Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci)
Evanghelia: Marcu 8,34-38;9,1
Apostolul: Evrei 4,14-16;5,1-6

Marcu 8,34-38;9,1

Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind întru putere.

 

Autori

pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Jacques Sylvestre, O.P.
pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Anton Dancă
pr. Ilie Cleopa
pr. Anton Dancă
pr. Vasile Florea
pr. Tertulian Langa
pr. Ernest Munachi Ezeogu
IPS Andrei Rymarenko
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Eduard Patrașcu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Cristinel Farcaș
pr. Anton Dancă
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Iștoc
pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Petru Tamaș
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Daniel Iacobuț
pr. Mihai Tegzeș
FSC
Diverși alți autori
pr. Șerban Tarciziu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Diverși alți autori
FSC
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Claudiu Dumea
pr. Pietro Righetto
pr. Olimpiu Todorean
PF Daniel Ciobotea
pr. Șerban Tarciziu

 

* * *

 

Marele semn plus al lui Dumnezeu

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

A treia duminică din Postul Mare este dedicată adorării Sfintei Cruci. În timpul Liturghiei crucea este dusă de la altar și așezată în mijlocul adunării, pentru ca să putem aduce un omagiu simbolului mântuirii noastre. Când preotul se închină în fața crucii, el se închină nu lemnului sau metalului ci lui Cristos și marii Lui iubiri, pe care crucea doar o simbolizează. Florile frumoase din jurul crucii semnifică mireasma, dulceața și frumusețea pe care ea le-a adus vieții.

 

Semnul plus al lui Dumnezeu.

Astăzi vom vorbi pe scurt despre semnificația pe care crucea o poate avea în viețile noastre. O fetiță a ajuns la școală să studieze misterele matematicii. Era profund impresionată de semnul împărțirii, înmulțirii, scăderii și adunării. În duminica după ce învățase despre semnul plus, a observat crucea din spatele altarului, pe care și până atunci o văzuse de multe ori. Acum însă era profund impresionată și i-a șoptit tatălui ei: “Tăticule! Ce caută semnul plus în spatele altarului?” Întrebarea fetiței este una naturală, dar mai profundă decât pare la prima vedere, pentru că crucea este cu adevărat marele semn plus al lui Dumnezeu.

 

Plusul puterii lui Dumnezeu.

Crucea înseamnă că omul nu trebuie să se bazeze doar pe propriile sale resurse. El poate avea marele plus al puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus o imensă putere în natură. Într-un pahar de apă este suficientă energie pentru a propulsa un vapor peste Oceanul Atlantic. Dumnezeu, care a pus atâta putere în natură, va refuza oare copiilor Săi cererea lor de putere atunci când sunt slabi? Dacă Isus ne-a învățat ceva despre Dumnezeu, acel lucru este că El este un Dumnezeu care dă putere celor slabi. Slăbiciunea omului plus tăria lui Dumnezeu dau capacitatea de a depăși orice obstacol pe care viața ni-l pune înainte.

 

Plusul iertării lui Dumnezeu.

Omului care este împovărat de sentimentul de vină, de sentimentul că nu poate fi niciodată iertat, că nu va mai putea niciodată să îl privească direct în față pe Dumnezeu sau pe vreun semen, acestui om Crucea îi aduce marele plus al iertării lui Dumnezeu. “Tată, iartă-le că nu știu ce fac”, s-a rugat Isus de pe Cruce. Iar Sf. Pavel scrie: “Dumnezeu Își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Cristos a murit când noi eram încă păcătoși” (Romani 5,8). Dacă cel mai dificil este să ne iertăm pe noi înșine, atunci faptul că Dumnezeu ne-a iertat și ne-a acceptat ne va ajuta să ne iertăm. Dacă El ne acceptă, putem învăța să ne acceptăm pe noi înșine. Omul păcătos plus marea milostivire a lui Dumnezeu dau mântuire, deplinătate, pace cu Dumnezeu și cu sine însuși.

 

Plusul vieții noi.

Plus putere. Plus iertare. În al treilea rând, plus viața nouă. Adăugarea lui Cristos la viața omului nu este o “simplă adăugare”, așa cum ai adăuga un măr lângă alt măr și ai obține două mere. Este mai degrabă ca adăugarea oxigenului la hidrogen, rezultând o substanță cu totul nouă – apa. După cum spunea Sf. Pavel, “dacă este cineva în Cristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi” (2Corinteni 5,17). Cel ce este “în Cristos” are un nou centru de viață. Omul plus Cristos egal o nouă viață, noi sensuri, noi scopuri, noi valori, o persoană total nouă.

 

Plusul vieții eterne.

Plus putere. Plus iertare. Plus viața nouă. În al patrulea rând, plus viața eternă. Cel mai mare semn minus în viață, înainte de Cristos, era moartea. Cristos a luat acel semn minus și a pus peste el învierea Sa, transformându-l într-un mare semn plus al vieții: “Cristos a înviat din morți, fiind începătură (a învierii) celor adormiți. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om și învierea morților. Căci, precum în Adam toți mor, așa și în Cristos toți vor învia” (1Corinteni 15,20-22). “Și Isus i-a zis: Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11,25). Omul pe moarte plus Cristos egal viață veșnică într-un loc unde “cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (1Corinteni 2,9).

 

Plusul iubirii lui Dumnezeu.

Plus putere. Plus iertare. Plus viața nouă. Plus viața eternă. În al cincilea rând, plus iubirea lui Dumnezeu. Crucea este un semn și un simbol foarte elocvent. Este o garanție a faptului că Dumnezeu va merge până la extrem pentru noi; El nu se va spăla niciodată pe mâini de noi, nici nu ne va lăsa să pierim. Crucea vorbește: iată cât de mult iubește Dumnezeu. Îi pasă atât de mult încât își dă propriul Fiu să moară pentru păcatele noastre. Crucea ne spune din nou: nu există iubire mai mare decât aceasta. Ne vorbește despre iubirea fără limite a lui Dumnezeu, care nu a încetat să iubească nici când a fost răstignit. Ștergeți Crucea din viețile noastre și rămânem fără nici o asigurare că omul valorează ceva. Ștergeți Crucea din inima universului și acesta va rămâne rece și închis. Dar alături de Cruce putem cânta cu Sf. Pavel: “Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? [...] Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Cristos Isus, Domnul nostru” (Romani 8,35-39).

 

Plusul victoriei finale.

Plus putere. Plus iertare. Plus viața nouă. Plus viața eternă. Plus iubirea lui Dumnezeu. În al șaselea rând, omul plus Cristos egal promisiunea victoriei finale. Sf. Pavel le scrie Colosenilor că pe cruce Isus a dezbrăcat de putere “începătoriile și stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce” (Coloseni 2,15). În credința noastră răsăriteană, Crucea nu este niciodată văzută separat de Înviere. Credința creștină vede în Crucea lui Cristos o luptă pe viață și pe moarte cu răul, Învierea fiind înfrângerea finală a acestuia. Omul plus Cristos egal victoria finală. “Să dăm mulțumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Isus Cristos!” (1Corinteni 15,57).

 

Oamenii “plus”.

Există două feluri de oameni – oamenii plus și oamenii minus. Aceia al căror simbol este semnul minus nu adaugă niciodată fericire cuiva. Mai degrabă o iau. Când pleacă din compania ta, te simți mai sărac în credință, mai sărac în iubire, mai sărac în speranță. Mulțumim lui Dumnezeu însă că mai există un grup – poporul lui Dumnezeu -, oamenii Crucii, cei care trăiesc credința în Fiul lui Dumnezeu: oamenii plus. Biblia îi numește “sarea pământului”, “lumina lumii” și “mireasma lui Cristos”. Ei adaugă vieții: curaj, credință, iubire, speranță, pace, bucurie.

 

Astăzi, în sărbătoarea adorării Sfintei Cruci, privind la marele semn plus al lui Dumnezeu, frumos împodobit cu flori, să ne amintim că: 1. Omul nu trebuie să fie singur în problemele și necazurile lui. El poate avea marele plus al prezenței lui Dumnezeu, al iubirii și grijii Sale. 2. Omul păcătos plus Dumnezeu egal iertare. 3. Omul confuz plus Cristos egal nou scop, nou sens, o persoană total nouă. 4. Omul copleșit de vină plus Cristos egal “pacea lui Dumnezeu care depășește întreaga rațiune”. 5. Omul pe moarte plus credința în Cristos egal viața eternă cu Dumnezeu în ceruri. 6. Omul slab plus Cristos egal putere. “Toate le pot întru Cristos, Cel care mă întărește” (Filipeni 4,13). 7. Omul disperat plus Cristos egal speranță, o speranță ce spune: “Nu trebuie să rămâi în starea în care ești. Tu, așa cum ești, plus puterea răscumpărătoare a lui Dumnezeu, egal persoana care dorești să fii, persoana despre care Dumnezeu poate să spună într-o zi: Acesta este preaiubitul Meu fiu sau preaiubita Mea fiică, în care am binevoit.”

 

Rugăciune.

Doamne, venind astăzi să ne închinăm Crucii Tale, venim să ne închinăm nu lemnului sau metalului ci simbolului cele mai mari victorii a omenirii cunoscută vreodată – victoria Ta asupra păcatului și a morții; o victorie ai cărei părtași devenim cu toții prin Botez și prin credință; o victorie care a schimbat marele semn minus al vieții în semnul plus, o victorie ce îl face pe fiecare creștin un om plus în lume, ce adaugă lumină acolo unde este întuneric, iubire unde este ură, speranță unde este disperare, un pahar de apă unde este sete, o bucată de pâine unde este foame. Amin.

 

* * *

 

Lepădarea de sine și purtarea crucii

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Cel ce vrea să vină după Mine, să se lepede de sine,
să-și ia crucea și să Mă urmeze.”
(Marcu VIII, 34)

Această duminică, a treia din Postul Sfintelor Paști, numită și Duminica cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, Biserica o dedică în mod deosebit venerării Sfintei Cruci a Mântuitorului. De aceea, azi, în toate bisericile, crucea este așezată cu solemnitate în naia bărbaților spre a fi venerată de credincioși, iar pericopa evanghelică ce se citește azi ne îndeamnă, prin cuvintele citate la început, să-L urmăm pe Domnul nostru Isus Cristos prin lepădarea de noi înșine și prin purtarea propriei noastre cruci.

Dar, s-ar întreba cineva, pentru ce este necesară lepădarea de noi înșine și în ce constă ? Și apoi, de ce este necesară purtarea Crucii pentru a-L urma pe Cristos ?

1. Știm că, în ultima analiză, scopul nostru apropiat și ultim, precum și întreaga noastră desăvârșire, constau în a ne uni cu Dumnezeu prin iubirea de Dumnezeu și de aproapele. Iar această iubire nu este altceva decât împlinirea voinței lui Dumnezeu manifestată în poruncile Sale și ale Bisericii Sale, precum și în încercările care, cu permisiunea Providenței, se abat asupra noastră. Or, ceea ce ne împiedică să-L iubim pe Dumnezeu, adică să ne supunem voinței Sale, sunt pornirile dezordonate ale firii noastre, stricată în urma păcatului ancestral. Acea întreită poftă: a trupului, a ochilor și trufia vieții, cu care avem de luptat din clipa trezirii rațiunii până la ultima suflare, este arma de care se servește lumea și Satana ca să ne abată din calea spre Dumnezeu.

Atât simțurile externe: văzul, mirosul, auzul, gustul; cât și cele interne: iamginația și memoria, precum și afectivitatea noastră sunt din fire înclinate spre rău și caută să câștige de partea lor și spiritul omului, adică mintea și voința lui. De aceea, creștinul – și nu numai creștinul, ci orice om onest, adică acela care vrea să urmeze cu sinceritate calea indicată de lumina rațiunii sănătoase – trebuie să vegheze necontenit spre a le disciplina și stăpâni, menținându-le în marginile legii morale. Or, tocmai în aceasta constă lepădarea de sine, sau, cum se mai numește, renunțarea, mortificarea.

Fără îndoială, plăcerea în sine, care însoțește funcțiunea unui simț ori instinct, nu e un rău, dimpotrivă e un bine câtă vreme prin ea se urmărește scopul pentru care a lăsat-o Creatorul și, deci, câtă vreme e subordonată acestui scop. Or, scopul plăcerii este împlinirea cu o mai mare ușurință a datoriei. De pildă: plăcerea ce o află omul în mâncare și chiar și în muncă este dată ca să-i ușureze truda ce trebuie s-o depună spre a-și agonisi cele necesare pentru hrană. În lipsa plăcerii, omul nu ar fi stimulat nici să-și refacă forțele prin mâncare, nici să muncească pentru întreținerea vieții și sănătății. Tot astfel, dacă actul prin care se perpetuează viața, Dumnezeu nu l-ar fi înzestrat cu o plăcere care să compenseze sacrificiile ce le cer nașterea și creșterea copilului, specia umană ar fi amenințată cu dispariția. Or, dacă, în primul caz, omul și-ar face din plăcere un scop, adică ar mânca și ar bea numai pentru plăcerea ce o simte în aceste acte – dându-se exceselor contra firii, asemenea Romanilor în epoca decadenței -, el și-ar ruina sănătatea, și-ar neglija îndatoririle, și-ar scurta viața. El ar comite astfel o răvășire a ordinii firii, făcând din mijloc scop și înlăturând adevăratul scop. La fel s-ar întâmpla și în al doile caz: dacă s-ar urmări exclusiv satisfacția simțurilor, eliminându-se, indiferent prin ce mijloace, scopul căsătoriei, care este procrearea.

Or, lepădarea de sine, mortificarea, constă tocmai în a menține plăcerea în ordinea firească, abținându-se de la excesele contrare acestei ordini, iar, ca un leac preventiv contra abuzului, asceza creștină recomandă înfrânarea chiar și de la unele plăceri permise, asigurând astfel dominația voinței asupra senzualității.

Spre a deprinde mai ușor și cu mai mult zel lepădarea de noi înșine, vom ține treaz în conștiință adevărul că, fiind încorporați în Cristos, prin Botez, noi am devenit mădularele Lui și templul viu al Spiritului Sfânt, templu pe care trebuie să-l păstrăm nepângărit. “Dar nu știți – ne avertizează Sfântul Pavel – că trupurile voastre sunt mădularele lui Cristos ?” (I Corinteni VI,15). “Oare nu știți că trupurile voastre sunt biserica Spiritului Sfânt care locuiește în voi (…) ?” (VI, 19).

Mortificarea, lepădarea de sine este deci lupta contra înclinațiilor rele pentru ca, supunându-le legii lui Dumnezeu reflectată în conștiința noastră, să-L slujim pe El cu trupul și cu sufletul, cu ființa noastră întreagă. Reiese deci că ea nu este un scop în sine, ci doar un mijloc. Nu ne mortificăm, nu ne despuiem de dragul de a ne chinui, ci spre a trăi conform cu menirea noastră de oameni și creștini; ne despuiem de legăturile ce ne încătușează și ne sărăcesc viața, spre a ne elibera, a crește și a îmbogăți noua ființă, spirituală, sădită de Cristos în noi prin Botez. Renunțăm la omul cel vechi ca să ne îmbrăcăm în Cristos, să ne unim cu Dumnezeu prin iubire.

După cum pomul se curăță de ramurile sterpe pentru ca seva să se canalizeze mai sporită înspre ramurile aducătoare de rod, și după cum apele de munte sunt colectate și zăgăzuite în lacurile de acumulare pentru ca, de acolo, prin canale îndiguite, să fie transformate în căderi de apă ce pun în mișcare uriașele turbine, generatoare de curent electric, ale unei hidrocentrale, tot astfel, uriașele energii ale ființei noastre, prin mortificare, sunt colectate, îndiguite și dirijate spre a înfăptui, sub controlul permanent al minții luminate de credință, opera măreață de purificare, de desăvârșire, de unire cu Dumnezeu. Iată de ce mortificarea, renunțarea, acest cuvânt atât de odios celor necredincioși și ignoranți, departe de a fi o mutilare, o frustrare, o sărăcire a ființei noastre – considerată fie și numai pe plan uman -, este o împlinire, o realizare plenară, o înnobilare și eliberare a ei din sclavia instinctelor. Este adevărata trăire demnă de om. De aceea, Sfântul Pavel remarcă: “De veți trăi după trup, veți muri, însă dacă veți omorî cu spiritul faptele trupului vostru, veți trăi” (Romani VIII, 17).

2. Dar lepădarea de noi înșine, dezbrăcarea de omul cel vechi din noi nu este decât jumătate din lucrul pe care îl cere Mântuitorul de la noi. Spre a ne face asemenea Lui, El ne pretinde ca, după ce am renunțat la noi înșine, să ne luăm crucea și să pășim pe urmele Lui. Ba putem spune că numai atunci am ajuns la adevărata despuiere de sine și îmbrăcare în Cristos, când am îmbrățișat crucea și am pornit pe urma lui Isus spre Golgotha.

Și care este crucea noastră, pentru ce și cum trebuie s-o purtăm ?

Crucea noastră suntem, mai întâi, noi înșine, cu defectele noastre fizice și morale care ne pricinuiesc suferințe și umiliri în relațiile cu semenii: o infirmitate corporală ori spirituală, ignoranță, fire pornită spre mânie, spre judecăți pripite, o boală cronică ce ne pune zilnic la grea încercare. Cruce poate fi un eșec ce ne face să suferim o viață întreagă. Cruce este trăirea în comun cu firi diametral opuse ce ne cer o continuă îngăduință și stăpânire de sine. Cruce este nedreapta apreciere, răstălmăcirea celor mai curate intenții și denigrările venite din partea acelora cărora nu le-am făcut nici un rău. Cruce este sărăcia cu toate neajunsurile ei. Cruce sunt intemperiile, calamitățile, cu un cuvânt tot ce Pronia, în insondabila ei înțelepciune, permite să se abată asupra noastră.

Și pentru ce tot acest cortegiu de suferințe? Pentru un întreit scop: ispășirea, păstrarea purității sufletești și creșterea în sfințenie, în asemănarea cu Cristos, modelul nostru.

Cine dintre noi ar putea spune că nu are nimic de ispășit ? Om sfânt, în sensul riguros al cuvântului, nu există, căci însăși Sfânta Scriptură afirmă că “și dreptul de șapte ori în zi va cădea, și iar se va ridica”, iar Sfântul Ioan Evanghelistul ne avertizează: “De vom zice că păcat nu avem, pe noi înșine ne înșelăm și adevărul nu este în noi” (I Ioan I, 8). Or, există vreun mijloc mai eficient de a plăti lui Dumnezeu datoria păcatelor, decât acela de a accepta zilnic crucea trimisă de El ? Iată de ce însuși Charles Baudelaire exclama: “Binecuvântat fii, Doamne, care ne-ai dat suferința ca un leac divin pentru necurăția noastră.” (Cf. Courtois, Gaston, Quand on soufre (…), p. 19, în românește de Pr. Gh. Neamțiu).

Dar suferința ne este necesară nu numai pentru ispășire, pentru redobândirea purității, ci și pentru păstrarea ei, adică pentru a ne feri de păcate. Acela căruia toate i-ar merge din plin, ușor și-ar uita de scopul său suprem, de Dumnezeu. Durerea îl trezește pe om din iluzia că pământul e totul și îi ridică ochii spre adevărata patrie. Ca să vedem stelele e necesar ca întunericul nopții să învăluie pământul; ca să-L zărim pe Dumnezeu, trebuie să fim învăluiți în zăbranicul negru al suferinței. “Am plâns și am crezut”, spunea marele Chateaubriand.

Dar crucea nu numai ne păstrează curați, ci, prin focul ei incandescent, ne transfigurează sufletul, imprimându-i asemănarea cu Cristos, Omul durerilor, și unindu-l cu El în mod intim, precum două bucăți de metal se contopesc prin sudare, după ce și-au lepădat zgura în foc. De altfel, ca mădulare ale Trupului Tainic al lui Cristos, nu ne putem împărtăși cu slava Sa fără să ne împărtășim mai întâi de Crucea Sa. Sub un cap încoronat cu spini – zice Sfântul Bernard – e o rușine ca noi să fim niște mădulare delicate ce se tem de cele mai mici suferințe.

Cum să ne purtăm crucea? Cu acea răbdare și deplină conformare voinței Părintelui ceresc arătată de Isus începând din Ghetsimani până pe Golgotha. Acel “Fie voia Ta” să ne pătrundă și să ne stăpânească plânsul și gemetele. A spune că nu am meritat încercarea, a deveni nerăbdători, a pune vina pe oameni și evenimente înseamnă a uita că, în toate și prin toate acestea, iubirea milostivă a lui Dumnezeu vrea să ne dezlipească de lume și de noi înșine, spre a ne alipi de El. Așadar, să nu murmurăm, ci să îmbrățișăm crucea, ca pe unealta sfințirii noastre și să urcăm cu ea pe urmele lui Isus, acceptând finalul cu sentimentele de căință ale lui Dismas, tâlharul convertit. Primind, ca și el, moartea ca o dreaptă pedeapsă pentru păcate (Luca XXIII, 41), în clipa supremă vom auzi și noi sentința mângâietoare a lui Isus: “Astăzi vei fi cu mine în rai.” Amin.

 

* * *

 

Despre valoarea sufletului omenesc

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

…Ce va folosi omul de va dobîndi lumea toată și își va pierde sufletul său? Sau ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său? (Marcu 8, 36-37)

Iubiți credincioși,

În predica Sfintei Evanghelii de astăzi vom vorbi, pe cît ne va lumina Preabunul Dumnezeu, despre cinstea omului și despre valoarea sufletului omenesc. Iată ce spune Mîntuitorul: Ce va folosi omul de ar dobîndi toată lumea, dar își va pierde sufletul său? (Marcu 8, 36). Apoi zice: Ce va da omul, în schimb, pentru sufletul său (Marcu 8, 37). Auziți, frații mei, cît de mare și nemăsurată valoare are sufletul nostru și la cîtă cinste și prețuire l-a ridicat Însuși Mîntuitorul nostru Iisus Hristos? Și dacă este așa, cine va putea vreodată a se împotrivi acestui adevăr?

Sfînta Scriptură are obicei de multe ori să numească pe om “suflet”. Iată ce spune la Facere: Iar sufletele care au intrat cu Iacob în Egipt și care au ieșit din coapsele lui, au fost de toate șaizeci și șase de suflete, afară de femeile feciorilor săi (Facere 46, 26). Iată că Sfînta Scriptură îl numește pe om “suflet”. Și de ce îl numește Sfînta Scriptură pe om “suflet”? Răspunsul este acesta: pentru valoarea cea mare ce o are sufletul față de trup. Dar poate cineva să-i spună sufletului om? Nu, omul se poate numi suflet, dar sufletul nu se poate numi om. Pentru că sufletul are fire nevăzută, iar trupul are fire văzută și simțită, și numai cînd acestea se unesc într-un singur ipostas atunci se cheamă om. Dar nici sufletul nu se cheamă om fără trup, nici trupul nu se zice fără suflet. Căci omul este un ipostas unit din două firi, suflet și trup.

Ce este omul? Omul este un sîmbure și un centru al întregii lumi pe care a zidit-o Dumnezeu în cer și pe pămînt. Omul este ființă care ține legătura cu cele patru feluri de lumi pe care le-a făcut Dumnezeu în Univers. El comunică cu întreaga creație însuflețită: cu regnul mineral, cu lumea vegetală, cu lumea animalelor și cu lumea nevăzută a îngerilor, adică cu lumea cea gînditoare. Deci omul este un centru al lumii văzute și al celei nevăzute, de aceea Sfînta și dumnezeiasca Scriptură îl numește pe om “mare” (Isus Sirah 3, 18). Și în alt loc zice: Mare este omul și cinstit bărbatul milostiv.

Dar de ce îl numește mare? Pentru că în om se reunesc toate lumile create de Dumnezeu și pentru că, peste toate acestea, el este chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Facere 1, 26). Pentru că omul unește în sine cele patru lumi în mic, omul se numește “microcosmos”, adică lume mică. După Sfîntul Grigorie Teologul și după alți Sfinți Părinți ai Bisericii lui Hristos omul se cheamă și macrocosmos, fiindcă este mai mare decît toate creaturile văzute. Omul este o lume mare în cea mică, deoarece el unește în sine nu numai lumea cea văzută și simțită ci și pe cea nevăzută a îngerilor și, pe deasupra tuturor, el este singura creație făcută după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu (Facere 1, 26-27).

Să vedem în ce fel omul se împărtășește de însușirile îngerești. Îngerii se tîlcuiesc slugi ale lui Dumnezeu, după cum este scris: Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc (Psalmi 103, 5). Îngerii sînt cei ce ne ajută în necazuri, în scîrbe și în ispite. Ei se bucură neîncetat de cei ce cresc în virtute și se mîhnesc de cei ce cad în păcate și le ajută să se ridice din nou prin pocăință. Îngerii slujesc la mîntuirea sufletelor omenești și niciodată nu ne părăsesc, pînă la ieșirea noastră din viața aceasta. Îngerii alcătuiesc ceata cea mai aproape de noi, lor li s-a dat spre pază pămîntul și slujesc mai aproape de noi la mîntuirea sufletelor oamenilor. De aceea Sfîntul Apostol Pavel a zis: Îngerii oare nu sînt toți duhuri slujitoare, trimiși spre slujbă, pentru cei ce vor fi moștenitorii mîntuirii? (Evrei 1, 14).

Sufletul omului are și el de la Dumnezeu o lucrare asemănă-toare cu a îngerilor. El are credință și dragoste de Dumnezeu și Îi slujește cu frică și cutremur. Sufletul omului are și el putere de a sluji, de a ajuta pe frații săi, de a-i mîngîia în necazuri, de a-i întări cu cuvîntul și de a veni întotdeauna spre ajutorul lor. Pentru aceasta omul este un fel de înger amestecat din două firi, cum îl numește Sfîntul Ioan Damaschin (Dogmatica, cap. 12, București, 1938).

Sfîntul Grigorie de Nyssa, marele filosof duhovnicesc, spune și el că “omul este frate cu îngerul după puterea sa cuvîntătoare. Ce este mintea omului, aceea este și îngerul cu trup” (Sf. Grigorie de Nyssa, Comentar la viața lui Moise, p. 813). Căci trebuie să știm că numai Dumnezeu este cu desăvîrșire netrupesc, că toți îngerii au trupurile lor. Dar trupurile lor sînt preasubțiri, din foc ceresc și sînt numiți în scrierile bisericești “netrupești”.

Sufletul nostru nu este străin nici de lucrarea arhanghelilor. El are memorie dată de Dumnezeu, ține minte toate, iar mintea lui, dacă este luminată de Preasfîntul Duh, împărtășește și binevestește Evanghelia în care este cuvîntul lui Dumnezeu și toate învățăturile mîntuitoare de suflet.

Omul, asemenea începătoriilor, stăpînește orașe, țări și ținu-turi, dă legi și conduce suflete după cum a zis Dumnezeu: Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pămîntul și-l stăpîniți (Facere 1, 28).

Imitînd ceata îngerilor care stăpînesc în văzduh pe diavoli, sufletul omului curat și luminat de darul lui Dumnezeu stăpînește și el pe diavoli, îi arde cu rugăciunea și smerenia. Sufletul curat nu vrea să facă voia lor și, mai ales, nu se lasă biruit de patimile trupului și ale sufletului pentru că are în el pe Tatăl, și pe Fiul și pe Duhul Sfînt (Matei 10, 8; Marcu 3, 15; Luca 9, 1).

Omul, asemenea stăpîniilor, are de la Dumnezeu darul de a face puteri și minuni mari și în loc de a ocîrmui vînturile și schimbările vremurilor el stăpînește mădularele trupului său, ocîrmuiește virtuțile, alungă furtuna gîndurilor și patimile sufletului, punîndu-le pe toate în rînduială spre slujba și slava lui Dumnezeu.

Și cu ceata domniilor se aseamănă foarte mult sufletul omului. Căci prin darul lui Dumnezeu ajunge să domnească peste simțuri, și peste patimile trupului și ale sufletului său.

Sufletul omului are încă de la Dumnezeu darul pe care îl au sfintele tronuri, putînd și el într-o măsură să primească și să odihnească pe Preasfînta Treime în mintea și în inima sa, prin curățirea de patimi, prin iubire și smerenie.

Omul se împărtășește puțin și de lucrarea heruvimilor, după măsura darului lui Dumnezeu, prin care poate fi înțelept și veghetor asupra patimilor, cu mintea și inima pline de cunoștință dumnezeiască, putînd și el să reverse înțelepciune duhovnicească prin propovăduirea cuvîntului lui Dumnezeu spre mîntuirea a mii de suflete iubitoare de Hristos.

Dar sufletul omenesc, imitînd pe serafimi, cînd ajunge desăvîrșit, se umple de căldură și văpaie dumnezeiască și are atîta dragoste arzătoare față de Preabunul Dumnezeu încît, pe drept cuvînt, este “un serafim în trup, un serafim pămîntesc”.

Omul este mai mic decît îngerii cu cunoștința, iar cu darul, cunoaște mai puține taine dumnezeiești decît aceștia. Așa trebuie să înțelegem cuvintele Mîntuitorului despre Sfîntul Ioan Botezătorul, care zice: Între cei născuți din femei, nimeni nu s-a ridicat mai mare ca Ioan, dar cel mai mic întru Împărăția Cerurilor este mai mare decît el (Matei 11, 11; Luca 7, 28). Dar pentru că din toată zidirea, numai omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul este mai mare decît îngerii. Sufletul omului întrece pe îngeri prin trei însușiri, după Sfîntul Vasile cel Mare și anume: prin minte, prin cuvînt și prin voie de sine stăpînitoare, adică liberă. Căci prin minte sufletul omului se aseamănă mai ales cu Tatăl și cu Fiul, iar prin voia sa liberă, de sine stăpînitoare, care este rădăcina tuturor bunătăților, sufletul se aseamănă Sfîntului Duh. Astfel omul este icoana Preasfintei Treimi prin aceste trei însușiri.

Iubiți credincioși,

Vedeți cît de mare este valoarea sufletului omenesc? Vedeți pînă la ce cinste și strălucire se ridică? Și aceastea pentru că omul este regele creației, singura ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea zice Mîntuitorul în Sfînta Evanghelie de astăzi: Ce va folosi omul de ar dobîndi toată lumea dacă își va pierde sufletul său? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? (Marcu 8, 35-37). Tocmai de aceea ne amintește Biserica cuvintele Mîntuitorului care zice să avem grijă de mîntuirea noastră, mai ales acum în Postul Mare, cînd tot creștinul binecredincios își caută de suflet. De aceea S-a întrupat și a pătimit pentru oameni Fiul lui Dumnezeu, ca să scoată sufletele noastre, atît de prețioase, din robia patimilor și din adîncul iadului, unde erau aruncate de diavolii cei ucigași.

Iată pentru ce s-a pus această Evanghelie la mijlocul marelui Post, ca să avem timp pînă la Sfintele Paști, să ne pocăim, să ne spovedim, să ne împăcăm cu Dumnezeu și cu oamenii și să primim cu vrednicie Sfînta Împărtășanie care este cel mai mare dar pe care ni-l dăruiește Mîntuitorul pe pămînt. Să luăm deci aminte cum trăim, cum ne îndreptăm viața, ce am făcut pînă acum pentru sufletul nostru și ce trebuie să mai facem pe viitor ca să dobîndim mîntuirea noastră și să scăpăm de osîndă.

Să luăm aminte că tocmai de aceea ne luptă atît de mult diavolul prin slugile lui, ca să ne răpească ce avem mai scump de la Dumnezeu. Nu averea, nu cinstea, nu prietenii, nu trupul, nu viața aceasta pămîntească, ci sufletul pe care ni l-a dat Dumnezeu, care este mai scump decît toate mărgăritarele lumii. Pentru el suferim atîtea ispite în trup; pentru el ne luptăm o viață cu diavolii, cu slăbiciunile firii, cu oamenii răi și cu patimile ucigașe de suflet care ne atacă din toate părțile.

După ce am văzut ce este sufletul și cît de mare este valoarea lui, să vedem acum cum trebuie să ne păstrăm curat de păcate sufletul nostru; sau dacă sîntem stăpîniți de patimi, care formează cancerul sufletului, cum am putea să ne izbăvim de robia lor și de veșnica osîndă.

Sufletul pruncului după botez este curat ca un înger. De aceea pruncul care moare îndată după botez, fiind fără păcate este sigur mîntuit și numărat în ceata sfinților. Pentru aceea și Mîntuitorul a luat un prunc în sfintele Sale brațe, zicînd: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este Împărăția lui Dumnezeu (Marcu 10, 14). Copilul botezat este deci, prototipul îngerului, al sufletului, al omului desăvîrșit, nestăpînit de nici un păcat, de nici un gînd necurat. Iată, pe pămînt, copilul este cea mai potrivită icoană a sfințeniei, a sufletului mîntuit.

Cum ne putem curăți sufletul, conștiința, inima și trupul de păcatele ce ne apasă? Cel dintîi lucru ce trebuie să-l facem în posturi este spovedania cu căință și lacrimi și Sfînta Împărtășanie. Apoi este sfînta rugăciune. Ne trebuie mai multă rugăciune, frații mei, mai multă evlavie și răbdare la rugăciune, prezență regulată la biserică. Citiți apoi zilnic psaltirea, o catismă sau două, că psalmii și din inimă de piatră scot lacrimi, zice Sfîntul Vasile cel Mare. Mai citiți seara sau dimineața un acatist, paraclisul Maicii Domnului, rugăciunile zilnice din cartea de rugăciuni și adăugați metanii și închinăciuni cu rugăciunea lui Hristos, după putere.

A treia faptă bună care ajută mult rugăciunea este postul. Mare este puterea rugăciunii unită cu postul. Amîndouă fac adevărate minuni; înălbesc sufletul înnegrit de păcate și de gînduri rele. Fiecare să postească după putere, numai să postească. Adică să mănînce de post, iar miercurea și vinerea să țină post măcar negru pînă la amiază.

Altă mare faptă bună care ajută mult la mîntuirea sufletului este milostenia. Miluiți cît puteți, ajutați cu dragoste și inimă bună pe orice om care vă cere.

Mare putere are milostenia sufletească. Îndemnați-vă unii pe alții la biserică, la rugăciune, la spovedanie, la pocăință. Cercetați pe cei bolnavi, ajutați pe cei întristați cu cuvinte de mîngîiere, cu cărți sfinte de citit și citiți, mai ales, în Noul Testament. Iar cununa bunătăților este dragostea creștină. Iubiți duhovnicește pe toți, cereți iertare de la toți și bucurați-vă în Hristos, că Dumnezeu este dragoste. Iată cea mai bună cale de curățenie și de mîntuire a sufletelor noastre.

Iubiți credincioși,

Au trecut trei săptămîni din Sfîntul și Marele Post al Paștelui. În acest timp unii creștini s-au rugat mai mult, au venit la biserică, au postit, s-au împăcat cu oameni și cu Dumnezeu, s-au spovedit și împărtășit. Aceștia s-au îngrijit cum trebuie de sufletele lor. Dar mulți încă n-au venit, deși Hristos îi cheamă și îi așteaptă.

Astăzi, în Duminica a treia din Postul Mare, numită “a Sfintei Cruci”, după cum vedeți, se scoate cu mare evlavie în mijlocul bisericii Sfînta Cruce. De ce se scoate Crucea la jumătatea postului în biserică pentru închinare, unde stă o săptămînă? Se scoate pentru a ne întări și a ne îmbărbăta în nevoința postului, ca să-l putem parcurge cu folos pînă la capăt. Căci privind la Sfînta Cruce și cugetînd la patimile Domnului uităm de necazurile vieții și primim putere pe calea mîntuirii.

Frații mei, este puterea Crucii lui Hristos în lume! Crucea ne-a adus mîntuirea și împăcarea cu Dumnezeu. Crucea a sfărîmat prin Înviere porțile iadului. Crucea ne-a deschis raiul și a biruit moartea. Crucea zdrobește pe diavoli și-i alungă dintre noi. Crucea este scară de mîntuire a lumii care ne urcă la cer. Să urcăm la Dumnezeu pe scara Crucii. Să ne împăcăm și să ne iubim prin jertfa Sfintei Cruci. Să ne silim a ne duce fiecare crucea noastră cu smerenie, cu răbdare și cu nădejdea mîntuirii. Să nu deznădăjduim în boli, în suferințe și în mulțimea necazurilor vieții. Să ne gîndim că toți părinții, înaintașii și sfinții noștri au suferit și și-au dus crucea cu răbdare și bucurie pînă la capăt.

Deci să ne întărim și noi, frații mei, în nevoința postului. Înaintea noastră merge Însuși Hristos Mîntuitorul lumii cu Crucea în spate. Să-I urmăm și noi cu credință și bărbăție, lucrînd ziua și noaptea la mîntuirea sufletelor noastre. Și ajungînd cu bucurie la Sfintele Paști, să îngenunchem în fața Crucii și împreună să cîntăm: “Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfînta Învierea Ta o lăudăm și o mărim!” Amin.

 

* * *

 

Crucea, simbolul iubirii

Autor: pr. Vasile Florea
Copyright: Predici.cnet.ro

“Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8,34), sunt cuvinte pe care le găsim în evanghelia acestei duminici, evanghelie care ne vorbește despre purtarea crucii. Această evanghelie este una pe care noi o cunoaștem destul de bine. În momentele de încercare, mai ales, auzim pe semenii noștri vorbind despre povara grea a crucii care le apasă umerii. Adevărul este că fiecare dintre noi trebuie să-și poarte crucea vieții. Dar evanghelia ne vorbește despre cruce ca și posibilitatea mântuirii. Prin Jertfa Mântuitorului, Sfânta Cruce a devenit pentru noi scară pe care acum, ca fii ai lui Dumnezeu, putem ajunge în ceruri. Cele doua brațe sau axe ale crucii nu sunt așezate întâmplător, ci ele au o simbolistică foarte sugestivă. Axa sau brațul vertical este cel al răscumpărării, având rădăcina în pământul din care a fost zidit omul, iar vârful îndreptat înspre cerul spre care tindem. Cel orizontal este simbolul iubirii lui Cristos, care cu brațele deschise ne așteaptă să venim la pieptul lui pentru a ne mântui. Prin jertfa lui Isus de pe cruce întâlnirea dintre Dumnezeu și om a devenit posibilă, a fost reinstaurată. Prin cruce Isus a împăcat cerul cu pământul, iar acestei împăcări i-a adăugat dimensiunea iubirii. Din iubire pentru oameni S-a coborât pe pământ, din iubire a propovăduit, din iubire a suferit, a murit și mai ales a înviat. Aceasta este calea lui Cristos, calea iubirii. Pe aceasta suntem îndemnați și noi să o urmăm prin Evanghelia de astăzi.

Evanghelia ne spune că cel care vrea să meargă pe calea lui Cristos trebuie să-și ridice propria cruce, după exemplul Mântuitorului, care și-a purtat crucea pe dealul Golgotei. Dacă prin moartea Sa pe cruce Isus a ridicat toate păcatele omenirii, nouă ni se cere să ne ridicăm propriile noastre păcate și să ne asumăm propria noastră viață în Cristos. Cristos ne cheamă să ne asumăm credința noastră pe care El ne-o întărește și consolidează și aceasta întrucât fără El eforturile noastre sunt sortite eșecului. Pentru a corespunde cât mai bine chemării lui Isus trebuie să ne străduim permanent și constant să împlinim cât mai exact învățăturile lui. Dar acest efort al nostru este insuficient dacă el nu este urmat și de lepădarea de sine pe care ne-o cere evanghelia. Trebuie să ne lepădăm de noi înșine, de eul propriu, de egoism, pentru ca faptele noastre să fie făcute din iubire și nu din mândrie. Altfel riscăm să ne periclităm mântuirea. Și așa cum ne spune evanghelia: “ce i-ar folosi unui om să câștige lumea întreagă dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?” (Marcu 8,36). După modelul Mântuitorului faptele bune nu mai trebuie făcute egoist, pentru laudă, ci altruist, pentru dragostea pe care Dumnezeu ne-o cere. Numai așa ne vom putea scăpa sufletul: dedicându-ne viața urmării lui Cristos. Cu El alături purtarea crucii devine mai ușoară. Așa ne învață și apostolul de astăzi atunci când ne îndeamnă: “Să ne apropiem, deci, cu încredere de tronul harului, ca să luăm milă și să aflăm har, spre ajutor, la timp potrivit” (Evrei 4,16). Ajutorul lui Dumnezeu îl primim daca împlinim condițiile pe care El le cere pentru a putea beneficia de el.

“De cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el, când va veni întru mărirea Tatălui său cu sfinții îngeri” (Marcu 8,38), acesta este avertismentul pe care ni-l adresează Isus. Iată deci că mărturisirea credinței este un act de curaj și tărie, un act de responsabilitate. Nemărturisindu-l așa cum se cuvine pe Dumnezeu ne facem nevrednici de răsplata veșnică gătită nouă de la întemeierea lumii. Să nu ne rușinăm așadar să purtăm crucea pe urmele lui Isus, iubind, știind că dacă mergem alături de El nici crucea nu va fi grea, nici drumul obositor, iar destinația este sigură. Amin.

 

* * *

 

Despre cruce

Autor: pr. Tertulian Langa
Copyright: Editura Galaxia Gutenberg

În ritul nostru, a treia Duminică din Postul Mare e dedicată venerării Sfintei Cruci, a Crucii pe care Isus Cristos a-mbrățișat-o din infinita Sa iubire pentru noi. Doamne, cât de dogoritoare în iubire a fost această pătimitoare îmbrățișare…! Dar dedicația față de Sfânta Cruce pretinde să cunoaștem obiectul venerării; altfel, devine pur cult idolatric. Acceptă cineva să fie considerat ca idolatru ignorant?… De aceea, îngăduiți-mi un minim comentariu asupra Sfintei Cruci.

Pentru a traduce-n faptă hotărârile instituției pe care societatea o numește Justiția, omenirea s-a străduit să inventeze nenumărate pedepse și torturi, din cele mai atroce, pentru a arăta modul în care se cere ispășită greșeala comisă de către un călcător al Legii. Arunc în public o întrebare, desigur cu caracter retoric: a stat vreodată un judecător în ștreang? A stat vreunul înghețat în lanțuri, bătut și sfârtecat de foame și de bice? Au stat pe cruce, atârnați în cuie, Caiafa sau Pilat, pentru a ști, pe viu, la ce L-au condamnat pe blândul Isus, pe Mielul cel nevinovat? Au stat în beciuri, în ger, în foame, în excremente și-n urină veunul dintre judecătorii Bisericii Martire? N-au stat! Totuși ne-au condamnat și ne-au batjocorit. Însă, după modelul Crucificatului divin, Biserica îi iartă: “Iartă-i, Părinte, Doamne, căci n-au știut ce fac. Poate se vor căi…”. Mărire Ție, Sfântă Cruce! Mărire Ție, Sfântă Răstignire!

E necesar, în numele adevărului, să spunem că răstignirea n-a fost imaginată de evrei; își are originea pe undeva în Orient. Ea a fost practicată de fenicieni, de perși, cartaginezi și de romani. Între evrei, se face remarcat măruntul rege Alexandru Iannul, care, cam pe la anul 80 î.Hr., benchetuind, în rând cu concubinele, se delectau, privind de pe terasa palatului regal, cum peste 600 de farisei agonizau pe cruce, din cauza unei revolte ce li se imputa. De acest supliciu, nici chiar femeile nu erau cruțate. Este adevărat însă că, din pudoare, ele erau bătute-n cuie cu fața înspre cruce. Cuvântul crux – de unde și românescul “cruce” – putea să mai însemne și spânzurătoare, ori chiar numai o bârnă verticală, de care era atârnat cu brațele legate la spate condamnatul și spânzurat de mâini, tortură reluată și de Securitatea comunistă. Ca și în cazul răstignirii, cel spânzurat de mâini putea să moară în urma asfixiei.

Antichitatea folosea cruci de vreo patru feluri. Este probabil ca cea a lui Isus să fi avut forma a ceea ce numim noi astăzi “cruce”, e de părere sf. Irineu. Prin analize științifice efectuate asupra unor cruci rămase din acele timpuri, se știe că, aproape întotdeauna, pentru cruce se folosea lemnul de pin. Piroanele erau confecționate grosier de către potcovari. Dacă ar fi să ținem seama de imaginile pe care ni le transmit iconografii, piroanele ar fi străpuns mâinile lui Isus prin palme, însă palmele nu ar fi rezistat și s-ar fi sfâșiat curând, sub greutatea trupului. De aceea, uneori, sub fese se așeza un punct de sprijin, ca să preia din greutate. În cazul lui Isus, e mai probabil ca piroanele să nu fi fost bătute-n palme, ci în încheietura de deasupra mâinii. Dar, întrucât trupul spiritualizat al Mântuitorului s-a înălțat la cer, nici nu se pune problema ca arheologii să caute vreun rest de os pentru verificarea ipotezei.

Crucea supliciului era culcată la pământ, pentru a face mai ușoară munca sinistră a călăilor. Ei începeau cu pironirea mâinilor pe bârna scurtă de deasupra, pe care osânditul era silit s-o ducă în spinare, până la locul răstignirii. Mulți dintre răstigniți, din cauza durerilor, leșinau. Dar, pentru ca spectatorii sadici să nu piardă deliciul torturii, călăii îi dădeau crucificatului să bea, ca anestezic și ca să-l amețească, o drojdie de vin puternică, amestecată cu fierturi de mac, licoare despre care Evanghelia ne spune că Isus a refuzat-o, Mântuitorul nedorind să-și amorțească jertfa. Apoi, bârna orizontală, cu trupul spânzurând de ea, era purtată până la stâlpul vertical pe care I se pironeau picioarele. Înfipt în piatră, stâlpul va arăta drumul prin suferințe către cer. Trupul era expus rușinii publice, prin despuierea hainelor lipite de rănile cu sânge închegat. Din rănile străpunse de piroane continua să curgă sânge până către apusul soarelui, pentru a încheia exsangvinarea trupului ucis. Dar pentru o mai sigură verificare a morții, s-a procedat și la ceea ce medievalii numeau punctio cordis, adică străpungerea inimii, ca să se vadă curgând “sânge și apă” – hematiile și plasma – dovada clinică indubitabilă a instalării morții. Longinus, care a executat această lovitură, văzând oroarea morții, s-a convertit spontan.

Acesta a fost raportul medico-legal al asasinării lui Isus, prin răstignire. Dar Sfinții Părinți spuneau: dacă voiți să înțelegeți lucrările dumnezeiești, răstigniți-vă mintea; renunțați la satisfacțiile pământești trufașe ale gândirii voastre, căci orice izbândă a minții omenești de nu e răstignită pe jertfă și smerenie, oricât ni s-ar părea de strălucită, este amăgitoare când nu e pusă alături de Isus pe cruce, când nu e oferită lui Dumnezeu ca jertfă de recunoștință, ca jertfă de preamărire a harului ce ne-a fost dat de a colabora cu Domnul la biruința adevărului, a binelui și a iubirii.

Crucea – II

Cu prilejul ultimei reflecții pe care am făcut-o împreună asupra Sfintei Cruci, am insistat cu precădere asupra aspectului fizic al altarului constituit de lemnul Sfintei Cruci pe care S-a jertfit Cristos; și v-am făcut apoi un fel de raport medico-legal asupra asasinării lui Isus.

Dar tot atunci v-am amintit de cele cuprinse în scrierile Sfinților Părinți, care spuneau că, pentru a înțelege lucrările dumnezeiești, e necesar să facem și noi o răstignire a minții noastre, această răstignire reprezentând participarea noastră smerită și conștientă la Jertfa lui Cristos. Actul de răstignire a minții este – păstrând proporțiile – o formă de asemănare a noastră cu Cristos, în lepădarea de valorile lumești ce ne înstrăinează de Dumnezeire. Prin lepădare, ca act de jertfă, nu înțelegem o acceptare, de voie – de nevoie, neelucidată, neconștientizată a unei suferințe morale sau trupești, așa precum un câine, terorizat de un stăpân hain, îndură ciomăgeala fără opoziție și fără vreun merit moral. Oameni fiind, Cristos așteaptă de la noi să implicăm gândirea în actul lepădării.

Tot analogic, să ne întrebăm: de ce schelălăie un câine atunci când e bătut? Nu oare fiindcă suferă, deși el n-ar putea să scrie tratate despre suferință? Noi nu dorim, nu vrem să cunoaștem durerea animalului și nu simțim vreo milă. Dar Dumnezeu o știe și o cunoaște, la fel ca și pe a noastră, El e milos cu noi, căci ne-a trăit durerea și ne-o cunoaște tragic. La El, Cel care a trăit durerea ca și noi, la El să mergem cu credință. Ne va-nțelege, ne va ierta și ne va mângâia, fiindcă ne iubește. E adevărat, mila lui Cristos ni se vădește-n răni, dar nu ni se împarte decât în Taina Spovedaniei. Numai acolo o găsim curgându-ne pe răni. Isus, cu lacrimi, înțelege, la modul absolut, ca nimeni altul, necesitatea jertfei și rolul ei ispășitor, reparator al unei imense nedreptăți făcute împotriva iubirii Celui care ne-a dat viață.

Înțelegerea crucificării este un act cristic și al minții noastre. Ne lepădăm cu mintea, cu voința de vina cunoscută. Cu mintea, nu cu stomacul, cu setea sau cu nervii, vom face actul de opțiune între virtute și păcat, între-nviere și osândă – cu alte cuvinte, deci, răstignirea minții. Fiindcă viața, precum știm, ne este un nesfârșit prilej de opțiune între a face bine sau a face rău; căci binele sau răul sunt câmpuri de cunoaștere în care operează mintea, nu simțurile; ele au doar loc intermediar: cu simțul doar percepem, cu mintea înțelegem. Domeniul simțurilor este plăcerea sau neplăcerea, senzații ce pot să deruteze mintea – mintea ca facultate prin care putem cunoaște binele – minte care, sub amăgirea simțurilor, nu rareori aderă la ceea ce e rău, însă înșelător, plăcut. În acest sens, a-ți lua crucea și a-L urma cu aceasta pe Cristos înseamnă a-ți răstigni orice patimă și întunecime impusă minții de către simțurile rătăcite. Tânărul sfânt Aloisiu de Gonzaga, în legătură cu orice lucru se întreba: “Cât folosește acesta eternității mele? Câte din ele înseamnă a-L imita și a-L urma pe Domnul? Sfântul Părinte Ioan Casian concepe viața ca o necontenită răstignire, deci o neîntreruptă luptă între opțiunea bună și opțiunea rea. A-L imita pe Domnul înseamnă a deveni un fel de “crucifix viu”, deci un Cristos biruitor al morții; e primul și capitalul mod de a ne face asemenea lui Cristos, Cel care a biruit ispita.

Cât de dramatică poate să ajungă, uneori, această neîmpăcată luptă, o înțelegem din cumpăna în care a ajuns Cristos, când se ruga în Ghetsimani: “Părinte, dacă se poate să treacă acest pahar de la Mine!” – căci Domnul vedea prealimpede ce preț de jertfă va trebui să dea întru suirea Sa pe Cruce. Nu clarviziunea pătimirii crunte pe care o va îndura L-a îngrozit pe Domnul, căci culmea suferinței fizice, oricum, avea să fie depășită, cu orele care treceau. Dar cea mai cumplită pătimire a fost, pentru Isus, vederea limpede a inutilității suferinței Sale, pentru aceia care Îl resping; și cât de greu va cântări, în judecarea lor finală, faptul că până la urmă vor lepăda iubirea lui Isus și că aceasta îi va face să sufere, nu ore, nu ani, ci număr infint de veacuri în chinuri fără vreo speranță… Cum?? Tocmai El, care a iubit până la sacrificiul ultim, El să le aducă un plus de osândire, un infinit de chinuri? Greu îndura Iubirea această teribilă durere! Cât de sfâșietor striga Isus din Răstignire: “Dumnezeule, Dumnezeule, de ce M-ai părăsit. De ce Îmi dai și această peste minte ispășire? Nu-i părăsi pe veșnicie!”. Acest din urmă strigăt de pe cruce a fost un semn al ultimei puteri trupești cu care Isus a pătimit pe cruce. Când și noi, în lupta cu păcatul, vom fi ajuns la ultima resursă omenească, să știm că e momentul în care intervine Tatăl. Până atunci, până când nu vom fi epuizat întreaga noastră înzestrare omenească, nici n-avem dreptul să nădăjduim ca însuși Dumnezeu să-nlocuiască nevolnicia noastră.

Să ne amintim de sfintele Promisiuni ale Preasfintei Inimi a lui Isus Cristos, acelea printre care era cuprinsă și salvatoarea asistență sacramentală acordată celor care în timpul vieții se vor fi spovedit și cuminecat, în nouă prime vineri succesive, cerând iertare și sperând venirea lui Isus euharisticul în inima căită și adoratoare a iubirii atotputernică-n milostivire. Și să ne amintim, mereu, că “Dumnezeu este iubire”, că, prin iubire, Fiul ni L-a arătat pe Tatăl, căci Însuși El a spus “Cine mă vede pe Mine Îl vede pe Tatăl”. Prin Crucea și prin Pătimirea Sa Fiul a vrut să ni-L arate pe Tatăl primitor al acelor fii risipitori care suntem chiar noi.

În anul 1989, Eugen Ionesco, cel care a creat teatrul absurdului, făcea o ultimă-ncercare de a evada din viciul absurdului în care își încătușase mintea: “Calea spre Dumnezeu, cu siguranță, este simplă și directă, cu o singură condiție: să nu ajungem dezorientați în fața Judecății. Și totuși, vedem atâta dezorientare-n lume”[1]. Să nu ne mulțumim în a ne compătimi viața de păcat în care am trăit ci, mai cu seamă, să dăm orientări pentru o viață trăită în unire cu Cristos. Or, cine să ne dea orientări și harurile necesare, dacă nu Preasfântul Spirit, în sfântul scaun de Spovadă? Căiți, întru smerenie și bine pregătiți, să ne apropiem de el.

[1] E. Ionesco: La ricerca intellettuale, Parma, 1989.

 

* * *

 

Venerarea Sfintei Cruci

Autor: IPS Andrei Rymarenko
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Înaintea noastră se află Crucea. Aceasta este Crucea lui Cristos. Dar pe Golgota mai existau două cruci: Cristos în mijloc și doi tâlhari răstigniți de-a stânga și de-a dreapta lui. Pe Cruce Cristos s-a jertfit pe Sine pentru răscumpărarea întregii lumi. Dar cei răstigniți cu El ce au răscumpărat? Delictele lor, că doar erau tâlhari.

Cum au ajuns tâlhari? Într-o vreme erau doi copii nevinovați și poate se și jucau împreună. Era perioada luminoasă a copilăriei. Mai apoi au simțit, după cum simțim fiecare dintre noi, două forțe opuse influențându-i: una bună și una rea. Iar voința lor a trebuit să aleagă una sau alta. Mai întâi au oscilat, dar apoi, pentru că răul părea mai atrăgător, au început să îl accepte în viețile lor. Conștiința lor s-a opus la început, dar apoi au fost cuceriți de rău, trecând complet de partea lui. La nivelul sentimentelor, apoi la nivelul faptelor, acțiunile lor ducându-i pe cruce, la condamnarea la moarte. Și iată-i acum pe moarte. Nu doar orele ci și minutele le sunt numărate. Iar între ei este Domnul, murind de asemenea pe Cruce. Unul dintre tâlharii răstigniți l-a ocărât pe Isus. Dar celălalt, dimpotrivă, la redus la tăcere pe cel care vorbea urât și i-a spus lui Isus: “Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția Ta. Și Isus i-a zis: Adevărat grăiesc ție, astăzi vei fi cu Mine în rai” (Luca 23,42-43).

Cristos a murit primul și apoi cei doi hoți. Pe chipul celui care l-a ocărât pe Domnul era întipărită grimasa blasfemiei, și râsul lui Mefistofel se auzea deasupra crucii lui. Acest râs era înspăimântător și triumfător. Da, aceasta a fost victoria finală a puterii răului asupra acestui suflet. Dar deasupra crucii tâlharului pocăit plutea o pace triumfătoare și un fel de strălucire de bucurie. Și în acest timp, sufletul lui, strălucitor și curat, spălat de suferințe și de căință, a intrat în Paradis. Cu bucurie și uimire au privit corurile de îngeri la acest prim suflet care a intrat în Paradis, sufletul primului sfânt al Noului Testament, spălat de Sângele lui Cristos – sufletul unui tâlhar.

Acum ne-am adunat aici în biserică înaintea Crucii lui Cristos. În ochii judecății umane nu suntem călcători de lege sau criminali. Dar stăm oare la fel de bine și în fața Judecății lui Dumnezeu? Nu. Cu toții am călcat și călcăm poruncile lui Dumnezeu. Și dacă este așa, înseamnă că suntem călcători de lege. Dacă până acum nu am comis crime vizibile, aceasta este doar pentru că Harul lui Dumnezeu și Îngerii noștri păzitori nu ne-au lăsat. Dar dacă am fi fost lăsați singuri, numai Dumnezeu și conștiința noastră știu ce ni s-ar fi putut întâmpla. Și ce se mai poate întâmpla dacă Dumnezeu ne-ar părăsi. Să ne examinăm cu sinceritate conștiințele, și acestea ne vor răspunde că, potrivit Judecății lui Dumnezeu, nu suntem mai buni decât tâlharul, poate chiar mai răi. Suferințele lui pe cruce au răscumpărat atât de mult. Și noi, cum ne putem răcumpăra greșelile? El a fost un tâlhar înțelept, dar noi… noi trăim nepăsători și ne gândim că vom trăi neîncetat. Dar anii, lunile, săptămânile și poate zilele și chiar orele noastre sunt numărate. Și vom avea în ultimul moment pocăința pe care el a avut-o? Dacă vom avea atunci o altă dispoziție sufletească, opusă acesteia? Să ne ferească Domnul de aceasta!

Acum, apropiindu-ne și sărutând Crucea, să spunem cu tâlharul înțelept: “Pomenește-mă, Doamne, în împărăția Ta.” S-ar putea să nu mai avem alt minut în care să o facem. Să folosim deci acest minut pe care Domnul ni-l dă: “Crucea Ta, Doamne, o venerăm, și Sfântă Învierea ta o preamărim.”

 

* * *

 

Duminica a III-a din Postul Mare

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: AMDM.info

Săvârșind “calea postului”, ne aflăm azi în duminica a 3-a a acestui timp sfânt, așezat de Sf. Biserică spre curățire de patimi, spre înnoire sufletească, spre a ajunge să ne închinăm și Sfintei Învieri.

Domnul Isus Hristos, împreună cu sfinții săi ucenici, mergea spre Cezareea lui Filip. Și mergând așa cu ucenicii pe drum, Mântuitorul îi întreabă: “Cine zic oamenii că sunt Eu?” Ucenicii au început să-I spună atunci felurite păreri ale oamenilor, cu privire la persoana Lui. “Unii zic, Doamne, că Tu ai fi Ioan Botezătorul care a înviat din morți; alții zic că ai fi un prooroc”.

“Dar voi cine spuneți că sunt?”, întreabă Domnul. Se face o clipă de tăcere. Ucenicii se uită unii la alții și apoi privirile tuturor se îndreaptă spre Petru. Acesta era cel mai în vârstă dintre ucenicii Domnului și totdeauna obișnuia să înfățișeze Domnului gândurile tovarășilor săi. De aceea și acum Apostolul Petru, înțelegând ce vor să-i spună ucenicii prin privirile lor, răspunse Mântuitorului: “Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu”. Toate privirile Apostolilor căutau acum mai mult spre Isus. El se oprește, se întoarce, se uită pe rând la toți apostolii și privirea Lui se oprește la urmă asupra lui Petru. Apoi grăiește: “Ferice de tine Simone, fiul lui Ioania, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, care este în ceruri. Și Eu îți spun: Tu ești Petru, și pe această piatră (a mărturisirii tale) se va zidi Biserica Mea, și toată puterea întunericului nu o va birui pe dânsa” (Mat. 16, 17-19). Mai departe, spune Sf. Evanghelie, a început Mântuitorul să-i învețe pe Apostoli și să le spună că “Fiul Omului trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe, de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari, și să fie ucis și a treia zi să învieze” (Mat. 16, 21).

Cuvintele lui Isus au depășit așteptările apostolilor. Un astfel de Mesia nu le-a trecut prin minte niciodată! De aceea, privirile lor se îndreaptă, din nou, către Petru, ca Petru să vorbească mai departe cu învățătorul în numele lor. Atunci Petru ia deoparte pe Mântuitorul “Și a început să-L dojenească, zicându-I: Fie-Ți milă de Tine, să nu Ți se întâmple Ție acestea! Iar El, întorcându-se, a zis lui Petru: Mergi înapoia Mea, Satano! Sminteală îmi ești; că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor” (Mat. 16, 22-23).

Evanghelia ne lasă să înțelegem că ceilalți ucenici care erau mai departe urmăreau cu multă luare-aminte convorbirea aceasta tainică dintre Petru și Isus. Și atunci, Isus a chemat la Sine pe ucenicii Săi și a rostit către dânșii niște cuvinte care trebuie să pătrundă adânc în inimile noastre. Aceste cuvinte le-a spus pentru toți oamenii și pentru toate veacurile, pentru că ele ascund în ele taina mântuirii noastre. Care sunt cuvintele acestea? “Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie” (Mat. 16, 24).

Și ca să pecetluiască și mai mult adevărul acestor cuvinte, adaugă, lămurindu-le mai deplin: “că cine va vrea să-și mântuiască sufletul, îl va pierde; dar oricine va pierde sufletul pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui pe el”.

Valoarea sufletului omenesc întrece valoarea lumii materiale întregi. Nimic nu poate da omul în schimb pentru sufletul său. De aici rezultă datoria fiecărui credincios de a se strădui din toate puterile ca, lucrând cu ajutorul harului primit în Sf. Botez și în celelalte Sf. Taine, să câștige mântuirea sufletului său.

Și care este adevărul care se cuprinde în aceste cuvinte? Să le citim din nou:”Dacă voiește cineva să vie după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze”. Deci, pentru a putea urma lui Hristos, e nevoie ca omul “să se lepede de sine”.

“Lepădarea de sine” e greu de înțeles, întrucât aceasta cuprinde întreaga noastră ființă. Dar ca să descoperim acest “eu însumi”, trebuie să ne cercetăm. Și ca cercetarea să fie adevărată, trebuie facută cu conștiința luminată de adevărul lui Dumnezeu. Căci numai așa, privindu-ne cu obiectivitate și sinceritate, putem afla fără de greșeală cine suntem.

A te lepăda de sine, în înțelesul biblic, înseamnă a lepăda păcatul, patimile, aceste defecte umane, pe care lucrarea diavolului le-a adăugat la ceea ce Dumnezeu a lucrat bun, “după chipul și asemănarea Sa”. Aceasta ni se cere să lepădăm. A te lepăda de sine înseamnă a nu pune nimic mai presus de Dumnezeu și de mântuirea ta, din ceea ce îți oferă lumea. Toate sunt necesare în viață, bunurile, averea, familia etc., dar nimic nu trebuie pus mai presus de Dumnezeu și de mântuirea sufletului tău.

Lepădarea răului, a patimilor și a tuturor păcatelor nu înseamnă, însă, totul pentru a urma lui Hristos. Trebuie “să-ți iei crucea ta”.

A-ți lua crucea înseamnă a suferi cu resemnare, și chiar cu bucurie, toate ispitele și necazurile ce se pun în calea urmării lui Hristos; înseamnă a “răstigni” patimile, a jertfi mândria și slava deșartă atât de răspândite în firea omenească, mai ales în vremea noastră.

“M-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum, în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, cel ce ne-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru mine” (Gol,. 2, 20).

“Mă laud în crucea lui Hristos”, spune același apostol (Gol., 6, 14), pentru care suferința, “ghimpele” ce i s-a dat, reprezintă un mijloc de a se feri de ispita slavei deșarte și a putea umbla pe calea mântuirii. Același apostol, revenind deseori asupra acestei teme, în epistolele sale zice: “Cei ce sunt ai lui Isus și-au răstignit firea pământească, împreună cu patimile și poftele ei”. Iată ce trebuie să răstignim! În lume sunt multe suferințe. Sunt suferințe care sunt roada păcatului. Dar sunt și suferințe care sunt arvuna unei împărății veșnice.

Sunt cruci și cruci în lumea aceasta. Să ne gândim la cele trei cruci de pe Golgota. Crucea din mijloc reprezintă mântuirea; crucile din dreapta și din stânga, ale tâlharilor, reprezintă ispășirea păcatelor. Suferința aduce mântuire mai devreme sau mai târziu, dacă știi pentru ce o porți și de la cine îți este trimisă.

Acesta este drumul prin care crucea trece de la starea umană la sensul divin, de la starea de durere la cea de biruință, de la neputință la puterea de a călca moartea, căci așa cântăm în momentul praznicului Învierii: “Cu moartea pre moarte călcând…”. Crucea, în acest sens adânc, inaugurează era de început a mântuirii, a deschiderii perspectivei vieții.

Crucea lui Hristos devine a noastră și în loc să ne îngrozească, ne întărește, împărțind existența noastră în două: una ieri, a morții, și una azi, a vieții, care întărește credința noastră în Învierea lui Hristos și a noastră. “Ieri m-am îngropat cu Hristos, azi sunt mărit împreună cu El; ieri am murit cu El, azi mă alătur Învierii lui; ieri m-am îngropat cu El, azi mă scol cu El din somnul morții”, zice Sf. Grigore de Nazianz.

Crucea, în acest înțeles, îmbrățișează lumea, dându-ne orientarea “lărgimii, lungimii, înălțimii și adâncului iubirii Părintelui” (Efes, 3, 18), ne ajută “să cunoaștem iubirea lui Hristos” și să ne umplem de “toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efes. 3, 19).

Și așa cum spune un teolog apusean, numai cel ce este răstignit cu Hristos cunoaște tensiunea acestei răstigniri și înțelege “lățimea, lungimea și profunzimea” iubirii lui Dumnezeu.

La picioarele crucii, Ioan, “ucenicul iubirii”, primește pe Maica Domnului, ca și noi să devenim fii ai Maicii Domnului, prin urmare ai lui Isus Hristos, în Biserica pe care deja Maica Sa și Ioan o reprezentau. Astfel, crucea este temelia Bisericii, Pomul Raiului, copacul sub care ne adăpostim și ne hrănim pentru viață.

Ca semn al iubirii lui Dumnezeu, crucea este purtătoare de putere, este arma credincioșilor asupra răului: “Doamne, armă asupra diavolului Crucea Ta ne-a dat nouă…”. Crucea este altarul de jertfă a lui Isus, care unește cerul cu pământul, pe om cu Dumnezeu. Pentru aceasta este semnul biruinței, stema sau steagul biruinței lui Hristos.

Așa cum Mântuitorul pe cruce a biruit păcatul și moartea, prin coborârea la iad și Înviere, la fel credinciosul biruie prin semnul crucii uneltirile celui rău.

Semnul Sf. Cruci, atingerea și sărutarea ei implică prezența lui Hristos cel răstignit și mai ales puterea prin care diavolul a fost biruit. De aceea, Sf. Cruce, în viața Bisericii ortodoxe și în evlavia credincioșilor, este o armă asupra diavolului. Sfânta cruce nu este niciodată separată de Hristos și de opera Sa mântuitoare, ci dimpotrivă, însoțește toate actele de cult, ca forme vizibile de legătură între om și Dumnezeu.

Întreaga viață liturgică este marcată de prezența Sfintei cruci în dublul ei aspect: spiritual – altarul de jertfă al Domnului, care se actualizează cu fiecare Sf. Liturghie -, și material, adică obiect de cult purtător de har și putere în lupta cu păcatul.

Mai întâi, biserica, locaș de închinare, este edificată pe cruce, temelie stând o cruce însoțită de o candelă aprinsă; forma arhitecturală este, adesea, o cruce. Pe cupolă sau turlă, crucea străjuiește, ca un scut și pavăză a întregului edificiu sfânt și a celor ce intră în el, iar de acolo, a întregului ținut.

Sânta Liturghie începe cu binecuvântarea treimică în chipul Sfintei cruci, ca mărturisire a rolului ei în realizarea comuniunii cu cerul. Toate binecuvântările se fac cu semnul sfintei cruci, iar pe altar, sfânta cruce cu sfânta Evanghelie stau mărturie a Golgotei și Sfântului mormânt, izvor al învierii noastre.

Atât de important este locul sfintei cruci, ca obiect liturgic, în viața creștină, încât toate slujbele se săvârșesc prin însemnarea și binecuvântarea cu ea. Este o implicare a Crucii lui Hristos în viața noastră, izvor de putere din puterea cu care El a biruit pe “începătorul” răutății și toată lucrarea sa.

Din locașul de închinare, de pe Sfânta Masă și din alte locuri liturgice, sfânta cruce trece în viața credincioșilor. Din baia botezului și a ungerii cu Sfântul mir și până la mormânt, sfânta cruce marchează etapă cu etapă creșterea noastră duhovnicească, apărându-ne de primejdii și întărindu-ne în lupta cu ispitele și păcatele.

În sfârșit, tot sfânta cruce ne va vesti “ziua cea mare”, când Domnul va veni pe norii cerului, cu “semnul său” (Mat. 24, 30).

În clipa aceea, razele strălucitoare ale crucii lui Hristos se vor împărți “din belșug” celor ce în viață “crucea ca jugul au luat” și Lui au urmat cu credință.

Pentru acestea, în imne, în cântări și rugăciune, mulțumindu-i Domnului cu orice moment și mai ales cu ocazia sărbătorilor Sf. Cruci: 1 august – arătarea Sf. Cruci; 14 septembrie – Înălțarea Sf. Cruci; Duminica a treia din post, pecetluindu-ne în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, mărturisim iubirea lui Dumnezeu pentru om și ne întărim cu puterea crucii, zicând: “Bucură-te, toiagul cel tare ce ai sfărâmat ușile iadului! Bucură-te, cheia împărătească ce ai deschis ușa raiului!” Amin.

Text preluat de pe AMDM.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Duminica Sfintei Cruci

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

Aceste cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul, ar trebui să fie scrise cu litere mari pretutindeni pe unde aleargă și se ostenesc oamenii purtați de vârtejul acestei lumi. Privirile ar trebui să ne fie ațintite la Sfânta Cruce, la Dumnezeu – Omul care s-a răstignit pe ea pentru ca astfel neamul omenesc să fie izbăvit din robia morții în care gemea. Pe Sfânta Cruce, atârnând între cer și pământ, Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu și-a dovedit pe deplin dumnezeirea Sa. Iată de ce socotesc că înțelept lucru este să aprofundăm astăzi învățătura cu privire la dumnezeirea lui Isus, astăzi în această duminică numită și a Sfintei Cruci. Vom face acest lucru și-l socotim ca fiind foarte necesar, cu atât mai mult cu cât se fac tot mai auzite vocile sectanților moderni care, neputând pătrunde taina Sfintei Treimi, nu-L cunosc pe Isus ca fiind însuși Dumnezeu.

Ei nu pot crede în Dumnezeul adevărului, pentru că nu au duhul lui Dumnezeu în inimile lor și nici nu mă străduiesc pentru unii ca să-i întorc, pentru că nu se vor întoarce din cauza mândriei, a păcatelor și pentru că au rătăcit din pântecele maicii lor așa cum spune Sfânta Evanghelie.

Când a creat Dumnezeu cerul și pământul și toate cele văzute și nevăzute era cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Când a făcut pe om au vorbit împreună: “Să facem om după chipul și asemănarea noastră”. De aceea Cuvântul lui Dumnezeu întrupat din Fecioara Maria a putut zice: “Eu și Tatăl una suntem”. Cuvântul acesta s-a făcut trup, s-a făcut om și a locuit în noi plin de har și adevăr și noi am văzut slava Lui ca a unuia născut din Tatăl.

Când a locuit pe pământ între ucenicii Săi, cărora le vorbea foarte des despre Dumnezeu Tatăl Său așa de frumos, încât se aprindeau inimile lor de iubire ca să-l vadă pe Tatăl, odată Filip apostolul nu s-a mai putut opri și a zis Domnului: “Arată-ne pe Tatăl și ne va ajunge!” Isus i-a zis: “De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl; nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la Mine, ci de la Tatăl care locuiește în Mine. El face aceste lucruri, ale Lui sunt. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine!”

Iată deci, iubiți creștini, cuvintele Domnului nostru Isus Hristos pe care le găsim în Sfânta Evanghelie. Pentru aceasta Mântuitorul a putut spune slăbănogului din Evanghelia de astăzi: “Fiule, iartă-ți-se păcatele tale”, că era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Avea puterea de a ierta păcatele, puterea aceasta creatoare prin care slăbănogul nu numai că s-a vindecat, dar îndată a primit putere ca să plece pe picioare cu patul în spate prin mulțimea aceea care era adunată. A plecat deplin sănătos, împuternicit, vesel și liniștit.

Aici este minunea dumnezeirei lui Isus, dovada grăitoare că El a fost adevărat.

Minunile dumnezeiești, pe care le-a făcut Fiul lui Dumnezeu pe pământ, au fost ca să ne scape de slăbănogirea sufletească care este cea mai rea, fiind pierzătoare de suflet. Aceste minuni sunt amintite de cei 4 evangheliști și vedem că Mântuitorul Isus a vindecat nu numai boli obișnuite ci chiar lepra care atunci ca și acum nu se putea vindeca prin mijloace omenești. Observăm că bolnavii îndată ce primeau vindecarea luau și puterile pierdute în timpul bolii.

Oricât se vor sili necredincioșii să explice aceste minuni, silințele lor sunt zadarnice, mai ales față de vindecările săvârșite de Isus în lipsa celor vindecați. Exemplificăm prin vederea omului împărătesc, a slugii sutașului și a fiicei femeii canaanence care nu erau de față, ci Isus de la distanță i-a tămăduit numai cu cuvântul. Dar ce pot zice necredincioșii de vindecarea celor surzi, sau a celor orbi din naștere!

Ce pot zice de vindecarea muților, a celor cu mâini uscate, a ologilor și șchiopilor, ale căror membre erau distruse, ca și moartea, pentru că în asemenea cazuri nu mai poate fi vorba nici de credința celor vindecați. Ei nici nu-L știau pe Isus, iar de puterea Lui vindecătoare nici nu auziseră, așa cum a fost orbul din Betsaida, surdul și mutul, sau slăbănogul din Vitezda.

Ce pot zice necredincioșii de vindecarea îndrăciților? Ei, de bună seamă, îi numesc pe îndrăciți nebuni. Chiar dacă au fost nebuni, cu ce putere a dat Isus iarăși minte celor nebuni? Cum pot explica necredincioșii învierea morților de către Isus, învierea fiicei lui Iair, a fiului văduvei din Nain și învierea lui Lazăr, al cărui trup începuse să putrezească, astfel încât Marta, sora lui socotea zadarnică deschiderea mormântului?! Dar foarte poruncitor Isus a strigat: “Lazăre, vino afară!” Mortul a înviat, a ascultat glasul Creatorului, al Ziditorului său.

Dumnezeirea lui Isus a făcut minuni și din lucrurile neînsuflețite care nu sunt înzestrate cu minte ca omul. Spre exemplu prefacerea apei în vin la nunta din Cana Galilei. Despre aceasta ne vorbește Ioan, unul dintre primii ucenici ai lui Isus, ca un martor care a văzut totul cu ochii lui. Avem apoi cele două pescuiri neobișnuite și vedem cum peștii au ascultat glasul Stăpânului și au venit în mrejele apostolilor, s-au altă dată, când trimite Domnul Hristos pe Petru să arunce mreaja și primul pește pe care-l prinde să caute într-însul, căci va găsi o monedă de aur pe care s-o dea ca dajdie pentru el și pentru Domnul.

O, mari sînt minunile Tale, Doamne! Dar ce vom zice de săturarea celor cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi pești și au mai strâns și 12 coșuri cu fărâmituri; astfel că mulțimea văzând această minune, a vrut atunci să-L ia pe Isus să-L proclame rege în Israel. Acestea ne sunt istorisite de apostolii Matei, Marcu, Petru, Iacov, Ioan.

Ce vom zice apoi despre potolirea furtunii, acea furtună care amenința cu pieirea pe apostoli și când cu glas blând Isus vorbea cu vântul și cu marea zicându-le: “Taci, liniștește-te!” Altădată vedem cum Isus umbla pe apă martori erau ucenicii Lui, care L-au văzut cu ochii lor, deși la început au crezut că este o nălucă, dar când s-a suit la ei în corabie s-au încredințat cu adevărat că este Învățătorul lor, Stăpânul și Creatorul mărilor și oceanelor, cerului și pământului.

Ce vom zice de minunea cu smochinul, în care Isus a căutat fructe, dar negăsind decât frunze l-a blestemat să nu mai facă roade în veac, iar acesta pe loc s-a uscat, încât ucenicii foarte s-au mirat. Câte alte minuni nu sunt pe care le-a făcut Isus și pe care timpul și locul nu ne îngăduie să le amintim!

Dar dintre toate acestea, cea mai mare minune, minunea minunilor, a fost învierea Lui din morți. El care cu adevărat murise cu trupul răstignit pe Cruce de oameni păcătoși și L-au văzut după înviere timp de 40 de zile ucenicii și o mulțime din popor din Ierusalim și din alte localități. L-au văzut apoi înălțându-se la cer; înaintea lor s-a înălțat la cer de pe muntele Eleonului. Despre toate aceste minuni necredincioșii zic că n-a fost nimic adevărat și că toate acestea sunt născociri omenești.

Dar ei nu știu cum să explice și alte lucruri; căci dacă aceste minuni ar fi fost numai născociri și nu ar fi fost adevărate, cum ar fi putut niște pescari simpli care nu știau nici o altă limbă în afară de cea aramaică, să străbată toată lumea cunoscută pe atunci și să propovăduiască pe Isus cel înviat, pe Acela care murise pe Cruce răstignit. Dacă El n-ar fi înviat, la ce și pentru ce L-au mai propovăduit ei?!

Ce i-a putut face pe ei să se lepede de toate ale lumii acesteia și să-și pună viața în primejdie, doar ca să susțină o minciună, o amăgire?! O, nu, necredincioșilor! Nimeni n-ar fi putut face una ca aceasta, să-și pună viața în pericol fără să urmărească ceva de preț. Știm că înșelătorii urmăresc mai întâi avantajele lor personale. Apostolii însă n-au urmărit nici un fel de interese ale lor și nu puteau să sufere tot felul de torturi și să meargă fără nici o teamă chiar la moarte, dacă nu erau încredințați pe deplin că Isus este Fiul lui Dumnezeu și a înviat din morți cu adevărat.

Iată de ce noi îi credem pe apostoli ca pe niște martori adevărați din cei mai vrednici de credință mai ales că avem până în zilele noastre o mulțime de documente care dovedesc existența minunilor Fiului lui Dumnezeu și ale Apostolilor. Dacă sucim așa de ușor datele istorice, atunci de ce n-am proceda la fel și cu existența lui Neron împăratul și cu torturile cele cumplite îndreptate de el împotriva creștinilor.

Trecutul istoric al omenirii ne vorbește destul de clar că 300 de ani, cei mai cruzi împărați păgâni au persecutat pe ucenicii lui Isus, voind să înăbușe credința în El, dar tot mai mult se aprindea flacăra. Avem atâtea documente care ne istorisesc și ne prezintă cruzimea și răutatea îndreptate de acești canibali împotriva creștinilor.

Examinând fiecare minune săvârșită de Isus vedem că aceste minuni au fost săvârșite de El în numele Său și cu puterea Sa dumnezeiască, nu cum au făcut sfinții prooroci, nici cum au făcut apostolii, care săvârșeau aceste minuni în numele lui Isus Hristos, nu în numele lor.

El, Isus, când a înviat pe fiica lui Iair i-a zis: “Copilă, ție îți spun, scoală-te!” Fetița s-a sculat imediat, a înviat din morți. Altă dată, când a înviat pe fiul văduvei care era în drum spre mormânt, aceleași cuvinte a zis: “Tinere, ție îți zic, scoală-te!” Băiatul s-a sculat imediat, a înviat. Leprosului i-a zis: “Voiesc, vreau să te curățești, curățește-te!”

Numai la învierea lui Lazăr s-a adresat Tatălui din cer, spunând lămurit celor de față că a făcut aceasta pentru poporul ce stătea acolo de față ca să creadă că El lucrează cu puterea lui Dumnezeu, nu cu diavolul cum ziceau fariseii, cărturarii, mai marii poporului, ducând lumea în rătăcire. De aceea Domnul a strigat la Tatăl pentru că, fiind ultima minune înainte de răstignirea Sa, a vrut să-i convingă pentru ultima dată de unirea Sa cu Tatăl Ceresc, că este Fiul Lui, al Aceluia care a creat totul.

Puterea învățăturii lui Isus apoi, cuvintele pe care le-a vorbit și tainele descoperite de El ne dovedesc că nu erau omenești, ci numai Dumnezeu le putea ști toate. Așadar, faptele săvârșite de Hristos, învățătura Lui, viața și minunile Lui mărturisesc despre El și dovedesc că a fost cu adevărat Dumnezeu, Dumnezeu în trup și a umblat cu lumea pe pământ; nu cum spun necredincioșii că a fost un om genial și de înaltă moralitate.

Hristos a fost nevoit să vorbească de persoana Sa ca Dumnezeu, văzând atâta necredință în ei. El S-a rugat Tatălui să-L preamărească cu slava pe care a avut-o înainte de facerea lumii. De asemenea a mai spus fariseilor: “Eu am fost înainte de a fi Avraam”, iar când a fost judecat de Pilat și întrebat dacă El este împărat, Isus a spus: “Da, sunt, dar împărăția Mea nu este din lumea aceasta”.

Evreii care nu știau așteptau un Mesia, un salvator de sub jugul romanilor; ei L-au răstignit ca să se împlinească scripturile, pentru că Dumnezeu știa împietrirea inimii lor, știa necredința, răutatea și mândria de care erau purtați. De aceea și astăzi se silesc pe toate căile să înăbușe credința în Fiul lui Dumnezeu.

Sunt o bună parte dintre ei care nu-L cunosc, nu cred și chiar se luptă împotriva Lui așa cum s-au luptat în toate veacurile cu Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, Mesia cel adevărat, care s-a întrupat din Fecioara Maria pentru mântuirea noastră. Minunile Lui ne dovedesc însă căci cu adevărat a fost Dumnezeu și Fiu al lui Dumnezeu.

Sunt mulți necredincioși care nu pot să admită părerile teologilor, filozofilor și scriitorilor creștini, preoților care au scris în trecut și au vorbit foarte mult despre existența lui Dumnezeu. Dar au fost mulți oameni de știință, cam 99% care au dovedit în majoritate celor necredincioși că pe Dumnezeu îl putem vedea în natură. Fizicienii, anatomiștii, geologii, astronomii, toți cu multă căldură au vorbit despre existența lui Dumnezeu.

Camille Flammarion a scris o celebră carte intitulată “Dumnezeu în natură”, carte care are peste 400 de pagini. Ascultați acum câteva cuvinte din această carte: “Dumnezeu este în natură forța vie și personală, cauza mișcărilor atomice, legea fenomenelor, rânduitorul armoniei, tăria și susținătorul lumii. Natura lui Dumnezeu este necunoscută lumina, căldura, electricitatea, magnetismul, atracțiunea, afinitatea, viața vegetală, instinctul, inteligența, toate își au obârșia în Dumnezeu.

Umbre ale serii ce plutiți pe coastele munților – zice el mai departe – parfumuri ce coborâți din păduri, flori plăpânde ce închideți cu atâta gingășie buzele voastre, zgomote tainice ale oceanului, a cărui voce nu se stinge, liniște adâncă a nopților înstelate; voi mi-ați vorbit de Dumnezeu cu elocvență mai convingătoare și mai de neînvins decât cărțile oamenilor”.

Prin urmare ce poate fi mai de folos necredința sau credința în Dumnezeu? Ce va câștiga omenirea dacă va fi lipsită de credința în Dumnezeu? Cine este mai bun, omul care crede în Dumnezeu sau cel care nu crede? Puteți să observați cu toții în lume care sunt roadele necredinței, că au început cam de mult să se arate, și pe zi ce trece se înmulțesc aceste roade ale necredinței în Dumnezeu. Sunt unii care nu cred că există Dumnezeu. Dar cu gura îl înjură mereu pe Dumnezeu. Deci dacă nu cred, de ce îl înjură, de ce atâta luptă împotriva a ceea ce nu există? Nu vedeți gheara diavolului, cum lucrează el din umbră?

Aceștia nu-și recunosc nici părinții din care s-au născut, căci în loc să-i cinstească și să-i îngrijească, îi bat, îi chinuiesc și chiar îi omoară, iar de neascultare nu mai vorbesc. Le e rușine cu părinții lor și nu le mai zic nici pe nume sau îi disprețuiesc socotindu-i ca pe niște animale ce fac umbră pământului degeaba. De aceea sunt căzuți cei mai mulți sub blestemul dumnezeiesc și părintesc; se zbat din această cauză în greutăți și necazuri de tot felul, ca peștii pe uscat, și nu-și găsesc nici o liniște.

Ce înseamnă apoi atâtea divorțuri, atâtea crime, atâtea furturi, atâția trădători, atâta răutate în lume și multe altele, decât roade ale necredinței în Dumnezeu?! Așa cum a spus Domnul Hristos, la vremea de apoi se va răci credința și oamenii se vor vinde unii pe alții, se vor urî unii pe alții, se vor omorî frate pe frate, și nu se vor mai ști neamurile între ele din cauza dezbinărilor și a răutăților.

Urmele Dumnezeului nostru Isus Hristos le avem și le vedem și astăzi peste tot pământul. La Ierusalim unde a venit și s-a răstignit, acolo unde a fost îngropat și a înviat, la mormântul Lui în fiecare an de Paști este prezentă lumina lui Hristos. Creștinii care merg acolo de Paști, primesc sfânta lumină de la mormântul Domnului, care vine coborându-se de sus de la Dumnezeu. Cei care au fost acolo au văzut cu ochii lor și chiar mulți dintre păgâni, căci vin și păgânii, iar unii dintre ei se întorc și se botează făcându-se creștini ortodocși.

De Bobotează la râul Iordanului, când preoții fac slujba de sfințire a apei, apa Iordanului se întoarce înapoi, așa cum a fost când s-a botezat Domnul Hristos și cum zice în psaltire: “Ce-ți este ție, Iordane, că te-ai întors înapoi?” De asemenea, pe muntele Eleonului, acolo unde s-a înălțat Domnul Hristos, se află urma piciorului Său, pe care o sărută cu evlavie creștinii care merg acolo. Și tot așa cum a spus Domnul toate pietrele și toți copacii vorbesc de existența Dumnezeului nostru Isus Hristos, care ne-a făcut cunoscut pe Tatăl cel ceresc.

Tot urmele existenței lui Dumnezeu sunt și sfintele moaște, trupurile neputrezite ale atâtor sfinți și sfinte, pe care le avem și în țara noastră, aruncând mireasmă duhovnicească, din ele se fac o mulțime de minuni, tămăduindu-se tot felul de boli până în zilele noastre. Cine n-a auzit câte minuni s-au făcut la Cernica la Sfântul Calinic, la Sfânta Paraschiva de la Iași, la Sfântul Dimitrie Basarabov de la Mitropolie, la Sfânta Filoteia de la Curtea de Argeș! Și câte minuni nu se fac prin sfintele biserici, prin preoții credincioși, prin sfintele masluri, prin sfintele icoane, căci prin toate lucrează Dumnezeu, Harul Său cel ceresc.

Cine nu știe că Sfânta Agheasmă nu se strică niciodată. Toate acestea ne dovedesc mărirea lui Dumnezeu, existența Lui și nemernicia noastră, care, după ce că suntem încărcați de păcate, mai îndrăznim a-L și insulta prin necredința noastră.

Toate aceste minuni, ca și multe altele care s-au făcut pe pământ de Dumnezeu, de Fiul Său Isus Hristos, de sfinții apostoli și de toți sfinții Lui prin puterea lui Dumnezeu sunt urme care ne arată destul de clar existența Dumnezeului nostru.

Și astăzi lucrează Dumnezeu și face minunile Sale, dar nu prea are cui să le facă, pentru că omenirea a căzut într-o mare înșelăciune de necredință și chiar dacă ar învia în fiecare casă câte un mort și să le spună ce au văzut ei pe acolo prin veșnicie, tot nu vor crede. Căci oamenii, cum li se încurcă puțin afacerile, cum cade peste ei o nenorocire, o boală sau orice altă durere sau supărare, nu mai cred în Dumnezeu. Aceasta pentru lipsa de cunoștință adevărată, fiindcă nu cunosc și au rămas în urmă cu știința aceasta despre Dumnezeu, despre suflet, despre existența lucrurilor nevăzute.

Nu vor să cunoască și nu vor să știe. Au fost mulți în toate vremurile și vor mai fi, așa zice și Sfânta Carte la Proverbele lui Solomon: “Pe nebun de l-ai pisa cu pisălogul în piuă și nu scoți nimic de la el”. Deci nu-l poate convinge nimic. Toate minunile, toate semnele îl lasă rece.

Așa a fost odată un împărat nebun care a chemat la el pe toți învățații din împărăția lui și le-a cerut să îi arate și lui pe Dumnezeu, să-i spună cine a fost înaintea lui Dumnezeu și ce face Dumnezeu acum. Le-a dat timp de gândire o săptămână, iar apoi să vină și dacă nu vor răspunde la aceste trei întrebări, la toți li se vor tăia capetele.

Mare tulburare a fost peste ei, nu știau ce să facă să răspundă împăratului. Trei dintre ei mai cunoscuți au plecat triști și îngândurați spre dealurile și pădurile din apropierea orașului lor. Mergând ei, întâlnesc pe câmpie un ciobănaș cu sufletul curat, păscându-și oițele. Când îi vede așa de triști acesta îi întreabă: “Pentru ce sunteți așa de supărați?” Ei îi spun supărarea lor, iar ciobănașul îi domolește cu cuvinte blânde, spunându-le că în ziua când vor trebui să meargă la împărat, să-l ia și pe el și va răspunde la întrebările lui.

Așa au făcut. În ziua când s-au prezentat toți în fața împăratului l-au luat și pe ciobănaș. Când i-a întrebat împăratul pe filozofi dacă au găsit răspunsul la întrebările lui, aceștia l-au prezenta pe ciobănaș spunând că va răspunde în locul lor. Împăratul a întrebat atunci pe ciobănaș: “Ești tu capabil să răspunzi la aceste întrebări?”. “Da, împărate, voi răspunde cu ajutorul lui Dumnezeu”. Vezi – i-a zis împăratul – că dacă nu-mi dovedești, unde-ți stau picioarele îți va sta capul”. Atunci în fața la toți învățații, care se adunaseră acolo, împăratul îi cere să-i arate pe Dumnezeu. Acesta îi răspunde: “Împărate, nu se poate aici în palat, că Dumnezeu este mare; să ieșim afară ca să ți-L arăt”.

Ieșind afară în curtea palatului îi spune împăratului: “Ia privește în sus împărate, privește bine în soare, uită-te bine acolo!”. Împăratul se uita și nu putea să țină ochii în soare, îi pleca repede în jos. Ciobănașul îi spuse cu glas tare: “Privește bine, împărate, în soare, că acolo îl vei vedea”. Împăratul îi spuse că nu se poate uita. Atunci ciobănașul îi răspunse: “Păi vezi, împărate nu poți să privești la lucrul mâinilor Lui, la o jucărie a lui Dumnezeu, atunci cum ai să poți privi cu ochii aceștia muritori, pe Acela care a făcut toate, nu te temi că ai să fi ars?”

Împăratul s-a lămurit pe loc și a trecut la a doua întrebare: “Bine, bine dar atunci să-mi spui cine a fost înaintea lui Dumnezeu?” Întrebarea aceasta o pun mulți nebuni și în vremea noastră, să știți. Ciobănașul îi răspunde împăratului: “Te rog, împărate, numără până la zece”. Împăratul începu să numere zicând: “Unu, doi ….”. “A, nu așa, împărate, zi înainte de unu ce este?” Atunci împăratul îi spuse că înainte de unu nu este nimic. “Așa și cu Dumnezeu împărate – zice ciobănașul – înaintea lui Dumnezeu n-a fost nimic”.

Atunci a treia întrebare: “Ia spune tu ce face Dumnezeu acum?”. Ciobănașul îi răspunde: “Dumnezeu lucrează mereu, împărate, și creează mereu. El a creat cerul și pământul, soarele și luna, stelele și mările, oceanele și tot ceea ce vedem și nu vedem. El dezlănțuie fulgerele și trăsnetele, vânturile, ploile și apele îl ascultă și se cutremură pământul și temeliile lui când privește spre ele. El lucrează prin îngerii săi și prin oamenii curați la suflet și aleși de El. El, împărate, vorbește prin gura mulțimii și într-o zi când El nu va mai vrea să fi împărat, vei fi alungat din scaunul tău fără voia ta și pierzarea te așteaptă.”

La toate acestea împăratul a rămas mut și s-a mirat de înțelepciunea unui simplu ciobănaș care a scăpat pe toți filozofii și învățații din împărăția lui, de la moarte. Împăratul s-a smerit și a oprit pe ciobănaș cu el ca să-l învețe mai departe căile de urmat ale acestui mare Dumnezeu care nu se poate pipăi cu mâna omului pământean. După cum ne încredințează Sfânta Scriptură Dumnezeu este Duh și tot Dumnezeu este foc mistuitor, așa cum s-a lăsat descoperit prima dată lui Moise în pustie și așa cum zic sfintele cărți că pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putință oamenilor, căci spre El nu pot privi nici oștile îngerești; dar prin Născătoarea de Dumnezeu ni s-a arătat Dumnezeu întrupat, ca să ne arate ca la niște copii existența Lui și să ne încredințeze de puterea Lui.

Rugăciune

Doamne Isuse Hristoase, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu care ai putere pe pământ ca să ierți păcatele, întărește-ne și pe noi în credință tare; dăruiește-ne și nouă iertarea și fă-ne pe toți care ne-am adunat aici în Sfânt Locașul Tău, să umblăm numai pe calea Ta cea sfântă să nu mai risipim nici un ceas din viața noastră pe drumul celui rău, ca să slujim Ție și aici și în veșnicie. Amin.

 

* * *

 

Ia-ți crucea și urmează-Mă

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Pentru prima dată, Isus vorbește ucenicilor Săi despre faptul că misiunea Sa ar putea să-L conducă la darul total al vieții, la moarte. Este un moment tensionat în relația dintre El și ucenicii Săi. Petru, abia numit papă, intervine, Îl ia pe Isus de-o parte și-I sugerează că ar fi mai bine să nu continue cu acest discurs, să nu descurajeze moralul ucenicilor: “Doamne, Dumnezeu să te ferească de suferință!”. Dezastru total! Tu, Petre, ai început atât de bine! De ce dorești să-L înveți tu pe Domnul cum să mântuiască omenirea? Reacția lui Isus este determinată și dură: “tu judeci ca oamenii lumești, încă nu ești demn să fii apostolul Meu, modul tău de a vorbi este satanic”. Ca să fim preciși, porunca pe care Isus i-o dă lui Petre este: “Treci înapoia Mea”, adică: “urmează logica Mea”. Într-adevăr, reacția lui Petru seamănă mult cu a noastră. Pentru un creștin “obișnuit”, Dumnezeu este Mare, este Iubire, iar viața lui este chin și frică de suferință. Deoarece Dumnezeu este străin de suferință, creștinul speră ca să fie ferit de orice durere. Această gândire este logică, dar Dumnezeu nu judecă astfel.

Isus ne-a descoperit chipul unui Dumnezeu iubitor de oameni. Cine iubește, îl lasă liber pe iubitul său. Cine iubește, suferă, dacă nu este și el iubit. Isus suferă pentru lipsa de iubire a oamenilor față de El, pentru lipsa de atenție a poporului față de învățătura Sa. Înțelegînd că vorbele și minunile Sale nu au fost îndeajuns pentru a-i converti pe oameni, Isus proiectează și realizează jertfa Sa totală: dăruirea vieții. Petru protestează: nu-i place un Dumnezeu care suferă; el și noi, vrem un Dumnezeu biruitor. Cum de Dumnezeu acceptă suferința, când de fapt, o poate evita? Oare când vom înțelege mecanismul simplu al iubirii lui Dumnezeu? Când vom trece de la ideea că suferința este un rău, la ideea că viața este un dar și a dărui (a se dărui) implică sacrificiu și suferință?

Să fie clar că Domnul nu iubește suferința. Uneori, modul Său de a se arăta, implică o jertfă, un sacrificiu, o moarte și atunci, suferința devine măsura iubirii Sale, asemănătoare durerilor nașterii sau nopților nedormite din cauza îngrijirii celor mici. Prin urmare, ucenicul, asemenea Învățătorului, este chemat să iubească până la renunțarea de sine.

A lua crucea și a renunța la sine nu reprezintă o auto-flagelare, ci este un stil de viață care se opune logicii acestei lumi, a autorealizării prin propriile puteri omenești. Prea des cultura ne sugerează un fel de idolatrie a sinelui. Isus ne propune ceva mai mult: te realizezi în măsura în care viața ta devine un dar, o deschidere față de alții. Dacă te vei dărui altora, te vei regăsi pe tine însuți, te vei realiza.

A-L urma pe Domnul este o alegere liberă, deoarece este bazată pe iubire. Nu există iubire fără libertate. A-L urma pe Domnul înseamnă, pentru fiecare om, a-și asigura purtarea crucii. În fața crucii se vede dacă cineva are credință adevărată sau dacă o refuză, o ignoră.

Vocația creștinului constă în participarea la moartea și învierea Domnului, pentru mântuirea sa și a altora. Apostolul Petru l-a recunoscut pe Isus ca fiind Mesia, dar de fapt, nu a acceptat imediat adevăratul sens al slujirii lui Isus: crucea.

Credința este un mod de viață, nu o teorie! Este felul de a trăi și de a muri precum Cristos. Crucea pe care trebuie să o ducem continuu, este lupta împotriva autosuficienței și a autoafirmării proprii. Ea este lemnul pe care erau chinuiți sclavii. Creștinul, asemenea lui Cristos, trebuie să trăiască ca slujitor al tuturor și patron al nimănui. Lepădarea de sine înseamnă deplina realizare a propriei persoane; înseamnă biruirea eului, a egoismului, rădăcina tuturor relelor.

Mântuirea noastră depinde de poziția pe care o luăm față de Isus și față de Evanghelia Sa. Destinul nostru veșnic, este strâns legat de fidelitatea sau infidelitatea noastră față de învățătura Domnului. A-ți lua crucea, înseamnă a-L urma pe Domnul pe calea suferinței și a învierii. Omul, simțindu-se mic și neimportant, dorește să se afirme prin a deveni bogat, puternic și orgolios. Astfel se înșeală de unul singur. De fapt, fiecare om se realizează doar atunci când se aseamănă din ce în ce mai mult cu Dumnezeu, al cărui chip este. Iar Dumnezeu este iubire, slujire, sărăcie, umilință.

Din nefericire, omul zilelor noastre gândește altfel. El dorește să-și salveze viața de unul singur și astfel se “rușinează de Isus înaintea acestei generații adultere și păcătoase”: se dezice de Domnul, în loc să se lepede de sine; preferă propria viață, în detrimentul vieții divine; alege să-și urmeze proiectele și interesele sale și nu se preocupă să-și pregătească locul în Împărăția lui Dumnezeu.

Creștinul uită că viața este binele suprem al omului care nu are preț. Cel care își iubește cu adevărat viața, trebuie să o trăiască după modelul lui Isus: “Dumnezeu ne-a dăruit viața veșnică, iar această viață este în Fiul Său. Cine-L are pe Fiul, are viața. Cine nu Îl are, nu are viața” (1 Io 5, 11-12).

Rușinea este una dintre barierele care-l împiedică pe om să-L urmeze pe Cristos. Rușinea este frica de a fi luat în derâdere, marginalizat și urât. Însă creștinul adevărat trebuie să aibă curajul să fie “diferit de lume” pentru a fi “asemenea lui Dumnezeu”. La Judecată vom fi judecați pe baza învățăturii lui Cristos și nu în funcție de principiile lumii. Iată ce scrie sf. Pavel în această privință: “Clar este acest cuvânt: dăcă murim cu El, vom trăi cu El; dăcă cu El perseverăm, cu El vom și împărăți, dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi” (2Tim 2, 11-12).

Evanghelia reliefează condiția necesară pentru a-L urma pe Isus. Când Domnul vorbește de suferință și de cruce, Petru nu înțelege. Petru acceptă un Isus Mântuitor, dar nu un Isus care suferă. Atunci Isus explică sensul important al crucii pentru viața credincioșilor.

În jurul anului 70, când apostolul Marcu a scris Evanghelia, situația creștinilor nu era ușoară. Exista multă suferință. Erau multe cruci. În anul 64, Nero decreta prima mare persecuție a creștinilor. Șase ani mai tarziu, romanii distrug Ierusalimul și Templul. Erau mari tensiuni între iudeii convertiți și cei rămași în continuare în iudaism. Piatra de poticnire era Crucea. Iudeii credeau că unul răstignit nu putea fi Mesia, deoarece conform legii, orice om răstignit era blestemat în ochii lui Dumnezeu (Dt 21,22-23).

În vremea aceea, crucea era pedeapsa cu moartea pe care Imperiul Roman o dădea marginalizaților. A-ți lua crucea și a-L urma pe Isus, însemna, de fapt, a accepta să fii marginalizat de sistemul nedrept care legifera nedreptatea. Dumnezeu Tatăl nu dorește crucea. Crucea este consecința alegerii libere a lui Isus de a predica Vestea cea Bună și de a propovădui că toți oamenii sunt frați. Din cauza acestei învățături, Domnul a fost persecutat și nu a ezitat să-și dea viața. Dar să nu uităm că: nu există o dragoste mai mare decât aceea de a-ți da viața pentru fratele tău.

Unii dintre primii creștini credeau că Isus va veni mei devreme sau mai târziu (1Ts 4,15-18), dar evanghelistul ține să precizeze că Isus este deja prezent în persoana celor care suferă, în special în cei săraci. Chiar dacă Isus a spus: “De fiecare dată când ați ajutat pe unul dintre aceștia mai mici ai Mei, mie mi-ați făcut”, ei tot nu înțeleg?

Iată, iubiți credincioși, câteva întrebări care ne pot ajuta în vederea unui examen de conștiință mai atent, legat de perioada postului în care ne aflăm. Care este crucea care apasă pe umerii mei? Cu ce stare de spirit o duc? Vreau să câștig lumea întreagă, dar să-mi pierd sufletul? Îmi este rușine de Evanghelie, de respectarea celor zece porunci sau îi învăț și pe alții mesajul pe care l-am primit de la Domnul?

În Marcu 8,34-37, sunt prezentate condițiile pe care însuși Mântuitorul le decretează pentru cei care doresc să-L urmeze: “Dacă cineva dorește să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să vină după Mine!”

- “renunțarea la sine”: este necesară pentru a crede în Dumnezeu și pentru a-I permite să fie Cel dintâi care mă conduce în viață; altfel, omul se auto-gestionează, îndreptându-se încet, dar sigur, spre falimentul vieții sale.

- “a-și lua crucea”: înseamnă a-și accepta condiția umană cu tot ceea ce implică aceasta: durere, limite…

- “a-L urma pe Domnul”: înseamnă a-L urma cu umilință și a se încrede în El în orice împrejurare a vieții.

Iubiți credincioși! Isus dorește să ne învețe despre cum putem să ne mântuim sau, să ne pierdem viața pentru totdeauna. Sunt două variante de realizare a vieții, dar într-o puternică opoziție. Pentru a ne mântui, trebuie să ne purtăm crucea în fiecare zi. Să depășim țelurile noastre strict pământești și să-L urmăm pe Domnul. Ceea ce împiedică realizarea acestui ideal este alipirea inimii de lucrurile pământești și trecătoare: pierderea valorilor și frica de suferință. Propunerea lui Isus nu este ușoară, dar ea este realizabilă în perspectiva premiului: vieța veșnică, viață pentru care merită să străbatem calea cea strâmtă, în urma Domnului. Aceasta a fost alegerea pe care au făcut-o toți martirii și sfinții Bisericii. Ei au înțeles că suferințele acestei lumi, oricât de mari ar putea fi, nu se pot compara cu răsplata pe care ne-o dăruiește Domnul: fericirea veșnică. Amin.

 

* * *

 

Duminica venerării onoratei și de viață făcătoarei Cruci

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Timpul de față al Postului Mare, ne propune spre meditare Misterul Crucii. Crucea apare în conștiința creștinilor în Vinerea Mare, atunci când Mântuitorul nostru a fost răstignit pe ea, în urmă cu aproape două mii de ani. Crucea era în acele timpuri un instrument de tortură înfiorător. Greutatea ei a frânt la acea dată credința slabă a discipolilor lui Isus și a cufundat în disperare suferința lor necălită și inima slab iubitoare. Crucea pe care Învățătorul lor a fost răstignit le-a făcut cunoscută victoria asupra a tot ceea ce dorea să se opună cu înverșunare vieții. Să nu ne mirăm că au fugit din fața acestei cruci, că s-au dezis de ea, că au aruncat blestemul asupra ei, pentru că împreună cu Isus Învățătorul, a fost răstignită și omorâtă propria lor credință și speranță nutrită de așteptările omenești. Numai această zi de vineri a fost în viața Bisericii ziua tristeții, a fricii și a suferinței. Doar în această zi, singura dealtfel, i s-a arătat crucea în exclusivitate ca pe un semn al tragediei dar și al speranței. Dar după trei zile a urmat învierea iar în lumina acestei învieri crucea și-a descoperit în fața Bisericii strălucirea înfățișării ei care până atunci nu a fost cunoscută.

Este surprinzător cât de repede, primii creștini au descoperit Crucea. Chiar dacă pentru evrei crucea continua să rămână un semn de indignare, iar pentru păgâni era nebunie, învățătura Sfântului Pavel și a Apostolilor, vede în ea un semn al puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu (cf. 1 Corinteni 1, 23-24), constituind pentru om un semn al apartenenței sale la viața în Hristos (vezi Luca 9, 23; Matei 10, 38), precum și un semn de împăcare cu Dumnezeu (vezi Efeseni 2, 16; Coloseni 1, 20; 2, 14). Creștinii nu numai că nu s-au rușinat de cruce, ci s-au folosit de ea și au făcut cunoscută cu vigoare măreția ei (Galateni 6, 14; Evrei 12). Treptat, din semnul terorii, crucea se transformă într-un semn al gloriei. Triumfă în instituțiile Bisericii, se expune pe pereții institutelor sociale: școli, spitale, tribunale, este purtată la piept de către creștini ca un semn al victoriei împotriva răului, iar în locuințele noastre crucea ne adună pe toți în jurul ei atunci când ne rugăm.

Nimic nu se petrece în Biserică fără cruce. Suntem însemnați cu ea încă din momentul botezului. Prin semnul crucii ajung la noi toate binecuvântările, consfințirile și însoțește toate Sfintele Sacramente. Cu semnul crucii își începe creștinul, în viața de zi cu zi, fiecare rugăciune. Cu semnul crucii vom fi salutați și noi odată pe ultimul nostru drum din această lume. Această omniprezență a crucii este foarte importantă și invită la reflexie, cu precădere acum în perioada Postului Mare, când Liturghia ne îndeamnă și ne cheamă să venerăm în mod public acest semn.

Cardinalul Wiseman era pe patul de moarte. Unul dintre prietenii care l-au vizitat l-a întrebat: «Cum vă simțiți eminență?» Cardinalul, luând crucea în mână, învăluind-o cu o ultimă privire răspunse: “Mă aflu ca un liceean care va pleca în curând în vacanță spre a-și reîntâlni casa părintească”. Iată cum știe să moară unul care a fost format în școala Dumnezeescului Răstignit.

Cultul Sfintei Cruci nu cuprinde nimic în sine din ceea ce se cheamă magie sau credință deșartă în amulete și talismane. Venerăm crucea pentru că ea ni-l revelează pe Hristos în actul cel mai mare și incontestabil al iubirii Sale infinite față de omenire. Ne plecăm făptura noastră nu în fața unui lucru, ci înaintea unei Persoane de care Crucea ne amintește ca semn al patimii, morții și Învierii Lui. Legătura de nedespărțit dintre Cruce și Cel răstignit, face ca semnul să fie păstrat în tradiția Bisericii și să fie iubită de credincioși.

În Postul Mare suntem invitați să stăm sub Cruce. La picioarele Crucii descoperim măreția lui Hristos, însă nu o înțelegem decât atunci când îl urmăm pe Isus și ne purtăm Crucea noastră zi de zi. “Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze” (Marcu 8, 34). Renunțând la lume și la atașamentul față de bunurile iluzorii din jurul nostru, rămâne să ne lepădăm de voința proprie, înclinată atât de violent spre păcat, pentru a ne răstigni «omul cel vechi» din noi, a muri cu Hristos, pentru a învia cu El. La depunearea voturilor solemne, călugării primesc Crucea; aceasta este însoțită de inițialele care sintetizează ascetica și mistica creștină : Isus Hristos Ni Ka – învinge. Însă victoria vine prin Cruce, «venerat trofeu, spaima demonilor», prin povestea iubirii lui Dumnezeu care se jertfește devine «izvorul lacrimilor» vărsate din adevărata căință. «Hristos se dăruiește creștinilor prin har», înaintând spre sfințenie. Dacă Crucea a însemnat până acum lacrimi și suferință, descoperim că «Dumnezeu a sfințit lemnul Crucii». Puterea răului a fost învinsă iar noi descoperim Edenul, unde «lumina lui Hristos strălucește tuturor. La picioarele Crucii este reprezentat craniul – semn al Golgotei, cu inscripția: «puterea monahului – locul Golgotei a devenit pentru noi Paradisul»; prin moarte pentru lumea păcatului devenim locuitori ai Împărăției lui Dumnezeu. De-a lungul secolelor care au trecut, pietatea creștină și învățătura Bisericii au propus meditarea suferințelor lui Isus răstignit pe Cruce. Astfel s-a descoperit ceea ce în suferința Mântuitorului este esențial și netrecător: Sacrificiul Lui făcut pentru noi. Acest sacrificiu a împăcat lumea păcătoasă cu Creatorul și Domnul ei, aducându-i omului mântuirea. De aceea creștinii au văzut Crucea prin prisma Învierii: Hristos este viu, poartă în Corpul Său semnele pătimirii, însă este învingător; brațele Sale nu mai sunt pironite pe lemnul Crucii ci îmbrățișează întreaga omenire. Teologia crucii a fost scrisă nu numai de către inimă ci și de rațiune. Ea a fost caracterizată de obiectivitate și de claritate. Crucea și suferința au căpătat un sens, dăruind speranța. Individul, cu propriile impresii și trăiri omenești față de patima și moartea Domnului, s-a refugiat în pietate, manifestând compasiune față de Isus care a pătimit ca om adevărat.

Evul Mediu și barocul pătrunde cel mai mult în profunzimea lui Isus cel Răstignit. Atenția creștinului se îndreaptă asupra Corpului Său maltratat, mâinilor și picioarelor Lui străbătute de piroane, a Capului încoronat cu spini și a pieptului Său străpuns de sulița ostașului. Se nasc devoțiuni legate de venerarea Patimilor Domnului, în timp ce cultul Crucii se răspândește. Hristos este omul care a suferit din iubire pentru noi și din ascultare față de Tatăl, însă este și Dumnezeul care a învins moartea.

Pietatea Bisericii se îndreaptă spre misterul Crucii, însoțindu-și demersurile prin post și abstinență. Să facem tot ceea ce este posibil pentru a nu întrerupe relația noastră dintre cruce și înviere, înțelegând prin aceasta că una fără de cealaltă nu există. Crucea înseamnă recunoștință și încredere.

«La picioarele crucii, scria Monseniorul Gibier, se umilește orgoliul, dispare egoismul, ura iartă, voluptatea se mortifică, remușcările se calmează, devotamentul se inspiră, durerea, descurajarea și disperarea se resemnează!»

Mai mult ca și oricând înțelegem aspectele care rezultă din crucea lui Hristos pentru viața noastră pe care suntem datori să o trăim zilnic. Nu este nevoie să fim convinși de către cineva că ea ne cheamă la o deplină încredere în Providența divină, chiar și atunci când voința ei crucifică planurile noastre, până la o legătură strânsă cu Hristos, care prin Sacrificiul Său reprezintă pentru noi și lumea întreagă singura speranță. A medita asupra Misterului Crucii înseamnă să participi la construirea unei lumi mai bune, fără nedreptăți și profituri de pe urma celor slabi și sărmani, unde binele nu se răstignește, dreptatea nu se vinde, iar omul nu se distruge pentru un lucru trecător. Cât de necesar este acest element în zilele noastre. Cât de mult, ne disociem de însemnătatea și importanța crucii pentru noi și pentru viața noastră. În această lume în care anual mor milioane de oameni din cauza foametei, în timp ce alte sute de milioane de oameni suferă de mizerie și sărăcie, în care există milioane de oropsiți, oameni fără locuințe, emigranți și solicitanți de azil; în lumea în care războaiele, persecuțiile, viciile și noi maladii se înmulțesc, unde există morți sângeroase, oameni chinuiți, părăsiți de către cei din jurul lor sau de către cei dragi, se dovedește faptul că purtarea Crucii care a apăsat pe umărul lui Hristos, devine foarte necesară pentru omul din zilele noastre. Suntem datori să-I fim recunoscători Mântuitorului nostru, pentru că a parcurs cândva în postura noastră toate căile grele ale vieții, că nu S-a retras în fața nici unui idol, nici din fața vreunei suferințe, ci însuși a ales moartea, pentru ca să fie împreună cu noi permanent.

Acest omenesc, lovit și chinuit pentru noi, ne arată prin Fiul lui Dumnezeu răstignit, că suferința Crucii este o punte a credinței, un ajutor în îndreptarea vieții morale și în același timp suportul vieții noastre spirituale.

Să pătrundem semnificația profundă în care se înrădăcinează gândirea și care mișcă inima. Crucea este aproape de omul zilelor noastre, însă trebuie înțeleasă. “Iată lemnul crucii, pe care a fost răstignită Mântuirea lumii”. Închină-te acesteia! Închină-te Celui Răstignit pe ea! Căci prin această cruce – și numai prin ea – trece și calea mântuirii tale.

Rugăciune

O, Isuse Hristoase, căzând în fața crucii Tale Te preamăresc. «Putere a lui Dumnezeu», Tu te arăți pătat de slăbiciune, ca să ne înveți pe noi umilința și să rușinezi mândria noastră. “O, Preot Preasfânt, Tu ai trecut prin toate suferințele noastre pentru a Te asemăna cu noi, ca să simți și slăbiciunile noastre”. Nu mă lăsa singur, căci singur sunt slab; să fie în mine puterea Ta, pentru ca să nu mai fiu înclinat spre a comite răul.

Cruce, iubire nespusă a lui Dumnezeu; Cruce, gloria cerului! Cruce, mântuirea cea veșnică; Cruce teama celor răi. Sprijinul celor drepți, lumina creștinilor, o, Cruce, pentru tine, aici, pe pământ, Dumnezeu primind corp a devenit servitor; prin tine, în cer, omul în Dumnezeu, a devenit împărat; prin tine a pătruns adevărata lumină, iar întunericul cel rău a fost răpus…

Tu reprezinți legătura păcii care-i unește pe oameni cu Hristos mijlocitorul. Tu ai devenit scara, pe care omul se poate sui la cer.

Fii întotdeauna pentru noi, credincioșii tăi, ancoră și stâlp de foc. Condu casa noastră, cârmuiește luntrea noastră. Fie ca tu, crucea noastră, să ne întărești în credință și să ne pregătești pentru gloria cea veșnică. Amin.

După Sfântul Paulin din Nola

 

* * *

 

Duminica a III-a din Post. A venerarii Sfintei Cruci

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

Iubiți credincioși,

Ca și creștini, suntem chemați să rămânem discipoli ai lui Isus pentru toată viața noastră. Este la fel cum am fi fii săi: așa cum nu încetăm niciodată a fi copii, chiar și atunci când suntem mari; este la fel cum am respira sau cum am mânca sau bea, gesturi pe care le facem și care nu se pot evita. Ei bine, la fel, a fi discipol, este o caracteristică care ne însoțește permanent. Nu este la fel ca la școală sau facultate unde unul poate să rămână repetent, sau la serviciu unde poți să-ți iei un an concediu fără salariu. Nu este la fel, pentru că adevăratul maestru al creștinilor, Isus, rămâne alături de noi pentru toată viața: când suntem mici, când suntem mari și până la moarte. Lecția Sa nu este una pe care trebuie să o învățăm, sau opt ore de muncă pe care trebuie să le facem, lecția Sa este o propunere de viață, el ne propune un mod de viață. În fiecare zi, Isus repetă fiecăruia dintre noi: “Vino, urmează-mă”. Nu terminăm niciodată a învăța de la El, a sta cu El, ascultând cuvântul Său, punând în practică poruncile sale, urmându-i exemplul.

Pescarii știu că peștele sănătos se deosebește de cel bolnav pentru că primul reușește să înoate “împotriva curentului”: atunci când se lasă în schimb, dus de curent, fără să reacționeze, înseamnă că este bolnav sau este deja mort. Pericopa de astăzi ne arată că Evanghelia ne propune un mod de viață diferit de cel pe care ni-l propune societatea: și acesta este un semn de vitalitate. Isus ne dădea exemplul cu haina veche și haina nouă, cu vinul vechi și cu vinul nou: acestea nu se pot confunda sau amesteca. La fel este și pentru cei care vor să fie adevărați discipoli ai lui Isus: trebuie să fie recunoscuți imediat și întotdeauna, nu poate fi amăgită lumea.

Petru nu înțelege acest lucru. Pentru el era atunci mai comod să fie un pic cu Isus, un pic cu propriul egoism; vroia să facă un amestec dintre Evanghelie și mentalitatea lumii… Dar nu se poate! Este ca și cum ai suda, ai lipi, ai uni împreună un fier cu un măr. Nu se reușește. Isus ne vorbește despre donarea vieții proprii, în timp ce instinctul nostru caută să țină totul pentru noi înșine: timpul, darul, ocaziile, … Nu se poate căuta un acord între aceste moduri diferite de trăire. Iată de ce Isus îi cere lui Petru să se facă din nou “discipol”, să se pună în urma lui, să se lase condus cu umilință. Acest lucru ni-l cere și nouă astăzi.

Aceasta este adevărata noastră cruce: să învățăm să ascultăm de Domnul, să ne lăsăm conduși de El, să nu-i opunem rezistență, să nu punem în dubiu Cuvântul Lui, să nu decidem noi ceea ce este bine și ceea ce este rău, acesta a fost și păcatul lui Adam: a nu te încredința Domnului, a voi să faci după mintea ta, a te pune înaintea Domnului ca maestru și nu ca discipol.

Isus nu păcălește pe nimeni și nu constrânge pe nimeni să trăiască ca și El, ci dorește, propune, invită, cheamă. Ne rămâne nouă, fiecăruia, să-i răspundem, să-i spunem da-ul sau nu-ul nostru. Este adevărat că de multe ori nu vrem să-i răspundem și amânăm pentru mâine; și vedem cum timpul trece și noi nu construim nimic mai bun. Dar Isus dorește să ne convingă că este rațional, logic și că merită să-l urmăm. Și acest lucru ni-l demonstrează prin două exemple. Primul: ne spune că avem o singură viață la dispoziție (nu avem o viață de rezervă) și deci, trebuie să o folosim cât mai bine; nu ne putem permite să o irosim inutil. Nimic nu este mai de valoare decât sufletul nostru și de aceea trebuie să-l punem pe primul loc înaintea altor lucruri pe care trebuie să le facem în fiecare zi. Toate le vom lăsa aici pe pământ: vom duce cu noi numai binele pe care-l facem. Și va fi Isus cel care va evalua existența noastră! Nu campionii sportivi, nu starurile de cinema, nu milionarii sau parlamentarii. Atunci vor trece în împărăție doar cei pe care El îi va recunoaște ca prieteni ai săi, adică pe cei care au trăit potrivit Evangheliei Sale.

Isus ne spune că cel care nu știe să spună nu (iată sensul “renunțării” la propriul egoism) nu este de folos cu siguranță societății, familiei, parohiei, grupului de prieteni. Și este adevărat. Cine se impune cu violență, cine nu lasă și pe alții să vorbească, cine înșeală, cine nu știe să ierte, cine nu respectă părerile altora ce ar putea să aducă mai bun, mai nou și mai adevărat? Nu va face altceva decât să ducă înainte o lume care trăiește în violență și în falsitate.

Aceste lucruri ne fac să înțelegem că mesajul Evangheliei ne ajută să trăim mai bine, să construim raporturi adevărate cu persoanele de lângă noi, să pregătim un viitor mai bun pentru toți. A-L uita sau a-L renega pe Isus semnifică în schimb a pierde un mare ajutor și un model prețios. Să reflectăm iubiți credincioși, la acestea și să luăm, în consecință, o decizie.

O, Doamne, de foarte multe ori îți spunem că suntem gata să facem voia ta. Și suntem sinceri: Tu care citești în inima noastră, o știi prea bine. Dar, imediat ce ne arăți crucea, hmmm!, atunci îți spunem că ai uitat de noi, strigăm că nu ne iubești, poate uneori te și blestemăm spunându-ți că ești nedrept și rău cu noi. Suntem oportuniști? Nu! Doamne, tu știi că suntem sinceri atunci când îți spunem că te iubim și atunci când te renegăm. Adevărul este că suntem slabi și că durerea ne înspăimântă. Ascultă rugăciunea noastră: eliberează-ne de rău, dar dacă chiar trebuie să luăm pe umeri crucea, dă-ne harul să o iubim, pentru iubirea fiului tău Isus, astfel ca să devină și pentru noi un semn, cel mai mare, al iubirii noastre pentru tine, Doamne. Amin.

 

* * *

 

Spre pomul vieții, purtând steagul biruinței

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

Duminica a treia din Sfântul și Marele Post al Paștilor se numește și Duminica Sfintei Cruci. Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci începe cu îndemnul Mântuitorului ca fiecare om să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-I urmeze Lui. Iar apoi Mântuitorul întreabă: “Ce-i folosește omului să câștige lumea aceasta, dacă își pierde sufletul său?”. Iar în partea ultimă a textului Evangheliei care s-a citit, se spune că între cei prezenți se află oameni care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăția lui Dummvru. Deși textul Evangheliei acestei duminici este relativ scurt, el este foarte bogat în înțelesuri duhovnicești legate de taina vieții creștine, în general, cât și de perioada aceasta a Postului Sfintelor Paști.

“Există o singură cale pentru mântuire”

Textul Evangheliei reprezintă o inițiere, o luminare a credincioșilor în urcușul lor spre înviere, spre Sfintele Paști. Pentru a ne mântui, Evanghelia ne spune, în primul rând, că trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea noastră, fiecare dintre noi, și să-i urmăm lui Hristos, pentru că cel ce voiește să-și mântuiască sufletul său îl va pierde, dar cine îl pierde pentru Hristos și pentru Evanghelie îl va mântui. Aceste cuvinte ne arată că există o singură modalitate, o singură cale pentru mântuire – aceea de a ne uni cu Dumnezeu. Cine voiește să-și scape viața prin sine, cu propriile forțe biologice, se va pierde, iar cine se dăruiește pe sine lui Hristos, chiar până la jertfa propriei sale vieți, acela se va mântui. Iată de ce perioada Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Paști este un timp sfânt în care ne dezlipim, prin post și pocăință, de ceea ce este rău în viața noastră, de ceea ce este păcat și moarte ca despărțire de Dumnezeu, și ne unim cu Hristos prin rugăciune și fapte bune. Ne unim cu Hristos prin spovedanie, prin împărtășanie și prin toată fapta cea bună. În acest înțeles, Evanghelia ne spune că cine pierde viața sau sufletul său pentru Hristos și pentru Evanghelie, adică cel ce renunță la voia sa proprie egoistă, păcătoasă și urmează voia sfântă a lui Hristos, acela se va mântui, adică va dobândi viață veșnică. Cine trăiește egoist, pentru sine, acela merge spre moarte, iar cine se dăruiește în iubire curată lui Hristos și semenilor merge spre viață veșnică, chiar dacă trece cu trupul său prin moarte: “cel ce crede în Mine – spune Hristos Domnul – chiar dacă muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac” (loan 11, 25-26).

Al doilea mare adevăr pe care ni-l comunică Evanghelia din Duminica Sfintei Cruci este Taina crucii ca lumină a vieții creștine. Evanghelia ne îndeamnă ca fiecare să se lepede de sine, adică să nu mai facă voia sa, ci voia lui Dumnezeu, să-și ia crucea și să urmeze lui Hristos. Aici crucea poate însemna o suferință, neputință, neîmplinire, o încercare, o recunoaștere a limitelor noastre, a finitudinii condiției umane, dar și o permanentă răstignire între idealul propus și rezultatul obținut, “căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu-l voiesc, pe acela îl săvârșesc” (Romani 7, 19). Pentru unul crucea este o boală sau o patimă nevindecată, pentru altul crucea este neîmplinirea unui ideal; pentru unul crucea poate fi o stare nedorită, pentru altul crucea poate fi o chemare neînțeleasă. În multe feluri se poate traduce cuvântul cruce, privit duhovnicește, când îl referim la propria noastră viață. Totuși, Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci este o Evanghelie a speranței. Recunoscând noi povara sau neputința noastră o aducem la Hristos, ca El să ne ajute să o purtăm. Astfel, neputința noastră va fi integrată în prezența iubirii Sale milostive, atotputernice și smerite. Să lăsăm ca El, Hristos-Doctorul, să lumineze viața noastră, să vindece neputințele noastre sufletești și trupești, să ne ajute să purtăm crucea spre înviere. Cu alte cuvinte, necazul, încercarea, neputința pe care le avem nu trebuie să ne despartă de Dumnezeu sau să ne îndepărteze de Dumnezeu, ci să devină motive în plus pentru a ne apropia mai mult de Dumnezeu. Încercările și suferințele nu ne lasă neutri niciodată. Nimeni din cei ce trec prin suferință și poartă o cruce grea nu pot fi oameni neutri sau indiferenți în raport cu sensul și taina vieții. Necazul și suferința pot să ne apropie sau să ne îndepărteze de Dumnezeu!

Pregătire pentru suferința Crucii și bucuria Învierii

Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci ne îndeamnă să asumăm și să purtăm crucea vieții noastre și să facem din ea drum spre înviere, adică prilej de apropiere și de unire cu Hristos Cel Răstignit și înviat. Lui să-i cerem ajutor ca să fie alături de noi, să ne ajute să ne purtăm crucea spre înviere, așa cum a purtat El Crucea Sa. Mai învățăm însă din Evanghelia acestei zile și ceea ce Mântuitorul a spus ucenicilor Săi: “sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind intru putere” (Marcu 9, 1). Prin aceasta, Mântuitorul a voit să arate taina Schimbării Sale la Față, eveniment care a avut loc nu cu mult timp înainte de pătimirea sau răstignirea Sa. Atunci cei trei apostoli – Petru, lacov și loan -, pe muntele Taborului, au văzut pe Mântuitorul având fața strălucind ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina (cf. Matei 17, 2; Marcu 9, 2-3; Luca 9, 29), iar ucenicii Lui simțeau o pace și o bucurie negrăită (cf. Matei 17, 4; Marcu 9, 5; Luca, 9, 33). Aceasta era pregustarea împărăției lui Dumnezeu, care este “dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14,17). E foarte semnificativ faptul că Mântuitorul vorbește, în același timp, de Cruce și de pregustarea împărăției lui Dumnezeu. El pregătește pe ucenicii Săi atât pentru suferința Crucii, cât și pentru bucuria Învierii. Cel ce poartă crucea urmând lui Hristos merge spre înviere, pentru că Lumina Împărăției lui Dumnezeu intră tainic în sufletul și în viața lui iar el simte bucuria chemării lui Hristos și e bucuros să-l urmeze.

De ce vorbim despre Cruce și înviere în mijlocul Postului?

În Duminica Sfintei Cruci, preotul scoate Sfânta Cruce din altar și o pune pe un tetrapod (iconostas mic) spre închinare și sărutare, în timp ce se cântă cântarea: “Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea Ta o lăudăm și o preaslăvim”. De ce vorbim despre Cruce și despre Înviere în duminica a treia din Sfântul și Marele Post? De ce în mijlocul Postului? De ce Biserica a rânduit ca să fie pomenită Crucea în mijlocul Postului Sfintelor Paști și să fie deja amintite Sfintele Patimi ale lui Hristos și Slăvită Lui Înviere? Sfinții Părinți ai Bisericii ne învață că, după cum în mijlocul Raiului era sădit Pomul Vieții, tot așa în mijlocul Postului Mare al Sfintelor Paști este prăznuită sărbătoarea Sfintei Cruci, celei de viată făcătoare. De ce? Pentru că păcatul neînfrănării (nepostirii) și neascultării lui Adam se îndreaptă prin înfrânare sau postire față de cele materiale și prin ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu: “Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (loan 6, 54). Adam și Eva au pierdut Raiul și Pomul Vieții pentru că nu au postit și pentru că nu au ascultat de Dumnezeu. Noul Adam, Iisus Hristos, făcându-Se ascultător până la moarte și încă moarte pe Cruce, ne-a dăruit Pomul Vieții, El însuși fiind Pomul vieții, care Se dăruiește nouă în Sfânta Euharistie. De aceea, Sfântul Isaac Sirul ne spune că Pomul vieții era Hristos, iar acum l-am câștigat prin Sfânta Euharistie. Din acest motiv, în timpul împărtășirii cu Trupul și Sângele lui Hristos se cântă: “cu Trupul lui Hristos vă împărtășiți și din izvorul Cel fără de moarte gustați”.

În al doilea rând, sărbătoarea Duminicii Sfintei Cruci este rânduită în a treia duminică din Postul Mare pentru a întări duhovnicește pe cei ce postesc, arătându-le Crucea ca fiind steag de biruință al lui Hristos asupra păcatului și asupra morții, ca semn luminos al Învierii. De ce? Pentru că taina Învierii este ascunsă în Cruce ca iubire jertfelnică, iar taina Crucii își arată slava ei în lumina Învierii. Sfinții Părinți ai Bisericii ne spun că împărații biruitori, când intră într-o cetate, mai întâi trimit înainte semnele biruinței, stindardele lor, ca să binevestească tuturor că vor veni în cetate biruitori. În mod asemănător, în mijlocul Postului, se ridică stindardul credinței noastre, Sfânta Cruce, simbolul Răstignirii și învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru a ne arăta că în lupta cu păcatul și cu ispitele, Crucea, ca simbol al biruinței asupra păcatului și asupra morții și ca semn al învierii, devine pentru noi întărire și încurajare. Vederea și cinstirea Sfintei Cruci, însoțite de cântarea: “Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea Ta o lăudăm și o slăvim” ne întăresc în nevoința noastră duhovnicească și în urcușul nostru interior spre Înviere. Nici în noaptea de Paști, Crucea nu dispare, ci alături de ea se adaugă o lumânare, lumânarea învierii, iar când preotul spune în auzul tuturor: “Hristos a înviat!”, el arată Crucea luminată de înviere. Aceasta înseamnă că cine își ia crucea sa și îi urmează lui Hristos se pregătește pentru Înviere. Când ne dăruim lui Hristos în iubirea smerită a rugăciunii și semenilor noștri în iubirea faptelor bune pentru ei, lumina sau harul Învierii intră tainic în sufletul nostru prin Cruce, adică prin răstignirea egoismului din noi, pentru a ne deschide spre iubire sfântă, smerită și darnică.

Astfel Duminica Sfintei Cruci este parte din pregătirea noastră pentru înviere.

“Dumnezeiasca Cruce este tăria postului”

Înțelesuri duhovnicești multe și adânci ale Duminicii Sfintei Cruci sunt cuprinse mai ales în cântările din Triod consacrate săptămânii a treia a Postului Sfintelor Paști și Duminicii Sfintei Cruci. Această duminică este o icoană sau o anticipare a Săptămânii Sfintelor Patimi și a Învierii Domnului: “Trecând a treia săptămână a cinstitului post, Hristoase Cuvinte, învrednicește-ne să vedem lemnul Crucii celei făcătoare de viață, și cu cinste să ne închinăm și să cântăm după vrednicie; să slăvim stăpânirea Ta, să lăudăm Patimile Tale, să ajungem în chip curat la slăvită și sfânta Înviere, la Paștile cele de taină, prin care Adam iarăși a intrat în rai” (1).

Cinstirea deosebită a Sfintei Cruci este vestită în Triod în aceste cuvinte din sâmbăta premergătoare: “Acum oștile îngerești însoțesc lemnul cel cinstit, cu bună cucernicie înconjurându-l, și cheamă pe toți credincioșii la închinare. Deci veniți cei ce vă luminați cu postul, să cădem la el cu bucurie și cu frică, strigând cu credință: Bucură-te cinstită Cruce, întărirea lumii” (2).

“Ziua aceasta este a închinării cinstitei Cruci; veniți toți la dânsa. Că revărsând razele cele luminoase ale învierii lui Hristos, le pune înainte. Să o sărutăm deci toți, sufletește bucurându-ne” (3).

Cât privește binefacerile cinstirii Sfintei Cruci, Triodul le arată în mod concentrat în cântările lui: “Dumnezeiasca Cruce este tăria postului, ajutătoare celor ce priveghează, întărire celor ce postesc, apărătoare celor ce li se face război. Acesteia, adunându-ne noi credincioșii, să ne închinăm ei cu dragoste, bucurăndu-ne” (4)

Puterea Sfintei Cruci vine din legătura ei cu Persoana veșnică a lui Hristos Cel Răstignit pe ea și înviat din morți. După cum odinioară Adam cel vechi și neascultător față de Dumnezeu și-a întins în miezul zilei mâinile spre pomul oprit din mijlocul Raiului, Hristos-Noul Adam, Și-a întins, în miezul zilei, în mijlocul pământului, mâinile pe cruce, “făcându-Se ascultător până la moarte, și încă moarte pe Cruce” (Filipeni 2, 8), izbăvindu-ne de păcatul neascultării lui Adam cel înșelat de demoni și “biruind asupra lor prin Cruce” (Coloseni 2,15).

Pentru a arăta legătura dintre mijocul Raiului, amiaza sau mijlocul zilei și timpul din mijlocul Postului, Crucea lui Hristos este scoasă spre cinstire în mijlocul bisericii, “în miezul zilei și în mijlocul pământului răstignindu-Te de bună voie, ai smuls marginile lumii, îndurate, din mijlocul gâtlejului balaurului” (5). Aceeași idee este exprimată în Octoih, unde se spune: “Cel ce ești Stăpân al vremilor și al anilor, în mijlocul pământului, la amiază, pe lemn Te-ai înălțat fiind răstignit, Îndelung-răbdătorule; și alunecarea celui ce a suferit în mijlocul raiului pentru rodul cel pricinuitor de stricăciune ai îndreptat-o” (6)

Puterea Sfintei Cruci este vindecătoare și mântuitoare, pentru că prin ea se arată iubirea milostivă a lui Hristos-Dumnezeu pentru toate popoarele adunate în Biserica Sa: “Mântuire ai lucrat în mijlocul pământului, Hristoase Dumnezeule, pe Cruce Ți-ai întins preacuratele Tale mâini adunând toate neamurile care strigă: Doamne, slavă Ție!” (7).

“Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele”

Prin rugăciune, pocăință și post, taina Crucii, ca răstignire a patimilor egoiste, este integrată în urcușul credinciosului spre Înviere: “Cu lemnul ai stins, Stăpâne, văpaia neascultării, pe Cruce înălțându-Te, și ai omorât pe vrăjmașul, fiind omorât de bunăvoie. Pentru aceasta, te rog omoară voile trupului meu, și înviază ticăloasa mea inimă, cu postul cel ucigător de patimi, curățindu-mă de toată întinarea, ca un Milostiv! (8)”.

În altă cântare se spune: “Răstignindu-ne împreună cu Cel ce S-a răstignit pentru noi, să ne omoram toate mădularele trupului cu posturi, cu rugăciuni și cu cereri” (9).

Dar răstignirea sau pacificarea patimilor egoiste ale credinciosului prin nevoințele postului nu se limitează la Duminica Sfintei Cruci din Marele Post, ci ea este o constantă a întregii perioade a Postului, după cum se spune într-o cântare din Săptămâna lăsatului sec de brânză, care premerge începutul postului: “Crucea Domnului este înfrânarea a toată desfătarea, și lege de postire celor ce se închină ei fără încetare. Că cei ce privesc neîncetat la Cel ce S-a pironit pe ea, își răstignesc trupul împreună cu patimile și cu poftele. Pentru aceasta să ne sârguim să ne facem și noi curați prin post; să ne împărtășim cu Cel ce S-a împărtășit nouă cu iubirea de oameni prin patimi și dintru a Sa nepătimire a împărțit firii noastre, Cel ce are mare milă” (10).

Această vedere și practică duhovnicească a luptei creștinului cu patimile egoiste ca înaintare interioară a lui spre lumina Învierii urmează viața și învățătura apostolică a Bisericii, cuprinse în cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care zice: “Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm” (Galateni 5, 24-25). “Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El” (Romani 6, 8).

În această duminică, Biserica cinstește în mod deosebit puterea și lumina spirituală a Sfintei Cruci ca lumină a Postului Sfintelor Paști și ca arvună a Săptămânii Sfintelor Patimi ale Mântuitorului Iisus Hristos. În cântările din Triod, referitoare la lumina Crucii din Postul Sfintelor Paști, Crucea este numită: “făcătoare de viață”, “raiul Bisericii”, “ușa Raiului”, “noul pom al vieții”, “pom al nestricăciunii”, “armă nebiruită”, “lauda preoților”, “lauda și scăparea monahilor”, “slava mucenicilor”, “podoaba sfinților”, “izvor al harului”, “bucuria ortodocșilor”, “strălucirea îngerilor”, “mai luminoasă decât soarele”, “ea luminează creația” (11).