Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a VII-a după Rusalii
Evanghelia: Matei 9,27-35
Apostolul: Romani 15,1-7

Matei 9,27-35

Plecând Isus de acolo, doi orbi se țineau după El strigând și zicând: Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la El orbii și Isus i-a întrebat: Credeți că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credința voastră, fie vouă! Și s-au deschis ochii lor. Iar Isus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeți, nimeni să nu știe. Iar ei, ieșind, L-au vestit în tot ținutul acela. Și plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Și fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulțimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat așa în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Și Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
pr. George Dimopoulos
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Mihai Tegzeș
pr. Vasile Rob
PF Daniel Ciobotea

 

* * *

 

“Credeți că pot să fac Eu aceasta?”

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Doi orbi au strigat către Isus: “Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David”. Isus i-a întrebat: “Credeți că pot să fac Eu aceasta?” Ei i-au răspuns: “Da, Doamne”. Atunci El le-a atins ochii, vindecându-i de orbire. “Credeți că pot să fac Eu aceasta?”

Poate El? El care a spus: “Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer și pe pământ”? Poate El? El care a spus: “Ți se pare că nu pot să rog pe Tatăl Meu și să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?” Poate El? El care a proclamat: “Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi”? Poate El? El care a creat universul din nimica; El care a pus puterea în atom; El care l-a vindecat pe cel bolnav și l-a înviat pe cel mort? Poate El? El care i-a spus lui Iov: “Unde erai tu, când am întemeiat pământul?” Poate El?

Oamenii încearcă în ziua de astăzi să se salveze prin tot felul de puteri: puterea albă, puterea neagră, puterea apei, puterea aerului, puterea florilor, și puterea politică. Toate aceste puteri au eșuat, și numai una rămâne: Puterea lui Dumnezeu. “Cristos”, spune Sf. Pavel, “puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu”.

A-l cunoaște pe Dumnezeu în Cristos nu este doar o descoperire intelectuală. Este și aceasta, dar este mult mai mult. Este o experiență de putere, nu ceva ce realizăm noi, ci ceva ce Dumnezeu pune în noi. Întrebați-i pe cei doisprezece pescari de oameni cum au putut să se elibereze de slăbiciunile lor și să meargă să schimbe lumea; și vă vor răspunde: “Nu noi – ci Cristos!” “Credeți că pot să fac Eu…?” Da, Doamne! Întrebați un alcoolic sau un dependent de droguri recuperat cu a putut să se elibereze de teribila lui dependență, și vă va spune: “Nu eu, ci Cristos în mine! Fără puterea Sa aș fi în continuare înrobit” “Credeți că pot să fac Eu…?” Da, Doamne!

Atunci când viața mea este un eșec, Cristos nu vine la mine să îmi spună: “Trebuie să încerci din nou! Trebuie să încerci mai mult decât ai încercat înainte”. Nu este nici o veste bună în aceasta; nu ar face decât să mă conducă la disperare. El vine însă la mine și îmi spune: “Apropie-te de Dumnezeu, și El va face pentru tine! Apropie-te de Mine, și puterea Mea va fi a ta”. “Credeți că pot să fac Eu…?” Da, Doamne! Un tată și-a pierdut singurul copil într-un accident tragic. Întreaga lui lume s-a prăbușit. A spus mai apoi: “Trei căi erau deschise în fața mea: disperarea, băutura sau Cristos. L-am ales pe Cristos, și de aici a venit puterea”. “Credeți că pot să fac Eu…?” Da, Doamne!

Gert Behanna din “The Late Liz” a trecut prin iadul alcoolismului. A încercat de mai multe ori să se sinucidă. În final, a fost trimisă la un psihiatru. Ieșind din cabinetul lui, s-a trezit rostind un cuvânt pe care nu îl mai rostise înainte decât în înjurături: “Nu am nevoie de un psihiatru. Am nevoie de Dumnezeu”. În acea seară a căzut în genunchi lângă patul ei și s-a rugat: “O, Dumnezeule, dacă ești pretutindeni, sper că mă vei ajuta, pentru că cu siguranță am nevoie de aceasta”. “În douăzeci de minute”, a spus ea, “totul s-a schimbat”. Puterea lui Cristos a venit în viața ei și de atunci ea a devenit o persoană nouă. “Credeți că pot să fac Eu…?” Da, Doamne!

Să ascultăm mărturia unui alt creștin: “Întotdeauna am știut că Isus este necesar, dar nu am știut până acum că El este de ajuns”. El este de ajuns. Doar El poate! Puterea lui Cristos este disponibilă pentru cei care cred în El, care își încredințează viețile lor sfărâmate, goale, plinătății harului Său. Cristos nu le-a spus apostolilor Săi: “Mergeți în lume și să aveți noroc”. El a spus: “Mergeți… și fiți siguri de aceasta – Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Niciodată, niciodată nu vă voi dezamăgi sau părăsi.” În această relație personală, vitală cu Cristos cel viu găsim puterea de a învinge. Problema cu mulți dintre noi este aceea că nu așteptăm sau anticipăm puterea care vine de la Cristos. Nu credem cu adevărat în ea, așa că nu o primim. Căutăm alte puteri care invariabil ne dezamăgesc.

Orbii au venit la Isus cu orbirea lor. El i-a atins. S-au vindecat. Și noi, să venim astăzi la El cu slăbiciunile noastre, cu păcatele, problemele și orbirea noastră. Ca și ei putem spune: “Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David”. El ne va întreba: “Credeți că pot să fac Eu aceasta?” Dacă răspunsul vostru va fi: “Da, Doamne!”, El ne va umple cu o putere interioară care va fi mai mult decât ceea ce ne-am imaginat noi vreodată. “Niciodată nu s-a arătat așa în Israel.” Nu există nimic în viață asemenea experienței de a primi revărsarea prezenței și puterii Sale.

Astăzi ne confruntăm tot mai mult cu amenințătoare crize de energie. Penele de curent electric sunt tot mai dese. Însă pentru aceia care cred cu adevărat în Isus și își încredințează viața lor Lui și Spiritului Său cel Sfânt, nu va exista niciodată vreo pană de energie. Puterea care se află în spatele nostru va fi întotdeauna mai mare decât sarcina din fața noastră.

Să ascultăm experiența personală a Sf. Pavel: “Dumnezeul meu să împlinească toată lipsa voastră după bogăția Sa, cu slavă, întru Cristos Isus” (Filipeni 4,19).

“Credeți că pot să fac Eu…?” Da, Doamne!

 

Rugăciune.

“Celui ce poate să facă, prin puterea cea lucrătoare în noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi Lui fie slava în Biserică și întru Cristos Isus în toate neamurile veacului veacurilor. Amin!” (Efeseni 3,20-21).

 

* * *

 

Despre binefacerile lui Dumnezeu

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

În cei mai bine de treizeci de ani de activitate publică, Isus a trecut pe pământ revărsându-Și asupra tuturor celor suferinzi belșugul binefacerilor trupești și sufletești, prin nenumărate minuni, expresie a iubirii și milei Sale nețărmurite față de om. “Și umbla Isus prin toate orașele și satele, învățând în adunările lor, predicând Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și neputința în popor” – notează în încheiere evanghelia de astăzi (Matei IX, 35).

Atât de multe au fost minunile săvârșite de Mântuitorul încât Sfântul Ioan, apostolul și evanghelistul, remarcă la sfârșitul evangheliei sale: “Sunt și alte multe pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar scrie una câte una, mi se pare că în toată lumea nu ar încăpea cărțile ce ar trebui scrise” (Ioan XXI,25).

Cei doi orbi din fragmentul evanghelic citit astăzi, după ce au fost vindecați în mod miraculos de Isus, neputându-și stăpâni bucuria și recunoștința Îl vestesc pretutindeni pe divinul Binefăcator care le dăruise lumina ochilor, deși Isus le porunci să nu spună nimic. De asemenea, cei ce văzură cum Isus îl vindecă pe omul mut și îndrăcit, declară în uimirea lor că niciodată nu au văzut așa ceva în Israil.

Fără îndoială, nimeni nu și-ar fi putut stăpâni uluirea în fața unor minuni ca acelea de care au beneficiat cei doi orbi și nefericitul mut și îndrăcit. În fața minunii, orice om este adânc impresionat și nu poate să nu-L recunoască pe Dumnezeu ca autor al ei, afară de cazul în care sufletul este întunecat de orgoliu și prejudecăți, iar inima învârtoșată de vicii.

Dar oare numai în prezența unei minuni considerată în sensul strict al cuvântului, adică a unei intervenții directe a lui Dumnezeu în ordinea firească a lucrurilor, prin care El suspendă pentru un moment efectul legilor ce conduc natura, pentru a-și arăta atotputernicia, înțelepciunea și iubirea Sa, numai în fața unei astfel de minuni trebuie să ne mirăm și să adorăm măreția lui Dumnezeu? Oare nu însăși această ordine și finalitate din universul mic și universul mare în care mă mișc și trăiesc, această minunată întocmire a ființelor, începând cu cea mai neînsemnată vietate, până la această încă enigmatică ființă care este omul, coroana creaturilor, sinteza lumii materiale și a celei spirituale, constituie o permanentă invitație la adorație, la admirație, la recunoștință și la mulțumire față de Creatorul acestor minunății? Este adevărat, faptul că tot ce ne izbește retina își urmează cursul obișnuit, stabilit de legi fizice, de la care nu se abate, dă falsa impresie că totul există și merge de la sine, că nu ar putea fi altfel de cum vedem, că nu ar fi nevoie de o intervenție care să mențină universul în existență și mișcare. Dar aceasta este o gravă și profundă greșeală, căci nu numai Teologia ci și filosofia sănătoasă ne descoperă că, în ultimă analiză, orice creatură, universul întreg, nu-și are existența și mișcarea de la sine, ci de la o unică Ființă care există de la Sine și prin Sine, deci nimic nu își poate păstra ființa fără continua susținere din partea acelei Unice Ființe, cauză a tuturor cauzelor, care este Dumnezeu, iar fără El totul ar dispare în nimicul din care a fost scos prin creare. Astfel că totul este o continuă creare. Aceasta e ceea ce Teologia numește concursul divin, prin care Dumnezeu conservă lumea în existență și mișcare.

Și atunci nu trebuie oare să trăiesc în conștiința că toată viața mea este un cvasimiracol continuu, că sunt beneficiarul unei neîntrerupte intervenții binefăcătoare a lui Dumnezeu, cum ne-o spune și nouă, precum atenienilor, Sfântul Pavel: “În Dumnezeu trăim, suntem și ne mișcăm”? (Fapte XVII,22).

Nu este aproape un miracol că Dumnezeu îmi păstrează sănătatea, facultățile trupești și sufletești, de vreme ce aș merita ca în clipa când am păcătuit să-Și retragă sprijinul Său ca să dispar în moartea veșnică, în iad?

Nu este, oare, o minunăție a iubirii Sale faptul că, în loc să mă facă un vierme, mi-a dat posibilitatea de a contempla măreția spectacolelor ce mi le oferă mereu natura? “Privește cât de variat îți împodobesc fața cerului: de dimineața până seara, această frumusețe provine de la Mine pentru a stârni în tine dorința laudei, gustul adorației, iubirea Iubirii. Eu îți reînnoiesc în fiecare zi acest spectacol pentru a-ți reînnoi inima. Cunoști tu pe cineva care caută cu atâta iscusință să-ți placă? (…) Cine îți decupează norii în formele care îți plac? Ce inginer îți poate aduce valurile mării până la picioarele tale? Ce negustor îți poate aduce păsări în pomii din grădina ta și fluturi în jurul florilor? Deschide bine ochii și privește Iubirea! Oriunde privești este El (…). Fii atentă, bineștiind că eu urmăresc fiecare suflet ca și cum ar fi singurul de pe pământ”.

Astfel îi vorbea Isus Gabrielei Bossis, acelui suflet care s-a distins ca autoare de piese de teatru și ca interpretă a propriilor sale opere, parcurgând cu trupa sa nu numai orașe din Europa, ci și din Canada, fiind învrednicită să-și trăiască viața în convorbiri aproape continue cu Isus, în călătoriile ei, convorbiri pe care le-a adunat în niște volume intitulate “El și eu”.

Suntem beneficiarii iubirii lui Dumnezeu nu numai prin binefacerile Sale în planul creației fizice, naturale, ci în mod deosebit în planul creației spirituale, începând cu ridicarea noastră în însuși actul creării la demnitatea supranaturală de fii ai lui Dumnezeu, chemați la unirea intimă cu El, aici și în veșnicie. Și cu toate că omul, prin păcat, a disprețuit acest dar și pe Creator, Dumnezeu care este însăși Iubirea S-a plecat din nou spre el, făcându-Se El Însuși om, ca prin moartea Sa acceptată de bună voie, în locul omului, pe om să-l facă Dumnezeu, să-l reașeze în demnitatea din care căzuse; iar pentru a asigura tuturor oamenilor posibilitatea mântuirii, Isus, Dumnezeul întrupat, a înființat Biserica, Trupul Său Tainic prin care El îi învață pe oameni ce trebuie să știe și să facă pentru a se mântui, precum și mijloacele necesare prin care ei primesc ajutoarele divine în acest scop: rugăciunea și Sfintele Taine.

Cine, în afară de tine, frate creștin, știe luminile și mângâierile cerești în atâtea încercări, pacea pe care Mântuitorul ți-a împărtășit-o în scaunul Spovedaniei? Nimeni, în afară de tine, nu poate tălmăci bucuria primită prin împăcarea cu El și prin împărtășirea cu trupul Său, precum și în alte prilejuri în care ai putut constata degetul lui Dumnezeu în viața ta, când ți-a ascultat rugăciunea, dar și când nu ți-a dat ce ai cerut, ca să-ți dai seama mai târziu că dacă ți-ar fi împlinit cererea ar fi fost pentru tine un rău, vremelnic ori chiar veșnic?

Nu sunt pentru tine toate aceste daruri și binefaceri tot atâtea minunate intervenții ale Proniei divine menite să-ți ajute a-ți îndeplini chemarea de creștin, de fiu al Tatălui ceresc, de membru al acestei cetăți pământești și totodată al cetății cerești, de mădular al adevăratei Biserici a lui Cristos?

Nu este, oare, viața fiecăruia un șir neîntrerupt de intervenții ale milei divine, încât trebuie să recunoaștem cu profetul Ieremia: “Îndurările Domnului nu s-au sfârșit, milostivirile lui nu încetează; ele se reînnoiesc în fiecare dimineață”? (Plângeri 3, 22). Și nu trebuie ca viața să ne fie o continuă adorare și mulțumită pentru ceea ce face Dumnezeu pentru noi în fiecare clipă, pe plan natural și pe plan supranatural?

Da! Voi repeta mereu cu Psalmistul: “Binecuvântează, sufletul meu, pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui; Binecuvântează sufletul meu pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui! Pe Cel ce-ți iartă toate fărădelegile, pe Cel ce te vindecă de toate bolile, pe Cel ce îți scoate viața din groapă; pe Cel ce te încununează cu iubire și duioșie; pe Cel ce te satură cu bunătăți și îți reînnoiește, ca ale vulturului, tinerețele” (Psalm 102, 1-5). Amin.

 

* * *

 

Rugăciunea

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

Cum prea bine știm toți, și cum de altfel a fost definit încă din antichitate, omul este un animal rațional. Ca atare, el singur dintre toate ființele de pe pământ se poate ridica, prin raționament, de la lucrurile materiale la cele spirituale, de la efect la cauză și astfel să-și dea seama că toate lucrurile însuflețite precum și cele neînsuflețite depind în existența și în toate acțiunile lor de o cauză primă necreată, de o ființă supremă – de Dumnezeu: față de care mintea și inima îi spune că are anumite îndatoriri. Astfel că este la fel de adevărată și definiția naturalistului și antropologului francez Arnold de |uatrefages (1850-1925), care spune că omul este un animal religios; căci ce este religia, dacă nu recunoașterea dependenței absolute a omului de Dumnezeu, Creatorul și Stăpânul nostru suprem, și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din ea. Și cea dintâi și cea mai elementară îndatorire este actul minții și al inimii prin care omul își manifestă supunerea totală și omagiul laudei față de Dumnezeu; în al doilea rând, recunoștința și mulțumita pentru harurile primite de la El; în al treilea rând, sentimentul de căință pentru ofensele pricinuite maiestății lui infinite prin încălcarea voinței Lui și, în al patrulea rând, actul prin care Îi cerem lui Dumnezeu ajutoarele de care avem nevoie. De aci, cele patru feluri de rugăciuni ce le întâlnim la toate popoarele – începând cu triburile cele mai primitive: rugăciunea de adorație, rugăciunea de mulțumită, rugăciunea de împăcare, rugăciunea de ispășire și reparare și rugăciunea de cerere.

Rugăciunea este un act religios atât de necesar, încât Donoso Cortes, orator și om politic, una din gloriile literaturii spaniole, spunea: “Eu cred că dacă ar fi o singură oră, o singură zi în care pământul să nu înalțe nici o rugăciune spre Cer, acea oră, acea zi ar fi ultima zi și ultima oră a universului” (Ioan Vultur, Comoara predicatorilor, Blaj, 1943, p. 92).

Desigur, primul loc în evlavia noastră trebuie să îl ocupe rugăciunea de adorație, de mulțumire și ispășire, dar experiența ne arată că noi mai frecvent îi cerem lui Dumnezeu și neglijăm adorația și mulțumita, atrăgând asupra noastră reproșul adresat de Isus celor nouă leproși, care după ce au fost vindecați de Mântuitorul nu s-au întors să-I mulțumească.

Minunea vindecării celor doi orbi din Capernaum, citită azi, în cea de-a șaptea duminică după Rusalii, ne oferă prilejul de a face câteva reflecții asupra rugăciunii de cerere.

Temeiul rugăciunii de cerere este iubirea nemărginită a lui Dumnezeu pentru noi, copiii Săi, pe de o parte, iar pe de altă parte, nevoia permanentă și urgentă ce o avem de ajutorul Său. Fiind El Tatăl nostru, nu dorește altceva decât să ne împărtășească viața Sa și să ne-o sporească cu harurile Sale prin Fiul Său care a venit la noi “plin de har și de adevăr” și care ne promite că ne va da “tot ce vom cere de la Tatăl în numele Său” (Ioan XVI, 23). Suntem cerșetori într-o permanentă lipsă a harului, atât în ordinea naturală cât și în cea supranaturală. În ordinea naturală, nu ne putem păstra nici existența, nici puterea dacă nu ne susține El ca să nu cădem în neființă. Este adevărat că depindem de cauze fizice, dar acestea sunt conduse de Dumnezeu. Spunem de pildă că avem creier cu care gândim, brațe cu care muncim, dar creierul și brațele sunt puse în acțiune prin ceea ce se numește concursul divin, prezent în întreaga fire. În ordinea supranaturală avem și mai multă nevoie de lumină pentru spirit și de sprijin pentru voință, ca să ne putem atinge scopul ultim: mântuirea. Și cine ni le va da pe toate acestea, dacă nu Cel Preabun și atotputernic?

Și să nu se spună că Dumnezeu, fiind atotștiutor, știe din veșnicie ce ne lipsește în momentul dat, și, fiind preabun, ne dăruiește la momentul oportun. Desigur – spune Sfântul Toma de Auino – Dumnezeu ne dăruiește din generozitate multe lucruri, fără să I le cerem, dar unele nu le acordă decât prin rugăciune, și aceasta spre a-I arăta încredere și a-L recunoaște ca autor al tuturor bunurilor. Iată de ce păcătuiesc grav cei ce nu se roagă și nu își aduc aminte de Dumnezeu decât în încercări grele.

Important este însă nu atât cât ne rugăm, ci cum ne rugăm; nu cantitatea ci calitatea rugăciunii. De aceea, numai acea rugăciune este ascultată care întrunește condițiile cerute atât din partea obiectului, adică a ceea ce cerem, cât și din partea subiectului, adică din partea mea, care mă rog.

Cea mai importantă condiție care se cere din partea obiectului este de a cere, în primul rând și în mod absolut, bunurile spirituale, adică acelea care ne sfințesc și ne conduc la scopul ultim, iar bunurile vremelnice să le cerem în mod secundar și numai în măsura în care nu ne primejduiesc mântuirea. Aceasta ne-o spune însuși Isus: “Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte vi se vor da în plus” (Matei VI, 33). Desigur, deși bunurile vremelnice nu pot satisface aspirația sufletului spre fericire, totuși în măsura în care sunt necesare vieții e permis să le cerem, dar trebuie să le subordonăm scopului suprem. Ba chiar și un oarecare har spiritual trebuie să-l condiționăm de conformitatea cu voința lui Dumnezeu, deoarece El, fiind arhitectul care a conceput din eternitate planul sfințirii noastre, numai El știe ce se potrivește cu acest plan – suferința, încercarea, eșecul; ori sănătatea, bucuria și succesul.

Din partea mea, care mă rog, condițiile esențiale ce mi se cer ca rugăciunea să-mi fie ascultată sunt smerenia și încrederea.

Smerenia decurge din însăși natura rugăciunii, căci ajutorul care-l cerem este gratuit, fără merit din partea noastră; neavând deci nici un drept la el, suntem simpli cerșetori la tronul milei divine. De aceea rugăciunea smerită a vameșului care nu îndrăznea nici să-și ridice ochii la Cer, este primită, pe când a fariseului îngâmfat care se laudă cu faptele sale în fața lui Dumnezeu este respinsă. Dumnezeu “se împotrivește celor mândri, iar celor smeriți le dă har” (Pilde III, 34; apud Sfântul Iacob IV, 6).

Din smerenie se naște încrederea în bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu și în meritele Domnului Isus. Credința ne învață că Dumnezeu este iubire și se apleacă spre noi cu o generozitate cu atât mai mare cu cât ne încredem mai mult în mila Sa. Cel ce nu are încredere absolută în bunătatea lui Dumnezeu, bazat pe promisiunea Mântuitorului care ne-a asigurat că orice vom cere de la Tatăl în numele Său ne va da, să nu gândească acela că va primi ceva de la Domnul (Iacob I, 7). Oare rugăciunea mea crede în rugăciune? Rugăciunea mea valorează cât încrederea ce o investesc în ea. Puterea lui Dumnezeu e gata să lucreze în mine, în viața mea, numai când mă rog cu o încredere totală, fantastică, împotriva oricărei speranțe omenești. Isus o spune limpede: “De veți avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acesta: Treci de aici acolo, și va trece, și nimic nu va mai fi cu neputință” (Matei XVII, 20). Și tot Isus ne asigură: “Toate câte le cereți rugându-vă, să credeți că le veți primi și le veți avea” (Marcu XI, 24). Iată de ce Isus, în minunile pe care le face, pretinde întotdeauna credință. Astfel, în Evanghelia de astăzi, Isus îi întreabă pe cei doi orbi: “Credeți că pot să fac aceasta?” – “Da Doamne”. Și Isus, atingându-le ochii, le zice; “După credința voastră să vă fie”. Și li s-au deschis ochii. În alt loc, Isus, înainte de a-l vindeca pe tânărul demonizat, îi spune tatălui acestuia: “De poți crede, toate se pot celui credincios” (Marcu IX, 23). Sunt apoi deosebit de impresionante smerenia și încrederea stăruitoare cu care femeia canaaneancă îl imploră pe Isus să-i vindece fiica posedată de spirit diabolic; atât de impresionante încât însuși Isus exclamă: “O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se precum voiești” (Matei XV, 28).

Dar, întrucât sfințirea și mântuirea noastră constă în a împlini în toate voința lui Dumnezeu, și rugăciunile noastre trebuie să le condiționăm de voința Lui, de acel “Fie voia Ta”, pe care îl rostim în rugăciunea Tatăl Nostru. Fiind El Tatăl nostru, chiar și atunci când după rugăciuni stăruitoare refuză să ne dea ceea ce cerem, o face fie pentru că prevede că lucrul cerut ar fi spre răul nostru, fie pentru a ne da prilej să ne arătăm fidelitatea față de El, ori pentru a ne da un alt dar mai folositor.

În Confesiuni, Sfântul Augustin ne istorisește că, scârbit de viața ușuratică în care i se scurgea tinerețea, se hotărî să părăsească Africa și să plece la Roma. Mama sa, o femeie sfântă, care se ruga neîncetat pentru întoarcerea la Dumnezeu a fiului ei, se împotrivi plecării de teama ca nu cumva, ajuns în acel mediul imoral din capitala imperiului, tânărul Augustin să se piardă definitiv. Sperând că va izbuti să-l înduplece, la plecare, în ultimul moment, Monica îl însoți până în port de unde urma să se îmbarce spre Roma. Cum corabia întârziase, Monica intră într-un mic sanctuar de pe plajă și își petrecu noaptea în rugăciune, implorându-L pe Isus să împiedice plecarea fiului. Dimineața, când coborî în port, corabia în care urcase Augustin plecase. Așadar nu numai că rugăciunea nu i-a fost ascultată, dar tocmai rugăciunea a fost aceea care nu l-a împiedicat pe Augustin să plece, pe când dacă mama sa ar fi rămas toată noaptea lângă el, poate, aruncându-se cu lacrimi în brațele lui, l-ar fi oprit. Și, dacă cineva i-ar fi spus că este prea robită de instinctul matern, ea i-ar fi răspuns că e nedrept față de ea și că, dimpotrivă, ea nu se gândea decât la binele sufletesc al fiului ei, expus pierzaniei în Cetatea Eternă: pe când dacă rămânea lângă ea ar fi revenit cu timpul la Dumnezeu. “Și nu am fost ascultată”, se plângea ea. Și totuși a fost ascultată, căci ajuns la Milan în contact cu Sfântul Ambroziu, fascinat de acest mare Sfânt Părinte al Bisericii, Augustin se întoarce la Dumnezeu și, apoi, revenit în Africa, ajunge episcop de Hipo și unul din marii Părinți și scriitori ai Bisericii universale. Iată deci, cum bunul Dumnezeu, neîmplinindu-i o fierbinte rugăciune de moment, i-a împlinit Sfintei Monica rugăciunea dintotdeauna, aceea prin care ceruse, timp de 18 ani, convertirea și sfințirea fiului ei. Aceasta era “cardo desiderii ejus” – pivotul dorinței sale.

Iubiți credincioși, și noi, fiecare, am constatat nu o dată că rugăciunile noastre nu au fost ascultate. Și totuși nu e așa, căci Dumnezeu fiind preabun ne-a dat în schimb un bun mai mare, de care poate ne-am dat seama mai târziu, sau pe care îl vom cunoaște numai în veșnicie. Suntem adeseori ispitiți să ne descurajăm și să protestăm în urma neîmplinirii unor cereri insistente și să ne supărăm asemeni pruncului căruia mama, în iubirea ei îi oprește mâna întinsă spre flacără, și nu ne gândim că ceea ce cerem cu atâta ardoare ne-ar fi compromis mântuirea. Sfântul Toma de Auino compară planul Proniei divine cu un covor întors cu dosul spre noi, în care nu vedem decât fire rupte și încâlcite, neputând vedea figurile de pe fața lui. De abia dincolo, în viața viitoare, ni se va dezvălui planul Providenței în toată frumusețea lui. Și atunci, în viziunea fericitoare a Feței lui Dumnezeu, îl vom binecuvânta pe Dumnezeu “pentru zilele în care am fost umiliți și pentru anii în care am văzut rele”, cum spune Psalmistul. Iată de ce toate cererile noastre să le condiționăm de conformitatea lor cu voința divină, conformitate în care constă secretul iubirii față de Dumnezeu. Și știm că “celui ce Îl iubește pe Dumnezeu toate i se întorc spre bine. Amin.

 

* * *

 

Despre minunile lui Dumnezeu și minunile sfinților

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Mare ești, Doamne, și minunate sînt lucrurile Tale și nici un cuvînt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale (Slujba aghiazmei mari)

Iubiți credincioși,

Astăzi, cînd Sfînta Evanghelie ne prezintă două din minunile săvîrșite de Mîntuitorul nostru Iisus Hristos și anume vindecarea a doi orbi și a unui demonizat și mut, m-am gîndit să vorbesc despre minunile făcute de Dumnezeu și de sfinții Lui. Dacă veți asculta cu luare aminte, veți înțelege marea deosebire dintre minunile lui Dumnezeu și cele ale sfinților.

Să știți că Dumnezeu este izvorul fără de margini al tuturor minunilor, deoarece puterea Lui este nemărginită și înțelegerea lui este neajunsă de minte. Deosebirile minunilor Lui, față de cele făcute de sfinți sînt acestea: Dumnezeu Cel în Sfînta Treime-închinat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfînt, a făcut minuni mari direct asupra lumii Sale, precum: răpirea lui Enoh la cer (Facere 5, 24; Evrei 11, 5); amestecarea limbilor (Facere 11, 7); orbirea locuitorilor Sodomei (Facere 19, 11); prefacerea femeii lui Lot în stîlp de sare (Facere 19, 26); glasul ceresc în rug (Ieșire 3, 2-5); toiagul lui Moise prefăcut în șarpe (Ieșire 4, 2-4); mîna lui Moise acoperită de lepră (Ieșire 4, 6-7); prepelițele (Ieșire 16, 13); glasul Domnului în Sinai (Ieșire 20, 22).

Dumnezeu a făcut minuni mărite și înfricoșate, care nu s-au mai săvîrșit în tot pămîntul și neamul (Ieșire 14, 20): trecerea lui Israel prin Marea Roșie (Ieșire 14, 20-22); nimicirea lui Senaherib (IV Regi 19, 35); glasul din cer către Nabucodonosor (Daniel 4, 28).

Iată și cîteva minuni făcute în legea Harului; Pogorîrea Sfîntului Duh în chip de porumbel (Matei 3, 16); glasul din cer la botezul lui Iisus (Matei 3, 17; Marcu 1, 11; Luca 3, 22); glasul Tatălui din cer la Schimbarea la Față a Domnului (Matei 17, 5; Marcu 9, 7); întunericul și semnele la moartea lui Iisus Hristos (Matei 27, 45, 51-53; Marcu 15, 33; Luca 23, 44-45); Catapeteasma bisericii ruptă (Marcu 15, 38); limbile de foc la Cincizecime și darul vorbirii în limbi (Fapte 2, 2-3); eliberarea Apostolilor din închisoare (Fapte 12, 8-9) și multe altele.

Puterea lui Iisus Hristos este asemenea Tatălui și lucrarea Lui este împreună cu a Tatălui (Ioan 5, 17). Minunile lui Iisus Hristos în Legea Harului au fost deosebite de cele ce s-au făcut de Dumnezeu în Legea Veche. Dar și sfinții au făcut minuni prin puterea dată lor de la Duhul Sfînt. Însă ele se deosebesc de cele făcute de Dumnezeu. Pentru că sfinții nu au săvîrșit minuni directe asupra întregii lumi, cum a făcut și face Dumnezeu pururea. Apoi sfinții au luat darul facerii de minuni numai prin post și rugăciune multă către Dumnezeu (Ieșire 24, 18; 34, 28; Deuteronom 9, 18; Luca 2, 37; Fapte 10, 30; 14, 23).

Mîntuitorul a făcut minunile cu a Sa poruncă și datorită puterii Sale (Ioan 19, 11; 5, 17; 19, 21-26). El a făcut minuni pe care nimeni din oameni nu le-a mai făcut (Matei 9, 33; Marcu 2, 12; Ioan 21, 25), pe cînd sfinții au făcut minuni numai prin darul și puterea primită de la Dumnezeu (Fapte 3, 12). Apoi sfinții au făcut minuni la porunca lui Dumnezeu (Ieșire 4, 3; 6, 7; Numerii 20, 8-9).

Dumnezeu însă nu primește poruncă de la nimeni ca să facă minuni, ci toate cîte voiește le face în cer și pe pămînt (Psalmi 76, 13; 85, 9; 113, 11).

Minunile Mîntuitorului nostru Iisus Hristos au fost profețite mai înainte de Duhul Sfînt prin gura sfinților Săi prooroci. Așa de exemplu marele prooroc Isaia prin Duhul Sfînt a arătat că Mîntuitorul va lumina orbii, va da auz surzilor, va da grai muților și vedere orbilor, zicînd: “Atunci va sări șchiopul ca cerbul și limpede va vorbi limba gîngavilor”. Iarăși zice despre dezlegarea celor legați de duhuri necurate și pentru cei orbi că va deschide ochii orbilor, și va scoate din legături pe cei legați (Isaia 35, 5; 42, 8). Minunile sfinților s-au făcut cu un scop anumit cînd a binevoit Dumnezeu și unde a voit El (Ieșirea 7, 20-21; Fapte 1, 16; II Petru 1, 21).

Vedem iarăși că sfinții au făcut minuni puține, iar Mîntuitorul ca Dumnezeu a făcut tot felul de minuni pe care nimeni din oameni nu le-a putut face (Matei 9, 33; Marcu 2, 12; Ioan 15, 24). Toate minunile sfinților au fost făcute nu prin puterea lor, ci de Dumnezeu prin ei, ca să se împlinească cuvîntul Scripturii care zice: Sfinților care sînt pe pămîntul Lui minunate a făcut Domnul voile Sale întru dînșii (Psalmi 15, 3). Sfinții au făcut minuni și ei, ca să arate puterea lui Dumnezeu, precum scrie: Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui, Dumnezeul lui Israel (Psalm 67, 36).

Să știm că Dumnezeu a făcut, face și va face tot felul de minuni în vecii vecilor, atît în cer și pe pămînt. În schimb, sfinții pot face minuni și pot prooroci numai cînd voiește și unde voiește Dumnezeu. Vedem că sfinții Apostoli, care luaseră de la Dumnezeu darul și puterea de a face minuni n-au putut scoate duhul cel rău din omul lunatic cînd au voit ei (Matei 17, 16; Marcu 9, 20). Sfîntul prooroc Elisei, măcar că luase de la Dumnezeu dar îndoit de a face minuni mai mari decît Ilie proorocul, n-a cunoscut scîrba cea mare a femeii sunamitence, căreia îi murise copilul pentru că Domnul a ascuns de la el lucrul acesta (IV Regi 4, 27).

Vedem iarăși că Sfîntul Antonie cel Mare, care luase de la Dumnezeu darul facerii de minuni în diferite împrejurări, n-a putut scoate duhul cel rău din femeia îndrăcită, măcar că s-a nevoit mult cu post și rugăciune. Pe acest duh rău l-a scos ucenicul său, Sfîntul Pavel cel simplu. Sfîntul Antonie n-a cunoscut pe diavolul cel viclean care se prefăcea că este om păcătos și că vine să se pocăiască (a se vedea Viața Sfîntului Antonie cel Mare, în 17 ianuarie).

Iubiți credincioși,

V-am vorbit pe scurt despre minunile lui Dumnezeu și despre minunile sfinților și am arătat că darul facerii de minuni se dă de Dumnezeu numai celor desăvîrșiți, cui voiește și cît voiește El. Prin minuni Dumnezeu Își arată atotputernicia, bunătatea și iubirea Sa față de oameni și de întreaga creație. Scopul pentru care Dumnezeu și sfinții Săi fac minuni este preamărirea numelui Său în cer și pe pămînt, întărirea și apărarea dreptei credințe în lume, călăuzirea și mîntuirea oamenilor, și izgonirea duhurilor răutății dintre noi.

Minunile arată în chipul cel mai convingător și direct că Dumnezeu este Creatorul și Stăpînul întregii lumi, că El are milă de oameni și așteaptă pocăința lor și că dă aceeași putere de a face minuni tuturor celor ce se tem de dînsul. Iar dacă oamenii se îndoiesc de Dumnezeu chiar cînd se află în fața unor adevărate minuni, înseamnă că mîntuirea lor este în mare primejdie.

Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor, iar minunile sînt semnul văzut al puterii și iubirii Sale. Căci credința în Dumnezeu dacă nu săvîrșește minuni, nu este adevărată. Despre aceasta spune și proorocul David: Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni (Psalm 76, 13). Și în alt psalm zice: Dumnezeul nostru în cer și pe pămînt toate cîte a voit a făcut (Psalm 113, 11). De aceea cel ce se împotrivește minunilor sau se îndoiește de adevărul lor, acela tăgăduiește Sfînta Scriptură, tăgăduiește Revelația divină și pe Însuși Dumnezeu și nu se poate mîntui pentru că nu duce nici un suflet în împărăția lui Dumnezeu. Or, credința creștină și revelația divină sînt întemeiate și întărite de minuni, adică de fapte și lucruri supraomenești săvîrșite de Dumnezeu mai presus de mintea și înțelegerea noastră. Prin minuni se slăvește Cel Preaînalt, iar oamenii se întăresc în credință și se mîntuiesc.

Să știți, frații mei, că minunile s-au făcut veșnic: și înainte de întemeierea lumii, și înainte de darea Legii, și înainte de venirea lui Hristos pe pămînt, și după întruparea Cuvîntului și astăzi se fac minuni și în veci se vor face și nu vor înceta niciodată. Cele mai mari minuni ale lui Dumnezeu însă, sînt două: crearea lumii văzute și nevăzute din nimic, numai prin cuvînt și înnoirea lumii prin întruparea, nașterea Domnului din Fecioara Maria și învierea Lui din morți, ce nu pot fi înțelese de noi oamenii.

Ce este universul în negrăita sa frumusețe și ordine, dacă nu o mare minune a Creatorului care uimește pînă și pe îngeri? Ce este omul, atît de minunat creat, dacă nu o nepătrunsă minune a Creatorului? Ce este creștinismul care a biruit păgînismul și pe diavol dacă nu cea mai mare minune a lui Hristos înviat din morți? Din sîngele Domnului răstignit pe Golgota și din lumina Sfîntului Mormînt a răsărit o lume nouă, o Biserică nouă și o lege nouă mărturisită și apărată de două mii de ani prin jertfa a nenumărate milioane de creștini apostoli, ierarhi, martiri, sfinți și drepți.

Într-adevăr, creștinismul este una din marile minuni ale Preasfintei Treimi pe pămînt. Căci Tatăl a trimis pe Fiul Său în lume, iar Fiul S-a jertfit și Sfîntul Duh a făcut să se vestească cuvîntul și să lucreze mîntuirea neamului omenesc. Zadarnic s-au ostenit dușmanii lui Hristos să biruiască Biserica, să înlocuiască Evanghelia și să înfrîngă creștinismul. Lupta a fost și este crîncenă, potrivnicii tot mai mulți, jertfele tot mai mari, dar și creștinismul tot mai tare și de nebiruit, pentru că la cîrma Bisericii se află Domnul nostru Iisus Hristos înviat din morți.

Iubiți credincioși,

Fiecare dintre noi am văzut în viață unele minuni și fapte mai presus de mintea noastră, săvîrșite fie cu noi, fie cu cei din jurul nostru. Fiecare, mai ales cînd sîntem bolnavi, în fața morții sau a unei mari primejdii, cerem stăruitor să facă Dumnezeu o minune cu noi și să ne scape de moarte, de primejdie, de boală, să ne ajute la examene, la operație, la necazul care ne apasă. Fiecare ne închinăm în biserică, dăm slujbe la Sfîntul Altar, sărutăm sfintele icoane, aprindem lumînări și spunem lui Dumnezeu, Maicii Domnului și sfinților Lui necazul nostru, cu speranța că ni se va îndeplini cererea. Dar aproape întotdeauna uităm să ne recunoaștem nevrednicia și să ne întrebăm cu smerenie: “Doamne, oare sînt vrednic eu păcătosul de mila Ta? Sînt vrednic să faci o minune atît de mare cu mine cel plin de păcate?”

Mulți cer ajutor și așteaptă minuni de la Dumnezeu, dar puțini sînt pe care îi miluiește și le ascultă rugăciunea. Și aceasta pentru că nu cer ceea ce trebuie spre folos și mîntuire sau pentru că sînt nevrednici de ajutorul lui Dumnezeu și al sfinților Lui din cauza păcatelor care îi stăpînesc. De aceea cerem mult, dar primim mai puțin pentru că Dumnezeu face minuni numai cu acei care au credința tare și se roagă mult cu smerenie, cu lacrimi și cu post. Domnul miluiește și sfinții ajută cu rugăciunile lor mai întîi pe acei care sînt milostivi în dragoste și-și cresc copiii în frică de Dumnezeu. Pe aceștia îi miluiește mai mult. Cu aceștia face adevărate minuni, pentru că au credință mai multă, iartă mai mult, iubesc mai mult și au inimă smerită.

Să cerem lui Dumnezeu mai întîi iertarea păcatelor și mîntuirea sufletului, apoi să cerem cele pămîntești. Să învățăm a ne ruga cu credință, avînd drept pildă pe cei orbi vindecați din Evanghelia de astăzi. Că aceia mergeau după Mîntuitorul și strigau cu credință: Miluiește-ne pe noi, Fiul lui David! Iar dacă Domnul ne va întreba ca și pe aceia: Credeți că pot să fac Eu aceasta?, noi să răspundem din toată inima: Da, Doamne! Credem că Tu ai făcut cerul și pămîntul! Credem că Tu ai creat pe îngeri și pe oameni! Credem că Tu Te-ai întrupat din Fecioară și ai înviat din morți, pentru a noastră mîntuire! Credem în Evanghelie și în puterea Sfintei Cruci! Credem în mila și minunile Tale! Revarsă mila și harul minunilor Tale peste noi toți, ca să Te slăvim și să Te lăudăm în veci. Amin.

 

* * *

 

Limba: un bun sau un blestem?

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Sf. Ioan Gură-de-Aur spune că nimic nu este mai rău decât nerecunoștința. Într-adevăr, dragi prieteni, nimic nu supără pe om atât de mult ca și comportamentul unei persoane nerecunoscătoare. Când cineva îți dă un lucru atât de mic precum un pahar de apă atunci când ți-e sete, regulile de bună purtare spun că trebuie să îi mulțumești. Chiar și o persoană simplă, care nu a auzit de codul bunelor maniere, spune “Mulțumesc” din politețe obișnuită. Nu voi uita niciodată că atunci când eram student în Constantinopol, la un moment dat, după o zi de cumpărături în oraș, doream să mă întorc cu autobuzul la locuința în care stăteam. Spre rușinea mea, am descoperit că nu mai aveam nici un ban în buzunar ca să îi plătesc șoferului. Tocmai pe când el se pregătea să îmi închidă ușa în față, un străin, un turc, a plătit biletul pentru mine. Nu voi uita niciodată bunăvoința acestui “bun samaritean” din zilele noastre.

Pericopa evanghelică de astăzi, însă, nu vorbește despre bunuri materiale care, indiferent de valoarea lor, rămân materie neînsuflețită; pasajul evanghelic ne relatează în schimb vindecarea de către Isus a trei persoane care sufereau mult – doi oameni orbi, și unul surd și mut. Amândouă miracolele sunt vrednice de a fi cunoscute, altfel nu ni le-ar fi relatat Matei. Sf. Ioan scrie: “Dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Isus și care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris” (Ioan 21,25). Ceea ce Isus a spus și a făcut și nu a fost pus în scris pentru noi a devenit Tradiție, transmisă oral de la o generație de creștini la alta. Biserica a fost și rămâne păzitorul, judecătorul și criteriul după care se decide integritatea și autenticitatea a ceea ce a ajuns să fie cunoscut ca Tradiție.

Matei nu ne descrie atitudinea, comportamentul celor trei oameni după vindecarea lor. Presupunem că i-au fost recunoscători Învățătorului, spre deosebire de cei nouă leproși de la Luca 17. Matei ne descrie însă atitudinea și comportamentul fariseilor. Acești lideri ai poporului evreu, pentru că nu puteau să nege realitatea acestor miracole, au lansat în schimb o acuzație răutăcioasă, nu doar împotriva lui Cristos, ci și împotriva Spiritului Sfânt: “Cu domnul demonilor scoate pe demoni”. Înainte ei l-au acuzat pe Isus că violează caracterul sacru al sabatului. O dată l-au acuzat că le permite discipolilor Săi să mănânce fără să se spele pe mâini. Altă dată l-au acuzat că stă la masă cu vameșii și păcătoșii. Dar această acuzație a fost cea mai rea dintre toate. De ce? Pentru că au existat întotdeauna (și mai există încă) oameni simpli care sunt gata prea ușor să creadă calomniile care se spun despre o persoană. În America se obișnuiește să acuzi persoana de care nu îți place că este homosexual. În Grecia îl numești comunist. În Palestina primului secol, îl acuzai că are de-a face cu spiritele rele – un mod sigur de a scăpa de dușmanii tăi.

Deoarece oamenii îi considerau pe farisei bărbați remarcabili, și pentru că aceștia nu puteau să facă și ei minunile lui Isus (și cine dintre muritori ar putea?), au trebuit să îl acuze, și acuzația lor a fost oribilă: “Cu domnul demonilor scoate pe demoni”. Sf. Ioan Gură-de-Aur arată că acuzația nu doar a fost motivată de invidie, ci a fost și total ridicolă; pentru că, spune mai departe Părintele Bisericii, vindecările făcute de Cristos nu s-au limitat doar la alungarea demonilor: “El a curățat leproși, a înviat morți, a potolit mări în furtună, a iertat păcate, a proclamat Împărăția cerului, și mult mai multe”. Iubiților, foarte des falșii acuzatori, îmbătați de zelul invidiei lor, nu știu de unde să înceapă și unde să se oprească. Nu trebuie decât să își deschidă gura, și ies imediat bârfe și calomnii fără logică și fără limită. Răul se înmulțește când calomnia se transformă într-o organizată “campanie de defăimare”, după cum vedem în pasajul evanghelic de astăzi, în care toți fariseii mințeau împotriva Fiului lui Dumnezeu.

O veche legendă spune că un rege egiptean a trimis o dată un animal mort pentru a fi folosit în sacrificiu de către filozoful Pittokos, pentru ca acesta să determine care parte a animalului mort era cea mai prețioasă, și care era cea mai puțin valoroasă. Filozoful a tăiat limba animalului și a trimis-o înapoi regelui cu o scurtă notiță: “Aceasta este atât partea cea mai valoroasă cât și cea mai puțin valoroasă a animalului”. Evident, filozoful vorbea metaforic despre limba umană. Sf. Iacob scrie: “Așa și limba mic mădular este dar cu lucruri mari se fălește! … Foc este limba și își are locul ei între mădularele noastre, dar spurcă tot trupul și aruncă în foc drumul vieții, după ce aprinsă a fost ea de flăcările gheenei… Limba nimeni dintre oameni nu poate să o domolească! Ea este un rău fără astâmpăr; ea este plină de venin aducător de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu și Tatăl, și cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură ies binecuvântarea și blestemul” (Iacob 3,5-10).

Dumnezeu ne-a dat limbile ca să le folosim pentru bine, nu pentru acuzații false. Din întreaga creație, omul este singura creatură care poate bârfi, calomnia și minți. “Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău” (Ieșirea 20,16). Să ne amintim că nu avem monopol asupra virtuților; și aproapele nostru are unele virtuți. Și să ne amintim aceste cuvinte ale Domnului nostru: “Vă spun că pentru orice cuvânt deșert, pe care îl vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecății. Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept, și din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 12,36-37).

 

* * *

 

Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Pericopele evanghelice ce se citesc în duminici și sărbători, din fața Sf. Altar, sunt ca niște picături de ploaie ce cad pe pământ pentru a-l face roditor; sunt ca niște raze de lumină ce încălzesc inimile credincioșilor, ce le ascultă cu credință și dragoste. Firul roșu, călăuzitor al Sf. Evanghelii este dragostea Mântuitorului nostru Isus Hristos față de om.

Evanghelia de astăzi, cu aprinderea luminilor ochilor acelor doi orbi și, mai ales, cu aprinderea luminilor sufletului lor, și cu tămăduirea unui mut, este o nouă și puternică adeverire că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost, este și va fi până la sfârșitul veacurilor, singura realitate în care găsesc pururea alinare durerile neamului omenesc, găsesc lumină veșnică toate întunecările veacurilor.

Venirea în lume a Domnului nostru Isus Hristos a răscolit inimile tuturor: unii să-L vadă din curiozitate, cum sunt și astăzi, alții din credință. Pe toți care veneau la El, îi binecuvânta, îi vindeca, le ierta păcatele. Cei doi orbi, care stăteau și cerșeau în apropiere de orașul Ierihon, nu-l puteau vedea pe Isus. Auzeau, însă, zgomotul pe care îl producea mulțimea ce venea după Isus și în inimile lor încolțește un grăunte de speranță, aleargă în urma lui strigând din suflet, un strigăt transformat în rugă: “Isuse, Fiul lui David, miluiește-ne pe noi!” Vor fi adăugat ei: am auzit, Doamne, că ai făcut atâtea minuni, noi nu te vedem cu ochii trupești, dar îți simțim puterea, bunătatea, mila și iubirea dumnezeiască; de aceea te rugăm, ajută-ne, dă-ne lumina ochilor… Însă Domnul Isus, ca să se încredințeze de statornicia credinței lor, la început nu le-a răspuns nici un cuvânt, ci și-a urmat drumul, mergând la casa unde avea obicei să-și “plece capul”. Orbii nu s-au descurajat, ci l-au urmat, intrând în casă. Domnul Isus, văzând dorința lor, i-a întrebat: “Credeți voi că eu pot să fac aceasta?” Adică să îi facă sănătoși. Oare de ce Mântuitorul le-a pus această întrebare? Doar El este cunoscătorul inimilor și al gândurilor noastre. I-a întrebat pe ei ca să cunoască toți credincioșii, dintotdeauna, că fără o credință vie nu primim har de la Dumnezeu. Domnul Isus Hristos cere și de la acești doi orbi, ca și de la alții, pe care i-a vindecat, credință, ca și în acest chip să arate puterea ei cea mai presus de fire. Cei doi orbi, fără să zăbovească prea mult, au răspuns la întrebarea Mântuitorului: “Da, Doamne!” Atunci s-a atins de ochii lor, zicând: “după credința voastră, fie vouă! Și s-au deschis ochii lor” (Mat. 9, 29). Însă, o dată cu vederea ochilor trupești, pe care au câștigat-o, prin atingerea lui Isus, ei au primit acum și vederea lăuntrică a ochilor sufletești. Cu toată opreliștea lui Isus de a nu face cunoscută minunea aceasta nimănui, bucuria și fericirea vederii îi fac pe cei doi să răspândească numele lui Isus în tot locul acela (Mat. 9, 31). Era și firesc, de altfel! Cum s-ar putea ascunde lumina care luminează în sfeșnic? Cum ar putea să tacă acei care au primit în ei, o dată cu lumina materială, și lumina cunoașterii și premăririi lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea ca omul să vadă, de aceea i-a dăruit acest minunat simț al văzului, dar El vrea ca același om să se înalțe de la vederea celor pământești, la cunoașterea și înțelegerea celor cerești; de la făptură la Creator. Cel ce stă la poalele muntelui, poate vedea numai în jurul său. Cel ce se ridică pe vârful muntelui, acela vede mult mai mult. Așa e și omul. Rămânând numai la vederea celor pământești, el trăiește într-un cerc restrâns de viață; pe când cel ce-și ridică ochii minții la cer “vede” pe Dumnezeu pe măsura credinței și a inimii lui curate (Mat. 5, 8).

Cei doi orbi nu vedeau, dar aveau o convingere lăuntrică, neîntinată și nezdruncinată, că depind de o putere mai presus de fire, care a făcut totul și, deci, poate totul. Această convingere nu rezultase din cunoaștere, ci din pătrunderea unei taine ce umplea întreaga lor ființă, circulând o dată cu sângele prin toate mădularele trupului lor. Era temelia vieții lor de fiecare clipă. A fost de ajuns ca numai să audă despre Isus, ca să înțeleagă toată taina răscumpărării și realizarea bunătății cerești ce veneau prin El.

Aceasta este credința cea adevărată, aceasta este credința care biruie îndoielile din sufletul nostru sterp și gol, aceasta este credința care lucrează în oamenii cu inimă curată, lipsiți de vicleșug și stăruitori în bine, în care ea ostenește ca un dar ceresc, ajutând pe om în năzuințele lui cele bune. Credința în Dumnezeu ne ajută, ne fortifică viața și ne călăuzește pe cărările luminoase aici, pe pământ, dar ne ajută să trecem pragul vremelniciei – în viața cea fericită.

Orbii din Evanghelie, având numai orbire trupească, prin tămăduire s-au izbăvit de toate durerile și suferințele păcatului, devenind mai curați și mai sănătoși ca oricare dintre noi. Noi, cei sănătoși trupește, de multe ori am stins flacăra ochiului sufletesc pe care n-o simțim, căci după cuvintele lui Isaia “… privim dar nu vedem, căci ni s-a învârtoșat inima”. Domnul Isus trece și azi, ca întotdeauna, prin fața ochilor noștri sufletești. Trebuie să simțim și să-L vedem și să zicem cu credință: “Miluiește-ne și pe noi, Isuse, Fiul lui David”.

Numai prin credință pricepem noi, credincioșii, că lumea s-a făcut prin cuvântul lui Dumnezeu, după cum spune Sf. Apostol Pavel. Singură credința în Dumnezeu este “ușa prin care, de va intra cineva, se va mântui” (Ioan 10, 9). Mântuitorul ne spune că pentru credința noastră vom primi răsplată sau pedeapsă, căci “Cel ce va crede se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi” (Marcu 16, 16). Pentru a avea o astfel de credință, trebuie să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele, adică să arăți credința prin fapte, căci “credința fără fapte este moartă” (Iacob, 2, 26).

Cei ce avem simțul văzului sănătos să fim mereu recunoscători lui Dumnezeu pentru acest mare dar și pentru toate darurile ce se revarsă asupra noastră. Cei ce credem în Dumnezeu avem datoria să ajutăm, să sprijinim, să cercetăm pe cei în suferință, căci numai așa “vom plini legea lui Hristos”, care s-a identificat cu fiecare suferind. Și prin puterea noastră de credință să înțelegem și să trăim actul prin care Domnul nostru Isus Hristos a plătit pentru întreg neamul omenesc prețul păcatului și prin jertfa Sa ne-a răscumpărat, ne-a mântuit de robie și de păcat. Domnul Isus, prin propria Sa umilire și slujire, a adus lumii întregi puterea cea mare, puterea mântuirii sufletului. Domnul Isus, prin umilință și bună vestire, a adus lumii întregi dreptate desăvârșită și alinare tuturor durerilor.

Domnul Isus a trecut din cetate în cetate, din oraș în oraș, din sat în sat, și a tămăduit toată boala și toată neputința poporului.

Domnul Isus Hristos a fost singura izbăvire a milioanelor de morți de la Adam și până la Sine, și singura mântuire a milioanelor de oameni care au crezut și au adormit întru Domnul. Credința a putut să fie Calea izbăvirii, Adevărul luminos și Viața cea adevărată a omenirii: “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”.

În zilele noastre se trăiește într-o mare tensiune istorică, socială, economică, spirituală și de cumplite încercări, care ne impun o regăsire a vieții noastre sufletești, o intensă trăire evanghelică, o adâncire, o spiritualizare a concepției creștine în sanctuarul sufletului nostru, o reînviorare a ființei noastre cu noua haină a Duhului Sfânt. Căci în fața imenselor greutăți ale vieții, nu putem trăi fără lumină și iubire și fără ajutorul lui Hristos. Singur Hristos mai este în stare să însenineze zările, să împrăștie furtuna, să liniștească sufletele și să salveze din zbucium și moarte neamul omenesc.

Se vorbește mereu și cu insistență de o lume nouă, dar trebuie să știm și să fim convinși de adevărul că nici un fel de lume nouă nu se poate concepe și realiza fără Hristos, noutatea cea veșnică.

Nici o rânduială statornică nu se poate așeza în lume fără Dumnezeu. Orice biruință economică, socială sau politică nu poate să dăinuiască decât dacă este temeinicită pe temelia credinței și moralei creștine. Vedem că civilizația de azi, în toată complexitatea ei, n-are nici o putere pentru înfrânarea instinctelor oarbe, pentru domolirea patimilor aprinse, pentru oprirea nedreptății și abrutizării celui ce a fost creat și menit să fie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Lume nouă, rânduială statornică, biruință deplină, putere neapusă, dreptate curată – națională și socială – nu se pot realiza acum, și niciodată, decât prin voința, prin harul și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Să nu ne amăgim, deci, nici în știință, nici în filosofie, nici în bogățiile materiale, nici în puteri lumești, nici în biruințe trecătoare, nici în străluciri amăgitoare. Toate acestea sunt licăriri de scurtă durată, după care, întotdeauna, urmează decepția cea mai amară.

Viața este comoara cea mai de preț pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu. Creștinul trebuie să o trăiască din plin și să o sfințească prin puterea credinței, a faptelor și a harului dumnezeiesc. Gândul nostru, inima noastră, ființa noastră întreagă să se îndrepte spre Hristos, singura înțelepciune, singura putere, singura mărire adevărată, singura fericire a neamurilor și a indivizilor. Și asemenea celor doi orbi din Evanghelia de astăzi, să strigăm din adâncul sufletului și cu toată puterea credinței adevărate: “Miluiește-ne, pe noi, Fiul lui David” și Isus va străbate toate cetățile, toate orașele, toate satele, toate sufletele și va vindeca, cu siguranță, toată boala și toată neputința noastră, acum și totdeauna. Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Despre clevetire

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

Doi orbi și un mut îndrăcit, spune Sf. Evanghelie de astăzi, au fost vindecați de Mântuitorul nostru Isus Hristos. Cei doi orbi strigau în urma lui și ziceau: “Miluiește-ne pe noi, Fiul lui David!” Isus le-a zis: “Credeți că pot să fac Eu aceasta? Da, Doamne!” – au răspuns ei. Isus S-a atins de ochii lor și le-a zis: “După credința voastră, fie vouă!”. Îndată li s-au deschis ochii.

Încă o dată auzim de o credință puternică și neclintită la acești doi orbi, întocmai ca la sutașul cu sluga bolnavă sau ca la femeia cananeeancă. Credința acestor doi orbi a fost mare, fără îndoială, și din adâncul sufletului. De aceea, s-au tămădui pe loc de la Doctorul Cel Mare, Isus Hristos. Cei doi orbi, în înțeles duhovnicesc, închipuie sufletul și trupul. Fericit este creștinul care crede cu toată ființa sufletului și a trupului în Dumnezeu și în existența lucrurilor nevăzute și nefericit este omul chiar în lumea aceasta, care nu poate să creadă în Dumnezeu și în existența vieții veșnice; căci astfel de om este ca un orb pe care îl conduce un alt orb, și așa cad amândoi în prăpastie.

Când mintea omului este întunecată și tot trupul lui pătimaș, vai de sufletul acela. Când sufletul este conduc de trup pătimaș și orbit de pofte și păcate, cad amândoi în prăpastia iadului. Dacă cei doi orbi n-ar fi crezut amândoi, nu s-ar fi vindecat, sau s-ar fi vindecat numai cel ce a crezut nestrămutat.

Când omul este orbit la suflet și la trup de fel de fel de păcate, un astfel de om este un sclav al păcatului, pe care-l auzi gemând sub greutatea patimilor. Tot trupul și sufletul lui este legat în lanțuri și nu poate să facă nici o mișcare spre bine. De aceea, îi vedem și auzim pe mulți zicând că au încercat, dar nu pot să se lase de păcate, de băutură, de femei, de jocuri, de înjurat și drăcuit și de multe alte patimi.

Un astfel de om nu poate spune un cuvânt despre Dumnezeu, el nu poate face nici cea mai mică rugăciune. Este mut, fiindcă demonii îl stăpânesc. Sunt mulți care au îmbătrânit și nu știu nici rugăciunea domnească pe care ne-a lăsat-o însuși Domnul Hristos – Tatăl nostru. Un astfel de om, care nu știe această rugăciune, este mut și nu-și poate deschide gura să-I cânte lui Dumnezeu și să-I mulțumească pentru binefacerile Lui.

Un astfel de om este un mut, întocmai ca cel din Evanghelia de astăzi, și nu se va lumina, nu va putea vorbi și cânta lui Dumnezeu până nu vor ieși demonii patimilor din el. Mulți au îmbătrânit și, odată cu ei, au îmbătrânit și demonii patimilor și ai păcatelor cu ei. O viață întreagă au hrănit ei acești demoni cu poftele și păcatele iar acum le e greu să se lase de ei.

Isus Hristos, prin puterea Sa dumnezeiască, a dezlegat limba unui mut și l-a făcut să poată vorbi. Dar, zadarnic voia El să închidă gurile celor doi orbi, căci aceștia răspândiră vestirea vindecării lor, în tot ținutul acela. Ei făceau însă un lucru bun, căci vesteau minunea vindecării lor de către Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu. Pentru această recunoștință a lor și-au mântuit sufletul, pentru că au făcut ceea ce trebuia făcut.

Așa ar trebui să facem și noi, pentru multele binefaceri pe care le primim de la Dumnezeu. Majoritatea creștinilor, însă, mai ales femeile, nu au nici o dezvinovățire atunci când nu-și înfrânează gura, dând la iveală și vorbind despre metehnele semenilor lor, ca să le strice bunul nume. Acest obicei urât este păcatul clevetirii, despre care vom vorbi astăzi.

De mare trebuință este să ne oprim asupra acestui păcat, pentru că clevetirea este năravul cel mai des întâlnit în lumea noastră. Acest păcat iese din gura oamenilor păcătoși ca un focar de infecție pentru suflet și trup. Știm că nu toată lumea fură sau desfrânează dar, credem, că nu greșim dacă spunem că aproape toți clevetesc. Mari și mici, bărbați și femei, la sate și la orașe, aproape toți vorbesc de rău pe alții, toți clevetesc.

Clevetirea crește ca o buruiană, năravul acesta este atât de primejdios, fiindcă în ochii lumii pare a fi cel mai ușor păcat. Ascultați, însă, câte urmări nenorocite are acest păcat. A cleveti, a defăima sau a ponegri înseamnă a te face judecător fratelui tău, aproapelui tău.

Dând în vileag scăderile aproapelui, murdărindu-i numele bun, osândindu-l, din ură sau din simplă plăcere, clevetitorul se otrăvește singur. El nu face altceva decât să spună ce a auzit de la alt clevetitor, cu născociri, exagerări sau adevăruri spuse numai pe jumătate, minciuni, șoptiri spurcate la ureche și așa mai departe. Aceasta este meseria clevetitorului, ca și a diavolului, că și diavolul clevetește și pârăște pe toți creștinii la Dumnezeu, așa după cum spune Sf. Scriptură.

După ce ne învață el, spurcatul, să facem toate relele, ne prinde și scrie în cărțile lui păcatele și răutățile pe care tot el ne-a învățat să le facem și, apoi, dă fuga la Dumnezeu și ne pârăște. Așa și clevetitorul. Când defăimăm pe cineva, nu ni se pare că facem vreun rău, căci zic unii că fac doar puțin haz ca să treacă timpul și să mai râdă câte puțin. Iată, însă, ce ne spune Sf. Scriptură, care ne arată clar că ne înșelăm cumplit. Dușmanii proorocului Ieremia, citim în Vechiul Testament, se sfătuiau împotriva lui, zicând: “Haideți să-l ucidem cu vorba!”.

În Pildele lui Solomon citim că limba clevetitorului este asemenea unei săgeți sau săbii ascuțite, iar Ap. Iacob spune că limba clevetitorului este plină de otravă de moarte. Într-adevăr, ca niște săbii sunt limbile cele învenitate ale clevetitorilor.

Cine ar putea spune câte nenorociri, câte certuri și mânii, câtă tulburare între oameni, câtă vrajbă și dușmănie între vecini, între soți, între prieteni și copii, între maici și surori, între preoți și credincioși, câte divorțuri și câtă suferință după acest păcat al clevetirii?! Ba, chiar mai mult, câtă lume nu s-a certat și nu s-a omorât tot din cauza acestui păcat. O femeie bătrână, bătută și alungată de acasă, spunea cu șiroaie de lacrimi că bărbatul ei procedează astfel, că i-a spus lui cineva că ea ar fi greșit cu cineva la tinerețe.

Vedeți, după atâția ani de căsnicie, tocmai acum s-a găsit o gură clevetitoare ca să le strice pacea și liniștea la bătrânețe. Dar, femeia aceasta plătea acum, la bătrânețe, păcatul clevetirii făcut de ea la tinerețe, căci întocmai pârâse și ea pe o vecină a ei la bărbatul acesteia că îl înșeală, din care cauză aceia se certau și au ajuns, până la urmă, la divorț. Iată, deci, să nu ne jucăm cu păcatul clevetirii, căci vedem cum a plătit această femeie cât de târziu, tocmai la bătrânețe. De aceea, și dracii au așezat acest păcat, al clevetirii, la prima vamă.

Știți că sunt 24 de vămi în văzduh; la prima vamă sunt opriți clevetitoii și bârfitorii, toți vorbitorii de rău. Aici sunt întrebați de toate vorbele putrede, de toate bârfele și, dacă cineva ar ascunde ceva, le arată scris în catastifele lor, chiar și ora când le-au făcut, căci diavolii scriu imediat ce ne-a ieșit din gură, vorba grăită de rău. Iată de ce Cartea Sfântă nu ne dă voie să facem nici glume, pentru că nici acestea nu sunt bune.

Ascultați acum câte rele și câte nenorociri pot ieși din păcatul acesta al clevetirii. Prin acest păcat poți răpi cinstea omului, poți băga pe cineva la pușcărie sau poți lua viața cuiva. Mulți, din cauza păcatului clevetirii, a pârâciunilor, au fost dați afară din servici sau din vreo funcție oarecare. Multe femei cinstite au ajuns la depărțire cu soții lor, fiindcă cumnatele sau rudele au clevetit-o la bărbat, spunând că nu e bună de nimic și s-o lase. Așa ajung copiii pe drumuri, plângând amărâți din cauza acestui păcat. Mulți clevetitori vorbesc de rău pe ucenicii Domnului, pe preoți, pe propovăduitorii care vestesc Cuvântul Adevărului.

Aproape toți au suferit mult de pe urma acestui păcat, așa cum am văzut că au suferit Sf. Apostoli și, îndeosebi, Sf. Ap. Pavel. Un adevărat dezastru sufletesc fac clevetitorii în ogorul Domnului, iar diavolul culege mari și bogate roade. Exemple avem destule din Sf. Scriptură și din Viețile sfinților. Sf. Apostoli erau clevetiți de păgâni la împărații acestora de pe vremea aceea, cărora le spuneau că răzvrătesc poporul și învață lumea o religie care lucrează contra legilor împărătești.

Majoritatea creștinilor care făceau minuni erau pârâți la mai-marii cetăților că săvârșesc aceste minuni prin vrăjitorii, și nu cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa am văzut în Sf. Evanghelie de astăzi că poporul se mira de aceste minuni pe care le făcea Isus, iar cărturarii și fariseii ziceau că chiar cu domnul demonilor scoate pe demoni. Hulă grozavă împotriva lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, hulă fără de iertare, de aceea nu au putut să primească iertare și se află în fundul iadului toți acei clevetitori și bârfitori.

În vremea Sf. Apostoli vedem cum clevetitorii erau crezuți de toată lumea, iar creștinii nu numai că nu era crezuți, ci erau dați la chinuri îngrozitoare. O mulțime de clevetitori avea și Sf. Ap. Pavel, care vorbea urât la adresa lui, aducându-i calomnii grozave, ca nimeni să nu-l mai creadă niciodată. Aceasta s-a întâmplat multor vestitori ai Evangheliei, căci vorbele pline de veninul urii îndreptate împotriva lor îi făcea pe mulți să se clatine din credință și chiar să cadă pentru totdeauna în pierzare sufletească.

Sunt atâtea guri pornite împotriva adevărului, atâtea guri mincinoase, dar Dumnezeu le-a astupat pe toate, căci mulți s-au îndrăcit, a intrat necuratul în ei și i-a chinuit; aceasta este îngăduit de Dumnezeu ca să plătească cu chinuri grozave și să se mântuiască poate și ei, până la urmă. Diavolul a băgat de seamă că mult câștig îi aduce limba clevetitorului. Să fiți atenți și niciodată să nu dați crezare clevetitorilor, căci mulți și-au pierdut sufletul pentru că au crezut vorbele lor cele măgulitoare. Chiar dacă n-a reușit să dărâme pe cineva, vrăjmașul sufletelor noastre se mulțumește dacă ne-a făcut să ne îndoim în credință și să ne răcim de unele persoane care ne-ar fi putut ajuta. Nu se poate spune prin cuvinte ce grozav este păcatul acesta al clevetirii. Așa după cum ați auzit, că la prima vamă sunt opriți clevetitorii și toți vorbitorii de rău, ascultați acum din Viețile sfinților despre Sf. Cristina fecioara. Această sfântă a murit la 32 de ani, după o viață plină de sfințenie. Când a fost adusă în biserică, ca să i se facă slujba înmormântării, a fost așezată într-un coșciug deschis și un mare număr de credincioși se rugau pentru sufletul ei, așa cum este obiceiul la înmormântare. În timpul cântării “Cu sfinții odihnește, Hristoase…”, moarta se ridică din sicriu și zbură ca o pasăre spre tavanul bisericii, așezându-se pe un baldachin. Văzând aceasta, lumea a fugit de frică afară, rămânând lângă coșciug numai o soră a ei, mai mare, și preotul. Aceștia au rugat-o pe sfânta Cristina să coboare. Ea ascultă glasul preotului, coborî ca un fulg de zăpadă și, împreună cu sora ei, se duse acasă, unde povesti la toată lumea care se adunase acolo următoarele:

“Când se despărți sufletul meu de trup, fusei înconjurată de o mulțime de îngeri care mă duseră într-un loc întunecos și groaznic. Era acolo mulțime de suflete în chinuri și suferință pe care nici o limbă de om nu le poate descrie cu amănuntul. Pentru cei ce sufereau m-a cuprins mare milă, mai ales când am văzut unele femei de la noi din sat care muriseră de curând și care în viață erau foarte glumețe, râzătoare, bârfitoare și clevetitoare.

Văzându-le în ce stare de plâns se află, am întrebat ce loc este acesta și mi s-a spus că este iadul. Sufletele acelea erau chinuite de demoni în felul următor: pe unele pe agățau de limbi în niște cârlige, ca pe vite la măcelărie, la altele le turnau spurcăciuni în gură, la altele smoală fierbinte și fel de fel de chinuri grozave. Umblau printre ei șerpi mari, se încolăceau pe ei și-i strângeau foarte tare, încât răcneau ca vitele la abator, iar pe gură, din nas și pe urechi le ieșeau viermi.

Nu am mai putut suferi să văd acele chinuri îngrozitoare și am fost dusă imediat înaintea tronului ceresc. Aici am fost întrebată dacă mi-a fost milă de sufletele acelea din iad. Eu am spus cu lacrimi că mi-a fost tare milă și mi s-a spus că mila aceea a fost de la Dumnezeu ca, venind eu în lume, iarăși să mărturisesc și să spun că acolo, în iad, cele mai multe suflete se chinuiesc din cauza limbii neînfrânate.”

Această sfântă a mai trăit 42 de ani printre păcătoși, aici, pe pământ, și cu lacrimi îi învăța pe toți și îi sfătuia să se lase de bârfire, de clevetire și de tot felul de păcate. Ziua îi învăța, iar noaptea fugea spre păduri, în locuri sălbatice, să se roage și să plângă pentru ei. Mulți martori oculari au fost cuprinși de frică, s-au convertit și și-au schimbat viața. Unii s-au retras prin mânăstiri și s-au călugărit, iar alte fete tinere și-au închinat viața lui Dumnezeu păzindu-și fecioria și limba de la clevetiri și bârfiri.

Frate și soră creștină, când ai ceva pe fratele tău mustră-l în față că e mai bine. Dar și mai bine este să urmezi învățătura Domnului Hristos: “Felul vostru de vorbire să fie ce este da, da, și ce este nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.” Vorbirea creștinului nu trebuie să fie nici poruncitoare, ca la slugi, nici cu dispreț, nici cu lingușiri măgulitoare, nici cu aroganță. Ci, fiecare să sfătuim pe fratele nostru cu smerenie și cu dragoste, fiindcă păcatele clevetirii și bârfirii ies din mândrie, din invidie, din lene și răutate.

Mântuitorul nostru Isus Hristos ne poruncește zicând: “Feriți-vă să nu defăimați”, iar în altă parte zice: “Nu judecați, ca să nu fiți judecați”. Undeva, într-o carte numită “Prolog�, scrie cum a văzut un sfânt părinte un suflet care a fost dus de îngeri în fața Domnului Hristos. Acesta era plin de tot felul de păcate, dar a fost iertat de Domnul Hristos pentru că nu făcuse niciodată păcatul acesta. De aceea, i-a zis Domnul: “Întrucât n-ai judecat pe nimeni, nici eu nu te judec, așa după cum am spun în Evanghelia Mea; luați-l și-i deschideți porțile raiului”.

Tot în acea carte se mai spunea de un suflet care făcuse multe fapte bune: postea, se ruga, făcea închinăciuni, făcea metanii fără număr, dar, ce folos, că nu ținea seama de rugăciunea aceasta scurtă a lui David: “Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire buzelor mele!� Acest suflet era întotdeauna cu clevetirea în gură bârfea și judeca pe toți, ca și cum numai el era bun pe fața pământului. Când a ajuns în fața judecății, a fost osândit de Domnul Hristos cu cărturarii și fariseii și cu toți cei ce L-au răstignit pe Domnul Hristos.

Să luăm aminte, fiindcă această cădere este mare, să ne vedem de păcate noastre, să smulgem buruienile și spinii din propria noastră grădină să nu purtăm noi grijă de ceea ce se petrece în grădina vecinului, căci Dumnezeu, Care știe inima fiecăruia, va cumpăni drept la ziua judecății. Până atunci suntem cu toții aici, în noaptea acestei vieți, în întunericul cel greu al ispitelor de tot felul. Creștinii noștri au ajuns într-o stare de plâns; se războiesc unii împotriva altora în diferite chipuri. Au făcut limba praștie și aruncă cuvinte grele unii împotriva altora prin clevetire și bârfire.

În războaiele care au trecut s-a întâmplat ca, din cauza întunericului nopții, să se războiască soldații între ei, din diferite unități. Așa a ajuns să se lupte frate cu frate, neștiind, și abia cu răsăritul soarelui ieșea la iveală cumplita greșeală. Această întâmplare adevărată are un înțeles adânc sufletesc pentru noi creștinii.

Oare, noi cei de astăzi nu facem tot așa! Nu ne războim unii împotriva altora în noaptea invidiei și a urii de frați? Nu lovesc și nu omoară cu pietre bârfitoare frate pe frate, român pe român, încât străinii râd de noi?! Nici o naționalitate nu este ca noi neunită în credință și dragoste. Situația aceasta se găsește și în familii; vedem părinți care distrug căminul copiilor lor prin fel de fel de vorbe nechibzuite. Nu mai vorbim de războiul crâncen ce se dă între creștini, în toate privințele. Vedem în viața creștinilor noștri de astăzi cum mulți nu se mai țin de neamuri, se urăsc și se dușmănesc, se judecă și ajung la omor.

Abia la sfârșitul vieții va vedea fiecare și vor plânge cu amar cumplitul păcat în care au trăit. Când pe cer va răsări soarele Isus Hristos și se va face ziuă, atunci în zadar vor mai căuta îndreptare, căci nu vor mai putea face nimic. E momentul cel mai potrivit să lăsăm această armă diabolică a clevetirii, a bârfirii, a vorbelor îndoielnice și să strigăm și noi din întunericul lumii acesteia ca cei doi orbi din Evanghelia de astăzi, zicând: “Miluiește-ne pe noi, Isuse, Fiul lui David, scapă-ne pe noi de orbirea aceasta sufletească, Fiule al lui Dumnezeu, căci nu mai putem suporta întunericul acestor păcate și luminează-ne ochii sufletului, ca să vedem și noi frumusețea feței Tale, lumina Evangheliei Tale”.

Dar, pentru că veni vorba de mutul din care a ieșit demonul, să vorbim acum puțin de gura lumii de astăzi de care se folosește demonii iadului în diferite feluri pentru pierzarea sufletului celor care vor să se întoarcă la Dumnezeu. Dacă clevetitorii deschid cu limba lor ușile iadului și ajung în cele mai cumplite chinuri, nici cei ce ascultă de ei nu au altă soartă, pentru că și ei ajung în același loc de jale și de plâns � în iad.

Așa cum Lucifer a greșit și a căzut în prăpastia iadului, trăgând după el pe toți îngerii care au ascultat de el, tot așa se întâmplă și cu creștinii noștri, care slujesc păcatul acesta al clevetirii și ascultă de clevetitori. De aceea, este și o vorbă bătrânească, care spune că gura lumii n-o astupă decât pământul. Se observă în lume că, cu cât unii oameni sunt muți pentru Dumnezeu, pentru biserică și cele sufletești, pe atât sunt de vorbitori, bârfitori și hulitori de aproapele.

De toate acestea spune Sf. Ap. Pavel că vom da seama înaintea lui Dumnezeu. Se povestește într-o carte veche că un tată și cu fiul său se duceau la târg să vândă un măgar. Tatăl și fiul mergeau pe lângă măgar, pe jos, până când s-au întâlnit cu niște oameni care i-au luat în primire zicându-le: “Ce oameni proști, își rup încălțămintea și picioarele ca să nu strice potcoavele măgarului!”

Atunci, tatăl se suie pe măgar și plecă. Curând se întâlni cu alți călători care îi luară iar cu gura zicându-i: “Ce tată fără pic de inimă, uite, că nu are milă de copilul lui, îl lasă, sărmanul, să bată drumul pe jos!�. Tatăl coborî și sui pe măgar pe copilul său. Se întâlniră cu alți călători. Văzându-i, aceștia spuseră: “Poftim! Se mai cheamă aceasta creștere bună? Iată bătrânul merge pe jos iar fiul său călare pe măgar”.

Ce-i de făcut, măi, cu oamenii aceștia? � zise tatăl. Se suiră amândoi pe măgar, cu nădejdea că vor astupa gura lumii. Da, de unde, abia făcură câțiva pași și alți oameni pe care-i întâlniră ziseră: “Ia, uitați-vă, ce oameni tirani, două matahale de oameni sănătoși merg călare pe un biet măgar.”

“Ascultă, măi fiule, zise tatăl, cu oamenii aceștia nu o scoatem la căpătâi. Hai să mai încercăm una�. Coborâră amândoi de pe asin, luară o prăjină de lemn și, legând măgarul de câte două picioare, îl ridicară în spate și porniră cu el la drum. Când se întâlniră cu alți călători, aceștia începură să râdă ca niște nebuni fără să se mai poată opri. Văzând că nu e chip, de supărare, omul nostru a trântit măgarul într-un râu și s-a întors acasă fără el.

Această istorioară ne arată ce pățește omul când se ia după gura lumii. Gura lumii este pusă în slujba diavolului; gura lumii se amestecă și în mântuirea sufletului. Gura lumii e cea dintâi armă pe care o ridică diavolul împotriva mântuirii unui suflet. Îndată ce te lași de răutăți și apuci pe calea Domnului, gura lumii nu te mai scoate din țicnit, smintit, habotnic, fanatic, mironosiță, pocăită, sectantă și multe alte vorbe inspirate de duhul cel necurat.

Oriunde se hotărăște un suflet pentru Dumnezeu, acolo aleargă și gura lumii, și te miri de unde scoate atâtea răutăți și de miri și de oameni cât de ușor se lasă convinși de răutățile ce vin din gura lumii. Dar să nu ne mirăm prea mult, pentru că gura lumii, de fapt, e gura diavolului. Oamenii ascultă de gura aceasta mai mult decât de Sf. Biserică, de sfintele cărți, de Sf. Evanghelie, de Cuvântul lui Dumnezeu.

E destul să spună gura lumii despre un preot că a făcut cine știe ce greșeală mică, căci diavolul scoate până la urmă acea mică greșeală într-una vrednică de condamnat la moarte. E de ajuns să se condamne într-o biserică toate păcatele și lucrurile diavolului, că îndată gura lumii spune că acea biserică nu e ortodoxă. Iată, așa au ajuns creștinii noștri de întunecați, mai rău ca orbii din Evanghelia de astăzi. Ei nu văd un păcat în a trăi necununat; nu găsesc că e un păcat avorturile, nu găsesc că e un păcat să mergi la vrăjitoare, să te îmbeți sau să fumezi.

Îndeosebi, dacă spui că e păcat să te îmbeți, să fumezi, să te ții de tot felul de petreceri și câte altele, imediat gura lumii spune că aceasta e învățătură sectantă, fiindcă numai sectanții nu se îmbată, nu fumează și nu dansează. Prin urmare, ca să fii creștin ortodox, trebuie neapărat să te ții de aceste păcate.

Așa s-a întâmplat cu un băiat tânăr care, având servici într-un oraș mare, a apucat pe căi rele, așa cum se întâmplă cu mulți tineri. Băiatul se îmbăta, fuma și înjura. Cineva l-a adus la biserică și atât de mult i-a plăcut că s-a hotărât să termine cu toate relele. Dar, într-un concediu, s-a dus câteva zile pe-acasă. Acolo a povestit cu dragoste că el merge la biserică în fiecare duminică, că s-a lăsat de păcate și se simte bine și liniștit. Cum a auzit tatăl lui, i-a spus că s-a rătăcit și că se spânzură dacă el se mai duce la biserică. Băiatul a făcut voia tatălui său și s-a apucat de relele de mai înainte.

Să nu ne mai mirăm, deci, de ce-i bat copiii pe părinți; să nu ne mai mirăm de ce le fac fel de fel de necazuri. Ce merită acest tată? Nu e un ucigaș de copil? Iată de ce ajung copiii în blestem dumnezeiesc! Din cauza acestor părinți întunecați, orbi și rătăciți. Copiii care vin la biserică și învață credința adevărată nu ajung în pușcării, nu fac violuri, nu ajung bolnavi și prăpădiți. Sunt fericiți, au mulțumire sufletească și aduc părinților lor numai bucurii.

Dar iată, frați creștini, de unde pleacă răutățile. Iată care sunt autorii răului, la copii și la tineret. Să nu vă înșelați, căci nu vă spunem din capul nostru. Citiți cărțile bisericii și vedeți cum au trăit adevărații creștini ai Bisericii Ortodoxe.

Soră și frate creștin, dacă vrei să-ți mântuiești sufletul, nu asculta de gura lumii; ai apucat pe calea mântuirii, mergi cu îndrăzneală și cu fruntea sus pe această cale sfântă pe care au mers apostolii, martirii și mucenicii, moșii și strămoșii noștri. Pe aceștia îi fericește Mântuitorul când zice: “Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru Mine!”

Auziți, când trebuie să ne bucurăm; când suntem ocărâți și prigoniți, căci atunci îndatorăm pe Dumnezeu să ne plătească, pentru că suferim și noi cum a suferit El. N-ascultați de gura lumii. Ascultând de gura lumii, omul din istorioara de mai sus și-a pierdut măgarul. Ascultând de gura lumii și făcând poftele ei, noi ne pierdem sufletul și trupul. Valoarea unui om se măsoară după voința lui. Voința este făcută de Dumnezeu pentru bine, dar omul nu ia aminte.

Luminarea voinței noastre se face prin studierea și cunoașterea mai bine a datoriilor noastre creștinești. Întărirea voinței se capătă prin practicarea virtuților, a faptelor bune. Cei care cedează patimilor își pierd libertatea, devin niște sclavi ai patimilor, lipsiți de curaj și răbdare. De aceea, Mântuitorul ne recomandă multă răbdare și spune: “Întru răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre.”

Fără răbdare nu s-a mântuit nimeni. Când ne gândim la mulțimea martirilor, vedem că toți au trecut în veșnicie prin răbdare. De aceea, să ne rugăm și noi lui Dumnezeu să ne întărească în răbdare, în smerenie și ascultare de dreapta credință. Iată, lepădarea de credință e gata. Cartea sfântă spune că imediat după lepădare spune sfârșitul.

Să luăm aminte, așadar, că zadarnic e tot ce am făcut până acum, dacă ne lepădăm de credință. Nu trebuie să facem o lepădare ca a Sf. Ap. Petru; e de ajuns să spui sau să scrii că nu ești creștin sau nu mergi la biserică, și te-ai ars pentru totdeauna. Așa spune Mântuitorul: “Cine se leapădă de Mine înaintea oamenilor și Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu!”. Examenul acesta se apropie. Să rugăm pe Dumnezeu cu lacrimi, cu metanii și cu căință tare ca să-l trecem cu bine.

Rugăciune

Doamne, Dumnezeul minunilor, Cel ce ai luminat ochii orbilor și ai făcut să vadă marea Ta iubire de oameni; deschide și ochii sufletelor noastre ca să putem vedea adevărul învățăturilor Tale. Cel ce ai deschis gura mutului și ai alungat demonul din el, deschide și gurile noastre, spre slava numelui Tău, ca și noi să-ți mulțumim, să-ți cântăm și să Te preaslăvim, să Te mărturisim înaintea oamenilor pe Tine, Stăpânul și Împăratul nostru al creștinilor.

Alungă demonii de la zidirea mâinilor Tale, Doamne, și nu-i lăsa să ne facă să clevetim, să bârfim, să judecăm pe aproapele nostru. Pune, Doamne, pază gurii noastre și ușă de îngrădire împrejurul buzelor noastre. Amin.

 

* * *

 

Vindecarea a doi orbi

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Dacă în lume a intrat păcatul cu toate consecințele sale, Dumnezeu ne-a dăruit și vindecarea. În simbolul credinței mărturisim că Fiul lui Dumnezeu “pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri”. Mântuitorul a venit pe pământ ca să aducă tuturor oamenilor bucuria. Isus Hristos este doctorul sufletelor noastre, de aceea El a vindecat mai întâi de toate rănile produse de păcate. Paraliticului i-a spus: «Îndrăznește fiule, iertate-ți sunt păcatele tale» (Matei 9, 2), iar femeii păcătoase: «Iertate îți sunt păcatele» (Luca 7, 48).

Mântuitorul a vindecat și suferințele corporale. Evanghelistul Matei mărturisește, că «mulțimi multe au venit la El având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alții și i-au pus la picioarele Lui, iar El i-a vindecat» (Matei 15, 30). În capitolul 9 al Evangheliei după Sfântul Matei citim că «Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și neputința în popor» (Matei 9, 35).

Dintre toate suferințele fizice omenești, cea mai cumplită pare a fi absența vederii – orbirea. Evanghelia de astăzi ne vorbește despre vindecarea a doi orbi. Cei doi nu au văzut niciodată lumina soarelui, nu au putut să se bucure de frumusețea naturii, nici măcar de fața părinților lor. Ce fericire, câtă bucurie și recunoștință s-a putut afla în inimile lor, când Hristos le-a oferit vederea! «Niciodată nu s-a arătat așa ceva în Israel» (Matei 9, 35).

Ne punem întrebarea: “De ce Isus, în timpurile noastre, nu-i vindecă pe bolnavi? El este permanent cu noi. Să se fi schimbat Hristos? Sfânta Scriptură ne spune că «Isus Hristos, ieri și azi și în veci, este același» (Evrei 13, 8). Nu S-a schimbat, totuși de ce nu se vindecă în număr mare bolnavii timpurilor noastre?

În urmă cu două mii de ani, în Palestina, Hristos a înfăptuit nenumărate minuni, dovedind că El este Fiul lui Dumnezeu. Cărturarilor care nu au crezut în Dumnezeirea Mântuitorului, Isus le-a spus: «Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu credeți în Mine. Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeți în Mine, credeți în aceste lucrări, ca să știți și să cunoașteți că Tatăl este în Mine și Eu în Tatăl» (Ioan 10, 37-38). Slăbiciunea credinței noastre ne face să căutăm semne vizibile și, chiar dacă semnele atotputerniciei lui Dumnezeu sunt zilnice, tot suntem orbiți de necredința noastră.

Pe cuprinsul întregii lumi se predică Evanghelia lui Hristos, astfel că foarte multe popoare din lumea întreagă cred. «În tot pământul a ieșit vestirea lor și până la marginile lumii cuvintele lor», spune Psalmistul (Psalmul 19, 5).

Hristos nu încetează să vindece și să revigoreze sufletele. Vin suflete oarbe, iar El le redă vederea, lumina credinței. Spre Isus se îndreaptă sufletele cuprinse de lepra păcatelor, iar El le purifică prin Sacramentul Mărturisirii, înfrumusețându-le și sfințindu-le cu harul Său.

În Cartea “Speranța noastră” părintele Dimitrie Dutko povestește despre numeroasele minuni înfăptuite de Dumnezeu în timpurile noastre. Iată una din ele:

O mamă, care fusese ateistă, a scris unui preot o scrisoare adresându-i cuvintele: “Am un fiu, pe care l-am educat în duhul ateismului. A crescut, a început să bea, a dus o viață desfrânată, ocupându-se cu diferite lucruri rele. Nu am avut curajul să-l îndrept, deoarece imediat ar fi ripostat cu mânie, certându-se, neștiind în acest fel cum să mai fac față situației create. Dar tocmai atunci a avut loc o minune. Fiul meu s-a schimbat, încât părea de nerecunoscut: a renunțat la băutură devenind un om la locul său. Într-o zi, l-am întrebat: “Spune-mi, fiule, ce este cu tine? Ai devenit atât de bun, stăpân pe tine, cumpătat și atent”. Fiul mi-a răspuns: “Mamă, L-am aflat pe Hristos-Dumnezeu! Mă duc în secret la biserică și mă rog! Am ascuns acest lucru de tine, pentru că tu nu crezi în Dumnezeu”. “Pentru mine – scrie în continuare femeia – acest lucru, a fost asemenea unei scântei venită din cer. M-am bucurat pentru fiul meu, că L-a aflat pe Dumnezeu! Și eu, am devenit de asemenea creștină, astfel că la vârsta de patruzeci de ani am primit Sacramentul Botezului. M-am trezit la o nouă viață, Părinte! Hristos a făcut o minune pentru fiul meu și una pentru mine! Suntem fericiți!” Astfel de minuni ale lui Hristos și multe altele, asemănătoare cu acestea, au loc în fiecare zi.

Credința aduce în suflete o lumină care ne ajută să vedem adevărata față a lumii. În lumina credinței descoperim sensul tuturor întâmplărilor din viața noastră, fericite sau nu, vedem finalitatea tuturor lucrurilor și descoperim că existența noastră este strâns legată de iubirea lui Dumnezeu. Orice suferință poate fi vindecată, însă mai trebuie să avem tenacitatea celor doi orbi care se roagă cu insistență. Sfântul Ambrozie ne învață, că: “Isus Hristos reprezintă pentru noi totul! Vrei să-ți vindeci rănile – El este medicul. Ești însetat – El este Izvorul. Te apasă greutatea păcatelor – El te eliberează de povara acestora. Ai nevoie de ajutor – El este puterea. Te temi de moarte – El este viața. Dorești să ajungi în cer – El este calea. Fugi de întuneric – El este lumina. Cauți hrana – El este nutremântul. De aceea, gustați și vedeți, cât de bun este Domnul. Fericit este omul, care-și pune speranța în El.

Mântuitorul oferă sănătatea sufletelor noastre. El le purifică prin intermediul Sacramentului Mărturisirii, nutrindu-le cu Sfânta Împărtășanie. Ne mângăie cu cuvintele cuprinse în Evanghelie. Fiecare Liturghie ascultată cu atenție, oferă sufletului nostru putere, sănătate, ajutor. Hristos ne invită la Sine spunându-ne: «Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi… și veți găsi odihnă sufletelor voastre» (Matei 11, 28-29).

Rugăciune

O Doamne, fă ca voința mea încununată de har, să se dezică de tot ceea ce este pământesc, să alerge întotdeauna după Tine și să primească cu credință totul din mâinile Tale. Căci adevărata viață a sufletului constă nu numai în a uita de propria ființă și a mă gândi numai la Tine, dar și de a mă ocupa numai cu ceea ce este legat de Tine. Fă-mă să înțeleg, că în viața legată de credință nimic nu poate să deranjeze iubirii.

Dumnezeul meu, alerg la Tine pentru că vreau să Te iubesc. Vreau să Te iubesc prin credință și prin știință. Fă să doresc întotdeauna ceea ce Tu vrei, să trăiesc viața Ta, pentru a putea să mă transform în Tine. Fie ca voința mea să se aplece neîncetat, fără șovăire, spre Tine. Fie ca sufletul meu să privească numai spre Tine, pentru ca întotdeauna să tindă numai către Tine.

Tu pătrunzi peste tot cu bunătatea, iubirea și atotputernicia Ta. O, Doamne, oferă-mi o credință cât mai simplă, pentru ca sufletul meu, privat de îndoieli, să fie cuprins de ea, trăind în pace. Fă ca prin simplitate și credință, să cresc și să mă mențin în acel adevăr care ești Tu și în care nimic nu mă poate deranja, atunci când sunt cuprins de grația Ta. O, Doamne, fă să cred din tot sufletul meu; Dumnezeul meu, vreau să fiu orbit doar de încrederea în Tine. Amin.

 

* * *

 

Credința biruie orbirea

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Evanghelia relatează despre întâlnirea lui Isus cu mizeria umană. Isus nu se ascunde. Primește persoanele și vindecându-le, manifestă iubirea lui Dumnezeu pentru toți oamenii.

Fraților! Cu toții suferim de “boli” care trebuie vindecate sau de “întuneric”, ce ne împiedică să vedem în mod clar, calea de urmat în viață. Slăbiciuni sau boli ale trupului, desigur… dar și mai mult suferim de bolile sufletului. A-L cunoaște pe Isus în chip adevărat, este calea care ne conduce cu siguranță la vindecarea întregului nostru “întuneric”, ajutându-ne să devenim oameni autentici, care își acceptă – pentru a le încredința Domnului spre vindecare – chiar laturile obscure ale caracterului. Acest lucru reiese din cuvintele pericopei de astăzi.

Iubiților! Când omul simte nevoia mântuirii, a vindecării, nu trebuie să se izoleze, ci trebuie să se apropie de alții, care îl pot ajuta, asemenea celor doi orbi, care împreună fiind, strigă mai tare, pentru ca cineva să îi audă, poate chiar Mesia. De-a lungul vieții am avut nevoie de ajutor până într-atâta, încât să-l exprimăm printr-un strigăt? Am auzit vreodată strigătul după ajutor al altora?

Cererea ajutorului – pentru un om - nu este deloc un fapt secundar sau inutil, nici descărcarea unui suflet rănit de greutățile vieții. Strigătul este o cerere, o implorare, care exprimă conștiința, convingerea nevoii de ajutorare și experiența propriei sărăcii, deoarece este recunoașterea incapacității de a se salva, de a se vindeca, de a se mântui, cu propriile-i puteri. Strigătul după ajutor exprimă o poziție ce îl caracterizează pe omul sincer care este leal cu sine însuși, arată un atașament de dreptate și umilință; răul care a venit peste noi nu ne închide în noi înșine, ci este o ocazie bună pentru a recunoaște că avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Noi avem o atât de mare nevoie, încât nu este posibil să o realizăm numai cu puterea forțelor umane. Dumnezeu ne vine în întâmpinare: săracul acesta strigă, iar Dumnezeu îi iese în cale și-l ajută, spune psalmistul.

Este minunat faptul că în timp ce Dumnezeu coboară la noi, ne umple de darurile Sale, după măsura credinței noastre, pentru că nu vrea să facă totul de unul singur și în chip magic, ci prin dialog și prin colaborare cu omul. De fapt, rugăciunea stabilește un dialog real al omului cu Dumnezeu, dându-i posibilitatea să devină un fiu al Său.

Din Evanghelia de astăzi reiese că vindecarea coincide cu distrugerea bolilor, a slăbiciunilor umane, adică cu învingerea răului care îl apasă pe om. De fapt, Isus ne arată că inima Tatălui este aproape de noi, copiii Săi. În timp ce ne cere să avem credință în Dumnezeu, Isus ne umple de darurile Sale.

Omul “superb” care nu știe să ceară ajutor de la Dumnezeu și de la aproapele este și rămâne departe de vindecare…, de mântuire, la urma urmei. De aceea omul drept, chiar și în mijlocul necazurilor, nu rămâne închis în sine, ci strigă cu putere după ajutorul Tatălui.

Doi orbi îl urmează pe Isus și strigă: “Fiule al lui David, fii îndurător față de noi!“. Acest titlu – ce îl desemna pe Mesia – nu-i plăcea prea mult lui Isus, care replicase: “David însuși îl numește Domn, cum deci poate fi fiul său?” (Mc 12,37). De fapt, după trup, Mesia se trage din vița lui David, dar în același timp Isus este din veșnicie, fiind Fiul lui Dumnezeu.

Cei doi se apropie de Isus: este primul pas pe care omul trebuie să-l facă pentru a recăpăta lumina vieții. Strigătele lor și implorarea milei reflectă întunericul ochilor trupești, dar și mai grav, cel al sufletelor lor. Isus încearcă să-i scoată din întuneric la credință, întrebându-i: “Voi credeți că eu pot face asta?”. “Da”-ul lor încrezător, face ca din puterea lui Isus să izvorască darul vederii și plinătatea credinței: “Facă-vi-se după credința voastră. Și li se deschiseră ochii“.

Rugăciunea orbilor este insistentă, lucru ce reiese din faptul că l-au urmat pe Isus până în casă. Dacă ei se încred deplin în puterea lui Isus, cărturarii se opun primirii luminii. Ei cred că cunosc Legea (poruncile), dar numai orbii au credința adevărată în inimile lor, pe care vedem că Isus o premiază. Atingându-le ochii, spune: “Facă-se vouă, după credința voastră!“. Imediat se deschid ochii lor, iar acest fapt demonstrează nu numai că aveau o credință dreaptă, ci și că aportul lor în vederea vindecării, este esențial.

Prin cuvintele adresate orbilor, pline de respect pentru natura umană, Isus cere aportul nostru și ne invită să ne analizăm, să credem în El fără ezitare, să înfruntăm greul, convinși că împreună cu El și în numele Lui, vom învinge. Este clar că minunea o face puterea mare a lui Dumnezeu, dar Isus ne învață că realizarea minunii depinde strict și de credința omului. Sunt două lucruri care trebuie să se verifice în contemporaneitate: acțiunea lui Dumnezeu și credința noastră.

Prin urmare este important să-i cerem Domnului, darul de a trăi viața noastră într-o credință vie, adevărată și responsabilă, o credință pe care să o dăm și copiilor noștri… “și cu această credință, vom fi capabili să transformăm cele mai urâte neînțelegeri, într-o frumoasă simfonie de fraternitate” (Martin Luther King).

Poate noi preferăm un Dumnezeu care să ne rezolve problemele, fără să ne implice pe noi, poate că am fi dispuși să-i dăm tot ceea ce avem numai să ne ajute (problema constă în faptul că El ar face totul pe “cont” propriu, iar noi am merge mai departe pe contul nostru și am avea ideea despre un Dumnezeu slab, care se poate cumpăra. Ba mai mult, raportul cu acest Dumnezeu nu ar fi deloc caracterizat de iubire și de logica darului ) și fără ca noi să trebuiască să ne examinăm viața sau să ne schimbăm comportamentul în bine. Oare înțelegem că Dumnezeu ne implică, ne cere aportul, pentru că dorește să fim fii și nu marionete (oameni neserioși, șmecheri), iar dacă “orbirea” noastră nu se vindecă, se datorează faptului că nu dorim însănătoșirea!

Iubiți credincioși! Avem mare noroc că Isus vindecă slăbiciunea și superficialitatea minții noastre, care pretinde să fim vindecați, fără să ne convertim și care nu reușește să înțeleagă că Dumnezeu este un Tată care ne vrea tot binele și care ne iubește, ci îl consideră ca pe un patron, pe care trebuie să-l convingă.

Orbirea este simbolul infirmităților spirituale, care blochează privirea, pentru a nu vedea ceea ce se poate vedea cu ochii credinței. Păcatul nu-i permite sufletului să vadă, întunecându-i credința și îndepărtându-l de Domnul. Pentru a-și recăpăta vederea, trebuie să-și recunoască păcatul, să se lepede de el, pentru a se reîntoarce la Domnul.

De fapt, Matei ne vorbește despre doi orbi care și-au recunoscut păcatele prin cuvintele: “Fiule al lui David, ai milă de noi“. Această afirmație ne oferă două indicații. Pe de o parte, ne arată proveniența Aceluia care vine, descendența Sa, din vița lui David iar pe de altă parte, ne arată că misiunea Sa constă în iertarea păcatelor, pentru ca păcătosul să-și recapete adevărata viață, iar orbul să vadă. Mesia, adică Cristos, este cel care răspunde cererilor acelora care îl caută și îl roagă cu credință. El este Lumină pentru toți cei care sunt în întuneric și care prin lumina Lui, văd lumina (cfr. Ps 35, 10) în sensul că El este izvorul vieții și cu El, toți oamenii (inclusiv orbii), își recapătă strălucirea vieții. Isus face ca nevăzătorul să vadă și surdul să audă. Mai mult, El vindecă ochii sufletului, pentru ca toți credincioșii să-L recunoască ca fiind Dumnezeu adevărat și vindecător deplin al omului. De fapt, prin minunea săvârșită, Isus dovedește că scopul venirii sale constă în restituirea vederii, orbilor, așa cum a profețit Isaia.

Isus leagă minunea de credința orbilor: ei vor vedea, în măsura în care vor avea o credință tare. Meditând asupra minunii, ne punem întrebarea: de câte ori nu-I cerem Domnului să intervină pentru a ne vindeca, pentru a rezolva o problemă legată de relațiile cu cei dragi… și de câte ori cerând, rămânem cu o credință slabă, oportunistă, care îl roagă pe Domnul numai în clipele de nevoie?

Oare minunea este o intervenție a lui Dumnezeu pentru a însănătoși o stare bolnavă, cauzată de El? Este coruperea din partea omului, prin rugăciunile sale, a unui Dumnezeu atotputernic dar puțin distrat, distant și nepăsător față de problemele oamenilor? De ce asistăm la așa puține minuni? De ce de prea multe ori rugăciunile noastre nu sunt ascultate?

Dumnezeul căruia ne rugăm este mult milostiv, care știe de ce avem nevoie: nu ne adresăm unui tiran pentru a-l corupe sau îmbuna prin insistențele noastre, prin jertfe sau rugăciuni, ci ne adresăm unui Tată, care… “unui fiu care îi cere pâine, cu siguranță nu-i dă un șarpe“.

Uneori Dumnezeu nu ne ascultă, deoarece ceea ce noi considerăm că este spre mai mare binele nostru, nu este lucrul cel mai important de care avem nevoie în vederea mântuirii. O altă idee ne-o dă Isus: Dumnezeu nu ne ascultă, pentru că a noastră credință este slabă și greșită, iar o credință mică, nu poate face minuni.

În Evanghelie, minunea are o importanță relativă: este un semn care ne arată că împărăția este prezentă în mijlocul nostru și care ne invită să ne trăim viața în funcție de împărăția cerurilor, ce va să vină. Riscul – prezent și în Evanghelie – constă în faptul că oamenii ar putea sesiza doar minunea în sine: ceea ce este important, constă în faptul că m-am vindecat și nu mai îmi pasă de Dumnezeu sau de aproapele. De fapt cea mai mare minune constă în a-ți da seama de Dumnezeu “care este lângă tine” și că El te ajută să “cucerești” viața veșnică.

Isus cere ca minunea să fie tăinuită, dar ei nu au respectat îndemnul Domnului. Ambii, ieșind, au vestit minunea săvârșită. Până erau orbi, cei doi vesteau necazul lor (anunțau problemele umane)…, dar, odată vindecați, vestesc puterea lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. Când erau orbi, trăiau pentru ei, acum trăiesc pentru Domnul și pentru ajutorarea aproapelui, anunțând și altora unica și adevărata putere a Domnului, care vindecă omul în totalitatea sa.

Cei care au fost ajutați de Cristos și au primit darul credinței nu pot și nu trebuie să tacă. Așa au făcut cei doi vindecați, apostolii și martirii bisericii,până în zilele noastre. Noi,creștinii,trebuie să mărturisim urgent și altora credința noastră în singurul și adevăratul Dumnezeu. A anunța Evanghelia înseamnă a spune și altora binele pe care Dumnezeu îl face vieții noastre.

În partea a doua a Evangheliei de astăzi se vorbește despre vindecarea unui om mut. Matei descrie că un îndrăcit ajunge înaintea lui Isus, iar Domnul, demonstrându-și mila și iubirea față de bolnavi, îl vindecă. Bolile nu erau numai trupești: surzenia, orbirea, lepra sau altele. Aceste boli erau manifestarea unui rău mai mare, care amenința sănătatea oamenilor, adică abandonarea totală, starea umilitoare și inumană în care aceste persoane erau obligate să trăiască.

Muțenia are consecințele sale fizice evidente, cei care sunt loviți de muțenie suferă în inima lor pentru că sunt lipsiți de mijlocul necesar de comunicare cu aproapele și cu Dumnezeu. A-i face să vorbească pe cei muți, este lucrarea împlinită de Isus Mântuitorul, care astfel ,dorește să refacă comuniunea lor cu Tatăl ceresc și să restabilească fraternitatea între oameni.

Vindecările pe care Isus le făcea, nu priveau doar tămăduirea bolilor trupului uman, ci în special, urmăreau biruirea acestui rău mai mare ,adică abandonarea materială și spirituală, în care lumea era constrânsă să-și petreacă ultimii ani din viață. Apoi, religia epocii, în loc să-i ajute pe oameni să-L întâlnească, să-L descopere, să vadă în Dumnezeu o putere ca să reziste la necazuri și să aibă speranță, învăța că bolile sunt rodul unei pedepse a lui Dumnezeu, din cauza păcatelor. Religia făcea ca în mintea acelor oameni să crească sentimentul că sunt respinși de Dumnezeu și că sunt deja condamnați. Isus se comporta exact invers. Primea și vindeca bolnavii, urmărind ca să refacă relațiile inter-umane de iubire și într-ajutorare, pentru ca oamenii să poată trăi frățește.

Înaintea vindecării, reacția lumii este de admirație și gratitudine (recunoștință), dar reacția fariseilor, denotă neîncredere și răutate: “El alungă dracii cu ajutorul căpeteniei dracilor“. Neputând nega evidența, unicul mod pe care îl au pentru a-L discredita pe Isus este cel de a-L acuza că lucrează cu diavolul. Isus nu răspunde, deoarece atunci când răutatea este clară, adevărul strălucește singur și nu necesită lămuriri.

Evanghelia de astăzi se încheie prezentându-ne un Isus neobosit, care continuă să străbată satele Galileii, pentru a putea întâlni cât mai mulți bolnavi și a-i vindeca de bolile lor. Misiunea lui Isus care “străbătea toate satele și orașele” pentru a-i afla pe toți și a-i salva pe toți este exemplul pe care ucenicii trimiși în misiune trebuie să-l aibă mereu înaintea ochilor. Ucenicii nu trebuie să uite că misiunea lui Isus poate fi sintetizată în trei verbe: a învăța, a predica și a vindeca. Aceasta va fi și activitatea misionarilor pe care Domnul îi va trimite în lume până la sfârșitul timpurilor, ca să ajungă și să predice iubirea Sa “la oile pierdute ale casei lui Israel”. Amin.

 

* * *

 

Fie voua dupa credinta voastra!

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

Sfanta Evanghelie de astazi ne prezinta minunea facuta de catre Isus in “orasul sau” sau “tara sa” cum mai este numita cetatea Capernaum, in care il gasim destul de des si unde face multe minuni prin care reda sanatatea trupeasca oamenilor necajiti si amarati ai acelor timpuri.

Cei doi orbi care se tineau de Isus mai mult ca sigur auzisera de unele dintre minunile pe care Isus le-a facut cu alti oameni care au suferit de diferite boli si erau absolut convinsi ca toate acestea le face cu puterea dumnezeeasca pe care o detine, de aceea si ei nu conteneau a-l ruga sa le dea si lor vindecare. Deasemenea, cei doi, credeau cu adevarat ca acela pe care-l rugau staruitor sa-i ajute este Mesia cel de mult asteptat de Israel si despre care Isaia a spus: “Va deschide ochi celor orbi si va scoate din temnita pe cei robiti.” Is. 48,7 Dar, nu este suficienta numai dorinta omului de vindecare care este, oricum, legitima, ci si rugaciunea, asa dupa cum retine si sfantul evanghelist Marcu in cap. 11,24 : “Pe toate cate le cereti, rugandu-va cu credinta, sa credeti ca le veti primi.” Chiar si orbi din Evanghelia de astazi dobandesc vederea datorita credintei, asemeni altor oameni bolnavi pe care Isus ii vindeca, tot ca urmare a credintei lor, de aceea le spune celor vindecati: “Credinta ta te-a mantuit!” Cuvinte prin care nu numai ca identifica “medicamentul” vindecarii, dar si indica necesitatea credintei ca “terapie” in dobandirea vindecari.

Din Evanghelia de astazi trebuie sa retinem invataturile necesare mantuiri noastre, aplicabile tuturor actelor de lauda si cerere la adresa lui Dumnezeu: rugaciunea sincera, credinta fara dubii, staruinta in rugaciune, s.a., ca si conditie sine qua non in primirea harurilor ceresti. Apoi, pentru ca nu suntem singuri in aceasta lume si interactionam, nemijlocit, si cu alti oameni, trebuie sa primeze in sufletul unui urmas al lui Cristos, iubirea aproapelui, ajutorul sau ajutorarea lui, in caz de nevoie si nu in ultimul rand rugaciunea sincera pentru el.

Pentru ca, in aceste zile, poate mai mult ca oricand, fiecare dintre noi are nevoie de un sprijin, moral sau chiar material. Si daca acest sprijin il acordam neconditionat, asa dupa cum a facut Isus in toate interventiile sale, inseamna ca si in noi a inmugurit vlastarul iubirii aproapelui. Ca si noua, Isus, ne-a redat vederea cea adevarata. Daca, insa, nu simtim aceasta atunci suntem si noi asemenea fariseilor din Evanghelia de astazi pentru ca asa dupa cum orbul nu vede lumina soarelui si nu cunoaste ziua de noapte, intunericul de lumina, tot asa omul fatarnic nu cunoaste si nu vrea sa vada binele, adevarul si dreptatea ce-l inconjoara, cautand sa le judece si sa le interpreteze conform viclesugului si rautatii inimi sale sau, pur si simplu, sa le ignore. Fatarnicia este o boala spirituala greu tratabila, deoarece in mintea celui care sufera de acest handicap, ceea ce in realitate este cinstit, curat si drept, in aceasta minte bolnava este minciuna, murdarie si invidie. Dovada o vedem de atatea ori in sufletul iudeilor care sunt prezenti la vindecarile miraculoase pe care Isus le face si despre care ei spun ca nu sunt facute cu putere divina si chiar ii aduc o acuza foarte grava si anume ca, : “Cu Domnul demonilor scoate demoni!” Mt. 9,34.

Pe omul rau si invidios, plin de mandrie, oricat ai vrea sa-l faci sa vina la realitate, nu vei reusi, deoarece, cei trei demoni: rautatea, invidia si mandria, care-l poseda pe fariseu nu se pot alunga fara interventia lui Dumnezeu. Dar, dupa cum Dumnezeu nu intra cu forta in sufletul omului, ci numai la dorinta si cerinta sincera a acestuia, locul lui Dumnezeu din sufletul omului, este ocupat si posedat de diavol.

Isus a vindecat nu numai pe cei doi orbi la care Evanghelia de astazi ne face partasi, carora le spune: “Fie voua dupa credinta voastra!” Mt. 9,29, dar si pe multi alti, fie ca au cerut, fie ca i s-a facut, pur si simplu, mila de sufletele nevoiase. Oare, noi, rostind rugaciunea “Tatal nostru,” si spunand: “Si ne iarta noua greselile noastre, precum iertam si noi gresitilor nostri” nu este tot un “fie tie dupa credinta ta“?! Si atunci, daca ne este noua dupa credinta pe care o avem, nu trebuie sa ne mire faptul ca in lume sunt atatea boli, atatea necazuri. Ca sunt atatea suferinte nu numai trupesti dar si sufletesti. Ca societatea in care azi traim este plina de sechelele multitudini de pacate in care ne zbatem. A faptului ca, multi dintre noi, suntem mai mult farisei decat crestini, punand la indoiala tot ceea ce nu ne aduce o satisfactie materiala, filtrand prin interesul propriu invatatura evanghelica si credinta in viata vesnica promisa. Omul, care nu are credinta nu iarta nimic aproapelui sau si ramane incontinuare orb pentru ca el nu vede bunatatea si maretia lui Dumnezeu, in ceea ce-l inconjoara, si mut pentru ca nu se roaga si nu multumeste lui Dumnezeu pentru talanti pe care i-a primit: sanatate, bogatie si intelepciune.

Sfanta Evanghelie de astazi se incheie cu: “Isus strabatea toate cetatile si satele…vindecand orice boala si orice neputinta in popor.”

Isus si astazi strabate toate orasele si satele prin constiinta omului si cheama pe tot omul la Biserica pentru a se hrani cu “painea cea coborata din cer” si pentru a se adapa din izvorul vieti, cu apa vesniciei. Amin.

 

* * *

 

Iubirea milostivă, izvor de bucurie

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

Evanghelia care se citește la Sfânta Liturghie în Duminica a VII-a după Rusalii înfățișează două vindecări miraculoase, săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, asupra a doi orbi și unui mut. Cu toate că Sfântul Evanghelist Matei prezintă foarte succint aceste minuni, pericopa evanghelică conține multe și profunde înțelesuri, deosebit de folositoare vieții noastre duhovnicești.

În prim-plan este prezentată vindecarea a doi orbi care, auzind de minunile săvârșite de Mântuitorul, Îl urmăreau și Îi cereau cu insistență să-i vindece. Ca și în alte cazuri, Mântuitorul Iisus Hristos evidențiază importanța credinței în primirea vindecării. “Credeți că pot să fac Eu aceasta?”, îi întreabă Hristos Mântuitorul pe cei doi orbi care doreau cu atâta înflăcărare să se vindece. Iar ei au răspuns: “da, Doamne!”. “După credința voastră, fie vouă”, le spune Iisus, și în clipa aceea “s-au deschis ochii lor”.

Când e necesară mărturisirea credinței?

După vindecarea celor doi orbi din Capernaum, ne spune Evanghelia, îndată “au adus la Dânsul pe un om mut, având diavol. Și fiind scos afară diavolul, a grăit mutul”.

Vedem că Mântuitorul Iisus Hristos Se comportă diferit în cele două vindecări consecutive. El așteptă mărturisirea credinței, în cazul celor doi orbi, înainte de a-i vindeca, dar nu și de la mutul demonizat, care a fost tămăduit de îndată ce a fost adus la Sine. Mântuitorul nu cere mutului demonizat să-și exprime credința, pentru că acesta nu mai era în toate facultățile psihice și sufletești, nu mai gândea și nu mai era responsabil el însuși de ceea ce făcea, ci era condus de duhul cel rău care pusese stăpânire pe el. Ca și în alte situații evanghelice similare (cf. Matei 8, 28-34), vedem drama omului stăpânit de diavolul, căruia i-au fost confiscate gândirea, vocea, voința, fiind stăpânit tiranic de demon. Din acest motiv, Mântuitorul Iisus Hristos n-a mai așteptat mărturisirea credinței de la mutul demonizat, ci, cu iubirea Sa mult milostivă, i-a redat sănătatea trupească și sufletească.

În acest caz, a fost suficientă credința și dragostea de aproapele a celor care l-au adus pe mutul demonizat la Iisus și care au crezut că El îl poate vindeca.

Orbii vindecați, propovăduitori ai luminii Cuvântului Întrupat

După vindecarea celor doi orbi, Mântuitorul Hristos “le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeți, nimeni să nu știe”. Dar ei, “ieșind, L-au vestit în tot ținutul acela”. Vedem, așadar, cum, mai întâi, Mântuitorul cere credință celor doi orbi, iar apoi, după ce i-a vindecat, le poruncește să nu trâmbițeze, să nu se laude cu vindecarea, nici să nu-L laude pe El ca fiind vindecător.

De ce a făcut aceasta? Ca să ne dea nouă pildă ca, după ce săvârșim binele, să nu ne lăudăm, nici să așteptăm laude de la oameni pentru binele pe care l-am făcut altora. Când Mântuitorul Iisus Hristos le cere celor doi orbi să nu spună nimănui nimic despre minunea care se făcuse asupra lor, El arată smerenia Sa. (Despre smerenie, Sfântul Isaac Sirul spune că este “haina lui Dumnezeu. Căci, Cuvântul Întrupându-Se, pe ea a îmbrăcat-o și prin ea ne-a vorbit nouă, în trupul nostru”(1).)

Însă, după cum am văzut, ei nu au împlinit porunca primită, ci, plini de bucurie și de recunoștință, au vestit în toate părțile Capernaumului cât de mult bine le-a făcut lor Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut om pentru mântuirea oamenilor.

În doar câteva versete, pericopa evanghelică a acestei duminici ne prezintă, deodată, smerenia Mântuitorului și recunoștința celor doi orbi vindecați. După ce au cunoscut ani în șir întunericul orbirii, vindecați fiind, cei doi, prin propovăduirea numelui binefăcătorului lor, i-au luminat duhovnicește atât pe oamenii contemporani lor, cât și zecile de generații care au urmat de atunci și care au aflat de această minune prin intermediul Sfintei Evanghelii.

După vindecare, cei doi orbi au devenit misionari ai credinței, vestitori ai milostivirii dumnezeiești. Învățăm și noi, așadar, de la aceștia să avem credință tare când trecem prin încercări și să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să cerem ca Hristos Domnul să ne vindece de orice boală, de orice neputință. Însă, îndată ce am primit binefacerea sau vindecarea dorită, trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu, să arătăm recunoștință, să-L mărturisim pe El ca fiind binefăcătorul, vindecătorul și Mântuitorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Poporul se minuna și se bucura, iar fariseii invidiau pe Iisus și se întristau

Aflăm tot din Evanghelia acestei duminici că poporul se minuna și se bucura, deoarece niciodată nu mai văzuse o putere vindecătoare ca aceea a Mântuitorului Iisus Hristos. Pe de altă parte, fariseii, care-L invidiau pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că avea mai multă popularitate decât ei, ziceau că Iisus scoate demonii cu “domnul diavolilor”. Așadar, în timp ce poporul se bucura că Hristos tămăduiește, că face minuni atât de mari, fariseii se întristau. Din cauza răutății din inimile lor, ei nu se puteau bucura de binele pe care îl făcea Hristos oamenilor. Deci, din invidie și răutate, fariseii Îl denigrau pe Iisus, Îl calomniau și răstălmăceau lucrarea Lui, dându-i un sens negativ și spunând că El alungă pe demoni cu putere demonică.

Hristos vine în întâmpinarea celor suferinzi

Evanghelia se încheie cu următoarea concluzie: “Iisus străbătea prin toate orașele și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință în popor”. Observăm din Sfintele Evanghelii că puterea vindecătoare a Mântuitorului însoțește întreaga Sa misiune. De asemenea, vedem că El cutreieră cetăți și sate, merge în întâmpinarea poporului, nu așteaptă ca poporul să vină la El, în Capernaum.

Mântuitorul Hristos mergea prin sate și orașe, vindeca “orice fel de boală și orice fel de neputință în popor” și învăța în sinagogi cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa îi va îndemna să facă și pe apostolii Săi, a căror chemare o prezintă capitolul următor (al X-lea) din Evanghelia după Matei.

Mântuitorul Iisus Hristos binevestește mai întâi El Însuși Evanghelia împărăției și apoi trimite și pe ucenicii Săi, arătându-le cum trebuie să binevestească Evanghelia. Atât în cazul Mântuitorului, cât și în cazul ucenicilor Săi, binevestirea Evangheliei a fost însoțită de vindecări miraculoase și de eliberarea oamenilor posedați de diavoli. Prin aceasta noi învățăm astăzi că Biserica lui Hristos, deodată cu predicarea cuvântului Evangheliei, trebuie să săvârșească și faptele evanghelice, să aline suferința, să elibereze pe oameni din pătimiri, din situații grele.

Evanghelia acestei duminici ne îndeamnă și pe noi să-i ajutăm pe cei necăjiți, pe cei suferinzi, pe cei bolnavi. Astfel, suntem îndemnați să ne dăruim lui Hristos, să devenim Trupul Său tainic, adică Biserică, să punem la dispoziția Lui mâinile noastre, voința noastră, dărnicia noastră, pentru a aduce mângâiere celor bolnavi, celor fără adăpost, celor fără hrană și care cer ajutorul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu dăruiește ajutorul Său celor în nevoi folosind mâinile milostive ale celor care ascultă Evanghelia și împlinesc poruncile iubirii Mântuitorului în relațiile cu semenii lor.

Noi trebuie să avem mereu în vedere faptul că suntem Trupul tainic al Mântuitorului Hristos, prin care El lucrează în lume pentru a ajuta pe cei care Îi cer ajutorul.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim bucuria și chemarea sfântă de a fi mâinile iubirii lui Hristos, care ajută pe semenii noștri aflați în suferință, în necazuri, în singurătate și în deznădejde. Numai așa simțim că Evanghelia iubirii lui Hristos este Evanghelia mântuirii și a vieții adevărate din împărăția cerurilor, spre slava Preasfintei Treimi și binele oamenilor. Amin.

Note:

1 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoință, în Filocalia, vol. 10, traducere din grecește, introducere și note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 2008, p. 96.