Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXXIV-a de peste an – Cristos, Regele Universului
Anul C (A, B)

Lecturi:
2Samuel 5,1-3
Coloseni 1,12-20
Luca 23,35-43

Luca 23,35-43

Poporul stătea și privea, iar conducătorii își băteau joc de el, spunând: “Pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul”. Și soldații îl luau în râs, când se apropiau de el, și-i aduceau oțet, spunând: “Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți”. Deasupra lui era și o inscripție: “Acesta este regele iudeilor”. Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta, spunând: “Oare nu ești tu Cristos? Salvează-te pe tine și pe noi!” Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns: “Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeași condamnare? Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre; dar el n-a făcut nici un rău”. Și spunea: “Isuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta!” Iar el i-a spus: “Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis!”

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Șerban Tarciziu
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Nicolae Farcaș
pr. Raniero Cantalamessa

 

* * *

 

Trei regi

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Trăiau cândva trei regi. Într-o noapte senină au văzut pe bolta cerului strălucind o stea deosebit de luminoasă. Ce să fie? De unde a apărut? Ce vrea să spună? În cele din urmă, toți trei au ajuns la aceeași concluzie: S-a născut un nou rege. Unul a zis: Vreți să mergem și să-l vedem? Ceilalți doi au spus: Să mergem! Dar ce să-i ducem în dar? Au convenit: Să-i ducem aur, smirnă și tămâie. Au luat darurile și au pornit la drum. Pe drum au început să se certe între ei, care să-și prezinte darul mai întâi. Regele cu tămâie voia să fie primul fiindcă regii din acea vreme se credeau zei, iar tămâia era semnul recunoașterii ca atare. Tot primul voia să fie și regele cu darul de aur, susținând cu bună dreptate că pământul nu-și recunoaște mai bine regele decât prin strălucirea aurului. Cel de-al treilea, cel cu smirna, voia să fie tot primul, fiindcă darul său aducea recunoașterea că împărăția noului rege va fi veșnică. Și fiindcă cel mai arțăgos se arăta regele cu aur, ceilalți doi, pentru pace, au cedat. Când au ajuns la locul unde se afla cel căutat, regele cu aur a intrat primul; a îngenuncheat lângă leagănul cu fân, care nu era decât ieslea și în spatele lui s-au aliniat ceilalți doi. Regele prunc și-a scos mânuța din fașă și punând-o pe capul regelui cu aur, ca și cum ar fi voit ca prin blândețe să strivească mândria, i-a zis: Aurul nu este pentru mine! și primi numai tămâia și smirna, semnul divinității și al împărăției veșnice. Primii care l-au recunoscut pe Isus ca rege au fost regii, numai că în fața lui Pilat, Isus recunoaște: Da, eu sunt rege, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta (In 18,36). Tâlharul de pe crucea din dreapta lui Isus recunoaște în Isus pe regele său și-i cere să-și aducă aminte de el în împărăția sa (Lc 23,42).

Astăzi ne-am adunat să-l recunoaștem și noi și să-l sărbătorim pe Isus Cristos ca pe regele nostru. Nu i-am adus aur, știind că nu este rege ca și ceilalți regi ai pământului, ci iubirea de aur a inimilor noastre; i-am adus tămâia evlaviei, recunoscând dumnezeirea sa și smirna credinței și speranței în împărăția sa veșnică.

Voi depune un efort pentru a vi-l descrie pe Isus Cristos în strălucirea regalității sale, deși știu că mantia regală pe care i-o croiesc din cuvinte este prea strâmtă, prea scurtă și prea puțin decorată, brodată și din materiale prea puțin valoroase, față de regalitatea sa care cuprinde: infinitul, veșnicia, atotputernicia, atotștiința, sfințenia, dreptatea, timpul și întreg universul. Recunoscând că mintea noastră nu poate cuprinde dimensiunile acestei regalități, să ne întoarcem la lucruri mai simple. Să ne închipuim că suntem în Vinerea Mare și ne-am urcat pe Golgota. În fața noastră se desfășoară o dramă înfiorătoare: trei cruci sunt înălțate și pe ele se chinuie trei ființe omenești. Pe crucea celui din mijloc este atârnată o inscripție în trei limbi care indică motivul condamnării lui: Isus nazarineanul regele iudeilor. Pilat, rugat să corecteze acest înscris, a răspuns sec: Ce-am scris, am scris (In 19,22). După magi, Pilat este acela care, în numele imperiului roman, recunoaște că Isus este rege. Dar ceea ce era scris, era numai o parte din adevăr; Cristos este, nu numai regele iudeilor ca fiu al lui David (Lc 1,32-33), ci al omenirii întregi, al întregului univers, fiind icoana Dumnezeului nevăzut, născut înainte de orice făptură, toate fiind create prin el, în cer și pe pământ, văzute și nevăzute, toate prin el și pentru el au fost create. El este capul corpului, al Bisericii; el este începutul, întâiul-născut dintre cei morți, ca între toți el să fie cel dintâi, deoarece lui Dumnezeu i-a plăcut ca întreaga plinătate să locuiască în el și prin el și pentru el să le împace pe toate, aducând pacea prin sângele crucii sale (Col 15-20). Da, Isus este rege, fiindcă este imaginea perfectă a Tatălui, expresia desăvârșită a perfecțiunilor sale. Rădăcina autentică a regalității lui Isus stă în originea sa din Tatăl, din care s-a născut mai înainte de toți vecii (Crezul), ca rod al iubirii sale veșnice – iubire din iubire. În mod cert, fiind el rodul iubirii veșnice și infinite, sfinte și atotputernice, posedă bunuri care constituie o adevărată împărăție. Și, fiindcă s-a făcut ascultător până la moartea pe cruce, Tatăl i-a dat un nume care este mai presus de orice nume, ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul celor din cer, de pe pământ și din iad, să mărturisească orice limbă că Isus este rege – domn – spre slava lui Dumnezeu Tatăl (Fil 2,8-11).

Dacă vrem să citim istoria lui Dumnezeu, istoria regalității lui Isus, prin care putem înțelege istoria omenirii, a noastră, trebuie să-l cunoaștem și să-l înțelegem pe acest rege răstignit. El este cheia cunoașterii istoriei și a mântuirii lumii. Istoria lui Dumnezeu este cea mai simplă: Dumnezeu este cel ce este (Ex 3,14) și, Cel ce este, este iubire (1In 4,8). Prin Cristos Isus de pe cruce, prin acest rege țintuit pe lemn, fiindcă iubirea divină vrea să devină istorie omenească, istoria noastră.

Recunoscând că Isus este rege, noi credem că prin el, Dumnezeu ne-a dovedit în mod clar că realizarea deplină a omului se poate obține numai prin ascultarea de voința lui: slujirea aproapelui. Numai trăind ca Isus, pentru a-i sluji pe oameni, putem înțelege superioritatea sa regească și simți fericirea de a-i spune, așa cum i-au spus triburile lui Israel lui David, când au venit la el în Hebron: Noi suntem din același sânge cu tine (lectura I-a: 2Sam 5,1), suntem fiii aceleiași iubiri, domnim împreună cu tine, fiindcă Servire Christo regnare est. Numai prin această slujire devenim oamenii păcii și reconcilierii. În Biserica lui Isus Cristos, care s-a născut la piciorul crucii, funcția, autoritatea, nu este dată pentru afirmarea personală, ci ca pe o carismă, dată în funcție de caritate și unitate. Domnim cu Cristos când slujim pe semeni; înțelegem regalitatea sa când trăim slujirea, când devenim ascultători asemenea lui Isus față de voința Tatălui. Istoricul Plutarh spune că Agesilau, regele Lacedemoniei, ducea victorios lupte în Asia, când a primit ordin să se întoarcă acasă. A oprit cuceririle și imediat s-a întors acolo unde a fost chemat. Plutarh remarcă încântat: Nicicând n-a făcut acest bărbat ceva mai măreț și mai mare decât atunci când a dat această strălucită pildă de ascultare și supunere față de patrie. Vom împărăți cu Cristos, dacă vom mânca aceeași hrană pe care a mâncat-o el: Hrana mea este să fac voința celui care m-a trimis (In 4,34).

Sărbătoarea de azi este o chemare de a pătrunde până în încăperea cea mai intimă, cea mai tainică a sufletului, a inimii, a ființei noastre, spre a constata dacă în anul bisericesc, care a trecut, roadele vieții noastre pot fi garanția vieții veșnice, garanția intrării în împărăția lui Cristos, pe care prefața Liturghiei de azi o numește: împărăția veșnică și universală; împărăția adevărului și a vieții, împărăția sfințeniei și a harului, împărăția dreptății, a iubirii și a păcii.

Oare nu ne trezim angajați mai degrabă în împărăția minciunii și a morții, în împărăția păcatului și a întunericului, în împărăția nedreptății, a urii și a răzbunărilor?

Fac parte din împărăția lui Cristos acei care l-au găsit pe Cristos pe calea adevărului și a vieții, pe calea sfințeniei și a harului, pe calea dreptății, iubirii și păcii. Și cu cât îl vom găsi mai mult, cu atât îl vom căuta mai mult și-l vom iubi mai mult.

Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am cunoscut și am crezut că tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu (In 6,68-69). Păstrează-ne în veci pentru slava împărăției tale! Amin.

 

* * *

 

Cristos, Regele universului (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Predici.cnet.ro

Toate triburile lui Israel au venit la David în Hebron și i-au spus: “Noi suntem din același sânge cu tine. Chiar și înainte, când Saul era regele nostru, tu conduceai armatele lui Israel la luptă și Domnul ți-a spus: – Tu vei fi păstorul poporului meu Israel…”. Apoi toți bătrânii lui Israel au venit la David în Hebron… și l-au uns pe David ca rege peste Israel. (2Sam 5,1-3)

Relatarea din cartea a doua a lui Samuel, care se citește în această sărbătoare cu care se încheie anul liturgic, ni-l prezintă pe regele David într-unul din momentele cele mai importante ale vieții sale. Cu ajutorul lui Dumnezeu, David a devenit rege peste cele douăsprezece triburi ale lui Israel. Uns mai întâi de Samuel (1Sam 16,13), ales mai apoi de tribul lui Iuda (2Sam 2,4), el atrage la regatul său și triburile din Nord (2Sam 5,1-3) și, de-a lungul întregii sale vieți, reușește să mențină unitatea celor două regate.

Toate aceste trăsături îi conturează lui David figura regelui mesianic, figură pe care Isus, fiul lui David (Mt 1,1; Rm 1,3), noul David (Ier 30,9), o va asuma pe deplin atunci când, pe cruce fiind, va întemeia noul și veșnicul popor al lui Dumnezeu.

Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta pe Isus zicându-i: “Nu ești tu Mesia? Salvează-te pe tine însuți și pe noi!” Dar celălalt, răspunzând, îl mustră: “Nu te temi de Dumnezeu, tu care ești condamnat ca și el?”… Apoi a adăugat: “Isuse, amintește-ți de mine când vei fi în împărăția ta!”. Isus i-a răspuns: “Îți spun adevărul: astăzi vei fi cu mine în paradis!”

Regalitatea lui Isus, nu se aseamănă cu vreo regalitate din lumea aceasta. Isus nu își afirmă domnia prin puterea de a constrânge sau prin aceea de a săvârși minuni, prefăcând pietrele în pâine sau salvându-se pe sine însuși. Or, tocmai un astfel de rege dorește lumea. Să nu ne mire, prin urmare, de ce evreii din acel timp nu au recunoscut în Isus pe Mesia (Cristos) atunci când se știa de la vechii profeți că regalitate Sa va fi de altă natură. Crucea lui Isus, în loc să devină pentru cei de față semnul lucrării mântuitoare a fiului lui David, se transformă în pretext de batjocură din partea conducătorilor, a soldaților și chiar a unuia dintre răufăcătorii răstigniți împreună cu El.

Crucea, dacă pentru unii a devenit motiv de batjocură, pentru cei care cred ea este cauza de mântuire, chiar și pentru cei mai mari păcătoși. Așadar, adevărata regalitate este aceea pe care Isus o obține numai după ce s-a jertfit pe cruce din iubire față de noi. Astfel, Cristos devine Păstorul unui popor pe care îl conduce în Împărăția Sa.

 

* * *

 

Domnind cu Cristos Rege

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Un băiat nu se descurca prea bine într-o școală publică. Părinții l-au retras atunci de acolo și l-au înscris într-o școală catolică, să vadă dacă situația lui se va îmbunătăți. Imediat băiatul lor a renunțat la televizor și la jocurile pe calculator, petrecându-și toată ziua învățând. La sfârșitul anului era deja cel mai bun din clasa sa. Uimiți, părinții l-au întrebat cum de s-a întâmplat aceasta. “În prima zi când am mers la noua școală”, a explicat el, “am văzut un om atârnând pe cruce și mi-am dat seama că aici nu mai pot să mă țin de prostii și să scap nepedepsit.”

Vederea lui Cristos răstignit poate că l-a adus pe un tânăr pe calea succesului, dar crucificarea, omenește vorbind, vorbește despre un eșec. Este semnul unui sfârșit brutal și dezamăgitor al vieții și lucrării lui Isus. Când Isus a strigat “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai părăsit?” (Matei 27,46), Dumnezeu nu l-a dat jos de pe cruce. Auzind din gura Lui “Eli, Eli”, oamenii ce asistau la răstignire s-au așteptat că îl vor vedea poate pe Ilie venind, dar nu s-a întâmplat nimic. Unul dintre tâlharii crucificat tot atunci l-a provocat: “Oare nu ești tu Cristos? Salvează-te pe Tine și pe noi!” (Luca 23,39), dar a atârnat în continuare pe cruce. După orice standarde umane, crucificarea era un sfârșit dezamăgitor pentru Isus pe care îl aclamăm astăzi ca Rege.

Dar Isus a spus că împărăția Sa nu aparține acestei lumi. Prin aceasta nu spunea doar că împărăția Sa nu este localizată aici, pe pământ, ci și că standardele împărăției Lui nu sunt standardele lumii în care trăim noi. Unul dintre primii oameni care au pătruns acest mister este celălalt răufăcător, cel pocăit, despre care citim în Evanghelia de astăzi. Abia putând să vorbească de durere, el se întoarce spre Isus și îi spune: “Amintește-ți de mine când vei intra în împărăția Ta!” (Luca 23,42). Spre deosebire de celălalt hoț care căuta să fie eliberat de cruce, acest sfânt tâlhar știa că succesul în împărăția lui Dumnezeu se măsoară după alte standarde. El știa că intrarea în împărăția lui Cristos se face salvându-te prin cruce, nu de cruce. Cât de frecvent și noi, cei care îl urmăm pe Răstignitul, facem greșeala răufăcătorului nepocăit, căutând să scăpăm de cruce.

Un cavaler a ajuns odată înapoi la curtea regelui după ce scăpase ca prin urechile acului dintr-o bătălie. Regele i-a ieșit în întâmpinare: “Ce s-a întâmplat, Sir Erasmus?”, l-a întrebat regele. “O, măria ta”, i-a răspuns regele, “am luptat cu dușmanii tăi până la moarte.” “Care dușmani?”, întrebă regele. “Dușmanii tăi de la granița de vest”, a răspuns cavalerul. “Dar”, se miră regele, “nu am dușmani la granița de vest.” “Ei bine, i-a răspuns cavalerul, “acum ai.” În zelul său pentru rege, cavalerul a plantat semințe ale dușmăniei și discordiei în regatul a cărei pace și armonie trebuia de fapt să o păzească.

Nu suntem și noi adesea, ca acest cavaler, atât de diferiți de Regele nostru? Ca soldați ai lui Cristos nu ar trebui noi să luptăm cu aceleași arme pe care le-a folosit și Domnul nostru? Ce arme a folosit Isus în războiul său spiritual pentru împărăția lui Dumnezeu? S-a folosit de arma Adevărului și Iubirii. Adevărul Cuvântului lui Dumnezeu este o sabie ascuțită împotriva tuturor forțelor inamice împărăției. Salomea, mama lui Iacob și Ioan, a dorit să contribuie cu puterea ei financiară la propagarea învățăturii lui Isus. Dar El a refuzat-o. Oamenii doreau să îl facă pe Isus rege pentru ca puterea cuvintelor Lui să fie sporită de puterea asociată regalității. Isus a refuzat această cale. Sabia cuvântului lui Dumnezeu, mânuită cu iubire și milostivire, asemenea lui Isus, este tot ce ne trebuie pentru a răspândi împărăția lui Cristos pe pământ.

Celebrând astăzi sărbătoarea regalității lui Cristos, să reascultăm invitația făcută de Isus acum 2000 de ani: “Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima” (Matei 11,29). Aceasta este ziua în care trebuie să ne întrebăm în ce măsură am răspuns, ca persoane și comunitate deopotrivă, la această invitație. Trebuie să ne însușim gândirea lui Cristos în relațiile pe care le avem cu semenii, în special cu cei pe care îi percepem ca diferiți de noi. Astfel putem arăta prin viața de zi cu zi că Isus Cristos este cu adevărat Regele nostru: cultivând și trăind modul Lui de gândire. Să încheiem de aceea cu o rugăciune: Isuse cu inima blândă și smerită, fă inimile noastre asemenea cu inima Ta.

 

* * *

 

Un rege care nu ne place prea mult

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Mai bine Hebronul decât Calvarul

S-o mărturisim. Dacă am fi putut alege, am fi preferat Hebronul decât Calvarul. A face un act de supunere, ca șefii triburilor lui Israel, în fața lui David, ieșit victorios în capul bandelor sale partizane după o lungă serie de bătălii, este mai comod și mai avantajos decât aderarea la un rege învins, fără suită, batjocorit de mai marii poporului și care moare atârnat pe o cruce. Între scena descrisă de a doua carte a lui Samuel (prima lectură) și cea prezentată de evanghelia lui Luca, intervine o distanță abisală.

Dar trebuie să admitem că noi am rămas atașați de Hebron, prima capitală a regatului lui David. Suntem mai degrabă îndărătnici de a ne transfera de la capitala provizorie la noul centru de putere pe care Cristos l-a stabilit pe colina Golgotei. Și atunci când celebrăm sărbătoarea lui Cristos Regele Universului, un rege care a renunțat la forță, la triumfuri pământești, la succes, riscăm să o facem cu mentalitatea și stilul acelora care celebrează faptele lui David și ar vrea să le reia.

Cristos a refuzat încoronarea, a respins o simplă și echivocă popularitate înainte de a fi redus la neputință, să devină păpușă în mâinile dușmanilor, să fie lichidat de jocul celor puternici, făcându-se ținta torturilor, scuipatului și insultelor, și numai în momentul în care atingea fundul înjosirii a proclamat solemn că este rege, nu ne împiedică să continuăm să gândim și să acționăm conform schemelor măririi umane de succese pământești. Lecția slăbiciunii, a marginalității, a micimii, a sărăciei, nu am învățat-o niciodată și mai ales nu am practicat-o, preferând să ne lăsăm sugestionați de putere, de număr, de privilegii, de ambiție, de logica stăpânirii, de tutela legilor.

Dacă nu suntem atenți, sărbătoarea lui Cristos Rege riscă să devină celebrarea fugii noastre de Calvar. Sfârșim să ne referim la un alt rege. Dacă nu suntem atenți, sfârșim să repetăm gestul Satanei care, în pustiu, a oferit lui Isus “toate împărățiile lumii”, cu slava lor, sprijinul lor și logica lor, pe care el în schimb le-a refuzat.

Eliberarea sub cruce

Acela care – cum ne amintește Paul în imnul de deschidere din lectura către Coloseni – ne-a “eliberat din puterea întunericului”, trebuie să ne smulgă și de visele noastre de mărire și cuceriri pământești. Crucea lui Cristos – acea cruce prin care a săvârșit opera de reconciliere și de pace – constituie dezmințirea cea mai radicală a tuturor proiectelor noastre de regalitate stabilite imitând modele, metode, stil, dorințe, vanitate și aspirații lumești.

Când se prezintă triumfuri, se face paradă cu teritoriile cucerite, se lansează sfidări zgomotoase, se pretinde o vizibilitate care apoi este o aparență exterioară și care totuși nu se împacă cu imaginile evanghelice modeste ale grâului, drojdiei, seminței de muștar, sării, se adoptă un limbaj obraznic de cruciadă, se revendică drepturi și privilegii, se laudă cu zone de influență, se asigură cu sprijinul celor puternici, se simte bine în mijlocul onorurilor (batjocurile, evident, au fost un neplăcut incident primit de Crucifix: acum a venit momentul de a răsplăti cu interesele…), se presupune că împărăția lui Cristos se restrânge înfricoșător în loc să se lărgească (cum se înșeală cineva).

Împărăția progresează în obscuritate, în modestie, în tăcere, în opoziții, în dispreț, în fidelitatea obscură, în lipsa de semnificație. Cristos nu are nevoie de teritorii vaste. Îi este suficient teritoriul invizibil care este inima fiecăruia dintre noi. Și numai cu inima, nu desigur cu ochii orbiți de mirajele temporale și de alaiuri triumfale, putem să intuim realitatea Împărăției, să observăm dezvoltarea ei. Un anume stil și anumite atitudini de prezență creștină lansate în lume este în vădită contradicție cu caracteristicile deosebite ale Împărăției afirmate de Cristos.

Creștinului îi este permis să fie “lansat” numai pe căile Calvarului. Și pe vârf “câștigă” o Cruce. O Cruce, expresie a iubirii fidele și solidaritate cu toate victimele. A vorbi de putere și forță, pentru un creștin, înseamnă în mod obligatoriu să facă referire exclusiv la puterea Crucii și la forța iubirii. Puterea, chiar dacă o folosește ca un paravan sau ca ornament, reprezintă negarea Crucii lui Cristos. Logica sa este opusă celei a iubirii.

Rugăciune către tâlharul cel bun

…Și așa ai ajuns în Paradis fără măcar să săruți Crucifixul. Când mă gândesc la tine, nu pot să fac decât să revăd secvențele cinematografice a unor capelani care asistă pe cei condamnați la moarte și trec pentru ultima oară să pună grăbiți pe buzele celor nenorociți un crucifix mare și apoi se dau la o parte rapid aproape de frică de a primi în spate descărcarea plutonului de execuție (și uneori îmi sugerează comparația cu feroviarii care controlează pentru ultima oară ca toate ușile vagoanelor să fie închise, totul să fie aranjat, la post, înainte de a avertiza pe șeful stației că poate da semnalul de plecare a trenului…)

Tu nu ai sărutat Crucifixul. Stătea la distanță de câțiva metri. De neatins de buzele tale. Greu de prins de mâinile tale, care erau țintuite. La o distanță de la care poate fi auzit glasul, însă. Între cei crucificați se poate vorbi mereu, cu acea puțină suflare care rămâne în beregată, și mai ales să înțelegi. O rapidă mărturisire a păcatelor tale, săvârșită în formă indirectă, privind în direcția altuia (tovarășul tău de nelegiuiri). Și o cerere mai degrabă vagă. Nu ai cerut nimic deosebit. Simplu: “Amintește-ți de mine”. Tu te-ai mulțumit ca El să-și aducă aminte că ești și tu.

Și el a reușit să te atingă, deși avea brațele și picioarele paralizate. Vocea a depășit acei puțini metri de distanță. Pe atâția alți păcătoși i-a căutat în casă, s-a așezat la masă cu ei. Sau ei l-au tras înainte. Al tău este un caz limită. Nu te-a găsit pe stradă, și nici în închisoare. Pentru a te întâlni, pentru…a nu-ți da să săruți Crucifixul, a trebuit să te ajungă pe locul execuției, la cel din urmă moment. Să fie executat împreună cu tine. Te-a ajuns devenind “tovarăș de moarte”. Nu ești tu care l-ai găsit. El este cel care te-a descoperit in extremis, la ultima suflare, făcându-se egal cu tine, fiind executat împreună cu tine (unicul mod, de acum, pentru a-ți oferi salvarea: vorbind între cei crucificați, expunându-se, cu tine, plutonului de execuție…).

Ce minunate examene ai dat în timp ce erai atârnat pe acea bârnă. Cineva – ca Pilat – îl întrebase dacă, din întâmplare, ar fi rege. Alții l-au sfidat: dacă este rege, s-o demonstreze coborând de pe acel tron incomod. Tu, în schimb, l-ai declarat rege fără ezitare. Când părea un rege în glumă. Își făcea bine, îl acceptai, îl recunoșteai așa cum era. I-ai atribuit o împărăție. Atunci când pierduse totul, până și hainele. Pierduse pe toți, chiar și pe prietenii intimi. Și, împreună, i-ai recunoscut titlul care îi aparținea în mod deosebit: “Milostiv”. Numai unui rege plin de milostivire, de fapt, puteai să-i ceri să-și aducă aminte de un ticălos. I-ai prezentat o cerere atunci când părea că nu mai are nimic de dat, chiar și pentru că avea mâinile legate. Tu i-ai smuls un cuvânt. Și era cel decisiv.

Astfel, datorită ție, avem un rege care umple paradisul său cu păcătoși ca noi. Care primește ca cetățeni ai împărăției sale “răufăcători” ca noi. Nu are nici o importanță faptul că nu se cunoaște numele tău. Și deci, din cauza aceasta (și sper să fie numai pentru aceasta), Biserica nu te-a enumerat oficial în lista sfinților, tu care ești unicul canonizat direct de Cristos cu procedura de urgență, cu glasul… lui Dumnezeu, în ciuda faptului că nu ai sărutat Crucifixul nici în clipa morții. N-ai putut să fii promovat la examenul virtuților eroice, pe care nu le posedai, din moment ce ai practicat – ca și mine – în chip nu desigur eroic, diferite josnicii. Nu ai avut nici timp să faci pocăința pentru păcatele tale. El avea nevoie de tine imediat în paradis, pentru a lăuda milostivirea sa. Sărutul s-a amânat pentru acolo. Și mai mult decât un sărut, a fost o primire triumfală.

Regele tău, al nostru, putea să arate Tatălui că a împlinit propria misiune: de a recupera ceea ce era pierdut. Regele tău, al nostru prezenta Tatălui primul supus al împărăției recrutat dintr-un loc de delincvenți comuni. Primul oaspete de onoare la banchetul care începea… Și eu te rog în fiecare zi, chiar dacă nu cunosc numele tău. Te-ai specializat într-un har deosebit, pe care poate puțini ți-l cer. Cineva a admis cu dinții strânși că tu ai reușit să furi și Paradisul. Nu este cu totul adevărat. Ai primit o moștenire pe care mulți o amână pe “mâine”. În realitate, tu ai smuls un cuvânt. Și chiar și eu am nevoie să ascult acel cuvânt. “Astăzi…”

Da, am nevoie să mă simt repetând acel cuvânt: astăzi. Multă lume se gândește mereu la trecut (care nu s-a sfârșit încă să “treacă”… și ar fi acum). Alții preferă “mâine”. Eu vreau să învăț că este… astăzi. Astăzi este mântuirea. Astăzi este convertirea. Astăzi este iertarea. Astăzi este moștenirea. Astăzi trebuie să deschid ochii și urechile. Astăzi trebuie să-l recunosc pe regele meu. În sfârșit, Paradisul este astăzi! (Chiar dacă mă regăsesc într-o poziție nu prea plăcută…). Apropo. Poți să săruți pentru mine Crucifixul? Știi, cele de lemn și de metal, în special cele de aur, sunt un pic reci…

 

* * *

 

Cristos Regele Universului

Autor: pr. Nicolae Farcaș
Copyright: Predici.cnet.ro

Întreg universul și fiecare om în parte este chemat azi să-L preamărească si să-L celebreze pe Stăpânul și Regele său, Cristos Domnul.

Această sărbătoare e relativ recentă, a fost instituită în anul 1925 de către Papa Pius XI, ca răspuns la regimurile politice atee și totalitare care negau drepturile lui Dumnezeu și ale Bisericii.

Dar dacă instituirea sărbătorii este recentă, nu la fel este conținutul și ideea sa centrală, care e foarte veche și putem spune că s-a născut odată cu creștinismul. Proclamarea solemnă de credință: “Isus este Domnul“! cu care mulți martiri din primele secole mergeau la moarte, punând ascultarea față de Cristos mai presus de ascultarea față de împărat, arată că toți creștinii l-au adorat pe Cristos ca Stăpânul, ca Regele universului.

Dar fundamentul regalității lui Cristos îl găsim în Sfânta Scriptură, în lecturile pe care tocmai le-am proclamat.

Prima lectură de azi, luată din Cartea a II-a a lui Samuel, (5,1-3), ne-a relatat alegerea și ungerea lui David ca rege al întregului Israel. Astfel a luat ființă împărăția lui David, o împărăție mare și puternică, la care priveau toate popoarele lumii cu admirație, cu frică și respect.

După moartea lui David a urmat la tron fiul său, Solomon. Acesta a reușit să păstreze unită împărăția tatălui său, dar îndată triburile s-au separat, și Israel a devenit iarăși un popor nesemnificativ, luat în râs de marile națiuni vecine.

De atunci, visul israeliților era de a reconstitui, odată, marea Împărăție a lui David. De aceea în fiecare zi se rugau lui Dumnezeu să-L trimită în lume pe Mesia.

De ce ne este propusă în sărbătoarea de azi această lectură?

Pentru că Isus este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile și așteptările poporului său. El este Mesia, Regele care “va domni de la o mare la alta, de la un râu până la marginile pământului” (Ps. 72,8).

De ce atunci israeliții nu l-au primit pe Isus? De ce bătrânii poporului l-au dat la moarte, în loc să-L proclame rege cum au făcut înaintașii lor cu David în Hebron? Motivul ne este explicat în Evanghelie.

Am spus că poporul evreu aștepta un rege mare, puternic. Îl visau bogat, îmbrăcat în haine luxoase, șezând pe un tron de aur. Voiau să-L vadă domnind asupra tuturor popoarelor și umilindu-i pe dușmani, constrângându-i să se plece la picioarele lor și lingând țărână (Ps 72, 9-11). Nutreau speranța ca împărăția sa să fie veșnică și universală.

Fragmentul evanghelic ascultat azi ne prezintă răspunsul lui Dumnezeu la aceste așteptări. Suntem pe Calvar. Isus este răstignit pe Cruce între doi tâlhari. Deasupra capului său se află inscripția: “Acesta este Regele iudeilor“.

Oare acesta este regele așteptat? Unde sunt semnele regalității sale? El nu domnește din înălțimea unui tron de aur, ci se află pironit pe o cruce. Nu e înconjurat de slugi care se închină la picioarele sale, dar se află în fața unor persoane care-l insultă, care îl iau în râs. Nu e îmbrăcat în haine prețioase, ci e complet gol. Priviți Crucea! El nu amenință pe nimeni, din contra, folosește cuvinte de iubire și de iertare pentru toți. El nu-i constrânge pe dușmani să lingă țărână, ci El însuși bea oțet. La coasta sa nu se află miniștrii săi, generali de armată, ci sunt doi tâlhari.

Cât de ciudată este regalitatea lui Cristos! Ea este complet diferită de cum și-o imaginează oamenii.

Să vedem în continuare reacția celor care erau prezenți la această scenă. La picioarele Crucii, la picioarele Regelui, sunt prezente trei grupuri de persoane.

1. Poporul, care nu face nimic, nici bine nici rău: stătea și privea. El nu-și dă seama de ceea ce se întâmplă. Nu înțelege cum un om, care moare fără a opune rezistență, poate fi Regele așteptat cu atâta dor. E un om drept, dar de ce Dumnezeu nu intervine pentru a-L salva?

De-a lungul acestui an liturgic, evanghelistul Luca ne-a descoperit de mai multe ori simpatia lui Isus față de cei săraci, față de cei din urmă, față de cei simpli. Acest evanghelist ne prezintă acum poporul mut și uimit la picioarele Crucii: el vrea să ne spună că nu e responsabil de moartea lui Isus. Puțin mai încolo va preciza: “Și toate mulțimile adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul” (Lc 23,48).

Poporul uimit reprezintă toată acea mulțime bine dispusă care ar vrea să înțeleagă planul lui Dumnezeu, dar nu reușește pentru că, cel care ar trebui să o lumineze este, la rândul său, orb.

2. Căpeteniile poporului se află și ele la picioarele Crucii. Ele sunt adevărații responsabili. Ele, la fel ca și bătrânii poporului lui Israel, care la Hebron l-au uns rege pe David, ar fi trebuit să recunoască în Isus pe Mesia promis. În schimb, și-au bătut joc de El, pentru că nu e Rege pe placul lor, e incapabil să se salveze pe sine însuși, nu coboară de pe Cruce.

De ce oare Isus nu a coborât de pe Cruce așa cum au cerut ei? De ce nu a săvârșit o minune? Dacă ar fi făcut-o i-ar fi convins pe toți că este Fiul lui Dumnezeu și ar fi scăpat de moarte. Da, probabil dacă ar fi coborât de pe Cruce, toți ar fi crezut. Dar în cine? Într-un Dumnezeu puternic, tare, care distruge pe dușmanii săi, care răspunde cu rău la rău, care impune frică și respect… Însă acesta nu este Dumnezeul lui Isus.

Dacă ar fi coborât de pe Cruce ar fi trădat misiunea sa: ar fi confirmat că adevăratul Dumnezeu este cel pe care puternicii acestei lumi l-au adorat din totdeauna pentru că e asemenea lor: puternic, arogant, răzbunător, înarmat.

Dar acest Dumnezeu puternic nu se aseamănă cu Cel revelat de Cristos pe Cruce, adică un Dumnezeu care iubește pe toți, chiar și pe cei care i se împotrivesc, care iartă totdeauna, care mântuiește, care se lasă învins din iubire.

Regalitatea sa nu se bazează pe forță, pe putere și cu atât mai puțin pe minuni spectaculare. Minune nu e să coboare de pe Cruce ci să rămână pe Cruce. Dumnezeu nu este atotputernic pentru că poate face tot ceea ce vrea, ci pentru că iubește cu o iubire nemăsurată, pentru că se pune fără condiții și fără limite în slujba omului. Atotputernicia sa nu se arată în stăpânire, ci în slujire. Imaginea adevărată a atotputerniciei lui Dumnezeu o vedem în Cristos care se apleacă în genunchi pentru a spăla picioarele ucenicilor săi. El este un Rege slujitor.

3. Soldații reprezintă cel de-al treilea grup de la picioarele Crucii. Ei sunt oameni săraci, luați din familiile lor și trimiși, pentru câțiva bani, să comită violențe împotriva unui popor cu obiceiuri, cu limbă și religie diferită. Departe de soțiile lor, de copii, de prieteni, au pierdut toate sentimentele omenești și s-au revoltat împotriva unuia mai slab decât ei.

Ei știu doar să împlinească niște porunci, nu pot să-și manifeste opinia lor, repetă cuvintele pe care le-au auzit de la șefii lor: “Dacă ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți” (v. 36).

Din frică, din ignoranță, pentru puțini bani, și-au vândut propria conștiință; au colaborat la nedreptatea și la violența săvârșită împotriva unui om fără apărare. Soldații au fost educați să creadă numai în forță și cine se încrede în arme respectă numai pe cel care învinge și batjocorește pe cel care pierde. Acum Isus e de partea celor învinși.

Evanghelistul Luca ne vorbește și despre inscripția care a fost pusă deasupra capului lui Isus. Ea este ca o invitație adresată creștinilor pentru a contempla pe Regele răstignit pe Cruce. În fața lui e ridicolă orice dorință de glorie, de dominare, de a fi pe primul loc. Din înălțimea Crucii Isus ne arată tuturor că El este Regele ales de Dumnezeu; e cel care acceptă umilirea, care știe că singurul mod de a-L lăuda pe Dumnezeu este cel de a alege ultimul loc pentru a sluji pe cel sărac.

După ce am contemplat ceea ce a avut loc la picioarele Crucii, după ce am considerat inscripția pusă deasupra capului lui Isus, să vedem acum ce se întâmplă la coasta lui Isus cu cei doi tâlhari răstigniți unul la stânga și altul la dreapta sa. Ca și poporul, ca și conducătorii poporului, ca și soldații, unul dintre ei nu înțelege nimic. Unicul lucru pe care-l așteaptă de la Isus este eliberarea de chinul la care e supus; Isus însă nu-l ajută, se arată incapabil de a asculta cererea sa.

Cel de-al doilea răufăcător e singurul care recunoaște în Isus pe Regele așteptat: “Isuse, amintește-ți de mine când vei intra în Împărăția ta“. Îl cheamă pe nume, “Isuse”. L-a simțit prieten pe Isus, nu-l consideră un “domn”, ci un însoțitor de drum, unul care a acceptat să îndure, cu toate că era nevinovat, soarta celor răi.

De la Isus nu așteptă o eliberare miraculoasă, îi cere doar să facă cu el ultimii pași din viață, o viață care a fost plină de greșeli și crime.

Isus îi promite: “Astăzi vei fi cu mine în Paradis“.

Istoria acestui tâlhar este cea a fiecărui om. Cine nu s-a comportat ca el? Cine nu a fost nemilos uneori cu aproapele, cine nu a urât, cine n-a calomniat sau nedreptățit pe aproapele? Cine n-a provocat mai mici sau mai mari dezastre în societate, în familie, sau în comunitatea creștină?

În adâncul inimii mulți continuă să gândească că, pe Cruce, regalitatea lui Cristos n-a fost celebrată bine. Acela n-a fost decât un moment trist. Manifestarea adevărată va veni mai târziu, la sfârșitul lumii, în momentul dării de seamă. Atunci va străluci gloria lui Cristos: El va veni cu oștirea sa de îngeri și va arăta tuturor, în special celor care l-au ucis, puterea sa.

Înainte de a muri, Isus a pronunțat o sentință de iertare față de cei care l-au răstignit, pentru că ei nu și-au dat seama de ceea ce făceau. Va fi validă și la sfârșit sau e vorba de o afirmație provizorie și susceptibilă de revizuiri? Va fi adevărat că cei care l-au condamnat nu și-au dat seama de ceea ce au făcut? (cfr. Lc 23,34). Poate unii cred că pe Calvar Isus nu era în condiții ideale pentru a evalua obiectiv responsabilitatea celor care-L răstigneau, și, mai mult, pentru a-și manifesta toată gloria sa.

Dacă avem astfel de gânduri, nu am surprins adevăratul chip al lui Dumnezeu pe care ni l-a revelat Isus.

Procesul împotriva celor care l-au ucis pe Isus – să fie foarte clar! – nu va fi redeschis; nu va exista o revizuire a sentinței. Isus a pronunțat judecata sa definitivă: a dezlegat pe ucigașii săi, i-a mântuit în momentul cel mai glorios al vieții sale: când, pe Cruce, a arătat maximul său de iubire. Pentru noi un rege triumfă când învinge, când umilește pe ceilalți. Așa am vrea să-l vedem și pe Regele Cristos. Nu vrem să credem că El triumfă în momentul în care pierde, în momentul în care își dă viața. Acest suveran care domnește de sus, din înaltul unei Cruci, ne deranjează pentru că ne cere o schimbare radicală a alegerilor vieții noastre. Cere, de exemplu, să oferim iertare fără condiții tuturor celor care ne fac rău.

În această perspectivă chiar și judecata finală nu poate să ne înfricoșeze, dar o așteptăm cu bucurie… pentru că se va produce o schimbare. La sfârșit nu Dumnezeu ne va judeca pe noi, ci noi îl vom “judeca” pe El.

Curățați de păcate, de meschinătățile sufletești care au apăsat mintea noastră și au împietrit inima noastră, curățați de orbirea spirituală, care ne-a împiedicat să înțelegem Scripturile (Lc 24,25), “vom contempla chipul său” (Apoc 22,4), “și îl vom vedea așa cum este” (1In 3,2). Atunci vom fi în stare să pronunțăm o “judecată” obiectivă despre El. Uimiți vom fi constrânși să admitem că: Dumnezeu este mai mare decât inima noastră (1In 3,20).

Sărbătoarea de azi este angajatoare pentru toți care-L urmează pe Cristos și plină de consecințe concrete.

De la Cristos Rege Răstignit învățăm că Împărăția sa este har, milostivire, gratuitate; în ea, cei din urmă vor fi cei dintâi, cei mândri vor fi risipiți în cugetul inimii lor, iar cei puternici vor fi doborâți de pe tronurile lor și vor fi înălțați cei umili, cei flămânzi vor fi copleșiți cu bunuri, iar cei bogați vor fi lăsați cu mâinile goale. Așa ne sugerează și imnul Magnificat. Nu e ușor să rămânem pe Cruce. Trăim un moment istoric plin de violențe. Ne este mai ușor să răspundem la violență cu violență, la rău cu rău. În locul lui Cristos noi nu numai că am fi coborât de pe Cruce, dar am fi trimis foc asupra ucigașilor noștri.

Urmarea lui Isus nu e un lucru ușor, trebuie să renunțăm la orice formă de violență, la intoleranță. Deja de acum suntem chemați să trăim regalitatea lui Isus, care constă în a rămâne pe Cruce, în a ierta și nu în a se răzbuna.

Sfântul Apostol Paul, în cea de-a doua lectură de azi, ne îndeamnă să-i mulțumim lui Dumnezeu Tatăl care “ne-a eliberat de puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului său preaiubit” (Col 1,13).

Suntem chemați, așadar, să trăim ca fii ai acestei Împărății, pe care o invocăm de fiecare dată când ne rugăm Tatăl nostru, “vie Împărăția ta”, și după exemplul Regelui nostru Răstignit, Isus Cristos.

(prelucrare după diverse surse)

 

* * *

 

Împărăția lui Dumnezeu

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Copyright: Predici.cnet.ro

În Cuvântul Evangheliei care ne prezintă tema zilei, noi am cântat: “Binecuvântată este Împărăția Sa care vine”. De fapt, Sărbătoarea lui Cristos Rege ne apare în anul acesta ca o sărbătoare deosebită a Împărăției lui Dumnezeu. De câte ori nu am auzit noi vestindu-se această realitate a Împărăției lui Dumnezeu, în cursul acestor trei ani liturgici care se încheie astăzi: “Împărăția lui Dumnezeu este asemenea unei semințe; se aseamănă cu un ogor, cu o comoară ascunsă, cu un banchet; Împărăția lui Dumnezeu este aproape; Împărăția lui Dumnezeu se află printre voi, în mijlocul vostru!” Astăzi, în sfârșit, putem acorda acestei sărbători toată atenția noastră.

În Evanghelia lui Matei aflăm expresia: “Împărăția cerului”, însă și aici este vorba de una și aceeași realitate. Matei, care scrie pentru creștinii proveniți din iudaism, evită a rosti Numele lui Dumnezeu, înlocuindu-l, așa cum făceau evreii, printr-o perifrază. Prin urmare, Împărăția cerului nu indică un anumit lucru ce există numai în cer, adică dincolo de realitatea acestei lumi, ci ceva care se află în lume, chiar dacă nu este din această lume (Ioan 17,15-16). În lecturile de astăzi aflăm o a treia expresie: “Împărăția lui Cristos”, “El ne-a izbăvit de puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția dragostei Fiului Său”, “Adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția Ta”.

Aici se amintește încă odată aceeași realitate: Împărăția lui Dumnezeu este numită Împărăția lui Cristos pentru că și-a aflat în Cristos deplina și definitiva ei actualizare. Prin urmare, cele trei expresii indică una și aceeași realitate, însă care o fi această realitate? Ce înseamnă acea împărăție misterioasă care nu este din această lume? … Putem răspunde la aceste întrebări mai întâi de toate prin ceea ce nu este: Împărăția lui Cristos nu este o împărăție politică sau juridică așa ca toate împărățiile lumii acesteia.

Acest cuvânt, Împărăție, este un cuvânt rostit la activ și înseamnă stăpânirea lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este Suveranitatea lui Dumnezeu care coincide cu voința și cu Sfințenia lui Dumnezeu: “Vină Împărăția Ta”, este ca și cum ai spune: “facă-se voia Ta!” Și tocmai de aceea se cheamă tot atât de bine: Împărăția Adevărului, Împărăția Dragostei, Împărăția Sfințeniei și a Dreptății. În concepția de Împărăție a lui Dumnezeu se află toată forța, vitalitatea și sfințenia care caracterizează imaginea biblică a lui Dumnezeu. Pentru un credincios obișnuit cu limbajul Scripturii, chiar și numai rostirea acestui cuvânt ar trebui să-l facă să tresalte de bucurie.

Această idee de Împărăție a lui Dumnezeu are și o semnificație pasivă, care îl privește pe om. Așa cum spuneam, în sens activ, indică Voința lui Dumnezeu; în sens pasiv, arată acceptarea aceleiași voințe, care se realizează în acceptarea creaturii și în a se folosi de toate lucrurile după Voința și planul lui Dumnezeu. Tocmai prin aceasta Împărăția lui Dumnezeu a devenit Împărăția lui Isus Cristos, fiindcă prin ascultarea Sa, până la moarte, Isus a acceptat întreaga Voință a lui Dumnezeu, din care cauză a devenit chiar Rege și Stăpân, și de acum înainte cauza lui Dumnezeu printre oameni se va numi “Isus Cristos”. Se înțelege deci pentru ce după Paști, apostolii nu au mai predicat despre Împărăția lui Dumnezeu, ci numai despre Împărăția lui Isus Cristos, răstignit și înviat: “Noi îl predicăm pe Isus cel răstignit” (1Corinteni 1,23).

Ceea ce li se părea unor învățați o anomalie și o lipsă de continuitate în trecerea de la Isus la Biserică, în realitate este lucrul cel mai lămurit și mai consecvent. Cu Paștele, Isus a devenit pentru noi puterea lui Dumnezeu (1Corinteni 1,24). El însuși a devenit începutul și modelul Împărăției. Cu gândul la acest grandios eveniment, Apocalipsul cântă: “Îți mulțumim Doamne, Atotputernice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare și ai început să împărățești” (Apocalips 13,17).

Despre această Împărăție a lui Dumnezeu, a cărei semnificație o cunoaștem, Evanghelia ne spune trei lucruri oarecum contradictorii: că ea este aproape, și se află chiar în mijlocul nostru (Marcu 1,15; Luca 17,21); că trebuie să vină: “Vie Împărăția Ta”; că trebuie s-o căutăm noi înșine: “Căutați mai întâi de toate Împărăția lui Dumnezeu!” În realitate toate aceste trei lucruri sunt adevărate și actuale chiar și în zilele noastre. Împărăția lui Dumnezeu se află deja printre noi, pentru că Isus se află în Biserică cu cuvântul, cu Sacramentele și mai ales cu Duhul său. Celor care după Paști îl întrebau: “Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Dumnezeu?” El le-a răspuns: “Voi veți primi putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi”. Aceasta ca și cum ar fi spus că Împărăția lui Dumnezeu se realizează oriunde se află ucenici, care prin puterea Duhului Sfânt îl mărturisesc pe Cristos.

Deci este adevărat că Împărăția lui Dumnezeu trebuie să vină, și tot atât de adevărat este că ea trebuie să vină în mai multe sensuri: în sensul moral și istoric, fiindcă oamenii și instituțiile sunt încă departe de a se orienta după Voința lui Dumnezeu și după felul de viață al lui Isus Cristos; în sensul escatologic, pentru că noi așteptăm ziua în care se va instaura Împărăția, când ea va fi prezentată Tatălui, și când vor apărea ceruri noi și un pământ nou; așteptăm momentul în care se va spune: “Veniți binecuvântații Tatălui meu și primiți moștenirea pregătită vouă de la începutul lumii” (Matei 25,34). Tot actual este și cel de-al treilea lucru: căutarea Împărăției lui Dumnezeu. Dintre toate trei, acesta este desigur lucrul cel mai important, care ne privește mai îndeaproape, și de care va trebui de acum încolo să ne ocupăm.

Unui creștin care este pasionat de Împărăția lui Dumnezeu, și care se decide a deveni un adevărat “cercetător” al ei, i se pun la dispoziție trei domenii de cercetare, unul mai interesant decât altul, și care comunică între ele; munca depusă într-un domeniu este în avantajul ei și al celorlalte două. Cel mai vast dintre toate este domeniul pe care noi îl numim: “lume”. Acest domeniu trebuie să devină de fapt ceea ce este deja de drept, pornind de la Învierea lui Cristos, adică Lumea Domnului nostru Isus Cristos. Atunci când Paul spune că “însăși creația așteaptă cu nerăbdare revelația fiilor lui Dumnezeu… și nutrește speranța de a fi și ea eliberată de sclavia corupției”, este ca și cum ar spune că lumea întreagă așteaptă cu nerăbdare a deveni Împărăția lui Dumnezeu.

Câte proiecte nu s-au realizat pentru ameliorarea și îndreptarea lumii! Însă lumea a rămas tot strâmbă, fiindcă în primul loc ea are trebuință de un singur lucru, de care depinde tot restul: “de a fi eliberată de păcat!” Pentru că păcatul este singurul element care nu face parte din structura originară a creației, ci i-a fost impus dinafară împotriva voinței sale de către răutatea omului – așa cum spune Paul. Deci, aceia sunt adevărații făuritori ai Împărăției lui Dumnezeu care se străduiesc pentru diminuarea greutății păcatului în lume, luptând pentru o politică mai umană, pentru o informare mai onestă, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, ca și pentru o cultură mai respectuoasă a demnității omului.

Al doilea domeniu de cercetare este Biserica. A spune că trebuie să căutăm în Biserică Împărăția lui Dumnezeu nu este o tautologie sau o erezie, ci înseamnă că trebuie să ne angajăm cu toată ființa noastră a face să predomine în ea lucrarea lui Dumnezeu și nu a omului. Chiar și Biserica trebuie să devină de fapt ceea ce este deja de drept, adică o împărăție sacerdotală, un aluat proaspăt și sănătos în toată frământătura, o lumină vie, bună de pus în candelabru, nu sub obroc sau sub pat; o cetate pe vârf de munte, care să fie văzută de departe și de toți oamenii. Aceasta este, sau ar trebui să fie, opera tuturor. Deosebirea dintre Biserică și lume nu este aceea că una aparține lui Cristos și alta nu, ci că una știe că-i aparține lui Cristos și cealaltă nu știe. Pentru cel ce este conștient că este strămutat în împărăția luminii, se declanșează o exigență nouă, care este coerența de a se comporta ca adevărat fiu al luminii. Trebuie să facem în așa fel încât în Biserică să lumineze și să troneze Suveranitatea lui Dumnezeu prin ascultarea omului, pentru ca să se realizeze și să apară în toată lumea Împărăția lui Dumnezeu.

Al treilea și cel din urmă domeniu în care trebuie să căutăm Împărăția lui Dumnezeu este însăși viața, existența noastră. Ce înseamnă a căuta împărăția lui Dumnezeu în propria noastră viață? Este greu de explicat. Totuși Sfântul Paul încearcă a ne lămuri în termenii următori: “Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui” (Romani 6,12). Împărăția lui Dumnezeu începe în noi exact acolo unde se sfârșește păcatul. Așa trebuie să ne reprezentăm concret și vizibil dezvoltarea Împărăției lui Dumnezeu în sufletele noastre: ca un mic fascicol de lumină, care avansează cu greu, luptându-se cu forțele invadatoare ale norilor furioși, căutând a recupera terenul pierdut; ca și o creatură nouă care luptă împotriva omului vechi, așa cum lupta David împotriva lui Goliat.

Câteodată în momentele grele de încercare, cu ușurință se poate observa chiar și în noi înșine această luptă interioară, când ceva întunecat apare din cele mai tăinuite cute ale inimii noastre, care ne întunecă ochiul, mintea și inima. Așa ceva nu numai că observăm noi în toată ființa, ci o observă și alții care se află în preajma noastră, chiar dacă ne-ar privi numai cu ochii. Da, în noi s-a declanșat războiul dintre cele două legi, care nu este altul decât războiul celor două Împărății. Acestea sunt dezbinarea și sabia despre care spune Isus că a venit să le aducă pe pământ. Este o dezbinare bună, chiar dacă ne face să suferim, pentru că duce la predominarea sufletului asupra trupului, a libertății asupra sclaviei.

Căutarea Împărăției lui Dumnezeu în viața noastră, pozitiv, înseamnă “creșterea în dragoste, pentru că dragostea este substanța și sinteza împărăției lui Dumnezeu. Cine își iubește fratele se află în lumină” (1Ioan 2,20), adică deja în împărăție. În inima lui se sărbătorește – în duh și adevăr – Sărbătoarea lui Cristos Rege. Ceea ce alți evangheliști numesc Împărăție a lui Dumnezeu, Ioan numește “Viață”, din care cauză el poate spune: “Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că îi iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte” (1Ioan 3,14). Apostolul Paul scrie într-o scrisoare a sa despre momentul împlinirii finale, când Cristos își va încredința Împărăția lui Dumnezeu Tatăl, spunând că aceasta nu se va întâmpla mai înainte ca totul să i se supună Lui (1Corinteni 15,24). Într-un oarecare sens misterios, noi putem grăbi sau întârzia momentul spre care tinde istoria omenirii, și care se aseamănă cu clipa nașterii (Romani 8,22) și cu timpul odihnei. Atâta vreme cât nu vom ști a ne supune cu toată ființa noastră lui Cristos, El nu va putea să se supună Tatălui pe deplin, ceea ce înseamnă o întârziere, o suspendare, și o suferință a întregului univers.

Tatăl așteaptă acel moment deoarece pentru aceasta a creat întregul univers, și a pus în mișcare întreaga istorie a mântuirii. Cristos spune: “Eu voi bea acest vin nou împreună cu voi, în împărăția Tatălui Meu!” Atâta vreme cât nu vom depune aici o sforțare de a urca spre Împărăție, El nu poate bea de unul singur acest vin, pe care a făgăduit că îl va bea împreună cu noi, și în tot acest răstimp cât ne mai încăpățânăm în fărădelegile noastre, El este trist și îngândurat. Prin urmare, noi suntem cauza întârzierii bucuriei Sale depline. Atâta vreme cât eu nu mă voi supune Tatălui, nici El nu va putea fi supus, pentru că “Nu vrea să primească slava sa deplină, decât împreună cu tine (mine), care faci parte din trupul și din mădularele Sale” (Origene).

La sfârșitul anului liturgic, ne vom îndrepta privirile spre acel punct misterios de unde am plecat, și de unde, duminica viitoare, cu începerea Adventului, vom relua calea unui nou an de mulțumiri, cu ochii spre cer, acolo unde este patria noastră cea adevărată, “și îl așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Isus Cristos, când El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului Slavei Sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile” (Filipeni 3,20-21). Astăzi mai mult ca oricând trebuie să aderăm la acel dialog care începe între preot și popor, la Prefață: “Sus să avem inimile! … Le avem la Domnul!” Da, inimile noastre sunt îndreptate spre Domnul. Cei dintâi frați ai noștri întru credință aveau un cuvânt care cu o mică deosebire în pronunție exprima atât certitudinea cât și speranța Venirii Sale: “Maran-atha” (Domnul este aici) și “Marana-tha” (Vino, Doamne), după care adăugau: “Să vină harul și să treacă această lume” (Didache 10,6).

La sfârșitul acestui an liturgic să spunem următoarea rugăciune:

Da, Doamne, Tu te afli aici în mijlocul nostru. Ai fost cu noi tot anul și Te-am simțit aproape, atât în Cuvântul Tău cât și în pâinea pe care am consacrat-o, și am mâncat-o împreună, în amintirea Ta; Duhul Tău cel Sfânt Te-a însuflețit cu adevărat printre noi.

Acum, Doamne, îndrăznim a-Ți mai face o rugăminte, care nu poate fi alta decât aceea pe care Duhul Sfânt și Mireasa ne-au învățat-o în Apocalips: “Vino, noi am gustat desfătările Tale, ale Duhului Tău, și suspinăm întru așteptarea plinătății lui”.

Noi încă nu știm bine ce înseamnă acest cuvânt: “Vino”, nici modul prin care noi dorim cu adevărat ca Tu să vii, dar cu toate acestea continuăm a spune: Vină Împărăția Ta și treacă această lume, însă nu lumea ca atare, ci “această” lume, cum o cunoaștem noi la ora actuală, atât de păcătoasă, atât de zbuciumată și atât de suferindă.

Trimite un Duh nou asupra Bisericii, pe care de mult îl așteaptă, ca pe niște adevărate noi Rusalii. Dispune Tu ca privind Biserica reînnoită și reedificată să ne poată intona acea cântare: “Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel Atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm Slavă! Căci a sosit nunta Mielului: Mireasa Lui s-a pregătit! (Apocalips 19,6-7).