Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a V-a din Post
Anul A (B, C)

Lecturi:
Ezechiel 37,12-14
Romani 8,8-11
Ioan 11,1-45

Ioan 11,1-45

Era bolnav un oarecare Lazăr din Betania, din satul Mariei și al Martei, sora ei. Maria era aceea care îl unsese pe Domnul cu mireasmă și îi uscase picioarele cu părul ei. Fratele ei, Lazăr, era bolnav. Așadar, surorile au trimis să i se spună: “Doamne, iată, cel pe care-l iubești este bolnav!” Când a auzit Isus, a zis: “Această boală nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea”. Deși Isus îi îndrăgea pe Marta, pe sora ei și pe Lazăr, când a auzit că este bolnav, a mai rămas două zile în locul în care se afla. Abia după aceea, le-a spus discipolilor: “Să mergem din nou în Iudeea!” Discipolii i-au spus: “Rabbi, acum căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu mergi iarăși acolo?” Isus a răspuns: “Oare nu sunt douăsprezece ore într-o zi? Dacă cineva umblă în timpul zilei, nu se împiedică pentru că vede lumina acestei lumi. Însă, dacă cineva umblă în timpul nopții, se împiedică pentru că lumina nu este în el”. După ce a spus acestea, a adăugat: “Lazăr, prietenul nostru a adormit, dar mă duc să-l trezesc”. Atunci discipolii i-au zis: “Doamne, dacă doarme, va fi salvat!” De fapt, Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre somnul obișnuit. Așadar, Isus le-a spus deschis: “Lazăr a murit și mă bucur pentru voi că nu eram acolo, pentru ca voi să credeți. Dar să mergem la el!” Atunci Toma, cel numit Geamănul, a spus celorlalți discipoli: “Să mergem și noi ca să murim cu el!” Când a ajuns Isus, a aflat că era deja de patru zile în mormânt. Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii. Și mulți iudei veniseră la Marta și Maria să le consoleze pentru fratele lor. Când a auzit că a venit Isus, Marta, i-a ieșit în întâmpinare. Maria însă stătea în casă. Așadar, Marta i-a spus lui Isus: “Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit! Însă și acum știu că tot ce vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da”. Isus i-a spus: “Fratele tău va învia”. Marta i-a zis: “Știu că va învia, la înviere, în ziua de pe urmă”. Isus i-a spus: “Eu sunt învierea și viața. Cel care crede în mine, chiar dacă moare, va trăi; și oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta?” Ea a răspuns: “Da, Doamne; eu am crezut că tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel care vine în lume”. După ce a spus ea aceasta, s-a dus și a chemat-o pe sora ei, Maria, șoptindu-i: “Învățătorul este aici și te cheamă”. Când a auzit, ea s-a ridicat repede și a venit la el. Încă nu ajunsese Isus în sat, ci se afla tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Atunci iudeii, care erau cu ea în casă și o consolau, văzând-o pe Maria că s-a ridicat în grabă și a ieșit, au venit după ea, crezând că merge la mormânt ca să plângă acolo. Când a ajuns Maria unde era Isus, văzându-l, a căzut la picioarele lui și a spus: “Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit”. Iar Isus, când a văzut-o că plânge și că plâng și iudeii care au venit cu ea, s-a înfiorat în spirit și s-a tulburat. Și a zis: “Unde l-ați pus?” I-au răspuns: “Doamne, vino și vezi!” Isus a lăcrimat. Atunci iudeii au început să spună: “Iată cât de mult îl iubea!” Dar unii dintre ei au zis: “Nu a putut el, care a deschis ochii orbului, să facă în așa fel ca acesta să nu moară?” Isus s-a înfiorat din nou și a mers la mormânt. Era o grotă, iar la intrare era pusă o piatră. Isus a zis: “Ridicați piatra!” Marta, sora celui mort, i-a zis: “Doamne, miroase de acum, căci e de patru zile”. Isus i-a spus: “Nu ți-am zis că, dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu?” Au ridicat, deci, piatra. Atunci și-a ridicat ochii și a spus: “Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că mă asculți întotdeauna. Însă am spus-o pentru mulțimea ce mă înconjoară ca să creadă că tu m-ai trimis”. Spunând acestea, a strigat cu glas puternic: “Lazăr, vino afară!” A ieșit mortul, legat la picioare și la mâini cu fâșii de pânză, iar fața lui era acoperită cu un ștergar. Isus le-a zis: “Dezlegați-l și lăsați-l să meargă!” Mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și văzuseră ceea ce făcuse el, au crezut în el.

 

Autori

pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Anton Dancă
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Anton Iștoc
pr. Cristinel Fodor
pr. Alessandro Pronzato
pr. Felician Tiba

 

* * *

 

Cooperarea noastră cu Dumnezeu

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Dintre toate miracolele înfăptuite de Isus, învierea lui Lazăr este cea mai uimitoare pentru oamenii din timpul său. Credința tradițională evreiască era aceea că sufletul unei persoane decedate rămânea oarecum împreună cu trupul timp de trei zile. După aceste trei zile, sufletul părăsea în sfârșit trupul, pentru a nu se mai întoarce niciodată, și atunci începea descompunerea trupului. Atunci când Marta obiectează la deschiderea mormântului și spune: “Doamne, miroase de acum, căci e de patru zile” (Ioan 11,39), ea exprimă părerea comună că este o situație fără speranță. De aceea și-a întârziat oare Isus venirea la înmormântare, pentru a lăsa ca situația să devină “imposibilă” înainte de a acționa? G.K. Chesterton spunea: “Speranța înseamnă să speri atunci când lucrurile sunt fără speranță, altfel nu este deloc o virtute”. În mentalitatea evreiască tradițională a readuce la viață o persoană care era deja moartă de patru zile și aflată în putrezire era un lucru la fel de incredibil ca viziunea profetului Ezechiel în care oasele uscate ale morților sunt aduse în mod miraculos la viață.

Pentru primii creștini, relatarea învierii lui Lazăr făcea mai mult decât să indice către învierea lui Isus. Cristos a înviat a treia zi; trupul său nu a cunoscut deloc putrezirea. Pentru ei acest miracol constituia o provocare la a nu renunța niciodată la speranță chiar și în situațiile disperate în care se aflau ei ca indivizi, ca Biserică sau ca națiune. Nu este niciodată prea târziu pentru Dumnezeu să readucă la viață și să reînsuflețească o persoană, o Biserică sau o națiune. Mai întâi însă trebuie să învățăm să cooperăm cu Dumnezeu.

Cum putem să cooperăm cu Dumnezeu pentru a experimenta puterea învierii Lui în viețile noastre și în lumea noastră? Ei bine, toți știm deja răspunsul: credința. Nu aceasta este însă ideea pe care o subliniază Ioan în această relatare. De fapt, nu există nimeni în relatare, nici măcar Maria sau Marta, care să creadă că Isus l-ar putea readuce pe Lazăr la viață după patru zile de moarte. Nimeni nu se aștepta ca El să facă acest lucru, așadar nu pe credința în așteptare cade accentul aici. Mai degrabă accentul în relatarea despre cum cooperăm cu un Dumnezeu făcător de minuni este pus pe ascultarea practică și pe împlinirea voinței lui Dumnezeu.

Pentru a înfăptui minunea, Isus dă trei porunci, și toate sunt ascultate întocmai. Astfel se produce minunea. În primul rând, “Isus a zis: ‘Ridicați piatra’… Au ridicat deci piatra” (versetele 39-41). Au înțeles oamenii de ce trebuie să facă această muncă grea de a ridica piatra de mormânt pentru a dezveli un cadavru mirositor? Fiți siguri că nu. Însă credința lor în Isus s-a exprimat nu printr-un acord intelectual cu El, ci printr-un acord practic, prin ascultare. De ce Isus nu a poruncit pietrei să se ridice singură, fără a-i mai deranja pe oameni? Nu știm cu siguranță. Tot ce știm este că puterea divină pare întotdeauna să fie activată de cooperarea umană și înnăbușită de necooperare. Așa cum spunea C.S. Lewis, “Se pare că Dumnezeu nu face singur nimic din ceea ce ar putea delega creaturilor Sale”. Dumnezeu nu va înfăptui printr-un miracol ceea ce putem face noi prin ascultare.

A doua poruncă pe care o dă Isus este adresată mortului: “Lazăr, vino afară!” (versetul 43). Și mortul a ieșit. Nu cunoaștem detaliile cu privire la ceea ce s-a petrecut în mormânt. Știm doar că porunca lui Isus a fost urmată de ascultare imediată. Lazăr a reușit să iasă din mormântul întunecat chiar având mâinile și picioarele legate în fâșii de pânză, și fața acoperită. Chiar și un om putrezind în mormânt mai poate face ceva ca să se ajute pe sine.

A treia poruncă este adresată din nou oamenilor: “Dezlegați-l și lăsați-l să meargă” (versetul 44). Deși Lazăr a putut ieși din mormânt, nu putea nicidecum să se dezlege singur. Avea nevoie de comunitate să facă acest lucru pentru el. Dezlegându-l pe Lazăr și eliberându-l de fâșiile morții, comunitatea îl acceptă din nou pe acesta ca unul dintre ei.

Mulți creștini – indivizi și comunități – au căzut astăzi victime ale morții păcatului. Mulți se află deja în mormântul disperării și al decadenței, în legăturile obiceiurilor și ale atitudinilor păcătoase. Doar un miracol ne poate readuce la viața în Cristos. Isus este gata pentru un miracol. El însuși a spus: “Eu am venit ca să aibă viață și s-o aibă din belșug” (Ioan 10,10). Suntem noi gata să cooperăm cu El pentru miracol? Suntem gata să ridicăm piatra care stă între noi și lumina chipului lui Cristos? Suntem gata să facem primul pas pentru a ieși din locul morții? Suntem gata să ne dezlegăm (adică să ne iertăm) și ne eliberăm unii pe alții? Acestea sunt moduri diverse în care putem coopera cu Dumnezeu la minunea reînnoirii și reînsuflețirii noastre ca indivizi, Biserică, națiune.

 

* * *

 

Moarte și înviere

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

În povestea intitulată Se va întâmpla ceva, de H. Böll, acesta descrie o fabrică în care directorul ei îi saluta în fiecare zi pe subalterni și pe muncitori cu cuvintele: Azi se va întâmpla ceva, la care ei răspundeau: Ceva se va întâmpla. Într-o zi patronul moare pe neașteptate și Böll menționează că moartea acestui om a fost adevăratul și unicul fapt petrecut în acea fabrică.

Realitatea morții este faptul cel mai important ce se poate întâmpla în viața unui om și învierea este faptul cel mai important ce se poate întâmpla în existența unui mort. Prin urmare, atât moartea cât și învierea au o importanță crucială pentru fiecare om. Tot timpul vieții trebuie să învățăm a trăi, scrie filozoful roman Seneca, și, ceea ce este tot atât de important, este că toată viața noastră trebuie să învățăm a muri.

Durerile, necazurile și chiar moartea fac parte din planul răscumpărării; pentru aceasta gândul morții trebuie să fie ceva constructiv, fiindcă: dacă Isus spune despre orbul din naștere că nenorocirea lui nu se datorează nici păcatelor proprii, nici celor ale părinților, dar ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu (In 9,3), dacă despre boala și moartea lui Lazăr din Betania spune că sunt spre slava lui Dumnezeu, ca să fie preamărit Fiul lui Dumnezeu, același lucru se va putea, și trebuie să se spună și despre moartea noastră, deoarece ea este rânduită spre slava Duhului lui Cristos care o va învinge în noi, fiindcă este mai ușor pentru Dumnezeu să ne învie decât pentru noi ca să murim.

Dacă omul nu se familiarizează cu gândul și cu dorința învierii, nu se poate împăca nici cu gândul morții și, nerezolvând emoția morții, rămâne timid și fricos în fața vieții, adică nu o va fructifica potrivit voinței lui Dumnezeu. Dacă medităm serios învierea, nu ne sperie gândul morții. Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit, îi zice Marta, sora lui Lazăr, lui Isus. Ea se gândise că fratele ei va învia în ziua de apoi, dar acea zi i se pare prea îndepărtată, de aceea era atât de tristă. Dar credința o ține cu fruntea sus: Însă știu că și acum Dumnezeu îți va da tot ceea ce îi vei cere, îi spune Mântuitorului. Ne complicăm cu atâtea griji și ceremonii la moartea cuiva încât nu mai avem timp să medităm partea frumoasă care apare la orizontul morții: învierea. Ne lăsăm copleșiți de atâta durere încât uităm de prezența Celui Înviat de lângă noi și nu dăm loc suficient speranței.

Lazăr era înmormântat deja de patru zile. S-au executat cu scrupulozitate toate ceremoniile mortuare. Cei ce aveau de înmormântat, înainte de ceremonia funerară, nu mâncau și nici nu beau. După trei ore de la constatarea decesului, cadavrul era dus la mormânt. După ce acesta era scos din casă, din ea se evacuau toate paturile, scaunele, mesele etc. și timp de șapte zile cei ai casei nu puteau sta decât pe jos, pe pământ. Cântătorii din fluier și bocitoarele însoțeau mortul până la mormânt cu cântece de jale, bocete și răcnete disperate. Cortegiul funerar era compus din membrii familiei, prieteni, vecini și alți curioși de ocazie. Femeile mergeau înainte pentru a aminti că păcatul, care a adus moartea, a intrat în lume prin Eva. Ajunși la casa eternității, se cânta cu adâncă tristețe psalmul 90; apoi toți se învârteau de șapte ori în jurul mortului, după care cadavrul era așezat la locul destinat lui. La dus și la întors, procesiunea se oprea de șapte ori și de fiecare dată se adresau cuvinte de îmbărbătare familiei îndoliate. La evrei, numărul șapte era număr sfânt și se pare că aveau credința că în el rezidă o putere magică. După terminarea acestui ritual, încă de două ori pe zi, rudele, prietenii, cunoscuții etc. se duceau la mormânt, ca să se roage. Toate acestea se făceau până când se observa că fața mortului, rămasă descoperită, intra în descompunere. Așa s-a procedat și cu Lazăr. După a patra zi, fața era deja în putrefacție, de aceea piatra de pe mormânt a fost trasă și sigilată, semn că s-a terminat cu el pentru totdeauna, sufletul ajungându-i în Șeol.

Abia în a patra zi ajunge și Isus la ușa mormântului. De ce atât de târziu, când doar fusese înștiințat din timp? Ca prin moartea lui Lazăr să fie preamărit Fiul lui Dumnezeu.

După ce Isus i-a încredințat lui Petru sarcina de păstor al turmei sale, Biserica, i-a zis: Adevăr, adevăr îți spun: când erai mai tânăr te încingeai și te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi (In 21,18). Și aceasta o spune ca să arate cu ce moarte îl va preamări Petru pe Dumnezeu. Prin urmare, moartea celor drepți este spre slava lui Dumnezeu. Aceasta a fost și moartea lui Lazăr. Iar, datorită morții noastre, Dumnezeu își va arăta atotputernicia iubirii și ne va scoate din mormânt. Atunci va apărea un cer nou și un nou pământ.

Sărbătorile Paștelui bat la ușă. Așa cum ne îngrijim să avem o haină curată, chiar nouă, tot așa trebuie să avem o ținută corespunzătoare pentru suflet. Când cântăm la diferite sărbători naționale cu emoție și cu bucurie imnul Deșteaptă-te, române! tot așa, ca să putem cânta cu credință și speranță imnul internațional al învierii – Aleluia, Cristos a înviat din morți, aleluia, spre a simți farmecul sărbătorii veșnice, trebuie să avem convingerea că în noi a prins rădăcini viața cea nouă adusă de Cristos și pe care ne-o împarte mereu prin sfânta Împărtășanie: Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi (In 6,54).

Lectura a II-a are menirea să ne înflăcăreze iubirea. Sfântul Paul se adresează Romanilor: Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Isus din morți locuiește în voi… el va învia și trupurile voastre muritoare. Duhul iubirii, Duhul Sfânt care este sufletul lui Dumnezeu, l-a înviat pe Isus din morți (Rom 8,11). Iubirea singură poate ține piept morții (cf. 1Cor 13,8), o va învinge. Trimisul Martei și al Mariei i-a spus lui Isus: Doamne, iată, acela pe care îl iubeai este bolnav; care apoi a și murit. Dar fiindcă în Lazăr era duhul iubirii, chiar mort fiind, Isus știa că acest foc se poate reaprinde la suflarea Duhului iubirii din Cristos. Rapiditatea învierii depinde întotdeauna de intensitatea iubirii. Surorile lui Lazăr știau că pentru cel ce iubește este suficient să cunoască necazul celui iubit. Ele nu-i adresează nici o rugăminte în plus lui Isus, îl anunță doar: Acela pe care îl iubești este bolnav. Tot așa face și sfântul Paul cu noi: ne înștiințează că învierea este sigură pentru cel care îl are pe Duhul lui Isus. Cel care nu-l are, să se grăbească să-l primească, fiindcă Duhul se dăruiește.

Isus este învierea și viața (evanghelia zilei). Noi trebuie să mărturisim mai mult decât Marta, avem mai multe dovezi ale învierii: Da, Doamne, eu cred că tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu care ai venit în lume. Pentru credința în învierea sa, Isus i-a pregătit pe oameni prin învierea lui Lazăr, dar pentru învierea noastră ne-a pregătit și continuă să ne pregătească duminică de duminică, an de an, prin însăși învierea sa. Crezi tu aceasta?

Senatorul Luciu Petio Trasea (+66 d.C.) a fost condamnat la moarte de împăratul Nero, fiindcă nu a voit să voteze o lege pe care o voia el, deoarece era nedreaptă. A fost singurul dintre senatori care a avut curajul să înfrunte tiranul și să-i spună în față: Ce poți să-mi faci, Nero? Poți să mă ucizi, dar nu poți să-mi mai faci apoi nici un alt rău. Unui prieten, care îl îndemna să facă actul de supunere față de împărat pentru a-și salva viața, i-a răspuns: Cum, ai vrea să mă umilesc săvârșind o fărădelege spre a-mi prelungi viața cu câteva zile mizerabile? Nu. Moartea este o datorie și eu vreau să mi-o achit ca un om liber și nu ca un sclav. A murit cu fruntea sus, liber. Deși nu știm dacă era creștin, totuși în caracterul său corect avea ceva din demnitatea lui Isus în fața morții, pe care a acceptat-o de bunăvoie, zicând: Părinte, în mâinile tale îmi încredințez sufletul meu (Lc 23,46).

Dacă păcatele îl mai țin pe unul sau pe altul încă în frica morții, atunci, ca Marta și Maria, să trimită un sol la Isus cu înștiințarea: Doamne, acela pe care îl iubești, pentru care ai murit vărsându-ți tot sângele pe lemnul crucii și pentru care ai înviat, este bolnav grav de necurăție, de viciul înjurăturii, beției, dușmăniei etc. Și boala ta va fi vindecată spre slava lui Dumnezeu Tatăl printr-o convertire ca a lui Saul din Tars, Augustin, Ignațiu de Loyola etc.

Dă-ne, Doamne, tuturor bucuria învierii! Amin.

 

* * *

 

Duminica a V-a din Postul Mare

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Analizând cu atenție liturgia cuvântului din duminicile Postului Mare, putem constata cu ușurință că Biserica oferă credincioșilor spre meditație diferite aspecte din viața publică a lui Isus observate până la patima și moartea sa pe cruce, aspecte care ne conduc cu gândul la un anumit punct comun sau care exprimă aceeași idee. Tema ispitirii lui Isus din prima duminică, schimbarea lui la față, cunoscutul dialog de la fântâna lui Iacob dintre Isus – izvorul apei vii și femeia samariteană, precum și momentul vindecării orbului din naștere descris în evanghelia duminicii trecute, sunt tot atâtea imagini care reflectă foarte clar același mesaj: măreția și atotputernicia Fiului lui Dumnezeu. Rând pe rând toate aceste imagini prezentate în duminicile precedente din Postul Mare au avut rolul de a ne pregăti spre o mai mare deschidere a minții și a inimii pentru a putea accepta și a înțelege mai bine o realitate ce conține un adevăr de care depinde întreaga noastră viață de creștini. Este vorba despre cea mai mare minune săvârșită de Cristos și cea mai mare sărbătoare a întregii Biserici: Învierea sa din morți.

Astăzi, când mai sunt încă două săptămâni până la sărbătorirea acestui mare eveniment salvific, liturgia cuvântului ne introduce deja, tot ca o pregătire, în ambientul glorios al Învierii. Nu ne prezintă sau nu ne descrie în mod direct învierea lui Isus, dar ne oferă, ca un preludiu, o imagine pregătitoare la ceea ce avea să se împlinească nu peste mult timp, într-un mod mai miraculos. Aici Biserica se folosește în învățătura ei de o pedagogie specifică: mai întâi ne descoperă o realitate mai simplă pentru ca apoi să putem înțelege o altă realitate mai mare.

Concret, Biserica ne vorbește astăzi despre atotputernicia lui Cristos asupra vieții și a morții, descriindu-ne în evanghelie un caz petrecut în Betania: învierea lui Lazăr. Această minune a lui Isus este un fapt instrumental prin intermediul căruia își descoperă puterea sa divină. Evanghelistul Ioan relatează că Isus primește vestea îmbolnăvirii grave a lui Lazăr, dar nu se grăbește să meargă în Betania ca să-l vindece, dimpotrivă, mai rămâne încă două zile în ținutul în care era; el aștepta intenționat ca Lazăr să moară și le spune aceasta apostolilor pe față: “Lazăr a murit și mă bucur pentru voi că nu am fost acolo, pentru ca voi să credeți“. Deci primii care aveau nevoie de această minune pentru a crede în puterea Fiului lui Dumnezeu erau chiar apostolii, cei care de nenumărate ori l-au ascultat vorbind în parabole, cei care l-au văzut vindecând bolnavii, cei care permanent au stat cu el și au avut posibilitatea să-l cunoască mult mai bine decât toți ceilalți evrei, ei erau primii pe care Cristos trebuia să-i convingă.

De altfel, doctrina despre învierea morților a fost revelată de Dumnezeu poporului în mod progresiv, iar speranța în această înviere s-a impus ca o consecință intrinsecă a credinței într-un Dumnezeu creator al omului întreg: trup și suflet. Unul din momentele acestei revelări divine ne este descris în prima lectură de azi, unde Dumnezeu îi descoperă profetului Ezechiel într-o viziune, acțiunea sa mântuitoare pe care o va înfăptui cu poporul lui Israel. La proclamarea cuvântului său mormintele se vor deschide, trupurile fără viață vor fi însuflețite și își vor continua ritmul normal al vieții.

Însă, înainte de acest fragment pe care l-am ascultat în prima lectură, în același capitol citim cum Dumnezeu mai întâi îl provoacă pe profet: “Fiul omului, vor învia oasele acestea?” Iar profetul răspunde: “Dumnezeule, numai tu știi aceasta“. Un dialog asemănător este relatat și de evanghelist atunci când Cristos o interpelează pe Marta: “Fratele tău va învia“. Iar ea îi replică: “Știu că va învia la înviere, în ziua de apoi“.

Ambele răspunsuri, atât al profetului, cât și al Martei, conțin, deși nu explicit, dar indirect recunoașterea adevărului din partea lor că Dumnezeu este atotputernic, vrednic de crezare în tot ceea ce spune și în tot ceea ce face.

Așadar trebuie să ne lăsăm pătrunși astăzi de mesajul evanghelic și să ne dăm un răspuns referitor la atitudinea noastră de credință în fața atotputerniciei Mântuitorului asupra vieții. Așa cum a întrebat-o pe Marta, Cristos ne poate întreba pe fiecare dintre noi: “Eu sunt învierea și viața; cine crede în mine nu va muri în veci. Crezi tu aceasta creștinule?” Oare ne poate lăsa indiferenți această provocare a Mântuitorului? Apoi, ceea ce este important nu este doar un răspuns teoretic pe care suntem tentați să-l dăm ca la orice altă întrebare, dar este necesar ca răspunsul nostru afirmativ să-l transpunem în viața practică. Numai atunci când viața noastră va fi marcată de un adevărat optimism exprimat în orice acțiune bună, numai atunci când cu inima plină de speranță vom reuși să depășim cu ușurință greutățile vieții, numai atunci putem spune că pentru noi Cristos este viața și învierea.

Este adevărat că încă de la început credința creștină a avut de înfruntat multe neînțelegeri și opoziții, așa cum mărturisește și Sf. Augustin că “în nici un punct credința creștină nu întâlnește mai multă opoziție decât în privința învierii trupurilor“, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să dubităm în credința noastră, deoarece Cristos declară: “Eu sunt învierea și viața; cine crede în mine, chiar dacă moare va trăi“.

Se acceptă de obicei că după moarte viața persoanei umane continuă în mod spiritual. Însă există mulți care se întreabă: cum să crezi că acest trup atât de evident muritor poate învia la viața veșnică?

Numai cei cu credință slabă și fără fundament pot obiecta astfel. Într-adevăr, nu știm cum se va realiza aceasta, dar Cristos ne demonstrează că este posibil, iar Sf. Apostol Paul afirmă în a doua lectură de azi, “duhul celui care l-a înviat pe Isus din morți, locuiește în noi“.

Isus însuși îi va învia în ziua de apoi pe cei care au crezut în el și care au mâncat trupul său și au băut sângele său. El dă încă de pe acum un semn și o garanție, redând viața unor morți și vestind prin aceasta atât învierea noastră cât și propria sa înviere, care va fi totuși de alt ordin.

Astfel speranța creștină în înviere este în întregime marcată de întâlnirile cu Cristos Cel Înviat, cu trupul său glorificat, cu alte cuvinte de contactul cu Sfânta Euharistie, care n-ar fi fost posibilă fără Patima, Moartea și Învierea lui Isus.

Ceea ce ne-ar putea umbri această speranță este păcatul, ca urmare a trăirii după poftele trupului și nu după îndemnurile Duhului. Dacă Duhul lui Cristos locuiește în noi, cum afirmă și Sf. Apostolul Paul, trupul este mort pentru păcat. De aceea decizia noastră trebuie să fie fermă: ori îi slujim lui Cristos și atunci trăim după îndemnurile lui și credem ceea ce ne spune el, ori ne supunem nouă, trupului nostru, și atunci trăim după poftele trupului. Iar la doi stăpâni nu putem sluji în același timp.

Convinși fiind de exigența slujirii Domnului, trebuie să avem încredere în cuvintele și faptele sale, în toată opera și misiunea lui. Mărturia Martei, din evanghelia de azi: “Doamne, eu cred că tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu care ai venit în lume” poate fi considerată drept un exemplu demn de urmat care ne demonstrează o credință matură. În orice moment al vieții noastre trebuie să fim gata să putem mărturisi credința în mod conștient, dar cu atât mai mult acum, în timpurile noastre, când atâtea concepții și ideologii greșite denaturează adevărul despre Dumnezeu, despre Biserică și mai ales despre om, distrugându-i de cele mai multe ori demnitatea sa de persoană umană creată de Dumnezeu.

O idee absolut inadmisibilă pentru un creștin, cum este reîncarnarea, influență a unor concepții necreștine, nu are nimic de a face cu doctrina creștină despre înviere, așa cum a lăsat-o Cristos Bisericii sale. Nici în prima lectură, nici în Evanghelie nu este scoasă în evidență această idee a reîncarnării, mai întâi a evreilor, apoi a lui Lazăr, dar trebuie remarcată atotputernicia lui Dumnezeu pe care o are asupra vieții celei mai perfecte creaturi – omul, și implicit asupra întregului univers. El este stăpânul care are puteri depline asupra noastră, Căruia trebuie să-i slujim în fidelitate, cu speranța că ne va învia și pe noi în ziua de apoi la viața veșnică, înviere care este posibilă, cum ne demonstrează Cristos și ne proclamă: “Eu sunt Învierea și Viața; cine crede în mine nu va muri în veci“.

Meditând la aceste cuvinte ale Mântuitorului și având mereu în minte cuvintele psalmistului de azi: “Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său“, vom ajunge cu siguranță în cele din urmă să recunoaștem atotputernicia și gloria Fiului lui Dumnezeu.

Claudiu Iștoc

 

* * *

 

Duminica a V-a din Postul Mare

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Deși suntem în atmosfera Postului Mare, timp de meditație asupra suferințelor Domnului nostru Isus Cristos, astăzi, în Duminica a V-a din acest timp sfânt, Biserica ne propune să reflectăm despre speranță, viață, înviere.

Dacă privim istoria poporului ales, putem vedea că ea este o împletire a fidelității și a infidelității lui față de alianță, alianță făcută cu Iahve pe muntele Sinai. Când poporul se îndepărta de Dumnezeu și nu-și mai punea încrederea în el, era pedepsit. Cea mai mare pedeapsă pentru el era exilul, când era nevoit să părăsească țara promisă și să intre sub o altă stăpânire. Departe de țara lui, fără templu, fără cult, își aducea aminte de Dumnezeu și îi implora ajutorul. Iar Dumnezeu, plin de bunătate și iubire, îi trimitea profeți, care trebuiau să mențină aprinsă flacăra speranței.

Prima lectură luată din cartea profetului Ezechiel, ne arată tocmai răspunsul pe care Dumnezeu îl dă poporului care plângea în exil, un răspuns plin de speranță, de pace și de bucurie. Prin intermediul profetului, Dumnezeu anunță un timp de glorie pentru Israel, un timp în care Duhul Domnului va avea un rol predominant. Și acel timp, de care vorbește profetul, s-a împlinit în Isus Cristos.

Astăzi, în Evanghelia după sfântul Ioan, îl vedem pe Isus cum săvârșește o înviere, aceea a prietenului său Lazăr. Citind evangheliile, ne putem da seama că această înviere nu este unică; Isus l-a înviat pe tânărul din Naim, a înviat-o pe fiica lui Iair. Dar, dintre toate învierile făcute de Isus, cea a lui Lazăr are o importanță deosebită; atât pentru faptul că i-a dat lui Isus ocazia să se proclame “învierea și viața”, cât și pentru faptul că această înviere a fost făcută cu puțin înainte de patima, moartea și învierea sa glorioasă. Astfel, această înviere este și o anticipare, un preludiu la învierea lui Cristos din morți. El, care s-a proclamat “învierea și viața”, va călca asupra morții, umplând inimile apostolilor și ale celor care l-au urmat pe drumul calvarului cu bucurie și pace.

La începutul evangheliei, sfântul Ioan ne spune că Isus îi iubea pe Maria, Marta și pe Lazăr. Dar cu toate acestea, aflând că Lazăr este bolnav, mai întârzie două zile. Poate ne întrebăm: dacă Isus îi era prieten și îl iubea pe Lazăr, nu trebuia oare să se grăbească să-l vindece? Nu știa Isus că surorile lui Lazăr, Marta și Maria, vor suferi de pe urma morții fratelui lor ? Desigur că știa. Dar Isus are pedagogia sa. El nu face minuni la întâmplare, dar vrea ca prin aceste fapte extraordinare să-i conducă în primul rând pe apostoli, dar și pe ascultătorii cuvântului său, la cunoașterea identității sale, la credința în persoana sa.

Cu toate că apostolii nu înțeleg, Isus merge în Betania. Înainte de a ajunge, Marta, care a auzit de venirea lui, i-a ieșit în întâmpinare. Acest dialog al lui Isus cu Marta ocupă un loc central în fragmentul evanghelic, deoarece acum Isus pune problema credinței în persoana sa. Marta este convinsă că Dumnezeu Tatăl ascultă rugăciunea Fiului, crede că morții vor învia în ziua de apoi, dar rămâne surprinsă când Isus îi spune că fratele ei va învia. Acum e momentul ales de Isus pentru a proclama învățătura sa: “Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine nu va muri nicicând.” (In 11,25). Și această învățătură va fi confirmată, va fi întărită de învierea sa glorioasă, după suferința și moartea sa. Întrebată de Cristos, Marta, asemenea lui Petru, dă o adevărată mărturie de credință spunând: “Da, Doamne, eu cred că tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu, cel ce vine în lume” (In 11,27).

Și pe fiecare dintre noi ne întreabă Cristos: crezi tu în mine? Crezi tu că eu sunt învierea și viața? Acestea sunt întrebări, sunt provocări la care trebuie să răspundem, fiecare în conștiința proprie și în fața lui Cristos.

Credința la care ne chemă Cristos nu este abstractă, nu este oarbă. El ne-a arătat prin cuvintele și faptele sale că este Trimisul Tatălui care a venit în lume să ne obțină mântuirea, să ne arate iubirea lui Dumnezeu față de noi oamenii și să ne dăruiască “viața”. Cristos ne promite viața harului, viața în Duhul Sfânt.

Despre această viață în Duhul Sfânt ne vorbește sfântul apostol Paul în a doua lectură. După ce prezintă opoziția care este între “carne” și Duh, apostolul îi îndeamnă pe credincioșii Romei să renunțe la tot ce-i rău și să trăiască conform exigențelor Duhului Sfânt. Aceasta va fi un semn, că aparțin lui Cristos. Iar după cum acest Duh al lui Dumnezeu l-a înviat pe Isus, le va da viață și celor care cred în el. “Și această viață pe care ne-o dăruiește Isus – spune Papa Ioan Paul al II-lea în enciclica Evangelium vitae - nu scade cu nimic valoarea existenței noastre în timp, ci o asumă și o duce la destinul ei ultim, care este viața veșnică”.

În acest timp al postului mare, fragmentul evanghelic al învierii lui Lazăr are o semnificație deosebită. Comunitatea creștină a văzut în această minune semnul profetic al misterului care se celebrează prin botez, adică trecerea de la moarte la viață, de la întuneric la lumină, de la moartea păcatului la viața harului. Această semnificație vine din primele veacuri creștine, când acest fragment evanghelic, alături de minunea vindecării orbului din naștere și a dialogului lui Isus cu Samariteana, constituiau o pregătire imediată a catecumenilor, adică a celor care urmau să se boteze în noaptea de Paști.

Deși pentru noi nu poate să mai fie o pregătire la botez, în această duminică suntem invitați să ne amintim de botezul nostru. Să ne amintim că prin botez noi aparținem lui Cristos, care ne-a răscumpărat cu neprețuitul său sânge. Această apartenență ne dă dreptul să fim fii adoptivi ai lui Dumnezeu, frați cu Isus Cristos, dar avem și datoria de a trăi conform exigențelor Duhului Sfânt pe care l-am primit în dar la botez. Asemenea lui Lazăr, ni se adresează și nouă Cristos: vino afară creștinule: din indiferența ta, din egoismul tău, din disperarea ta, din dezordinea în care trăiești. Mărturisește-ți păcatele și îți vei redobândi pacea, bucuria, comuniunea de viață cu Duhul Sfânt. El te va face capabil să-l iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Numai întăriți de Duhul Sfânt, vom putea deveni creștini maturi, capabili să facem față greutăților și mentalităților lumii în care trăim.

În anul 1962, într-un spital din Italia a fost internată o mamă, o creștină catolică practicantă. Ea a născut trei copii și acum îl aștepta pe al patrulea. Dar în timpul sarcinii, este atinsă de o boală care putea pune în pericol atât viața mamei dar mai ales cea a copilului. Fiind de profesie medic, ea știa că va trebui să facă o alegere; ori salvează viața ei, ori pe cea a copilului. Înainte de nașterea copilului îi repetă soțului ei: “Dacă trebuie să alegeți între mine și copil, nici o ezitare, pe el să-l salvați!”. Copilul este salvat iar mama moare după câteva zile, cu bucuria că a ales viața copilului. La 24 aprilie 1995, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea a ridicat-o la cinstea altarelor.

Iată un exemplu de trăire a credinței, de respectare a voinței lui Dumnezeu. Iată o creștină care a fost conștientă pe deplin de făgăduințele făcute la botez și pe care le-a reînnoit an de an în noaptea de Paști. Această mamă a fost pusă în fața unei alegeri și nu a fost ușor pentru ea. Alegerea ei n-a fost o întâmplare, ci rodul unei trăiri profunde a credinței în persoana lui Isus Cristos. Această credință reiese și din mesajul pe care l-a adresat logodnicului ei înainte de căsătorie: “Cu ajutorul și cu binecuvântarea lui Dumnezeu, vom face tot ce ne stă în putință pentru ca noua noastră familie să fie un mic Cenacol, în care Isus să domnească peste toate afecțiunile, dorințele și faptele noastre”.

Să ne întărim și noi alegerea noastră de a-l urma pe Cristos. Când vom fi în noaptea de Paști să facem mai conștienți acea reînnoire a făgăduințelor de la botez. Numai astfel vom putea deveni mădulare vii ale Trupului lui Cristos. Numai astfel vom avea în noi acea comuniune de viață cu Sfânta Treime, care ne va conduce spre învierea cea din urmă și spre fericirea veșnică.

Claudiu BORDEIANU

 

* * *

 

Duminica a V-a din Postul Mare

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Duminica a V-a din Postul Mare din anul “A”, este ca un anunț și o anticipare a Paștelui. De fapt tema fundamentală a liturgiei de astăzi se rezumă într-un singur cuvânt: “înviere”.

În prima lectură “învierea” este o imagine forte la care recurge profetul Ezechiel pentru a reda speranța compatrioților săi descurajați: exilul este ca o “moarte”, dar Duhul lui Dumnezeu poate face imposibilul: “Voi deschide mormintele voastre și vă voi învia…”.

În Evanghelie “învierea” devine evenimentul zilei și un semn: Isus recheamă la viață pe Lazăr, mort de patru zile, și spune: “Eu sunt învierea și viața…”.

Lectura a doua ne amintește de evenimentul învierii lui Isus, înviere realizată de Dumnezeu Tatăl prin Duhul său: acel Duh al lui Dumnezeu care “ne face să trecem de la moarte la viață” prin sacramente – cf Prefața zilei precum și colecta alternativă – și care constituie și pentru noi principiu și garanție de înviere dincolo de moarte.

Isus, la vederea Mariei care-l plângea pe fratele mort, se emoționează profund și izbucnește în plâns. Nimic extraordinar: de câte ori nu am asistat la scene asemănătoare, sau chiar același lucru ni s-a întâmplat și nouă la înmormântarea unei rude sau unui prieten. Toți cunoaștem spaima morții precum și emoția plânsului: sunt realități foarte comune și obișnuite ale lumii acesteia.

Până aici, s-ar părea că în relatarea Evangheliei citim ceva despre noi înșine și despre viața noastră:

Marta, Maria și Lazăr, prietenii lui Isus… Prietenii noștri, bucuria simplă și profundă a anumitor ore petrecute împreună…

“Doamne, prietenul tău este bolnav”… Necazul, teama strângerea de inimă în fața bolii care lovește o persoană dragă. A suferi văzând că altul suferă. Neliniștea neputinței…

“Lazăr a murit”. De câte ori nu a răsunat și la urechile noastre acest foarte simplu și teribil cuvânt: “A murit”. Părinți, frați, copii, prieteni… Fiecare a luat o bucățică mai mare sau mai mică din noi, fiecare ne-a lăsat un gol pe care nimeni altul nu-l mai poate umple.

Moartea: așa de obișnuită acestei lumi, așa de “normală”, așa “de-a casei” pe acest pământ. Și totuși așa de străină spiritului nostru, așa de inacceptabilă. Ineluctabilă; și totuși mereu neașteptată. Cea mai sigură dintre realitățile vieții; și în același timp cea mai uitată (psihologii ar spune: “destituită, îndepărtată, înlăturată”).

Moartea. Sfârșitul oricărui plan și speranțe umane. “El care a deschis ochii orbului, nu putea să facă să nu moară acesta”? Înaintea morții se mai putea încă spera o minune. Acum nu se mai poate. Acum Lazăr este mort: sustras oricărei posibilități ulterioare de intervenție.

Ajunsă în acest punct, relatarea evanghelică ne pune în încurcătură:

Doamne, deja miroase: este mort de patru zile!

Lazăre, vino afară!

Mortul a ieșit, cu picioarele și mâinile legate cu fâșii de pânză.

Oare suntem dintr-odată trecuți din lumea vieții reale (prietenie, boală, moarte, plâns…) în cea a purei fantezii? Ori evanghelistul pretinde să continue o relatare adevărată, oricât de neașteptată și “imposibilă?

Dar noi, noi cei care ascultăm această relatare, ne mulțumim oare să ne emoționăm puțin, ca în fața unei povești frumoase, ori reușim să ne lăsăm tulburați de această pagină din Evanghelie, care sfidează orice bun simț și orice sens critic al persoanelor evoluate? Ori, în imperturbabila noastră indiferență, lăsăm să răsune cuvintele Evangheliei ca niște formule goale scontate, lipsite de orice interes real?

“Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi”. Numai un exaltat ar putea vorbi în acest mod… Sau poate că – în ciuda tuturor prezumpțiilor noastre contrare – Isus, prietenul lui Lazăr, Marta și Maria, are într-adevăr o resursă în plus față de moartea însăși?

“Cine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci”. Și noi suntem printre cei care cred în Cristos. Dar până în ce punct credința noastră este așa de adevărată, încât se ne facă să privim în față chiar și moartea fără a mai avea nici o teamă?

Să nu ai teamă de moarte… Poate că înseamnă să pretinzi prea mult. Dar dacă credem în Cristos, inevitabila noastră teamă poate fi depășită de speranță. Pentru că Isus Cristos a adus pe pământ energia vitală a lui Dumnezeu însuși și a dăruit-o oamenilor. L-a rechemat pe Lazăr la viață pentru a oferi un semn al acestei misiuni. A înfruntat personal experiența morții, pentru a catapulta dinăuntrul ei puterea învierii.

Boala, suferința și moartea nu mai sunt în mod necesar un semn al abandonării din partea lui Dumnezeu. Pentru cel care crede în Cristos, și ele devin un drum încrezător – oricât ar fi de dureros – spre viața deplină și perfectă cu Cel înviat.

“Imposibilul” omului nu oprește imprevizibilul lui Dumnezeu. Dacă mormintele noastre apar ca un semn de predare și de înfrângere în fața morții, în schimb botezul pe care l-am primit precum și sacramentele pe care le celebrăm sunt semnul victoriei lui Cristos asupra morții. El care singur poate să spună. “Eu sunt învierea și viața…”.

 

* * *

 

Învierea și viața

Autor: pr. Cristinel Fodor
Copyright: Editura Presa Bună

Omul, cât timp trăiește pe pământ, este chinuit de teama că toate se termină cu moartea, fiindcă scheletul hâdos al morții “își arată colții când lumea îi este mai dragă”. Suntem uscați de frică, așa cum ne spune profetul Ezechiel în prima lectură, ca oasele uscate dintr-un mormânt: fără carne, fără nervi, fără piele și fără viață. Omul se mai poate împăca cu gândul că odată va pierde totul: avere, toate bunurile materiale și chiar trupul… dar nu se poate împăca cu gândul de a-și pierde viața… Și totuși asupra vieții nu are siguranță deplină. Astăzi întreaga știință umană caută să-și reunească și să-și revigoreze forțele spre a da omului speranța vieții pe acest pământ cu o durată cât mai lungă. Progresele sunt remarcabile în medicină și chirurgie, în tehnica transplanturilor de organe și de inimi artificiale, în invenții pentru refacerea țesuturilor, în reducerea morții infantile etc. Toate sunt bune, dar oare acest efort pentru viața pământească efemeră nu este în dauna vieții supranaturale? Soldații războiului roșu” (cu arme de foc), războiului alb (cu instrumente medicale pentru avort), negru (cu mască de terorist), psihic (cu idei ateiste, naționaliste, fundamentaliste) și-au dat mâna și joacă “hora absurdului” sau “atacă în haită” ca să fure omului siguranța existențială. Nu rare sunt cazurile în care omul rămâne închis în casă de “frica străzii” ca într-un mormânt și privește cu suspiciune la aproapele său. Comuniunea cu semenii tinde să devină din zi în zi tot mai artificială, pe baza undelor radio sau ale televiziunii. Datorită acestui fapt se poate spune că omul este sărac. Sărac înseamnă a avea condiția umană lipsită de siguranța existențială. Acela care are bogăția vieții, adică certitudinea că va trăi în veci, este acela care își trăiește condiția de creștin.

“Voi face să intre în voi Duhul meu și veți învia”, spune Domnul.

Adam a fost creat din trup și suflet și a fost locuit de Duhul Sfânt (Tertulian). Când păcatul a luat locul Duhului Sfânt, omul a devenit sărac, Adam devine muritor, nu mai are siguranța vieții, existenței sale.

Ca omul să redobândească pe Duhul Sfânt, Cristos s-a făcut sărac, ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim (cf. 2Cor 8,9), adică a luat condiția omenească lipsită de siguranța existențială și s-a făcut ascultător până la moartea pe Cruce (cf. Fap 2,8), de pe care a strigat cu disperare, simțindu-se părăsit de Tatăl (cf. Mt 27,46) care este “existența însăși” – “Eu sunt cel ce sunt” (Ex 3,14) – ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim, adică să dobândim pe Duhul Sfânt care l-a înviat din morți, să avem siguranța existențială.

Duhul Sfânt, când intră într-un om, realizează o “făptură nouă” (cf. 2Cor 5,15). Isus Cristos, “având forma lui Dumnezeu” (condiția divinității), s-a golit de această “formă” și a luat “forma sclavului” (cf. Fap 2,6-7), revelându-se ca o făptură nouă denumită “Fiul omului”. Omul, având “forma sclavului” din fire, primind pe Duhul Sfânt prin Cristos, îmbracă forma divinității, devine bogat, o făptură nouă: “părtaș al naturii divine” (2Pt 1,4), fiu adoptiv al lui Dumnezeu și moștenitor al vieții veșnice; adică pierde “forma sclavului” – nesiguranța existențială – și dobândește forma bogatului, adică siguranța vieții veșnice.

În acest proces de îmbogățire a omului, Isus îi cere colaborarea. În calitatea sa de “începător și desăvârșitor al credinței” noastre (cf. Evr 12,2), Isus are inițiativa: îi pregătește pe ucenici, primii săi colaboratori. Cu toate că i se aduce vestea că Lazăr este pe moarte, nu se grăbește, ci așteaptă să moară, ca înviindu-l, ucenicii să creadă. Cere Martei să creadă în el că este “învierea și viața” și Lazăr va învia. Numai acela care face ceea ce spune este cu adevărat acela care spune ce este. Fapta este dovada, argumentul decisiv al veracității celor afirmate. Și iată, dovada: Isus îl strigă: “Lazăre, vino afară!”. Aceasta o face cu o credință care s-a desăvârșit în zilele vieții sale; pe când înălța rugi și cereri cu strigăt mare și cu lacrimi către acela care putea să-l salveze de la moarte și era ascultat pentru evlavia sa (cf. Evr 5,7). Aici, în fața mormântului lui Lazăr, Isus și-a ridicat ochii spre cer și a mulțumit Tatălui că l-a ascultat ori de câte ori l-a rugat și acum cu siguranța ascultării, ca omul să creadă, poruncește lui Lazăr să iasă din mormânt.

Dar, în opera sa caritabilă, Isus vrea ca omul să colaboreze cu el. Colaborarea se face și trebuie făcută în spirit de credință. Colaborarea dă convingerea atotputerniciei credinței de a muta munții din loc (cf. Mt 21,21) și, uniți în credință cu Cristos, de a învia morții. De aceea Isus spune celor din jur să dea piatra la o parte de pe intrare, să-l dezlege și să-l lase să umble.

Isus îl strigă pe Lazăr pe nume.

Noi am primit un nume la botez și pe baza căruia trebuie să colaborăm cu Isus, iar când vom fi strigați pe acest nume la învierea de apoi, să ne ridicăm îndată și să-i ieșim în întâmpinare. Cei care își vor auzi numele, vor învia; cei care nu-și vor auzi numele, vor auzi un ecou venit din negura istoriei: “Plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic!”, fiindcă nu m-ați dezlegat de foame, de sete, de boală, de goliciune, nu m-ați lăsat să ies din închisoare (cf. Mt 25,41 ș.u.), nu m-ați lăsat să umblu în libertatea fiilor lui Dumnezeu. Aceștia vor fi lipsiți pentru totdeauna de siguranța existențială, vor fi fără speranță de viață și fericire, vor fi săraci în veci, chinuiți de teamă veșnică…

Oare n-au ajuns azi mai înțelepți fiii întunericului decât fiii luminii? (cf. Lc 16,8). Fiii întunericului se adună și hotărăsc să-l omoare pe Isus, ba chiar și pe Lazăr, (cf. In 12,10) ca nimeni să nu mai creadă în existență veșnică.

Cum de este omul capabil să săvârșească o astfel de fărădelege împotriva evidenței? Să ne refugiem cu răspunsul în “misterul omului”? Că omul este un “abis” insuficient explorat? Ar fi o soluție prea comodă. Răspunsul nu-l putem găsi pe calea rațiunii, fiindcă o astfel de fărădelege – de a pune la cale omorârea celui care învie morții – este un act irațional. Prin urmare, trebuie să apelăm la Revelație: trebuie să credem că omul poate ajunge sub stăpânirea diavolului, așa cum spunea Isus iudeilor: “Voi aveți de tată pe diavol și împliniți voința tatălui vostru. El dintru început a fost ucigaș” (In 8,44). A vedea minunea învierii și a pune la cale moartea este semnul morții totale. Păcatul împotriva adevărului cunoscut este păcatul împotriva Duhului Sfânt care nu se iartă nici în veacul acesta și nici în cel viitor (cf. Mt 12,31-32).

Maria, sora lui Lazăr, stătea în casă și plângea, dar când a auzit că o cheamă Isus, s-a ridicat și a alergat în întâmpinarea lui.

Azi ne cheamă Isus și pe noi. Ne asigură prin propria sa înviere că ultimul dușman care va fi nimicit va fi moartea (cf. 1Cor 15,26) și ne cere aportul personal, să-i ieșim în întâmpinare, adică decât să ne plângem de prea mult întuneric, este mai bine să aprindem o lumină oricât de mică prin spovada anuală și împărtășania de Paști. Păcatul este “piatra” care ne ține în mormânt, sub povara nimicirii totale. Înlăturarea păcatului din sufletul omului prin dezlegarea sacramentală – “Cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate” (In 29,23) constituie opera lui Dumnezeu, înfăptuită prin instrumentele sale care sunt apostolii și succesorii lor, din sufletele acelora care cred în Cristos și-l acceptă pe Duhul Sfânt trimis tocmai spre iertarea păcatelor ca prim dar al celui înviat.

“Oase uscate” de patimi, ascultați glasul Domnului: “Voi pune în voi Duhul meu și veți învia”.

Isus l-a înviat pe Lazăr fiindcă acesta l-a primit deseori în casa sa din Betania și împreună cu surorile sale l-au tratat cum nu se poate mai bine și Isus l-a iubit…

Să-l primim și noi cu iubire în sufletul nostru! El ne spune: “Eu sunt pâinea vieții… Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă” (In 6,48.54).

 

* * *

 

A lăsa moartea în spate

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Dumnezeu, mai întâi

“Doamne, prietenul tău este bolnav”. Și el nu se mișcă. Mai zăbovește încă două zile. Și vorbește ciudat. Când se hotărăște să meargă, Lazăr este de acum mort. Când ajunge în fața mormântului, cadavrul, după expresia realistă a Martei, “deja miroase, pentru că este mort de patru zile”. Este posibil ca Dumnezeu să fie mereu departe când l-am dori prezent? Cum vine totdeauna cu întârziere la așteptările noastre? De ce calendarele sale nu sunt acordate niciodată cu trebuințele noastre, și intervențiile sale sunt diferite de urgențele noastre?

“Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit…” Marta, cu toată familiaritatea pe care o adoptă din cauza prieteniei, este prea gentilă. Cineva ar fi zis, ba chiar ar fi strigat, cu brutalitate: Dacă ar exista Dumnezeu, nu ar fi trebuit să permită atâta durere! Sau: Cum mai este posibil să crezi după ce ai asistat la o tragedie atât de atroce ca aceasta, fără ca Dumnezeu să miște un deget?…

În momentul suferinței absurde, în fața realității tulburătoare a morții, în fața experienței scandaloase a răului Dumnezeu este, în ochii noștri, ineficient, vinovat de “omiterea ajutorului”. El nu se justifică, nici nu ne mustră pentru ieșirile noastre, protestele, chiar și cele mai violente. Se limitează să repete: Dacă crezi, vei vedea slava lui Dumnezeu. Dar nu stabilește un termen, nu precizează modul. A crede” este în prezent, în timp ce “a vedea” privește viitorul. Între aceste două verbe, unul la prezent și celălalt la viitor, este speranța creștină. Necazul este că noi avem tendința de a schimba timpurile verbelor (ceva ca: “dacă vezi slava lui Dumnezeu, chiar ai crede…”) Pretindem, mai întâi, să vedem, să controlăm, să constatăm, acum, în prezent, și apoi, cine știe, poate, “vom crede” în slava lui Dumnezeu. Îl supunem pe Dumnezeu la permanente examene de bunătate, protecție, finețe a auzului, grijă, promptitudinea intervenției, înainte de a-i da slavă, de a-l recunoaște demn de credința noastră.

Dacă credința vine după aceea (după dovezile stabilite de noi, după calculele noastre, după măsurile noastre și controalele minuțioase), nu se mai poate vorbi de credință, și nici măcar de speranță. Adevărata speranță nu se naște când Isus ar fi ajuns la timp, dacă ar fi venit imediat, ci atunci când de acum este prea târziu, “nu mai este nici o speranță”… Dacă crezi, vei vedea… Surpriza, imprevizibilul, de-a dreptul imposibilul, sunt dăruite exclusiv credinței. Și, în mijloc, între aceste două verbe, este adesea o așteptare interminabilă, o absență inexplicabilă, o îndepărtare sfâșietoare. Sunt calcule care nu ne convin, goluri înspăimântătoare, pierderi în serie, răni care ne fac să urlăm.

Dumnezeu nu ne cere credința ca o răsplată datorată minunii, prețul de plătit pentru acțiunile sale, dar ca o condiție necesară pentru ca El să poată acționa ca Dumnezeu. Noi am vrea să-l vedem mai întâi comportându-se ca Dumnezeu – după schemele noastre – și apoi să-i acordăm încredere. El, în schimb, vrea ca să merite încrederea noastră când ne înșeală, ne face să așteptăm dincolo de limitele raționale, refuză întâlnirile noastre. În mod paradoxal: Dumnezeu trebuie să fie Dumnezeu pentru noi, mai înainte. Slava sa trebuie proclamată în obscuritate, nu după ce a fost risipit întunericul. Puterea sa trebuie să fie admisă în dezastrul cel mai arzător, nu în momentul triumfului.

Mai întâi (în singurătate, în părăsire, în durere, în amărăciunea cea mai dezgustătoare, în lipsa oricărui confort) credem în iubirea sa, și apoi vom vedea manifestarea sa. Cristos nu este învierea și viața după ce a deschis mormântul lui Lazăr.

Lazăr a ieșit din mormânt pentru că cineva, mai întâi, a îndrăznit să proclame: Eu cred. Nu are importanță că mortul este “de patru zile”. Ceea ce contează este ca credința mea să fie “de astăzi”. Esențial este ca parfumul credinței mele să fie mai puternic decât toate mirosurile urâte care sufocă aerul. Când avem curajul să șoptim, chiar cu ochii copleșiți de lacrimi și gura uscată după atâta strigat, “eu cred”, în locul obișnuitului “stai să vedem…”?

“Eu sunt cel care plânge”

“Eu sunt învierea și viața”. Dar mai putem adăuga: “Eu sunt cel care nu se rușinează să plângă”. Într-adevăr, la mormântul prietenului, Isus “a fost mișcat profund, s-a tulburat” (să mai spunem: a rămas răscolit), și “a izbucnit în plâns”. Între cele două fraze, “eu sunt învierea și viața”, și “Isus a izbucnit în plâns”, nu este de fapt incompatibilitate. Dimpotrivă, cele două expresii sunt legate între ele. Credința fără lacrimi poate să apară de-a dreptul inumană. La mijloc, între cele două fraze, se întinde teritoriul complex al condiției noastre umane.

Văduvei din Naim care însoțește sicriul fiului ei, Isus îi cere: “Nu plânge”. Aici, în schimb, plânge și el. Ca Maria, ca prietenii. Chiar dacă este învierea și viața, chiar dacă peste puțin timp va smulge morții prada sa. Isus ne asigură “cine trăiește și crede în mine, nu va muri în veci”, dar nu ne împiedică să plângem. În ultima zi Dumnezeu va șterge lacrimile noastre. Aici pe pământ, totuși, plânsul este necesar. Să fecundeze terenul speranței.

A crede în înviere înseamnă a iubi viața

Duminica trecută, în episodul vindecării orbului din naștere, am asistat la un schimb de interogatorii, procese, întrebări, chiar excomunicarea, din cauza acelei minuni. În evanghelia de astăzi, după ce Isus l-a rechemat la viață pe Lazăr, este această notă descumpănitoare: capii Iudeilor “…din acea zi au hotărât să-l ucidă” (Io 11, 53). Unul care îndrăznește să învingă acea frontieră socotită de netrecut, care se hazardează să frângă bariera morții, este socotit periculos, subversiv. Capii Iudeilor nu pot tolera ca Isus să împingă până la acest punct granițele dintre viață și moarte.

Incredibil, învierea lui Lazăr semnează condamnarea la moarte a lui Isus (și, natural, constituie și vestirea învierii sale).

Forțele răului sunt capabile numai să ucidă, să ia viața sau s-o chinuiască (cum este cazul orbului din naștere), și avertizează cu amenințări pe cel care este purtătorul unui mesaj și al unei puteri de viață. Isus devine insuportabil, pentru o anumită mentalitate, pentru că iubește viața, binecuvântează viața, simte moartea ca pe ceva absurd, o insultă, un lucru intolerabil, nelegitim (“nelegitimitatea anticreației”, cum spune E. Balducci), și înțelege și împărtășește repugnanța noastră față de moarte.

El nu predică acceptarea morții, ci ne învață să iubim viața. Isus, pentru a ne face să înțelegem frumusețea cerului, nu are nevoie, ca unii oameni religioși, să disprețuiască pământul. Dimpotrivă valorizează pământul, îi conferă plinătate. Când Marta spune “știu că va învia”, îi răspunde “Eu sunt viața”. Isus trezește gustul de a trăi, de a trăi o abundență, o intensitate și o profunditate nebănuite. El însuși se bucură de căldura prieteniei, îi place să stea cu copiii, împărtășește bucuriile simple ale tuturor, îi place parfumul, se arată foarte uman, are simțul banchetului. Pentru aceasta, când proclamă “Eu sunt viața” ne face să înțelegem că pentru a sta cu El trebuie să știm să gustăm viața în toată plinătatea ei.

Credința în înviere (“Eu sunt învierea”) nu este de acord – cum socotesc unii gropari ai bucuriei pascale – cu instinctul morții, ci cu iubirea de viață, cu dorința de a trăi.

Aceeași mângâiere, dacă nu vrea să se reducă la un cuvânt ipocrit, trebuie să fie comunicare de viață. “A mângâia înseamnă a dărui viață celui întristat, a se îndrepta spre cel ce plânge, și a-l lăsa să participe, a-l face părtaș la viața mea și a-l face atent la ceea ce susține viața celui care mângâie” (H. Weder). Eu mângâi pe cineva care plânge, care poartă doliu, numai dacă îi comunic căldura, bogăția, elanul și tandrețea vieții mele. Când întâlnesc pe cineva care este trist sau disperat, îl mângâi numai dacă îi permit ca viața sa, rănită, stinsă, sfărâmată, diminuată, să se sprijine pe aceeași încredere care susține și viața mea.

Un nou motor pentru a lăsa moartea în spate

Trece Isus și strigă și la mine, ca și lui Lazăr: “Vino afară din mormânt”. Viața în sens biologic este numai un suport a ceea ce constituie viața. Eu pot să spun că trăiesc numai dacă mă trezesc, dacă experimentez că sunt iubit, dacă sunt capabil să iubesc, dacă devin solidar cu mizeriile și exigențele oamenilor, dacă ies din groapa confortabilă a egoismului, dacă particip la marile aspirații ale lumii, dacă nu accept să trăiesc mărginit, dacă sunt creativ. Avem impresia că unii indivizi încep să “să se restrângă”, să se chircească, încă înainte de a muri, ca și cum s-ar adapta cu anticipație cu măsurile sicriului…

“Lazăre, vino afară…” Ieși din somn, din inerție, din pasivitate, din apăsare, din minciună, din imitație. Încetează de a mai muri. Este ora de a trăi, de a participa la viața celui Înviat. Peste atâtea existențe uscate, peste comunitățile stinse, amorfe, este necesar să vină “suflul” (ca în celebra viziune a lui Ezechiel), care să le îmbrace, să le scuture, să le trezescă, să le pună pe picioare. Sfântul Paul (în pasajul fundamental al scrisorii către creștinii din Roma) ne amintește că Duhul Sfânt este maestrul învierilor noastre posibile.

Duhul coboară în profunzimile noastre. Locuiește în noi. Duhul ne face să trăim. Creștinului nu-i este permis să vegeteze. Este vorba de a ne “lăsa să trăim” sub impulsul puternic al Duhului. Viața noastră nu mai este stăpânirea “trupului”, ci a Duhului. Duhul călăuzește viața noastră punând stăpânire pe inimi. Atunci viața noastră devine o personalitate spirituală, fără a înceta pentru aceasta de a fi pe deplin umană. Chiar și trupurile noastre nu mai sunt pentru moarte, ci pentru glorie. Renunțând la faptele păcatului și deci ale morții (egoism, lăcomie, violență, sclavia simțurilor, dezordini), și dedicându-ne faptelor vieții, noi experimentăm deja de pe acum realitatea învierii.

După imaginea propusă de A. Maillot, trebuie să ne decidem să dăm la fier vechi carcasa veche uzată de păcat care are ca motor “trupul”, și să ne luăm un alt “motor”, pe Duhul Sfânt, care să călăuzească persoana noastră spre viață, dreptate, libertate, pace. Atunci chiar și “trupul nostru muritor” este animat de “suflul” de viață, participă la viață, pentru că Duhul nu poate condamna la nimicire ceea ce constituie locuința sa. “Ceea ce acum este într-adevăr viață, va fi viața în veșnicie” (A. Seve). În sfârșit, datorită Duhului, avem posibilitatea nemaiauzită de a lăsa moartea la spate… Atunci, vrem să începem să ridicăm vreuna din pietrele care împiedică viața?

 

* * *

 

Duminica a V-a din Postul Mare

Autor: pr. Felician Tiba
Copyright: Predici.cnet.ro

Ne îndreptăm cu pași repezi spre sărbătoarea Învierii Domnului. Mai ieri primeam cenușa pe cap, în semn de începere a Postului Mare, iar acum suntem deja în a cincea duminică, cu doar două duminici înaintea Paștelui.

Așadar va fi Paștele, Învierea Domnului nostru Isus Cristos. Un eveniment pe care îl pregătim în perioada Postului Mare, un eveniment pentru care s-a născut, a pătimit și a murit Isus Cristos, un eveniment în vederea căruia am primit botezul, participăm în general la sacramente, înviere care ne va da garanția că efortul depus aici pe pământ în a crede în Cristos, nu a fost zadarnic.

Evanghelia de astăzi, anticipă într-un oarecare fel evenimentul învierii lui Isus.

Isus se afla în altă parte decât în Betania, acolo unde erau frații: Lazăr, Marta și Maria. Lazăr, fiind bolnav, a murit și deși i se trimite răspuns lui Isus să vină pentru a-l vindeca, Isus, nu vine. Am putea spune că intenționat îl lasă să moară. Ba mai mult, pentru orice om aflat în suferința, calmul pe care îl are Isus, devine enervant.

În fața suferinței, oamenii se agită, sună la salvare, caută un medic, toți ar vrea să facă ceva pentru cel bolnav, numai să nu moară. Iar în fața morții, cu toții devin și devenim neputincioși. Viața, ca și moartea nu depind de noi. Dumnezeu dă viața, el o ia și o ia când consideră.

Lazăr era grav bolnav. Dacă ar fi fost spitale sau mașini ale salvării, Marta și Maria s-ar fi orientat poate mai întâi spre acestea, dar pentru că nu erau și pentru că îl cunoșteau bine pe Isus, a trimis răspuns la el.

Oricine, văzând calmul de care dă dovadă Isus poate să-și dea seama că el avea situația în mâini. Știa că, deși e o încercare pentru cei din jur, pentru el va fi un moment de har. Era timpul ca Dumnezeu-Tatăl, prin intermediul Duhului Sfânt și al Fiului, să arate oamenilor cine este autorul vieții.

Era în același timp și o anticipare a evenimentului care avea să vină: a învierii lui Isus. Cu alte cuvinte, gestul lui Isus de a-l învia pe Lazăr, poate suna cam așa: “În curând voi fi condamnat la moarte și pentru mulți dintre voi care mă cunoașteți va fi un moment de poticnire. Nu vă descurajați! Chiar dacă mă veți vedea mort pe cruce, eu voi învia! Și pentru ca să vă dovedesc, o să anticipez învierea mea cu cea a lui Lazăr! Am această putere, pentru că eu sunt calea, adevărul și viața!”

De fapt, moartea lui Lazăr este doar un pretext pentru ca Isus să lanseze o nouă învățătură legată de atotputernicia sa în privința vieții. Isus se dovedește în acest sens un adevărat maestru al artei de a educa. El știe că nu e suficientă teoria, mai ales în ceea ce privește transmiterea unor adevăruri legate de viață. Ca bun pedagog vrea să însoțească teoria de un exemplu concret.

Discuția sa cu Marta confirmă această teorie: “Fratele tău va învia”. “Știu, pare să fie convinsă Marta, va învia în ziua de apoi”. Nu, acum va învia, o asigură Isus, pentru că eu sunt învierea și viața. Ajunge să credeți în mine și chiar dacă, fizic, muriți, veți fi vii.”

Isus pare că întinde nervii celor două surori până la maxim. În loc să facă imediat minunea sau măcar să le mângâie în durerea lor, parcă, detașat de tot ceea ce li se întâmplase, cu răbdarea unui maestru, intră în tot felul de teorii legate de înviere și de viața veșnică.

Când a considerat însă că și-a atins scopul, când a constatat că cele două surori și mulțimea care îl înconjura au înțeles cine este cu adevărat “învierea și viața”, mișcat de durerea lor sinceră, omul Isus plânge. Așa a înțeles el să-i înțeleagă! Este cea mai profundă lecție de viață dată cuiva în istorie.

Un bun pedagog știe că ori de câte ori vorbești cu un copil, ca să te faci înțeles și să nu-i fie frică, trebuie să te apleci și să-i vorbești de la nivelul lui. Copilul nu trebuie să te perceapă ca fiind mai mare ca el. Te va înțelege dacă îi vorbești de la nivelul lui.

Isus adoptă o astfel de inițiativă. Mai știe el că, pe lângă a da un exemplu concret când vrei să transmiți o teorie importantă, la fel de important e să știi să te cobori la nivelul celui căruia vrei să-i transmiți teoria. De aceea, mișcat de durerea celor două surori, și el plânge. Se coboară la nivelul lor pentru a le arăta că îi pasă. Le respectă sentimentele și devine solidar cu ele, apoi intervine surpriza.

Dumnezeu nu lasă niciodată pe nimeni în disperare și chiar atunci când aparent ni se închid toate ușile, el ne deschide o fereastră. Când totul se pare că se năruiește, când credem că am epuizat toate soluțiile, deodată, din partea unei persoane necunoscute, dintr-o inspirație neprevăzută, de unde nici nu ne așteptăm, vine soluția. Dumnezeu este mereu imprevizibil, dar vrea să vadă la noi sinceritate și credință.

Isus cere să fie dus la mormântul lui Lazăr, la locul care a declanșat atâta suferință, acolo de unde, fizic vorbind, un om nu mai poate să treacă. Acolo a fost pentru el maximul de cădere, de disperare, de suferință, de orice, dar nu de bine. Isus vrea să redea speranța exact de acolo de unde credem noi că am înmormântat-o. Și face minunea! “Lazăre, vino afară!” Iar mortul, cu mâinile și cu picioarele înfășurate iese afară.

Cum poate să meargă un om legat la mâini și la picioare? Și totuși Lazăr iese legat la mâini și la picioare, iar misiunea de a-l dezlega revine celor din jur, care sunt martori la eveniment.

Posibilul îl fac oamenii, este de datoria lor, imposibilul îl face Dumnezeu! Ar fi fost prea mult ca Lazăr să iasă din mormânt gata dezlegat. S-ar fi putut bănui că a fost vorba de o înscenare a morții lui, că de fapt, el nu era mort, ci doar și-a înscenat moartea. În patru zile cât a stat în mormânt ar fi avut timp să se dezlege, dacă ar fi fost așa. Lazăr însă chiar era mort și a dovedit-o ieșind din mormânt ca un mort, adică înfășurat cu acea pânză.

Evanghelia învierii lui Lazăr, dincolo de aspectul sentimental pe care îl comportă, este o lecție extraordinară de credință, speranță și iubire. Este o ultimă verificare a acestor trei virtuți înainte de marea verificare a fidelității în fața lui Isus mort pe cruce, dar care va învia.

Suferința și apoi moartea lui Lazăr sunt simbolul suferințelor noastre fizice, morale și spirituale, chiar simbolul morții noastre spirituale prin păcat.

Noi înșine, după căderea în păcat, nostalgici după timpurile de liniște sufletească, de pace și fericire, specifice sufletelor curate, ne spunem: “O, Doamne, dacă ai fi fost aici, slujitorul, slujitoarea, eu, tatăl, mama, copilul, tânărul, adultul, etc. nu aș fi murit, nu aș fi căzut în păcat. Știu însă că tu ești învierea și viața, că tu îmi poți reda pacea și liniștea sufletească. Știu că te-ai aplecat asupra suferințelor mele, asupra păcatelor mele, m-ai văzut acolo jos, căzut în mocirlă, în păcat. Ai plâns alături de mine. Dar, Doamne, chiar dacă “Lazăr” din mine a murit de patru zile, vino, să-ți arăt unde l-am înmormântat. Apropie-te, Doamne și dezleagă-mă de suferința și păcatul care mă țin legat și fă să se vadă în mine doar harul tău. Dă-mi harul unei spovezi bune, măcar de Paști. Amin.