Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXX-a de peste an
Anul B (A, C)

Lecturi:
Ieremia 31,7-9
Evrei 5,1-6
Marcu 10,46-52

Marcu 10,46-52

Și au venit la Ierihon. Pe când ieșea din Ierihon cu discipolii săi și cu o mulțime numeroasă, un cerșetor orb, Bartimeu, fiul lui Timeu, ședea la marginea drumului. Auzind că este Isus din Nazaret, a început să strige și să spună: “Isuse, Fiul lui David, îndură-te de mine!” Mulți îl certau ca să tacă, însă el striga și mai tare: “Fiul lui David, îndură-te de mine!” Oprindu-se, Isus a spus: “Chemați-l!” Și l-au chemat pe orb, spunându-i: “Curaj, ridică-te, te cheamă”. Iar el, aruncându-și haina, a sărit în picioare și a venit la Isus. Isus l-a întrebat: “Ce vrei să fac pentru tine?” Orbul i-a spus: “Rabbuni, să-mi recapăt vederea”. Atunci Isus i-a zis: “Mergi, credința ta te-a mântuit!” Îndată și-a recăpătat vederea și îl urma pe cale.

 

Teologia eliberării
         pr. Anton Dancă

Auto-împlinirea în Cristos
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

“Rabbuni, vreau să-mi recapăt privirea”
         pr. Joseph Pellegrino

Duminica a XXX-a de peste an (B) (audio)
         Diverși alți autori

Mergi! Credința ta te-a salvat
         pr. Anton Dancă

Duminica a XXX-a de peste an
         Diverși alți autori

Duminica a XXX-a (B)
         pr. Șerban Tarciziu

Duminica a XXX-a de peste an (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Numai restul contează
         pr. Alessandro Pronzato

Duminica a XXX-a de peste an (comentariu pentru copii)
         Diverși alți autori

Duminica 30-a de peste an (B) – lectio divina
         FSC

Bucuria de a fi fiii lui Dumnezeu Tatăl!
         Diverși alți autori

Afișează toate în aceeași pagină