Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a IV-a din Advent
Anul C (A, B)

Lecturi:
Mihea 5,1-4
Evrei 10,5-10
Luca 1,39-45

Luca 1,39-45

În zilele acelea, Maria a pornit și s-a dus în grabă către ținutul muntos, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit copilul în sânul ei, iar Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt și a exclamat cu glas puternic: “Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău. Și de unde îmi este dată mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine? Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a tresăltat de bucurie copilul în sânul meu. Fericită aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de Domnul!”

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Eduard Patrașcu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Pietro Righetto
pr. Claudiu Budău

 

* * *

 

Orizont mesianic

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Părintele Marcelin de Causane, misionar în Brazilia, se tot străduia de vreo trei ani să-l convertească pe un sărman lepros la credință. Îl vizita mereu, îi pansa rănile și-i vorbea cu toată dragostea. În zadar, păgânul rămânea ca surd. Într-o zi părintele Marcelin se îmbolnăvește de lepră, dar continuă să-și viziteze pacientul. Misionarul avea doar 42 de ani. Păgânul lepros, văzându-l asemenea lui și totuși cu aceeași iubire senină, s-a convertit.

Pentru ca noi și ca toți oamenii din toate timpurile și din toate locurile să dăm crezare învățăturii dumnezeiești, Cristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om, a îmbrăcat firea noastră omenească slabă, muritoare, afară de păcat, ca să ne elibereze de lepra păcatului și să ne conducă la Tatăl îmbrăcați în haină de nuntă, în har.

Lecturile de azi ne oferă învățături deosebit de interesante, frumoase și mai ales folositoare.

Profetul Mihea ne bucură prin prezicerile sale, deoarece anunță că un nou raport, o nouă legătură de prietenie se va stabili între Dumnezeu și oameni bazată pe istorie, geografie, politică și religie. Deci, Dumnezeu se va implica total în plenitudinea vieții noastre. Cu sute de ani înainte de nașterea lui Mesia, Mihea ne arată locul unde se va naște: un mic orășel din patria lui David, la Betleem. Precizează apoi că cel care se va naște la Betleem este deja născut din veci în Dumnezeu: Originea lui urcă până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Ceea ce ne bucură și mai mult din ceea ce vestește Mihea este faptul că Mesia se va naște dintr-o fecioară, ceea ce înseamnă că pământul nostru va vedea o nouă formă de viață, fiindcă nu face aluzie la vreun bărbat, ceea ce era contrar obiceiului din acel timp, deoarece genealogiile vremii spun că bărbații au născut, ca de exemplu: Abraham a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Iuda etc. Mihea spune doar că va veni ziua în care cea care trebuie să nască, va naște, lăsând să se înțeleagă că această naștere va fi extraordinară, minunată, fiindcă opera celui ce se va naște se va concretiza într-o împărăție nouă care se va întinde până la marginile pământului. În această împărăție, bazată pe o nouă formă de viață, toți vor trăi în liniște, deoarece el va cârmui lumea cu o nouă putere venită de la Domnul, cu măreția numelui Domnului Dumnezeului său. Noi, cei de azi, știm că această putere nouă de cârmuire a lumii este iubirea, caritatea divină, de aceea spune profetul în concluzie: el va fi pacea noastră, adică va lega trecutul de prezent și prezentul de viitor, prin aceeași legătură a desăvârșirii.

Aceste lucruri frumoase ne îmbogățesc cunoștințele despre Mesia, ne înclină să avem o părere despre spiritualitatea lui istorică, politică și religioasă cât mai exactă, dar, ca noi să facem parte din împărăția lui care unește trecutul cu prezentul, ca el să fie și pacea noastră, sfântul apostol Paul ne arată în lectura a II-a că prin venirea lui Emanuel în lume s-a stabilit această legătură dintre Dumnezeu și oameni; ea nu se mai bazează pe jertfe și prinosuri, pe rudenie sau naționalitate, pe timp sau istorie etc. ca mai înainte. Trecutul, pătruns de viața cea nouă care îl leagă de prezent, și-a pierdut semnificația de particular numai pentru un timp sau numai pentru un popor, ci, viața nouă care leagă cerul cu pământul și pătrunde toate, legătura cu Dumnezeu este internă, profundă, se bazează pe totalitatea ființei și a tuturor ființelor umane, fiindcă legea supremă a tot ceea ce a existat, există și va exista este voința divină. Din acest motiv voința divină, din care izvorăște viața cea nouă în Cristos, devine rațiunea de a fi a omului în prezent și viitor, în parusie. Mesia a venit să ne arate sensul vieții noastre: să fac voința ta, Dumnezeule. Jertfele s-au învechit, și-au pierdut eficacitatea și sensul, nu mai sunt capabile să aducă lui Dumnezeu un cult care să-i placă, din moment ce Fiul său oferă oamenilor o viață nouă, capabilă să se jertfească total pentru toți din toate timpurile. Isus, omul nou, și-a luat un trup pe care Tatăl i l-a pregătit din veșnicie; în acest trup se naște și trăiește timp de 33 de ani ca jertfă mântuitoare până la moartea pe cruce. Dat fiind faptul că voința divină i-a fost hrana zilnică, de la Betleem și până pe Calvar, nu putea vedea stricăciunea, putrezirea, fiindcă voința divină care l-a hrănit nu putrezește, el a înviat ca noi să ne naștem, nu din sânge și din voință bărbătească, așa cum a fost prima dată, ci din trupul și sângele său care au izvorât din voința lui Dumnezeu.

Mai trebuie oare să ne întrebăm: Ce trebuie să facem noi, ca nașterea lui Isus Cristos să fie legătura noastră definitivă cu Dumnezeu? Avem răspunsul venit din cer: Pace oamenilor de bunăvoință. Să fim oameni de bunăvoință, adică să împlinim voința cea bună, voința lui Dumnezeu în toate.

Împlinirea voinței lui Dumnezeu nu este o înjosire sau o anihilare a voinței noastre, din contra, este o înălțare, o purificare, o întărire în bine, o asemănare cât mai fidelă cu prototipul din Geneză – Să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră (1,26). Să-l facem exprimă voința divină. Prin urmare, omul este chemat la existență ca să se manifeste ca voință divină. Înțelegem demnitatea? Numai prin bunăvoință îi vom putea înțelege în cer voința sa atotputernică, pusă în mișcare numai de iubire. Ascultarea este o recunoaștere a acestei realități, deocamdată plină de mister, dar dacă ea pornește din iubire, devine făcătoare de minuni, fiindcă iubirea este mai tare ca moartea (cf. 1Cor 13,8). Ascultarea își capătă toată puterea din forma cea mai perfectă a ascultării care există în sânul Preasfintei Treimi: Fiul ascultă de Tatăl și se naște din veci în sânul său. Această ascultare l-a născut Dumnezeu din Dumnezeu, având în sine toată fericirea Tatălui. Ca recunoștință a nașterii din veșnicie acceptă ascultarea de a se naște și în timp, în trup omenesc, pentru ca omul să asculte și să-și recapete asemănarea cu Dumnezeu

printr-un act al voinței născut din iubire. Ascultarea este izvorul armoniei divine. Tatăl ascultă de Fiul și se vădește în lume ca izvor al celor mai mari minuni, după cum vedem la învierea lui Lazăr, când Isus îi mulțumește Tatălui că l-a ascultat (cf. In 11,41). Duhul Sfânt ascultă de Tatăl și de Fiul și devine sfințitorul întregii creații. Tatăl și Fiul ascultă de Duhul Sfânt și primește toată slava ce i-o aduce întreaga creație prin omul care îi spune lui Dumnezeu Tată și Fiului îi spune Domn. Această ascultare reciprocă formează armonia divină și constituie izvorul veșnic al fericirii.

Smerenia lui Isus, prin care s-a făcut ascultător de la Betleem și până pe Calvar, l-a determinat pe Tatăl să-l rânduiască drept unicul și marele preot al Noului Legământ (Evr 5,5-10); smerenia preacuratei, prin care acceptă să devină roaba Domnului, adică roaba ascultării față de ascultarea lui Isus față de Tatăl, nu constituie o înjosire, ci o înțelepciune care se concretizează într-o dăruire totală față de acela care este totul în toți și în toate, este semnul iubirii inefabile, a încadrării în armonia divină din care se naște suprema demnitate de TheotokosNăscătoarea Fiului lui Dumnezeu, iar noi ne naștem drept fii ai lui Dumnezeu, așa cum ne asigură sfântul Ioan evanghelistul: Tuturor acelora care l-au primit, celor care cred în numele lui (credința este din auzite, deci este ascultare), le-a dat putere să devină copii ai lui Dumnezeu (In 1,12-13). Prin această voință a lui Dumnezeu suntem sfințiți prin jertfa (ascultarea) trupului lui Isus Cristos, ne asigură sfântul Paul.

Crăciunul ne așteaptă și vrea ca noi să reînnoim adeziunea noastră față de voința lui Dumnezeu prin Isus Cristos.

Ascultarea preacuratei Fecioare Maria de voința lui Dumnezeu, exprimată prin arhanghelul Gabriel, așa cum ne relatează evanghelia de azi, o face: Theotokos, adică Născătoare de Dumnezeu. Verișoara sa, Elisabeta, abia îi aude salutul și se umple de Duhul Sfânt, iar pruncul din sânul ei tresaltă de bucurie, presimțind nașterea sa de copil al lui Dumnezeu.

Mai avem câteva zile până la Crăciun în care trebuie să învățăm cum să auzim salutul născătoarei de Dumnezeu, ca să tresară și în noi sufletul de fericire. Salutul Mariei, adresat Elisabetei atunci, și nouă acum, este Șalom, adică: Pace!

Suntem în pace cu Isus? Numai el este pacea și fericirea noastră!

Vino, Doamne Isuse, și dăruiește-ne pacea ta! Amin.

 

* * *

 

Darul perfect

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Mica Anita avea un tată foarte ocupat. Era unul dintre acei oameni de afaceri care fac foarte mulți bani dar au foarte puțin timp pentru familie. În fiecare seară Anita insista însă ca tatăl să îi citească o poveste înainte să adoarmă. A tot insistat și insistat până tatăl ei a găsit o “soluție”. A cumpărat un casetofon colorat și o casetă cu poveștile ei preferate. De acum, ori de câte ori fetița îi cerea să îi citească o poveste, el doar apăsa un buton și casetofonul făcea treaba în locul lui. Anita a ascultat așa povești timp de câteva zile, după care s-a revoltat și a refuzat casetofonul. “De ce?”, a întrebat-o tatăl ei. “Casetofonul spune poveștile la fel de bine ca mine!” “Mda”, a replicat fetița, “dar nu pot sta pe genunchii lui.”

Un lucru care este asociat cu celebrarea Crăciunului oriunde este darul. Crăciunul este sărbătoarea dăruirii. Crăciunul este acel timp unic din an când fiecare se asigură că dă și primește cadouri, chiar dacă este vorba doar de o felicitare de Crăciun. Oamenii petrec mult timp și consumă mulți bani căutând să cumpere darul perfect. Aranjăm apoi brazi de Crăciun pentru ca membrii familiilor noastre să fie surprinși de cadourile ce le-am pregătit pentru ei, și pentru ca noi să fim surprinși de cadourile lor. Moș Crăciun este un bun simbol al Crăciunului deoarece el dă și dă, fără să se sature vreodată de dat. Crăciunul este o sărbătoare a dăruirii chiar și din punctul de vedere a lui Dumnezeu. Pentru că la Crăciun celebrăm misterul faptului că “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, unicul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3,16). Dumnezeu dă și poporul lui Dumnezeu dă și acesta este Crăciunul.

Dacă Crăciunul este sărbătoarea lui “a da” atunci problema “ce dăm” și “cum dăm” devine foarte importantă. Dacă tot facem ceva, măcar să facem bine! Cum am putea îmbunătăți calitatea gestului nostru de a da? Cum am putea îmbunătăți calitatea celebrării Crăciunului nostru? Evanghelia de astăzi ne ajută să răspundem la unele dintre aceste întrebări.

Am ascultat relatarea despre vizita Mariei la Elisabeta. Ce cadou i-a adus Maria Elisabetei? Nu ni se spune să fi adus ceva de mâncare, deși se poate. Ni se spune că a adus doar un lucru: pe ea însuși. I-a dat Elisabetei darul propriei ei prezențe. Și, dragi prieteni, aceasta este cel mai bun și cel mai dificil dar dintre toate. Este ușor să trimiți flori, este ușor să trimiți un pachet, dar să te dai pe tine însuți, să îți faci timp să fii cu cineva, acesta este darul după care tânjesc mulți dar nu îl primesc nici măcar la Crăciun. Tatăl Anitei i-a dat fiicei sale un casetofon poate scump, dar nu s-a dat pe el, nu și-a dăruit prezența, timpul său. Urmând exemplul Mariei din evanghelia de astăzi, și noi, pe lângă flori și cadouri, trebuie să ne dăm pe noi, prezențele noastre, timpul nostru. Trebuie să găsim timp să îi vizităm pe și să fim cu cei dragi. Acesta este cel mai mare dar, deoarece valoarea lui nu poate fi calculată în termeni financiari.

O altă idee pe care o descoperim din darul Mariei pentru Elisabeta este că nu trebuie să dăruim după cum ne convine nouă ci după nevoile celui care primește cadoul. Cu siguranță că nu era convenabil pentru Maria să călătorească singură, pe drumul periculos din Galileea până pe dealurile Iudeii. A fost cu siguranță o sarcină dificilă. Dar Elisabeta avea nevoie de o mână de ajutor. Era gravidă în luna a șasea și nu mai putea merge să își ia apă din sat, să vadă de grădină și de animalele de pe lângă casă. Maria, imediat ce a aflat că Elisabeta era atât de înaintată în sarcină, a mers și a stat cu ea cam trei luni, adică până a născut. Maria i-a dat Elisabetei ceea ce avea nevoie, când avea nevoie. Acesta este darul perfect.

Cunoști pe cineva care are nevoie de ceva astăzi? Fiecare are nevoie de încurajare. Fiecare are nevoie de pacea interioară și de bucuria ce vin de la Duhul Sfânt. Vizita Mariei la Elisabeta a avut astfel de efecte. Atunci când ne vom vizita prieteni și rude anul acesta de Crăciun, să încercăm să facem la fel, să le aducem pace interioară și bucurie, să îi aducem mai aproape de Dumnezeu.

 

* * *

 

Duminica a IV-a din Advent

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Iasi

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi -

Lectura I

Mihea, contemporan al lui Isaia (Protoisaia), trăiește într-o perioadă dramatică a tribului lui Iuda, amenințat de Asiria și guvernată de urmașii lui David care nu sunt demni de strămoșul lor pentru că au la inimă în principal interesele lor, nu acele ale poporului, pe care le neglijează aproape în totalitate. Pe acest fundal se inserează oracolul de renaștere prezent în Mi 5,1-4.

Conform profetului, trebuie început totul de la capăt. Și va fi Dumnezeu cel care va face să renască poporul său prin intermediul unui rege drept care va reîncepe nu de la Ierusalim (simbolul religios prin excelență al bunăstării, al păcii), ci din micul Betleem, locul natal al regelui David. Este important să fie recuperată umilința începutului, aceea a “zilelor de odinioară”, când David a fost ales, fiind ultimul din cei 7 frați care – chiar și după logica umană – erau mai potriviți să fie aleși; însă nu va exista o renaștere adevărată dacă nu se va reîncepe de jos, de la cei care sunt ultimii.

Cât privește momentul de față (evident, la care se referă profetul), este necesară o perioadă de purificare (v. 2), o perioadă în care Israelul va fi supus altor puteri, supunere care va lua sfârșit odată cu nașterea noului rege. Profetul nu dă numele respectivului rege, ci îi trasează caracteristicile principale (v. 3): va domni în siguranță și se va ocupa de popor așa cum se ocupă un pastor de turmă: ceea ce îl va caracteriza însă va fi faptul că va acționa “în numele Domnului Dumnezeului său”. Numele (Yhwh) nu poate decât să reamintească evenimentul revelației numelui lui Dumnezeu pe Sinai lui Moise: fapt pentru care, noul rege va regăsi, va relua alianța pe care Dumnezeu a făcut-o cu poporul său. Astfel poporul va regăsi pacea.

Această profeție a fost păstrata în Israel ca și un Cuvânt al lui Dumnezeu care nu s-a împlinit niciodată în istorie, de către nici un rege care a urcat pe tronul Ierusalimului. In Noul Testament, Matei vede concretizarea (= împlinirea) în Isus, născut la Betleem (Mt 2,6), adevăratul păstor care se îngrijește de turma împrăștiată și obosită (Mt 9,6)

Lectura a II-a

Iată unul dintre pasajele cele mai intense din Scrisoarea către Evrei, în care Isus este prezentat ca și cel care vine să împlinească în toate Voința lui Dumnezeu, ca și acel Rege-Messia care face referință în toate la Voința lui Dumnezeu.

Autorul scrisorii către evrei propune aici o meditație asupra misterului Întrupării. Isus vine, ia un trup omenesc ca să poată sfinți întreaga viață a trupului omenesc: “prin acea voință noi suntem sfințiți” (v.10).

Pentru a ne sfinți, Cristos nu a oferit lui Dumnezeu un sacrificiu ritual, ci a voit ca trupul său, condiția sa umană, să fie locul unde se împlinea deplina ascultare față de Dumnezeu: “nu ai voit nici jertfă, nici ofrande, ci mi-ai pregătit un trup … atunci am zis: Iată vin Doamne să împlinesc voința ta” (v. 5-7). Acesta este sensul profund al întrupării: Cristos a ales pentru sine condiția umană pentru a o pune în totalitate la dispoziția lui Dumnezeu: inima sa a fost mereu și în totalitate îndreptată către Dumnezeu: voința sa, trupul său, acțiunile sale armonizate în mod perfect cu împlinirea voinței Tatălui. Și în această ascultare a sa, omul a fost făcut capabil să realizeze o ascultare asemănătoare cu cea a lui Cristos.

Evanghelia (Lc 1,39-48a)

Una dintre temele principale ale acestei pagini evanghelice care prezintă vizita Mariei la Elisabeta, este bucuria; se vede în acea întâlnire dintre cele două mame și dintre cei doi fii, încă în sânul mamelor lor: Ioan tresaltă (de bucurie), conform spuselor Elisabetei. În aceasta bucurie a Botezătorului se vede o aluzie la bucuria lui David care dansează cu ocazia venirii Arcei Alianței – semn al prezenței lui Dumnezeu (cf. 2Sam 6). Ioan se bucură – ba mai mult, dansează (v. 41), deoarece Maria, ca și Arca Sfântă – îl poartă în sânul ei pe Domnul.

În Ioan care se bucură pentru prezența Mariei și a lui Isus, este reprezentat întregul Vechi Testament care așteaptă și primește Noul Testament care se manifestă. Elisabeta, de partea sa, este femeia înaintată în vârstă și sterilă care vede minunile lui Dumnezeu, care “culege” suferințele și dorințele omenirii. În această scenă e, deci, conținută (“pictată”) omenirea întreagă care îl așteaptă pe Cristos și îl salută odată venit deoarece, întâlnindu-l, înțelege că era El cel pe care îl aștepta, chiar fără să-și dea seama. Fiul lui Dumnezeu care se face trup este izvor de bucurie deoarece spune adevărul la care orice om este chemat, acela de a fi FIU asemenea lui.

Cât despre Maria, ea primește de la Elisabeta salutul care o proclamă “fericită” (v. 45) pentru că a crezut în împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Iar în momentul în care îl dăruiește lumii pe Fiul lui Dumnezeu, Maria ne învață să răspundem cu credință la propunerile care vin de la Dumnezeu. Credința și umilința: “a privit la micimea slujitoarei sale” (v. 48).

În Maria se concretizează programul pe care Dumnezeu l-a anunțat prin Mihea, acela de a reîncepe, de a o lua de la capăt, de la cei care sunt (considerați) ultimii.

 

* * *

 

Maria și Adventul; “Magnificat”

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iasi
Copyright: Predici.cnet.ro

În timpul Adventului Liturghia ne vorbește și ne învață, prin trei călăuze, prin trei Maeștri: Isaia, Ioan Botezătorul și Sfânta Fecioară Maria: Proorocul, Înaintemergătorul și Mama. Astăzi este rândul Sfintei Fecioare. În toate cele trei cicluri liturgice, Duminica a IV-a din Advent este dominată de figura ei gingașă și tăcută. Ea ne ajută să intensificăm și să concentrăm așteptarea noastră. În duminicile precedente, îl contemplam pe Mântuitorul oarecum de departe: prin perspectiva lui Isaia, care Îl vedea coborându-se ca roua din ceruri, și a lui Ioan Botezătorul care îl aștepta din pustiu. Astăzi suntem invitați să privim către un punct precis; chiar o persoană: “Maria”. Cel ce trebuie să vină a și venit deja; misterul ascuns de veacuri în Dumnezeu, de nouă luni este ascuns în Maria.

Dacă Adventul înseamnă așteptarea lui Cristos, Maria este Așteptarea personificată; așteptarea a avut pentru ea acel sens real și delicat pe care acest cuvânt îl are pentru fiecare femeie care așteaptă nașterea copilului ei. În acest fel trebuie să ne-o închipuim pe Sfânta Fecioară în imediata apropiere a Crăciunului: cu acea privire dulce și delicată ce pare a dialoga de pe acum cu Pruncul Isus! Între Maria și Isus a existat o neîntreruptă legătură de dragoste, la fel ca în cazul celui care primește Sfânta Împărtășanie! Isus, prin harul Său, și-a început Evanghelizarea chiar din sânul Maicii Sale. Maria este Mama Evangheliei, pentru că în Ea s-a aflat însuși Cuvântul, unic, total și personal. Iat-o așadar pe Maria, după salutul Elisabetei, deschizându-și gura spre a da curs liber gândurilor și sentimentelor inimii sale, care nu sunt decât un murmur, o șoaptă a unei Evanghelii vii: “Magnificat” este o Evanghelie în miniatură, pentru că aici aflăm toate “Fericirile”, mai ales cea a celor săraci cu duhul.

Sunt două metode de a citi “Magnificat”: prima constă în a-l citi în raport cu trecutul, prin ceea ce conține din Vechiul Testament; a doua metodă este de a-l citi în raport cu Noul Testament, ca o anticipare a Evangheliei. Cea dintâi este metoda exegeților și a doctorilor care, cercetând izvoarele acestei cântări, le descoperă în cartea profetului Isaia, în cântarea Anei, mama lui Samuil, și câte puțin în toată Biblia. Maria cunoștea Biblia, cunoștea istoria poporului ei; deci nu este neverosimil – oricât s-ar părea că aici este vorba de o intervenție ulterioară a evanghelistului – faptul că ea se exprimă cu aceste cuvinte scoase din Sfânta Scriptură, de altfel așa cum facem și noi astăzi când ne rugăm prin rugăciuni spontane.

Însă mai cu seamă pe noi ne interesează cea de-a doua metodă de a citi acest imn măreț “Magnificat”. “Mărește suflete al meu pe Domnul!” – cu acest strigăt de laudă și de bucurie, Maria își îndreaptă inima direct către Dumnezeu; se înalță deasupra întregii lumi, și chiar deasupra întregii sale ființe, fixându-și privirea în focarul luminii, în fața lui Dumnezeu. Aceasta ne duce cu gândul la “Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu”, cântarea de biruință a îngerilor, la “Sfințească-se Numele Tău” din rugăciunea “Tatăl nostru”. Chiar și noi, atunci când suntem vizitați de harul Domnului, simțim această necesitate de a ne ridica deasupra tuturor lucrurilor pământești, deasupra intereselor de orice natură ar fi ele, spre a-i mulțumi lui Dumnezeu, nu atât pentru ceea ce ne dă, ci pentru că El există, “pentru slava Sa cea mare”, așa cum cântăm la “Gloria”.

“Pentru că a privit umilința slujitoarei sale”. Maria nu preamărește virtutea smereniei sale personale. De fapt aici nu este vorba despre o umilință subiectivă, ci de o umilință obiectivă, adică despre reala micime și neînsemnătate a făpturii, pe care o recunoaște Maria în Fața lui Dumnezeu. Mai târziu, chiar și Isus s-a rugat în felul acesta Tatălui: “Te preamăresc Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și învățați și le-ai revelat celor mici”. Din acest moment Cântarea Mariei se concentrează în întregime asupra acestei teme: Dumnezeu care se împotrivește celor mândri și îi înalță pe cei smeriți, ca și cum privirea ei s-ar fixa, succesiv, asupra a două extremități: Dumnezeu, Cel Atotputernic și Sfânt, și ea, mică și neștiută slujitoare a Domnului. Însă această distanță infinită nu o descurajează, pentru că este întru totul plină de milostivirea și condescendența lui Dumnezeu. Dumnezeu se apleacă, asemenea unui Bun Părinte, cu gingășie, către această micime recunoscută și acceptată cu adevărat. Aici umilința evanghelică apare așa cum este ea în sine, adică referitor la cum trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, mai mult decât la cum am apărea în fața oamenilor sau a noastră înșine.

“I-a risipit pe cei mândri cu planurile inimii lor; i-a răsturnat pe cei puternici de pe tronuri… pe cei bogați i-a trimis cu mâinile goale…” Glasul Sfintei Fecioare se confundă oarecum cu acela al Fiului, care spune: “Vai vouă bogaților… Vai vouă celor ce sunteți sătui acum…” Această șleahtă de îmbuibați nu-i cuprinde numai pe cei bogați de bunuri materiale, dar și pe cei satisfăcuți de propria lor poziție socială, de propria lor conduită în viață, într-un cuvânt, de ei înșiși. Din cele spuse se poate înțelege cine sunt cei flămânzi și însetați de dreptatea lui Dumnezeu, pentru că nu se încred în propria lor îndreptățire. Aceștia sunt toți cei care își țin privirile mereu îndreptate spre Dumnezeu, dar în același timp fiind și activi, făcând tot ceea ce le stă în putere, tot ceea ce depinde de ei pentru a îndeplini voința Tatălui și pentru a-și procura hrana materială.

O astfel de umilință evanghelică nu exclude mărinimia, nu restrânge inima ci o dilată, încât a făcut-o pe Maria să spună: “Iată că de acum toate generațiile mă vor numi fericită, pentru că Cel Puternic mi-a făcut lucruri mari”. Și chiar așa a și fost: toate națiunile au numit-o “Fericită”. Aclamația Evangheliei ne-a pus în față răspunsul Mariei la lucrarea Domnului: “Iată roaba Domnului: fie mie după cuvântul Tău!” În pericopa evanghelică, Elisabeta o declară fericită pe Maica Domnului tocmai pentru acel “Iată [slujitoarea Domnului]“, pronunțat la Vestirea Îngerului: “Ferice aceea care a crezut”. La baza oricărei fericiri se află credința: “ferice de cei care nu au văzut și au crezut”. A crede înseamnă a se încrede în Dumnezeu, a se încredința Lui. Maria a crezut în Dumnezeu fără să vadă, adică fără a înțelege ceea ce trebuia să se întâmple și unde trebuiau să se sfârșească toate acestea.

Dacă citim cu atenție cea de-a doua lectură, vom vedea că ne vorbește despre un al “Iată”: intrând în lume, Cristos spune: “Iată vin ca să fac voia Ta, Dumnezeule”. Răscumpărarea a fost inaugurată prin cele două “Iată” prin două acceptări acordate lui Dumnezeu: aceea a lui Isus și aceea a Mariei. Acestea au întrerupt cele două refuzuri mai vechi: cele ale lui Adam și Eva. Acceptarea Mariei este radical deosebită de aceea a lui Cristos, pentru că exprimă doar o umilă acceptare, și este în același timp rod al acceptării lui Cristos. Cu toate acestea, în chip misterios, această acceptare a Mariei, pronunțată în numele nostru al tuturor, era indispensabilă, deoarece exprimă consimțământul libertății omului, pe care Dumnezeu o respectă. Dumnezeu nu îngrădește libertatea noastră, ci o salvează.

Spuneam că trebuie să ne însușim cele citite în lecturile de astăzi, și mai ales acel “Iată…” al Mariei. Este un cuvânt scurt, dar prețios. Prin el noi spunem: “Iată, sunt aici! Ce vrei să fac? Cum să fac? Unde să merg?…” Important nu este atât a-l pronunța cât mai mult a-l actualiza, ascultând clipă de clipă inspirațiile Domnului, adică acele imbolduri și lumini interioare ale Duhului Sfânt, care, dacă suntem atenți, ne vor face să înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu de la noi în cutare sau cutare încercare. Dumnezeu ne cheamă în fiecare ceas al zilei, fie pentru a depăși un conflict, fie pentru ajutorarea cuiva, fie pentru a ne reculege în rugăciune, fie pentru a da un sfat bun sau chiar a tăcea la timpul oportun. Trebuie să ne obișnuim să auzim glasul Domnului atunci când El rostește numele nostru, pentru a-I răspunde așa cum i-a răspuns Samuil: “Iată-mă, căci m-ai chemat! Da, Doamne, voi face tot ceea ce ceri de la mine, voi merge oriunde mă trimiți! ”

“Ferice de tine că ai crezut; dar fericiți sunteți și voi, care ați auzit și ați crezut, deoarece fiecare suflet care crede zămislește și naște Cuvântul lui Dumnezeu” (Sf. Ambrozie). Dacă în inimile noastre se află această dispoziție a credinței și a ascultării, atunci toate celelalte lucruri frumoase și delicate, proprii acestei sărbători a Crăciunului, își sporesc semnificația și alimentează bucuria. În caz contrar nu vor fi decât niște surogate care nu ne vor mulțumi inimile.

Vom încheia aceste reflecții reîntorcându-ne cu gândul spre a contempla pe Sfânta Fecioară Maria! Ea este Calea regească prin care a venit la noi Mântuitorul. Trebuie să căutăm să mergem spre acest Mântuitor, pe aceeași cale pe care El a venit la noi (Sf. Bernard). Chiar în acest ceas noi mergem în întâmpinarea lui Isus Cristos, prin Sfânta Împărtășanie, împreună cu aceea prin care El a venit la noi. Trupul lui Cristos pe care îl primim este “adevăratul trup născut din Fecioara Maria” (Sf. Ambroziu). Să sălășluiască în fiecare dintre noi sufletul Mariei, spre a-L slăvi pe Domnul.

 

* * *

 

Duminica IV – Advent (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ținutul muntos al Iudeii. Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia și a salutat-o pe Elisabeta. Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas tare: “Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău. Și de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. Fericită ești tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ție de Domnul”. (Lc 1,39-45)

În ajunul Crăciunului sfânta Biserică ne invită să contemplăm un admirabil tablou pictat de către sfântul Luca în evanghelia sa: vizita sfintei Fecioare făcută verișoarei sale mai vârstnice, Elisabeta.

Plecată de la Nazaret imediat după buna vestire a îngerului Gabriel, Maria este plină de misterul Aceluia care locuiește în sânul ei. Cea binecuvântată între femei se știe a fi Arca noului Legământ. Într-adevăr, întâlnirea dintre Maria și Elisabeta simbolizează întâlnirea dintre Isus și Ioan Botezătorul, între Vechiul și Noul Testament. Ioan Botezătorul, încă din sânul mamei sale, recunoaște cu bucurie (prin tresăltare sa) prezența Mântuitorului. Elisabeta îi împrumută fiului ei glasul pentru ca acesta să-și exprime recunoștința printr-o declarație profetică. Binecuvântarea sa este nu doar o urare, ci mai ales o afirmație. O astfel de atitudine este cea a unei prorocițe care prevestește misiunea de mai târziu a fiului ei, aceea de ultim profet (Lc 7,28 și 16,16). Maria este întâmpinată astfel de către Elisabeta întrucât rodul trupului ei este binecuvântat și întrucât ea este Maica Domnului.

Vizita este, prin urmare, mai mult decât o simplă vizită de curtoazie a sfintei Fecioare făcută verișoarei sale. Ea simbolizează vizita pe care Domnul o face poporului său. Tocmai de aceea uimirea Elisabetei poate fi înțeleasă ca fiind generată de condescendența lui Dumnezeu; cel mai de seamă vine către cel mai neînsemnat.

Așa cum Dumnezeu a vizitat poporul său prin Maria, ne vizitează și pe noi astăzi prin acest Cuvânt proclamat și prin sfintele Taine, iar în curând prin celebrarea Crăciunului, iar când El sosește la noi, ne umple de uimire și de bucurie. În plus, așa cum Maria a devenit prin credința sa Maica Domnului, tot astfel Dumnezeu nu va veni la noi – și prin noi nu va ajunge la alții – decât prin credință. Mântuirea nu îi atinge decât pe cei care cred în El.

 

* * *

 

Binecuvântat este rodul sânului tău

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

În sfânta evanghelie de azi (Lc 1,39-48) avem un cuvânt cheie repetat de două ori: binecuvântare. Este cunoscut că în limba ebraică nu există cuvântul mulțumesc. Un semit, ca mulțumire pentru un bine primit, binecuvântează, mărește pe cel ce i l-a dat (cf. Tomás Spidlík, Calea spiritului, Ed. Ars Longa, Iași 1996, pag. 28).

Peste câteva zile ne vom apropia de ieslea pruncului Isus. Cu ce sentimente în suflet? Cu cele de mulțumire, de binecuvântare. Liturgia cuvântului de azi ne oferă motive fundamentale pentru aceasta.

Lectura I din profetul Miheia (5,2-5) pune în evidență semnificația teologică, mai mult decât geografică, a Betleemului din Efrata, a stăpânitorului care se va naște aici și a cărui origine este veșnicia, că Dumnezeu nu părăsește niciodată pe poporul său și-l binecuvântează cu pace.

Betleem înseamnă casa pâinii. Stăpânitorul care se naște aici este pâinea coborâtă din cer (cf. In 6,26-70) menită să dea sens vieții noastre de pe pământ spre a dobândi învierea și viața veșnică, făcând din pâinea noastră cea de toate zilele trupul său euharistic spre a fi mulțumirea noastră veșnică în fața Tatălui ceresc.

Profetul Miheia vorbește despre distrugerea regatelor din nord și sud ca pedeapsă a păcatelor. Orice păcat este o nerecunoștință față de Dumnezeu. Orice păcat îl supără, dar păcatul nerecunoștinței cel mai mult, de aceea profetul ține să specifice că pedeapsa va dura până când aceea care trebuie să nască, va naște. Va naște pe acela care va fi Euharistie, adică aducere de mulțumire. Cel ce se naște din cea mai mică dintre cetățile lui Iuda va fi mic în iesle și în pâinea euharistică, smerit până la Dumnezeu, dar va deveni mare prin jertfa de mulțumire, va fi mulțumirea noastră veșnică adusă Tatălui ceresc în care își va găsi toată bucuria, fiindcă măreția lui se va extinde cu pace până la marginile pământului.

Astfel Betleemul, ca simbol al micimii, a devenit prototipul a ceea ce este mare în ochii lui Dumnezeu (cf. CBL pag. 791).

În loc de concluzie la prima lectură să spunem cu psalmistul: “Fă, Doamne, să strălucească fața ta asupra noastră și ne mântuiește!” (Ps 79).

Evanghelia de azi (Lc 1,39-48) are ca protagonistă pe Fecioara Mamă din Nazaret care o vizitează pe verișoara sa Elisabeta. Aceasta o numește pe Fecioara Maria “binecuvântată între femei” și ceea ce s-a zămislit în sânul ei prin puterea Duhului Sfânt drept “binecuvântatul rod”. Binecuvântată și binecuvântat arată două mulțumiri unite în una. Fecioara Maria este “cea plină de har”, adică mulțumirea deplină pe care o femeie o poate aduce lui Dumnezeu în numele tuturor femeilor care, ca urmașe ale Evei (Mama tuturor celor vii – cf. Gen 3,20), se fac părtașe de darul de a da viață. Viața își capătă sens deplin numai prin acela care este binecuvântat – mulțumirea deplină – prin Isus, rodul trupului feciorelnic al Mariei. Măreția preacuratei stă aici: este prima împărtășită, euharistizată, cu trup din trupul ei și cu suflet și fire divină din Cristos într-un mod inefabil de însuși Duhul Sfânt. Fiindcă misterul Întrupării își găsește plinătatea în misterul pascal și constituie misterul credinței noastre, preacurata Fecioară Maria este prima fericire vie din evanghelie fiindcă a crezut că se vor împlini cele ce i s-au spus din partea Domnului.

Fericit este acela care știe să mulțumească și să facă din însăși ființa sa, din rațiunea sa de a fi, un imn de mulțumire adus Creatorului. Elisabeta și pruncul din sânul ei tresaltă de bucurie fiindcă binecuvântează, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că prin Maria a venit să ne viziteze, să se înscrie în istoria noastră. Cineva a spus că mai bună decât orice scenă pur istorică, mai bună decât orice discurs cu caracter teologic apare în acest cadru vizita familiară, de mulțumire și de laudă adusă lui Dumnezeu pentru destinul lui Israel și al tuturor neamurilor care se vor împărtăși din acest destin rezumat în Elisabeta și Ioan, în care se află tot harul și adevărul lui Isus Cristos cuprins în Maria care crede. Rudenia este reflexul unirii celor două căi: Elisabeta și Ioan. Ea preamărește măreția Mariei, a ființei dedicate total aducerii de mulțumire; el preamărește venirea lui Mesia tresăltând de fericire. Deși, toți sunt oameni, ei inaugurează împărăția lui Cristos în care singura ocupație a moștenitorilor va fi binecuvântarea lui Dumnezeu.

Elisabeta mai este și simbolul Vechiului Testament care și-a încheiat drumul. Despre ea, ca de altfel despre multe alte mame ale poporului său, se spune că era sterilă și bătrână (Lc 1,6-7). Închisă în posibilitățile sale, istoria lumii este aridă, sterilă, bătrână… Dumnezeu intervine și o face rodnică, o întinerește mereu. Omenirea este incapabilă să schimbe acest hotar al vieții naturale, dar contribuie prin aducere de mulțumire. Prin zămislirea lui Isus în sânul feciorelnic al Mariei prin puterea Duhului Sfânt calea dumnezeirii se intersectează cu calea omenirii și viața capătă un nou sens: supranatural. Maria este binecuvântată între femei fiindcă în ea, rodnicia întregii noastre istorii, reflectată în rodnicia femeii, este asumată în însăși “rodnicia lui Dumnezeu care dă naștere “Fiului” în formă umană”. Totul se rezumă în binecuvântarea sânului său, adică în misterul unei credințe total deschise față de Isus, a unei mulțumiri depline față de tot ceea ce vine din partea lui Dumnezeu. Aici se sfârșește întreg Vechiul Testament; aici începe o lume nouă a binecuvântării, a aducerii de mulțumire lui Dumnezeu care se reflectă în replica Mariei: “Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu” (cf. CBL pag. 1123-1125).

După exemplul sfântului Francisc de Assisi, inițiatorul presepiului de Crăciun, care și-a găsit fericirea în a-l preamări pe Dumnezeu cât mai asemenea preacuratei Fecioare Maria, Elisabetei și lui Ioan Botezătorul, s-o căutăm și noi. În Cântarea făpturilor, sfântul Francisc spune: Preaînalte, bune Doamne, ție-ți dau fără încetare orice laudă și cinste, orice binecuvântare. Ție singur se cuvine toată cinstea îngerească. Omul însă nu e vrednic sfântu-ți nume să rostească.

În lectura a II-a (Evr 10,5-10) avem cuvântul lui Dumnezeu de pe buzele unui israelit pios din Psalmul 40 care ne asigură că lui Dumnezeu nu-i mai sunt pe plac jertfele Vechiului Testament. Aflând acest lucru, israelitul pios îi mulțumește lui Dumnezeu fiindcă l-a eliberat într-un mod plăcut de neplăcerile proprii. Acest om și-a dat seama că mijlocul cel mai bun de a-i mulțumi lui Dumnezeu constă într-o dăruire personală totală făcută cu toată generozitatea, care constituie o recunoștință mult mai bună decât toate jertfele oferite la templu. Psalmul vorbește despre israelitul pios care trebuie să vină. Cine-i? Desigur: Mesia. Fiindcă ceea ce este în planul lui Dumnezeu este mai mult decât sigur, Mesia îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că i-a pregătit un trup. Fiul veșnic al Tatălui – în care sunt ascunse toate comorile infinite ale dumnezeirii (cf. Col 2,3) – mulțumește pentru trupul de carne care nu valorează mai nimic? Da, fiindcă deși este mic, mult mai mic decât Betleemul, îi dă posibilitatea lui Isus să ia “forma sclavului” (Fil 2,7) spre a se supune total voinței Tatălui din iubire față de oameni. Mulțumirea lui Isus față de Tatăl pentru că i-a pregătit un trup cuprinde trupul euharistic și Trupul Mistic, pe Cristos total. Pentru acesta ne îndeamnă autorul Scrisorii către evrei să-i aducem mulțumiri lui Dumnezeu “fiindcă noi am fost sfințiți prin jertfa trupului lui Isus Cristos, adusă o dată pentru totdeauna”.

Dacă am fost sfințiți prin jertfa lui Cristos în sânul Trupului său Mistic, în Biserică, așa cum Ioan a fost sfințit în sânul Elisabetei, unde este bucuria trăirii noastre în viața cea nouă? Unde este binecuvântarea și mulțumirea noastră față de el?

Dacă păcatul ne-a furat fericirea din cauza credinței slabe, să alergăm la preacurata Mamă ca să ni-l dea pe Isus. Să nu venim la ieslea Pruncului și să-i cerem dulciuri, jucării, hăinuțe și ghetuțe, nici chiar sănătate, ani mulți, un salar cât mai mare și roadele câmpului cât mai bogate, ci să-i cerem darul de a fi mulțumiți cu tot ceea ce Tatăl ceresc ne dă, să-l binecuvântăm și să-i cerem iertare pentru nerecunoștința noastră izvorâtă din păcat. Să-i cerem cu întreaga Biserică: Te rugăm, Doamne, revarsă harul tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea îngerului întruparea lui Cristos, Fiul tău, să fim duși, prin patima și crucea lui, la slava învierii (LR). Amin.

 

* * *

 

Când Dumnezeu zice: Iată-mă

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Și iată că acum intră în scenă protagoniștii. În duminica aceasta de dinaintea Crăciunului, toate cele trei lecturi ne vorbesc despre Cristos, despre Maica sa, și despre locul unde Mesia va vedea lumina zilei. Cred că în această ordine de idei voi afla un punct de legătură cu duminicile precedente. Speranța, despre care am vorbit în cea dintâi duminică a Adventului, aici este concretizată într-un nume: Cristos, care săvârșește o faptă măreață și hotărâtoare în folosul nostru (lectura a II-a).

Privirea, convertită, reînnoită (duminica a II-a), ne ușurează a observa realizările evenimentului acesta grandios într-un punct geografic umil, neînsemnat: Betleemul. Bucuria (carismatică) din duminica a III-a, ne prezintă întâlnirea care a avut loc între Maria și Elisabeta, bucurie manifestată în cuvinte, în cântare și în dans, pentru că de dans este vorba aici. De fapt în traducerea grecească “pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu” evocă irevocabil dansul.

Fragmentul din scrisoarea către evrei, ni-L prezintă pe Isus în funcțiunea sa sacerdotală. După ce a constatat ineficacitatea vechilor orânduiri în ceea ce privește înlăturarea păcatului (“căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele” (Ev. 10, 4). Sfântul Paul precizează sensul venirii lui Cristos și al jertfei sale preoțești: “De aceea, când intră în lume zice: “Tu n-ai voit jertfă nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Nu ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: “Iată-mă, (în sulul cărții scris despre mine), vin să fac voia ta, Dumnezeule” (Ev. 10, 6-7)

Păcatul, cel mai mare obstacol în calea întâlnirii cu Dumnezeu, este șters, îndepărtat, nu prin jerfele cultului, așa cum pretindea Vechiul Legământ, însă mulțumită jertfiri Trupului Domnului Nostru Isus Cristos, jertfit odată pentru totdeauna prin ascultarea sa față de voința Tatălui “exact prin această voință am fost noi sfințiți…”. Acum, ne putem apropia de Dumnezeu în toată libertatea fără nici o constrângere. Jertfele din Legea veche nu ajutau la nimic din cauza exteriorității lor. Și e greu de a face vreo apropiere între sângele unui animal jertfit pe altar și curățirea conștiinței unui om sau a unui popor întreg. Dumnezeu disprețuiește masacrele rituale; se scârbește de ele. El cere o jertfă personală. Tatălui îi place ascultarea Fiului: “Iată, vin să fac voința ta”. Această ascultare, conștientă și liberă, a fost prezentată pentru păcatele oamenilor.

Unica jertfă, cu adevărat transformată care schimbă complet situația omului și modifică raportul său de mai înainte cu Dumnezeu (apropierea de locul de întâlnire, prietenia cu dânsul), prin jertfa lui Cristos de pe cruce. Aceasta este singura și adevărata jertfă plăcută Domnului. Aici nu este vorba despre eliminarea cultului sau de a-l reduce la o simplă dimensiune interioară, ci de a preciza că unica mediere valabilă, este medierea sau mijlocirea lui Cristos.

Cuvintele acestea, deja, ne duc cu gândul la o lumină pascală. Mai înainte de naștere, noi suntem chemați să contemplăm astăzi moartea lui Isus, ca punct culminat al ascultării Sale față de voința Tatălui care este “cauza vieții noastre”. De aceea, drept pregătire la sărbătoarea Crăciunului cuvintele acestea ne ajută ca să descoperim motivul venirii lui Isus în lume: El vine pentru a face ca în această lume să dispară păcatul. În cazul când sărbătoarea Crăciunului nu ne-ar apropia de Dumnezeu, pentru noi, aceasta ar fi o sărbătoare inutilă. Miheea, prorocul care a trăit cu 800 de ani înainte de Cristos, spune că Izbăvitorul lui Israel în Betleem se va naște. În sens istoric Mesia se va naște din vechea dinastie a lui David, însă originea lui este din veșnicie. După perioada sclaviei babilonice, însuși Dumnezeu care nu și-a părăsit niciodată poporul va interveni pntru a-l elibera. Aceasta se va întâmpla numai atunci “când aceea care trebuie să nască, va naște”.

Izbăvitorul prorocit va inaugura o epocă de pace, și, cu puterea Domnului el sigur se va angaja să-și pască turma a cărei liniște și siguranță le va garanta. Întreaga tradiție iudaico-creștină a interpretat în cheie mesianică această prorocire a lui Miheea. Betleemul nu se numără printre marile cetăți ale Iudeii. Cu toate acestea, Dumnezeu și-a îndreptat privirile tocmai spre acest loc neștiut și uitat spre a face din el teatrul evenimentului decisiv. Alegerile sau gusturile lui Dumnezeu nu sunt niciodată determinate de criteriile măreției și a importanței lumești. Micimea și neînsemnătatea locului sunt pentru El terenul cel mai bun pentru apariția și dezvoltarea lucrării divine. Lucrurile mici și de prea puțină însemnătate atrag atenția Domnului. Aceeași caracteristică de micime și de smerenie, se transferă apoi, de la locul nașterii, la Mama lui Isus (“…și a privit la smerenia slujitoarei sale”).

E bine de amintit că tocmai aici la Betleem a venit Samuel, ca să aleagă pe Rege (1Sam, 16), și din familia lui Iesse, sorții Domnului a văzut pe cel mai mic dintre frați, pe cel mai neluat în seamă, care, nici nu se afla de față în clipa aceea pentru că Dumnezeu nu se uita la fața omului. Omul privește ceea ce se vede, aparența, Domnul privește inima omului. Evanghelia ne prezintă întâlnirea dintre Maria și Elisabeta. Fără să am pretenția că voi putea comenta toată pagina Evangheliei, totuși aș vrea să vă prezint câteva motive de meditație.

Sfânta Fecioară se află într-o atitudine dinamică, din cauza drumului lung, pe care l-a parcurs (“Maria, s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda”). Din cauza întâlnirii (“A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei”). De laudă adusă lui Dumnezeu (“Mărește suflete al meu pe Domnul”). Aceasta este imaginea cea mai semnificativă a Bisericii. Realitatea Bisericii nu poate fi niciodată fixată într-o imagine statică. Biserica trebuie să fie într-o continuă călătorie, pe drumurile și pe cărările oamenilor, spre a duce ceva, pentru a aduce ceva. Biserica nu trebuie să vorbească niciodată despre ea, ci totdeauna despre cel Preaînalt.

În Evanghelie, observăm un învățător care se află într-o continuă călătorie însă nu trebuie uitat că Domnul Cristos a călătorit chiar și înainte de a se naște în sânul Maicii Sale. Prin pașii făcuți de Sfânta Fecioară Maria, Isus a călătorit chiar și înainte de a se naște pe drumurile cele mai întortocheate și strâmbe ale oamenilor. Prin călătoria cea anevoioasă la care s-a angajat Maria, Cristos merge printre oameni acolo unde nevoia este mai mare. Două femei stau față-n față. Ambele așteaptă câte un copil. Una e bătrână și așteaptă cu pielea zbârcită de anii cei mulți, cealaltă este o fecioară. Însă aici, una și aceeași explicație o avem pentru amândouă: “La Dumnezeu, nimic nu este cu neputință”. (Lc. 1, 37)

Ceea ce din punct de vedere omenesc este limită, impediment, atunci când intervine Dumnezeu, ca stăpân peste toate, toate sunt cu putință. Ioan, este destinat de a fi “crainicul”, “acelui care vine”, însă de data aceasta Cristos o ia înaintea crainicului. În realitate El vine pentru a-i aduce investitura oficială. Îngerul îi prezisese lui Zaharia, ce misiune va avea în lume acest fiu al lui: “…va plin de Duhul Sfânt chiar din sânul mamei sale”. (Lc. 1, 15) Aici, prorocia se realizează: “Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei i-a săltat pruncul în pântece, iar Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt”. Cu adevărat extraordinară este această consfințire, chiar și numai printr-o simplă salutare.

Misiunea lui Ioan, personaj “sălbatic” începe chiar din clipa aceasta printr-un salt de bucurie. Bucuria este caracteristică vieții mesianice în vederea Domnului pentru că îi semnalează apropierea. În timpul propovăduirii sale oficiale, Ioan va afirma cu tărie: “Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui; și această bucurie, care este a mea este deplină” (In. 3, 29). “Și fericită este aceea, care a crezut în împlinirea cuvintelor Domnului”. Elisabeta inventează fericirea cea mai potrivită pentru verișoara ei, care este adevărata măreție a Sfintei Fecioare Maria. Sfânta Fecioară este aceea care a crezut, adică aceea, care s-a încredințat Domnului cu toată ființa ei, trup și suflet. Atât ea cât și fiul, nu a pretins de a face propria voință, ci au primit voința lui Dumnezeu, prin care a intrat în planul mântuirii sale. Atât ea cât și fiul au spus: “Iată-mă!”, “Iată, slujitoarea Domnului…”. (Lc. 1, 38)

Maria nu a primit o listă, o serie întreagă de propuneri ori de adevăruri, o doctrină. Ea s-a angajat numai față de un cuvânt, numai de un simplu cuvânt, fără mărturii convingătoare, care nu i-a prezentat nici un fel de certitudini, și a obligat-o de a face o lungă călătorie pentru a descoperi imprevizibilul așa cum este. Maria a crezut în împlinirea cuvintelor Domnului. Sfânta Fecioară nu este o făptură care “știe”, ci o făptură care “crede”. Ea crede, nu cere explicații. Nu are la îndemână răspunsuri pentru toate întrebările. Se încrede mai mult în Dumnezeu, care ajută totdeauna pe acela, care-și pune toată nădejdea în el. Această comportare se cuprinde în numele de credință.

În felul acesta, Maria devine icoana bisericii care, în credință, își primește pe propriul ei mântuitor, salvator. Devine medicul comunității creștine, care primește darul lui Dumnezeu. Biserica este credibilă numai atunci când trăiește din credință, când nu primește altfel de cuvinte și nici un fel de asigurări din partea celor mari ai zilei, pentru a se alipi și pentru a primi numai cuvântul Domnului. Cuvintele Domnului se realizează numai cu condiția ca omul să se încreadă pe deplin în ele. În realitate, Crăciunul este un Dumnezeu, care-și ține cuvântul și care caută oameni dispuși așa cum a fost dispusă Maria, de a primi acest cuvânt. Dumnezeu zice: “Iată-mă!” Ar fi ceva paradoxal ca omul să nu-și dea nici cea mai mică silință de a-l afla.

 

* * *

 

A IV-a Duminică din Advent (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

După-amiaza era înăbușitoare. Un om, obosit și fără simțul umorului, a urcat într-un autobuz vechi. A început să privească drumul monoton. Colegii de călătorie erau cu toții muți, apăsați și ei de povară și de plictiseala vieții.

Dar, la stația Rama, urcă o femeie tânără. Are în brațe un copil care privește în jur mirat. Ochii tuturor se fixează asupra lui. Tânăra mamă vorbește, râde, se joacă cu copilul ei minunat. Un suflu de curiozitate amabilă, de participare, de viață se răspândește pe fețele tuturor. Cineva zâmbește, comentează. Începe un dialog între toți. Acum este mai frumos să călătorești. În vechiul autobuz al lumii a urcat Mama care are în brațe Iubirea.

2. Tema

Fericit cel care crede în promisiunile Domnului. Maria ni-l dăruiește pe Mântuitorul.

3. Mesajul zilei

În timpul lui Isus, ca și în timpurile noastre, erau oameni care credeau și care nu credeau în Dumnezeu, în promisiunile sale, în mântuirea sa.

- Și printre noi, copii, sunt unii care se pregătesc bine pentru “promisul” și venitul Mesia, și unii care nici măcar nu se gândesc: au grijă de Crăciunul cadourilor, fără Prunc!

Evanghelia ne-o prezintă cu bucurie pe cea care a crezut mai mult decât toți în Pruncul mântuitor promis de Dumnezeu, cea care a fost mai atentă și mai primitoare, mai iubitoare: Maria. “Fericită ești tu, pentru că ai crezut în promisiunile Domnului!”

Isus este sinteza, suma tuturor promisiunilor făcute de Dumnezeu:

- el este Fiul femeii care va zdrobi capul șarpelui;

- el este moștenitorul binecuvântării lui Abraham: tatăl unui popor “infinit” și aliat cu Dumnezeu;

- el este mlădița din casa lui David – așa cum a prevestit profetul Isaia – rege al păcii;

- el este cel așteptat de neamurile care cer mântuirea lui Dumnezeu. Elisabeta, Zaharia, Simeon, Ana etc. “îl binecuvântează” pe Domnul care și-a împlinit promisiunile în Isus!

- Maria îl preamărește pe Domnul, mântuitorul “promis părinților noștri și urmașilor lui în veci”.

- Dumnezeu și-a ținut promisiunile: le-a împlinit în Isus!

- Biblia este cartea promisiunilor minunate ale lui Dumnezeu. “În Isus, toate promisiunile lui Dumnezeu își găsesc împlinirea” (2Cor 1,20). Mai întâi, poporul lui Israel, deci și noi, suntem moștenitorii, destinatarii minunatelor promisiuni ale lui Dumnezeu, realizate în Isus: mântuitorul “promis”. Isus, dragii mei, este promisiunea cea mai mare, darul cel mai frumos pentru acest Crăciun!

- Ni-l dă Dumnezeu Tatăl, “pentru că veșnică este fidelitatea lui”; ni-l întinde Mama Maria, pentru că a crezut cu tărie, împreună cu Iosif, și a devenit supusă promisiunilor lui Dumnezeu.

4. Exemple

a) Cu mai bine de 1500 de ani în urmă, sfântul Grigore Taumaturgul – ne povestește sfântul Grigore de Nyssa – a primit intr-o viziune, din mâinile sfântului Ioan, Crezul cu principalele adevăruri despre Isus Cristos. Iată povestirea sa:

Se gândea cu atenție la doctrina teologică pe care ereticii timpului voiau să o răspândească.

Într-o noapte, în timp ce era cufundat cu totul în gânduri, i-a apărut o ființă în formă umană, înaintată în vârstă, cu haine solemne, cu un aspect venerabil. Surprins de această prezență, a sărit din pat și a întrebat cine este și de ce a venit. Acela, calmând cu un glas dulce tulburarea spiritului său, i-a spus că i-a apărut din poruncă divină pentru a-l ajuta să-și învingă îndoielile și să-i descopere adevărurile credinței adevărate. La aceste cuvinte a prins din nou curaj și l-a privit cu bucurie și teamă în același timp.

A urmărit cu privirea mâna care îi arăta pe peretele din față o altă viziune: s-a arătat cineva în formă de femeie, dar mai mult decât umană… Când ochii săi nu mai puteau să urmărească viziunea, i-a auzit pe cei doi vorbind despre îndoielile sale; și așa a ajuns nu doar la adevărata cunoaștere a credinței, ci le-a cunoscut și numele… A auzit-o pe femeie spunând:

- Ioane, descoperă-i tânărului Grigore misterul lui Isus.

Ioan a răspuns:

- Sunt gata să îndeplinesc dorința ta, Mamă a Domnului. Și l-a învățat pe tânărul Grigore Crezul, fără erori (J.H. Newman, Lettera al Rev. Pusey su Mariae la vita Cristiana, Roma, Città Nuova).

b) Holman Hunt își terminase un tablou. Îl reprezenta pe Isus în fața unei uși. Înainte să-l expună, cunoscutul pictor a dorit să audă părerea unor prieteni de-ai săi.

Toți au admirat frumusețea figurii divine a lui Isus, solemnă și respectuoasă în fața ușii întunecate. Nimeni nu găsea defecte și greșeli; dar unul a observat, în sfârșit:

- Maestre, mi se pare că lipsește ceva ușii casei. Cum se poate intra, dacă nu există clanță?

Pictorul a răspuns:

- Prietene, ai dreptate, nu am pictat clanță la ușa casei. Însă amintește-ți că ușa la care bate Isus se deschide numai dinăuntru!

Da, numai noi putem să ne deschidem inima în fața Domnului.

c) Într-o seară, sfântul Ludovic Maria Grignon de Montfort, pe străzile din Dinan, a întâlnit un sărman cerșetor extenuat de foame și plin de răni. Fără să se lase rugat, s-a apropiat de el, l-a mângâiat, l-a îmbrățișat, l-a luat ușor pe după umeri și s-a îndreptat spre casă.

Întrucât era cam târziu și poarta era deja închisă, a bătut insistent, strigând:

- Deschideți-i poarta lui Isus… Deschideți-i porțile lui Isus! După ce a intrat, i-a dat de mâncare și l-a pus cu mare grijă în pat, în patul său.

d) Concluzie

Doamne Isuse: tu ești “da”-ul tuturor promisiunilor Tatălui; ajută-ne să-ți spunem “da”-ul nostru ție, care ne iubești. Vreți să-l primiți cu iubire pe Isus care vine?…

Vreți să-l primiți cu iubire pe Isus care ne mântuiește?… Vreți să-l primiți pe Isus care ne aduce bucuria și pacea?…

De aceea, sunteți invitați să participați cu hotărâre și cu iubire la novena de pregătire pentru Crăciun.

 

* * *

 

Mâine vreau să mă vizitez… Sper să fiu acasă!

Autor: pr. Claudiu Budău
Copyright: Predici.cnet.ro

Într-o povestioară, un rabin a întrebat niște oameni învățați: “Unde locuiește Dumnezeu?” Aceștia au râs auzind această întrebare și au răspuns “Nu vezi? Lumea e plină de gloria lui Dumnezeu!” Dar rabinul adăugă: “Dumnezeu locuiește acolo unde i se permite”. Sună atât de simplu. Dar cum să fiu eu cel care-i permite într-adevăr lui Dumnezeu să locuiască la mine/în mine? Parcă mă descurc destul de bine și fără el, fără alte complicații ori obligații. Nu știm noi că cel mai bine e să nu știe stânga ce face dreapta? Mai ales când e vorba de complicații prea mari… Uneori îmi vine atât de greu să fac loc altor oameni în viața mea, în inima mea. Să permit cuiva să intre în suflețelul meu? Hm! Trebuie să o și merite, gândim noi.

Dar Dumnezeu? Dar oare el ce o vrea de fapt? Ce urmărește vrând să locuiască la mine? Dacă devine incomod și îmi stă în cale? Dacă nu mai pot face chiar tot ce vreau ca înainte, când nu trebuia să mă încurc în nimeni și să dau cont cuiva? Dacă nu-l voi mai putea scoate afară atunci când voi vrea? Dacă va pune stăpânire pe viața și mă va face de râs? Dacă mă vor părăsi alți prieteni pentru că m-am însoțit cu un ciudat, unul care atât de greu găsește companie și e mai mult disprețuit decât cinstit?

Sunt puțini oamenii și rare situațiile când sunt acceptate vizitele neanunțate. Există unele surprize care mai mult îngreunează, decât provoacă o bucurie reală. O vizită neașteptată e greu digerată, mai ales când deja ți-ai programat totul atât de riguros și minuțios, ca să-ți faci treaba ori ca să te simți bine, să-ți meargă bine… Iar noi oamenii suntem artiști la acest capitol, să ne umplem timpul și să risipim tot interesul pe alte preocupări decât cele care ne cer angajament, responsabilitate, luciditate, spirit creștin, verticalitate, consecvență și tot soiul de imperative deloc la modă în iureșului omului aflat astăzi mereu în criză de timp.

Iar când vrem să împăcăm și capra, și varza, mai rar reușim să ieșim basma curată și ținând capul sus cu demnitate. Cam așa se întâmplă atunci când discuți cu cineva, dar în realitate ești total absent. Fizic ești în fața sau lângă cineva, dar mintea ne e departe. Ca să nu mai spun ce greu e să porți o discuție decentă, în timp ce faci altceva, gătești, vorbești între timp și la telefon și multe altele, eventual simultan, ca în povestirile lui Ion Creangă.

Adevărul e că se pot întâmpla lucruri ciudate în cadrul unei vizite. Uneori intri în casa cuiva și îl/o vezi mai tot timpul alegând încolo și încoace prin casă, de parcă n-ar avea astâmpăr sau ar încerca să refacă unele detalii considerate indispensabil unei vizite reușite. În realitate, oamenii neliniștiți în interior transmit neliniștea și celor din jur. Într-o astfel de situație, în calitate de persoană aflată în vizită, nici nu știi ce să crezi. Te simți prost și oscilezi între a te ridica pentru a pleca, scăpând astfel de un sentiment penibil că ai fost inoportun ori a rămâne, încercând să accepți stresul și strofocarea celuilalt, ca pe un semn de grijă pentru ca totul să fie bine, totul în afară de ceea ce ar fi fost cel mai important: a sta împreună, a vorbi, a împărtăși.

Se întâmplă alteori să mergi în vizită la cineva, iar acolo vezi că televizorul merge tare, ba parcă totul se desfășoară în casă în jurul lui, toți comentează ceea ce se difuzează, toți se așează astfel încât să aibă vizibilitate bună la televizor, e punctul de reper și universul tuturor. Puțin se simt să-l dea puțin mai încet, pentru a se putea discuta iar cei mai puțin simt inoportunitatea lui și, cu bun simț, îl închid.

În astfel de condiții nu se poate desfășura nici o revedere, vizită în adevăratul sens al cuvântului. Și atunci mă gândesc că totuși nu ar fi cazul să îmi pierd timpul cu lucruri inutile. Sunt multe persoane care își fac griji atât de multe pentru programarea și planificarea zilei de mâine și de poimâine, încât uită să mai trăiască prezentul, ziua de azi, acum, bucuria de a te întâlni cu Domnul și cu celălalt în multe ocazii pe care viața ți le scoate în față. Alții, în schimb fug înspăimântați de ei înșiși, sunt marcați de umbrele trecutului propriu și sunt, de asemenea, atât de preocupați și marcați de ceea ce s-a întâmplat deja și care, oricum, nu mai poate fi schimbat, încât nu mai conștientizează valoarea clipei prezente și șansa ei.

Am ascultat odată un umorist exclamând: “Vreau să vă fac un anunț foarte important. Mâine vreau să mă vizitez… pe mine. Sper să fiu acasă”. Astăzi, ce-i drept, omul a ajuns să nu se mai simtă acasă chiar în propria piele, în el însuși. Și cât de sărac este omul care nu are nici măcar un “acasă” al său! Există oare o sărăcie mai mare și un ridicol mai hilar decât să nu te simți bine în propria piele, să nu fii tu însuți, să nu fii acasă chiar la tine în curte?

Evanghelia relatează două cazuri de persoane, care au fost găsite acasă. Maria ascultă vestea, pe care i-o aduce îngerul și chiar crede că îl va zămisli pe Mântuitorul, pe care-l poartă la verișoara sa, Elisabeta, cu care va rămâne trei luni. Cel două femei își iau/fac timp pentru credința lor, împărtășirea ei, dar își fac timp și una pentru cealaltă. Maria îi permite lui Dumnezeu să locuiască în ea și, prin ea, e binecuvântată astfel întreaga lume, toți oamenii. Ceea ce Maria poartă în inimă și crede, poartă și transmite de fapt Elisabetei și tuturor oamenilor, motiv pentru care este considerată Maica credinței, a celor care cred. “Fericită ești tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ție de Domnul. Tu ești binecuvântată între femei, pentru că binecuvântare este comoara pe care o porți în tine pentru toți oamenii”.

Fiecare om poartă o comoară în sine. Apostolul Paul o spune răspicat: voi sunteți locui ța Domnului și templului Duhului Sfânt. Într-o discuție, o persoană îmi mărturisea că se află în căutarea lui Dumnezeu în viața sa. Profesional era deplin realizat, sănătos, fericit din punct de vedere al vieții de familie, și totuși încă îi lipsea ceva. V-ați întrebat vreodată cum se prezintă, cum apare Dumnezeu în viața mea? Unde mai e spațiu și pentru el?

Spunem că ne aflăm în căutarea lui. Se poate întâmpla ca Domnul să ne caute de fapt, căci noi ne-am pierdut așa de tare, că nu ne mai regăsim nici pe noi înșine. Dumnezeu ne găsește doar dacă suntem acasă și intră în viața noastră doar dacă îi permitem. Trebuie doar să-i deschidem ușa, adică să i ne deschidem. Poate chiar în acest moment bate la ușa inimii noastre cineva căruia i-am trântit în nas ușa. Poate fi soțul, soția, prietenul, fiica, colegul, cineva de la care poate nu mai așteptați nimic și care vrea să vă surprindă. Oamenii bat unii la ușile altora. E surprinzător, ce ne pot spune oamenii, chiar și despre noi înșine. Se poate ca altcineva să ne deschidă ochii ca să privim mai bine și mai clar în oglindă. Dar dacă e chiar Dumnezeu cel care caută o locuință, un loc unde să se simtă acasă?

În jurul patului unui tată bolnav care era la spital, erau adunați soția și copilașii. La plecare, soția împreună cu copii și-au luat rămas bun de tatăl bolnav iar copilașul cel mai mic îl întreabă pe tăticul său: “Tăticule tu când vi acasă”. “Chiar astăzi”. I-a răspuns tatăl. Seara târziu, copilașul văzând că tăticul nu mai vine o întreabă pe mămica: “Tăticul mi-a promis că azi vine acasă. De ce nu a ajuns încă?” Mama care aflase deja că soțul ei a murit. I-a spus copilului: “Dragul meu, tăticul tău s-a ținut de promisiune. El a ajuns deja Acasă. În casa Tatălui din Ceruri”.

“Acasă” este un concept profund și cu siguranță nu delimitează doar un spațiu fizic cu acoperiș și ziduri, ci e mai degrabă o atmosferă, un spațiu afectiv ce are ca și acoperiș cele mai curate și profunde trăiri (iubirea, încrederea, sinceritatea, respect etc) și ca și ziduri cele mai trainice legături ce se pot închega între oameni și care sunt constituite după modelul desăvârșit al lui Dumnezeu. A te întoarce acasă va însemna mereu a te reîntoarce acolo sau, mai degrabă, lângă cei cu care te simți ocrotit, în siguranță, iubit, prețuit și apreciat pentru ceea ce ești în realitate, cu care vrei să împărtășești tot ceea ce e mai bun și nobil în tine, sunt acele persoane cărora le dăruiești fără a te întreba mai întâi dacă merită darul, sunt cei pe care nu ai dori să-i dezamăgești vreodată și pe care, când i-ai pierdut, simțit că s-a rupt ceva în tine.

Poate acum ne e mai ușor să vedem când, unde și cu cine ne simțim noi acasă și dacă se întâmplă ca printre acești privilegiați, să se afle și Dumnezeu, un Cineva de care mă leagă iubirea, și nu frica, un cineva a cărui venire vizită i-a aștept mereu cu plăcere, chiar când e pe neașteptate, un cineva pe care nu vreau să-l dezamăgesc, să-l rănesc sau să-l pierd, un cineva față de care mă port fără perdele, senin, de care nu am ce ascunde și care, întotdeauna, va găsi loc în casa mea.

Poate aș cere prea mult și, sincer nu știu dacă sunt eu în stare să fac aceasta, să simt cu adevărat că plecarea mea din această lume, de lângă tot ceea ce am avut și de lângă toți cei pe care i-am iubit, e o întoarcere acasă. Altfel nu am plânge la înmormântări. Prea ușor uităm sau, poate, nu am crezut niciodată, că acasă în mod desăvârșit suntem doar cu/la Dumnezeu, în casa sa. Dar Dumnezeu ne cunoaște mai bine ca oricine limitele. Și atunci a hotărât să facă el ceea ce noi oamenii nu mai eram demult în stare să facem. A venit el la noi, ca să locuiască în casele, viața, inimile noastre, în noi și să se simtă acasă.

Și de 2000 de ani încoace nu facem decât să repetăm istoria: casele sunt ocupate, sunt deja alți oaspeți în ele, nu mai încape nici un Dumnezeu ori, mai rău, casele arată așa de rău, că nu pot adăposti nici un oaspete. Ori suntem preocupați de cu totul altceva, indiferent că se numește televizor, griji, tabieturi, mofturi, gânduri, trecutul sau viitorul. Și de 2000 de ani încoace se găsește câte o iesle mizerabilă oferită drept adăpost confortabil celui ce nu voia decât să se simtă acasă în propria casă, adică în ceea ce el însuși a creat, omul. Chiar și reprezentările noastre artistice de Crăciun exprimă această sărăcie a noastră: facem o iesle în biserică, una afară, una în casă, în cameră și tot simțim că e insuficient și nemulțumitor pentru gloria lui Dumnezeu. O iesle rămâne o iesle, o locuință de cel mai josnic grad, în care nu ai cum să te simți acasă.

Poate ar fi bine ca invitația celei de-a patra duminici din Advent să fie “Hai acasă, tinere, creștinule! Domnul te așteaptă deja. E la tine”. E glasul care răsună provocator și din tăcerea confesionalului: “Ar fi bine ca măcar acum, pe ultima sută de metri, să-ți faci o vizită, ție însuți. Și sper să fii acasă!”