Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Sfinții apostoli Petru și Pavel
Evanghelia: Matei 16,13-19
Apostolul: 2Corinteni 11,21-12,9

Matei 16,13-19

Și venind Isus în părțile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului? Iar ei au răspuns: Unii, Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre prooroci. Și le-a zis: Dar voi cine ziceți că sunt? Răspunzând Simon Petru a zis: Tu ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Iar Isus, răspunzând, i-a zis: Fericit ești Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. Și Eu îți zic ție, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri.

 

Autori

pr. Gheorghe Neamțiu
Diverși alți autori
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Ernest Munachi Ezeogu
Diverși alți autori
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Vasile Rob
pr. Claudiu Budău
pr. Claudiu Budău
pr. Pietro Righetto

 

* * *

 

Sfinții apostoli Petru și Pavel

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața Creștină

“Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi
Biserica Mea, și porțile iadului nu o vor birui.”
(Matei XVI,18)

Astăzi prăznuim pe cei doi apostoli și protagoniști ai Bisericii: Petru și Pavel. Cel dintâi, Petru, este temelia și capul văzut al Bisericii, verhovnicul sau principele Apostolilor, primul Papă; celălalt, Pavel, este cel mai zelos și neînfricat propovăduitor al Evangheliei, devenit, din înverșunat prigonitor al Bisericii, cel mai înflăcărat apărător al ei. Amândoi trudesc pentru zidirea ei: Petru în Roma; Pavel, începând cu Asia Mică și Grecia până în Spania, pentru ca amândoi să moară ca martiri ai lui Cristos în Roma, sub Împăratul Nero, în anul 67: Sfântul Petru, răstignit, la dorința sa, cu capul în jos, nesimțindu-se vrednic de aceeași moarte ca Maestrul său, iar Sfântul Pavel, beneficiind de dreptul de cetățean roman, este decapitat.

Ambii au murit, și totuși amândoi trăiesc și azi, căci, prin moarte, ei s-au născut la viața cea nemuritoare. Din acest motiv, moartea sfinților se numește dies natalis, ziua nașterii. Dar Petru și Pavel mai trăiesc și în alt sens, căci, dacă Isus Cristos le-a promis că va fi cu ei până la sfârșitul lumii, ei trebuie să-și continue existența prin succesorii lor până la a doua venire a Mântuitorului. Iată de ce în locul lui Petru, primul Papă, a urmat șirul neîntrerupt al celor 262 papi, iar în locul lui Pavel și al celorlalți Apostoli, a urmat nesfârșitul șir al episcopilor și preoților. Petru conduce și azi Biserica, în persoana papilor; Pavel propovăduiește și azi, în persoana episcopilor și preoților.

Pentru a nu ne extinde prea mult, vom folosi prilejul de azi spre a ne opri cu gândul, câteva minute, la Petru de ieri și la Petru de azi.

1. Isus Cristos, pentru a demonstra lumii că Biserica pe care avea s-o întemeieze nu este o lucrare omenească și nu se sprijină pe calități și puteri omenești, că este o lucrare divină, sprijinită pe puterea Sa divină, Și-a ales apostolii nu dintre filosofii și potentații timpului, ci dintre niște oameni simpli, neînvățati și de condiție socială umilă: dintre niște pescari. Aceștia, spre umilirea înțelepților lumii, au fost cei dintâi eliberatori ai spiritului omenesc, care au pornit însuflețiți de dragostea lui Cristos, să cucerească pentru Cristos nu numai lumea iudaică, ci o întreagă lume păgână, vestind tuturor popoarelor Evanghelia.

Dar, fiindcă prima notă caracteristică a Bisericii lui Cristos este unitatea, atât în învățătura ei cât și în conducerea ei – precum unul este Cristos și una este învățătura Lui -, era necesară o legătură vizibilă care să țină în unire strânsă pe membrii săi, sub ambele aspecte ale unității, atât în ce privește doctrina, cât și în ce privește cârmuirea. Era nevoie deci de un centru, de un șef unic al apostolilor și episcopilor, de un locțiitor văzut al capului nevăzut, Cristos. Omenește vorbind, era un gând temerar, o aventură, să așezi pe umerii unui singur om un edificiu atât de uriaș, o autoritate universală atât de copleșitoare, contra căreia vor lupta, pe rând, toți împărații acestei lumi, fără s-o poată nimici. Da, omenește vorbind era un lucru imposibil, dar, fiindcă era după gândul și vrerea lui Dumnezeu, el s-a înfăptuit. În acest scop, Isus îl alege pe Petru, ca el să fie stânca neclintită pe care să zidească cărămizile Bisericii Sale universale, stânca în afara căreia tot ce se clădește nu are trăinicie, organul învestit de Cristos cu prerogativa divină de a învăța, îndrepta și conduce în mod negreșelnic turma credincioșilor, arătând tuturor adevărata cale spre mântuire. Încă din clipa când îl alege de apostol, Isus lasă să se întrevadă planul deosebit ce îl avea cu el, căci, chemându-l, îi zice: “Tu ești Simon, de acum te vei chema KŽpha (în limba aramaică, KŽpha – Piatră, n.n.)” (Ioan I,43). Or, schimbarea numelui, în Biblie, înseamnă totdeauna o schimbare radicală a destinului unui om. Astfel, Avram devine Avraam – tatăl multor neamuri. Tot astfel schimbarea lui Simon în KŽpha, care se traduce Piatră sau Petru, este semnificativă prin simbolismul numelui nou, Petru, căci pe Petru, ca pe o piatră, Isus avea să-și clădească, mai târziu, Biserica, precum arată pericopa evanghelică pe care am auzit-o azi și în care Isus, drept răspuns la mărturisirea de credință în divinitatea lui Isus, mărturisire făcută de Petru în numele tuturor apostolilor, îi promite lui Petru prerogativa de cap și temelie a Bisericii Sale, zicându-i: “Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui. Și ție îți voi da cheile împărăției cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri” (Matei XVI,18-19).

Mai târziu, după Învierea Sa, când li se arată apostolilor pe malul Tiberiadei, dimineața, după ce aceștia se trudiseră o noapte întregă și nu prinseseră nimic, Isus le poruncește să arunce mreaja la dreapta corabiei. Astfel ei, împotriva oricăror așteptări, prind o mulțime mare de pești, încât li se rupea mreaja, minune prin care apostolii Îl recunosc pe Isus. După ce prânzesc împreună, Isus îi conferă lui Petru puterea de păstor suprem al Bisericii, putere pe care i-o promisese în Cezareea lui Filip. Acum, drept răspuns la întreita mărturisire de iubire, Isus îi zice: “Paște mielușeii Mei”, apoi “Paște oile Mele”, și iarăși “Paște oile Mele” (Ioan XXI,15-18). Ca și cum i-ar fi spus: “Eu trebuie să mă înalț la Cer; mielușeii, sufletele pe care le-am adunat de pe căile rătăcite, de prin spinii și mărăcinii păcatelor, sufletele pe care le-am răscumpărat cu sângele Meu, ar putea să rătăcească din nou. Simone, ție ți le încredințez, pe tine te pun păstor peste ele. “Paște mielușeii Mei!” Păzește-i să nu rătăcească, mână-i la pășunea cea sănătoasă și ferește-i să nu mănânce ierburi veninoase. “Paște oile Mele!” Îți încredințez și pe ceilalți păstori: episcopii și preoții. Îndreaptă-i, întărește-i în adevărata învățătură. “Simone, Simone, iată Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine ca să nu scadă credința ta. Iar tu, când vei fi revenit, întărește pe frații tăi” (Luca XXII,31).

Fidel acestei cutremurătoare misiuni, Petru a condus cu zel turma lui Isus, la început în Palestina, apoi în inima păgânismului, la Roma, până la martirajul său.

2. Aici, nu departe de locul unde odinioară stăpâneua imperatorii romani, guvernează azi, cu puterea cuvântului lui Cristos, Papa, Petru de azi, al cărui glas este ascultat nu numai în hotarele celui mai mare imperiu ce a existat vreodată, ci pe toate meridianele globului. Și acest glas a străbătut nu numai un secol, ci aproape două milenii, deși a avut de înfruntat dinafară prigoane, iar dinăuntru schisme și erezii. Acest locțiitor al lui Crisots, Petru de azi, cârmuiește și va cârmui corabia Bisericii, în ciuda primejdiilor ce o amenință, spre limanul mântuirii, nu prin puterea Lui, ci prin puterea invincibilă a lui Cristos care, în virtutea făgăduinței date, îl asistă până la apusul veacurilor. “Iată, Eu cu voi sunt până la capătul lumii” (Matei XXVIII,20).

Și era firesc și logic să fie așa, deoarece precum misiunea Bisericii trebuie să dureze până ce va fi încă un om pe pământ, tot astfel și Capul văzut al Bisericii trebuie să fie prezent în omenire. Iată de ce, lui Petru i-au urmat în scaunul Romei: Linus, Cletus, Clemente Romanul și ceilalți succesori, care formează șirul neîntrerupt al celor 262 papi, până la actualul Pontif.

În scurgerea veacurilor au apărut popoare mari, s-au destrămat imperii puternice care aspirau să stăpânească o veșnicie. Din toate, azi nu a mai rămas decât amintirea, în filele îngălbenite ale istoriei. Singur Petru trăiește și va trăi, în veci, în succesorii săi. Și, în pofida tuturor prigoanelor și forțelor potrivnice, se pare că azi, mai mult decât în trecut, Biserica Romei în frunte cu actualul vicar al lui Cristos se bucură de o deosebită venerație și ascultare, ea fiind farul ce luminează credința și calea Bisericii de pretutindeni. Mesajul de chemare la pace și iubire între oameni și națiuni, rostit prin gura “moșneagului” ce stă la cârma ei, în cel mai înalt for, al Organizației Națiunilor Unite, unde se dezbat destinele lumii, a avut un răsunet viu în lumea întreagă.

Dar, iubiții mei, pentru ca mesajul evanghelic adresat lumii de Biserică, prin glasul principelui ei și, în general, prin întregul ei magisteriu, să transforme viața insului și comunității umane în sensul dorit de Mântuitorul, el trebuie privit și primit nu ca o doctrină filosofică oarecare, sterilă și neputincioasă de a-l transforma lăuntric pe om, ci ca pe unicul adevăr creator de viață nouă, acest adevăr fiind însuși Cristos, calea, adevărul și viața. Acesta trebuie îmbrățișat cu mintea liberă de prejudecăți, cu inima despătimită, purificată în focul pocăinței, pentru ca, transformând sufletul și viața de fiecare clipă a insului, să devină norma diriguitoare a raporturilor dintre popoare.

Cuvântul Bisericii, fiind însuși cuvântul lui Cristos, trebuie ascultat și trăit ca și cum l-am auzi direct din gura Mântuitorului, căci El a zis apostolilor: “Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine mă ascultă, cel ce se leapădă de voi, se leapădă de Mine”. Iată atitudinea autentic evanghelică a creștinului față de Biserică. Să vezi în Biserică prelungirea persoanei lui Cristos; să te supui fără murmur învățăturilor și orânduirilor ei, în convingerea că te supui lui Cristos; să cinstești în persoana capului văzut al Bisericii și al tuturor slujitorilor ei consacrați, pe Cristos pe care Îl reprezintă. Și, în loc de a le judeca și condamna scăderile, să te rogi pentru îndreptarea și sfințirea lor, ca să-și poată îndeplini cu vrednicie cutremurătoarea menire, la care au fost chemați de Marele și Veșnicul Preot, aceea de a conduce la mântuire turma pe care El le-a încredințat-o. Amin.

 

* * *

 

Sfinții Petru și Pavel

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Biserica noastră prăznuiește la 29 iunie două nume a căror rezonanță este mai puternică decât a tuturor celorlalte nume înscrise în calendarul sfințeniei creștine. Îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care de drept cuvânt, au fost socotiți ocârmuitori neegalați ai credinței și evlaviei credincioșilor din toate timpurile și stâlpi ai Bisericii.

Este semnificativ faptul de a se fi rânduit pomenirea lor împreună. Biserica a vrut să arate, astfel, că ei au alcătuit întotdeauna o unitate desăvârșită, dedicându-se neabătut aceleiași slujiri și că în chip arbitrar au încercat unii să-i înfățișeze separați și pe poziții contrare. Spunând aceasta, ne gândim la perioada primară a creștinismului, la creștinii din Corint, care nu s-au dovedit nici ei să prețuiască bogăția nesfârșită a darurilor izvorâte din jertfa lui Hristos, din care împărtășindu-se, să trăiască viață liniștită de comuniune, ci se tulburau pentru felurite pricini și se împărțeau întreolaltă, numindu-se unii ai lui Pavel, fiindcă el i-a adus la credință, iar alții ai lui Petru, deoarece îl socoteau pe acesta cu mai mare autoritate în rândul ucenicilor Domnului. În sfârșit, ne gândim și la timpurile mai târzii ale istoriei creștinismului, când unii conducători bisericești au făcut din Sf. Petru nu numai primul între cei doisprezece Apostoli, ci și locțiitor al lui Hristos pe pământ și când unii reprezentanți ai unor pretinse școli creștine l-au declarat pe Sfântul Apostol Pavel întemeietorul de fapt al religiei creștine, Domnul Isus Hristos rămânând pe planul doi.

Lipsa de adevăr, de temei și caracterul exagerat al unor astfel de atitudini față de acești doi mari Apostoli ai Domnului Hristos se desprinde din spusele Sf. Apostol Pavel, care zice: “Așa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos și ca iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu ” (I Corinteni 4, 1). Într-adevăr așa au fost și așa trebuie socotiți Sf. Apostoli Petru și Pavel: slujitori ai lui Hristos și iconomi ai Tainelor divine. Pe Domnul Isus Hristos L-au slujit ei “cu timp și fără timp” (II Timotei 4, 2), cu tot zelul și dăruirea de care au fost în stare. L-au slujit cu inima lor, în care nu s-a sălășluit niciodată deșertăciunea, ci numai simțămintele cele mai calde și mai puternice pentru binele și mântuirea altora. L-au slujit cu gura lor, din care n-au ieșit cuvinte de hulă și necinstite, ci binecuvântare și îndemn încurajator spre mai bine. L-au slujit deci, am putea spune, cu viața lor întreagă: cu sufletul lor curat, dar și cu trupul lor, pe care l-au încovoiat și l-au supus la tot felul de lipsuri și încercări pentru Evanghelie. Atât de mult L-au slujit pe Domnul, încât s-au simțit îndreptățiți să zică: “N-am ținut seama de nimic, nici n-am pus vreun preț pe viața noastră, numai ca să împlinim calea noastră și slujba pe care am luat-o de la Domnul Isus, de a mărturisi Evanghelia Harului lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 20, 24).

Dar nu numai cu viață, ci și cu moartea lor L-au slujit pe Mântuitorul, căci nici unul dintre sfinți n-au împlinit poate mai desăvârșit ca ei cuvintele rostite de Domnul: “Dragoste mai mare decât aceasta nu poate exista, ca cineva să-și pună viața pentru prietenul său” (Ioan 15, 13). Prin moarte ei au pecetluit toată strădania vieții lor închinată Domnului Hristos, dovedind că sunt prieteni și împlinitori ai cuvântului Său.

Slujindu-L pe Isus Hristos, Sfinții Apostoli pe care îi prăznuim azi, i-au slujit și pe semenii lor față de care s-au socotit tot atât de îndatorați ca față de Domnul și Stăpânul vieții lor. Cât de minunat este exemplul lor de slujire și dăruire față de semeni! “Mai presus de orice, i-au slujit pe aceștia împărtășindu-le adevărul descoperit de Dumnezeu, adevăr care oferă celor ce-l cunosc slobozenie” (Ioan 8, 32).

Sfinții Apostoli Petru și Pavel au fost făpturi ca și noi.

Dumnezeiescul Har însă, “care pe cele slabe le întărește și pe cele cu lipsă le împlinește”, conlucrând cu voința și cu ființa lor, i-a făcut pe unul “piatră” a credinței, iar pe celălalt “vas ales”. Deși purtau chipul lui Adam, s-au înnoit după chipul lui Hristos, pe Care L-au predicat cu atâta tărie, încât au reușit să zguduie din temelii și să doboare credințe și orânduiri ce stăpâneau de veacuri.

Sfântul Apostol Petru L-a cunoscut pe Domnul pe malurile Mării Galileene. Auzind chemarea lui Isus, a părăsit toate: mreje, părinți, femeie, casă și masă și s-a dus după Cel care L-a ales.

Vreme de peste trei ani de zile Petru L-a însoțit pe Domnul pretutindeni. Prin cetăți și pe mare, printre holdele Galileei și în arșița pustie, în Ierusalim și pe Tabor, în zilele senine și în cele de furtună și suferință amară, Petru a fost martorul tuturor cuvintelor, minunilor și al faptelor Învățătorului dumnezeiesc.

Când Isus a întrebat pe ucenicii Săi ce cred despre El, în numele tuturor Petru a mărturisit că Isus este Însuși “Fiul lui Dumnezeu Cel viu”. Pe Tabor L-a văzut pe Domnul în toată strălucirea Lui dumnezeiască. Ochii săi trupești nu au putut să suporte atunci puterea acestei străluciri, iar graiul său de om nu a putut reda dulceața slavei în care a fost învăluit, decât cu dorința ca acele clipe de bucurie să nu se mai sfârșească în veac: “Doamne, bine este nouă să fim aici” (Matei 17, 4). După Învierea Domnului din morți, când Petru Îl vede biruitor al morții, înviat “precum a zis mai înainte”, nu rămâne acel Simon, care în curtea lui Caiafa a zis: “Nu cunosc pe acest om”, ci devine acea “piatră” pe care puterile întunericului nu o vor mai putea clinti din credință. Iar după pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii, toată firea lui omenească s-a schimbat, s-a înnoit, s-a înălțat. El devine un om nou, adevărat apostol și stâlp neclintit al Bisericii. De acum Petru devine piatră vie pe care se zidește Biserica Fiului lui Dumnezeu.

Transformat în credincios martor al dumnezeirii lui Hristos, predică Evanghelia între iudei și cuvântul său e plin de putere, pentru că, după cum însuși spune: “V-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Isus Hristos, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci pentru că am văzut mărirea cu ochii noștri” (II Petru 1, 15) și “suntem martori” ai Învierii Lui din morți (Faptele Apostolilor 2, 32).

După un timp, apostolul iese din hotarele }ării Sfinte și se duce de predică în Galatia, Pont, Capadocia, Bitinia și Roma. Peste tot întemeiază biserici, învață, mângâie, întărește credința și nădejdea primilor creștini.

Apostolul Petru și-a încheiat activitatea și viața în Roma, în anul 67, 29 iunie. El a primit moartea de mucenic în timpul persecuției dezlănțuite de crudul împărat Nero. Pe Colina Vaticanului, unde astăzi se înalță strălucita biserică ce-i poartă numele, Apostolul Petru a fost răstignit cu capul în jos, pecetluind astfel cu sângele său credința și dragostea sa față de Domnul Isus Hristos.

Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei. Din tinerețe s-a dedicat studiului legii mozaice, pregătindu-se a deveni un “rabi”, un învățător al legii.

Ucenic al învățătorului Gamaliil, a ajuns unul din cei mai buni cunoscători și apărători ai religiei mozaice. Nu L-a cunoscut pe Domnul Isus în viața Lui pământească. Iar când el a auzit de învățătura nouă a lui Isus Hristos, s-a făcut unul din cei mai înverșunați prigonitori ai Evangheliei. Era pe deplin convins că Isus nu putea fi decât om. Și numai Om! Într-o zi, pe când Saul mergea spre Damasc, spre a persecuta Biserica lui Hristos, un glas din ceruri i-a grăit: “Saule, Saule, de ce Mă prigonești?” (Faptele Apostolilor 26, 14).

Saul care se va numi de acum Pavel, L-a cunoscut atunci pe Isus nu ca Om, ci ca Fiu al lui Dumnezeu. L-a văzut în plină amiază ca pe o “lumină din cer, mai puternică decât strălucirea soarelui” și I-a auzit glasul, zicându-i: “Eu sunt Isus, pe Care tu Îl prigonești”. “Spre aceasta M-am arătat ție: ca să te rânduiesc slujitor și martor al celor ce ai văzut, și al celor pentru care va fi să mă arăt ție” (Faptele Apostolilor 26, 15-16).

Din prigonitorul acela groaznic, Mântuitorul a binevoit să facă “un vas ales să-i ducă numele înaintea neamurilor, a împăraților, a fiilor lui Israel” (Faptele Apostolilor 9, 15).

Saul s-a cutremurat la vedenia minunată de pe drumul Damascului. Ascultat glasul lui Isus, s-a dus în cetate, s-a botezat și după un timp de post și rugăciune, renăscutul Pavel a început să “propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu”. De atunci înainte până la moarte, asta i-a fost misiunea, bucuria și crucea: să predice credința și să fie un rob al lui Isus Hristos.

Niciodată nimeni nu va putea istorisi și nu va putea preamări după cuviință munca și osteneala, jertfele și patimile acestui vestitor al Evangheliei, darurile și puterile lui. “Faptele marelui apostol depășesc orice cuvânt” zice Sf. Ioan Gură de Aur.

Într-adevăr, în orice latură am privi chipul Sf. Apostol Pavel, îl vom găsi plin de strălucire. Cu privire la lucrarea sa între neamuri, după cum însuși mărturisește, el “a ostenit mai mult decât toți” (I Corinteni 15, 10).

Răspândirea creștinismului în Asia Mică și în Europa de sud-est, lui i se datorează în cea mai mare parte. Este socotit ca un înger pământesc trimis pentru a descoperi lumii tainele cele ascunse ale Evangheliei lui Hristos.

Cu privire la știința marelui Pavel ne stau mărturie Epistolele sale care alcătuiesc un adevărat cod și tezaur al vieții lui Hristos.

Nimeni din învățații creștini n-a vorbit și n-a scris mai clar și mai adânc ca Apostolul despre mântuirea prin credință, despre Sfintele taine, despre lucrarea în Biserică a preoților și a episcopilor, despre datoriile soților, ale copiilor, ale supușilor, ale stăpânilor, despre îndurarea suferințelor, despre viața cea de dincolo de moarte.

“E soarele nostru comun” zice despre dânsul Sf. Dionisie Areopagitul, iar Sf. Ieronim mărturisea: “De câte ori îl citesc, mi se pare că aud tunete, nu cuvinte”.

“Precum întunericul este alungat de razele soarelui ce răsare, iar fiarele și hoții se ascund, așa prin predica tunătoare a lui Pavel rătăcirile au fost alungate, adevărul descoperit, idolatriile, bețiile, adulterele și alte lucruri dezgustătoare s-au desfăcut și s-au nimicit” (Sf. Ioan Gură de Aur).

Cu o putere sfântă Epistolele Sf. Apostol Pavel întăresc Biserica din toate timpurile și din toate părțile lumii. De vom privi viața apostolului neamurilor, vom vedea în ea oglinda strălucită a tuturor virtuților creștine, virtuți înălțate la culmea desăvârșirii.

Era smerit, încât se socotea cel dintâi dintre păcătoși și cel mai mic dintre apostoli. Era așa de răbdător la necazuri, încât socotea suferințele ca un câștig, ca o mare bucurie. Era așa de mult stăpânit de duhul lepădării de sine, încât nu vroia să cunoască nici una din plăcerile deșarte ale acestei lumi. “Mă port aspru cu trupul meu și-l strunesc” (I Corinteni 9, 27).

Cu privire la dragostea de oameni, Pavel s-a făcut robul tuturor ca pe toți să-i câștige pentru Hristos. Până și pe vrăjmașii săi iudei care-l prigoneau, îi iubea în așa măsură, încât dorea ca el însuși să meargă în iad și să fie dat muncii de veci, numai ca aceia să se mântuiască.

Dragostea față de Hristos era atât de mare încât zicea: “Cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Necazurile sau strâmtoarea, prigoana sau foamea, primejdia sau sabia? Eu sunt încredințat că nici viața, nici moartea, nici îngerii, nici o putere, nici o făptură nu vor fi în stare să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu” (Romani 8, 38-39).

Strălucind prin astfel de virtuți, Apostolul Pavel a săvârșit multe și mari minuni. El a avut darul vorbirii în limbi, al proorociei, al vindecării de boli. El a înviat din morți pe tânărul Gutih din Troia, a fost răpit cu duhul până în al treilea cer și a văzut frumusețea Raiului înainte de moarte. Pavel a băut până la fund paharul tuturor necazurilor și al amărăciunilor. “Fost-am în osteneli, în temnițe, bătut cu nuiele, împroșcat cu pietre…” (II Corinteni 11, 23-25). Iar sfârșitul său a fost moarte martirică în aceeași zi cu a Sf. Apostol Petru – anul 67, 29 iunie – sub același împărat Nero, fiind decapitat la marginea Romei pe drumul ce duce din cetate spre mare.

Sărbătorind astăzi moartea mucenicească a Sf. Apostoli Petru și Pavel, când au primit de la Hristos “cununile măririi celei nemuritoare”, vin astăzi să ne reamintească adevărul pentru care s-au jertfit, să mărturisească a lor nezdruncinată credință că Hristos este Dumnezeu, să ne lumineze inima și mintea. Ei cer lumii de azi să vină la Hristos spre izbăvirea noastră, cer creștinilor să creadă în Hristos, să umble cu lumina Lui și să facă voia Lui.

Azi, toate bisericile creștine cinstesc amintirea Sf. Apostoli Petru și Pavel, căci în sfânta Biserică sunt ca niște luminători ai lumii, binevestitori ai credinței celei adevărate, tâlcuitorii învățăturilor evanghelice, stâlpii Bisericii creștine.

Să ne îndreptăm sufletele către ei și să-i rugăm: “Sfinților Apostoli ai lui Hristos, ajutați credința sufletului nostru în lupta vieții, pentru binele nostru și al neamului creștinesc și cereți iertare de păcate celor ce serbează cu dragoste pomenirea voastră”. Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Sfintii Petru si Pavel

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

“Tie iti voi da cheile imparatiei cerurilor.” Mt. 16,18

Sarbatoarea celor doi mari si puternici stalpia ai Bisericii crestine este una dintre primele sarbatori ale Bisericii primare care s-a tinut chiar inainte de sarbatoarea Nasterii Domnului.

Textul Evangheliei de astazi cuprinde un pasaj din discutia lui Isus cu ucenicii sai cand ii intreaba, dupa ce auzise ca multa lume il compara cu diferiti profeti si prooroci ai Vechiului Testament: “Dar voi, cine spuneti ca sunt eu?” Mt. 16,v15, la care Petru ii spune ca este Fiul lui Dumnezeu. Ocazie cu care Isus ii atrage atentia ca aceasta descoperire nu-i apartine, ci i-a fost facuta de catre Tatal, dar cu toate acestea, il face in mod nemijlocit “piatra de temelie” a Bisericii sale, incredintandu-i si cheile Bisericii universale (catolice) si inzestrandu-l cu puteri nebanuite: “orice vei lega pe pamant, va fi legat si in ceruri si, orice vei dezlega pe pamant, va fi dezlegat si in ceruri.” Mt. 16,19.

Sfantul apostol Petru este originar din partile Galileei si unul dintre primi ucenici, chemati de Isus, sa-i devina marturisitori si, bineinteles, ucenic. Ca simplu pescar, fara scoala, si-a castigat existenta din pescuit, avand un contact permanent cu lumea materiala si deloc cu filozofia sau spiritualitatea. Ca urmare, preocuparea lui va fi indreptata mai mult spre latura materiala decat spre cea sufleteasca, de aceea, la un moment dat, chiar il intreaba pe Isus: “Iata, noi am lasat totul si ti-am urmat, deci, care va fi partea noastra?!” Mt. 19,27.

Sfantul Petru se caracterizeaza ca avand un temperament coleric si vulcanic. Uneori chiar instabil in deciziile sale; scoate sabia si-i taie urechea lui Malhus in gradina Ghetsemani, lepadarea de Isus in curtea arhiereului, etc. Insa Isus nu pune pret pe aceste slabiciuni omenesti, ci pe inima darza a acestui om, care impulsionata de harul divin, prin sfantul Spirit, il va transforma si va deveni, dupa Invierea lui Isus, primul care face cunoscut numele lui in chiar mijlocul Ierusalimului, punand, astfel, bazele Bisericii primare prin cei trei mii de oameni botezati in noua credinta propovaduita de Petru. Si pentru meritele sale, dupa Inviere, Isus, il numeste pastorul oilor castigate cu propriul Sange; “Paste Mieluseii Mei! Paste oile Mele!…” Io. 20, 15 – 18. La fel, pentru a-l intari si mai mult in dificila misiune pe care i-a dat-o, ii spune ca s-a rugat Tatalui ceresc pentru el: ” Simoane, Simoane, iata, Satana v-a cerut sa va cearna ca graul. Dar eu m-am rugat pentru tine, ca sa nu scada credinta ta, iar cand te vei intoarce, intareste si pe fratii tai.” Lc. 22,31 – 32. Isus a stiut planul pe care-l avea cu Petru, inca de la inceput, deoarece in prezenta ucenicilor ii sugereaza ca va fi piatra de temelie a Biserici sale si ii spune: “Tu esti Simon. De acum te vei numi Kepha.” (piatra in greaca) Io. 1,43. Iar in Mt. 16,18 ii spune, la modul direct (si fara nici o posibilitate de interpretare): “Si eu iti spun…pe aceasta piatra voi zidi Biserica mea si portile iadului nu o vor birui.” Si, piatra credintei a ramas pana la moarte, in ziua de 29 iunie a anului 67, cand nemilosul persecutor al crestinilor, imparatul Nero, a ordonat sa fie rastignit, pentru credinta in Cristos, pe cruce cu capul in jos la cererea sa, deoarece nu se simtea vrednic de o moarte in aceeasi pozitie in care a murit Invatatorul sau.

Prin hotararea lui Isus, pe care ne-o spune sfantul evanghelist Matei in capitolul 16, versetul 18, amintit mai sus, sfantul apostol Petru este capul vazut al capului nevazut al Bisericii lui Cristos in lume, la fel cum au fost si vor fi papi care i-au urmat si-i vor mai urma pana la cea de a doua venire a lui Isus pe pamant. Si prin care se asigura unitatea Biserici.

Sfantul apostol Petru, inainte de a ajunge la Roma in inima imperiului, a predicat cuvantul lui Dumnezeu in: Galitia, Pont, Capadochia, Bitinia s.a. si bineinteles, Roma. De la el ne-au ramas sapte epistole prin care a lasat Bisericilor unde a predicat si noua, ideile propovaduirii sale despre vestea cea buna a impacarii omului cu Dumnezeu prin Fiul Sau, Isus Cristos.

Al doilea sfant al Biserici crestine pe care-l sarbatorim astazi este sfantul apostol Pavel, care nu l-a cunoscut personal pe Isus Cristos, precum sfantul Petru, ci numai ca Fiu al lui Dumnezeu, cand i se arata pe drumul Damascului, unde era trimis sa persecute crestini, si cand ii spune: “Saule, Saule, de ce ma prigonesti?!” Fapte 26,14. El s-a nascut la Tarsul Ciliciei si de la 15 ani a fost dat la scoala renumitului profesor Gamaliil pentru a deveni “rabi” al legii mozaice si unde, dand dovada de mare putere de asimilare, isi insuseste foarte bine Legea veche pe care, mai tarziu, o propaga in randul evreilor fiind si participant activ al celor care ii persecutau pe crestini. In acest sens amintesc faptul ca el era tanarul, despre care sfantul evanghelist Luca ne spune ca pazea hainele intaiului martir si arhidicacon Stefan, pe cand acesta era ucis cu pietre de catre evrei.

Dupa intalnirea cu Fiul lui Dumnezeu, acolo pe drumul Damascului, Saul pe atunci, ramane orb si nu i se vor deschide ochi decat dupa ce va fi botezat de catre Anania, episcopul Damascului. Dupa botez incep sa i se deschida, nu numai ochi trupului, dar si ochii sufletului prin care incepe sa vada si sa inteleaga adevarul descoperit de Dumnezeu poporului prin Fiul Sau Isus Cristos si devine unul dintre cei mai mari si neobositi apostoli ai lui Cristos, predicandu-l si intemeind biserici in toate locurile pe unde a dus cuvantul lui Isus, din Asia Mica si pana in Europa de est. Dealungul misiunii sale a intalnit umilinta, bataia, calomnia, inchisoarea si toate persecutiile indreptate spre marturisitori credintei in Cristos, dar el, asa dupa cum scrie : “Nu am tinut seama de nimic, nici nu am pus pret pe viata noastra, numai ca sa putem implini calea pe care am luat-o de la Domnul Isus, acela de a marturisi harul lui Dumnezeu.” Fapte 20,24. Iar corintenilor: “Asa sa ne socoteasca pe noi, fiecare om, ca slujitori ai lui Cristos si iconomi ai tainelor lui Dumnezeu.” 1 Cor. 4,v1. Si, nu numai ca a predicat dar a si facut ceea ce a predicat pentru ca a pus pret mai mare pe Cuvantul Vietii, decat pe propria sa viata.

De la sfantul apostol Pavel au ramas Biserici lui Cristos, paisprezece epistole in care gasim puternice lectii de credinta, jertfa si remedii spirituale de purificare a crestinului si a poporului nascut din jertfa lui Isus pe cruce.

Daca sfantul apostol Petru a asigurat si continua sa asigure, prin urmasi sai, papi de la Roma, unitatea Biserici, sfantul apostol Pavel este cel care, prin neobositul sau elan spiritual, cu care a propovaduit, a asigurat, pana la cea de a doua venire a lui Isus, catolicitatea Biserici, dupa cum ne rugam si in simbolul Credintei.

Sfantul apostol Pavel, moare in aceeasi zi si in acelasi an, 29 iunie 67, tot la Roma si tot din porunca aceluiasi tiran, imparatul Nero, care ordona decapitarea acestuia, “cinste” de care beneficiaza ca cetatean roman, si nu rastignirea, care era unealta morti pentru ceilalti cetateni ai imperiului.

Asadar, ziua de 29 iunie a fiecarui an are semnificatia celebrarii plecarii la Domnul a celor doi corifei ai Biserici lui Cristos, pe care l-au slujit cu darzenie si sacrificiu suprem, dar si celebrarea unicitatii si catolicitatii (universalitatii) Bisericii intemeiate de Isus pe piatra credintei, sfantul apostol Petru, ce este asigurata, incontinuare, de catre urmasii lui Petru, papi de la Roma.

Sfantul apostol Petru a pacatuit odata si pentru aceasta a plans toata viata sa, tu, care pacatuiesti tot timpul de ce nu plangi niciodata?! Amin.