Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a V-a după Paște
Anul A (B, C)

Lecturi:
Fapte 6,1-7
1Petru 2,4-9
Ioan 14,1-12

Ioan 14,1-12

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: “Să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. În casa Tatălui meu sunt lăcașuri multe. Dacă nu ar fi așa, n-aș fi spus: mă duc să vă pregătesc un loc. După ce mă voi duce să vi-l pregătesc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca să fiți și voi acolo unde sunt eu. Voi cunoașteți calea unde mă duc eu”. Toma i-a zis: “Doamne, nu știm unde te duci și cum putem ști calea?” Isus i-a răspuns: “Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. Deoarece mă cunoașteți pe mine, îl cunoașteți și pe Tatăl meu; de pe acum îl cunoașteți și l-ați văzut”. Filip i-a zis: “Doamne, arată-ni-l pe Tatăl și ne este de ajuns”. Isus i-a răspuns: “De atâta vreme sunt cu voi și tu nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut și pe Tatăl. Cum poți spune: “Arată-ni-l pe Tatăl?” Nu crezi tu că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la mine, ci de la Tatăl care rămâne în mine și care săvârșește și faptele. Credeți ce vă spun: Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine; iar de nu credeți cuvântul meu, credeți-mă pentru faptele mele. Adevăr, adevăr zic vouă: cel care crede în mine va face și el faptele pe care le fac eu și va face mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl”.

 

Autori

pr. Anton Dancă
volum colectiv ITRC 2
volum colectiv ITRC
pr. Anton Iștoc
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Șerban Tarciziu
pr. Ștefan Ciubotaru

 

* * *

 

De la înviere la înălțare

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Balanța dintre înviere și înălțare stă într-un echilibru perfect: nici înviere fără înălțare, nici înălțare fără înviere. Însăși învierea este o înălțare și însăși înălțarea este o înviere. Drumul de la înviere duce la înălțare și de la înălțarea lui Isus la învierea și înălțarea noastră.

Lecturile de azi ne pregătesc pentru aceste momente.

Învierea și înălțarea lui Isus au fost două aripi pe care Dumnezeu le-a dat Bisericii prin Duhul Sfânt pentru a se înălța mai presus de această lume. În primul rând apostolii sunt acei care se eliberează de balastul grijilor materiale pentru a stărui în rugăciune și slujirea cuvântului, pentru a consolida ierarhia Bisericii impunându-și mâinile peste cei aleși, rânduind diaconi care să slujească la mese. Apostolii, care înainte de înviere îl vedeau pe Isus în afara lor și așteptau ceva din extern de la el – o funcție, o minune, o favoare etc. – acum îl descoperă în ei înșiși, fiecare în eul său, cu acea forță de expansiune a cuvântului lui Dumnezeu, de creștere a numărului ucenicilor și de convertire a preoților iudei la credință, forță pe care nici n-au bănuit-o mai înainte, datorită căreia chiar văduvele și orfanii sunt mai bine slujiți; armonia, care la un moment dat părea compromisă, se restabilește și capătă o nouă dimensiune în frumusețe prin iubirea cu care diaconii își îndeplineau misiunea lor de slujire. Înălțarea îi înalță pe diaconi de la slujirea meselor la slujirea cuvântului, oferind, împreună cu hrana trupească și pe cea spirituală. Exemplele cele mai grăitoare le găsim în Ștefan și Filip. Biserica, în totalitatea ei de popor și ierarhie, se înalță prin caritate la regalitatea sacerdotală, depășind frontierele lumii materiale, naționale, ideologice, culturale etc. Învierea toate le înalță și le consolidează pe adevăr, ca de exemplu: cererile creștinilor greci sunt analizate și li se face dreptate.

În lumina învierii realitatea de bază este viața și, din acest motiv, toate programările Bisericii sunt în funcție de necesitățile vieții. Nu se fac programe ca apoi să fie forțată viața să intre pe calapoadele lor. Numai oamenii de azi se încurcă într-un păienjeniș de programe (economice, militare, spațiale, religioase, politice, ecologice, sportive etc.) încât mai mult sufocă viața decât să o ajute pentru a se dezvolta. Înarmarea generală, care nu-i altceva decât o programare a morții, nu se poate susține decât cu fariseism că este în apărarea vieții. Cererile popoarelor, care nu au nici măcar strictul necesar pentru viață, sunt analizate la lumina exploziilor nucleare, a bombelor incendiare etc. Mai mult decât oricând omenirea are trebuință de apostoli care să rânduiască diaconi la masa vieții pe plan mondial, fiindcă slujitori la masa morții sunt pe toate drumurile.

La apostolatul vieții ne invită și sfântul Petru prin îndemnul de a fi pietre vii, preoție sfântă, neam ales, popor al lui Dumnezeu, vestitor al învierii (lectura a II-a).

Cuvintele lui Isus, invitația lui de a ne înălța peste cele materiale – Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine! – se bazează pe adevăruri verificabile, cum sunt: calea, adevărul și viața.

Credeți în mine! Eu sunt calea.

Știm ce este o cale sau un drum. Calea, despre care este vorba aici, este echivalentă cu poarta oilor din evanghelia duminicii trecute. Pe cale se merge, se calcă, uneori mai greu, alteori mai ușor, pe jos, cu căruța, cu mașina etc. Oricum, calea ajută pe toți și este mulțumită în umilința ei: călcată, scuipată, murdărită, găurită, insultată etc. Nu este cale care să ducă nicăieri, ea are mereu o țintă. Isus este calea care duce la Tatăl, deși a fost călcat, scuipat, lovit, murdărit, găurit, insultat. El arată mereu aceeași țintă: Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. V-am dat exemplu ca, așa cum am făcut eu, așa să faceți și voi (In 13,15). Ceea ce ne-a arătat, ne-a asigurat că a învățat de la Tatăl (In 12,50), care este nu numai iubirea însăși, ci chiar umilința însăși, fiindcă mereu se pleacă spre cele inferioare, spre creaturile iubirii sale, așa cum ne asigură sfântul Francisc de Assisi. Urmând exemplul de umilință al Tatălui, Isus s-a umilit pe sine însuși și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit un nume care este mai presus de orice nume (Fil 2,8-9). Cine merge pe această cale trebuie să se identifice cu dânsa, să devină “cale”, adică smerenie și ascultare până la moarte

Credeți în mine! Eu sunt adevărul.

Termenul ebraic de adevăr este amet și derivă din verbul aman, care înseamnă: a clădi, a fi neclintit, fidel cu desăvârșire. Numai Dumnezeu este acela care rămâne veșnic, unica realitate stabilă, acela care clădește întreaga creație, care înalță pe tot cel care se apropie de el (cf. Ps 102,27-28; Is 46,4). Adevărul metafizic arată firea divină a lui Isus. Garanția acestui adevăr ne-o oferă Tatăl însuși la botezul lui Isus: Acesta este Fiul meu cel iubit în care îmi aflu toată bucuria (Mt 3,17), precum și pe Tabor, adăugând: Pe dânsul să-l ascultați! (Mt 17,5). În fața lui Pilat, Isus declară testamentar: Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr (In 18,37). Mai înainte i-a învățat pe iudei că de vor păzi cuvântul său vor fi cu adevărat ucenicii săi fiindcă vor cunoaște adevărul care îi va face liberi (cf. In 8,31-32), adică îl vor cunoaște pe Tatăl, vor cunoaște dumnezeirea Fiului, vor cunoaște pe Duhul Sfânt care clădește învierea tuturor și-i înalță pe toți la demnitatea de fii adoptivi, părtași ai naturii divine, devenind liberi.

Cunoașterea, despre care este vorba în acest verset, întrece cunoașterea noetică a rațiunii. Deja în Vechiul Testament acest termen indica un înțeles care depășea pe cel al rațiunii, indicând o împărtășire a vieții. Cuvântul era, și aici așa este folosit, pentru a desemna actul matrimonial (cf. Gen 4,1), o acceptare și o adeziune la dragoste, la intimitate, o acțiune bazată pe unirea personală. Cunoașterea adevărului înseamnă unirea cu el, cu Isus, care este manifestarea vizibilă a lui Dumnezeu, de a avea în sine maturitatea afectivă, de a ne identifica noi înșine cu sentimentele sale, de a ne defini prin el. De aceea, la cererea lui Filip: Doamne, arată-ni-l pe Tatăl, Isus îi răspunde cu propria existență: faptul că eu sunt, este dovada existenței Tatălui, fiindcă, spune Isus: Eu îl cunosc și el mă cunoaște; de aceea faptele lui Isus sunt toate în totalitate bazate pe iubirea dintre el și Tatăl în Duhul Sfânt.

Așa să facem faptele noastre de fiecare zi încât, când ne vede cineva, să poată spune ceea ce a spus un vizitator la Ars despre sfântul Ioan Maria Vianney: L-am văzut pe Dumnezeu într-un om.

Credeți în mine! Eu sunt viața.

Viața este marele mister pe care cineva a definit-o totuși în felul următor: Substanță cu activitate imanentă în cel mai înalt grad.

Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine.

Viața arată atât faptul că prin Isus toate s-au făcut (In 1,3), cât și faptul că viața lui a fost, este și va fi lumina lumii până la sfârșitul veacurilor (cf. In 1,5).

Viața este lanțul de bronz care ne leagă de Tatăl prin creație; viața cea nouă adusă de Isus este lanțul de argint care ne leagă de Tatăl prin răscumpărare; viața pe care ne-o va da Duhul Sfânt la înviere va fi lanțul de aur care ne va lega veșnic de Tatăl prin iubire. După cum nu putem renega legătura de sânge cu părinții, cu tata și mama, tot astfel nu putem tăgădui renașterea noastră spirituală prin Isus care a spus adevărul: Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează nu va umbla în întuneric, dar va avea lumina vieții (In 8,12). Lumina este iubirea, viața nouă, este harul. Când iubirea dispare, se stinge și viața. Dar Isus, fiind lumina fără de apus, iubirea sa ne va conduce la viața cea veșnică, prin Duhul Sfânt.

Să ne străduim, după exemplul sfântului Paul, de a-l cunoaște pe Isus și puterea învierii lui (cf. Fil 3,10), fiindcă numai în această dublă cunoaștere stă toată demnitatea noastră de creștini. Amin.

 

* * *

 

Duminica a V-a după Paști

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Scriitorul francez François Varillon afirma că “în centrul deciziilor pe care le luăm se află Cristos înviat. Fiecare dintre deciziile noastre este un Paște, adică are formă de moarte și de înviere”. Cristos, prin moartea și învierea sa, nu a răscumpărat numai lumea cuprinsă de păcat, dar a sfințit mințile și ideile lumii întregi, idei care după sfântul Augustin cântăresc mai mult decât masa întregului univers.

Liturgia cuvântului din această duminică ne orientează spre Cristos în calitate de manifestare plenară a Tatălui și vocația fiecărui creștin de a deveni piatră vie la marele edificiu viu al Bisericii.

În evanghelie este cuprinsă întrebarea firească a omului: cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu? Isus Cristos este cheia acestui răspuns, iar intensitatea cu care-l cunoaștem pe Isus devine și măsura în care îl cunoaștem pe Tatăl.

Cine este Isus pentru noi? De ce a venit în lume? Isus a venit în lume să-l provoace pe om, să-l facă conștient de neputința lui de a-l descoperi singur pe Dumnezeu.

Marile genii au împărăția lor, strălucirea lor, n-au nevoie de mărețiile pământești care n-au nici un raport cu ceea ce caută ei. Pe ei îi văd numai mințile, ochii nu-i văd; dar este de ajuns.

Sfinții au imperiul lor, strălucirea lor și n-au nevoie de mărețiile pământului care nu fac parte din preocupările lor și care nu adaugă, nici nu răpesc din măreția pe care o doresc ei. Sunt văzuți de Dumnezeu și de îngeri, iar nu de trupuri sau de minți curioase. Dumnezeu le ajunge.

Isus Cristos, fără avere și fără nici o producție științifică își păstrează rangul său de sfințenie. El n-a dat lumii invenții, n-a domnit, ci a fost umil, răbdător, sfânt înaintea lui Dumnezeu, teribil pentru demoni și fără nici un păcat. Cu ce mare pompă, însă, și măreție vine el în ochii inimii celui care crede în cuvintele și faptele lui. Din 33 de ani el trăiește 30 fără să se facă văzut. În alți trei trece drept un înșelător; preoții și fruntașii nației sale îl reneagă; prietenii și apropiații săi îl disprețuiesc, în sfârșit moare de o moarte rușinoasă trădat de unul dintre ai săi, renegat de altul și părăsit de toți. Nicicând un om n-a cunoscut atâta strălucire și totuși nici un om n-a avut parte de mai multă ocară ca el. Toată strălucirea aceasta nu ne-a servit decât nouă, ca să ni-l facă mai ușor cunoscut pe Tatăl.

Ultimul discurs al lui Isus, sau discursul de adio, provoacă teama în mijlocul apostolilor. Despărțirea de Cristos și perspectiva de a rămâne abandonați într-o lume ostilă, face ca întreaga construcție bazată pe încrederea în el să se năruie. Cei trei ani petrecuți alături de maestrul lor nu mai au nici un sens. Concluzia la care ajunge Filip pare una normală: “Arată-ni-l pe Tatăl și ne este de ajuns” (In 14, 9). Isus însă ne dezvăluie raportul Tată – Fiu: “Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl” (14, 9), este imaginea Tatălui și este calea care conduce spre el: “Eu sunt calea adevărul și viața” (14,6). Pe viitor protecția le va fi asigurată de Sfântul Duh în timp ce Isus pleacă să le pregătească un loc în casa Tatălui, metaforă ce indică locuința lui Dumnezeu, unde cel drept este primit și se află în siguranță. În textele apocaliptice sensul este spiritual și escatologic: a locui în casa Tatălui înseamnă a avea pace, odihnă, mântuire.

Paralelismul între revelația mozaică și revelația lui Isus este o temă constantă a teologiei sfântului Ioan. Avem în antiteză calea lungă pe care Israel trebuie să o parcurgă pentru a ajunge în țara promisă și calea care devine subiect viu, Cristos care conduce la Tatăl. Israel căuta un loc material în care să găsească bunăstare pentru viața pământească, unde bunurile sunt relative. Cristos este locul spiritual în care se găsesc lucrurile divine și escatologice. Pentru Ioan, mijlocirea lui Isus este esențială: el este calea spre Tatăl.

Isus însă este și adevărul. Henri de Lubac afirmă: “Isus este adevărul, deoarece în calitate de cuvânt al lui Dumnezeu este co-etern cu Tatăl, expresie substanțială a gândirii sale în timp ce cuvântul făcut carne este expresia revelatoare”. Isus e adevărul, realitatea în care rămânem legați, în care avem încredere, în care credem. El este reflexul gloriei lui Dumnezeu și imaginea ființei sale.

Prin cunoaștere, omul ajunge să distingă și să înțeleagă realitățile care îl înconjoară. Cunoașterea lui Isus nu este doar pur intelectuală, dar o îmbrățișare de iubire, a crede în cuvântul și în faptele sale: “Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, credeți-mă cel puțin pentru lucrările acestea” (In 14,11).

În Noul Testament distingem două cunoașteri ale Tatălui: una actuală, prin întruparea Cuvântului în Isus Cristos, iar alta escatologică, acolo unde îl vom vedea pe Dumnezeu față către față. Cunoașterea lui Isus devine cunoașterea Tatălui.

Adevărul nu se găsește nici în mințile înțelepților, nici în mâna celor puternici de pe pământ, dar se găsește în Omul Cristos, Cel care dă mărturie despre Adevăr și-i slujește: “Eu pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este în adevăr, ascultă glasul meu” (In 18,37).

Isus este viața noastră. Viața, acest cuvânt măreț, râvnit în special de cei neputincioși și infirmi, este o luptă continuă. Dar pentru ce luptă omul? Unii luptă ca să-și păstreze viața, ea fiind lucrul cel mai de preț al omului. Fiecare om ține la viața lui, ține ca această viață să fie cât mai lungă, să o trăiască în sănătate, în tot ce-i trebuie, și să se desăvârșească.

În secolul al XV-lea, regele Angliei, Robert, într-una din incursiunile sale militare, a fost lovit grav de veninul unei săgeți slobozită de un barbar. Nu mai era nici o speranță de supraviețuire. Unicul remediu era, după părerea medicilor, ca cineva să-i sugă cu buzele rana infectă și astfel regele era salvat. Însă Robert nu i-a permis nimănui un astfel de tratament, temându-se de transmiterea morții sale unuia dintre ostașii săi. În timpul nopții, pe când regele era cufundat într-un somn adânc, un soldat pătrunde în cortul regelui, ridică ușor brațul rănit și-i suge veninul cu un calm ieșit din comun. A băut moartea, însă regele a fost salvat.

Istoria amintește de acest episod de eroism. Ce a fost Isus pentru noi? Nu a fost un soldat care se sacrifică pentru regele său, dar e însuși regele ce se sacrifică chiar pentru ultimul dintre soldații săi; este Dumnezeu care moare pentru a dărui viața sclavului cel mai de jos. Prin păcatul originar și prin păcatele noastre personale, cerul ar trebui să fie închis pentru noi. Însă Fiul lui Dumnezeu a avut milă de moartea noastră. Se face om pentru ca să se pună în locul nostru și patima lui e patima pe care ar fi trebuit noi s-o purtăm.

Isus este izvorul dătător de viață, iar Biserica este rădăcina care-și trage seva din Cristos. El este piatra vie și fundamentală a oricărei construcții, centrul vivificator al celor care se strâng în jurul lui, baza solidă a credinței și Bisericii. Mersul vieții creștine este trinitar: în Duh, prin Cristos, la Tatăl. “Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca o casă spirituală, o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos” (1Pt 2,5). Mesajul este universal, se adresează tuturor oamenilor, un îndemn de a forma “o preoție sfântă” care să vestească Cuvântul lui Dumnezeu. Nu noi am ales Biserica, dar Dumnezeu ne cheamă să fim membrii ei, să construim împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și astăzi suntem chemați să-i oferim lui Dumnezeu decizia noastră de credință. Să-i fim recunoscători lui Dumnezeu că din bunăvoința privirii sale milostive față de noi l-a trimis pe Cristos în lume și să-l rugăm pe cel care a purtat vina noastră: Doamne, când adevărul devine minciună și nu se deosebește de eroare, când viața noastră se apropie de apus iar noi nu i-am dat încă nici un contur, fii tu cel care ne conduce la Tatăl, fii tu însoțitorul nostru, căci fără tine ne vom rătăci pe una din cărările vieții noastre și ne este teamă că nu vom mai găsi calea cea adevărată în Tine.

Cristian CIOBANCĂ

 

* * *

 

Duminica a V-a a Paștelui

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Liturgia Duminicii de astăzi ne pregătește pentru sărbătoarea Înălțării lui Isus la cer. Cristos promite apostolilor săi că merge să le pregătească un loc la Tatăl pe care l-a descoperit lor. În predica sa de rămas bun, Isus invită pe ucenicii săi întristați de plecarea sa iminentă, să-și îndrepte ochii și inima către Tatăl său. EI se întoarce la Tatăl ca unul care a făcut un drum lung și dureros. Cât de fericit nu era el în ajunul sosirii sale în casa părintească! Bucuria lui se revarsă, devine comunicativă și radioasă. Dacă se întoarce la Tatăl nu o face fără durere pentru prietenii săi de drum și pentru toți oamenii pe care i-a întâlnit și care au rămas cu atâta indiferență la îndemnurile sale. El nu-i va uita niciodată pe prietenii săi de pe pământ. Desigur că fericirea lui nu va fi totală, decât atunci când vom avea și noi parte de bucuria sa în casa Tatălui ceresc. Dar pentru a avea parte de această bucurie trebuie să ne pregătim mereu, ca să fim găsiți vrednici de a locui în casa Tatălui ceresc.

Oare noi suntem mereu pregătiți pentru a ne întâlni în orice clipă cu Tatăl ceresc? Avem mereu trează această realitate că într-o zi vom părăsi acest pământ? Noi nu trebuie să uităm un lucru esențial, și anume că suntem pelerini pe acest pământ. Pelerinajul nostru pe acest pământ, va fi lung s-au scurt, aceasta va depinde de Dumnezeu, de ceea ce are în planul său plin de milostivire cu noi. Cristos are libertatea de a alege și introduce în Împărăția Tatălui pe acela pe care-l va găsi vrednic.

Textul evangheliei de astăzi ne pune în față întrebarea lui Toma: “Doamne, nu știm unde te duci și cum am putea ști calea“. (In14,5). Această întrebare a lui Toma ni se pare puțin cam naivă dar în realitate este pusă pentru a pregăti răspunsul magnific al lui Isus: “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața“. (In 14,6). Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său în lume pentru a ne arăta calea ce duce la El, dar această cale nu este o potecă ce se pierde în păduri, ci este un drum sigur.

Suntem noi oare pe calea arătată nouă de Cristos? Sau umblăm pe căi lăturalnice care devin din ce în ce mai întortocheate și nesigure? Datoria noastră de creștini nu este alta decât să umblăm pe calea arătată de Cristos, cale sigură ce duce în Împărăția Tatălui ceresc. Ca și întrebarea lui Toma, cea a lui Filip, care este un om practic îl face pe Domnul să se destăinuie. Apostolul Filip îi cere lui Isus să i-L arate pe Tatăl. Isus îi răspunde: “Cine mă vede pe mine îl vede pe Tatăl… Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine” (In 14,9.10). Omenitatea lui Cristos este semnul Tatălui. Dar omenitatea lui Isus Cristos este indisolubil unită cu divinitatea, pentru că în omenitatea lui Cristos se exprimă și se verifică autodăruirea completă a lui Dumnezeu. Cristos este deci mijlocul perfect de manifestare a Tatălui, prin cuvinte, fapte, și prin însăși persoana sa. Cristos este și legătura dintre Dumnezeu și oameni. Prin el omenirea întreagă intră în comuniune cu Sfânta Treime și cu bunurile sale. Ori de câte ori avem nevoie de ceva, mai ales pentru binele spiritual al nostru și al întregii comunități, să cerem de la Tatăl prin unicul Mijlocitor Isus Cristos care s-a jertfit pentru noi pe Sfânta Cruce. Apostolii lui Cristos, care timp de trei ani au participat la școala sa de formare, împlinind mandatul lui Cristos de a vesti Evanghelia tuturor popoarelor, încep să-și exercite această misiune. Prima lectură ne prezintă prima comunitate de creștini. Această mică Biserică este condusă de apostolii care se ocupă cu rugăciunea și predicarea Cuvântului în adunările liturgice. Alături de rugăciune și predicarea Cuvântului, apare și o altă misiune, slujirea la mese în care se obișnuiește să se vadă originea diaconatului, oficiu care va fi precizat ulterior de Tradiția Bisericii. Sunt aleși șapte tineri cu nume bun pe care apostolii i-au delegat pentru slujirea comunității. Vedem cum în Biserică apar diferite trepte sacerdotale. În Biserică există miniștri hirotoniți (episcopi, preoți, diaconi) ministere instituite și conferite cu o simplă binecuvântare (acoliți, lectori), ministere extraordinare – cum este cel pentru distribuirea Sfintei Împărtășanii, care poate fi exercitat și de laici, bărbați sau femei. Sunt în sfârșit ministere de fapt, adică cele pe care Biserica le recunoaște chiar și tacit în cadrul lor de slujire eclezială. Aceștia sunt cateheții, animatorii carității, ai liturgiei, organizatori de activități sociale binefăcătoare, educatorii și ceilalți exponenți ai activităților celor mai variate. Toate aceste ministere sunt slujiri pe care noi le avem în Biserică.

Să vedem acum care este momentul în care ministerul lui Cristos, al Bisericii și al tuturor celor botezați, dar și al realităților cosmice, reprezentate de pâine și vin în care își găsește exercitarea sa privilegiată. Desigur că este celebrarea euharistică. Aici are loc misteriosul schimb de daruri care ne face posibilă comunicarea cu Dumnezeu și cu frații. Acest schimb nu trebuie înțeles în sensul că Dumnezeu ne dă pâinea și vinul iar noi îi oferim Trupul și Sângele lui Cristos. În acest caz darul nostru ar fi infinit mai mare decât al lui Dumnezeu. Adevăratul dar pe care Dumnezeu ni-l face este Fiul Său unul născut. Participând la bogățiile sale divine și punându-le apoi în circulație, în organismul Bisericii, fiecare în forma corespunzătoare propriei carisme și slujiri pe care o are în Biserică. Astfel se împlinește serviciul cel mai prețios și necesar față de frați pentru realizarea deplină și absolută.

In a doua lectură, Sfântul Petru ne învață cum creștinul unit prin credință cu Cristos, piatra cea vie, participă cu frații săi la edificarea unui popor al lui Dumnezeu, preoțesc, capabil de a oferi în locul jertfelor vechi, jertfe spirituale care angajează și cuprind toată viața lor și sunt plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos. De la El derivă demnitatea lor de generație aleasă, popor sfânt, poporul lui Dumnezeu, neam de proclamatori ai gestelor minunate ale lui Dumnezeu.

Dar ce trebuie să facem pentru a aparține acestui popor al lui Dumnezeu? Mai întâi trebuie să primim botezul în numele Sfintei Treimi. A primi botezul înseamnă a fi cufundat în preoția singurului Preot Cristos, înseamnă a forma trupul sacerdotal al lui Isus Preot. Dar nu numai atât, adică să ne botezăm, dar trebuie să ducem o viață conformă cu noua stare care ne-a fost dată prin botez, adică de a aparține acestui popor sfânt. Toți botezații sunt pentru frații lor slujitori atunci când împlinesc din iubire față de ei acea diaconie cu care au fost investiți prin sacramentul Preoției sau prin Botez.

Iată marile învățături pe care Biserica ni le propune ca să le medităm și să le practicăm în toată viața noastră, în așteptarea sigură și bucuroasă a moștenirii veșnice. Acum ca în fiecare duminică ne apropiem de celebrarea Euharistiei. Este clipa în care strângându-ne în jurul lui Cristos aducem jertfa noastră spirituală, plăcută lui Dumnezeu. Întăriți de Euharistie, vom relua cu mai multă convingere munca de toate zilele, conștienți fiind că noi îl slujim pe Cristos Domnul.

Mihai Iștoc

 

* * *

 

Duminica a V-a a Paștelui

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Lecturile din această duminică sunt foarte bogate în tematici teologice importante, atât în referire la Isus Cristos (cf Evanghelia: “Mă duc să vă pregătesc un loc…”; “Eu sunt calea, adevărul și viața…”; “Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl…”), fie în referire la Biserică (cf. lectura întâia și a doua: comunitate de credincioși, “edificiu spiritual… preoție sfântă”, ministere…).

În aceste cazuri trebuie să ne ferim de ispita de a voi să vorbim despre toate în omilia noastră, sau să evidențiem toate tematicile lecturilor prin cântările și rugăciunile noastre; așa cum invers, nu trebuie să pretindem să găsim cu orice preț un fir conducător unitar, capabil să rezume și să coordoneze toate tematicile. Prima noastră preocupare nu trebuie să fie aceea de “a explica totul” din lecturi, dar aceea de a le lăsa să vorbească ele: printr-o bună pregătire tehnică a lectorilor (citire rară, tare, clară, expresivă) și căutând să creem în adunarea liturgică un climat de ascultare atent și meditativ (ceva spațiu de tăcere).

Dacă cuvintele ar fi de ajuns să facă lumea mai bună… Discursuri, întruniri, predici, declarații, interviuri, relații, conferințe… desigur că acestea nu lipsesc. Ca să nu mai vorbim despre cărți, ziare, reviste…

Uneori avem impresia că ne sufocăm, ne înecăm pur și simplu în cuvinte: cele mai diferite, mai confuze, mai contradictorii unele față de altele… Ca o reacție de apărare, sfârșim prin a nu mai da importanță niciunui cuvânt. Dar aceasta nu este o soluție. Mai degrabă este o ispită.

Și predicile sunt alcătuite din cuvinte. Și Evanghelia este alcătuită din cuvinte. Întreaga credință creștină înseamnă un “a crede în cuvânt”, cum ne spune prima scrisoare a lui Petru (lectura a doua). Și conform învățăturii din cartea Faptele Apostolilor, misiunea primară a mai marilor responsabili din comunitatea creștină este tocmai aceea de “a se dedica ministerului, slujirii cuvântului” (cf prima lectură): aceasta era valabil pentru apostolii din primele timpuri ale Bisericii, dar este valabil și pentru episcopii și preoții din Biserica de astăzi.

Dar este foarte semnificativ că acest minister, în conștiința apostolilor este strâns legat de rugăciune.

Pentru că “cuvântul” pe care se fundamentează Biserica, cuvântul pe care miniștrii Bisericii trebuie să-l predice, este un cuvânt care vine de la Dumnezeu; și-și menține autenticitatea și puterea numai dacă se “încarcă” (alimentează) prin tăcerea rugăciunii. Altfel riscă într-adevăr să se transforme în niște “cuvinte într-o mare masă de cuvinte”.

Ceea ce avem de spus în predicare, nu sunt cuvintele noastre: este cuvântul lui Cristos pe care noi trebuie să-l transmitem. Iar Isus Cristos, la rândul său, afirmă: “Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la mine; dar Tatăl care rămâne în mine face lucrările sale” (Evanghelie).

Isus însuși este “Cuvântul” lui Dumnezeu în carne și oase (cf In 1,1-14): în el Dumnezeu a spus lumii cuvântul său definitiv; în el, Dumnezeu cel invizibil a devenit “vizibil” oamenilor: “Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl… Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine”.

Să nu ne gândim sau imaginăm că-l putem cunoaște pe Dumnezeu și gândirea lui mai bine sau pe altă cale, dacă nu căutăm să-l cunoaștem mai bine și mai mult pe Isus Cristos și cuvântul său: “Dacă mă cunoașteți pe mine, îl cunoașteți și pe Tatăl meu”.

Vorbind despre sine însuși, Isus spune lucruri foarte grele; lucruri pe care nici un om, oricât de mare și de important, nu ar putea să-și permită să le spună: “Eu sunt calea, adevărul și viața…”. Tocmai de aceea, Isus a devenit pentru mulți o “piatră de scandal” (lectura a doua): pentru toți cei care nu vor să recunoască în el pe altcineva decât un om printre alți oameni, și nu descoperă în cuvintele sale altceva decât niște cuvinte printre alte cuvinte și atât.

Cristos este calea, pentru că el ” a ieșit de la Tatăl și a venit în lume” (In 16,28) pentru a ne conduce împreună cu el “în casa Tatălui său”. Dumnezeu, “Tatăl”, este de fapt ținta vieții noastre. “Mă duc să vă pregătesc un loc… Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine…”.

Cristos este adevărul, pentru că cuvintele sale nu sunt numai cuvinte umane. Noi avem totdeauna o cunoaștere limitată și relativă despre lucruri… De aceea cuvintele umane sună adesea așa de contradictorii. În schimb în Cristos este însuși cuvântul lui Dumnezeu care devine pentru noi “lumină adevărată, care luminează pe tot omul” (In 1,9).

Cristos este viața pentru că numai el, învind din morți, a învins pentru toți și pentru totdeauna puterea morții.

 

* * *

 

Întâlnire personală cu Cristos înviat

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Primele cuvinte ale lui Isus din Evanghelia sfântului Ioan sunt o întrebare adresată lui Andrei și Ioan: “Pe cine căutați?”, la care ei răspund în stil jidovesc, adică tot printr-o întrebare: “Doamne, unde locuiești?” Isus le răspunde: “Veniți și vedeți!” (In 1,38-39).

Problema frământată în duminicile de după Paști este: Cristos a înviat, dar unde locuiește? Azi ne invită și pe noi: Veniți și vedeți!

În primul rând trebuie să fim convinși de necesitatea dispariției lui Isus ca om din mijlocul nostru, așa cum le-a spus ucenicilor că “este în folosul vostru ca eu să mă duc” (In 16,7), deoarece “În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Merg să vă pregătesc un loc… ” Isus vrea să spună că ucenicii vor ajunge în acest loc printr-o întâlnire personală cu el realizată prin credință, de aceea le spune: “Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine”.

Cunoașterea adevărată a lui Isus nu poate fi plenară fără cunoașterea Tatălui și cunoașterea Tatălui nu se poate realiza plenar prin vederea umanității lui Isus, ci prin ceea ce are de la Tatăl: dumnezeirea.

Dumnezeirea lui Isus este obiectul credinței noastre prin care îl putem cunoaște pe Tatăl.

Dacă celor doi ucenici Isus le-a spus: “Veniți și vedeți!” și ei au mers și au rămas cu el o zi întreagă (cf. In 1,40), Isus ne invită să-l vedem în Tatăl prin cuvintele: “Eu sunt calea, adevărul și viața”, ne invită la o întâlnire personală mult mai intimă decât cea realizată cu cei doi ucenici, fiindcă cine îl cunoaște pe Isus pe calea credinței, îl cunoaște și pe Tatăl și realizează o întâlnire personală cu el. Tocmai pentru acest lucru Isus s-a făcut om, ca să-i cheme și să-i ajute pe oameni să realizeze această întâlnire cu sine și cu Tatăl (cf. In 17,26), nu numai pentru o zi, ci pentru toată veșnicia.

Când Isus ne spune: “Eu sunt calea”, în mod automat ne spune că noi suntem călători, ne dă garanția că pe această “cale” nu ne putem rătăci și că vom ajunge cu siguranță la țintă.

Conștienți de acest lucru, primii creștini s-au numit “parochoi” – călători. Acest nume, care cu timpul, s-a dat unor grupări creștine conduse de un păstor – paroh – și au format o parohie. Totalitatea parohiilor formează biserica locală și bisericile locale pe cea universală, în drum spre cea escatologică: împărăția veșnică a lui Dumnezeu.

Dacă Isus este singura “Cale”, este și “Primul călător” care o cunoaște, fiindcă pe ea a venit de la Tatăl. “Eu sunt primul și ultimul” (Is 44,6), “Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul” (Apoc 1,8). Un verset dintr-un cântec: “Isuse, veșnic călător în lumea de păcate…” vrea să spună că omul din orice timp, din orice perioadă istorică și din orice loc îl poate întâlni în mod personal, fiindcă numai printr-o întâlnire personală putem deveni părtași ai naturii divine (cf. 2Pt 1,4)

În mod imprecis noi spunem că: M-am întâlnit personal cu cineva, când doar ne-am văzut cu ochii trupului. Dar persoana cuiva, și mai ales personalitatea, se poate vedea în chip real numai pe cale intelectuală, prin cunoașterea adevărului pe care acea ființă omenească îl posedă și prin cunoașterea binelui pe care îl săvârșește. Rațional cunosc adevărul și-l doresc pentru binele pe care îl realizează, adică iubesc acea persoană și numai în iubire se realizează adevărata întâlnire personală, cunoașterea adevărată.

Ne întâlnim personal cu Cristos în această viață pe cale intelectuală, când îl cunoaștem ca pe “adevărul suprem”, care ne mulțumește mintea și ca pe “binele total”, care ne mulțumește voința. Numai că “adevărul infinit” și “binele total” depășesc capacitatea firii noastre omenești și este de trebuință un “dar” – har – din partea Duhului Sfânt, spre a ne capacita supranatural pentru această întâlnire. Nu ne putem întâlni personal cu Cristos decât în Duhul Sfânt, în “darul necreat”, care ne dă harul comuniunii, adică natura umană primește ochelari ca să vadă supranaturalul. Adevărul lui Isus este Tatăl și binele total este Duhul Sfânt, adică viața veșnic fericită în comuniunea celor trei Persoane.

Pentru că Duhul Sfânt ne dă harul cunoașterii adevărului (cf. In 8,32) și mângâierile cerești chiar și în această viață (cf. In 14,26), noi putem realiza întâlnirea personală cu Isus prin Duhul Sfânt, adică prin iubirea lui Isus ca adevărul suprem și binele total. “Dacă mă iubește cineva, spune Isus, adică: dacă mă cunoaște personal în adevărul care mă face să fiu și în binele pe care îl fac, “Tatăl meu îl va iubi”, adică i se va descoperi, așa cum mi s-a descoperit mie și eu îl cunosc personal și eu personal m-am descoperit vouă ca “adevăr și viață”; “și vom veni le el”, adică vom ajunge împreună la izvorul iubirii; “și lăcaș la el vom face” (In 14,23), adică vom rămâne veșnic ancorați în adevărul suprem și binele total.

Figura lui Isus Cristos ca “adevărul suprem și binele total” impresionează azi pe foarte mulți oameni, mai ales pe tineri, prin încărcătura sa umană care împarte iubire celor săraci, coerență celor șovăielnici, statornicie celor ancorați în principiile evanghelice, rezistență față de răul promovat de cei cu tendințe dictatoriale etc. Riscul stă însă în a-l vedea pe Cristos, în a avea o întâlnire personală cu el numai din punct de vedere uman, mărginit… Ca să se depășească această barieră umană, Cristos vrea o întâlnire personală cu omul numai pe baza adevărului învierii sale și a binelui care izvorăște din acest adevăr. În Isus, deși sunt două naturi, există numai o singură Persoană, cea divină. La întâlnirea cu Persoana divină din Cristos ne duce numai învierea sa din morți. Deci numai învierea ne poate face pe deplin părtași ai naturii divine.

Întâlnirea personală cu Cristos, pe baza adevărului învierii, o putem realiza conform lecturii a doua: “Uniți cu Cristos, piatra vie, aruncată de oameni, dar aleasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu, spune sfântul Petru, și voi deveniți pietre vii angrenate în construirea unui edificiu spiritual, printr-o preoție sfântă, ca să oferiți jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu, prin intermediul lui Isus Cristos”. Întâlnirea pe baza adevărului învierii se verifică prin această angajare de preoție regală, de neam sfânt, de popor pe care Dumnezeu și l-a ales spre a construi un edificiu spiritual în care să se poată întâlni cu orice om în iubire, în care să i se ofere jertfe spirituale, în care să se proclame și să se vestească faptele minunate ale lui Dumnezeu. Toate acestea prin Cristos înviat, deoarece însuși Tatăl ceresc în el își află toată bucuria (cf. Mt 3,17) și noi asemenea lui.

Cum putem realiza toate acestea?

Urmând pilda primilor creștini. Când s-au ivit disensiuni în sânul comunității și întâlnirea personală cu cel înviat era periclitată, ei au ales, la propunerea celor doisprezece, șapte bărbați plini de Duhul Sfânt, cu nume bun și plini de înțelepciune, care să slujească la distribuirea corectă a bunurilor materiale, spre salvarea edificiului spiritual. Efectul acestei alegeri, a acestei jertfe spirituale adusă spre slava lui Dumnezeu din partea credincioșilor, a făcut ca “vestea cea bună” – cuvântul lui Dumnezeu – să se răspândească, să crească numărul ucenicilor din Ierusalim și chiar un mare număr dintre preoții iudei să primească credința în învierea lui Isus.

Când întâlnirea personală cu Cristos devine “sămânța” întâlnirilor comunitare în duh de iubire, atunci se simte bucuria întâlnirii personale cu Cristos înviat, căci: “Unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu, voi fi și eu în mijlocul lor” (Mt 18,20), fiindcă viața “trupului mistic” este viața cea nouă a învierii. Pentru aceasta spunea marele teolog rus, Vladimir Soloviov, că: “Nu avem voie să căutăm plenitudinea lui Cristos în sfera noastră personală, ci în propria lui sferă universală care este Biserica” (Fundamentele spirituale ale vieții, Ed. Deisis, Alba-Iulia 1994, p. 5).

După ce ne vom mărturisi credința, vom prezenta darurile noastre la altar – pâinea și vinul – dar mai ales pe noi înșine, vom înălța către Tatăl ceresc rugăciunea noastră smerită în comuniune cu întreaga Biserică: “Dumnezeule, care, prin schimbul minunat înfăptuit la această Jertfă ne faci părtași de firea ta dumnezeiască, dă-ne, te rugăm, harul să fim credincioși, prin trăirea noastră, adevărului tău pe care ni l-ai făcut cunoscut. Prin Cristos Domnul nostru”. Amin.

 

* * *

 

Cineva este la postul său când intră în domeniul altuia…

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

În sfârșit ceva care nu merge!

“… S-a ridicat un nemulțumit”. Trag un suspin de ușurare și îmi vine pofta de a comenta: – Noroc… Dacă totul ar merge bine, n-ar apare dificultăți, nu s-ar produce incidente, ar fi cazul să fim serios neliniștiți. Riscul rămâne mereu acela de a idealiza în mod greșit stilul de viață a comunității primitive, ca și cum fervoarea de la început ar fi asigurat o funcționare perfectă, fără cea mai mică piedică, fără cea mai imperceptibilă murmurare, fără cel mai modest rebut, în “mașina” pusă în mișcare de Cristos.

Din fericire Faptele (prima lectură) ne informează asupra primei dificultăți. Mașina are un inconvenient. S-a verificat un fapt neplăcut (primul – și poate nici primul – dintr-o lungă serie). A fost un contrast, care a creat o inevitabilă tensiune.

Suntem în fața unui fenomen așteptat. Nu trebuie să ne uimim dacă trăirea împreună a diverși indivizi provoacă disensiuni, neînțelegeri, crize, rupturi, certuri, ciocniri. Comuniunea, cu toate că este susținută de un foarte puternic ideal, este mereu amenințată de tendințe…fracționiste. Oamenii se trag înapoi, în ciuda entuziasmului, din fața generozității, a obligațiilor și apar particularitățile lor, mentalitățile lor un pic înguste, egoismele, meschinăriile.

Cu aceasta nu intenționez să spun că ar trebui să ne resemnăm în fața sectarismului, a sfâșierilor, a certurilor permanente. Dimpotrivă: după ce am luat cunoștință despre faptul inevitabil al furtunii – mici sau mari – care atacă și zguduie comunitatea, trebuie luptat cu înverșunare împotriva pericolului mai mare, care este: micimea. Adevărata amenințare, răul cel mai viclean, nu este mizeria oamenilor. Este, mai degrabă, micimea, care ia diferite forme și înfățișări: rivalități, personalisme, gelozii, sectarisme, favoritisme, invidii, intoleranțe, interese de clan, viziuni înguste.

Ca în prima comunitate creștină, trebuie împiedicată cearta ca să nu devină constantă și să ia locul seninătății, chiar deschise și aspre, confruntată de idei și poziții.

Mai ales trebuie împiedicate favoritismele care legitimează cele mai odioase nedreptăți, ca privilegiile să nu strivească nepedepsit pe cei mici. Comuniunea este compromisă mai ales de meschinărie. Abuzurile de putere – evidente sau mascate – de care se simte protejată, sfârșesc prin a slăbi comunitatea. “Nemulțumirea” constituie aproape o necesitate (ca și scandalurile). Dar vai celui care o ațâță, o alimentează… și nu scoate din ea un avantaj.

Problema locurilor și a echilibrului

“În casa Tatălui meu sunt multe locuri”, ne asigură Cristos (evanghelia de astăzi). Și chiar pe pământ, în Biserică, sunt destule locuri. După primul simptom de jenă observat în comunitate, cei Doisprezece s-au preocupat să stabilească părțile specifice, să definească rolurile, să stabilească competențele, să delimiteze tărâmurile de acțiune (chiar dacă totul nu trebuia apoi să fie orânduit de reguli așa de rigide, asistând la încălcări și la dese “invadări de tărâmuri”. Chiar și diaconii nu s-au limitat, din fericire, la “slujirea meselor” pentru care au fost destinați. Când erau “plini de Duh” și nu umflați de amorul propriu, ambiție sau invidie, și ceea ce este important este binele tuturor și nu prestigiul personal, atunci chiar și “invadarea tărâmului” este primită cu simpatie și toți se bucură de ea, în loc să se plângă…).

Aș vrea să fac numai două precizări. Înainte de toate. Organizarea este necesară. Un minim de structură apare indispensabil. Nu ne putem sustrage, astăzi, de exigențele specializării în diferite tărâmuri. Și ne trebuie chiar o oarecare programare. Totuși trebuie evitat pericolul birocratizării. Aparatul nu trebuie să sufoce niciodată spiritul. Programarea nu poate să stingă creativitatea, să reglementeze imprevizibilul.

Este umilitor să notăm cum în anumite opere sociale, care deși prezintă pecetea creștină, se întâlnesc experți vanitoși, care par că se preocupă să țină cu prudență inima la adăpostul formulelor psihologice reci în care se complac și a datoriilor sociale. Și cei săraci, cei umili, se simt teribil de jenați, intimidați, neînțeleși. Au impresia – mai mult decât justificată – de a nu fi considerate persoane, ci examinați ca niște cazuri, și adesea “rezolvați” din oficiu. Între superficialitate, graba puțin cam confuză și raționalitatea și funcționalitatea rece și chiar impecabilă, ar trebui să fie o cale de mijloc. Poate ar fi cazul de a ne pune mâinile… pe inima tuturor acelora care, în comunitatea creștină, primesc misiunea de a trata cauza celor săraci și a celor slabi.

A doua observație. De această dată pare că totul s-a rezolvat fericit trasând o linie de separare foarte precisă. Unora le-a fost încredințată “slujirea la mese” (mesele, deci, erau o “slujire”, nu o “afacere”). Apostolii, dimpotrivă, s-au dedicat “rugăciunii și slujirii cuvântului”. În viața concretă a multora, nu este așa de ușor să trasezi acea brazdă. Adesea suntem constrânși să ne interesăm de mese, fără a neglija rugăciunea, slujirea cuvântului, sacramentele. Așa cum nu este posibilă stabilirea de granițe foarte precise și de netrecut, la fel este greu, ba chiar imposibil, de a realiza un echilibru între cele două dimensiuni, o dată pentru totdeauna.

În fiecare zi suntem constrânși să facem alegeri sub semnul responsabilității. Pentru care trebuie să luăm act despre ceea ce este urgent, fără ca să pierdem din vedere ceea ce este important. Să ne preocupăm de atâtea lucruri, făr a uita esențialul. Armonia nu este o problemă de dozare cantitativă, ci de luciditate, alegeri costisitoare, verificarea constantă a ierarhiei valorilor, capacitatea de a te pune mereu în discuție. Poporul lui Dumnezeu nu are nevoie de intriganți, dar nici de “funcționari mofturoși ai sacrului”. Proba decisivă rămâne cea a mâinilor. Mâini consacrate, și deci abilitate de a “trata” atât lucrurile lui Dumnezeu, cât și cele ale oamenilor. Care, aproape totdeauna, se confundă.

La sfârșitul fragmentului din Fapte este o notă care poate fi interpretată în cheie ironică: “…chiar și un mare număr de preoți a îmbrățișat credința”. Trebuie s-o spun, personal, că nu m-aș simți ofensat, ba chiar aș fi măgulit, ca preot, dacă cineva din comunitate s-ar mira pentru faptul că și eu… cred.

Chemarea de “constructori”

În a doua lectură, Petru ne invită la o acțiune de apropiere progresivă. Noi tindem să menținem un pic distanțele. Ne mulțumim cu o oarecare curiozitate. Vrem “să stăm să vedem”, să asistăm de departe, fără a ne compromite prea mult.

Dimpotrivă ar trebui să ne apropiem de Cristos, să ne legăm, ba chiar “să ne strângem” în jurul lui. Nu este vorba, bineînțeles, de a imprima un duet intimist (chiar dacă perspectiva exercită o oarecare seducție asupra unor credincioși bolnavi incurabili de individualism).

Ne apropiem, ne legăm împreună de alții. Facem Biserica împreună. Pentru că de o construcție este vorba. Ca și cum Petru ne-ar îndemna: “Întrați în construcție!” Ar fi mai puțin imperativ să ne limităm de a aduce cărămizile. Dimpotrivă noi înșine suntem materialul acelui edificiu în care Cristos este “piatra vie”. Deci, nu suntem numai oi ale căror behăit plângător ar fi plăcut “acolo sus” (și, desigur, un pic și mai jos…). Suntem constructori, elemente active, responsabili în Biserică. Subiecte ale vieții sale și ale istoriei sale.

Dar mai este un pas ulterior de făcut. “Voi sunteți un neam ales, o preoție regească, o națiune sfântă…” Iată ultima, surprinzătoare “invadare a tărâmului” la care suntem chemați: toți membrii poporului lui Dumnezeu sunt… preoți! Desigur, rămâne încă distincția dintre preoți și laici, dintre preoția ministerială și preoția comună a credincioșilor. Totuși, când “ne strângem” în jurul lui Cristos, unicul preot, suntem autorizați să ne considerăm preoți pe deplin, legitimați de a celebra faptele Domnului, abilitați de a prezenta darurile noastre de fiecare zi trăită în credință și iubire. Acela este locul nostru în Templu!

Din păcate, adesea, ne mulțumim cu un loc care nu este acela pe care Cristos ni l-a “pregătit”. Locul pe care îl alegem noi, nu ezit s-o spun, este inevitabil un pic distant, mai puțin obligatoriu…

A-l cunoaște pe Dumnezeu

“Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl!” Bănuiesc că Filip a rămas, dacă nu chiar decepționat, cel puțin descumpănit.

El avea în cap o imagine grandioasă, solemnă despre Dumnezeu. Cristos, dimpotrivă, arată un Dumnezeu așa de umil, blând, familiar, chiar slab, “uman”, încât renunță la interdicții. Și spune să nu ne impresionăm de faptul că cele două imagini nu coincid, ba chiar prezintă diferențe. Numai credința reușește să le facă să coincidă, corectând (mai mult, anulând!) imaginea noastră.

“Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință și în mine”. Ca și cum ar implora: credeți-mă cel puțin un pic!… Încredeți-vă în dezvăluirea mea, mai mult decât în reprezentările voastre. Credința ne permite să săvârșim aceleași fapte pe care le săvârșește Cristos, ba chiar și “mai mari”. Fapt este că prea adesea avem prezumția de a realiza fapte mărețe în numele acelui Dumnezeu pe care îl avem noi în cap, și nu al acelui Dumnezeu revelat, descoperit de Fiul, unicul exeget autorizat, unica oglindă fidelă a chipului Tatălui. Rămâne să ne întrebăm: în ce fel Cristos îl arată pe Tatăl? Prin învățătura sa, înainte de toate. Nu trebuie uitat, însă, că persoana lui Isus este “locul” și instrumentul revelației. Deci, nu numai cuvintele sale, ci și gesturile sale, alegerile sale, acțiunile sale, devin semn, parabolă, indiciu, transparența lui “Dumnezeu invizibil”.

De aceea când noi, în evanghelie, îl vedem pe Cristos acordând preferința lui către cei mici, arătând compasiune pentru cei suferinzi, dând cu larghețe iertarea păcătoșilor, redând încrederea celor aflați în mizerie, vizitând pe cei excluși, arătând milostivirea sa față de orice fel de mizerie umană, neascunzând simpatia sa pentru cei din urmă, stând departe de cei puternici, apărând atât de uman, plin de iubire, plângând la moartea unui prieten, plăcându-i micile gesturi de delicatețe, noi îl descoperim pe Tatăl, suntem în stare să schițăm trăsăturile chipului său, și trebuie să tragem concluzia: Dumnezeu este așa! Și nouă Cristos ne descoperă mâhnirea sa: De atâta timp sunt cu voi… și nu v-ați decis încă să sfâșiați cealaltă imagine (aceea, înșelătoare!)… Cînd veți învăța să mă cunoașteți, și deci să-l “vedeți” pe Dumnezeu?

 

* * *

 

Duminica a V-a a Paștelui (A)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus le-a spus ucenicilor săi: “Să nu se tulbure inima voastră. În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Iar de nu, oare v-aș fi spus: Mă duc să vă pregătesc loc?Și de mă voi duce și vă voi pregăti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la mine, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi. Și unde mă duc, știți calea.” I-a zis Toma: “Doamne, nu știm unde te duci; cum putem ști calea?” I-a zis Isus: “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin mine…”

Meditarea misterului Învierii preaslăvite a lui Isus Cristos, vreme de patru săptămâni, a avut menire ca, prin re-evocare mărturiilor celor care au descoperit-o, noi înșine să pătrundem în pedagogia care să ajute să descoperim prezența de înviere a Mântuitorului astăzi, în viața noastră. Această aprofundare continuă pe măsură ce se apropie momentul despărțirii lui Isus de ucenicii săi prin Înălțarea glorioasă la ceruri.

Anunțul despărțirii, făcut deja în cadrul Cinei celei de taină, provoacă tristețe și descurajare în inimile apostolilor. Această stare de spirit îl determină pe Isus să-i consoleze pe cei care îl înconjoară, să-i încurajeze și mai ales să-i învețe în ce fel vor putea ei să regăsească intimitatea prezenței sale, acea intimitate care este, în același timp și intimitate cu Tatăl. El se prezintă pe sine ca fiind Cel care mediază această intimitate. Isus este calea pentru că el este adevărul sigur și de nezdruncinat, revelația Tatălui. De aici decurge că El este viața. De vreme ce Tatăl este izvorul vieții, acea viață pe care o trăiește Fiul și pe care acesta o împărtășește credincioșilor: viața constă în a-L cunoaște pe Tatăl prezent în Fiul (17,3). Și dacă ucenicii recunosc în Isus calea, dacă ei recunosc în El, prin credință, adevărul și viața Tatălui, atunci ei îl cunosc deja pe Tatăl.

În zilele acelea, pentru că numărul ucenicilor crește, eleniștii au început să cârtească împotriva evreilor că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea de fiecare zi. Atunci cei doisprezece au spus: “Nu se cuvine ca noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. De aceea, fraților, căutați dintre voi șapte bărbați cu nume bun, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la aceasta slujbă…” (Fapte 6,1-7)

Se vede că apostolii au înțeles mesajul lui Isus de vreme ce, într-o situație de tulburare născută în sânul comunității primare, ei sunt conștienți că nu pot părăsi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a restabili ordinea. Numai în măsura în care ei vor scruta Cuvântul viu al lui Dumnezeu, Cuvânt în care Isus însuși li se revelează și îi învață, vor obține acea înțelepciune călăuzitoare și chiar acea prezență înnoitoare și pacificatoare a Mântuitorului în Comunitatea primară. Soluția găsită s-a concretizat prin instituirea celor șapte diaconi. Sfântul Luca ne învață să descoperim în creșterea numărului de ucenici rodul lucrării lor de slujire care nu este altceva decât slujirea vivificatoare a lui Isus Cristos înviat care veghează asupra Bisericii, Trupul său (mistic).

 

* * *

 

Duminica a V-a a Paștelui

Autor: pr. Ștefan Ciubotaru
Copyright: Predici.cnet.ro

Duminica trecută atenția noastră s-a oprit asupra acelor realități cu totul deosebite ce țin de viața unui păstor și a turmei sale. Păstorul Cristos, după ce la sărbătoarea Înnoirii la Ierusalim iudeii l-au întrebat “Până când ne chinuiești sufletul? Dacă tu ești Cristos spune-ne deschis!”, după ce învie o oiță preferată, pe nume Lazăr, pentru moartea căreia Păstorul plânsese, după ce o altă oiță pe nume Maria îi unge picioarele cu parfum de nard, după ce multe oițe l-au primit în Ierusalim agitând ramuri pentru Regele-Păstor, după ce le-a spălat picioarele la doisprezece dintre ele, după ce una l-a trădat, alta l-a renegat, în această duminică Păstorul vrea să ne amintească faptul că pentru întreaga turmă a sa el și numai el este calea, adevărul și viața.

Prin acest fragment evanghelic, din această duminică, am trecut de la “cartea semnelor”, din care s-a citit duminica trecută, la “cartea gloriei” care are ca punct focal “ceasul” lui Isus.

Dacă vom avea curaj să citim finalul cărții semnelor, la capitolul 12 versetul 27 vom găsi următoarele cuvinte: “Acum sufletul meu este tulburat și ce voi spune: Tată, salvează-mă de ceasul acesta? Însă tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta. Tată, preamărește numele tău!” Câteva pagini mai încolo citim din nou (deja suntem în cartea gloriei): “Isus s-a tulburat în duh și a mărturisit: «Adevăr, adevăr vă spun: unul dintre voi mă va trăda»”. În fragmentul evanghelic proclamat am auzit: “Să nu se tulbure inima voastră!” Prin “tulburare” înțelegem în primul rând o pierdere a limpezimii, a transparenței unui lichid (din cauza impurităților), sau o învolburare a unei ape, a atmosferei etc.; în sens figurat ne referim la o neliniște sufletească, îngrijorare, frământare, emoție, dezordine, răzvrătire, răscoală, dereglare a funcției unui organ anatomic, a unei facultăți fizice sau psihice. Peste doua sute de mii de rezultate sunt afișate la căutarea după cuvântul tulburare. Pe situl psihoterapia.eu printre alte domenii avem în cazul adulților tulburări de comportament, în cazul copiilor tulburări de somn, din nou tulburări de comportament și tulburări de vorbire, iar în cazul adolescenților tulburare bipolară. “Să nu se tulbure inima voastră!”

Tulburare este și în prima lectură în cazul acelor creștini greci de origine care murmurau împotriva celor de origine iudaică pentru că în slujirea de fiecare zi văduvele lor erau trecute cu vederea. Tulburare este pentru comunitate și chiar pentru cei doisprezece care, pentru a limpezi lucrurile, convoacă adunarea ucenicilor. Limpezirea, ordonarea, calmarea unei tulburări vine mereu dintr-o adunare, din unitate, din întâlnire, din convergență, din lămurire și nu din risipire, din dezbinare, din despărțire, din divergență. “Să nu se tulbure inima voastră!”

Nu de mult am primit invitația de a cumpăra o carte. Titlul ei era “Calmul din mijlocul furtunii. O zi din viața lui Isus”. În prezentarea ei scria: “o zi din viața lui Isus… O putem numi tapiserie a frământărilor, simfonie a emoțiilor sau orchestrare a extremelor, de la răsărit până la apus. Dar indiferent cum am numi-o, totul este real. Pe parcursul întregii zile, el are motive să plângă… să fugă…să strige… să laude… să se îndoiască. În doar câteva clipe viața lui a fost întoarsă pe dos.

Vine înștiințarea de la fisc. Sună medicul. Îți sunt expediate actele de divorț. Portofelul e gol. Viața cândva atât de calmă devine de-a dreptul furtunoasă! Ești cotropit de grindina solicitărilor. De te-ai întrebat vreodată dacă Dumnezeu poate să înțeleagă din cer ce ți se întâmplă ție aici, pe pământ, atunci citește… pentru ca tu să poți fi sigur că Dumnezeu știe ce simți. Și să nu te îndoiești că în oricare dintre furtunile vieții există un loc liniștit – un loc în care poți rămâne în picioare când lumea din jurul tău se clatină în bătaia vântului. Este calmul din mijlocul furtunii.” Nu vreau să comentez politicile de marketing ale editurii, dar privind și imaginea tornadei de pe coperta cărții, socotesc că nu este tocmai ce așteaptă Păstorul de la oițele sale: ele să fie în calmul din mijlocul furtunii uitându-se la cele care sunt luate pe sus de bătaia vântului, ele să fie în siguranță în timp ce altele să fie în mijlocul primejdiei, ele să fie în pace în timp ce altele să fie amenințate. “Să nu se tulbure inima voastră!”

Un călător întâlni un tigru. Fugi, urmărit de tigru, până ajunse la o prăpastie. Se agăță de corzile unei vițe sălbatice și-și dădu drumul în prăpastie. Tigrul îl aștepta sus. Omul privi în jos și văzu că în fundul prăpastiei îl pândea alt tigru. Și doi șoareci începură să roadă corzile viței … Atunci, omul văzu, crescută într-o crăpătură a stâncii, o fragă. Ținându-se de corzi, se întinse și o culese. O băgă în gură. Ce gust minunat avea ! “Să nu se tulbure inima voastră!”

De la crăpătura stâncii din întâmplarea de mai sus aș vrea să trecem la stâncă , la piatra din cea de-a doua lectură. Piatra cea vie care i-a tulburat așa de tare pe zidari încât au aruncat-o. Deși era, este și va fi mereu una din materiile lor prime, deși palmele lor aveau multe în comun cu ea, deși învățaseră atâtea de la ea, deși până atunci rămăsese departe de carnea inimii lor și nu-i luase locul, deși au folosit, folosesc și vor folosi în continuare echerul și compasul și alte instrumente de geometrie în prelucrarea și(sau) ciopârțirea ei, uitând sau făcându-se că uită de importanța ei de piatră unghiulară, vie, mai vie decât vor fi ei vreodată, aleasă și de mare preț, și că cine se încrede într-însa nu va rămâne de rușine. Iată unde i-a dus tulburarea lor: la poticnire și la cădere. În schimb, cinste vouă care credeți în ea, piatra pe care au aruncat-o zidarii și a ajuns în capul unghiului! “Să nu se tulbure inima voastră!”

Și mai mare era tulburarea printre cei doisprezece. I-a tulburat gândul despărțirii de Păstorul lor, i-a tulburat destinația necunoscută a lui, i-a tulburat posibilitatea de a trebui să-l urmeze, i-a tulburat faptul că Păstorul credea despre ei că știau drumul și locul unde mergea. Toma, unul dintre cei mai tulburați, spune: “Doamne, nu știm unde te duci și cum putem ști calea?”. Iar Filip, și el tulburat, spune: “Doamne, arată-ni-l pe Tatăl și ne este de ajuns”. Însă Isus insistă: “Să nu se tulbure inima voastră!”

Nu se va tulbura niciodată inima celui care crede în Dumnezeu. Nu se va tulbura niciodată inima celui care crede în Isus, Păstorul turmei. Nu se va tulbura niciodată inima celui care rămâne unit cu adevărata turmă. Nu se va tulbura niciodată inima celui care v-a privi mereu ochii în care îl poate vedea pe Dumnezeu. Nu se va tulbura niciodată inima celui care nu va uita glasul Păstorului care-i spune pe nume. Nu se va tulbura niciodată inima celui care se va ruga mereu împreună cu psalmistul “Fie, Doamne, mila ta asupra noastră, precum și speranța noastră este în tine!” Nu se va mai tulbura niciodată inima celui care va ști și va crede în Isus Cristos, Păstorul pe cale, glasul adevărului, adevărata plinătate a vieții.