grajd. Toată viața Lui a fost numai suferință, în schimb El a mângâiat pe toți cu cuvintele tămăduirii și mântuirii. De asemeni, El a plâns pe prietenul Lazăr, a plâns cetatea Ierusalimului, a plâns în grădina Ghetsimani. Tradiția spune că ochii Lui totdeauna plângeau. Mergea pe drumuri și plângea pentru necredința și rătăcirea poporului Său, plângea pentru noi păcătoșii și pentru mântuirea noastră.

Dacă citim istoriile, tragediile și memoriile împăraților și regilor de pretutindeni, ne vom cutremura, căci și acești oameni au suferit în rând cu toți muritorii și unii mai mult decât ei. “În anii durerii – spune o mare regină – am învățat să mă rog și am învățat să recunosc pe Dumnezeu Tatăl nostru”. Atât de mare este suferința și atât de nefericiți sunt oamenii, încât toate cărțile din lume ar trebui să fie cărți de consolare, de mângâiere și întărire sufletească.

Un mare savant al lumii a spus că în 75 de ani nu s-a simțit bine pe pământ nici patru săptămâni. Așa este. Viața noastră trece mai mult cu nori negri decât cu cer senin. Dacă trecem în lumea plantelor și le privim cum cresc, cum se ofilesc și mor, întâlnim și aici durere, fără ca ele să poată să ne spună care este chinul sau durerea ce le omoară. Toate lucrurile își au lacrimile lor; pretutindeni există suferință, pretutindeni dureri și lacrimi, pretutindeni același cântec și aceeași tânguire. Toate plâng, toate suferă și suspină, așteptândi mântuirea și eliberarea din mizerie și moarte.

Prin toate se adeverește cuvântul Sf. Ap. Pavel care zice: “Prin multe suferințe ni se cade nouă să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu”. Toată cultura, toată civilizația și progresul nu sunt altceva decât o luptă cu suferința, o strădanie pentru înlocuirea suferinței. Dar suferința este izvorul perfecțiunii și al sfințeniei. Faptele mari se nasc în suferință, așa cum florile cele mai frumoase se nasc din spini.

Suferința este izvorul sublimului, este leagănul vieții și hrana sufletului. Numai prin suferință câștigăm viața viitoare. După cum pământul nu dă roade decât fiind muncit, tot astfel sufletul nostru are nevoie de durere spre a fi îmboldit la lucru. Suferința e bărbatul, iar fericirea e femeia. Din unirea lor se nasc gândurile cele înalte către patria cerească, se nasc copiii virtuților. Copiii nu se simt bine dacă rămân cu unul din părinți. Ei se simt bine atunci când sunt lângă amândoi părinții. De aceea, suferința cu fericirea trebuie la un loc. Acestea ne duc la curăția și sfințenia sufletului. Ne vine apoi îndemnul și energia de a lucra cele drepte și sfinte și de a ne bucura pentru întoarcerea fiilor rătăciți la Tatăl.

Suferința este o școală care ne arată rătăcirile drumului mers și ne descoperă căi noi. Suferința este o otravă care întărește organismul. Cui pe cui se scoate. Suferința este ca un dascăl energic, în timp ce plăcerea moleșește. Biserica a slăbit întotdeauna în timp de liniște și pace. Ea a făcut roade și s-a întărit în prigoane și în suferință. Bucuria, dacă este mai lungă, ne istovește și ne obosește.

Sf. Ap. Pavel zice că Dumnezeu mustră și ceartă pe fiii pe care-i iubește. “Dumnezeu se poartă cu voi – zice El mai departe – ca tatăl cu fiii săi, căci oare care fiu este pe care nu-l ceartă tatăl său? Dacă rămâneți fără de certare, atunci sunteți fii din desfrânare, nu fii adevărați ai Tatălui ceresc”. Suferința este o lege universală ea ne curățește sufletul ca un fel de praf de curățat și ne deschide ușile împărăției lui Dumnezeu. Durerea sau suferința e Crucea noastră.

Crucea este puterea lui Dumnezeu, căci Crucea e nebunie pentru cei pieritori, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu răsplătește cu bucurie și binecuvântare pe toți fiii care se apropie de El cu inimă înfrântă și smerită. Acesta este înțelesul suferinței mântuitoare. Suferința este mama virtuților, căci durerile ne învață să fim credincioși, să fim mai buni, să ne iubim unii pe alții, să fim împăciuitori, îngăduitori și iertători. Numai ochiul care plânge va vedea mai bine pe Dumnezeu.

În felul acesta suferința nu are numai o înfățișare de monstru cu trăsături satanice, ci o altă față mântuitoare divină. Acest înțeles al suferinței nu-l cunosc decât creștinii adevărați.Creștinii care caută să-și mântuiască sufletul. Nu întâlnim acest lucru decât în creștinism. Nici o filosofie, nici o religie nu i-a descoperit acest sens până la Domnul Iisus Hristos.

Toate religiile aduc remedii contra suferinței, dar nici una nu se aseamănă cu învățătura Domnului Hristos, învățătură care e venită de sus de la Tatăl, nu de jos de pe pământ. Spre exemplu: budismul, învață că pentru nimicirea suferinței omul trebuie să-și ucidă dorința de viață și să se cufunde în Nirvana, în neființă. Acestea sunt de-a dreptul crime împotriva vieții. Ce greșeală mare. Cum să stingi și să omori dorul de viață când el e atât de util și universal pentru om?!

Creștinismul după Biblie a învățat că suferința e urmarea păcatului și mijlocul purificării. Suferința este mântuitoare când stă pe temelia încrederii în Dumnezeu. Iată, deci, că suferința este un rău care poate servi binelui. În inima creștinului stă Crucea Mântuitorului și cultul ei. Crucea este steagul de luptă și semnul de biruință al creștinului. Cea mai mare cruce de suferință a purtat-o Mântuitorul. El ne-a învățat și pe noi să fim răbdători în dureri și fericiți în suferință. El ne-a învățat un lucru mare: ce atitudine să ia omul în fața durerii. Când vine durerea, ce trebuie să faci tu, creștine?

Sunt oameni care în fața durerii și a necazurilor se revoltă, plâng, înjură deznădăjduiți și se întreabă mânioși pentru ce atâta suferință? Ba unii chiar se iau la ceartă, Îl înjură pe Dumnezeu și zic: “De ce Dumnezeu, dacă e bun, mă lasă să sufăr atât?” Unii au gânduri negre de moarte, alții ajung chiar la sinucidere.

Crucea suferinței lui Iisus ne învață să îndurăm durerea, adică să o suferim ca să se consume, căci ea tot vine. Profestul Isaia numește pe Iisus ca un om al suferinței care știe să rabde durerea pentru că El o primește și o suferă ca pe o binecuvântare. Însă Dumnezeu nu îngăduie suferința pentru puterile noastre. El știe cât putem noi să suferim. De câte ori nu zice omul: “Ah, nu mai pot, nu mai pot!” Și poate mereu.

Așa era un creștin, care de ani de zile se ruga lui Dumnezeu ca să-i schimbe Crucea suferinței, căci zicea el: “Doamne, nu mai pot, vreau și eu o cruce mai mică”. Iată că într-o noapte visează el o grămadă de cruci și pe Domnul Hristos lângă ele care îi zise: “Iată fiule, ți-am auzit rugăciunile tale și îți dau voie să îți alegi crucea pe care o vrei tu”. Se uită el, puse mâna și încearcă câteva cruci din grămadă. Dar toate erau mari și grele. Când privi mai bine, văzu una mai mică într-o margine și se repezi la ea, o ridică și zise Domnului: ” Aceasta, Doamne, o vreau!”

- Bine, fiule, dar te-ai uitat să vezi ce scrie pe dosul ei? Când se uită omul pe spatele crucii era scris numele lui; era chiar crucea lui pe care o purtase până atunci și de care voia să scape. Privind Domnul spre el cu blândețe îi zise: “Vezi, fiule, că Eu nu îngădui suferința mai presus de puterile tale; aceasta ți-am dat-o și te-ai supărat că e prea grea. Du-o cu bărbăție, fiule, până la sfârșit că așa vei primi cununa vieții veșnice. Atunci el își plecă capul în jos de rușine și se trezi din visul cel minunat și plin de adevăr.”

Să fim încredințați, deci, că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem noi să ducem. Ni se pare nouă că suferințele noastre sunt prea grele. Dintre toți fii oamenilor nimeni n-a suferit mai mult decât IIsus. Pildă de suferință mai avem pe prooroci, pe apostoli, pe mucenici și toți sfinții. Din pildele lor putem și noi să învățăm ce poziție trebuie să luăm în fața suferințelor. Dumnezeu conduce lumea aceasta după legile lui eterne. Aici noi nu le putem pătrunde, dar vedem cu toții mâna lui mângâietoare în suferințele noastre. Dumnezeu transformă suferința în izvor de sfințenie și bucurie.

De multe ori, după suferință ne vin mari bucurii dacă, mai ales, am știut să suferim cu răbdare. Cine răzbună, cine răsplătește sângele și suferințele nevinovaților? Numai prin puterea Sa dumnezeiască, Iisus Hristos cel omorât de oameni are biserici și apostoli în toată lumea. Proorocii, apostolii și toți sfinții martirizați își au cultul lor și numele lor scris pe vecie în Cartea Vieții în ceruri și în calendarul creștinătății pe pământ. Dar vrăjmașii lor unde sunt? Cine mai pomenește cu bucurie despre ei?

Iată, deci, că Dumnezeu lucrează în lume. Mâna Lui mângâietoare o putem simți la tot pasul cum transformă și cele mai mari dureri în bucurii creștinești și cerești. Dar, bineînțeles, aceasta numai acolo unde se află credința adevărată, unde sunt oameni care vor fi binecuvântați de pe urma suferinței. Cine suferă nu este singur. Cu el suferă cetele sfinților și ale martirilor. Un creștin adevărat nu fuge de suferință, nu o blestemă, ci luptă cu ea, rabdă și o primește ca pe un dar de la Dumnezeu.

Aceasta este cea mai mare lecție pe care o învățăm înaintea Crucii lui Hristos. Căci El a binecuvântat Crucea și El a primit-o cu bucurie. Crucea hrănește curajul, stăpânește firea și întărește nădejdea de izbândă. Morala creștină ne învață că viața aceasta, fiind scurtă, și durerile ei sun prea mici în raport cu viața care ne așteaptă. Să suportăm, deci, suferința cu bărbăție creștinească, căci prin suferință se curăță sufletul de rugina păcatelor și așa vom intra în Împărăția lui Dumnezeu cum au intrat toți sfinții Lui.

Crucea aceasta a suferinței este cea mai grea de dus. Pe această cruce se poticnesc mulți, nu ajung s-o ducă până la capăt, pentru că n-au pus la temelie mai întâi ceea ce ne-a recomandat Domnul Hristos, astăzi: lepădarea de sine. De aceea, Domnul Hristos ne-a spus mai întâi de lepădarea de sine, apoi să ne luăm Crucea și, după aceea, să-L urmăm și să-L avem înaintea ochilor noștri întotdeauna și să învățăm de la El cum să facem și cum să răbdăm în toate zilele vieții noastre. Cruciulița cea vizibilă, fie că o purtăm la gât sau că o avem în casă mai mare sau mai mică, de aur sau de argint, e ușor de purtat și ne mândrim cu ea și ne este ocrotitoare și folositoare dacă știm s-o respectăm cum trebuie, adică să n-o ducem prin locuri nepermise, să nu o afumăm cu tutun, că vai acelora și în lumea aceasta și dincolo.

Dar creștinii care se vor folosi cel mai mult și care vor avea cu adevărat folosul cel mai mare vor fi aceia care vor purta această cruce cu două fețe pe care a purtat-o și Iisus, adică crucea văzută cu chipul lui Iisus răstignit pe ea, iar pe cealaltă parte chipul suferințelor pe care să le întâmpinăm în toate zilele. Ca să ne întărească și mai mult în credință și ca să ne facă să înțelege și mai bine, spune că trebuie să-L mărturisim fără rușine înaintea lumii necredincioase. Iată de ce zice mai departe Sf. Evanghelie: “Că oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului se va rușina de el când va veni în mărirea Tatălui Săi cu sfinții îngeri”.

Domnul Hristos a numit neamul acesta omenesc de pe pământ, desfrânat și păcătos, căci precum femeia care-și lasă bărbatul și se duce cu altul este o desfrânată și păcătoasă, tot așa este desfrânat și păcătos omul care părăsește pe Dumnezeu prin fapte rele și se leapădă de El, împreunându-se cu satana și cu faptele lui.

Ce chinuri grozave au luat sfinții mucenici numai să nu se lepede de credința în Hristos, căci ei știau sigur că lepădându-se, vor fi și ei lepădați la ziua judecății. Lepădându-se înaintea tiranilor, el știau că vor fi șterși din Cartea Vieții, vor pierde Botezul și toate tainele mântuitoare prin această lepădare. Această ispită i-a urmărit pe creștini în toate veacurile ca să-i facă să se lepede de Dumnezeu în vreun chip oarecare.

Să fie atent creștinul nostru! Chiar dacă nu mărturisește, căci poate n-are cum să-L mărturisească pe Hristos oriunde și oricum și, poate, nu merită chiar toate persoanele să primească învățătura, dar cel puțin să fie atent să nu se lepede și să nu se clatine în credința lui. Amar va fi la ziua judecății pentru acei creștini care se vor lepăda și cărora Dreptul Judecător le va spune: “Duceți-vă de la Mine, blestemaților, că nu vă cunosc; voi nu M-ați mărturisit, voi v-ați lepădat.”

Noi creștinii suntem datori, dacă vrem să ne mântuim sufletul, să mărturisim cu gura ceea ce credem, chiar cu prețul vieții noastre ca să știe oricine de ce suntem creștini, de ce suntem botezați, cununați și încreștinați. Să nu ne fie rușine de numele de creștin, căci mare este numele acesta înaintea lui Dumnezeu și al îngerilor. Mult mai de preț suntem noi înaintea lui Dumnezeu decât orice de pe fața pământului, pentru sufletul acesta nemuritor pe care-l purtăm, căci sufletul este scânteie nemuritoare din el și vrea ca să-l ducem acolo în Împărăția cerului lângă el, la Dumnezeu care ni l-a dat.

Să stăm bine și să stăm cu frică să luăm aminte în toate zilele vieții noastre la toate ispitele, la toate cursele care ne vin și să fim gata a răspunde cu răbdare, cu credință, cu dragoste și cu semnul sfintei cruci, căci noi creștinii ortodocși numai prin facerea semnului sfintei cruci mărturisim pe Dumnezeu. De aceea, este lăsat de sfinții părinți ca noi creștinii ortodocși să facem semnul sfintei cruci pe frunțile noastre și pe piept, pentru ca să mărturisim pe Dumnezeu, să mărturisim că suntem ucenici ai Lui, să mărturisim suferința, moartea și învierea Lui.

De sfânta Cruce se cutremură puterile iadului, voievodul întunericului fuge, nu suferă semnul acesta așa cum nu îl suferă sectanții care au fost înșelați de el. Să păstrăm bine credința noastră ortodoxă, să punem la suflet toate învățăturile ei și nu numai să le gustăm, ci să mâncăm zdravăn această hrană duhovnicească, cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător și care va lucra în sufletul nostru, în viața noastră, în casele noastre, în copiii noștri și așa ne vom mântui.

Rugăciune
O, prea Milostive și mult Îndurate! Cela ce ne-ai arătat calea cea adevărată, vino în ajutorul nostru și, cu Harul Tău, ajută-ne să ne lepădăm de toate ticăloșiile vieții acesteia, să ne lepădăm ușor de omul cel vechi al păcatului. Să ne luăm Crucea cea mântuitoare, să ne luăm suferințele oricare ne vor veni asupra noastră ca să Te putem urma blânzi și liniștiți, să putem merge totdeauna după Tine, ca să ne mântuim și noi din întunericul lumii acesteia și să fim fii Tăi, în vecii vecilor. Amin.

 

* * *

 

Lepădarea de sine și asumarea crucii

Autor: IPS Cyril Salim Bustros
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

De fiecare dată când dorim să câștigăm oameni alături de cauza noastră, partidul nostru sau clubul nostru, începem prin a arăta avantajele de care se vor bucura. Când Isus a dorit ca oamenii să îl urmeze, le-a spus niște cuvinte stranii: “Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie” (Marcu 8,34).

1. A se lepăda de sine

“Să se lepede de sine.” Să vorbim puțin despre “sine”. O mare problemă cu acest sine e că este mereu cu noi. Nu putem să ne îndepărtăm de el. Dacă nu ne înțelegem cu vecinii ne putem muta. Dar nu putem să ne mutăm departe de noi înșine. Chiar dacă am merge la capătul pământului, sinele este cu noi. Unii cad totuși în această plasă și cred că pot pleca în vacanță lăsându-și sinele în urmă. Alții încearcă să scape de sine prin băutură sau sex. Scăparea este doar temporară. Atenția îndreptată asupra unor lucruri oricât de incitante ar părea se va întoarce în cele din urmă asupra sinelui. Și cu cât vom apela la refugii precum băutura, cu atât mai mult sinele, cu care trebuie să trăim împreună, va fi mai greu de suportat. În cele din urmă vom ajunge să ne urâm.

Dar ce poți să faci cu acest sine? Se pot da multe răspunsuri. Profesorul va zice să ți-l educi. Artistul să îl exprimi. Filozoful să îl cunoști. Cristos: să te lepezi de el. Cum adică se renunțăm la noi înșine? Nu este un fel de sinucidere spirituală, de distrugere a personalității? Cum ar putea fi voia lui Dumnezeu să distrugem sinele pe care El ni l-a dat nouă? Dacă Dumnezeu ne-a dat personalitatea de ce ar trebui noi să o negăm? De ce le cere Domnul celor care doresc să îi urmeze să renunțe la ei înșiși? Dintr-un motiv bun: fiecare dintre noi avem un dublu sine. Plato descria ființa umană ca o caleașcă trasă de doi cai: unul alb, domesticit, și unul negru și sălbatic. Alții spun că omul nu este atât o ființă umană cât un război civil. În cei mai mulți dintre noi există o tensiune constantă între aceste două sau mai multe părți (sine) din care suntem compuși.

Sfântul Paul le scria romanilor descriind situația fiecărei persoane umane: “Pentru că ceea ce fac nu știu; căci nu săvârșesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc că Legea este bună. Dar acum nu eu fac acestea, ci păcatul care locuiește în mine. Fiindcă știu că nu locuiește în mine, adică în trupul meu, ce este bun. Căci a voi se află în mine, dar a face binele nu aflu; căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc. [...] Văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minții mele și făcându-mă rob legii păcatului, care este în mădularele mele. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia?” Iar răspunsul este: “Mulțumesc lui Dumnezeu, prin Isus Cristos, Domnul nostru! Deci, dar, eu însumi, cu mintea mea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul, legii păcatului” (Romani 7,15-25). Cine mă poate elibera? Isus însuși ne-a dat răspunsul când a spus: “Oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului. Iar robul nu rămâne în casă în veac; Fiul însă rămâne în veac. Deci, dacă Fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr” (Ioan 8,34-36). Isus este Mântuitorul nostru și eliberatorul nostru, Cel care ne eliberează din sclavia păcatului.

2. A salva viața cuiva

Există un sine rău. Dar există și un sine bun în fiecare dintre noi. Când fiul risipitor a ajuns la fund în îndepărtata țară a păcatului, Evanghelia ne spune că “venindu-și în sine, a zis…” Adevăratul sine din fiecare dintre noi este sinele bun. Este chipul lui Dumnezeu pe care fiecare dintre noi îl purtăm. Sinele păcătos este un străin, nu aparține de noi, dar se luptă să pătrundă, să preia controlul. Iar Isus a venit pe pământ pentru a reface în noi adevăratul sine, acest chip al lui Dumnezeu. De aceea, când Isus îi spune omului să se lepede de sine se referă să se lepede de egoism și de toate felurile de păcat care îl opresc de la a fi ceea ce Dumnezeu vrea ca el să fie. Isus ne cere să renunțăm la sinele fals, la sinele păcătos, pentru ca să avem în noi sinele adevărat, chipul lui Dumnezeu în noi.

Noi nu putem să avem o viață dublă, după cum a spus Isus: “Nimeni nu poate să slujească la doi domni” (Matei 6,24). Trebuie să alegem. Dacă i-am spus “da” lui Cristos trebuie să spunem constant “nu” păcatului și răului. Aceasta dorește să o spună Sfântul Pavel când spune: “M-am răstignit împreună cu Cristos; și nu eu mai trăiesc, ci Cristos trăiește în mine” (Galateni 2,20).

Acum ceva vreme zidurile Catedralei Sf. Sofia au fost curățate și, sub multele straturi de murdărie s-a descoperit un frumos mozaic reprezentându-l pe Isus Cristos. Această icoană este în fiecare om. Dumnezeu a pictat-o acolo. Este imaginea lui Dumnezeu în sufletele noastre, dar doar Dumnezeu știe cum o acoperim, cum o ascundem sub păcatele noastre. De aceea Isus ne spune în Evanghelia de astăzi: “Dați o șansă binelui din voi. Spuneți ‘nu’ răului. Renunțați la sinele fals, la sinele păcătos și lăsați adevăratul sine, chipul lui Dumnezeu în voi, să înflorească în toată splendoarea lui.”

3. A lua crucea

După această chemare la lepădarea de sine, Isus ne cheamă să ne luăm crucea: ” Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie”. Fiecare dintre noi își are propria cruce: boala, sărăcia, durerea ori suferința. Isus nu a căutat suferința: ea i-a fost impusă cu forța. A acceptat-o cu iubire și nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu Tatăl. A-ți lua crucea nu înseamnă a copia suferința lui Isus. Înseamnă însă a îndura suferințele pe care le avem de înfruntat în propriile situații, în viața de zi cu zi. Este imposibil să refuzi suferința fără să refuzi astfel să accepți viața ca întreg, fără a renunța să ne angajăm în relații cu ceilalți. Durerea, pierderea, amputarea există chiar și în viața care curge cel mai lin: apare separarea de părinți, se duc prieteniile din copilărie, mor oamenii dragi, prieteni sau rude, iar în final murim chiar noi. Iar la acestea fiecare își poate adăuga propria cruce. Care este atitudinea noastră în fața crucii? Poate să fie o atitudine de revoltă în fața suferințelor, caz în care viața noastră va fi plină de amar și mânie. Dar putem și să ne unim suferințele cu suferințele lui Cristos pe cruce. Viața noastră se va schimba atunci: prin suferință va deveni de fapt mai matură, mai experimentată, mai modestă, mai umilă, mai deschisă față de ceilalți – într-un cuvânt, mai umană.

Suferința deci, pentru creștini, nu trebuie să fie o soartă de acceptat în mod pasiv, un destin în fața căruia trebuie să capitulăm. “Suferința este o schimbare trăită de om; este un mod de a deveni” (Hans Kung). Este o creștere. O creștere în credință, cu convingerea că suferința nu este realitatea ultimă. Realitatea ultimă este Dumnezeu, iar toate suferințele vor dispărea odată cu viața veșnică. Aceasta este credința noastră în Dumnezeu iubire, aceasta este speranța noastră în Dumnezeu cel viu. Când spunem crezul ne exprimăm credința în Dumnezeu dătătorul de viață: “Cred în Unul Dumnezeu, Tatăl Atotținătorul, Creatorul cerului și al pământului”. Și încheiem exprimându-ne speranța în viața veșnică: “Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie”. În Apocalipsă citim că Dumnezeu este “Alfa, cel dintâi și începutul” vieții noastre de acum, pentru ca să fie și “Omega, cel de pe urmă și sfârșitul” vieții viitoare.

Credința în înviere

Credința în înviere – și spunem astfel pentru a sublinia contrastul cu necredința și cu superstiția – nu este o credință într-o curiozitate neverificabilă, pe care trebuie să o credem pe lângă toate celelalte. Credința în înviere nu este o credință în faptul învierii sau în Cristos înviat considerat separat: este credința fundamentală în Dumnezeu cu care Cristos înviat este acum una (cf. Romani 4,24). Credința în înviere nu este o anexă la credința în Dumnezeu, ci o radicalizare a credinței în Dumnezeu. Este o credință în Dumnezeul care nu se oprește la jumătatea drumului ci merge până la capăt. Este credința prin care omul, fără dovezi strict științifice dar cu siguranță cu o încredere complet rațională, se bazează pe faptul că Dumnezeul începutului este și Dumnezeul sfârșitului, că El este Creatorul lumii și omului.

Credința în înviere nu trebuie deci interpretată simplu ca o interiorizare existențială sau ca o schimbare socială, ci ca o radicalizare a credinței în Dumnezeu Creatorul. Învierea înseamnă adevărata învingere a morții de către Dumnezeu de către un Creator căruia credinciosul îi încredințează totul, chiar și sfârșitul, chiar și înfrângerea morții. Sfârșitul care este de asemenea un nou început. Oricine începe crezul cu credința în “Dumnezeu Atotținătorul, Creatorul” poate să fie mulțumit să încheie cu credința în “viața veșnică”. Din moment ce Dumnezeu este Alfa, El este și Omega. Dumnezeu Atotținătorul care creează lucruri din nimic poate chema și oamenii la viață din moarte (Romani 4,17).

Tocmai în fața morții puterea ascunsă a lui Dumnezeu se revelează. Omul nu poate să se învie pe sine din morți. Dar omul se poate baza pentru aceasta pe Dumnezeu, care practic poate fi definit ca “un Dumnezeu nu al celor morți, ci al celor vii” (Marcu 12,26-27); el poate să se încreadă în forțele Acestuia chiar și în fața inevitabilei morți, de care de aceea se poate apropia cu încredere. În fața lui Dumnezeu singura atitudine rezonabilă și realistă este cea de încredere și de adevăr. Oricine crede în mod serios în Dumnezeu cel viu crede și în învierea din moarte la viață. Credința în Cristos înviat are sens doar ca și credință în Dumnezeu Creatorul și păstrătorul vieții. Dar, pe de altă parte, credința creștină în Dumnezeu Creatorul este în mod decisiv caracterizată de faptul că “El l-a înviat din morți pe Isus, Domnul nostru” (Romani 4,24). “Cel care l-a înviat din morți pe Isus” devine practic descrierea Dumnezeului creștinilor.

 

* * *

 

Luarea Crucii și urmarea lui Hristos

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Asemenea tuturor pericopelor evanghelice care se citesc la Sfintele Liturghii din celelalte Duminici de peste an și pericopa evanghelică citită la Sf. Liturghie din Duminica de astăzi este încărcată cu multe și folositoare învățături și chemări. Se pare însă că în nici o pericopă evanghelică nu se vorbește într-un text atât de scurt, atât de mult, de atâtea ori despre suflet, ca în pericopa evanghelică de astăzi. Am reținut acest lucru și din cuvintele Mântuitorului Isus Hristos așezate în fruntea acestor învățături și aflate în evanghelia de astăzi: “Ce va folosi omului de ar dobândi lumea toată și își va pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?” (Marcu 8, 36-37).

Un prim lucru pe care Sf. Evanghelie de astăzi ni-l reamintește și ni-l pune în față este acela că omul este alcătuit din două părți bine distincte: din trupul material văzut și muritor, și din suflet, adică partea nevăzută din ființă, nemuritor.

După învățătura creștină, sufletul este o realitate deosebită de trup și constituie însăși principiul vieții omenești. El este cea mai scumpă comoară a noastră pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Trupul se duce în pământ, din care a fost luat, iar sufletul supraviețuiește în veac și se întoarce la Dumnezeu care l-a dat (Ecles. 12, 7).

Sufletul e o substanță simplă, imaterială sau spirituală, întrucât el este de natură dumnezeiască, deci e spirit creat, dovedit prin faptul că Sf. Scriptură vorbind despre suflet adesea îl numește pe acesta spirit, ca și pe Dumnezeu, arătând în numeroase locuri că el nu poate fi distrus sau ucis deoarece este nemuritor. Sufletul este înzestrat cu libertate, deci are posibilitatea să se hotărască de la sine și prin sine, să facă sau să nu facă ceea ce voiește.

De asemenea el este nemuritor, ceea ce înseamnă că are o însușire pe care numai ființele spirituale (îngerii) le au în comun cu Dumnezeu. Aceasta înseamnă că el viețuiește și după despărțirea de trup, iar după venirea lui în trup la a doua venire a Domnului și după judecata obștească va trăi în veci, fiind părtaș împreună cu trupul la fericire sau la osândă veșnică. A pierde sufletul înseamnă a pierde totul. Cu puterea sufletului putem orice, cu a trupului niciodată. Sufletul privește spre infinit și veșnicie.

Iată de ce sufletul prețuiește atât de mult.

El este principiul de viață care însuflețește sau face viu trupul, este scânteia dumnezeiască prin care se imprimă omului, chipul lui Dumnezeu. El este izvorul vieții trupești, fără de care orice trup este și rămâne materie moartă (Iac. 2, 26). Ca și izvorul vieții veșnice la care omul poate ajunge numai fiindcă posedă (are) suflet nemuritor.

În lumina aceasta putem înțelege mai ușor de ce învățătura creștină înainte de orice altă grijă și preocupare, cere fiecărui creștin grija și preocuparea față de propriul său suflet, iar întrebarea Mântuitorului: -”ce va folosi omului de-ar dobândi lumea toată și-și va pierde sufletul?”- rămâne o piatră de hotar pentru viața fiecăruia din noi.

Așadar, ceea ce aș dori să reținem acum, în chip deosebit e aceasta: “Cel ce voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie”, adică ne dă libertatea a-L urma sau nu. A fi liber nu înseamnă a fi o jucărie mecanică în fața dorințelor josnice, a patimilor care duc pe om spre cădere.

Omul are suflet, minte și libertate și e capabil de cele mai ingenioase și neașteptate inițiative, reacții, simțiri, care îi fac viața frumoasă, interesantă, iubită, prețuită.

În perspectiva scopului se oferă omului alegerea de bună voie în destinul ultim.

Forța (sila) ar întuneca viața, l-ar umili pe om, l-ar coborî din starea sa de om.

Răsplata vine deci întotdeauna după un act personal, liber și respectabil. Toată Sf. Scriptură e plină de îndemnuri la credință și la fapte bune. “Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele sale” (Rom. 14, 12).

Vedem că la sfârșitul sfârșitului Hristos va spune: “Veniți la Mine binecuvântații Părintelui Meu”.

Toate acestea înseamnă că există o responsabilitate, că există o libertate de a face ori de a nu face faptele bune. Ceea ce înseamnă că-L îndreptățește pe Dumnezeu să ne ceară socoteală, adică să ne facă responsabili pentru faptele noastre. Dumnezeu ne deschide ochii sufletului spre fapta cea bună, spre a înțelege lumea, spre a ne înțelege destinul, spre a înțelege moartea, spre a înțelege rostul și valoarea noastră pe acest pământ, dar suntem liberi să-L ascultăm sau nu. Aceasta este măreția omului pe care Dumnezeu i-a dat-o: libertatea.

Dumnezeu i-a dat omului rațiune și i-a spus: folosește-ți rațiunea așa cum trebuie. Hotărăște-te să alegi între bine și rău.

Adevărul e mereu prezent. “Pus-am înaintea voastră: binecuvântarea și blestemul” (Deut. 11, 27), “viață și moarte, binele și răul, calea vieții și calea morții” (Irim. 21, 8), foc și apă, și la oricare vei vrea vei întinde mâna”. Ce rezultă de aici? Că deși suntem liberi Dumnezeu ne cheamă, ne inspiră și ne ajută să facem binele. Și atât cât ne este dat. Fiecare după puterea și chemarea lui. Nu ne va cere socoteală Dumnezeu că n-am fost prea inteligenți dar ne va cere socoteală dacă n-am făcut binele pe care trebuia să-l facem. Hristos primește la Sine numai în libertatea voinței împotriva dorințelor rele, condiție de mare preț, fără de care nu-l putem urma.

Aceste cuvinte: “Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze” sunt cuvinte pe care Domnul Isus Hristos le-a spus pentru toți oamenii și pentru toate timpurile pentru că ele ascund taina mântuirii noastre. Și Mântuitorul ca să pecetluiască și mai mult adevărul acestor cuvinte, lămurindu-le pe deplin, adaugă: “Căci cine va voi să-și mântuiască sufletul său îl va pierde, dar cine-și pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui” (Marcu 38, 35).

Ce cuvinte adânci. Aceste sunt poate cele mai adânci cuvinte din toată Evanghelia. Într-însele se oglindește, să spunem așa, taina mântuirii noastre. Și mulți oameni care s-au îndepărtat de Mântuitorul, s-au îndepărtat pentru că n-au vrut să priceapă înțelesul acestor cuvinte dumnezeiești.

Cu adevărat să poți lua crucea și să-L urmezi pe Hristos “trebuie să te lepezi de tine”. Acest “tine” al nostru este acela pe care Sf.

Apostol Pavel îl numește “omul cel vechi” și “trup al păcatului”.

Prin lepădarea de sine Hristos și Biserica sa înțeleg dezbrăcarea omului de haina cea veche și întinată a păcatului, descătușarea lui din lanțurile grele ale patimilor, curățirea lui de patima răutății, a fărădelegii și ambițiilor deșarte, îngroparea omului vechi, a omului întunecat de păcat și înălțarea unui om nou.

Lepădarea de sine este tocmai această ieșire a omului din întunericul necurăției duhovnicești și pătrunderea lui în marea de lumină a trăirii în slobozenie, în bucurie, în pace și în neîntinare.

Trăirea duhovnicească a virtuților creștine, adică strădania de a transpune în faptă modul de gândire și de viețuire pe care ni l-a lăsat Mântuitorul Isus Hristos în chip văzut și trăit între noi oamenii. Înseamnă strădania de a pune mereu de acord voința și trăirea noastră cu voia lui Dumnezeu, ceea ce exprimă Sf. Apostol Pavel: “Nu mai trăiesc eu ci Hristos trăiește în mine”.

Lepădarea de sine nu înseamnă desființarea personalității ci întărirea ei. Nu înseamnă fuga de viață, ci slujirea vieții, dăruindu-ne pentru alții. Hristos ne cere să ne depărtăm de răul ce s-a depus sau a pătruns în ființa noastră și pe care îl iubim ca pe noi înșine. Acest rău (păcatul) care pătrunde în ființa noastră și pe care îl iubim ca pe noi înșine. Acest rău care pătrunde în ființa noastră ne denaturează făptura și ne face să pierdem adevărata demnitate de creștin. Domnul Isus Hristos ne cere prin pilda Sa de pe cruce să lepădăm pe acest “om vechi” al păcatului și urmând pilda Lui de dăruire să devenim oameni noi ai dragostei, ai păcii și bunei înțelegeri.

Uneori noi îndrăgim păcatul atât de mult și ne pare că nu putem trăi fără de el, îl iubim ca pe un copil mai mult decât pe noi înșine.

Dumnezeu vrea însă să ne lepădam de păcat și să fim ca niște adevărați fii ai lui Dumnezeu așa cum ne-a creat.

Urmarea lui Hristos este drum peste Golgota cu pătimiri, cu răstigniri și moartea păcatului dar și străfulgerările de lumină ale Învierii întru bucuriile duhovnicești ale vieții pururea veșnice. “Că de vei muri împreună cu Hristos vei învia împreună cu El”. De te vei împărtăși de patimile Lui te vei împărtăși și de slava Lui cea veșnică.

A “purta crucea” mai înseamnă a te purta în toate împrejurările grele ale vieții după modelul și învățătura pe care ne-a dat-o Domnul Isus Hristos. Căci necazul produce răbdare, răbdarea nădejde, nădejdea credință și dragoste care ne apropie de Dumnezeu. Ni se cuvine să vedem în încercările și greutățile vieții chemări ale lui Dumnezeu de a ieși biruitori cu ajutorul Lui asupra păcatului. “Certând ne-a iertat Domnul, dar morții nu ne-a dat”. Cel ce voiește să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze lui Hristos, acela să nu uite că harul lui Hristos îl va însoți neîncetat pe calea izbăvirii sale, precum îngerul l-a însoțit odinioară pe dreptul Tobie căci zice Domnul: “Fără de mine nu puteți face nimic”.

Ajută-ne Doamne Isus Hristoase să purtăm crucea Ta cu vrednicie, spre a ne bucura împreună cu Tine, de slava învierii și a vieții fără de sfârșit întru lumina pururea veșnică a Unirii Celei în trei străluciri. Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Omul cu crucea pe umeri

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Contextul istoric: în anul 70 d. Cr., când Marcu scrie Evanghelia, viața primilor creștini nu era ușoară. Exista multă suferință, erau multe cruci. Dacă în anul 64 d. Cr., Nero decretase cea dintâi persecuție a creștinilor, omorându-i pe mulți, după 6 ani, romanii au distrus Ierusalimul și Templul. Ba, mai mult, în lumea întreagă se profila o dezbinare între evreii convertiți la creștinism și cei care refuzau creștinismul. Piatra de poticnire era tocmai crucea lui Isus, deoarece evreii erau convinși că un om răstignit nu putea fi Mesia, căci în Lege era scris că un om răstignit era blestemat (cfr. Deut 21, 22-23). Observăm că, pentru evrei conta mai mult părerea lor, decât ceea ce le descoperise Dumnezeu, prin Isus. Crezându-se foarte înțelepți, chiar mai inteligenți decât însuși Dumnezeu, nu ascultau de învățătura lui Isus și nu o acceptau ca fiind adevărată. Erau convinși că logica lor era mai importantă decât cea a lui Dumnezeu.

Prin pericopa de astăzi, evanghelistul ne arată care sunt condițiile necesare pentru a-L urma cum se cuvine pe Domnul și a trăi creștinește. Asemenea evreilor, Petru nu înțelege discursul lui Isus, atunci când vorbește despre suferință și cruce. El acceptă un Isus Mântuitor, dar refuză un Isus răstignit. Astfel Isus îi explică lui Petru importanța crucii, în vederea mântuirii și rolul ei în viața ucenicilor (cfr. Mc 8, 27; 9, 1).

Averea sau sufletul?

Ca să vorbim din punct de vedere creștin despre dualismul “mântuirea sufletului” – “câștigarea averilor”, trebuie să pornim de la cuvintele Mântuitorului: “Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul”? (Mc 8, 36). Această idee a lui Isus -redactată de toți evangheliștii- se regăsește și în filozofia greacă. Socrate și Platon consideră “sufletul” partea cea mai intimă a ființei umane.

Sufletul omului, acest “spațiu” inaccesibil, nu este doar centrul persoanei, ci și “locul” simbolic al prezenței lui Dumnezeu în creatura Sa. Filozofia greacă n-a ajuns atât de departe, dar s-a apropiat de această idee. Filozofii greci consideră că “sufletul este asemănător -în chip maxim- cu divinul”. Astfel, din acest punct de vedere, putem considera că evoluția filozofiei pre-creștine a pregătit lumea pentru a primi și accepta “gândirea creștină”, Evanghelia. De-a lungul veacurilor, această realitate nevăzută, scânteia dumnezeiască din om, s-a manifestat diferit în: poezie, artă, sete de absolut, în căutarea unui sens ultim și cu totul special… în iubire. Astfel, de fiecare dată când omul privește dincolo de granița eului său, trecând peste vederile înguste, referitoare strict la bunăstarea personală; când îl slujește pe fratele său aflat în nevoi, sufletul -partea cea mai intimă din el- îi descoperă adevărata lui valoare. I-am mulțumit Domnului pentru că mi-a dăruit o “flacără divină”, sufletul?

Omul și crucea sa

Nu este ușor să-L urmăm pe Domnul, mai ales când viața ne rezervă clipe grele și dramatice. În astfel de momente, este important să ascultăm de sfatul lui Isus: “Dacă cineva vrea să mă urmeze, să renunțe la sine însuși, să-și ia crucea și să mă însoțească” (Mc 8, 34). Calea crucii este grea. Pe drumul său, omul are nevoie de dăruire, entuziasm, rugăciune și în special, de credință. Nu este vorba de calea cea largă, ci de cea strâmtă, a jertfirii vieții în vederea iubirii lui Dumnezeu și a aproapelui. Este necesară încrederea în Isus și recunoașterea că El este adevăratul nostru “păstor”. A-L urma pe Isus, înseamnă a ne pune toată încrederea în El: a spera în El, a-L alege ca fiind “calea” vieții noastre, iar Dânsul ne va întări credința. A-L urma pe Domnul, implică a descoperi adevărata valoare a vieții noastre, a înțelege că sufletul este partea cea mai importantă din noi.

Crucea care apasă pe umerii noștri poate fi cauzată de greutăți concrete, prezente la locul de muncă, în familie sau de problemele de sănătate, ce nu pot fi neglijate. Cine dorește să-L urmeze pe Domnul, trebuie să renunțe la iubirea de sine și să-și ia pe umeri crucea sa, care i-o pun cei care se împotrivesc Evangheliei; cruce care apasă pe umerii celor săraci, condamnați, torturați și marginalizați. Căci cel care își cheltuiește viața în slujirea săracilor – ne amintește Isus – își mântuiește sufletul, adică dobândește ceea ce în viață valorează și contează mai mult. La lumina acestui adevăr ne putem întreba: de câte ori încercăm să înțelegem care este latura pozitivă pentru sufletul nostru, prezentă în aceste greutăți și necazuri ale vieții?

Condițiile pentru a-L urma pe Isus: Isus le spune ucenicilor și credincioșilor din acea vreme, dar și nouă, ceea ce trebuie să fie cel mai important pentru viața unui om. Mai întâi, susține că acela care dorește să-L urmeze, trebuie să umble “în urma Lui“, adică să se lepede se sine și să-și ia crucea.

În timpul acela, crucea reprezenta pedeapsa cu moartea, pe care Imperiul Roman o aplica celor marginalizați. A-ți lua crucea și a-L urma pe Isus însemna, de fapt, să accepți să fii marginalizat de sistemul necinstit, care promova nedreptatea. Crucea nu este un rezultat fatal al istoriei, nici o satisfacere a voinței Tatălui. Ea este consecința angajamentului liber, luat de către Isus, pentru ca prin cruce să arate, să descopere și să comunice oamenilor Vestea cea Bună, a lui Dumnezeu -Tatăl tuturor oamenilor- și prin urmare, faptul că oamenii trebuie să se respecte, întrucât sunt frați și surori întru Cristos. Din cauza acestei idei, Isus a fost condamnat și nu a ezitat să-Și dea viața, învățându-ne că nu este iubire mai mare, decât jertfirea vieții pentru aproapele.

Imediat, Marcu introduce două idei noi: cea dintâi (cfr. Mc 8, 38), ne cere să nu ne rușinăm de Evanghelie, ci să avem curajul să o mărturisim; a doua (cfr. Mc 9, 1), este o prevestire a prezenței lui Isus în evenimentele vieții fiecărui om. Deoarece unii credeau că Isus va veni mai târziu (la sfârșitul lumii) (cfr. 1Ts 4, 15-18), evanghelistul accentuează că Domnul este deja prezent, în special în persoana celor săraci, deși mulți nu-și dădeau seama de acest fapt și de cuvintele Domnului: “De fiecare dată când ai ajutat un sărac, un bolnav, un prizonier, un pelerin, pe Mine m-ai ajutat!” (cfr. Mt 25, 34-45).

Petru și Isus

Pentru prima dată Isus le spune ucenicilor Săi, că misiunea Sa L-ar putea determina să-și dăruiască, să-și sacrifice viața. Petru, abia numit papă, intervine. Luându-L pe Isus de-o parte, îl roagă să nu spună aceste lucruri, pentru că ar putea descuraja “alaiul”, care de mai mult timp a lăsat totul și-L urmează pe Mântuitorul. Petru nu dorește un Isus care să sufere. El vrea să-L învețe pe Domnul cum trebuie să mântuiască lumea, nefiind de acord cu calea propusă de Isus.

Reacția lui Isus este dură: “tu, Petre judeci asemenea mulțimilor (păgânilor). Nu ți-ai însușit rolul ucenicului, iar discursul tău este diabolic”. Isus îi poruncește lui Petru să revină la locul lui: “treci în urma Mea!“, adică “urmează logica Mea divină!” și nu planurile tale ce izvorăsc dintr-o minte limitată.

Observăm că Petru ne seamănă tare mult în felul de a gândi și a fugi de suferință. Înțelegem că Isus, Dumnezeu atotputernic fiind, este mai tare decât suferința, având și soluții pentru a o anihila, ba mai mult, chiar pentru a o “învia” (a o transforma în bucurie). Să nu uităm, că multă lume care a trecut prin suferință, s-a reîntors la Domnul.

Logica creștinului mediu consideră că Dumnezeu este iubire, este mare, iar viața omului este chin și mintea sa se teme tare mult de suferință. Prin urmare, Dumnezeu nu poate să sufere sub nici o formă, iar omul “aleargă” la Domnul, tocmai pentru ca să fie scăpat de suferință.

Această cugetare este logică din punct de vedere uman, însă Domnul nu este de aceeași părere. Isus ne-a descoperit chipul unui Dumnezeu iubitor de oameni. Cel care iubește, își lasă liber partenerul. Cel care iubește, suferă dacă vede că partenerul nu răspunde iubirii sale, cu iubire. De fapt, Isus suferă pentru lipsa iubirii, din partea celor pe care El îi iubește și cărora le-a iertat păcatele, i-a săturat la înmulțirea pâinilor și i-a vindecat, dar care nu ascultă de cuvintele Sale.

În fața acestui faliment, Isus consideră că trebuie să-i iubească pe oameni până la capăt; până la jertfa totală de Sine, învățându-ne că infidelitatea-sau trădarea umană- poate fi reparată numai de o și mai mare iubire față de ei. Mai mult, Domnul constată că iubirea Sa (exprimată prin cuvinte și prin minunile săvârșite în favoarea lor) este insuficientă, pentru a-i convinge cu privire la dumnezeirea Sa și la necesitatea convertirii lor. Isus nu se predă, ci îi iubește pe ai Săi până la capăt, până la jertfa Sa de pe cruce.

Petru se opune acestui fel de a vedea lucrurile, pentru că nu îi place un Dumnezeu care suferă. El vrea un Dumnezeu care să fie puternic, biruitor și glorios. Nu îi convine un Dumnezeu care poate să evite suferința și care totuși o îmbrățișează. El nu înțelege logica simplă a iubirii adevărate, a iubirii divine. Vom reuși să trecem de la ideea că suferința este numai un pur chin (un rău, o durere), la ideea că viața este un dar, este iubire și uneori dăruirea de sine implică suferință? Dumnezeu nu iubește suferința! Uneori face unele lucruri care necesită dăruire, efort, durere fizică sau sufletească, învățându-ne că pentru a ajuta pe cineva, implicit trebuie să renunțăm la programul nostru. Această renunțare, această suferință, această slujire liberă a altora nu este altceva, decât măsura iubirii. (Femeia suferă în clipele nașterii pruncilor săi, dar rodul este de o valoare infinită. O mamă experimentează multe nopți nedormite, dar se bucură atunci când copilul a crescut și practică educația bună, pe care ea i-a dăruit-o).

Dacă lucrurile bune implică efort și uneori suferință, dăruire de sine, mesajul lui Isus este clar: ucenicul, creștinul de azi este invitat să iubească -asemenea lui Isus- până la dăruirea de sine. În acest sens “a-ți lua crucea” sau “a te lepăda de sine” nu este o auto-distrugere, ci o propunere de viață, contrară logicii lumești, privitoare la realizarea omului -care sugerează un fel de idolatrie a eului. Isus ne recomandă ceva mai mult: ne realizăm viața numai în măsura în care viața noastră devine dar, deschidere față de alții… Este vorba de paradoxul: omul se realizează doar în proporția în care își pierde viața pentru Dumnezeu și pentru alții. Astfel ne-a învățat Isus, prin ultimele cuvinte spuse din înălțimea crucii: “Părinte, în mâinile Tale îmi dau sufletul” (Lc 23, 46). Acel abandon total în mâinile Tatălui i-a adus Învierea și viața.

În ceea ce privește problema mântuirii, omul este chemat să cedeze locul întâi lui Dumnezeu și logicii Sale (făcând de capul său, Adam n-a realizat altceva, decât căderea din Paradis). În acest sens, “a-ți lua crucea” înseamnă a renunța la propiile idei mărginite, pentru a le urma pe cele ale lui Dumnezeu. La urma urmei, trebuie să știm că suntem mântuiți, nu de faptele noastre mărețe, ci de iertarea Domnului.

Examinarea conștiinței la lumina Evangheliei

Care este crucea care mă apasă și-mi face viața un coșmar? Cum o port? Bucuros sau plin de mânie? Îmi sfințesc viața sau mi-o osândesc? Vreau să cuceresc lumea, dar să-mi pierd sufletul? Mă rușinez de Evanghelie sau răspândesc învățătura lui Isus și altora? Ce rezonanță au aceste lucruri în viața mea practică?

Fraților! Trebuie să știm că a-L urma pe Domnul este o alegere liberă, deoarece este o hotărâre izvorâtă din iubire, iar iubire fără libertate nu există. Dar a-L urma pe Domnul este și o decizie care înseamnă cruce asigurată, pentru fiecare dintre noi. Astfel se deosebește omul care crede într-adevăr, de cel care refuză să creadă. Să nu uităm că vocația creștinului, misiunea vieții sale, constă în participarea la moartea și la învierea Mântuitorului. Prin urmare, înainte de viața veșnică, cei mântuiți trec prin chinurile crucii (chiar dacă asemenea lui Petru -care deși mărturisise că Isus era Mesia, în realitate, el nu accepta crucea lui Isus) și nu înțeleg, nu acceptă crucea, ca fiind un mijloc de mântuire.

Crucea ne spune că credința este un mod de viață trăită și nu o teorie; un mod de a trăi și a muri asemenea lui Cristos. De fapt, moartea este culmea vieții pământești a omului, deoarece reprezintă eliberarea completă a omului de egoism și de noi păcate, dar și pentru că este intrarea definitivă în veșnica împărăție a lui Dumnezeu.

Crucea pe care trebuie să o purtăm este lupta continuă cu iluzia de autosuficiență și cu dorința de autoafirmare falsă (pământească). Privind la Isus, creștinul trebuie să trăiască cu dorința de a-i sluji pe toți și de a nu domina, stăpâni sau asupri. Căci lepădarea de sine este cea care coincide cu deplina realizare a oricărui om, deoarece înseamnă biruirea propriului egoism, rădăcina tuturor relelor.

Simțindu-se mic și nesemnificativ, omul dorește să se afirme în viață -diferit de cum l-a sfătuit Dumnezeu- cu ajutorul bogățiilor, al puterii și al orgoliului. Acest fapt este pentru el o păcăleală. De altfel, omul se realizează numai în măsura în care se aseamănă tot mai mult cu Dumnezeu, după chipul căruia a fost creat. Iar Dumnezeu este iubire, dar de sine, slujire, umilință. Prin urmare mântuirea (realizarea) omului depinde de poziția pe care o adoptă față de Isus și Evanghelia Sa. Soarta sa veșnică este legată de fidelitatea sau infidelitatea față de învățătura Mântuitorului. A-ți lua crucea înseamnă a-ți însuși destinul lui Isus: un destin care trece prin cruce și moarte dar care se sfințește prin înviere.

Din punct de vedere uman, a-ți salva viața înseamnă “a te rușina de Isus înaintea acestei generații păcătoase și adultere” (v. 38): a prefera proiectele și interesele personale, în locul muncii în vederea răspândirii Evangheliei și a Împărăției Sale în lume.

Fraților! Viața este binele suprem și neprețuit al omului (vv. 36-37). Cel care își iubește viața cu adevărat, trebuie să o asigure în Domnul, căci: “Dumnezeu ne-a dăruit viața veșnică și această viață o avem urmându-L pe Fiul Său. Cine-L are pe Fiul, are viața; cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viață” (1Gv 5, 11-12).

Din cele spuse până aici putem concluziona că fiecare creștin trebuie să aibă curajul să fie diferit de lume, pentru a fi asemănător lui Dumnezeu! La sfârșitul lumii, vom fi judecați în funcție de respectarea Evangheliei și nu de părerea lumii. În acest sens, apostolul Pavel ne amintește: “Sigur este acest cuvânt: dacă murim cu El, cu El vom și trăi; dacă cu El ne străduim să facem binele, cu El vom și împărăți; dacă Îl renegăm și El se va lepăda de noi” (2Tim 2, 11-12). Iar în alt loc spune: “Dacă am fost uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Sa, vom fi uniți cu El și în Înviere” (Rm 6, 5). Amin.

 

* * *

 

Asumarea Crucii – calea mântuirii în Hristos

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

În Evanghelia Duminicii după Înălțarea Sfintei Cruci Mântuitorul Isus Hristos face referință la cruce zicând: “De voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34). Apoi, explică spunând: “cine voiește să-și salveze sufletul său îl va pierde, iar cel ce îl pierde pentru Mine și pentru Evanghelie, spune Mântuitorul Isus Hristos, acela îl va mântui” (Mc. 8, 35). Iar apoi întreabă: “Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și va pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?” (Mc.8, 36-37).

Evanghelia acestei duminici conține o mulțime de învățături care se referă la scopul vieții noastre pe pământ. Mântuitorul Hristos ne învață că grija cea dintâi pe care trebuie să o aibă omul în viața pământească este mântuirea sufletului, care este mai de preț decât orice bun trecător din lumea aceasta.

În acest înțeles, Evanghelia ne arată taina mântuirii ca fiind asumare a crucii din viața personală, lepădare de sine și urmare a lui Hristos.

Hristos Domnul cheamă sau invită la mântuire pe toți oamenii, dar nu forțează pe nimeni să-L urmeze, deoarece respectă libertatea omului. De aceea, El zice: “De voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34). Dumnezeu dorește ca omul să răspundă chemării la mântuire în mod liber, pentru că mântuirea înseamnă iubire față de Dumnezeu și iubire față de aproapele exprimată în mod liber. Prin urmare, noi putem să ascultăm de Dumnezeu sau să fim nepăsători, să-L căutăm sau să-L ignorăm, chiar afirmând că El nu există ori că cerul și pământul ar fi doar rezultatul întâmplării sau al hazardului, nu creația lui Dumnezeu. Ca atare, folosim aerul creat de Dumnezeu, apa creată de Dumnezeu, ne încălzim de la soarele creat de Dumnezeu și ne hrănim din roadele pământului creat de Dumnezeu, în totală necunoaștere sau uitare de Dumnezeu. Trăim doar biologic, fără nici un orizont teologic. Deci libertatea omului este atât de mare, că deși el trăiește în creația lui Dumnezeu, totuși omul se poate comporta ca și când Dumnezeu nu ar exista. Cu alte cuvinte, omul poate răspunde la iubirea Lui sau o poate refuza, poate dobândi mântuirea sau poate pierde mântuirea, se poate uni cu Dumnezeu sau se poate despărți de El.

De aceea, Hristos Domnul spune: “De voiește cineva să vină după Mine” (Mc. 8, 34). Dacă voiește cineva să se mântuiască, vine la Hristos, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește în fapte bune. Libertatea omului ca persoană creată după chipul Persoanelor divine este respectată de Însuși Dumnezeu, întrucât libertatea este o componentă esențială a demnității persoanei umane. Mântuitorul Isus Hristos ne arată că mântuirea omului este o lucrare bazată pe o propunere liberă a lui Dumnezeu Cel veșnic de a dărui omului viață veșnică și pe răspunsul liber al omului la invitația lui Dumnezeu. Astfel, Hristos Domnul vrea să spună: “De voiește cineva să vină după Mine” se va mântui, dar dacă nu voiește, nu se va mântui, pentru că nu intră în mod liber într-o legătură de viață eternă cu Dumnezeu, izvorul vieții veșnice.

Așadar, Dumnezeu dăruiește viață veșnică și fericită doar celor care o caută sau o primesc în mod liber. El cheamă pe om de la neființă la ființă și îl menține în existență, dăruind tuturor oamenilor învierea de obște, însă fericita existență veșnică sau fericita viață veșnică o primesc numai cei care răspund în mod liber iubirii lui Dumnezeu, adică primesc harul mântuirii, îl cultivă, îl fac roditor și mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul vieții. Din acest motiv, cea mai prețioasă și solemnă lucrare a Bisericii este Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie sau Liturghie Euharistică, care înseamnă mulțumire sau recunoștință arătată lui Dumnezeu pentru toate darurile Sale cunoscute și necunoscute de noi, dar mai ales pentru darul existenței și al mântuirii.

În concluzie, putem spune că omul este liber să trăiască duhovnicește după chipul lui Dumnezeu Cel veșnic și să dorească veșnicia sau să trăiască doar trupește, să mănânce și să bea, să doarmă și să se afirme până la mormânt, crezând că după moartea trupului nu mai este nimic, nici o formă de existență a persoanei umane, adică a sufletului.

Darul cel mai mare pe care îl poate căuta sufletul credincios este viața veșnică, deoarece oamenii sunt creați după chipul Preasfintei Treimi Celei veșnice (cf. Facere 1, 26). Întrucât Hristos este deodată Dumnezeu și Om, are în El viața veșnică, după cum spune El surorilor lui Lazăr, Marta și Maria, zicând: “Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (In. 11, 25). Deci, chiar dacă va muri omul cu trupul, va fi viu cu sufletul, dacă se unește cu Hristos prin credință, prin Sfintele Taine și prin fapte bune.

Când urmăm lui Hristos nu mergem după un om muritor, ci după Dumnezeu Cel veșnic Care S-a făcut Om pentru ca pe oamenii pământeni și muritori să-i ducă la înviere și la viață veșnică, netrecătoare și nelimitată.

Evanghelia de astăzi ne arată că pentru a urma lui Hristos avem nevoie de lepădarea de sine. Ce înseamnă această lepădare de sine? Ce înseamnă această negare de sine? Nu înseamnă oare o depersonalizare? Cum să ne lepădăm de noi înșine când ne iubim pe noi înșine atât de mult, încât uităm de Dumnezeu și de semenii noștri?

Lepădarea de sine pe care Mântuitorul Isus Hristos ne-o cere înseamnă schimbarea felului de a fi și de a viețui, adică să nu mai trăim în mod egoist, numai cu gândul la noi înșine, ci mai întâi să ne gândim la Dumnezeu, Izvorul vieții noastre, și la cei din jurul nostru, părinți, frați, vecini, oameni săraci, bolnavi, neajutorați și, astfel, de la iubirea de sine egoistă sau pătimașă să trecem la iubirea sfântă de Dumnezeu și de semenii noștri.

Iubirea de Dumnezeu și de semeni ne ajută să ieșim din închisoarea egoistă a sufletului nostru. În esență, de sine înseamnă deschiderea sufletului nostru pentru ca iubirea sfântă a lui Dumnezeu sau harul Lui să lumineze viața noastră, iar noi să transmitem această iubire semenilor noștri. Această lepădare de sine pentru a dobândi o iubire nepătimașă este, de fapt, o înviere din mormântul egoismului și o bucurie de comuniune cu Dumnezeu, în rugăciune, și cu oamenii, în fapte bune. Astfel, lepădarea de sine ne ajută să urmăm lui Hristos pe calea mântuirii. Ca atare, viața lui Hristos devine Viața vieții noastre.

În acest înțeles, Sfântul Apostol Pavel spune: “Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în Mine” (Gal. 2, 20), sau: “Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în Crucea Domnului nostru Isus Hristos prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume!” (Gal. 6, 14). Cu alte cuvinte, el vrea să spună: nu mă laud cu ceea ce fac eu, ci cu ceea ce face Dumnezeu cu mine și prin mine; mă laud cu harul lui Dumnezeu care locuiește și lucrează în mine, nu cu puterea mea limitată, nu mă încred în gândirea mea egoistă, plină de sine, ci în înțelepciunea lui Dumnezeu arătată în Hristos Cel răstignit și înviat. Adică prin puterea Crucii lui Hristos, ca iubire smerită și jertfelnică, se răstignește ceea ce este egoist, lumesc și păcătos în om, ca să pătrundă în sufletul lui sfințenia lui Dumnezeu. Când cerem iertarea păcatelor, ne curățim de păcate, de comportarea noastră egoistă, iar când cerem lui Dumnezeu să ne miluiască, mila Lui sau iubirea Lui milostivă ne sfințește și ne face ființe iubitoare de Dumnezeu și de semenii noștri, fără patimă, adică fără dorință de avere, de stăpânire și de slavă lumească.

Această sfințire prin Cruce, ca răstignire a egoismului din noi și înviere sau ridicare la o iubire curată, este rodul lepădării de sine și al purtării Crucii în urmarea lui Hristos. Numai astfel putem spune împreună cu Apostol Pavel: “noi avem gândul lui Hristos” (I Cor. 2, 16), adică gândim în comuniune cu Hristos. Vedem că lumea este darul lui Dumnezeu, nu produsul întâmplării, iar fiecare persoană umană creată după chipul lui Dumnezeu are o valoare unică și veșnică în fața lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă, de fapt, pregătirea pentru urmarea lui Hristos sau pentru viața în Hristos.

Hristos Domnul mai spune că pentru a-I urma Lui, omul care se leapădă de sine trebuie să își ia crucea sa. Crucea materială văzută cu ochii trupești este un obiect format din două brațe unite: unul vertical și altul orizontal, dar crucea spirituală este o stare din viața omului, care nu se vede cu ochii trupești, ci se simte ființial sau duhovnicește. Astfel, crucea, în înțeles duhovnicesc, este constatarea că ne lipsește ceva, este conștiința finitudinii, adică aspirăm spre infinit și etern, dar constatăm că suntem mărginiți în putere și muritori. Crucea mai înseamnă și o suferință prelungită, o nereușită care ne-a marcat viața, un dor neîmplinit sau un ideal nerealizat. Pentru cineva crucea poate să însemne o copilărie de orfan în care nu a primit iubirea părinților, sau o tinerețe zbuciumată, sau o căsnicie nefericită. Pentru alt om crucea poate să însemne o sărăcie permanentă, o boală incurabilă, sau o situație grea din care încearcă să iasă cu osteneală și dificultate. Oricum, pentru mulți oameni crucea înseamnă o neîmplinire, cum spune poetul: “Și viața aceasta-i bun pierdut / De n-ai trăit cum ai fi vrut“.

În general, fiecare om are o cruce a vieții sale, mai ușoară sau mai grea, o neputință de-a realiza pe deplin un ideal dorit. Dar Hristos Domnul ne îndeamnă zicând: fiecare să-și ia crucea sa și să-I urmeze Lui. Adică să nu o poarte singur, ci să o poarte cerând ajutorul Său, al lui Hristos Cel răstignit și înviat, Care cu iubirea Sa milostivă schimbă crucea noastră în bucurie a învierii, transformă suferința în speranță, singurătatea în comuniune și neputința în biruință.

Când omul trece prin necazuri și suferință, el se poate apropia sau îndepărta de Dumnezeu. Dacă nu se apropie de Hristos mai mult, cerându-I ajutorul, cel suferind poate cădea în deznădejde. Sunt unii oameni care, sub povara suferinței, bolii și necazurilor, și-au pus capăt zilelor, deoarece au căzut în deznădejde întrucât, slăbind credința lor, a slăbit și răbdarea lor sau puterea lor de a îndura suferința. Însă cei care și-au pus nădejdea în Dumnezeu și au simțit puterea Lui, au trecut prin suferință, boală, încercare și au biruit. De aceea, Mântuitorul spune ucenicilor Săi: “În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți: Eu am biruit lumea” (In. 16, 33). Prin simpla sa voință sau putere, omul nu poate dobândi mântuirea sau viața veșnică, deoarece mântuirea este unirea omului cu Dumnezeu. Omul are deci nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca să poată purta crucea sa, după cuvântul Mântuitorului Isus Hristos: “Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi” (Matei 11, 28).

De aceea, când ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, spunem: “Doamne, ajută-ne”, “Doamne, miluiește-ne”, “Doamne, mântuiește-ne”. Astfel, noi arătăm că Sfânta Cruce ne duce spre Hristos Cel răstignit și înviat, ne unește cu Hristos Cel ce transformă durerea în bucurie, suferința în speranță și neputința în putere.

Să ne rugăm Domnului Isus Hristos să ne dăruiască puterea de a căuta mântuirea sufletului mai mult decât orice bogăție din lumea aceasta, adică să dobândim Împărăția iubirii și fericirii veșnice a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că dacă trecem prin suferință, prin necazuri, prin ispite, prin tot felul de lipsuri, Hristos Domnul Care cunoaște crucea noastră nu dorește ca noi să suferim, ci ne cheamă să ne apropiem mai mult de El, să simțim ajutorul Lui, să transforme singurătatea și suferința noastră în bucuria întâlnirii cu El, Cel răstignit și înviat. Sunt mulți oameni care, deși săraci material, sunt foarte bogați în credință, speranță și iubire, au fețele senine și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate. Însă întâlnim și oameni bolnavi, revoltați, răzvrătiți, oarecum certându-se cu Dumnezeu, pentru că nu pot da sens suferinței lor, în timp ce alți bolnavi se roagă lui Dumnezeu ca să-i ajute, să le curățească sufletul de păcate și să-i mântuiască; să le întărească iubirea de Dumnezeu și de semeni. Astfel, mulți oameni care au trecut prin suferință au devenit mai milostivi. Adesea cei care au trecut prin suferință, sărăcie și necazuri înțeleg mai bine crucea altora, dar și cunosc mai bine ajutorul lui Dumnezeu primit în vreme de încercare.

Să ne ajute Preamilostivul Dumnezeu să fim nu numai închinători sau cinstitori ai Sfintei Cruci, ci și următori ai lui Hristos Care ne izbăvește de suferință și ne cheamă la bucurie și pace sufletească, la slava Împărăției lui Dumnezeu despre care se vorbește la sfârșitul Evangheliei de azi. De aceea, ne rugăm lui Hristos zicând: “Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim“, având credință tare că Dumnezeu“cu Crucea Sa păzește pe poporul Său”. Amin.