Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a după Paște
Anul B (A, C)

Lecturi:
Fapte 3,13-15.17-19
1Ioan 2,1-5
Luca 24,35-48

Luca 24,35-48

Iar ei le-au povestit cele de pe drum și cum l-au recunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a spus: “Pace vouă!” Speriați și cuprinși de teamă, credeau că văd un duh, dar el le-a spus: “De ce v-ați tulburat și de ce se ridică aceste gânduri în inima voastră? Priviți mâinile și picioarele mele căci sunt eu însumi. Pipăiți-mă și vedeți: duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine că am”. Și, spunând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele. Însă pentru că ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, le-a spus: “Aveți aici ceva de mâncare?” Ei i-au dat o bucată de pește fript. Luând-o, a mâncat-o înaintea lor. Apoi le-a spus: “Acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus când încă eram cu voi; că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în Legea lui Moise, în Profeți și în Psalmi”. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a spus: “Așa este scris: Cristos trebuia să sufere și să învie din morți a treia zi și să fie predicată convertirea în numele lui spre iertarea păcatelor la toate popoarele. Începând din Ierusalim, voi veți fi martorii acestor lucruri.

 

“Dar”-urile lui Ioan
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Împărtășirea credinței
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Așa este logic
         pr. Anton Dancă

Duminica a III-a după Paște (B) (audio)
         Diverși alți autori

Duminica a III-a a Paștelui (B)
         pr. Șerban Tarciziu

Copilașii mei
         pr. Anton Dancă

A III-a Duminică după Paști (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Duminica a III-a a Paștelui (B)
         pr. Nicolae Farcaș

Curajul de a spera
         pr. Alessandro Pronzato

Duminica 3 a Paștelui (B) – lectio divina
         FSC

Afișează toate în aceeași pagină