Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXXIII-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Malahia 3,19-20
2Tesaloniceni 3,7-12
Luca 21,5-19

Luca 21,5-19

Iar unora, care vorbeau despre templu că este ornat cu pietre frumoase și daruri votive, le-a spus: “Cât despre lucrurile acestea pe care le admirați, vor veni zile în care nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie dărâmată”. Ei l-au întrebat: “Învățătorule, când vor fi acestea și care va fi semnul că ele se vor întâmpla?”El le-a zis: “Fiți atenți să nu fiți înșelați căci vor veni mulți în numele meu, spunând: «Eu sunt!» și: «Timpul este aproape». Nu vă luați după ei. Când veți auzi despre războaie și revolte, nu vă temeți, căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, însă nu va fi îndată sfârșitul”. Apoi le spunea: “Se va ridica un popor împotriva altui popor și un imperiu împotriva altui imperiu. Vor fi cutremure mari și, în diferite locuri, foamete și epidemii; vor fi fapte înfricoșătoare și semne mari din cer.Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta; vă vor purta prin sinagogi și închisori, vă vor duce în fața regilor și guvernanților din cauza numelui meu. Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie. Întipăriți-vă în minte: să nu vă preocupați cum vă veți apăra, căci eu vă voi da grai și înțelepciune cărora nici unul dintre dușmanii voștri nu le va putea rezista și nici răspunde. Veți fi trădați de părinți, de frați, de rude și prieteni și vor ucide pe unii dintre voi; veți fi dușmăniți de toți din cauza numelui meu. Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. Prin statornicia voastră vă veți mântui sufletele.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Raniero Cantalamessa
Diverși alți autori
pr. Ernest Munachi Ezeogu

 

* * *

 

Teologia sfârșitului

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Revelația a afirmat mereu, iar azi științele confirmă din plin, că această lume va avea sfârșit. Dar când, cum și pentru ce, nu știm. Isus ne-a spus clar că acest mister îl deține numai Tatăl ceresc (Mt 24,36).

Oamenii sunt curioși și dornici să cunoască mai mult: timpul când lumea se va sfârși, cum și prin ce se va sfârși; prin foc, cum spune sfântul Petru (2Pt 3,7) sau prin legea entropiei, cum susține știința, adică prin răcirea soarelui și prin morfoza galaxiei noastre; prin impactul cu alte corpuri cerești; prin autodistrugere atomică etc. Prea puțini sunt acei care privesc sfârșitul din punct de vedere teologic, adică prin prisma credinței. Dar dacă acest lucru îl deține doar Tatăl ceresc, cum el este autorul lumii, creator din iubire, se va contrazice pe sine, adică va distruge cu ură ceea ce a creat cu iubire și cu atâta înțelepciune? Totuși, parcă pentru a adânci misterul, Isus își pune această întrebare, din care am putea deduce că sfârșitul va fi ca o pedeapsă pentru păcat, pentru necredința oamenilor: Când va veni Fiul Omului va mai găsi oare credință pe pământ? (Lc 18,8). Oare lipsa de credință va grăbi sfârșitul sau iubirea îndurătoare, ca oamenii să aibă timp de pocăință, așa cum spune sfântul Petru (2Pt 3,9), îl va îndepărta tot mai mult? Tot Mântuitorul Cristos a legat imaginea sfârșitului lumii de sfârșitul Ierusalimului și a spus: Unde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturii (Mt 24,28). Când Ierusalimul a devenit ca un stârv, au venit acvilele romane și l-au nimicit. Ceea ce ar însemna că atunci când lumea va deveni ca un cadavru și omul fără credință este mort, deși pare că trăiește, vor veni vulturii cerului, adică îngerii și vor suna din trâmbițe, vor anunța sfârșitul celor răi și învierea celor drepți.

Totuși, semnele sfârșitului, așa cum apar din evanghelia zilei, deși par înfiorătoare pentru unii, pentru alții sunt pline de mângâiere la gândul că Dumnezeu însuși se va implica direct în acest act. El este începutul și sfârșitul, alfa și omega (Ap 1,8). Din acest motiv putem afirma că sfârșitul este cuprins în început și, întrucât începutul a fost un act al iubirii și al înțelepciunii divine, în urma căruia Creatorul s-a bucurat când a constatat că toate sunt foarte bune (Gen 1,31), cum ar fi posibil ca la sfârșit să le facă flenduri și țăndări? Credem și sperăm, sperăm și credem că sfârșitul va fi ca începutul, că Tatăl va constata că lucrarea Fiului, de restaurare a lumii în urma păcatului și de desăvârșire prin Duhul Sfânt, va fi mult mai minunată.

Atât lectura I (Mal 4,1-2), cât și evanghelia (Lc 21,5-19), ne spun că sfârșitul lumii va fi Ziua Domnului. Fiecare zi este a Domnului, dar aceasta din urmă va fi prin excelență a sa. Ziua Domnului va avea oare vreo asemănare cu ziua de duminică, sărbătoare a învierii? Va fi Ziua Domnului, ziua în care va veni să-și arate domnia prin slujire, prin împărțire de daruri, prin manifestarea supremă a iubirii sale, o zi de fericire totală? Așa credem și așa nădăjduim.

Domnul va veni cu slavă pe norii cerului, înconjurat de îngerii și sfinții săi (Lc 27). Va fi o venire triumfală, imposibil de descris în cuvinte omenești; de aceea cuvintele Scripturii sunt adresate imaginației noastre care poate întrece descrierea realizată de cuvinte. Întreaga creație îi va aduce omagiile cele mai alese, nu numai pentru a compensa lipsurile de care a dat dovadă la prima venire, când i-a oferit găzduire doar într-un grajd, cât mai ales pentru a-și arăta disponibilitatea de a apăra în fața porților iadului valorile pe care Cristos le-a cucerit prin jertfa crucii sale.

Domnul va veni să facă dreptate aleșilor săi.

Sfântul Francisc de Sales spune: În ziua judecății, dacă ar trebui să aleg între Dumnezeu și mama mea, l-aș alege pe Dumnezeu; sunt sigur că el va fi mai drept și mai bun decât ea. Dar, ca și noi să ajungem la această siguranță, trebuie să ne înscriem în rândul sfinților prin viața de fiecare zi. Atunci vom înțelege că nici o suferință de pe pământ n-a fost prea grea și nici zadarnică.

În ziua aceea, Ziua Domnului, se vor afirma în istorie două lucruri: adorația datorată lui Dumnezeu și stima datorată drepturilor fiecărui om. Originalitatea Bibliei constă tocmai în aceea că leagă în mod indisolubil cele două dimensiuni ale “dreptății”, anume: fără Dumnezeu, omul nu ajunge la adevărata dreptate umană și fără efortul de dreptate umană, omul nu ajunge la adorația adevărată (a lui Dumnezeu). Adorația și dreptatea se sprijină una pe alta și sunt cheia de boltă a istoriei (Achile Degeest).

Efortul de dreptate umană este pus în evidență de munca onestă. Acela care nu muncește nici pentru propria pâine, nu dă dovadă de efort pentru dreptatea umană. Sfântul apostol Paul cere primilor creștini, cei care nu muncesc, să nu mănânce. Însăși munca pentru bucata de pâine de fiecare zi constituie un efort pentru dreptatea finală. De aceea, se cere ca munca să fie un mijloc de unire între oameni, ea să se bazeze pe iubire, stimă și respect, cu scopul de a perfecționa ființa umană, aducând-o la stagiul dorit de Creator: asemănarea cu Tatăl și cu Fiul – Tatăl meu muncește și eu muncesc (In 5,17). Omul se reflectă în rodul muncii sale. A-l frustra pe om de rodul muncii (prin furt, cerșetorie, parazitism, șantaj etc.) înseamnă a-l frustra nu numai de chipul său, de ființa sa, de personalitatea sa, de sfârșitul său demn, ci înseamnă a-l frustra de asemănarea sa cu Dumnezeu, înseamnă a-l frustra de coeziune, de iubire, de respect, de demnitate și de pace cu ceilalți oameni. Pe de altă parte, găsim că multor patroni le face multă plăcere să audă îndemnul scripturistic: Munciți! Cine nu muncește, să nu mănânce! dar le provoacă mare neplăcere când aud cum Biserica spune cu insistență: Plătiți just munca oamenilor! Nu înșelați muncitorul! Și, dat fiind faptul că se uită plata justă a muncii, profetul Malahia spune: Toți cei trufași și toți cei care săvârșesc fărădelegea vor fi ca paiele, se cred mari și tari, însă ziua care vine îi va mistui și nu va mai rămâne din ei nici rădăcină, nici ramură, adică neamul nedrepților se va stinge.

Muncind cinstit pentru ca Ziua Domnului să ne găsească pregătiți, înseamnă a face apostolat. Ucenicul este îndemnat de Isus să nu se îngrijească de apărarea sa. De ce? Felul său de a munci spune mai mult decât cuvântul apărării; felul său cinstit de a trăi pe temelia credinței, speranței și carității nu mai au trebuință de apărare. Aceste virtuți trăite dau valoare faptelor, muncii, vieții sale; statornicia sa trebuie să izvorască din convingerea că viața omului are un sens în viitor, că îl așteaptă un nou fel de a fi și că acest viitor este strâns legat de angajarea tuturor și a fiecăruia în parte prin munca de fiecare zi, pentru a aduce în Ziua Domnului pâinea și vinul, roade ale pământului și ale muncii oamenilor ca să devină jertfă curată, plăcută Domnului.

Desigur, Ziua Domnului nu va veni spre a pedepsi pe cei răi, ci spre a răsplăti pe cei buni: pentru voi, care vă temeți de numele meu, zice Domnul, va răsări soarele dreptății; el va aduce vindecarea pe aripile lui. Iar Isus ne spune: Rămâneți statornici și veți dobândi viața – Eu sunt viața (In 16,6). A-l dobândi pe Isus înseamnă a dobândi pe Dumnezeu însuși. Are cineva pretenție la mai mult?

Vor fi necazuri și mai mari, dar menirea lor este de a grăbi sosirea acestei zile a dreptății și a răsplății prin care se va naște o lume nouă, conformă voinței divine (Mt 19,28). Când se fac pregătiri pentru o sărbătoare mare se muncește mult și cu cât sărbătoarea se apropie, cu atât se zorește mai mult cu treaba. Așa va fi la sfârșit: o naștere dureroasă, dar miraculoasă.

Marele cugetător și savant francez, Pascal, spunea: Omul este ca o trestie, cel mai slab element din natură, însă este o trestie care cugetă și judecă. Nu este de trebuință ca universul întreg să se înarmeze pentru a-l nimici, o exhalare de vapori, o picătură de apă este prea de-ajuns pentru a-l ucide. Dar chiar și atunci când universul îl strivește, omul este mai nobil decât acela care îl ucide, fiindcă el știe să moară, cunoaște avansul pe care îl are asupra lui, în timp ce universul nu știe nimic din toate acestea. În felul acesta toată demnitatea omului stă în gândire. De aceea trebuie să depindem, nu de spații și nici de durată, dar de silința de a cugeta bine. Iată principiul moralei!

Da, să cugetăm bine la valoarea noastră, la atotputernicia care ne-a creat, la dragostea care ne-a răscumpărat, la dreptatea care ne așteaptă și atunci, cunoscând adevărul eliberator, vom putea spune cu sfântul Paul: Cupio mori et esse cum Christo – Doresc să mor și să fiu cu Cristos. Omul trebuie să fie ca fructul copt, să se desprindă de ramura care l-a purtat spre a fi independent și liber. Libertatea noastră este în Dumnezeu și Ziua Domnului va constitui ziua independenței noastre pe veci. Să ne pregătim ca să o sărbătorim cum se cuvine, cu toată bucuria și fericirea fără de sfârșit. Amin.

 

* * *

 

Nici o frică: este numai… sfârșitul lumii

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Nu aruncăm apă peste acel cuptor

Ar fi bine să nu minimalizăm prea mult. Și nici să nu atenuăm, să calmăm, să îndulcim, să moderăm. “Ziua fierbinte ca un cuptor” anunțată de Malahia, nu este, în mod banal, o zi de vară, cu căldura toridă, aerul irespirabil, zăpușeală insuportabilă. Este vorba despre “ultima zi”. Descrisă, desigur, după imaginile unei culturi determinate și cu un limbaj și imaginile luate din arsenalul apocaliptic, mereu bine utilizat. Totuși nu trebuie să ne legănăm în imagini ușoare. Acel “cuptor” nu trebuie confundat cu o saună benefică. Și la orizont nu apare imaginea liniștitoare a “bunului Dumnezeu”. Apare, pur și simplu, Dumnezeu. Care va supune judecății istoria și evenimentele sale, oamenii și faptele lor. Care va descoperi viclenia ascunsă în inimi.

Este greu ca fraza “toți cei mândri și toți cei care comit nedreptate vor fi ca paiele” să se poată interpreta în sensul că cei orgolioși vor primi un tratament favorabil și responsabilii nedreptăților și ai diferitelor nelegiuiri vor primi o răsplată specială. Paiele nu sunt ornamentale. Paiele indică inconsistența, reducerea la nimic, destinația pentru foc. “Pentru voi, dimpotrivă, cinstitorii numelui meu, va răsări cu raze binefăcătoare soarele dreptății”. Va fi oportun numai să specificăm că acea categorie privilegiată a “cinstitorilor numelui meu”, asupra cărora ca o auroră atât de așteptată răsare “soarele dreptății” nu cuprinde pe aceia care au mereu pe buze numele lui Dumnezeu sau cei care se înșeală că ajunge să îmbrace simboluri religioase.

Cinstitorii numelui lui Dumnezeu sunt cei care iau în serios exigențele sale. Se angajează să fie constructori ai Împărăției, făcători de pace, martori ai fraternității, purtători de iertare. Cinstitorii numelui lui Dumnezeu sunt cei care nu se pleacă în fața idolilor, nu se lasă orbiți de nici o falsă măreție umană, rezistă în fața celor puternici, în fața răutății, aroganțelor, în fața arbitrilor celor puternici care se socotesc egali cu unicul Domn. Cinstitorii numelui lui Dumnezeu sunt credincioșii care se abțin hotărât de la orice manipulare și instrumentalizare a numelui lui Dumnezeu. Cinstitorii numelui lui Dumnezeu sunt cei care trăiesc în logica și în practicarea iubirii, se luptă deschis împotriva nedreptății, sunt păzitorii demnității și sfințeniei omului (a oricărui om), sunt solidari cu cei slabi, devin transparența milostivirii Tatălui.

În sfârșit, între “soarele dreptății” și “cuptorul care arde” este o diferență care nu se poate reduce la o chestiune de nuanță. Între cei mândrii și cinstitorii numelui lui Dumnezeu, între cei ce săvârșesc nedreptatea și oameni care fac binele, este o diferență de tratament din partea lui Dumnezeu care privește soarta ultimă, nu aspectele marginale. A fi respinși, refuzați, nu înseamnă pur și simplu a fi un pic neglijați. Malahia vorbea cu un limbaj și imagini care nu mai sunt ale noastre. Totuși nu putem să ne prefacem că nu înțelegem.

O privire… “dincolo”

Isus, în acea zi, nu voia să aprecieze capodoperele artistice. “Frumoasele pietre” ale templului și “darurile votive” nu-l atrăgeau. Privirea sa se ducea dincolo. Și nu era desigur un spectacol încurajator: “Vor veni zile în care din tot ceea ce admirați, nu va rămâne piatră peste piatră care să nu fie distrusă”. Piatră peste piatră… Templul – care din casă a lui Dumnezeu și loc de rugăciune devenise un motiv de orgoliu, de prezumție, de falsă siguranță națională, cât și piață unde se făceau bune afaceri – va deveni o grămadă de moloz. Dar nu pentru aceasta va fi încă sfârșitul lumii.

Câte alte construcții, expresie a puterii sfruntate, ambiției, rodul nedreptății și a jafurilor, trebuie încă să se prăbușească! Sfârșitul lumii, a unei anumite lumi clădite pe violență și minciună, nu a venit încă, este deja pe cale să se înfăptuiască, cel puțin în optica lui Isus. Anumite clădiri solemne sunt gata deja să trosnească, anumite fotolii sunt gata deja să se prăbușească, anumite măști sunt gata să cadă, anumite ipocrizii sunt deja denunțate impetuos de cuvântul său. Privirea lui Isus continuă să vadă dincolo de fațadele cele mai frapante, scenele cele mai impunătoare, monumentele glorioase, să pătrundă aparențele. Dacă ai avea curajul să înfrunți, astăzi, acea privire neliniștită, care anticipă “ziua cea din urmă”…

Politicianul pe creasta valului va înceta să numere maldărele de voturi de preferință. Și își va da seama că un milion de preferințe a numeroasei clientele nu întrunesc în mod necesar preferința lui Dumnezeu. “Steaua” nu se va simți asigurată de aplauze. Și va înțelege că pentru judecată, în acea zi, nu vor fi aplauze, nu va conta popularitatea. Judecata se va desfășura în tăcere. Și Dumnezeu nu va avea nevoie nici să vorbească. Va fi suficientă tăcerea sa pentru a indica primirea sau refuzul. Actorul, cel care recită viața sau un rol ierarhic, va fi conștient că hainele colorate, fardul cu care s-a machiat, nu-l vor apăra de acea privire. Va fi despuiat și el, fără a respecta ierarhiile. Și va fi vorba de privire, nu de truc. Va fi vorba de ceea ce este sub veșmintele colorate.

Bogatul lacob își va da seama că nu vor fi casetele de siguranță să salveze ceva. Va trebui să umple viața cu ceva bun, adevărat, util pentru alții, nu casa de bani. Dar și eu trebuie să accept, astăzi, acea privire pătrunzătoare. Și să nu aștept ziua finală pentru a vedea sfărâmându-se măreții artificiale, construcții ridicole, siguranțe care se clatină, adăposturi false, valori de doi bani, comerț de prost gust și de o proveniență dubioasă. Trebuie să încep, astăzi, să demolez și să dărâm ceea ce este fals, nesigur, puțin transparent, puțin relevant din punct de vedere evanghelic. Și să încep, astăzi, să realizez ceva care va fi salvat în ziua cea din urmă.

“Nu va rămâne piatră peste piatră…”. Nu va rămâne pagină peste pagină. Cuvânt peste cuvânt. Operă peste operă. Fișă peste fișă. Discurs peste discurs. Articol peste articol. Apariție peste apariție (înțeleg aparițiile televizate). E de ajuns o privire. Și grămada de paie crește nemăsurată. Totuși este mai bun focul astăzi, decât “Cuptorul aprins” mâine.

Fiecare la locul său

Nici o agitație, impune cu o oarecare duritate Paul creștinilor din Tesalonic. Fiecare la locul său. El însuși, apostolul, încercase înainte să forțeze un pic timpurile. Acum remediază acea eroare de perspectivă, propunându-se ca model al unei așteptări care nu se joacă cu frenezia sterilă, în agitația neconcludentă, în fanatismul apocaliptic, ci în activitate.

Cristos, când se va întoarce (și nimeni nu cunoaște data; și cine crede că o știe, o știe greșit), va trebui să găsească pe fiecare dintre noi la locul său de muncă, cu mâinile – nu cu limba! – în acțiune. Cel mai bun mod de a câștiga veșnicia constă în a ne câștiga cu onestitate și oboseală pâinea pe care o mâncăm aici pe pământ. Sfârșitul lumii, perspectiva vieții de dincolo, nu permite nici o evaziune de la obligațiile noastre pământești.

Eu trebuie să trăiesc și să muncesc în optica zilei din urmă, nu stând s-o aștept pasiv sau într-o frenezie apocaliptică (care este cea mai rea formă de inerție și lipsă de credință). A construi casa în mod provizoriu este diferit de a refuza de a o construi cu scuza că va fi distrusă. Eu nu merg la biserică pentru că mi-e teamă de sfârșitul lumii, sunt descurajat, decepționat, înșelat, plictisit, dar pentru că vreau să încep să creez o lume nouă. A crede nu înseamnă a sări peste timpul prezent pentru a sistematiza cu gândul și fantezia viața de dincolo, ci a primi, prin intermediul Cuvântului lui Dumnezeu, un proiect de transformare a zilei de astăzi.

Nu-mi este permis să camuflez prăbușirea iluziilor mele sub vălul credinței în viața de dincolo. Nu-mi este permis să maschez înfrângerile, amărăciunile, incapacitățile, obsesiile, lipsa de responsabilitate sau neîmplinirile istorice sub trucul unui fatalism presărat cu religiozitate. Adevăratul credincios este Paul care își câștigă existența țesând corturi. Cortul este imaginea prin excelență a provizoratului (opus construcției grandioase a templului). Și totuși avem impresia că tocmai acea lucrare modestă, precară, fragilă, pusă împreună cu abilitate și iubire, este expresia unei munci umile în învățarea dreptății, este în măsură să întreacă proba duratei, nu numai să reziste până la ziua din urmă, dar și să “țină” în acea zi.

 

* * *

 

Legea muncii a repaosului și a odihnei

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Copyright: Predici.cnet.ro

La începutul acestei Liturghii am ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a spus: “Planuri de pace am, și nu de zurbavă ori de calamități” (Antifonul introductiv). De fapt, citind noi Evanghelia de astăzi, care nu este decât o parte din cuvântările escatologice ale lui Isus, am putea-o lua drept o vestire de nenorociri, pentru că ne vorbește despre războaie și răzmerițe, despre răscoale și cutremure de pământ, despre foamete și ciumă. Însă în realitate, acesta este un mesaj al păcii. Evanghelistul Luca vrea să spună că nenorociri de tot felul de calamități vor mai fi încă, pentru că toate acestea fac parte integrantă din istoria omenirii, și pe care nu le-a adus Isus.

Ceea ce a adus Isus este mai degrabă posibilitatea de a depăși toate acestea prin credința în numele Său: “Nici un păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre”. Cu toate acestea noi nu putem tăgădui cu toată sforțarea lui Luca de a face mai puțin dramatic și mai conform situației Bisericii din vremea sa discursul lui Isus – acesta ne pune în față un adevăr foarte auster: “Nu va rămânea piatră peste piatră”, nu numai din zidurile templului din Ierusalim, și nici numai din acel edificiu mai mare care este mecanismul lumii: “Chipul acestei lumi trece” a fost concluzia pe care Sfântul Paul a tras-o din aceste discursuri (1Corinteni 7,31).

În lume, viața ucenicului, capătă dintr-odată un aspect nou: este viața de așteptare și de veghere, este viața călătorului, a pelegrinului, nu a celui înscăunat și sedentar. Ce s-a întâmplat atunci? Se pare că în una dintre primele comunități creștine – cea din Tesalonic – existau credincioși care trăgeau din acea idee o urmare imediată: nu are nici un rost să mai trudești, să mai muncești, să mai produci, din moment ce totul este trecător. Mai bine să trăim zi de zi, fără nici o obligație pe termen lung, și în caz că nu vom avea ce mânca vom putea recurge la expediente dintre cele mai năstrușnice. Unora ca acestora, apostolul le răspunde în cea de-a doua lectură de azi: “… unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Numele Domnului nostru Isus Cristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Când eram la voi vă spuneam lămurit: ‘Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce’”.

La începutul fragmentului citit, Paul amintește pilda sa personală spunând: “N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi”. Cunoaștem și din alte surse că Paul muncea într-adevăr (făcea corturi) pentru ca prin munca lui să-i poată ajuta pe frații lipsiți de cele absolut trebuincioase sau chiar de o meserie. Așa ceva era o noutate pentru oamenii din Corint sau din Tesalonic. Cultura din care făceau ei parte disprețuia munca brută, cu brațele, socotind că este degradantă pentru om și că o atare muncă trebuie lăsată pe seama sclavilor și a idioților.

Paul însă cunoaște și o altă cultură, Biblia, care îi oferă pilde cu totul contrare acestora. Prima pagină din Biblie îl prezintă pe însuși Dumnezeu ca model de urmat în câmpul muncii: Dumnezeu lucrează șase zile întregi și numai în a șaptea se odihnește, stabilind în felul acesta – bineînțeles simbolic – legea muncii: dreptul atât la muncă cât și la odihnă. Toate acestea mai înainte de apariția păcatului. Prin urmare munca nu este o pedeapsă survenită în urma păcatului, ci face parte din însăși firea lucrurilor. Drept pedeapsă avem numai suferința și oboseala pe care o îndurăm în urma unei munci grele. Munca manuală este tot atât de respectabilă ca și cea intelectuală ori chiar spirituală. Muncii manuale Isus îi dedică vreo douăzeci de ani (presupunând că a început să muncească la vârsta de 13 ani), și pentru munca apostolică folosește de-abia doi sau trei ani, tocmai pentru acea muncă pentru care venise în această lume.

În zilele noastre, toți oamenii admit necesitatea și demnitatea muncii manuale și nu mai puțin a celei intelectuale, însă părerile sunt împărțite atunci când vine vorba despre munca în sine și locul ei în viața de toate zilele. Esențialmente, pentru Karl Marx, munca este o alienare. Muncind, omul se obiectivizează în produs, se preschimbă în acesta, deoarece esența lui se reduce la forță de muncă, și din moment ce în societatea actuală rodul muncii este sustras muncitorului, însăși realitatea lui este sustrasă; el se află pauperizat și ca atare alienat. Noi nu descalificăm tot ceea ce a spus Marx despre muncă, numai pentru că nu ar fi unul dintre ai noștri. Așa cum spunea Paul că le este dator grecilor, care erau păgâni, tot așa Biserica îi este datoare lui Karl Marx, care a fost ateu, deoarece numai lui îi datorează interesul suscitat pentru problemele muncii și ale muncitorilor, ca de altfel și toate ideile lui bune în această privință: “Biserica, – spune Conciliul Vatican II – recunoaște că mult ajutor a avut și va avea, chiar și din partea celor care i s-au opus și care au persecutat-o” (Gaudium et Spes 44).

Însă viziunea pe care o are Biserica despre muncă diferă de cea a lui Marx, pentru că diferă și concepția pe care o are Biserica despre om. Omul nu este o forță de muncă, ci un fiu al lui Dumnezeu, destinat unei desăvârșiri veșnice, care nu se alienează în muncă, ci se realizează, pentru că “Faptele sale îl vor urma” (Apocalips 14,13). Munca, fie executată independent ori subordonată altora, aparține imediat persoanei, care-i imprimă natura sa, ca un sigiliu, supunând-o voinței proprii. În mod obișnuit, prin muncă omul își procură pâinea cea de toate zilele pentru el și pentru toți ai săi, comunică cu alți oameni, practicând o adevărată dragoste, și în felul acesta colaborează la completarea creației divine. Credința ne spune că oferind lui Dumnezeu munca, omul se asociază la opera răscumpărătoare a lui Cristos, care muncind la Nazaret cu propriile lui mâini, a conferit muncii cea mai înaltă distincție. De aici, fiecărui om îi revine dreptul la muncă ca și obligația de a munci cu credință.

În raport cu condițiile create, societatea are menirea de a-i ajuta pe cetățeni pentru ca aceștia să poată afla un loc de muncă corespunzător pregătirii lor intelectuale și profesionale. Pe lângă aceasta munca trebuie remunerată, în așa fel încât să garanteze mijloace suficiente care să permită omului și familiei sale o viață demnă pe plan material, social, cultural și spiritual, corespunzătoare activității și gradului de randament economic al fiecăruia, ca și aportului adus binelui obștesc” (Gaudium et Spes, 67). Prin urmare, munca nu este altceva decât participarea la acțiunea creatoare a lui Dumnezeu și la acțiunea răscumpărătoare a lui Cristos, fiind în același timp însăși realizarea omului.

Însă munca mai înseamnă și altceva foarte deosebit: oboseală, necaz, izvor de certuri și conflicte; cu alte cuvinte munca este o problemă, care asumă această valență negativă a pedepsei, așa cum citim în Cartea Genezei: “În sudoarea frunții tale îți vei mânca pâinea”, adică în urma păcatului. Istoria lui Cain și a lui Abel este istoria tragică a primului conflict de muncă, pe care Biblia îl explică și îl analizează cu toată claritatea: “Abel era cioban, iar Cain era plugar” (Geneză 4,2). Deci contrast de interese: plugarii au fost totdeauna dușmanii cei mai înverșunați ai ciobanilor. Pentru a ne face o idee despre aceasta, este suficient să ne amintim de luptele epice ale coloniștilor americani, împotriva ciobanilor din Vestul Sălbatic. Ciobanii au trebuință de spații mari și libere, de pășuni spre a-și paște turmele; însă plugarii trebuie să-și îngrădească terenul cultivat, spre a fi ferit de animale, atât plantele cât și pomii fructiferi de curând sădiți. Prin urmare, cea dintâi crimă s-a datorat unui conflict de muncă.

Acesta este un simbol, din care Biserica trage concluzia că ceea ce periclitează raporturile în muncă și determină neînțelegerile în societate (inegalități, exploatări, violențe etc.) nu poate fi decât păcatul omului, nu o voință perversă ori “mitică” a societății. Aici nu se înțelege numai păcatul lui Adam, ci păcatul ca atare în toate formele sale, a cărui rădăcină comună are un nume precis: egoismul. Astăzi putem individualiza cu ușurință două manifestări ale acestei realități negative a muncii. Prima este lipsa locurilor de muncă, șomajul, lipsa de ocupație cu toate dramele evocate de acestea: drame economice din cauza dificultății de a procura familiei cele trebuincioase pentru trai; drame morale și psihologice, datorate exploatării și dependenței, care creează această stare mizerabilă.

Omul fără ocupație se simte inutil, iar câteodată își pierde chiar și stima de sine ca și de toți membrii familiei sale, care sunt înclinați să atribuie toată starea lor deplorabilă incapacității ori lipsei lui de inițiativă, comparându-l cu alții mai norocoși decât el! În fața acestui rău, a acestui neajuns care șerpuiește periodic prin societatea noastră, creștinul trebuie să dezvolte un mare sentiment de responsabilitate și de solidaritate. Să solicite și să sprijine reforme, care să reducă plaga șomajului; să se achite conștiincios de toate obligațiile, să fie solidar cu orice inițiativă concretă în favoarea celor năpăstuiți și persecutați de soartă.

Dacă primul rău este șomajul, lipsa de lucru, al doilea este munca dusă până la exces. Din păcate, există un exces în muncă datorat lipsei de bani, slabei retribuții, mai ales acolo unde este de întreținut o familie numeroasă. Însă nu despre așa ceva vom vorbi aici, ci despre acea muncă ridicată la rangul de idol al vieții, care ocupă spațiul tuturor zilelor săptămânii, chiar și al celor de sărbătoare. Aici este vorba despre acea muncă neîntreruptă, care obsedează, despre munca de zi și noapte, care-l face pe om să nu se poată dedica familiei câtuși de puțin! Câte căsnicii nu a distrus acest idol al super-muncii, care nu poate fi altul decât mamona, adică idolul banului. Unora ca acestora trebuie să le vorbim în limbajul lui Isus: “Munca este pentru om, nu omul pentru muncă!” “Ce-ți folosește chiar dacă ai câștiga lumea întreagă?”

Trebuie să învățăm a ne dezlipi inima de munci nejustificate de nici o necesitate, pentru a nu deveni sclavii muncii. Trebuie să avem tăria și înțelepciunea de a ne spune nouă înșine: “Ajunge cu asta!” Ceea ce câștig zilnic este suficient necesităților actuale ale familiei mele, prezintă chiar și o discretă certitudine pentru viitor; familia are trebuință, mai întâi de toate, de mine și numai în al doilea loc de bani, iar eu am trebuință și de Dumnezeu, din care cauză nu mă pot coborî la nivelul unui animal de povară, care nu știe nici să se roage și nici să reflecteze. Aceasta mi-o propune Dumnezeu însuși, care a instituit Legea muncii și a odihnei: “Să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul, dar în ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nici o lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici străinul care stă în casa ta” (Exod 20,9-10). Copiii le cer părinților această odihnă. Să-l convingem pe tatăl de familie, care deseori greșește în această privință, în dragostea sa rău înțeleasă față de copii, că există ceva mai bun decât banul, de care familia sa are absolută trebuință.

Acum sosește momentul în care munca omului ajunge la altarul lui Dumnezeu, atunci când noi îi vom oferi Domnului pâinea și vinul, rodul muncii noastre. Rodul nu numai al muncii agricultorului care l-a produs, ci al muncii tuturor, deoarece, la rândul lui, agricultorul are nevoie de mașini și de unelte pentru a-și putea munci ogorul; are nevoie de îmbrăcăminte și de tot ceea ce industria îi poate pune la îndemână. Așadar, noi vom oferi toată munca omului: munca cea ascunsă a gospodinelor, care pregătesc hrana de toate zilele, cea a oamenilor muncii de pe ogoare, din fabrici, ateliere, uzine și birouri, a oamenilor care lucrează în companiile de transport: autobuze, căi ferate, aviație, până chiar și a oamenilor de ordine, care dirijează circulația prin intersecțiile din orașele aglomerate.

Cristos își asumă toată această muncă a noastră, o asociază jertfei sale răscumpărătoare, pentru a ne-o restitui peste puțin, ca “hrană a vieții veșnice”, dătătoare de viață, spre a ne putea relua mâine munca obișnuită, cu bucurie și nădejde în așteptarea celei “de-a opta zile” fără de apus, care va fi odihna cea veșnică în împărăția lui Dumnezeu.

 

* * *

 

Ceasul prezent al veșniciei

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Nu știu dacă ați trăit vreodată sentimentul că din orele unei zile una ar fi fost altfel, nu ar fi aparținut parcă acelei zile, sau că din zilele unei săptămâni una ar fi “lipsit”, nu ar fi fost numărată alături de celelalte. Cred că se poate întâmpla să experimentăm asta, chiar și fără a fi conștienți, dacă de exemplu trăim momente sau zile total diferite de cele care le înconjoară, ca atunci când avem un ceas de fericire într-o zi plină de amărăciune.

Am ajuns cu gândul la cele spuse mai sus tocmai pentru că mi se pare că, în mod asemănător, din cele douăsprezece luni ale unui an, una ar lipsi; astfel, anului (cu unsprezece luni) iar lipsi chiar luna a unsprezecea, adică tocmai cea în care ne aflăm, o lună ce parcă nu aparține acestui timp și acestui pământ. Nu știu cât de firesc este un astfel de sentiment, dar a apărut spontan citind cuvântul Domnului din această duminică și privind în urmă, începând de la sărbătorilor primelor zile ale acestei luni. Dacă pe 1 și 2 noiembrie ne-am îndreptat ochii inimii spre frații noștri aflați dincolo de acest timp și acest pământ, privirea ne-a rămas ațintită tot dincolo de granițele acestei lumi și duminica trecută, când Isus mărturisea că există înviere și viață veșnică, iar frații Macabei confirmau acest adevăr prin martiriul lor admirabil. Astăzi se pare că suntem invitați să facem un nou pas în aceeași direcție.

Cele mărturisite de Cristos în Evanghelia duminicii trecute despre soarta omului și destinul veșnic fericit la care este chemat, exprimă totodată și condiția sa trecătoare în această lume. Iată că în această duminică ni se amintește că aceeași condiție, trecătoare, este proprie și lumii înseși, iar noi, conștienți de aceasta, trebuie să descoperim modul în care trebuie să trăim în această lume.

Isus, aflat în prejma templului aude admirația față de măreția acelei lucrări, o admirație ce pare să exprime convingerea că o asemenea lucrare trebuie și merită să dăinuiască. El însă, departe de a împărtăși aceeași admirație, prevestește tocmai contrariul așteptărilor celor prezenți, și anume, dărâmarea templului. Motivul pentru care face o astfel de dezvăluire este, ca și altădată, unul pedagogic: voia să le trezească interesul pentru a lua aminte la viața lor. Reacția celor prezenți este imediată, dorind să afle timpul și semnele unei asemenea grozăvii. Isus însă nu le satisface curiozitatea ci, lăsând la o poarte sfârșitul templului, le vorbește despre sfârșitul lumii și, anticipând parcă o nouă întrebare din partea acestora privind timpul și semnele acestor evenimente, nu le răspunde, ci îi atenționează să nu se lase înșelați. Motivul este cât se poate de simplu: important nu este ca ei să știe timpul sfârșitului, ci să se pregătească pentru acel ceas.

Sunt trei adevăruri pe care Cristos le dezvăluie în mod direct în Evanghelie de astăzi: primul este căderea templului înfăptuită de altfel mai apoi, în anul 70; al doilea este despre drama lumii, adică războaiele, calamitățile naturale și bolile care sfârtecă acest pământ mereu; iar cel de-al treilea este despre drama creștinului, adică persecuțiile, nedreptățile și multele înșelătorii ce riscă să-i distragă acestuia atenția și grija de a-l aștepta pe Domnul.

Timpul prevestit de Isus este și cel în care trăim noi: căci drama lumii o recunoaștem cu ușurință privind în jurul nostru; drama creștinului o simțim mai ales în dificultatea de a trăi cum vrea Dumnezeu într-o lume în care se trăiește mai degrabă împotriva voinței lui Dumnezeu. Tocmai de aceea nu sunt puțini cei care, văzând nedreptățile din lume, se întreabă: Dar unde este Dumnezeu? Oare ne-a uitat? Oare ne-a părăsit?

În mod surprinzător poate, tocmai la aceste întrebări parcă fără răspuns, care macină atâtea inimi, găsim răspuns în lecturile acestei duminici. Căci prevestind toate acestea Cristos ne dovedește că tot ceea ce se întâmplă nu este necunoscut lui Dumnezeu (așa cum nu i-a fost necunoscută distrugerea templului). Dumnezeu nici nu este indiferent față de această lume, nici nu ne-a uitat, nici nu ne-a părăsit, chiar dacă noi nu-l simțim aproape. Evanghelia și prima lectură ne confirmă tocmai această prezență a lui Dumnezeu în lume, o prezență misterioasă, ascunsă, dar activă, care lucrează în mod continuu și cu mare grijă așa încât nici un fir de păr de pe capul nostru să nu se piardă. Dumnezeu ține într-adevăr mereu frâiele istoriei veghind asupra lumii și ocrotind mereu pe cei care-l iubesc și-i rămân aproape.

Iar dacă prezența lui Dumnezeu în lume este acum misterioasă, la timpul potrivit, timp hotărât de Dumnezeu însuși, prezența sa în lume va fi cunoscută de toți prin arătarea lui Cristos ca Judecător al lumii, o arătare care va semăna teama în inimile celor care îl refuză și nu-l iubesc pe Dumnezeu, iar trupurile lor vor fi nimicite. Această arătare însă va fi prilej de bucurie pentru toți cei care îi vor rămâne fideli și va fi timp de dreptate pentru toți cei care, urmându-l pe Cristos, au acum parte de nedreptate și suferință.

Această prezență în lume a lui Dumnezeu este sigură, deși nevăzută ochilor noștri trupești, și această certitudine trebuie să trezească în inimile noastre două atitudine fundamentale. În primul rând liniștea în fața tulburărilor și nedreptăților din lume, o liniște ce izvorăște din convingerea că Dumnezeu este peste toate și mai ales conduce toate spre binele celor care-l iubesc pe el (Rom 8,28). În al doilea rând trebuie să trezească o dorință serioasă de angajare în construirea lumii și mai ales a propriei vieți (cfr. L2), o lucrare perseverentă, bună și dreaptă a noastră ce trebuie să o împlinim întăriți de convingerea că Domnul vede toate și răsplătește tot ce este făcut (ca)pentru el. O astfel de lucrare este de fapt tocmai mărturia pe care Cristos ne cerem să o dăm despre el (cf. Ev), mărturia noastră în fața lumii despre credința ce-o avem în prezența lui Dumnezeu în lume, o mărturie care poate și trebuie să trezească în semenii noștri aceeași credința care conduce la mântuire.

Să învățăm așadar să privim dincolo de această lume și acest timp tocmai pentru a ști să trăim cât mai bine acest timp în această lume. Trăind astfel timpul de acum el va deveni deja începutul veșniciei.

 

* * *

 

Unde trăiește Dumnezeu?

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Josh era un bărbat care nu mai călca pe la biserică. Le argumenta astfel prietenilor lui: din moment ce Dumnezeu se află în sufletul fiecăruia ce nevoie mai este să meargă cineva la Biserică? Preotul lui paroh a aflat cum gândea și s-a hotărât să îi facă o vizită. Preotul a apărut la ușa casei lui Josh într-o seară rece de iarnă, găsindu-l pe acesta lângă șemineu. Josh l-a invitat să stea lângă el, așa că s-au așezat amândoi lângă foc. Preotul nu a început să îi vorbească despre mersul la biserică, deși Josh presupunea că pentru aceasta venise. Au vorbit despre vreme. Între timp preotul a scos din foc o bucată de lemn și a pus-o lângă șemineu. Amândoi se uitau cum flăcările scad în intensitate, apoi se sting, pentru ca la final să rămână un tăciune stins, acoperit cu cenușă. Josh a priceput mesajul. S-a întors către preot și i-a spus: “Părinte, duminica aceasta voi fi în biserică.” Asemenea acelei bucății de lemn, și noi avem nevoie de comuniunea cu frații de credință pentru a menține în noi focul credinței. Avem nevoie de biserică.

Josh este exemplul unui extremism. Mai există însă un extremism: al celor care consideră că Dumnezeu este prezent doar în biserici și în slujbele de la biserică. Despre astfel de oameni citim în pericopa evanghelică de astăzi. Nu ni se spune clar cine sunt ei, dar unii erau probabil dintre discipolii lui Isus. Ei sunt fascinați de splendoarea Templului din Ierusalim construit de Irod în 46 de ani. Pentru acești oameni, templul este locul lui Dumnezeu pe pământ, iar podoabele lui arată cât de puternică este credința oamenilor. Vă imaginați șocul care s-a citit pe fețele lor atunci când Isus le-a spus că acest templu va fi distrus și nu va mai rămâne piatră pe piatră? Și așa cum a prezis Isus, Templul de la Ierusalim a fost distrus în anul 70 de armata romana, sub comanda lui Titus.

Afirmația lui Isus despre Templu este semnificativă nu doar pentru oamenii de atunci ci și pentru creștinii din orice timp. Trebuie să ne amintim că poporul Ierusalimului, care a construit și decorat Casa lui Dumnezeu, era același popor care a plănuit și distrugerea Fiului lui Dumnezeu. Dacă îl vedeau pe Dumnezeu în pietrele și aurul Templului, cum puteau să nu îl recunoască pe Fiul Lui, în carne și oase? Când un templu devine atât de impozant încât oamenii nu mai pot să îl vadă pe Dumnezeu decât în el, a venit timpul distrugerii lui. Cum poate cineva explica faptul că înflorirea creștinismului în Evul Mediu a fost asociată cu o cultură în care viața umană și drepturile omului erau nesocotite? Gândiți-vă la războaiele religioase, la torturarea și uciderea liberilor cugetători, la arderea suspecților de vrăjitorie și la traficul de sclavi. Nu cumva oamenii exaltau cu atât mai mult templul ca și casă a lui Dumnezeu, cu cât prețuiau mai puțin persoana umană făcută după chipul Său?

Dar nu ar trebui să fie așa. Credința noastră cere să recunoaștem prezența lui Dumnezeu în persoana umană, precum și în templu. Sfântul Paul amintește corintenilor că ei sunt la fel de sacrii ca templul; că trupurile lor sunt temple ale Duhului Sfânt. “Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? [...] Sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că nu sunteți ai voștri?” (1Corinteni 3,16; 6,19). Creștinul care, asemenea discipolilor din Evanghelia de astăzi, îl vede pe Dumnezeu în grandoarea templului dar nu și în oameni, are doar pe jumătate dreptate. Creștinul care, ca Josh în povestirea noastră, îl vede pe Dumnezeu în persoana umană dar nu în templu, are din nou doar pe jumătate dreptate. Evanghelia de astăzi ne provoacă deci să îl vedem și să îi slujim lui Dumnezeu la templu, când ne strângem să îi aducem împreună cult, dar și fiecare după ce am plecat la casele noastre. Să nu uităm de asemenea că trebuie să îl respectăm pe celălalt nu pentru că ar merita el, prin ce face, ci pentru că Dumnezeu din el merită. În acest fel, viețile noastre la biserică și în afara bisericii vor deveni un act continuu de slujire a aceluiași Dumnezeu, prezent în sufletul omului și deopotrivă în templu.