Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXX-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Sirah 35,12-14.16-18
2Timotei 4,6-8.16-18
Luca 18,9-14

Luca 18,9-14

A mai spus această parabolă unora care se credeau drepți și-i disprețuiau pe alții: “Doi oameni au urcat la templu ca să se roage: unul era fariseu, iar celălalt vameș. Fariseul, stând în picioare, se ruga în sine astfel: “Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni: hrăpăreți, nedrepți, adulteri, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ceea ce câștig”. Vameșul, în schimb, stând departe, nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer. Își bătea pieptul zicând: “Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul!” Vă spun că a coborât la casa lui îndreptățit mai degrabă acesta decât celălalt; căci oricine se înalță pe sine va fi umilit, iar cel care se umilește va fi înălțat”.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Claudiu Budău
pr. Șerban Tarciziu

 

* * *

 

În căutarea dialogului cu Dumnezeu

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Este firesc, după ce l-ai rugat pe cineva pentru ceva și ai obținut, să stabilești cu el un dialog, o convorbire prin care să-ți arăți recunoștința. Este dialogul prieteniei, fiindcă acum vezi în binefăcător mult mai multe calități bune decât înainte. Dacă stăm și facem inventarul binefacerilor primite de la Dumnezeu, vom găsi că sunt fără număr și fără măsură, incalculabile pentru rațiune, cum este viața, de exemplu; și cine poate să spună cât este de mare, de importantă și cât valorează? Părerea unanimă a părinților spirituali este că întrece în măreție și valoare întreg universul material. Prin urmare, cu atât mai mult se cuvine să întreținem cu Dumnezeu dialogul cel mai intim al recunoștinței, al prieteniei. Totul să se bazeze pe iubire.

În viața veșnică vom dialoga mereu cu Dumnezeu, ceea ce va constitui fericirea deplină. Începutul veșniciei noastre este pe acest pământ; de aceea aici trebuie să fie și începutul dialogului veșnic. Rugăciunea îi deschide calea. Este drept, rugăciunea noastră seamănă mai mult cu un monolog, noi spunem și tot noi auzim. Așa trebuie să fie. Dacă unul vrea să devină orator și să țină discursuri importante, mai întâi trebuie să le gândească, să le pună pe hârtie și apoi să le citească el însuși cu glas tare. Astfel își verifică mai bine logica, ținuta și exprimarea. Aici pe pământ facem exerciții de convorbire cu Dumnezeu. Cu cât cineva dă dovadă de mai multă stăruință, cu atâta va fi mai acceptat de Dumnezeu mai aproape de sine și, ca urmare, cu atâta va fi mai fericit.

Să considerăm cu atenție învățătura lecturilor de azi!

Prima lectură ne arată poziția justă pe care trebuie s-o avem în convorbirile noastre cu Dumnezeu. Este o poziție internă și constă în recunoașterea propriei sărăcii spirituale.

Văduva și orfanul, cel sărac și bolnavul handicapat dinainte de Cristos nu aveau nici un drept în fața celor sus-puși. Se stabilise o mentalitate în toți oamenii că acești bătuți de soartă trebuie să fie marginalizați, fiindcă sunt bătuți de Dumnezeu însuși pentru păcatele lor.

Când văduva și orfanul, săracul și handicapatul recunosc în legile omenești, în marginalizarea lor și privarea de unele drepturi elementare drept dreptate divină, ei devin acei săraci fericiți cu duhul (Mt 5,3), deoarece se consideră cu atât mai nevrednici chiar în fața lui Dumnezeu și pot spune cu toată smerenia: Doamne, ai milă de noi!

Și vameșul de la templu este un sărac adevărat deoarece, conform legilor omenești născocite de cărturari, ca și cum ar fi fost conforme cu Legea lui Moise, el era deja un condamnat la focul Gheenei, nemaiavând nici o portiță de scăpare; pungășiile de vameș fiind atât de mari încât nu le mai putea repara; nimeni nu se angaja să-l ajute, iar sfinții vremii, care se considerau a fi fariseii, cărturarii și mai ales arhiereii, îi aruncau numai dispreț. Sufletul, lipsit de orice merit, dar încărcat de păcate, lipsit de orice sprijin omenesc, se înfățișează numai ochilor lui Dumnezeu, pentru a găsi înțelegere în bunătatea care l-a creat.

Orice om are trebuință de mila lui Dumnezeu, atât fariseul, cărturarul cât și arhiereul care se bazau pe faptele lor bune; precum și vameșul care nu avea nici un merit. Iar noi, dacă am fi înclinați să judecăm pe alții, avem trebuință de mila lui Dumnezeu mai mult decât aceia pe care îi judecăm. Acela care judecă pe aproapele său este un hoț care fură dreptul lui Dumnezeu de a judeca. Nu judecați și nu veți fi judecați (Mt 7,1). Sfânta Ecaterina de Siena, fiind pe patul de moarte, a repetat de 60 de ori: Peccavi, Domine, miserere mei! – Doamne, am păcătuit. Ai milă de mine!

Numai sărăcia cu duhul poate deschide porțile sufletului pentru o iubire adevărată, atât față de Dumnezeu, cât și față de aproapele. Marele Gandhi spunea: Nu doresc să mă renasc (religia hindusă din care făcea parte are teoria reîncarnării), dar dacă ar trebui să mă renasc, aș dori să mă renasc invulnerabil (în categoria săracilor), astfel încât să împărtășesc durerile lor, necazurile lor, nedreptățile care li se fac și așa să caut să mă eliberez de mine însumi și pe ei de această condiție mizerabilă.

Dumnezeu, fiind iubire (1In 4,8), stă mereu la dispoziția omului pentru a stabili un dialog cu el pe această temă. De ce copilul are dreptul să pretindă hrană, îmbrăcăminte, adăpost, apărare și educație de la părinții săi atâta timp cât în fața lor nu are nici un merit? Și culmea, atunci le este mai drag. Fiindcă la baza relațiilor dintre ei stă iubirea părinților față de copil. Iubirea obligă. Dumnezeu îl iubește pe omul care se prezintă în fața lui ca un copil fără nici un merit. Când începem să ne atribuim merite, începem să avem pretenții, devenim obraznici în fața Creatorului. Omul-copil poate stabili un dialog cu Dumnezeu numai în numele iubirii pe care el o are față de creatura sa.

Moise dialoga cu Dumnezeu: Adu-ți aminte de Abraham, de Isaac și de Iacob, cărora le-ai făgăduit… Noi cu atât mai mult ne putem baza în convorbirile noastre cu Dumnezeu pe iubirea pe care Tatăl o are față de Fiul său Isus, fiindcă el este adevărata iubire în care își găsește toată bucuria (Mt 3,17;12,18) și în numele căruia și noi putem spune și cere orice (Mt 21,22). Putem cere orice în numele preacuratei Fecioare Maria – mama lui Isus -, pe care a înzestrat-o cu plinătatea harului, ca să aibă de unde împărți și să fie spre bucuria tuturor neamurilor (Lc 1,30-48). Putem cere orice în numele Bisericii, al tuturor sfinților care o formează, pe care numai iubirea lui a înființat-o și căreia i-a făgăduit biruință deplină asupra porților iadului (Mt 16,18).

Dialogul nostru cu Dumnezeu depinde de convorbirile pe care le avem cu oamenii. Crede cineva că va putea suporta pe Dumnezeu ca să-i spună ceea ce nu admite să audă de la oamenii care îl critică? Fără răbdarea din conversațiile cu cei din jur, nu se poate stabili un dialog cu Dumnezeu. Iar răbdarea cu cei din jur trebuie să ne-o dea convingerea că suntem păcătoși și numai Dumnezeu singur ne poate da neprihănirea care ne vine prin credință (Fil 3,5-9), fiindcă am păcătuit cu toții și ca atare suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar suntem îndreptățiți gratuit prin harul său datorită virtuților și meritelor lui Isus Cristos (Rom 3,23-24).

Isus nu a declarat nule faptele bune ale fariseului: pomenile și posturile etc., ci l-a condamnat pentru atitudinea lui disprețuitoare față de alții, fiindcă nu Dumnezeu are trebuință de faptele bune ale omului, ci ceilalți oameni. Nimeni nu are dreptul să spună lucruri mari despre sine lui Dumnezeu în defavoarea altora și l-a condamnat pentru mândria care l-a orbit și l-a făcut ignorant, fiindcă nici o faptă bună a omului, oricât ar fi ea de mare, nu-l poate îndatora pe Dumnezeu.

La prima vedere ni s-ar părea că apostolul Paul se laudă cu fapte și mai mari decât fariseul. Și faptele sunt reale, numai că toate sunt puse în folosul aproapelui spre slava lui Dumnezeu, deoarece cu harul său le-a săvârșit și de la el așteaptă coroana dreptății, nu pentru meritele personale, ci pentru credința primită de la Dumnezeu și de care el a legat o răsplată, pe care o vor primi toți cei care cred în venirea lui Cristos. Coroana dreptății este admiterea la dialogul cu Dumnezeu, care trebuie să fie, nu atât individual, cât mai ales colectiv, ca la un ospăț festiv, la care bucuria este cu atât mai mare cu cât sunt mai mulți cei care participă.

Prin urmare, cheia, care ne deschide ușa spre Dumnezeu, este aproapele.

Vameșul se întoarce acasă îndreptățit, capabil să discute cu Dumnezeu pe tema iubirii care s-a revărsat asupra lui din mila divină, tocmai pentru faptul că a recunoscut că a greșit și greșelile se fac în defavoarea aproapelui. Comportamentul lui va fi pe viitor asemănător cu cel al lui Zaheu (Lc 19,2-13) și, de ce nu, poate îl reprezintă exact pe vameșul Levi, care, devenind apostol, a trăit după deviza: Trebuie să iubesc, fiindcă am fost și sunt iubit de Dumnezeul meu.

Aceasta este logica simplă a mântuirii, a justificării. Pe această temă se pot purta conversații infinite cu Dumnezeu, fiindcă iubirea dezvăluie măreția valorilor pe care Creatorul le-a investit în fiecare persoană umană.

Un miner a mers la mărturisire. Confesorul l-a întrebat dacă se roagă. Minerul a spus că se roagă zilnic și chiar destul de mult. Preotul curios l-a întrebat de câte ori spune Tatăl nostru și Bucură-te, Marie pe zi. Minerul a spus că nu știe aceste rugăciuni. Atunci, cum te rogi? Și minerul spune: Dimineața, când mă trezesc, îi spun lui Isus: “Doamne, iată sacul tău de cărbuni s-a trezit și se scoală pentru muncă. Pentru ziua de azi îți doresc numai bine”. Și Isus îmi răspunde: “Cu atât mai mult bine îți doresc eu”. Și așa merg și-i repet că îl iubesc pentru tot binele, nu numai al meu, ci și al tuturor camarazilor mei. Înghit praf, transpir și mă obosesc, dar sunt fericit.

Așa trebuie să facem și noi! Smerenia de a-i imita pe cei simpli ne poate înălța la convorbirile cele mai intime cu Isus, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Amin.

 

* * *

 

Secretul cultului plăcut lui Dumnezeu

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Se spune că într-o zi, Frederic cel Mare, regele Prusiei, a vizitat o închisoare stând de vorbă cu fiecare dintre prizonieri. Evident a auzit un șir nesfârșit de povești despre cât de nevinovați sunt, despre cât de neînțeleși au fost. La ultima celulă regele s-a oprit și s-a uitat la prizonierul care tăcea. “Ei bine, presupun că și tu ești o victimă inocentă, nu?” “Nu, maiestate, nu sunt”, i-a răspuns omul. “Sunt vinovat și merit pedeapsa.” Întorcându-se către gardieni, regele a spus: “Hei, eliberați-l acest ticălos până nu îi corupe pe toți acești prizonieri corecți și nevinovați!” Iată încă o dată adeverită afirmația biblică: “Dumnezeu se împotrivește celor mândri, însă celor smeriți le dă har” (1Petru 5,5).

Evanghelia de astăzi este una pe care fiecare credincios trebuie să o asculte cu mare atenție. Este o istorioară despre doi credincioși, un fariseu și un vameș. Este important să subliniem faptul că amândoi cred în același Dumnezeu, amândoi aparținând aceeași religii și aducând cult în același templu. Amândoi erau credincioși practicanți, care veneau zilnic la templu pentru a-și spune rugăciunile. Dar ce vedem: la sfârșitul rugăciunii unul dintre ei merge în suflet cu pacea lui Dumnezeu – celălalt nu. Noi toți, cei care credem în Dumnezeu, trebuie să fim atenți la această pericopă nu doar pentru a afla secretul aducerii de cult plăcut lui Dumnezeu dar și pentru a putea trăi o viață de credință care duce la îndreptățire, și nu la dezamăgire la sfârșitul zilei.

Ne va ajuta să înțelegem semnificația acestei parabole dacă vom afla mai întâi ceva mai multe despre cine erau fariseii. S-ar putea să ne surprindă să aflăm că fariseii erau de fapt niște persoane foarte disciplinate și pioase. Fariseii erau niște credincioși serioși care se angajau să ducă o viață de rugăciune constantă, în respect față de legea lui Dumnezeu. Ei mergeau de fapt chiar dincolo de cerințele legii. Posteau de două ori pe săptămână, lunea și joia, când legea cerea oamenilor să postească doar o dată pe an, în Ziua Ispășirii. Dădeau zeciuială din toate veniturile lor și nu doar din părțile cerute. Când fariseul din parabolă spune: “Eu nu sunt ca ceilalți oameni: hrăpăreți, nedrepți, adulteri, sau ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din ceea ce câștig” (Luca 18,11-12), el nu glumește! Puțini dintre creștinii de astăzi se pot lua la întrecere cu standardele înalte fixate de farisei.

Vameșii, pe de altă parte, erau în general priviți ca oamenii cu cele mai joase nivele de moralitate. Datorită faptului că lucrau cu păgânii de romani, amestecându-se cu ei și având mereu în mână bani murdari, se considera că vameșii sunt într-o stare de necurăție ritualică. În plus vameșii erau considerați păcătoși publici aflați pe drumul spre iad. Dar ei știau că vocea oamenilor nu este întotdeauna vocea lui Dumnezeu. Ei sperau în mântuirea lor, nu din meritele vreunor realizări religioase ori morale, ci în baza milei lui Dumnezeu.

Credința în Dumnezeu nu salvează pe nimeni. Iacob ne spune că diavolul însuși crede în Dumnezeu și tremură în fața Lui de frică (Iacob 2,19). De fapt ceea ce contează este ce cred oamenii despre Dumnezeu și cum le afectează credința în Dumnezeu modul de a vedea lucrurile, modul de interacțiune cu semenii. Fariseii credeau într-un Dumnezeu care discriminează, care îi iubește pe cei buni și îi urăște pe cei răi. Oamenii se comportau asemenea Dumnezeului în care credeau. Astfel că fariseii au ajuns să îi iubească pe cei buni ca ei și să îi privească cu dispreț pe cei răi, pe păcătoșii precum vameșii. Isus a spus această parabolă fariseilor care “se credeau drepți și îi disprețuiau pe alții” (versetul 9). Vameșul, pe de altă parte, nu se încrede în el însuși ci doar în mila lui Dumnezeu. Stând departe, el nici nu își ridica ochii spre cer, ci își bătea pieptul rugându-se: “Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul!” (v. 13). Acesta este omul care a mers acasă în pace cu Dumnezeu, și nu fariseul.

Asemenea fariseilor și vameșilor am venit și noi în casa lui Dumnezeu pentru a-i aduce cult și pentru a ne ruga. Asemenea lor și noi sperăm să mergem acasă la finalul slujbei împăcați cu Dumnezeu. Să învățăm de la vameș secretul cultului care este bine plăcut lui Dumnezeu. În primul rând nu trebuie să ascultăm de alți oameni, nici măcar de conștiința noastră, atunci când ne spun că Dumnezeu este atât de supărat pe noi încât nu poate să ne ierte. În al doilea rând, trebuie să ne recunoaștem păcătoșenia și să ne încredințăm milostivirii lui Dumnezeu, care este mai mare decât orice păcat l-am fi comis. În fine, să îi promitem lui Dumnezeu că nu ne vom uita niciodată de sus la semenii noștri, ci îi vom ajuta în căutarea lui Dumnezeu, așa cum vameșul ne ajută astăzi în căutarea noastră după Dumnezeu. Nu uitați: Dumnezeu se împotrivește celor mândri, însă celor smeriți le dă har.

 

* * *

 

A pleca de jos

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Este suficient un amănunt…

Poate nu trebuie să ne gândim la penumbra discretă a unui templu gol. Aceste două personaje probabil s-au amestecat în mulțime, și sunt constrânși să stea în contact cot la cot între ei. Isus îi izolează, îi confruntă, îi ia ca elemente reprezentative a două atitudini religioase contrare, inconciliabile. În fond, o operație de simplificare săvârșită în momentul rugăciunii. Normal viața constituie verificarea cea mai exactă a autenticității rugăciunii. Aici, în schimb, modul de a se ruga devine indiciul revelator al personalității.

Nimic de spus despre figura fariseului. O imagine de observare fidelă (mult deasupra obligațiilor fixate de lege), de angajament religios, de o rigoare extremă. Totuși în acel personaj model este ceva care nu convinge, o notă falsă care compromite totul, un angrenaj care scârțâie. Toate sunt la punct, un tip ireproșabil, fără pată, totuși se observă un scârțâit. Uneori este de ajuns un singur defect pentru a compromite ansamblul. O crăpătură mică pentru a trăda inconsistența unei construcții impunătoare. De multe ori admirația față de o persoană cu trăsături perfecte trădează o neplăcere și chiar de respingere când observăm suflul său urât.

Iată. Fariseul are o suflare care miroase. Observăm aceasta atunci când deschide gura pentru a se ruga. Mulțumirea sa este stricată de atitudinea de superioritate și de dispreț pe care le ia în raport cu alții (“O Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hoți, nedrepți, adulteri, și nici ca vameșul acesta…”). Până și virtuțile sale emană un miros greu suportabil pentru că sunt prezentate ca titlu de merit, ca o revendicare în fața lui Dumnezeu, și însoțite de un act de acuzare în privința altora. O minusculă ciupercă otrăvită reușește să otrăvească farfuria întreagă.

La anumite personaje religioase, așa-zise “exemplare”, totul este perfect și chiar mai mult. Totuși este suficient un mic gest, tonul vocii, modul de a surâde, o privire, o cută în colțul gurii, un cuvânt, pentru a descoperi că atitudinea existenței este total greșită, că acea mărturie este puțin credibilă, că adevărul proclamat nu are nimic comun cu mesajul lui Cristos. Da, sunt virtuți care, în loc să emane un parfum, emană un miros greu.

Fariseul – care nu este un produs exclusiv al ebraismului – se trădează din cauza suflării care miroase, semn al unei digestii proaste a religiei. El se laudă că este familiar cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu îl ține la distanță. De-a dreptul îl respinge. Nici Dumnezeu nu poate suporta suflarea care miroase, virtuțile care miroase de mândrie, auto-complăcere, prezumție, vanitate, dispreț al altora.

Vameșul nu este prezentat desigur ca un model de viață. Nu conduita sa este preferată faptelor virtuoase ale fariseului. Este vorba despre un individ cu o etică, în exercitarea meseriei de încasator de impozite, mai degrabă discutabilă. Nu apare desigur ca un campion al onestității. Contrapunerea cu fariseul se face pe un lucru particular greu de precizat, dar care face să se îndrepte incredibil în avantajul său confruntarea, în ciuda mizeriei pe care o are în spate și pe care nu o ascunde. Este un amănunt care îl descalifică pe fariseu și demolează monumentul său. Și este chiar un amănunt ceea ce salvează pe vameș. Poate puținele cuvinte stâlcite (“O Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul…”). Un gest foarte simplu (“își bătea pieptul…”). Sau privirea (“Nu îndrăznea să ridice ochii spre cer…”). Sau, poate, cele trei lucruri împreună. Totuși, într-o construcție cu totul perfectă, se deschide o spărtură, mai puțin decât o fisură, spre mântuire (“…S-a întors acasă îndreptat”). În aparență sunt numai detalii. Dar care sunt decisive. Un amănunt neînsemnat lasă să intuim că vameșul, deși cu toată greutatea păcatelor sale, este pe calea adevărului. În sfârșit, este suficient un amănunt pentru a arăta dacă cineva este “cu adevărat” în fața lui Dumnezeu.

A dobândi ușurință

“Rugăciunea celui smerit pătrunde norii…” (prima lectură). Ajunge foarte sus, pentru că pornește de jos. Greșeala fariseului stă tocmai în iluzia de a ajunge sigur la Dumnezeu așezându-se pe înălțimile propriilor merite, pornind… de la aroganță. Cel umil, negăsind nimic bun în sine, renunță să conteze pe sine însuși, și se simte total dependent de Dumnezeu, mizează totul pe El.

Cel mândru se simte copleșit de propria personalitate virtuoasă. De aceea nu reușește să se ridice și rugăciunea sa nu dobândește ușurință. Chiar și atunci când se roagă, fariseul vorbește despre sine însuși, se privește pe sine însuși. Rugăciunea sa este o recitare, o reprezentație, în loc să fie un adevărat raport cu Dumnezeu. Nu are nevoie de Dumnezeu. Pare contrariul, că Dumnezeu ar avea nevoie de el. Se admiră, se etalează. Chiar și atunci când stă în picioare, pare îngenuncheat în adorație față de sine. Pare că spune: “Din fericire sunt eu…”

Umilința și sărăcia alcătuiesc două componente esențiale ale rugăciunii. Dar, natural, nu se improvizează la intrarea în biserică. Reprezintă două atitudini de fond ale întregii existențe. Și sărăcia nu este o problemă numai de bani. Fariseul probabil nu aparține clasei sociale a bogaților. Totuși apare în fața lui Dumnezeu cu mentalitatea și siguranța celui bogat. Vameșul desigur nu aparține de categoria celor săraci. Totuși, în rugăciunea sa, are o inimă de sărac.

Paul (a doua lectură) apare sărac când se regăsește singur în fața puterii, părăsit de toți în tribunal. Iată. Și când lipsește orice sprijin uman experimentează intervenția lui Dumnezeu (“Domnul însă mi-a fost aproape și mi-a dat forță”). Dacă te bazezi pe forța ta, cauți punți de siguranță, Domnul nu se simte interesat de cauza ta. Dacă te avânți în sus, te pui în evidență, El nu reușește să te vadă. Dacă te socotești mai bun decât alții, îi judeci fără milă, îi condamni, El stă de partea celorlalți. Dacă te lauzi cu diferite protecții, nu vei găsi cu siguranță favoarea lui Dumnezeu. El acordă audiență, în rugăciune, numai celui care este neglijat, nu “recomandat” (fariseul se recomandă pe sine…), nu are pretenția să fie notat. Poate aici este secretul rugăciunii vameșului. A știut să se prezinte lipsit de apărare, neglijat în fața lui Dumnezeu.

Unul care a păstrat credința

Sfântul Paul, la apusul propriei vieți, poate să ne asigure că a câștigat un mare rezultat: “am păstrat credința”. A făcut cea mai senzațională faptă: a păstrat credința. Totuși nu trebuie să uităm că secretul succesului lui Paul nu este imobilismul. El însuși se prezintă ca un alergător: “Am terminat cursa”. Paul aleargă până la sfârșit (și nu desigur înapoi…). Nu mai așa reușește să păstreze credința. Păstrarea cea mai prudentă constă în a nu ne opri. “Depozitul” este în siguranță când este purtat departe, încredințat multor mâini, oferit tuturor, pus la dispoziția oricui. “Locul” de păstrare al depozitului credinței nu este nici un vas, nici un palat. Ci este inima omului în mers. Sunt căile oamenilor.

Paul a păstrat credința pentru că nu s-a limitat s-o apere, ci a răspândit-o, a iradiat-o, ducând-o departe. S-a opus hotărât impulsurilor regresive care voiau să conserve (sau să mumifice) mesajul lui Cristos între granițele Palestinei, a luat atitudini curajoase, a făcut deschideri îndrăznețe în teritoriul “dușman”, s-a lăsat provocat de îndepărtări, de diferite culturi, a vorbit cu sinceritate fără a privi în față pe nimeni. Da, Paul a păstrat credința pentru că s-a lansat în aventura, a înfruntat călătoriile pe mare cele mai vijelioase, fără a se retrage pe poziții de apărare.

A păstrat credința pentru că a… riscat-o. Paul poate afirma, fără să păcătuiască de mândrie, că a câștigat cursa, pentru că a avut o intuiție elementară: nu se câștigă o cursă rămânând blocați (ca unii presupuși campioni ai credinței) pe linia de plecare, chiar strigând împotriva acelora care au vina de neiertat de a…se mișca și chiar de a alerga.

 

* * *

 

Îndreptățirea prin credință

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Copyright: Predici.cnet.ro

Pentru a înțelege tema principală a parabolei vameșului și fariseului, pe care am ascultat-o puțin mai înainte, trebuie ținut cont atât de introducerea cât și de concluzia acestei parabole: “A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți, și îi disprețuiau pe ceilalți… Adevăr vă spun, că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă neprihănit, căci oricine se înalță va fi smerit, și oricine se smerește va fi înălțat!” Miezul acestei parabole se află în cuvintele “drepți”, “neprihăniți”, “îndreptățiți”, și poate fi formulat în termenii următori: Cum poate să se mântuiască omul? Care este calea care duce la mântuire?

La întrebarea: “Cum poate cineva să se mântuiască?”, fariseii, cel puțin aceia despre care vorbește Isus în acest text, răspundeau: “Observând legea!” Isus le spune lor: “Nu. Mântuirea nu vine din observarea legii, ci Mântuirea este darul lui Dumnezeu, care solicită ca primă condiție necesară și suficientă numai credința (nu la întâmplare, după răspunsul fariseului, Luca plasează spusele lui Isus: “Credința ta te-a mântuit!”). În rugăciunea fariseului, subiectul este “eu” (eu postesc, eu plătesc zeciuială, eu nu sunt ca ceilalți oameni); însă în rugăciunea vameșului, subiectul este Dumnezeu (Dumnezeule, ai milă de mine…).

Pe de o parte, protagonistul mântuirii este omul, iar pe de altă parte este Dumnezeu. Ne aflăm pe două culmi diferite: una este legea iar alta este Evanghelia. Aici este vorba despre noi, care trebuie să ne plasăm pe calea cea bună și dreaptă. De fapt, nimeni nu pretinde altceva decât ca un creștin să nu mai trăiască sub un regim de sclavie, ci într-un regim de libertate, de fiu. Poate că există mulți dintre noi care au depășit conștienți acea culme, spre a se afla deja pe noul orizont, acolo unde se respiră numai aerul curat al libertății, al credinței și al harului. Recăderi se mai întâmplă, pentru că marile adevăruri religioase sunt mai greu de menținut decât de descoperit.

Cu creștinii se întâmplă cam așa cum s-a întâmplat și cu evreii: profeții Vechiului Testament ajunseseră deja foarte aproape de perspectiva evanghelică, însă concepția lor a fost dată uitării și în felul acesta se întâlnea pe vremea lui Isus acea mentalitate legalistă, cu care El a trebuit să lupte atât de mult întreaga Lui viață pământească. Principiul lecției din parabola vameșului și a fariseului a fost formulat deja: îndreptățirea și mântuirea ne vin din credința în Isus. Acum trebuie numai să înțelegem acest principiu, și pentru a-l înțelege trebuie să-l dezvoltăm în toate componentele sale, spre a-l poseda, a ni-l însuși, bine înțeles în limita posibilității minții noastre și cu ajutorul Duhului Sfânt.

Cine ne va călăuzi în acest soi de întrecere în jurul Evangheliei? Sfântul Paul. El este antrenorul cel mai indicat în acest fel de curse. Noi trebuie să batem la ușa Sfântului Paul, pentru că el prezintă marele avantaj de a ne putea vorbi din experiența proprie. Să-l ascultăm deci și să vedem ce ne spune: “Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin. Evreu din evrei; în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau niște câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Cristos. Încă și acum, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul destul de mare al cunoașterii lui Cristos Isus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca o măturătură, ca să-l câștig pe Cristos, și să fiu găsit de El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință” (Filipeni 3,5-9).

Paul a fost primul exeget a parabolei vameșului și a fariseului, și a însuflețit-o pentru că a trăit personal ambele părți. Intuiția fundamentală schițată în acest text autobiografic a fost dezvoltată de Paul în două mari scrisori: către Galateni și către Romani. Astăzi ni se oferă ocazia de a arunca o privire asupra acestor faimoase scrisori, mai cu seamă asupra celei de-a doua, care a fost și este totdeauna un eveniment pentru o comunitate creștină. “Noi suntem iudei din fire, nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Cristos; am crezut și noi în Cristos Isus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Cristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii” (Galateni 2,15-16).

Prin urmare, nu există drepți de o parte, și pe de altă parte păcătoși, așa cum credeau fariseii; “cu toții au păcătuit și ca atare sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, însă sunt îndreptățiți gratuit prin harul Său în virtutea realizată de Cristos Isus (Romani 3,23-24). În aceste texte nu lipsesc câteva cuvinte-cheie, cum ar fi: dreptate, credință, har, Isus Cristos. Dreptatea lui Dumnezeu, despre care se vorbește aici, este cu totul deosebită de dreptatea umană, care conține ideea pedepsei sau a recompensei (a face dreptate, a obține dreptate); în schimb, ea indică un act gratuit și suveran prin care Dumnezeu mântuiește prin puterea făgăduinței Sale; un act prin care Dumnezeu face dreptate, în primul rând Lui însuși, onorând propriul Său cuvânt și propriul har (aceasta a fost ideea lui Paul descoperită de Luther).

Așadar, am ajuns la epopeea credinței. Cel drept trăiește din credință; credința este redescoperită și nu înseamnă altceva decât calea regească, magistrala mântuirii, chiar și pentru Vechiul Testament: “Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire” (Romani 4,3). Numai credința este răspunsul cel mai potrivit la marea încredere pe care a avut-o mai întâi Dumnezeu în noi. Tocmai în acest punct poate foarte bine să apară o problemă: și în cazul acesta, faptele nu contează? În toate acestea, păcatul este ca și cum n-ar fi?… De fapt, aici nu este vorba numai de o singură problemă, ci de un întreg complex, de o adevărată criză pentru Biserică.

Îndreptățirea prin credință era ca un mare obelisc, înălțat în mijlocul Bisericii. Oricât de puțin, oscilarea la dreapta sau la stânga era inevitabilă înainte de a-și afla justa poziție și echilibrul său definitiv. La început a existat o oscilație spre stânga, care înclina spre extrema opusă credinței iudaice ce cuprindea toate faptele bune și observarea legii. Cu toată rigoarea, autorul scrisorii lui Iacob a îndrăznit să denunțe această oscilație atunci când a spus: “Fraților, ce-i folosește cuiva să spună că are credință, dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? … Credința este moartă în ea însăși” (Iacob 2,14-17). Pentru Iacob, faptele sunt necesare tocmai pentru a ține în viață credința, el afirmă necesitatea atât a credinței cât și a faptelor bune.

O altă criză, de data aceasta mult mai dramatică și tot din același motiv, a apărut odată cu schisma protestantă. Lui Luther i se părea că pe vremea sa, în Biserică, ideea Sfântului Paul cu privire la îndreptățire își pierduse adevăratul ei înțeles, și că s-ar pune o încredere excesivă în aportul pe care omul îl poate aduce mântuirii (fapte bune, pocăințe, merite, indulgențe, pomeni). El a declarat atunci Scrisoarea lui Iacob drept “o scrisoare de paie”, și la strigătul “sola fide” (numai prin credință), a dat curs liber reformei protestante, care a sfâșiat în două creștinismul occidental. Astăzi, în climatul dialogului ecumenic instaurat între catolici și protestanți, observăm că problema nu era și nu este aceea de a alege între Paul și Iacob, ci aceea de a-l înțelege mai bine pe Paul, și chiar mai mult, prin el a-L înțelege pe însuși Isus.

De fapt, Isus nu a descalificat faptele bune pe care fariseul susținea că le-a făcut, ci chiar a evidențiat și a întărit observarea și importanța poruncilor lui Dumnezeu, și, în diferite chipuri, a inclus faptele de pocăință și de milostivire, neexcluzând nici postul, nici pomana, care îi erau atât de scumpe fariseului. Apostolul Paul folosește cuvinte dure împotriva acelora care-și făceau din libertatea legii o carapace cu care-și acopereau lenea și indolența lor, sau împotriva celor care spuneau: “Totul îmi este permis”. El unește totdeauna credința cu dragostea, deoarece credința, spre a fi autentică, trebuie tradusă în dragoste, unde dragostea nu indică numai o atitudine interioară, ci și opere active în slujba altora. “Prin dragoste slujiți unii altora” (Galateni 5,13). “Și chiar dacă aș avea toată credința încât să mut munții din loc, și dacă nu aș avea dragoste, nu sunt nimic” (1Corinteni 13,2).

Dacă pentru fariseu era un lucru important a face fapte bune, pentru unul care a crezut harului lui Cristos este și mai important, cu toate că mântuirea nu ne vine prin fapte, însă nici fără de acestea. În cazul acesta, unde se află deosebirea? În ce anume greșește fariseul? El greșește atunci când crede că faptele bune ar cauza îndreptățiri; și în cazul în care acestea ar fi sincere, ele nu sunt decât efectul. În rugăciunea fariseului, ca și a fiecărui creștin care crede că se poate mântui numai prin propriile lui merite, există tentația inconștientă, dar reală, de a inversa părțile dintre om și Dumnezeu, și să spunem așa, de a adapta părerea lui Dumnezeu la a noastră, constrângându-L pe El, Creatorul a toate, la rolul de debitor, adică al unuia care trebuie să restituie. “Cine i-a dat ceva mai întâi ca să aibă de primit înapoi?” (Romani 11,35). “Toți am ajuns ca niște necurați, și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul” (Isaia 64,6).

În felul acesta ni s-a deschis o ferestruică pentru a înțelege sensul și locul angajării noastre în opera mântuirii, care este un răspuns, o urmare logică, și ca atare, necesară. Pentru un copil nou născut, a respira cu proprii lui plămâni este urmarea logică a faptului că s-a născut, și trebuie să rămână în viață. Prin credință și botez noi am fost născuți la o nouă viață și am intrat într-o lume nouă, care nu e alta decât cea inaugurată de Isus prin Moartea și Învierea Sa. Aici tronează o logică nouă, nu mai multe: trebuie să fac ori să evit aceasta, pentru că eu sunt deja mântuit, deoarece contrariul, adică păcatul, este absurd, așa cum însuși Paul o spune în Scrisoarea lui către Romani: “Noi deci prin Botezul și Moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Cristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă” (Romani 6,4).

Această nouă logică este logica dragostei: eu trebuie să iubesc pentru că am fost iubit. Dragostea lui Cristos, nu dragostea legii, este aceea care mă face să muncesc, să mă jertfesc, să mă dăruiesc. Noi nu ne mai aflăm în logica fariseilor “îți dau ca să îmi dai”, ci în logica Evangheliei care se exprimă în termenii următori: “Îți dau pentru că Tu mi-ai dat”. Prioritatea și gratuitatea darului lui Dumnezeu se află la locul lor de cinste. Creatura, acceptându-se ca simplă creatură, îi permite lui Dumnezeu de a fi Dumnezeu și de a iubi ca Dumnezeu: “Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (1Ioan 4,19). Aici credința se dezvoltă în dragoste și în fapte bune. “Dacă Dumnezeu ne-a iubit, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții; să ne iubim nu cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul” (1Ioan 3,18).

Acesta este modul de a accepta dragostea lui Dumnezeu, fiindcă fără acest gest din partea noastră, Dumnezeu este constrâns a se opri în confruntările noastre, deoarece El nu vrea să lucreze împotriva ci împreună cu libertatea noastră: credința este lipsită de oxigen, de suflu, și moare, tocmai ceea ce spunea Apostolul Iacob. Acceptarea lui Dumnezeu nu ne poate veni decât din cruce, din suferință, din oboseală. Fiecare faptă bună pe care o săvârșim, chiar și cea mai mică, cum ar fi aceea de a da un pahar cu apă unui bolnav, este un “da” pe care noi îl spunem lui Dumnezeu, și aceasta înseamnă mântuirea noastră, pentru că îi permitem lui Dumnezeu să își continue planurile ce le are rezervate din veșnicie cu privire la noi. Iată cum credința și dragostea se unesc, pentru a genera speranța, și noi intonăm imnul dragostei victorioase a lui Dumnezeu, care ne-a mântuit în Cristos Isus: “Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? … Cine-i va osândi? … Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? … Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori în Acela care ne-a iubit” (Romani 8,33-37).

În lumina a tot ceea ce am înțeles până aici din Cuvântul lui Dumnezeu, este clar că păcatul fundamental, ba chiar rădăcina a toate păcatele, se numește “lipsa de dragoste”, refuzul dragostei (adică a acelei dragoste a lui Dumnezeu pe care am descoperit-o); înseamnă căderea din lumea lui Dumnezeu, în care fuseserăm transferați prin credință și botez, în lumea – sau mai bine spus în iadul – “eului” nostru propriu, înseamnă căderea din sfera Duhului Sfânt în sfera de atracție a trupului, din noutatea bătrâneții în sclavia libertății.

O astfel de cădere poate lua două forme aparent opuse, ambele însă sunt capabile de a exclude din Împărăția lui Dumnezeu. O formă, vulgară și grosolană, constă în a face nici mai mult nici mai puțin răul cu orice preț: a fi nedrepți, imorali, adulteri, tâlhari, avari, mincinoși, rapaci; iar cealaltă formă este mai subtilă, mai rafinată, care constă în a face binele, însă aceasta numai pentru propria-i laudă, pentru acaparare de drepturi sau de merite, spre a fi văzuți de alții cu scopul de a fi lăudați, și, în cele din urmă, ca să-i poată judeca pe alții. Una dintre aceste forme de cădere se numește “nedreptate”, iar cealaltă “dreptate mincinoasă”.

În Evanghelie ne întâlnim deseori cu asemenea cazuri, aceste două forme opuse și personificate: una compusă din păcătoși și alta din cei ce se cred drepți, și care cred că nu au nevoie de doctor. În parabola noastră, primul caz este acela al vameșului, iar al doilea este a fariseului. Lucrul cel mai important pe care Evanghelia are să ni-l spună în această ordine de idei este următorul: între aceste două categorii de oameni, cea mai străină de mântuire nu este prima, ci a doua, nu este nedreptatea, ci autoîndreptățirea: vameșul s-a întors la casa lui îndreptățit, spre deosebire de fariseu. Acesta este adevărul pe care Isus ni-l propune în toată Evanghelia: “Nu am venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși”. Aici putem spune că ne aflăm în centrul Evangheliei, și că înțelegem concluzia parabolei care vorbește despre smerenie – că cine se înalță va fi smerit, iar cel ce se smerește va fi înălțat.

De fapt, toate formele nedreptății sunt păcate ale patimii, însă dreptatea mincinoasă este păcatul săvârșit din mândrie. Păcătosul care se recunoaște așa este un flămând de dreptate, și deci este dispus a o primi; însă cel care se crede drept, unul ca acela este sătul de propria lui dreptate, și nu mai simte dorința dreptății care vine de la Dumnezeu; are gustul dobitocesc de sine însuși, și nici o dorință pentru slava lui Dumnezeu. Primul este ca un sărman cerșetor, care se află sub cerul liber, și este gata să bată la orice poartă; iar al doilea se află deja sub acoperiș, și nu are nevoie să bată la nici o poartă, însă el nu-și dă seama că întreg sălașul lui este clădit pe nisip, și se poate ruina în fiecare clipă.

Aici se evidențiază și mai mult legătura ce există între parabola noastră și cuvintele spuse despre copii, care urmează imediat în Evanghelia lui Luca: “Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu nici un chip nu va intra în ea”. Cum primește copilul un lucru, spre exemplu hrana care îi este dată, toate cele necesare pentru a merge la școală, o mângâiere din partea părinților? Desigur că le primește ca ceva care îi sunt datorate, însă tocmai aici se află punctul culminant: pentru ce îi sunt datorate? Pentru că părinții lui îl iubesc, și nu din cauza presupuselor merite, fiindcă marele său drept stă în a fi iubit.

Deci doi oameni s-au suit la templu să se roage; unul era fariseu și altul vameș. Noi suntem acei oameni: și unul și altul în același timp, pentru că la fel ca și vameșul, noi suntem cu adevărat păcătoși, și asemenea fariseului, ne credem cu toții drepți și neprihăniți. Ce hotărâri vom lua după ascultarea Evangheliei de astăzi? Ce se cere de la noi spre a ne putea reîntoarce la casele noastre îndreptățiți, cu gândul că Dumnezeu ne privește cu dragoste, așa ca pe vameș? “Căci prin credința din inimă – spune Sfântul Paul – se capătă neprihănirea, și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 10,9).

Ei bine, noi credem astăzi cu toată inima noastră, și mărturisim cu toată tăria că Tu, o, Dumnezeule, ne iubești, cu toate că suntem niște păcătoși; că ne-ai îndreptățit gratuit în Isus Cristos, spre a-L slăvi pe El, care a murit și a înviat pentru noi. Credem că dacă ni L-ai dat pe El, pe Isus, nu ne vei tăgădui nici un lucru trebuincios spre a încorona în slavă această aventură minunată a Mântuirii. Credem că îți sunt plăcute faptele noastre bune făcute pentru a răspunde dragostei, deoarece Tu pui în mâinile noastre darurile Tale ca și cum ar fi meritele noastre. Ne smerim și ne facem mici ca niște copii în fața acestui mister al Tău și îți spunem: “Da, Părinte, pentru că așa Ți-a plăcut Ție! Credem, credem, credem!”

 

* * *

 

Duminica XXX-a de peste An (C)

Autor: pr. Claudiu Budău
Copyright: Predici.cnet.ro

Aș fi foarte curios să observ care ar fi reacția dumneavoastră dacă aș începe reflecția de astăzi prin cuvintele: “Dragi tineri, iubiți credincioși, astăzi la această sfântă Liturghie biserica este plină cu farisei și vameși”. Cred că pot observa cel puțin două reacții mai frecvente. La auzul acestor cuvinte, unii au întors repede capul în stânga sau în dreapta, în timp ce unii au plecat capul în jos. Iată dovada: “fariseii” se consideră deja drepți și neprihăniți și caută repede în jur vameșii și păcătoșii, pe cei pe care ei îi disprețuiesc, în timp ce “vameșii” privesc mai întâi în ei înșiși și recunosc cu sinceritate starea lor imperfectă, fără a se grăbi să se uite la alții sau să-și evidențieze meritele ori veleitățile în comparație cu ceilalți.

Așadar, istoria se repetă. Scenariul din Evanghelie e atât de actual, încât nici un detaliu cuprins în el nu și-a pierdut încă valabilitatea și puterea de provocare. De aceea, să nu ne grăbim să identificăm personajele sau situațiile doar cu unele realități prezente în Palestina, în urmă cu 2000 de ani, ci să ne permitem luxul de a fi pentru câteva clipe onești, recunoscând cât de mult ne deranjează, tocmai pentru că simțim că ne privește și ni se adresează direct nouă.

“Vreme trece, vreme vine,/ Toate-s vechi și nouă toate; / Ce e rău și ce e bine / Tu te-ntreabă și socoate; / Nu spera și nu ai teamă, / Ce e val ca valul trece; / De te-ndeamnă, de te cheamă, / Tu rămâi la toate rece” (M. Eminescu, “Glossa”). Așadar, nimic nu s-a schimbat de 2000 de ani. Întrebarea de fond este însă ce atitudine ne însușim în fața acestui cuvânt atât de provocator și, poate, deranjant, incomod. Vom rămâne pe mai departe reci?

Dar haideți să ne apropiem puțin de personajele din cuvântul Evangheliei care a fost proclamat, până acolo încât să recunoaștem în ce măsură, când și de ce ne identificăm chiar cu ele.

În momentul intrării în templu, cele două personaje, fariseul și vameșul, erau în fond foarte asemănători între ei. În schimb, în momentul ieșirii, sunt două persoane în mod radical diferite. Unul pleacă îndreptățit, iertat, în pace cu Dumnezeu, devenit o persoană nouă, în timp ce celălalt a rămas același ca la început, ba chiar și-a înrăutățit situația în fața lui Dumnezeu. Este și pentru noi o ocazie de a ne întreba de ce, uneori, participarea la o sfântă Liturghie nu reușește să schimbe ceva în noi, de ce ne întoarcem uneori la casele noastre la fel cum am venit sau poate și mai nemulțumiți. Răspunsul este simplu: nu ne-am poziționat corect în fața lui Dumnezeu iar rugăciunea noastră nu i-a fost pe plac. Dar să analizăm cele două personaje.

Fariseul începe bine rugăciunea mulțumind lui Dumnezeu (“Dumnezeule, îți mulțumesc…”) în schimb motivul nu e bun. De fapt el este în centrul atenției, nu Dumnezeu: “… pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, adulteri sau chiar ca vameșul acesta”. Ar fi o rugăciune bună dacă i-ar atribui lui Dumnezeu meritul, și nu sieși. Dar el se consideră deja bun pentru că ține postul și dă zeciuială din venituri. Rugăciunea sa e lipsită de umilință și de iubire, căci îi critică pe ceilalți și se consideră drept. De ce? Pentru că împlinește legea. Este însă oare suficient?

Vă reamintesc cuvântul din introducerea Evangheliei: “Isus a spus această asemănare pentru unii care credeau în sinea lor că sunt drepți și îi disprețuiau pe ceilalți”. Așadar împlinirea legii nu e suficientă pentru a fi drepți, chiar dacă noi ne credem deja prin aceasta drepți. Fariseul, ca și mulți dintre noi, și-a făcut propriul sistem moral, a hotărât care sunt lucrurile în funcție de care se poate aprecia cine este drept sau nu, bun sau rău. Lucrurile importante sunt cele pe care le face el și pe care ceilalți nu le fac. Interesant este că a lăsat în afara criteriilor sale tocmai un punct esențial din Lege: iubirea față de aproapele. De parcă ar spune că oricine nu e hrăpăreț, nedrept, adulter, este în mod automat îndreptățit. Dar cum rămâne cu porunca cea mai importantă din Lege, iubirea?

Este momentul să ne întrebăm ce anume căutăm și noi în templu, în biserica la această oră. Dacă ați venit doar să îndepliniți o regulă sau, mai rău, v-ați lăsat doar purtați de val, vă spun sincer, pierdeți timpul. Veți pleca mai morocănoși și nemulțumiți cum ați venit. În al doilea rând, dacă ați venit la biserică, lăsați imaginea pe care v-ai prefabricat-o pentru ochii celorlalți și toate celelalte veleități la ușa bisericii. Dumnezeu ne cunoaște oricum toate cotloanele sufletului nostru. La el nu merge cu lupta pentru imagine. În cazul lui, toate măștile noastre se topesc și dispar. Și, în al treilea rând, să ne analizăm propria viață în fața lui Dumnezeu, nu a altora. Dacă ne-ar interesa mai mult viața noastră și calitatea ei în fața lui Dumnezeu, dacă ne-am preocupa mai mult de defectele noastre și nu de ale celorlalți, am pleca mult mai împăcați de la Sfânta Liturghie. În schimb noi ne încărcăm cu problemele și carențele celuilalt.

Dacă ar intra acum o persoană în biserică și ar veni până în față, bag mâna în foc că majoritatea ar urmări-o pas cu pas, i-ar analiza articolele vestimentare, s-ar ști imediat de-a cui e, cu cine a fost văzută nu știu când și nu știu unde, deja ar fi catalogată că ar fi prea-prea sau foarte-foarte, deja s-ar afla unele din metehnele ei și unii și-ar permite chiar să prevadă ce va face sau nu va face în viitor. Oricum, se va căuta să se evidențieze că, dintr-un motiv sau altul, e mai rea ca noi, nu merită așa mult ca noi, siguri fiind în sinea noastră că și Dumnezeu judecă cum facem noi și lipește ștampile în frunte după cum le aplicăm noi. Așadar, unde sunt fariseii? Unde sunt cei care se consideră buni doar pentru că vin des la biserică dar, în afara ei, nu se deosebesc cu nimic de ceilalți? Dumnezeu nu este o banca în care depozităm un număr de liturghii la care am fost prezenți, uneori mai mult cu trupul și mai puțin cu sufletul iar valoarea pe care o acordăm noi unor fapte sau unor persoane nu este aceeași și în ochii lui Dumnezeu.

Întotdeauna m-a durut când a trebuit să locuiesc/învăț/trăiesc în preajma unor persoane care te judecă de sus, care se consideră drepți/îndreptățiți pentru că au legea în mână și o interpretează cum și când vor ei, care își închipuie că nimeni nu își dă seama cât de mult lucrează pentru imagine, popularitate, faimă, acumulare de merite, funcții și onoruri, toate însă în ochii oamenilor și pentru delectarea orgoliului propriu. Întotdeauna m-am simțit ofensat, jicnit, lovit, cu aripile tăiate și entuziasmul pus la cutie atunci când a trebuit să respir atât aer cât mi s-a dat, când alții hotărăsc ce e bine și ce nu e bine, ce am nevoie și ce îmi dăunează, când trebuie să zâmbești și să aprobi persoane care își închipuie că vor deschide și pe lumea cealaltă porțile, după cum își permit să le închidă sau să le deschidă aici și acum. Și, de ce să nu recunosc, acum îmi dau seama cât de mult trebuie să-i fi durut pe aceia pentru care am fost eu cel care a făcut morala, cu principiile adaptate situației, astfel încât să îmi convină mai ales mie!

De aceea a plecat vameșul îndreptățit, pentru că a privit la sine, nu la ceilalți, la defectele, carențele și problemele sale, nu ale celorlalți, pentru că și-a recunoscut nivelul real și a acceptat darul lui Dumnezeu, pentru că mântuirea este un dar gratuit, anterior nouă, față de care noi nu trebuie decât să căutăm să ne poziționăm corect toată viața, să ne străduim să fim vrednici de el. Mântuirea nu se câștigă prin cantitatea faptelor legii pe care le îndeplinim, ci prin calitatea faptelor noastre de iubire, prin sinceritatea rugăciunii noastre umile, după cum o cere și situația noastră de oameni imperfecți.

Nu este ușor să facem o rugăciune corectă, asemenea celei rostită de vameș. Dar nu este imposibil. “Dacă vrei să învingi lumea toată, învinge-te pe tine însuți”, spunea marele Dostoievski în cartea “Demonii”. Dar dacă vrem cu adevărat ceva de la Dumnezeu, trebuie să i-o cerem corect, altfel nu vom fi ascultați, nu vom fi îndreptățiți și nu vom simți nici o schimbare. E necesar doar ca atitudinea noastră să fie sinceră. Știm cine suntem, cum suntem, și Dumnezeu o știe, astfel că noi nu recunoaștem în fața lui decât ceea ce el știe deja. De ce rușinea? Umilința devine atitudine normală în fața unui Dumnezeu care îți dă totul și care primește în schimb puținul sau nimicul nostru.

O fetiță de 12 ani, Elizabeth Cornish, povestește: “Fratelui meu cel mic, în vârstă de 3 ani, i se spusese de mai multe ori să se pregătească de culcare. Ultima dată când îi spusese mama, i-a spus-o foarte apăsat. El îi răspunse:

- Da, domnule! Dar cum i se adresa mamei, nu ne așteptasem să-i spună domnule.

- Doar unui bărbat îi poți spune Da, domnule. Eu sunt o doamnă și ar trebui să îmi spui Da, doamna!, zise mama. Ca să verifice dacă a priceput lecția, mama l-a întrebat:

- Cum i-ai spune tatii?

- Da, domnule! veni răspunsul.

- Și mamei?

- Da, doamnă! răspunse el mândru.

- Bravo! Ei, dar bunicii cum i-ai spune? El se lumină la față și zise:

- Îmi dai o prăjitură?”

Și închei cu o poveste tradusă din Usula Schnidrig.

“Într-o zi, un tânăr s-a oprit în mijlocul unui oraș și a început să le explice celor din jur că are cea mai frumoasă inimă din lume. O mare mulțime de oameni s-a adunat și toți se minunau, văzându-i inima, căci era perfectă. Nu era în ea nici o pată și nici o imperfecțiune. Da, toți îi dădeau dreptate: era într-adevăr cea mai frumoasă inimă, care fusese văzută vreodată. Deodată s-a apropiat un bătrânel de mulțime și a zis: ” Totuși, inima ta nu este nici pe departe așa frumoasă ca a mea!” Mulțimea de oameni și tânărul priviră inima bătrânului: Bătea cu putere, dar era plină de cicatrice … Inima avea locuri în care bucăți din ea fuseseră înlocuite cu altele care nu se potriveau întru totul. Și mai erau unele linii colțuroase, mai bine spus… în unele locuri existau răni adânci, din care lipseau bucăți întregi. Inima avea locuri în care bucăți din ea fuseseră înlocuite cu altele care nu se potriveau întru totul. Și mai erau unele linii colțuroase, mai bine spus… în unele locuri existau răni adânci, din care lipseau bucăți întregi. Tânărul privi la inima bătrânelului, observă starea în care se afla și râse: “Cred că glumești”, spuse el, “asemănând inima ta cu a mea. A mea este perfectă, în timp ce a ta este un amestec de cicatrice și lacrimi”. “Da”, spuse bătrânul, “a ta arată perfect, dar nu aș schimba-o niciodată cu a mea … Fiecare cicatrice de pe inima mea reprezintă o persoană căreia i-am dăruit dragostea mea. Rup o bucată din inima mea și o dau celor de lângă mine… Și adesea ei îmi dau în schimb o parte din inima lor, care ia locul rămas gol din inima mea. Dar pentru că bucățile nu se potrivesc chiar perfect, am rămas cu câteva margini colțuroase și porțiuni pe care le prețuiesc foarte mult, căci ele îmi amintesc de iubirea, pe care am împărtășit-o. Uneori am dăruit bucăți din inima mea, fără ca să primesc nimic în schimb, nici măcar o bucățică din inima lor. Chiar dacă aceste răni sunt dureroase, rămân deschise și îmi amintesc de iubirea pe care o am față de oameni… și sper că se vor întoarce într-o zi și vor umple locurile goale. Îți dai seama acum în ce constă adevărata frumusețe a inimii?” Tânărul era pe punctul de a începe să plângă, se apropie de bătrân, își strânse inima tânără și perfectă și smulse o bucată din ea. Apoi i-o întinse bătrânului cu mâinile tremurânde. Bătrânul i-a primit bucata și a pus-o în inima lui. Apoi a rupt o bucată și din inima lui bătrână și brăzdată de cicatrice și umplu cu ea rana din inima tânărului. Se potrivea, dar nu perfect, căci marginile erau cam colțuroase. Tânărul și-a privit inima, care nu mai era perfectă, dar care acum era mai frumoasă ca niciodată, căci simțea pulsând în ea dragostea din inima bătrânului. Se îmbrățișară și plecară, ținându-se de mână”.

Oare câte astfel de răni și cicatrice are inima noastră? Cât de trist trebuie să fie să mergi pe calea vieții cu o inimă întreagă în piept… O inima perfectă, dar lipsită de frumusețe… Inima ta cum este? O poți împărți cu alții? Sau ești “prea perfect” să faci loc cu îngăduință imperfecțiunii celuilalt în preajma presupusei tale perfecțiuni?

 

* * *

 

Duminica a XXX-a (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Dacă pericopa evanghelică a duminicii trecute se preocupa să pună în evidență necesitatea de a cultiva în fiecare copil al lui Dumnezeu a unui spirit de rugăciune, mai precis a acelei capacități de deschidere pentru a putea primi Împărăția lui Dumnezeu (18,1-8), pericopa acestei duminici propune o asemănare pentru unii care credeau în sinea lor că sunt drepți și-i disprețuiau pe ceilalți (18,9-14). Altfel spus, pericopa acestei duminici ne oferă modelele a doi oameni în ceea ce privește modul în care ei concep și se angajează să obțină mântuirea lui Dumnezeu. Unul din cei doi este fariseu (persoană aparținând elitei religioase a timpului), iar celălalt este vameș (persoană aparținând categoriei de păcătoși publici). Fariseul se ferește de orice păcat și își înmulțește faptele bune. În plus, se supune unor jertfe de bunăvoie: postește de două ori pe săptămână și plătește cu regularitate zeciuiala pentru toate veniturile sale. El este un om drept care își construiește viața în permanentă raportare la Dumnezeu. (Rugăciunea pe care el o rostește este cât se poate de elocventă: îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că trăiește în permanență “în prezența Lui”.) Atâta doar că modul său de a-L percepe pe Dumnezeu comportă un risc pe care nu reușește să-l evite. El face prea multe lucruri pentru Dumnezeu. Într-adevăr, fariseul își află liniștea în urma faptelor pioase săvârșite considerând că ele îi obțin mântuirea. Cu alte cuvinte, el își câștigă singur mânuirea (cerul) și nu așteaptă nimic de la Dumnezeu. Pentru el Dumnezeu nu este autorul mânuirii ci un soi de contabil care ține evidența faptelor sale și care îi calculează meritele. În schimb vameșul, ale cărui fapte sunt în genere arhicunoscute de toți (în calitatea sa de colector de impozite achită dinainte sumele cerute de conducători, dar, mai apoi, el își recuperează banii de la oameni, de multe ori îndoit), intră în Templu cu o altă atitudine. El se ține la distanță, evită să-și ridice ochii și își bate pieptul (atitudine neobișnuită care exprimă profunda lui părere de rău). Mai mult, rugăciunea lui revelează atitudinea pe care Dumnezeu o așteaptă de la orice păcătos pentru a-i oferi iertare. Își recunoaște sărăcia; el știe că are nevoie de Dumnezeu ca să-l mântuiască. Vameșul știe că depinde în întregime de ajutorul lui Dumnezeu și de aceea își pune toată încrederea în El. Or, o astfel temă va fi dezvoltată pe larg de sfântul Paul care a susținut cu tărie că sursa îndreptățirii nu se află în om, ci în Dumnezeu.

În ceea ce privește sentința finală a pericopei, oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat, ea reprezintă una din temele reluate de mai multe ori în evanghelia sfântului Luca, începând chiar din cântarea Sfintei Fecioare Maria, Magnificat (Dumnezeu îi dă jos pe cei puternici și îi înalță pe cei smeriți, Lc 1,52). Doar o astfel de atitudine, pe care ne-a învățat-o Maica Domnului, ne conduce pe calea mântuirii lui Dumnezeu.