Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a V-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Isaia 6,1-8
1Corinteni 15,1-11
Luca 5,1-11

Luca 5,1-11

Pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea lângă lacul Genezaret, a văzut două bărci trase la mal, iar pescarii, coborâți din ele, spălau năvoadele. Suindu-se într-una din bărci, care era a lui Simon, l-a rugat s-o îndepărteze puțin de la mal. Așezându-se, învăța mulțimile din barcă. Când a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon: “Înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit!” Răspunzând, Simon i-a spus: “Învățătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău, voi arunca năvoadele”. Și, făcând aceasta, au prins așa o mare mulțime de pești încât li se rupeau năvoadele. Atunci au făcut semne însoțitorilor lor din cealaltă barcă să vină pentru a-i ajuta. Ei au venit și au umplut amândouă bărcile încât erau gata să se scufunde. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus spunând: “Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos”. Pentru că îl cuprinsese teama pe el și pe toți care erau cu el pentru pescuirea pe care au făcut-o, la fel și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau însoțitorii lui Simon. Însă Isus i-a spus lui Simon: “Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni”. După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe el.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Eduard Patrașcu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Cristinel Fodor
pr. Alessandro Pronzato
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
FSC
pr. Șerban Tarciziu
pr. Claudiu Dumea

 

* * *

 

Teofaniile

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Nu numai azi, dar în fiecare duminică, lecturile de la Liturgia cuvântului ne oferă spre meditare noi probleme, adevăruri de credință și de morală, adevăruri dogmatice și ceea ce realizează ele: flori morale, virtuți, spirite mari, oameni de caracter, sfinți care ne hrănesc și ne ajută să producem și noi roadele Duhului Sfânt prin care devenim teofani, adică să avem în noi aceleași simțăminte care au fost și în Isus Cristos (Fil 2,5).

Dacă mă veți întreba: Ce este o teofanie, vă voi răspunde că este un semn al prezenței divine. Deși patriarhul Iacob spune că l-a văzut pe Dumnezeu față la față (Gen 32,30), acel cineva (Gen 32,24) cu care s-a luptat până în zori și de care a fost lovit în șold, n-a fost decât un înger, un semn al prezenței lui Dumnezeu. Cu toate că și sfântul evanghelist Ioan spune că și noi îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este (1In 3,2), tot el adaugă: Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată (1In 4,12) și sfântul apostol Paul adaugă: Nici nu poate să-l vadă (1Tim 6,16) fiindcă locuiește într-o lumină inaccesibilă creaturilor de rând. Isaia, cel mai mare dintre profeți, înainte de a fi trimis în misiune, vede măreția Domnului și este curățat pe buze cu un cărbune aprins adus de un serafim de pe altarul de jertfă. Misiunea profetului era dublă: de a îndepărta poporul de la idolatrie și de a-l apropia de Dumnezeul cel adevărat. În general, misiunea profetică se axa pe partea negativă a problemei: îndepărtarea răului, ca să nu vină pedeapsa lui Iahve precum exilul, moartea, calamitățile naturale etc.

Misiunea apostolilor este mult superioară celei a profeților fiindcă prezintă partea pozitivă a problemei existențiale a omului: învierea, cerul, viața în Dumnezeu, fericirea veșnică. Pentru aceasta Dumnezeu nu trimite un serafim cu cărbunele aprins pentru a curăța numai buzele acelora care aveau să vestească evanghelia în toată lumea, ci îl trimite chiar pe Fiul său unic pentru a curăța inimile, întreaga ființă prin focul inimii sale, care arde ca rugul văzut de Moise în pustiu la muntele Horeb, ardea și nu se mai consuma (Ex 3,2).

Superioritatea apostolului față de profet reiese și din mesajul primit. Profetul caută să îndepărteze pe oameni de la cultul zeilor, apostolul vestește moartea și învierea Domnului; unul vestește cele ce vor veni, pedepsele; altul toate cele viitoare: viața și fericirea; unul vestește și trăiește venirea lui Mesia în speranță; altul trăiește și vestește bucuria împlinirii în iubire a venirii lui Mesia.

A fi apostolul iubirii constituie culmea chemării unei ființe umane.

Teofania, despre care vorbește Isaia, este antropomorfică, foarte omenească, adică perceptibilă cu simțurile trupești; teofania, pe care o realizează Isus în om, este superioară, cu adevărat divină, perceptibilă cu partea cea mai spirituală a omului, cu rațiunea, acceptată și realizată printr-un act de voință izvorât din credință, adică dintr-o trăire intimă cu Dumnezeu prin har.

Depărteaz-o în larg și aruncați mrejele voastre pentru pescuire! Cu aceste cuvinte i-a chemat Isus pe Petru și pe însoțitorii săi la o muncă obișnuită, simplă, de fiecare zi. Divinizarea muncii simple, obișnuite, făcute la chemarea lui Isus, constituie primul pas spre formarea personalității creștine. Tema este foarte actuală fiindcă mulți urmăresc desacralizarea muncii, care duce la depersonalizarea omului și formează roboți programați să execute orbește un program, fără ca această muncă să-i apropie pe oameni între ei, ba chiar să se respingă reciproc prin sunete stridente de fiare sălbatice și chiar mai rău. O astfel de muncă nu-i apropie pe oameni decât pentru a profera lozinci greviste, de a-și pune în evidență sentimentele neîmplinirii. Petru, dintr-o muncă obișnuită, făcută la chemarea lui Isus, ajunge la întărirea credinței, speranței și iubirii care vor face din el stânca de temelie a Bisericii (cf. Mt 16,18).

La această muncă simplă suntem chemați și noi să o îndeplinim cu credință, speranță și iubire la chemarea Mântuitorului, chiar dacă ni se pare o cruce zilnică, ea face să strălucească pe chipul nostru strălucirea învierii viitoare. Munca înmulțește bucuriile și ele trebuie să înmulțească recunoștința față de Providență.

Ca bucuriile să-și aibă rădăcinile în fericirea viitoare, creștinul, asemenea omului gospodar care scoate din depozitele sale cele vechi și cele noi (Mt 13,52), adică cele realizate și păstrate în cuvântul Domnului, trebuie să fie conștient de valoarea comorii în care să-și pună inima, cum spune Isus: Acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta (Mt 6,21).

Succesul în muncă este pândit de mândrie spre a-i răpi valoarea care dă personalitate creștină omului de pe pământ și-i asigură comoara cerească. Insuccesul în muncă este pândit de descurajarea care duce la scăderea credinței, speranței și iubirii, duce la îndepărtarea omului de Dumnezeu și de oameni. Și în caz de insucces și în caz de succes să privim la Petru! În nereușită spune: Toată noaptea am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi mai încerca încă o dată; în succes se smerește și, căzând la picioarele lui Isus, îi zice: Depărtează-te de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos! În mod obișnuit oamenii procedează invers: la insucces înjură și în succes se cred destoinici. Ce succes enorm ar avea fiecare dacă ar înțelege că multe din insuccesele avute se datorează faptului că nu a existat acea curățare a inimii prin cuvântul Domnului, din care cauză egoismul își pune amprenta murdară atât pe reușite cât și pe nereușite. Întotdeauna trebuie să avem acea introspecție a stării sufletești, după cum spun versurile următoare dintr-o cântare bisericească:

Dacă ai privi veșmântul
Ce îmbracă vechiul “eu”,
Ai umple de plâns pământul.
Dar primind cu drag “cuvântul”
Vei simți în piept pe Sfântul Dumnezeu
.

Și din insuccesul muncii brute se poate realiza un mare succes spiritual dacă, asemenea sfântului Paul, am privi păcatele vieții trecute. El spune: Am prigonit Biserica lui Dumnezeu; am muncit, am râvnit în zadar; nu mai sunt vrednic să mă numesc apostol. Noi putem face la fel, fiindcă insuccesele ne pândesc la tot pasul, dar, spunând cu Petru: Doamne, la cuvântul tău voi arunca mreaja, este imposibil să nu avem de câștigat ceva pe plan spiritual.

Greșim într-o clipă, dar căința care durează ore, zile, săptămâni, luni și ani, îi place mai mult lui Dumnezeu decât i-a displăcut căderea.

În insuccese nu trebuie să privim atât de mult la faptul că păcatele noastre ne-au îndepărtat de Dumnezeu, ceea ce este descurajator, ci la faptul că suferințele și moartea lui Isus, care în acel moment istoric păreau un faliment total, ne apropie de Dumnezeu mai mult decât ne-au îndepărtat păcatele. Sfințenia lui Isus, este drept, se opune mizeriei noastre, dar nu pentru a ne condamna, ci pentru a ne mântui, pentru a ne aduce în starea de adorație, pentru a îngenunchea ca Petru la picioarele lui Isus. Din aceste considerente sfântul Ambrozie face această comparație: Când copilul încearcă să umble pe piciorușele sale cade des, se poticnește. Oare părinții se mânie pentru aceste căderi? Nu, ei îi vin în ajutor, îl ridică, îi întind mâna, îl sprijină puțin și apoi îi pun înainte ceva plăcut, ca uitând de căderile anterioare, să încerce din nou cu curaj. Pe acest pământ suntem copii și încercăm să mergem pe calea desăvârșirii. Ne poticnim, cădem. Dumnezeu ne încurajează, ni-l arată pe Petru, pe Paul, pe Augustin etc. și ne pune înainte paradisul. Prin fiecare ridicare, prin fiecare încercare, devenim o teofanie, un semn al prezenței divine și Isus ne spune, ca și lui Petru: Nu te teme! De azi înainte vei fi pescar de oameni.

Fiecare creștin trebuie să dea lumii pe Mântuitorul, trebuie să-l facă viu înlăuntrul său, oferindu-i mâinile sale pentru gesturile iubirii sale, oferindu-i buzele spre a pronunța cuvinte de dragoste, dându-i inima ca să fie și să răspândească în lume un focar de iubire (M. Hildebrand).

În ziua de 7 mai 1960, în Rhodesia de Nord, doamna Liliana Burton și cele două fiice ale ei, una de doisprezece ani și alta doar de patru, au fost atacate de extremiștii negri, închise în mașina lor și incendiate. Când a intervenit poliția spre a le salva, era prea târziu; fiicele erau arse și mama lor a mai trăit doar șaptesprezece zile în chinuri de nedescris. Primul lucru pe care l-au făcut negrii din cartier, oameni buni, a fost de a-i trimite un mare buchet de flori, cerându-i scuze și iertare. Ea a atins buchetul, a suspinat cuvinte de mulțumire și de iubire la adresa lor. În urma sicriului ei, cu permisiunea soțului, s-a aliniat un mare număr de negri, cărora le-a spus: Dacă soția mea nu a urât pe nimeni, aș putea eu urî pe cineva? Până și criminalii au fost constrânși să recunoască o prezență divină în această familie.

J. Maritain spune: Dacă pe vremuri erau suficiente cinci mărturii pentru a dovedi existența lui Dumnezeu, în zilele noastre oamenii le socot insuficiente și o vor și pe a șasea, care este și cea mai autoritară: viața trăită din plin a acelora care cred în Dumnezeu.

Domnul să ne ajute ca viața noastră să fie mărturia vie a existenței sale. Amin.

 

* * *

 

Slujitori nedemni

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Într-o anumită biserică era în cor un bărbat care nu cânta foarte bine. Dirijorul corului i-a sugerat să se retragă, dar alții credeau că dacă i s-ar mai acorda ceva timp va reuși să cânte mai bine. Atunci dirijorul s-a dus la paroh și i s-a plâns: “Sau îl dați afară pe acel om din cor sau îmi dau eu demisia”. Parohul s-a dus la bărbat și i-a spus: “Poate că ar fi bine să plecați din cor.” “De ce să plec?”, a întrebat acesta. “Ei bine”, i-a spus parohul, “patru sau cinci oameni mi-au spus că nu știți să cântați.” Bărbatul i-a răspuns: “Asta nu este nimic pe lângă cei patruzeci sau cincizeci de oameni care mi-au spus că nu știți să predicați!” Lecturile de astăzi ne arată cum Dumnezeu se poate folosi de cei mai neașteptați oameni pentru a-și îndeplini planurile lui divine.

Prima lectură este despre chemarea lui Isaia, a doua despre chemarea lui Paul, iar Evanghelia despre chemarea lui Petru și a celor care erau împreună cu el. Cum s-au simțit acești oameni când și-au dat seama că se află în prezența lui Dumnezeu? Cu toții s-au simțit nedemni de Dumnezeu. Isaia a spus: “Vai mie, că sunt pierdut! Sunt om cu buze spurcate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate” (Isaia 6,5). Paul s-a simțit nedemn să fie numit apostol, deoarece el însuși a persecutat Biserica lui Dumnezeu (cf. 1Corinteni 15,9). Iar Petru a căzut jos la picioarele lui Isus și i-a spus: “Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos” (Luca 15,8). Când cineva simte despre sine că nu este demn ar putea să fie un semn că acel suflet l-a văzut pe Dumnezeu. De aceea se spune că umilința este prima și cea mai importantă virtute a unei spiritualități autentice. Când însă cineva se crede demn de ceva și competent în toate, ca să nu mai spunem când se crede dreptul drepților și superior moral altora, atunci este foarte probabil că acel suflet nu l-a văzut și nici nu îl cunoaște pe Dumnezeu.

Când sufletul își mărturisește păcătoșenia și micimea în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și absolvă păcătosul și îl face slujitor demn al Său. În cazul lui Isaia, unii dintre serafimi i-a atins buzele cu un cărbune aprins luat din altarul templului și i-a spus: “Iată s-a atins de buzele tale și va șterge toate păcatele tale, și fărădelegile tale le va curăți” (v. 7). În cazul lui Simon Petru, Isus i-a spus: “Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni” (v. 10). Vedem că potrivirea lor pentru lucrarea lui Dumnezeu nu vine de la ei, ci chiar de la Dumnezeu. Nu este vorba de vreo realizare personală a lor, ci de harul lui Dumnezeu. De aceea a spus Paul: “Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt” (v. 10).

Pe lângă sentimentul acesta de a fi nedemn pentru o anumită misiune, există o altă calitate pe care o au în comun cei trei oameni chemați în lecturile de astăzi să participe la opera lui Dumnezeu, iar aceasta este disponibilitatea față de voința lui Dumnezeu, disponibilitatea de a-i urma îndrumările. Imediat ce Isaia aude vocea Domnului întrebând: “Pe cine îl voi trimite și cine va merge pentru Noi?”, răspunde: “Iată-mă, trimite-mă pe mine!” (v. 8). În cazul lui Petru și al celor ce erau cu el, ni se spune că “părăsind toate, l-au urmat pe El” (v. 11), fără să se mai uite înapoi. Paul la rândul lui s-a dedicat cu mult zel lucrării lui Dumnezeu, dar se grăbește să sublinieze: “dar nu eu (am lucrat), ci harul lui Dumnezeu care este cu mine”. A ne simți nedemni și incompetenți nu ne face automat oameni cu care Dumnezeu poate lucra. Este evident nevoie să adăugăm disponibilitatea de a merge unde ne cere Domnul, de a face voia Lui.

Atunci facem după cum ne spune Domnul, putem ajunge la rezultate dincolo de orice așteptări. Așa i s-a întâmplat lui Petru, cu pescuirea sa miraculoasă. El și cei care erau împreună cu el se chinuiseră toată noaptea fără să prindă ceva. Se bazaseră pe competența lor de pescari cu experiență și au aruncat plasele așa cum știau ei că se face. Rezultatul? Nimic. Dar când au urmat sfaturile date de Domnul – care, omenește vorbind, nu aveau nici o logică, o știe orice pescar – rezultatul a fost un succes incredibil.

Astăzi, ca întotdeauna, Domnul continuă să întrebe: “Pe cine îl voi trimite și cine va merge pentru Noi?” Domnul are încă nevoie de mesageri, de bărbați și de femei care, asemenea lui Isaia, să proclame Vestea cea Bună a iubirii lui Dumnezeu în templu, sau care, ca Paul, să o proclame în ținuturi străine până la capătul pământului, sau care, ca Petru, să vorbească pentru Dumnezeu la locul lor de muncă, să își aducă colegii de serviciu la cunoașterea și urmarea lui Cristos. Dacă ne simțim nedemni și incompetenți pentru a lucra pentru Dumnezeu, să ne amintim că doar oamenii care se simt astfel vor fi folosiți de El. Tot ce rămâne este să ne asumăm riscul și să spunem: “Iată-mă, trimite-mă pe mine!” Domnul însuși va avea grijă să fim potriviți misiunii pe care o dorește pentru noi, așa cum s-a îngrijit de Isaia, de Paul și de Petru.

 

* * *

 

Duminica a V-a din Timpul de peste an

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Predici.cnet.ro

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi -

Lectura I (Is 6,1-2a.3-8)

Textul prezintă vocația lui Isaia, exemplu al unei profunde exeriențe spirituale a profetului. Este scris în jurul anului 742 a.C., anul morții regelui Ozia, an care marchează sfârșitul unei perioade de prosperitate și autonomie pentru Israel. Tema de fond este sfințenia și slava lui Dumnezeu care depăsesc orice realitate umană. Scenariul este delimitat de Templul din Ierusalim, iar descrierea lui Dumneueu care stă pe tron înconjurat de serafini (îngeri care “ard”, de la rădăcina verbală “sārap”, a arde; vezi Ap 4) este făcută cu trăsături umane. Prima parte (v. 1-4) prezintă manifestarea lui Dumnezeu (teofania) și transcendența sa prin diferiți termeni simbolici și liturgici: “tron înalt și înălțat”, “capetele mantiei sale umplu templul”, “serafinii cu 6 aripi proclamă: “Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Dumnezeul oștirilor cerești”. În a doua parte (v. 5-8), viziunea profetului descrie omul în fața tronului lui Dumnezeu. În fața măreției lui Dumnezeu ia naștere în inima omului gândul că nu este vrednic să-l vadă pe Dumnezeu pentru că este păcătos. Atunci, Dumnezeu intervine, îl purifică și, atingând buzele omului, pune în el o nouă viață.

Domnul se adresează apoi serafinilor care sunt consultați în ceea ce privește guvernarea pământului (v. 8a); în mod indirect însă, vocea lui Dumnezeu îl interpelează și îl cheamă pe Isaia pentru ca, prin puterea măririi și a sfințeniei lui Dumnezeu, să meargă și să profetizeze în numele lui Dumnezeu. Profetul, atunci, se declară prompt pentru misiune și răspunde întrebării lui Dumnezeu: “Iată-mă, trimite-mă pe mine” (v. 8). Este disponibilitatea totală a aceluia care se lasă invadat de un Dumnezeu care mântuiește.

Lectura a II-a (1Cor 15,1-11)

Textul paulin este motivat de obiecțiile corintenilor: dubiul asupra adevărului învierii lui Cristos în dauna nu doar a integrității credinței, ci și a unității Bisericii însăși. Paul răspunde cu argumente “de credință”, prin “Crezul” pe care el însuși l-a primit și l-a transmis mai departe. Evenimentul învierii lui Cristos este “materia predicării/mărturiei apostolice”: sunt mulți, și toți vrednici de crezare cei care au constatat mormântul gol și l-au văzut pe Cel Înviat. Între aceștia sunt și eu – spune Paul – care “prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt“(v. 10).

Evenimentul învierii lui Cristos este centrul predicii apostolice. În fața ei, nu și-au dat doar asentimentul la noutatea lui Cristos din toată inima, ci au pus pentru această înviere toate forțele lor misionare. Dacă Cristos nu ar fi înviat, ar fi inutilă predica noastră – afirmă Paul – iar noi ne-am fi străduit degeaba. Același eveniment al Învierii este obiectul imediat și direct al credinței primilor creștini: dacă Cristos nu a înviat din morți, inutilă ar fi și credința voastră – întărește Apostolul – iar noi toți am fi niște persoane nefericite în această lume: nefericite adică înșelate și deziluzionate.

Evanghelia (Lc 5,1-11)

Evanghelistul Luca ne prezintă în acest text chemarea ucenicilor printr-o simplă notă finală ce urmează predicii lui Isus (v. 1-3) și unor minuni în care Isus manifestă la Cafarnaum puterea lui Dumnezeu (4,34-41). Luca amintește prin chemarea primilor ucenici, așa cum o face și Marcu, lucrurile esențiale (ale) uceniciei: inițiativa lui Cristos și urgența chemării; însă subliniază mai mult necesitatea “rupturii” (de lume) și a urmării lui Cristos. Pentru un ucenic abandonarea trebuie să fie radicală: “părăsind toate, l-au urmat” (v. 11). Iar urmarea este cauzată de conștientizarea în mod liber și responsabil a realității lui Isus.

Tema principală a narațiunii nu este însă nici ruptura nici urmarea, ci faptul de a oferi un cuvânt încurajator din partea Maestrului: “de acum înainte vei fi pescar de oameni” (v. 10). Există o relație strânsă între minunea pescuitului miraculos și vocația ucenicului; aceasta trebuie văzută în faptul că acțiunea umană fără Cristos este sterilă, în timp ce cu Cristos (și numai cu el) devine rodnică. Este cuvântul lui Cristos cel care a cauzat umplerea plaselor cu pești; și este același cuvânt cel care “eficientizează” munca apostolică a ucenicului. Ucenicul deci este chemat, asemenea lui Petru, să se abandoneze cu încredere Cuvântului lui Cristos, să recunoască propria situație de păcat, și să răspundă invitației adresate de Cristos chiar și atunci când cerințele (ba chiar “comenzile”) lui Cristos devin/par absurde sau inutile. Răspunsul de credință este rodul primirii, acceptării unei revelații sau, mai bine zis al unei întâlniri personale cu Domnul.

 

* * *

 

Oficiul păstorilor în Biserică

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iași
Copyright: Predici.cnet.ro

Pericopa evanghelică pe care am ascultat-o astăzi începe cu descrierea unei scene simple și sugestive: Isus, șezând în barca lui Simon-Petru, învață gloatele care se adunaseră pe malul lacului pentru a-L asculta. Probabil că în descrierea sa, evanghelistul Luca se gândea la semnificația pe care acest fapt o are pentru Biserică; la acea semnificație pe care o vedem realizată acum, aici între noi, pentru că și noi suntem adunați aici, în această biserică, asemenea acelei mulțimi de pe malul lacului, pentru a-L asculta pe Isus care ne mai vorbește încă din barca lui Petru, cu alte cuvinte din interiorul Biserici.

Ce ne spune nouă astăzi Cuvântul lui Dumnezeu? Tot ceea ce ne spune am putea rezuma într-un singur cuvânt: vocație. Dumnezeu nu vrea să lucreze singur ca acei manageri pământești care nu se mai încred în nimeni și nu angajează pe nimeni ca să colaboreze cu dânșii. El vrea să îi includă pe oameni în opera mântuirii care îi privește personal; vrea colaboratori conștienți și activi. De fapt, observăm că acest mare adevăr se reflectă și se nuanțează în lecturile de astăzi.

Prima lectură ne-a prezentat chemarea profetului Isaia; este o pagină a cărei explorare nu se sfârșește niciodată. Mai înainte de a-i încredința Misiunea profetului Său, Dumnezeu îl încearcă, așa ca într-un cuptor. Introdus în lumina orbitoare a sfințeniei și a maiestății lui Dumnezeu, omul se simte pierdut, pentru că se descoperă pe el însuși așa cum este în realitate, adică un mare păcătos. Iată, deci, că un cărbune aprins îi atinge buzele și el se simte curățit; este despărțit de gândurile sale pământești, de scopurile și interesele sale personale, și a devenit complet disponibil pentru Dumnezeu. La glasul lui Dumnezeu: “Pe cine îl voi trimite și cine va merge pentru Noi?”, el poate răspunde acum cu toată simplitatea: “Iată-mă, trimite-mă pe mine!” Dumnezeu nu l-a forțat, ci numai a trezit în inima lui voința de a sluji cauza Sa. Aceasta este vocația sau chemarea. Dumnezeu trezește într-un om oarecare necesitatea și curajul de a-L accepta liber și nesilit: Dumnezeu care cheamă și omul care răspunde – vocație activă și vocație pasivă.

Să trecem acum la Evanghelie: Luca a reunit în această pagină amintirea unor episoade petrecute – după cât se pare – în locuri și circumstanțe diferite. Însă aceasta nu dăunează întru nimic mesajului pe care vrea să îl transmită, care își are veridicitatea sa în Duhul Sfânt, și nu numai prin faptul istoric pe care îl reproduce.

Aici chemarea nu se petrece în taina unei teofanii: Dumnezeu și-a luat un chip și un glas omenesc, și în felul acesta îi cheamă pe oameni “în Cristos Isus”, adică oarecum de la om la om. Deci reacția lui Petru este aceeași cu a lui Isaia: “Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos”. Nu vom cunoaște niciodată ce anume i-a făcut pe primii ucenici ai lui Isus să își părăsească atât de repede barca și năvoadele, meșteșugul și familiile, pentru a urma chemarea lui Isus. Luca ne dă de înțeles că motivația a fost o minune, acea pescuire minunată, însă acest episod, după cum se pare, s-ar fi petrecut mai târziu. S-ar putea ca minunea cea mai verosimilă a acelui moment să fi fost aceea care s-a petrecut în inimile lor: ei au fost cei prinși în mrejele lui Dumnezeu, în acel mod suav și irezistibil care a marcat întotdeauna marile chemări ale lui Dumnezeu: “Doamne, Tu m-ai aprins și iată sunt înflăcărat; Tu ești mai tare decât mine și ai biruit!”, exclamă Ieremia. Și în cazul apostolilor, și în episodul cu Isaia, totul gravitează în jurul chemării: “Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe El”. Mai târziu, Petru își va aduce aminte de toate acestea și îi va spune lui Isus: “Iată, noi toate le-am părăsit și Te-am urmat”.

Aceasta nu este o urmare oarecare a lui Isus, de pildă cum era aceea a mulțimilor, care îl urmau pentru a asculta cuvântul Său și a mânca din pâini, ci este o urmare a lui Isus pentru a fi pescari de oameni, pentru a împărtăși aceeași soartă, spre a fi colaboratorii Săi și, în cele din urmă, a forma prima comunitate creștină, embrionul întregii Biserici. Apostolii sunt cei chemați care, la rândul lor, trebuie să îi cheme pe alții.

În lectura a doua îi regăsim pe aceeași apostoli, după sărbătoarea Paștilor, în deplina lor activitate de pescari. În ce constă misiunea lor? În realitate ce au făcut ei? Ne-au transmis faptul că “Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, a fost înmormântat și a înviat a treia zi, după Scripturi.” Cu alte cuvinte ei Îl mărturisesc prin predicarea cuvântului, și această mărturie este ca o mreajă de dimensiuni imense, care este aruncată succesiv în valuri, repetându-se de fiecare dată miracolul pescuirii minunate. “A fost mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul.” O astfel de captură era o salvare: oamenii care îmbrățișau credința și proveneau din păgânism aveau senzația că au fost salvați din marea învolburată a pierzării, a întunericului, și duși în împărăția luminii. Căderea în această mreajă este spre mântuire, nu spre pierzare. Poate că și pentru acest motiv creștinii din primele veacuri, cu bucurie și recunoștință, preferau să fie numiți “peștișori” pescuiți din mare.

Mărturia dată de apostoli este o transmitere mai departe (“v-am transmis… ceea ce am primit și eu”); aceasta constituie a doua lor obligație esențială: a fi garanții, și pentru a spune așa, transmițătorii tradiției. În aceasta se conturează deja magisteriul și tradiția care împreună cu Scriptura sunt coloanele sau stâlpii credinței catolice. Tot ceea ce am spus până aici ar trebui să ne ajute să înțelegem mai bine lucrarea lui Dumnezeu, ca și respectul pe care trebuie să îl avem pentru om, respect ce caracterizează planul Său de mântuire: “Ad homines per homines”. El merge la oameni prin oameni și în felul acesta îi solidarizează chiar și în mântuire.

Dar, așa ca întotdeauna, nu ne vom opri aici: de pe planul înțelegerii va trebui să trecem pe planul actualizării Evangheliei. Astăzi ne vom opri mai cu seamă asupra unui lucru: Ce însemnă pentru poporul lui Dumnezeu faptul existenței păstorilor și a mai marilor, adică a autorității și a ierarhiei în Biserică? Trăim într-o epocă în care sistemul de reprezentanță este foarte discutat și contestat. Acestui sistem i se opune la toate nivelele (școală, politică, întreprinderi) sistemul participării directe. Oamenii s-au săturat până peste cap de atâta reprezentanță; refuză să mai fie reprezentați de alții, lăsându-i pe alții să ia decizii în locul lor, fără a-și putea da seama despre ce este vorba și a decide personal; într-un cuvânt, fără a putea dispune de propria lor libertate. Oamenii nu mai admit să fie ținuți în minoritate. Chiar și în viața eclesială se simte o criză de felul acesta, însă aceasta, în loc să destrame acea “viziune catolică” a Bisericii, o purifică și o reînnoiește. Petru și Paul, adică cei doi pilaștri, și temeliile ierarhiei eclesiastice, au dat, să spunem așa, o definiție Oficiului Păstorului în Biserică. Cel dintâi spune: “Păstoriți turma lui Dumnezeu care v-a fost încredințată, supraveghind-o, nu cu silă, ci de bunăvoie, așa cum vrea Dumnezeu; nu pentru un câștig necinstit, ci din iubire, nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei care v-au fost încredințați, ci făcându-vă exemple pentru turmă”. Paul, vorbind la persoana întâi creștinilor din Corint, spune: “Nu că am fi noi stăpâni peste credința voastră, ci vrem să colaborăm și noi la bucuria voastră, căci voi rămâneți tari în credință”.

Acum, dacă privim retrospectiv, la felul cum erau raporturile dintre ierarhie și popor înainte de Conciliul Vatican II (și parțial mai sunt și astăzi), observăm că Biserica se structurase într-o linie rigid verticală, care pleca de la Cristos la Papa, de la Papa la episcopi, de la episcopi la parohi, și de la parohi la popor. Pe vremea aceea nu exista prea mult schimb de experiență ori comunicare reciprocă, nici între Biserică și Biserică, nici între categorie și categorie din aceeași Biserică; credincioșii nu aveau prea multe contacte cu episcopul lor și nici episcopul cu propriul lui popor; el ajungea la popor numai prin reprezentanța parohilor. Însă lucrul cel mai grav era lipsa unui contact cu poporul lui Dumnezeu. Se răspândise, fie și numai în teorie, convingerea că Dumnezeu nu face nimic în Biserică decât numai prin acea serie de intermediari: Papa, episcopi, preoți. Toate așa numitele “canale ale harului” (sacramente, cuvântul lui Dumnezeu, etc.) treceau prin ei. Păstorii, în această viziune, erau considerați ca reprezentanții lui Dumnezeu pe lângă popor, ca reprezentanți ai poporului pe lângă Dumnezeu, și ca reprezentanți ai Bisericii pe lângă puterile civile. Practic laicul era exclus de la orice participare la deciziile Bisericii. Exista un fel de procură la toate nivelele, chiar și cu Dumnezeu: preoții cred, se roagă, celebrează liturghii pentru popor; poporul plătește liturghii, plătește rugăciuni, dă bani clerului, preoților, și crede că în felul acesta și-a aranjat conștiința cum nici nu se poate mai bine. Asemenea lucruri nu trebuiesc generalizate, dar nici nu se poate tăgădui că de foarte multe ori se întâmplă întocmai.

Acest tipar de Biserică, bazat pe reprezentanță, Conciliul Vatican II a început să îl înlocuiască cu modelul bazat pe participare directă, demonstrând acest lucru în diferite feluri și ocazii. Convingerea este că Dumnezeu nu lucrează numai într-o anumită direcție – de sus în jos – ci și invers: de jos în sus. Cu multitudinea și varietatea harurilor și a slujirilor pe care Duhul Sfânt le inspiră direct în viața concretă și de toate zilele a Bisericii, avem o bogăție imensă în folosul întregii Biserici. Dacă în sacramente avem bogăția patrimoniului comun de haruri (a căror împărțitoare este ierarhia), care trece în fiecare credincios, în haruri însă, bogăția fiecărui credincios trece în patrimoniul comun. Ierarhiei îi revine sarcina de a deosebi și de a autentifica harurile, și nu de a le crea.

În multe comunități apare un cu totul alt raport între episcop, preoți și credincioși, care nu mai este vertical ci triunghiular (în triunghi fiecare unghi este în legătură cu celelalte două); fiecare dintre cele trei componente este într-un raport direct cu celelalte două; fiecare dă și primește. Convingerea de a fi, la un anumit nivel, cu toții frați, cu toții ucenici ai Unicului Învățător, se bazează pe faptul de a fi, la un alt nivel, unii “Biserica învățătoare”, alții “Biserica ascultătoare”. Comunitatea eclesială nu constă în faptul că toți credincioșii sunt în relații bune cu parohul, sau parohul, la rândul său, este în comuniune cu episcopul și episcopul cu Papa, ci în faptul că toți sunt și se simt în comuniune cu toți; în comunitate fiecare membru în parte este responsabil de întreaga comunitate. Atunci când Biserica trece prin mari încercări sau persecuții, existența sau inexistența unei puternice legături între ierarhie și popor este aceea care decide supraviețuirea sau nimicirea unei Biserici, așa cum se observă în cursul istoriei.

În felul acesta va dispărea oare ideea sau oficiul ierarhiei? Nu. Oficiul ierarhiei este redescoperit în adevărata sa semnificație. În tot Noul Testament nu se spune nici un cuvânt despre ierarhie; acolo unde ne-am aștepta la așa ceva (ca în Scrisoarea către Efeseni 4,11), în loc de “ierarhie” aflăm “diakonia”, adică slujire. Apostolii, păstorii și învățătorii se află în slujba comunității. Apostolii sunt slujitorii lui Cristos și administratorii misterelor Sale.

Este surprinzător, însă foarte adevărat: în comunitatea în care s-a început a se trăi acest nou mod de prezență a păstorului, importanța sa nu a scăzut, ci s-a dezvoltat. Poporul simte o mai mare necesitate de slujire sacerdotală; îl iubește mai mult pe preot – bineînțeles, atunci când el își iubește toți enoriașii fără părtinire – și este mai dispus a asculta de propriul păstor. Apoi, a concelebra Sfânta Liturghie alături de episcop este cu adevărat un eveniment. Episcopul nu mai este numit cu titlurile de: Excelență, Înalt Preasfințite etc., ci pur și simplu “frate” sau “părinte”, dar cu toate acestea se observă un mai profund sentiment de reverență și de dragoste, cu totul altul, diferit de sentimentele lumii care se bazează pe rang. Este și natural să fie așa: într-un organism reactivat, noua vivacitate a tuturor mădularelor nu anulează importanța nici unui mădular, și o respectă pentru că îl stimulează să poată produce mai mult.

Prin aceasta păstorii imită stilul lui Dumnezeu de a lucra cu oamenii. Dumnezeu, cu toate că ar fi putut, nu a dorit să facă totul singur, lăsându-i pasivi pe destinatarii mântuirii, ci i-a făcut colaboratori ai Săi, i-a făcut părtași și coresponsabili. Preotul care a înțeles aceasta nu se substituie pe sine laicilor întru toate, nici chiar în administrarea bunurilor, ci caută mai degrabă a descoperi multiplele energii spirituale și haruri turnate de Duhul Sfânt printre credincioșii săi, spre a le pune în slujba întregii comunități, devenind în felul acesta un adevărat colaborator la bucuria și bunăstarea poporului.

Această misiune își are momentul ei culminant chiar acum în Sfânta Împărtășanie. Consacrând pâinea și vinul, preotul, care îl reprezintă pe episcop, împreună cu tot poporul reunit în jurul lui, prin puterea Duhului Sfânt care se coboară asupra darurilor, face ca această amintire să se transforme în prezență și prezența lui Isus să se transforme în bucurie: “Vă voi vedea din nou și inima voastră se va bucura”.

 

* * *

 

Provocări pentru predică (d. V-a de peste an)

Autor: pr. Cristinel Fodor
Copyright: Predici.cnet.ro

Cum își aleg patronii astăzi salariații? (descriere…)

Dacă te-ar fi rugat Isus pe tine să-i alegi pe apostoli unde i-ai fi căutat?

Evanghelia de azi ne spune că primii trei apostoli chemați de Isus sunt simpli pescari dintre care Petru, simțindu-se nevrednic de un astfel de privilegiu, nu ezită să mărturisească: “Doamne, îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos” (Lc 5,8).

În fața lui Dumnezeu omul se vede nevrednic, se teme să stea în fața Celui Sfânt. Așa se întâmplă și cu Isaia în prima lectură: “Sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate”, cu Paul în lectura a doua: “Ultimului dintre toți, ca unui născut înainte de vreme, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt ultimul dintre apostoli, care nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am persecutat Biserica lui Dumnezeu”.

Asta înseamnă că a se considera păcătos nu-l împiedică pe nimeni de a fi iubit de Isus și de a fi introdus în cercul acelora care vor să-l urmeze. Dumnezeu nu-i cheamă neapărat pe cei “curați” ci pe cei pe care-i vrea. Și astăzi Dumnezeu spune: “Pe cine voi trimite?”

Nu te descuraja dacă și tu, asemenea lui Petru, te simți încărcat de păcate și în același timp dorești să stai cu el, să-l iei ca învățător. Pe Isus nu-l interesează ceea ce ai fost, ceea ce ești, ci ceea ce ai dori să fii începând din clipa aceasta… dacă ai vrea. Ce-i vei răspunde? “Trimite-mă pe mine”? sau îl vei ruga să trimită pe altcineva?

Dumnezeu se apleacă asupra omului, îi arată bunătatea sa, încrederea sa, îi dă curaj, har: și lui Petru (“Nu te teme”) și lui Isaia (“Păcatul tău a fost ispășit”) și lui Paul (“Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt”). În general Dumnezeu îi cheamă pentru o misiune pe cei păcătoși. Cel care a fost iertat se simte entuziasmat și plin de recunoștință față de Dumnezeu, binefăcătorul său: cui i s-a iertat mult, iubește mult. Cel convertit va fi plin de credință pentru că a experimentat harul lui Dumnezeu, va fi credibil în fața altora, a acelora cu care a împărțit mai înainte păcatul, iar acum vrea să împartă harul.

Lecturile de astăzi vorbesc despre vocație.

Toată biblia este o carte a vocațiilor, deoarece viața omenească este vocație. Vrând nevrând ne naștem cu o vocație, chiar dacă unii nu simt că Dumnezeu are un plan de iubire cu ei. Câte surprize nu-i fac oamenii lui Dumnezeu, folosindu-se de libertatea pe care au primit-o!

Cel care crede este conștient că are o vocație de la Dumnezeu.

“Atunci, trebuie să mă fac preot sau călugăriță?” Din păcate mulți cred aceasta și de aceea într-o Biserică misionară sunt puțini misionari, într-o Biserică apostolică sunt puțini apostoli.

Părinții sfintei Tereza de Lisieux au crezut că sunt chemați la viața călugărească, în schimb Dumnezeu i-a scos din mănăstire și i-a pregătit ca din unirea lor în căsătorie să se nască cea mai mare sfântă a vremurilor noastre. Dumnezeu îi fixează fiecăruia calea sa și-i încredințează fiecăruia locul său în marele complex al Bisericii.

O a doua învățătură pe care o scoatem din evanghelia de azi e cuprinsă în cuvintele din versetul 11: “După ce au dus bărcile la mal, părăsind toate, l-au urmat pe el”.

Ce vrea să spună Luca prin “a părăsi toate și a-l urma pe Isus”?

E suficient să ne îndreptăm atenția asupra primei și fundamentalei datorii a oricărui ucenic al lui Isus care este indicat sub forma unei întrebări în Lc 6,46: “De ce mă numiți «Doamne, Doamne» și nu faceți ce vă spun?” A fi ucenici ai lui Isus trebuie să ascultăm și să punem în practică cuvântul său.

Suntem în Anul sfintei scripturi. Cu atât mai mult să trecem de la vorbe la fapte și să arătăm că suntem ucenicii lui Cristos.

Cine primește chemarea lui Dumnezeu e transformat, viața capătă o nouă dimensiune: “părăsind toate l-au urmat”… “Iată-mă, trimite-mă pe mine”… “Harul lui pentru mine nu a devenit zadarnic, dimpotrivă, am lucrat mai mult decât ei toți, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine”. Fiecare creștin este un “trimis”, un “martor”, are un mandat de a vesti cuvântul lui Dumnezeu prin viața sa. Dobândim dreptul de a deveni ucenici ai lui Isus în măsura în care traducem în fapte îndemnul inscripționat pe ușile catedralei din Lübeck:

Mă numiți Mântuitor, dar nu vă lăsați mântuiți.
Mă numiți Lumină, dar nu vreți să fiți luminați de mine.
Mă numiți Cale, dar nu mă urmați.
Mă numiți Viață, dar nu mă doriți.
Mă numiți Învățător, dar nu mă ascultați.
Mă numiți Înțelepciune, dar nu mă întrebați.
Mă numiți Domn, dar nu mă slujiți.
Mă numiți Atotputernic, dar nu vă încredeți în mine.
Dacă într-o zi nu vă voi recunoaște, să nu vă mirați.

A fi ucenicii lui Isus înseamnă, în definitiv, o viață pentru Dumnezeu, a recunoaște în el pe Mântuitorul și a ne lăsa mântuiți; a-l numi Lumină și a ne lăsa luminați de el; a-l numi Cale și a-l urma; a-l numi Viață și a-l dori; a-l numi Învățător și a-l asculta; a-l numi Înțelepciune și a-l întreba; a-l numi Domn și a-l sluji; a-l numi Atotputernic și a ne încrede orbește în el.

Ce vrei mai mult?

Curaj! “Înaintează în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit!”

Doamne, nu părăsi lucrarea mâinilor tale!

 

* * *

 

Duminica a 5-a de peste an

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Cineva care este dispus să plece

“Am auzit glasul Domnului întrebând: “Pe cine să trimit, și cine va merge pentru noi?” Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă” (Is. ?, 1-8)

“În cele din urmă, mi s-a arătat și mie ca unei stârpituri, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu” (1Cor. 15, 1-11)

“… Isus i-a spus lui Simon: “Nu-ți fie teamă, de acum încolo vei fi pescar de oameni” (Lc. 5, 1-11)

Chiar și Cuvântul poate fi protagonist

În povestirea solemnă a chemării lui Isaia, ceea ce mă impresionează mai mult este strigătul final: “Iată-mă, trimite-mă!” Promptitudinea, disponibilitatea, entuziasmul, lipsa de calcule. Nu pot trece cu vederea nici reversul medaliei, care mă interesează de aproape. Mă voi explica printr-o povestire extrasă dintr-o călătorie în Japonia. Îmi petreceam ore întregi admirând templele Sintoiste cu coridoarele lor vaste. Ceea ce m-a mirat mai mult au fost plantele înflorite, din hârtie și acel număr mare de bilețele atârnate de ramurile acestor plante. Și, din când în când, câte un evlavios, care adăuga pe furiș floricica lui de hârtie.

Despre ce era vorba? Asta am descoperit ceva mai târziu. Credincioșii se apropiau de un fel de oblon, unde, în schimbul unei modeste sume de bani, primeau de la preoți răspunsul divinității referitoare la viața lor, scris pe o bucată de hârtie. După aceea, se retrăgeau într-un colț și citeau cu atenție acel răspuns. Când răspunsul era favorabil și-l puneau în buzunar, vădit satisfăcuți. Dar dacă răspunsul nu le era pe plac, bilețelul era împăturit într-un anumit fel și era atârnat pe una din plantele din incinta templului. Acesta însemna un fel de refuz, o nerecunoaștere a unei sentințe nefavorabile, din care cauză mesajul era retrimis expeditorului.

Eu mă distram urmărind mai ales gesturile acelora care-și rețineau bilețelul cu răspunsul favorabil al divinității. După câteva ore de observații, acum eram în stare de a recunoaște după trăsăturile feței celui interesat, dacă destinatarul își reținea biletul sau apuca în direcția copacilor înfloriți. Aici gluma nu are nici un rost, pentru că și în viața noastră a tuturor există “copacul refuzurilor”. În fiecare dimineață ar trebui să ne prezentăm înaintea Domnului, nu pentru a obține o prorocie referitoare la viitorul nostru, ci cu scopul de a primi porunci pentru ziua respectivă. Ce anume vrea El de la mine. Ceea ce așteaptă de la mine, de la noi. Suntem creștini, deci, trebuie să fim totdeauna la dispoziția Lui în vederea unei anumite misiuni. Obligații plăcute și altele mai puțin plăcute… Propuneri simpatice și altele prea puțin simpatice.

Domnul, așa cum este imprevizibil în hotărârile Sale, tot la fel de imprevizibil este și atunci când încredințează misiuni zilnice. Deseori ne cere să facem anumite lucruri la care nici nu ne-am fi așteptat, și pe care nici nu le-am fi dorit. Cuvântul care îmi este adresat mie, personal, nu conține niciodată numai o simplă mângâiere sau o informație, care să-mi satisfacă curiozitatea. Cuvântul acesta este totdeauna un cuvânt incomod. Dumnezeu nu încurajează niciodată, ci apare teribil de exigent. Nu cere niciodată numai niște simple bagatele. Pretinde lucruri serioase hotărâtoare.

Și iată că aici apare ispita copacului refuzurilor. Ceea ce nu-mi place, ceea ce costă, ceea ce neliniștește prea mult, toate acestea sunt ispitite ce le atârnă acolo, pe acel copac… Dacă la sfârșitul zilei mă gândesc serios asupra tuturor obligațiilor neîmplinite, abia atunci îmi dau seama că acel copac al refuzurilor, este prea încărcat cu angajamente și cu hotărâri care nu au fost duse la îndeplinire. Tocmai acele lucruri la care Dumnezeu ține atât de mult, întrucât erau mai grele, au fost uitate sau trecute cu vederea, neluate în considerație.

Voința Lui era de a merge pe calea cea mai grea. Însă eu am apucat cu cea mai mare grabă pe calea ușurătății. Și din cauza alegerii numai a acelor obligații, care să nu mă incomodeze prea mult, o sfârșesc prin a lipsi la întâlnirile hotărâtoare ale vieții. Sunt bolnav pentru că aleg totdeauna numai acele lucruri care nu-mi fac prea mult rău. Atunci când El vrea să știe precis: “Pe cine să-l trimit?” Și dacă mă aflu prin preajma Lui, fără putința de a mă face nevăzut, atunci îmi iau inima în dinți, înaintez cu pași șovăitori, și oarecum mai mult bâlbâit îi spun: “Dacă nu-i altul, iată-mă trimite-mă pe mine, dar numai cu condiția ca acolo unde mă trimiți să nu dau peste prea multe necazuri!”

În Evanghelia de astăzi putem distinge trei tablouri, cu unul și același subiect: “Puterea Cuvântului”. Mai întâi îl vedem pe Cristos care vestește Cuvântul mulțimii adunată pe malul mării. El predică dintr-o barcă. În al doilea rând Isus îi roagă pe ucenici să mai încerce odată, cu toată truda de peste noapte când nu prinseseră nimic; acum ei cred Cuvântul Său. Iar în cele din urmă, Isus face din Petru un pescar de oameni, vestitor al Evangheliei. Să ne oprim o clipă asupra celui de-al doilea tablou.

Când cuvintele deziluziilor noastre încetează, atunci se aude glasul Lui imperios: “Depărteaz-o la adânc…”, și aruncați-vă mrejele. Credința în cuvântul acela este răsplătită din belșug. Totuși minunea nu constă în plasa plină cu pești, ci s-a săvârșit în clipa când Petru a pronunțat acele cuvinte: “Dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” Și așa a și făcut. Exact aici se află minunea, în faptul că a aruncat mrejele numai după Cuvântul Său. Noi vom fi în câștig chiar și atunci când vom fi cu mâinile goale, atâta vreme cât ne încredem în Cuvântul Său și ascultăm de poruncile Lui.

Și iată acum cel de-al treilea tablou: “De acum încolo vei fi pescar de oameni”. Încă un cuvânt imperios, care modifică destinul unui om, al unei persoane. Tocmai acum, când Petru a descoperit trucul, adică taina pescuitului, trebuie să-și părăsească meseria. Va fi pescar de oameni! Aici este vorba de o formulă ambiguă, a cărei semnificație o vom înțelege pe parcurs. Îmi vine în minte imaginea “răbdării” și a “așteptării”. Aici se impune și o precizare. Aici nu este vorba de a ademeni, de a înșela, a momi, a captura…, ci de a arunca mrejele, de a ieși la larg, pentru că adevărata cucerire apostolică este darul libertății. Și încă o observație. Înainte de pescuirea minunată, Petru îi spune lui Isus: “Învățătorule”, iar după pescuire îl numește pe Isus “Domn”. Asta înseamnă că mai întâi ascultă și numai după aceea îi descoperă prezența.

Sfântul Paul, subliniază cele două vorbe, pe care trebuie să-l conjuge apostolul (și fiecare creștin este un apostol, un trimis, un misionar) primire – transmitere. Cuvântul primit și transmis, acceptat și predicat, formează o comunitate al cărui “Crez”, se rezumă în puține cuvinte: Viața pământească, Moartea și Învierea lui Cristos. Referindu-se la propria viață a apostolului, Sfântul Paul, evidențiază următoarele elemente ale chemării: – inițiativa divină (“Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt.”); – răspunsul omului (“Harul său nu a fost zadarnic în mine.”); – coincidența dintre chemare și misiune (“Deci, să predicăm!”).

În toate chemările din cele trei lecturi, omul care este chemat, își descoperă propria lui nedestoinicie, păcatul și propria-i ticăloșie. Isaia în fața Sfântului exclamă: “Sunt pierdut, pentru că sunt un om cu buzele spurcate.” Sfântul Paul se recunoaște ca un fel de stârpitură, la gândul că mai înainte persecutase Biserica lui Dumnezeu. Petru îl roagă pe Domnul: “Depărtează-te de la mine Doamne, pentru că om păcătos sunt eu!” Însă Domnul, atunci când vrea să aleagă pe cineva și să-l trimită, nu-i examinează virtuțile, ci are în vedere numai disponibilitatea lui, ascultarea.

 

* * *

 

Nu te teme, de-acum încolo vei fi pescar de oameni

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Predica de azi se poate intitula Pe urmele lui Isus de la Nazaret la lacul Genezaret.

Unii predicatori vorbesc despre un insucces al lui Isus în localitatea natală, Nazaret (Dum. trecută). Cred că nu putem vorbi despre insuccese în viața Mântuitorului. Succesul iubirii divine este garantat întotdeauna (cf. Is 55,10 ș.u.).

Pentru a-l predica pe Cristos, este necesar să-l cunoaștem. Ca să-l cunoaștem pe Cristos este necesar ca el să ni se reveleze. Pe Cristos nu-l putem atinge cu silogismele noastre, nu-l putem argumenta conform logicii umane, fiindcă acțiunea lui prin care ni se descoperă este un act liber și întotdeauna surprinzător, imprevizibil, dumnezeiesc. În fața imprevizibilului omul experimentează întotdeauna un sentiment de teamă.

Pentru evrei, dar nu numai pentru ei, marea, întinderea imensă a apelor, constituia un obiect de frică: era considerată locuința duhurilor rele, a forțelor obscure.

Toate trei lecturile de azi au câte o mare specifică, în fața cărora omul este cuprins de frică. În prima lectură (Is 6,1-2a. 3-8) “Dumnezeu” este marea necunoscută în fața căreia tremură profetul Isaia; în lectura a II-a (1Cor 15,1-11) “moartea” este marea necunoscută în fața căreia tremurau corintenii (și nu numai); în sfânta evanghelie de azi (Lc 5,1-11) “Isus” însuși este marea necunoscută în fața căruia tremură de frică Simon-Petru.

Frica a intrat în lume prin păcat (cf. Gen 3,10). Fiecare lectură oferă un remediu contra păcatului. Prima lectură oferă cărbunele aprins de pe jertfelnic; lectura a doua oferă pe Cristos mort pentru păcatele noastre, dar “înviat”; (el fiind de fapt “cărbunele aprins de pe jertfelnic” și pe care Saul l-a văzut strălucind mai puternic decât soarele pe drumul Damascului și a experimentat curățirea de păcate); evanghelia oferă ca remediu recunoașterea smerită a propriilor păcate: “Sunt om păcătos”, la care Isus îi răspunde: “Nu te teme!”.

Numai curățat de păcate omul poate contempla marea cea mare, pe Dumnezeu în chipul său, care este omul, pe care Dumnezeu însuși l-a încununat cu măreție și slavă și l-a pus cu puțin mai prejos de îngeri (cf. Evr 2,7; Ps 8,6).

Isaia ajunge să înțeleagă sfințenia și transcendența lui Dumnezeu din simbolismul liturgic. Ceea ce profetul contempla pe timpul unei sărbători de întronizare sau aniversare va constitui pentru el chemarea profetică și mijlocul cel mai potrivit pentru a transmite experiența sa interioară atât de profundă și altor generații. Măreția lui Iahve se reflectă în regele de pe tron, a cărui putere, identificată prin poalele lungi ale mantiei sale, este imaginată atât de mare încât poate acoperi întreg pământul. Prezența sa umple toate ca fumul de tămâie templul. În fața lui toate zeitățile mitologice, reprezentate de serafimii care stau deasupra arcăi, se închinau recunoscându-i sfințenia în grad superlativ: de trei ori sfânt. Din această viziune putem înțelege viața și eroismul activității profetice a lui Isaia, fiindcă mereu l-a simțit pe Dumnezeu aproape (cf. CBL pag. 570).

Oricine îl poate simți astfel pe Dumnezeu, dacă își lasă buzele curățate de “cărbunele aprins de pe altar”.

Simon-Petru contemplă sfințenia cuvântului lui Dumnezeu care izvora de pe buzele lui Cristos și ajunge “pescar de oameni”, apostol.

Cuvântul lui Isus trece pe deasupra apelor lacului Genezaret, așa cum Duhul lui Dumnezeu plutea pe deasupra apelor la începutul creației, prevestind apariția unei lumi noi (Gen 1,2). Însuși numele de Genezaret ne duce cu gândul la geneză, care înseamnă facere. Desigur că Isus nu învăța mulțimile cum să pescuiască, să păzească turmele sau să lucreze pământul, dar cum să împlinească Legea lui Moise, pe care el a venit să o desăvârșească (cf. Mt 5,17-19). Petru ascultă cuvântul Domnului care îl face, în mod surprinzător, ascultător față de cvasi imposibil: să pescuiască și să prindă în plină zi ceea ce n-a prins noaptea, când era de prins. Ascultarea cerută de Isus n-a avut ca scop esențial “mulțimea peștilor”, ci o recunoaștere sinceră din partea lui Petru, izvorâtă din pătrunderea în marea necunoscută, că este om păcătos. Oare nu din cauza aceasta l-a cuprins frica?…

Ca și la Nazaret, tot așa la Genezaret, Isus acționează cu aceeași iubire, dar de fiecare dată în mod imprevizibil. Eliberându-l de teama propriului “eu” păcătos, Isus îi dă o carismă pe care Petru o va folosi spre binele tuturor: de a fi pescar de oameni.

Și iarăși un fapt imprevizibil: cuvântul abia ascultat realizează instantaneu prinderea peștilor și pescuirea oamenilor: Simon face semn tovarășilor săi din cealaltă barcă în care se aflau Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, să vină și să-l ajute.

Nici nu-și dădea seama că gestul său constituia deja o mare pescuire de oameni: Iacob și Ioan vin la chemarea lui Petru, dar lasă toate și rămân cu Isus. Da, gestul lui Petru constituie istoria multor chemări la preoție și apostolat: tinerii, atrași de bunăstarea unuia sau altuia dintre preoți, vin la seminar, unde, cunoscându-l pe Isus, lasă toate și-l urmează asemenea vrednicilor apostoli de la pescuirea minunată.

Corintenilor, deși creștini, dar nu de prea mult timp, moartea le tăia elanul muncii spirituale. Urmările păcatelor din păgânism continuau să-și spună cuvântul, cel puțin în unii care, influențați de filozofia elenistică, continuau să-și pună problema învierii ca fapt imposibil de conciliat cu experiența de fiecare zi: Morții se duc, dar nu se mai întorc. Sau: Dacă vor învia, cu ce fel de trup?

Învățătura despre înviere este cheia de boltă a gândului religios al lui Paul. Datorită faptului că Dumnezeu a creat toate și a constatat că sunt foarte bune (cf. Gen 1,31), că atunci când moartea a intrat în lume din cauza păcatului și a început să facă ravagii, el i-a dat speranța unei lumi noi prin victoria asupra șarpelui viclean (cf. Gen 3,15), această speranță după “un pământ nou și un cer nou” (2Pt 3,13) se va realiza, fiindcă învierea, deși nu intră în logica umană, intră în logica divină a iubirii față de opera mâinilor sale și ne-a dat dovada ei în Cristos. Sfântul Paul inițiază o formă catehetică, un fel de credo în care se afirmă credința în învierea lui Cristos care a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor, a fost înmormântat și a înviat a treia zi, după Scripturi. Ca dovadă, apostolul adaugă unele apariții ale lui Cristos care nu sunt menționate în evanghelii. Este impresionantă apariția lui Isus înviat la cei peste cinci sute de frați, dintre care mulți trăiesc încă și pot fi contactați. Faptul că însuși sfântul Paul l-a văzut pe Isus înviat în strălucirea de pe drumul Damascului este menționat în ultimul rând, dar nu-i de valoare mai mică, fiindcă acest cărbune de pe jertfelnic a devenit focul curățitor și începutul noii sale vieți, constituie mărturia vie a învierii lui Isus din mijlocul lor (cf. CBL pag. 1614).

Corintenii sunt chemați să contemple în Paul măreția operei cuvântului lui Cristos. Contemplând moartea și învierea lui Cristos în apostolul Paul, corintenii pot ajunge “pești” în barca lui Petru, adică fii ai lui Dumnezeu.

Și nouă ni se adresează această chemare întreită de a-l adora pe Dumnezeu în măreția templului creației, în măreția iubirii care este în Cristos euharisticul care ni se oferă ca hrană, pentru a rămâne “pești” în barca lui Petru, (acest termen de pește, în limba greacă se traduce prin ihtius și primii creștini din perioada persecuțiilor se recunoșteau între ei prin semnul “peștelui”, ihtius, ale cărui inițiale formau următoarea propoziție: Jesus Hristos Theu Hios Soter, adică Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitor), și în al treilea rând suntem chemați să contemplăm moartea și învierea lui Cristos în apostolul Paul însuși. Numai contemplând lucrările minunate ale Domnului putem ajunge “pești” – Ihtius – Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitor, pentru că el este acela care ne curăță de păcatele noastre și ne face fii ai lui Dumnezeu.

Câți corinteni au avut încredere în mărturia lui Paul și au contemplat în el măreția morții și învierii lui Cristos?

Deși antifona următoare este pusă la începutul sfintei Liturghii de azi, o repet acum, la sfârșitul predicii ca pe o chemare divină: “Veniți să-l adorăm pe Dumnezeu, să ne plecăm înaintea Domnului, care ne-a creat; căci el este Domnul Dumnezeul nostru!” (Ps 94,6-7). Amin.

 

* * *

 

Duminica a V-a de peste an

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Într-o zi Mons. Loris Capovilla, secretarul papei Ioan al XXIII-lea, când era episcop de Chieti, a făcut o vizită neașteptată într-un sătuc.

S-a dus la școală pentru a-i saluta pe copii.

A vorbit și despre chemarea la preoție, comentând fraza lui Isus: “Vă voi face pescari de oameni”.

În acest timp, un elev și-a scos pachețelul din geantă și a spus: “Preasfințite, vreți un păstrăv pescuit de mine?”

Emoționat, prelatul a acceptat.

După câteva zile, la episcopie a sosit o scrisoare. Era semnată de elev. Spunea: “Aș vrea să ne mai întâlnim, pentru că mă simt bine cu preasfinția voastră, ca și cu mama mea. Am înțeles că sunteți un mare pescar de suflete și eu… un mic pescar de păstrăvi. De aceea, ne înțelegem” (Din La stampa, 03.10.1971).

2. Tema

Isus vrea să-i adune pe toți oamenii în iubirea Tatălui.

3. Mesajul zilei

Dumnezeu vrea să le mărturisească tuturor iubirea sa.

- Dumnezeu este atât de mare, este Regele universului, ne umple de uimire.

- Dumnezeu este atât de bun, acoperă cu mantia sa de glorie tot pământul.

- Dar Dumnezeu este “diferit” de noi, este “din cer”, este preasfânt (de trei ori sfânt).

- De aceea, nu-l vedem. De aceea, nu-l auzim. De aceea, îl rugăm spunându-i: “Dumnezeule, fă-te auzit, fă-te văzut!”

- Și el a devenit vizibil, s-a făcut auzit prin Isus, devenit om. Isus, cu brațele deschise în iesle, ne spune: “Dumnezeu vă iubește!”

- Isus, cu inima încă deschisă după înviere, ne spune: “Dumnezeu vă iubește întotdeauna!” Petru, apostolii, Paul etc. l-au auzit, l-au văzut (cf. a doua lectură).

- În Evanghelia de astăzi, Isus în barcă – atât de multă era lumea care voia să-l asculte – este învățător: învață că Dumnezeu este Tată și vrea să-i primească pe toți fiii săi în brațe, așa cum mreaja adună atâția pești.

Dumnezeu vrea ca să ajungă și la noi mesajul său de iubire. Cum? Cum ne transmite Dumnezeu mesajul iubirii sale?

- Prin televizor, de la stația de emisie din cer? Nu, pentru că nu-i place să fie departe de noi.

- Prin telefon? Ar putea să ne spună foarte multe, dar nu ar putea să ne ofere darurile sale.

- Prin poștă? Ar fi prea puțin, ceva rece. În prima lectură am auzit că Dumnezeu îl trimite pe Isaia să ducă vestea iubirii sale.

- În Evanghelie am auzit că Isus îi trimite pe apostoli să-i adune pe toți oamenii în mreaja iubirii lui Dumnezeu. Cu ajutorul lui Isus, apostolii au adunat mulți oameni în casa lui Dumnezeu; dar acum nici apostolii nu mai sunt. Așadar, cum își mai face auzit Dumnezeu glasul, cum își mai trimite darurile? Prin cei care ne vorbesc în numele lui Dumnezeu, adică ne spun cuvinte pline de adevăr, pline de iubire: mama, tata, învățătorii buni, prietenii buni.

- Dar, pentru că aceștia uită deseori să ne spună ceea ce ne-a revelat și vrea de la noi Isus, să ne spună că Dumnezeu ne iubește, Isus însuși ne trimite mesageri deosebiți, “poștași” extraordinari care au buzele purificate (cf. prima lectură), care părăsesc totul pentru a-l sluji pe Dumnezeu (cf. Evanghelia).

- Și astăzi glasul părintesc al lui Dumnezeu ne spune: “Pe cine voi trimite și cine va merge pentru noi?” Mulți copii îi răspund lui Dumnezeu asemenea lui Isaia; primesc invitația lui Isus, asemenea apostolilor. Tu ce i-ai răspunde Domnului dacă te-ar chema?

4. Exemple

a) Isus caută copii pentru a-i trimite să vestească iubirea lui.

Un rege, voind să trimită un reprezentant în țara pe care abia o cucerise, i-a adunat pe cei mai fideli dintre ai săi și a spus că trebuia să aleagă dintre ei pe cel care ar fi capabil să-l reprezinte în modul cel mai eficient în mijlocul acelui popor.

După ce adunarea s-a dizolvat, imediat toți candidații au început să lucreze. În ziua fixată, unul după altul s-au înfățișat în fața regelui.

Primul a expus un minunat tablou al regelui. Al doilea a arătat o reproducere perfectă a coroanei regelui și a sceptrului său; al treilea a adus haine identice cu ale maiestății sale; al patrulea a scos dintr-o ladă câteva piese valoroase din tezaurul regal; al cincilea a explicat o hartă geografică cu toate cuceririle regelui; al șaselea a prezentat un sul cu legile emise de maiestatea sa.

Ultimul, cel mai tânăr, s-a prezentat cu mâinile goale. Regele a spus: “Tu cum m-ai reprezenta în mijlocul acelui popor?” Tânărul a zâmbit și a răspuns: “Mâinile mele, rege, sunt goale, dar inima mea este plină de tine. Încă de mic ți-am fost alături și am învățat totul de la tine; privindu-mă, te vor recunoaște pe tine”.

Regele a recunoscut în tânărul paj un alt el însuși și l-a ales.

Dacă încă de mic îl vei cunoaște pe Isus și vei căuta să-l imiți pentru a te asemăna tot mai mult cu el, te va putea trimite la persoane pe care încă nu-l cunosc sau au uitat de el și de propria lor mântuire.

b) “Eram în Vietnam – povestește fondatorul mișcării Emaus – unde se năștea o comunitate mică de comercianți de haine vechi. Într-un cartier cu faimă proastă din Saigon erau multe mame disperate din cauza războiului care nu se mai termina. Multe dinte ele erau prostituate.

Într-un mediu atât de nefericit trăiau și munceau câteva mici surori ale lui Isus. Una dintre aceste mame i-a spus surorii: «Cum este posibil ca tu, care ai o situație mai bună decât a noastră, să nu ai mai mulți bani decât noi, nu ai nici o bucurie umană, nu ai familie, nu ai copii, dar ești mereu bucuroasă. Cum este posibil?»

Și mica soră vietnameză a răspuns după o clipă de tăcere: «Înțelegi? Bucuria mea este să știu că sunt iubită de cel pe care îl iubesc».

O! Dacă am fi capabili să-i convingem pe toți că sunt iubiți și că toți sunt capabili să iubească, ne-am îndeplini cu adevărat misiunea și toți am fi deja mici misionari”.

c) Fericiți.

Fericiți sunt cei care îi dau lui Isus o față, răspândind iubirea sa în lume.

Fericiți sunt cei care îi dăruiesc mâinile lui Isus, făcând bine fraților.

Fericiți sunt cei care îi dăruiesc gura lui Isus; vestesc cuvântul și iau apărarea celor săraci.

Fericiți sunt cei care îi dăruiesc ochii lui Isus: îi privesc cu bunăvoință pe frații pe care îi întâlnesc în drum.

Fericiți sunt cei care îi dăruiesc urechile lui Isus; ascultă cuvântul său și pe cel al celor care cer ajutor.

Fericiți sunt cei care îi dau lui Isus inima; fac din iubire legea vieții lor.

Fericiți sunt cei care îi dăruiesc lui Isus picioarele: merg pe străzi pentru a consola, lumina și iubi pe cei mai mici.

Fericiți sunt cei care descoperă fața lui Isus; reflectă frumusețea și sfințenia sa în viața lor (Misionarele laice ale sfântului Paul).

 

* * *

 

Duminica a 5-a de peste an Ciclul C (lectio divina)

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Luca 5,1-11

O pescuire minunată

1 În acel timp, Isus se afla pe malul lacului Genezaret; lumea se îmbulzea în jurul lui, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. 2 Isus a văzut două bărci trase la malul lacului; pescarii coborâseră din ele și-și spălau mrejele. 3 Isus s-a urcat într-una din bărci, care era a lui Simon și l-a rugat să o îndepărteze puțin de țărm. S-a așezat1 și din barcă a început să învețe mulțimile.

4 Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon:

- Înaintează în larg și aruncați-vă mrejele pentru pescuit.

5 Simon i-a răspuns:

- Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nu am prins nimic; dar dacă poruncești tu, voi arunca din nou mrejele.

6 Așa au făcut și au prins o mulțime mare de pești, încât li se rupeau mrejele. 7 Atunci au făcut semn tovarășilor lor din cealaltă barcă să vină și să-i ajute. Aceștia au venit și au umplut amândouă bărcile până într-atât încât erau să se scufunde.

8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus și i-a zis:

- Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos!

9-10 Căci groaza și uimirea i-a cuprins pe el și pe însoțitorii săi în fața mulțimii de pești pe care îi prinseseră; la fel și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, tovarășii lui Petru. Isus i-a spus lui Simon:

- Nu te teme: de acum înainte vei fi pescar de oameni!

11 Atunci au adus bărcile la mal și, lăsând toate, l-au urmat pe Isus.

_________________________________________________________________________________

1 5,3 S-a așezat: În epoca lui Isus, învățătorii obișnuiau să se așeze pentru a învăța.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

După începutul solemn al ministeriului său și după câteva vindecări în diferite locuri, la începutul capitolului 5 Isus va realiza o pescuire minunată la care îi va chema să-l urmeze pe primii patru discipoli ai săi.

Viața din zona orientală a Galileii se realiza în funcție de lacul care poartă același nume (numit și al Tiberiadei sau Genezaret). Acolo Isus învață mulțimea. Adunându-se multă lume, Domnul decide să folosească una din bărcile care erau trase la mal. Se așează în barcă și de acolo realizează proclamarea Împărăției. După ce a terminat învățătura, Isus îi spune lui Petru, proprietarul bărcii, să înainteze în larg pentru a pescui (literalmente: “înaintează în larg și aruncă-ți mrejele”). Petru, un pic surprins, îi răspunde Domnului că toată noaptea s-au trudit să pescuiască și nu au avut rezultate bune. Dacă noaptea nu au pescuit, cu atât mai puțin vor pescui dimineața sau la amiază. Totuși, Petru îi spune că va arunca mrejele… Literalmente îi spune: “la Cuvântul tău voi arunca mrejele”.

Ascultând de Cuvântul lui Isus obține rezultate incredibile. Erau așa de mulți peștii încât mrejele erau gata să se rupă. Și nu numai asta, au umplut două bărci încât părea că erau gata să se scufunde din cauza cantității mari. Petru este emoționat și tulburat de supraabundența peștilor pe care Isus a dăruit-o. Se prosternă în fața Domnului și face mărturisirea publică a păcatului său. Uimirea nu este numai a lui Petru, ci și Iacob și Ioan (și de data aceea și a lui Andrei care, deși nu este numit, datorită pluralului care este folosit putem presupune că era în barcă).

În fața acestei situații, Domnul îi spune lui Petru să nu-i fie frică pentru că el îl va transforma în “pescar de oameni” (expresie literală). Muncitorii au adus bărcile la mal și, lăsând toate, merg să-l urmeze pe Domnul.

Pentru a ține cont: În textele evanghelice sunt relatate două “pescuiri minunate”. Cea pe care o comentăm aici și alta în In 21,1-6. Ambele relatări sunt foarte asemănătoare. Cercetătorii discută dacă e vorba de două episoade distincte sau dacă derivă din unul și același episod două tradiții care le situează în momente diferite din viața Domnului. Dincolo de toată discuția tehnică merită de citit cele două relatări pentru a lăsa Cuvântul să ne vorbească în multiplicitatea sa inimii noastre.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 4,18-22; Mc 1,16-20; In 21,1-6.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în harta nr. 1 “Palestina Noului Testament” din Noul Testament, Lacul Genezaret în zona de nord a teritoriului.

Întrebări pentru lectură

- Unde se află Isus la începutul relatării?

- Ce face mulțimea?

- Ce vede Domnul? Ce face el după aceea?

- De unde începe să învețe mulțimea acum?

- Ce-i spune Învățătorul lui Petru după ce a terminat învățătura sa?

- Ce-i răspunde Petru?

- Ce se întâmplă atunci când ascultă de Cuvântul Domnului?

- Ce fac pescarii atunci când își dau seama că se rup mrejele?

- Ce se întâmpla cu bărcile pline cu pești?

- În fața acestei supraabundențe ce face Petru? Care este reacția lui?

- Ce li se întâmplă celorlalți pescari?

- Ce-i spune Domnul lui Petru?

- Ce fac pescarii la sfârșitul relatării?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Sunt eu capabil “să mă îmbulzesc” împreună cu mulțimea pentru a asculta Cuvântul lui Isus?

- Las eu ca Isus să mă învețe misterele Împărăției?

- Îl ascult cu răbdare și seninătate?

- Ce implică pentru mine astăzi fraza: “înaintează în larg și aruncați-vă mrejele pentru pescuit”?

- Ce este astăzi în marea vieții mele?

- Cât de în larg trebuie să navighez?

- În ce aspect din viața mea trebuie “să arunc mrejele”, adică, să cresc în curaj, implicare, risc pentru bine și adevăr…?

- Sunt eu capabil să împlinesc Cuvântul lui Isus chiar și atunci când “calculul uman” îmi spune că nu se merită?

- Sunt eu perseverent și încerc mereu să cresc în trăirea Evangheliei chiar dacă am făcut deja asta de multe ori și nu pot s-o obțin?

- Mă las surprins de Isus?

- Unde văd reflectată astăzi în viața mea și în viața lumii supraabundența pescuirii minunate?

- Privesc realitatea din această perspectivă sau mă las năucit de negativ?

- Caut ajutor pentru a duce înainte propunerile Domnului pentru viața mea? Sau cad victimă tentației de a face totul eu singur?

- Am umilința lui Petru de a îngenunchea în fața lui Isus și de a mă mărturisi un păcătos?

- Mă surprinde puterea Domnului?

- Ce-mi evocă astăzi fraza: “Nu te teme”?

- Cum pot să asum angajarea de a fi “pescar de oameni”?

- Mă străduiesc să las toate și să-l urmez pe Isus?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune vă propunem un text de Ioan Paul al II-lea:

NOVO MILLENNIO INEUNTE 6 ianuarie 2001

1. La începutul noului mileniu, în timp ce se încheie marele jubileu pe parcursul căruia noi am celebrat 2000 de ani de la nașterea lui Isus și prin care se deschide pentru Biserică o nouă etapă a drumului său, în inima noastră răsună din nou cuvintele prin care Isus, după ce s-a urcat în barca lui Simon, a vorbit mulțimii invitându-l pe apostol “să înainteze în larg” pentru a pescui: «Duc in altum» (Lc 5,4). Petru și primii săi tovarăși capătă încredere în cuvintele lui Cristos și își aruncă mrejele lor. “Așa au făcut și au prins o mulțime mare de pești, încât li se rupeau mrejele” (Lc 5,6).

Duc in altum! Aceste cuvinte răsună astăzi pentru noi și ne invită să ne aducem aminte cu recunoștință de trecut, să trăim cu pasiune prezentul, să ne deschidem cu încredere spre viitor: “Isus Cristos este același ieri și astăzi și întotdeauna” (Ev 13,8).

Acesta este începutul Scrisorii apostolice pe care Papa o adresează Bisericii la începutul celui de-al treilea mileniu. Este deosebit de sugestiv faptul că folosește fraza din textul cu care ne rugăm astăzi. Fraza duc in altum este în latinește.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație vom folosi fraza de a înainta în larg. O vom repeta ca invitație a Domnului adresată vieții noastre.

- Doamne Isuse, mă inviți să înaintez în larg în ceea ce este frumos în viața…

- Doamne Isuse, mă inviți să înaintez în larg în mijlocul crucilor pe care trebuie să le port astăzi…

- Doamne Isuse, mă inviți să înaintez în larg însoțind ființele iubite, pe cei din familie și pe prieteni…

- Doamne Isuse, mă inviți să înaintez în larg în întunericul pe care, uneori, îl experimentez în inima mea…

- Doamne Isuse, mă inviți să înaintez în larg în…

- Doamne Isuse, mă inviți să înaintez în larg în…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Să-mi revizuiesc viața mea vocațională. Să fac asta în lumina frazei Domnului: “eu te voi face pescar de oameni”.

Dacă deja am optat pentru un drum vocațional special: ce trebuie să fac pentru a fi în consonanță cu ceea ce-mi cere Isus?

Dacă încă n-am optat pentru un drum vocațional special: ce-mi cere Dumnezeu astăzi?

Propunere comunitară

- În grupul tău de tineri gândiți-vă la o strategie salutară și atractivă pentru “a pescui” cât mai mulți tineri pentru Cristos. Trebuie înțeleasă bine fraza și să nu încercați să faceți “prozeliți” sau “fanatici religioși”. E vorba de a prezenta Persoana lui Isus ca Dumnezeu adevărat și Om adevărat în așa manieră încât să fie semnificativă pentru tinerii din timpul nostru. Ce va trebui remarcat și semnalat deci, în manieră deosebită, în vestirea lui Cristos în ambientul de tineret?

 

* * *

 

Duminica a V-a (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus se afla pe malul lacului Genezaret; lumea se îmbulzea în jurul lui, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Isus a văzut două bărci trase la malul lacului… Isus s-a urcat într-una dintre bărci, care era a lui Simon și l-a rugat să o îndepărteze puțin de țărm. S-a așezat și din barcă a început să învețe mulțimile. Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: “Înaintează în larg și aruncați-vă mrejele pentru pescuit”. Simon i-a răspuns: “Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nu am prins nimic; dar dacă poruncești tu, voi arunca din nou mrejele”. Așa au făcut și au prins o mulțime mare de pești, încât li se rupeau mrejele… Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus și i-a zis: “Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos!” Căci spaima și uimirea i-a cuprins pe el și pe însoțitorii săi în fața mulțimii de pești pe care îi prinseseră; la fel și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, tovarășii lui Petru. Isus i-a spus lui Simon: “Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni!” Atunci au adus bărcile la mal și, lăsând toate, l-au urmat pe Isus. (Luca 5,1-11)

Episodul pescuirii minunate pe care îl citim în această duminică este povestit doar de evanghelistul Luca. (E drept că și sfântul evanghelist Ioan relatează un episod oarecum asemănător în capitolul 21. Acesta, însă, se desfășoară după învierea glorioasă din morți a Mântuitorului.) Relatarea lucaniană este deosebit de bogată în semnificație deoarece ea pune în evidență efectele cuvântului lui Isus Cristos. Cuvântul său este plin de o autoritate care, pe de o parte, atrage mulțimi în număr impresionant de oameni, veniți să îi asculte predica. Și tocmai acest număr mare de ascultători îl determină pe Mântuitorul să-și improvizeze o “tribună” într-o barcă pe care o și îndepărtează puțin de mal pentru a putea fi văzut și auzit de cât mai mulți oameni. Pe de altă parte, însă, cuvântul lui Isus nu se epuizează doar în predică, ci devine și poruncă adresată lui Simon-Petru care, pentru a o împlini, are nevoie de o credință ce pare a fi nevoită să înfrunte ilogicul. Într-adevăr porunca lui Isus (într-un domeniu în care, ca “fiu” de lemnar, nu avea vreo competență) poate să apară drept absurdă de vreme ce acești pescari își cunosc bine meseria. Ei știu că în plină zi șansa de a prinde pește este foarte redusă în comparație cu noaptea. Or tocmai în acest moment e nevoie ca Simon-Petru să facă un act de credință. Să depășească aspectele tehnice și raționale și să se supună poruncii Isus Cristos, în situația în care colaboratorii săi sunt deja obosiți, iar atât mrejele cât și barca au nevoie de reparații, și toate acestea pentru simplul motiv că El este cel care a vorbit. Rezultatul, rodul supunerii față de cuvântul lui Isus Cristos, este spectaculos.

Surprinzătoare pentru noi este teama născută în Simon-Petru în fața unei mulțimi atât de mare de pești prinși. De regulă teama despre care se vorbește în textul nostru este aceea trăită de oameni în fața unei manifestări divine (v. Is 6). În acest caz înțelegem că viitorul apostol a întrezărit în această pescuire minunată o manifestare divină a lui Isus Cristos, manifestare care va avea ca efect și trezirea simțământului de păcătoșenie în care se află și care îl separă de Mântuitorul. Domnul, însă, nu va rosti vreun cuvânt nici de iertare și nici de vindecare, ci îi va cere celui care și-a recunoscut starea de păcătos să plece în misiune și să devină pescar de oameni. Cu alte cuvinte Isus nu le cere trimișilor săi o perfecțiune morală absolută. În schimb le cere să aibă încredere în El.

Această pescuire minunată are așadar un sens: ea semnifică predicarea evangheliei care are drept rod reunirea credincioșilor de pretutindeni. La această muncă de predicare Isus Cristos își asociază mai mulți colaboratori care vor trebui să părăsească totul și să-L urmeze pentru a-i aduna pe cei chemați la mântuire (v. Lectura a II-a – 1Cor 15,1-11).

 

* * *

 

Dumnezeu are nevoie de oameni

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Dacă ar fi să rezumăm textele biblice care s-au proclamat la Liturghia duminicii de astăzi, le-am putea rezuma în această propoziție scurtă: Dumnezeu are nevoie de oameni. Dumnezeu nu este ca acei dictatori ai pământului însetați de putere, care, odată ce au pus mâna pe putere, n-o mai lasă din mâini și vai de cel care încearcă să le-o smulgă! Dumnezeu caută colaboratori conștienți și activi la lucrarea sa de mântuire a lumii.

La realizarea acestui plan de mântuire, Dumnezeu îi cheamă pe toți creștinii să contribuie. Pentru toți, de la papa până la ultimul copil, Dumnezeu are pentru fiecare o chemare specială. La începutul creștinismului, sfântul papă Clement compara Biserica cu o armată. “În această armată”, spunea el, “nu toți sunt generali, nu toți sunt ofițeri, dar absolut toți au o chemare și o misiune de îndeplinit”.

Cele trei lecturi biblice ale Liturghiei ne prezintă trei chemări excepționale, spectaculoase: prima lectură ne prezintă chemarea profetului Isaia în timpul unei vedenii pe care acesta a avut-o în templul din Ierusalim; în a doua lectură, sfântul apostol Pavel amintește de chemarea sa, când i-a apărut Cristos pe drumul Damascului. În a treia lectură, luată din Evanghelia sfântului Luca, ni se vorbește despre chemarea lui Simon-Petru: “De acum încolo, vei fi pescar de oameni”. Găsim în acest text, sub aparența unei povestiri captivante, o pagină admirabilă și o lecție de ecleziologie, adică de teologie a Bisericii. Să ne imaginăm puțin barca în care a intrat Isus. În intenția evanghelistului, barca aceasta este simbolul Bisericii. Cui îi aparține barca? Lui Petru. Evanghelistul vrea să scoată în evidență figura lui Petru, chemarea, misiunea unică pe care Cristos i-a încredințat-o în Biserică: misiunea de cârmaci al Bisericii sale. De aceea, în cele 11 versete ale textului evanghelic de azi, numele lui Petru e pomenit de șase ori. Mai sunt pomenite de două ori numele a doi apostoli frați: Iacob și Ioan. Dar, surprinzător, este omis, nu este pomenit numele lui Andrei, fratele lui Petru. Providențială omisiune: să nu poată spune peste veacuri nimeni dintre cei care vor ieși din barca lui Petru: “Noi am intrat în barca lui Andrei”, pentru că Petru trebuia să-i fi dat lui Andrei, pe considerente de rudenie, ceva din prerogativele și drepturile pe care Cristos i le-a dat numai lui. Frate, frate, dar la cârma Bisericii lui Cristos numai Petru stă. Primatul numai lui i l-a dat.

Barca lui Petru ne-o închipuim: veche, cârpită, mâncată de apă; este imaginea externă a Bisericii, care, așa cum apare ea în decursul istoriei, nu întotdeauna ne încântă ochii, dar o iubim, o prețuim, căci în ea e Cristos, din ea continuă să predice Cristos și rămânem în ea pentru că numai în ea ne salvăm de la pieire. Și când e vorba să ne salvăm, să ne mântuim, nu ne uităm prea mult la cum arată. Isus, împreună cu Petru și cu apostolii prezenți, iese din mijlocul mulțimii, se îndepărtează cu barca puțin de țărm și, de acolo, predică mulțimii. În felul acesta, putea fi mai bine auzit și văzut de popor. Cristos continuă să facă la fel cu urmașii apostolilor, cu cei chemați la preoție: îi scoate din mijlocul poporului, îi distanțează puțin, de lume, nu ca aceștia să se izoleze de popor, ci pentru ca ei să poată sluji mai bine ca preoți, să fie mai bine văzuți și auziți de popor.

Când a terminat de vorbit, Isus i-a spus lui Simon: “Depărteaz-o la adânc” – Eis to bahtos, în grecește. Acest cuvânt, bahtos, indică adâncurile mării, domeniul lui Leviatan, locuința monștrilor infernali, care stârnesc furtunile, scufundă corăbiile, îi îneacă pe navigatori, provoacă naufragii. Barca lui Cristos, Biserica a părăsit de la bun început țărmul, locurile sigure, navighează peste adâncurile infernale, înfruntă pericole, e lovită de valuri și de furtuni, este amenințată de forțele infernale, dar ea nu se va scufunda, își va termina cu bine călătoria, căci în ea este Cristos.

“Nu te teme”, îi spune Isus lui Petru, “de acum vei fi pescar de oameni”. Primii creștini, cu bucurie și recunoștință, se numeau pe ei înșiși pisciculi – peștișori. Erau convinși că Petru i-a pescuit cu năvodul său, i-a salvat din adâncurile infernale, i-a scos din întuneric și i-a adus la lumină în barca sa.

La toate cele trei chemări despre care ne vorbesc textele biblice de azi găsim câteva puncte comune. Mai întâi, inițiativa chemării vine întotdeauna de la Dumnezeu, în împrejurările cele mai neașteptate, și se oprește uneori la oameni care, după criteriile omenești de judecată, nu prea ar merita o asemenea chemare. Dar criteriile lui Dumnezeu sunt altele: Cristos nu stă să numere și să cântărească virtuțile lui Petru când îl cheamă; de altfel, nici nu prea avea ce număra și cântări, și cu atât mai puțin la Saul, prigonitorul Bisericii.

În al doilea rând, Dumnezeu nu forțează pe nimeni, el așteaptă un răspuns liber de la cel chemat. Toți cei trei protagoniști ai noștri au răspuns prompt la chemare. Isaia răspunde: “Iată-mă, trimite-mă”. Saul spune: “Doamne, ce vrei să fac?”. Petru părăsește totul și îl urmează pe Cristos. Toți ar fi putut să refuze. Toți ar fi găsit motive. Isaia ar fi putut să spună: “Doamne, cheamă pe altul, eu nu sunt vrednic, sunt un om cu buze necurate”; Saul ar fi putut să spună: “Doamne, eu sunt un avorton, nici nu merit să mă numesc apostol”; Petru ar fi putut să spună: “Doamne, dă-i fratelui meu onoarea aceasta de pescar de oameni, eu mă mulțumesc cu meseria de pescar de pești”. Poate vrea și el un primat. Dacă ar fi refuzat, ar fi făcut ei păcat, s-ar fi osândit? Nu, n-ar fi făcut păcat, dar ce păcat ar fi fost să fi refuzat! Ar fi simțit toată viața un gol sufletesc, un pustiu, ar fi fost triști, apăsați de sentimentul neîmplinirii, al inutilității vieții, exact ca tânărul din Evanghelie care a refuzat să-l urmeze pe Isus: “a plecat foarte trist”, notează evanghelistul, “căci avea multe bogății” și a trăit și a murit cu tristețea și bogățiile lui. La moarte, ar fi spus toți trei ceea ce a spus Petru după o noapte de muncă zadarnică, fără Cristos: “Doamne, viața mea a fost o noapte continuă; toată noaptea ne-am trudit, dar nu am prins nimic”.

În sfârșit, toți trei, în fața lui Dumnezeu care cheamă, se înspăimântă, căci își descoperă propriile păcate, propria mizerie. Isaia, în fața celui de trei ori sfânt, exclamă: “Vai mie, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate!”; Pavel are impresia că nu este altceva decât un avorton. Aceeași reacție o are și Petru: “Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci om păcătos sunt eu”. În prezența lui Dumnezeu, omul încearcă un sentiment de teamă, de sfântă cutremurare. Această sfântă teamă stă la temelia sentimentului religios în toate religiile, iar când această teamă de Dumnezeu lipsește, omul e năpădit de toate spaimele și obsesiile.

Iată trei chemări excepționale. Dar nu toate chemările sunt așa. Cum spuneam la început, Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi o chemare. Pe toți, la Botez, ne cheamă să fim colaboratori la lucrarea sa de mântuire a lumii, ne cheamă în condițiile concrete ale vieții, la apostolat, la răspândirea împărăției sale în lume: “Luați aminte, fraților, la chemarea voastră” – le scria sfântul Pavel Corintenilor. Desigur, a urma și a accepta chemarea lui Dumnezeu nu e ușor. Trăind în mijlocul unei lumi, ce-i drept, botezată, dar prea puțin încreștinată, suntem nevoiți adesea să mergem împotriva curentului. Cristos este tăria și speranța noastră, Euharistia este energia noastră. Fiecăruia, Cristos îi spune ca și lui Petru: “Nu te teme!” Noi experimentăm permanent cuvintele psalmistului, cântate după prima lectură: “În ziua în care te-am chemat, tu mi-ai răspuns: tu ai sporit în mine tăria mea”.

2

Dacă ar fi să dau un titlu predicii de astăzi, ar fi acesta: “Dumnezeu are nevoie de oameni”. Deus venit ad homines per homines, spun părinții vieții spirituale: “Dumnezeu vine la oameni prin oameni”, prin intermediari autorizați să transmită oamenilor cuvântul său. Patriarhii, profeții, preoții în Vechiul Testament, Isus, apostolii în Noul Testament au primit de la Dumnezeu o asemenea chemare și o asemenea misiune.

Cele trei lecturi biblice ale Liturghiei de azi ne vorbesc despre chemarea la lucrarea de mântuire a lumii a trei personaje de excepție, am zice, a trei giganți: e vorba de profetul Isaia, în prima lectură, de apostolul Pavel în a doua lectură, de apostolul Petru în Evanghelie.

Atunci când Dumnezeu cheamă, nu se uită la materialul uman din cel chemat, nici la merite, nici la sfințenie, nici la calitățile lui: chemarea e un dar absolut gratuit, iar criteriile alegerii țin de misterul lui Dumnezeu. Isaia, care a trăit în secolul al VIII-lea î.C., era mare demnitar la curtea regală. Saul era un fariseu foarte cult, dar fanatic. Petru era un simplu pescar, fără nici o cultură și, probabil, analfabet. Profetul Ieremia, despre a cărui chemare ni s-a vorbit duminica trecută, a fost ales dintr-o familie de preoți excomunicați. De trei sute de ani, familiile ce se trăgeau din preotul Abiatar, cel care se răsculase împotriva împăratului Solomon, nu mai aveau voie să exercite funcțiile preoțești.

Reacția la chemarea lui Dumnezeu este diferită. Unii răspund prompt și cu entuziasm. La întrebarea: “Pe cine voi trimite și cine va merge pentru noi?”, Isaia răspunde prompt: “Iată-mă, trimite-mă pe mine”. Prompt e și răspunsul lui Saul, după evenimentul extraordinar petrecut pe drumul Damascului: “Doamne, ce vrei să fac?” Prompt a fost și răspunsul lui Petru, invitat să fie pescar de oameni. Împreună cu tovarășii lui de pescuit, a tras bărcile la țărm, a lăsat totul și a mers după Isus. Alteori, răspunsul vine mai greu și după multe ezitări. Așa a fost cazul cu tânărul Ieremia. Chemat de Dumnezeu, el dă înapoi: “Doamne, caută pe altcineva. Vezi, eu sunt un copil, nu știu să vorbesc, n-am darul oratoriei, iar tu mă trimiți să mă războiesc cu regii, cu dregătorii, cu preoții și cu întregul popor?” Domnul îi zice: “Să nu te temi, căci eu voi fi cu tine. Eu voi face din tine o cetate întărită, un stâlp de fier, un zid de aramă”.

Dumnezeu respectă libertatea omului și vrea disponibilitate, vrea un răspuns liber din partea celor chemați. Toți cei trei protagoniști ai lecturilor biblice de azi puteau să dea un răspuns negativ. Cu toată vedenia sa din templu, Isaia putea să spună: “Doamne, problema nu mă interesează, caută pe altul”. Saul, cu toată vedenia de pe drumul Damascului, putea să refuze misiunea de a purta numele lui Cristos la toate neamurile. Petru, cu toată pescuirea minunată, putea să spună: “Doamne, mulțumesc pentru minune, am ce mânca o bucată de vreme, prefer să fiu pescar de pești, nu de oameni”. Dacă ar fi refuzat chemarea, poate că n-ar fi făcut nici un păcat. Dar ce păcat ar fi fost s-o fi refuzat! Nu l-am avea pe cel mai mare dintre profeți, pe Isaia, cel care, cu 700 de ani înainte, a vestit că Emanuel se va naște dintr-o Fecioară, cel care a descris în cuvinte emoționante suferințele și moartea Mântuitorului! Cum ar fi arătat astăzi Biserica fără Apostolul neamurilor? Cum ar fi arătat astăzi Biserica fără temelie, fără Petru, fără mormântul și bazilica lui de la Roma, fără sutele de mii sau milioanele de oameni care năvălesc ca într-un năvod în piața acestei bazilici?

Am observat la toate cele trei persoane din textele liturgice de azi, chemate să fie colaboratori ai lui Dumnezeu la lucrarea de mântuire, un lucru, și anume că, în prezența lui Dumnezeu, în lumina lui Dumnezeu, toți și-au descoperit îngroziți păcătoșenia, nimicnicia, nevrednicia și mizeria lor sufletească. Cuprinși de remușcare și căință, își recunosc cu glas tare vinovăția și dorința de a fi curățați. “Vai mie”, exclamă Isaia, “sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate!” Apostolul Pavel recunoaște că nici nu merită numele de apostol, pentru că a prigonit Biserica lui Dumnezeu. Și își atribuia calificativul umilitor de avorton. La fel de îngrozit de propria nevrednicie, își mărturisește cu glas tare starea de om păcătos Petru: “Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos”. Pe acești oameni, deveniți conștienți de starea lor sufletească nenorocită, zdrobiți de sentimentul păcătoșeniei lor, la strigătul lor sincer și dramatic de iertare, de eliberare interioară, de purificare, Dumnezeu îi purifică, îi transformă: lui Isaia îi curăță buzele murdare cu un cărbune aprins luat cu cleștele de pe altarul templului; în Saul și în Petru înfăptuiește ceea ce a promis prin profetul Ezechiel: “Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou; voi scoate din voi inima de piatră și voi pune o inimă de carne” (36, 26-27).

Merită să ne oprim câteva momente asupra eroului din fragmentul evanghelic de azi, luat din capitolul 5 al Evangheliei după sfântul Luca. Evanghelistul îl numește Petru, deși abia în capitolul următor, în capitolul 6, Isus, cu ocazia alegerii apostolilor, îi va schimba numele din Simon în Petru. Prin aceasta, evanghelistul vrea să atragă atenția că Petru a primit o funcție, un rol, o misiune cu totul specială în Biserică, că a fost ales de Cristos ca un instrument privilegiat în lucrarea de mântuire a lumii. El este primul dintre apostoli, el este pus de Cristos ca temelie a apostolilor (Mt 16,18); el este cel dintâi care proclamă credința în numele apostolilor la Cezareea lui Filip (Lc 9,20); el primește misiunea de a-i întări pe frații săi în credință (Lc 22,32); lui îi apare prima dată Cristos după înviere; din barca lui Petru vorbește Cristos mulțimilor și din barca lui, care este Biserica, va continua să vorbească până la sfârșitul veacurilor. El deține năvodul cu care, în calitate de pescar de oameni, îi aduce pe cei pescuiți în barca sa.

Misiunea lui Petru o continuă în Biserică urmașii săi, papii. Dar nici Petru, nici urmașii săi nu-și îndeplinesc singuri misiunea. În Evanghelia de azi, Petru, neputând să scoată singur din mare năvodul supraîncărcat cu pești, îi cheamă în ajutor pe ceilalți apostoli, tovarășii săi de pescuit, pe Iacob și pe Ioan, să vină cu bărcile lor și să-i dea o mână de ajutor. La fel, urmașul lui Petru, papa, nu este niciodată singur. El are nevoie de colaboratori, îi cheamă mereu în ajutor pe colegii săi de pescuit, pe urmașii apostolilor, pe episcopii constituiți în colegiul episcopal. În Dieceza de Iași, pe parcursul a mai mulți ani (2001-2004) s-a derulat un sinod diecezan. Ei bine, unul dintre scopurile principale ale sinodului a fost tocmai acela de a apropia bărcuța Bisericii noastre locale, condusă de un urmaș al apostolilor, de barca lui Petru, în semn de comuniune, solidaritate, colaborare, spre a nu-l lăsa singur pe Petru, pe papa, cu un năvod atât de încărcat, încât nu ar putea să-l scoată singur din mare.

Ne punem întrebarea: de fapt, care este misiunea acestor trei aleși ai lui Dumnezeu, căiți, convertiți, purificați, iertați prin focul curățitor al iubirii sale? În esență, este aceasta: să vestească cuvântul lui Dumnezeu, evanghelia, misterele credinței, mistere, adevăruri ce nu se bazează pe argumente și evidențe omenești, nu pe subtilități filosofice, ci numai și numai pe cuvântul lui Dumnezeu. Iar acceptarea prin credință a ceea ce vestesc acești trimiși ai lui Dumnezeu, căiți, convertiți, iertați, purificați de Dumnezeu, este darul gratuit al lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel, în a doua lectură, le vestește Corintenilor ceea ce constituie nucleul centrul al credinței creștine, anume că Isus a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a înviat a treia zi și că s-a arătat mai întâi lui Petru, apoi celor 12. Apostolul a crezut toate acestea nu fiindcă ar fi fost martor al acestor evenimente – el s-a convertit după vreo cinci ani de la moartea lui Cristos -, nici fiindcă i s-ar fi arătat vreo fotografie cu Cristos înviat, iar când, după vreo cincisprezece ani de la convertire, le scria Corintenilor despre înviere, nu le trimite vreo fotografie cu Cristos înviat. Și chiar dacă le-ar fi trimis, Corintenii tot n-ar fi crezut. Nu avem noi atâtea fotografii cu farfurii zburătoare? Și nimeni nu crede în ele. Apostolul spune simplu: “Eu vă transmit ce am primit și eu de la alții, ca să credeți și voi cum am crezut și eu: credința este lucrarea lui Dumnezeu”.

Faptul este și mai grăitor în cazul lui Petru din Evanghelie. Muncise toată noaptea și nu prinsese nici măcar un pește. Se face ziuă și Isus îi poruncește: “Aruncă mreaja pentru pescuit”. Petru și-o fi zis în mintea lui: “Îmi cere un lucru absurd, fără sens. El e de la câmpie, nu le are cu pescuitul. Noi suntem pescari de o viață, cunoaștem meseria. Peștele se prinde noaptea. Și dacă toată noaptea n-am prins nimic, o să prindem acum, ziua?” Petru face un act eroic de credință: “La cuvântul tău, voi arunca mreaja”. Și, la cuvântul atotputernic al lui Cristos, minunea s-a înfăptuit.

Liturghia de azi ne vorbește despre trei chemări excepționale, spectaculoase. Dar să nu uităm ce ne învață Conciliul, și anume că întregul popor al lui Dumnezeu este un popor de apostoli, de profeți, de vestitori ai Evangheliei, că chemarea creștină este prin natura sa chemare la apostolat. Și cu toții trebuie să spunem ca apostolul Pavel: “Vai mie dacă nu voi vesti Evanghelia!”

Am încheiat zilele trecute octava de rugăciuni pentru unitatea creștinilor. Cuvântul lui Dumnezeu din Liturghia de azi ne ajută să înțelegem și să practicăm ecumenismul așa cum ni-l prezintă Conciliul al II-lea din Vatican. Un ecumenism la nivel sentimental, emoțional, diplomatic, cu lozinci, nu poate realiza unitatea creștinilor. Rugăciunile, întrunirile, dialogul sunt lucruri bune și necesare, dar nu sunt suficiente. Singurul lucru necesar, am putea spune, este convertirea inimii. “Nu există ecumenism adevărat”, spune documentul Unitatis redintegratio referitor la ecumenism, “fără convertire interioară”. Ecumenismul adevărat începe în momentul în care creștinii, zdrobiți de sentimentul nevredniciei și păcătoșeniei lor, cu căință sinceră, imploră iertare și strigă ca Isaia: “Vai mie, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate!”.În momentul în care creștini recunosc cu apostolul Pavel: “Sunt un avorton, căci am prigonit Biserica lui Dumnezeu cu păcatele mele”. Când exclamă ca Petru: “Îndepărtează-te de mine, Doamne, căci sunt un om păcătos”.

Și al doilea lucru pe care îl cere Conciliul este vestirea neștirbită a Evangheliei. Spune documentul: “Trebuie neapărat să fie exprimată clar învățătura integrală. Nimic nu este mai străin ecumenismului decât falsul irenism, din cauza căruia puritatea învățăturii catolice este știrbită și este întunecat sensul ei autentic și precis” (UR 11).

Conciliul ne cere să vestim cu curaj învățătura evangheliei cu privire la natura autentică a Bisericii, Biserică una și unică a lui Cristos: “Pentru a-și statornici pretutindeni Biserica sfântă, până la sfârșitul veacurilor, Cristos a încredințat Colegiului celor Doisprezece îndatorirea de a învăța, de a conduce și de a sfinți. Dintre ei, l-a ales pe Petru, pe care a hotărât să clădească, după mărturisirea de credință a acestuia, Biserica sa: i-a făgăduit cheile împărăției cerurilor și, după ce el și-a afirmat de trei ori iubirea, i-a încredințat toate oile spre a le întări în credință și a le paște în perfectă unitate, Isus Cristos rămânând în veci piatra din capul unghiului și Păstorul sufletelor noastre” (UR 2).

Dacă aceste adevăruri ale evangheliei ies din inimi convertite, transformate, și de pe buze purificate de cărbunele luat cu cleștele de pe altarul din templul Domnului, ele vor fi crezute fără discuții și negocieri la nesfârșit, fără strategii umane, fără polemici și subtilități teologice sterile; toată lumea le-ar îmbrățișa, căci, așa cum spuneam mai înainte în cazul celor doi apostoli, credința este darul gratuit al atotputerniciei lui Dumnezeu.

Dacă astăzi toți catolicii s-ar converti, iar mâine ar vesti în gura mare evanghelia lui Cristos, poimâine, unitatea creștinilor ar fi o realitate: ar fi o singură turmă și un singur Păstor. Păcatul a distrus unitatea dintre creștini; numai convertirea sinceră o poate reface.

Ca și pe Petru, Cristos pe toți ne cheamă să fim pescari de oameni. Petru, muncind o noapte întreagă fără Cristos, a muncit în zadar. Suntem conștienți că viața noastră fără Cristos este o viață risipită, inutilă. Primindu-l acum în sfânta Euharistie, implorăm de la el forță și curaj pentru a ne îndeplini misiunea de creștini, de vestitori ai Evangheliei în lume.