Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a V-a din Post
Anul C (A, B)

Lecturi:
Isaia 43,16-21
Filipeni 3,8-14
Ioan 8,1-11

Ioan 8,1-11

Iar Isus s-a dus pe Muntele Măslinilor. Dar în zori a apărut din nou la templu și tot poporul venea la el, iar el, așezându-se, îi învăța. Cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în adulter și, punând-o la mijloc, i-au zis: “Învățătorule, această femeie a fost surprinsă asupra faptului de adulter. Moise ne-a poruncit în Lege ca pe astfel de femei să le ucidem cu pietre. Dar tu, ce zici?” Însă spuneau aceasta ispitindu-l, ca să aibă de ce să-l acuze. Dar Isus, aplecându-se, scria cu degetul pe pământ. Întrucât continuau să-l întrebe, s-a ridicat și le-a spus: “Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea”. Și, aplecându-se din nou, scria pe pământ. Când au auzit, au plecat unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni. El a rămas singur, iar femeia era în mijloc. Isus s-a ridicat și i-a spus: “Femeie, unde sunt ei? Nu te-a condamnat nimeni?” Ea i-a zis: “Nimeni, Doamne”. Isus i-a spus: “Nici eu nu te condamn; mergi, de acum să nu mai păcătuiești!”

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Eduard Patrașcu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Cristinel Fodor
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Claudiu Dumea
pr. Alessandro Pronzato
pr. Șerban Tarciziu

 

* * *

 

De la iertat la iertător

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Lumea este atât de înrădăcinată în trecut încât cineva a spus că morții trăiesc în noi (Cicero), iar dictonul Historia magistra vitae – Istoria este învățătoarea vieții – este arhicunoscut. Că trecutul este învățătorul prezentului, nimeni nu contrazice. Este cunoscut faptul că omul se teme de ceea ce este nou, se teme de viitor; fiecare dorește noul, viitorul, dar așa cum îl gândește și cum îl vrea el, tras pe calapodul trecutului, ceea ce duce la un conflict între generații: bătrânii se arată mai conservatori, tinerii mai reformatori și de obicei prea reformatori.

Omul nou, voit de Dumnezeu și înnoit prin har, adică prin viața cea nouă adusă de Cristos, este și trebuie să fie înfipt cu rădăcinile în viitor, într-o viață care să depășească viața naturală și pe cea a harului, în viața divină, veșnică.

Isaia profețește că Domnul Dumnezeu va face o lume nouă; el dă drept garanție minunea de la Marea Roșie unde israeliții trec prin mijlocul apelor ca pe uscat, ceea ce constituia o noutate nemaiîntâlnită, pe când egiptenii, încercând să facă același lucru, și-au găsit sfârșitul în valuri. În vederea realizării omului nou, Isaia a încercat să-și determine ascultătorii să trăiască din viitor, să se ancoreze în el, citez: Nu vă mai gândiți la ceea ce a fost înainte și nu vă mai amintiți de cele trecute! Le cerea acest lucru fiind sigur că Dumnezeu va face cu ei lucruri și mai mari, mai minunate. Desigur că nici Isaia nu bănuia ce fel de viață avea să ne aducă Mesia, viața divino-umană, cea realizată de Duhul Sfânt în sânul Fecioarei din Nazaret prin unirea ipostatică și care avea să fie împărtășită oamenilor la banchetul euharistic, la sfânta Liturghie.

După sfântul Paul, lumea nouă este aceea care îl cunoaște pe Cristos, care renunță la toate și-l alege pe Cristos, care caută și își află mântuirea prin credința în Cristos, se ancorează în viitor prin învierea lui Cristos din trecutul istoric, ca să aibă viața veșnică.

Într-un cuvânt, lumea nouă este aceea care, asemenea sfântului Paul, își zice și caută: Pe Isus vreau să-l cunosc și puterea învierii lui (Fil 3,10), dând uitării cele trecute, infidelitățile izvorâte din necredință, tinzând spre cele viitoare, deoarece, Dumnezeu, când ne-a creat din iubire, când Tatăl veșnic ne-a dat viața pământească, a știut că îl vom supăra prin păcat, dar la fel de bine știe că, prin viața cea nouă adusă de Fiul în lume, vom ajunge la viața cea adevărată în Duhul Sfânt, care ne va face asemenea îngerilor prin înviere și apoi îl vom iubi veșnic. Bucuria lui Dumnezeu, legată de viitorul nostru, îl determină să dea uitării fărădelegile noastre temporale, ca să-l iubim veșnic.

Căutând cunoașterea lui Cristos și puterea învierii lui, pe Duhul Sfânt, experimentăm noul, cum valorile își schimbă locul: ceea ce mai înainte era un câștig, acum devine o pierdere. Experimentând noul, omul își găsește personalitatea acolo unde mai înainte credea că și-a pierdut-o; își găsește fericirea acolo unde mai înainte credea că este numai durere; își găsește viața acolo unde mai înainte credea că toate se termină cu moartea.

Mulți se numesc creștini numai pentru că îl admiră pe Cristos, dar nu-l urmează, de frică să nu se piardă pe ei de ei înșiși, considerând îmbrăcarea în Cristos drept o înstrăinare, datorită exigenței cuvintelor lui: Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze(Mt 16,24). Creștinul care nu riscă lepădarea de sine rămâne ancorat în trecut, în viața cea veche. Temându-se de ceea ce este nou, trecutul îi răstignește viața și creștinul se materializează în loc să se spiritualizeze. Dar Isus, fiind omul nou, omul viitorului, fiindcă nu a avut teamă de nou riscându-și viața pământească, s-a eliberat de ceea ce este vechi pe lemnul crucii, nu numai pe sine, ci și pe noi, fiindcă ne-a dat garanția învierii prin încredințarea duhului în mâinile iubirii, adică ale Tatălui, care este izvorul oricărei vieți și, acela care este în mâna lui, nu mai moare.

Noi trebuie să ne convertim la acest nou fel de a percepe, de a acționa, de a trăi în viitor prin împlinirea voinței Tatălui în prezent, ca în viitor să avem liniștea și seninătatea lui Cristos de a ne încredința sufletul în mâinile sale.

Cărturarii și fariseii au adus în fața lui Isus o femeie prinsă în adulter și i-au zis: Învățătorule, femeia aceasta chiar acum a fost prinsă în păcat. Moise ne-a poruncit în Lege ca pe astfel de femei să le ucidem cu pietre. Tu ce zici? Dar lucrul acesta îl spuneau ca să-l ispitească și apoi să-l poată învinui. Se comportau după tiparul omului vechi, se ancorau în trecut crezând că viitorul nu mai poate aduce nimic nou față de ceea ce era dat prin Lege. Încercau să folosească drama prezentului, femeia păcătoasă, spre a condamna viitorul, vrând să spună că nu se mai poate schimba nimic. A încerca să schimbe Legea însemna să se ajungă sub ploaia de pietre. Voiau să vadă dacă Isus va risca. Isus s-a aplecat și a început să scrie cu degetul în praful de pe pământ și, fiindcă ei insistau să-l sâcâie, le-a spus: Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce cel dintâi cu piatra asupra ei; și a continuat să scrie. Ce scria? Sfântul Ieronim spune că scria păcatele lor, iar ei, văzându-se descoperiți, s-au făcut nevăzuți de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri.

Prin această atitudine Isus nu condamnă nici pe femeia acuzată și nici pe acuzatori, ci urmărește să-i învețe pe toți ca să fie oameni noi, fiindcă fățărnicia trebuie să rămână de domeniul trecutului. Fariseii, aducând păcătoasa, nu acționau nicidecum în apărarea Legii, ci din teamă față de noutatea lui Isus. Noul nu trebuie întâmpinat cu fățărnicie și teamă, ci cu disponibilitate, transparență, sinceritate, cu lăcomie după adevăr. Se desprinde de trecut, nu acela care pune problema adevărului numai pe jumătate, ci în totalitate. O dată cu femeia prinsă în adulter, Legea lui Moise era valabilă și pentru bărbatul cu care a fost prinsă. De ce el nu a fost pus pe aceeași treaptă a acuzării? Părtinirea, acoperirea răului, nu va face niciodată viitorul mai bun, mai dătător de viață nouă. Trebuie să admirăm imparțialitatea lui Isus, delicatețea lui sufletească: nu condamnă nici pe acuzată, nici pe acuzatori, dar vrea ca fiecare să intre în el însuși, să-și vadă partea veche și să se desprindă de trecutul păcătos: Nici eu nu te condamn. Mergi și nu mai păcătui!

Greșeala noastră: deseori credem că ne dezvinovățim învinuind pe alții, scoțând în evidență greșelile altora, vociferând și condamnând, cerând dreptate de la oameni și pretinzând-o cu obrăznicie chiar de la Dumnezeu etc. Isus arată că nu cel care pune în evidență și condamnă greșeala altuia este fără vină, ci în primul rând acesta este de vină fiindcă răspunde răului cu rău, adică peste răul existent în altul adaugă propria lui doză de răutate. Fiecare trebuie să aibă acest concept călăuzitor în viață: lumea din jurul meu este rea pentru că eu nu sunt mai bun. Cărturarilor, fariseilor și bătrânilor ar fi trebuit să le fie rușine s-o aducă pe acea femeie păcătoasă în fața lui Isus, fiindcă ea n-ar fi fost atât de rea, dacă ei înșiși ar fi fost mai buni; dar așa, păcatul ei s-a întors spre rușinea lor.

Afară de acestea, trebuie să mai știm un lucru: când se cere dreptate, se pune o problemă legată de trecut, fiindcă osândește; iubirea este legată de viitor, fiindcă iartă și fiecare are trebuință de ea în fiecare zi, deoarece și cel drept greșește cel puțin de șapte ori pe zi (cf. Prov 24,16). Desăvârșirea stă nu numai în a ști să te convertești, să ceri iertare și să fii iertat, convertirea stă mai ales în a ști să ierți când ești nedreptățit. Prin urmare, avem posibilitatea să ne demonstrăm convertirea de nenumărate ori pe zi, fiindcă trebuie să fim, după cum spune Pirandello: Ori sfinți, ori nebuni, cale de mijloc nu există.

 

* * *

 

Între compasiune și justiție

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

O poantă binecunoscută ne prezintă cumva diferit episodul cu femeia adulteră pe care fariseii au adus-o în fața lui Isus. El le-a spus acestora: “Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea”. În clipa următoare o piatră a zburat din mulțime spre femeia adulteră. Isus s-a uitat în direcția loviturii și a spus: “O, mamă… Eu încerc să subliniez ceva aici.” Pe de o parte este o glumă bună, deoarece arată tendința naturală a celor buni, precum fariseii, de a arunca cu pietre în cei considerați păcătoși. Pe de altă parte este o glumă proastă deoarece o pune pe Maria între farisei, pe ea care ar fi fost ultima persoană care să arunce o piatră într-un păcătos. Dar să ne concentrăm pe faptul că Isus vrea să sublinieze ceva în această întâmplare. Ce anume? De ce ne indică Biserica acest pasaj ca hrană spirituală cu atât de puțin timp înainte de începerea Săptămânii Mari, când comemorăm suferința și moartea lui Isus pentru noi?

Episodul cu femeia prinsă în adulter are o istorie foarte curioasă în Biserica primară. Multe Biblii străvechi nu au acest episod; în unele apare într-un capitol diferit din Evanghelia lui Ioan, iar în altele parte a Evangheliei lui Luca. Unii bibliști cred că, inițial, această întâmplare făcea parte din Evanghelia lui Luca, deoarece acestui evanghelist îi erau dragi teme precum grija pentru păcătoși, pentru femei, și reflectarea compasiunii lui Isus. Faptul că episodul lipsește în unele dintre primele Biblii și apare în diferite locuri în altele sugerează că unele comunități creștine din primele secole au eliminat pasajul. Când creștinii de mai apoi au dorit să repună pasajul în Biblie nu mai erau siguri de locul lui original.

De ce ar dori cineva să elimine acest episod din Biblie? Există oameni care nu pot să înțeleagă de ce Isus s-ar comporta așa față de o femeie adulteră. La urma urmelor există un “decret” în Biblie care spune că un astfel de păcat trebuie pedepsit cu moartea (Levitic 20,10). Isus pare a fi obstrucționat justiția vremii! Să ne amintim de Karla Faye Tucker, femeia care și-a mărturisit crima și și-a exprimat părerea de rău pentru faptele ei. A fost executată în Texas, în februarie 1998, deși multe organizații creștine, chiar și Vaticanul, au cerut comutarea pedepsei. Susținătorii pedepsei cu moartea afirmau atunci că nimeni nu trebuie să se amestece în procesul justiției. Ei bine, Isus a făcut așa ceva. Există oameni care cred că blândețea și compasiunea sunt semne de slăbiciune. Aceștia sunt probabil de genul creștinilor care au încercat să suprime episodul cu femeia adulteră din Biblia Bisericii.

Cum pot creștinii să citească astfel de pasaje în care Isus își manifestă compasiunea față de păcătoși, și totuși să își mențină o poziție atât de fermă în favoarea serviciilor corecționale? Răspunsul stă în modul de citire. Unii se identifică cu fariseii când citesc episodul. Interesul lor este problema atitudinii în fața celor care încalcă legea. Iar la această problemă răspunsul lor este că justiția trebuie să își urmeze cursul ei. Înțelegem astfel de ce Biserica medievală nu vedea nimic rău în a arde pe rug “vrăjitoare” precum Ioana d’Arc. Nu spune la urma urmelor Biblia că oricine practică vrăjitoria trebuie ucis (Levitic 20,27)? Aceasta este legea. Aceasta este justiția. Singura lor datorie este să o pună în practică.

Dacă însă când citim acest episod ne identificăm nu cu fariseii ci cu femeia adulteră, atunci începem să vedem întâmplarea într-o altă lumină, percepând vestea cea bună din ea. Asemenea femeii, cu toții am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu (Romani 3,23). Asemenea ei și noi merităm moartea, pentru că “plata păcatului este moartea” (Romani 6,23). Dar Isus ne schimbă condamnarea la moarte. Ne eliberează cu cuvintele lui de dezlegare: “Nici eu nu te condamn; mergi, de acum să nu mai păcătuiești!” Îl vedem deci pe Isus cum stă în apărarea păcătoșilor în fața legii. Această atitudine a atras asupra lui ostilitatea “oficialităților” vremii, care în cele din urmă îl vor aresta și îl vor învăța minte ce înseamnă justiția lor. Biserica ne oferă astăzi această pericopă pentru ca să ne regăsim în această femeie păcătoasă pe care Isus o salvează de la moartea sigură, cu riscul de a muri El.

Înțelegem deci că întâmplarea este tocmai bună pentru a ne pregăti pentru Săptămâna Mare, când îl vom vedea pe Isus făcând sacrificiul suprem pentru a ne câștiga iertarea, nouă celor deja condamnați la moarte de păcatele noastre. Apropiindu-ne de Săptămâna Mare să îi mulțumim lui Isus pentru îndurarea și iubirea Lui. Și să îi promitem că vom face exact cum ne-a spus: vom merge și nu vom mai păcătui.

 

* * *

 

Duminica a V-a din Postul Mare

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Predici.cnet.ro

- comentariu exegetico spiritual la lecturi -

Lectura I (Is 43,16-21)

Capitolele 40-55 din cartea profetului Isaia sunt atribuite unui ucenic de-al său, așa-numitul Deutero-Isaia, care trăiește experiența exilului babilonez. Poporului lipsit de speranță “surd” și “orb” (cfr. Is 43,8), autorul adresează un cuvânt de îmbărbătare din partea lui Dumnezeu. Textul nostru, care face parte dintr-un Oracol de Speranță (în ceea ce privește întoarcerea din exil, deci de mântuire), se deschide cu amintirea măreață a evenimentelor Exodului. Ca și atunci, Dumnezeu – pentru care nimic nu este imposibil (cfr. Gen 18,14) – a oferit “o cale prin mare” (v. 16), la fel și acum, ba mai mult, se face prezent în istoria lui Israel. Intervenția sa este aducătoare de o noutate atât de mare (v. 19) încât această noutate reușește să ducă într-un plan secundar până și minunile primului Exod. Întregul cosmos este implicat în această transformare – anticipare ale noutății absolute care se va produce odată cu restaurarea în Cristos a tuturor lucrurilor. Poporul, din nou eliberat, va deveni cel care cânta cu pasiune slava lui Dumnezeu.

Lectura a II-a (Fil 3,8-14)

Textul de față oferă mărturia unui om atins la inimă de noutatea lui Dumnezeu. Paul, care poate ca nimeni altul putea să se mândrească cu un trecut măreț în sânul iudaismului, după ce-l întâlnește pe Cristos și este “răpit” de El, nu ezită să consideră drept “măturătură” (gunoi) tot ceea ce până atunci fusese pentru el motiv de entuziasm și de faimă.

“Liberul prizonier” al iubirii lui Cristos (v. 12) se prezintă ca un atlet ajuns de-a dreptul pe ultima sută de metri în cursa spre viața veșnică (v. 14). Iar în fața spectatorilor filo-iudei – mândrii de dreptatea care vine din observarea legii – Apostolul trasează cu măiestrie propria biografie (v. 4-14): orgoliosul fariseu de odată (v. 4-6) și-a văzut dintr-o dată răsturnată în mod paradoxal modul propriu de a înțelege câștigul și pierderea (vv. 7 și urm.). Cucerit de Isus Cristos, într-o permanentă creștere a intimității cu Domnul său (v. 8), Paul de acum tinde în mod exclusiv să-l câștige (v. 8), să-l cunoască (v. 10), să-l cucerească (v. 12) pe Cristos prin intensitatea indefabilă a aceluia care-și găsește odihna și elanul mereu reînnoit în pregustarea premiului care fără egal și nici preț (v. 8.14), adică de a fi cu Cristos pentru totdeauna.

Evanghelia (In 8,1-11)

Chiar dacă este de origine sinoptică – probabil lucană – textul nu este chiar impropriu capitolului 8 al Evangheliei după Ioan; din contră este chiar necesară ideii complexe a evanghelistului. E ca și cum ar fi o exemplificare a temei întregului capitol: Cristos-lumină (cf. V. 12) în mod inevitabil judecă (v. 15) nu după aparență, ci după adevărul cel mai profund al inimii fiecăruia în parte.

Scheletul narațiunii este simplu: dimineața devreme (v. 2), după ce Isus a petrecut noaptea în rugăciune pe Muntele Măslinilor (7,53-8,1), câțiva cărturari și farizei supun judecății lui “Rabbi” o femeie și păcatul ei constatat în mod public (8,3-9). Cu care intenție? Simplu: pentru a întinde o cursă lui Isus (v. 6) constrângându-l “pe dedesubt” (cf. Ier 17,13) să se pronunțe împotriva legii lui Moise – care în cazul respectiv prevedea lapidarea (uciderea cu pietre) – sau împotriva dreptului roman care, începând din anul 30, retrăsese sinedriului puterea numită “jus gladii” rezervând propriei autorități decizia de a condamna la moarte pe cineva.

Întreaga narațiune tinde către întrebarea: “Femeie, unde sunt cei care te condamnă?… Nici eu nu te condamn; mergi și de acum încolo să nu mai păcătuiești”. În pustiul creat de păcat, iată că țâșnește noutatea: un fluviu de milă (cf. I-a lectură: Is 43,19 și urm.) care purifică și însănătoșește totul împrejur (Ap 21,5) făcând nouă orice creatură.

 

* * *

 

Chemați să lăsăm să cadă stâncile

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Turcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Până și cei “puri” pot să se mântuiască

Putem cutreiera prin deșert, chinuiți de o sete nepotolită, parcurgând vechile drumuri care ne conduc pentru totdeauna la cele mai dureroase deziluzii. Dar Dumnezeu, așa cum a făcut de mai multe ori pentru poporul său (vezi prima lectură), este capabil să deschidă chiar și în viața fiecărui “pierdut” o cale nouă, și să potolească setea sa adevărată.

Atunci un individ, refăcut, modelat din nou, are posibilitatea de a celebra laudele Domnului. Și apoi este descoperirea cunoștinței lui Cristos (vezi a doua lectură) care determină, ca în Paul, o cotitură neprevăzută și decisivă chiar și în existențele cele mai ușuratice. Și când unul este înconjurat de disprețul altuia, condamnat după schemele cele mai obtuze ale unui moralism fără milă, străpuns de privirile de judecători cruzi dar și ipocriți, poate mereu să se agațe de o privire “diferită”, de o privire care mântuiește. Isus, deși nu neagă gravitatea păcatului, continuă să lanseze către păcătos o funie pentru ca el să evite naufragiul total: îi dă încredere. Trecutul nu contează. Ceea ce contează este recuperarea nevinovăției “de acum înainte”. În sfârșit există nemiloșii “aruncători de pietre”, bolnavi de aroganță virtuoasă. Și lor le este indicată o cale nouă, cea a umilinței (adică inventarul propriei mizerii), singura care duce la descoperirea milostivirii.

A fi “cuceriți” sau “prinși” de Cristos înseamnă “a lăsa să se piardă” ceva (cel puțin prezumția, care se naște, ca o floare înveninată, de siguranța că sunt drepți conform legii). Este posibil să ne apropiem de nou numai cu mâinile goale, ca săraci. Și bogățiile pot fi și pietre… Cineva este “pur” (curățat) nu numai când evită să privească “o femeie pentru a o dori” (Mt 5,27), dar și când reușește să privească pe cineva cu respect și caritate. Disprețul murdărește, pietrele sunt cele care spurcă. Murdăresc nu atât ținta luată la ochi, cât pe cel “pur” angajat în exercițiile spirituale preferate: a îngropa pe cei care greșesc (care pare să nu aparțină de catalogul faptelor de milostenie, și este opus “practicii” în care s-a specializat Isus: a căuta și a salva ceea ce era pierdut, Lc 19, 10). Toate aceste elemente decurg mai ales din fragmentul evanghelic.

Vinovații sunt doi

Să nu ne lăsăm înșelați de aparențe. Nu este numai femeia care trebuie condusă pe banca acuzaților. În intențiile acuzatorilor, cei vinovați sunt doi: adultera și Isus. Păcatul femeii este evident (au prins-o asupra faptului). Acela al lui Cristos, însă, apare și mai periculos: exces de milostivire. Isus “învăța”. L-au întrerupt brusc, pentru a-l obliga să ia poziție asupra acelui episod scandalos. Ceea ce urmează, totuși, gestul, comportamentele Învățătorului, vor constitui, de acum înainte, un capitol fundamental al învățăturii sale. Ceva de înțeles și de tradus în angajament concret.

Tăcerea este cuvânt: constituie cele două părți ale lecției. Isus scrie pe pământ. Și cineva se distrează, și astăzi, să descifreze acele semne. Numele amantului (dispărut misterios)? Porunca “de a nu comite adulter”? Păcatele acuzatorilor nemiloși? Porunca “să nu ucizi”? Prostii. Isus trasează linii în praf pentru a demonstra atitudinea sa străină de dezbaterea juridică, care s-ar fi schițat. Nu a venit să judece. Discuțiile asupra vinovățiilor din articolele codicelor nu-l interesează. Și apoi cu acea lume crudă și scandalizată (în care singurul lucru adevărat, în afară de cruzime, este ipocrizia…) El nu are nimic în comun. Depinde de noi să interpretăm corect acel mesaj încredințat prafului. Isus caută pe cineva cu care să comunice. Cineva care să-l înțeleagă. Cineva dispus să facă referință la o lege diferită.

Bine scria France Quere, o femeie care ne-a dăruit câteva pagini de neuitat de comentariu la acest episod. Cristos, cu scrierea sa misterioasă, schițează codexul milostivirii, care nu poate fi închis nici în articolele unui codex, nici săpate în piatră. Milostivirea nu se scrie pe materia dură, și nici nu poate fi fixată pe hârtie. Milostivirea se trasează pe suprafața delicată a unei inimi de carne, pe care Isus o simbolizează cu carnea moale a pământului. Viața înflorește în argilă, pentru că argila este aptă să primească o formă. Dumnezeu nu l-a făcut pe om din piatră. Numai pământul este fertil. Piatra este sterilă (și pietrele aruncate nu vor produce nimic bun…). Milostivirea este rodnică. Creează. Re-creează.

Pare că vedem din nou pe Creator gata să plăsmuiască, ca în prima zi, creatura sa preaiubită, după stricăciunile provocate de păcat, și în încercarea de a pune sigiliul (chipul și asemănarea) ca protecție împotriva grindinii de pietre care se îngroașă amenințătoare.

Prima piatră este aceea care provoacă dezastre

“Cine dintre voi este fără păcat, să arunce primul piatra”. După o dispoziție a Deuteronomiului (17,7), martorii trebuiau să înceapă executarea. Ca și cum și-ar asuma, înaintea tuturor, cu evidența pietrei aruncate, deplina responsabilitate a cuvintelor de acuzare. Isus surprinde pe toți introducând o variantă revoluționară: primii nu trebuie să fie cei care au văzut-o, care știu, dar cei care pot să afirme despre ei că sunt fără păcat. Nu este suficient să descoperi faptele rele ale altuia. Trebuie, mai întâi, să faci lista virtuților tale. Numai atunci, eventual, poți să începi lapidarea.

“Drepții” trebuie să se dezvăluie. Ne trebuie curaj. Nu de a aduna pietrele, ci pentru a fi un exemplu de perfecțiune. Ne trebuie curaj. Nu pentru a face paradă cu un articol din codice nerespectat, ci de a așeza pe cap aureola de sfințenie. Desigur este supărătoare acea primă piatră. (Necazul este că, atunci când este vorba de cuvinte, de defăimare, de palavre, calomnii, nu ne gândim. Și totuși toate necazurile depind de prima piatră. După prima ta piatră, vine grindina, pentru că toți se întrec să alerge în ajutor, nu în favoarea sărmanei victime, ci a aruncătorului, adăugând propriile lor pietre grele. Toată vina e a acelei prime pietre, aruncate, adesea, în mod nechibzuit.)

Judecătorul constrâns să se judece pe el însuși

“…Au plecat, unul după altul, începând cu cei mai bătrâni până la cei din urmă”. Este de înțeles, ba chiar o datorie, de a corecta: începând cu mine. Trebuie să învăț să mă îndepărtez mai întâi de locurile unde se lapidează o persoană (cu atât mai mult când este absentă, o lapidare mai practică chiar la umbra templului…). Și trebuie să învăț să folosesc piatra apucată cu furie pentru a-mi lovi – evident – pieptul. Și apoi să las să cadă pe pământ arma, cu o bufnitură la fel de perceptibilă de toți.

Femeii, peste puțin timp, Isus îi va spune: “Du-te, și de acum înainte nu mai păcătui”. Aceștia, dimpotrivă, au plecat în mod spontan. Și problema lor nu este aceea de a “nu mai păcătui”, ci de a începe, acum, să se recunoască păcătoși. O adevărată libertate, ușurată de vina sa. Aceștia, dimpotrivă, sunt constrânși să poarte greutatea propriului păcat.

Totuși, dacă ne gândim bine, și ei au primit ceva de la Isus. Învățătorul a smuls de pe chipul lor masca. I-a rupt din anonimat și din complicitatea josnică a grupului, pentru a-i pune pe fiecare în fața propriei conștiințe. I-a constrâns să se privească înăuntru, și nu în direcția adulterei. Obișnuiți să vadă defectele altuia, și de a le denunța cu indignare, au învățat să observe propriile fapte rele și să se preocupe de ele. Foarte abili în a culege infracțiunile altora, nu mai erau antrenați să “se surprindă asupra faptului” să aibă mâinile și gura murdare. Convinși că sunt autorizați să joace rolul de judecător, nu se mai întrebau dacă, din întâmplare, nu ar aparține din categoria canaliilor. Cu forța de a obliga pe alții să dea socoteală de propriile acțiuni, se simțeau de acum dispensați de a se privi în oglindă.

Isus i-a obligat pe judecători să se judece singuri. Și astfel procesul, care trebuia să fie răsunător este interiorizat. Se desfășoară cu ușile închise (fiecare în propria casă, și nu mai este nevoie nici de lumină, pentru că roșeața de pe chip apare și în întuneric). Și ei se regăsesc goi, cu adevărat. Nu au căzut numai bolovanii din mâinile lor. Au căzut și măștile, blazoanele, aureola, codexul, degetul acuzator. Fiind conștienți de propriile mizerii, pot să înceapă cu adevărat să trăiască și ei, în același moment în care nu mai au un rol de apărat, o parte de recitat, un obraz de salvat, cineva împotriva căruia să se îndârjească. S-au debarcat ca “drepți”. Pleacă cu diploma de “păcătoși”. Introduși în comuniunea păcătoșilor, punct de plecare obligatoriu spre comuniunea sfinților.

Primul pas spre sfințenie este făcut când cineva, de fiecare dată când se face apelul păcătoșilor, se gândește că numele său – indiferent de ordinea alfabetică – este în capul listei.

Mizeria și milostivirea

La sfârșit, așa cum zice sf. Augustin, se regăsesc împreună, singure, mizeria și milostivirea. Dumneavoastră, probabil, nici nu aveți nevoie să auziți acele cuvinte: “Nici eu nu te condamn”. Este suficient să înălțăm ochii. Nu avem de ce ne teme de acel om care trasează semne misterioase pe pământ. Nici nu te-ai întrebat dacă a scris sau a ascuns. A distrus sau a refăcut. Poate, toate aceste două lucruri împreună. Totuși ești conștient că se referă și la tine, de acum, la a da un răspuns la provocarea acelor semne secrete schițate în praf. Este vorba de a nu strica acea pagină de milostivire, de încredere, de iertare, pe care tu ai citit-o, nu pe pământ, ci într-o privire.

Comportamentul lui Isus ne descoperă că este necesar, pentru toți, să dobândim o “privire nouă”. O privire capabilă de “a suspecta” că orice individ, sub crusta erorilor, a defectelor, a infamiilor, sau și numai a slăbiciunilor, păstrează o zonă intactă, “virgină”, unde ființa sa cea mai autentică cultivă dorința de a se deschide spre cineva capabil de iubire. Această ușă care dă acces la “sanctuarul” oricărei persoane, nu se sparge cu umărul și nici cu lovituri de piatră. Acest “teritoriu secret”, această “zonă protejată”, nu se deschide în fața unui codice, a unui raționament, a unei dojeni aspre, a unui deget amenințător. Se deschide numai iubirii. Numai iubirea, își face drum în acea zonă neexplorată prin privire, nu de neîncredere, ci de respect și de acceptare, care reușește să transforme o creatură din interior.

 

* * *

 

Experiența femeii prinsă în adulter

Autor: pr. Cristinel Fodor
Copyright: Predici.cnet.ro

Cu siguranță că la citirea acestui episod din viața Mântuitorului nimeni nu a fost furat de somn. Prea suntem înfometați de știri senzaționale despre viața intimă a oamenilor, mai ales dacă sunt persoane cunoscute din viața publică.

Această întâlnire a lui Isus cu adultera nu este un asentiment dat greșelii, ci un asentiment dat unei persoane cu păcatul său, făcută o creatură nouă pentru că a fost vizitată, primită și iubită în respectul față de propria demnitate.

Este un mesaj arzător pentru acei creștini (inclusiv preoți), și nu sunt puțini, care în numele unei false sfințenii, preferă să pedepsească în loc să ierte, să fie severi în loc să fie milostivi, să arunce în disperare în loc să dea speranță.

După ce ai ascultat fragmentul din evanghelie, TU de care parte te afli? Dacă te-ai descoperit cumva de partea celor fără inimă și fără milă despre care vorbește evanghelia, caută cât mai repede să-ți imprimi în minte că Isus a venit nu pentru cei drepți, ci pentru păcătoși. Și dacă a venit pentru ei, de ce trebuie să-i arăți mereu cu degetul?

Isus pe care tu îl adori a relatat parabola fiului risipitor, l-a iertat pe cămătarul Zaheu, i-a promis paradisul unui tâlhar…

Au adus o femeie. Vor să aibă de ce să-l acuze pe Isus. Au intuit că nu se dedă la lapidări. Văd în el o slăbiciune pentru păcătoși. Mai mult: pare să dea femeilor o importanță egală cu aceea a bărbaților. Și nu vorbește rău despre ele, nu le exploatează, din contră, laudă comportamentele lor uneori iraționale de tipul risipă de parfum, de gingășii, de lacrimi.

Îi venim noi de hac acum: această femeie adulteră a picat la țanc. Îl numim Învățător și îl punem față în față cu Legea lui Moise. N-o va scoate la capăt prea ușor.

Și astăzi lumea are nevoie de vinovați și de lapidări și ar vrea să târâie Biserica și pe creștini în această acțiune. Cei fideli lui Cristos vor condamna păcatul și nu persoana. Spiritul lumii continuă să condamne și să lapideze persoanele care au păcătuit, dar nu păcatul, în așa fel încât să continue să păcătuiască în ascuns prin același păcat. Vina acelei sărmane femei, după mentalitatea lumii, este aceea de a fi fost surprinsă în flagrant. Vina ei este că a sfârșit-o pe prima pagină a ziarelor. Ei, cărturarii și fariseii, cu pietrele în mână, se simt în siguranță pentru că nu sunt femei și atunci când păcătuiesc se ascund bine.

Scria pe pământ. Isus se apleacă pentru a scrie pe pământ și totodată pentru a nu-i privi în ochi. Pentru că vrea ca fiecare să privească în interiorul său. Discuția cu el, dezbaterea, provocarea, confruntarea ar putea să-i distragă. E ceea ce caută aceștia. Dar ar ieși la suprafață competiția, dorința de a învinge sau arsura înfrângerii. Ar învinge în orice caz orgoliul. Nu folosește la nimic. Altceva își propune Isus.

Scrie. Scrie în tăcere, nu ascultă și nu vorbește, se sustrage. Sau poate că răspunde prin ceea ce scrie. Ce n-am da să știm ce a scris atunci Isus! Nu ne-a lăsat nimic scris și singurul lucru scris de el despre care vorbește Scriptura l-a scris pe nisip și nu știm ce era. Trebuie să ne ajungă ceea ce este scris în Scriptură.

Dar aceia nu citesc; refractari cum sunt în a se confrunta sincer cu Sfânta Scriptură, va fi și mai puțin probabil să dea dreptate unui înscris pe pământ, opera unui personaj în care nu se încred și pe care vor să-l prindă. Insistă. Atunci Isus îi privește și spune cu glas tare ceea ce, probabil, scria pe pământ…

Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea.

Înțelepciune infinită a lui Cristos. Nu abolește formal legea lui Moise, ci pune premisele pentru a o depăși definitiv. Ar fi putut spune fiecăruia public păcatul său, dar preferă ca ei să învețe să privească în interiorul său, cu riscul libertății. Dacă cineva vrea să se recunoască fără păcat, e liber să o facă.

Din nou scrie pe pământ.

S-a spus: aceasta este sentința lui Dumnezeu, scrisă pe nisip pentru ca vântul harului, vântul iertării să o ducă, să o șteargă. Nu mai rămâne nimic.

Unul câte unul pleacă, deoarece păcatul și conștiința sunt personale. Unul câte unul. Încep cei mai în vârstă, pentru că au mai multe păcate: este un fapt datorat timpului avut la dispoziție și posibilităților vieții. Bătrânețea nu aduce de la sine înțelepciunea. De aceea Scriptura îi spune unui tânăr: am avut mai multă înțelepciune decât bătrânii pentru că am iubit poruncile tale.

Unde sunt ei? Nu te-a condamnat nimeni? Deoarece scria pe pământ și nu privea la ei, s-au putut îndepărta liber, fără a se simți judecați, nici ei.

Rămâne numai Isus cu femeia să reprezinte în scena din templu o parabolă a spovezii de neuitat. Se ridică, o privește. Apoi își îndreaptă privirea în jur. Unde sunt? Ochii zâmbesc.

Aspiranții lapidatori s-au întors în ascunzătoarea în care adesea au păcătuit.

Pentru a vorbi cu femeia, Isus se ridică în picioare. Nu stă așezat ca mai înainte, atunci când învăța; nu stă așezat așa cum stă așezat judecătorul care dă sentința. Pentru a semnifica respectarea demnității femeii vrea să-i vorbească așa, de la egal la egal.

Nu te-a condamnat nimeni? O privește. Nimeni, Doamne. Nici eu nu te condamn: mergi și nu mai păcătui! Tu, care mă numești Domn, și tu poți fi doamnă, femeie: nu mai păcătui, vei fi stăpâna ta însăți, stăpâna casei tale, stăpâna lumii: femeie.

E condamnat păcatul, nu persoana.

Este purificat păcatul, iar persoana este transformată, capabilă să nu mai păcătuiască. Isus nu o asigură că nu va mai păcătui, ci o încurajează să aibă speranță și să lupte: Din iubire față de mine, nu mai păcătui.

Îți vei aminti de mine și vei căuta să nu mai păcătuiești. Vei avea ajutorul meu ca să nu mai păcătuiești.

Iubiți credincioși, nu sunt avocatul păcătoșilor și nici nu vreau să-i dezvinovățesc. Păcătoșii sunt păcătoși și, atâta timp cât nu se căiesc, rămân păcătoși. Vreau doar să vă fac să înțelegeți că tocmai pentru că sunt păcătoși, Dumnezeu îi urmărește cu o atenție deosebită, deoarece pentru ei (noi) l-a trimis în lume pe propriul său Fiu: “păcătoși și răi, incapabili, pe care nimeni nu vrea să-i angajeze cu ziua; oi rele care fug din staul; oameni care se rușinează în biserică precum câinii; cerșetori buni doar să se smiorcăie, printre răni și purici, la ușa unui stăpân; fii vicioși care cer partea de moștenire și umblă prin lume afemeiați și hoți; datornici cronici, ologi, orbi, șchiopi… iată cine sunt cei pentru care a făcut mii de kilometri de drum, a făcut minuni și a inventat parabole”.

Cu alte cuvinte NOI suntem femeia adulteră. “… Mergi și nu mai păcătui!…”

Un vizitator care a intrat în casa unui prieten, a observat că fetița acestuia avea o mare colecție de păpuși. Peste tot prin casă erau păpuși, de toate mărimile și de toate formele, care mai de care mai atrăgătoare.

Toate aceste păpuși arătau faptul că prin acest hobby, fetița își găsea plăcerea și împlinirea lăuntrică. După ce vizitatorul a urmărit cu mare atenție fiecare păpușă, a întrebat-o pe fetiță: “Văd că ai multe păpuși; pe care dintre acestea o iubești mai mult ?”

În loc să-i identifice pe vreuna dintre ele, fetița a alergat repede în dormitorul ei și a adus o păpușă dezagreabilă. Acesteia îi lipsea un ochi. Păru-i era foarte rar și arăta ca niște țepi. Hainele îi erau murdare și zdrențuite, iar un papuc nu-l mai avea.

Surprins de starea jalnică în care era păpușa prezentată, vizitatorul a întrebat-o din nou pe copilă: “de ce iubești tocmai această păpușă, mai mult decât pe toate celelalte?” După ce i-a ascultat întrebarea, fetița a răspuns cu sfială: “Dacă n-o iubesc eu, n-o mai iubește nimeni!”

Dragostea lui Dumnezeu pentru noi, poate fi asemănată cu dragostea acestei fetițe pentru acea păpușă dezagreabilă. Afectați de păcat, am ajuns într-o stare atât de dezonorantă, încât dacă nu ne iubește Dumnezeu, nimeni altcineva nu ne mai poate iubi!

Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că mă iubești așa cum sunt. Ajută-mă să pot dovedi aceeași iubire, pentru cei care nu o merită. Amin.

 

* * *

 

“Cel care este fără de păcat…”

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iași
Copyright: Predici.cnet.ro

Duminica trecută Liturghia ne-a propus emoționanta pagină a Fiului Risipitor. A fost o parabolă prin care Domnul ne îndemna să credem în nesfârșita milă a Tatălui ceresc și să ne împăcăm cu El prin sacramentul iertării. Astăzi de la asemănare trecem la realitate, tema rămânând aceeași, și lămurindu-se ulterior în sens cristologic. De acum înainte toată iertarea de păcate și împăcarea cu Dumnezeu trece prin Isus Cristos; realitatea este mai mângâietoare decât parabola, fiindcă în parabolă există un fiu mai mare ce rămâne acasă și are resentimente, chiar și față de iertarea acordată fiului mai mic; în realitate, fiul mai mare – Isus Cristos – nu a rămas acasă, ci a mers și el în căutarea fratelui mai mic.

Prin urmare să reflectăm în acest spirit asupra episodului adulterei propus de Evanghelia de astăzi, care a fost înscris în Evanghelia lui Ioan, într-un moment ce a urmat primei redactări, dar care se bazează sigur pe o tradiție istorică și se acordă perfect cu toată seria episoadelor și parabolelor evanghelice transmise de Luca. Această parabolă ilustrează magnific cuvântul lui Isus care spune: “Nu am venit să judec, ci să mântuiesc”. (Ioan 3,17). Ni-l putem închipui acest episod al adulterei în trei tablouri: a) Isus și mulțimea; b) Isus și păcătoasa, singuri; c) Din nou Isus și poporul (în acest ultim caz mulțimea nu mai este formată numai din farisei, ci din noi toți, așa veterani cum suntem în meseria de acuzatori ai fraților noștri).

Isus și acuzatorii

Într-una din zile, Isus învăța poporul; la un moment dat cercul ascultătorilor se desprinde spre a face loc unei femei, care era îmbrâncită de o ceată de farisei ce vociferau. O lasă în fața Mântuitorului iar ei fac cerc în jurul Lui: “Tu ce ai de spus la toate acestea?!” Nu veniseră pentru a cere un sfat, ci pentru a-i întinde o cursă. El însuși spusese că nu a venit să strice Legea, ci să o împlinească, prin urmare trebuie să dea dreptate legii și să ia parte la omorârea cu pietre a acestei femei; însă dacă va face acest gest își va pierde aureola Milei și a Blândeții, care atât de mult îi irită pe farisei, întrucât tocmai aceasta îi încântă și îi atrage pe oameni.

Isus tace, nu spune nici un cuvânt. Se apleacă și face câteva semne pe nisip, ceea ce îi întărâtă și mai tare pe farisei; poate că face acest lucru spre a da un pic de răgaz femeii ca să-și mai potolească inima paralizată de frică și de groază. Puține sunt imaginile lui Cristos care să respire un aer mai uman și mai divin decât aceasta. În cele din urmă își ridică privirea și spune: “Cine dintre voi este fără de păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea”. Poate că ar trebui înțeles “fără acest păcat”, de care o acuzați pe femeie (dat fiind că decalogul oprea chiar și adulterul cu dorința).

Aceasta a fost ca și cum le-ar fi citit ca într-o carte întreaga lor conștiință. Isus cunoștea ceea ce zăcea în inima fiecăruia. Tăcerea a devenit apăsătoare și insuportabilă, astfel încât fariseii au început să dispară unul câte unul, speriați poate de ideea că Isus vrea să se coboare în viața lor particulară, spre a vedea dacă într-adevăr erau fără acel păcat, care în decalog suna așa: “Să nu poftești femeia altuia”. Tăcerea adâncă i-a împrăștiat pe farisei, nu semnele pe care le făcuse Isus pe nisip.

Isus singur cu adultera

Tribunalul se golise; în sală nu mai rămăsese decât judecătorul și acuzata. Până în clipa aceea Isus rămăsese cu ochii aplecați spre pământ; acum își înalță privirea și privește femeia: “Femeie, unde sunt acuzatorii tăi? Nimeni nu te-a osândit?”. Nemaifiindu-i teamă, ea simte acea privire binevoitoare, ca o baie înviorătoare! Nici un bărbat nu o privise cu atâta bunătate! Cine va putea să știe cu ce ton i-a răspuns ea lui Isus, în acea tăcere care i-a pus pe acuzatori pe fugă: “Nimeni, Doamne”. Și Isus a spus: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești!” Isus nu mai pune altă condiție; evident El cunoaște sentimentul căinței de propriul păcat, fiindcă El însuși i-l insuflase.

Cristos este singurul fără păcat; prin urmare unicul care putea arunca mai întâi cu piatra ca să răzbune onoarea lui Dumnezeu și să împlinească Legea, însă El renunță la dreptul de a osândi, tot așa cum “Tatăl nu vrea moartea păcătosului, ci ca să se pocăiască și să trăiască”. Câtă încredere a dobândit acea femeie auzind cuvintele lui Isus: “mergi”, ceea ce însemna: mergi, trăiește, nădăjduiește, întoarce-te acasă; reia-ți demnitatea ta; prin prezența ta printre oameni, spune-le că există nu numai legea, ci că mai există și harul! Suntem încredințați că experiența acelei iertări, a acelei infinite înțelegeri din partea lui Isus, a schimbat pentru totdeauna comportamentul acelei femei atât de des exploatate și amăgite de oameni!

Isus și noi

Ce ne spune nouă creștinilor de astăzi episodul adulterei? Această pagină din Evanghelie i-a pus pe gânduri pe foarte mulți creștini; de aici și dificultatea de a fi admisă în canonul scripturii; într-o epocă în care adulterul era considerat ca un păcat fără posibilitate de iertare în Biserică, atitudinea lui Isus, care nu impune nici cea mai mică pocăință salutară, nu putea decât să-i uimească pe oameni! De altfel nu demult acest uimitor fragment din Evanghelie a fost admis într-o liturghie duminicală. Desigur, în parabola Fiului Risipitor, în fond, se asistă la o mai mare iertare; însă aici nu este vorba despre o parabolă, ci de o realitate. Isus demonstrează că parabolele sale trebuiesc luate ad literam.

Ceea ce vrea El să ne învețe în acea împrejurare (pentru că nu avem nici un motiv de a pune la îndoială istoricitatea faptului chiar dacă nu l-ar istorisi Ioan) nu este că adulterul nu ar fi păcat; acesta este osândit explicit, cu toate că delicat, prin cuvintele: “Mergi și să nu mai păcătuiești!” Atitudinea lui Isus o înțelegem dacă ne gândim că nimeni nu urăște mai mult păcatul decât El, mai ales păcatul de adulter, pe care-l osândește nu numai faptic ci și în cuget: “Cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a și păcătuit cu ea în inima lui”. Ceea ce a dorit să evidențieze Isus prin acest gest, și aceasta odată pentru totdeauna, este detestarea meseriei de copoi, a îngrijirii și a acuzării păcatelor altora; tocmai aici își află actualizarea practică atâtea recomandări ale Învățătorului: “Nu judecați!… Fiți milostivi!… Pentru ce vrei să scoți paiul din ochiul fratelui tău, și nu vezi bârna din ochiul tău?”

Evanghelia de astăzi lovește chiar la rădăcina atâtor obiceiuri proaste de ale noastre. Desigur, noi nu aruncăm cu pietre împotriva nimănui; legile statului ne pedepsesc pentru așa ceva! Însă a arunca cu noroi, a critica, a vorbi de rău… Cât noroi nu se aruncă asupra aproapelui prin unele conversații dintre amici și prieteni! Dacă vreunul dintre cunoscuții noștri cade, sau face să se vorbească despre sine, imediat ne scandalizăm, asemenea acelor farisei, dar nu pentru că am urî păcatul comis, ci pentru că îl urâm pe păcătos, pentru că din contrastul cu purtarea altuia, am vrea, inconștient, să apărem noi mai buni: “Îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca alții”, zicea fariseul din templu.

În duminica de astăzi Isus ne prezintă un mare leac împotriva acestui obicei rău: “Care dintre voi este fără de păcat să ia piatra și să arunce!” Să ne cercetăm conștiința cu toată seriozitatea, și să ne privim unii pe alții cu acei ochi cu care ne vede Dumnezeu, și atunci vom simți necesitatea de a alerga la Isus, dar nu pentru a-i acuza pe alții și a cere osândirea lor, ci a cere iertare pentru noi înșine. Acea iertare pentru noi înșine – și mai ales pentru acel păcat, dacă din nefericire vreunul dintre noi este vinovat – pe care Isus a acordat-o adulterei. Acesta rămâne, de fapt, un păcat devastator, pe care nici un credincios nu ar trebui să îl aibă prea mult pe conștiință, pentru a nu-și ruina credința, familia, pe sine însuși.

Nu pot încheia comentariul asupra acestei pericope evanghelice fără a face referire la revoluția tăcută și mare ce se actualizează în ea. Acea femeie, aruncată la pământ, tremurând de groază, privită de sus cu dispreț de către o armată de oameni cu sprâncenele zburlite, umilită și lipsită de orice apărare: aceasta este din păcate imaginea a ceea ce era, în acele vremuri, femeia în societate. Unde se afla bărbatul care păcătuise cu ea? Prin urmare era discriminată și în păcat! Isus se opune acelei stări de lucruri, demascându-i nedreptatea; dacă ucenicii lui Isus ar fi știut să profite de acea inițiere și de acea pildă, nu ar fi fost necesar să treacă 20 de veacuri pentru ca în societatea noastră să se înceapă a vorbi despre libertatea femeii și mai ales această eliberare s-ar fi făcut cu metodele și în numele principiilor evanghelice. Nu egalitate în a păcătui (acesta este sensul depenalizării adulterului femeii), ci egalitate în a face binele în demnitate umană. Natural, aceasta nu exclude faptul că toți cei ce se luptă pentru o deplină demnitate și egalitate în drepturi a femeii în fața lui Dumnezeu, a bărbatului și a Bisericii – își dau seama ori nu – au în Isus Cristos un precursor și un aliat, pe care nu-l pot ignora.

Pe lângă episodul adulterei pe care l-am comentat, liturghia Cuvântului din această duminică conține o altă temă vibrantă, care ne poate ajuta la întâlnirea personală cu Isus în Euharistie. În lectura a doua, Paul protestează, spunând că privește toate aceste lucruri ca o pierdere și ca pe un gunoi, în comparație cu darul de a-L fi cunoscut pe Isus. Este secretul vieții și al personalității apostolului, adică un raport adevărat și personal cu Isus, tare ca moartea, care-l face să vorbească despre El, să sufere pentru El și să i se asemene în moarte. Chiar și Paul, asemenea adulterei, a experimentat iertarea lui Isus; i s-au iertat multe, pentru că a iubit mult. Acest Isus Înviat este același de care ne apropiem acum spre a-L întâlni în Sfânta Împărtășanie. Și nouă ne dă astăzi iertarea Sa, repetându-ne acele cuvinte mângâietoare pe care le-a spus adulterei: “Mergi în pace și să nu mai păcătuiești”.

 

* * *

 

Isus, aplecându-se, a început să scrie cu degetul pe pământ

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Lecturile de la sfânta Liturghie de azi ne cer în unanimitate un efort, o atitudine de înfrânare spirituală, echivalentă cu postul trupesc: de a da uitării, de a nu ne mai aminti de ceva din trecut. Lectura I (Is 43,16-21) repetă de două ori: Nu vă mai amintiți de cele trecute, nu vă mai gândiți la cele din vechime!; în lectura a II-a (Fil 3,8-14) găsim exemplul sfântului Paul care fuge spre viitor, căutând să dea uitării cele trecute, fiindcă le socotește drept gunoaie; iar în sfânta evanghelie (In 8,1-11) găsim atitudinea lui Isus de a se apleca pentru a scrie cu degetul în praful drumului. Gestul său are aceeași semnificație de a face ca un lucru să dispară, să fie șters, așa cum cea mai mică adiere de vânt face să dispară praful în care s-a scris.

Israelului i se cere, nu atât să uite trecutul, cât mai mult să-și pregătească sufletul pentru credința și speranța pe care i le cere viitorul.

Profetul Isaia, ca să reaprindă speranța celor exilați în Babilon pe timpul regelui Cirus, le amintește cum Iahve le-a scris prin toiagul lui Moise o pagină măreață în istoria lor la Marea Roșie, când ei au trecut prin mare ca pe uscat, iar egiptenii și-au găsit moartea (cf. Ex 14,1-31) pe când Israelul a văzut minunea cea mare pe care a săvârșit-o Domnul și a crezut. Dacă mare s-a arătat Domnul în trecut, cu mult mai mare se va arăta în viitor. El spune: Voi deschide un drum prin pustiu. Este vorba despre cel mai mare dintre profeții născuți din femeie, Ioan Botezătorul, glasul celui care strigă în pustiu pregătind calea Domnului (cf. Mt 3,3). Voi face să apară râuri de apă în stepă. Profeția se referă la întruparea Fiului lui Dumnezeu în sânul Fecioarei Maria prin puterea Duhului Sfânt. Mă vor preamări fiarele sălbatice, șacalii și struții. Adică se vor converti cei mai mari păcătoși – criminalii și cei mândri (șacalii și struții) – care se vor retrage în pustiu și vor fi adevărate minuni de asceză spre slava lui Dumnezeu. Vor avea apă în pustiu și râuri în stepă. Acest lucru se referă la Duhul Sfânt care va schimba fața pământului, fiindcă va revărsa iubirea ca un fluviu în inimile oamenilor (cf. Rom 5,5). În cele din urmă, în escatologie, “Poporul pe care eu l-am plămădit pentru mine, va sărbători laudele mele”. Adică toți acei care și-au pus credința, speranța și iubirea în Domnul vor fi fericiți veșnic din fericirea lui Dumnezeu fiindcă toate vor fi noi (cf. 2Cor 5,7; Ap 21,4-5).

Cine poate face ca toate să fie veșnic noi? Iubirea infinită a lui Dumnezeu. Și aceasta s-a arătat pe pământ în acela care s-a definit drept Degetul lui Dumnezeu (cf. Lc 11,20) și a venit în lume ca să scrie sentința de condamnare la moarte a morții, ca omul să fie viu spre slava lui Dumnezeu (cf. sfântul Irineu Contra ereziilor III,20,7).

Când fariseii și cărturarii au adus la Isus pe femeia prinsă în păcat, au făcut-o nu de dragul Legii și nici din dispreț față de păcătoasă, ci din ură față de Isus, pentru a-l da morții, pentru a-l compromite pe două planuri: în fața mulțimii, să-i fie compromisă misiunea sa mesianică, fiindcă de atâtea ori afirmase că a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut, pe păcătoși (cf. Lc 19,10); în fața autorităților romane să-i fie compromisă loialitatea, fiindcă sub administrația Imperiului, iudeii și-au pierdut dreptul de a aplica pedeapsa cu moartea (cf. In 18,31). O părere în favoarea aplicării legii i-ar fi adus acuza de amestec în treburile administrative romane. O părere în defavoarea legii i-ar fi afectat misiunea sa de învățător. Isus rezolvă problema în scris. Gestul său este al aceluia care nu intenționează să condamne, ci să pună în evidență dorința de a da un răspuns bine gândit; iar acuzatorilor le dă răgaz să-și amintească de cele scrise în Lege în legătură cu procesul intentat unui acuzat. Și fiindcă acuzatorii se grăbeau și insistau, Isus se ridică, îi privește până în adâncul sufletului și le spune: “Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra!”. În Lege erau prevăzute următoarele: 1) declarația martorilor; 2) judecătorii să nu pună mai mult cont pe declarații, cât mai ales pe faptul dacă martorii sunt vrednici de crezare; 3) dacă există un dubiu asupra netrebniciei martorilor, să se deschidă un proces împotriva lor și de vor fi găsiți vinovați că s-au implicat în acel caz sau în altă fărădelege, să fie aspru pedepsiți; 4) în semn că martorul a spus adevărul trebuia să pună mâna pe capul vinovatului în semn de jurământ pe viață, adică pe Dumnezeu ca autor al vieții, și să arunce prima piatră asupra condamnatului la moarte. Isus urmează procedura legală în mod riguros.

Din aceste motive, răspunsul lui Isus nu trebuie considerat ca un simplu argument de a ieși dintr-o situație dificilă, ci ca pe un atac adevărat împotriva acelora care îl atacau în primul rând pe el, printr-un procedeu ilegal.

În cele din urmă, plecând acuzatorii, Isus își asumă misiunea de judecător corect: “Dacă acuzatorii nu te-au condamnat, nici eu nu te condamn. Mergi! Dar să nu mai păcătuiești!” Încă o dată Isus se dovedește a fi mântuitorul lumii (cf. CBL pag. 1358-1360), de a fi Degetul lui Dumnezeu care scrie pe pământ o lege nouă: a iubirii.

Cele 10 porunci date lui Moise pe Muntele Sinai au fost scrise pe lespezile de piatră cu degetul lui Dumnezeu (Ex 31,18). Isus a venit să desăvârșească Legea (cf. Mt 5,17-19). Desăvârșirea Legii stă în iubire (cf. 1In 4,17). Dat fiind faptul că iubirea din om este rodul Duhului Sfânt (Gal 5,22), și că Isus era mereu condus de Duhul Sfânt (Mt 4,1; Mc 1,12-13; Lc 4,1), gestul său de a se pleca și de a scrie, precum și conținutul scrierii nu puteau fi decât un act al iubirii față de noi, ca să învățăm iubirea care iartă. Isus s-a plecat spre pământ, adică spre noi, arătând că fața lui Dumnezeu este îndreptată spre opera mâinilor sale.

Dumnezeu, fiind iubirea infinită, iartă întotdeauna. Iertarea sa echivalează cu o ștergere totală a păcatelor, cu o uitare desăvârșită, dacă omul și-a însușit lecția iubirii și iartă din toată inima chiar și pe cei mai mari dușmani. Așa cum o scriere făcută în praf dispare la cea mai mică adiere de vânt, tot așa păcatele noastre, scrise în cartea vieții cu degetul lui Dumnezeu, dispar la cea mai mică adiere de vânt, adică atunci când ne lăsăm conduși de Duhul lui Cristos.

Deși am mai spus-o, o repet: omul iartă mai rar din toată inima, fiindcă are o iubire mărginită. Natura însă, fiind moartă, fără suflet nemuritor, este incapabilă de iubire și de aceea nu iartă niciodată. Ea este condusă de legi fixe. Orice lege a naturii care este încălcată atrage în mod automat după sine o pedeapsă. Isus, iubirea infinită, a iertat pe femeia păcătoasă și nici nu i-a dat vreo pedeapsă, ci doar îndemnul de a nu mai păcătui. Natura însă, fiindcă femeia adulteră a încălcat-o în însăși firea ei, a trebuit în cele din urmă să plătească cu moartea naturală, chiar dacă s-a convertit total.

Ca un remediu împotriva morții care a intrat în lume prin păcat (Rom 6,23), apostolul Paul propune cunoașterea lui Cristos, care valorează mai mult decât Biblia în totalitatea ei. Credința în cele care rezultă din trăirea cunoașterii lui Cristos îl face pe apostolul neamurilor să alerge spre viitor, spre înviere, cu o vitalitate divină, cu o viteză mai mare decât cea a luminii. Cu cât viteza este mai mare, cu atât cele care rămân în urmă nu mai au nici o valoare, fiindcă nici nu le poți distinge bine. De aceea vor fi date ușor uitării. Cunoașterea lui Cristos, prin urmare, ne pune în mișcare printr-o rugăciune plină de credință, speranță și iubire și ne face campioni ai cursei spre viața veșnică (cf. CBL pag. 1701-1702).

Doamne, Dumnezeul nostru, te rugăm – am spus la începutul Liturghiei – ajută-ne să-l urmăm cu bucurie pe Fiul tău, care din iubire și-a dat viața pentru mântuirea lumii (LR).

A-l urma cu bucurie pe Isus înseamnă a-l cunoaște, înseamnă a scrie cu degetul pe pământ iubirea care iartă și transmite peste veacuri vestea mântuirii. “Voi înșivă – scrie apostolul Paul credincioșilor săi din Corint – sunteți scrisoarea noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toată lumea. Este limpede că voi sunteți scrisoarea lui Cristos, [...] scrisă nu cu cerneală, ci cu Spiritul Dumnezeului Celui Viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele inimii” (2Cor 3,2-3).

Numai din scrisoarea lui Isus din praful de pe pământ, care suntem noi, numai din cenușa de pocăință de pe capetele noastre, poate apare o lume nouă, care să nu mai păcătuiască, capabilă să dea uitării trecutul păcătos și să privească cu încredere spre viitorul luminos al învierii. Amin.

 

* * *

 

A V-a Duminică din Post – C (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Printre atâtea daruri minunate ale lui Isus, este unul care distruge în mod deosebit păcatele noastre, făcându-ne să retrăim în harul și în plinătatea stării de copii ai lui Dumnezeu. Care este? Sacramentul iertării, al reconcilierii… (povestiți al doilea exemplu).

2. Tema

Isus răstignit iartă totul, tuturor – cu condiția căinței sincere – întotdeauna!

3. Mesajul zilei

Postul Mare ne ajută să descoperim, înainte de toate, infinita milostivire a lui Dumnezeu, care a murit pe cruce și a înviat pentru noi, păcătoșii, pentru mântuirea noastră.

Isus a iertat întotdeauna

- Amintiți câteva episoade din Evanghelie.

- Chiar și pe cruce. Ce a spus?

Isus iartă și femeia păcătoasă, care probabil că își abandonase familia și copiii.

- Oamenii ar fi voit să o omoare cu pietre.

- Isus îi ia apărarea și o salvează; dar îi spune câteva cuvinte foarte importante: “Mergi și nu mai păcătui!”

Toți suntem păcătoși, avem nevoie de milostivirea lui Dumnezeu. De aceea, trebuie:

- să ne căim pentru că nu am corespuns iubirii lui Dumnezeu și nu am împlinit planurile sale de înțelepciune și de bunătate;

- să ne angajăm cu hotărâre pentru a ne ridica și a repara răul făcut;

- să fim disponibili să îi iertăm pe alții.

Să-i mulțumim Domnului, care nu vrea moartea păcătoșilor, ci să se convertească și să trăiască.

- Așa cum a făcut Dumnezeu cu evreii pentru a-i conduce în țara promisă, la fel face și cu noi toți: a fost întotdeauna gata să ne deschidă calea pentru o viață nouă și mai bogată în iubire.

4. Exemple

a) Este bine să se dea instrucțiuni practice pentru spovada de Paști.

b) O fărâmă de milostivire.

Mă aflam la intrarea unei secții de poliție transformată provizoriu în închisoare. Mai erau cu mine și alte persoane: unele venite din curiozitate, altele pentru că aveau rude. Așteptau să se deschidă ușa. Am auzit pași care se apropiau, apoi voci: mai ales una, tot mai stridentă, o voce de femeie. Ușa s-a deschis și am văzut un spectacol care nu se va șterge niciodată din mintea mea.

Venea o femeie însoțită de doi agenți și urmată de alți doi; un polițist robust o ținea de o mână, un altul de cealaltă mână. Avea părul zburlit, tâmpla dreaptă vânătă, cea stângă acoperită de sânge și se zbătea furioasă pentru a se elibera din strânsoarea agenților. Atmosfera era plină de blestemele și înjurăturile ei. Își agita capul cu sălbăticie, în timp ce șase bărbați o târau pe alee.

Ce puteam face? Într-o clipă, ocazia ar fi putut să fie pierdută pentru totdeauna. Ce să fac? Să mă rog? Nu aveam timp. Să le dau bani? Nu i-ar fi luat. Nici nu mă gândeam să întreb. Nu știu. Dar un impuls neașteptat m-a făcut să înaintez repede și să o sărut pe obraz. Agenții surprinși de gestul meu au mai slăbit puțin strânsoarea? Nici asta nu știu. Știu doar că femeia și-a eliberat dintr-o mișcare mâna, și-a împreunat mâinile și, în timp ce vântul îi flutura părul, a ridicat spre cer un strigăt și a exclamat: “Dumnezeul meu!”

Apoi a privit în jur și a ridicat din nou ochii spre cer: “Dumnezeul meu! Cine m-a sărutat? Nimeni nu m-a mai sărutat de când a murit mama mea”.

Apoi și-a ascuns fața în palme și s-a lăsat condusă, ca un înger, până la mașina care trebuia să o ducă, repetând: “Nimeni, niciodată, nu m-a sărutat de când a murit mama mea”.

c) Isus este cel care iartă.

Un țigănel de șapte ani, Denis, a fost pregătit de una dintre surorile noastre la prima sa spovadă și împărtășanie. Când a venit, puțin tremurând, pentru a primi sacramentul, l-am primit cu toată bucuria posibilă, explicându-i că Isus aștepta să-l îmbrățișeze și să-i șteargă toate greșelile. Am încercat să-i explic de ce aveam reverendă și stolă: “Pentru că nu eu te iert, ci Isus. Eu nu fac decât să-i împrumut glasul”. Imediat după terminarea sacramentului, îl văd pe micul Denis sărind și alergând să îmbrățișeze crucifixul mare de pe peretele criptei noastre, sărutându-l și exclamând: “Mulțumesc, Isuse!”

Iată un țigan mic care, fără să fie teolog, a primit harul să înțeleagă care este inima sacramentului (A. GASPARINO, Il Sacramento del Perdono, Leumann 1987, 31).

 

* * *

 

Iată, eu fac o lume nouă; ea apare deja; nu o vedeți?

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Tema liturgiei cuvântului din duminica de azi poate fi exprimată printr-un singur cuvânt: este cuvântul “nou” care leagă între ele cele trei lecturi biblice pe care le-am ascultat.

În prima lectură Dumnezeu le spune evreilor vestindu-le, eliberarea din captivitatea babiloniană: “Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou, și-i gata să se întâmple: nu observați?” Care-i lucrul nou pe care îl va face Domnul? “Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase”. Un drum prin nisipul pustiului e imposibil pentru om să facă, deoarece cea mai mică adiere de vânt acoperă imediat cu nisip drumul deschis. Eliberarea din robie a poporului evreu și drumul deschis în pustiu pe care poporul eliberat va putea să se întoarcă în patrie este o minune a atotputerniciei lui Dumnezeu, așa cum o minune a fost odinioară eliberarea poporului evreu din robia Egiptului și drumul uscat deschis prin mijlocul mării pe care poporul l-a străbătut, îndreptându-se spre Țara făgăduită: “Așa vorbește Domnul care a croit un drum prin mare și o cărare prin apele cele puternice, care a scos care și cai, o oștire și războinicii viteji, culcați deodată împreună ca să nu se mai scoale, nimiciți și stinși ca un muc de lumânare”.

În a doua lectură, apostolul Pavel ne vorbește tot de un lucru nou; e vorba de marea noutate care s-a petrecut în viața sa personală în momentul întâlnirii sale cu Cristos. A fost tot o eliberare, o trecere de la viața de păcat din trecut la viața nouă de libertate a harului. “Eu fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, mă avânt spre ce este înainte”. Această salvare sau îndreptățire, această trecere de la ce era vechi la ce e nou, este și ea o minune a harului lui Dumnezeu. Apostolul mai înainte fusese un zelos, un fanatic înfăptuitor al prescripțiilor Legii vechi și credea că prin faptele sale bune, conforme cu Legea lui Moise se va îndreptăți, se va mântui. Dar se înșelase. Mărturisește: “Lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am considerat drept pagubă când l-am întâlnit pe Cristos. Privesc toate aceste lucruri drept pagubă acum când l-am întâlnit pe Cristos. Acum privesc toate aceste lucruri drept pagubă, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc drept gunoi, ca să-l câștig pe Cristos”. Ce vrea să ne spună Apostolul? Vrea să soună așa: suntem obligați să împlinim Legea, să facem fapte bune. Dar noi vom fi judecați și condamnați nu numai pentru faptele noastre rele, ci și pentru faptele noastre bune dacă considerăm că îndreptățirea, mântuirea e lucrarea faptelor noastre bune și nu lucrarea și darul lui Cristos. În acest caz, înseși faptele noastre bune devin păcate, pagubă, gunoi și chiar erezie: este erezia pelagiană.

Când e vorba de îndreptățire, de mântuire, important nu este ce facem noi pentru Cristos; important este ce face Cristos pentru noi.

În a treia lectură, în Evanghelie, Cristos înfăptuiește și el un lucru nou în femeia prinsă în adulter: noutatea constă în faptul că Isus transformă o depravată, o prostituată într-o făptură nouă, curată, nevinovată, iertată de Dumnezeu.

În duminica trecută ni s-a citit pagina mișcătoare a fiului risipitor; era o parabolă în care Isus ne îndemna să credem în îndurarea fără margini a Tatălui ceresc și să ne lăsăm împăcați cu el prin sacramentul iertării. Astăzi trecem de la parabolă la realitate. Dar tema rămâne aceeași. Ceea ce ni se spune în plus în evanghelia de azi este faptul că iertarea păcatelor, împăcarea cu Dumnezeu, trece prin Isus Cristos. În parabola din duminica trecută găsim un fiu mai mare care nu părăsește casa tatălui său, nu pleacă să-l caute pe fratele său rătăcit printre străini, să-l ajute să iasă din starea de degradare în care căzuse, dimpotrivă, se arată supărat, îmbufnat, mânios pe tatăl său fiindcă l-a primit din nou acasă. Și în evanghelia de azi găsim un frate mai mare: este Isus Cristos, care însă nu a rămas în casa Tatălui ceresc, ci a coborât în căutarea fraților săi mai mici aflați în mizerie și păcat.

Să ne imaginăm câteva momente scena descrisă de evanghelistul Ioan. Isus învăța într-una din curțile templului. Lumea stătea liniștită în jurul lui și îi asculta cuvintele. Dintr-odată gălăgie, larmă mare, strigăte: “Păzea! La o parte! Faceți loc!” Fariseii, vociferând furioși, ca niște bravi vânători care capturaseră un animal extraordinar, rup cercul ascultătorilor și aruncă la picioarele lui Isus o femeie care abia apucase să pună ceva pe ea; plângea, se zbătea, țipa disperată și tremura din toate încheieturile. “Învățătorule, spun fariseii pe un ton triumfător, femeia aceasta a fost prinsă asupra faptului chiar pe când săvârșea adulterul. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Dar tu ce zici?” Nu că chiar i-ar fi interesat ce gândește Isus. Voiau să-i întindă o capcană ca să-l învinuiască. Oricare ar fi fost răspunsul, nu avea cum să le scape. Dacă zicea “Lăsați-o în pace. Nu-i faceți nimic!”, îl acuzau că încalcă Legea lui Moise care prevedea clar uciderea cu pietre a femeii prinsă în adulter. Și Isus afirmase: “Nu am venit să desființez Legea. Nu am venit să o desființez, ci să o desăvârșesc”. Dacă zicea: “Puneți mâna pe pietre și omorâți-o pe loc. Și ea și depravarea ei să dispară sub mormanul de pietre”, în acest caz, mila, bunătatea lui, care îl făcea atât de popular și îndrăgit de popor și care îi deranja atât de mult pe fariseii invidioși, s-ar fi spulberat. Isus, calm, nu le dă nici un răspuns. Se apleacă și scrie ceva pe praful de jos. Cum fariseii insistau, Isus le spune: “Cine dintre voi este fără de păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea”. Și iar s-a aplecat să scrie cu degetul pe pământ. Ce va fi scris Isus cu degetul? Nu știm. Probabil păcatele și depravările neștiute de lume ale acuzatorilor care puseseră deja mâna pe pietre. Sau poate numele bărbatului cu care femeia a comis adulterul, sau poate porunca din Legea lui Moise: “Să nu comiți adulter” sau “Să nu ucizi”. Sau poate voia să dea de înțeles că așa cum degetul lui Dumnezeu scrisese Legea cerută de dreptatea sa pe două lespezi de piatră dură, el, Isus, a venit să scrie cu degetul noua Lege cerută de iubirea lui Dumnezeu pe colbul, pe nisipul moale al inimii.

Oricum, văzându-se demascați, aprigilor justițiari ai adulterei le cad pietrele din mâini: într-o clipă dispar, se fac nevăzuți, începând de la cei mai bătrâni. Isus se trezește singur cu adultera: “Femeie, unde sunt acuzatorii tăi? Nimeni nu te-a osândit?” “Nimeni, Doamne”. “Nici eu nu te osândesc. Mergi și nu mai păcătui”. Privirea blândă cu care a învăluit-o, glasul dulce cu care i-a vorbit, a stârnit în inima femeii remușcare, rușine, căință. A plecat iertată, transformată lăuntric și cu siguranță că n-a mai păcătuit.

Isus era singurul fără păcat și, prin urmare, singurul care ar fi avut dreptul să pună mâna pe piatră și să arunce în femeia păcătoasă. Dar nu o face, deoarece, ca și Tatăl, el nu vrea moartea păcătosului, ci vrea ca el să se convertească și să aibă viață. “Eu nu am venit ca să judec, ci ca să mântuiesc”.

Această pagină a Evangheliei i-a derutat pe unii creștini. Au interpretat-o greșit, au distorsionat-o. Unii rigoriști, cum erau ereticii montaniști, au încercat să o scoată din canonul Scripturii autentice, inspirate, considerând că adulterul nu poate fi iertat de Biserică și, deci, Isus nu putea să aibă o atitudine atât de tolerantă. Alții, dimpotrivă, au găsit în gestul lui Isus o justificare a desfrâului, a adulterului: Isus e tolerant, înțelege omul și nu face caz, nu condamnă desfrâul. Ceea ce este complet greșit. Nimeni nu detestă și nu condamnă mai mult ca Isus păcatul, inclusiv păcatul de necurăție, de adulter. Cuvintele spuse femeii adultere: “Mergi și nu mai păcătui” este deja o condamnare a păcatului. El condamnă păcatul de necurăție săvârșit chiar și numai cu gândul, cu dorința: “Cine privește o femeie, dorind-o, a și săvârșit cu ea adulterul în inima sa”. Dar Isus simte o milă nesfârșită față de omul căzut în păcat, încearcă să-l salveze, să-l scoată din păcat, să se convertească, să se împace cu Tatăl.

Vedem totodată în evanghelia de azi cum Isus vrea să îndrepte o mentalitate greșită care domina lumea în vremea aceea, anume, inegalitatea între femeie și bărbat, discriminarea. Femeia prinsă în adulter e culpabilizată, e adusă la judecată spre a fi judecată și condamnată la moarte. Dar bărbatul cu care păcătuise unde era? De ce a fost lăsat să-și vadă de treabă? El nu era la fel de vinovat?

A apărut în timpurile noastre o mișcare de eliberare, de emancipare a femeii care luptă pentru egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul: e mișcarea feministă. Este vorba de a acorda femeii aceleași drepturi de a săvârși aceleași fapte rele pe care le face și bărbatul: fumează bărbatul, de ce n-ar fuma și femeia? Divorțează bărbatul, de ce nu ar divorța și femeia? Intră în banda de drogați, de teroriști bărbatul, de ce nu ar intra și femeia? E permis libertinajul bărbatului, de ce nu i-ar fi permis și femeii? E disculpat bărbatul și depenalizat de atâtea delicte, de ce nu ar fi și femeia? Acest feminism nu a dus la eliberarea și emanciparea femeii, ci la subjugarea și degradarea ei totală. Isus a fost marele luptător împotriva discriminării: toți oamenii sunt egali, dar nu în a săvârși răul, ci în a săvârși binele, pentru a crește în demnitate.

Aflându-ne în Postul Mare, și liturgia cuvântului din această duminică ne îndeamnă la înviere sufletească, la recunoașterea sinceră a păcatelor noastre, la convertire, la încrederea în mila și iertarea lui Dumnezeu. Dacă suntem sinceri cu noi înșine ne recunoaștem pe noi înșine în fariseii din Evanghelia de azi care stăpâneau mai bine decât politicienii noștri arta diversiunii: pândeau și descopereau ca niște detectivi de profesie păcatele altora, le condamnau, le trâmbițau, îndreptând atenția oamenilor spre alții, spre a-și acoperi propriile nelegiuiri, lăsând impresia că sunt oamenii cei mai neprihăniți de pe lume, ba chiar rugându-se în gura mare: “Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni!” Suntem și noi justițiari necruțători ai altora. Aruncăm și noi în alții, dacă nu cu pietre, cu noroi; cu noroiul vorbirilor de rău, al bârfelor, al clevetirilor, al calomniilor, al criticilor și condamnărilor fără drept de apel. Cuvintele noastre lovesc adesea și provoacă răni mai dureroase decât pietrele. Isus ne spune și nouă astăzi: “Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra… Nu judecați, ca să nu fiți judecați… Fățarnicule, de ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău?” Să punem mâna pe piatră, nu ca să o aruncăm asupra altora, ci ca să ne batem cu ea pieptul pentru propriile noastre păcate, așa cum făcea sfântul Ieronim în peștera Betleemului, implorând de la Dumnezeu milă și iertare.

 

* * *

 

Ceva nou

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

“Iată, voi face ceva nou, și-i gata să se-ntâmple: să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și un râu prin locuri secetoase ca să adăp pe poporul meu cel ales.” (Is. 43, 16-21)

“Fraților, eu uit ce a fost în urma mea și țintesc numai spre cele de dinainte.” (Fil. 3, 8-14)

“… nimeni nu te-a osândit? Mergi și să nu mai păcătuiești.” (In. 8, 1-11)

Cuvântul care trebuie predicat astăzi are un subiect comun: noutatea. Sau mai bine spus, Dumnezeu ca autor al noutății.

Textul luat din prorocia lui Isaia se referă la trecut cu drumul deschis evreilor prin mijlocul mării. Însă amintirea primului Exod, slujește numai pentru a vorbi despre liberarea cea nouă, o revenire din robia babilonică, care actualizează și chiar depășește pe cea precedentă. Dumnezeu este acela, care face totdeauna “lucruri noi”.

Amintirea trecutului nu poate fi numai o simplă aducere aminte nostalgică ci reprezintă o cheie interpretativă a prezentului și o încurajare de a înfrunta cu sentiment de încredere viitorul. Acum, noutatea senzațională (“voi face un drum nou prin pustiu”), nu este lipsită de risc. Și aici, fie-mi învoită o referire la criza actuală care apasă asupra bisericii. Într-un climat de dezorientare, de nesiguranță și de neîncredere, unii oameni par a fi obsedați și preocupați de a ieși din criză, fără ca ei s-o fi trăit în realitate și mai ales fără a fi fost implicați direct în aceasta. Fără s-o fi înțeles.

Pentru a ieși afară dintr-o încăpere trebuie ca mai întâi să fi fost complet înăuntrul acestei încăperi. Nu a asista din afară, într-o ținută îngâmfată tipică judecătorilor sau doctorilor, care măsluiesc rețete miraculoase pentru toate bolile. În situații de felul acesta nu folosește la nimic marile hărți geografice ale trecutului, cel puțin sunt insuficiente. N-au nici un rost toate mâzgâliturile și vopsiturile cele noi care ascund îngâmfarea, neputința și fățărnicia. Există fenomene inedite și obstacole care nu au fost încă verificate de experți. Nu se dau explicații vechi la probleme noi. Nu vă mai amintiți de ceea ce a fost odată. Pentru circumstanțe dintre cele mai variate, nu există nici o soluționare standardizată. Nu există nici un răspuns sigur care să se potrivească la toate cazurile.

În această privință, iluzia cea mai periculoasă este de a sta în așteptare, static (sau limitându-ne a aplauda entuziaști) toate fantasmagoriile pe care ni le-a prezentat cineva ca venite de sus. Nu. Departe de noi asemenea gânduri, deoarece calea cea dreaptă se descoperă numai mergând pe dânsa, și ar fi vai de noi dacă am rămâne blocați la vreo intersecție. Calea cea dreaptă nu se descoperă la masa de scris, la birou, nici din cărți ori prin discuții interminabile. Ci o vom descoperi numai atunci când ne vom hotărî cu curaj de a ieși la câmp și a pleca în explorare. Evident este o cale plină de riscuri, însă într-o atare situație dramatică riscul cel mai mare este acela a ne feri de riscuri. Desigur, aceasta este o hotărâre îndrăzneață, o aventură, dar credința nu este oare cea mai incomodă dar și mai îmbucurătoare dintre aventuri.

Credința nu este un voiaj turistic, organizat cu programe bine definite. Credința ne oferă o siguranță fundamentală, pe care numai Isus ne-o poate da. Dar El nu vine ca să ne mângâie sau să ne asigure. Nu. Dar face ceva mai mult. Ne deschide o nouă cale. Calea mântuirii care trece prin pustiu. Mergând pe această cale, noi nu vom greși, nu ne vom rătăci cu toate că este plină de riscuri.

În lectura a II-a Sfântul Pavel ne vorbește despre “noutatea” lui personală în urma întâlnirii cu Isus, ba chiar de două noi noutăți interdependente. Pentru a înțelege aceasta trebuie să ținem cont de precedenta polemică, îndârjită dintre misionarii proveniți din legea iudaică, care cu toate că îl predicau pe Cristos și noutatea lui radicală, rămăseseră încă atașați de lucrurile cele vechi ale legii (circumciziunea), și își bazau propria lor mântuire, pe practicarea acestor observanțe, depășită deja. Aceștia au fost definiți: “Lucrătorii cei răi”, “câini”, “mutilați”. Sfântul Paul, tuna și fulgera împotriva unora ca aceștia.

Acum, Sfântul Paul, care a fost un bun păzitor al legii mozaice, spune că tot ceea ce ar putea constitui slava și mărirea lui le socotea ca pe o măturătură din clipa când l-a descoperit pe Cristos. Toate faptele lui cele bune de până atunci, le socotește ca pe o pierdere, în confruntare cu posibilitatea de a-l câștiga pe Cristos. Convertirea lui este o convertire adevărată a privirii, nu cu ochii îndreptați spre faptele bune din trecut ci spre misterul lui Cristos, adică spre patima, moartea și învierea Lui. Sfântul Pavel nu se încrede în nevinovăția lui care îi vine din lege, ci numai în dreptatea care vine de la Dumnezeu, bazată pe Credință. Nu dă nici o crezare propriilor sale posibilități și nici în meritele câștigate, ci numai în “puterea învierii Domnului”. Convertirea lui este “o misiune a Paștelui”, care-l face să iasă din el însuși din propriul lui orgoliu datorat propriilor virtuți. În această ordine de idei păcatul nu ar consista numai în ceea ce am săvârșit rău dar și în ceea ce am făcut bine în cazul când acesta ni-l atribuim nouă înșine. Apostolul ne mai spune că unica siguranță și încredere este reprezentată de ceea ce Cristos face pentru noi (și noi în El).

Apoi, există și a doua noutate. Sfântul Paul nu se socoate un parvenit, pentru că el a învățat dificila artă de a uita tot ceea ce a lăsat în urmă (impedimente, munci persecuții, riscuri). O asemenea comportare nu o poate avea decât numai acela care nu se mai uită înapoi, ci privește drept înainte. Aceasta este speranța care-i dă puteri. Sfântul Paul nu se uită o clipă înapoi, ci ochii lui sunt mereu ațintiți spre punctul de sosire, acolo unde îl așteaptă Isus Cristos. Deci, deocamdată, nu posedarea ci căutarea. În domeniul credinței, aplicațiile sunt transparente și tulburătoare.

Zadarnic lucru ar fi dacă ne-am opri spre a discuta dacă unul sau altul este credincios sau nu. Asta ar fi ca și cum un alergător angajat într-o competiție sportivă, s-ar opri din alergare spre a-și da seama dacă aleargă sau nu. Noi nu posedăm credința ci suntem posedați de credință, atașați de Cristos. Noutatea o aflăm și în Evanghelia de astăzi prin antiteza stridentă dintre exigențele neînduplecate ale legii și strategia milostivirii actualizată de Isus. Acuzatorii îi tăgăduiesc femeii adultere posibilitate unei schimbări în bine. Cu pietrele pe care le au deja în mâini ei vor să îngroape nu numai trecutul, dar chiar și persoana.

Cristos, prin iertarea Sa, lichidează definitiv trecutul, și-i redă păcătoasei un viitor intact. Pedeapsa cerută de judecătorii inexorabili este sterilă. Iertarea lui Cristos este creativă. Aș vrea să subliniez numai acea particularitate: “Isus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ”. Că ce anume a scris, evanghelistul nu ne spune, însă de-a lungul veacurilor mulți sunt cei ce s-au întrebat că ce anume a scris Isus pe pământ cu acea ocazie: a scris El oare păcatele celor ce o învinovățeau, numele bărbatului cu care păcătuise, porunca “să nu preacurvești”, sau “să nu ucizi”! Prea puțină importanță are conținutul acelor scrise, deoarece, recile și slinoasele precepte ale legii vechi sunt săpate în piatră, însă milostivirea nu poate fi scrisă pe nici un fel de materie dură. Noua lege a dragostei poate fi scrisă numai în inima omului.

 

* * *

 

Duminica a V-a Postul Mare (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus s-a dus pe Muntele Măslinilor. Dar, dis-de-dimineață, a venit din nou în templu și tot poporul a venit la el. El s-a așezat și a început să-i învețe. Cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în mijlocul mulțimii și i-au spus lui Isus: “Învățătorule, femeia aceasta chiar acum a fost prinsă în adulter. Moise ne-a poruncit în Lege ca pe astfel de femei să le ucidem cu pietre; dar tu ce zici?” Dar lucrul acesta îl spuneau ca să-l pună la încercare și să-l poată învinui. Atunci Isus s-a aplecat și a început să scrie cu degetul pe pământ. Dar cum ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat și le-a zis: “Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea”. Apoi s-a aplecat iarăși și a continuat să scrie pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au retras unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până când a rămas Isus singur și femeia care stătea în mijloc. Atunci Isus s-a ridicat și a întrebat: “Femeie, unde sunt cei care te învinuiau? Nu te-a condamnat nimeni?” Ea a răspuns: “Nimeni, Doamne”. I-a zis Isus: “Nici eu nu te condamn. Mergi, și de acum să nu mai păcătuiești”. (Ioan 8,1-11)

În fața unui astfel de text în care Isus Cristos nu se raliază acelor oameni care îi cer să condamne o femeie vinovată de adulter, până și astăzi se nasc în mod spontan două atitudini diametral opus. Unii consideră că Isus a greșit profund atunci când i-a acordat iertarea unei femei care comisese un păcat atât de oribil pentru care cartea Leviticului (20,10) impunea pedeapsa cu moartea. Alții, în schimb, nu numai că savurează maniera foarte abilă prin care Isus a ieșit din dilema prin care acei oameni încercau să-l pună la încercare pentru a-l putea învinui, ci, mult mai atenți la dialogul cu femeia vinovată, apreciază infinita milostivire de care dă dovadă atunci când îi acordă o a doua șansă de viață cu condiția, totuși, de a nu mai păcătui. De bună seamă că doar aceia care au avut parte de iertare (mai ales a unei vinovății grave) știu să aprecieze gestul Mântuitorului.

Cert este că, în urma lecturii acestui text, câteva fraze ni se imprimă adânc în minte și în suflet. Între acestea le putem menționa următoarele:

Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea! (v. 7) Această frază, devenită proverbială, recunoaște în mod implicit faptul că femeia este vinovată. În același timp, însă, ea îi provoacă pe acuzatori la o cercetare a cugetului cu privire la starea lor morală. Or, postul mare este tocmai un astfel de timp privilegiat de întâlnire cu Dumnezeu, un moment al adevărului, al mărturisirii vinovăției noastre. În acest caz femeia adulteră reprezintă umanitatea noastră păcătoasă.

Nici eu nu te condamn. (v. 11) Pentru creștinul care se vrea a fi un ucenic al lui Isus Cristos, dezvăluirea propriului păcat trebuie să trezească într-însul un sentiment de încredere totală în Acela care nu a venit să judece (să condamne), ci să mântuiască. Prin urmare, în orice situație în care ne simțim vinovați dar mai ales în cadrul sacramentului spovezii ori la începutul sfintei liturghii trebuie să lăsăm ecoul cuvintelor lui Isus să ne sune în urechi (și în inimi), Nici eu nu te condamn.

Mergi, și de acum să nu mai păcătuiești! (v. 11) Domnul care se milostivește de noi, ne cere, totuși, să o convertire activă. După ce am obținut iertarea, nu putem să nu ne atașăm de El și, din acel moment, să nu îndepărtăm de noi tot ceea ce a distrus comuniunea noastră cu El. În acest sens sfântul Pavel ne este oferit ca model al oricărui creștin ce se angajează cu seriozitate în drumul său de convertire. Acum le socotesc că sunt ca o pierdere față de înălțimea cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu… Pe el vreau să-l cunosc și puterea învierii lui, să fiu părtaș la suferințele pătimirii lui și să mă asemăn cu el întru moarte, în speranța că voi putea ajunge la învierea din morți. (Fil 3,8.10)