Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXXII-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
2Macabei 7,1-2.9-14
2Tesaloniceni 2,16-17; 3,1-5
Luca 20,27-38

Luca 20,27-38

Apoi au venit la el unii dintre saducei, care spun că nu este înviere, și l-au întrebat: “Învățătorule, Moise a scris: dacă cineva are un frate însurat care moare fără să aibă copii, fratele lui să ia femeia și să ridice urmași fratelui său. Erau deci șapte frați. Primul, însurându-se, a murit fără copii. Cel de-al doilea și cel de-al treilea au luat-o de soție. Și toți cei șapte au murit și nu au lăsat copii. În cele din urmă, a murit și femeia. Așadar, la înviere, cui îi va fi femeia soție? Pentru că toți șapte au avut-o de soție”. Isus le-a răspuns: “Fiii lumii acesteia se însoară și se mărită; însă cei considerați vrednici de lumea cealaltă și de învierea din morți nu se vor însura și nici nu se vor mărita, pentru că nu mai pot de acum să moară; sunt asemenea îngerilor și sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Iar că morții învie, o arată și Moise în textul despre rug, când îl numește pe Domnul: Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Însă Dumnezeu nu este al celor morți, ci al celor vii, întrucât toți trăiesc pentru el”.

 

Învierea morților
         pr. Anton Dancă

Duminica a XXXII-a (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Fantezia lui Dumnezeu și problemele neghioabe ale oamenilor
         pr. Alessandro Pronzato

Aștept învierea morților…
         pr. Raniero Cantalamessa

Credința în înviere
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Moartea? A, o virgulă
         pr. Mihai Blaj

Afișează toate în aceeași pagină