Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului)
Evanghelia: Luca 18,10-14
Apostolul: 2Timotei 3,10-15

Luca 18,10-14

Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând, așa se ruga în sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri, sau ca și acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
IPS Andrei Rymarenko
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
IPS Ioan Ploscaru
Diverși alți autori
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Olimpiu Todorean
pr. Mihai Tegzeș
pr. Vasile Rob
PF Daniel Ciobotea
Diverși alți autori

 

* * *

 

Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage. Unul era un fariseu, foarte respectat, un om cu o înaltă poziție în societate, o persoană foarte pioasă și religioasă; celălalt era un vameș, care aduna taxele, un proscris, nefiind prieten cu nimeni, nefiind erou pentru nimeni, un trădător și jefuitor. Isus îndrăznește să îi compare pe acești doi oameni. Este ca și când ar compara un sfânt cu un bandit. Comparația devine însă foarte relevantă atunci când auzim ca din întâmplare rugăciunile lor.

Acești doi bărbați au mers la templu ca să se roage. Separându-se de lumea agitată, ei se cufundă în rugăciunile lor. Fără ca ei să bănuiască aceasta, îi vom urmări în timp ce se roagă. Pentru că avem multe de învățat de la ei.

 

“Așa se ruga în sine”.

“Fariseul, stând, așa se ruga în sine…” El stătea în picioare în timp ce se ruga, aceasta fiind poziția obișnuită pentru evrei la rugăciune, însă dacă citim printre rânduri putem vedea faptul că fariseul nu are nici o problemă în a fi văzut. El se ruga de dragul imaginii, al publicității, al admirației. Se gândea la sine și la impresia pe care o va produce asupra celorlalți. El chiar “se ruga în sine”. Cu alte cuvinte, vorbea mai degrabă cu sine decât cu Dumnezeu. Adevărata rugăciune este întotdeauna oferită lui Dumnezeu și doar lui Dumnezeu. Nu este cazul fariseului. Rugăciunea sa era de auto-ridicare în slăvi. Așa cum remarca cineva: “Doi oameni s-au urcat să se roage? Mai degrabă unul a mers să se laude, și celălalt să se roage.”

 

“Dumnezeule, Îți mulțumesc”.

Rugăciunea fariseului a început bine: “Dumnezeule, Îți mulțumesc…” Dar a stricat-o; a folosit tocmai recunoștința față de Dumnezeu pentru a se lăuda pe sine. I-a mulțumit lui Dumnezeu că nu este ca ceilalți oameni. “Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig!”, spunea el. “Omule, uită-te la mine – ce bun sunt!” Nu vedem această atitudine astăzi la alții și în special la noi? Atitudinea sunt-mai-sfânt-decât-tine care îi spune lui Dumnezeu: “Îți mulțumesc, Doamne, pentru că nu fur de la partenerii mei de afaceri. Îți mulțumesc pentru că sunt alb și nu negru. Îți mulțumesc pentru că sunt cinstit și curat, spre deosebire de alte persoane care se comportă ca animalele. Îți mulțumesc pentru că trăiesc în America și nu în Bangladesh! Îți mulțumesc pentru că locuiesc într-un cartier liniștit și respectabil și nu într-o mahala murdară. Îți mulțumesc pentru că nu sunt ca alți oameni, mai ales nu ca acel vecin al meu care duminica dimineața merge să joace golf în loc să meargă la biserică!”

 

“Dumnezeule, fii milostiv…”

Să privim acum la vameș. Stând singur, nu îndrăznea să își ridice ochii spre cer; îi era prea rușine. În loc de aceasta, privea spre pământ, și, bătându-și pieptul într-un gest de penitență, se ruga. Se poate să fi fost un tată iubitor și un bun prieten, dar nu s-a gândit să menționeze deloc aceasta. Se vedea pe sine prin ochii lui Dumnezeu doar așa cum îl vede Dumnezeu pe el. Se ruga: “Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului”. Se privea pe sine nu ca pe un simplu păcătos, ci ca pe păcătosul prin excelență. Așa cum fariseul s-a declarat pe sine singurul sfânt din lume, vameșul s-a declarat ca fiind cel mai mare dintre păcătoși. În final, acest om, care și-a recunoscut propriul păcat, a ajuns mai aproape de Dumnezeu decât fariseul care nu putea vedea nimic decât propria lui puritate.

“Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului”. El nu avea în ce să se încreadă decât în mila lui Dumnezeu. Nu a căutat în altă parte ajutor decât la mila lui Dumnezeu. Știa că oameni precum fariseul nu sunt milostivi cu el, dar credea că Dumnezeu este milostiv. Singura sa rugăminte a fost: “Dumnezeule, fii milostiv!” Fără această rugăciune creștinismul ar fi o filozofie, o istorie, un cod, dar nu o religie care mântuiește.

 

Mila lui Dumnezeu.

“Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.” Depindem mereu de mila lui Dumnezeu. Nu putem niciodată să îl abordăm prin pretenții, ci doar apelând la mila Sa. Aceasta este cerere pe care Dumnezeu nu o va refuza vreodată. Observați cât de mult face parte de această cerere din cultul divin răsăritean! Cât de des în timpul Liturghiei repetăm rugăciunea vameșului: “Doamne, îndură-te spre noi (miluiește-ne)!” Faimoasa “rugăciune a lui Isus” nu este altceva decât o adaptare a acestei rugăciuni: “Doamne Isuse, Fiul Dumnezeului celui Viu, ai milă de mine, păcătosul”.

O frumoasă istorioară ne prezintă o mamă cerându-i lui Napoleon să îi cruțe viața fiului ei, condamnat la moarte. Împăratul i-a amintit atunci de crimele de care se făcea vinovat fiul; dreptatea cerea ca viața să îi fie curmată. “Înălțimea Voastră”, a spus femeia printre lacrimi, “nu dreptate ci milă cer.” “Nu merită milă”, a primit ea răspuns de la Napoleon. “Dar Înălțimea Voastră, dacă ar merita-o atunci nu ar mai fi milă.” “Da, cât este de adevărat acest lucru”, a spus împăratul. “Voi avea milă.”

Nu îndrăznim să stăm în fața tronului lui Dumnezeu și să cerem să ni se dea ceea ce merităm. Singura noastră cerere este aceasta: “Doamne, îndură-te spre noi” (Kyrie Eleison). Iar miracolul este că există milă. În chiar inima universului pulsează iubirea lui Dumnezeu. “Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela”, a spus Isus. Un păcătos spunea odată: “Dacă aș fi Dumnezeu nu l-aș ierta niciodată pe un om care a păcătuit cât am păcătuit eu”. Păstorul său i-a răspuns: “Dar nu ești Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu este mai mare decât orice ne-am putea imagina noi.” “Doamne, îndură-te spre noi!”

C. S. Lewis ne spune o interesantă poveste în cartea sa “Marele divorț”. Un grup de fantome făcea o excursie din iad sus în rai, cu speranța de rămâne acolo permanent. I-au întâlnit pe cetățenii raiului, iar una dintre fantome a fost surprinsă să găsească acolo un om care pe pământ fusese judecat și executat pentru crimă. “Aș vrea să știu”, explodă fantoma, “ce cauți tu aici, criminalule, în timp ce eu, un stâlp al societății, un cetățean demn și decent, sunt obligat să umblu pe străzile de jos, în fum și miros greu, și trăiesc într-un loc asemenea unei cocini.” Prietenul din rai încearcă să îi explice că a fost iertat, că atât el cât și cel pe care l-a ucis au fost reuniți în fața scaunului de judecată al lui Cristos. Însă fantoma din iad spune: “Nu pot să accept așa ceva!” Și strigă din răsputeri: “Drepturile mele! Trebuie să am aceleași drepturi ca ale tale!” “O, nu!”, continuă să îl convingă prietenul din rai. “Să nu îți dorești drepturile! Dacă ar fi fost după drepturile mele, nu aș fi ajuns niciodată aici. Nu drepturile tale trebuie să ți le dorești, ci ceva mult mai bun. Mila lui Dumnezeu.”

De aceea ne rugăm atât de des: “Doamne, îndură-te spre noi”. Această rugăciune, rostită cu cât de puțină credință, va deschide calea pentru iertarea lui Dumnezeu și pentru venirea Împărăției Sale în inimile noastre. Sf. Isaac Sirianul scria în secolul al VI-lea: “Nu spune niciodată că Dumnezeu este drept. Dacă El ar fi drept, tu ai fi în iad. Bazează-te doar pe nedreptatea Sa care este milă, iubire, iertare.”

Ziua de astăzi este numită în calendarul bisericesc “Duminica Vameșului și a Fariseului”. În seara trecută am început să folosim Triodul – cartea liturgică pe care o vom folosi pe perioada întregului Post Mare ce va începe peste trei săptămâni. Biserica a ales în mod foarte înțelept această parabolă pentru a ne ajuta să ne pregătim din punct de vedere spiritual pentru Post. Deoarece parabola spusă de Domnul astăzi nu este de fapt despre doi oameni care au mers la templu să se roage. Este despre Dumnezeu și despre cum privește El păcatul și virtutea – cum ne privește El pe noi, pe mine și pe tine. “Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.”

 

Rugăciune.

“Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Amin.”

 

* * *

 

Mândria și smerenia

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

Cu duminica aceasta, numită a Vameșului și Fariseului, intrăm în periodul liturgic al Triodului, care, pe lângă cele șapte săptămâni ale postului mare, cuprinde și trei săptămâni premergătoare acestuia, săptămâni a căror menire este de a ne trezi în suflet dispozițiile, sentimentele corespunzătoare intrării în postul Sfintelor Paști.

În pilda vameșului și fariseului, pe care Biserica ne-o oferă astăzi spre meditare, Mântuitorul pune în lumină două feluri de rugăciune, diametral opuse: rugăciunea îngâmfată a fariseului și rugăciunea smerită a vameșului, a păcătosului sincer cu sine în fața lui Dumnezeu. Rezultatul e că fariseul se cufundă și mai mult în păcat, pe când vameșul, se înalță, se purifică prin împăcarea cu Dumnezeu.

De fapt, rugăciunea fariseului nici nu se poate numi rugăciune, deoarece acest păcătos nici nu-L laudă pe Dumnezeu – deși aparent îi mulțumește -, nici nu recunoaște că este păcătos și nici nu cere nimic, pentru că se crede pe sine desăvârșit, drept, virtuos, mai presus de ceilalți oameni. În loc să se ocupe de propria sa mizerie sufletească, pe care din cauza mândriei nu o vede, se ocupă de păcatele altuia, ale vameșului de lângă el, pe care îl acuză înaintea lui Dumnezeu.

Mai mult, în mândria sa, se poartă obraznic cu Dumnezeu, îndrăznind să se laude cu faptele sale bune, nesocotind că, pe de o parte, omul tot ceea ce face, datorează harului lui Dumnezeu fără de care nu poate face nimic, iar, pe de altă parte, orice faptă bună care nu izvorăște dintr-o intenție curată, adică din smerenie și din iubirea față de Dumnezeu, nu are nici o valoare în fața Lui. Era tocmai cazul fariseilor care se rugau stând la răspântia ulițelor, sau făceau milostenie în văzul lumii, ca să apară darnici, și își smoleau fețele ca să arate oamenilor că postesc.

Cu totul altfel este rugăciunea vameșului. Acesta, copleșit de conștiința propriei păcătoșenii și nevrednicii în ochii lui Dumnezeu, stând retras la o parte și necutezând nici măcar să-și ridice ochii din pământ, se căiește din adâncul inimii și, bătându-și pieptul, își mărturisește vinovăția, implorând iertare de la bunul Dumnezeu: “Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului” (Luca XVIII,13).

Efectele diametral opuse ale acestor două feluri de rugăciune ni le spune Însuși Isus: “Vă zic: acesta s-a pogorât îndreptat la casa sa, iar nu acela: căci tot cel ce se înalță se va smeri, iar cel ce se smerește se va înălța” (Luca XVIII,14).

Față de nici un alt păcat nu s-a pronunțat Mântuitorul cu atâta necruțătoare asprime ca față de mândrie. A iertat-o pe desfrânata Maria Magdalena, i-a luat apărarea femeii prinsă în adulter, l-a iertat pe Petru care se lepădase de trei ori de El; l-a tratat cu bunăvoință până și pe Iuda, mustrându-l cu blândețe. “Prietene pentru ce ai venit ?” (Matei XXVI,50). Pe toți păcătoșii i-a iubit și i-a miluit, numai pe farisei i-a tratat cu asprime, mustrându-i și biciuindu-le fără cruțare, în public, mândria și fățărnicia. Pentru că, în fața Lui, care era adevărul și smerenia întrupată, ei întruchipau ipocrizia și trufia, făcându-se prin aceasta discipolii Satanei, care, stăpânit de trufie, a refuzat să se supună lui Dumnezeu, Creatorul și Stăpânul său, și să-L slujească, iar prin minciună i-a îndemnat și pe protopărinți la un act de mândrie, prin neascultare, șoptindu-le că, dacă vor călca porunca, vor deveni ca niște dumnezei. Iată de ce, Mântuitorul le adresează fariseilor acele usturătoare “vai vouă”, numindu-i “morminte spoite pe dinafară și înăuntru pline de putreziciune”, “povățuitori orbi” (căci mândria orbește mintea), “nebuni”, “șerpi”, “pui de năpârcă”, “fățarnici” care “înghit cămila și strecoară țânțarul”, și care “spală blidul numai pe dinafară ca să apară curat” (Matei XXIII passim).

Și nici nu se putea să nu arate atâta dezgust pentru măndrie El, Isus Cristos, cea mai desăvârșită icoană a smereniei. Fiind El “strălucirea măririi și icoana ființei lui Dumnezeu” (Evrei I,3), “S-a nimicit pe sine, luând chipul robului (…) ascultător făcându-se până la moarte și încă până la moartea Crucii” (Filipeni II, 6-8). Se apleacă și spală picioarele apostolilor, chiar și ale lui Iuda vânzătorul; tace când e batjocorit, bătut și răstignit. Singur El ne-a putut spune, tuturor: “Învățați de la Mine, căci sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre” (Matei XI, 29).

Dar, precum păcatul mândriei stă în fruntea păcatelor capitale, pentru că din el, ca dintr-o sămânță, răsar și se dezvoltă toate celealte păcate, tot astfel smerenia stă în fruntea celor șapte virtuți principale, cărora le insuflă viață. Iar dacă mândria este pricina și începutul osândei, smerenia este începutul mântuirii, deoarece, în vreme ce mândria îl orbește pe om ca să nu-și vadă defectele și păcatele, cufundându-l astfel tot mai adânc în abis, smerenia, făcându-l pe om să se recunoască pe sine așa cum este, slab și supus greșelii, îi insuflă o continuă luptă cu sine și o tot mai mare încredere în ajutorul lui Dumnezeu la care recurge neîncetat, convins că fără El nu poate săvârși nici un bine pentru mântuire. Păcătosul smerit își dă seama de adevărul că “un car de fapte bune tras de mândrie duce la iad, pe când un car de păcate tras de smerenie duce în rai” (Sf. Bernard), deoarece smerenia conduce sufletul la recunoașterea propriei nevrednicii și mizerii spirituale, la căință adevărată și deci la reînnoire, la împăcarea cu Dumnezeu, la convertire. El știe că “celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă dar” (I Petru V, 5).

Smerenia este scutul care face sufletul invulnerabil la atacurile diavolului. Patericul, o carte cu întâmplări din viața sfinților, ne istorisește din viața Sfântului Macarie cel Mare că diavolul l-a întâmpinat odată pă sfânt zicându-i: “Multă silă îmi faci, Macarie, și nimic nu pot face împotriva ta. Căci, iată, orice faci tu și eu fac. Tu postești: dar eu nicidecum nu mănânc. Priveghezi, dar eu niciodată nu dorm. Un singur lucru este cu care mă birui. Care este?, îl întreabă sfântul. Smerenia ta, și pentru aceasta nu pot nimic împotriva ta” (p.135 – Apud Ilarion V.Felea, Duhul Adevărului, ed. a II-a Arad, 1943 p.40).

Urmându-L îndeaproape pe Isus, Sfinții au pus la temelia vieții lor smerenia. Astfel, Sfântul Francisc de Sales, deși avea o fire impulsivă, printr-o continuă stăpânire de sine deveni un model de smerenie și blândețe. Într-o zi, în prezența unei persoane, Sfântul fu atacat cu tot felul de insulte denigratoare. El însă își păstră tot timpul calmul fără a scoate un cuvânt. La sfârșit, persoana martoră la scenă îl întrebă, mirată, cum de nu a ripostat. “M-am temut să nu pierd tot ce am adunat în douăzeci de ani”, răspunse Sfântul.

Din viața Sfântului Vincențiu de Paul ni se istorisește că, aflându-se la curtea regelui Ludovic al XIII-lea, prințul de CondŽ îl invită să ia loc lângă dânsul. Sfântul, cu smerenia-i cunoscută, se scuză motivând: “Mi-e destulă onoarea dacă Alteța Voastră mă suferă în prezența Sa, pe mine care nu sunt decât fiul unui sărman ziler.” Prințul îi răspunse: “Moribus et vita nobilitatur homo.” (Prin moravuri și viață se înnobilează omul.) Răspuns princiar pe care ar trebui să și-l ia drept deviză oricine aspiră la putere și conducere în stat.

Întrebat de cineva care este cea dintâi virtute, Sfântul Augustin răspunse: Smerenia. Și a doua? Smerenia. Dar a treia? Smerenia, îi răspunse, și a treia oară, Sfântul.

Da, smerenia stă la temelia tuturor virtuților, căci, o spune tot Patericul, “Smerenia pe mulți, fără nici o osteneală, i-a mântuit și mărturisesc aceasta vameșul și fiul cel desfrânat, care puține cuvinte au grăit către Dumnezeu și s-au mântuit; iar osteneala și faptele cele bune îl pierd pe om dacă nu are smerenie, căci acestea pe mulți i-a atras la mândrie și au pierit, precum a pierit și fariseul care se lăuda și se mândrea cu faptele cele bune” ( op. cit., p.41).

Față de învățătura lui Isus despre smerenie și față de pilda sfinților privitor la această virtute, ne întrebăm: care este locul pe care îl ocupă ea în viața noastră? Rugăciunile, faptele noastre și toată atitudinea noastră față de Dumnezeu și aproapele sunt ele, oare, pătrunse și animate de smerenie, sau, dimpotrivă, sunt stăpânite și viciate de germenul trufiei ? Unde este smerenia mea, dacă, în loc de a-mi ține mereu în fața ochilor oglinda propriilor scăderi și păcate, pentru ca privind mereu în ea să nu uit ce sunt, și astfel să mă străduiesc a mă îndrepta și stăpâni, judec și acuz mereu și fără cruțare greșelile și atitudinea aproapelui, uzurpând astfel lui Dumnezeu dreptul de judecător, care îi aparține exclusiv Lui ?

Isus ne-a poruncit: “Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată veți judeca, veți fi judecați; și cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. Și de ce vezi păiuțul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o simți ? (…). Fățarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți păiuțul din ochiul fratelui tău” (Matei VII, 1-3,5). Singur Dumnezeu, care străbate în cele mai tăinuite ascunzișuri ale sufletului, poate vedea tot ce se petrece în conștiința fiecăruia, precum și modul în care omul își motivează în forul propriei conștiințe atitudinea sa, în vorbe și fapte. De aceea, singur El poate judeca negreșelnic. Pe de altă parte, poate tocmai în momentul când eu acuz cu asprime o vorbă sau un gest al semenului, vădit greșite, el s-a îndreptat, căindu-se și mărturisindu-și vina, cum s-a întâmplat de fapt și cu vameșul. De aceea, cât de înțelept este să ne ocupăm numai de mizeria noastră sufletească, asemenea Sfintei Tereza de Lisieux, care spune: “Între mine și aproapele pun vălul păcatelor mele și, astfel, când mă uit la el și vreau să-l judec, nu văd decât păcatele mele și mă judec pe mine însumi.”

Să facem la fel și noi.

Astăzi când Biserica, prin pilda de smerenie și pocăință a vameșului, ne deschide “ușile pocăinței”, să urmăm îndemnul din condacul zilei: “Să fugim de vorba cea obraznică a fariseului și să ne învățăm înălțimea graiurilor umilite ale vameșului, strigând cu pocăință: Mântuitorul lumii, ai milă de robii Tăi.” Și întotdeauna, dar mai ales în această perioadă de pregătire la Post – și în Post -, să ne rugăm în spiritul rugăciunii din Ceaslov, a Sfântului Efrem Sirul, pe care preotul o recită zilnic: “Doamne și Stăpâne al vieții mele, nu-mi da spiritul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de domnie și al grăirii în deșert. Iar spiritul curăției, al umilinței, al răbdării și al dragostei dăruiește-mi-l mie, robului Tău. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile și să nu osândesc pe fratele meu; căci binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.”

 

* * *

 

Despre mîndrie și smerenie

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Voi sînteți cei ce vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urîciune este înaintea lui Dumnezeu (Luca 16, 15)

Iubiți credincioși,

În multe locuri ale Sfintei Scripturi se arată cît de mare, cît de păgubitoare de suflet și cît de urîtă de Dumnezeu este patima mîndriei, dar nu puțin se poate cunoaște răutatea acestui păcat și din învățătura Sfintei Evanghelii de astăzi. Eu, fiind prea mic și nepriceput a arăta prin scris sau prin cuvînt cîte înfățișări are și cît de felurită este această răutate a păcatului mîndriei, voi aduce în mijloc o învățătură preaminunată a Sfîntului Ioan Scărarul în această privință. Prin aceasta se va cunoaște cîte capete are această înfricoșată fiară a mîndriei și prin care cei înțelepți și iscusiți vor înțelege cît de pestriț și primejdios este acest păcat.

Iată ce zice acest sfînt părinte despre mîndrie: “Mîndria este lepădătoare de Dumnezeu, învățătură a diavolilor, defăimare a oamenilor, maica osîndirii, strănepoata laudelor, semn al nerodirii, izgonirea ajutorului lui Dumnezeu, ieșirea din minți, înaintemergătoare de căderi, pricină a epilepsiei, izvor al mîniei, ușă a fățărniciei, întărire a diavolilor, străjuitoare a păcatelor, pricinuitoare a nemilostivirii, neștiință de îndurare, amară luătoare de seamă a greșelilor altora, judecătoare fără de omenie, împotrivă luptătoare a lui Dumnezeu” (Filocalia, IX, Cuvîntul 25, Despre mîndrie, București, 1980).

Se cuvine mai întîi să arătăm cît de vechi este acest păcat și prin cine a intrat în lumea de sus și în cea de jos. Vechimea acestui păcat numai singur Dumnezeu o cunoaște, fiindcă numai El știe cînd a căzut satana cu îngerii lui din cer. Nouă nu ni s-a făcut cunoscut cu cîte mii de ani înainte de zidirea lumii văzute a fost căderea îngerilor în acest păcat. Dumnezeiasca Scriptură ne arată că acest greu păcat a fost pricina căderii din cer a satanei și a îngerilor celor de un gînd cu el. Iată ce zice Dumnezeu prin gura marelui prooroc Isaia în această privință: “Tu ai zis în cugetul tău: În cer mă voi sui, deasupra stelelor cerului voi pune scaunul meu. Ședea-voi pe muntele cel înalt peste munții cei înalți care sînt spre miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor, fi-voi asemenea Celui Preaînalt (Isaia 14, 13-14).

În aceste cuvinte ale Sfintei Scripturi se arată care a fost gîndul satanei mai înainte de căderea lui. Iar despre căderea lui și a celorlalți îngeri de un gînd cu el, Sfînta Scriptură ne arată, zicînd: Cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsare dimineața, zdrobitu-s-a de pămînt cel ce trimitea la toate neamurile… Și iarăși: Acum în iad te vei pogorî, în temeliile pămîntului (Isaia 14, 15). Și iarăși zice Sfînta Scriptură de căderea satanei: Pogorîtu-s-a în iad mărirea ta și multa veselie a ta, sub tine voi așterne putrejune și rămășița ta vor fi viermii (Isaia 14, 11).

Dacă ne vom întoarce acum cu mintea la rugăciunea fariseului din Evanghelia ce s-a citit astăzi și dacă vom cerca cu luare aminte înțelesul cuvintelor lui, vom înțelege mult din vicleniile păcatului mîndriei care s-a strecurat în cuvintele cele pline de laudă ale fariseului. Dumnezeiescul Părinte Ioan Scărarul zice că mîndria este “amară luătoare de seamă și judecătoare fără de omenie a păcatelor altora”. Sfînta Evanghelie ne arată că: Fariseul, stînd în biserică, așa se ruga întru sine: Dumnezeule, mulțumesc Ție că nu sînt ca ceilalți oameni: răpitor, nedrept, preadesfrînat. Dar ce fel de mulțumire aducea el lui Dumnezeu în rugăciunea lui dacă, plin de mîndrie, osîndea pe ceilalți oameni că sînt răpitori, nedrepți, preadesfrînați etc.? După cum se cunoaște, rădăcina rugăciunii lui era mîndria. Din această blestemată rădăcină ieșeau cuvintele lui pline de îndreptățire de sine înaintea oamenilor. El a uitat cuvîntul Sfintei Scripturi care zice: Cel ce nădăjduiește în Dumnezeu cu inimă îndrăzneață, unul ca acesta este nebun (Pilde 28, 26).

Fariseul mulțumea lui Dumnezeu cu gura sa, dar cu inima și cu mintea sa se mîndrea foarte mult și din prisosința inimii sale pline de mîndrie scotea cuvinte de laudă defăimînd pe ceilalți oameni că sînt răpitori, nedrepți, preadesfrînați și păcătoși.

Dumnezeiasca Scriptură ne arată că: Necurat este înaintea Domnului cel înalt cu inima (Pilde 16, 6), și că Înaintea ochilor lui Dumnezeu sînt căile omului și toate urmele lui le cunoaște (Pilde 5, 21). După învățătura Sfinților Părinți trebuie să avem convingerea că nu este clipă în care să nu greșim înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în fiecare clipă sîntem datori să ne smerim și să ne pocăim, măcar printr-un suspin al inimii noastre. Dar în rugăciunea cea plină de laudă a fariseului în loc de smerenie și cunoștința neputințelor sale, el osîndește cu mîndrie pe aproapele său căci din prisosința inimii sale vorbea gura lui (Matei 12, 34; 15, 18). Însă dumnezeieștii Părinți ne învață, zicînd: “Taci tu, să vorbească faptele tale” (Filocalia, X, București, 1981).

La fariseul mîndru vedem lucrurile cu totul întoarse. El se laudă și trîmbițează înaintea oamenilor faptele sale cele bune și defaimă, osîndind pe ceilalți oameni. Dar cine a pus pe fariseu să judece, să arate păcatele oamenilor și să scoată la iveală faptele sale cele bune? Oare nu mîndria, iubirea de arătare și lauda cea plină de îngîmfare? Oare nu trebuie ca să avem înaintea noastră păcatele noastre, după mărturia Sfintei Scripturi care zice: Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea (Psalmul 50). Oare nu ne învață și Sfîntul Efrem Sirul, în rugăciunea sa din postul mare, zicînd: “Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd păcatele mele și să nu osîndesc pe fratele meu…?”. Fariseul însă scoate la iveală isprăvile lui și osîndește păcatele altora prin rugăciunea sa plină de mîndrie.

Să auzim mai departe laudele fariseului care zice: Postesc de două ori pe săptămînă. Care erau zilele săptămînii în care posteau iudeii? Erau joia și lunea, căci după datina bătrînilor, nu după poruncă, socoteau că Moise s-a suit pe Muntele Sinai joi și după patruzeci de zile s-a pogorît luni. Dacă fariseul postea aceste două zile, ce l-a silit să arate, înaintea oamenilor, fapta lui, dacă nu mîndria încuibată adînc în inima lui? Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, în privința postirii, ne învață dimpotrivă: Tu, însă cînd postești să nu te arăți oamenilor că postești (Matei 6, 17-18). Fariseul nu numai că nu ascunde fapta cea bună a postului, ci și cu mare glas o vestea înaintea oamenilor, zicînd: Postesc de două ori pe săptămînă (Luca 18, 12).

Să urmărim și celelalte laude ale fariseului. Căci după ce s-a lăudat cu postirea, același lucru îl face și cu milostenia: Dau zeciuială din toate cîte cîștig (Luca 18, 12). Mîntuitorul însă ne învață: Cînd faci milostenie, să nu știe stînga ta ce face dreapta ta, ca milostenia să fie întru ascuns și Tatăl tău care vede întru ascuns, îți va răsplăti ție (Matei 6, 3-4).

Iubiți credincioși,

După ce am vorbit despre mîndria și lauda cea fără minte a fariseului, să ne întoarcem privirea minții noastre și spre așezarea cea smerită și vrednică de laudă a vameșului. Să aducem în mijloc cuvintele Sfintei Evanghelii de azi: Iar vameșul, departe stînd, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul, zicînd: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul (Luca 18, 13). Vedeți, frații mei, că vameșul stătea departe de jertfelnic și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice către cer; ci își bătea pieptul și din inima lui smerită și zdrobită, zicea cu căință: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul! O, fericite vameșule, tu cu rugăciunea ta smerită din adîncul inimii tale, foarte mult te-ai asemănat cu tîlharul de pe cruce care a strigat din inimă: Pomenește-mă, Doamne, cînd vei veni întru împărăția Ta! (Luca 23, 42).

Acest fericit tîlhar, socotind că nu are alt chip a se pocăi de păcatele sale, nici vreme să facă alte fapte bune, deoarece și picioarele și mîinile îi erau răstignite pe cruce, dar fiind înțelept, și văzînd că moare, s-a gîndit să strige la Dumnezeu din adîncul inimii, cu mare credință și zdrobire. Pentru aceasta a fost auzit de Mîntuitorul, Care i-a zis: Adevărat grăiesc ție, astăzi vei fi cu Mine în rai (Luca 23, 43).

Bine a zis Sfîntul Efrem Sirul despre acest tîlhar: “O, tîlharule, și al raiului tîlhar! Multe ai furat în viața ta, iar acum, prin puține cuvinte zise din inimă, ai furat cu limba raiul! O, tîlharule preaînțelept care ai știut să furi cu limba raiul pentru că te-ai smerit și ți-ai recunoscut păcatul. O floare timpurie a Crucii lui Hristos!” Vedeți cît de mare este puterea smereniei? Ea singură poate ucide mîndria și izbăvește de osîndă sufletele noastre, cînd nu mai putem face alte fapte bune.

Iată, frații mei, după cum vedeți, rugăciunea vameșului din Sfînta Evanghelie de azi se aseamănă cu rugăciunea fericitului tîlhar de pe cruce. Că și acela, ca și vameșul din Sfînta Evanghelie, nu cu multe cuvinte s-a rugat, dar a strigat la Dumnezeu din adîncul inimii sale și cu mare smerenie. De aceea a auzit: Astăzi vei fi cu Mine în rai! La fel și fericitul vameș, puține cuvinte a zis din inimă: Dumnezeule milostiv fii mie, păcătosul! Pentru smerita lui rugăciune auzim răspunsul cel preasfînt din gura Domnului: Zic vouă, mai îndreptat s-a pogorît acesta la casa sa, decît fariseul. Că tot cel ce se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța (Luca 18, 14).

Iubiți credincioși,

Nu fără rost s-a rînduit de Biserică Evanghelia Vameșului și Fariseului în Duminica de astăzi, cu care se începe Triodul, adică perioada Postului Mare, care este cel mai potrivit timp de pocăință de peste an. Căci precum îngerii au căzut din cer și primii oameni au căzut din rai din cauza mîndriei, tot așa neamul omenesc a fost mîntuit și ridicat la cinstea cea dintîi în Împărăția cerurilor prin smerenia întrupării Fiului lui Dumnezeu și a morții Lui pe Cruce.

Și dacă mîndria a făcut pe îngerii neascultători diavoli și pe primii oameni care erau nemuritori în rai i-a făcut muritori pe pămînt, înțelegem că precum căderea și moartea noastră a venit prin mîndrie, tot așa pocăința, mîntuirea și nemurirea noastră începe întîi prin smerenie. De aceea s-au și rînduit de Sfinții Părinți trei Duminici pregătitoare înainte de începerea Sfîntului și marelui Post al Paștilor. Prima Duminică, cea de astăzi, care ne pregătește pentru post, este tocmai aceasta numită “a Vameșului și a Fariseului”, ca să ne amintească de moartea noastră prin mîndrie și de învierea noastră prin smerenie.

A doua Duminică pregătitoare este numită “a Fiului Risipitor”. Aceasta ne îndeamnă la pocăință. A treia Duminică pregătitoare pentru Sfîntul și Marele Post este numită “a Înfricoșatei judecăți”, cînd se lasă sec de carne. Aceasta ne amintește de sfîrșitul lumii și de Judecata de apoi, cînd fiecare va lua plată după faptele sale. Ultima Duminică cu care începe Postul Mare se numește “a izgonirii lui Adam din rai”. Ea are scopul de a ne reaminti de păcatul strămoșilor noștri, care au fost alungați din rai din cauza mîndriei și lăcomiei, pentru a ne îndemna la rugăciune și la post cu toată stăruința și evlavia.

Iată dar că, începînd din Duminica de astăzi, a vameșului și a fariseului, ne pregătim pentru începerea Marelui Post al Sfintelor Paști. Începutul pocăinței și al postului îl facem prin rugăciunea unită cu smerenie, dacă vom urma vameșului. De aceea, frații mei, știind că mîndria a creat iadul și a aruncat pe îngerii căzuți și pe oamenii nepocăiți în adîncul gheenei, sîntem datori să punem de astăzi început bun de pocăință și să urmăm vameșului pocăit, iar nu fariseului mîndru.

Mare păcat este mîndria, fraților. Ea se arată și în vorbire și în îmbrăcăminte luxoasă, și în mînie, care este fiica mîndriei, și în lenevire la biserică și în amînarea pocăinței și în spovedanie nesinceră, că cel mîndru nu vrea să-și mărturisească preotului păcatele mari, nici nu se căiește pentru ele din cauza slavei deșarte care îl stăpînește. Mai cumplită este mîndria minții, cînd omul se crede mai capabil, mai bun decît alții. Cea mai grea este, însă mîndria sufletului, cînd omul se socotește mai învățat, mai talentat, mai corect și mai plăcut înaintea lui Dumnezeu decît mulți și chiar decît toți oamenii.

Asemenea creștini stăpîniți de duhul mîndriei, sînt lăsați de Dumnezeu să cadă în desfrînare și în alte păcate grele, ca să se smerească. Alții, însă cad în păcate și mai grele. Unii, din mîndrie diabolică, nu mai cred în Dumnezeu. Alții, hulesc și batjocoresc Sfînta Scriptură, Biserica, Crucea, icoanele, sfintele slujbe și pe sfinții slujitori. Iar alții, tot din mîndrie, se rup de Biserică, nu vor să mai asculte de preoți și se duc la tot felul de secte, căci mîndria este izvorul tuturor sectelor.

Frații mei, să fugim de cumplitul păcat al mîndriei, care a aruncat o parte din îngeri în iad și a scos pe primii oameni din rai. Să fugim de mîndria diabolică care a umplut pămîntul de secte, de oameni necredincioși, răzvrătiți și răi, și iadul de suflete condamnate la osîndă veșnică. În locul mîndriei să alegem smerenia lui Hristos, smerenia vameșului, smerenia sfinților, lepădînd orice cuget de slavă deșartă, de laudă personală și de îngîmfare.

Smerenia este cel mai bun leac pentru creștinii de astăzi, pentru mîntuirea noastră. Vom putea scăpa de mîndrie prin mai multă rugăciune, ajutată de post, prin citirea cărților sfinte și prin deasă spovedanie la duhovnici iscusiți.

Postul Mare este cale bună de nevoință, de smerenie, de pocăință și împăcare cu Dumnezeu. Să ne pregătim pentru a-l străbate cu folos și cu bucurie, și să-L rugăm pe Bunul nostru Mîntuitor să ne scape de păcatul cel greu al mîndriei și să ne îmbrace în veșmîntul cel dumnezeiesc al smereniei, al rugăciunii curate și al iubirii, care ne asigură tuturor mîntuirea sufletelor. Amin.

 

* * *

 

Vameșul și fariseul

Autor: IPS Andrei Rymarenko
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

“Vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului” (Luca 18,13).

Involuntar, gândul ne duce la Evanghelia de săptămâna trecută. Era vorba de asemenea despre un vameș – Zaheu. Am văzut cum Domnul i-a schimbat sufletul. Am văzut cum, după o viață întreagă în păcat, s-a pocăit; și cum a fost gata să dea jumătate din averea sa săracilor, și să dea înapoi împătrit tuturor celor pe care i-a nedreptățit. Și fără îndoială a făcut acest lucru. Involuntar, Zaheu și vameșul din Evanghelia de astăzi se contopesc într-o singură imagine, într-o singură persoană. În fond, amândoi erau vameși, oameni păcătoși, și amândoi s-au pocăit. Dacă acceptăm că Evanghelia de astăzi este continuarea Evangheliei de duminica trecută, că vameșul de astăzi, bătându-și pieptul, este cu adevărat Zaheu, cel puțin din punct de vedere psihologic, atunci ni se va dezvălui un mare adevăr, o mare lecție în viața celui care se pocăiește. Vedeți, noi toți trebuie să ne pocăim.

Toată nedreptatea pe care a făcut-o Zaheu, a făcut-o pentru câștig, pentru a domina. Și atunci când această dominație a avut loc, și el se considera un om puternic – chiar în acel moment a venit Adevărul lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu ne spune că dacă o persoană stă în pântecele mamei timp de nouă luni, stă apoi în pântecele pământului, dacă este în putere, optzeci de ani, ceea ce este peste aceștia fiind osteneală și durere (Psalmul 89,10). Și în final, prin moarte omul trece pentru totdeauna în pântecele vieții veșnice.

Zaheu a văzut acum toate acestea: a înțeles toată nebunia lui, drumul lui greșit în viață. Și atunci a început să caute o cale de scăpare. În această stare se afla el când a trecut Cristos pe acolo. Pentru el, acesta era un rabin. Nu putea să meargă pur și simplu la El, și nici nu dorea. Mai întâi a dorit să afle ce fel de rabin era. Vedem sicomorul și apoi îl vedem în sicomor pe Zaheu, pe acest om care era practic un demnitar al poporului evreu. Și vedem mulțimea. Să ne imaginăm prin ce trecea acest om mândru. Însă Cristos s-a apropiat și a spus: Astăzi vom fi împreună, voi intra în casa ta. Și când Cristos a fost în casa lui, El i-a revelat acea putere care i-a umplut imediat inima. Atunci Zaheu i-a spus: Dau averea mea săracilor, și celui pe care l-am înșelat îi dau înapoi împătrit (cf. Luca 19,1-10). Și a făcut toate acestea.

Dar ce se întâmplă acum? Stă în templu și își bate pieptul, spunând: “Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului!” Împreună cu el se mai află cineva în templu, poate egalul său în societate – un fariseu. El stă acolo și, în contrast cu el, cu totală satisfacție spune: Am făcut totul, am făcut asta și asta, am… De ce nu a spus vameșul: Și eu am făcut aceasta. Am dat jumătate din averea mea. La cutare i-am dat înapoi împătrit. De ce nu a spus aceasta? Dimpotrivă, el a spus: “Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului!”

Ideea este că Domnul l-a înzestrat cu un dar – i-a deschis inima. Dar când și-a reluat viața activă, s-a întâmplat o tragedie: obișnuința… obișnuința. Omul lui interior era sclavul obișnuinței; și această obișnuință era o forță teribilă. Involuntar, au apărut gânduri de zgârcenie și setea de a câștiga tot mai mult. Privirile lui se aflau sub ispita care venea din gânduri. Inima care a fost eliberată de Cristos a redevenit deodată murdară. Și el a simțit toate acestea. “Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului!” Ce să facă?

Astăzi Biserica ne aduce în față toată forța acestui moment psihologic, toată forța acestei întrebări: ce trebuie să facem? Și cu o forță similară, ne dă răspunsul la această întrebare prin învățăturile Sfinților Părinți. De fapt Sfinții noștri Părinți ne arată cu exactitate ce se petrecea în sufletul vameșului. Deoarece conștiința lui era acum liberă, eliberată de Cristos, inima lui era deschisă, avea pace în inima lui. Voința lui era de asemenea liberă, și libertatea era în Dumnezeu. Însă distanța dintre inimă și Dumnezeu este păcatul. Și iată că vameșului i s-a întâmplat să îi apară umbre în inimă, și a început să strige după ajutorul Domnului.

Cum vin aceste umbre? Ne explică Episcopul Teofan Pustnicul într-una dintre scrisorile sale. Gândul vine, și dacă nu pune stăpânire pe sentimentele inimii, atunci încă nu este păcat. Vine și, așa cum zăpada de astăzi mâine se topește, nici el nu va mai exista, și inima rămâne curată. Și chiar dacă gândul pune stăpânire pe inimă, și intră în inimă – nici atunci nu este încă o nenorocire; mai există un moment în care poți striga: “Doamne, fii milostiv mie!”, și inima va fi curată. Dar când gândul a intrat deja în inimă, și când ai spus deja: “Doresc”, atunci apare umbra. Prin simplul fapt că a intrat umbra, are loc acceptarea și acțiunea. Atunci vine căderea. Gândul a devenit acțiune, și s-a produs căderea. Și odată ce ai căzut din punct de vedere spiritual, păcatul a intrat în inimă, o faptă a fost realizată, persoana s-a îndepărtat de Dumnezeu și a început să sufere, așa cum se întâmplă în cazul unui om care a căzut fizic. Știm ce mare tragedie o reprezintă suferința spirituală. Mândria, lăcomia, ambiția, toate felurile de pofte îl macină pe om și îl chinuie. Inima unui astfel de om se împietrește.

Acest lucru s-a întâmplat după ce Zaheu vameșul și-a recunoscut păcatul și s-a căit. Cristos i-a iertat păcatul. Conștiința lui a devenit liberă. Însă acum trebuia să se întoarcă la munca lui, la viața lui; și atunci au apărut gândurile, și din gânduri s-au născut sentimentele. Ce să facă? El a strigat: “Doamne, fii milostiv mie, păcătosului; nu lăsa să se întâmple acest lucru”. Și Domnul a dat Harul ca acest lucru să nu se întâmple, și l-a salvat pe păcătos. Ce trebuie să facem noi pentru a primi acest Har? Este nevoie de un exercițiu activ al voinței. Duminica următoare Sfânta Biserică ne va învăța cum să îl dobândim.

 

* * *

 

Vameșul și fariseul

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: AMDM.info

Peste trei săptămâni vom începe, cu ajutorul lui Dumnezeu, Postul cel mare în care, prin rugăciune, prin înfrânare și pocăință ne vom curăți sufletele de păcate. De aceea, începând de astăzi, prin cântările și rugăciunile de la Sf. Slujbe, Biserica ne pregătește, treptat, pentru întâmpinarea cu cuviință a Sfântului și Marelui Post. Este vorba de o pregătire specială, care se desfășoară după anumite slujbe cuprinse în cartea liturgică numită Triod, fapt pentru care cele zece săptămâni care ne despart de măritul praznic al Învierii poartă numele de “perioada Triodului”. Este o perioadă de neîncetate strădanii duhovnicești – pocăință, rugăciune și fapte bune -, prin practicarea cărora înlăturăm ce este rău în noi și primim cu sufletul curat pe Cel ce a biruit moartea, prin Înviere, ca să înviem și noi către o viață nouă.

Dar pe lângă slujbele impresionante din cartea Triodului, Biserica a rânduit și citirea unor pericope evanghelice la Sf.

Liturghie, alese tocmai în vederea refacerii vieții noastre duhovniceș ti. În această primă duminică din Perioada Triodului s-a rânduit citirea unei pericope scurte, dar plină de învățătură, și anume parabola Vameșului și a fariseului, rostită de Mântuitorul.

Presupunem că întâmplarea n-a fost imaginată de Mântuitorul, ci a fost luată din viața de toate zilele, în vremea când trăia El însuși pe pământ, pentru că toți cei ce apar în paginile Sf. Evanghelii au fost persoane reale, prezentate de Mântuitorul ascultătorilor Săi și tuturor celor ce vor auzi sau vor citi cuvântul Său peste veacuri ca modele nemuritoare, pozitive sau negative, actuale oricând și oriunde.

Motivul rostirii acestei parabole, precum și cei cărora le era adresată sunt arătate în cuvintele: “Către unii care aveau despre sine încredințarea că sunt drepți și priveau de sus pe ceilalți, a rostit Isus pilda aceasta” (Luca 18, 9). Scopul pildei este arătat, deci în mod clar. Ea biciuia păcatul mândriei celor ce se credeau drepți și disprețuiau pe ceilalți oameni. Erau vizați fariseii, pe care nu o dată i-a certat Isus, numindu-i “morminte văruite”, “pui de năpârci” etc. Sunt vizați toți fariseii, din toate timpurile, care sunt sau li se pare că sunt cu ceva mai buni, că au dreptul să blameze și să disprețuiască pe alții, numindu-i “răi”, “oameni pierduți”, pentru că nu urmează plăcerile lor.

“Doi oameni, spune pilda, s-au suit la Templu ca să se roage, unul fariseu, celălalt vameș” (Luca 18, 10). Faptă necesară și vrednică de laudă. Căci ce poate fi mai de folos și mai necesar pentru un suflet omenesc decât să-l preamărească pe Dumnezeu prin rugăciune în casa Sa. Căci rugăciunea este o înălțare după fire, cu duhul. E o suire a minții și a inimii către Dumnezeu, o mutație în conștiință, care duce după sine schimbare în întreaga făptură.

Fariseul era un om ce făcea parte dintr-o grupare religioasă care se străduia să păzească cu strictețe toate prevederile legii vechi cu privire la posturi, spălări rituale și alte obligații față de templu. Ei puneau accentul pe păzirea formelor exterioare ale legii, pe litera ei, fără să încerce să-și însușească fondul sau duhul ei, prin ridicarea vieții lor spirituale pe o treaptă mai înaltă, concretizată în dragoste față de Dumnezeu și de semeni. Tocmai pentru că erau “împlinitori ai legii” numai după cele din afară, pe când inima lor rămânea plină de mândrie, de invidie și de pofte, Mântuitorul îi mustră cu asprime.

Această purtare a lor ne-o demonstrează convingător însuși fariseul din evanghelia de astăzi. Îndată ce a intrat în templu, el este stăpânit de duhul mândriei, începe să-și arate virtuțile către cer, prezentându-se pe sine astfel: “Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca acest vameș… Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din tot ce câștigă” (Luca 18, 11-12).

Cu alte cuvinte, fariseul încearcă să-și dea singur un certificat de comportare corectă, să se autorecomande lui Dumnezeu, căruia îi vorbea de la egal la egal, uitând cuvintele înțeleptului Solomon care sfătuia: “Să te laude altul și nu gura ta, un străin și nu buzele tale” (Prov. 27, 2). Deci, mândria făcea parte integrantă din ființa fariseului, îi definea personalitatea.

Fariseul pare mulțumit de el însuși. Și totuși, pătimește chiar în interiorul lui. Pătimește de răul fundamental, de începutul păcatului, de mândrie, de orgoliu, de acel păcat despre care Sf. Ioan Scărarul merge până la a socoti că “cel trufaș nici nu mai are nevoie de demon, el a ajuns să-și fie singur demon și dușman”.

Fariseul se iubește pe sine atât de mult, încât iubirea pentru ceilalți și pentru Dumnezeu se mistuie, se pierde în sine. El și-a devenit sieși idol. “Eu însumi idol m-am făcut”, cum spune Sf. Andrei Criteanul. În rugăciunea lui sunt prezenți și Dumnezeu, și aproapele, și el însuși. Dar Dumnezeu este invocat pentru a-I mulțumi că i-a dat lui, fariseului, să nu fie ca ceilalți oameni păcătoși; pe apropele îl pomenește pentru a-l ponegri și osândi; pe sine pentru a se înălța.

Cu totul diferit ni se prezintă atitudinea și rugăciunea vameșului, om încărcat cu păcate, disprețuit ca și Zaheu, pentru păcatele legate de însuși munca lui de vameș, dar care, tocmai de aceea vine la templu, mânat de acea frământare a conștiinței care l-a determinat și pe Zaheu Vameșul să-L caute, să-L vadă pe Isus.

Această frământare a conștiinței îl face să nu îndrăznească nici măcar ochii să și-i ridice la cer, către Tatăl ceresc, pe care știa că L-a supărat prin faptele sale.

“A stat deoparte și nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, fii milostiv, mie, păcătosului” (Luca 18, 13).

Deci vameșul, prin atitudinea lui, ca și prin această rugăciune scurtă, își confruntă viața cu poruncile dumnezeiești și cere smerit îndurare de la Dumnezeu. Nu se laudă cu nici una din faptele sale bune, pe care, desigur, le va fi făcut și el, ci le trece sub tăcere, nu condamnă pe nimeni, ci dimpotrivă, doar pe el, apelând la milostivirea lui Dumnezeu, simțindu-se nevrednic să se apropie de altarul Său.

Rugăciunea lui e o durere, un suspin izbucnit din inima plină de căință.

Mântuitorul, după ce pune în paralelă pe acești doi oameni, pe care îi judecă după cele “dinlăuntrul lor”, după inima lor, își încheie parabola cu o sentință: “zic vouă, că acesta (vameșul) s-a coborât la casa sa mai îndreptat decât acela (fariseul). Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine, se va înălța” (Luca 18, 14). Cu alte cuvinte, vameșul “s-a îndreptat” și s-a “înălțat” prin smerenie iar fariseul s-a osândit prin mândrie.

Ne putem da seama ușor că Mântuitorul a vrut să scoată aici în evidență un păcat: mândria, și o virtute: smerenia. Din aceste motive, parabola a fost, este și va fi de-a pururi actuală, căci farisei, adică oameni mândri, fățarnici și prefăcuți au trăit și vor trăi întotdeauna.

După învățătura Bisericii noastre mândria, adică prețuirea de sine peste măsură, cu cele două componente ale ei, nesocotirea lui Dumnezeu și desconsiderarea aproapelui, ocupă primul loc între cele șapte păcate numite “capitale”, care, la rândul lor, fac parte din păcatele socotite “grele” sau “de moarte”.

Mândria este un permanent focar de păcate, un izvor de nenorociri nu numai pentru cel stăpânit de ea, ci și pentru cei din jur. Ea a prăbușit pe Lucifer și pe îngerii lui, întrucât a vrut să fie asemenea lui Dumnezeu, ajungând din slava cerului în prăpastia iadului și prefăcându-i din îngeri luminați, în diavoli întunecați.

Din mândrie a pierdut Adam raiul; din mândrie și din dorință de stăpânire asupra altor popoare au pierit atâția conducători în decursul veacurilor.

Una e judecata lui Dumnezeu, alta e judecata oamenilor.

Fariseul nu s-a văzut “fariseu”, dar vameșul s-a văzut “vameș”: păcătos, neliniștit de starea lui, nemulțumit de el însuși. El nu-și dă sentința dreptății, nu se mântuiește pe sine, ci strigă ajutor de la Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde: “Mai îndreptat s-a întors acesta”. Mai îndreptat nu pentru că se văzuse el “drept”, ci pentru că văzuse drept, exact starea unui suflet care strigă după ajutor.

În viața duhovnicească, “cazi singur dar nu te ridici singur”. Îți întinde cineva mâna și împreună te ridici. Strigătul însuși e începutul ridicării. De aceea zice Mântuitorul că vameșii și păcătoșii merg înainte în Împărăția lui Dumnezeu. Aici se descoperă taina, puterea pocăinței, a căinței – smerenia.

Există și azi atâția oameni stăpâniți de păcatul mândriei, împreunată cu dorința nestăpânită și nejustificată prin vreun merit personal, de-a ajunge numaidecât la mărire și laudă în societate.

Întâlnim destui oameni chinuiți fără încetare de aroganță, invidie și ură față de semenii lor, oameni ce stau într-o permanentă izolare și înstrăinare față de societatea în mijlocul căreia trăiesc, închiși în turnul propriei lor mândrii și ambiții deșarte. Omul mândru – expresie a egoismului negativist, separatist și antisocial-, nu acceptă pe nimeni să fie ca el, și cu atât mai mult, mai presus de el, considerându-se superior celor din jur. Arogant față de subalterni, invidios față de colegii săi merituoși, dușman al superiorilor, intrigant și vanitos, omul mândru nu-și poate găsi pacea interioară și echilibrul sufletesc.

Viața de toate zilele ne arată că mândria lor se va prăbuși, adeverindu-se cuvântul Scripturii care zice că: “Domnul a surpat pe cei mândri cu scaunele lor și a pus pe cei blânzi în locul lor” (Siroh. 10, 15) și că “Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har”(Iacob 4, 6; I Petru 5, 5).

Cu totul altfel se prezintă virtutea smereniei, pe care am putea să o definim, ca o recunoaștere a faptului că noi atârnăm întru toate de Dumnezeu, că suntem nedesăvârșiți și supuși păcatului. Smerenia este virtutea care te face să ai în permanență conștiința că nu ești desăvârșit, te face să-ți recunoști greșelile și să ceri iertare de la Dumnezeu, prin rugăciune. De aceea pe bună dreptate scria Sf. Ioan Gură de Aur că “smerenia face din om înger și-i înalță sufletul la cer”, iar Fericitul Augustin, fiind întrebat care este drumul cel mai sigur pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu, a răspuns: “Primul drum este smerenia, al doilea smerenia și al treilea tot smerenia”.

În adevăr, după cum mândria este începutul oricărui păcat, tot așa și smerenia este temelia tuturor virtuților. Este o virtute exclusiv creștină, pe care păgânii nu au cunoscut-o, niciunul dintre filosofii lumii vechi n-a predicat-o. Ea a fost propovăduită pentru prima oară de Domnul Isus Hristos, atât prin cuvânt, cât și prin pilda vieții Sale. Adevărata ei valoare stă în faptul că însuși Mântuitorul, după ce a luat “chip de rob” prin întrupare, “s-a smerit pe Sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce” (Filip 2, 8), după cum spune Sf. Apostol Pavel.

Domnul Isus Hristos a pus în practică această virtute la Cina cea de Taină, când a spălat picioarele ucenicilor Săi, poruncindu-le ca “precum v-am făcut Eu vouă, să faceți și voi” (Ioan 13, 15). Și tot El a zis: “Învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihna sufletelor voastre” (Matei 11, 29). Iar Sf. Apostol Pavel se consideră pe sine” cel dintâi între păcătoși” (I Tim. 1, 15), sau, “cel mai mic între apostoli și chiar nevrednic de acest nume, fiindcă în tinerețe a prigonit Biserica lui Dumnezeu, arătând că toată strădania lui misionară nu este de la sine, ci i s-a dat prin harul lui Dumnezeu” (I Cor. 15, 9-10).

Virtutea smereniei a împodobit, în decursul veacurilor primare, atâția sfinți și mucenici; în fața unei lumi păgâne, pline de mândrie și desconsiderare a demnității umane, ea a cucerit sufletele și a îmblânzit neamurile barbare. Ea este virtutea specifică tuturor acelora care s-au identificat întru totul cu Hristos și au trăit în duhul învățăturii Lui, au lucrat cu dăruire și în tăcere pentru binele omului și al societății.

Smerenia a fost floarea minunată care a încolțit în sufletele nobile ale adevăraților înțelepți ai lumii, care prin eforturi deosebite au contribuit, cu razele binecuvântate ale învățăturii lor, la progresul material și spiritual al omenirii. În duhul smereniei au trăit, au muncit și au luptat înaintașii noștri, eroi ai neamului și ai credinței.

Cu toții trebuie să știm că smerenia ne deschide ușa și izvorul harului. Ne deschide ușa pentru a ne așeza la locul nostru, în starea noastră adevărată, exact ceea ce suntem față de Dumnezeu și față de semeni. Față de semeni, cum zice Sf. Apostol Pavel: “Socotind pe altul mai în cinste decât pe mine” (Filip. 2, 3), și așa primesc, învăț de la toți. Față de Dumnezeu, de făptura lui, îi ofer posibilitatea de a mă zidi din nou. Căci El este nu numai Judecătorul, ci mai întâi pe veci Ziditorul meu care mă poate înnoi radical și mereu, chiar din moarte. Și această conștiință îmi dă speranță, bucurie, viață.

Pentru aceasta, pilda citită astăzi trebuie să ne fie un îndemn și pentru noi pe de o parte, ca să nu cădem, în anumite împrejurări ale vieții, în păcatul fariseului, iar pe de altă parte, ca să ne străduim să urmăm exemplul luminos al vameșului care și-a recunoscut păcatele și a cerut iertare “cu duh umilit, inimă înfrântă și smerită” (Ps. 50, 19).

Să recunoaștem că nu suntem decât niște ființe mărginite, cu nimic mai buni sau mai inteligenți decât alții, că suntem supuși greșelii și în această situație suntem datori să cerem iertare, ajutor și binecuvântare de la Dumnezeu, Părintele tuturor.

Să nu ne atribuim niciodată calități și merite pe care nu le avem, sau le avem într-o măsură redusă, ci dimpotrivă, să fim exigenți cu noi înșine, să ne supunem unei autoexaminări riguroase, să căutăm să ne depășim în muncă și în practicarea virtuților privind la exemplele luminoase pe care ni le oferă istoria sau unii din semenii noștri de azi. Să fim stăpâniți mereu de sentimentul de dragoste, de înțelegere și bunăvoință față de toți oamenii, indiferent de neam, de credință, de grad de cultură sau poziție socială, ca împreună cu ei să fim lucrători pentru binele omului și al societății. Să nu ne lăsăm conduși de ambiții personale și interese egoiste care distrug unitatea familiei, a instituțiilor și a neamului. Să nu disprețuim pe nimeni, nici chiar pe păcătoși, așa cum a făcut fariseul, căci ar însemna să-l judecăm pe Dumnezeu însuși, care a dat unuia cinci talanți, altuia doi și altuia numai unul. Dimpotrivă, să încercăm să-i ajutăm și pe cei cu talanți mai puțini sau pe cei care au apucat pe un drum greșit în viață, să le întindem o mână de ajutor, să-i ridicăm și să-i facem folositori societății.

Iar când venim la biserică, mai ales în aceste zece săptămâni ale Triodului, să ne curățim inima de orice umbră de mândrie, iar în locul ei să așezăm mai multă dragoste, mai multă bunătate, mai multă smerenie, ca astfel să ne întoarcem acasă ca și vameșul, adică mai “îndreptați”, “mai înnoiți” cu duhul. Să repetăm totdeauna rugăciunea vameșului din Evanghelia de azi: “Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosul”, un model veșnic de rugăciune scurtă, sinceră și smerită.

În același timp, să rostim și sfânta rugăciune a Sf. Efrem Sirul, un adevărat model de rugăciune a smereniei, care se rostește în toată perioada Triodului: “Doamne, și stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii Tale. Așa, Doamne, împărate, dăruiește-mi să văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor”. Amin.

 

* * *

 

Vameșul și Fariseul

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Învățați de la Mine că sunt și blând și smerit cu inima!

Frați creștini,

Maica noastră Sfânta Biserică ne pregătește în duminica aceasta a vameșului și a fariseului pentru sfântul și marele post. Începe cu o pildă foarte minunată, pilda vameșului și a fariseului unde este condamnată mândria, păcatul cel mai mare și cel dintâi păcat care a fost făcut de îngeri, de Lucifer iar apoi de oameni. Nici un păcat nu este mai nesuferit înaintea lui Dumnezeu ca mândria, nici un păcat nu este mai mare ca acesta. Mare păcat este înaintea lui Dumnezeu minciuna, urât este păcatul desfrânării, al sodomiei, al onaniei, grozav păcat este uciderea, batjocoritoare este beția.

Mânia lui Dumnezeu urmărește pe cei ce ghicesc, pe cei ce vrăjesc și descântă, mare păcat este necredința, deznădejdea, sinuciderea. Mari păcate sunt chefurile, cântecele lumești, jocurile. Toate aceste păcate, ne spune Dumnezeu, că de nu le vom părăsi, vom fi aruncați în ziua judecății Domnului Hristos în iazul cu foc și pucioasă, iar osânda aceea se numește moartea a doua.

Mai mare păcat însă decât toate acestea este mândria. Să știți că pe toți păcătoșii de orice fel îi iartă Dumnezeu dacă se vor pocăi și se vor îndrepta. Ba mai mult, Dumnezeu îi urmărește pe oamenii păcătoși pas cu pas în toată clipa vieții lor ca să-i întoarcă la calea cea bună, la calea mântuirii, pentru că Dumnezeu este iubire: “Că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică”.

“Spune-le pe viața Mea – zice Domnul Dumnezeu – că nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască, adică să aibă viață veșnică! Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea, pentru ce voiți să muriți casa lui Israel, adică creștinilor!”

De aici vedem că Bunul Dumnezeu Atotputernicul îi cheamă pe păcătoși la pocăință, la mântuire, pe care o dă gratis celor ce se întorc la El. Există însă o singură categorie de păcătoși spre care Dumnezeu nu numai că nu-și întinde mila chemării Sale la pocăință, dar le stă împotrivă aceștia sunt cei mândri. De ce oare?

Nu din cuvintele noastre vom dovedi acest lucru, ci din cuvintele lui Dumnezeu. Cei mândri, încrezători în ei înșiși, sunt nesuferiți chiar celor ce-i înconjoară. Dar cât de nesuferit trebuie să fie cel mândru înaintea Creatorului care l-a făcut! De aici poate oricine pricepe de ce le stă Dumnezeu împotrivă celor mândri. Dar să vedem ce este mândria.

Mândria este încrederea omului în sine însuși, în puterea sa, în averea sa, în hainele sale, în frumusețea sa, în înțelepciunea sa. Omul mândru, cu nimeni nu se împacă decât cu cei ce-l lingușesc și-l laudă, încolo pe toți îi vorbește de rău, pe toți îi disprețuiește. Omul mândru de va primi de la cineva vreun ajutor la nevoie, nu mulțumește aceluia. Dar el, de-i va da cuiva un ajutor, pretinde să-l laude în gura mare.

Omul mândru în cugetul inimii sale și de crede în Dumnezeu, cum zice el, chiar când se roagă ia o atitudine de sfidare a lui Dumnezeu, adică un fel de dispreț. Omul mândru, când se roagă, poruncește lui Dumnezeu, își laudă singur calitățile pe care nu le are, iar gândul că ar fi păcătos e departe de el. Omul mândru nu suferă învățătura bună dacă-i faci o mustrare pentru a se îndrepta, el provoacă scandal, iar dacă cere cuiva vreun sfat spre învățătură, după ce l-a primit, îl auzi spunând: “asta o știam și eu!”

Ne spune Dumnezeu că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, însă mândria este începutul tuturor răutăților. Din cauza mândriei a fost aruncat din cer satana cu îngerii lui. Acum să vedem de ce este așa de mare păcatul mândriei.

Sfânta Scriptură ne spune că orice dar bun și orice dar desăvârșit vine de la Părintele luminilor, adică de la Dumnezeu. Va să zică, noi, făptura omenească, oricine am fi, orice bun avem, orice calitate, fie frumusețe, fie sănătate, fie bogăție omenească, fie inteligență sau credință mare, fie răbdare multă pentru Hristos și Evanghelia Sa, sau alte fapte bune creștinești, le avem dăruite de la Dumnezeu, precum zice: “Căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dăruit nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El”.

Va să zică orice bun avem noi nu este al nostru, ci al lui Dumnezeu. Dacă te lauzi, te mândrești cu ce nu-ți aparține, aceasta se numește mândrie, iar Dumnezeu pe bună dreptate le stă împotrivă celor mândri.

Judecați și dumneavoastră și veți vedea că ce spun e drept. Deci, ce va face Dumnezeu celor ce se laudă cu ce nu le aparține? El va pedepsi pe toți cei mândri după dreptate, căci Dumnezeu este proprietarul tuturor bunurilor ce sunt în fiecare om și în tot universul. Ce lucru ai tu, omule, pe care să nu-l fi primit, și dacă l-ai primit de ce te lauzi ca și cum l-ai fi avut tu?

Una din poruncile lui Hristos, este aceea de a fi smerit, căci iată ce ne învață: “Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, fiecare să dea altuia întâietate, nu umblați de lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți, iar dacă te abați de la porunca smereniei, atunci, oricine ai fi, îți va sta Dumnezeu împotrivă”.

La proorocul Ieremia cap. 49, v. 16, zice Domnul: “Înfumurarea ta, îngâmfarea inimii tale, te-a rătăcit și chiar de ți-ai așezat cuibul tot atât de sus ca al vulturului și de acolo te voi prăbuși, zice Domnul!” Vedeți mândria inimii, vedeți din ce cauză a rătăcit lumea de la dreapta credință. Să știți că pricina rătăcirii lumii nu se datorează atât de mult păcatelor făcute cât înfumurării și îngâmfării inimii lor, fiindcă s-au socotit singuri înțelepți, au înnebunit, zice Sfântul Apostol Pavel.

Lumea, întocmai ca un om nebun, a ajuns pentru păcatul mândriei să rătăcească în gândurile ei întunecându-se în inima sa. A schimbat adevărul cu minciuna și astfel a căzut închinându-se făpturilor în locul Făcătorului, iar Dumnezeu a lăsat-o să cadă în pângărire, cuprinsă fiind de pofte nesățioase, așa încât, schimbându-și firea, și bărbații și femeile se tăvălesc în cele mai scârboase plăceri.

Citiți cu atenție tot capitolul amintit și să nu ne mai mirăm de ce sunt atâția nebuni, de ce s-au ivit atâția care zic că nu există Dumnezeu și că nu mai este nimic după moarte. Iată mândria unde i-a dus, făcându-se și înălțându-se ei ca Dumnezeu. Spun că omul este totul, că a descoperit și că a făcut atâtea mașinării și mari progrese. El uită, din cauza mândriei, că toate câte le au la îndemână, fie înțelepciune, fie materie primă, le au de la Dumnezeu. Dacă ar fi smeriți, ar vedea că nu sunt în stare să facă un fir de păr în plus omului.

Tot din mândrie au rătăcit unii de la dreapta credință, lepădându-se de Biserică, de preoție, de toate Sfintele Taine. Dacă ați avut vreodată ocazia să stați de vorbă cu vreun sectant, un rătăcit, imediat poți să-l cunoști de câtă mândrie, de câtă înfumurare și îngâmfare este stăpânit. Ei, rătăciții, în loc să-și vadă bârna din ochiul lor, văd gunoiul din ochii altora și numai ce îi auzi zicând că ei nu mai fac păcate de când au plecat de la biserică și că preoții sunt niște păcătoși, iar creștinii ortodocși la fel.

Citind puțin prin Sfânta Scriptură și prin alte cărți, lor li se pare că sunt la înălțime ca vulturul și că nimeni nu știe ce știu ei. De aici vine disprețul de semenii lor. Ei s-au împărțit în multe grupări și au început să aiureze zicând că au descoperit tainele lui Dumnezeu, iar dacă nu vom zice și noi ca ei, mânia lui Dumnezeu ne așteaptă. Iată înfumurarea și mândria cea drăcească.

Frați creștini, vrând Bunul Dumnezeu să ne ferească de păcatul mândriei și totodată vrând să ne arate cât de mult urăște pe cei mândri, ne-a dat mai multe pilde, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament.

În Vechiul Testament, ne dă pildă de un împărat anume Iehonia, fiul lui Ioachim, împărat al iudeilor: “Pe viața Mea – zice Domnul – că, chiar dacă Iehonia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel de pecetluit în mâna Mea cea dreaptă, l-aș scoate și de acolo!” Și drept este că acest împărat a fost lepădat de Dumnezeu, ca să ia aminte toți cei mândri. Niște inele de pecetluit în mâna dreaptă a lui Dumnezeu au fost apostolii cei dintâi ai lui Hristos, precum și urmașii lor până la sfârșitul veacurilor. Însă care dintre ei s-au îngâmfat, s-au mândrit în inima lor, au fost lepădați de Dumnezeu, cum a fost Iuda Iscarioteanul și, după Iuda, până în zilele noastre, o mulțime de preoți și predicatori, oameni morali de altfel, au disprețuit pe semenii lor. Acestora le-a stat Dumnezeu împotrivă, iar ei au rătăcit și au fost lepădați ca niște cârpe murdare.

Sfântul Apostol Pavel ne spune că noi, creștinii, suntem o pecete a apostoliei în Domnul. Va să zică Pavel era un inel de pecetluit, iar creștinii sunt pecetluiți de inele ca acesta. Deci, dacă pe inele le leapădă Dumnezeu când se mândresc, cu atât mai mult pe cei ce sunt pecetluiți dacă ei cad în păcatul mândriei. La proorocul Obadia cap. III, v. 4 zice Dumnezeu așa: “Dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, te voi arunca jos”, iar la proorocul Amos cap. IX, v. 2, zice: “Chiar de s-ar sui în ceruri, și de acolo îl voi doborî”.

Auziți, frați creștini, în ceruri de s-ar sui mândrul, și de acolo îl va arunca Domnul, căci El nu minte. Grozav păcat este mândria. Noi, creștinii, prin Tainele sfințitoare ale lui Dumnezeu, suntem fii și fiice ai Lui, moștenitori ai împărăției cerurilor, căci prin Sfintele Taine ne urcăm în ceruri. Însă de vom cădea în păcatul mândriei, și din ceruri vom fi doborâți, adică de la înălțimea aceasta a sfințeniei, cum spune Domnul Hristos.

Iată ce a zis Domnul despre unele cetăți: “Tu, Capernaume, care până la cer te-ai înălțat, până la iad te voi pogorî!” În altă parte zice: “A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți!” Înaintea lui Dumnezeu, orice jertfă ar face cel mândru, oricât de mare și de scumpă ar fi, poate să dea săracilor pomeni mari, mese întinse, din cauza mândriei și a neascultării Evangheliei precum și a poruncilor lui Hristos, toate faptele bune nu sunt primite la Dumnezeu. Orice bine ai face e în zadar. Este întocmai cum ai pune apă într-un vas spart și ar curge jos: când te duci să bei e tot gol. Așa sunt cei mândri, lipsiți de mila lui Dumnezeu. De aceea cei mândri nu pot suferi mustrarea celor înțelepți, căci sunt plini de duhul diavolesc al mândriei.

De multe ori se întâmplă că din cei de jos se ridică unii la ranguri mari în lumea aceasta, mai ales în zilele noastre. Vedem cum băieții și fetele de țărani de la coada sapei, ce au purtat opinci până ieri, alaltăieri, s-au ridicat, ajungând doctori, profesori, ingineri, din care cauză au căzut în mândrie, li s-au urcat fumuri la cap, le e rușine de rudele, de prietenii cu care au copilărit și chiar cu părinții lor. Iată cum se văd ei pe sus ca vulturii la înălțime. Și mai ales prin căsătorie își așează cuibul cât mai sus printre stele. Dar pe mulți îi dărâmă Dumnezeu într-o clipă, căci ajung în starea cea mai nenorocită și de plâns aducându-și aminte de unde au plecat și privind cu suspine spre cer, la Marele Creator, Dumnezeu.

Iar pe cei care nu se trezesc nici din astfel de nenorociri îi așteaptă focul gheenei, cum zice Domnul Hristos: “Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de focul gheenei?!” Vedeți dar, frați creștini, că duhul mândriei duce la piere veșnică. Națiuni mari, împărății puternice care au stăpânit lumea, atunci când s-au mândrit, s-au prăbușit ca și când n-ar fi fost niciodată, pentru că le-a stat Dumnezeu Atotputernicul împotrivă.

Toate păcatele la un loc să știți că nu fac cât mândria înaintea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă mândria este un păcat direct împotriva lui Dumnezeu, care ne dă toate darurile bune și tot ce avem noi.

Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu, dar dacă păcătuiește împotriva Domnului Dumnezeu cine-l va mai putea scăpa, cine se va mai ruga pentru el! Nimeni!

Prin păcatul mândriei, majoritatea lumii a ajuns vrăjmașă lui Dumnezeu. Și, după ce că suntem păcătoși, să mai fim și vrăjmași ai lui Dumnezeu? Pe cine-l mai rugăm de iertare, la cine mai putem striga ca să ne ierte și să ne primească?! În ochii lumii nu pare așa de mare păcatul mândriei, de aceea nici nu-l socotește; dar, după câte am auzit de la Domnul, mândria este pricina tuturor răutăților din lume și pricina căderii din împărăția cerurilor, de la mântuire.

De păcatul mândriei se ruda proorocul David să-l scape Dumnezeu, zicând: “Iartă-mi Doamne, greșalele pe care nu le cunosc și păzește, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine, și atunci voi fi fără de prihană, nevinovat de păcate mari!” Iar în alt loc zice: “Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule!” Așa se rugau oamenii sfinți înaintea lui Dumnezeu, fiindcă erau smeriți. Nu se socoteau buni, drepți sau fără de păcate, ci cei dintâi păcătoși.

Dacă mândria este atât de păcătoasă înaintea lui Dumnezeu și este osândită cu foc nestins, smerenia e așa de mare și așa de plăcută lui Dumnezeu încât pe ea o numește podoabă. De aceea zice: “Tot așa și voi, tinerilor, să fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie”. (I Petru V, 5).

Da, să știți, frați creștini, că nimica nu e mai plăcut lui Dumnezeu, ca smerenia. Toate virtuțile creștinești sunt bune însă fără smerenie n-au nici o valoare. Smerenia este temelia de piatră a tuturor virtuților creștinești. Bune sunt milosteniile, rugăciunile, mergerea regulată la biserică, postul, spovedania păcatelor, împărtășirea cu Trupul și Sângele lui Hristos, citirea Bibliei, propovăduirea învățăturii Evangheliei, dar fără smerenie nu au nici o valoare.

Poți să dai toată averea săracilor, dacă o dai din slavă deșartă, ai pierdut. Credința, nădejdea și dragostea, ca și celelalte fapte bune ce decurg din acestea, sunt ca o îmbrăcăminte, căci ne spune Sfântul Apostol Pavel: “Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului”. Va să zică toate virtuțile creștinești sunt ca îmbrăcămintea, iar smerenia e ca o podoabă.

Ați văzut vreodată la sărbători naționale ofițeri împodobiți cu decorații diferite, medalii de aur și argint sau diferite insigne ca podoabe pe îmbrăcămintea lor. Ați văzut poate arhierei și preoți împodobiți cu medalioane și cruci, cu lănțișoare de aur purtând la gât. Așa și creștinilor s-a poruncit ca podoaba lor pe deasupra îmbrăcămintei cu virtuțile, să fie smerenia.

Fără această podoabă, creștinul nu are nici o valoare înaintea lui Dumnezeu, este ca un mormânt văruit, este ca un fariseu fățarnic. Dacă vreți dovadă, am auzit din Sfânta Evanghelie de astăzi. Fariseul avea fapte bune, credea în Dumnezeu, se ducea la biserică, însă era mândru. Mândria, lauda de sine sunt ca un foc ce arde totul, nimicind toate faptele bune.

Dar vameșul, deși foarte păcătos, fiindcă s-a smerit în inima sa și s-a căit făgăduind că se va îndrepta, a fost iertat de Dumnezeu. De aceea a zis Domnul Hristos că cine se înalță va fi smerit, iar cine se smerește va fi înălțat.

Frați creștini, să căutăm a ne cumpăra și noi această podoabă ce ne face cinste, ce ne laudă și ne înalță înaintea lui Dumnezeu. Să ne dezbrăcăm de duhul mândriei care ne lipsește de slava cerească. Să ne agonisim smerenia care nu costă nici un ban. A avea această podoabă trebuie ca în cugetul inimii să te socotești că ești cel dintâi păcătos, așa cum zicea despre sine Sfântul Apostol Pavel. Când împlinești toate poruncile lui Hristos, să zici: “sunt un rob netrebnic, am făcut ce eram dator să fac”.

Dacă ești smerit, frate și soră creștină, tu nu mai poți să umbli în felul lumii plin de mândrie, care n-a auzit niciodată Cuvântul lui Dumnezeu, tu nu mai poți să umbli cu ei, să mai faci ca ei. Ca să ne dovedim smerenia, trebuie s-o arătăm prin cugetele inimii, prin vorbe, prin fapte, precum ne spune: “Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din duh de slavă deșartă, ci în smerenie fiecare să primească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Isus”.

Așa este smerenia, ea nu te lasă să te socotești mai bun decât altul, chiar cât de păcătos ar fi el, ci tu să te socotești în inimă și mai păcătos. Smerenia nu-l lasă pe creștin să se laude cu faptele lui și, când ar vrea să facă aceasta, îl trimite la Hristos să-L vadă și să audă că El, când făcea bine, le poruncea cu dinadinsul să nu spună nimănui. Când lumea îl numea bun, răspundea: “Ce-Mi zici bun? Bun este singur Dumnezeu!”

Astfel, smerenia inimii nu-ți dă voie să te compari cu cei mai răi din lume, ci smerenia te trimite să te compari cu Isus Hristos, cu Maica Domnului, să vezi cum s-a purtat Maica lui Dumnezeu, cum s-a îmbrăcat ea în lumea aceasta, ce podoabe a pus ea în urechi, în mâini, pe cap; smerenia te trimite să te compari cu apostolii, cu mucenicii care toată viața și-au înfrânat poftele trupului, luptându-se cu păcatul.

Smerenia te trimite să-i vezi în nevoile lor pe cei apăsați, pe cei bolnavi, să le speli bubele, să suferi mirosul cel greu, să stai la căpătâiul lor, să scoți murdăria de sub ei și fără de cârtire să-i ajuți în toate nevoile lor, iar celor lipsiți care n-au ce le trebuie să le sari în ajutor. Așa este smerenia. Da, fraților și surorilor, să ne dezbrăcăm de lucrurile blestemate, de fardurile de pe față, de pe mâini, de pudră și roșu, de cercei și brățări, de privirile trufașe și de toate podoabele și modele ce atrag bărbații în păcate, căci toate acestea fac parte tot din mândria satanei.

Să gândim modest, să vorbim modest, să ne îmbrăcăm modest, să fim cât mai simpli în toate: aceasta este smerenia plăcută lui Dumnezeu. Femeile să se roage cu capul acoperit, cu rușine și sfială, să vorbească cu respect în fața bărbaților lor, nu să le poruncească. Femeia smerită, dacă vrea să se mântuiască, trebuie să observe cu atenție toate aceste sfaturi. Știu că nu toți pot înțelege aceasta; unora li se pare un lucru greu de împlinit. Dar când se vor trezi în iad, așa cum s-au trezit mulți în urma cutremurelor și a altor catastrofe pe care le-a trimis Dumnezeu, își vor aduce aminte de toate acestea și acolo vor suspina în zadar. Aceasta se întâmplă tot din pricina mândriei, căci nu pot să înțeleagă și li se pare greu de îndeplinit.

Când într-un corp sângele e stricat, răsuflă prin piele în diferite părți ale trupului. Tot așa și mândria răbufnește în afară dinlăuntru, din inimă și din minte. Astfel, după cum bubele sunt expresia sângelui stricat, tot așa și mândria din afară este expresia gândurilor dinlăuntru. Învățându-ne smerenia, Dumnezeu ne spune: “Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu mai este în el, căci tot ce este în lume este pofta trupului, pofta ochilor, nu este de la Tatăl, ci din lume, și lumea trece cu poftele ei. Dar cine face voia Tatălui rămâne în veac”.

Va să zică luxul, mândria, nu sunt de la Dumnezeu, ci de la lumea necredincioasă, e scornitura diavolilor, a duhurilor necurate care au adus în lume răul. Pentru lumea necredincioasă, mândria este ca o hrană, deoarece mai repede se lipsesc unele femei de mâncare bună, numai să le rămână bani pentru a se împodobi, să aibă cu ce se mândri. Așa s-au împodobit în haine scumpe și în parfumuri mulți bogați; așa petrecea zi și noapte în chefuri bogatul nemilostiv din Sfânta Evanghelie, care până la urmă a moștenit văpaia cu foc nestins.

Așa ne spune Duhul Sfânt că va fi lumea la sfârșitul veacurilor, trufașă, plină de mândrie și neascultătoare de Dumnezeu și de Cuvântul Lui. Pretutindeni, la sate și la orașe, duhul mândriei stăpânește și a fugit din lume Duhul lui Dumnezeu. De aceea s-au încuibat toate duhurile rele, toate răutățile în lume, că nu mai are cine să călăuzească. Dacă e firesc să vedem cu ochii noștri, să auzim cu urechile noastre ce n-au văzut și n-au auzit strămoșii noștri, e firesc să așteptăm din zi în zi căderea și sfârșitul acestui veac păcătos, căci din cauza mândriei lumea va fi prăbușită în cuptorul cu focul cel nestins.

Deci să ne pregătim, fraților și surorilor, să întâmpinăm a doua venire a Domnului Hristos, care va fi ca fulgerul ce se arată de la răsărit spre apus; să ne pregătim a-L întâmpina pe Domnul întru smerenie, ca El să ne înalțe pe toți în slava Sa cea cerească.

Să lăsăm lumea cea deșartă, căci nici un folos nu avem de la ea, și, din duminica aceasta, să începem pregătirea sufletească, ca, începând sfântul și marele post, să ne împodobim cu toate podoabele smereniei și hainele virtuților, spre mântuirea sufletelor noastre.

Rugăciune

Doamne și Stăpânul vieții noastre, Cela ce Te-ai smerit până la moarte ca să ne înveți pe noi căile Tale și să ne scapi de duhul mâniei, dă-ne, Doamne, inimă smerită, căci recunoaștem că suntem păcătoși înaintea Ta; nu putem noi să îndeplinim datoriile noastre pentru atâtea binefaceri care ni le dăruiești nouă, căci ne saturi din masa Ta bogată, ne hrănești sufletele și trupurile, iar noi nimic nu facem și nu-Ți aducem slava și cinstea care se cuvin Ție.

Poruncește Tu, Stăpâne, duhurilor necurate să nu ne mai ispitească iar noi niciodată să nu mai cădem în păcatul mândriei și să Te vedem înaintea ochilor noștri, blând și smerit, arătându-ne căile Tale mai departe. Amin.

 

* * *

 

Duminica Vameșului și a Fariseului

Autor: IPS Ioan Ploscaru
Copyright: Editura Viața Creștină

Duminica de astăzi se numește “Duminica Vameșului și a Fariseului“. Foarte probabil că mulți dintre dumneavoastră nu știți ce înseamnă acest titlu. Cuvântul fariseu vine de la cuvântul aramaic “faras” și înseamnă ales, om mare, așa că pe vremea lui Isus, fariseii erau considerați oameni aleși. Fariseii căutau laudele lumii, nu se rugau în casă, ci ieșeau la colțurile ulițelor și se rugau cu voce tare, ca oamenii să spună: “Ce om bun, evlavios”, dar ei în suflet nu erau așa. De aceea, Isus le zice: “Vai vouă fariseilor fățarnici, că sunteți ca mormintele spoite, care dinafară sunt curate, dar înăuntru sunt pline de putreziciune”.

Dacă mergem într-un cimitir, vedem cavouri frumoase de marmură, cu flori și fotografii, candele care ard permanent, dar dacă am deschide un astfel de mormânt am vedea oase goale și duhoare de cadavre, de aceea Isus Cristos le zice fariseilor: “voi sunteți ca mormintele (…)”. Mântuitorul le dă sfaturi apostolilor: “Voi să nu fiți ca fățarnicii, care se duc la colțurile străzilor să fie lăudați, ci când vă rugați, intrați în cameră și rugați-vă în ascuns, iar Dumnezeu cel ce vede toate va răsplăti la arătare. Când postiți, să nu faceți ca fariseii care-și smolesc fețele cu alifie să pară triști și slăbiți, să știe lumea că ei postesc, ci când postiți, spălați-vă fața și nu vă arătați oamenilor că postiți, căci Dumnezeu care vede în ascuns, va răsplăti la arătare”.

Fariseii s-au ridicat de la început împotriva lui Isus Cristos, din trei motive: că stă la masă cu vameșii și păcătoșii, că nu ține sâmbăta și că iartă păcatele. “Cum poate Isus să ierte păcatele?”. Isus a spus paraliticului coborât prin acoperișul casei: “Iertate îți sunt păcatele”, adică, “Eu îți iert păcatele”. Fariseii, care erau de față, s-au indignat: “Cum poate acesta să ierte păcatele? Este altceva dacă cineva îți iartă o datorie de bani, pe care o va plăti el, dar să ierți păcatele, aceasta nu se poate”. Isus i-a întrebat pe farisei: “Ce-i mai ușor, să zici ți se iartă păcatele, sau să zici unui paralitic ridică-te, ia-ți patul și du-te la casa ta?”. Amândouă erau lucruri mari, căci numai Dumnezeu poate ierta păcatele și tot numai Dumnezeu poate vindeca pe cineva la comandă. Dar, Isus continuă: “Ca să știți că Fiul Omului are putere de a ierta păcatele, zise paraliticului, ia-ți patul și du-te acasă!”. Această minune era într-o zi de sâmbătă și fariseii s-au scandalizat.

Tot așa, au urmărit fariseii pe Isus la vindecarea femeii gârbove, care a venit la templu. Isus i-a zis doar atât: “Stai drept”; femeia s-a vindecat. Toți s-au scandalizat că a vindecat-o sâmbătă, ca și cum a vindeca dintr-o boală pe cineva ar fi o muncă. Isus nu a muncit, a spus doar un cuvânt. Oare prin aceasta a călcat sâmbăta? Isus a vindecat pe orbul din naștere, despre care părinții lui s-au temut de farisei să recunoască vindecarea.

Fariseii îl acuzau pe Isus că mănâncă cu vameșii și păcătoșii. Pe timpul acela, evreii erau sub stăpânire romană, iar vameșii, care erau evrei, adunau impozitul. Impozitele se plăteau la poduri și în piețe, pentru marfa adusă. Orașele erau înconjurate de ziduri, iar la porțile orașelor se aflau vameșii care încasau taxele de intrare. Vameșii vărsau sumele încasate în visteria romanilor, de aceea evreii îi considerau trădători.

Levi, Apostolul Matei de mai târziu, era vameș. Isus l-a văzut stând la vamă și i-a zis doar atât: “Vino după Mine”. El a lăsat totul: banii, averea și a mers după Isus. Poate pentru a-și lua adio de la prieteni, a făcut o masă la care a invitat pe ceilalți vameși, dar și pe Isus și apostolii Săi. Când au văzut fariseii că Isus a acceptat să meargă la masă cu vameșii, au zis ucenicilor: “De ce Învățătorul vostru mănâncă la masă cu vameșii?”. Isus le răspunde: “Nu sănătoșii au nevoie de doctor, ci bolnavii; am venit să chem la pocăință pe cei păcătoși, nu pe cei drepți”.

Isus trecea într-o zi prin lanurile de semănături. Era ziua sabatului, iar ucenicii fiind flămânzi, au început să smulgă spice de grâu, le sfărâmau și mâncau boabele. Fariseii, care urmăreau pe Isus în permanență, i-au zis: “De ce ucenicii tăi adună spice sâmbăta?”. Isus le răspunde: “N-ați citit că David, când a flămânzit, a intrat în templu și a mâncat din pâinile punerii înainte, care nu era voie să le mănânce decât marii preoți?”.

Fariseii cer lui Isus să dovedească că el este Mesia. Cum să dovedească? Să le dea o minune din cer? Isus le spune: “Poporul acesta cere semn din cer, însă nu i se va da semn, decât semnul lui Iona prorocul, căci precum Iona a stat în pântecele peștelui trei zile, tot așa Fiului Omului va sta în pântecele pământului trei zile!”.

Fariseii întreabă de un alt lucru, prin care vor să-l prindă pe Isus cum respectă legea: “Este voie ca omul să se despartă de femeia sa pentru orice pricină?”. Isus îi întreabă ce zice Scriptura. “La început Dumnezeu a creat bărbatul și femeia”, adică un bărbat și o femeie. Dacă Dumnezeu ar fi crezut că bărbatului îi trebuie trei femei, i-ar fi făcut trei femei, sau dacă femeii i-ar fi trebuit doi bărbați, ar fi făcut doi bărbați. “Iată, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va alipi de femeia sa și vor fi amândoi un singur trup. Ceea ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă”. Isus readuce căsătoria la sfințenia ei originală. El continuă: “Cel ce-și lasă femeia și se căsătorește cu alta păcătuiește, femeia lăsată dacă se căsătorește cu altul păcătuiește”. Când unul dintre soți moare, cel rămas văduv se poate căsători, dar divorț în biserică nu există.

Altă acuză ce aduceau fariseii lui Isus era dacă poporul evreu este obligat să plătească bir romanilor, sau nu. Dacă zicea că este bine, atunci ar fi spus că este prieten cu Cezarul, iar dacă ar fi spus să nu plătească, l-ar fi dat pe mâna autorităților ca trădător. Fariseii au venit la Isus și l-au întrebat: “Învățătorule, știm că nu cauți la fața omului, se cade a plăti dare Cezarului, sau nu?”. Isus le răspunse: “Pentru ce mă ispitiți? Aduce-ți-mi un ban! Al cui este chipul? Al Cezarului. Așadar, dați Cezarului ce este al cezarului și ce este a lui Dumnezeu lui Dumnezeu!”.

În evanghelia de azi, citim că doi oameni s-au suit la templu să se roage, un fariseu și un vameș. Înaintând în templu, fariseul se ruga așa: “Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate, nu sunt ca acest vameș”. Vameșul sta departe, nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer; își bătea pieptul, zicând: “Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului”. Isus continuă: “Vă spun că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela” (Lc. 18, 14-14). Vameșul a știut să se umilească, pe când fariseul căuta laudele și prețuirea oamenilor, și s-a întors acasă plin de orgoliu și mândrie.

Isus încheie: “Oricine se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește pe sine va fi înălțat!”. Amin!

 

* * *

 

Vameșul și Fariseul

Autor: Diverși alți autori
Traducere: Mons. Angelo-Narcis Pop
Copyright: L`Osservatore Romano

Nimeni nu se poate declara drept înaintea lui Dumnezeu; ne naștem toți în păcat și nimeni nu este scutit de greșeli mai mult sau mai puțin grave; fiecare persoană trebuie să se recunoască păcătoasă, să se deschidă harului lui Dumnezeu și să nu judece pe alți. Isus condamna frecvent la farisei faptul că se considerau drepți și superiori din punct de vedere spiritual față de alții. Această orbire spirituală este plină de pericole, deoarece cine este înclinat să observe păcatele altora, foarte dificil le va vedea pe ale sale. Cu privire la aceasta Isus ne invită “să scoatem mai întâi bârna din ochiul nostru, pentru a putea astfel să vedem paiul din ochiul aproapelui“. În cartea Înțelepciunii lui Isus fiul lui Sirah ni se spune: “Domnul ascultă rugăciunea celui nedreptățit… rugăciunea celui smerit străbate norii” (Sir. 35,16). Iar Psalmul 34 afirmă: “Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită… Cei ce-și găsesc la ei scăparea nu vor fi osândiți” (Ps. 34,23). Sfântul Pavel spre sfârșitul vieții îi scrie lui Timotei…”…eu de acum sunt gata pentru jertfă și timpul despărțirii mele a sosit. M-am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul drumului, am păzit credința. De aici încolo, îmi stă înainte cununa dreptăți, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea El Dreptul judecător, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce au iubit arătarea lui” (II Tim. 4,6-8).

O subliniere specială găsim în parabola pe care Sf. Luca ne-o propune în Evanghelia de azi. “Isus spunea - subliniază parabola – pentru unii care aveau prea multă încredere în ei înșiși; se credeau drepți și disprețuiau pe alții“. Fariseul era un membru al acelei comunități religioase riguroase, asupra căreia adesea porneau săgețile lui Cristos, chiar dacă era curentul cel mai deschis și “cel mai spiritual” al iudaismului. Isus lovește în decăderile care sunt prezente în formele cele mai înalte de spiritualitate. Acest fariseu stă drept, în poziție solemnă de rugăciune care apare ca și un gest de autosuficiență. Fariseul în realitate nu se roagă la Dumnezeu, ci se gândește la el însuși; rugăciunea sa nu este o laudă adusă lui Dumnezeu ci o laudă se sine. Vameșul este acel om urât de ceilalți deoarece aduna taxele, un funcționar fiscal ce colabora cu o putere străină, aceea romană. Este evidentă provocarea pe care Isus o aruncă bunăvoinței ascultătorilor săi. Vameșul devine astfel modelul celui care se roagă perfect, persoana considerată ca demnă de dispreț de către opinia publică, devine un model de imitat, în timp ce reprezentantul uneia din cele mai stimate mișcări religioase, fariseul, este un exemplu de refuzat. Adevărata imagine a celor două personaje izvorăște din modul lor de rugăciune: începe fariseul cu enumerarea meritelor sale, cu conduita dreaptă și respectată. Acest om este ferm convins că balanța sa de plăți față de Dumnezeu este în favoarea sa. El plătește zeciuiala, ajunează de mai multe ori pe săptămână. Se consideră adevăratul model al omului perfect care respectă legea. Cu totul diferită este rugăciunea acelui adunător de taxe urât de toți; este rugăciunea unuia care se simte păcătos: ai milă de mine căci sunt păcătos. Vameșul nu este modelul omului religios, ci dimpotrivă a omului de credință, care așteaptă de la Dumnezeu iertare și mântuire. În timp ce fariseul nu are nimic de cerut de la Dumnezeu, ci se laudă pe el însuși, vameșul nu știe nici măcar să facă lista păcatelor pentru care vrea să ceară iertare, își bate pieptul și zice doar: “Dumnezeule ai milă de mine păcătosul“. Este rugăciunea săracului care se supune cu totul milostivirii lui Dumnezeu. Iar Isus îl primește și îl mântuiește. Pentru o confruntare între cei doi este mai bine să recitim cuvintele lui Isus scrise de Sf. Ev. Luca: “Eu am venit să chem nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși… Voi farisei prezentați dreptatea voastră înaintea ochilor oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre: ceea ce pentru oameni este superior, este o oroare în ochii lui Dumnezeu.” Isus Sirah a scris: “rugăciunea celui umil străpunge norii, și până nu ajunge acolo nu se lasă… “(Sir.35,17). Rugăciunea fariseului dimpotrivă răsună în templu, învăluiește pe cel ce se roagă într-o mantie de ipocrizie, nu urcă spre Dumnezeu pentru că este destinată doar omului.

Sf. Ev. Luca subliniază: “Isus a spus această parabolă pentru unii care se considerau drepți și disprețuiau pe alții” (Lc.18,9). Isus țintea rădăcina însăși a oricărui păcat, mândria. Iluzia că se pot mântui singuri, cu propriile merite, fără ajutorul lui Dumnezeu. De aceea Isus concluzionează cu această frază lapidară care ilustrează răsturnarea destinelor celor doi: “cel ce se înalță va fi umilit, și cel ce se umilește va fi înălțat” (Lc.18,14). În ochii lui Dumnezeu are loc o schimbare capitală: aureola de care Fariseul se îndrăgostește, este în realitate întuneric, iar sărăcia și mizeria vameșului este lumina mântuirii.

Prelucrare după Angelo Vigano-Salesiano

 

* * *

 

Duminica Vameșului și a Fariseului

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Din înțelepciunea sa de veacuri, Sfânta Biserică a rânduit Postul Mare, un timp binecuvântat de Dumnezeu în care fiecare om este chemat să se îndepărteze de grijile cotidiene și să se apropie în tăcere de misterul divin. Dumnezeu ne cheamă în șoaptă, este intim apropiat ființei noastre și în același timp, ori de câte ori îl căutăm cu puterea logicii lumii contemporane, același Dumnezeu “tace” și ne lasă singuri cu iluziile propriilor cunoștințe care nu dau răspuns așteptărilor noastre celor mai intime. Postul înseamnă tăcere și ascultarea șoaptei lui Dumnezeu. Postul înseamnă a depăși condiția noastră de ființe dependente de materie și a ne “spiritualiza” cu ajutorul înfrânării și rugăciunii. Iată de ce perioada Postului Mare, numită și perioada Triodului – după cartea liturgică ce cuprinde imnografia sacră a acestei perioade – ne pregătește treptat pentru drumul pe care îl avem de urmat și ne descoperă mai întâi adevărata semnificație a rugăciunii. Suntem chemați să ne îndepărtăm de grijile și apăsarea lumii materiale, pentru a pătrunde treptat în misterul vieții spirituale și a ne apropia de Dumnezeu. Această trecere de la un stil de viață la altul nu este ușor de făcut, de aceea Biserica, în înțelepciunea Cuvântului lui Dumnezeu și experiența Părinților vieții spirituale, a pregătit credincioșilor săi o perioadă intermediară, de adaptare, în care medităm la adevărurile legate de viața spirituală ascendentă și la Dumnezeu.

Isus – Învățătorul divin care desăvârșește Revelația – ne propune o pildă plină de semnificații și de sensuri ce pot fi pătrunse de fiecare dată din ce în ce mai profund, astfel încât “Cuvântul lui Dumnezeu” citit în Spiritul în care a fost scris, rămâne un izvor nesecat pentru cel ce îl caută pe Dumnezeu. Acest lucru îl observăm și în cazul textului Evangheliei de astăzi…

În prima săptămână pregătitoare suntem invitați să medităm asupra rugăciunii. Rugăciunea este dialogul omului cu Dumnezeu, prin care se dă un răspuns iubirii ce se dăruiește pentru noi, se ascultă Cuvântul șoptit de Dumnezeu omului; omul îi poate aduce în schimb puțina capacitate de iubire pe care o are, încercată și aceasta de iluziile lumii materiale și de către egoismul propriu. Ce înseamnă rugăciunea și care este poziția reală a omului față de Dumnezeu?

Evanghelia de astăzi ne prezintă două personaje: vameșul și fariseul. Două personaje din timpul și locul trăit de Mântuitorul nostru Isus Hristos și în același timp modele umane mereu prezente în istorie. Amândoi trăiesc până în zilele noastre. Poți să-i întâlnești, să-i privești de aproape și să asculți cum se adresează lui Dumnezeu în rugăciunile lor.

Fariseul: Un domn bătrân din elită, emancipat, cu maniere, fără mustrări de conștiință. De regulă este dat, ca și un exemplu pentru ceilalți. Personajul biblic este specializat în Sfânta Scriptură la școala rabinică. Este zelos și meticulos păzind prescrierile Legii, ba chiar mai mult, oferă zeciuială și din ceea ce nu este obligat să dea. Din propria lui inițiativă postește de două ori pe săptămână. A venit la templu ca să-I mulțumească lui Dumnezeu, dar și pentru a trece în revistă calitățile care îl fac să se simtă “mai drept” decât alții în fața lui Dumnezeu. Nu face acest lucru în mod ostentativ, ca alții să-l asculte. În fond este plin de respect față de Dumnezeu și face atât de mult pentru a fi pe placul Legii. Se roagă “în sinea lui” (Luca 18, 11). Rugăciunea sa este după modelul multor servitori ai lui Dumnezeu, profeți și drepți ai Vechiului Testament. Oare nu este voie să-I mulțumești lui Dumnezeu, că nu ești un răufăcător, desfrânat, sau un decăzut? Tocmai acest lucru îl face fariseul.

De cealaltă parte vameșul. Pentru evreii acelor timpuri cuvântul “vameș” reprezenta o sentință. Îl rostești, dar deja caracterizezi și condamni un om: un decăzut față de regulile morale și un păcătos care s-a făcut complice cu dușmanii propriei lui națiuni. Avid de bani, trage pielea de pe oameni profitând de prima ocazie care i se arată. Se însoțește cu păgânii, iar cu fiii poporului ales este aspru. Cu siguranță nu păzește nici măcar două treimi din Legea lui Moise, căci nu are cum. În munca pe care o desfășoară, este cu neputință acest lucru. Totuși, are o anumită credință din moment ce a venit la templu și aceasta nu pentru a se lăuda, ci pentru a se ruga. Interesantă rugăciune: vameșul se bate în piept și spune “Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul” (cf. Luca 18,13).

Nu este prima dată când Evanghelia ne descrie un caz în care drepții legilor și obiceiurilor făcute de oameni sunt acuzați de Isus pentru automulțumirea lor și incapacitatea de a trece dincolo de litera Legii, în timp ce păcătosul convertit este eliberat de vinovăția sa, uneori dat exemplu ( vezi Luca 7, 36; 19, 1; Ioan 8, 1). Revenind în zilele noastre, acest lucru pare a neîndreptăți pe cel ce împarte totul cu Dumnezeu și umblă pe căile Lui. Oare să nu fie important faptul că cineva păzește poruncile lui Dumnezeu, participă în mod regulat la Sfânta Liturghie și merge constant la biserică, că se apropie de Sfintele Sacramente, se roagă, postește și face opere de caritate? Să nu ia în considerare Dumnezeu aceste lucruri? Nu merită un mic semn de mulțumire? Nici un cuvânt de apreciere, nici un gest de recunoștință, ci doar o cerință din ce în ce mai mare (Matei 5, 20). Este de ajuns însă, să se afle înaintea Sa un păcătos, care s-a trezit după o viață de desfrâu și acum se bate în piept rostind sincer un singur: “iartă-mă”, și acesta se întoarce îndreptățit la casa sa. Pe de altă parte cerul întreg se bucură mai mult de această întoarcere, decât de toți drepții socotiți la un loc care nu au nevoie de ispășire și convertire (Luca 15, 7).

Dar în pilda vameșului și a fariseului de astăzi se mai observă ceva: fariseul îl disprețuiește pe vameș, se face judecător al aproapelui său și nu se mai cercetează pe sine; de aceea nu-și dă seama de greșelile și tendințele spre păcat – omenești de altfel – care îl atrag spre un și mai mare păcat – mândria. Comportamentul fariseului vine în contradicție cu rugaciunea plină de modestie a vameșului. Nu numai că fariseul se consideră drept în fața lui Dumnezeu, ci îl acuză cu dispreț pe cel de lângă el, judecându-l după aparențe: «Dumnezeule, îți mulțumesc, că nu sunt ca și ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri, sau ca și acest vameș» (Luca 18, 11). Este o ispită foarte subtilă care poate încolți în inimile noastre. Ne supraapreciem pe noi înșine, suntem conștienți de binele pe care-l facem, ne socotim “drepți”. Când îngenunchem pentru a ne ruga căutăm să scoatem în evidență faptele cele bune și ascundem sau minimalizăm greșelile (care întotdeauna sunt mici, fără de voie și provocate de “ceilalți”), ca să strălucim asemenea unui ciob de oglindă printre pietre.

În astfel de situații ne raportăm la alții și îi judecăm, ori Mântuitorul spune: «Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci, cu judecata, cu care judecați, și voi veți fi judecați; și cu măsura, cu care măsurați, cu aceeași vi se va măsura și vouă» (Matei 7, 1-2). Iar «cine se înalță pe sine, va fi umilit» (Matei 23, 12), “primii sunt ultimii și ultimii se dovedesc a fi cei dintâi ” (Luca 13, 30).

Ultimul, ca și cel din urmă se consideră vameșul, căci nu se compară cu nimeni. Dacă cântărește ceva, ca într-o balanță, atunci măsoară sfințenia lui Dumnezeu și propria sa slăbiciune. Fiind conștient de faptul că se află în fața Perfecțiunii absolute, nu are curajul să-și ridice ochii lui la cer. Se bate doar cu pumnul în piept spunând: “Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului !” (Luca 18, 13). Ceea ce este bun în noi provine de la Dumnezeu și facem cu adevărat binele numai dacă conlucrăm cu voința divină. De aceea se cuvine ca orice act bun pe care-l înfăptuim să fie însoțit de umilință.

Fariseul este orgolios; fariseul nu are nevoie de nimic din partea lui Dumnezeu. El singur își construiește propria sa perfecțiune morală. Se sfințește singur. Se înalță tot mai mult, mulțumindu-I lui Dumnezeu câteodată, că poate să se situeze mai presus de ceilalți oameni. Fariseul cunoaște ca nimeni altul Sfânta Scriptură. A învățat foarte multe despre Dumnezeu. Din păcate, chipul lui Dumnezeu prezent în așteptările fariseului nu este icoana adevăratului Dumnezeu.

Vameșul prezintă o cu totul altă postură. Teoretic, nu știe prea multe despre Dumnezeu, ba chiar a umblat departe de căile Domnului. Dar tot ceea ce cunoaște, se referă la poziția sa: este un om care a greșit și privind în adâncul sufletului său își dă seama de enorma distanță dintre el și Creatorul său. Dumnezeul vameșului din Evanghelia de astăzi, este mai aproape de adevăratul chip al Creatorului și Stăpânitorului a toate; este reprezentantul carității și al îndurării, nemărginit, necuprins, El reprezintă Oceanul Îndurării lipsit de țărmuri. Dacă nu ar fi fost credința în Acesta, atunci omul nu ar fi venit la templu. Vameșul știe că este păcătos. Nu există în el nici o virtute care să-l facă plăcut în fața cerului. Dimpotrivă, nu vede nici o ieșire din această stare. Totuși din viața, pe care o duce, nu se retrage, nu disperă, dar din gura lui nu iese nici o fagăduință de îndreptare. A adus în fața lui Dumnezeu pustiul vieții sale, din care nu vede vreo scăpare, și care-l cutremură, îl înspăimântă și-l neliniștește, pe care ar dori să-l îndepărteze cât mai degrabă de la el. În adâncul sufletului său se trezește adevărata părere de rău care îl îndeamnă spre convertire. Este o părere de rău ce se trezește din umilință – după Sfântul Vasile cel Mare virtutea virtuților. Umilința ne ajută să cunoaștem adevărul despre noi și, odată cunoscut, trezește adevărata părere de rău care acceptă o îndreptare și speră să obțină iertare pentru trecutul său. Vameșul nu face promisiuni pentru că ceva mai presus de cuvinte îl îndeamnă de acum înainte în viață. De acum este un convertit la calea cea bună, a rupt radical cu trecutul său păcătos și urmează o altă cale.

Cei care se cred drepți pe sine nu acceptă faptul că au greșit, iar atunci când valorile lumii iluzorii în care trăiesc se prăbușesc, părerea de rău ce apare – un sentiment de culpabilitate patologic – nu îi permite să vadă o scăpare și refuză calea de îndreptare care i se propune. Este cazul lui Iuda care se crede drept, chiar dacă lumea ideilor sale a falimentat; el nu vede scăpare ci își pune capăt zilelor. A recunoaște greșeala este primul pas spre îndreptare.

Vameșul a aflat în schimb o ieșire fericită. Începe să se roage. Rugăciunea sa este plină de umilință, chinuitoare și nespus de tristă, dar nu este lipsită de speranță. Dumnezeu, al cărui chip îl poartă în sufletul său, este acel Dumnezeu, care a revelat oamenilor în cuvintele Sale și în Persoana lui Isus Cristos, Îndurarea și Bunătatea. De acest Dumnezeu te poți apropia chiar și atunci, când toți cei din jurul tău te resping, nu te respectă, te batjocoresc sau te ocolesc. Te poți apropia chiar și de păcătoși. Ajunge doar, să fii față de aceștia simțitor, să iei în mod conștient greutatea păcatelor lor asupra ta, nearuncând vina pe alții. Vameșul se bate în piept cu un gest, pe care și noi îl știm: “din vina mea”. El spune: “Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul” (cf. Luca 18, 13).

«Vă spun vouă – și-a încheiat Isus pilda Sa – acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela» (Luca 18, 14).

Suntem chemați «să fim sfinți și neprihăniți înaintea feței Lui» (Efeseni 1, 4.), iar descoperirea greșelilor, sau păcatelor noastre, nu înseamnă, că Dumnezeu nu ne iubește, ori că față de cel drept îl preferă pe păcătos. Cu toții, buni sau răi, suntem copiii Lui. Pe toți, indiferent de comportamentul nostru, ne cuprinde cu grija și iubirea Lui. Dacă cei păcătoși par a fi privilegiați, aceasta se întâmplă nu pentru că sunt păcătoși, ci pentru că sunt amenințați de căderea în întunericul veșnic al păcatului – infernul.

Oare am putea considera pe o mamă rea, atunci când, aceasta, aparent, uitând de ceilalți copii ai ei, petrece zile și nopți lângă patul aceluia care se află bolnav? Îi criticăm pe salvatorii care în toiul nopții își părăsesc familia, pentru a salva un om aflat în boală sau în primejdie care se zbate între viață și moarte?

Vameșul, s-a aflat plăcut în fața lui Dumnezeu, nu datorită păcatelor sale. Dumnezeu a fost mișcat de pustiul acestuia, și pe care vameșul a venit să I-l mărturisească. A fost sensibilizat de buna voință a acestuia, în urma căreia a mărturisit, că nu s-a răcit cu totul inima sa. O astfel de iubire poate să experimenteze orice om care recunoscându-și propria stare păcătoasă, apelează la bunătatea lui Dumnezeu.

Ce trebuie să înțelegem astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă peste timp? Suntem chemați să descoperim rugăciunea adevărată care pornește din adâncul sufletului. Ori în intimitatea ființei noastre îl vom descoperi pe Dumnezeu care ne-a chemat spre existență, ne menține în viață și ne iubește. Vom descoperi faptul că tot ceea ce facem bun înfăptuim cu ajutorul lui Dumnezeu, în timp ce prin propriile noastre puteri tindem doar spre rele, chiar dacă ne ascundem după masca bunelor intenții. Plini de umilință și de speranță să avem puterea de a ne recunoaște așa cum suntem, pentru a ne ridica ochii spre cer zicând : «Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul!»

Rugăciune

O, Doamne, ce bine am făcut dacă sunt păcătos? Oare am făcut vreun bine eu nevrednicul? Sunt fiul lui Adam…, iar prin viața mea decăzută am adăugat păcate la păcatul lui Adam. Însă Tu Preaîndurătorule, m-ai iubit nu pentru că sunt vrednic, ci pentru a mă aduce din nou la Tine. Când caut ceea ce este al meu, aflu numai minciună și păcat. În afară de păcate, toate celelalte pe care le văd în mine sunt ale Tale.

Doamne, nu mie, ci numelui Tău îi aduc mărire și laudă. Fă să trăiesc pentru iubirea și dreptatea Ta, pentru că ești bun și îndurător. Tu ai alungat de la mine propriile mele fantasme, iar în locul acestora mi-ai oferit harul Tău, pe care Te rog, ajută-mă să-l fructific în aceasta viață spre lauda și mărirea Ta de-a pururi. Amin.

 

* * *

 

Vameșul și Fariseul

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

Iubiți credincioși,

Pentru a înțelege tema centrală a parabolei cu vameșul și fariseul, pe care am ascultat-o astăzi, trebuie să avem în vedere introducerea Privitor la unii care erau încredințați în sinea lor că sunt drepți…(Lc. 18,9) și prima parte a concluziei: Vă spun că acesta s-a întors acasă drept iar celălalt nu, (18,14).

Punctul central al problemei se află în cuvintele “drepți”, “încredințați” și se poate formula astfel: Cum se poate mântui cineva? Care este calea care duce la mântuire? Este vorba, cu alte cuvinte, despre marea problemă a îndreptățirii. Cine este îndreptățit să se mântuiască și cine nu.

La întrebarea: Cum se poate mântui omul? Fariseii, cel puțin cei pe care Isus îi are în vedere în această parabolă, răspundeau: observând Legea! Isus răspunde: Nu! Mântuirea nu vine din observarea Legii, ci din cu totul altceva; este un dar al lui Dumnezeu care pretinde, ca și condiție necesară și suficientă, numai credința (nu întâmplător, imediat, înainte și după parabola cu vameșul și fariseul Luca spune ceea ce a zis Isus: “Credința ta te-a mântuit“).

În rugăciunea fariseului, subiectul este “EU” (eu ajunez, eu plătesc zeciuiala, eu nu sunt ca alții); în rugăciunea vameșului, subiectul este “Dumnezeu” (Doamne, ai milă de mine); de o parte omul este protagonistul mântuirii, iar de cealaltă parte, Dumnezeu. Suntem pe două culmi diverse: de o parte Legea, de cealaltă parte Evanghelia. Se înțelege, prin urmare, importanța locului unde te afli. Este vorba de a te pune în partea cea mai corectă, căci un creștin nu trebuie să trăiască în regimul Legii în locul Evangheliei, în Vechiul Testament în loc de Noul Testament, cu o conștiință de sclav în loc de o conștiință de fiu.

Dar unde este diferența? Unde greșește fariseul? În faptul că el crede că faptele bune sunt cauza îndreptățirii, în vreme ce, chiar și atunci când sunt sincere, ele nu sunt decât efectul. Nu este o diferență minimală. Este vorba de a hotărî dacă Dumnezeu este dator sau creditor în raportul Lui cu omul. În rugăciunea fariseului (și în a oricărui om care crede că o să se mântuiască prin propriile sale merite) există tentativa, inconștientă dar reală, de a inversa rolurile dintre om și Dumnezeu, de a forța, pentru a spune așa, de a-l constrânge pe Dumnezeu, creatorul a toate, să fie debitor.

Ni se deschide o fereastră pentru a înțelege sensul implicării personale în opera de mântuire; ea este un răspuns, o consecință logică, dar necesară. Pentru un copil, a respira cu propriii plămâni este o consecință a faptului că s-a născut, dar este necesar pentru a rămâne în viață. Prin credință și Botez am fost generați pentru o nouă viață, am intrat într-o lume nouă, cea inaugurată de Isus prin moartea și învierea sa.

Dar aici stăpânește o logică nouă. Nu se mai spune: trebuie să fac sau să evit a face cutare lucru, altfel nu mă mântuiesc, ci: trebuie să fac sau să evit a face cutare lucru pentru că sunt mântuit, pentru că, păcatul este absurd: “Cum adică, să păcătuim, deaorece nu mai suntem supuși Legii, ci harului? Nicidecum” (Rom. 6,15). Este ca și cum am insera moartea în viață, este ca o sinucidere! “Prin botez dar am fost înmormântați cu el, într-o moarte, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morți prin măreția Tatălui, tot așa să trăim și noi într-o viață nouă” (Rom. 6,4)

Iubiți credincioși,

Această nouă logică este logica iubirii: trebuie să iubesc pentru că am fost iubit. Este iubirea lui Cristos care mă împinge să fac fapte bune, să mă sacrific, să dăruiesc; nu mai suntem în logica fariseilor: îți dau pentru ca tu să-mi dai, ci în logica evanghelică care se exprimă astfel: îți dau pentru că tu mi-ai dat. Gratuitatea darului lui Dumnezeu strălucește acolo unde trebuie. Creatura, acceptându-se ca și creatură, permite lui Dumnezeu să fie Dumnezeu și să ne iubească precum un Dumnezeu: Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai înainte. Abia acum credința se înțelege prin caritate și fapte bune: dacă Dumnezeu ne-a iubit, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții, și nu numai din gură ci prin fapte de viață.

În lumina a tot ceea ce am spus până acum, apare clar că păcatul fundamental, ba mai mult, rădăcina oricărui păcat este ne-iubirea, refuzul iubirii. Este recăderea din lumea lui Dumnezeu, în care am fost transferați prin credință și Botez, în lumea, sau, mai bine zis, în infernul eului, din sfera Spiritului în cea a trupului, din omul nou în omul vechi, din libertate în sclavie.

O astfel de recădere poate avea două forme, în aparență opuse, dar amândouă capabile să ne excludă din Împărăția lui Dumnezeu: o formă, să-i spunem așa, vulgară și grosolană, ce constă în a face propriu zis păcatul, prin a fi nedrepți, adică imorali, adulteri, hoți, avari etc.; o altă formă, mai subtilă și mai rafinată, constă în a face binele, dar a-l face pentru propriul avantaj, pentru a câștiga drepturi sau merite, pentru a te face văzut, pentru a te erija în judecătorul altora. Prima formă este nedreptatea, cealaltă este falsa dreptate. În Evanghelie găsim mereu aceste două forme opuse una alteia: prima este formată din păcătoși – cei bolnavi – și a doua din cei care “se cred drepți” și de aceea cred că nu au nevoie de medic. În parabola noastră prima poziție este cea a vameșului, iar a doua, cea de fariseu.

Acum lucrul cel mai important pe care Evanghelia ni-l spune este următorul: dintre cele două categorii de oameni, cea mai departe de mântuire nu este prima, ci a doua, nu nedreptatea, ci auto-îndreptățirea. Vameșul s-a întors acasă drept spre deosebire de celălalt. Se înțelege acum concluzia parabolei care vorbește despre umilință (pentru că cine se va înălța va fi umilit, iar cine se umilește va fi înălțat): toate formele de nedreptate, sunt păcate din pasiune, dar falsa dreptate este un păcat din orgoliu. Păcătosul care se recunoaște păcătos, precum vameșul, devine un “flămând de dreptate”, prin urmare, deschis pentru a o primi, falsul drept este, în schimb, sătul de propria dreptate și nu simte nevoia dreptății care vine de la Dumnezeu.

Devine foarte clară legătura dintre parabolă și cele spuse cu privirea la copii, imediat în Evanghelia lui Luca: Cine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca și un copilaș nicidecum nu va intra în ea. Cum primește un lucru un copil, spre exemplu mâncarea care îi este dată, necesarul pentru a merge la școală, o mângâiere din partea părinților? Cum îl primește? Îl primește – și este adevărat – ca pe ceva ce îi este datorat; cine poate să spună că, atunci când copilul vrea ceva, nu îl ascultă? Dar atenție: îi este datorat copilului din ce cauză? Pentru iubirea părinților, nu pentru meritele sale sau pentru că își câștigă dreptul cu sudoarea muncii sale, doar este copil; cel mai mare drept al său – natura însăși l-a învățat – este să fie iubit. Haideți să recunoaștem: de multe ori copiii speculează și asupra acestei iubirii. Ei bine, și Dumnezeu ne permite să facem la fel cu El, dacă acționăm cu sinceritatea și simplitatea inimii. Este mulțumit atunci când ne folosim de faptul că ne iubește și că merităm această iubire: Amintește-ți de iubirea ta pentru noi, Amintește-ți că ești tatăl nostru; Amintește-ți de Avraam, amintește-ți de Isus! Amintește-ți de… îi spunem de multe ori.

Iubiți credincioși,

Doi oameni s-au dus la Templu să se roage: noi suntem acei doi oameni; unul și altul în același timp, la fel ca vameșul suntem realmente păcătoși și, la fel ca fariseul, ne credem drepți.

Ce trebuie să facem după ce am ascultat cuvântul Evangheliei de astăzi? Ce se pretinde de la noi, pentru a ne putea întoarce acasă cu adevărat “drepți”, cu senzația că privirea lui Dumnezeu este ațintită cu dragoste asupra noastră la fel cum era asupra vameșului?

Cu inima - scrie Pavel la Rom. 10,10 – se crede pentru obținerea dreptății și cu gura se face mărturisirea credinței pentru a avea mântuirea”.

Ei bine, noi credem astăzi cu toată inima și mărturisim cu toată puterea că Tu, Doamne, ne iubești, cu toate că suntem păcătoși; că ne-ai îndreptățit gratuit în Isus Cristos, pentru a face onoare celui care a murit și înviat pentru noi.

Credem că Îți sunt pe plac faptele noastre bune făcute ca răspuns la iubirea Ta, pentru că Tu pui în mâinile noastre darurile Tale, ca și cum ar fi fost meritele noastre.

De aceea, ne facem umili și mici, precum copiii, în fața acestui mister și Îți spunem: Da, Părinte, suntem astfel, pentru că așa Îți place Ție. De aceea noi credem, credem, credem doar în Tine. Amin.

 

* * *

 

Duminica Vameșului și a Fariseului

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

În Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, ni se spune că Dumnezeu are o slăbiciune pentru cei umili și îi ascultă atunci când îi cer ajutorul: “Nu va primi Domnul pe cel care asuprește pe sărac, dar rugăciunea celui asuprit o va asculta. Nu va trece cu vederea rugăciunea sărmanului și nici pe văduvă când I se va jelui. Oare nu curg lacrimile văduvei pe obraz? Strigarea ei asupra celui care i le-a stors va fi auzită. Cel care slujește lui Dumnezeu, cu bunăvoință va fi primit și rugăciunea lui până la nori va ajunge. Rugăciunea celui smerit va pătrunde norii și nu se va mângâia până nu va ajunge acolo” (Eccl. 35, 14-18). Acest fapt este explicat pe larg în pericopa de astăzi.

Evanghelistul Luca ne informează că Isus spune parabola din această duminică “pentru unii care se credeau drepți (cei mai buni) și-i disprețuiau pe alții“. În acest sens, Mântuitorul relatează atașamentul a doi oameni care urcă la Templul din Ierusalim, ca să se roage: un fariseu – expert al Scripturilor – și un păcătos, vameșul. Cel dintâi este tratat de toți oamenii cu respect, în timp ce al doilea – care a acceptat să se alieze cu romanii care asupreau poporul evreu – era considerat un trădător. Domnul ne prezintă “două extreme”: seriozitatea, cinstea imensă – pe de o parte – răutatea și corupția absolută, pe de alta.

Aceasta este realitatea aparentă: aceea pe care o constată oamenii și o percepem cu toții. Din fericire, Dumnezeu judecă altfel. Totul se clarifică în clipa rugăciunii, căci înaintea Domnului, aparențele se năruiesc și rămâne substanța. În rugăciune, criteriul de evaluare se schimbă și înțelegem că: sufletul nostru poate fi curat sau murdar, cinstit sau fals; mintea noastră poate fi îngustă sau largă – dispusă să caute adevărul și să îl urmeze…

Fariseul

În Templu, fariseul se așează în primele rânduri, ca toți să-l vadă, rugându-se astfel: “Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca și ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca și acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig” (Lc 18, 11-12). Din cuvintele sale, rezultă că el îi mulțumește Creatorului pentru că nu este asemenea celorlalți oameni, ci este “mult mai bun” decât majoritatea și respectă Legea întru totul. De fapt, în rugăciunea sa, nu-L pune în centru pe Dumnezeu, ci pe sine, cu toate realizările sale. Evanghelia ne amintește că: “El se ruga în sine“: contează doar părerea sa. Nu intră în dialog cu alții sau cu Dumnezeu. Toți sunt hoți, adulteri, păcătoși… Uită că Isus a venit exact pentru cei din urmă (săraci, păcătoși) ca să-i învie la viață… Mai mult, el nu consideră că are nevoie de Domnul, nu se recunoaște creatură limitată, care poate fi împlinită numai de puterea divină. Fariseul nu recunoaște că ar fi primit totul de la Dumnezeu și nici nu-I cere ceva Domnului, ci numai Îi povestește realizările sale pe baza cărora consideră că merită să fie răsplătit. Nu se oprește aici, ci îi disprețuiește pe cei care nu sunt ca și el. Pentru a se lăuda, simte că trebuie să-i ponegrească pe alții, creând ulterioare dezbinări. Consideră că nu trebuie să schimbe nimic în viața sa.

Fariseul este cel care se prezintă înaintea Creatorului cu logica sa, cu gândurile și părerile sale, dorind să i le impună lui Dumnezeu. Dorește să facă din Domnul “un subaltern al său”, să-i dea lecții. Uită că este el, cel care depinde întru totul de Dumnezeu! Prin urmare, este el, cel care hotărăște cine sunt bunii și răii, eliminându-i pe toți cei care nu sunt ca și el.

Considerându-se un expert al Bibliei, de fapt, nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care se descoperă doar celor umili. Nu a înțeles că darurile Domnului (sănătatea, viața fericită, mântuirea) nu se pot cumpăra sau câștiga, ci sunt oferite gratis, celor care Îl urmează. Fariseul nu a înțeles că omul care-i elimină pe frații săi din viața lui, îl elimină și pe Dumnezeu. Apostolul Petru ne spune că Dumnezeu nu le ascultă rugăciunile bărbaților care nu-și apreciază soțiile. Logica este simplă: cum putem cere iubirea și ajutorul lui Dumnezeu, dacă refuzăm să-i iubim pe cei de lângă noi?

Vameșul

Vameșul? Și el se prezintă înaintea Domnului. Se retrage, ca să nu fie observat. Nici nu știe cum să se roage după regulile timpului… poate doar să repete cele dintâi cuvinte ale Ps. 50: “Doamne, ai milă de mine, păcătosul“. El nu-și ridică ochii la cer, nu are ceva bun, ca să-I ofere Domnului și nici nu-i trece prin minte să se compare cu alții. Știe că este într-o situație gravă de păcat. Inima lui este plină de durere, pentru că L-a supărat pe Dumnezeu și a nedreptățit (furat) atâtea persoane. El dorește ca viața sa plină de trădări și falimente, să se schimbe în una de solidaritate și să treacă sub comanda lui Dumnezeu. El se oprește la intrarea în Templu, privește în jos, se căiește de păcatele sale și-i cere Domnului să-l trateze cu milă. Acest om, conștient de comportamentul său, care nu este întru totul în linie cu voia Domnului, îi cere Tatălui ceresc să-l ajute, să-l ierte, să-i dea curajul și puterea să se schimbe. În altă ordine de idei, rugăciunea vameșului este ascultată, tocmai pentru faptul că acest om își recunoaște greșelile față de semenii săi și a hotărât să fie mai bun. El nu dorește să-I impună lui Dumnezeu punctul său de vedere, ci se încrede în iubirea și mila Domnului față de el.

N.B. Să nu uităm că vameșul era un om realizat, care se îmbogățise pe spinarea altora. Avea tot ce îi trebuie, în afară de fericire. Este important pentru el, ca să continue să caute… Numai pentru că și-a făcut timp și s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu, a aflat mântuirea. Noi ce căutăm? Unde căutăm?

Dacă era un vameș disprețuit de lumea comună, dar și de unii dintre cei care contează… cum de putea să meargă singur la Templu? Putem crede, că asemenea multor oameni din zilele noastre, se bucura de “protecție”, datorită puterii și relațiilor pe care le avea. El era apreciat de cei din “gașca” sa, ca fiind unul de încredere, care nu se amestecă în afacerile altora, care știe să tacă atunci când trebuie… Și el, asemenea fariseului, trăiește pentru sine: împotriva legii lui Dumnezeu și împotriva legii fraternității. În ciuda acestor rele, vameșul se umilește înaintea Domnului, își recunoaște păcatele și cerându-I ajutorul, arată că se încrede în bunătatea Lui. Isus ne spune că recunoașterea păcatelor este lucrul care ne apropie de Dumnezeu și ne deschide calea către mântuire!

Judecata lui Isus

În verdictul Său, Isus ne informează că Dumnezeu-Tatăl s-a bucurat de rugăciunea vameșului păcătos și nu a primit rugăciunea orgolioasă a fariseului. Chiar dacă toți au fost de partea fariseului, Isus s-a așezat de partea vameșului, deși multora nu le-a convenit exemplul Său.

Isus ne informează că acest om păcătos, a primit darul iertării… intrarea în viața veșnică. Așa este Domnul! Îi primește pe toți cei care aleargă la El și-i povestesc necazurile proprii, cerându-I ajutorul. De fapt, Isus ne spune că adevărata rugăciune o face omul care – în ciuda păcatelor și a necazurilor sale – aleargă la Dumnezeu, i le povestește și-și pune viața în mâinile Lui, cerându-I ajutorul și îndurarea.

“Evanghelia” pe înțelesul nostru

Această pericopă ne invită să ne întrebăm dacă suntem “farisei” sau “vameși”? Noi putem să adaptăm acest text biblic la situația zilelor noastre. Iată un exemplu: doi studenți intră în biserică. Primul se așează în rândul din față și-i mulțumește lui Dumnezeu că nu este ca și ceilalți tineri, ci este cel mai bun din clasă. Al doilea se așează lângă colegii săi și în mintea sa, se căiește de faptul că mereu face câte o năzbâtie, că nu-și face întotdeauna temele, că îi supără des pe părinți, chiar dacă își propune întotdeauna să se schimbe… și îi cere lui Isus să îl ajute să fie mai bun. El recunoaște că îi este greu să-i ierte pe cei care îl supără, că îi este aproape imposibil să fie cuminte la facultate și să asculte de părinți întru totul, dar îi cere lui Isus puterea să fie mai bun.

Care rugăciune este ascultată de Domnul?

Cel dintâi student are impresia că se adresează lui Dumnezeu, dar imediat vorbește doar despre el, despre calitățile și realizările sale. El uită de Domnul pentru că se evidențiază doar pe sine. Într-un fel se crede “Dumnezeul” lui, nemaiavând nevoie de o altă autoritate. Deci, nu se roagă!

Fraților! Dumnezeu ne cunoaște și nu este nevoie să ne lăudăm înaintea Lui. El cunoaște calitățile dar și defectele, greutățile și necazurile noastre. El știe totul despre noi și ne iubește, așa cum suntem! Domnul primește rugăciunea celui de-al doilea pentru că acesta, își recunoaște greșelile și cu sinceritate, cere ajutorul Domnului, pentru că îi este greu să trăiască după învățătura Evangheliei și nu întotdeauna reușește.

Vă amintiți că Isus a spus această pericopă pentru cei care pretindeau că sunt drepți și-i disprețuiau pe ceilalți? A disprețui, înseamnă a crede că o altă persoană nu are nici o valoare, nici o demnitate și nici nu merită să trăiască sau să fie luată în considerare. A trata cu dispreț, înseamnă a-i judeca și a-i condamna pe alții, convinși fiind că noi suntem cei mai buni. Este atașamentul omului “nebun” care stabilește de unul singur, cine este bun și cine este rău, substituindu-se lui Dumnezeu – sau și mai grav – alungând puterea iubirii și milei lui Dumnezeu, care ne tratează pe toți, ca pe fiii Săi iubiți.

Cu siguranță, fariseul și primul student își făceau datoria, dar greșeala lor constă în faptul că îi disprețuiau pe cei, pentru care Isus și-a dat viața. Oare devenim mai buni atunci când îi desconsiderăm și-i batjocorim pe cei de lângă noi? Fraților, cine face astfel, demonstrează că nu a înțeles Evanghelia, care pune în centru iubirea, înțelegerea, iertarea, slujirea și ajutorarea tuturor.

Buni sau răi, cu toții suntem fiii lui Dumnezeu. Pe toți ne cheamă Tatăl la mântuire. Nu îi place Domnului, atunci când fiii Săi se disprețuiesc. El apreciază dacă ne recunoaștem greșelile și dacă hotărâm să-I cerem ajutorul, ca să fim mai buni. Trebuie să recunoaștem că mereu avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pentru a birui problemele vieții și pentru a crește în iubire față de cei dragi.

Dumnezeu îi ajută pe cei umili

Apostolul Petru ne spune “că Dumnezeu se împotrivește celor mândri și celor smeriți le dă har“. Numai cei umili (cei care cred că au nevoie de ajutorul Lui) pot să-L urmeze cum se cuvine pe Isus! Din păcate, suntem cu toții ispitiți să ne afirmăm, să ne lăudăm sau să ne evidențiem… Fraților! Trebuie să ne căim de păcatele noastre și să recunoaștem că numai Isus poate să ni le șteargă, să le elimine și să le ierte. Doar El ne poate mântui!

Dumnezeu ne cere să renunțăm la mândria noastră. Acest fapt este mai greu decât cucerirea lumii întregi, dar exact acest lucru ni-l cere Domnul: să încercăm să ne schimbăm noi… în loc să pretindem să-i schimbăm pe alții. Să ne convingem că fără ajutorul lui Dumnezeu, acest lucru este imposibil. Să credem că numai puterea și harul Lui ne pot reînnoi și ajuta să ne îndreptăm cu hotărâre către mântuirea noastră. Acesta este adevăratul sens al umilinței.

În lumea noastră – dominată de mândrie – această poziție nu este ușor de înțeles, uneori nici de cei din casa noastră, din jurul nostru. Din această cauză trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute și să fim consecvenți în a face binele și răbdători, cu slăbiciunile celor de lângă noi.

Greșim amarnic atunci când ne comparăm cu alții

Orice om judecă eronat, crezându-se mai bun decât alții și prin urmare, greșește când îi condamnă, judecă, acuză și disprețuiește pe semenii săi. De fapt, pornind de la acest text din Evanghelia după Luca, papa Paul al VI-lea afirmă: “Compararea cu alții, ne face îngăduitori față de noi și orgolioși față de aproapele: mă refer la pericopa fariseului și a vameșului, atunci când cel dintâi spune despre sine: “Eu nu sunt ca toți ceilalți”, în timp ce vameșul nici nu îndrăznea să-și ridice ochii la cer și-i cerea Domnului să se îndure de el” (Predica, 9 februarie 1967).

Dorința de a ne compara cu alții pentru a ne evidenția, ne face să greșim amarnic: privim la alții ca la niște rivali, dușmani și nu ca la niște frați, cu care trebuie să ne solidarizăm! Este clipa când ne despărțim de aproapele și de Dumnezeu. Este momentul căderii în prăpastia singurătății și a nefericirii. Creștinul ar trebui să urmeze smerenia lui Moise, care ales fiind de Dumnezeu, obiectează că este nevrednic.

Dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că nimic din ce avem, nu ne aparține pe vecie. Viața noastră am primit-o în dar. Fericirea, calitățile noastre, sănătatea și frumusețea trupească sunt tot atâtea daruri cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Dacă pe de o parte, Dumnezeu ne cere ca să administrăm bine darurile Sale, dreptatea ne îndeamnă să-L lăudăm pe Cel care ne-a dat aceste daruri. Să învățăm de la Maria care – recunoscând că tot ceea ce are este darul lui Dumnezeu și nefiind orgolioasă – se declară slujitoarea Domnului.

Fraților!

Atunci când mergem duminică de duminică la biserică și nu considerăm că trebuie să schimbăm inima și viața noastră în bine, ne comportăm asemenea fariseului. Farisei sunt toți cei din zilele noastre care nu simt că au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, care nu-I cer nimic, care se bazează doar pe puterea lor. Sunt cei preocupați doar de progresul științific, crezând că de aici le vine mântuirea. Sunt cei care îi desconsideră pe alții, mai ales pe cei care postesc și se roagă sau se încred în Dumnezeu mai mult decât în ei înșiși. Să ne ferim ca să nu cădem în astfel de păcate! Amin.

 

* * *

 

Dumnezeule, fii indurator mie, pacatosul

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

In evanghelia de astazi, Isus, ne prezinta modelul de rugaciune a doi oameni care merg in Sinagoga sa se roage:

Fariseul este omul cu o pozitie privilegiata, respectat si perceput de catre intreaga societate ca fiind si o persoana foarte pioasa. Calitati pe care, face tot posibilul sa si le afiseze.

Vamesul este omul care, prin slujba sa, este perceput de societate ca un pacatos notoriu, un jecmanitor, pentru ca odata cu strangerea darilor pentru imparat, isi facea si el parte. Din aceasta cauza nu avea prieteni, lumea il ocolea si-l considera tradator de tara.

Urmarindu-le rugaciunea vom constata ca inima lor este diametrala opusa cu perceptia lor de societate si ca lumea, in general, percepe ceea ce omul vrea sa-i ofere, fiind judecat dupa aspectele sale externe. Ceea ce este normal neavand posibilitatea a ajunge la gandurile si sufletul aproapelui nostru.

Fariseul si in Sinagoga se afiseaza intr-un loc unde sa poata fi vazut de oameni incercand, si prin aceasta pozitie, sa-si intareasca perceptia si chiar sa-si construiasca una si mai buna incat cei care-l privesc sa-l admire si mai mult. Iar daca auzim modul cum acesta se roaga vom vedea ca, desi incepe bine,: “Doamne, iti multumesc…” continuarea este cu totul altceva, de parca ar vrea sa-l pacaleasca pe Dumnezeu, la fel cum ii poate pacali si pe oameni cu care vine in contact. El nu se roaga ci mai degraba se lauda cat este el de drept, de cinstit, scotandu-si in evidenta doar acele calitati care-l avantajeaza, chiar acuzandul pe vames ca este hot si pacatos.

Dar inainte de a asculta si rugaciunea celuilalt personaj al Evangheliei sa amintim aici ca, rugaciunea omului, trebuie sa contina trei aspecte si anume:

1. Rugaciunea de marire prin care omul lauda pe Dumnezeu pentru ca l-a creeat si pentru ca ii descopera mereu frumusetile a inca unei zile binecuvantate;

2. Rugaciunea de multumire pentru tot ceea ce ne-a dat si ne da, noua si familiei noastre: sanatate, pace, liniste sufleteasca, intelepciune si ajutor in tot ceea ce facem;

3. Rugaciunea de cerere prin care se cere pentru noi si pentru cei cuprinsi in rugaciunile noastre, hrana spirituala pentru suflet si sanatate pentru trup.

Si acum dupa ce stim ce trebuie sa contina rugaciunea, sa vedem cum este rugaciunea “pacatosului notoriu” cum l-a numit cineva. Acesta se aseaza in Sinagoga la un loc mai retras, ca sa nu fie vazut de prea multa lume si cu lacrimi in ochi, batandu-si pieptul, se adreseaza lui Dumnezeu cu smerenie si cere sa fie iertat pentru pacatele pe care le-a facut, considerandu-se pe sine cel mai mare pacatos.

Acest vames procedeaza dupa cum ne spune si Issac Sirul cand se refera la dreptatea si mila lui Dumnezeu: “Nu spune niciodata ca Dumnezeu este drept. Daca el ar fi drept cu tine, atunci tu ai fi in iad! Bazeaza-te doar pe mila lui Dumnezeu, care este iubire si iertare” asa dupa cum ne cere si noua sa fim cu aproapele nostru, prieten sau dusman.

Si, iata cum, prin atitudinea celor doi, fata de ei insisi si implicit fata de Dumnezeu, unul a primit usurare iar altul osanda.

De aceea rugaciunea noastra trebuie sa fie smerita si sincera pentru ca prin ea avem minunatul prilej de a sta de vorba cu Creatorul nostru, care ne stie asa cum suntem, nu asa cum vrem noi sa parem.

Fariseul nu numai ca nu s-a rugat dar si-a facut si mai mari pacate prin mandria si laudele sale. Dupa cum mandria este inceputul tuturor pacatelor, asa smerenia este mama tuturor virtutilor si cea mai sigura cale a omului spre mantuire. Amin.

 

* * *

 

Bunătatea lui Isus vindecă răutatea sufletului pătimaș

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

În Sfânta Evanghelie care se citește la Liturghia din Duminica a XXXII-a după Rusalii vedem cum schimbarea modului de a fi al unui bogat poate să-i aducă mântuirea, atunci când din lacom devine milostiv, arătând pocăință și fapte de pocăință.

Pacea, bucuria și fericirea nu se dobândesc doar prin acumulare de bunuri materiale

Zaheu vameșul este singurul bogat, dintre cei prezentați de Sfântul Evanghelist Luca, care se mântuiește, chiar dacă înainte de întâlnirea cu Mântuitorul Isus Hristos era preocupat doar de îmbogățire, asuprind mulți oameni și răpind avutul lor.

În vremea Mântuitorului, vameșii, adică acei oameni desemnați de regimul roman de ocupație să adune taxele pentru Imperiu, erau în general dornici de îmbogățire, colectând cu lăcomie de la populație mai multe biruri decât se cuvenea ori decât permitea legea.

Unul dintre aceștia, Zaheu, mai marele vameșilor din Ierihon și împrejurimi, era un om urât de popor pentru lăcomia lui și invidiat pentru bogăția pe care o adunase. El se îmbogățise repede, dar în mod necinstit sau nedrept.

La un moment dat, însă, în viața vameșului Zaheu s-a trezit un dor de schimbare. El și-a dat seama că nu era atât de fericit pe cât spera să fie când luase hotărârea de a aduna multe averi, indiferent de mijloace. Bogățiile adunate de el nu-l mulțumeau sufletește. Simțea că omul este mai mult decât materie, că pacea, bucuria și fericirea nu vin numai din acumulare de bunuri materiale în jurul omului, ci, mai ales, prin sporirea bunătății spirituale din interiorul omului, din sufletul său.

Astfel, în sufletul lacom și nedrept al lui Zaheu vameșul apare o dorință de schimbare. De aceea, el, un om bogat, dar mic de statură, se urcă într-un dud, pentru a reuși să-L vadă pe Isus din Nazaret Cel ce schimbase viețile atâtor oameni. Deși fapta lui Zaheu ar părea, mai degrabă, inspirată de curiozitate, totuși, în adâncul său, acesta simțea și credea că Mântuitorul Isus Hristos poate să-l elibereze de patima lăcomiei de averi și să-i dăruiască o nouă cale vieții sale, calea mântuirii. Dovada că Zaheu era mânat de o căutare sinceră și de o tainică dorință de schimbare a vieții, constă tocmai în faptul că Mântuitorul Hristos, Cunoscătorul sufletelor oamenilor, din mare mulțime de oameni, l-a chemat numai pe el pe nume și i-a spus că dorește să fie primit în casa lui.

Mântuitorul Isus Hristos nu judecă pe nimeni în mod pripit, după aparențe, cum face opinia publică superficială

Drumul pe care îl deschide Isus este calea mântuirii. Cine-L caută și-L întâlnește pe El simte cum Dumnezeu îi schimbă viața. Hristos oferă întotdeauna o nouă șansă celor care Îl caută și le răspunde acestora într-un mod foarte adesea nou, surprinzător și neașteptat. Așa s-a întâmplat cu Zaheu, mai marele vameșilor, un om bogat, lacom și mândru, un om nedrept și asupritor al semenilor săi.

Trecând prin Ierihon, Mântuitorul Hristos este atent la mulțimea care îi iese în cale, îi vede nu numai pe cei de aproape sau pe cei din fața Lui, ci și pe cei de departe sau de pe marginea drumului. Privind spre Zaheu, Mântuitorul Isus Hristos nu a văzut în el doar un om mic de statură și un curios urcat într-un copac, ci și un suflet în căutare și dornic de schimbare spirituală. De aceea, Isus i-a spus: “Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta”. O invitație neașteptată adresată unui vameș, spre mirarea tuturor celor care-l cunoșteau pe Zaheu ca fiind un om rău și lacom. Așadar, Mântuitorul Hristos exprimă în văzul și auzul tuturor dorința Sa de-a intra în casa cuiva care n-ar fi îndrăznit niciodată să-I adreseze o astfel de invitație.

Prin urmare, Evanghelia ne spune că această atitudine a lui Isus a provocat imediat mirare și murmur în mulțime. Cum am spune astăzi, opinia publică a reacționat negativ la gestul neașteptat al Mântuitorului Isus Hristos. Poate că toți cei care cunoșteau faptele rele ale vameșului Zaheu erau îndreptățiți să se mire că Isus “a intrat să găzduiască la un păcătos”. Totuși, Mântuitorul Isus Hristos nu judecă pe oameni ca și opinia publică, pentru că El a venit în lume să-i ajute pe oameni înainte de a-i judeca, a venit să-i vindece de patimi și să-i ridice din păcate, după cum spune El Însuși: “n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea” (cf. Ioan 12, 47).

Bunătatea lui Hristos a pătruns dincolo de răutatea lui Zaheu

Evanghelia ne arată, în continuare, cum și-a înnoit sufletul Zaheu vameșul, după ce Mântuitorul Hristos a intrat în casa lui. Vedem că acest vameș lacom devine darnic, se schimbă radical, dar nu pentru că a fost mustrat cu asprime, ci pentru că a fost onorat cu o cinste neașteptată. Prezența lui Isus în casa sa l-a copleșit. De ce? Pentru că i s-a acordat o onoare sau o prețuire pe care știa că nu o merită. Hristos l-a cinstit pe un păcătos care nu merita cinstire din partea oamenilor, întrucât era necinstit în relațiile cu ei. Totuși, milostivirea și copleșitoarea bunătate a lui Hristos a pătruns atât de puternic dincolo de întunericul și răutatea păcatului lăcomiei care stăpânea sufletul acestui vameș, încât a răscolit în el dramul de bunătate care-i mai rămăsese și a reaprins în el cărbunele omeniei, acoperit de cenușa și zgura păcatului. Când acest aproape stins cărbune al bunătății a fost aprins de focul iubirii milostive și salvatoare a lui Hristos, din el a țâșnit lumina unei vieți noi pentru Zaheu: “iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit”. Tăciunele aproape stins din cauza lăcomiei a devenit îndată torță înflăcărată de dărnicie!

Vedem aici marea înțelepciune a Mântuitorului Isus Hristos sau dumnezeiasca Lui bunătate de Mare Duhovnic, singurul duhovnic desăvârșit, Care vindecă și eliberează sufletele păcătoșilor, recuperează pe cel pierdut, eliberează pe cel împătimit și ridică pe cel căzut.

Zaheu, lacomul și zgârcitul, devine milostiv, deoarece a căutat și a întâlnit milostivirea nesfârșită a lui Dumnezeu. Omul rău a devenit om bun, pentru că s-a întâlnit cu bunătatea lui Dumnezeu. Omul nemilos a devenit om milostiv față de săraci, pentru că s-a întâlnit cu Dumnezeu Preamilostivul.

Văzând această schimbare în viața lui Zaheu, Mântuitorul Hristos a cuprins în această stare nouă de viață și familia acestuia, arătând astfel cum o familie poate fi părtașă la binecuvântarea lui Dumnezeu dăruită unui membru al acesteia.

“Iar Isus a grăit către el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el (Zaheu) este fiul lui Avraam.” De ce a mai adăugat, oare, Mântuitorul și cuvintele: “pentru că și el este fiul lui Avraam”? Nu era suficient să spună: “Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia”?

Aceste cuvinte ale Mântuitorului ne descoperă explicația autoinvitării Sale în casa lui Zaheu. A fi numit fiul lui Avraam înseamnă a avea credință. Așadar, în ciuda păcătoșeniei sale, când Zaheu s-a cățărat în dud (sicomor), el a urcat acolo având credința că Isus îl poate binecuvânta și îi poate schimba viața. Această credință, pe care numai Dumnezeu-Omul a putut-o citi în adâncul sufletului lui Zaheu, ca fiind o deschidere a acestuia pentru o relație nouă, sfântă, a lui cu Dumnezeu, a atras atenția Mântuitorului Hristos. Așadar, întrucât mai întâi harul lui Isus Hristos a atins tainic sufletul lui Zaheu, a dorit Hristos să intre și în casa lui Zaheu, pentru a împlini și proclama mântuirea și vindecarea sufletului acestuia.

Bunătatea milostivă a lui Dumnezeu eliberează pe oameni de lăcomie

În Evanghelia din “Duminica lui Zaheu” vedem că Dumnezeu schimbă inimile oamenilor, nu atât prin pedepse, boală, necazuri ori mustrări, cât mai ales printr-o copleșitoare bunătate care se arată oamenilor păcătoși, adesea, în mod neașteptat și nemeritat. Însă, milostivirea și bunătatea lui Dumnezeu se arată foarte adesea peste cei mai mari păcătoși, nu doar pentru convertirea acestora, ci și ca un îndemn pentru toți oamenii, care trebuie să devină cât mai buni, mai milostivi, să caute asemănarea cu Dumnezeu Multmilostivul.

Pe de altă parte, pocăința care se arată prin schimbarea spirituală a lui Zaheu vameșulnu este o pocăință care se manifestă doar ca regret pentru relele săvârșite, ci și o schimbare în bine a modului de a gândi, de a simți și de a făptui. Nici Hristos Domnul nu l-a mustrat pe Zaheu, nici Zaheu nu a mai rostit cuvinte de pocăință sau cerere de iertare, ci, copleșit de iubirea milostivă a lui Isus, păcătosul a trecut direct la faptele pocăinței și ale îndreptării, adică la faptele bune pe care le săvârșește cineva când își schimbă viața în bine și dobândește un suflet bun.

Din episodul întâlnirii Mântuitorului Hristos cu vameșul Zaheu învățăm și noi că putem să ne schimbăm viața în bine din proprie inițiativă, nu așteptând să fim pedepsiți, nici certați cu boală, cu suferință ori cu mustrări, ci cugetând la multa bunătate a lui Dumnezeu și la dorința Lui de a intra în casa sufletului nostru. Cum și când ne putem noi schimba în bine? În foarte multe chipuri și în orice moment. De pildă, când vedem un om mai credincios decât noi, să nu-l invidiem, ci să ne hotărâm să avem și noi credință mai puternică; când vedem un om mai harnic și mai darnic decât noi, să ne hotărâm să fim și noi mai harnici și mai darnici; când vedem că un om are o viață mai curată decât noi, că trăiește în sfințenie, să ne hotărâm să ne curățim și noi viața de păcate. Făcând așa, auzim și noi cum răsună tainic în sufletele noastre cuvintele lui Hristos Domnul: “Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul credinței”!

Isus Mântuitorul ne caută necontenit pe fiecare dintre noi, ca și noi să-L căutăm pe El, Izvorul vieții fericite

Evanghelia acestei duminici este plină de învățături duhovnicești, iar concluzia ei, exprimată prin cuvintele Mântuitorului: “Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut” este un motiv de nădejde și încurajare pentru noi toți.

Orice om care rămâne în păcat este un om pierdut, dacă nu se pocăiește. Pocăința, însă, înseamnă o schimbare a vieții, o trecere de pe calea pierzării pe drumul mântuirii, de la fapte rele la fapte bune.

Evanghelia acestei duminici ne arată cum convertirea unui om păcătos s-a produs pentru că i s-a arătat acestuia o bunătate și o onoare nemeritate. Ea ne ajută să înțelegem că multa blândețe și multa bunătate a lui Dumnezeu sunt un îndemn tainic la pocăință, la schimbare în bine. Mulți oameni, deși mai păcătoși decât alții, primesc multe daruri de la Dumnezeu. Deși sunt răi, totuși le merge bine, iar unii se întreabă: cum de le merge bine acestor oameni atât de răi sau de lacomi?

Răspunsul poate fi că Mântuitorul Isus Hristos așteaptă ca bunătatea, milostivirea și dărnicia Lui să-i determine într-o zi pe cei mai păcătoși să-și schimbe viața, să se convertească, nu din cauza fricii sau a temii de pedeapsă, ci datorită bunătății lui Dumnezeu, Care iubește pe orice om și dorește ca nimeni să nu piară, ci să se mântuiască, adică să vină la El, în mod liber, cu dorința de mântuire, de viață veșnică fericită, în iubirea Preasfintei Treimi.

Să-L rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute să ne schimbăm și noi viața nu numai când trecem prin necazuri, ci și când primim daruri și binecuvântări nemeritate de la Dumnezeu. Să devenim buni și să săvârșim fapte bune ca roade ale bunătății Lui lucrătoare în noi, spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire! Amin.

 

* * *

 

Discreția, minunatul detaliu al sfințeniei

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Ziarul Lumina

Ușile pocăinței deschide-mi, Dătătorule de viață! Că mânecă duhul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaș al trupului, cu totul spurcat; ci, ca un îndurat, curățește-l, cu mila milostivirii Tale. (din cântările Triodului)

Această frumoasă alcătuire liturgică din rânduiala Utreniei anunță începutul unei noi perioade din cursul anului bisericesc, cea a Triodului, perioadă ce cuprinde zece săptămâni, asemănătoare cu o scară pe care urcăm, treaptă cu treaptă, spre Sfintele Paști. Iar treptele “scării” sunt evidențiate mai ales de cele zece duminici care marchează, de fapt, începutul săptămânilor: patru pregătitoare – a Vameșului și a fariseului, a Fiului risipitor, a Izgonirii lui Adam din rai și a Înfricoșatei Judecăți; șase ale Postului Mare – a Ortodoxiei, a Sfântului Grigorie Palama, a Sfintei Cruci, a Sfântului Ioan Scărarul, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca și a Floriilor.

Fericit creștinul care nu lipsește de la nici o Sfântă Liturghie, având, astfel, privilegiul să urce duhovnicește și în această perioadă, pas cu pas, fără întreruperi ale firului liturgic! Căci, se știe, o rupere a unui fir (orice fel de fir!) presupune facerea unui nod, iar firul înnădit nu mai are subțirimea și eleganța celui fără noduri. De aceea, vă fericim pe toți cei care arătați dragoste față de Sfânta Biserică, îndemnându-vă să fiți prezenți mereu, fără întrerupere, la Sfintele Liturghii.

În această duminică pășim, cu ajutorul Domnului, pe prima treaptă a “scării” Triodului, în duminica cunoscută îndeobște sub numele de “a vameșului și a fariseului”. Cunoașteți cu toții pilda lor, cum s-a rugat fiecare: fariseul cu mândrie și aroganță (de fapt, nu s-a rugat, ci s-a lăudat…), iar vameșul cu smerenie, cu umilință și, mai ales, cu discreție.

Cât de plăcut este înaintea Domnului omul discret!

Ne propunem, în continuare, cu ajutorul Domnului, să vorbim despre discreție, ca cel mai plăcut și frumos detaliu al smereniei. Potrivit dicționarelor explicative, cuvântul “discreție” are două sensuri: 1. Discret este omul care știe să păstreze o taină; 2. Omul rezervat, reținut în vorbe și acțiuni, care nu atrage atenția, nu șochează…

În cazul vameșului, pe care dorim să-l luăm drept exemplu, desigur, ne interesează cel de-al doilea sens. Așadar, vameșul, cu toată păcătoșenia pe care o mărturisea (păcătoșenie reală, poate!), s-a dovedit a fi discret, adică simplu, lipsit de afișaj, căci s-a rugat fără zgomot, într-un loc retras, fără a rosti vorbe multe și mari, ci cu lacrimi zicând doar “Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!”. Urmarea o știți, din cuvintele Mântuitorului – “s-a întors la casa lui mai îndreptat decât acela”, decât fariseul. Cuvântul “îndreptat” are aici sens de “mântuit”, pentru că, în limbaj doctrinar ortodox, atunci când vorbim de mântuire personală, sau subiectivă, folosim termenul de îndreptare.

Iată cât de plăcut este înaintea Domnului omul discret!, după cum și nouă ne sunt foarte dragi acei semeni pe care-i vedem și-i simțim că fac cu discreție orice lucru, fie că sunt veseli, fie că sunt triști; când vorbesc sau cântă, când fac o faptă bună și mai ales când se roagă…

Un minut de discreție valorează mai mult decât o oră de înțelepciune

Ca o mică ilustrare a virtuții discreției, amintim acum o pildă sugestivă din Pateric: “Spunea Avva Daniil: «Ne-am dus odată la Avva Pimen și am gustat împreună și după ce am gustat împreună, ne-a zis nouă: Mergeți de vă odihniți puțin, fraților. Deci s-au dus frații să se odihnească puțin și eu am rămas să-i vorbesc deosebi și, sculându-mă, am venit la chilia lui. Deci, dacă m-a văzut că vin la el, s-a pus pe sine ca și cum ar fi dormit, că aceasta era lucrarea bătrânului – a le face toate în ascuns»”.

“S-a pus pe sine ca și cum ar fi dormit…”, adică n-a vrut să știe ucenicul că el se roagă, dorind să fie discret… Așadar, discreția, minunat detaliu al smereniei, este foarte importantă pe scara virtuților! Căci spune un proverb ce merită a fi reținut: “Un minut de discreție valorează mai mult decât o oră de înțelepciune”. Auziți? Discreția preferată înțelepciunii! Iar un alt proverb spune despre opușii celor smeriți că “indiscreții nu au loc nici în iad”! De aceea, credem că virtutea discreției trebuie s-o vedem cu deosebire la vameșul pe care ni-l dă exemplu Mântuitorul, încercând, desigur, s-o imităm și noi, fie în biserică, fie acasă, fie la serviciu, pe stradă sau în oricare alt loc, în bucurie sau tristețe, în sănătate și boală, deținători de funcții mari, sau în condiția de simpli cetățeni.

“Iar când vă rugați, nu spuneți multe, ca păgânii…”

Spre viețuirea în discreție ne cheamă și Sfântul Apostol Pavel în câteva cuvinte pe care le-am citit pe fugă de multe ori poate. Iată ce le spune la un moment dat corintenilor (și nouă, tuturor, desigur): “Și pe aceasta v-o spun, fraților: «Că de acum vremea se scurtează, așa că și aceia care au femei să fie ca și cum n-ar avea; și cei ce plâng, ca și cum n-ar plânge; și cei ce se bucură, ca și cum nu s-ar bucura; și cei ce cumpără, ca și cum n-ar fi stăpâni; și cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi deplin; căci chipul lumii acesteia trece…” (I Corinteni 7, 29-31).

“Vremea se scurtează”, adică timpul acestei vieți este foarte prețios; din clipa în care corintenii au fost încreștinați, se impunea să conștientizeze importanța “vremii vieții” în lucrarea mântuirii. De aceea, li se atrage atenția să nu se atașeze mai mult decât e necesar de cele lumești, căci chipul lumii acesteia trece… Sfaturi întru totul valabile și pentru noi, cei de astăzi. Numai că trebuie să vedem în sfatul marelui Pavel și o invitație la discreție. Cu alte cuvinte, ar vrea parcă să ne spună: “Faceți-le pe toate ca și cum nu le-ați face”, adică discret, fără zgomot, fără văicăreală, fără afișaj… Tainic, delicat, cu deplină smerenie! Adică nu indiscret ca fariseul, care cu mult zgomot și lăudăroșenie s-a postat într-unul dintre locurile cele mai din față ale Templului, spre a fi văzut și aplaudat. Lui și celor asemenea lui se potrivește avertismentul Mântuitorului: “Adevăr vă grăiesc, își iau plata lor!” (Matei 16, 16). “Își iau plata” ei singuri, aici, pe pământ, nemaiavând ce nădăjdui la trecerea pragului în veșnicie! De aceea, rugăciunea (și orice faptă bună) trebuie făcută urmând îndemnul Mântuitorului Isus Hristos: “Iar când vă rugați, nu spuneți multe, ca păgânii, că acestora li se pare că prin vorbăria lor vor fi ascultați…” și iarăși: “Când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii…”. Și altele asemenea, despre care citim în Evanghelia după Matei (Predica de pe munte).

Împlinind, astfel, chemarea la discreție făcută nouă de Mântuitorul Isus Hristos prin exemplul vameșului, nădăjduim că va spune și despre noi, după fiecare Sfântă Liturghie, s-a întors mai îndreptat la casa lui, iar la apusul vieții pământești, mântuit, adică învrednicit a intra în Casa cerească a Tatălui.

pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon