Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a V-a de peste an
Anul B (A, C)

Lecturi:
Iob 7,1-4.6-7
1Corinteni 9,16-19.22-23
Marcu 1,29-39

Marcu 1,29-39

Apoi, ieșind din sinagogă, a intrat în casa lui Simon și Andrei, împreună cu Iacob și Ioan. Soacra lui Simon zăcea la pat având febră, iar ei i-au vorbit îndată despre ea. El s-a apropiat și, prinzând-o de mână, a ridicat-o. Atunci febra a lăsat-o și ea a început să-i slujească. Când s-a înserat, după ce a apus soarele, i-au adus la el pe toți bolnavii și posedații de diavol și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care sufereau de diferite boli și a alungat mulți diavoli. Pe diavoli nu-i lăsa să vorbească pentru că îl cunoșteau. Dimineața, încă pe întuneric, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc retras și se ruga. Simon și cei care erau cu el l-au căutat și, găsindu-l, i-au spus: “Toți te caută”. El le-a spus: “Să mergem în altă parte, prin cetățile învecinate, ca să predic și acolo, căci pentru aceasta am venit”. Și a mers prin toată Galileea, predicând în sinagogile lor și alungând diavoli.

 

Există prezentare PPT pentru acest text evanghelic. Click aici.

 

Autori

pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Șerban Tarciziu
pr. Nicolae Farcaș
pr. Alessandro Pronzato
Diverși alți autori

 

* * *

 

Pentru ce a venit de fapt Isus

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Deținătorii de doctorate provoacă mare confuzie. După ce și-a luat titlul de doctor în științe politice, un bărbat s-a gândit să facă o vizită la țară părinților săi. Mândri de realizarea fiului lor, părinții anunțaseră tot satul că le vine acasă fiul, “doctorul”. Ajuns în sat, bărbatul fu întâmpinat de unii și de alții cu tot felul de plângeri: “Mă doare spatele!”, “Mă lasă vederea!”, “De câteva săptămâni îmi amorțește piciorul drept!” El a încercat să le explice că nu este medic, este doctor, dar nu medic. Sătenii l-au privit nedumeriți: “Păi dacă nu vindeci bolnavii, la ce bun să ți se spună doctor?”

În Evanghelia de astăzi, Isus se află într-o situație oarecum similară. Isus a venit să mântuiască lumea. Profetul Isaia prevestea: “El a luat asupră-Și durerile noastre și cu suferințele noastre S-a împovărat” (Isaia 53,4). Îl și vedem în sinagogă vindecând un om prins de spirite necurate. Din sinagogă Isus merge la casa lui Petru și îi vindecă soacra de febră. “Când s-a înserat, după ce a apus soarele, i-au adus la el pe toți bolnavii și posedații de diavol [...] El a vindecat pe mulți care sufereau de diferite boli și a alungat mulți diavoli” (Marcu 1,32-34). Apoi, dis-de-dimineață, s-a dus și a găsit un loc liniștit să se roage. Înainte să își termine rugăciunile de dimineață, discipolii îl găsesc și îi spun că o mulțime și mai mare îl caută. Ne-am aștepta ca Isus să spună: “Perfect! Ne-am intrat în mână. Strategia noastră a dat roade.” Ce spune El însă? Spune nu. “Să mergem în altă parte, prin cetățile învecinate, ca să predic și acolo, căci pentru aceasta am venit” (Marcu 1,38).

Poftim?! Pentru proclamarea mesajului? Păi ce mesaj este mai important decât vindecarea bolnavilor și redarea demnității celor desfigurați de boală și de sărăcie? Nu pentru aceasta a venit Isus? Ei bine, nu tocmai. Isus a venit să aducă săracilor vestea cea bună (Luca 4,18). Această veste bună este spirituală și materială așa după cum persoana umană este suflet și trup. Când vine însă vorba de ordinea priorităților, spiritualul este pe primul loc, materialul pe următorul. Această ordine este subliniată de Isus în predica de pe munte: “Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6,33).

Cu alte cuvinte, Isus a venit să proclame vestea cea bună a împărăției lui Dumnezeu, să invite întreaga omenire să îl recunoască rege pe Dumnezeu, în inimile lor și în viețile lor, să se împace cu Dumnezeu și cu semenii. Mare parte din boala, sărăcia și suferința care există în lumea noastră își au rădăcina în starea de disonanță sau de păcat, ce ne separă de Dumnezeu și de ceilalți. Vindecând rădăcina tuturor problemelor noastre, ne vom găsi în poziția de a accepta binecuvântările abundente ale lui Dumnezeu în toate domeniile vieții noastre, în plan spiritual dar și fizic, moral dar și material, social dar și psihologic. Să cauți însă vindecarea fizică și bunăstarea materială fără să faci mai întâi pace cu Dumnezeu înseamnă să nu înțelegi esențialul. Este ca și cum ai pune carul în fața calului. Nu va merge. Probabil aceasta încercau să facă cu Isus oamenii din Capernaum în acea dimineață. Așa că Isus le-a boicotat planurile și a mers în alte cetăți din Galileea pentru a proclama vestea cea bună.

Mulțimea mare ce venise să îl caute pe Isus în acea dimineață a mers acasă dezamăgită. Nu l-au găsit. De ce? Pentru că îl căutau din motive greșite. Îl căutau pe Isus doar pentru a obține ceea ce ei vroiau; nu erau interesați de ceea ce Isus avea să le ofere. Nu că Isus nu ar fi interesat să o ducem bine material. Vrea aceasta. Dar bunăstarea spirituală vine mai întâi. Asemenea oamenilor din Capernaum, mergem duminica la biserică să îl căutăm pe Isus. Mergem cu diferitele probleme pe care le avem, ale sufletului și ale trupului. Pentru a evita dezamăgirea, primul lucru pe care trebuie să îl facem este să uităm de problemele personale și să căutăm împărăția lui Dumnezeu pe care a venit să o proclame Isus. Când vom găsi împărăția lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși, vom vedea că toate celelalte nevoi ale sufletului și ale trupului nostru și-au găsit rezolvarea.

 

* * *

 

Paul și preoția

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

(predică pe marginea lecturii a doua)

Religia este cea mai înfloritoare industrie în Africa. Poți întâlni până la zece biserici diferite pe aceeași stradă. Sunt cazuri în care chiar trei biserici diferite sunt amplasate în aceeași clădire. Aceasta îi ridică creștinului obișnuit întrebarea cum să deosebească autenticul de fals. Isus ne previne că într-adevăr vor exista falși predicatori, slujitori și biserici. “Nu oricine îmi zice ‘Doamne! Doamne!’ va intra în împărăția cerurilor, ci acela care împlinește voința Tatălui meu, care este în ceruri. Mulți vor spune în ziua aceea: ‘Doamne! Doamne! Nu am profetizat în numele tău, nu am alungat diavoli în numele tău și nu am făcut atâtea minuni în numele tău?’ Atunci le voi declara: ‘Niciodată nu v-am cunoscut. Îndepărtați-vă de mine, voi care săvârșiți nelegiuirea!’” (Matei 7,21-23).

În a doua lectură de astăzi din prima Epistolă către Corinteni, Paul vorbește despre propria lui slujire. Folosindu-l pe Paul ca model pentru evangheliști, misionari și predicatori, putem să evaluăm autenticitatea și fidelitatea slujitorilor de astăzi față de idealul pe care îl vedem în Paul. În lectura de astăzi, Paul nu ne spune totul despre slujire. Ceea ce ne spune, însă, poate fi rezumat sub trei titluri: (a) de ce a devenit el slujitor, (b) cum își măsoară succesul său ca slujitor, și (c) cum își îndeplinește el slujirea.

Legat de motivul pentru care a devenit predicator, Paul ne spune că nu a fost alegerea lui naturală a profesiei ci o chemare din partea lui Dumnezeu. Este o obligație divină așezată pe umerii lui, o însărcinare încredințată lui de Dumnezeu Însuși. În consecință el nu se poate lăuda cu slujirea sa, sau să o privească pur și simplu ca pe o carieră. Este o vocație: “Dacă vestesc evanghelia nu am nici un motiv de laudă pentru că datoria mă obligă. Vai mie dacă nu vestesc evanghelia. Căci dacă fac aceasta de bunăvoie, am răsplată dar dacă o fac fără de voie, îndeplinesc o misiune ce mi-a fost încredințată” (1Corinteni 9,16-17).

Există persoane care se fac preoți pentru că nu și-au găsit o altă slujbă. Există persoane care aleg preoția pentru că se plătește bine. Pentru astfel de persoane prima poruncă este aceasta: “Adu-ți aminte să plătești zeciuiala”. Zeciuiala devine mai importantă pentru ele decât orice altceva din ceea ce ne-a învățat Isus. Paul, asemenea lui Isus, vedea preoția ca o chemare la a sluji, nu la a fi slujit (Matei 20,28).

Al doilea punct pe care îl vedem în slujirea lui Paul este felul în care își evaluează el succesul ca predicator. Paul nu evaluează succesul slujirii sale așa cum o fac mulți predicatori din ziua de astăzi după mărimea clădirii bisericii lor, a contului lor din bancă sau după cât de mult se adună la colectă. El își măsoară succesul pur și simplu după la cât de multe suflete poate să ajungă cu Evanghelia eliberatoare a lui Isus Cristos. Pentru a face pentru oameni mai ușor să primească predicarea sa, el o oferă gratuit, deși cunoaște foarte bine porunca Domnului ca “cei care predică evanghelia să trăiască din evanghelie” (1Corinteni 9,14). “Așadar, care este răsplata mea? Este aceea ca să vestesc fără plată evanghelia și să nu mă folosesc de dreptul pe care mi-l dă evanghelia. Căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut sclavul tuturor ca să-i câștig pe cât mai mulți” (versetele 18-19).

Ajungem acum la punctul final, stilul slujirii lui Paul. El are o singură veste bună, dar o prezintă diferit la audiențe diferite. O adaptează la diferitele lor situații. El adaptează nu doar stilul său de a predica, ci și stilul său de viață personal – ceea ce mănâncă, felul în care se îmbracă, și obiceiurile lui sociale – pentru ca acesta să slujească și să sporească interesul pentru Evanghelie la audiența care este înaintea lui. “Am devenit iudei pentru iudei, ca să-i câștig pe iudei. Am devenit supus legii [...] ca să-i câștig pe cei supuși Legii. Am devenit un fărădelege pentru cei fărădelege, ca să-i câștig pe cei fărădelege. [...] Am devenit slab pentru cei slabi, ca să-i câștig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toți, ca să-i câștig măcar pe unii” (1Corinteni 9,20-22).

Majoritatea predicatorilor de astăzi acuză persoanele care dorm în timpul predicii. Paul ar fi acuzat predicatorul. Dacă vedeți pe cineva care doarme în timpul predicii, treziți-l pe predicator. Paul își adaptează mesajul după audiența sa. El prezintă aceeași Evanghelie ca veste bună pentru audiențe diferite. Aceasta este una dintre marile provocări pentru Bisericile din timpurile noastre, deoarece vedem grupuri întregi părăsind bisericile – tineri, adulți, persoane cu educație… Provocarea pentru noi este aceea de a deveni toate pentru toți, pentru ca oamenii din orice clasă socială, cultură sau sub-cultură să poată auzi în prezentarea pe care o facem Evangheliei vestea cea bună care bucură inima oricărui om.

 

* * *

 

Copilul drag al credinței

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Iob constată cu durere că viața este un chin de dimineață și până seara și de seara până dimineața, că ar fi păcat dacă o viață atât de scurtă s-ar termina numai cu atâta: cu durerea încununată de moarte. Numai că Iob simte cum durerea, cu cât este mai mare, cu atât îl împinge pe om mai tare ca să-l caute pe Domnul, fiindcă simte ca absurd faptul ca viața să fie făcută numai pentru chin (lectura I-a).

Sfântul Paul constată că drumul vieții care duce la fericire trece prin toți oamenii. Din acest motiv el găsește cu cale să se facă totul pentru toți, ca toți să înțeleagă că sensul vieții este fericirea. Orientarea vieții spre fericire ne-o dă numai evanghelia și de aceea este necesar ca ea să ajungă la tot omul (lectura a II-a).

Evanghelistul Marcu, scump la vorbă, enumeră statistic o mulțime de minuni într-un mod atât de simplu și vag, ca și cum n-ar avea nici o importanță, decât doar ca să se știe că au fost făcute. Marcu spune, fără comentarii: El o ridică și o lăsară frigurile; sau: El vindecă pe mulți și alungă mulți diavoli. Câți a vindecat? Câți diavoli a alungat? Cum au reacționat cei vindecați? A crezut că nu ne interesează toate acestea? Cât de frumos descrie sfântul Ioan vindecarea orbului din naștere, parcă ne transpune în scenă (cf. In 9,1-41).

Renumitul medic francez, Alexis Carrel, necredincios la început, premiat cu Nobel în 1912, a mers la Lourdes, auzind că aici se fac minuni, pentru a se convinge. Când constată minunea cu propriile simțuri, o descrie în chip minunat, cu lux de amănunte; își schimbă viața, devenind un zelos apărător al neprihănitei. Așa mai merge, zic eu. Dar dacă Marcu numai menționează minunile este semn că Isus însuși în activitatea sa publică n-a pus accentul în primul rând pe acestea. De altfel, minunile pe unii chiar îi înspăimântau, cum s-a petrecut cu locuitorii din Gherasa, după ce Isus a eliberat pe un om posedat de diavol, au venit și l-au rugat să plece din ținutul lor (cf. Mc 5,1-17), aceasta din cauză că în acele vremuri erau mulți magi care se foloseau de știința lor ocultă și de cele mai multe ori făceau mai mult rău decât bine. Chiar Petru îi face lui Isus o cerere asemănătoare după pescuirea minunată: Depărtează-te de mine, Doamne, că sunt om păcătos (Lc 5,8). Și pe câți alții nu-i cuprindea frica în fața minunilor? Isus nu urmărea să înfricoșeze pe nimeni. Mântuitorul voia iubirea oamenilor, dar nu stoarsă cu forța, fiindcă în iubire nu este teamă (1In 4,18). I-a fost atât de greu să alunge frica din inimile oamenilor, deși se arăta atât de bun, chiar și de acei care căutau să-i fure minunea pe ascuns, ca acea femeie bolnavă de hemoragie (cf. Lc 8,43-48).

Încetul cu încetul oamenii au observat un lucru curios în viața lui Isus: pe cât era de puternic în a face binele, era total neputincios în a face rău cuiva și au căpătat atâta curaj încât s-au apropiat de el, de multe ori chiar cu obrăznicie, pentru a-l insulta sau chiar pentru a-l provoca să se folosească de puterea miraculoasă, de care erau siguri că o are chiar împotriva lor. Dar nu, el nu se folosește de puterea sa nici chiar pentru a se apăra pe sine. Este flămând, dar nu schimbă pietrele în pâini pentru a se sătura (Mt 4,2); este însetat, cere și așteaptă ca o simplă femeie samariteană să-i dea să bea (In 4,7); este pironit pe cruce și suferă îngrozitor, dar nu se roagă pentru sine ca Tatăl să-l elibereze, nici nu ascultă de glasul acelora care îi cer să se coboare pentru a vedea minunea și pentru a crede (cf. Mt 27,42).

Un autor englez zicea: Această rezervă pe care el o face în întrebuințarea puterii lui supranaturale formează capodopera lui Cristos: un miracol moral suprapus unui miracol fizic.

Ascultarea cuvântului lui Isus este un lucru mai de preț decât minunea. Când toți îl căutau pentru a vedea minuni și a beneficia de ele, Isus le spune ucenicilor: Să mergem în satele și orașele vecine ca să predic și acolo, fiindcă pentru aceasta am venit (Mc 1,38). Martei, care voia să-i pregătească lui Isus un ospăț minunat, îi răspunde că Maria a ales partea cea mai bună (Lc 10,42). Din ascultarea cuvântului se naște credința și din credință se nasc faptele de caritate (Gal 5,6) și din ele, ca dintr-o mamă, se naște minunea. Sutașul roman, care a venit la Isus să-l roage să vină și să-i vindece sluga, îi spune: Mergi și precum ai crezut să ți se facă ție și în acel ceas sluga i s-a vindecat (Mt 8,13); femeii bolnave de hemoragie îi spune: Încrede-te, fiică! Credința ta te-a mântuit (Mt 9,22); celor doi orbi care strigau: Ai milă de noi, Fiul lui David! le pune întrebarea: Credeți că pot să vă fac aceasta? și la răspunsul lor afirmativ le zice: Să vi se facă vouă după credința voastră și li s-au deschis ochii (Mt 9,29-30); numai la Nazaret, în localitatea sa de baștină, nu a făcut multe minuni. Cauza? Necredința lor (cf. Mt 13,58).

Toți oamenii ar vrea să vadă minuni, dar atât de puțini sunt acei care îi ascultă cuvântul și-i împlinesc voința. Ispititorul din pustiu îi cere semne și minuni (cf. Lc 4,3,13); fariseii și cărturarii îi cer semne și minuni, dar nu primesc (cf. Mt 12,38-39); Irod căuta să-l vadă, sperând în spectacolul unei minuni, dar nu primește (cf. Lc 23,8); nici de pe cruce nu coboară, deși i se cerea aceasta pentru a crede (cf. Mt 27,43). Isus a făcut minuni pentru cei care cred în cuvântul său, ca să se bucure de învierea lui, pentru a intra într-o mai mare intimitate cu Dumnezeu prin speranță și iubire. Cum poți spera să vezi împărăția lui Dumnezeu, dacă nu asculți, nu crezi și nu împlinești cuvântul Domnului?

Minunile lui Isus au arătat tuturor oamenilor că Dumnezeu este prezent în istoria omenirii, că susține pe toți cei de bunăvoință care duc lupta de eliberare de sub jugul păcatului, al diavolului și mai ales împotriva autosuficienței.

Minunile sunt o chemare la angajarea noastră totală de a fi, asemenea sfântului Paul, totul pentru toți.

Minunile sunt un semn că împărăția cerurilor a apărut deja pe pământ, că este în mijlocul nostru (Lc 17,21), că în Isus s-a făcut vizibilă dragostea lui Dumnezeu față de om; că el își realizează opera răscumpărării luând asupra sa neputințele noastre, cum spune profetul Isaia citat de evanghelistul Matei (8,17). Chiar dacă începutul împărăției lui Dumnezeu s-a bucurat doar de câteva minuni totuși ele dau motiv suficient de speranță că în cele din urmă Dumnezeu va înlătura moartea pe veci și va șterge orice lacrimă din ochii noștri (Ap 21,4). Putem grăbi ziua acestei eliberări încercând a lua asupra noastră necazurile, neputințele, bolile și chiar păcatele altora, aducând o clipă de bucurie, demonstrând prin speranța personală victoria binelui, că viața nu este o istorie povestită de un imbecil, cum spunea un personaj al lui Shakespeare, cât mai ales un mijloc necesar în a-l căuta pe Dumnezeu, un efort personal, uneori eroic, de a-l găsi, fiindcă dacă la viața naturală ne-am născut fără voia noastră, la viața supranaturală nu ne putem naște decât cu aportul voinței noastre, după spusele sfântului Augustin: Dumnezeu te-a creat pe tine fără tine, dar nu te mântuiește pe tine fără tine.

Să-l rugăm astăzi pe Isus ca să ne întindă mâna și nouă, să ne ridice din frigurile păcatului! Fiindcă, după spusele sfântului Ambrozie, febra ridică temperatura trupului de parcă arde, iar păcatul ridică temperatura sufletului, ba chiar îl incendiază, fiindcă febra noastră este zgârcenia; febra noastră este necurăția; febra noastră este destrăbălarea; febra noastră este ambiția; febra noastră este mânia, mai presus de toate, febra noastră este mândria, minciuna, lăcomia etc.

Doamne, întinde-ți mâna și spre noi și ajută-ne să ne ridicăm, ca să fim de folos altora, să te slujim pe tine în frații noștri, întinzând mâna tuturor acelora care au trebuință de caritatea noastră. Amin.

 

* * *

 

Misterul suferinței

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

În duminica trecută (a IV-a) am văzut teama lui Moise și a poporului ales. Dumnezeu i-a asigurat de asistența profetică.

În această duminică este vorba despre boli, suferințe de tot felul și de moarte care însoțesc efemera noastră existență pământească și ne țin într-o continuă stare de teamă și nesiguranță, care contrastează pregnant cu dorința omului după absolut, stabilitate, siguranță și mai ales fericire, la care fericire avem dreptul, fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (cf. Gen 1, 26).

Omenirea cu propria rațiune a căutat logica acestei vieți zbuciumate cu mii de ani înainte de Iob și mii de ani după el, până azi, și în ce stadiu a ajuns? Este ca la început: după logica umană, suferința face parte din logica absurdului, fiindcă omul vrea doar fericirea și la tot pasul dă piept cu necazul.

Și omul biblic a încercat să dezlege cauza acestei situații printr-o teologie sapiențială. Într-o lume în care orice realitate este raportată mereu la Dumnezeu, suferința nu face excepție: ea este văzută mai mult ca o lovitură din partea lui Dumnezeu pentru păcat, ca pedeapsă, conform cu acel blestem aruncat asupra pământului (cf. Gen 3, 17).

Iob, lăsând la o parte orice apărare fără rost contra acuzelor aduse de Elifaz (unul din cei trei prieteni ai săi), care îl vedea pedepsit pentru păcat, ia în considerare viața sa nevinovată și o referă la contextul întregii existențe umane: toți suferă, toți muncesc din greu ca scalavii, toți așteaptă plata muncii… Aceasta nu înseamnă vinovăție. Iob nu se simte vinovat, nu a încălcat cu nimic poruncile Domnului și acest fapt îi dă curaj să se îndrepte spre Dumnezeu cu o rugăciune: Amintește-ți! de răsplata muncii mele.

Dar, încetul cu încetul, credința omului biblic devine tot mai profundă: suferința nu-i legată în mod necesar de păcat sau de muncă, ci poate fi și ca o încercare providențială spre verificarea credinței și a iubirii, conform cu cele spune de Moise poporului ales: Domnul Dumnezeul vostru vrea să vă pună la încercare, să știe dacă voi îl iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima și din tot sufletul vostru (Dt 13, 4).

Dumnezeu ar fi putut revela întreg misterul suferinței chiar de la început, dar nu a făcut-o, ci a voit ca omul însuși să contribuie, nu prin știință, ci prin credință la dezlegarea lui. Asistat de lumina supranaturală, omul a pornit în cercetarea acestui mister, menit să-i dezelege și sensul vieții, prin lumea celor înconjurătoare și în sine însuși. Toată suferința omului provinde din faptul că el nu s-a descoperit pe sine, ceea ce este în realitate în lumina credinței. Fără necaz, fără suferință, nu există nici un fel de progres: nici material și nici spiritual.

Durerea nu-i numai a lui Iob, ea este a lumii întregi și este de origine metafizică, transcendentală (cf. CBL p. 1029). Rațiunea este incapabilă în a-i da un răspuns satisfăcător; ea nu intră în logica umană, de aceea pare absurdă, oricâte interpretări i s-ar da, ea aparține de logica divină și de aceea tot omul trebuie să spună: Cred în suferință; ceea ce și spunem, de fapt, când mărturisim în virtutea religiei, anume că: Isus Cristos s-a născut din Maria fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a muri și s-a îngropat și s-a coborât în iad (Crezul), adică în abisul suferinței.

Când Petru, cu logica lui aristotelică, socotea că trebuie să sufere și să moară doar cel rău, iar Isus, fiindcă n-a făcut nici un rău, ci numai bine, merită să fie scutit de suferință, Isus îl respinge cu duritate: Pleacă, satano, că nu cugeți cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor (Mt 16, 23). Suferința intră în logica divină, în logica iubirii și dreptății și de aceea depășește granițele acestei lumi. Pentru noi, culmea suferinței este moartea. Cu lumina rațiunii știm că este lucrul cel mai sigur din lume, dar numai prin lumina credinței am aflat că este poarta care duce la adevărata viață fericită, fiindcă numai Cel Înviat a putut spune: Trebuia Cristos să pătimească toate acestea și astfel să intre în slava sa (Lc 24, 26). Să cugetăm dar la cele ce sunt ale lui Dumnezeu!

Isus, pentru a revoluționa logica umană și spre a o încadra în logica divină, pentru noi cei slabi propune atitudinea de slujire, adică de suferință îmbrățișată cu iubire față de aproapele și care singură duce la dezlegarea misterului divin asupra suferinței: Dumnezeu este iubire (1In 4, 16); atunci înțelegem că suferința întregului neam omenesc, întregului Cosmos, este suferința divină din Cristos care slujește omului spre a-l ferici prin slujirea pornită din iubire: Ceea ce ați făcut unuia dintre aceștia mai mici, mie mi-ați făcut (Mt 27, 45), ceea ce constituie Misterul nostru pascal.

Comportamentul lui Isus față de soacra lui Petru prezintă caracteristici absolut noi. În primul rând un rabin nu s-ar fi învrednicit să se apropie de o femee și să o prindă de mână spre a-i reda sănătatea. Dar, mai ales, nu s-ar fi lăsat niciodată servit de o femee. Isus, nu numai că dă peste cap aceste reguli rabinice, ci și toate conveniențele relațiilor sociale, dând slujirii un nou stil de viață printr-un nou conținut.

«Slujirea» – diakonia – era, în ochii grecilor și a lumii civilizate din acel timp, un lucru nevrednic de un om liber, ea este pentru cei plătiți și pentru sclavi. Isus pune «slujirea» în conceptul iubirii. Un slujitor se simte onorat, dacă stăpânul îl invită la masă și el însuși îi slujește. Isus arată că onoarea o dobândește cel care slujește și nu cel slujit care stă la masă, de aceea spune că Fiul omului n-a venit spre a fi slujit, ci spre a sluji (Lc 10, 45). Astfel, cu soacra lui Petru care slujește începe un nou stil de viață în relațiile umane. Soacra lui Petru a înțeles bucuria vieții prin slujirea la care a chemat-o minunea vindecării.

Consecvent acestei învățături, când locuitorii din Cafarnaum cuprinși de entuziasm față de Isus și ucenicii lui, ar fi voit să o țină într-o sărbătoare de triumf continu, el se scoală dis-de-dimineață, se retrage în secret și se roagă. Găsit de ucenici și invitat la reluarea sărbătorii, spre a fi slujit, Isus îi îndreaptă spre localitățile prăpădite și uitate ale Galileei, spre a le duce Vestea cea bună, spre a le sluji.

Mai profund încă: suferința apare, pentru cel care are ochii credinței deschiși de har, ca un mijloc de afirmare a Duhului asupra materiei. Reflexia mesianică își găsește ecolul în acest concept: Mesia, care inaugurează timpurile din urmă, ia chipul slujitorului suferind. El, un vierme al pământului, se afirmă atât de mare și puternic în Duh: ia asupra sa bolile noastre și le vindecă prin rănile sale (cf. Is 53, 3-12). Iar când vor sosi zilele de pe urmă și Duhul vieții va fi reînoit fața pământului, suferința va dispare cu desăvârșire.

Ori, Duhul este siguranța noastră pentru rugăciune, fiindcă Dumnezeu îl dă acelora care se roagă fără măsură (In 3, 34; Mt 7, 11; Lc 11, 13).

Din acest motiv eliberarea celor posedați și vindecările săvârșite de Isus sunt un semn că au sosit vremurile de pe urmă și că Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru, este preludiul victoriei decisive a Misterului pascal, la care orice creștin participă deja, realizând în sine victoria omului nou, care, sub acțiunea Duhului Sfânt, face ca toate să intre pe făgașul lor adevărat, conform planului divin al Tatălui ceresc, fiindcă toate lucrurile suferă ca în chinurile nașterii și așteaptă arătarea în slavă a fiilor lui Dumnezeu spre a fi eliberate (cf. Rom 8, 22).

Creștinul are ca sarcină și scop unic pe pământ o mai mare eficiență a progresului de maturizare parusiacă a întregii omeniri. De aici își are originea adaptabilitatea sfântului Paul, care se face liber cu cei liberi, slab cu cei slabi, sărac cu cei săraci, neștiutor cu cei neștiutori etc, nu spre a rămâne între ei și spre a se face părtaș de sălbiciunea sau ignoranța lor, ci spre a-i câștiga pe toți pentru Cristos, spre a-i ridica din condiția lor mizerabilă, făcând din umilință o operă de promovare și de câștig sfânt.

Numai Evanghelia lui Isus ne poate salva, dar numai când fiecare, asemenea sfântului Paul, își ia în serios responsabilitatea de a trăi și vesti Evanghelia. Omul, datorită egoismului, vrea să fie doar beneficiar al Evangheliei: vindecat, săturat, îmbrăcat, adăpostit etc, dar nu-și înțelege misiunea de crismat – uns – cu Duhul Sfânt spre a vesti și spre a da sens vieții prin credință și iubire în slujire, spre a se înscrie în acel Trebuia să pătimească spre a întra în slava sa.

Credința în suferință, prin urmare, nu ne cheamă la resemnare, la refugiul comod în a o lăsa baltă cu problema, ci ne cheamă la rezolvarea ei prin viață: slujirea din iubire care nu cunoaște repaus, nici sărbătoare. Isus în zi de sâmbătă a vindecat-o pe soacra lui Petru și a săvârșit și alte numeroase minuni. Cine nu crede în slujire, nu crede în Cristos, nu crede nici în Dumnezeu.

Pentru că ne simțim slabi în suferință, în credință și iubire, să ne întărim prin rugăciune cu întreaga Biserică: Te rugăm, Doamne, să veghezi cu grijă neobosită asupra noastră; păstrează-ne sub ocrotirea ta, căci harul tău este singura noastră speranță! (LR). Amin.

 

* * *

 

Duminica a V-a (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Cine îl iubește pe Dumnezeu într-adevăr din inimă trăiește senin și moare fericit.

“Dumnezeu are așa de mare grijă de tine ca și cum nu ar exista și alții la care să se gândească”. E surprinzător și extraordinar: Dumnezeu este iubire care zilnic ne mângâie și are grijă de noi. Spunea deseori don Guanella: “Nu știți că Dumnezeu se bucură nespus de mult auzindu-se chemat Tată! Tată!… Orice suspin al inimii e numărat de Dumnezeu pentru a vă răsplăti”.

Orice zi e un nou dar pe care trebuie să-l primim cu răspundere și să-l împărțim cu alții. Dimineața, creștinii fac semnul crucii și se roagă așa: “Iată-mă, Doamne, ce dorești ca eu să fac astăzi? Care sunt planurile tale pentru mine?”

2. Tema

O zi a lui Isus – O zi de-a noastră. “Fă, Doamne, ca eu să fiu gata să împlinesc astăzi voința ta!”

3. Mesajul zilei

Evanghelia de astăzi ne prezintă o zi de-a lui Isus. Să vedem cum își organiza el ziua, ca să-l putem imita.

- Ce făcea Isus dimineața, când era încă întuneric? “Se retrăgea într-un loc pustiu și acolo se ruga”.

- În cursul dimineții, unde merge Isus? “În sinagogă, împreună cu apostolii” – era sâmbătă.

- La amiază este la casa lui Petru, unde îi vindecă soacra.

- La apusul soarelui și seara ce face Isus? “Îi întărește și vindecă pe bolnavi”.

- A doua zi ce decide Isus? “Decide să meargă în altă parte ca să împlinească ocupația sa principală: predicarea împărăției lui Dumnezeu”.

Planurile lui Dumnezeu pentru el erau acestea: să-i întărească pe bolnavi și să vestească iubirea și mântuirea lui Dumnezeu tuturora.

În rugăciune îl preamărește pe Tatăl și aderă la planul său de mântuire.

În zilele noastre, mai ales cele de sărbătoare, avem și noi ocupațiile lui Isus: rugăciunea și biserica, familia și vizitarea bolnavilor, vestirea și bucuria evangheliei?

4. Exemple

a) În afară de schema indicată, omilia ar putea astăzi să pornească de la “istoria lui Iob” (cf. prima lectură). Iob, sub un anumit aspect îl prefigurează pe Isus suferind între suferinzi.

b) Pentru mângâierea celor mâhniți este importantă sublinierea adevărurilor credinței.

Când omul îndură o suferință, mai mult decât analizarea aspectului negativ – dat fiind faptul că Dumnezeu se poate folosi de orice pentru bine – mai curând să se evidențieze cel al amărăciunii inevitabile. Într-adevăr, există și venin amar printre medicamente (M. Buber).

c) Să nu uităm să începem ziua cu rugăciunea.

Iolanda, o fetiță de vârsta voastră, încearcă în fiecare dimineață să recite cel puțin o rugăciune scurtă. O face fără să i-o amintească mama. Crede că rugăciunea “supravegheată” nu îi place prea mult lui Dumnezeu.

Într-o dimineață, Iolanda a adormit. Mama s-a apropiat de patul ei, a scuturat-o și i-a spus: “Scoală-te, că întârzii la școală”. Iolanda s-a îmbrăcat într-o clipă, a băut în grabă niște lapte cu cacao, a luat ghiozdanul și a plecat. Dar simțea că îi lipsea ceva, că a uitat ceva. După o clipă, și-a amintit că nu își recitase rugăciunea de dimineață. De aceea, nu se simțea senină ca în celelalte zile. Cum drumul până la școală dura zece minute, mergând a recitat în gând “Tatăl nostru”, “Bucură-te, Marie” și “Crezul”. Rugăciunea de dimineață era pentru ea un salut adresat lui Dumnezeu Tatăl, lui Isus și sfintei Fecioare, era un “Bună dimineața” și, în același timp, voia să le spună că îi iubește.

Dacă, asemenea Iolandei, nici voi nu vă simțiți bine fără să fi recitat rugăciunea de dimineață și pe cea de seară și dacă faceți acest lucru fără să așteptați să vă ceară părinții, înseamnă că îl iubiți pe Dumnezeu (S.J. Klimek).

d) Iată o adevărată ucenică a lui Isus.

Ziarele din Roma au prezentat cazul unei fete sărace, care renunțase la căsătorie și la orice distracție pentru a-l putea asista pe fratele ei, Matei, care a căzut victimă unui accident de muncă și nu putea să își mai miște nici membrele superioare, nici pe cele inferioare: ea îl ducea cu căruciorul încoace și încolo, îl îmbrăca, îl hrănea în fiecare zi cu seninătate și bucurie. Paul al VI-lea chemat-o într-o zi, împreună cu fratele ei, să ia prânzul împreună (R. Francisco).

e) Evanghelia ne deschide orizonturi noi și strălucitoare

O musculiță născută în mirosul vinului dintr-un butoi nou a început să zboare în acel spațiu, exclamând:

- Ce spațiu mare pentru mine!

Dar iată o crăpătură mică cu o spirală de lumină. Musculița, curajoasă, a trecut prin ea și s-a trezit zburând în spațiul mult mai mare al beciului. A exclamat uimită:

- Ce lume infinită este aceasta în comparație cu butoiul în care m-am născut!

Dar iată o fereastră mică în zid. Prin ea pătrunde o rază de soare. Musculița o urmărește, iese din beci și se trezește zburând sub cerul liber.

Este încântată de atâta frumusețe și suspină:

- Nu mi-aș fi putut imagina niciodată o lume cu un cer atât de mare, imens. Și, mulțumită, a zburat spre înălțimile albastre.

f) Învățați “Te ador, Dumnezeul meu!”

 

* * *

 

Duminica a V-a (B)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Ieșind din sinagogă, Isus a intrat în casa lui Simon și Andrei împreună cu Iacob și Ioan. Soacra lui Simon zăcea la pat cu febră, iar ei de îndată i-au vorbit despre ea. El s-a apropiat și, prinzând-o de mână, a ridicat-o. Atunci febra a lăsat-o și ea a început să-i slujească. În seara aceea… au început să aducă la El toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă… Dimineața, încă pe întuneric, sculându-se, a ieșit din casă și s-a dus într-un loc singuratic și se ruga. Simon și cei care erau cu el l-au căutat și, găsindu-l, i-au spus: “Toți te caută”. (Mc 1,29-39)

Activitatea publică a lui Isus care, în sinagoga de la Cafarnaum, a debutat cu acea învățătură proclamată cu putere și cu eliberarea unui om de duhul necurat care îl stăpânea, cuprinde, în fragmentul evanghelic al acestei duminici alte câteva aspecte care întregesc o zi obișnuită de muncă a Mântuitorului: vindecarea soacrei lui Petru (1,29-31), vindecările multiple înfăptuite la asfințitul soarelui (1,32-34) și plecarea din Cafarnaum către alte localități unde avea să repete această primă experiență.

Demn de notat pentru aceste fapte ale lui Isus este cadrul în care ele se desfășoară. Părăsind sinagoga, evanghelistul Marcu ne conduce în casa lui Simon și a lui Andrei. Cu alte cuvinte, noi părăsim un cadru iudaic tradițional pentru a intra într-altul, casa lui Simon-Petru, care evoca Biserica. Într-adevăr, “casa” va deveni foarte curând locul noilor reuniri ale comunității ecleziale. Cei care îl însoțesc pe Învățător nu vor avea parte aici de o învățătură, ci de o vindecare. Aceasta este însă descrisă în termenii “învierii”. Isus, într-adevăr, se apropie de femeia culcată și o face “să se ridice” (verbul utilizat aici este folosit de obicei de către evangheliști pentru a indica Învierea, mai întâi cea a lui Isus). Gestul lui Isus eliberează femeia de febră, iar ea începe să slujească. În Biserică, viața cotidiană este organizată în jurul acestor doi poli: binefacerea și slujirea. Iar slujirea este un har, un act de libertate.

Vindecările care urmează au valoare de universalizare a acțiunii binefăcătoare a lui Isus: ceea ce a înfăptuit în sinagogă în folosul omului posedat, iar în casă, în folosul soacrei lui Simon, acum înfăptuiește în public în folosul tuturor celor care vin la El.

După ce a isprăvit, Isus iese din Cafarnaum pentru a-L reîntâlni pe Tatăl dar și exigențele misiunii sale. El a ieșit de la Tatăl pentru a proclama tuturor Vestea cea Bună a Împărăției, deoarece, într-adevăr, toată lumea îl caută.

Fraților, dacă vestesc Evanghelia, nu e o laudă pentru mine, fiindcă stă asupra mea datoria. Căci vai mie de nu voi vesti Evanghelia! Dacă fac aceasta din voia mea, am răsplată; dar dacă o fac din poruncă, e o slujire ce-mi este încredințată… Deși sunt liber față de toți, m-am făcut rob tuturor, ca să câștig pe cât mai mulți. Cu cei slabi m-am făcut slab, ca să-i câștig pe cei slabi; tuturor toate m-am făcut, ca în orice fel să mântuiesc pe unii. Dar toate le fac pentru Evanghelie, ca să fiu părtaș de ea. (1Cor 9,16-23)

Dacă Isus a avut o atât de sensibilă conștiință a misiunii de a împlini voința Tatălui, apostolii, iar Pavel (Paul) ne este oferit în a doua lectură a acestei duminici drept exemplu, se vor chemați să răspundă exigenței de a vesti și de a vindeca într-o măsură cât mai apropiată celei a Mântuitorului. Totuși, strigătul Apostolului, vai mie de nu voi vesti Evanghelia, nu trebuie înțeles într-un sens juridic. În cuvintele sale cititorul trebuie, mai curând, să discearnă teama de a nu corespunde acelei iubiri imense arătate lui de către Cristos. Astfel, după cu Cristos l-a iubit pe Pavel în mod gratuit, Pavel îi iubește și îi slujește pe creștini. Această gratuitate va fi mândria lui și răsplata lui, bucuria interioară a iubirii (v. 18).

Se știe ce rol capital a jucat acest text al Apostolului în reflecțiile conciliului Vatican II. El trasează pentru viața Bisericii din toate timpurile o cale luminoasă și principii ale căror consecințe practice nu vor fi epuizate niciodată: libertate interioară, disponibilitate, adaptabilitate, gratuitate în iubire.

 

* * *

 

Duminica a V-a de peste an (B)

Autor: pr. Nicolae Farcaș
Copyright: Predici.cnet.ro

În jurul anului 2200 î. C., a fost compus în Egipt celebrul “Dialog al unui disperat cu sufletul său“, un monolog în care protagonistul, tulburat de o mare tragedie personală, se gândea la sinucidere: “Astăzi, spunea el, moartea îmi stă în față ca vindecarea pentru un bolnav, ca libertatea pentru un prizonier, ca un parfum de smirnă, ca o plăcere a celui care stă sub un palmier în ziua în care inspiră un aer proaspăt“.

În fața suferinței, omul se întreabă: de ce trebuie să sufere?

Răspunsul tradițional al Israelului la această enigmă este doctrina retribuției pe care Elifaz, prietenul lui Iob, o sintetiza astfel: “Care nevinovat s-a prăpădit și unde le-a pierit urma celor drepți în fața lui Dumnezeu… Numai cei ce ară nelegiuirea și seamănă răutatea au parte de asemenea roade” (Iob 4,7-8).

Dar viața dezminte această dogmă a credinței iudaice, pentru că vedem de atâtea ori că și cel nevinovat suferă.

Nu se poate învinovăți omul făcând apel la păcatul originar. Nici nu putem vorbi de pedagogia lui Dumnezeu care îi maturizează pe fiii săi prin suferință, aceasta ar însemna ceea ce unii numesc “sadism teologic”, conceput de cel care nu-și dă seamă de răul îngrozitor care lovește pe cei nevinovați. Și apoi, cine a mai spus vreodată că durerea umanizează?

A da explicații teoretice acestui strigăt existențial e ca și cum am da o lecție de igienă alimentară celui care moare de foame și de sete.

Din lecturile de azi desprindem următoare idee: răul există, dar nu e de neînvins.

Când vorbim de rău trebuie să facem o deosebire între răul moral, care e consecința păcatului, a răutății omului, și răul fizic, care este boala, suferința de orice fel. Adevăratul responsabil de răul moral este omul care poate comite cele mai îngrozitoare crime. De ceea ce s-a întâmplat la Auschwitz nu poate fi învinuit Dumnezeu, ci toți aceia care au ajuns la asemenea atrocități.

Problema care rămâne deschisă este următoarea: poate sau nu Dumnezeu să intervină în istoria omului? Dacă da, de ce nu intervine?

La această întrebare găsește răspuns numai cine a șters din atributele lui Dumnezeu atotputernicia.

Însă, cea mai mare enigmă este constituită de răul care nu depinde de om; de exemplu, dezastrele naturale (inundații, cutremure…), bolile genetice, moartea.

Cum poate Dumnezeu permite astfel de nenorociri? Și pentru mulți, din păcate, astfel de suferințe, duc la pierderea credinței, considerând că lui Dumnezeu nu-i pasă de suferința omului, că este indiferent.

Ce ne răspund lecturile de azi la problema răului, a suferinței?

În I-a lectură am ascultat un fragment din Cartea lui Iob. Știm că Iob era un om drept, cu frică de Dumnezeu, cu o credință puternică și pe deasupra mai era bogat și fericit. Pe neașteptate însă, este lovit de o mare nenorocire: într-o singură zi își pierde toate bogățiile, copiii îi sunt uciși de o vijelie care se abate asupra casei în care se aflau și, în cele din urmă, își pierde și sănătatea; tot corpul se umple de bube rău mirositoare, ajunge pe groapa de gunoi din afara cetății, unde, cu un ciob, își scarpină bubele.

Și, ca și cum n-ar fi fost suficient, chiar și soția îl jignește, țipă la el și-i spune: “Mai crezi în Dumnezeu? Blestemă pe Dumnezeu ca să mori!”

De la această întâmplare pleacă întreaga temă a Cărții lui Iob, în care găsim o dispută între Iob și cei patru prieteni ai săi, veniți din Edom și din Orient, țări considerate ca patria înțelepciunii.

Pe tema suferinței se confruntă Iob cu toată înțelepciunea oamenilor și, cu o luciditate care nu are egal în toată literatura mondială, demolează, una după alta, toate explicațiile teologice tradiționale, și mai mult, chiar le ia în râs.

Iob este un personaj fascinant și iubit din ce în ce mai mult.

Lectura de azi conține celebra sa reflexie asupra condiției omului pe pământ: viața nu e altceva decât durere, omul este un sclav supus sacrificiilor enorme, din care nu trage nici un avantaj; este un salahor care trudește de dimineață până seara, care suportă arșița soarelui și așteaptă să vină seara.

Iob se consideră chiar mai nenorocit decât un sclav sau un salahor, pentru că aceștia, după o zi de muncă se odihnesc, dar el nici noaptea nu-și află liniștea, este chinuit de coșmaruri, are parte numai de nopți de suferință.

El și-a pierdut speranța că viața se va mai putea schimba și atunci se întreabă: de ce Dumnezeu i-a permis să se nască dacă are parte numai de suferință? Iob nu este un resemnat, nu suferă în liniște, îi cere cont lui Dumnezeu pentru nenorocirile pe care le îndură. Strigătul său parcă ne înspăimântă, pare o revoltă, un blestem, dar, în schimb, strigătul său este o rugăciune.

Limba ebraică cunoaște treisprezece termeni pentru a desemna rugăciunea; trei dintre ei exprimă forme progresive de cerere adresată lui Dumnezeu.

Pe prima treaptă, cea mai de jos, se află rugăciunea exprimată prin cuvinte; este cea mai simplă și cea mai obișnuită, izvorăște din inima omului și ajunge la inima lui Dumnezeu. O treaptă mai sus există strigătul care constituie o invocație și mai eficace. La al treilea nivel se află cea mi irezistibilă dintre cererile adresate lui Dumnezeu: plânsul. Rabinii învățau că: “Nu există ușă pe care lacrimile să nu o deschidă“, iar psalmistul se ruga: “Doamne, ascultă rugăciunea mea, pleacă-ți urechea la strigătul meu, nu fi surd la lacrimile mele” (Ps 39,13).

În fața răului nu ni se cere resemnarea, omul poate și trebuie să strige, să denunțe răul, are dreptul să-i spună lui Dumnezeu că nu înțelege de ce l-a creat iubitor de viață și de fericire și apoi l-a abandonat într-o lume a suferinței și a morții.

Rugăciunea lui Iob e făcută din strigăte și lacrimi. Cine plânge și strigă durerea sa, chiar dacă nu-și dă seama, îl invocă pe Dumnezeu, îi cere lumină și putere.

Răspunsul decisiv la problema suferinței, a răului din lume, ni-l dă Isus în Evanghelia de azi. Nu este un răspuns teologic, El nu ne dă explicații teoretice cu privire la boală, la suferința din lume.

În fața dramelor pe care le trăiesc oamenii este inutil să-l condamnăm pe Dumnezeu, dar unicul lucru de făcut este de a ne apropia de cel care suferă și să luptăm cu toate puterile împotriva răului, așa cum a făcut Isus.

În Evanghelia de azi, Marcu ne arată în trei tablouri atitudinea lui Isus în fața răului.

1. În primul tablou ne prezintă vindecarea soacrei lui Petru. Faptul e relatat foarte concis, este cea mai scurtă dintre toate relatările de minuni, dar toate detaliile sunt semnificative, pentru că ele conțin idei pentru cateheze.

În primul rând avem comportamentul ucenicilor care-i vorbesc lui Isus despre bolnavă. Învățăm de aici că înainte de a încerca să rezolvăm o problemă, înainte de a găsi soluții, trebuie să-i vorbim lui Isus, să dialogăm cu El. Numai așa vom reuși să vedem orice boală, fie fizică, fie morală, cu ochii săi. Cine nu se roagă mai întâi nu poate obține vindecarea și riscă să fie molipsit de ea.

Un alt detaliu semnificativ: când îi vorbesc despre bolnavă, Isus nu se îndepărtează, nu fuge, dar se apropie. Același lucru trebuie să-l facem și noi în fața suferințelor celorlalți, trebuie să ne apropiem de oricine este victima unor situații dezumanizante. Un alt detaliu, cel mai semnificativ, este următorul: Isus a luat-o de mână pe soacra lui Petru și a ridicat-o. Acest gest simbolizează transmiterea puterii divine, purtătoare de mântuire. Marcu folosește termenul care înseamnă înviere, ridicare din morți, scoatere dintr-o condiție de moarte. Bolnava care zace la pat, incapabilă de a se mișca, prizoniera febrei, reprezintă întreaga umanitate de care se apropie Isus pentru a o introduce într-o nouă condiție.

Creștinul este chemat să repete gesturile Învățătorului.

Relatările minunilor se încheie totdeauna cu o demonstrație că vindecare a avut loc cu adevărat. În fața celor prezenți, paraliticul își ia patul și umblă, orbul arată că vede clar, fiica lui Iair, înviată, începe să mănânce. La fel și soacra lui Petru arată că a fost restabilită pe deplin începând să-i servească pe apostoli. Acesta este semnul care-i caracterizează pe cei vindecați: se pun în slujirea fraților. Până când nu are loc aceasta, vindecarea nu a avut loc sau este incompletă.

Din săpăturile arheologice rezultă că acea casă în care a avut loc acest episod a fost transformată într-un loc de întâlnire al primei comunități creștine. Acolo a fost celebrată Euharistia, Sacramentul care comunică, celor care îl primesc cu credință, forța de a se ridica și de a se menține mereu în picioare, la dispoziția fraților.

2. În al doilea tablou, Isus se îngrijește de orice fel de boală. “Seara, după asfințitul soarelui, au adus la El pe toți bolnavii și pe cei stăpâniți de duhuri rele. El a vindecat tot felul de bolnavi și a alungat mulți diavoli“.

Iată răspunsul lui Dumnezeu la problema răului. Dumnezeu nu e indiferent la strigătul de durere al omului. Imaginea unui Dumnezeu nepăsător și imperturbabil, senin în fața răului a fost creată de filozofi, însă, Dumnezeul biblic cere să nu ne îndepărtăm de cei care varsă lacrimi, să plângem cu cei care plâng, pentru că și el suferă, plânge, este mișcat în fața suferințelor, are același sentimente ca o mamă; aude plânsul și vine să împartă condiția noastră de suferință și durere, se așează alături de noi în lupta împotriva răului, și ne invită să o transformăm în ocazie de a face fapte de iubire.

3. În ultimul tablou, Marcu ni-l prezintă pe Isus în rugăciune, în dialog cu Tatăl, în care-i cere lumină pentru a înfrunta durerea oamenilor.

Nu toate problemele acestei lumi pot fi rezolvate: “Pe săraci îi veți avea totdeauna cu voi“, le spune Isus odată ucenicilor săi. Lumea fără drame, fără neliniști, fără boală, fără moarte nu e lumea actuală. Rugăciunea nu este o fugă de greutățile acestei vieți, nu e o cerere naivă de minuni, dar este întâlnire cu cel care ne ajută să vedem omul și problemele sale așa cum le vede El.

Nu este ușor să înțelegem că minunea este un semn, un deget îndreptat spre lumea cea nouă. Ea este interpretată mai degrabă ca o dovadă de putere sau ca o intervenție a lui Dumnezeu în favoarea unor privilegiați. Chiar și apostolii au înțeles în acest sens minunile înfăptuite de Isus. De aceea, de dimineață au plecat în căutarea sa și, găsindu-L, au spus: “Toți te caută!”

E adevărat că îl căutau pe Isus dar dintr-un motiv greșit: îi cereau ca El să continue să facă minuni, voiau să-l instrumentalizeze pentru a realiza visele lor de succes, pentru a face minuni în avantajul lor. Nu acceptau să-și asume responsabilitățile lor, de a duce la îndeplinire lucrarea care-i privea pe ei.

Isus refuză planurile lor și-i invită pe ucenici să plece în altă parte, prin satele vecine, pentru a-și împlini misiunea sa de a predica.

Dumnezeu nu se substituie omului; El îl conduce cu lumina cuvântului său, îl însoțește cu prezența sa, dar vrea ca omul să lupte și să combată răul, suferința.

Prezentându-ni-l pe Isus în rugăciune, în această ultimă parte a Evangheliei, Marcu ne dă o lecție importantă: trebuie să ne găsim timp și pentru a sta în dialog cu Dumnezeu: “Cu cât primim mai mult în rugăciune, cu atât putem face mai mult bine” – spunea Maica Tereza de Calcutta.

Lasă să-ți lipsească timpul pentru orice lucru dar niciodată pentru rugăciune și astfel vei realiza multe lucruri într-un timp foarte scurt” – spunea sora Lucia, vizionara de la Fatima.

În fața celor care azi așteaptă de la Biserică numai o slujire pământească, Biserica rămâne fidelă strategiei lui Isus, care știa că este trimis să combată răul în toate formele sale, fizic sau moral; El vindecă, dar mai ales evanghelizează.

Vai mie, dacă nu vestesc Evanghelia“, spune Sfântul Paul în cea de-a doua lectură de azi. Și face aceasta gratuit și cu o metodologie originală: “M-am făcut slab cu cei slabi, pentru ca să-i câștig pe cei slabi…m-am făcut totul pentru toți“. Aceasta înseamnă să împărtășim bucuria și durerea celuilalt.

 

* * *

 

Între plângere și slujire

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Sclavie și gratuitate

Poate este chiar prea banal de a opune zilele “mai iuți decât o suveică ale lui Iob cu ziua lungă trăită de Isus la Cafarnaum. Și tot atât de simplu de a sublinia contrastul dintre “a se răsuci până în zori”al lui Iob și de a se scula “când mai era întuneric” pentru a merge la rugăciune, din partea Învățătorului. Agitația neliniștită a lui Iob nu este pusă în raport cu activitatea (așa cum se întâmplă adesea cu noi). De altfel apar, cel puțin superficial, în liturgia de astăzi, două alte atitudini contrare. Iob – care mai înainte a cunoscut bunăstarea – se plânge de condiția actuală, asemănătoare cu cea a unui sclav. Paul, în schimb, mărturisește cu o satisfacție evidentă că s-a făcut sclav în mod voluntar pentru cauza Evangheliei.

Oricum, pe de o parte drama personală a lui Iob – care, cel puțin, are curajul de a privi în față declinul propriu spre moarte, în timp ce noi tindem să îndepărtăm gândul de la acea ultimă limită a existenței noastre – rămâne contrastul de fond dintre sclavie și gratuitate. Isus ne eliberează de toate formele de sclavie. Posedatul eliberat în sinagogă, dar și soacra lui Simon eliberată de febră, și numeroși bolnavi vindecați la poarta cetății, sunt expresia cea mai evidentă a eliberării. Isus a fost trimis de Tatăl să rupă cătușele, să rupă cercul necesității, să sfărâme mecanismele inexorabile ale fatalității, “să pună pe picioare” resemnarea inertă.

Boala poate să fie o sclavie. Dar și preocuparea pentru succes (care se manifestă, de exemplu, în apostoli care nu-i iartă lui Isus că renunță la popularitate) este o sclavie. Isus opune sclaviei egoismului libertatea iubirii și a slujirii. Răspunde la preocuparea pentru eficiență, la logica de fier a producției, cu provocarea scandaloasă a gratuității. Contestă “prezențialismul” discipolilor cu alegerea singurătății.

Construirea unei zile în armonie

Putem organiza ziua noastră după exemplul Învățătorului: rugăciunea comună, învățare, responsabilități familiare, obligații de prietenie, activități în favoarea aproapelui, și retragere în pustiu… Un vis imposibil. Aproape niciodată nu reușim să împăcăm toate aceste lucruri. Observăm un dezechilibru evident în cursul existenței noastre. Și pentru că, spre deosebire de Iob care observă speriat “scurgerea” suveicei înnebunite, noi ne încăpățânăm să alergăm după ea, sau de-a dreptul s-o întrecem.

Este sigur că Isus nu intenționează să ne dea rețeta pentru a alcătui ziua noastră în mod satisfăcător și armonios ca a sa.

Noi trebuie, cu luciditate și curaj, să potrivim segmentele diferite. Armonia nu este niciodată realizată o dată pentru totdeauna. Nu este o problemă de dozare (atâta rugăciune, atâta pentru preocupările materiale, atâta pentru destindere și atâta pentru atenția față de alții). Trebuie să observăm, din când în când, fisurile, să fim conștienți de dezechilibrele noastre, să observăm compromisurile noastre, să constatăm lipsa noastră de echilibru, și să recompunem cu răbdare unitatea. O zi “plină” poate da o senzație dezolantă de gol, când ne limităm să punem laolaltă numărul mare de lucruri posibile, să rezolvăm repede gâfâind mii de acțiuni. Nu este nimic care să țină laolaltă diferitele fragmente.

Desigur, în multe circumstanțe, trebuie să spunem “nu”, așa cum a făcut Isus în privința lui Petru și a tovarășilor săi.

De multe ori trebuie să ne negăm, pentru a deveni diferiți. Este necesar, adesea, să răspundem “în alt fel”. Nu totdeauna singurătatea este o fugă. Și de prea multe ori activitatea frenetică poate fi o fugă de responsabilitate. Rugăciunea nu este în mod necesar o evadare. Poate să fie o implicare care este absență (absență față de noi, înainte de toate).

A merge în deșert pentru a trece “în altă parte”

Este impresionantă hotărârea finală a lui Isus: “Să mergem în altă parte…” S-a lăsat “scos” de discipoli, dar nu capturat de ei. Părăsește deșertul, totuși programul său nu coincide pentru nimic cu cel al prietenilor. Și în aceasta se arată pe deplin liber. Nu cedează în fața entuziasmelor facile. Nu alergă la chemarea succesului. Nu se preocupă de popularitatea pe care a câștigat-o în ziua precedentă.

Isus nu se lasă întemnițat de mecanismele mașinii organizatoare. Astăzi am spune: nu ține cont de programările, de pregătirile, de aparatele, de echilibrele diplomatice, de exigențele propagandistice. El pleacă “în altă parte în satele vecine”. Să întâlnească oameni acolo este așa cum este, în lumea pe care o vrea el, și nu cum stabilesc alții. Merge să vadă și să spună ceea ce este de văzut și de spus, și nu ceea ce este fixat în oficiile competente. Din piață trece în deșert. Și din deșert trece “în altă parte”. Isus este de-a dreptul greu de prins, imprevizibil, neașteptat, absolut de neprogramat.

“Pentru aceasta am venit într-adevăr…” (literal: “am ieșit”). A venit precis pentru a fi în permanență “în altă parte”. Misterul iubirii și al libertății constă în ieșirea din toate schemele pregătite. Eu nu aș ști să spun, în acest moment, unde stă Isus. Sunt sigur numai că nu este aproape niciodată acolo unde mă aștept să-l găsesc, sau unde îl pun eu. Este cu siguranță “în altă parte”. El a “ieșit” de la Tatăl și continuă să “iasă” din programele elaborate de oameni și din așezările lor.

Nu au reușit nici apostolii să-l țină. Să nu ne închipuim că îl sechestrăm noi în cărți, în schemele puse cu grijă la punct, în statistici, în previziunile ponderate, în planurile de muncă, în discursuri oficiale. Și, mai ales, să ne scoatem din cap ideea că îl vom putea angaja pentru “operele” noastre. În privința predicii sale, apare suspiciunea că este de regulă “în afara temei”. Oricum, discursurile nu le pregătea desigur când stătea în Casa Tatălui în cer. Au țâșnit în clipa în care întâlnea chipuri, se lăsa întrebat de așteptările oamenilor, intra, neanunțat, “în satele” de aici de pe pământ. Isus ar putea să apară “nepregătit”. În realitate, pregătirea sa, în afara colocviului cu Tatăl, de frecventarea deșertului, era asigurată de coborârea sa până în adâncul situațiilor oamenilor, de “întruparea” sa continuă.

Să vorbim despre soacră

Ar fi cazul să acordăm un pic de atenție respectuoasă soacrei lui Simon, așa cum i-a oferit și Isus. Aproape totdeauna, de fapt, episodul vindecării sale minunate, devine pretextul pentru a vorbi despre cine… nu era (sau, cel puțin, nu intra) și pentru diferite divagații. Mulți, de exemplu, continuă să pună întrebarea impertinentă: și soția unde s-a sfârșit? Ce face? (mai bine, ce nu face?).

Cineva, după Sfântul Ieronim, sugerează că Simon a rămas văduv. Explicația, totuși, este contrazisă de o afirmație a Sf. Paul (1 Cor 9,5), după care soția îl urma pe Petru în timpul primelor călătorii misionare. Aici, poate, se uită că Marcu nu are nici o intenție de a ne prezenta un cadru complet de viață familiară. El este interesat despre o minune și de consecința sa imediată. Pentru dovedirea vindecării care a avut loc, pune în scenă soacra care slujește, ignorând soția, și aceasta pentru simplul motiv că febra o avea soacra nu soția lui Petru…

Normal, atunci când Marcu relatează asemenea evenimente minunate, urmează o schemă fixă, articulată astfel: 1 – Descrierea detaliată a bolii: durata, gravitatea, neputința medicilor, scepticismul în privința posibilității vindecării, diferite circumstanțe. 2 – Credința cerută de Isus pentru a salva – a vindeca. 3 – Intervenția lui Isus caracterizată de o simplitate extremă (un cuvânt sau un gest). 4 – Efectul provocat: aproape mereu instantaneu. 5 – Efectul asupra celor prezenți: uimire, admirație, răspândirea “cuvântului”.

Aici, să spunem adevărul, par să lipsească elementele 1, 2, 5. Și nu este puțin. Și totuși, citirea textului printre rânduri, este totul. Apare fundamentală notația “i-au vorbit despre ea”. Nu evanghelistul face o descriere a bolii, ci sunt prietenii care îl informează pe Isus. Dar, în afara elementului 1, în fraza “i-au vorbit despre ea” se poate citi, cel puțin implicit, chiar și credința (elementul 2): nu se limitează să-l informeze. Într-un anumit sens, îl pun la curent, pentru a-l însărcina, într-o atitudine de încredere, după cele văzute în sinagogă.

În privința uimirii și a divulgării faptului (elementul 5), totul este amânat un pic mai târziu, în episodul următor. Oamenii aduc, plini de speranță, pe cei bolnavi, pentru că au știut și l-au admirat. Expresia, apoi, “o ridică” s-ar putea traduce mai bine cu “a înălțat-o”. Verbul grec, de fapt este egheiren, este folosit pentru a indica învierea morților. Comunitatea primară, deci, putea citi episodul în cheie de înviere baptismală. Interesantă este și notația de încheiere: “Și ea a început să-i slujească”. Slujirea oferită lui Cristos și alor “săi” devine astfel modul adoptat de persoana vindecată pentru a mulțumi.

Cineva vede aici întruchiparea femeii ca celebranta unei liturgii familiare însoțite de gesturi și de ocupații zilnice. Tot în cheie simbolică, E. Schweizer găsește în schimb “forma specifică de urmare feminină”. Ca și cum s-ar spune că preoția femeii ar consta în celebrarea exclusivă printre cratițe. Nu sunt de acord. Mie mi se pare că slujirea lui Cristos și a fraților, sau lui Cristos în frați, constituie forma obligatorie a oricărei urmări. Creștinul este unul care trece de la boală la slujire, imitând pe Acela care a spus: “Nu am venit să fiu slujit, ci pentru a sluji” (Mc 10, 45). Cât privește liturgia cratițelor, nu este un privilegiu exclusiv pentru nimeni, ci rămâne mereu la dispoziția tuturor (inclusiv a acelora care își duc viața teoretizând “rolul specific al femeii”, și nu sunt în stare nici să pregătească o cafea).

A pune pe picioare pentru a învăța să stăm în picioare

“O ridică prinzând-o de mână”. După ce a pus-o pe picioare pe soacră, după puțin timp Cristos va repeta același gest în privința lui Petru care era gata să se înece: “…Și îndată Isus i-a întins mâna, l-a apucat…” (Mt 14,31) S-ar spune că este o boală de familie: a nu reuși să stea în picioare. Nu: nu numai familia lui Simon. Din fericire este o mână de care ne putem prinde. O mână care, pe lângă că ne înalță, ne ajută să mergem.

Da, trebuie să învăț această lecție: un creștin stă în picioare numai dacă merge. Dacă se oprește, pierde echilibrul. Și merge numai grație unei mâini. Mai mult. Petru va învăța să repete același gest pe care l-a văzut făcut prima oară în casa sa din Cafarnaum: “…Nu am aur nici argint, dar ceea ce am îți dau: în numele lui Isus Cristos, Nazarineanul, umblă. Și prinzându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat” (Fap 3, 6-7). Biserica, dacă vrea să fie cu adevărat “casa mântuirii”, trebuie să învețe să facă acest gest foarte simplu: să pună pe picioare… O Biserică se susține numai dacă este capabilă să pună pe picioare.

Stilul evanghelizatorului

Fragmentul care a fost proclamat astăzi (lectura a doua), reprezintă o digresiune personală din Prima Scrisoare către Corinteni. Paul precizează că nu a luat o decizie autonomă, ci a primit o însărcinare precisă, obligatorie. Iată de ce evanghelizarea reprezintă pentru el o datorie, de-a dreptul o necesitate (o ananke; cineva traduce nimic mai puțin ca o “fatalitate”). Ca și cum ar spune: sunt constrâns, nu pot face altfel. Este destinul meu. Și iată și de ce el se achită de această îndatorire în mod gratuit. Deorece nu datorează nimic la nimeni, apostolul este în stare de “a se face slujitorul tuturor” cu o absolută libertate. Metoda sa misionară, departe de a-l face să-și asume forme strâmbe de colonialism evanghelic, îl conduce să se facă “totul pentru toți”.

 

* * *

 

Duminica a V-a de peste an (B) (audio)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Predicator: Pr. Claudiu Dumea
Unde: Catedrala romano-catolică din Iași
Când: 8 februarie 2009

 

Puteți descărca predica de pe Pastoratie.ro: click aici.