Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a după Paște
Anul C (A, B)

Lecturi:
Fapte 5,27-32.40-41
Apocalips 5,11-14
Ioan 21,1-19

Ioan 21,1-19

După acestea, Isus s-a arătat din nou discipolilor lângă Marea Tiberiadei și li s-a arătat astfel: Erau împreună Simon Petru și Toma, cel numit Geamănul, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu și alți doi dintre discipolii lui. Simon Petru le-a spus: “Mă duc să pescuiesc”. Ei i-au zis: “Mergem și noi cu tine”. Au ieșit și s-au urcat în barcă, dar în noaptea aceea nu au prins nimic. Când era de acum dimineață, Isus stătea pe mal, dar discipolii nu știau că este Isus. Așadar, Isus le-a zis: “Copii, nu aveți ceva de mâncare?” I-au răspuns: “Nu!” Atunci le-a zis: “Aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și veți găsi”. Ei l-au aruncat și nu-l mai puteau trage, din cauza mulțimii peștilor. Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea i-a spus lui Petru: “E Domnul!” Simon Petru, auzind că este Domnul, s-a încins cu haina – pentru că era dezbrăcat – și s-a aruncat în mare. Ceilalți discipoli au venit cu barca – pentru că nu erau departe de uscat, ci la vreo două sute de coți – trăgând cu ei năvodul cu pești. Când au coborât pe uscat, au văzut un foc cu jar, pește pus deasupra și pâine. Isus le-a zis: “Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum!” Atunci, Simon Petru a urcat în barcă și a tras la mal năvodul plin cu o sută cincizeci și trei de pești mari. Și, deși erau așa de mulți, năvodul nu s-a rupt. Isus le-a zis: “Veniți și mâncați!” Și nici unul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe “Tu cine ești?” căci știau că este Domnul. Isus a venit, a luat pâinea și le-a dat-o; la fel și peștele. Aceasta a fost de acum a treia oară că Isus s-a arătat discipolilor, după ce a înviat din morți. După ce au stat la masă, Isus i-a spus lui Simon Petru: “Simon, fiul lui Ioan, mă iubești mai mult decât aceștia?” El i-a zis: “Da, Doamne, tu știi că te iubesc”. El i-a spus: “Paște mielușeii mei!” El i-a zis iarăși, a doua oară: “Simon, fiul lui Ioan, mă iubești?” El i-a spus: “Da, Doamne, tu știi că te iubesc”. I-a zis: “Paște oile mele!” I-a zis a treia oară: “Simon, fiul lui Ioan, mă iubești?” Petru s-a întristat pentru că i-a zis a treia oară: “Mă iubești?” și i-a spus: “Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc”. Isus i-a zis: “Paște oile mele! Adevăr, adevăr îți spun: când erai mai tânăr, te încingeai singur și te duceai unde voiai. Însă, când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și te va încinge un altul și te va duce unde nu vei voi”. Dar aceasta a spus-o, arătând cu ce moarte îl va preamări pe Dumnezeu. După ce a spus aceasta, i-a zis: “Urmează-mă!”

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Paul Butnaru
Diverși alți autori
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Eduard Patrașcu
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Șerban Tarciziu
pr. Claudiu Dumea
pr. Alessandro Pronzato

 

* * *

 

Martorii Învierii: atunci și azi

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Primele două lecturi ale Liturgiei cuvântului de azi ne atrag atenția asupra martorilor învierii lui Isus: apostolii, în frunte cu Petru. Ei sunt maltratați fiindcă îl predică pe Isus înviat și se bucură că pot oferi această mărturie fizică despre marele adevăr central al credinței. Apostolul Ioan, depășind barierele materiale, vede Mielul, care a fost înjunghiat și jertfit, cum își primește răsplata din partea întregii creații.

Oare numai suferința și contemplația jertfei pot face martori ai învierii Domnului? Oare numai vederea și atingerea rănilor lui Isus înviat pot da tăria martiriului? Azi, mai putem avea martori ai învierii lui Isus? Da. Iată un exemplu, printre mii de altele! Când un soldat din Corpul de Armată Italiană, ajuns până în Rusia în timpul Celui de-al II-lea Război Mondial, a ucis o tânără din pură răutate din localitatea Rikowo, tribunalul militar l-a chemat în judecată. La proces, mama victimei, întrebată ca parte lezată ce pretenție are, a spus: Să ajungă în harul lui Dumnezeu. Apoi, întorcându-se spre judecători, a adăugat: Aici este o mamă care plânge… Faceți ca o altă mamă să nu aibă de ce plânge în Italia! Iubirea care știe să ierte este întotdeauna un martor al vieții, al învierii lui Isus.

Să facem un pas mai departe și vom găsi și alți martori, mai ales dintre acei pentru care sfântul Francisc de Assisi se roagă: Să te laude, Stăpâne, cel ce iartă cu iubire; cel ce-ndură pentru tine nedreptăți și prigonire, deoarece aceasta este suprema mărturie despre moartea și învierea Domnului până când va veni a doua oară. Isus înviat cere tuturor acelora care au avut fericirea să-l vadă, să facă ceva: femeilor venite la mormânt le cere să-i anunțe pe ucenici ca să meargă în Galileea pentru a-l vedea (cf. Mt 28,10). Ucenicii au mers, dar acolo nu au stat cu mâinile în sân. Petru a zis celorlalți: Mă duc să pescuiesc; și ceilalți au mers cu el. Toată noaptea s-au trudit și nu au prins nimic. Cred că întorcându-se spre mal și-au adus aminte că au mai pățit și altădată așa ceva și acum se gândesc: Ei, dacă ar fi și acum Învățătorul printre noi, sigur că nu ne-am întoarce cu bărcile goale! Isus cere fiecăruia un efort, care uneori pare zadarnic, însă de fiecare dată apare el pentru a rezolva problema. Ucenicii văd un străin pe mal, care îi întreabă: Fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Triști, obosiți, flămânzi și aproape speriați, răspuns cu un Nu categoric. Le spune: Aruncați mreaja în partea dreaptă a luntrei și veți prinde! Au ascultat și au prins 153 de pești atât de mari că, în mod normal, ar fi trebuit să se rupă mrejele. Ioan recunoaște cel dintâi că aici este degetul lui Dumnezeu și spune: Este Domnul.

Aceeași minune înainte și după înviere, dar efectele sunt diferite. La prima pescuire minunată, când Isus i-a spus lui Petru să arunce mreaja, el a obiectat: Toată noaptea ne-am trudit și nu am prins nimic (Lc 5,5); la pescuirea de după înviere, Petru aruncă mreaja fără să mai comenteze, deși cel care îi ceruse acest lucru era un străin. De ce? Înainte de învierea Mântuitorului aruncase mreaja pentru sine, nu era încă ucenicul lui Isus; acum îi cere un flămând și Petru crede că Dumnezeu este Dumnezeul vieții. A învățat de la Isus că trebuie să ajungă pescar de oameni (Lc 5,10). Petru înțelege că chiar dacă n-ar prinde pește, ar câștiga iubirea flămândului prin efortul său zadarnic. Dar nu, Isus se ascunde sub chipul oricărui străin și poate face minuni.

Cu cât omul are mai multă credință în iubirea făcătoare de minuni – Credința lucrează prin caritate (Gal 5,6) – cu atât este mai harnic. Hărnicia creștină este o mărturie a învierii, fiindcă ea apropie pe om de om mai mult decât apropie natura pe frate de frate. Dacă i-ar fi cerut Andrei lui Petru să arunce mreaja, așa cum i-a cerut “străinul” de pe mal, nu știu dacă ar fi făcut-o.

La prima pescuire minunată Petru cade în genunchi și îl roagă pe Isus să se depărteze de el, zicând: sunt un om păcătos, Doamne (Lc 5,8). Isus i-a răsplătit ascultarea peste așteptări: Vei fi pescar de oameni (Lc 5,10); acum, aflând că este Domnul, se aruncă în apă, ca să ajungă cât mai repede la Isus, pe care l-a tăgăduit în pătimire, ca să-i ceară iertare. Este mai convins acum decât atunci că este păcătos, dar acum crede în iubirea lui Isus mai mult decât atunci și de aceea nu-i cere să se depărteze, ci iubirea îl atrage ca un magnet. Ajuns la Isus, Petru nu se înșală, acesta îi cere o declarație deschisă și întreită despre iubire, după care, din pescar de oameni îl face cap al Bisericii sale: Paște mielușeii mei! Paște oile mele! Nu numai atât, ci îi mai descoperă că însăși moartea lui va fi o preamărire a lui Dumnezeu și, pentru a ajunge la înviere, asemenea Învățătorului, îi spune: Urmează-mă! (In 21,15-19).

De fapt, Isus invitându-l pe Petru să-l urmeze în moarte și apoi în înviere, invită întreaga Biserică pe care i-a încredințat-o deci și pe noi. Ascultarea de urmașul lui Petru, de capul văzut al trupului mistic, ne face martori ai învierii lui Cristos.

Sensibilitatea și gentilețea lui Isus sunt dovada autenticității lui Isus istoric cu Isus înviat din morți. El îi numește pe ucenici drept fiii mei, dovedindu-le că prin moartea și învierea sa i-a născut la o viață nouă, la viața harului pe care ne-a adus-o prin întrupare. Comportamentul lor de oameni noi este răsplătit prin 153 de pești mari, semn al minunilor pe care ei le vor realiza în lume, când primii creștini se vor recunoaște între ei prin semnul peștelui; le aprinde focul în chip minunat, semn al iubirii noi care trebuie să le conducă viața; le prăjește peștele pe care el însuși l-a prins în chip minunat, ca semn că inițiativa lor apostolică îi aparține; îi invită cu drag: Veniți și mâncați! semn a ceea ce ei vor trebui să facă în lume: să invite pe toți oamenii la masa euharistică in persona Christi – în persoana lui Cristos. Pentru ca masa să le priască din plin, datorită ascultării, muncii și aportului personal, Isus le cere să aducă și să frigă ceva din peștii pe care ei i-au prins, fiindcă acum li s-au deschis ochii și l-au recunoscut că el este Domnul, stăpânul a toate, iar ca să-și aducă aminte că în munca apostolică nu vor duce lipsă de nimic, Providența îi va însoți pretutindeni. Și, fiindcă ucenicilor nu le venea să creadă ochilor că Isus înviat își continuă activitatea sa de slujire – Fiul Omului a venit să slujească și nu să fie slujit (Mt 20,28) – le dă să mănânce, adeverindu-și învățătura: Tatăl meu lucrează și eu lucrez (In 5,17) deci viața veșnică nu-i o stare inertă, ci o activitate creatoare de noi și noi minuni.

Credința în învierea lui Isus trebuie să ne facă și mai harnici! Cu câtă bucurie și satisfacție citim documentele istorice în care ne este relatată hărnicia strămoșilor noștri (cf. Originea ceangăilor din Moldova, pag. 123 nr. 51; pag. 152, nr. 104). Avem toată convingerea că numai credința în înviere i-a făcut astfel.

Alți martori ai învierii din zilele noastre sunt toți acei care din spirit de credință participă în fiecare duminică la sfânta Liturghie, fiindcă duminica – Dies Domini – este mărturia istorică a învierii lui Isus, pe care primii creștini au sărbătorit-o cu bucurie, părăsind sabatul evreilor. Cei care își plâng păcatele și aleargă, asemenea lui Petru la Isus de pe mal, la scaunul de spovadă pentru a simți fericirea iubirii care iartă, mărturisesc învierea; cei care se pregătesc bine pentru moarte, ca prin ea, asemenea lui Petru, să-l preamărească pe Dumnezeul cel viu; cei care, ascultând de urmașul lui Petru, înțeleg din învățătura lui că misterul credinței este izvorul vieții, deoarece iubirea este mai tare ca moartea, așa cum o afirmă sfântul Paul inspirat de Duhul Sfânt: Dragostea nu piere niciodată (1Cor 13,8), sunt martori ai învierii Domnului.

Maica Tereza de Calcutta a ieșit într-o seară în stradă și a găsit un muribund pe care l-a luat și l-a dus în casă, acordându-i îngrijirea necesară. Când acesta și-a revenit, i-a zis: Am trăit toată viața ca un animal, de ce vrei să mă faci să mor ca un om? Ea i-a răspuns: Fața ta este fața lui Isus. Pentru maica Tereza muribundul, bolnavul și flămândul erau ca străinul pe malul lacului Genezaret care a cerut apostolilor de mâncare. Prin iubirea ei, maica Tereza de Calcutta dădea tuturor năpăstuiților convingerea că fiecare, numai murind ca om, cu demnitatea de persoană primită de la Tatăl, va ajunge la bucuria învierii cu Cristos.

Noi, prin ce fel de fapte ne arătăm credința în învierea lui Isus care este garanția învierii noastre? Trebuie să luăm problema în serios, deoarece este vorba de veșnicia fericită sau nefericită; cum spune proverbul: Fiecare va dormi așa cum își așterne.

 

* * *

 

Te iubesc Doamne. Vino în ajutorul lipsei mele de iubire

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Unii numesc Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o, conversația lui Isus cu Petru lângă Marea Tiberiadei, ca fiind Convertirea lui Petru. Alții o numesc Mărturisirea lui Petru. “Mărturisirea lui Petru” este potrivită fie că înțelegem mărturisirea ca o declarație a credinței fie ca mărturisirea greșelilor. Este simplu să vedem tripla întrebare a lui Isus “Mă iubești?” și triplul răspuns afirmativ al lui Petru ca fiind mărturia lui Petru despre credința lui în Isus. Ceea ce nu este atât de ușor de văzut este faptul că acest dialog reprezintă mărturisirea vinei lui Petru. Pentru a vedea aspectul penitențial la ceea ce se întâmplă aici trebuie să citim episodul în limba greacă.

V-ați întrebat vreodată de ce Isus a trebuit să îl întrebe pe Petru de trei ori dacă îl iubește? Putem vedea aici o legătură cu tripla negare a lui Petru că l-ar cunoaște pe Isus. Dar aceasta nu este totul. În traducerea noastră, când Isus întreabă “Mă iubești?” și Petru răspunde “Da, te iubesc”, totul sună în regulă. În greacă însă vedem că Petru nu răspunde chiar la întrebarea care i se pune.

În Biblia greacă există trei cuvinte diferite traduse de obicei prin “iubire”. Există eros, adică iubire senzuală sau erotică, precum cea care conduce la căsătorie. Iubirea erotică se bazează pe simțuri și emoții care găsesc obiectul iubirii atrăgător. Apoi este philia, adică a-ți plăcea ceva, a avea admirație sau devoțiune față de o persoană demnă sau un anumit lucru; este iubirea pentru un erou, pentru părinți, pentru artă. Această iubire cântărește în minte dacă obiectul iubirii merită sau nu. În fine, este agape, care înseamnă iubirea gata de sacrificiu, iubirea necondiționată, chiar și pentru o persoană care nu merită și chiar dacă în urma iubirii nu câștigi nimic. Iubirea de tip agape stă în voință. Este o decizie. Un exemplu din viața de zi cu zi care reflectă iubirea agape este iubirea pentru pisici. Câinii au modul lor de a întoarce afecțiunea și de a fi utili stăpânilor, dar în cazul pisicilor lucrurile stau altfel!

Știți probabil gluma cu diferența dintre un câine și o pisică. Un câine se uită la stăpânul său care îl hrănește, îl protejează, are grijă de el, și își spune în sinea lui: “trebuie că este un zeu”. O pisică privește cum stăpânul o hrănește, o protejează și are grijă de ea, și își spune în sinea ei: “trebuie că sunt o zeiță”. Nu este o propagandă anti-pisici. Dimpotrivă, este un compliment pentru cei care cresc pisici, pentru iubirea lor dezinteresată, necondiționată, pentru aceste făpturi. Dar exemplul prin excelență pentru iubirea dezinteresată, necondiționată, îl găsim nu în relația pisici-oameni, ci în iubirea pe care Isus o are pentru noi. O iubire atât de mare încât a fost gata să își dea viața pentru noi, păcătoșii.

Să ne întoarcem la Evanghelie acum. Isus îl întreabă pe Petru: “Agapas me?”, adică “Mă iubești tu atât de mult încât să te jertfești pentru mine?” Petru știe că nu a ajuns la acel nivel de iubire. El știe că s-a lepădat de Isus pentru a-și salva viața. Și care este atunci răspunsul lui Petru? El spune: “Philô se”, adică “Da, Doamne, știi cât de mult îmi place de tine, cât de mult de admir.” Acum înțelegem de ce acest dialog este de fapt o mărturisire: Petru mărturisește păcatul său. “Da, îmi place de tine și te admir, dar nu, nu am fost în stare să te iubesc cu acea iubire gata de sacrificiu pe care o ceri Tu.” Atunci Isus îl întreabă a doua oară dacă îl iubește total, iar Petru răspunde din nou că simte doar philia pentru El. În cele din urmă, nedorind să îl facă de rușine, Isus îl întreabă: “Simți philia pentru mine?” Iar Petru răspunde: “Da, simt philia pentru tine.” Și gata interogatoriul! Isus îl acceptă pe Petru așa cum este. Chiar și philia este suficient de bună pentru El.

Vedem că Petru nu este unul care dă din gură fără să știe ce spune, nu umflă lucrurile, ci are simțul realității. Nu este mai bun decât ceilalți, dar este în schimb suficient de înțelept și de umil pentru a nu proclama lucruri ce nu au acoperire. Mărturisirea lui Petru seamănă cu cea a tatălui băiatului posedat. Ne amintim că acel tată i-a spus lui Isus: “Cred. Vino în ajutorul necredinței mele” (Marcu 9,24). Ceea ce spune Petru este: “Te iubesc Doamne. Vino în ajutorul lipsei mele de iubire”.

În biserică sau acasă cântăm adesea imnuri sau recităm rugăciuni în care mărturisim iubirea noastră pentru Isus cu cuvinte mari. “O, Doamne, cât de mult te iubesc!” sau “Nimic mai presus de iubirea pentru Tine”. Petru ne provoacă astăzi să ne dăm seama că aceste cuvinte spun doar o jumătate din povestea vieții noastre. Cealaltă jumătate o reprezintă partea din noi care nu îl iubește pe Dumnezeu, care se leapădă pe Domnul atunci când viața noastră, viitorul nostru se află în joc. Exemplul lui Petru ne invită să aducem la suprafață această jumătate a noastră pentru ca Dumnezeu să ne-o vindece. Să ne alăturăm deci astăzi lui Petru și să mărturisim cu el: “Te iubesc Doamne. Vino în ajutorul lipsei mele de iubire”.

 

* * *

 

Amin înseamnă și a spune Nu

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Turcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Cineva se opune restaurării

Este posibil să-i slujești lui Dumnezeu prin neascultare? Este posibil și, uneori, chiar obligatoriu. Dumnezeu are nevoie de martori ascultători în neascultare. Nu este un joc de cuvinte. Ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim, când Biserica făcea primii pași, ilustrează în această privință.

- V-am poruncit în mod expres să nu mai învățați în numele acesta…, tună încruntat marele preot.

Și Petru răspunde netulburat:

- Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni.

Se gândea, marele preot, și cu el toți responsabilii puterii, că au aranjat o dată pentru totdeauna toată acea afacere încurcată, că au închis definitiv, cu un ordin sec, acea problemă neliniștitoare. Totul trebuia să reintre în ordine. Începea faza de restaurare a regimului antic. Trebuia să se reîntoarcă la normalitate.

Un fluierat, un cuvânt de ordine (“nu s-a întâmplat nimic”, “totul continuă ca mai înainte”), și grupa de școlari, risipită prin pădure ca să respire parfumul de primăvară, reia, docilă, disciplinată, fără a răsufla, propriul loc în aula ruinată și este obligată să asculte vechea lecție care miroase a stătut… Din fericire este cineva care spune nu. Cineva care nu reintră în rânduri. Cineva care nu este dispus să îngroape acel cuvânt eliberator în grădina casei, așa cum se face cu o armă compromițătoare.

Dacă eu sunt creștin, astăzi, o datorez acelui cineva care într-o zi, în ciuda amenințărilor, și punând de o parte frica, a povestit o istorie “interzisă”: “Dumnezeul părinților noștri l-a înviat pe Isus, pe care voi l-ați ucis atârnându-l pe cruce; Dumnezeu l-a înălțat cu dreapta sa făcându-l capul și mântuitorul…” Și a încheiat istoria, pe care cineva voia cu orice preț să fie uitată, nu căutând aplauze, dar ceva care obligă mult mai mult: convertirea și căința pentru păcate. Dacă acel cuvânt circulă și astăzi în lume, dacă acea relatare are o continuitate, aceasta se datorează, în afară de harul Duhului Sfânt, faptului că un mănunchi de oameni, cu toate slăbiciunile lor, au știut să spună “Nu” la un ordin peremptoriu, exprimat pe un ton de amenințare (“nu mai învățați în numele acestuia…”), pentru a răspunde la o invitație (“mergeți în toată lumea și învățați…”), și au decis că e mai bine să asculte de Dumnezeu mai de grabă decât de oamenii puterii, adică au devenit neascultători din ascultare.

Nota plictisitoare în interiorul concertului

Chiar și creștinul, dacă vrea să rămână fidel Evangheliei, trebuie să se arate capabil să spună Nu. Marele preot astăzi ia chipurile cele mai diverse, dar scopul este mereu acesta: să aranjeze consensul, să asigure normalitatea, să-i facă pe toți “integrați”, să extirpe voința de a gândi cu propriul creier, să sufoce din născare pe acel Nu al opoziției. Toți pretind un Da necondiționat. Propaganda, publicitatea, modele, maeștri în trecere prin piață, vânzătorii de ultimele noutăți (cel puțin furate din pod unde fuseseră abandonate cu câteva secole înainte și curățate de praf și cu un oarecare lustru pus să astupe găurile provocate de carii), cer, făcând cu ochiul sau pe ton șantajist, convingător sau amenințător, acel Da.

Dacă vrei să ai succes trebuie să spui Da. Dacă ții să faci carieră, să te așezi în acel fotoliu, să dobândești acel post trebuie să te resemnezi să spui Da. Dacă dorești să aduni o grămadă considerabilă de bani, n-ai decât să neutralizezi pe acel Nu insuportabil al conștiinței cu Da al lipsei de scrupule. Cineva rămâne creștin în măsura în care păstrează capacitatea de a produce nota plictisitoare a lui Nu în ansamblul concertului.

De la biserică la piață

În biserică cel credincios pronunță Amin de adeziune la cuvântul lui Dumnezeu (echivalent cu Aminul ceresc pe care “cele patru ființe vii” – despre care vorbește fragmentul din Apocalips din a doua lectură – strigând în fața tronului Mielului). Dar Amin proclamat în biserică se traduce, când cineva iese în piață, într-o serie de Nu opuși cu fermitate la tot ceea ce amenință viața, demnitatea, libertatea și sacralitatea omului. Nu se poate spune Amin lui Dumnezeu, valorilor proclamate de Evanghelie și, în același timp, să spui Da la toate produsele din piață, intereselor, alienărilor, “recitalului” de pe teatrul lumesc, bunăstării care este smulsă și prezentată pe pielea săracilor.

Nici un tiran, nici un negustor, oricare ar fi mijloacele pe care le pune în acțiune și marfa pe care o oferă, nu poate “dispune” de conștiința, de inima, de creierul celui care se încăpăținează să repete acea istorie “interzisă” de autorități. Pe piața nesfârșită, este o colosală ofertă de cele mai variate mărfuri. Într-un colț, însă, este un “saltimbanc” care, neînfricat, fără să bage de seamă numărul clienților, reia povestirea sa antică și mereu nouă. Și, la sfârșit, nu cere să se spună Da deschizând portofelul, dar se mulțumește dacă cineva păstrează acea istorie în adâncul inimii. Pot să vină chiar și gardienii pentru a-l evacua pe cel abuziv și să-l împiedice să încurce traficul, să deranjeze afacerile. El, neascultător în ascultare, se așează într-un alt colț, adună o ceată de copii (chiar dacă sunt cu părul cărunt) și armonizându-se cu cuvintele pronunțate de Petru la Ierusalim, reîncepe povestirea unuia pe care oamenii l-au “atârnat” pe cruce, dar pe care Dumnezeu…

Mai mult decât predarea unei doctrine, povestește o istorie care îi interesează pe toți. Autoritățile, cei mari, gardienii publici, pot să închidă școlile și să interzică textele care învață o doctrină. Dar nu vor reuși niciodată să suprime o povestire, un cântec, din inima unui “îndrăgostit”.

Prețul lui NU

Nu, totuși are mereu un preț. Petru și tovarășii săi plătesc Nu-ul lor cu câteva semne în trup (“i-au biciuit…”). Și, după ei, atâția alți creștini au primit și primesc acele “semne” desigur nu ornamentale. Pentru noi, poate, nu este vorba de persecuții propriu-zise. Biciuirea poate să fie cu atât mai dureroasă cu cât ia formele indiferenței disprețuitoare, ale compătimirii, ale batjocurii, ale dezonoarei, ale marginalizării. Toate acestea nu trebuie să ne facă să luăm aerul tragic al victimelor jertfite. Și nici să provocăm reacții agitate ale unuia care se simte pe nedrept în centrul conspirațiilor și comploturilor.

“…Dar ei au plecat din sinedriu bucuroși că au fost insultați pentru iubirea lui Isus”. Mai mult decât a înălța proteste vibrante, de a manifesta indignare, de a ne declara ofensați pentru tratamentul impus, este important să acceptăm că vânătăile nu au șters surâsul și loviturile nu au stins bucuria de a cânta și dorința de a povesti.

O dimineață, pe malul lacului…

Fragmentul din Evanghelie (atât de discutatul “capitol adăugat” din Ioan) ne prezintă un cadru simbolic al misiunii Bisericii. Se pot sublinia aceste elemente:

1. – Dacă nu vrem să lucrăm în zadar, este necesar să ne atașăm acțiunea noastră de El, de prezența sa, de intervenția sa. Avem nevoie ca El să ne învețe permanent meseria. Apostolii se gândeau că pescuirea peștilor ar fi treaba lor. Erau iscusiți în acest domeniu. În schimb, dând faliment, descoperă că trebuie să-l lase pe Isus să spună ce și cum trebuie să facă. Noi, chiar dacă ne socotim specialiști în materie (ba chiar, în special când ne considerăm specialiști) riscăm să greșim grav timpurile, modurile, mijloacele. Riscăm, mai ales, să aruncăm năvodul în partea greșită. După tradiția biblică, dreapta este latura binecuvântării. De câte ori, în schimb, noi insistăm de partea amenințării, a pedepsei, a condamnării.

2. – Recuperarea unui stil de omenie. Chiar Evanghelia definită “spirituală”, nu ezită să ne încredințeze, ca o imagine conclusivă, aceea a unui Domn care, în fața focului, pregătește dejunul ucenicilor săi. Peștele l-a pus deja El, dar vrea ca să i se aducă un pic din cel pescuit de ei (grație ascultării de porunca sa). Deci, un Domn “părtaș la masă”, care discută cu prietenii, se interesează de situația lor (chiar și de cele familiare), este atent la problemele lor, se lasă antrenat în munca lor, mănâncă la aceeași masă, se așează pe același plan de omenie.

Misiunea, uneori, întâmpină insuccese pentru că pretindem să ne ridicăm și să ridicăm pe alții spre înălțimile spiritului, înainte de a rezema solid picioarele pe terenul concret al “trupului” (“Și Cuvântul s-a făcut trup și a stabilit cortul său între noi”, Io 1,14). Nu se poate începe stând separați. Nu este posibilă apropierea păstrând distanțele. Pentru a înălța trebuie să te cobori.

3. – Primatul iubirii (“Mă iubești tu mai mult decât aceștia?”). Nu este problema de a ști mai mult, de a apărea superiori, de a fi mai buni. Este problema de a iubi mai mult. Unicul titlu care justifică autoritatea este iubirea mai mare.

4 – Disponibilitatea de a-l urma pe Cristos, nu pe calea onorurilor, a privilegiilor, a intereselor, a reprezentațiilor mondene, dar pe calea crucii (profeția despre soarta “dureroasă” a lui Petru). Toate sunt lucruri pe care le știm foarte bine. Și apostolii cunoșteau chiar foarte bine meseria lor de pescari… Au început să învețe cu adevărat, într-o dimineață, când cineva, profilându-se pe malul lacului, a aruncat acolo o întrebare: – Nu aveți nimic de mâncare?… Trebuie ca cineva să ne ceară ceva pentru ca să observăm că suntem experți… în avea mâinile goale.

 

* * *

 

Așa iubire – așa mărturisire

Autor: pr. Paul Butnaru
Copyright: Predici.cnet.ro

Acum două săptămâni, în duminica Paștelui, nu doar ne bucuram de victoria lui Isus asupra morții, dar mărturiseam totodată și începutul unei noi prezențe a lui printre noi. De-a lungul întregii săptămâni care a urmat Paștelui, în octava Paștelui, ne-au fost relatate aparițiile Celui Înviat, fiind invitați astfel să înțelegem că prezența lui Cristos printre noi este reală, sigură și continuă. Duminica trecută Toma era invitat să vadă și să creadă în această prezență a lui Cristos, iar noi eram invitați să credem fără să fi văzut; căci dacă prezența Celui Înviat este tainică, ascunsă ochilor noștri trupești și imposibil de verificat cu mânile noastre, totuși ea este reală, iar noi trebuie să o recunoaștem cu toată tăria.

Însă credința în prezența Celui Înviat printre noi nu trebuie să fie un secret al nostru, ci un adevăr care să cucerească lumea întreagă. Acesta este mesajul acestei duminici: invitația de a-l mărturisi pe Cel Înviat în ciuda tuturor obstacolelor (cfr. L1) pentru ca toți oamenii, crezând, să devină una trăind după acest unic adevăr.

Evanghelia ne relatează una dintre aparițiile lui Cristos, dar în centrul atenției nu se află descoperirea adevărului învierii (căci apostolii nu-l întreabă dacă este într-adevăr el), ci mărturisirea lui. Acest text a fost propus în mare parte și acum zece zile, înscriindu-se atunci în șirul relatării aparițiilor Celui Înviat. Acum el vrea să sublinieze misiunea pe care Cristos o încredințează lui Petru și nouă tuturor: aceea de a mărturisi învierea și prezența sa printre noi. Textul evanghelic scoate în evidență câteva adevăruri fundamentale despre această lucrare de vestire.

În primul rând este și rămâne o lucrare a lui Cristos însuși. El este cel care o inițiază și o susține, el este acela care îi asigură rodnicia, eficiența. Reiese cu ușurință acest adevăr din faptul că ucenicii, deși se trudiseră toată noaptea, adică în timpul cel mai favorabil, să prindă ceva pește, rămân fără roade; însă aruncând mreaja la cuvântul lui Isus, deși în condiții nefavorabile, prind o mulțime impresionantă de pești. Prin urmare ceea ce asigură rodnicie acestei lucrări nu este atât calculul omenesc, strategiile noastre, ci mai ales intervenția lui Isus însuși în această lucrare, adevăr de care trebuie să ținem mereu cont și care trebuie să ne conducă în primul rând la o mai mare atenție față cuvântului său.

Nu întâmplător este menționat și numărul peștilor mari care au fost prinși: 153. El reprezintă de fapt numărul speciilor de pești cunoscute la acea vreme, indicând prin aceasta că mreaja adevărului învierii trebuie să cuprindă toate neamurile pământului, trebuie să ajungă la toți oamenii. Știind aceasta putem să ne dăm seama cu ușurință cât de actuală, urgentă și necesară este mărturisirea acestui adevăr în zilele noastre.

Apoi observăm că această lucrare divină este lucrare aparține în primul rând lui Petru, lui fiindu-i încredințată misiunea de a păstori turma lui Cristos. Prin urmare, atât ceilalți apostoli, cât și noi toți, trebuie să înfăptuim această lucrare ca și colaboratori ai lui Petru, doar în conformitate cu învățătura succesorului său. Așadar, nu putem mărturisi o altă înviere sau o altă prezență a Celui Înviat decât aceea pe care Biserica însăși o proclamă.

Însă cel mai semnificativ este dialogul dintre Isus și Petru și declarația de iubire pe care Isus i-o cere acestuia. Din această condiție pe care Isus pare să o impună lui Petru, înainte de a-i încredința misiunea de a păstori turma sa, înțelegem în primul rând că Petru poate împlini o astfel de misiune, poate conduce turma la pășunea adevărului, doar în măsura în care îl iubește pe Isus, pentru că misiunea sa nu este aceea de a vesti și a apăra un adevăr oarecare, ci aceea de a-i conduce pe oameni la întâlnirea cu o persoană, cu Cristos cel viu; acest adevăr care trebuie vestit nu este ceva, ci este cineva, o persoană, Cristos Înviat. Același lucru este valabil și pentru noi toți care trebuie să mărturisim adevărul învierii: trebuie mai întâi să-l iubim pe Cristos pe care îl mărturisim. Această iubire pe care Isus o cere lui Petru ne ajută să o înțelegem Sfântul Părinte Papa Benedict într-una din catehezele sale. În dialogul dintre Isus și Petru “iese în evidență un joc de cuvinte foarte semnificativ. În grecește verbul fileo exprimă iubirea de prietenie, gingașă dar nu deplină, în timp ce verbul agapao semnifică iubirea fără rezerve, totală și necondiționată. Isus îl întreabă pe Petru prima dată: Simon… mă iubești tu (agapas-me) cu această iubire totală și necondiționată (In 21,15)? Înainte de experiența trădării apostolul ar fi răspuns cu siguranță: Te iubesc (agapo-se) necondiționat. Acum, când a cunoscut amara tristețe a infidelității, drama propriei slăbiciuni, zice cu umilință: Doamne, te iubesc (filo-se), adică te iubesc cu săraca mea iubire omenească. Cristos insistă: Simon, mă iubești tu cu această iubire totală pe care eu o vreau?. Și Petru repetă răspunsul umilei sale iubiri omenești: Kyrie, filo-se, Doamne, te iubesc așa cum știu să iubesc. A treia oară Isus îi spune lui Simon doar: Fileis-me? Mă iubești? Simon înțelege că lui Isus îi este suficientă săraca sa iubire, unica iubire de care este capabil, și totuși este întristat că Domnul a trebuit să-i spună astfel. I-a răspuns de aceea: Doamne, tu știi totul, tu știi că te iubesc (filo-se). S-ar putea spune astfel că Isus s-a adaptat lui Petru și nu Petru lui Isus! Este tocmai această adaptare divină cea care dă speranță ucenicului, care a făcut experiența infidelității.”

Prin urmare iubirea pe care Cristos ne-o cere nu este o iubire de care nu suntem în stare, ci iubirea de care fiecare dintre noi este capabil, o iubire după puterile noastre, nu ale altora, o iubire care își cunoaște limitele și inconsecvența dar are încredere în harul lui Dumnezeu. În mod corespunzător, și mărturisirea pe care trebuie să o facem nu este alta decât aceea care corespunde puterilor noastre: nu în țările de misiune, ci acolo unde trăim, în satul/orașul nostru; nu predicând în biserică, ci purtându-ne creștinește în școală, la locul de muncă și în familiile noastre; nu prin discursuri înalte, ci prin gesturile de iubire pe care le putem face în atâtea ocazii.

Bucuria învierii nu poate fi trăită pe deplin fără a fi mărturisită, dar mărturisirea ei presupune iubirea lui Cristos care este vestit, o iubire care trebuie să se hrănească din intimitatea cu cel iubit și din primirea darurilor sale. Astfel trebuie trăit acest timp pascal în care ne aflăm: în unirea cu Cel Înviat și mărturisirea prezenței sale reale!

 

* * *

 

Duminica a 3-a după Paști

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Suntem în perioada celor 40 de zile care urmează după Înviere. Petru și ceilalți apostoli s-au întors la meseria lor de pescari (trebuiau să mănânce între timp). După o noapte de pescuit fără rezultat, în zori, se întorc la țărm, când cineva de pe mal le spune: “Aruncați mreaja în partea dreaptă a luntrii și veți prinde”.

Ei au ascultat și au prins 153 pești mari.

De câte ori acest episod evanghelic se repetă, în mod diferit, în viața noastră! Și noi am aruncat de multe ori în zadar mreaja în una din părțile luntrii și nu am prins nimic. Adică am căutat soluția la problemele noastre într-o singură direcție: luptând, omorându-ne cu munca, acționând de capul nostru, neascultând de sfaturile nimănui. Isus ne spune și nouă: căutați în altă parte, sau căutați în alt mod. Cu mai mult calm, cu mai multă încredere în mine. Caută cu credință și cu rugăciune și vei găsi ceea ce ai căutat până acum în zadar fără mine.

Numărul peștilor are aici o valoare simbolică. 153 erau speciile de pești cunoscute la acea vreme și care existau în Marea Tiberiadei. Adică erau în mreajă toate speciile de pești. Dar poate evanghelistul avea în minte o realitate mult mai importantă. Mreaja pe care apostolii au aruncat-o în marea lumii este destinată să prindă tot felul de pești, oameni din orice popor, rasă sau națiune.

Nu trebuie să ne surprindă că, și de această dată, la început, apostolii nu l-au recunoscut pe Isus. Aceasta ne arată că El nu s-a întors, asemenea lui Lazăr, la viața de mai înainte, dar a intrat într-o nouă viață. A înviat înainte nu înapoi. Pentru a-L recunoaște e nevoie de a deschide alți ochi, cei ai credinței, care de multe ori se deschid mai încet.

Prima parte a Evangheliei culminează cu invitația lui Isus, plină de semnificații simbolice și sacramentale: “Veniți și mâncați”, căreia îi urmează descrierea micului dejun de pe plajă: “Isus a venit, a luat pâinea și le-a dat-o lor, de asemenea și peștele”.

Citind Evanghelia lui Ioan se înțelege că ea se termină cu capitolul 20. Fragmentul evanghelic ascultat face parte din capitolul 21, care a fost adăugat fie de Ioan fie de unul din ucenicii săi, pentru că a simțit nevoia de a insista încă odată asupra realității Învierii lui Cristos. Aceasta este, de fapt, învățătura principală a fragmentului: că Isus a înviat cu adevărat, a înviat cu trupul său real. “Noi am mâncat și am băut cu El după învierea sa din morți”, va spune Petru în Faptele Apostolilor, referindu-se probabil tocmai la acest episod. (Fap.10,4.).

Să trecem însă la al doilea tablou descris în Evanghelie, asupra căruia să insistăm mai mult. E vorba de un dialog între patru ochi dintre Isus și Petru. De trei ori Isus îl întreabă pe Petru “Mă iubești?”

La a treia întrebare Petru înțelege de ce Isus insistă, înțelege că vrea să-i dea posibilitatea de a șterge tripla sa renegare din timpul pătimirii. Și dacă la primele două întrebări răspunde imediat, dar poate puțin superficial: “Da, Doamne, tu știi că te iubesc”, acum se gândește, devine conștient de ceea ce a făcut, de incredibila posibilitate pe care i-o oferă Isus. Cel de-al treilea răspuns e poate unicul răspuns sincer și conștient, pentru că vine dintr-o inimă căită și umilită: “Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc”.

Isus încheie spunându-i lui Petru pentru a treia oară: “Paște oile mele”. Cu aceste cuvinte îi conferă de fapt lui Petru, și conform interpretării catolice, și succesorilor săi, misiunea de păstor suprem și universal al turmei lui Cristos. Îi conferă acel primat pe care i l-a promis atunci când i-a spus: “Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea: Ție îi voi da cheile Împărăției cerurilor”. (Mt 16,18-19). Atunci verbele erau la viitor, acum sunt la prezent: “Paște oile mele”.

Lucrul cel mai mișcător din această pagină evanghelică este acela că Isus rămâne fidel promisiunii făcută lui Petru, în ciuda faptului că Petru a fost infidel promisiunii făcută lui Isus: “Chiar dacă va trebui să mor cu tine, nu mă voi lepăda de tine” (Mt 26,35).

Dumnezeu dă totdeauna oamenilor o a doua posibilitate; de multe ori și pe a treia, și pe a patra și infinite posibilități. Nu șterge persoanele din cartea sa la prima lor greșeală.

Și ce se întâmplă? Încrederea și iertarea lui Isus au făcut din Petru o persoană nouă, puternică, fidelă până la moarte. El a condus turma lui Cristos în momentele grele ale începutului ei, când trebuia să iasă din Galileea și să se lanseze pe străzile lumii. Petru va fi în stare să-și mențină, până la sfârșit, promisiunea sa de a-și da viața pentru Cristos. În timpul primei persecuții a lui Nero, știm că Petru își va da viața pentru Isus, lăsându-se răstignit, conform tradiției, cu capul în jos. Dacă am învăța și noi să ne comportăm asemenea lui Isus față de Petru, arătând încredere celui care ne-a greșit, ar fi mai puține persoane descurajate și marginalizate în lume!

Un alt lucru pe care l-a învățat Petru din dialogul cu Isus este acela că slujirea sa este o “slujire de iubire”. Isus nu i-a încredințat o turmă asupra căreia să domine, dar pe care să o slujească. Turma este și rămâne a lui Cristos: “Paște oile mele”. El trebuie numai să le pască, să se pună în slujirea lor. Înainte de a-i conferi lui Petru misiunea de păstor, Isus a făcut ceea ce ar face orice bun proprietar de bunuri în desemnarea administratorului delegat. I-a ilustrat îndatoririle și competențele oficiului său: “Păstorul cel bun cunoaște oile sale; le conduce la pășune bogată, merge înaintea lor, își dă viața pentru ele” cfr. In 10, 3-11. “Dacă cineva vrea să fie primul, să fie cel din urmă și servitorul tuturor” (Mc 9,35).

În cartea sa “Dar și mister”, scrisă cu ocazia celor 50 de ani de preoție, Papa Ioan Paul II exprimă printr-o imagine puternică acest sens al autorității în Biserică. E vorba de unele versuri scrise de el însuși în timpul Conciliului, când nu era încă succesorul lui Petru:

“Ești tu, Petru. Vrei să fii aici Pardoseala pe care merg alții…. pentru a ajunge acolo unde conduci pașii lor, așa cum piatra susține bocănitul unei turme”?

Conducătorii națiunilor pășesc pe preșuri, covoare; conducătorul Bisericii trebuie să fie el un preș pe care alții merg. Și azi, mulțumită lui Dumnezeu, așa se întâmplă.

Dar cuvântul “slujire” nu spune totul. Atâția spun că sunt în slujba altora: poliția, soldații, comercianții… Aici e vorba de o slujire diferită: nu de un interes sau obligație, ci de iubire. Iubire, înainte de toate, pentru Cristos. “Mă iubești tu? Paște oile mele”. Iubindu-l pe Isus îi slujim pe ceilalți. Nu El este cel care vrea să primească roadele acestei iubiri, dar vrea ca oile sale să se bucure de ele. El este destinatarul iubirii lui Petru, dar nu este beneficiarul. E ca și cum i-ar fi spus: “Consideră făcut ca pentru mine ceea ce vei face pentru turmă”.

Dialogul dintre Isus și Petru, cum spune și Sfântul Augustin, poate fi transferat în viața fiecăruia dintre noi. Întrebarea: “Mă iubești”? este adresată fiecăruia dintre noi. Creștinismul nu este un cumul de doctrine și de practici, ci este ceva mai profund și mai intim. E un raport de prietenie cu Persoana lui Isus Cristos. Astfel îl concepe cel puțin Cristos când spune: “Nu vă mai numesc slugi, ci prieteni” (cfr. In 15,15).

Este semnificativ că Isus pune această întrebare acum, după Înviere: “Mă iubești?” În timpul vieții pământești întreba: “Crezi?”, dar niciodată nu a întrebat: “Mă iubești?”. O face numai acum, după ce, prin pătimire și moarte, ne-a dovedit cât de mult ne iubește El. Iubirea noastră față de El, la fel ca cea a lui Petru, nu trebuie să rămână un simplu sentiment. Trebuie să se exprime în slujirea celorlalți, în a face binele față de aproapele.

“Mă iubești”? spune Isus unui tată sau unei mame: ai grijă de copiii tăi, care sunt și fiii mei. Nu numai de sănătatea fizică, dar și de cea morală.

“Mă iubești”? spune Isus unui muncitor: fii corect și lucrează cu responsabilitate.

“Mă iubești”? spune Isus celui care a fost ofensat: Iartă!

“Mă iubești”? spune Isus fiecăruia dintre noi: păzește poruncile mele!

Pr. Nicolae Farcaș

 

* * *

 

Slujirea lui Petru în Biserică

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iași
Copyright: Predici.cnet.ro

În aceste duminici care au trecut de la Paști, liturghia ne-a prezentat spre meditare câte un fragment din Faptele Apostolilor și din Apocalips. Primul ne descrie cei dintâi pași ai Bisericii, iar al doilea ne descrie Biserica trăind dincolo de istorie, în adorație veșnică în fața Mielului; prima lectură este localizată în cetatea Ierusalimului, cea de-a doua în Ierusalimul ceresc. Această apropiere este foarte importantă și sugestivă și ne permite să contemplăm împreună: și calea și ținta, Biserica de acum și Biserica sfârșitului. Este ca și cum Liturghia din fiecare duminică ne-ar face să urcăm împreună cu Moise pe Muntele Nebo, spre a vedea de departe pământul făgăduit.

Noi ne mai aflăm încă în Biserica peregrină, călătoare, și trebuie să ne ocupăm de lucrurile care privesc această Biserică a noastră. Evanghelia de astăzi ne spune un lucru foarte important referitor la Biserica de pe pământ, și anume că ea are un îndrumător și un păstor stabilit de Dumnezeu; ne vorbește mai ales despre slujba lui Petru în Biserică. Sunt greu de expus toate reflecțiile pe care le suscită pericopa evanghelică; totuși să încercăm să dezvoltăm vreo câteva. Mai întâi de toate acest minister nu se referă numai la “persoana” lui Petru; dacă funcția continuă (turma ce trebuie păscută) trebuie să continue și ministerul, și prin urmare aici este vorba de Petru, dar și de succesorul lui Petru, care pentru noi catolicii este Papa de la Roma.

Ce ne spune acest minister al lui Petru? Esențialul este cuprins în acele trei întrebări: “Simon, fiul lui Ioan, mă iubești?” “Da, Doamne, tu știi că te iubesc”. “Paște oile mele!”. Acest text se aseamănă cu faimosul text de la Matei 16,17-19, unde se vorbește despre Primatul lui Petru; însă în vreme ce acolo (în Cezareea lui Filip) acest primat este legat de o mărturisire de credință (Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu), aici este legat de o mărturisire de dragoste (Tu știi că te iubesc).

Petru nu are o obligație, o sarcină ca oricare alta; el va trebui să reprezinte în Biserică și prin Biserică prezența celui Înviat, a aceluia care și-a dat viața, care “era mort”, dar acum “este viu”. Petru este așadar “Vicarius amoris Christi”, acela care face vizibilă dragostea cu care Isus și-a iubit Mireasa. Deci Isus nu spune: “Petru, îi iubești tu pe aceștia?”, ci: “Petru, mă iubești tu?” Oile nu sunt încredințate dragostei pe care poate să o aibă sau să nu o aibă Petru pentru ele, ci dragostei lui Cristos care trece și se exprimă prin Petru. Este vorba aici despre o reprezentare cu totul specială, pentru că persoana care este reprezentată – Cristos – nu este absentă; a înviat, este vie, și este El însuși cu Duhul călăuza interioară a Bisericii, care rămâne cu noi până la sfârșitul lumii. Nici o înstrăinare a turmei: oile rămân toate proprietatea lui Isus (“Paște oile mele!”). El însuși este centrul unității și focarul de convergență al tuturor celor răscumpărați. Petru nu este reprezentantul unui mort, ci al unui viu, nu al unuia care nu se află de față, ci al unuia care se află printre noi!

Prin urmare, mai mult decât un reprezentant, sau un locțiitor, el este un semn al lui Cristos; funcția sa este de a face vizibilă acea călăuză interioară a Duhului Sfânt și de a exprima unitatea tuturor harurilor și a slujirilor în edificarea unui trup al lui Cristos. Nu trebuie să ne mirăm că semnul ales pentru un lucru atât de mare este așa de mic: un om, cu toate slăbiciunile și limitările sale, poate fi un sfânt (și apa botezului și pâinea Euharistiei sunt semne atât de disproporționate). Aceasta este metoda lui Dumnezeu, de a obține efecte extraordinare cu mijloace simple și umile, pentru ca să se vadă că toată puterea vine de la El și pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Există o mare diferență între modul catolicilor de a-l privi pe Papa, și al necatolicilor, deoarece aceștia din urmă riscă de să-l mitizeze pe Papa, căzând în fanatism sau comparându-l cu un puternic al lumii, în vreme ce catolicii își dau seama că toată măreția Papei vine de la Isus, deci toată slava i se atribuie lui Isus.

Autoritatea lui Petru și a succesorilor săi, cu toate că este atât de mare (“Ție îți voi da cheile Împărăției cerurilor…), este o autoritate care izvorăște din dragoste (“Mă iubești?”), și Isus a revelat anticipat, cu un singur cuvânt cum se numește și cum se exercită o autoritate care-și are originea în dragoste: Slujire! “Eu – Maestrul, Domnul, Păstorul – sunt în mijlocul vostru ca cel care slujește”. Într-adevăr, Papa este “sluga slugilor lui Dumnezeu”, și nu numai a slujitorilor lui Dumnezeu, dacă prin aceste cuvinte se înțeleg credincioșii botezați; de fapt, Isus mai are și alte oi care nu sunt din staulul acesta; Papa este slujitorul chiar și al necredincioșilor, în sensul că trebuie să-și arunce mrejele și către ei spre a-i căuta și a le oferi imaginea lui Cristos, care-i iubește, și care a venit și pentru ei. Cristos este al tuturor oamenilor, din care cauză și papa este al tuturor; nimeni nu-l poate instrumentaliza pentru sine.

Toate acestea ne duc la descoperirea altor lucruri în textul evanghelic și anume: Cum trebuie exercitat concret Ministerul lui Petru? În episodul evanghelic se reliefează două verbe: “a pescui” (Aruncați mrejele) și “a paște” (Paște mielușeii mei); este vorba deci de două lucrări, chiar dacă în Evanghelia de astăzi apar separat. Petru trebuie să-i pască pe cei pe care i-a pescuit, adică trebuie să-i hrănească cu credința și cu sacramentele pe toți cei ce s-au convertit la Evanghelie. Despre al doilea verb (a paște, a păzi, este oficiul păstorilor), Liturghia ne îngăduie să revenim asupra altor teme (vezi duminica a patra de peste an); astăzi ne vom limita la primul oficiu al lui Petru: acela de pescar.

Petru și succesorii săi își aruncă mrejele atunci când vestesc cuvântul adevărului, care este Evanghelia mântuirii. Din acest punct de vedere, prima lectură ne face să vedem ministerul lui Petru în acțiune: el vestește cu cel mai mare curaj moartea și învierea lui Cristos, denunțând păcatul lumii (“Voi l-ați omorât”) și chemând în același timp lumea la convertire. Cea dintâi și fundamentală obligație a lui Petru este de a-l mărturisi pe Isus Cristos: “Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu, celor ce ascultă de El”. Mai târziu va apărea în Biserică o altă obligație legată de cea precedentă: aceea de a veghea asupra autenticității și asupra exactității mărturiei cu privire la Isus: ortodoxia, magisteriul. Însă cel mai important lucru este și rămâne cel dintâi: a-L vesti pe Isus Înviat și Domn, adică de a prelungi peste veacuri mărturia dată lui Isus la Cezareea lui Filip: “Tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu”.

Așa cum această mărturie a întâmpinat împotrivire pe acele vremuri (au fost opriți să vorbească în numele lui Isus), tot așa se întâmplă și astăzi. Lumea nu vrea să audă proclamarea stăpânirii lui Cristos pentru că ea relativizează și pune în criză toate diferitele sale domnii și idolatrii. De îndată ce Succesorul lui Petru, în numele principiilor evanghelice, își pronunță acel “non licet” (așa cum s-a întâmplat cu avortul și cu alte probleme), imediat mass-media trece brusc de la “Osana” la acel “Răstignește-l!” Mărturia lui Petru, ca și aceea a lui Isus, este o mărturie “care va fi contrazisă”, din care cauză tinde prin natura ei la martiriu, așa cum ne dă de înțeles însuși Isus la sfârșitul Evangheliei de astăzi. Trebuie să ne amintim mereu de acele cuvinte ale lui Petru: “Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni”.

Un lucru foarte important cu privire la ministerul lui Petru care rezultă atât din Evanghelie cât și din prima lectură este acesta: Petru nu trebuie numai să pescuiască și să pască. Alături de dânsul se află și ceilalți apostoli: “Spuse Simon Petru: Eu merg la pescuit. Îi răspunseră (ceilalți apostoli): mergem și noi cu tine!” Petru este capul Colegiului apostolilor; vorbește și lucrează totdeauna în numele tuturor. Astăzi toate acestea se exprimă în redescoperirea colegialității Episcopilor. “Asemenea lui Petru, și ceilalți apostoli, din voința Domnului, formează un singur colegiu apostolic; tot la fel Pontiful Roman, urmașul lui Petru, și toți Episcopii, urmașii apostolilor, sunt uniți între ei”. Uniți prin triplul oficiu pastoral: a învăța, a sfinți și a conduce turma lui Cristos. Și aceasta nu numai teoretic, la nivel de principii, ci chiar concret prin formele de colaborare și de coresponsabilitate constituite în Biserică (Conferințe Episcopale, Sinodul Episcopilor, etc.).

După Evanghelia de astăzi, nu putem vorbi despre ministerul lui Petru fără de a vorbi în același timp și de acela al lui Ioan. Cel puțin de trei ori întâlnim în Evanghelie o misterioasă apropiere între cei doi apostoli: la Cina cea de pe urmă Petru se folosește de ucenicul pe care-l iubea Isus pentru a afla cine anume este trădătorul; în ziua de Paști, cei doi aleargă la mormânt, ucenicul iubit de Isus aleargă mai repede, însă așteaptă ca Petru să intre mai întâi în mormânt; în Evanghelia de astăzi, același ucenic este primul care L-a recunoscut pe Domnul, însă Petru a fost acela care a mers mai întâi la Domnul. Unuia Isus îi spune: “Vino după Mine!”, altuia: “Vreau ca el să rămână!”

Această insistență nu poate fi întâmplătoare; este un mister; Sfântul Augustin l-a înțeles și s-a trudit să-l explice: Petru și Ioan reprezentau cele două fețe ale Bisericii: Biserica activă, care luptă și trudește (viața activă) și Biserica în contemplație (viața contemplativă): “Biserica are două vieți: una trudnică și alta odihnitoare; una pe cale, cealaltă în patrie; una în munca activității, alta în răsplata contemplației… Cea dintâi este simbolizată prin apostolul Petru, cealaltă prin Ioan” (Sf. Augustin). Aplicând această distincție Bisericii concrete de pe pământ, putem vorbi despre o Biserică ce răspândește Împărăția, și despre o Biserică ce anticipă Împărăția, și ca atare despre misiunea și despre profeția în Biserică.

Intenția care îi aparține oarecum lui Ioan Evanghelistul este de a evidenția raportul dintre ierarhie și sfințenie în Biserică, dintre Biserica ministerială și Biserica dragostei. “Primatul – mai spune tot Sf. Augustin – este al contemplației, al dragostei, al sfințeniei” (“Cei mai mari în împărăția cerurilor nu sunt slujitorii altarului, ci sfinții” – citim în documentul cu privire la preoția femeii). Însă sfințenia este prin Biserică, și ca atare în această viață, supusă oarecum ministerului, care prezidează unitatea Bisericii; de aceea Ioan îl așteptă pe Petru ca să coboare el mai întâi în mormântul gol, așa cum îi dicta inima. Ignațiu din Antiochia definește Biserica Romei ca aceea care stă în capul mesei la agapă, cu alte cuvinte, care prezidează întreaga Biserică și care-și află în dragoste reazemul și esența ei. De aceea marii mistici și carismatici s-au simțit totdeauna fiii Bisericii, legați prin afect și ascultare față de urmașul lui Petru.

Cu toate acestea însă nu se poate insista numai într-o singură direcție, adică în dependența sfințeniei de minister, ci trebuie insistat și în dependența ministerului de sfințenie. Ministerul este în funcție de sfințenie, după cum ceea ce trece este în funcție de ceea ce rămâne, iar Biserica prezentă este în funcție de Ierusalimul ceresc. Trebuie dezvoltată această interdependență. Petru are trebuință de Ioan care ține capul pe Inima lui Isus, pentru a cunoaște dorințele lui Cristos; Ioan este profetul care ascultă și apoi scrie ceea ce Duhul Sfânt vorbește către Biserică. Fără această ascultare reciprocă, viața Bisericii suferă. În această privință nu ar mai trebui să existe nici un fel de echivoc. Trebuiesc integrate harurile și ministerele, autoritatea și sfințenia, pentru ca, pe de o parte, Biserica să primească “profetic” “noutatea” lui Dumnezeu în istorie, și pe de altă parte să știe să o integreze în “vechi”, pentru o mai mare bogăție și frumusețe a miresei. Sfântul Augustin în acel text spune: “Nimeni să nu-i despartă pe acești doi apostoli… A fost în folosul credincioșilor ca Petru să primească puterea de a lega și a dezlega păcatele, iar tovarășul său de a-i conduce pe aceeași credincioși la portul mântuirii prin acea viață intimă și secretă, asemenea cu cea a lui Ioan care și-a odihnit capul pe pieptul lui Isus.” Petru și Ioan sunt amintiți constant în Noul Testament ca ucenici aparte, dar cu toate acestea, mereu împreună. Deosebirea nu este atât de persoane (unul poate fi contemplativ și carismatic, chiar dacă reprezintă o autoritate), ci de oficii, de funcții.

Acum știm ce mare semnificație ascundea acea apropiere pe care am observat-o la început între lectura din Faptele Apostolilor și aceea din Apocalips. Acum, trecând la Euharistie, noi anticipăm sfârșitul. Ne aflăm în fața Tronului Mielului, și ne facem ecoul a ceea ce se cântă acolo sus: “Vrednic este Mielul care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava, și binecuvântarea.”

 

* * *

 

Duminica a 3-a după Paști

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Predici.cnet.ro

Lectura I (Fap 5,27b-32.40b-41)

Un fundal de lumină și întuneric însoțește chiar de la început istoria Bisericii: crește în popor faima de care se bucura prima comunitate creștină (v.14-16), dar, în același timp crește și “zelul” autorităților evreiești care ajung până la a-i persecuta pe primii creștini. În timp ce se fac arestările, interogatoriile și amenințările, strălucește mereu mai mult lucrarea Duhului Sfânt în apostoli.

Conduși pentru a doua oară în fața sinedriului, apostolii dau dovadă de libertate și curaj (parresia). Unic este criteriul faptelor lor: a-l asculta pe Dumnezeu astfel încât a nu pune nimic înaintea lui sau a mărturiei despre El. (cf. v. 28). Această lipsă de frică face mai incisivă și eficace mărturia și predica lor. Petru proclamă încă o dată kerygma (v. 30-39) și din nou atribuie capilor poporului responsabilitatea pentru moartea lui Isus (responsabilitate de care ei ar voi să se scuture: v. 28). Nu este vorba de o acuzație gratuită, ca și cum s-ar vrea să se ignore propria responsabilitate; mărturie stă faptul că partea fundamentală a discursului lui Petru trebuie individualizată în afirmația care explică finalitatea acțiunii lui Dumnezeu: pentru a da lui Israel harul convertirii și iertarea păcatelor. Altădată Petru i-a acuzat pe ascultătorii săi de răstignirea lui Cristos, însă mereu textul sacru adnotează că acești ascultători, căindu-se și primind cuvintele sale, “mulți crezură”.

Atunci când inima este pătrunsă de căință (2,37) darul lui Dumnezeu devine (supra)abundent. Numai atunci când Cuvântul este în mod încăpățânat refuzat, inima se împietrește până la a deveni violentă (5,33.40). Este misiunea apostolilor de a continua predicarea Cuvântului până și în mijlocul persecuțiilor, fiind întăriți de Duhul Sfânt care îi confirmă și îi consolează, umplându-i de bucurie (v.41). Încă de pe acum experimentează fericirea anunțată de Isus Domnul, găsindu-și răsplata în iubirea numelui Său (Mt 5,10-12).

Lectura a II-a (Ap 5,11-14)

O scenă maiestoasă și teribilă este oferită contemplației: Dumnezeu cel Atotputernic așezat pe tron, în mâna sa cartea (cu planurile sale de neimaginat) sigilată în așa fel încât nimeni nu o poate deschide. Sunt momente de tăcere pline de așteptare și teamă: situația pare disperată. Dar, iată, pe neașteptate, că apare victorios un Miel ca și sacrificat (5,1-17: în aramaică, substantivul talja înseamnă atât “miel”, cât și “slujitor” – cf. Is 42.49.52.53).

În acest simbol Ioan exprimă deci realitatea lui Cristos, adevăratul Miel pascal și Slujitorul suferind al lui Yhwh care a luat asupra sa păcatele noastre, asumându-și și pedeapsa care ne aduce mântuirea (Is 53, în spec v. 7). Cristos-mielul jertfit stă drept în mijlocul tronului (v. 6). În prezența sa este intonat cântecul solemnei liturgii cosmice: o mulțime de îngeri fac să răsune în mod triumfător motivul (v. 11) acestei liturgii (reluate apoi și de corul tuturor creaturilor – v. 13 – care cânta în veci de veci lui Dumnezeu cel Atotputernic și Mielului de Paști.

Cerul si pământul se află astfel uniți într-o mișcare circulară: imnul se înalță la cer, se răspândește, coboară pe pământ, se răspândește și aici și se urcă din nou la ceruri pentru a se încheia în Amin – confirmarea finală a celor 4 Ființe, simbol al întregii realități create. Astfel este confirmată deplina adeziune la Voința lui Dumnezeu. Iar tăcerea plină de adorație a Bătrânilor prelungește vibrațiile cântecului cel nou spre intensitatea contemplației.

Evanghelia (In 21,1-19)

În 21, pus după prima concluzie a celei de-a 4-a Evanghelii, adaugă la capitolul precedent niște elemente importante: redeschide perspectiva Bisericii viitoare (v. 1-14), pune fundamentul primatului lui Petru înțeles ca o slujire “vicarie” (înlocuitoare), pune în centrul atenției raportul dintre Petru și ucenicul iubit (v. 20-33).

Versetele 1-14 trebuiesc citite prin prisma (aducând înaintea ochilor) chemării primilor ucenici (cf. Lc 5,1-11). Atunci când Isus cel Înviat nu va mai fi vizibil ochilor lor, ucenicii vor trece un moment de incertitudine în ceea ce privește orientarea pe care trebuie să o dea propriului viitor. Perspectiva imediată este aceea de a se întoarce la viața normală pe care o duceau înaintea chemării lor, acum trăită în spiritul învățăturii lui Isus recunoscut ca și Cel Înviat. Dar iată că a treia arătare a Celui Înviat (v. 14), care pentru ucenici răsună ca și o nouă chemare la a-l urma pe Cristos (v. 19), este centrată pe prezența continuă a Domnului – acum recunoscută prin credință (v. 7.12) – întâlnit în mod concret în pâinea frântă și împărtășită a Euharistiei (v. 13). Într-adevăr, fără El ucenicii nu pot face nimic (cf. 15,5), nu au hrana necesară (v. 5 ad litteram), dar în ascultarea de credință (v. 4b) a Cuvântului Său, pescuitul este abundent, ca în ziua chemării (Lc 5,9). Și totuși mreaja nu se rupe: Biserica Apostolică trebuie să rămână neîmpărțită, chiar dacă aduna în “mreajă” mulțimi nenumărate (v. 11).

În împărtășirea acestei mese cu Cel Înviat, Simon Petru este reabilitat de Isus în fața ucenicilor: așa cum l-a negat pe Cristos de trei ori, tot astfel de trei ori îi făgăduiește că-l va iubi. Și de trei ori în mod solemn deci – Isus îi încredințează misiunea de a hrăni și a conduce turma sa, în spirit de slujire, ca un reprezentant al Bunului Păstor (v. 15-17). Și ca atare, Petru va trebui să-și dea viața pentru oi, preamărindu-l pe Dumnezeu prin martiriu: invitația la urmare are acum pentru Petru un “gust” cu totul diferit de răspunsul dat la chemare când “era mai tânăr”: acum este impregnat de iubire (v. 17), acea iubire care conduce – pe urmele lui Isus (1Pt 2,21) – iubirea până la sfârșit (In 13,1).

 

* * *

 

Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Cartea profetică a sfântului Ioan (Apocalipsul) ne înalță mintea ca să contemplăm în patria cerească mulțimea fraților noștri care, deși morți, trăiesc fericiți în așteptarea învierii lor, cântând imnul recunoștinței: Vrednic este Mielul care a fost ucis ca să primească puterea și bogăția, înțelepciunea și tăria, onoarea și gloria și binecuvântarea (Lec. a II-a: Ap 5,11-14).
În același ton de armonie se înscrie și rugăciunea de preamărire a Bisericii de pe pământ, de la începutul Liturghiei de azi: Să tresalte pururi de bucurie poporul tău, Doamne, căci i-ai reînnoit tinerețea sufletească! Totuși, acestor imnuri de bucurie le lipsește nota finală, de aceea, în continuarea rugăciunii, se spune: Dăruiește credincioșilor tăi, care se veselesc acum pentru că le-ai redat demnitatea de fii, să aștepte cu speranță neclintită și cu recunoștință ziua învierii lor! (LR). Nota finală, atât pentru cei din cer cât și pentru cei de pe pământ, este învierea.
Scriptura ne asigură că toți vor învia: “Precum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Cristos” (1Cor 15,22). Dar speranța multora din această lume pare să se clatine din cauză că dintre miile de miliarde de morți acum cu mii și zeci de mii de ani în urmă, nici unul nu a înviat așa cum, încă de pe timpul apostolilor, unii se întrebau: “Unde este făgăduința venirii lui? Că de când au adormit părinții, toate rămân la fel, ca de la începutul lumii” (2Pt 3,4).
De ce a înviat Cristos și nu învie cei care sunt ai lui Cristos din patria cerească?
Isus a înviat fiindcă pe acest pământ a cunoscut nevinovăția și suferința și nu a cunoscut păcatul (cf. 2Cor 5,21). A cunoaște, conform Scripturii, înseamnă a se identifica cu lucrul cunoscut. Am explicat acest lucru în Duminica Floriilor, Anul C. Nu revin, fiindcă ar dura prea mult.
Morții noștri, începând de la Adam și până azi, nu au înviat fiindcă nu au cunoscut în această viață nici nevinovăția și nici suferința în esența lor, ci doar păcatul care ne-a făcut din fire fii ai mâniei (cf. Ef 2,3), scufundându-ne atât de mult în răutate încât chiar și atunci când întrezărim binele și îl aprobăm, facem tot răul care ne robește (cf. Rom 7,20-23).
Credem totuși că preacurata Mamă a lui Isus, Fecioara Maria, care nu a cunoscut păcatul, fiind zămislită în firea omenească mai curată decât îngerii, “plină de har” (Lc 1,28), dar a cunoscut suferința în esența ei fiindcă sabia durerii i-a străpuns sufletul, adică totalitatea ființei (cf. Lc 2,35), a înviat și șade de-a dreapta Fiului ca Regină a Universului. Eu cred că și sfântul Iosif a înviat, fiindcă și el a fost drept pe acest pământ (cf. Mt 1,19); a cunoscut suferința în esența ei și a trebuit să fie întărit de îngeri ca să o poată suporta (cf. Mt 1,20; 2,20), ceea ce recunoaște și îndurerata sa soție, preacurata Fecioară Maria, la aflarea lui Isus în templu pe când acesta avea doisprezece ani (cf. Lc 2,48).
Cât timp păcatul va domni pe pământ, toți – vii și morți – vor fi solidari cu Adam, vor fi lipsiți de gloria lui Dumnezeu, adică de Duhul învierii lui Isus. Numai credința ne face solidari cu Isus înviat, fiind singurul înviat prin puterea dumnezeirii sale. Credința în înviere trebuie să ne facă solidari cu toți oamenii și să trăim această credință în împărtășirea sfinților care mărește caritatea reciprocă dintre cei morți și cei vii.
Isus Cristos a înviat, nu ca să cerșească iubirea noastră, ci ca să ne dea iubirea sa, ca în iubirea sa să ne iubim unii pe alții din cer și de pe pământ. Prin păcat toți suntem solidari la răstignirea și moartea lui Isus, dar nu putem fi solidari la înviere decât prin iubirea lui, pe care o revarsă în inimile noastre prin Duhul Sfânt (cf. Rom 5,5) și numai când toți vor fi plini de Duhul învierii lui Isus, atunci toți vor învia. Cei douăzeci și patru de bătrâni și cele patru ființe vii sunt simbolul omenirii întregi și al puterilor cosmice (Lec. a II-a) care așteaptă învierea, apariția unui pământ nou și a unui cer nou prin arătarea în slavă a fiilor lui Dumnezeu fără prihană și fără vină (cf. 2Pt 3,13-14). Deocamdată învierea lui Isus are menirea să ne ducă pe toți la desolidarizare de păcat prin primirea Duhului Sfânt (cf. In 20,22-23) și prin predicarea pocăinței până la marginile pământului (cf. Lc 24,47). Iertarea nu-i definitivă atâta timp cât va mai exista și un singur păcătos pe acest pământ.
Grăbirea învierii noastre prin învierea lui Isus stă în puterea noastră s-o realizăm prin căutarea iertării și prin acordarea iertării păcatelor tuturor, chiar și ale dușmanilor noștri, din iubire. Numai prin această iubire putem cunoaște suferința și nevinovăția lui Isus care să ne asigure învierea.
La prima pescuire minunată, văzând mrejele pline cu pește, Petru, după ce toată noaptea se trudise zadarnic, s-a aruncat la picioarele lui Isus și i-a spus: “Îndepărtează-te de mine, Doamne, că sunt un om păcătos”. Atunci Isus i-a spus: “Nu-ți fie teamă! De acum înainte vei fi pescar de oameni” (Lc 5,1-11). Azi, când Isus reînnoiește minunea pescuirii, Petru, deși mai vinovat decât la început (din cauza lepădării întreite), cum aude că este Domnul, se aruncă în apă ca să ajungă cât mai repede la Domnul. Atunci se ruga în genunchi ca Domnul să se depărteze de el, acum aleargă el înotând la Domnul, de teamă ca nu cumva Domnul să se îndepărteze. Ce magnet l-a atras? Iubirea lui Isus înviat care a vibrat cu duioșie în întrebarea: “Copilașilor, nu aveți ceva de mâncare?” Petru a simțit că are trebuință de această iubire a lui Isus pentru a-și redobândi pacea sufletului. Isus i-a numit copilași. Copilașii au simțământul nevinovăției chiar și atunci când greșesc. Ei nu greșesc, ei învață greșind. Acum, deschizându-și inima față de iubirea lui Isus, Petru poate spune: “Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc”. Petru îl plasează pe Isus în centrul a toate, fiindcă știe toate relativ la iubire. Petru începe să cunoască nevinovăția prin iubirea lui Isus, dar nu o poate cunoaște în esența ei fără a cunoaște și durerea, pentru aceasta Isus îi adresează chemarea la cruce: “Urmează-mă!” (In 21,1-19), fiindcă acum cunoști cât te-am iubit: urcă și tu Calvarul!
Fiindcă această chemare la cruce a fost adresată aceluia pe care Isus l-a constituit păstor al turmei sale, ea este adresată întregii turme, întregii Biserici.
Afară de toate cele spuse, oare ar fi o minune mai mare învierea morților decât ca însăși moartea să ajungă să-l preamărească pe Dumnezeu? Profitând sfârșitul pământesc al lui Petru, Isus a arătat cum moartea lui va aduce preamărire lui Dumnezeu. Moartea lui Petru de pe colina Vaticanului din Roma a realizat centrul lumii creștine și un izvor nesecat de credință, speranță și iubire. Urmând pe Petru, moartea noastră are menirea să-l preamărească pe Dumnezeu.
Pescuirea minunată este simbolul întregului exprimat prin numărul peștilor prinși: 153. Acest număr rezultă din adunarea numerelor de la 1 la 17 în felul următor: 1+2+3+4+5 etc. +17 = 153. Pe de altă parte, 17 este compus din adunarea lui 10 cu 7. Aceste două cifre semnifică un tot perfect (cele 10 porunci; cele 10 plăgi din Egipt etc.; cele 7 zile ale creației, cele 7 daruri ale Duhului Sfânt etc.). Prin urmare, numărul 153 trebuie înțeles ca un simbol al cui? Al omenirii în totalitatea ei? Al Bisericii ca un tot desăvârșit predestinat învierii? Răspunsul nu poate fi decât afirmativ (cf. CBL pag. 1435-1436).
Unii savanți din domeniul științelor naturale enumeră 153 de specii de pești. Și în acest caz numărul exprimă o diversitate în unitate, fiindcă Biserica lui Isus, având un caracter universal, cuprinde toate națiile de oameni. Primii creștini, când erau persecutați, se recunoșteau între ei prin semnul “pește” desenat pe pământ. Cel care privea desenul și îl imita, arăta că este creștin și astfel puteau să deschidă un dialog intim. Cuvântul “pește” – ihtius (în limba greacă) – însemna: Iesus Hristos Theu Iuos Soter = ICHTIUS = Isus Cristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. Numărul simbolic concordă cu cuvintele lui Isus de la prima pescuire: “Nu-ți fie teamă! De acum încolo vei fi pescar de oameni” (Lc 5,11) și cu acestea: “Deși erau atât de mulți, mreaja nu s-a rupt”, arătând unitatea Bisericii din interior și pe care nici chiar “porțile iadului nu o vor învinge” (cf. Mt 16,18) din exterior.
Întreita cerere a lui Isus adresată lui Petru și întreita declarație de iubire a lui Petru adresată lui Isus concordă cu unitatea poruncii celei noi (cf. In 13,34-35), cu unitatea Bisericii, cu unitatea împărăției lui Dumnezeu, cu unirea desăvârșită dintre cele trei persoane divine care ne-a redat demnitatea de fii, fiindcă numai iubirea este legătura desăvârșirii (Col 3,14).
Întreita declarație de iubire a lui Petru, el fiind păstorul turmei lui Cristos, ne dă dreptul să spunem și noi împreună cu el: “Doamne, tu toate le știi, tu știi că te iubesc”, fiindcă numai prin această declarație putem aștepta cu speranță neclintită și cu recunoștință ziua învierii noastre. Amin.

 

* * *

 

A III-a duminică după Paști (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

De multe ori nu-îl vedem pe Dumnezeu, pentru că ochii și inima noastră sunt tulburați de rău.

Un părinte al deșertului spunea: “Așa cum nu este posibil ca cineva să-și vadă chipul într-o apă tulbure, la fel, nici sufletul, dacă nu îndepărtează ceața, praful răului, nu poate să contemple chipul lui Dumnezeu! (G. VANNUCCI, ed., Le parole dei padri nel deserto, Fiorentina 1979).

2. Tema

“Aleluia, Cristos a înviat și trăiește în Biserică”.
Sau: “Numai împreună cu Isus pescuim mai mult”.

3. Mesajul zilei

Cine îl poate vedea pe Isus înviat?
- Înainte de moartea sa, toți îl puteau vedea pe Isus. După înviere, Isus nu mai poate fi văzut, nu mai este prezent în umanitatea sa vizibilă. Maria Magdalena întreabă de trei ori: “Unde este Isus? Unde a fost pus?” (In 20,2.13.15)
- Isus înviat este pretutindeni, dar numai în mod spiritual și invizibil. “Fericiți sunt cei care cred fără să vadă!”
Isus înviat trăiește și lucrează în Biserica sa.
- Isus înviat le dă ucenicilor curaj și bucurie (cf. prima lectură). Dacă crezi în Isus înviat, devii curajos în credință, entuziasmat să trăiești cu el.
- Isus înviat își răspândește și dezvoltă Biserica. Pescuirea miraculoasă reprezintă împărăția lui Dumnezeu, care primește toate neamurile. Numărul 153, după sfântul Ieronim, mare cercetător al Bibliei, reprezintă toate felurile de pești cunoscute atunci.
Dacă crezi în Isus înviat, ai încredere în Biserică și în viitorul ei.
- Isus înviat îl pune pe Petru ca păstor suprem al Bisericii sale, cerându-i credință și iubire.
- Dacă crezi în Isus înviat, ești întotdeauna cu papa, ești întotdeauna cu Biserica, chiar și în momentele cele mai grele.
Creștin adevărat este cel care crede în Isus, viu și activ în Biserica sa.

4. Exemple

a) Ar putea fi utilă repetarea acestei rugăciuni: “Isuse înviat, mărește-ne credința în tine!” Creșterea în credință este presupusă pentru creșterea în iubire față de Dumnezeu și față de frații noștri.

b) Isus înviat este gata pretutindeni să dea un impuls vieții. Trebuie să fim atât de siguri de prezența lui Isus înviat, încât să facem asemenea acestui eremit.

Un anahoret din Tebaida trăia de mulți ani în pocăință și în fidelitate fată de Isus. Într-o zi, un diavol i-a întins o cursă pentru a pune la încercare credința sa: i-a apărut sub forma lui Isus înviat. I-a spus:
- Eu sunt Cristos glorios.
La vederea acestuia, eremitul sfânt a închis ochii. Diavolul l-a întrebat atunci cu dulceață prefăcută:
- Închizi ochii în fața Domnului?
Sfântul a răspuns:
- Nu pe pământ vreau să-l văd pe Domnul, ci în cer. Pentru moment, îmi este suficient să îl simt aproape de mine în credință.

c) Numai cel care are credință simplă, ca a unui copil, poate să-l vadă pe Isus înviat.

Pentru a merge la școală, un copil era nevoit să meargă într-un sat vecin. Trebuia să plece dimineața devreme, când era încă întuneric, și să se întoarcă seara, când se înnopta. Pentru a ajunge la școală, trebuia să treacă prin pădure. Pentru că se temea să meargă singur, i-a cerut mamei sale, văduvă, să-i dea un slujitor ca însoțitor.
Mama sa i-a spus: “Fiul meu, suntem prea săraci pentru a ne putea permite un slujitor. Fratele tău, Krishna, este stăpânul junglei. Spune-i să te însoțească atunci când pleci și te întorci de la școală”.
Copilul a ascultat. A doua zi l-a chemat pe fratele său, Krishna, și Krishna a fost de acord cu cererea copilului. O vreme totul a mers bine.
A sosit ziua de naștere a învățătorului său și se aștepta ca toți copiii să-i aducă daruri. Văduva i-a spus fiului său: “Fiule, suntem prea săraci pentru a putea face un cadou învățătorului. Spune-i fratelui tău, Krishna, să-ți dea un cadou pentru el”. Krishna i-a dat copilului un urcior plin cu lapte, pe care copilul l-a pus orgolios la picioarele învățătorului, alături de darurile celorlalți elevi. Învățătorul nu a băgat în seamă darul, așa că, după puțin timp, copilul a început să se plângă, așa cum obișnuiesc să facă copiii. “Nimeni nu dă nici o atenție cadoului meu… nimeni nu-l apreciază…” Atunci, învățătorul i-a spus slujitorului: “Din iubire față de cer, toarnă acel lapte într-un recipient și dă-i înapoi copilului ulciorul, altfel, nu vom mai avea pace!”
Servitorul a turnat laptele într-un recipient și era gata să restituie ulciorul când, spre marea lui surprindere, a observat că ulciorul era din nou plin cu lapte. L-a mai golit o dată, și încă o dată s-a umplut până sus. Învățătorul, atenționat de acest fapt, l-a chemat pe copil și l-a întrebat de unde a luat acel

urcior cu lapte. “Mi l-a dat fratele Krishna”, a răspuns el. “Fratele Krishna? Și cine este el?” “Stăpânul junglei”, a spus solemn copilul. “Mă însoțește în fiecare zi la școală și înapoi acasă”. “Bine”, a spus învățătorul cu o îndoială evidentă, “am vrea să-l cunoaștem pe acest Krishna despre care vorbești. Condu-ne la el”.
Copilul s-a întors spre junglă în fruntea unui mic grup de persoane: învățătorul, slujitorul și colegii săi de școală. Era bucuros că poate să-l prezinte tuturor pe minunatul său frate, Krishna. Când au ajuns la marginea junglei, unde se întâlnea cu Krishna în fiecare zi, l-a strigat, sigur că va veni, așa cum făcea întotdeauna. Dar nu a primit nici un răspuns. Atunci l-a strigat din nou. Și mai tare. Nici un răspuns, S-a făcut o atmosferă de batjocură și de distracție între toți colegii săi. Copilul a izbucnit în plâns. Ce se întâmplase?
“Frate Krishna”, striga printre lacrimi, “te rog să vii. Dacă nu vii, vor spune că sunt un mincinos. Nu mă vor mai crede”. A fost un moment de tăcere și a auzit glasul lui Krishna care îi spunea: “Fiule, nu pot veni. Nu voi veni decât atunci când învățătorul tău va avea puritatea inimii tale și credința ta simplă de copil” (A. DE MELLO, Sadhana, E.P.).

 

* * *

 

Duminica a III-a a Paștelui (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus s-a arătat din nou ucenicilor săi la Marea Tiberiadei, și iată cum: Erau împreună Simon Petru, Toma, adică Geamănul, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu și alți doi dintre ucenicii lui. Simon Petru le-a zis: “Mă duc să pescuiesc”. I-au zis ceilalți: “Mergem și noi cu tine”. Au plecat și s-au urcat în luntre. În noaptea aceea nu au prins nimic. Dimineață, Isus a apărut pe țărm, dar ucenicii nu au știut că este Isus. Isus le-a zis: “Fiilor, aveți de mâncare ceva pește?” Ei au răspuns: “Nu!” Le-a zis el: “Aruncați mreaja în partea dreaptă a luntrei și veți prinde”. Au aruncat mreaja și de data aceasta nu puteau să o tragă de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Isus i-a zis lui Petru: “E Domnul!” Petru, auzind că este Domnul și-a pus haina, căci nu avea nimic pe el, și a sărit în apă. Ceilalți ucenici au venit cu luntrea, pentru că erau departe de țărm, ca la o sută de metri, și trăgeau mreaja cu pești. Când au venit la țărm, au văzut jar pus jos, pește deasupra și pâine. Isus le-a zis: “Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum”. Simon Petru a urcat în luntre și a tras mreaja la țărm, plină cu o sută cincizeci și trei pești mari și cu toate că erau atâția nu s-a rupt mreaja. Isus le-a zis: “Veniți și mâncați!” Și nici unul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe: “Cine ești tu?”, știind că este Domnul. Isus a venit, a luat pâinea și le-a dat-o lor, de asemenea și peștele. Era pentru a treia oară că Isus se arăta ucenicilor săi, după ce înviase din morți. Ioan 21,1-19

S-au scurs deja mai multe zile de când apostolii și ucenicii au trăit la Ierusalim cea mai tulburătoare experiență a vieții lor. După entuziasmul inspirat de gândul că, odată ce Isus va fi recunoscut drept Mesia, ei se vor bucura de importante privilegii politice, și după cumplita decepție de a-L vedea pe Învățătorul lor răstignit și așezat în mormânt, au trăit și bucuria dătătoare de pace de a li se fi arătat înviat pentru vecii vecilor. Mai apoi, ei s-au reîntors la viața lor obișnuită, poate pentru a ne sugera că acolo vor trebui ucenicii să-L reîntâlnească pe Cel Înviat.

Pericopa evanghelică, însă, vrea să ne spună mult mai mult de atât. E drept ca ea vrea să ne ofere o relatare de “recunoaștere”. Ca și pentru Maria Magdalena (In 20,14) sau pentru ucenicii de la Emaus (Lc 24), Isus apare pe malul Mării Tiberiadei și, după mai multe ezitări (nu și din partea cititorului, întrucât el este avertizat – v. 4), este recunoscut de către ucenici. Să impune să precizăm faptul că aici termenul de “ucenic” nu îi desemnează doar pe cei doisprezece apostoli ci se referă la toți cei care vor avea de vestit Evanghelia. Or, termenul de “ucenic” apare în această narațiune de șapte ori, iar în evanghelia sfântului Ioan nimic nu este întâmplător. Aceasta înseamnă că lucrarea cea mai importantă a ucenicului este tocmai aceea de a-L recunoaște pe Domnul.

Ca întotdeauna, Petru ia inițiativa. Își ia haina pe el întrucât era gol (aceasta este traducerea mai corectă a termenului de gumnos pentru că face aluzie, probabil, la starea lui Adam în grădina Edenului după ce s-a dezis de Dumnezeu: a văzut că era gol), se aruncă în apă (voind, oare, să evoce riscul muncii evanghelice?) venind către Cel despre care ucenicul pe care îl iubea Isus a spus: E Domnul!

Mai apoi, relatarea apariției lui Isus Cristos înviat se continuă cu un episod foarte apropiat de cel din Lc 5, intitulat de obicei: pescuirea minunată. Tradiția creștină a înțeles caracterul simbolic al numărului de pești prinși în mrejele pescarilor trimiși de către Domnul. Se pare că în acel timp erau cunoscute 153 de specii de pești, drept care sfântul Ieronim vede în această indicație a textului un mesaj de universalitate a mântuirii. Cu alte cuvinte, toți oamenii, fără excepție au un loc în mrejele pescarilor apostolici, mreje care nu se rup. Această indicație din urmă ar voi să sugereze unitatea voită de Isus Cristos pentru Biserica sa.

În sfârșit, gestul lui Isus de a fi pregătit pe țărm jar pentru a frige pește, iar alături pâine pentru pescarii veniți de pe mare, evocă în mod foarte discret Cina: Isus a luat pâinea și le-a dat-o lor, de asemenea și peștele. În felul acesta sfântul Ioan încununează munca ucenicilor cu sfânta Euharistie.

 

* * *

 

Paște mieii mei, paște oile mele!

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Observăm că, în duminicile timpului pascal, liturgia ne prezintă la rând, la prima lectură, texte din Faptele Apostolilor, iar la a doua lectură, din cartea Apocalipsului. Prima lectură ne descrie primii pași ai Bisericii în istorie. A doua lectură ne descrie Biserica triumfătoare în veșnică adorație înaintea Mielului: Ierusalimul pământesc și Ierusalimul ceresc. Cu fiecare duminică, liturgia, în prima lectură, ne face să urcăm împreună cu Moise cu un pas mai sus pe Muntele Nebo, ca, de acolo, să putem privi de departe, în a doua lectură, pământul făgăduit.

Textul evanghelic ne face să înțelegem mai bine prima lectură: ea ne spune un lucru extrem de important cu privire la Biserică în călătorie pe acest pământ, și anume că Biserica are un conducător și un păstor stabilit de însuși Cristos în persoana lui Petru: “Paște mieii mei, paște oile mele!” Atâta timp cât Biserica e încă în călătorie pe pământ, atâta timp cât turma nu a ajuns la pășunile cerești, ea trebuie să aibă în continuare un conducător, un păstor: păstorii, evident, sunt urmașii lui Petru, episcopii Romei. Creștinii care s-au separat de comuniunea cu urmașii lui Petru spun că, de fapt, Petru, după tripla sa lepădare de Cristos, în timpul Patimii, a pierdut prerogativa sa, funcția de temelie a Bisericii, pe care o primise la Cezareea lui Filip, când Isus i-a zis: “Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea”. Dar lucrurile nu stau așa, căci, iată, am auzit în Evanghelia de astăzi că Isus, după înviere, îl reabilitează pe Petru, îl reconfirmă în misiunea încredințată la Cezareea lui Filip: pentru tripla sa lepădare, îi cere o triplă mărturisire de iubire și apoi îi încredințează din nou spre păstorire turma sa, Biserica.

Autoritatea lui Petru și a urmașilor săi și puterea sa sunt extraordinare: “Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor”, dar sunt o autoritate și o putere ce izvorăsc din iubire: “Mă iubești tu mai mult decât ceilalți?” Petru nu este proprietarul turmei; oile sunt ale lui Cristos: “Paște oile mele”. Petru nu-l înlocuiește pe Cristos, Păstorul cel Bun, căci el rămâne în fruntea turmei, rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, dar Petru îl face văzut pe Cristos cel nevăzut, care își conduce Biserica.

După cum rezultă din Evanghelia de azi, nu se poate vorbi de Petru fără a se vorbi și de Ioan. În Evanghelii găsim cel puțin de trei ori o legătură misterioasă între acești doi apostoli. Astfel, la Cina cea de taină, Petru simte nevoia să-l roage pe Ioan, care stătea culcat la pieptul lui Isus, să-l întrebe el cine va fi acela care îl va trăda.

În ziua de Paști, cei doi apostoli aleargă la mormânt. Ioan, mai tânăr, mai sprinten, ajunge mai repede. Dar nu intră. Din respect față de Petru, pus de Cristos drept cap al grupului de apostoli, îl așteaptă și îl lasă pe el să intre cel dintâi în mormânt.

În Evanghelia de azi, Ioan, ucenicul pe care îl iubea Isus, îl descoperă cel dintâi pe Isus; dar Petru se îndreaptă cel dintâi spre Isus. Această asociere în Evanghelii a acestor doi apostoli nu este întâmplătoare. Petru și Ioan reprezintă cele două fețe ale Bisericii: autoritatea și iubirea, ierarhia și sfințenia, instituția și carisma. Nu există două Biserici: o Biserică ierarhică, constituțională, a lui Petru, și o Biserică a iubirii, carismatică, a lui Ioan, ci există o singură Biserică ierarhică și, în același timp, carismatică. Așa a voit-o Cristos, Întemeietorul, și ceea ce Cristos a unit, omul nu poate să mai despartă. Petru nu poate fi separat de Ioan, nici Ioan de Petru. De aceea, marii mistici, marii carismatici, marii întemeietori de ordine și congregații religioase au fost întotdeauna legați printr-o iubire și o ascultare profundă de urmașul lui Petru.

În zilele noastre, există o puternică mișcare anticreștină, care susține că acum, în jurul anului 2000, când intrăm în noua eră a Vărsătorului, s-a terminat cu Biserica autorității, cu Biserica lui Petru, și că va urma Biserica iubirii, Biserica lui Ioan. Este o aberație veche de când lumea, pe care o combătea deja sfântul Augustin când spunea că Petru are nevoie de Ioan și Ioan de Petru în Biserică, așa cum, într-un trup, capul are nevoie de inimă și inima de cap. “Nimeni să nu-i despartă pe acești doi apostoli”, scrie sfântul Augustin… Este spre folosul tuturor credincioșilor faptul că Petru a primit puterea de a lega și a dezlega păcatele; la fel, este spre folosul tuturor credincioșilor faptul că Ioan și-a culcat capul pe pieptul lui Isus, conducându-i pe toți la acea viață de iubire și intimitate, pe care Ioan a sorbit-o din inima Mântuitorului”.

Persoanele consacrate, prin definiție, sunt carismatice; carismă înseamnă iubire, sfințenie, contemplație. Persoanele consacrate sunt inima Bisericii. Când inima nu mai bate, nu mai pompează sânge, creierul nu mai funcționează, picioarele nu mai merg, mâinile nu mai lucrează, totul e mort. Aceasta a fost extraordinara intuiție a sfintei Tereza a Pruncului Isus: “Mi-am găsit vocația: în inima Bisericii, eu voi fi iubirea”. Dacă inima funcționează, atunci predicatorii au putere să predice, misionarii, să lucreze, martirii au curajul să-și verse sângele pentru credință.

 

* * *

 

Comunitatea iese la larg, la loc deschis

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

“După ce i-au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele și i-au oprit să vorbească în numele lui Isus.” (Fapte. 5, 27-32; 40-41)

“Mielul care a fost jertfit vrednic este de a primi puterea și bogăția, înțelepciunea și puterea, slava și binecuvântarea…” (Apoc. 5, 11-14)

“Fiilor, nu aveți ceva de mâncare?” (In. 21, 1-19)

Lecturile din duminica aceasta au ca obiect două activități: Misiunea bisericii (Evanghelia și Faptele Apostolilor), și liturghia cerească așa cum este ea descrisă în Apocalips. O traiectorie care pleacă de la o muncă obișnuită (pescuitul), trece prin contrastele cu deținătorii puterii și se dezvoltă în cântarea de laudă a Mielului. Se pare că Sfântul Ioan nu a pus capăt cuvântului cărții sale în capitolul 20 în care avem o încheiere completă. Și iată că aflăm acest surprinzător adaos, un fel de post scriptum, care formează exact capitolul 21.

Aici nu este cazul de a cerceta diferitele ipoteze. În Evanghelia lui Ioan avem un prolog de sine stătător, și de aceea nici nu trebuie să ne mire un asemenea final, care formează o unitate aparte. Episodul precedent, apariția celui înviat apostolilor și întâlnirea față în față cu Toma, avea loc în casă, cu ușile încuiate. De data aceasta suntem la loc deschis. Avem în față biserica misionară. Intenția evanghelistului poate să fi fost chiar aceea de a prezenta un cadru paradigmatic a misiunii bisericii la care va trebui totdeauna să se refere.

În cazul acesta putem distinge patru acte: pescuirea zadarnică din timpul nopții (Vv. 1-3); pescuirea din zorii zilei, cu rezultate uimitoare datorate prezenței celui înviat (Vv. 4-6); recunoașterea Domnului, întâlnirea cu El și dejunul frugal; convorbirea cu Petru și confirmarea misiunii sale (versetele 4-6). Important este și cadrul acestei întâlniri: peisajul familiar al Mării Tiberiada, barca, pescarii. Totul pare că vrea să repete contextul primei chemări, cu trei ani mai înainte. Deci, uneori Isus nu este numai pur și simplu “rabbi”, învățătorul, El este Domnul. Credința pascală ne îngăduie de a recunoaște în El pe Fiul lui Dumnezeu.

Ziua nu este precizată și asta pentru a spune că se găsește totdeauna timp pentru misiune. În așa fel încât chiar și ocupațiile cele mai obișnuite pot fi o unealtă pentru răspândirea mesajului evanghelic. Conviețuirea comună a ucenicilor ne arată că misiunea trebuie să fie totdeauna comunitară, și nu numai un gest izolat și autonom al individului. “… dar în noaptea aceea nu prinseseră nimic”. Motivul trebuie căutat în simbolul nopții. Lipsește lumina, care este Cristos, lipsește prezența și acțiunea Lui. Spusese el odată: “Cât este ziuă trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Cât sunt în lume sunt lumina lumii”. (In. 9, 4-5) Pe timp de noapte (adică în lipsa luminii, care este Cristos), pot fi realizate lucrările oamenilor, nu ale Tatălui ceresc; poate fi realizat un plan omenesc, însă nici într-un caz un plan divin.

Pescuirea aceasta s-a făcut din inițiativa lui Petru: “Merg la pescuit”, a zis el; “Mergem și noi cu tine”, au spus toți ceilalți. Încrederea nesocotită în ei înșiși este cauza muncii lor zadarnice: lipsesc peștii, lipsesc roadele, pentru că le lipsește unirea lor cu El. Uitaseră cuvintele acelea, pe care El le spusese odată: “Fără de mine nimic nu puteți face!” (In. 15, 5). În zorii zilei Isus se prezintă pe țărmul lacului. Este apariția unei lumi noi. “… dar ucenicii nu-l cunoscură”. Întunericul și truda din timpul nopții îi lipsise și de ceea ce se numește “memorie vizuală”, din care cauză nici nu-l pot recunoaște pe Domnul. “Copii, aveți ceva de mâncare?”, i-a întrebat Isus. De data acesta chemarea întrerupe o muncă zadarnică, și-i face conștienți de nereușita lor. Deci, nu are nici un rost de a mai face ceva fără El.

“Aruncați mrejele în partea dreaptă a bărcii și veți afla.” Dacă lipsește insuflarea Duhului Sfânt biserica se pune în primejdie de a apuca totdeauna pe o cale greșită. Pentru evrei, partea dreaptă este aceea a binecuvântării lui Dumnezeu. În felul acesta pescuirea minunată devine rodul generozității divine, nu rodul muncii oamenilor. Mulțimea peștilor a fost trasă la țărm numai de graba ascultării cuvântului. Și, în cele din urmă ucenicul iubit, recunoscându-L, îi spuse lui Petru: Domnul este! Putem spune că figurile celor doi ucenici, ne indică două autorități diferite, două primate: primatul autorității și primatul dragostei, dar care nu se contrazic și nu concurează între ele pentru că unul îl completează pe celălalt. Cu alte cuvinte se completează reciproc. Oricum, este sigur că dragostea are ochi mai buni și vede mai bine.

Petru, înțelege ceva mai greu, și își mai păstrează temperamentul lui impulsiv și se aruncă în apă, hotărât să ajungă cel dintâi la Domnul. Când, în cele din urmă au ajuns cu toții la mal observară că Isus aprinsese un foc, și acum era mult jar, numai bun de fript sau de prăjit peștele. El nu fusese cu dânșii la pescuit, totuși i-a urmărit de pe mal. Acum, la sfârșitul misiunii lor îi primește și, nu numai că-i primește dar chiar îi slujește. Aici referirea la euharistie este dintre cele mai evidente. Dar mai există încă un element și anume: dejunul frugal, luat împreună ne descoperă realitatea concretă a prezenței lui Isus înviat din morți. De acum ucenicii vor putea spune la toată lumea că ei au mâncat și au băut împreună cu El.

“Le-a spus lor Isus: “Aduceți puțin din peștele pe care l-ați prins!” Curios! Peștele acela îl prinseseră numai cu ajutorul Lui.” Aici se află paradoxul: Isus a săvârșit totul, a obținut totul, a dus până la maximum rodul misiunii Sale pământești, dar cu toate acestea El mai are trebuință și de misiunea bisericii. Într-o altă perspectivă, numai în măsura în care ne vom dărui fraților, lucrând în favoarea omului, vom primi hrana oferită de Cristos și vom deveni adevărații lui comeseni. “Veniți și mâncați”, pe lângă faptul că este o aducere de mulțumiri, este în același timp un banchet sărbătoresc. “A luat pâinile și le-a dat lor.” În felul acesta Isus devine focarul din care iradiază puterea, viața și dragostea, pe care trebuie să le asimileze comunitatea pentru o nouă plecare în misiune.

În cele din urmă Isus îl ia pe Petru puțin mai la o parte. Se pare că acum a sosit pentru Petru momentul dărilor de seamă.

Întreita întrebare îl duce cu gândul la întreita lepădare de Domnul. “Simon, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia?” Pentru Domnul este suficient ca experiența negativă a lui Simon, (revenit la vechiul lui nume), nu l-a lipsit de puterea de a iubi, iar acea întreită trădare nu a frânt legătura prieteniei cu Domnul. De aceea calitatea dragostei trebuie să fie proporționată cu responsabilitatea slujirii. “Paște mielușeii mei!” Dragostea pe care Petru, iertat, o datorește lui Isus, trebuie să se reverse asupra altora. În felul acesta Petru obține reconfirmarea primatului său. Desigur că acum când și-a dat seama de propria-i slăbiciune, având trebuință de iertare, el va fi în stare de a-i înțelege și a-i compătimi pe frați.

Prima lectură luată din Faptele Apostolilor, ne prezintă interogatoriul luat lui Petru și apostolilor din fața Sinedriului. Ei, conform ordinelor din partea autorităților, trebuiau să nu mai vorbească, să tacă. Însă ei nu au dat ascultare acestei opreliști ci căutau și pe mai departe să răspândească mesajul sau vestea cea bună a lui Isus din Nazaret. Petru ne oferă chiar o scurtă predică redusă la esențial, rostită în fața judecătorilor, după ce spusese: “Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni” (Fapte. 5, 29). El cere în numele fidelității față de misiunea primită de la Domnul o libertate critică în confruntările cu autoritatea civilă.

Iată marea noutate: Dumnezeu nu îndreptățește și nu-i consfințește pe cei puternici și autorități pământești, ci le critică și le judecă mai mult sau mai puțin. Omul este liber de a iubi și este responsabilul viitorului său. Prin urmare noi avem datoria de a învăța curajul, știința statorniciei și a mărturiei, care neliniștește și provoacă. Evident aici este vorba de o mărturie în numele lui Isus și nu în numele propriu sau al vreo unui partid oarecare. Urmările: “După ce au poruncit să-i bată, i-au pus în libertate.” Isus nu garantează reușite ușoare și nici privilegii. Misiunea este totdeauna riscantă.

Liturghia cerească descrisă în Apocalips (lectura a II-a), se celebrează “în fața celui care stă pe tron și a mielului”. Aici Cristos apare “ca un miel dus la măcelărie”. (Is. 53, 7) Prin jertfa crucii Isus șterge păcatele lumii, iar roadele morții sale rămân pentru totdeauna. “Celui care șade pe tron și Mielului, laudă, cinste, slavă și puterea în vecii vecilor.” Tot ceea ce biserica realizează, datorează lui Cristos mort și înviat. Prin urmare, este logic ca slava și mărirea să aparțină numai Unicului care are drept la ea. Biserica nu poate spune: “slavă mie!”, ci convinsă fiind de aceasta trebuie să-și unească propriul ei “Amin”, cu acel Amin cântat de corurile îngerești.