Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXX-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Exod 22,21-27
1Tesaloniceni 1,5-10
Matei 22,34-40

Matei 22,34-40

Auzind fariseii că le-a închis gura saduceilor, s-au adunat la un loc, iar unul dintre ei, învățat al Legii, ca să-l pună la încercare, l-a întrebat: “Învățătorule, care poruncă este cea mai mare în Lege?” El i-a zis: “Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare și cea dintâi poruncă. Iar a doua este asemenea acesteia: Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci este cuprinsă toată Legea și Profeții”.

 

Să-l iubești pe aproapele tău
         pr. Raniero Cantalamessa

Cele trei dimensiuni ale iubirii
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Conștiința socială
         pr. Anton Dancă

O singură poruncă: Să iubești iubirea!
         pr. Anton Dancă

Duminica a XXX-a (A)
         pr. Șerban Tarciziu

Duminica a XXX-a de peste an (A)
         pr. Ștefan Ciubotaru

Duminica a XXX-a de peste an
         volum colectiv ITRC 2

Duminica a XXX-a de peste an
         volum colectiv ITRC

Duminica a XXX-a de peste an
         pr. Anton Iștoc

Un verb la dispoziție
         pr. Alessandro Pronzato

Afișează toate în aceeași pagină