Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica Sfintelor Paști
Evanghelia: Ioan 1,1-17
Apostolul: Fapte 1,1-8

Ioan 1,1-17

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume. În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisea despre El și striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste har. Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Isus Cristos.

 

Autori

pr. James Gilhooley
pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Anton Dancă
pr. Ilie Cleopa
pr. Anton Dancă
pr. Paul Butnaru
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Tertulian Langa
pr. Eduard Patrașcu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. George Dimopoulos
pr. Mihai Blaj
pr. Șerban Tarciziu
pr. Petru Tamaș
pr. Anton Dancă
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Anton Iștoc
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
Diverși alți autori
pr. Șerban Tarciziu
pr. Alessandro Pronzato
FSC
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Mihai Tegzeș
pr. Claudiu Dumea
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Alessandro Pronzato
pr. Șerban Tarciziu

 

* * *

 

Mulțumim lui Dumnezeu, care ne-a dat victoria Sa

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Cei care au văzut “Jesus Christ Superstar” spun că la final au rămas cu un gust amar, deprimați cumva, pentru că se încheie cu crucificarea. Ce poate fi mai deprimant decât o piesă de teatru sau un film care se încheie cu crucificarea eroului principal? Nu este surprinzător că “Jesus Christ Superstar” se încheie cu crucificarea, din moment ce cei care l-au scris au fost necredincioși. Ei au încercat să exprime prin această operă rock filozofia lor deprimantă despre viață, și anume că ea se încheie cu crucificarea pentru fiecare dintre noi. Poate că așa s-au comportat Apostolii imediat după răstignire, dar cu siguranță nu după Înviere. Cuvântul cheie pentru primii creștini a fost VICTORIA:

“Moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este, moarte, biruința ta? Unde îți este, moarte, boldul tău? [...] Să dăm mulțumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Isus Cristos!” (1Corinteni 15,54-57). “Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit” (Romani 8,37). “Aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră. Cine este cel ce biruiește lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?” (1Ioan 5,4-5). Noul Testament este plin de convingerea că prin Cristos Dumnezeu ne-a dat victoria Sa; victoria asupra fiecărui dușman; victoria asupra fiecărui rău posibil; victoria asupra la orice a mers greșit în Creația lui Dumnezeu; victoria asupra păcatului, răului și morții.

Datorită Învierii Domnului Isus Cristos, adevăratul creștin este mereu optimist. Problema e că atunci când ești un veșnic optimist, lumea te crede naiv; spune că nu știi de fapt cum merg lucrurile. Adevăratul creștin este orice, dar nu naiv. El știe exact cum merg lucrurile în lumea aceasta. El știe că există oameni răi în lume, care vor război; el știe că există boli fatale; știe că lumea este tot mai mult asemenea unei jungle. Este însă optimist deoarece îl cunoaște pe Cristos. Iar concentrarea lui cade nu pe probleme, ci pe răspunsuri. “În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” (Ioan 16,33). Isus nu a spus “Eu voi birui lumea” ci “Eu am biruit lumea”. Pe cruce a spus: “S-a sfârșit”. Nu a fost un strigăt de învins, ci de învingător: “Scopul pentru care am venit ‘s-a sfârșit’, a fost împlinit. Am răscumpărat poporul Meu. Le-am dat victoria. Acum ține de ei să o accepte. Pentru că nu îi pot forța să o primească.”

Celebrând Învierea lui Isus, noi nu celebrăm doar un eveniment istoric, ce s-a întâmplat cândva în trecut; celebrăm un eveniment care ne influențează pe fiecare dintre noi, astăzi, acum. Datorită Învierii lui Cristos, fiecare creștin botezat care și-a dedicat viața lui Isus poate să spună: “Cristos trăiește; de aceea și eu voi trăi. Cristos trăiește; de aceea și eu am trecut de la moarte la viață. Cristos trăiește; de aceea și eu am la dispoziție aceeași putere ce l-a ridicat pe El din morți. Cristos trăiește; de aceea și eu am victoria.”

 

Victoria asupra…

1. Victoria asupra păcatului. Păcatul are puterea de a înrobi, puterea de a ne îngropa de vii în mormântul vinovăției și disperării. Doar Cristos are puterea de a sparge acest mormânt și de a ne elibera.

2. Victoria asupra demonilor. Evangheliile îl prezintă adesea pe Isus alungând demoni. El face la fel și astăzi, dându-ne victoria asupra demonilor care ne chinuie, care ne fac din viață un adevărat iad: ura, invidia, pofta trupească, lăcomia, etc. “Dacă este cineva în Cristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi” (2Corinteni 5,17).

3. Victoria asupra noastră. Cristos îmi oferă victoria asupra mea. Adevăratul război este mereu cel interior. Aici trebuie să învingem mai întâi pentru ca orice victorie exterioară să aibă vreun sens. Și totuși, mulți creștini ce merg la biserică nu sunt învingători, ci învinși. Învinși de circumstanțe, învinși de păcat, învinși de pierderi, de durere, de suferință, de părere de rău. Sunt creștini doar cu numele. Sunt membrii unei religii, dar îi resping puterea. Nu s-au ridicat niciodată deasupra unei vieți centrate pe propria persoană; nu au urcat niciodată înălțimile credinței și ale angajamentului total față de Cristos. Nu și-au revendicat victoria lui Cristos: victoria asupra păcatului și asupra sinelui.

4. Victoria asupra morții. Victoria definitivă a lui Cristos oferită nouă este asupra celui mai mare și din urmă dușman: moartea.

Un bolnav de cancer, aflat pe moarte, se întreba de ce prietenilor lui necredincioși nu părea a le place să vină să îl viziteze, în timp ce prietenii lui creștini veneau tot mai des. Un prieten i-a spus că motivul era poate faptul că creștinismul știe să facă față tuturor acestor lucruri, are un loc pentru ele, cunoaște pacea lui Dumnezeu în mijlocul lor, și siguranța pe care o dă victoria definitivă în Cristos. În mulții mei ani de slujire preoțească, am oficiat nu puține înmormântări. Am fost alături de mulți în mari dureri și teribile pierderi personale a celor dragi. În astfel de momente există unele lucruri ce aduc o oarecare alinare – prezența prietenilor, coroanele de flori, slujba înmormântării. Dincolo de toate acestea sunt însă cuvintele preaiubitului nostru Domn Cristos, luate din chiar inima mesajului său pascal. “Eu sunt Învierea și viața.” Aceste cuvinte au un efect pe care nu îl poate egala nimic. Evident că durerea și pierderea sunt tot acolo. Însă cuvintele Domnului Înviat ne dau oarecum puterea de a merge mai departe și asigurarea că moartea nu are ultimul cuvânt. Sf. Pavel afirmă aceasta într-un limbaj ce vorbește fiecărei generații în parte:

“Ce vom zice deci la acestea? Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră? El, Care pe Însuși Fiul Său nu L-a cruțat, ci L-a dat morții, pentru noi toți, cum nu ne va da, oare, toate împreună cu El? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel ce îndreptează; Cine este Cel ce osândește? Cristos, Cel ce a murit, și mai ales Cel ce a înviat, Care și este de-a dreapta lui Dumnezeu, Care mijlocește pentru noi! Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? [...] Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Cristos Isus, Domnul nostru” (Romani 8,31-39).

Pe vremuri, în Rusia, în Duminica Paștelui, după-amiaza, se ținea o ceremonie specială în cimitirul din sat. După o slujbă în capela cimitirului, preotul însoțit de diaconi și de cor pornea în procesiune prin cimitir, cântând “Cristos a înviat”. Oprindu-se în dreptul fiecărui mormânt, unde se afla familia celui plecat din această viață, preotul saluta cu “Cristos a înviat!”, iar rudele răspundeau cu încredere: “Adevărat a înviat!” Ce frumoasă mărturie a credinței noastre creștine! Să mergi printr-un cimitir în Duminica Paștelui cântând “Cristos a înviat!”

“Dar acum Cristos a înviat din morți, fiind începătură (a învierii) celor adormiți. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om și învierea morților. Căci, precum în Adam toți mor, așa și în Cristos toți vor învia” (1Corinteni 15,20-23). Este victoria asupra morții. “Dacă cineva va păzi cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac” (Ioan 8,51 și 52). “Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac” (Ioan 11,26).

 

Nu scăpare ci victorie.

Ceea ce își doresc astăzi majoritatea oamenilor este ceva care să îi scape de realitate. De aceea cel ce lucrează în industria spectacolelor, cinematografiei sau muzicii este plătit mai mult decât medicul. El asigură o evadare din realitate. Acesta este de asemenea motivul pentru care se cheltuiesc atât de mulți bani pe băutură. Oamenii pun mare preț pe evadare. Pentru aceasta ei sunt dispuși să plătească scump. Totuși scăparea pe care o obțin este temporară; poate funcționa pentru un timp scurt, dar în final realitatea ne ajunge din urmă și trebuie să o înfruntăm. Și aici vine măreția credinței noastre creștine. Nu ne oferă o evadare, ci victorie. Ne permite nu să fugim de viață, ci să o cucerim prin Cristos care a spus: “… îndrăzniți. Eu am biruit lumea”.

 

O victorie derivată.

Victoria despre care am vorbit este o victorie derivată. A fost câștigată de Cristos. Noi participăm la ea prin botez și credință. Sf. Pavel ne reamintește în Romani 6,4-11 că învierea trebuie să facă parte din viața fiecărui creștin. În botez, spune el, fiecare dintre noi este făcut părtaș la experiența Învierii lui Cristos. Așa după cum El a fost îngropat în pământ și a înviat, și noi suntem înmormântați în apele botezului și înviem. Creștinii au primit cu toții puterea lui Cristos cel înviat, pentru a învia din moartea păcatului la o nouă viață în El. De aceea în Biserica primară botezul era mereu acordat în fericita noapte a Paștelui. Cum majoritatea dintre noi am fost copii când am fost botezați, Paștele devine pentru noi un timp al reînnoirii voturilor de la botez: respingerea satanei și dedicarea pentru Cristos. Într-un fel bisericile noastre pline de Paște neagă tocmai faptul pe care ar trebui să îl celebreze. Mii de oameni își trădează credința venind la biserică o dată pe an. Ei nu cred cu adevărat în victoria extraordinară a lui Cristos, la care suntem chemați să luăm parte. Dacă ar crede, ar fi aici la biserică să o celebreze și să fie parte a ei în fiecare duminică, pentru că creștinii celebrează Învierea Domnului în fiecare duminică.

 

Bucurați-vă!

Când în ciuda așteptărilor grecii i-au bătut pe perși la bătălia de la Maraton, au trimis un soldat grec să alerge până la Atena să ducă vestea victoriei cetății asediate. Acesta a alergat cât l-au ținut puterile, a comunicat mesajul, “Bucurați-vă! Am învins!”, și apoi a căzut mort de oboseală. Și Isus a învins. Bucurați-vă! Acesta este efectul victoriei: bucuria! G. K. Chesterton scria: “Un creștin care crede cu adevărat ar trebui să facă două lucruri: să danseze de bucurie și să lupte pentru victorie. Ritualul dansului, pentru a exprima bucuria victoriei lui Cristos, nu este necunoscut liturgiei răsăritene. Se regăsește încă în liturgia etiopiană. O altă expresie a acestei bucurii o reprezintă imnele răsăritene.

“Ziua Învierii, să ne luminăm, popoare,

Paștele Domnului, Paștele!

Că din moarte la viață și de pe pământ la cer,

Cristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,

Cei ce-I cântăm cântare de biruință.

Cristos a înviat din morți!

Să ne curățim simțirile

Și să vedem pe Cristos strălucind,

Cu neapropiată lumină a Învierii.

Și bucurați-vă zicând: “luminați să-L auzim”,

Cântându-I cântare de biruință.

Cristos a înviat din morți!

Cerurile după cuviință să se veselească,

Și pământul să se bucure.

Și să prăznuiască toată lumea

Cea văzută și cea nevăzută

Că Cristos S-a sculat, veselia cea veșnică.”

Vince Lombardi a spus cândva: “A învinge nu este important; este esențial.” Cristos Înviat ne-a oferit victoria Sa. Cât de mult avem nevoie astăzi de această stare de spirit de victorioși! Sarcinile noastre sunt copleșitoare. A-ți pierde încrederea înseamnă a pierde totul. Răul câștigă de fiecare dată când noi ne pierdem siguranța. A fi siguri în Cristos, pe Cristos, înseamnă începutul victoriei. Mai mult: este victoria! Dacă nu revendicăm drept a noastră victoria lui Cristos asupra păcatului, asupra noastră și asupra morții, ne furăm singuri pălăria, pierzând cea mai mare victorie ce ne este dat să o cunoaștem acum și în vecii vecilor.

 

* * *

 

Învierea Domnului, fapt istoric

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

Cristos a înviat!

În decursul veacurilor omenirea a trăit zile mari de bucurie, dar și de durere.

Frumoasă și măreață a fost ziua când a răsărit întâia oară soarele; slăvită a fost ziua când cea dintâi făptură omenească a putut contempla pentru prima oară minunățiile firii și s-a închinat smerit în fața slavei și puterii Creatorului, oglindite în opera creațiunii; memorabilă a fost ziua când Moise profetul, cu chipul luminat, s-a coborât din munte cu poruncile Domnului în mijlocul poporului ales; mare și luminoasă a fost ziua Întrupării și ziua Nașterii Domnului și Mântuitorului lumii; înălțătoare au fost toate zilele când El a propovăduit Evanghelia mântuirii, precum și ziua intrării Sale triumfale în Ierusalim, când a fost aclamat ca Împărat al lui Israil.

Tristă a fost însă ziua căderii omului din sfințenia lui originară; îndoliate au fost zilele potopului și amestecării limbilor, ziua pustiirii Sodomei și Gomorei, ziua uciderii pruncilor de către Irod cel mare, ziua vânzării lui Isus de către Iuda…; dar, dintre toate, cea mai tristă zi din istoria omenirii a fost aceea a răstignirii și morții Creatorului vieții, când pământul s-a cutremurat și s-a despicat, cerul s-a întunecat, iar catapeteasma templului s-a rupt pe mijloc de sus până jos.

Dar, pe cât de zguduitoare și întunecată a fost acea zi, pe atât de măreață și strălucitoare a fost ziua Învierii lui Cristos, ziua celei mai curate bucurii și a celei mai dulci mângâieri, căci, în această zi, El, Stăpânul vieții și al morții, a zdrobit imperiul Satanei și ne-a redăruit libertatea de fii ai lui Dumnezeu. Cu adevărat “aceasta este ziua pe care Dumnezeu a făcut-o ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea” (Psalm 117,24).

Atât de mare este această zi a Învierii, încât bucuria ei se răsfrânge în toate slujbele religioase și se celebrează în toate duminicile; și aceasta, pentru că Învierea Domnului este temelia credinței noastre creștine, pe care o mărturisim cu toții în mod solemn ori de câte ori recităm Crezul: “Și a înviat a treia zi după Scripturi”.

Întreaga Scriptură a Testamentului Nou: Evangheliile, Faptele Apostolilor, Scrisorile Apostolilor, ne arată că toate profețiile mesianice ale Vechiului Testament, precum și ale Mântuitorului însuși cu privire la Învierea Sa, s-au împlinit până la ultima literă.

Dar tăgăduitorii transcendentului au căutat, în toate timpurile, să conteste și să combată prin toate mijloacele faptul Învierii Domnului, în speranța că, atacând și subminând temelia creștinismului, vor izbuti să dărâme întregul său edificiu. Desigur, s-au înșelat și se vor înșela. Ipotezele formulate de ei, pe cât de tendențioase, pe atât de șubrede și puerile, se pot reduce la patru:

1. Ipoteza furtului. Aceasta este cea mai veche și își are originea în faptul că arhiereii și bătrânii evreilor i-au mituit pe străjeri ca să spună că ucenicii l-au furat pe Isus în timp ce ei dormeau (Matei XXVIII, 11-15). Dar ne întrebăm: ce aveau să facă apostolii cu trupul unui mort, și cum ar fi îndrăznit ei să-l fure când, după arestare, cuprinși fiind de frică, toți l-au părăsit pe Isus, iar Petru, cel mai curajos dintre ei, care de-abia a cutezat să intre în curtea arhiereului, s-a lepădat de Isus în fața unei servitoare? Și cum puteau ei să predice dogma Învierii Domnului și a trupurilor din privirea la un cadavru?… Și s-o predice cu atâta neînfricat curaj, încât să înfrunte prigoane și chiar moartea? Și apoi, chiar presupunând că ar fi cutezat să încerce să-l fure, paza romană era atât de severă încât furtul ar fi fost imposibil.

2. A doua ipoteză, aceea a morții aparente, susține că Isus pe cruce nu ar fi murit, ci numai și-a pierdut cunoștința și a căzut în letargie, iar, mai târziu, în mormânt și-a revenit, și-a rupt legăturile și a ieșit din mormânt.

Ipoteza aceasta este tot atât de șubredă ca și prima, deoarece nu numai toți cei patru evangheliști mărturisesc despre moartea reală a lui Isus, ci și străjerii, care, văzând că e mort, nu-i sfărâmă fluierele, ca și celorlalți doi răstigniți alături de Isus, ci unul dintre ei îi străpunge pieptul cu sulița făcând să curgă din el “sânge și apă”. Or, sângele și apa sunt dovada certă a morții reale. De altfel, cum ar fi putut Isus, istovit de bătăi și de chinurile crucificării, să ridice piatra “mare foarte” de pe mormânt și astfel să iasă din el? Dar să presupunem că Isus nu ar fi murit pe cruce; se știe totuși că El a fost înfășurat și acoperit în întregime cu giulgiuri unse cu miresme, după vechiul obicei al evreilor. Putea El, oare, să reziste strâns atâta vreme în acele legături sufocante, într-un mormânt pecetluit, fără să moară?… Sau, admițând prin absurd această posibilitate, ne întrebăm prin ce putere a rupt El feșele (găsite apoi – minune – așa cum au fost înfășurate, la o parte) și a răsturnat piatra de pe mormânt?… La toate aceste întrebări, teoria morții aparente nu poate răspunde.

3. Nici a treia ipoteză, aceea a viziunii sau halucinației, nu poate înlătura minunea învierii. Dacă ucenicii și femeile purtătoare de mir ar fi avut halucinații, vedenii, ușor se puteau vindeca de aceste stări morbide și să revină la realitate, printr-o simplă vizită făcută la mormânt. Pe de altă parte, halucinațiile și vedeniile nu se pot manifesta simultan la “peste cinci sute de frați”, a căror mărturie o invocă Sfântul Pavel (I Corinteni XV,6) și după douăzeci de ani. Și chiar dacă o masă de oameni atât de mare ar putea avea simultan vedenii și halucinații, este cu totul de neînțeles cum, dintr-o asemenea eroare a unor astfel de oameni simpli și bolnăvicioși, s-a născut cea mai mare și binefăcătoare revoluție spirituală și morală a omenirii: religia universală care este creștinismul? Nicăieri în istorie nu găsim un fenomen asemănător. Și nu găsim fiindcă viziunile și halucinațiile nu nasc idealuri, nici eroi, și cu atât mai puțin sfinți. Creștinismul s-a născut dintr-o experiență externă, dintr-un fapt istoric, pipăit și controlat cu simțurile, fapt care a făcut apostoli neînfricați și martiri.

4. Nici a patra ipoteză, aceea a miturilor, întemeiată pe analogiile dintre moartea și învierea lui Isus și moartea și învierea zeilor din mitologiile păgâne, nu poate infirma faptul învierii Mântuitorului. Analogia non est genealogia. Analogia nu înseamnă numaidecât descendență comună. Simbolurile și miturile numeroase din păgânism arată tocmai deosebirile esențiale dintre păgânism și creștinism, dintre mitologii și Evanghelie, deoarece câtă vreme în mitologie totul este poveste fantastică, legendă necontrolabilă, Evanghelia este o istorie ce nu cuprinde nimic fabulos, extravagant, ci evenimente localizate în spațiu și timp, certificate cu martori oculari și transmise posterității în scris. Acești martori au trăit și au murit în credința și morala învierii. Trăind consecvent cu această credință, ei au vestit pretutindeni cu cuvântul și sângele lor, pe Cristos cel Înviat: “în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria și până la marginile pământului” (Fapte I,8).

Faptul istoric al Învierii Domnului îl dovedesc martorii care au asistat la arătările Lui, după înviere: Maria Magdalena (Marcu XVI,9), Maria lui Iacob și Salomeea (Marcu XVI,1), Apostolul Simon Petru (Luca XIV,34; I Corinteni XV,7), ucenicii Luca și Cleopa, cărora Isus li se arată în drum spre Emaus (Luca XXIV,13-35), apostolii adunați la un loc, fără Toma (Ioan XX, 19-24) cărora, spre a le dovedi că nu este o nălucă, ci El în carne și oase, le oferă mâinile și picioarele spre a le pipăi, apostolii, fiind și Toma de față (Ioan XX,26-29). La marea Tiberiadei, dimineața, apostolilor care stăteau pe mal obosiți și triști după o noapte întreagă de pescuit fără nici un rezultat, le apare Isus; la porunca Lui ei aruncă din nou mreaja și prind mulțime mare de pești (Ioan XXI, 6). Isus li se arată apostolilor în Galileea în cele patruzeci de zile până la înălțare, iar mai pe urmă i se arată lui Saul – Sfântul Pavel de mai târziu – pe drumul Damascului (I Corinteni XV,8), pe când mergea în Damasc ca să-i prindă pe creștini și să-i aducă în Ierusalim pentru a fi judecați.

Însuflețiți de convingerea învierii lui Isus, apostolii devin, după pogorârea peste ei a Sfântului Spirit, propovăduitori neînfricați ai lui Isus Înviatul, pentru care ei îndură bătăi, prigoniri și închisoare, declarând cu seninătate și curaj, în fața sinedriului, că ei nu pot să nu vorbească despre ceea ce ei înșiși au văzut și au auzit – cum declară Sfântul Petru și Sfântul Ioan -, adică despre Cristos “răstignit și înviat”. Și, prin această mărturie a lor, pecetluită cu sângele martiriului, ei au cucerit o lume întreagă (Cf. Felea Ilarion, Duhul Adevărului, Arad, p. 139-146).

Așadar, Cristos a înviat cu adevărat. Iată concluzia logică la care ne conduc dovezile istorice arătate.

Întreaga credință a apostolilor, a tuturor sfinților și martirilor, precum și mărturia de douăzeci de veacuri a Bisericii este zidită pe temelia de nezdruncinat a Învierii, pe mormântul gol din care a țâșnit viața lumii. Iar adevărurile ce se desprind din această concluzie sunt mărețe și transfigurante.

Cristos a înviat – înseamnă că Dumnezeu există.

Cristos a înviat – înseamnă că există viața veșnică și Cristos este pârga, începătura învierii noastre la această viață.

Cristos a înviat – înseamnă că toate speranțele omenirii sunt îndreptățite, toate problemele vieții sunt rezolvate.

Cristos a înviat – înseamnă că toate profețiile și minunile biblice sunt adevărate.

Cristos a înviat – înseamnă că toate Sfintele Taine încredințate Bisericii Sale sunt mântuitoare; că ea, Biserica, este vestitoarea infailibilă a Cuvântului printre oameni și continuatoarea lucrării divine de sfințire și mântuire a omenirii, până la capătul lumii: “(…) mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt; învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit; și iată Eu cu voi sunt până la capătul lumii” (Matei XXVIII, 19-20).

Iată, dragii mei, pentru ce Învierea Mântuitorului este pentru toți creștinii prilej de bucurie, mângâiere și speranță. Ea ne susține voința de a trăi, deoarece singură ea dă sens și valoare autentică, supranaturală, tuturor amănuntelor, în aparență banale, ale vieții noastre de fiecare zi. Trăite în lumina Învierii, ele se transfigurează în tot atâtea nestemate ce ne vor încununa fruntea în veșnicie. Fără înviere, zadarnică este toată filosofia, toată știința și arta, toată zdroaba și toate năzuințele spre un ideal; zadarnic spiritul de jertfă, zadarnică orice fel de renunțare, pentru că fără înviere totul sfârșește odată cu moartea. Numai în lumina Învierii toate acestea își primesc sens și împlinire. Pentru înviere jertfim instinctele și patimile dezordonate, pentru ea ne ducem greul crucii pe urma Crucificatului Înviat, pentru ea trăim și pentru ea murim, convinși că dacă trăim și murim cu Cristos, adică dacă trăim după învățătură Sa, omorând pe omul cel vechi, al păcatului, împreună cu Isus vom și învia, întru mărire.

Să ne bucurăm deci, împreună cu Biserica, în această luminată zi a învierii, așa cum ne îndeamnă ea în prima catavasie: “Cristos a înviat din morți. Ziua învierii – să ne luminăm, popoare: Paștile Domnului, Paștile; căci din moarte la viață și de pe pământ la cer, Cristos Dumnezeu ne-a trecut, pe noi cei ce cântăm cântare de biruință”. Amin.

 

* * *

 

Hristos a înviat din morți

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Hristos a înviat din morți, fiind începătură (a învierii) celor adormiți (I Cor. 15, 20)

Hristos a înviat !

Iubiți credincioși,

Astăzi prăznuim praznicul praznicelor și sărbătoarea sărbătorilor. Astăzi este bucurie duhovnicească pretutindeni în lumea creștină. Astăzi Domnul și Dumnezeul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a luminat toate prin învierea Sa. Cerul și pămîntul după cuviință să se veselească, căci lumina Învierii Domnului a umplut de lumină cerul și pămîntul și iadul și pe toți cei ținuți în legăturile morții cu nădejdea învierii, la veșnică veselie i-au adus prin coborîrea Mîntuitorului în iad. Astăzi Hristos, viața noastră a pus temelie nouă neamului omenesc prin învierea Sa și a încununat toate minunile preaslăvite făcute de El pe pămînt.

Astăzi este ziua Învierii Domnului, biruința împăcării, surparea războiului, stricarea morții și înfrîngerea diavolului. Astăzi după dreptate ni se cade să repetăm cuvintele profetului Isaia: Unde-ți este, moarte, biruința ta? Unde-ți este, moarte, boldul tău? (Osea 13, 14; I Corinteni 15, 55). Astăzi ușile de aramă le-a zdrobit Stăpînul Iisus Hristos și pe însăși numirea morții a schimbat-o, căci nu se mai numește moarte, ci somn. Mai înainte de venirea lui Hristos și de iconomia Crucii, însuși numele morții era foarte înfricoșat. Că omul cel dintîi, după ce a fost creat de Dumnezeu, cu moarte a fost amenințat: Din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănînci, căci, în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreșit (Facere 2, 17).

Și proorocul David zice prin Duhul Sfînt: Moartea păcătoșilor este cumplită (Psalm 33, 20). Dar nu numai moarte se numea despărțirea sufletului de trup, ci și iad. Ascultă și pe patriarhul Iacob, zicînd: Veți pogorî bătrînețele mele în iad (Facere 42, 38). Iar proorocul David zice: Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mîna iadului (Psalm 48, 16).

Dar după ce Hristos Dumnezeul nostru S-a adus jertfă pe cruce pentru noi și a înviat din morți, a transformat moartea în somn, ca un iubitor de oameni. Căci în loc de moarte, adormire și somn se zice mutarea noastră din cele de aici. Ascultă însuși pe Mîntuitorul, zicînd: Lazăr, prietenul nostru, a adormit și merg să-l trezesc (Ioan 11, 11). Căci precum ne este nouă ușor a scula pe cel ce doarme, așa și Stăpînul nostru Cel de obște poate învia pe cei morți. Însă de vreme ce cuvîntul zis de Domnul era nou și străin și ucenicii nu l-au înțeles, mai arătat le-a zis: Lazăr a murit! (Ioan 11, 14).

Încă și marele Apostol Pavel, dascălul lumii, scriind tesaloni-cenilor, zice: Despre cei ce au adormit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu, pe cei adormiți întru Iisus, îi va aduce împreună cu El. Noi cei vii, care vom fi rămas pînă la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți (I Tesaloniceni 4, 13-15).

Ați văzut, fraților, că pretutindenea moartea se numește adormire și somn? Ați văzut cît de strălucită este biruința Învierii lui Hristos? Prin Învierea Domnului nenumărate bunătăți ni s-au dat. Prin înviere amăgirea diavolilor s-a pierdut. Prin înviere biruim moartea. Prin înviere trecem cu vederea viața cea de acum. Prin înviere către răsplata cea veșnică ne sîrguim. Prin înviere, cu trup fiind înfășurați, de cei fără trup ne apropiem dacă vom voi.

Astăzi biruințele cele strălucite ale noastre s-au făcut. Astăzi Hristos Domnul a biruit moartea și pe tiranul diavol l-a surpat, iar nouă cale către mîntuire prin înviere ne-a dăruit. Deci toți să ne bucurăm, să săltăm și să ne veselim că Mîntuitorul a biruit moartea și iadul și pentru mîntuirea noastră pe toate le-a lucrat.

Iubiți credincioși,

În cele ce urmează dorim să arătăm pe scurt cu ce fel de trup vor învia sfinții și drepții lui Dumnezeu, precum și păcătoșii, în ziua învierii cea de obște de la sfîrșitul lumii. Despre acestea vorbind, aducem în mijloc cuvîntul Sfintei Scripturi, care arată că patru vor fi însușirile și darurile sfinților și ale drepților la învierea cea de apoi. Acest adevăr îl arată prealuminat marele Apostol Pavel, care zice: Se seamănă trupul întru stricăciune, înviază întru nestricăciune. Iată darul nestricăciunii! Se seamănă întru necinste, înviază întru slavă. Iată darul strălucirii! Despre acest dar al strălucirii, și Domnul a zis: Atunci drepții vor străluci ca soarele întru împărăția Tatălui lor (Matei 13, 43). Se seamănă întru slăbiciune, înviază întru putere. Iată darul puterii! Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Iată darul subțirătății! Cei înviați vor avea trupuri ușoare, duhovnicești, nestricăcioase, adică nemuritoare, asemenea îngerilor (I Corinteni 15, 42-44).

Dar fiindcă am amintit și de trupurile păcătoșilor din vremea învierii, să știți că mare deosebire vor avea trupurile celor răi de ale sfinților și drepților în ziua judecății de apoi. Trupurile păcătoșilor vor arăta starea cumplită în care au trăit pe pămînt și înfricoșatele pedepse ce îi așteaptă, cînd le va zice Domnul: Duce-ți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui (Matei 25, 41).

Și vor fi trupurile acestora înfricoșate la vedere și pline de spaimă. În locul strălucirii se vor îmbrăca cu adînc de întuneric, care va semăna cu întunericul cel din afară al iadului. Și după cum strălucirea fericiților va fi însoțită de frumusețe preaminunată, tot așa, trupurile păcătoșilor vor avea mare spaimă și urîciune. Și măcar că vor avea nestricăciune ca și drepții, această nestricăciune o vor avea pentru a se chinui veșnic în iad și niciodată a se mistui.

Însă, dacă dorim să avem fericire veșnică la învierea de apoi, să nu fim fără de grijă, ci cu frică și cutremur să slujim Preabunului nostru Dumnezeu pînă la ultima noastră suflare. Chiar dacă cineva ar fi împodobit cu toate faptele bune, nu poate fi fără grijă în veacul de acum. Mîntuitorul ne spune că: Cine va răbda pînă la sfîrșit, acela se va mîntui (Matei 10, 22). Să luăm pildă de la corăbierii care vin cu corăbiile pline de multe bogății și bunătăți. Ei priveghează pururea, chiar cînd ajung la liman sînt cu mare grijă ca nu cumva să se lovească cu corabia de vreo stîncă și să li se întîmple primejdie și pagubă mare.

Auziți ce zice dumnezeiescul părinte Ioan Gură de Aur în această privință: “Să nu fim nepăsători și nerecunoscători față de binefacerile care le-am luat prin Învierea Domnului. Nici să zicem: iată, Postul Mare a trecut, de acum putem să fim fără de grijă. Căci acum, mai mult decît înainte, trebuie să avem mare grijă pentru suflet ca nu cumva trupul întărindu-se, pe suflet să-l facă mai neputincios. Ca nu purtînd grijă pentru rob, de stăpîn să ne lenevim. Căci nevoința noastră duhovnicească este pentru toată viața”.

Iubiți credincioși,

Zice Sfîntul Apostol Pavel: Oricine se luptă, se înfrînează de la toate (I Corinteni 9, 25). Iar Sfîntul Ioan Gură de Aur zice: “Am lepădat povara postului, dar n-am lepădat și rodul postului. Căci este cu neputință și osteneala postului a o lepăda și rodul postului a-l secera. A trecut osteneala nevoințelor, dar să nu treacă rîvna faptelor bune. S-a dus postul, dar să rămînă evlavia. A trecut postul cel trupesc, dar n-a trecut și postul cel duhovnicesc, care este mai bun decît acela, iar acela pentru acesta s-a făcut”.

Prin postul duhovnicesc înțelegem lucrarea faptelor bune, pe care sîntem datori să le facem toți cei ce sîntem botezați în numele Preasfintei Treimi și credem în Hristos Cel înviat din morți. În fruntea faptelor bune care ne ajută cel mai mult la mîntuirea sufletului este iubirea creștină. Fără iubire, fără iertare și milostenie nu este mîntuire, nu sînt Paști, nici bucurie în suflet, nici înviere din moartea păcatelor, nici pace în inimile noastre.

Iată o istorioară adevărată despre doi creștini certați unul cu altul, care s-au împăcat în noaptea de Înviere.

Doi oameni, buni prieteni creștini, au ajuns la o ceartă din lucrarea diavolului de la niște lucruri de nimic. Unul, din fire mai iute, l-a înjurat și l-a insultat greu pe celălalt cu prilejul unei întîlniri familiare. Și astfel s-a așternut între ei o mare dușmănie. Deși cel ocărît și batjocorit dorea să-l dea în judecată pe cel ce l-a nedreptățit și l-a înjurat, mai ales că la acest lucru îl îndemnau mulți, el totuși n-a făcut aceasta și dorea din toată inima să restabilească pacea și prietenia cea mai dinainte. Dar celălalt nu voia cu nici un chip să-l înțeleagă, ci spre dușmănie îl pornea prin purtările și vorbele sale cele rele.

A început Postul Mare, se apropiau Sfintele Paști și între ei nici o schimbare nu se făcuse, măcar că mergeau amîndoi în fiecare Duminică la Sfînta Biserică. În Sîmbăta Mare s-au spovedit amîndoi, urmînd să se împărtășească la Sfînta Liturghie, în noaptea Învierii. Preotul, care cunoștea bine ce se petrecea între ei, îl povățuia de multe ori pe cel ce întreținea starea de dușmănie, ca să-și revizuiască gîndurile și vorbele sale și să-și ceară iertare. Același îndemn și canon stăruitor de pocăință i-a dat și la spovedanie. Dar el, deși s-a făgăduit, n-a făcut aceasta. Spre miezul nopții, clopotele cu sunetul lor duios, chemau poporul la Sfînta Înviere. Unul a pășit pragul bisericii cu adîncă mîhnire în inimă, că nu este iertat de vecinul său. Al doilea a intrat în biserică cu frică pentru că nu și-a îndeplinit canonul, ci avea încă răutate și dușmănie, la care îl îndemna mereu blestematul diavol.

Slujba Învierii se desfășura înălțător în mireasma dumnezeiască ce plutea în Sfînta Biserică. Duios și convingător a început la strană cîntarea: “Ziua Învierii și să ne luminăm cu prăznuirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm. Și să zicem, fraților, și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcînd și celor din morminte viață dăruindu-le”. Fiori puternici i-au zguduit sufletul și trupul, lacrimi fierbinți i se prelingeau pe obraz și rotea ochii în toate părțile ca să vadă pe vecinul său. Nu i-a fost greu să-l descopere.

Chiar în acel moment, acela se strecura prin mulțime către dînsul, i-a ieșit înainte și s-au îmbrățișat, zicînd încet: “Hristos a înviat!” După răspunsul plin de dragoste al vecinului: “Adevărat a înviat!”, a adăugat cu și mai multe lacrimi în ochi: “Iartă-mă, dragul meu, iartă-mă! Nu se va mai întîmpla niciodată felul cum m-am purtat cu tine. Sfînta Înviere a lucrat puternic asupra mea și m-a învățat că nu-i bine, nici evanghelic, nici creștinește, nu-i omenește ceea ce am făcut eu cu tine, în timp ce tu ai răbdat și așteptat cu încredere acest ceas al împăcării. Astfel satana s-a prăbușit, Hristos Domnul S-a preaslăvit prin lucrarea puternică a Învierii Sale, dușmănia s-a spulberat, pacea și dragostea s-au reașezat între ei la vremea cuvenită și cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste au primit Sfînta Împărtășanie. Domnul Cel pururea viu și prezent în Taina Sfintei Euharistii i-a binecuvîntat și le-a întărit împăcarea, care n-a mai fost tulburată în timpul vieții lor, deși răutăciosul diavol căuta să-i tulbure din nou.

Cît de mult are de învățat fiecare din noi, din acest exemplu zguduitor de reîntoarcere sinceră la Hristos a acestor două suflete și de retrăire adevărată în El, prin biruința puternică a Sfintei Învieri! Cît de mult ar trebui noi să ne revizuim gîndurile, simțirile și purtările și să ne apropiem cu inima înfrîntă și smerită, cu inima plină de credință și dragoste de Potirul Sfintei Împărtășanii, ca să-L primim pe Hristos Domnul nostru Cel pururea viu și gata oricînd să se sălășluiască între noi, precum spune așa de limpede în Sfînta Sa Evanghelie: Cel ce mănîncă Trupul Meu și bea Sîngele Meu, rămîne întru Mine și Eu întru el (Ioan 6, 56).

Vrem noi să ne hotărîm pentru aceasta? Este spre folosul nostru, spre folosul vieții pămîntești și cerești. Pentru că numai uniți cu Domnul nostru Iisus Hristos vom putea înțelege mai bine și mai adînc adevăratul rost al vieții noastre pămîntești. Vom păși sigur biruitori pe drumul sfintei desăvîrșiri morale și spre slăvile nesfîrșitei viețuiri în cele cerești.

Iubiți credincioși,

Astăzi este Paștile Domnului. Astăzi Hristos, Viața noastră, a biruit moartea, iadul și pe diavolul. Astăzi ni s-au deschis porțile raiului și ale Împărăției Cerurilor. Astăzi îngerii se bucură împreună și preamăresc pe Dumnezeu.

Deci să lepădăm din casele și inimile noastre toată răutatea, toată întristarea și păcatul și să primim cu bucurie pe Hristos Cel înviat. Să ne închinăm Crucii pe care S-a răstignit Hristos. Să sărutăm mormîntul din care a înviat Domnului. Să urmăm cu credință și nădejde pe Mîntuitorul nostru, împreună cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu toți sfinții, cu părinții și înaintașii noștri. Să ne sărutăm duhovnicește frate cu frate, să ne împăcăm, să ne iubim unii pe alții căci astăzi am dobîndit iertarea și mîntuirea prin Înviere. Nimeni să nu fie trist, nimeni să nu-și piardă credința și nădejdea în necazurile vieții, căci Hristos Cel înviat este cu noi. Îl purtăm în noi și rămîne în veci cu noi, de vom rămîne în dragostea Lui și-I vom păzi poruncile.

Cu această credință dătătoare de viață, care ne dă putere și biruință, să cîntăm împreună cîntarea Învierii: “Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcînd și celor din morminte viață dăruindu-le”. Amin.

Hristos a înviat!

 

* * *

 

În tainele Învierii

Autor: pr. Tertulian Langa
Copyright: Editura Galaxia Gutenberg

Faptul de neînlăturat și tulburător al morții – brutal sau blând, cum s-ar petrece el – pare de nepătruns, deși este la fel de vechi ca și viața însăși. Religii, științe și filozofii l-au abordat mereu, cu mai puțină sau cu mai multă competență, el însă a rămas la fel de insuficient pătruns de mintea omenească, și astăzi ca și în trecut. N-am spus “total”, de nepătruns, ci numai “insuficient”, dar și, de multe ori, cu totul eronat. Moartea apare ca de nepătruns deoarece ea depășește orice experiență personală, chiar și imaginația. Însă există o cale mai limpede de a-l aborda misterul și, până la urmă, cea mai satisfăcătoare: e cea propusă de sf. apostol Paul în Cartea către Corinteni. Sf. apostol Paul se ia de piept cu taina morții lui Isus, pe care o elimină cu totul, punând-o în relație cu învierea,făcând din ea un prag spre înviere. Deci, de la Înviere pornește Paul, ca să explice moartea. Drept care, încearcă, mai întâi să înțeleagă ce a fost Învierea – desigur învierea lui Hristos. În textul paulin pe care l-am menționat, apostolul reia o întrebare veche, pe care învierea lui Hristos a readus-o în actualitate.

Cum învie morții? Cu ce trup se vor întoarce? Dar învierea lui Hristos a fost cu totul altceva decât cea a lui Lazăr, a fiicei lui Iair, sau cea a tânărului din Nain. A lor a fost un fel de resuscitare, o redeșteptare la viață întreruptă, dar nu în vederea nemuririi. Reîntoarcerea acestora la viață n-a fost decât o reluare a unui fir de viață, pentru o vreme poticnit, și care a continuat firesc, ca și al oricărui om, până la moartea fără îndoială; căci cum ni s-ar părea un Lazăr îmbătrânind sute, sau poate mii de ani, ca să nu mai moară niciodată? Pentru o astfel de credință îi mustră Domnul pe Luca și Cleopa, în Emaus: Puținpricepătorilor, zăbavnici în a crede tot ce au spus profeții. Nu trebuia Hristosul să sufere aceste lucruri ca, după acestea, să intre-n slava Sa? (Lc 14, 25-26). Se pare că și înspre noi ar spune: puțin credincioșilor, zăbavnici în a crede că sunteți întru Mine, ca și când nu ați ști că mă topesc în voi…

Dar totuși, cum a fost viața lui Isus, cea după învierea Sa? Ce a făcut biruitorul morții în cele patruzeci de zile, timp în care știm că S-a mai arătat Apostolilor, Femeilor Mironosițe, Discipolilor din Emaus și altora dintre contemporanii Săi. Despre aceste arătări am mai vorbit la Paștile pe care le-am prăznuit acum doi ani, tot în această catedrală.

Desigur, este dificil să stabilim cronologia faptelor din timpul celor 40 de zile. Însă, un fapt se cere totuși reluat, căci el a devenit o dogmă de credință. În “Crezul Apostolilor”, mărturisit de credincioșii anteriori Conciliului din Niceea, se afirma precis că, după Înviere, Domnul Isus a coborât în Iad, de unde, împreună cu sufletele curățite de păcat, constituite într-un alai de slavă, S-a înălțat la cer. După Conciliul din Niceea, în unele arii ale Bisericii creștine, s-a socotit că menționarea acestei mântuitoare acțiuni nu ar mai constitui o necesitate, ea nemaifiind contestată și fiind lesne de-nțeles din textul astfel prescurtat. Pentru acest motiv, în unele formulare liturgice orientale, Crezul se rostește fără această precizare. Însă, sub orice formă, a crede că învierea lui Hristos a avut efecte și asupra sufletelor din “cealaltă lume” înseamnă a mărturisi că răstignirea și moartea lui Isus nu au constituit cel mai răsunător eșec al vreunui vestitor de crez, ci, dimpotrivă, o biruință care trecea de granițele timpului și ale lumii cunoscute, o biruință care, prin dragoste și sacrificiu, chema la fericire întreaga omenire; căci învierea lui Hristos e garanția învierii noastre. Isus e primul și singurul din toată curgerea istoriei care a străbătut întreg tărâmul morții și care s-a întors biruitor în lume. Întors la noi, nu ne-a descris această “aventură”, însă ne-a spus la ce servește moartea; ne-a spus că sensul ei nu este ca să producă teamă, ci doar ca să ne facă să-nțelegem că ea este modalitatea de a trece spre începutul creațiunii noi, cea fără de păcat și fără de sfârșit, creațiune înnoită cu prețul Jertfei lui Hristos, în care iubirea nu mai este pângărită, în care libertatea nu mai este violată, în care pe Dumnezeu Îl vom vedea la față. Această creațiune nouă nu este un proiect de viitor ci, dimpotrivă, este o realitate actuală, pe care o trăim și o-nțelegem după măsura în care realizăm încă de pe pământ comuniunea cu Hristos. Și, tocmai în conștientizarea acestei mistice realități, ca și comunicarea în fața tuturor a învierii lui Hristos, constă menirea Bisericii ca și a fiecărui botezat. Ne-ndeplinim această misiune? Vestim prin viața noastră credința în creațiunea nouă? Trăim comuniunea cu Hristos prin Sfânta Euharistie? Odinioară creștinii mergeau în cântec spre circul în care vor muri, unde, prin moartea din fidelitate, știau că se-ntâlnesc cu Domnul. Ei au crezut aceasta, și o mărturiseau cântând în moarte. În ce măsură ne asemănăm cu ei, în ce măsură măcar cerem prin rugăciune capacitatea de a ne trăi viața mereu ca în prezența lui Hristos, Care, primit în Sfânta Euharistie, să ne conducă, în sfârșit, la împlinirea făgăduințelor solemne făcute la Botez: Mă lepăd de Satana. Cred în Isus Hristos și mă unesc cu El și numai Lui Îi voi sluji de-acum. Amin.

 

* * *

 

Cristos a înviat!

Autor: pr. George Dimopoulos
Copyright: Predici.cnet.ro

Cu inimile și fețele strălucind de bucurie, iubiți frați, celebrăm din nou și în acest an Învierea Divină – miracolul miracolelor credinței noastre, și cel mai mare eveniment din toată istoria. Învierea este în același timp un eveniment istoric și un miracol extraordinar. Ca eveniment, a avut loc în istorie, atestat de oameni la fel ca alte evenimente istorice. Ca miracol, rămâne dincolo de timp și spațiu, precum și dincolo de înțelegerea omului. Este în mod explicit un miracol, inexplicabil din punct de vedere natural. De aceea, Biserica nu caută să explice Învierea Domnului; ea doar o proclamă cu credință. Astfel de acte metafizice ale lui Dumnezeu nu pot fi cercetate științific de către credincios. Mai degrabă, ele trebuie să fie venerate cu credință.

Apostolii, ca martori ai învierii, s-au prezentat în fața lumii nu pentru a explica cum a înviat Cristos din morți, ci pentru a proclama faptul că El a înviat cu adevărat! Cu această credință ei și-au încheiat viețile cel mai adesea în martiriu, “căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut și am auzit” (Fapte 4,20). Învierea poate fi demonstrată ca un act istoric; dar ca un miracol de neînțeles, nu poate fi explicată. Ca eveniment al istoriei, învierea lui Isus Cristos este fundamentul întregii predicări a Bisericii de-a lungul secolelor. Biserica însăși este o mărturie vie pentru autenticitatea învierii lui Cristos. Cum altfel ar fi putut lua ființă Biserica? “Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieții, – și Viața s-a arătat și am văzut-o și mărturisim și vă vestim Viața e veci, care era la Tatăl și s-a arătat nouă – ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi. Iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos” (1Ioan 1,1-3).

Sfântul Paul pătrunde și mai profund în mister când scrie: “Și dacă Cristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră” (1Corinteni 15,14). Astfel vedem că învierea lui Isus Cristos este inseparabil legată de mesajul creștin și de proclamarea sa. Propovăduirea și credința noastră ar fi într-adevăr goale dacă nu ar fi învierea dătătoare de viață a Mântuitorului nostru. Predicarea Apostolilor nu s-a bazat pe basme meșteșugite, nici pe ideologii filozofice, ci pe un fapt istoric indiscutabil. “Noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Isus Cristos și venirea Lui, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri” (2Petru 1,16).

Învierea lui Cristos, ca ceva care s-a întâmplat în limitele timpului și spațiului, nu este mărturisită doar de existența Bisericii, ci și de imensa influență pe care Biserica a exercitat-o asupra lumii seculare timp de aproape două mii de ani. Dacă învierea lui Cristos ar putea fi negată, la fel s-ar putea face cu orice alt eveniment istoric indiscutabil. Același Isus “s-a și înfățișat pe Sine viu… prin multe semne doveditoare” (Fapte 1,3); timp de patruzeci de zile și nopți a vorbit cu Apostolii Săi, le-a apărut lor, le-a permis să îl atingă, a mâncat cu ei, a umblat cu ei, i-a învățat. Ei au simțit prezența Lui atât de puternic încât inimile le ardeau. Cine a mai văzut sau auzit vreodată ca un om mort să exercite atâta influență asupra celor vii; să le dea o asemenea putere și înțelepciune; să dea curaj și să lumineze oameni atât de simpli, needucați. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie: “O mare dovadă a învierii lui Cristos este marea putere pe care El a manifestat-o după moartea Sa. Învierea Sa i-a convins pe cei vii să își părăsească țara, casa, prietenii, rudele, soțiile, copiii și părinții, și să nu se prea gândească la pericolul pentru propriile lor vieți. Toate acestea sunt realizările nu ale unui om mort care a rămas în mormântul său, ci ale lui Dumnezeu înviat”.

Învierea lui Cristos ca miracol nu este doar un eveniment istoric, ci ceva ce trăim zi de zi. Nu doar în timpurile apostolice, ci chiar și în epoca noastră modernă, sunt nenumărați acei oameni care au preferat mai degrabă să moară decât să nege învierea Domnului lor. Proclamarea din Evanghelie că Domnul a înviat este o mărturie a credinței istorice a Apostolilor, a martirilor, a celor drepți; motivează toate luptele lor, chiar și sângele pe care l-au vărsat pentru tainele credinței. Apostolii au știut că Domnul lor a Înviat. Din această credință și convingere s-a născut măreața proclamare “Cristos a înviat!”, pe care Biserica o rostește timp de 40 de zile; și mărturia celor aproape 2000 de ani răspunde cu bucurie: “Adevărat a înviat!”

 

* * *

 

Hristos a Înviat!

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Aceste cuvinte, acest gând, acest adevăr ne stăpânesc astăzi cugetul, judecata, vorba, simțirea și toată purtarea noastră. Cu toții avem sufletul străbătut de fiorul unei bucurii nespuse. A unei mulțumiri sufletești nemăsurate, că “Paștile sfințite astăzi nouă s-au arătat, Paștile… care au deschis nouă ușile raiului. Că prin Înviere din moarte la viață și de pe pământ la cer Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi”. Sufletul nostru privește astăzi în jurul său și se umple de lumină, că toate cele duhovnicești s-au schimbat față de ziua de ieri; la cugetul nostru se adaugă ceva de dincolo de pulsul vieții, mai adânc sau mai de sus, după cum știm să oprim firul gândului și să trăim bucuria Învierii Domnului, a celui ce, biruind păcatul și frângând boldul morții “din moarte la viață și de pe pământ la cer ne-a trecut pe noi”.

Cea mai mare sărbătoare creștină cheamă prin vestirea adevărului ce stăruie peste noi: “Hristos a Înviat!”.

După deniile întristărilor și ale durerii, cu care am retrăit patimile Celui pironit pe cruce și pus apoi în mormânt, iată-ne ajunși în lumina bucuriei marelui praznic al Învierii Domnului.

Această bucurie ne este dată de Învierea Domnului, căci Învierea Domnului este sărbătoarea cea mai sfântă din cursul anului, numită și “Sărbătoarea sărbătorilor”. Pentru Domnul nostru Isus Hristos este ziua care încununează activitatea Sa pământească, este rezultatul lucrării desfășurate de El în lume; este ziua în care s-a întâlnit, după ridicarea Sa din morți, cu Adam și Eva, primii noștri părinți, cu patriarhii, cu profeții și cu toți drepții lumii celei vechi. S-a întâlnit cu apostolii, cu femeile mironosițe, cu ucenicii și, în decursul vremurilor, cu toți creștinii, iar astăzi se întâlnește cu noi, întâmpinându-ne cu dumnezeiasca urare: “Bucurați-vă!” (Matei 28,9).

Toată suflarea se bucură că Hristos a înviat ca să dăruiască viață lumii. Căci așa cum mărturisește Sf. Ioan Gură de Aur: “Astăzi este pe pământ bucurie, astăzi este în cer bucurie. Acum saltă de bucurie îngerii, acum se veselesc arhanghelii, acum heruvimii și serafimii prăznuiesc împreună cu noi sărbătoarea de azi”. Iată marea bucurie pe care ne-o aduce Învierea Domnului, cel mai mare praznic al creștinătății. Este praznicul bucuriei negrăite, care unește cerul cu pământul într-o armonie divină, restabilind firea omenească, apărată de întunericul păcatului și chemând-o să prăznuiască împreună cu Hristos cel înviat bucuria vieții asupra morții, bucuria luminii asupra întunericului.

Prin învierea Domnului, puterea de neînvins a vieții pășește biruitoare prin veacuri și se revarsă în veșnicie. Totul este aici opera harului divin, care izvorăște din Învierea Domnului și care ne dă bucuria de a fi cu Domnul Isus, Cel care ne luminează cărările pe pământ, ne ajută să ne înțelegem rostul vieții și să ne îndeplinim datoriile noastre. Bucuria pe care o revarsă în suflet harul dumnezeiesc sfințește viața noastră și face să se nască “dragostea, pacea, îndelungă răbdarea, facerea de bine, credincioșia” (Galateni 5, 22).

Sf. Înviere este temelia credinței noastre, pentru că Hristos Domnul este Dumnezeu adevărat care se jertfește pentru noi etern, din dragoste infinită. Învierea Domnului ne dă certitudinea absolută că există o veșnicie fericită, pe care o putem câștiga fiecare prin trăirea sinceră și permanentă în duhul dragostei Sale. Prin învierea Sa, s-au rupt încuietorile cele veșnice, iar puterea iadului s-a sfărâmat. “Unde-ți este moartea, boldule, unde-ți este, iadule, biruința?”, așa se întreba Sf. Apostol Pavel (I Corinteni 15, 55).

Hristos Domnul a înviat ca om, și ne-a arătat că și noi toți vom învia, îmbrăcându-ne nestricăcios, ca să-L întâmpinăm pe Judecătorul cel Drept la a doua venire. Prin învierea Domnului ne-am suit cu Hristos în raiul cel ceresc, unde ne-am bucurat cu cetele îngerești și ne-am îmbrăcat haina neprihănită a luminii izvorâte din Învierea Sa.

Începând cu Sf. Înviere, a intrat în istoria Bisericii harul divin și cu el a strălucit icoana omului duhovnicesc pe care trebuie să o realizeze fiecare creștin. Acum se pune temelia Bisericii care este împărăția lui Dumnezeu pe pământ.

Ziua Învierii este începutul împăcării omului cu Dumnezeu și a împăcării noastre, unul cu altul. Ea ne cheamă la comuniune de viață cu Dumnezeu și la înfățișarea cu Hristos, prin Hristos și pentru Hristos, ca să se așeze pacea și buna învoire între oameni. Ziua Învierii ne îndeamnă să vorbim fraților, celor ce ne-au greșit și să iertăm toate câte ne-au făcut. Iertându-ne și împăcându-ne unii cu alții, viața ni se luminează și se umple de toată bucuria și valoarea ei, iar sufletul renaște și petrece numai în sărbătoare, și cu veselie cântă cu îngerii din cer: “Acum toate de lumină s-au umplut și cerul și pământul și cele de dedesubt, pentru ca să prăznuim omorârea morții, sfărâmarea păcatului și începutul vieții veșnice” (Catavasierul Paștilor).

La praznicul Învierii Domnului să zicem: Bucurați-vă și vă înălțați cugetul curat spre Domnul care prin cruce a adus bucurie la toată lumea, ne-a izbăvit de întristare și durere, de lacrimi și moarte. Toată suflarea să laude pe Domnul, pentru că vedem azi pe adevăratul și veșnicul nostru Mântuitor, pe Fiul lui Dumnezeu și Fiul Fecioarei care, înviind din morți, a rupt zapisul păcatului și ne-a dezlegat de blestemul lui Adam.

Hristos astăzi ne învață că Adevărul și Lumina sunt mai tari decât minciuna și întunericul. Binele și Iubirea înfrâng răul și ura, viața biruie moartea și virtutea stăpânește păcatul.

Dumnezeu călăuzește pașii omului pe drumul binelui și al progresului, al culturii și civilizației.

Dar ziua Învierii Domnului este și începutul apostolatului creștin.

La fel ca femeilor mironosițe și Apostolilor, îngerul Domnului, care a prăvălit piatra de pe mormânt în dimineața Învierii, ne zice și nouă: “Mergeți în mijlocul poporului și vestiți bucuria cea mare, că Hristos Domnul a înviat din morți” și că azi și în veșnicie El este în Biserica Sa, în Sf. Altar și în Sf. Taine, unde ne întâmpină pe toți. Că El este Domnul nostru care ne iubește și ne iartă, ne cercetează, este cu noi în orice împrejurare; ne dă puteri când ne simțim slabi și fără ajutor, ne ocrotește și ne ajută și atunci când am uitat de rugăciune, de poruncile Lui și de toate faptele bune.

De aceea zic împreună cu Sf. Apostol Pavel: “Pentru aceasta, îmi plec genunchii înaintea tatălui Domnului nostru Isus Hristos, care întrece și depășește orice cunoștință” (Efeseni 3, 14-19).

Cu aceste binevestiri de bucurie, în această sfântă zi, vă îmbrățișez cu dragoste frățească pe toți: părinți și copii, tineri și vârstnici, mari și mici și Hristos cel înviat să vă binecuvânteze pe toți, împreună cu cei dragi, cu o viață plăcută Lui, aducându-vă pace, sănătate, liniște, spor, dragoste și bună înțelegere pentru toți.

Hristos a Înviat!

Text preluat de pe AMDM.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Sfânta și Marea Duminică a Învierii Domnului Nostru Isus Hristos

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

“La început era Cuvântul,” Înțelepciunea divină care din voința Tatălui și cu suflul Spiritului Sfânt aduce totul din neființă în ființă prin opera Creației. Acest Cuvânt s-a făcut om și a locuit între noi, dar ai Săi nu l-au primit. A venit să aducă tuturor lumină, dar mulți rătăcesc încă în întuneric.

Isus Hristos, Întâiul născut al Tatălui Ceresc spune: «Eu sunt învierea și viața» (Ioan 11, 25). Eu Îmi pun sufletul, ca iarăși să-l iau. Putere am Eu, ca să-l pun și putere am iarăși să-l iau» (Ioan 10, 17-18). Mântuitorul a vorbit de câteva ori despre moartea și învierea Sa. «Fiul Omului, va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor, și-L vor osândi la moarte. Și Îl vor da pe mâna păgânilor, ca să-L batjocorească și să-L biciuiască și să-L răstignească, dar a treia zi va învia» (Matei 20, 18-19).

Dușmanii lui Hristos și-au amintit această profeție. Când Hristos a fost așezat în mormânt, arhiereii, cărturarii și fariseii s-au adresat lui Pilat cu rugămintea: “Ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viață: După trei zile Mă voi scula. Deci poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi”. Pilat a fost de acord și ei «au întărit mormântul cu strajă» (Matei 27, 63-66). Dar străjerilor dușmani, nu le-a fost spre ajutor sigilarea și așezarea pietrei celei mari pe mormânt, căci Isus a părăsit mormântul. Biserica noastră cântă cu bucurie în această zi de sărbătoare imnul: “Înviind Isus din mormânt, precum a zis mai înainte, ne-a dăruit viața veșnică, și mare îndurare”. În lumea întreagă pe mormintele creștine este înscris: “Aici se odihnește”. Deasupra mormântului Dumnezeului Iubitor de oameni, se află trimisul ceresc: «Căutați pe Isus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat. Nu este aici. Iată locul unde L-au pus» (Marcu 16, 6).

Biserica, ne amintește de fiecare dată despre acest fericit adevăr prin cuvintele: “Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le”. Prin Învierea Sa, cea luminoasă, Domnul, a arătat lumii întregi că El este Mesia, Cel promis, Mântuitorul lumii, că este Dumnezeul nostru, că învățătura Sa este cerească și neschimbată, deoarece: «cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece» (Matei 24, 35). El s-a arătat timp de patruzeci de zile discipolilor și apostolilor Săi și, după mărturia Apostolului Pavel, a apărut «deodată la peste cinci sute de frați» (1 Corinteni 15, 6). Prin aparițiile Sale a întărit credința celor care au avut privilegiul de a-L vedea viu. «Hristos a înviat din morți» (1 Corinteni 15, 20), căci «dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este credința voastră» (1 Corinteni 15, 17).

Împreună cu Mântuitorul înviat, noi credincioșii, devenim nemuritori, vom trăi cu El de-a pururi, pentru că ne-a oferit viața cea veșnică. În esență, această Sărbătoare reprezintă punctul forte al credinței noastre. În acest sens rostim cu bucurie cuvintele simbolului credinței: “Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină”. Dar viața este promisă tuturor celor care trec din lumea aceasta în sfințenie.

Părintele Andrei Șagala, un călugăr al Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, a activat mulți ani ca misionar pentru credincioșii greco-catolici din Statele Unite ale Americii, apoi s-a întors în provincia poloneză, de unde era de loc, pentru a pleca în Ucraina nou eliberată de sub administrația Sovietică. Aici a slujit cu zel apostolic, predicând Cuvântul lui Dumnezeu în rândul celor care au fost atât de mult ținuți departe de credință. A publicat numeroase culegeri de predici, însă a activat până când boala l-a culcat pe patul spitalului. Printre ultimile discuții pe care le-a purtat cu apropiații săi a fost și un proiect de predică pentru credincioșii săi: Eu aș numi-o “Voi trăi,” a spus părintele. Acest gând avea să fie ca un testament lăsat fraților în credință de acest misionar ce și-a încetat activitatea în pragul Mileniului al III-lea. Dacă cineva crede cu adevărat nu va cunoaște suferința lipsei de iubire și pedeapsa veșnică; dacă cineva îl iubește pe Dumnezeu și îi oferă întreaga sa viață ca sacrificiu, nu va umbla în întuneric, iar dacă cineva are speranță în Hristos Isus, Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă va trece din viața aceasta nu va muri, ci va fi viu pentru Împărăția lui Dumnezeu. Prin Învierea lui Isus putem și noi spune: “Eu voi trăi.”

Solemnitatea Învierii este sărbătoarea bucuriei. “Cerurile cu cuviință să se veselească, și pământul, să se bucure, și să prăznuiască lumea, cea văzută toată, și cea nevăzută: că Hristos a înviat, veselia cea de veci” (Utrenia Pascală). Suntem bucuroși deoarece, “din moarte la viață, și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi” (Idem). «Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-însa» (Ps. 118, 24).

În această zi a celei mai mari sărbători a creștinătății, să ne întărim credința și speranța în viața cea fericită, unde vom fi alături de Mântuitorul Înviat, în Ierusalimul Ceresc, căci acest lucru ne conferă puterea de a face față tuturor încercărilor și suferințelor noastre zilnice. Nu în zadar ne îndeamnă pe noi Hristos spunându-ne: «Îndrăzniți, căci Eu am biruit lumea» (Ioan 16, 33). După suferințe, după moarte și după ce a gustat părăsirea din partea apropiaților Săi, Isus a învins.

«Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-însa» (Ps. 118, 24), cântă Biserica noastră astăzi. Să ne reunim și noi glasurile în cântarea imnului din Utrenia pascală: “Ziua învierii! Și să ne luminăm cu prăznuirea, și unul pe altul să ne îmbrățișăm; să zicem: Fraților! Și celor ce ne urăsc pe noi: să iertăm toate pentru înviere, și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le”.

Rugăciune

Acesta este Paștile, Paștile Domnului. Isuse Hristoase, ne-ai păzit cu adevărat de toată pierderea și ai întins spre noi mâinile Tale părintești, cuprinzându-ne cu brațele Tale. Ți-ai vărsat pe pământ Sângele Tău cel Dumnezeiesc că să dovedești această sângeroasă și totală iubire față de oameni prin legământul pe care L-ai făcut pentru noi. Ai îndepărtat de la noi primejdia mâniei, și ne-ai redat pacea cu Cel Preaînalt… O, Tu, Cel care ești cu adevărat Singur între cei singuri și Totul în toate! Fie, ca să se primească Spiritul Tău cel ceresc.

O, Dumnezeiesc Paști, care Te cobori din cer pe pământ, Te înalți din nou la cer… Tu ești pentru toți, bucuria, onoarea, hrana și fericirea; Tu ai împrăștiat întunericul morții, tuturor ai oferit viața, porțile cerului le-ai deschis. Dumnezeu a devenit om, iar omul a devenit Dumnezeu.

O Paști Dumnezeiesc! Dumnezeul cerului se unește acum cu noi în Spirit prin libertatea Lui. Datorită Lui sala ospățului bucuriei este plină; cu toții sunt îmbrăcați în haine de nuntă… De mult nu mai sunt stinse candelele sufletelor. În chip spiritual Dumnezeu strălucește prin flăcările harurilor, în corpurile și în sufletele nutrite de uleiul grației lui Cristos.

Te rugăm Doamne Dumnezeule, veșnic Împărat al sufletelor, Hristoase, întinde Mâna Ta cea puternică asupra întregii Tale Biserici Sfinte și asupra poporului Tău credincios care Îți aparține din veșnicie, apără-l și-l păzește; îndepărtează de la el pe toți dușmanii; lasă-ne să-Ți cântăm alături de Moise, cântarea de învingere asupra morții, căci a Ta este mărirea și puterea în vecii vecilor! Amin. (După Sfântul Hipolit Romanul)

 

* * *

 

Isus: darul vieții dincolo de moarte

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Partea I-a

1. Prologul

Primul lucru pe care îl aflăm deschizând Evanghelia după Ioan este Prologul -partea introductivă a Evangheliei- chiar dacă a fost scris la sfârșitul întregii Evanghelii. De fapt, el este sinteza întregii Evanghelii, deoarece Ioan descrie parcursul Cuvântului, care era lângă Dumnezeu, chiar înaintea creației și “prin care toate s-au făcut”. Întregul univers datorează existența sa, Cuvântului. La fel ca “Înțelepciunea” lui Dumnezeu (cfr. Pilde 8, 22-31), și “Cuvântul” dorește să se apropie cât mai mult de oameni, făcându-se trup în Isus Cristos, care venind între noi, și-a împlinit misiunea și s-a reîntors la Tatăl, ne spune Prologul.

Afirmând că “La început a fost Cuvântul“, Ioan reia cea dintâi propoziție din Biblie: “La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul” (Gen. 1, 1), dorind să sublinieze faptul că Dumnezeu a creat totul prin Cuvântul Său: El “vorbește și toate se fac” (Ps 33, 9; 148, 5). În al doilea rând, evanghelistul dorește să ne comunice că există “un început” ,înaintea începutului din Cartea Facerii (în care se spune că Dumnezeu a creat lumea), adică, Cuvântul este veșnic și se află la originea tuturor lucrurilor create…

Spunându-ne că acest Cuvânt a venit în mijlocul nostru… și ne-a mântuit, evanghelistul dorește să ne clarifice faptul că Dumnezeu ne-a mântuit… și nu un om oarecare! Astfel, am fost înălțați la nivelul lui Dumnezeu pentru că El s-a coborât la nivelul nostru: acesta este mesajul Prologului lui Ioan.

O altă idee importantă exprimată în Prolog este că acest Cuvânt viu, prezent în toate lucrurile, strălucește în întuneric. Întunericul încearcă să înlăture lumina, dar nu reușește, deoarece dorința după Dumnezeu -prezentă în inima fiecărui om- nu o poate stinge nimeni, căci mul nu reușește să trăiască fără Dumnezeu!

Cuvântul -care pe toate le-a făcut- se arată în istoria omenirii și în mod particular, în istoria Poporului Ales. Dar: “A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit“. Prin cuvintele “ai săi“, Ioan desemnează fie puterea politică a Imperiului Roman, fie “religia ebraică” a epocii, ambele incapabile să recunoască prezența lui Dumnezeu, manifestată în Isus.

Dar oamenii care primesc Cuvântul lui Dumnezeu, devin fiii și fiicele Lui, nu datorită meritelor lor sau apartenenței la poporul iudeu, ci pentru simplul fapt că se încred în Dumnezeu, care în bunătatea Sa, ne așteaptă să mergem la El și ne primește… Cuvântul lui Dumnezeu intră, pătrunde în om și-l face să se simtă fiu sau fiică a Lui, prin puterea harului Său.

De fapt, Prologul ne vestește că Dumnezeu nu ne-a abandonat, că El nu dorește să stea departe de noi. De aceea Ioan ne spune “Cuvântul s-a făcut trup și a venit să locuiască în mijlocul nostru“. Dacă în Cartea Ieșirii ni se arată că -în timpul călătoriei prin deșert- Dumnezeu trăia într-un cort, în mijlocul poporului (cfr. Ex. 25, 8), evanghelistul subliniază că acum Dumnezeu s-a apropiat la maximum de noi, în Isus, “plin de har și de adevăr“.

2. Timpul

Evanghelia ne spune: Cuvântul este creatorul “universului” și al “timpului” și a venit să locuiască între noi. Fiind o lucrare a lui Dumnezeu, “timpul” nu este gol, ci există datorită plinătății prezenței lui Dumnezeu… Prin urmare, viața nu-și are sensul final în realizările noastre limitate, ci în prezența lui Dumnezeu, lăsat să pătrundă în inimile noastre!

Recunoașterea acestei prezențe nu este ușoară. Venind în mijlocul nostru, Isus ne descoperă drama timpului. Timpul trebuie să fie Înviat de răul care a pătruns în el. Atunci când omul se consideră mai presus de Dumnezeu sau I se împotrivește și pretinde să se realizeze prin propriile puteri, înlocuiește chipul său de fiu al lui Dumnezeu, cu realitatea sa personală, limitată. Astfel I se opune lui Dumnezeu, devenind un Anticrist.

“Timpul” implică o luptă, un efort, fiindu-ne lăsat pentru ca să-L recunoaștem pe Cristos: “A venit între ai săi și ei nu L-au primit“. De fapt, substanța credinței/necredinței și a fericirii/nefericirii omului constă în: recunoașterea și urmarea lui Dumnezeu, a luminii Sale, a adevărului Său sau, refuzarea acestor mistere. Să nu uităm că, numai de la Isus întrupat, omul primește har și putere ca să se apropie de adevărata sa menire: mântuirea. Doar înfrățindu-se cu Isus, creștinul își realizează viața și intră în familia lui Dumnezeu! Timpul ne-a fost dat pentru ca mărirea, gloria și lumina lui Dumnezeu să se arate și să se răspândească la toți oamenii din lume, ca să-L recunoască pe adevăratul Dumnezeu și să primească mântuirea Sa. Astfel, Sf. Augustin ne spune: “Isus s-a născut ca om în istorie, a intrat în timp, pentru ca pe noi să ne introducă în dimensiunea eternă, veșnică a timpului, unde să ne împărtășească comuniunea, fericirea și viața Tatălui. S-a făcut om, pentru ca omul să poată deveni Dumnezeu; pentru ca omul să poată mânca pâinea Îngerilor, Domnul Îngerilor s-a făcut om“.

Ce înseamnă pentru un creștin, să fie atent la “trecerea timpului”? Cu siguranță că nu reflectă mentalitatea culturii noastre de a lua hotărâri în prezent, de a decide unde să investească, de a profita de ocazia care se ivește și apoi de a muri. Pe un creștin “trecerea timpului” nu trebuie să-l transforme în pesimistul nihilist, care privește doar la viitor sau se lasă cuprins doar de nostalgia trecutului (pe care l-a pierdut).

Timpul nu este o înșiruire de momente, ale căror sensuri nu le cunoaștem, ci se îndreaptă către o împlinire, o plinătate, către o mântuire a lui, a vieții, a întregii existențe create. Acest lucru ni-l spune o persoană: Fiul lui Dumnezeu făcut om, pogorât în istorie pentru a dărui sensul plin vieții noastre: mântuirea… El a venit să împlinească dorința omului de infinit și să nu permită ca timpul să dispară în neființă. Sensul vieții omului constă în a se ști fiu al lui Dumnezeu, iar dacă este fiu, nu are această calitate doar în timpul trecător, ci în Eternitatea către care se îndreaptă.

Iubiților! Trebuie să ne bucurăm, deoarece, acest Dumnezeu a dorit ca fiecare om care se naște pe pământ să știe că este binecuvântat: “Să te binecuvânteze Domnul și să te apere… Să te ajute și să-ți dea pacea“. Acesta este sensul adevărat al vieții omului, în ciuda trecerii timpului.

De fapt, cu toții suntem chemați să-L urmăm pe Cristos pe drumul Crucii, pentru ca să intrăm împreună cu El în Împărăția celor înviați. Numai împreună cu Cristos -prin puterea Spiritului- vom intra în timpul care ne face pe toți, frați și fii ai lui Dumnezeu, îmbrăcați în lumina învierii și în dragostea divină care ne-a mântuit, în comuniunea fericită a tuturor sfinților.

Faptul că Ioan Maria Vianey spunea: “Cred că o persoană care nu ascultă Cuvântul lui Dumnezeu cum trebuie, nu se va putea mântui: niciodată nu va ști ce să facă pentru ca să primească darul mântuirii“, trebuie să ne determine să cugetăm și să facem alegerile noastre corecte de viață, pe calea care duce la plinirea timpului, la Învierea veșnică.

Partea II-a

1. Învierea după Evanghelia lui Ioan

Nici o evanghelie nu ne descrie Învierea, ci numai semnele învierii și aparițiile Celui înviat…

“În prima zi a săptămânii Isus învie” (Io. 20, 1). Isus a Înviat! Viața nouă țâșnește, începe pentru omenire o istorie nouă, nimic nu mai este ca înainte: totul are un sens nou, pozitiv, definitiv. De fapt, “Mormântul gol a devenit leagănul creștinismului” (Sf. Ieronim).

În descrierea învierii, evanghelistul Ioan subliniază că el intrând în mormânt “văzu și crezu” (Io 20, 1-9). Ce a văzut, dacă Isus nu mai era acolo? De un lucru putem fi siguri: văzând, a crezut.

Înaintea ucenicilor, la mormânt fuseseră femeile: trei, după Evanghelia lui Marcu și una (Maria Magdalena), după cea a lui Ioan. Prin urmare, în dimineața Paștilor, Biserica -toți cei care cred în învierea Domnului- este alcătuită dintr-un mic grup de femei.

Ultimele persoane -care au părăsit Golgota- și primele, care primesc și transmit mai departe vestea învierii, sunt femeile. Acest fapt ne învață cum credința nu se măsoară în funcție de genul masculin sau feminin, ci de cuantumul în care omul își recunoaște păcatele, se căiește de ele și învață de la Domnul să iubească. Maria Magdalena este acolo și-și demonstrează iubirea sa pentru Isus, pentru că “mult i s-a iertat”. Privind la exemplul Mariei, notăm că Paștile înseamnă a-L căuta, a-L afla și a-L mărturisi pe Isus, singurul în care este îndurare, iertare și mântuire.

Deoarece primii martori ai Învierii au unit vestirea Evangheliei cu coerența vieții, înseamnă că adevărații vestitori ai Învierii sunt și trebuie să fie persoane “contagioase”, transformate de vestea lui Isus înviat, persoane care trăiesc valorile superioare ale spiritului, singurele capabile să “molipsească” alte persoane, și să le îndrepte către adevăratele valori: acceptarea și răbdarea totală, în pace, în mijlocul suferinței, speranța în fața morții, rugăciunea ca și abandonul în mâinile Tatălui, bucuria în a-i sluji pe alții, cinstea, umilința și autocontrolul, promovarea binelui altora, atenția față de nevoile celor săraci, mărturisirea lui Dumnezeu... “Sărbătorește bine Paștile numai omul care știe să iubească, să ierte, fără să aibă gânduri de răzbunare Aceasta este vestea cea bună care izvorăște din Înviere și pe care toți oamenii trebuie să o cunoască!

Paștile nu sunt o sărbătoare individuală, ci a tuturor, căci: “Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim!”. Participând la Liturghia Învierii și la Euharistie, exprim o nevoie, o latură esențială a vieții: aceea de a fi și a trăi în relație cu alții. “Existențele -viețile noastre- sunt în comuniune profundă între ele, legate una de alta. Nimeni nu trăiește singur. Nici un om nu păcătuiește singur. Nimeni nu se mântuiește singur. Viața altora pătrunde continuu într-a mea, în modul cum gândesc, în ce spun și în ceea ce fac. Dar și viața mea influențează viața altora. În bine și în rău. Dar să nu uităm că speranța realizării noastre este și speranța realizării altora” (Spe Salvi, 9).

Cristos cel înviat ne cheamă la buna înțelegere, la solidaritate și la sinceritatea reciprocă… La Paști -prin trecerea lui Isus de la moarte la viață, Înviere- omul a înțeles că a găsit un aliat în Dumnezeu, în lupta sa împotriva păcatului (care îi distruge viața), căci prin moartea Sa, Cristos ne-a cumpărat cu prețul scump al sângelui Său, eliberându-ne de păcate (cfr. 1 Pt. 1, 18-19).

Prin ceea ce Mântuitorul a făcut pentru noi, înțelegem că primim de la El o iubire totală și fără părere de rău. Paștile sunt prilej de bucurie, pentru că Isus coboară continuu în inimile noastre pline de păcate și nu ne abandonează în mijlocul greutăților, necazurilor și durerilor noastre. Cel Înviat vine neîncetat la noi și trăiește împreună cu noi. Celebrăm cu adevărat Paștile numai dacă îi permitem lui Isus să ne ia de mână și să ne urce în înălțimi, pentru a gusta lumina Tatălui.

Să nu avem impresia că a fost simplu pentru apostoli să primească și apoi să vestească Învierea! De fapt, teama de a fi persecutați îi determină să se închidă în Cenaclu. Doar femeile ies ca să împlinească ultimul ritual… pentru un mort. Mai mult, în cuvintele lipsite de speranță ale celor doi ucenici pe drumul către Emaus, se reflectă starea sufletească a tuturor apostolilor (cfr. Lc. 24, 19-21).

Iubiților! Moartea ne tulbură… Chiar dacă apostolii au fost martorii unor învieri pe care Isus le-a făcut, le era greu să înțeleagă sensul patimilor și morții Domnului. Chiar și strigătul centurionului: “Cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu“, n-a luminat inimile lor. În fața morții, apostolii au uitat de toate Scripturile: de faptul că Petru L-a proclamat “Fiul lui Dumnezeu cel viu” (Mt. 16, 16), de schimbarea la față de pe Tabor…

Totuși, încurajați de sfințenia de pe urmă a ucenicilor și a miilor de martiri, care au plătit cu prețul vieții credința lor, noi trebuie să credem în Acela care a zis: “Eu sunt Învierea și Viața, cine crede în Mine, chiar dacă moare, va trăi, și cine trăiește și crede în Mine, nu va muri în veci” (Io. 11, 25-26).

2. Ioan și Petru

Evanghelistul descrie faptul că -în urma anunțului femeilor- cei doi ucenici “fug” la mormânt. Faptul că fug, este esențial! Dacă tu te predai, te oprești și hotărăști că nu mai este nimic de făcut, că nu mai are rost să trăiești (dacă tu nu cauți ajutor și nu accepți să fii ajutat), atunci nu se mai poate face nimic.

Ioan și Petru merg la mormânt, numai că Petru nu vede nimic. Când ei ajung, Ioan se închină (Io 20, 5), dar Petru, nu (Io 20, 6). “A se închina“, desemnează atașamentul umil al ucenicului, al celui care renunță la propriile idei -scheme mentale- în fața noului pe care îl vede. De fapt, și Ioan credea că “Totul s-a terminat!“, dar în fața unor elemente noi își schimbă părerea: “Nu s-a terminat!“. Prin urmare, dacă Ioan este disponibil să se lase educat de ceea ce vede și să se schimbe, Petru este mai ferm. Din această cauză, acesta din urmă, la mormânt, nu va vedea semnele Învierii.

Iubiților! Ioan ne învață că în viață, trebuie să ne închinăm, să fim umili, dispuși să ne schimbăm, să acceptăm că am greșit și să căutăm să ne îndreptăm. Dacă tu hotărăști să nu te schimbi, nimic nu se va schimba (Un om nu a vorbit 30 de ani cu fratele său, doar pentru că așa a decis! Din fericire, copiii lor i-au împăcat, iar ei se sună zilnic, la telefon, ca și cum ar dori să recupereze timpul pierdut…). Dacă tu te schimbi, viața ta se schimbă!

Petru și Ioan sunt două modalități de a crede, de a ne apropia de Dumnezeu: Petru, dur, piatră… este cel care vrea să înțeleagă totul, să respecte cu strictețe principiile, fapt care îi limitează mintea doar la ceea ce este logic, rațional; Ioan, “ucenicul pe care Isus îl iubea” (Io. 20, 2) este, cum sugerează numele său, iubire, intuiție, sentiment, emoție, interiorizare.

Mintea controlează sentimentele și caută să le stăpânească, deoarece sunt asemenea unor valuri imense, care pot să doboare orice. Mintea ne slujește pentru a înțelege, pentru a explica, a interpreta. Dar organul vieții este inima, iubirea, vitalitatea, stupoarea, credința, cunoașterea lui Dumnezeu, lucruri care se percep, se simt, se speră și se experimentează. Pentru toate acestea, omul are nevoie de inimă… Mintea este doar capabilă să explice ceea ce s-a întâmplat.

Petru -mintea, rațiunea- va vedea multe lucruri, dar nu le va simți în inima sa. Ioan -iubirea, sensibilitatea, sentimentul profund- nu doar va vedea, ci le va simți în interiorul său și va începe să înțeleagă… Când ești în Biserică, lasă gândurile tale de-o parte și ascultă-ți inima. Astfel vei putea percepe prezența lui Dumnezeu și vei descoperi o bogăție de lumină și de viață plină, înăuntrul tău.

Evanghelia se folosește de trei verbe pentru a exprima fenomenul “a vedea”: “blepo”, a vedea la nivel material (“Azi văd lumina soarelui“); “theoreo”, care înseamnă a privi cu atenție și a pune întrebări (“Ce ar fi viața fără lumina soarelui?“); “orao” care exprimă privirea, văzul din punct de vedere al credinței, privirea care pătrunde în interior (“Fiecare avem în interiorul nostru lumina soarelui“). Petru se oprește în privirea sa la “theoreo” (Io. 20, 6): el nu vede nimic din punct de vedere al credinței. Ioan face un pas înainte, de la “blepo” (Io. 20, 5) la “orao” (Io. 20, 8) și vede cu ochii credinței… (Vine fiul tău acasă cu un desen și tu spui “Da. Este frumos!” -fără ca să îl privești, pentru că te gândești numai la viața ta. Blepo!.. Iei desenul în mână și spui: “Cred că te-ai străduit mult să-l faci. Bravo!“. Theoreo… Înțelegi că acel desen l-a făcut pentru tine, că este un cadou pentru tine: “Și eu te iubesc mult, mult de tot!” Orao!).

3. Îngeri și oameni

Soldații care în viață păzeau un om mort -simbol al celor care sunt de partea minciunii- se blochează înaintea învierii și sunt “ca și morți“. Ei sunt cei care țin partea puternicilor răi ai acestei lumi, cei care sunt atenți ca adevărul să nu triumfe.

Femeile -care în viață L-au urmat- sunt pline de bucurie și devin martorele învierii.

Îngerul le ajută pe femei, pentru că le citește în inimi și știe că ele nu vizitează în mod simplu sau aleatoriu, un mormânt, ci vin să caute pe Cineva. Femeile ne învață că nu trebuie să ne oprim din căutarea lui Dumnezeu: ele nu caută puterea sau pe cineva care să le rezolve problemele… Îl caută pe cel Răstignit, pe Unul pe care L-au văzut suferind și murind… Noi pe cine căutăm?

Acestor femei le sare în ajutor Îngerul și le spune să caute, dar nu cu frică “Nu vă temeți“. Nu-L căutați aici, unde L-au pus oamenii care au dorit să-L elimine, ci în locurile în care El a promis să se arate. Cu alte cuvinte, căutându-L pe Dumnezeu, trebuie să respectăm Scripturile.

Mergeți și vestiți fraților Mei“… Iată schimbarea Învierii! Isus nu îi mai numește ucenici, ci frați ai Lui, în ciuda trădărilor pe care le-a îndurat de la ei și a faptului că pricepeau tare greu… Ei sunt iertați și avansați în grad: “Frații Fiului lui Dumnezeu“. Noi avem puterea să-i chemăm frați sau surori pe cei care ne-au jignit, ofensat, rănit? Isus Înviat să ne dea această tărie… ca împreună cu El, să înviem noi și cei dragi ai noștri.

4. Maria Magdalena

Maria L-a iubit mult pe Isus, care îi restituise viața, eliberându-o de cei șapte draci, iar ea i-a dăruit Lui, viața sa. Acum că El a murit, îi lipsește orice punct de referință: iubirea, compasiunea, puterea, prietenia Lui…

Când te părăsește cineva drag, aproape că nu mai reușești să trăiești: viața nu mai este ca înainte. De fapt, Maria își exprimă starea sufletească prin plâns (cfr. Io. 20, 13). Problema ei este că-L considera pe Isus ca fiind “Domnul său” în exclusivitate, asemenea părinților care se simt proprietarii fiilor lor. Unii părinți nu înțeleg că toți oamenii -inclusiv pruncii lor- sunt fiii lui Dumnezeu.

Isus ne cere să privim la ceilalți oameni și să-i iubim, dar să nu ne lipim inima de nici un om. Inima trebuie să ne-o lipim doar de Dumnezeu! Să trăim cu cei din familia noastră, dar niciodată să nu-i tratăm de sus, considerându-ne stăpânii lor… “Privește-ți pruncii, bucură-te, dă-le toată iubirea posibilă, dar nu pretinde nimic de la ei. Privește-i și împarte-le din bunurile tale, dar nu aștepta să te răsplătească, nu te baza pe ajutorul lor. Adu-ți aminte că sunt diferiți de tine și nu trebuie să le impui ideile tale. Lasă-i să-și împlinească viața lor, proiectul lor… Înțelege că tu ai menirea ta, calitățile tale, misiunea ta și ei au calea, menirea și misiunea lor

Evanghelia ne spune că Maria privea înapoi (Io. 20, 14): încă era marcată de trecut, blocată și astfel nu trăia prezentul. De fapt, va trebui să mai privească odată… să se întoarcă în prezent și să privească înainte (cfr. Io. 20, 16). Pornind de la comportamentul Magdalenei, Ioan descrie “moartea” ca pe ceva care te ține blocat cu gândul la evenimentele care au avut loc în trecut. Însă omul cel care privește în urma sa, nu poate să meargă înainte. Tocmai din acest motiv Isus îi zice: “Nu mă opri, reține!” (Io. 20, 17), “lasă-mă să merg“.

Ești supărat că lucrurile nu au mers după cum doreai tu, că alții nu te respectă, că unii te-au jignit sau înșelat? Indiferent care dintre aceste lucruri le-ai experimentat, iartă! Nu le ține în tine! Nu sta cu mintea blocată în trecutul care nici nu mai există și care nu se mai poate schimba. Ce a fost, a fost, nu se mai poate schimba. Trăiește ca un om liber, nu te lega cu lanțurile supărării, mâniei, răzbunării; lasă morții să-și îngroape morții, tu ești fiul vieții, stai cu cei vii!

Iubiților! Dacă suntem atenți, adevăratul miracol al Magdalenei și al apostolilor este faptul că I-au permis lui Isus să plece… Doar astfel au putut să-L regăsească în inimile lor, pentru totdeauna. E greu să trăiești fără soțul/soția cu care te-ai împăcat atât de bine. Lasă-l să plece! Învață să trăiești fără el și vei descoperi că moartea lui se va schimba în viață, în inima ta.

Ai fost rănit, ai suferit? Lasă durerea să se exprime, nu o ține ferecată în tine. Dacă o ții în tine, vei suferi toate zilele vieții tale. Exprimă-ți cuviincios supărarea, renunță la răzbunare și acceptă faptul că ai fost rănit. Dacă față de acea persoană mai simți durere, dorință de răzbunare sau neplăcere… încă nu te-ai vindecat. Dacă tu ierți, vei vedea cum moartea din tine se transformă în viață.

În sfârșit ai înțeles că nu reușești să te înțelegi cu pruncii tăi. Faptul că trebuie să analizezi modul cum i-ai educat și ce fel de părinte ai fost pentru ei, este prea dureros și ți se pare că totul s-a dus… Dar dacă începi să discuți și dacă îți schimbi comportamentul față de ei, într-o zi vei avea o relație nouă și bună cu pruncii tăi. Să nu uităm că din mormânt a răsărit viață; din orice insucces poate să răsară un mare succes!

Paștile ne spun că în moarte există viață, o viață mai puternică și mai frumoasă: viața divină, viața veșnică. Iată ceea ce ne dă speranță. Amin!