Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a după Rusalii
Evanghelia: Matei 6,22-33
Apostolul: Romani 5,1-10

Matei 6,22-33

Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui; nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe, și Tatăl vostru Cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
pr. George Dimopoulos
pr. Visarion Iugulescu
Sf. Ioan Gură de Aur
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Vasile Rob
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Mihai Tegzeș

 

* * *

 

Vedem așa cum suntem

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Într-o vară, un pantofar din America a făcut o călătorie prin Europa. El a reușit cumva să obțină o audiență la Papa. Când s-a reîntors la muncă, prietenul lui l-a întrebat nerăbdător: “Spune-mi, Art, ce fel de om este Papa?” Art s-a gândit un moment, apoi a răspuns: “Poartă mărimea 39″. Este evident că vedem așa cum suntem. Pictorul vede lumea în culori, sculptorul în forme; muzicianul percepe lumea în sunete, și economistul în mărfuri. Arătați-le la doi oameni exact aceeași imagine, și fiecare va vedea ceva diferit în ea. Doi oameni privesc pe aceeași fereastră: unul vede noroiul de pe jos, celălalt vede stelele de pe cer.

Avem tendința de a vedea și auzi lucrurile nu așa cum sunt ele, ci așa cum suntem noi. Cel care este plin de ură, vede doar oameni urâcioși. Dacă ne simțim nesiguri pe noi înșine, ni se va părea că ceilalți oameni ne amenință. În mod constant îi judecăm pe ceilalți după noi înșine. Hoțul este mult mai suspicios față de semenii săi decât este un om cinstit. Se spune că un rege al unui regat străvechi a ales un om bun și un om rău dintre supușii săi. Omului bun i-a spus: “Du-te în regatul meu și găsește un om rău”. Omul bun a căutat și a căutat, dar nu a putut să găsească nici un om rău. Omului rău regele i-a spus: “Du-te în regatul meu și găsește un om bun”. Și omul rău a căutat și a căutat, dar nu a putut găsi nici un om bun. Vedem așa cum suntem. Vedem doar lucrurile de care suntem cu adevărat interesați. Unii tineri, după ce tocmai s-au întors din primul război mondial, spuneau că Parisul era un oraș îngrozitor de murdar și că nu existau acolo altceva decât bordeluri. Alții povesteau că este un oraș frumos cu catedrale și parcuri minunate. Vedem așa cum suntem.

Vedem doar ceea ce așteptăm să vedem. De ce doar Magii au văzut steaua? Deoarece numai ei o căutau. De ce numai Simeon și Ana l-au recunoscut pe Isus ca Mântuitorul lumii atunci când Maria l-a adus la Templu după patruzeci de zile? Pentru că doar ei îl așteptau plini de speranță. Un astronom va vedea mult mai mult pe cer decât un om obișnuit. Un artist va vedea mult mai mult într-un tablou decât cel care nu este artist. Se spune că un membru al comunității sale l-a salutat pe faimosul predicator Henry Ward Beecher la ușa bisericii după o slujbă religioasă și i-a spus: “Dr. Beecher, poate sunteți interesat de faptul că am numărat douăsprezece erori gramaticale în predica Dvs. din această dimineață”. Un alt credincios i-a spus în aceeași dimineață: “Astăzi l-am găsit pe Dumnezeu”. Amândoi bărbații au ascultat aceeași predică. Amândoi au găsit ceea ce așteptau să găsească. Vedem așa cum suntem.

Într-o excursie prin Alpii elvețieni, călăuza arăta frumusețea impresionantă a piscurilor acoperite de zăpadă, a zglobiilor izvoare de munte, a lacurilor asemănătoare cu oglinzile și a liniei maiestuoase a orizontului. Unul dintre drumeți tot comenta: “Ce este atât de minunat în acestea?” Călăuza i-a răspuns: “Omule, dacă nu ai nimic în interior, nu vei vedea nimic în exterior”. Ceea ce este înăuntru este extrem de important. Dacă nu îl avem pe Dumnezeu înăuntrul nostru, nu îl vom vedea niciodată în afară. Dacă îl avem înăuntrul nostru, nu putem decât să îl vedem pretutindeni: în fiecare pasăre, în fiecare apus de soare, în fiecare copac, în fiecare om care este flămând sau însetat.

Isus a spus odată: “Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult!” (Matei 6,22-23). Ochiul este fereastra întregului trup. Prin “ochi”, Isus înțelege sufletul omului. Dacă sufletul nu este curat; dacă este întunecat de prejudecăți, de ură, de poftă trupească, de îngâmfare; dacă este obsedat de invidie și gelozie, ne va deforma întreaga noastră viziune. Vom vedea oamenii și lucrurile nu așa cum sunt, ci cu deformările datorate urii sau invidiei noastre. “Ochii și urechile sunt martori mincinoși pentru cei care au suflete barbare”, a spus Heraclit în urmă cu douăzeci și cinci de secole.

Arătând spre rufele întinse la uscat în curtea vecinei, o gospodină a spus: “Uită-te la acele haine – sunt atât de gri și cu pete!” O prietenă i-a răspuns: “Mie mi se pare că hainele sunt foarte curate. Geamurile tale sunt murdare.” Dacă viața pare înnorată, poate că ferestrele noastre trebuie să fie curățate. Isus ne îndeamnă să păstrăm întotdeauna curate ferestrele sufletului prin examinarea zilnică a conștiinței, pocăință și spovadă. Dacă nu facem aceasta, în mod constant îi vom vedea pe ceilalți nu așa cum sunt ei, ci așa cum suntem noi – urâcioși, invidioși, îngâmfați, egoiști. “Este mai bine să te păstrezi curat ca lacrima”, spunea George Bernard Shaw, “tu ești fereastra prin care trebuie să privești lumea”. Și Isus a spus: “Fericiți cei curați cu inima, căci aceia îl vor vedea pe Dumnezeu”.

 

Rugăciune

Doamne Isuse, Tu ai venit să le înnoiești pe toate. Curăță-ne. Înnoiește-ne înăuntrul nostru pentru ca să putem vedea viața așa cum dorești Tu să o vedem, limpede, și așa cum o vezi Tu. Amin.

 

* * *

 

Despre conștiința morală

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Lumina trupului este ochiul; de va fi deci ochiul tău curat,
tot trupul tău va fi luminos. Iar de va fi ochiul tău rău,
tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina
care este în tine este întuneric, oare întunericul cât va fi?”
(Matei VI, 22-24)

Dacă omul nu este cu totul corupt, pervertit de patimi, deci amorțit sufletește – ceea ce este o teribilă pedeapsă de care el nu își dă seama -, simte în adâncul ființei sale o lege care este totodată și judecător. Această lege și judecător este conștiința morală. Existența acesteia o recunoaște orice om cu mintea sănătoasă, deci și păgânii. Astfel, Cicero, în discursul său “Pro Milone”, capitolul IV spunea: “Există o lege nescrisă, dar înnăscută, o lege pe care nu am învățat-o nici de la părinți, nici de la dascălii noștri, nici n-am studiat-o din cărți; o avem de la natura însăși, am scos-o din sânul ei; ea ne-a inspirat-o”. Iar în “De Republica”, același mare orator spune: “Legea adevărată, universală, imutabilă, veșnică, al cărei glas ne arată dorințele, ale cărei amenințări ne întorc de la rău (…); ea nu are lipsă nici de comentatori, nici de interpreți (…). Prin această lege, Dumnezeu învață și guvernează în mod suveran pe oameni, El singur este tatăl, arbitrul și răzbunătorul ei. Nimeni nu poate s-o nesocotească fără a-și renega natura”. Eschil o numește faclă ce luminează inima și judecător neadormit; Socrate – glas dumnezeiesc pe care omul îl poartă cu sine din tinerețe; Aristotel – sentimentul binelui și răului, a ceea ce este drept sau nedrept, care deosebește pe om de animale; Victor Hugo o numește Dumnezeu prezent în om, iar Rousseau: instinct dumnezeiesc, voce nemuritoare, călăuză sigură, judecător fără greș al binelui și răului; în sfârșit, marele filosof și matematician Pascal o numește cea mai bună carte din lume (Cf. Sepiter G., Examenul de conștiință în viața spirituală, Tipogr. “Sf. Vasile”, Bixad, trad. de Pr. Vultur Ioan).

Sfântul Pavel le scrie Romanilor că păgânii care nu au nici o lege scrisă sau revelată au legea lui Dumnezeu înscrisă în inimile lor, mărturisindu-le despre ea conștiința.

Așadar, conștiința morală, această lege universală, naturală și nescrisă este glasul, martorul și judecata lui Dumnezeu din inima omului. Ea este lumina practică, personală și vie care călăuzește viața omului, arătându-i atât bunătatea și răutatea faptelor lui, precum și ce trebuie să facă. Este un imperativ practic și un judecător lăuntric al conduitei omului, un tribunal incoruptibil a cărui sentință ne aduce ori pace, ori remușcare. Ea este, în același timp, și martorul faptelor noastre și al gândurilor celor mai tăinuite, și nu rareori se întâmplă că acela care refuză să-și mărturisească crima și să suporte consecințele sfârșește prin sinucidere, neputând suporta remușcările. Iată de ce Sfântul Augustin zice: “Conștiința este altarul lui Dumnezeu”, pe care trebuie să jertfim patimile trupești și rătăcirile spiritului, ca să putem săvârși binele și astfel să ajungem la fericire.

Conștiința nu este un glas pur omenesc, căci, dacă ar fi așa, l-am putea suprima; nu izvorăște nici din frica de pedeapsă, întemeiată pe educație sau legislație penală, deoarece ea dictează și mustră și atunci când fapta scapă de sub controlul educatorului sau al organelor judiciare, cum e cazul crimelor comise în ascuns, fără posibilitatea de a fi descoperite vreodată. De aceea, conștiința trebuie privită ca o putere, ca o facultate sădită de Dumnezeu în om, ca toate celelalte facultăți, însă o putere supusă – în dezvoltarea și aplicarea ei – influențelor omenești interne și externe firii sale, întocmai ca toate celelalte virtualități. De aceea Tertulian subliniază: “Conștiința poate fi acoperită în întuneric, fiindcă ea nu e Însuși Dumnezeu; dar ea nu poate fi nimicită fiindcă este de la Dumnezeu”.

Conștiința, nefiind așadar nici ceva pur omenesc, nici ceva exclusiv dumnezeiesc, este supusă schimbării, deformării și chiar pervertirii și reducerii la tăcere, atunci când omul nu se împotrivește categoric și constant pornirilor dezordonate din firea sa și influențelor păcătoase din mediul în care trăiește.

Datorită acestui fapt, conștiința poate fi de mai multe feluri: dreaptă sau adevărată, atunci când judecata pe care și-o formează omul despre bunătatea sau răutatea unui lucru sau a unei acțiuni corespunde cu judecata lui Dumnezeu exprimată în porunca Lui. Această conștiință arată omului că e rău ceea ce de fapt e rău, și că e bine ceea de fapt e bine. Conștiința poate fi greșită sau falsă, când judecă de bun un lucru ce de fapt e rău, și invers. Ea mai poate fi laxă ori scrupuloasă. Laxă este când din motive false ori insuficiente, neînsemnate, neagă ori micșorează răutatea unei fapte; iar scrupuloasă este atunci când din motive greșite sau neînsemnate afirmă ori exagerează răutatea unei fapte. În sfârșit, conștiința mai poate fi sigură ori îndoielnică. Sigură e când judecăm cu certitudine, fără teamă de a greși, asupra bunătății sau răutății unei fapte; iar când cineva se teme să se pronunțe asupra valorii unei fapte, sau se teme să nu se înșele asupra acestei valori, zicem că are o conștiință îndoielnică.

E de reținut că cineva poate avea o conștiință sigură și în același timp falsă, adică deseori se întâmplă că cineva este convins că ceea ce face sau a făcut este un lucru moralmente bun, deși în realitate este rău. În aceste cazuri zicem că respectivul este de bună-credință.

Din cele arătate rezultă că, deoarece conștiința ne impune să săvârșim binele adevărat și să ne ferim de răul adevărat, numai conștiința cea dreaptă și sigură este bună, căci numai aceasta ne arată în mod sigur adevăratul bine, adică acela care este conform cu judecata lui Dumnezeu, cu legea Lui, precum și răul adevărat, adică acela care se opune voinței lui Dumnezeu. Prin urmare, avem datoria de a nu urma decât această conștiință dreaptă și sigură, în toate acțiunile noastre. Fiind păcat a face ceva cu conștiința îndoielnică, trebuie, în orice situație concretă, să ne formăm o judecată dreaptă și sigură înainte de a acționa, căci Sfântul Pavel o spune: “Tot ce nu este din credință (citește: convingere, n.n.), este păcat”.

Rezultă deci că, pentru a evita păcatul trebuie să ne străduim a ne păstra conștiința dreaptă și sigură, dacă o avem, iar dacă nu o avem trebuie să facem totul pentru a ne-o câștiga și a ne-o întări, căci aceasta este singura călăuză ce ne duce la Dumnezeu. În acest scop, trebuie să ne ferim de orice iluzii și să împiedicăm deformarea și degenerarea ei în conștiință greșită și laxă.

Cum se poate deforma conștiința și cum poate deveni greșită și laxă? Prin nepăsarea față de păcat. A nesocoti păcatele mici, lesne-iertătoare, a nu-ți face proces de conștiință din acestea, a le socoti o nimica toată, este a-ți toci sensibilitatea față de păcat și a aluneca pe panta păcatului de moarte. De la un timp acesta nu-ți mai provoacă oroare, tu nu-l vezi în toată monstruozitatea ca mai înainte, îl tratezi cu indulgență, îți justifici greșeala cu fel de fel de false argumente și pretexte, pentru ca până la urmă să ajungi să spui că totul e ceva fieresc. Astfel, conștiința ta pe care nu ai ascultat-o nu-ți mai vorbește. S-a întunecat și a adormit. De acum comiți păcatul de moarte fără nici o remușcare. Ajuns în acest stadiu, păcătosul și-a decapitat conștiința – precum odinioară Irod la decapitat pe Ioan Botezătorul -, ca să nu-l mai mustre pentru fărădelegile comise. Păcătosul comite răul cu liniștea cu care săvârșește binele și astfel conștiința lui laxă, care l-a dus la nepăsare și în final la împietrirea inimii, îi deschide calea aproape sigură spre osândire.

Desigur, la această stare de amorțire și împietrire a păcătosului contribuie și influența mediului social, cu prejudecățile și maximele imorale în care se complace, apoi contactul cu persoane vicioase, dar, în ultimă instanță, singurul responsabil pentru dezastrul spiritual în care a ajuns rămâne păcătosul însuși, pentru că nu a ocolit factorii negativi și nu și-a pus ordine în lumea sa interioară, necombătând impulsurile rele ale firii; astfel, neconformându-și conduita crezului său normelor morale dictate de conștiință, a ajuns să-și schimbe crezul după conduită. De câte ori ne este dat să întâlnim oameni care își justifică, cu un aer de inocență, conduita – atitudini, gesturi, fapte condamnabile -, lăudându-se că ei lucrează conform conștiinței lor. Da, însă ei nu văd că însăși această conștiință a lor, după care s-au călăuzit, este eronată, fiind deformată și falsificată de interesele lor egoiste, de patimile de care s-au lăsat conduși, și care până la urmă au stins în ei luminile conștiinței drepte, și astfel ei acum orbecăie în întuneric. Așa se face de pildă că omul mândru nu-și vede mândria; el crede că toate laudele ce i se aduc corespund adevărului, și consideră false și dușmănoase criticile juste și binevoitoare din partea adevăraților prieteni. Nerecunoscându-și scăderile și patimile, unul ca acesta nu se va îndrepta, ci va merge din rău în mai rău, adâncindu-se tot mai mult în beznă. La această stare se referă Mântuitorul în fragmentul Evanghelic de azi, când compară, atât de magistral, lumina conștiinței cu lumina ochiului. “Lumina trupului este ochiul” – spune Isus. “De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău bolnav, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care este în tine este întuneric, oare întunericul însuși cât va fi?” (Matei VI, 22-24). După cum prin lumina ochiului ne păstrăm curat trupul, tot astfel prin lumina conștiinței ne păstrăm curat sufletul. Și dacă această lumină-călăuză se stinge, cât de mare va fi întunericul faptelor noastre!?

Așadar, iubiții mei, avem o datorie capitală de a ne păstra nealterată lumina conștiinței drepte. Cum? În primul rând, combătând orice patimă și păstrând în centrul luminos al conștiinței, în mod clar și precis, principiile morale privitor la îndatoririle noastre și la felul de a le îndeplini; în al doilea rând, urmând cu fidelitate și delicatețe glasul conștiinței, nu numai în lucrurile mari, ci și în cele mărunte, bine știind că nepăsarea în cele mici, duce la căderi în păcate tot mai mari. Vom evita influențele oamenilor ușuratici și vom respecta zilnic programul de viață spirituală, din care să nu lipsească câteva minute consacrate meditației asupra unui adevăr de credință, sau asupra unei virtuți, folosind în acest scop un text din Biblie sau dintr-o carte religioasă. Astfel mintea ni se va lumina cu gânduri înalte, inima ni se va încălzi cu sentimente de iubire și dăruire de sine, de renunțare în folosul aproapelui. Vom consulta pe adevărații prieteni, care la nevoie ne vor arăta și defectul dominant ce ne frânează înaintarea pe calea desăvârșirii. Dar, dintre toate mijloacele de păstrare a purității conștiinței, cel mai puternic și eficient rămâne practicarea zilnică a examenului de conștiință asupra felului în care ne-am îndeplinit îndatoririle față de Dumnezeu, față de noi înșine și față de aproapele: singur acest mijloc ne poate arăta fără greș gradul de sinceritate cu Dumnezeu, cu noi înșine, și cu aproapele, puritatea intențiilor și sursa căderilor noastre zilnice, deci gradul real de ascensiune spre Dumnezeu, la care ne găsim.

Întrebuințând cu statornicie aceste mijloace, pe care bineînțeles le vom străbate cu spiritul rugăciunii și harurile împărtășirii cu Pâinea Vieții, conștiința ne va fi totdeauna călăuză dreaptă și sigură în urcușul pe calea desăvârșirii creștinești. Amin.

 

* * *

 

Despre paza minții și purtarea de grijă a lui Dumnezeu

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat (Matei 6, 22)

Iubiți credincioși,

Auzim pe Mîntuitorul zicînd: Dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cît mai mult? (Matei 6, 23). Să înțelegem că această lumină este mintea noastră, căci după mulți Sfinți Părinți mintea este ochiul sufletului. Cînd mintea noastră se va întuneca de păcate, atunci toată așezarea și simțurile trupului vor fi întunecate. Căci dacă mintea noastră, pe care ne-a dat-o Dumnezeu spre luminare și povățuire la toată fapta bună, va fi întunecată de cele rele, atunci cu cît mai întunecate vor fi poftele trupului nostru, care pururea și prea lesne se pleacă la păcate.

Cînd cîrmaciul corabiei sau al unui mijloc de călătorie se îmbată și se întunecă la minte, atunci cei ce sînt în corabie, în avion sau în orice mașină cu care călătorim sînt în primejdie de moarte. Tot așa cînd mintea noastră este întunecată de păcate și de pofte, sufletul nostru este pururea în primejdie să moară prin păcat. Dacă ochiul sufletului nostru, adică mintea va fi curată și fără răutate, atunci și așezările și lucrările trupului și ale sufletului nostru vor fi luminate și bine plăcute lui Dumnezeu. De aceea sfinții au avut mare grijă să fie treji și veghetori cu mintea în toată vremea, păzind-o curată de păcate și de răutate.

Dar nu numai ei se sileau să aibă această lucrare, adică paza minții, ci și pe noi ne învățau amănunțit această lucrare. Iată ce zice sfîntul Isihie Sinaitul: “Paza minții este calea a toată virtutea și porunca lui Dumnezeu” (Filocalia IV, 1947, p. 42). Auzim și pe Cuviosul Pimen Egipteanul, zicînd: “Nu avem nevoie de nimic, numai de minte trează” (Patericul egiptean, 1930, p. 186). Avva Agaton a fost întrebat: “Ce este mai mare, osteneala trupească, sau păzirea cea dinăuntru?”, și a zis bătrînul: “Asemenea este omul ca un pom, osteneala trupească este frunza, iar paza celor dinăuntru este rodul” (Ibidem, p. 27).

Paza minții este de mai multe feluri. Întîi trebuie să ne păzim mintea de închipuri pătimașe. Al doilea, să ne păzim mintea de orice gînd păcătos. Al treilea, să chemăm neîncetat numele Domnului nostru Iisus Hristos în ajutor. Al patrulea, să ne aducem aminte neîncetat de moarte, spre a nu greși înaintea lui Dumnezeu (Filocalia IV, op. cit. p. 45). Nimeni nu-și poate păzi mintea de gînduri rele și de închipuiri pătimașe de nu va avea pururea în mintea sa rugăciunea neîncetată. Despre aceasta zice Sfîntul Isihie Sinaitul: “Paza minții și rugăciunea se susțin una pe alta. Căci paza minții vine din rugăciunea neîncetată, iar rugăciunea, din paza minții și din atenția cea mare”.

Toți sfinții și dumnezeieștii Părinți se sileau pururea la păzirea minții, căci știau că fără această sfîntă lucrare nimic nu poate spori omul pe calea poruncilor lui Dumnezeu. De aceea, iubiții mei frați, se cade nouă a ne păzi mintea de gînduri și imaginații rele, aducîndu-ne aminte de Mîntuitorul nostru Iisus Hristos care zice: Privegheați în toată vremea, rugîndu-vă (Luca 21, 36). Și iarăși: Privegheați, căci nu știți ziua, nici ceasul cînd vine Fiul Omului (Matei 25, 13). La fel Sfîntul Apostol Petru ne îndeamnă la trezvie și la paza minții, zicînd: Fiți treji, privegheați. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutînd pe cine să înghită (I Petru 5, 8).

Să trecem cu cuvîntul și la altă învățătură despre care am amintit la începutul predicii noastre, ce se cuprinde în Sfînta Evanghelie de azi. Este vorba de pronia sau, cum îi mai zicem noi, purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru întreaga lume. Ați auzit pe Mîntuitorul vorbind în Sfînta Evanghelie de azi: Nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce veți mînca, nici pentru trupul vostru cu ce veți îmbrăca (Matei 6, 25). Apoi, ca să ne arate bunătatea Sa negrăită și purtarea Sa de grijă față de noi și de toate făpturile Sale, ne trimite cu mintea la păsările cerului, zicînd: Căutați la păsările cerului, că nu seamănă nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe și Tatăl vostru Cel ceresc le hrănește (Matei, 6, 26).

Ca să vă puteți da seama cît de mare este purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru păsările cerului care sînt atît de neînsemnate față de om, voi folosi un exemplu de la Sfîntul Vasile cel mare, despre o pasăre de mare ce se cheamă alcion. Pentru această pasăre Dumnezeu ține marea în liniște paisprezece zile pentru a nu-i strica cuibul făcut în nisipul mării și a îneca puișorii acestei păsări minunate.

Iată istorisirea Sfîntului Vasile: “Această pasăre, alcionul, are obiceiul a-și scoate puii la marginea mării. Ea își pune ouăle în nisip lîngă apa mării și le clocește pe la mijlocul iernii, cînd se pornesc pe mare vînturi și furtuni care cu pornire mare izbesc valurile sale de maluri. Dar toate valurile și furtunile se potolesc și se alină, cînd alcionul șade pe ouă în cele șapte zile, după care ies puișorii din găoace. Fiindcă și de hrană au trebuință, Dătătorul Cel Mare, Dumnezeu, a mai dăruit acestei păsări, încă șapte zile pentru creșterea puilor săi. În șapte zile puii acestei păsări pot zbura spre a scăpa de apele mării. Aceste lucruri le știu corăbierii de prin aceste locuri și numesc aceste zile “zilele alcionului”.

Corăbierii cu corăbiile încărcate de mărfuri, așteaptă să vină zilele alcionului, spre a porni în largul mării. Ei știu că atunci Dumnezeu ține marea în loc, să nu se tulbure pentru ouăle și puișorii alcionului”.

Apoi zice marele Vasile: “Aceasta ți-am pus înainte ca o lege, omule, despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu către cele necuvîntătoare, spre îndemnare, ca să ceri de la Dumnezeu cele spre mîntuirea ta, căci dacă pentru o pasăre este atîta purtare de grijă, apoi ce nu s-ar fi făcut pentru tine, pe care te-a făcut după chipul lui Dumnezeu” (Sfîntul Vasile cel mare, Omilii la Hexaimeron, București, 1986. p. 164).

Să vedem și purtarea de grijă la ariciul de mare. Acesta este o vietate prea mică și nevrednică de băgat în seamă. De multe ori se face învățător corăbierilor, arătîndu-le cînd are să se tulbure marea și cînd au să vină furtuni mari și primejdioase pentru corăbii. Aricii cunoscînd mai înainte tulburarea mării de furtuni, se vîră sub o lespede mică, de care se prind cu piciorușele lor stînd în vremea furtunilor. Cînd valurile mari îi clatină ei se țin de greutatea lespedei și astfel scapă de a fi aruncați de valuri. Cînd văd acest semn, corăbierii cunosc din timp pornirea furtunii mari care are să fie. Și nu pleacă cu corăbiile în largul mării, pentru a nu se primejdui. Nici un astrolog, nici un meteorolog nu știe așa de bine despre tulburările pămîntului și ale văzduhului, schimbarea vremii, ca ariciul de mare, căci pe el nici filozofii, nici astronomii și nici meteorologii nu l-au învățat aceasta, ci Domnul mării și al vînturilor. În această vietate mică, a pus urma înțelepciunii Sale celei mari și negrăite.

Acestea arătîndu-le dumnezeiescul ierarh Vasile cel Mare, zice; “Nimic nu este lipsit de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nimic nu este trecut cu vederea de El. Toate le privește cu luare aminte ochiul cel neadormit al Lui. Lîngă toți este de față cu mare îndestulare, dăruind fiecăruia mîntuirea. Dacă n-a lăsat Dumnezeu pe ariciul de mare afară de cercetarea Sa, pe ale tale nu le va cerceta? (Ibidem, p. 164). Încă și ariciul de uscat este mare filosof și meteorolog, fiindcă din două răsuflări își face vizuina. Cînd suflă crivățul de miazănoapte el astupă gaura din partea aceea, din care simte că vine crivățul. Cînd are să se schimbe vremea și are să vină austrul, vîntul de miazăzi, se mută la răsuflătoarea dinspre miazănoapte. Prin aceasta ne arată nouă oamenilor tăinuit, nu numai că prin toate trece și străbate purtarea de grijă a Aceluia ce ne-a zidit, ci și faptul că în cele necuvîntătoare este orecare simțire a lucrului, ce are să se facă mai pe urmă în vremea viitoare. Știm că cele necuvîntătoare au știință de mai înainte de la Dumnezeu, referitoare la schimbarea ce are să fie în aer, pricepere care mă covîrșește” (Ibidem, p. 173).

Încă vedem purtarea de grijă a lui Dumnezeu, nu numai asupra oamenilor ci și a altor viețuitoare de pe pămînt. Căci ursul cînd este greu rănit de alte fiare, are știință să se vindece singur cu floarea ce se cheamă lumînărică. Iar vulpea cînd este rănită are pricepere și știe să se vindece cu lacrima de rășină a molidului. Și la furnică pronia lui Dumnezeu se vede în chip luminat căci i-a dat ei pricepere Preaînduratul Dumnezeu ca vara să-și gătească și să-și adune hrana peste iarnă, mai înainte de a veni peste ea asprimea iernii. Că fără lenevire își cheltuiește vremea și cu mare sîrguință se întinde la lucru, pînă ce hrana cea îndestulată pentru iarnă ajunge în cămări și așezată cu multă sîrguință și pricepere rară acolo, ca multă vreme să nu se strice. Că taie și spintecă cu ale ei unghii partea cea din mijloc a roadelor ca nu încolțind, netrebnice să-i fie spre hrană. După ce le-a scos partea încolțitoare, le usucă dacă simte că se umezesc și nu le scoate afară pe acestea în fiecare vreme, ci numai cînd vremea este bună și secetă, ca să nu le umezească. Într-adevăr, nu vei putea să vezi nor sau ploaie curgînd cînd furnicile scot afară grîul să-l usuce.

Acest cuvînt va ajunge spre a spune minunile Prea Veșnicului Ziditor, care se văd în zidirile Sale și purtarea Lui de grijă spre toate cele mici și cele mari din zidirea Sa. Acestea înțelegîndu-le să zicem și noi cu proorocul: Cît s-au mărit lucrurile Tale, Doamne. Toate întru înțelepciune le-ai făcut (Psalm 103, 25) (Ibidem, p. 173-174). Deci să înțelegem că pronia lui Dumnezeu este îngrijirea neîntreruptă a Lui față de toate făpturile Sale. Și precum aerul învelește lucrurile din el și apa acopere lucrurile care sînt în ea, așa pronia cea prea bună și sfîntă a Înduratului și Atotputernicului Dumnezeu pe toate le cuprinde și le îngrijește, ca un adevărat părinte și purtător de grijă a toate (II Regi 16, 9; Psalm 32, 13-15; 113, 10). De aceea, arătînd dumnezeiasca Scriptură purtarea de grijă cea veșnică a lui Dumnezeu asupra lumii, zice: “În toate zilele pămîntului semănatul și secerișul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea, nu vor mai înceta” (Facere 8, 21).

Despre puterea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de toate lucrurile Sale vedem și din cele vorbite de El către Iov: Încinge ca un bărbat mijlocul tău și Eu te voi întreba, iar tu să-Mi răspunzi. Unde ai fost cînd am întemeiat pămîntul? Spune-mi de ai cunoștință? Cine a pus măsurile lui de știi, sau cine este cel ce a pus funie de măsurat peste dînsul? Pe ce s-au întărit stîlpii lui și cine este acela ce a pus peste dînsul piatra cea din marginea unghiului? Cînd s-au făcut stelele, lăudatu-M-au cu glas mare toți îngerii Mei. Am ocolit marea cu îngrădituri cînd se revărsa afară și cînd ieșea din pîntecele maicii ei și am pus îmbrăcămintea ei nor și am înfășurat-o pe ea cu negură și am pus ei hotar înconjurînd-o cu încuietori și porți și i-am zis: Pînă aici să vii și să nu treci mai departe, ci întru tine să se sfărîme trufia valurilor tale. Oare în zilele tale am tocmit lumina cea de dimineață și luceafărul și-a văzut rîndul său? Apucatu-te-ai de aripile pămîntului ca să scuturi pe cei necredincioși de pe dînsul. Oare tu ai luat din pămînt lut și l-ai făcut viețuitor și l-ai pus pe el, ca să poată cuvînta pe pămînt? Oare tu ai luat de la cei necredincioși lumina și brațul mîndrilor tu l-ai sfărîmat? Oare venit-ai la izvoarele mărilor și umbrele adîncului le-ai umblat?

Deschisu-ți-au ție de frică porțile morții și portarii iadului văzîndu-te pe tine s-au înspăimîntat? Ai aflat și lățimea cea de sub cer? Spune-mi dar cum este și cît este? În ce pămînt locuiește lumina și întunericul ce loc are? De mă voi duce la hotarele lor, știi cărările lor? Știi cînd aveai să te naști și cît de mult este numărul anilor tăi? Ai venit la visteriile zăpezii și visteriile grindinei le-ai văzut? Oare tu porți grijă de ceasul vrăjmașului sau de ziua războiului și a bătăii? De unde iese bruma și de unde se risipește austrul sub cer și cine a gătit ploi iuți, curgeri de ape și calea fulgerului și a tunetului, ca să ploaie pe pămînt unde nu este bărbat și în pustie unde nu este om (Iov 38, 3-26).

Am însemnat aici puține din cartea dumnezeiescului Iov căruia Preaînduratul și Atotputernicul Dumnezeu a binevoit a-i arăta multe despre minunile cele preamari și despre purtarea Sa de grijă față de toate zidirile Sale.

Din toate acestea înțelegem că întreaga creație, cerul și pămîntul, îngerii și oamenii se află în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Cel ce ne-a zidit și are milă de toată făptura.

Iubiți credincioși,

Concluzia Evangheliei de astăzi este cuprinsă într-o singură frază: Căutați mai întîi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă (Matei 6, 33). Zadarnic ne ostenim zi și noapte pentru cele trecătoare. În zadar alergăm fără rost după lucruri nefolositoare care pier odată cu noi. Ba uneori nici somn nu avem, nici sfintele sărbători nu le mai ținem, nici la biserică nu găsim timp să mergem, nici acasă nu ne rugăm, nici cărți sfinte nu citim, nici pe cei bolnavi nu-i cercetăm, nici de moartea cea grabnică și de judecata lui Dumnezeu nu ne mai aducem aminte. Toți dorim cît mai multe. Toți visăm averi, cinste, sănătate și viață fericită. Dar de faptele creștinești, de rugăciune, de iertare, de pocăință și de Dumnezeu aproape toți uităm.

De aceea este în lume atîta suferință și sînt atîtea boli și certuri în familie, pentru că am uitat de Dumnezeu. Am uitat de poruncile Lui, de dragostea Lui, de Biserica Lui, de mîntuitoarele învățături ale Sfintei Evanghelii, punînd nădejdea numai în mîinile, în mintea și în mîndria noastră. Poate de aceea mulți creștini nu au adevărata pace și mulțumire sufletească.

Să ne întoarcem din nou la Dumnezeu, la rugăciune, la lucrarea faptelor bune. Dumnezeu ne așteaptă. Să nu ne mai mîndrim cu mintea noastră, să nu ne punem nădejdea în mîinile noastre, nici în viața aceasta trecătoare. Ci numai în Dumnezeu să credem, în El să nădăjduim, Lui numai să I ne închinăm, la Biserica lui Hristos să mergem cît mai des și prin pocăință și viață creștinească să lucrăm ogorul mîntuirii noastre.

În toate cele bune să fim întîi. Și la lucrul mîinilor și la biserică și la milostenie și la post și la rugăciune. Cu mîinile să lucrăm, dar cu mintea să ne rugăm. Cu picioarele să călătorim pe calea vieții, dar cu limba să lăudăm pe Dumnezeu și să dăm sfaturi duhovnicești. Să creștem copiii în frică de Dumnezeu, să trăim în pace cu iubitorii de pace, iar de cei răi, răzvrătitori, eretici și robiți de patimi să ne ferim, ca să nu cădem în cursele lor. Să nu ne biruim nici de mîndria hainelor, nici de laudele sau ocara oamenilor, nici de beție sau cumplita desfrînare sau de mulțimea grijilor pămîntești care stăpînesc astăzi toată lumea.

De vom face așa, vom duce aici viață liniștită, vom avea timp mai mult de rugăciune, și vom fi fericiți și pe pămînt și în cer. Atunci vom putea cînta împreună cu proorocul David: Bogații au sărăcit și au flămînzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele (Psalm 33, 10). Amin.

 

* * *

 

Prima grijă a creștinului

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Pericopa evanghelică de astăzi, preaiubiților, este o parte a binecunoscutei Predici de pe Munte. Practic întreaga lectură vorbește despre Providența lui Dumnezeu față de om, și față de creație ca întreg. Dacă am încerca să explicăm acest pasaj evanghelic în propriile noastre cuvinte, sunt foarte sigur că nimeni nu ne-ar băga în seamă; pentru că, așa cum a scris cineva, “Astfel de predici nu sunt pentru vremurile noastre. Relațiile noastre sunt guvernate astăzi de schimburi financiare”. Dar aici Domnul Însuși vorbește, și cine ar putea să aibă o opinie diferită? Dacă cineva nu este de acord, argumentele sale sunt false, bazate pe o logică pur umană; în timp ce “cuvântul lui Dumnezeu”, potrivit psalmistului, “rămâne în veac”.

Cristos spune, așadar: “Nu vă îngrijiți”. Poate mulți vor înțelege greșit. Cum putem să trăim fără a ne îngriji, fără a planifica în avans? Societatea ar fi distrusă, prosperitatea financiară ar dispărea, totul ar paraliza. Sf. Ioan Crisostomul scrie (interpretând cuvintele lui Cristos) că Cristos nu a condamnat munca; mai degrabă, El a condamnat sclavia. A condamnat idolatrizarea muncii, și a profiturilor care rezultă din muncă, neglijându-se complet responsabilitățile spirituale. Astfel, Cristos condamnă cea mai mare parte a societății noastre de astăzi. El îi condamnă pe aceia care cu o mână mănâncă în timp ce cu cealaltă țin ziarul financiar pentru a urmări bursa de valori. O astfel de grijă, departe de a contribui la deplinătatea vieților noastre, ne privează de sănătatea și de vitalitatea noastră, și ne face sclavii afacerii noastre.

O mare parte din lucrurile pentru care ne îngrijim mult nu numai că nu sunt bune pentru noi, sunt de-a dreptul dăunătoare, și nu adaugă nici un centimetru la statura noastră. Și ce ironie! În cele din urmă va veni ziua în care zădărnicia cursei noastre nebunești după avere ni se va dezvălui cu claritate. Evanghelia spune: “Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți?” Când a spus aceasta, Isus nu a susținut cu siguranță nuditatea. El a dorit să spună că trebuie să evităm a ne preocupa prea mult de hainele noastre, și că trebuie de asemenea să evităm risipa de haine. Mulți dintre cei obsedați de haine (în special femei) mai degrabă ar muri decât să poarte aceeași îmbrăcăminte de două ori. Dacă ar putea fi recuperate toate care sunt hainele aruncate la gunoi în America, de exemplu, am putea să îmbrăcăm toate persoanele nevoiașe din lumea întreagă.

Psalmistul ne cere să avem încredere în Domnul, și El ne va hrăni. Prin aceasta psalmistul nu vrea să spună că trebuie să stăm cu mâinile în sân și să așteptăm ca Domnul să trimită mană din cer. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne învață nicăieri o asemenea nebunie. Trebuie să muncim, dar în același timp să ne încredințăm grijii pline de iubire a Tatălui nostru ceresc. Oare Cel care are grijă de păsări, de florile câmpului, i-ar abandona pe cei pe care i-a creat după chipul și asemănarea Sa?

Pasajul nostru evanghelic se încheie cu acest superb verset: “Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă”. Dumnezeu a așezat în creația Sa o anumită ordine a lucrurilor. Această ordine nu poate fi răsturnată de nici un muritor. De exemplu, animalele nu sunt superioare din punct de vedere intelectual omului. Și nici un câine sau o pisică răsfățată a vreunei bogate doamne nu valorează mai mult decât un copil negru din Harlem, sau decât un copil sărac din India. Iar omul însuși este mai prejos decât îngerii. Vorbim aici de întâietăți. Doi este întotdeauna mai mare decât unu. Nouă este întotdeauna mai mult decât patru. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să constituie prioritatea numărul unu în viețile noastre, cu mult înaintea bogăției, a faimei etc. Aici jos lucrurile se schimbă. Se învechesc. Mor. Dar Împărăția lui Dumnezeu rămâne în veac. “Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea se vor adăuga vouă”.

 

* * *

 

Luminătorul trupului

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

Învățăturile minunate pe care le desprindem din Sf. Evanghelie de astăzi pot fi socotite ca un balsam vindecător pentru o cumplită boală.

Cuvintele Domnului nostru Isus Hristos sunt cuvintele care răcoresc și vindecă sufletele bântuite de mulțime de boli și mai ales de boala aceasta a îngrijorării pentru ziua de mâine. Îngrijorarea este un semn de necredință față de Dumnezeu. De aceea, zice Domnul nostru Isus Hristos: “Căci păgânii sunt îngrijorați și le caută numai pe acestea pământești”.

Dar, trebuie să ținem seama că una este îngrijorarea și alta este a ne îngriji. La cea dintâi, s-ar părea că Evanghelia de astăzi ar cuprinde un puternic îndemn de trândăvie. S-ar părea că, după sfatul Mântuitorului, creștinul ar trebui să stea cu mâinile în sân, să nu lucreze nimic și să aștepte liniștit, mură în gură, adică să-l hrănească și să-l îmbrace Dumnezeu.

Oricine ar înțelege așa, înțelege greșit. Cartea Sfântă nu ne învață nicăieri la trândăvie, ci dimpotrivă ne învață și ne îndeamnă să nu greșim. Dovadă pentru aceasta ne stă însăși viața Mântuitorului, care a muncit până la vârsta de 30 de ani, la aspra meserie de dulgher. Din pildele Lui, de altfel, vedem că ne îndeamnă la muncă. Așa avem pilda cu talanții, cu semănătorul, cu lucrătorii ieșiți dis de dimineață la săpatul viei și altele.

Dar, mărturie prețioasă în această privință ne stă Sf. Ap. Pavel care lucra la facerea corturilor ca să-și câștige pâinea și să nu cadă greutate nimănui. El a spus și o învățătură ce nu se va uita niciodată: “Cine nu lucrează, nici să nu mănânce!”

Dar, atunci, cum rămâne cu cuvintele Mântuitorului care zic: “Nu vă îngrijorați!” Ce vor să spună aceste cuvinte? Mântuitorul, cu înțelepciunea Sa dumnezeiască, ne face să înțelegem că îngrijorările peste măsură îl duc pe om să cadă în unele ispite nesățioase, de a îngrămădi mai mult decât trebuie, pentru existența vieții de toate zilele.

Mântuitorul vrea să ne sporească încrederea în Dumnezeu, când ne invită să privim la păsările cerului. El nu zice să nu ne îngrijim deloc, ci ne spune să căutăm mai întâi de toate Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, iar celelalte ni se vor adăuga, căci știe Tatăl nostru cel din ceruri ce ne trebuie. Dar, omul face tocmai invers: mai întâi, aleargă în goană nebună după cele pământești și uită, încetul cu încetul, de Împărăția lui Dumnezeu. Aproape tot timpul îl cheltuiește numai pentru cele trecătoare, iar de Dumnezeu, de legea Lui, de dreptatea Lui, nici nu vrea să mai audă sau să știe. Nu mai are timp nici de cea mai mică rugăciune.

Ne jertfim toate puterile, ne dăm toată osteneala pentru dobândirea veacului acestuia trecător și, astfel, grijile acestei vieți îl robesc pe om, îl fac un fel de hamal, zi și noapte, așa cum robeau evreii în Egipt, la Faraon. Dar, într-o zi, au venit la dânsul Moise și Aron și l-au rugat să dea voie poporului să meargă în pustie, să aducă jertfe și să se închine lui Dumnezeu. Faraon, văzând însă că evreii nu și-au uitat credința și că le arde să se mai închine Dumnezeului lor, a poruncit să li se mărească norma de muncă, așa încât să nu se mai gândească la jertfe și rugăciuni.

La un astfel de rezultat ajung și creștinii noștri, care, pentru trebuințele vieții trupești, se împovărează peste măsură cu grija mâncării, a îmbrăcăminții și a zilei de mâine. Prin grijile cele multe care năpădesc mintea omului, se pierde sufletul, și iată cum: când vrem să ne închinăm, atunci se îmbulzesc în mintea noastră mii de gânduri lumești și rugăciunea, în loc să se înalțe la cer, cade la pământ, parcă ar fi un plumb. Când vrem să mergem la biserică, interesele și plăcerile lumii ne împiedică și nu ne lasă. Dacă vrem, uneori, să ne gândim la Dumnezeu, la veșnicie, la pocăință, atunci parcă și ispitele se dublează și nu ne mai dau pace ca să ne îndeplinim sfintele datorii față de suflet.

Iată deci că din această robie vrea să ne scoată Domnul Hristos când ne zice: “Nu vă îngrjorați!” Prin aceste cuvinte Mântuitorul ne învață să nu îngăduim materiei să ne subjuge. Dacă ar fi să trăim pe lumea aceasta în veci de veci, atunci interesele vremelnice ar trebui să ne stăpânească inima întreagă. Dar, de vreme ce suntem niște călători pe lumea aceasta, atunci locul cel de căpetenie în inima noastră, în mintea noastră, să-l dăm sufletului, lui Dumnezeu.

Sufletul trebuie să stea mai presus de orice, nu trupul. Dumnezeu, mai înainte de toate, nu grijile acestei vieți trecătoare. Cele mai multe din grijile și frământările noastre sunt zadarnice și fără rost. De ce? Fiindcă le facem privind numai la puterile noastre și uităm de ajutorul ce vine de sus de la Dumnezeu. Uităm că, fără ajutorul lui Dumnezeu, noi nu putem ridica un pai de jos. Așa că, la fiecare pas, trebuie să ne cunoaștem nimicnicia noastră și să vedem că toate atârnă de puterea Celui Preaînalt și mai ales să fim recunoscători și mulțumitori pentru ce ne-a dat până în prezent.

Dacă îi mulțumim cu vrednicie, pentru toate darurile pe care le-am primit, Dumnezeu ne mai dă, iar dacă noi nu-i mulțumim și nu venim la biserică, acasă la El, la Tatăl nostru cel din ceruri să-I aducem laudele și cinstea cuvenită, cum să ne mai dea ceva? De aceea pune biciul pe noi și ne dă pe spinare, și vin asupra noastră fel de fel de necazuri și suferințe grele.

Cine fuge de biserică, cine n-o iubește, cine nu vine să se roage, cine o înjură, nu are pe Dumnezeu de tată și se găsește ca un străin gol, sărac, fără părinți, un fiu pierdut, căzut între hoți și tâlhari, fără nici un sprijin. De aceea, ajung acești nemulțumiți de se sinucid, pentru că îngrijorările acestea de lucrurile pământești și plăcerile nelegiuite îl aduc pe om la starea de orbire sufletească. Într-adevăr, toate neînțelegerile dintre oameni, invidia, ura, războaiele răsar din poftele acestea ale lăcomiei, ale mândriei, din alergarea nemăsurată mai mult după lucrurile trecătoare.

Un filozof grec a zis că, prin îngustimea minții și egoism, oamenii degenerează în bestii și devin lupi, tigri, unii față de alții, fiare înveninate care se urmăresc ca fiarele prin munții și pustiurile din Africa. Însă, e prea puțin spus despre om, căci el a decăzut mai rău, fiindcă animalele sunt periculoase numai atunci când sunt flămânde; după ce s-au săturat, se odihnesc liniștite și nu atacă pe nimeni. Dar, omul, căzut în orbirea aceasta sufletească, devine mai periculos atunci după ce s-a săturat, atunci când are mai mult, căci cine au fost urmăritorii creștinilor de-a lungul veacurilor? Cei înfometați, cei însetați și goi? Nu! Dimpotrivă, bogații și împărații care dispuneau de toate bunătățile și nu le lipsea nimic, pentru că se nășteau în inimile lor alte pofte nesățioase și, în mândria lor, se socoteau dumnezei, având pretenții la oameni să le aducă jertfe.

De aceea, Mântuitorul în Sf. Evanghelie de astăzi ne face cunoscut că noi nu suntem orfani pe lume. Avem un Tată sus în ceruri care ne iubește și are grijă de noi. El vrea să ne spună că noi suntem foarte importanți în ochii lui Dumnezeu. Așa de prețioși încât, din iubire pentru noi, Tatăl a trimis în lume pe unicul Său Fiu ca să ne asigure fericirea cea vremelnică și veșnică.

Dumnezeu se îngrijește de noi, ne cunoaște pe nume, cunoaște toate nevoile și necazurile noastre și ne poate împlini toate dorințele noastre, căci numele Său este iubire. Dacă hrănește păsările care zboară prin aer și toate viețuitoarele, dacă poartă grijă și împodobește câmpiile cu flori, cu cât mai mult va purta El de grijă pentru noi oamenii? Noi – care suntem zidiți după chipul și asemănarea Sa! El – care hrănește toate vietățile!

Iată una din purtările de grijă ale Tatălui ceresc pentru ființa omenească: când pruncul s-a născut pe pământ, Dumnezeu i-a pregătit și hrana trebuitoare, laptele mamei pe care trebuie să-l sugă ca să crească mare. Ce ar însemna, dacă n-ar fi pregătit Dumnezeu această hrană ușoară, și totuși, plină de puteri, care să-i asigure existența? Iată, dar, purtarea de grijă a lui Dumnezeu! El, Tatăl nostru cel din ceruri, S-a îngrijit de noi chiar de când eram în pântecele maicii noastre și ne-a pregătit hrana trebuitoare ca să creștem. Cu cât mai mult se îngrijește El acum, când suntem împresurați de mulțime de ispite!

Dar, să-L cunoaștem pe El de Tată, să alergăm numai la ajutorul Lui, nu la diavolul, la vrăji, la descântece, să căutăm Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. În toate zilele și în toată clipa să căutăm să fim în strânsă legătură cu Dumnezeu prin rugăciune și meditații sfinte și să așteptăm ca El să ne facă dreptate în necazurile și suferințele noastre, că El ne va face dreptate, dar atunci când va vrea El, căci poate merităm să ispășim vreo pedeapsă, niscaiva păcate.

Mântuitorul nostru Isus Hristos ne mai spune în Evanghelia de astăzi că luminătorul trupului este ochiul. “Dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este luminat, iar dacă ochiul tău este rău, tot trupul este întunecat. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul se referă la ochiul sufletului care este conștiința.

Conștiința este glasul lui Dumnezeu în sufletul nostru, este ochiul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Nu există om fără conștiință chiar dacă se spune câteodată că un om nu are conștiință, aceasta înseamnă că el nu vrea să țină socoteală de dictatele conștiinței, dar nu că ea n-ar exista. la mulți auzi expresia aceasta: “așa-mi dictează mie conștiința” sau “așa îmi spune mie cugetul”. Pentru că face deosebire între bine și rău, între ce este permis și între ce nu este permis, conștiința morală mai e numită și simț moral.

Conștiința se manifestă ca o lumină, ca un sentiment lăuntric; cea dintâi licărire a sa nu se câștigă prin experiență, nici prin învățătură, ci este înnăscută în sufletul nostru, este sădită de Dumnezeu ca lege a Sa, ca un ecou al dreptății veșnice, ca un semn neîndoios al asemănării omului cu Dumnezeu. Așa cum luminătorul trupului este ochiul, tot așa luminătorul sufletului este conștiința.

Conștiința îndeplinește în suflet un întreit rol. Înainte de a săvârși omul o faptă, bună sau rea, conștiința îl sfătuiește s-o facă, sau să n-o facă. Deci, ea este un sfătuitor. În timpul când omul săvârșește fapta, conștiința este ca un martor, iar după ce fapta e săvârșită, conștiința devine judecător.

Mulțumirea sufletească ce simțim după săvârșirea binelui se numește satisfacția conștiinței. Dacă această satisfacție devine permanentă, ea se numește fericire. Aceasta este singura fericire adevărată în viața pământească pe care o poate gusta și bogatul și săracul, și cel învățat și cel neînvățat, și cel sănătos și cel bolnav. Această fericire sufletească se mai numește și mulțumire sufletească, căci omul numai atunci poate fi fericit, când are mulțumire sufletească.

Mulțumirea sufletească n-o pot avea decât cei ce-L cunosc pe Dumnezeu și ascultă cu dragoste învățăturile Lui, trăind într-o viață curată, de sfințenie. Cele mai frumoase exemple de rugăciune ni le dau sfinții mucenici, martirii creștini care răbdau cu fruntea senină cele mai cumplite chinuri în timpul cărora cântau imne de laudă lui Dumnezeu și salutau fără nici o ură pe împăratul din porunca căruia erau prigoniți și omorâți. Cu conștiința împăcată sufereau pentru credința lor în Domnul Hristos, fără să simtă durerile chinurilor, răbdând chiar cu dragoste.

Este o mare greșeală să creadă cineva că oamenii nelegiuiți, care fac tot felul de răutăți și care trăiesc în tot felul de păcate grele, sunt fericiți. Ei au bani, au de toate, sunt slăviți și lăudați de oameni, trăiesc și se lăfăiesc în bunătăți, dar mulțumire sufletească să știți că nu au, fiindcă în adâncul inimii lor roade un vierme neadormit, mustrarea conștiinței pentru păcate, pentru crime, nedreptăți, pârâciuni și pentru sângele pe care l-au vărsat în diferite chipuri.

E destul să ne aducem aminte din istoria omenirii de tragicul sfârșit și de viața zbuciumată a unor monștri morali, cum au fost împărații romani: Tiberiu, Neron, Dioclețian, Maximilian, apoi Irod, care a omorât 14.000 de prunci la nașterea Domnului nostru Isus Hristos, celălalt Irod care a tăiat capul lui Ioan Botezătorul, Ana și Caiafa, precum și o mulțime de călăi și criminali, care și astăzi sunt pomeniți cu groază.

Întristarea, rușinea și remușcarea ce simțim pentru săvârșirea răului se numește mustrarea conștiinței și constituie cea mai mare nefericire în viața aceasta. Nici o nenorocire nu ne poate lovi, nu ne poate face să ne simțim așa de nefericiți ca mustrarea conștiinței sau, cum se zice în popor, mustrarea cugetului.

Exemple din Sf. Scriptură avem pe Cain, care și-a omorât fratele, prima moarte pe pământ, căci Cain, după uciderea fratelui său Abel, nu-și mai găsea liniștea nicăieri. Alerga din loc în loc, văzându-și mereu mâinile pătate de sânge; ochiul dumnezeiesc îl urmărea peste tot și nefericitul Cain nu avea liniște. Alt personaj din Sf. Scriptură este Iuda Iscarioteanul care, după ce a vândut pe Domnul Hristos, conștiința din sufletul său l-a mustrat așa de tare, căci n-a putut să mai aibă nici o liniște până nu s-a dus la mai-marii poporului evreu, pe care i-a găsit adunați în biserică și cărora le-a aruncat banii pe care-i primise – cei 30 de arginți – strigând în gura mare: “Am vândut sânge nevinovat!” S-a dus, apoi, nemaiputând suferi mustrarea conștiinței, și s-a spânzurat, dându-se în ghearele satanei.

Multe exemple avem din cărți și mai ales din întâmplările din zilele noastre. Când cineva face o crimă, este imposibil să nu fie descoperită, cât de târziu. Sângele cel mort strigă răzbunare la Dumnezeu. Mulți au făcut crime omorându-și soția ori copiii și, imediat, mustrarea conștiinței le-a fost așa de mare și gravă, căci pe loc ei și-au luat viața în diferite feluri. Toți aceștia să știe că nu vor scăpa de mustrările conștiinței și de ochiul lui Dumnezeu, cel atotvăzător, care-i va urmări tot timpul cât trăiesc pe pământ, ori încotro vor merge și mai ales pe patul morții lor.

Așa îmi povestea un preot cum a fost chemat odată să împărtășească un bolnav chinuit de remușcările conștiinței, dar, până să ajungă preotul, omul a căzut în comă. Femeia și copiii luară o lingură și, cu putere, deschiseră gura bolnavului, care trăgea să moară, apoi l-au poftit pe preot să-i toarne în gură Sf. Împărtășanie, ca să nu moară nepregătit. “Dragii mei – le zise preotul – această taină nu se ia așa, oricum, trebuie o pregătire sufletească Isus așteaptă să-I deschidem noi, de bună voie, ușa inimii noastre, cât suntem pe picioare și în viață, căci, la moarte, iată, este prea târziu”.

Așa se întâmplă cu mulți care stau toată viața nespovediți și neîmpărtășiți, iar pe patul morții sunt chinuiți de remușcările conștiinței și de vedenii îngrozitoare. Cheamă atunci preotul, dar e prea târziu. Alții se mai împărtășesc la Paști și la Crăciun, dar, în aceeași zi cu Sf. Taină în gură și în corp, încep a înjura, fumează și se îmbată pe la cârciumi. Astfel se împărtășesc aceștia și din paharul demonilor, căci zice Sf. Ap. Pavel: “Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor” și, așa cum ne spune și Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi: “Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona”.

Nu se poate sluji la doi domni. Din păcate, creștinii noștri cred că așa e bine, să slujească la doi domni; să bea și paharul Domnului și să se ducă și la cârciumă, să bea și paharul diavolului să se îmbete, să urle ca fiarele, să judece pe cei care nu fac ca ei, zicând că aceia sunt sectanți și nu creștini ortodocși. Ce rătăcire și întuneric în capul lor! Ce creștini rătăciți avem în veacul de pe urmă!

Ochiul acesta sufletesc, frați creștini, poate să fie întunecat sau luminat, după felul cum am practicat noi credința în Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Educația, mediul social, religia, cărțile citite, ocupația, felul de viață influențează în chip felurit asupra formării conștiinței la diferiți oameni și chiar la popoare întregi și fac conștiința să nu funcționeze la fel în toți. Cu alte cuvinte, există mai multe feluri de conștiință.

O educație îngrijită și un mediu social sănătos vor contribui la formarea unei conștiințe drepte, pe când lipsa de educație și un mediu social nesănătos vor falsifica conștiința. Religia și ocupația fac, de asemenea, conștiința să difere la oameni. Una este conștiința păgânului, alta este a evreului, alta a mahomedanului, alta a monahului adevărat. Una este conștiința preotului, alta a militarului și alta a negustorului. Conștiința se deosebește după cărțile bune sau rele citite, după felul de viață cinstită sau destrăbălată ce duce omul.

O conștiință adevărată, dreaptă și sigură o are acela care socotește bun ceea ce într-adevăr este bun și socotește rău ceea ce într-adevăr este rău. Conștiința care vede invers este eronată, falsă și rătăcită. Mai este o conștiință în unii oameni care consideră păcatele grele sau abaterile grave ca foarte ușoare. Această conștiință se cheamă slabă. Avem apoi o conștiință scrupuloasă care se manifestă prin aceea că, consideră ca oprit ceea ce este permis și exagerează anumite obligațiuni. Conștiința care nu știe să califice o faptă se cheamă dubioasă sau îndoielnică. Există oameni care au o conștiință trează aceștia se pronunță fără șovăire în calificarea faptelor lor și ei văd pe loc care faptă este bună și care este rea.

Dar, cei mai mulți oameni au o conștiință adormită. Ei nu iau seama la cele ce se petrec în suflet. Aceștia sunt întocmai ca cei care își acoperă ochii să nu mai vadă lumina soarelui; ei îngrămădesc plăceri peste plăceri, păcate peste păcate, griji peste griji și, astfel, ochiul conștiinței se întunecă și omul ajunge un sclav, un slujitor supus al materiei.

Iată de ce zice Mântuitorul că nu se poate sluji la doi domni, lui Dumnezeu și Mamona. În Orient, Mamona este socotit banul, iar noi românii zicem că banul este ochiul diavolului, fiindcă pentru bani a fost vândut Mântuitorul și pentru bani s-au făcut multe vânzări ale sufletului și ale vieților omenești. Nu mai vorbim de mulțimea nedreptăților, a crimelor, a furturilor și a celor mai multe păcate. Când fariseii i-au arătat Mântuitorului un ban, Domnul nici n-a vrut să se atingă de el, așa de mult a disprețuit banul.

Ochiul cel luminat sau întunecat de care ne spune Mântuitorul, mai înseamnă și ochiul conștiinței părinților în familie. Tatăl și mama să vegheze asupra copiilor și să-i ferească de rele, de păcate, de vicii. Vai de copiii care nu au ochiul părinților veghetor asupra lor, care n-au părinți cu conștiința curată și trează, căci acolo este întuneric mare în casa aceea. Dacă ochiul conștiinței părinților este întunecat și copiii lor sunt întunecați și umblă tot prin întuneric, prin cârciumi, cu aceleași blestemății de păcate, de înjurături, cu drăcuieli și desfrânări. Iată de ce au atâta necredință și răutate copiii.

Ochiul conștiinței trebuie să-l aibă luminat și preotul în Parohia lui ca să lumineze și ochiul celorlalți, al copiilor săi sufletești. La fel, profesorul în școală trebuie să lumineze pe elevii săi. În toate locurile și la toți, ochiul conștiinței trebuie să fie treaz, luminat cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu învățătura sănătoasă a Bisericii. De aceea, o mare datorie au părinții cei duhovnicești ca să trezească în suflete ochiul conștiinței cel adormit al copiilor, iar părinții cei trupești, să formeze copiii din fragedă vârstă și să-i crească într-o conștiință dreaptă.

La formarea conștiinței, după părinți, ajută în primul rând Biserica Creștină Ortodoxă pentru aceasta trebuie să-i aduceți aici, la biserică. Să le arătați, apoi, exemple de viață morală, văzute sau citite, și să vă dați silința de a le imita. Contactul cu oamenii credincioși cu viață frumoasă, care urmează la biserică, îi ajută foarte mult pe copii și, mai mult, îi va ajuta depărtarea definitivă de prietenia cu oameni vicioși, pătimași, plini de tot felul de păcate, bețivi, tutunari, hulitori, bătăuși, hoți și criminali.

Dacă copiii și tineretul vor crește cu o conștiință dreaptă și curată, vor fi de folos societății și statului, vor face numai bucurii părinților și vor fi și ei fericiți. Părinții vor fi scutiți de mari necazuri de pe urma lor și nu vor mai plânge cu amar. Toți vor avea chiar aici în lumea aceasta o mulțumire sufletească, o conștiință împăcată, o fericire sufletească și trupească și vor moșteni și fericirea cea cerească pe care o va da Dumnezeu numai celor ce ascultă de învățătura Sa, de Cuvântul Său.

Rugăciune

Doamne, Dumnezeul nostru, trezește ochiul conștiinței noastre și fă-ne să înțelegem cum să Te iubim pe Tine mai mult ca orice și să facem numai voia Ta, Doamne; că Tu știi cele ce ne trebuie nouă și ne vei dărui și bunătățile cele vremelnice și pe cele veșnice. Amin.

 

* * *

 

Bogatul nu trebuie să se semețească întru bogăția sa

Autor: Sf. Ioan Gură de Aur
Copyright: IoanGuraDeAur.ro

“Celor bogați în veacul de acum poruncește-le, să nu se înalțe cu gândul, nici să nădăjduiască spre bogăția cea nestătătoare”. Această învățătură a dat-o Pavel ucenicului său Timotei (l Tim. 6, 17).

Este vrednic de luarea aminte a noastră, că Apostolul nu oprește bogăția în sine, nu a zis: “insuflă bogaților, să fie săraci, și să arunce bogăția lor”. Ci: “insuflă-le să nu se semețească”. El știa, că prețuirea peste măsură a bogăției și umblarea și alergarea după dânsa purcede de la mândrie, și că din contra cel smerit nu pune în ea vreo mare vrednicie, nici întrebuințează la ea râvnă mare. El știa, că bogăția nu este oprită, numai dacă cineva, o întrebuințează la ceea ce este de trebuință. Adică, precum vinul în sine nu este ceva rău; ci rău este numai întrebuințarea lui cea fără rânduială, adică bogăția; așa și bogăția nu este în sine ceva rău, ci rea este zgârcenia și lăcomia de avere. Altceva este un lacom de avere, și altceva un bogat. Așa, lacomul de avere este acela, care, deși are mult, totuși nu se crede bogat, căci el de-a pururea tot mai mult poftește. Dar cel ce poftește mult, acela mai de grabă se poate numi lipsit, decât bogat și avut. Zgârcitul este numai păzitorul, nu și stăpânul avuției sale, rob era și nu stăpânul banilor săi. Mai lesne ar da el o bucată din propriul său trup, decât ceva din comoara sa cea îngropată. El o păzește cu așa teamă, ca și când cineva i-ar fi poruncit, a nu atinge nimic dintrînsa. El se ferește de ale sale, ca și cum ar fi străine. Căci banii aceia, din care el nici într-un fel de împrejurări nu voiește a da, încât mai bucuros ar suferi cea mai grozavă osândă, adică a iadului, decât să voiască a da ceva săracilor, cum pot oare acești bani să fie cu adevărat proprietatea sa? Cum poate el să fie stăpânul unui lucru, pe care el niciodată nu l-a întrebuințat, nici s-a îndulcit de dânsul?

Așadar Pavel nu poruncește bogaților, să fie săraci, ci să fie smeriți, fiindcă el știa, că smerenia oprește pe oameni de la umblarea și alergarea după bogăție și de la iubirea ei cea fără rânduială. De aceea el îi sfătuia, să nu se mândrească întru bogăția lor, și totodată le arăta, cum pot să depărteze de la sine această mândrie.

Cum trebuie ei să înceapă aceasta?

Ei trebuie să bage seama la firea bogăției cât este ea de nesigură și necredincioasă. Pentru aceasta Pavel a adăugat: “să nu nădăjduiască spre bogăția cea nestătătoare”. Adică nimic nu este mai necredincios, decât bogăția; ea este sluga nemulțumită și necredincioasă, și de a-i pune asupra lui mii de cătușe, el totuși fuge cândva de la tine împreună cu cătușele sale. Adeseori stăpânii lui l-au păzit cu încuietori și cu zăvoare și au pus străji. Dar el i-a mituit și a fugit cu dânșii; i-a tras cu dânsul ca cu un lanț, și straja n-a folosit cât de puțin. Așadar cine poate fi mai necredincios, decât bogăția? Și cine este mai nenorocit decât aceia, care i-au dat toată îngrijirea lor? Cine cu toată râvna adună un lucru așa de trecător și de schimbător, acela nu socotește cuvintele psalmistului, care zice: “vai de cei ce se reazemă pe puterea lor, și se fălesc întru mulțimea bogăției lor” (Ps. 48, 7).

Dar pentru ce el îi văicărește? “Ei adună comori, zice el, și nu știu, cine se va îndulci de ele” (Ps. 38, 7). Osteneala adunării bogăției este știută, dar îndulcirea din ea nu se știe. Adeseori se întâmplă, că aceia, ce noi am adunat și am agonisit cu osteneală, ajunge chiar în mâinile vrăjmașilor noștri, și după moartea ta moștenirea adeseori va fi în partea acelora, care în curgerea vieții tale de mii de ori te-au vătămat, ți-au făcut rău. Ei au îndulcirea banilor, și tu pe seama ta nu ai decât păcatele, pe care le-ai săvârșit cu agonisirea lor.

De ești bogat, gândește, că propriu-zis nu acela este bogat, care are mult, ci acela, care dă mult.

Așa făcea Avraam. El era bogat, dar nu zgârcit, ci primea pe călători în casa sa, și ajuta lipsa săracilor. El nu și-a zidit palat pompos, și totuși îngerii veneau la el în gazdă, pentru că ei se uitau nu la strălucirea locuinței, ci la fapta cea bună a sufletului. Deci să urmăm lui, iubiților, și averea noastră să o întrebuințăm pentru săraci. Nu casele noastre, ci inimile noastre să le împodobim; căci nu ar fi oare rușine, ca noi să ne învelim pereții cu marmură, dar să lăsăm nebăgat în seamă pe Hristos, care în cel sărac umblă gol și desculț?

Căci, o omule, ce-ți va folosi o casă așa de scump împodobită? Când vei muri, nu vei lua-o cu tine. Dimpotrivă, sufletul tău, dacă l-ai împodobit și îmfrumusețat, ai să-l iei cu tine în cealaltă viață. Dar închipuiește-ți, că și aici pe pământ ai cazut întru o primejdie, și te-a ajuns o patimă grea, ce poate să-ți ajute casa cea strălucită? Poate oare să te scape din primejdie și din nenorocire, dacă de pildă te îmbolnăvești, sau îți mor copiii?

Așadar vezi, căci casa cea strălucită nu poate să-ți ajute. Noi zidim case, spre a locui în ele, nu spre a ne mândri cu ele. Ce este peste trebuința noastră, este de prisos și nefolositor. Tu nu îngăduiești a ți se face o încălțăminte prea mare, pentru că ea te-ar împiedica la mers, așa și o casă prea mare te va împiedica la intrarea în cer. Vrei să-ți zidești case mari și slăvite, – eu nu te opresc, însă zidește-le nu pe pământ, ci în cer; case, care nici odinioară nu se învechesc și nu putrezesc. Dar asemenea case îți zidești tu prin cucernicie și prin binefacere.

Ce alergi tu ca un furios după lucruri trecătoare, care la moarte te părăsesc? Nimic nu este mai înșelător, decât bogăția, astăzi ea este pentru tine, mâine împotriva ta; de-a pururea înarmează ea ochii tuturor pizmașilor împotriva ta; ea este potrivnicul tău sub însuși acoperământul tău, și-ți face pe casnicii tăi vrăjmași ascunși. Ce povară este bogăția, mărturisesc aceasta mulți chiar din cei bogați. Bogatul are mii de griji, umblă încoace și încolo căutând, unde să-și îngroape banii, sau caută pe aceia, la care să-i poată pune. Pe cine cauți tu, bogatule?

Iată aici stă Hristos, care voiește să împrumute bani de la tine. El are să ți-i dea iarăși odinioară cu o dobândă bogată, și nicăieri nu poate fi pus mai sigur un capital, decât la dânsul. Dacă îl pui aiurea, lesne poți să fii neliniștit și îngrijorat, dar de îl pui la Hristos, prin binefacerea săracilor, atunci poți să fii cu totul sigur și fără de grijă. Pe pământ tu ești numai un oaspete și un călător.

Patria ta este în cer.

Așadar acolo pune capitalul tău, pentru ca să ai adevăratul folos și îndulcire de la El. Vrei sa fii bogat cu adevărat, fă-ți pe Dumnezeu prieten, și vei fi cel mai bogat.

Voiești să rămâi bogat, fii smerit; căci prin smerenie se slăbește pisma altora și atunci poți în tihnă să stăpânești ceea ce ai.

Iar a fi smerit, la aceasta noi în adevăr avem multe pricini. Noi trebuie numai să socotim firea noastră cea pătimașă, să numărăm păcatele noastre, și să cumpănim, cine suntem noi.

Nu zice, întru mândria ta: eu am grămădit venitul atâtor ani, au am atâtea si atâtea mii de bani și dobânzile se înmulțesc în fiecare zi. Căci oricât de mult ai putea număra, totuși acesta este ceva deșert și trecător. Adeseori un singur ceas, asemenea unui vânt, carele mână pulberea, a răpit toate acestea dintru o casă. Istoria e plină de exemple de felul acesta. Astăzi ești bogat, mâine poți să fii sărac.

Dar cine dă săracilor, acela are o comoară nepiertioare, a cărei stăpânire nu se pierde la moarte, ci mai vârtos se va dobândi, în cealaltă viață, mai mult decât s-a dat aici. De aceea să ne adunăm nouă comori în cer, pe care nici rugina nici moliile nu le strică, și nici furii nu pot a le desgropa și a le fura. (Mat. 6, 20). Să ne dea nouă Dumnezeu harul Său spre a împlini aceasta! Amin!

 

* * *

 

“Nu vă îngrijorați!”

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Pericopa evanghelică ce s-a citit astăzi la Sf. Liturghie face parte din Predica de pe Munte. Această cuvântare a fost rostită de Mântuitorul nostru Isus Hristos pe o colină de lângă Lacul Ghenizaretului, deci într-un cadru natural plin de frumusețe, în fața ucenicilor și a unei mulțimi de oameni care veniseră acolo din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan (Mat. 4, 25).

În această predică, Mântuitorul a dat o interpretare nouă și profundă poruncilor Vechiului Testament și a înfățișat ascultătorilor condițiile adevăratei fericiri, subliniind trei lucruri importante: 1. Mai întâi, că omul are nevoie de un bun discernământ, de un “ochi” sufletesc sănătos și curat, care-l va ajuta să stabilească o justă ierarhie a valorilor, să aleagă slujirea lui Dumnezeu și nu a lui Mamona, să caute Împărăția lui Dumnezeu și nu lucrurile trecătoare; 2. Mântuitorul le aduce apoi aminte credincioșilor că au un Tată în ceruri, care le poartă de grijă, că Dumnezeu Creatorul este și Proniator al lumii și al oamenilor și, deci, că este inutil ca ei să se risipească în îngrijorări fără rost; 3. În ce privește viitorul, gândul omului trebuie să fie îndreptat mai ales spre Împărăția lui Dumnezeu, eforturile sale urmând să fie canalizate în acest sens.

Pentru înnoire, omul trebuie să pornească din lăuntru în afară, spune Mântuitorul. Și zice Domnul: “Luminătorul trupului este ochiul. Deci, de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat; iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat”. Lăuntrul omului este asemenea unui izvor de apă. Dacă izvorul este curat, bem apă și ne asigurăm sănătatea, iar dacă este murdar, infectat, ne primejduim sănătatea. Deci, în adâncurile sufletului nostru se zămislesc gândurile și simțurile noastre urâte: păcatul. Grija noastră de căpetenie trebuie să fie ca ochiul lăuntric, sufletul, să fie curat și astfel, tot trupul va fi luminat. De aceea, atenția noastră trebuie să fie îndreptată în primul rând spre tainele sufletului, spre a nu se sălășlui acolo nici un fel de răutate, întuneric, știut fiind că dintr-un astfel de izvor, dintr-o astfel de inimă întunecată “ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furturi, înșelăciuni, mărturii mincinoase, hule, acestea sunt care spurcă pe om” (Mat. 16, 19).

Adevărata viață creștină se realizează, cu precădere, prin curățirea inimii de orice răutate, întuneric ce întinează și întunecă pe om. Acest “ochi” sufletesc este “chipul lui Dumnezeu” pe care omul l-a primit de la Creatorul său, este organul prin care creatura este legată de Creator. Căci precum ochiul este fereastra trupului spre lumina acestei lumi, tot așa și sufletul este lumina cea înțelegătoare și veșnică.

Tot în Predica de pe Munte Mântuitorul a scos în evidență noutatea absolută a moralei evanghelice, prin care ne descrie o nouă atitudine față de bogățiile pământești: “Nu vă îngrijiți!…

Priviți la păsările cerului, că ele nici nu seamănă, nici nu seceră…

Priviți la crinii câmpului, că ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă iarba de pe pământ, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, atunci cu atât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor? Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate aceste se vor adăuga vouă” (Mat. 6, 26-33). Aceste cuvinte ne încredințează despre adevărul purtării de grijă a lui Dumnezeu, care nu părăsește pe om și nici chiar atunci când cade în păcate. Dumnezeu își dă pe față dragostea Lui către noi prin aceea că, pentru noi Hristos a murit când noi eram încă păcătoși (Rom. 5, 8). Întruparea și jertfa Mântuitorului sunt astfel semnele iubirii și purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru făptura noastră. Spre a înțelege mai bine și spre a ne convinge de acest adevăr, Isus ne trimite la crinii câmpului și la păsările cerului, făpturi așa de mici în raport cu omul, dar față de care, de asemenea, se manifestă purtarea de grijă ale lui Dumnezeu. Punându-ne înainte aceste pilde, Isus nu vrea să ne îndemne la lene, la dezinteres față de problemele materiale.

Mântuitorul niciodată n-a îndemnat pe ucenicii săi la lene, la inactivitate. Dimpotrivă, atât învățătura Sa, cât și pilda vieții Sale cuprind un puternic îndemn la muncă. El a zis: “Tatăl Meu lucrează… și Eu lucrez” (I. 5, 17), din gura Lui s-a auzit parabola talanților, în care se osândește sluga “leneșă” care n-a lucrat cu talantul său și l-a îngropat în pământ. Din gura Sf. Apostol Pavel au răsunat pentru prima dată în lume cuvintele: “Cine nu voiește să muncească, nici să nu mănânce” (II Tesal. 3, 10).

Învățătura creștină, departe de a fi potrivnică muncii și progresului, este susținătoarea acestora, ci doar atât că noi suntem mai de preț în fața lui Dumnezeu decât toată făptura: “Au nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” (Mat. 5, 24). El ni le dă pe toate, și viață, și trup, și haină, dar fără ajutorul Lui nimic nu dobândim. “De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni ziditorii”. Este o ierarhie, o ordine, o valoare în trebuințele omului. Mai întâi și mai presus de toate, noi trebuie să căutăm “Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui” și apoi pe toate celelalte. Pronia dumnezeiască ni le va adăuga, căci știe Dumnezeu că trebuință avem de toate acestea (Mat. 6, 33).

Cuvintele din Evanghelie: “Nu vă îngrijorați!” urmăresc să corecteze greșelile pe care unii oameni le săvârșesc în scopul câștigării bunurilor materiale. Într-adevăr, privind viața oamenilor, mai ales a celor de azi, vedem că cei mai mulți uită că sunt fii ai lui Dumnezeu, ființe înzestrate cu suflet nemuritor, menite pentru viața veșnică. Mulți dintre semenii noștri se coboară la treapta ființelor necuvântătoare. “Dumnezeul lor este pântecele”, cum zice Sf. Apostol Pavel (Filip. 3, 19). Toată grija lor se rezumă la mâncare, băutură, la satisfacerea a cât mai multor plăceri și la adunarea a cât mai multe bunuri pământești. Pentru acest scop, oamenii se zbuciumă din zori și până în noapte, adună, aleargă, se neliniștesc. Zadarnic glasul conștiinței îi cheamă la Dumnezeu, zadarnic glasul Bisericii le face îndemnul să vină în casa Domnului la rugăciune; ei n-au timp pentru preocupările care se ridică deasupra celor văzute. Ei sunt robii plăcerilor și ai simțurilor. Putem zice cu psalmistul: “Omul pus în cinste fiind, n-a priceput. Alăturatu-s-a dobitoacelor fără minte” (Psalm. 48, 21).

Trebuie să fim încredințați că Dumnezeu este Făcătorul, Creatorul făpturii și al omului, dar în același timp și purtătorul de grijă. “În mâna Lui El ține viața a tot ce trăiește și suflarea întregii omeniri” (Iov 12, 9-10). Psalmul Vecerniei, 103, este în întregime un imn minunat închinat proniei lui Dumnezeu, dar îndeosebi cuvintele pe care le ascultăm cu evlavie la lăsatul serii: “Toate de la Tine așteaptă să le dai hrană la vreme: de le-o dai, ele o primesc; de-ți deschizi Tu mâna Ta, toate se umplu de bucurie. Iar de-ți întorci Tu fața Ta se ofilesc și în țărână se întorc” (Ps. 103, 27-31).

Dar cea mai mare dovadă a iubirii și purtării de grijă a lui Dumnezeu este trimiterea Fiului pentru mântuirea făpturii căzute. “Așa (de mult) a iubit Dumnezeu lumea încât și pe Unul Născut Fiul Său L-a dat ca tot ce crede într-Însul să nu piară…” (Ioan 3, 16). În două moduri se revarsă peste lume lucrarea cea purtătoare de grijă a lui Dumnezeu: mai întâi, El conservă, adică păstrează cele create. Nimic din cele create n-ar putea rezista fără pronie. În al doilea rând, El păstrează lumea spre a o mântui din puterea celui rău.

Sunt împrejurări grele în viața noastră, ne îngrijorăm, peste măsură, ce ne va aduce ziua de mâine, ce vom mânca, ce vom bea sau ce vom îmbrăca. Acestor gânduri, care au frământat pe om din totdeauna, le răspunde Mântuitorul Isus prin cuvintele Sf.

Evanghelii, căci “nu vă îngrijorați” nu este totuna cu “nu vă îngrijiți”. Între “grijă”, care este o datorie a omului, și “îngrijorare”, care este, uneori, pierderea credinței, este o mare deosebire.

Față de pronie, oamenii greșesc, de obicei, în două feluri: unii o nesocotesc, fie tăgăduind-o de-a dreptul, fie îngrijorându-se peste măsură de trebuințele trupului și uitând de trebuințele sufletului; alții, socotind că purtarea de grijă a lui Dumnezeu ne-ar scuti pe noi, oamenii, de a mai munci, fiindcă vom primi totul de la Dumnezeu. Avem un Tată în ceruri care ne iubește și se îngrijește de noi. El ne vrea nu numai binele sufletesc, ci și binele trupesc. Încredințarea că Dumnezeu ne este Tată dă un nou sens vieții noastre, tuturor eforturilor noastre, îndreptate fie spre câștigarea celor necesare trupului, fie pentru dobândirea bunurilor spirituale și veșnice. Din perspectiva noastră de fii ai lui Dumnezeu, munca devine laudă adusă Lui, împlinirii voinții Lui, colaborare cu El. Însă munca noastră își pierde valoarea și frumuseț ea dacă este făcută în scopuri egoiste, cu gândul de a ne asigura comorile acelea pe care molia și rugina le mănâncă și pe care furiile le sapă și le fură. Să muncim pentru pâine și să ne rugăm pentru toate și, având “ochiul curat” vom păși pe drumul unei vieți sănătoase. Să nu uităm că suntem responsabili de tot ce se petrece în noi și în afară de noi, bineînțeles, din punct de vedere moral.

Ceea ce înfățișează Mântuitorul în Predica de pe Munte am putea rezuma într-un singur cuvânt – “fericiți” – care se repetă de nouă ori. Prin fericire trebuie să înțelegem seninătate, încredere, optimism, mulțumire și pace sufletească; toate sunt rezultatul eforturilor noastre pentru desăvârșirea religios-morală pe care ne-o oferă ca ideal Sfânta Evanghelie. Ceea ce dă valoare deosebită vieții nu este fericirea superficială, care depinde de împrejurări, ci este fericirea și satisfacția care ne umplu sufletul și care nu ne părăsesc niciodată. Inimile noastre tind spre o fericire statornică, netulburată de succese, care să fie adânc înrădăcinată în lăuntrul nostru, dându-ne liniște interioară, pace și bucurie.

Această bucurie trece dincolo de mormânt. Mântuitorul răsplătește pe cei drepți nu numai aici, pe pământ, ci cu mult mai mult în viața viitoare. Dar, pentru a ne împărtăși de această nespusă fericire, este necesar să ascultăm porunca Mântuitorului: “Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă” (Mat. 6, 33). Amin.

 

* * *

 

Grijile omului

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

“Daca va fi ochiul tau curat, tot trupul tau va fi luminat.” Mt. 6,22

Evanghelia de astazi ne invata despre grijile principale ale omului pentru el si pentru sufletul sau.

Sfantul evanghelist Matei ne prezinta obligatiile pe care Isus le transmite omului pentru ca acesta sa-si pastreze sufletul curat. Si anume cu privire la: ochiul omului; stapanul la care omul trebuie sa slujeasca si Pronia divina.

I. Ochiul omului. Pentru ca lumina ochiului ne lumineaza sufletul si prin constiinta ne luminam sau ne murdarim inima. Isus ne atrage atentia ca omul este tentat sa vada lucrurile asa dupa cum le simte el si nu dupa cum sunt acestea in realitate. De aceea sa avem grija sa nu ne simintim ochii deoarece ei sunt usa prin care intra pacatul in sufletul omului si poarta de intrare a diavolului in inima sa.

Ca urmare, daca ochiul este obisnuit si antrenat pentru a urmari ispitele, placerile si ocaziile de pacat, acesta va face abstractie de celelalte aspecte ale imaginii respective, transmitand inimi (trupului) doar semnalele satisfacerii inclinarilor sale si nu intreaga imagine in deplina ei realitate. Semnale, care ajungand in mintea antrenata si ea spre ispite, va deschide poarta prin care diavolul va intra si se va aseza in sufletul respectiv. Si iata, cum, necuratia ochiului, murdareste sufletul si inima omului care nu ia permis lui Dumnezeu sa-l consilieze si sa intre in sufletul sau. In schimb, daca ochiul este antrenat spre a vedea imaginile ce se perinda, frumusetea creatiei lui Dumnezeu si maretia lui, acesta va face abstractie de imaginile care aduc ispita si va incuia poarta pentru diavol si lucrarile sale, ajutand la luminarea trupului care, dupa cum spune sfantul apostol Pavel este “templul Spiritului sfant.”

II. Dupa cum stim, omul zilelor noastre, este tentat sa se puna bine si cu diavolul care-i ofera placerile materiale si trupesti intr-un timp scurt, in aceasta viata trecatoare, aducandu-i in fata ochilor si a urechilor fel si fel de tentatii, dar si cu celalalt stapan, Dumnezeu, care-i promite cele mai mari si mai pretuite comori, nu azi si nici aici, ci in viata viitoare. Si pe care-l ingrijeste si cinsteste doar in masura in care nu-i afecteaza placerile materiale si trupesti.

Acest om este inclinat mai mult spre pamant si mai putin spre cer. De aceea Isus cere omului ca trebuie sa se hotarasca, sa nu fie duplicitar pentru ca, in caz contrar, are sansa de a-si pierde mantuirea, castigandu-si propria osanda.

Intrucat se stie ca omul, in comparatie cu animalele, este activ (spre ispita si pacat) atunci cand este satul, bogat, sanatos si ca in aceste stari isi sporeste, cu multa ravna pacatele, spre deosebire de animale, care atunci cand sunt satule dorm, sunt linistite si nu ataca pe nimeni, Isus ne atentioneaza ca, grijile sufletului, trebuie sa aiba intaietate in fata grijilor trupesti.

Cine slujeste banului, slujeste unor idoli facuti de mana omului si fiindca “banul este ochiul dracului” conform unui proverb, omul avar si zgarcit este sclavul diavolului si inchinator idolilor sai. De aceasta sclavie doreste Isus sa ne fereasca. De aceste patimi si ispite ne cere sa fugim. Chiar in sfantele Evanghelii avem exemple de rautatea celui inrobit de bani, de avere, ca: tradarea lui Isus de catre ucenicul sau Iuda Iscarioteanul, pentru 30 de arginti; invidia provocata lucratorilor din vie, pe cei care au fost platiti cu aceeasi simbrie ca ei chiar daca au lucrat numai un ceas; soldati cumparati cu bani putini pentru a raspandi minciuna ca Isus a fost furat din mormant de ucenicii sai noaptea, s.a. In lume, banul este samanta; crimelor, furturilor, hotiilor, tradarii, minciunii, inselatoriilor, a distrugerii sentimentelor sufletesti si a mutilarii sufletelor curate. Desi, s-a dovedit, nu odata, ca si daca ai o multime de bani, cu ei nu poti cumpara ceea ce doar Stapanul lumii iti poate oferi; virtutile morale si crestine. Adevaratele comori pe care le poti lua cu tine si aici si in vesnicie.

III. Tot prin aceasta Evanghelie, Isus, atentioneaza omul ca trebuie sa se lase in mainile Proniei divine, adica in Imparatia, dreptatea si grija lui Dumnezeu si toate celelalte vor veni de la sine (Mt.6,33). Din nefericire multa lume interpreteaza acesta evanghelie ca si cum, pentru a te mantui, in fata greutatilor vietii si a lipsurilor noastre sa nu intreprindem nimic, nici o actiune, asteptand ca rezolvarea acestora sa vina de la sine. Sa pice din cer toate cele care noua ne lipsesc. Chiar daca este adevarat ca toate vin de la Dumnezeu, care este in cer, ele nu vor veni daca noi nu lucram si daca nu conlucram cu cerul.

Nici Isus si nici evangheliile nu incrajeaza nemunca si nu apara pe cel lenes, din contra, ne indeamna sa muncim, dandu-ne chiar propriul exemplu cand spune: “Tatal meu lucreaza…si eu lucrez” Io. 5,17. Apoi, in pilda talantilor in care osandeste pe suga cea lenesa, care in loc sa-si inmulteasca talantul primit il ascunde in pamant. In timp ce sfantul Pavel este foarte categoric cu cei lenesi spunandu-le: “Cine nu voieste sa munceasca, nici sa nu manance !”2Tes. 3,10.

Isus vine si corecteaza greselile omului care acumuleaza bogatii peste nevoile lui si ale familiei sale, in detrimentul atator flamanzi ai acestei lumi si ii spune cum, prin averea sa, isi poate castiga virtuti si viata de veci.

Viata a dovedit, nu o singura data ca, nelinistea pentru agoniseala zilei de maine, ca si regretul pentru pierderile materiale, mici, ale trecutului, altereaza bucuria trairii prezentului. Situt fiind faptul ca, numai prezentul este timpul lucrarii noastre pentru sufletul nostru si pentru vesnicie.

De aceea sa-l rugam pe Bunul Dumnezeu sa ne dea harul pentru a intelege invataturile acestei sfinte Evanghelii dar si leacul curatirii vederii noastre spre luminarea trupului. Amin.

 

* * *

 

Predica de pe munte

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

“Să nu vă îngrijiți pentru viața voastră gândind ce veți mânca, ori ce veți bea; nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca…” Totul se află în mâinile lui Dumnezeu, iar omul care merge pe căile Domnului va fi întotdeauna ocrotit.

Adevărul despre Providența divină, aparține adevărurilor privitoare la fericirile religiei creștine. Dumnezeu, Stăpânul Atotputernic, a creat toată lumea văzută și nevăzută, dar lumea, pentru a exista, are în permanență nevoie de puterea creatoare a lui Dumnezeu. Dacă El s-ar opri pentru o clipă din preocuparea pentru această lume, atunci Universul, toate stelele, toți îngerii, toți oamenii, toate animalele și plantele, într-un cuvânt toată lumea văzută și nevăzută, ar trăi o experiență negativă. Domnul veghează asupra lumii, se îngrijește de lume, iar această grijă a Sa pentru noi o numim Providență divină.

Chiar și unele popoare păgâne au crezut în Providența lui Dumnezeu. Filosoful Lactanțiu în opera sa: “Despre mânia zeilor” spune: “Cine neagă providența, acela Îl neagă pe însuși Dumnezeu”. Cicero în tratatul său “Despre natura zeilor” scrie: “Providența lui Dumnezeu a creat întreaga lume cu tot ceea ce ea cuprinde și tot Providența conduce în prezent. Cea mai perfectă lucrare a lui Dumnezeu este grija față de această lume”. Pentru aceea toate popoarele, în toate nevoințele, se îndreptau spre dumnezeii lor aducându-le diferite sacrificii și ofrande, cerând intervenția lor, în diferite împrejurări.

În cuprinsul Sfintei Scripturi sunt prezentate căile Providenței Divine. Patriarhul Iacob avea doisprezece fii, dintre care cel mai mult îl iubea pe Iosif. Frații l-au urât pe acesta atât de mult, încât l-au prins, l-au legat și l-au vândut madianiților care călătoreau spre Egipt. În Egipt, Iosif a lucrat mai întâi ca sclav, a fost aruncat în închisoare pe nedrept, dar mai târziu a devenit mâna dreaptă a puternicului Faraon. Când a fost o foamete mare, care a durat șapte ani, frații lui Iosif au venit de două ori în Egipt pentru a face rost de hrană. Iosif i-a recunoscut și s-a făcut cunoscut acestora spunându-le: «Eu sunt Iosif fratele vostru, pe care voi l-ați vândut în Egipt… acum însă să nu vă întristați, nici să vă pară rău că m-ați vândut aici, că Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră… nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu» (Facere 45, 2. 4-5.8).

O istorie asemănătoare s-a petrecut și în cazul Profetului Moise. Faraon a poruncit ca toți copiii evrei născuți, de parte bărbătească, să fie înecați (Exodul 1, 22). O femeie israeliană, timp de trei luni de zile și-a ascuns copilul, după care l-a așezat într-un coș de papură, pe care l-a pus de o parte la marginea râului. Fiica lui Faraon a ieșit să se scalde și auzind plânsetul copilului, l-a aflat pe malul râului. Apoi l-a îngrijit ca pe propriul ei fiu. Acesta a fost Profetul Moise, prin care Dumnezeu i-a eliberat pe iudei din sclavia Egiptului. Necunoscute sunt căile Providenței divine!

Adevărul despre Providența divină este deseori consemnat în Sfânta Scriptură. «Stăpânul… și pe cel mic și pe cel mare, El i-a făcut și pronia Lui e la fel pentru toți», – citim în Cartea Înțelepciunii lui Solomon. (6, 7). În Cartea Pildelor lui Solomon, se spune: «De Domnul sunt hotărâți pașii omului, căci cum ar putea omul să înțeleagă calea lui?» (20, 24). Psalmistul spune: «Domnul este Păstorul meu și nimica nu-mi va lipsi» (Psalmul 23, 1). Isus Hristos vorbește minunat despre Providența Divină. «Oare nu se vând două vrăbii pe un ban? Și nici una din ele nu va cădea pe pământ fără știrea Tatălui vostru. La voi însă și perii capului, toți sunt numărați. Nu vă temeți: voi sunteți cu mult mai de preț decât păsările» (Matei 10, 29-31). Și din nou ne învață Mântuitorul: «De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru…, știe doar Tatăl vostru cel Ceresc, că aveți nevoie de ele» (Matei 6, 25. 32).

Citind aceste cuvinte ale Mântuitorului, poate că ne întrebăm: Cum putem să trăim după cuvintele spuse de Isus acum două mii de ani? Căci nu trăiesc în paradisul ceresc, ci în această vale de lacrimi, unde zilnic trebuie să muncesc, să înfrunt diferite greutăți, iar Hristos ne asigură că Tatăl Ceresc se îngrijește de noi. Cum pot fi înțelese aceste cuvinte? Isus Hristos ne învață, ca atunci când ne întâlnim cu diferite necazuri pe drumul vieții noastre, să nu uităm de Dumnezeu, de Tatăl nostru, Care se află în ceruri, Care cunoaște toate nevoințele noastre și Care dorește să fim fericiți. Acest lucru nu înseamnă că suntem privați de a depune vreun efort în acest sens. Însuși Apostolul Pavel spune: «Dacă cineva nu dorește să lucreze, atunci să nu mănânce» (2 Tesaloniceni 3, 10). Chiar și Fiul lui Dumnezeu – Isus Hristos, a lucrat în Nazaret. Și Preacurata Fecioară Maria a lucrat, deci, se cuvine, ca și noi să lucrăm. Dumnezeu ne oferă hrana, dar ea trebuie căutată și trebuie să existe o preocupare pentru ea. Păsările zboară în aer nu din plăcere, ci ca să caute hrana, pe care Providența divină a creat-o pe pământ pentru ele. Hristos, a făcut, ca în plasele apostolilor să se prindă mulți pești, dar aceștia au trebuit să-și arunce plasele în mare, iar apoi să le tragă afară. Dumnezeu, a făcut să cadă mană din cer, dar ea trebuia culeasă în fiecare zi. Psalmistul spune: «Tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine» (Psalmul 37, 25). «Domnul este Păstorul meu și nimica nu-mi va lipsi» (Psalmul 37, 25). Fiecare dintre noi am avut ocazia să ne convingem cât de ciudate și necunoscute sunt căile Providenței divine.

Oamenii se preocupă în mod exagerat pentru ei și nu de puține ori se concentrează asupra averilor sau bunurilor materiale. Dar: “Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește.” Noi trebuie să avem încredere în Domnul. O viață lipsită de credința în Dumnezeu este de neconceput. Copilul are încredere în tatăl său, elevul în profesor, bolnavul în medic, iar noi creștinii suntem datori să avem încredere în Tatăl nostru cel ceresc. Psalmistul spune: «Ajutorul meu e la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul» (Psalmul 124, 8). Apostolul Petru ne spune: «Lăsați-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi» (1 Petru 5, 7).

Rugăciune

O, Dumnezeul meu, fă, ca să mă ofer cu toată puterea mea voinței Tale, întemeiată pe dăruire și iubire, neținând seama de îndoielile care îmi strecoară în suflet minciuna și lucruri străine de voința Ta, dar și potrivnice atotputerniciei, înțelepciunii, și iubirii Tale infinite. Fă să cred că nimic din această lume nu se închide în fața Providenței Tale divine, atât în mijlocul ei, cât și în viața fiecărui om care trăiește în ea. Nimic din ceea ce este, puțin sau mult, nu se întâmplă fără ca să nu fie prevăzut, dorit, permis, sau călăuzit întotdeauna de Tine, spre scopurile Tale cele mari, pe care le-ai lăsat să fie pe pământ pentru iubirea Ta față de oameni. Aceasta pentru a crede că Tu permiți aici, pe acest pământ, chiar și timpul stăpânirii ateismului și păgânismului, timpul dureros al dispariției dreptății, al încălcării cu nepăsare din partea noastră a poruncilor Tale Dumnezeiești, al suferinței celor nevinovați, liniștiți, lipsiți de apărare și neajutorați…

Fă să cred că ultima asprime a acestei experiențe înfiorătoare, a triumfului răului, aici pe pământ, va ține numai un timp, și nu totdeauna. Fie, ca să sosească cât mai curând ora Ta, timpul îndurării Tale Divine, al sfintei bucurii, clipele noilor cântări de eliberare, pace și fericire eternă. Amin. (După Papa Pius al XII-lea)

 

* * *

 

Domnul este Tată grijuliu

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Pericopa din această duminică, punându-ne înaintea ochilor relația noastră cu Dumnezeu și cu bogăția, ne amintește că nu putem sluji concomitent lui Dumnezeu și banului.

Cu toții știm că nu suntem stăpânii noștri, fiind creați de Dumnezeu din nimic. Prin urmare, viața noastră se apropie de plinătate, libertate și adevăr, numai în măsura în care este trăită tot mai mult după voia lui Dumnezeu. Ceea ce omul înfăptuiește, trebuie să fie îndreptat, nu atât pentru realizarea sa personală, ci pentru lauda și preamărirea Lui, fapt care coincide cu primirea darului mântuirii.

Atunci când mintea și inima omului se preocupă de realizarea strict profesională, de goana după averi, creștinul scapă din vedere adevărata cale ce trebuie să o străbată spre Împărăția cerurilor, neglijând scopul cel mai important al vieții sale: intrarea în viața veșnică.

Din păcate, în zilele noastre cultura dominantă este cea a “super-marketurilor”: o mulțime de lucruri în mijlocul cărora omul se rătăcește și care – în ciuda faptului că îl atrag pe moment – nu îl satisfac pe deplin. Într-un asemenea climat, dacă omul nu se ghidează după învățătura Bibliei, se va pierde, alergând după ceea ce îi “place”, îi este “comod” și “ușor”, preocupat să facă tot mai mulți bani.

Iubiților! Evanghelia nu ne cere să disprețuim banul, ci să îi cunoaștem rostul: banul trebuie să slujească la realizarea vieții noastre, la dezvoltarea calităților noastre, la înțelegerea cu cei din familie, nu să devină patronul vieții și să ne îndepărteze de toate valorile și de cei dragi.

Omul care a pus banul pe primul loc în viață, nu-L slujește pe Dumnezeu și de aceea, trebuie să priceapă că “soluția”, “realizarea” vieții sale se află nu în adunarea a cât mai multor bogății, ci în credința că Tatăl îl cunoaște, îi vrea binele și dorește să îl conducă la adevăratul său bine, mântuirea sufletului!

Cel care ne spune că nu putem sluji simultan la doi domni, este Dumnezeu. Prin cuvintele Sale, Isus dorește să ne clarifice că atât hrana cât și îmbrăcămintea omului, nu reprezintă adevăratul scop al existenței umane, nefiind lucrurile care îi dau adevăratul sens vieții omului. Prin urmare, cu privire la “hrană” și “îmbrăcăminte”, niciodată omul nu trebuie să se preocupe peste măsură, pentru că alipirea inimii de lucrurile materiale îi cauzează numai dezamăgiri.

Pe de altă parte, afirmația lui Isus ne spune că suntem chemați să alegem pe cine punem pe primul loc în viața noastră: pe Dumnezeu sau banul, pe “mamona”. De această alegere va depinde înțelegerea discursului legat de Providența divină (cfr. Mt. 6, 25-34).

Criticând preocuparea noastră excesivă pentru averi, Isus ne amintește că viața și trupul sunt mult mai valoroase. Este o atenționare care ne privește, dat fiind faptul că preocuparea esențială a părinților constă în a le asigura copiilor confortul material necesar, ignorând aproape în totalitate educația lor religioasă.

Dându-ne exemplul păsărilor cerului, de care Dumnezeu se îngrijește, chiar dacă nu produc, Isus ne atenționează că Tatăl se află la originea întregului univers, la originea vieții fiecăruia, înconjurând pe tot omul cu Providența Sa. Dar atunci când creștinul se gândește numai la latura materială, uită de Domnul și de oferta gratuită a mântuirii Sale.

Invitându-ne la rugăciune, Mântuitorul ne amintește că Tatăl nostru cunoaște lucrurile de care avem nevoie, îngrijindu-se de noi. De aceea ne îndeamnă: “Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea și toate celelalte vi se vor alătura vouă“.

Accentuând ideea că Dumnezeu este un adevărat Tată, care are grijă de fiii Săi, Evanghelia parcă ne-ar spune: “voi v-ați născut (ați venit pe lume) pentru Dumnezeu. Pe El îl interesează în chip deosebit viața voastră, chiar mai mult decât vă preocupă pe voi. Ați fost creați pentru El, pentru fericirea și libertatea adevărată“. Din păcate ,medităm puțin sau chiar deloc, la acest adevăr central, care privește eternitatea existenței noastre.

Fraților! “Stăpâniți pământul!” este porunca pe care Dumnezeu a dat-o omului (cfr. Gen. 1, 28). Este firesc ca omul să se folosească de lucrurile din lume, dar ele trebuie să stea la locul lor, adică să ne slujească și nu să ne pierdem întreaga viață alergând după averi.

Omul spiritual, aflându-se la un nivel superior materiei, nu-și poate închina viața averilor materiale, devenind sluga acestora.

De fiecare dată când bogăția împiedică sau întârzie călătoria noastră către Dumnezeu și către aproapele, înseamnă că pentru noi “mamona” este mai important decât Dumnezeu și decât frații noștri. Păcatul constă în faptul că iubim mai mult creaturile (realizările personale) decât pe Creatorul lor. Isus ne învață că toate lucrurile trebuie să le folosim în vederea “cuceririi” țelului nostru final, Dumnezeu (cfr. Mt. 5, 29-30).

Sensul vieții noastre nu poate fi limitat numai la achiziționarea cu orice preț a bunurilor materiale și a satisfacerii plăcerilor trupești. În Mt. 4, 4 Isus ne-a învățat: “Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura Domnului“.

Trebuie să nu ne lăsăm dominați de lucrurile materiale din două motive: mai întâi, pentru a cunoaște că Tatăl nostru este bun, iubitor și grijuliu cu noi; și, mai apoi, pentru a realiza misiunea principală ,pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, aceea de a căuta – mai înainte de toate – Împărăția și dreptatea Sa.

Isus nu dorește să ne oprească de la munca noastră. De fapt, după ce l-a creat pe om, Dumnezeu l-a pus în grădina Edenului pentru a o cultiva și îngriji (cfr. Gen. 2, 15). Domnul vrea să ne spună cum să trăim bine, pornind de la încrederea totală în El, pentru că a ne necăji pentru insuccesele pământești, este inutil și dăunător, scurtându-ne viața: “Oare, ce-i rămâne omului din toată munca lui și din grija inimii lui cu care s-a trudit sub soare? Toate zilele lui nu sunt decât suferință și îndeletnicirea lui nu-i decât necaz; nici chiar noaptea nu are odihnă inima lui. Și aceasta este deșertăciune!” (cfr. Ecclesiatul 2, 22-23).

Pentru noi, oamenii din mileniul trei, foarte ocupați și plini de griji, de nenumărate nevoi dar și de frici sau stres, complicarea vieții este o constantă. Isus ne spune: “Ajunge zilei necazul ei” sau “Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor alătura vouă“. Prin urmare, creștinul trebuie să se încreadă în Providența lui Dumnezeu, care știe de ce avem nevoie cel mai mult. Acest fapt nu înseamnă să ne predăm înaintea problemelor, ci să cerem ajutorul lui Dumnezeu, fiind încrezători în grija Lui față de noi.

Cei care se încred în Isus, împărtășesc cu El experiența gratuității Tatălui. Faptul că ne simțim fii iubiți și, prin urmare frați, trebuie să schimbe radical comportamentul și relaționarea dintre noi, în vederea construirii unei comunități bazate pe valorile frăției.

A cerceta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Sa, înseamnă a încerca să faci voia Domnului și a-i permite să fie Stăpânul inimii noastre. Căutarea lui Dumnezeu cauzează în mod concret o conviețuire fraternă, bazată pe slujire și dreptate; o societate în care oamenii trăiesc ca și frații și nimănui nu îi lipsește cele necesare.

În această lume plină de săraci, numai solidaritatea va putea face ca nevoiașii – frații noștri în Cristos – să nu moară de foame. În această conviețuire frățească, fiecare persoană se simte responsabilă față de cei din jur. Acest lucru se întâmplă numai dacă îl acceptăm pe Dumnezeu, ca să fie Tatăl nostru și pe toți oamenii… să fie frații noștri. Amin.