Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a după Paște
Anul B (A, C)

Lecturi:
Fapte 4,32-35
1Ioan 5,1-6
Ioan 20,19-31

Ioan 20,19-31

În seara aceleiași zile, prima a săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: “Pace vouă!” Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Atunci, Isus le-a zis din nou: “Pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi”. Și, spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: “Primiți pe Duhul Sfânt. Cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veți ține, vor fi ținute”. Însă Toma, unul dintre cei doisprezece, care se numea “Geamănul”, nu era cu ei când a venit Isus. Așadar, ceilalți discipoli i-au spus: “L-am văzut pe Domnul!” Dar el le-a zis: “Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și nu-mi voi pune degetul în semnul cuielor și nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede”. După opt zile, discipolii lui erau iarăși înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Isus a venit, deși ușile erau încuiate, a stat în mijlocul lor și a zis: “Pace vouă!” Apoi i-a spus lui Toma: “Adu-ți degetul tău aici: iată mâinile mele! Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios”. Toma a răspuns și i-a zis: “Domnul meu și Dumnezeul meu!” Isus i-a spus: “Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei care nu au văzut și au crezut”. Isus a mai făcut înaintea discipolilor și multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Acestea însă au fost scrise ca să credeți că Isus este Cristos, Fiul lui Dumnezeu și, crezând, să aveți viață în numele lui.

 

Autori

pr. James Gilhooley
pr. Phil Bloom
pr. Anton Dancă
Diverși alți autori
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Alessandro Pronzato

 

* * *

 

Toma Apostolul vs Toma Inventatorul

Autor: pr. James Gilhooley
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Într-o carte intitulată “Gânduri mari”, Thomas Edison, inventatorul becului, este citat afirmând cu ton dogmatic: “Nu am văzut niciodată nici cea mai mică dovadă științifică în sprijinul teoriilor religioase ce afirmă existența raiului și a iadului.” Edison a fost un geniu, fără îndoială. Dar nu a fost un teolog. Până și copiii de grădiniță i-ar putea spune că dacă cineva demonstrează ceva în mod științific, atunci nu mai vorbim despre credință. Iar credința, după cum au învățat Apostolii, este elementul cheie în această perioadă pascală.

Toma, Apostolul ale cărui îndoieli au dispărut după întâlnirea cu Domnul are mai multe în comun cu Toma de Aquino din secolul XII, decât cu Toma Edison din secolul XX. Aquino scria: “Inima poate să meargă acolo unde capul trebuie să se oprească.” Lumea îi dedică mai multă atenție lui Toma Inventatorul decât lui Toma Apostolul. Păcat. Toma din urmă are mai multe să ne învețe despre credință decât Edison. Apostolul a avut o personalitate complexă și unică. Această unicitate a lui explică de ce l-a ales Isus între cei doisprezece. Este probabil că Domnul nostru Isus Cristos s-a hotărât să se folosească de el pentru propria noastră educare.

Există doar trei referințe la Toma în Noul Testament. Fiecare este în Evanghelia lui Ioan. Această Evanghelie a fost ultima scrisă. Probabil Ioan s-a gândit că neglijarea lui Toma în celelalte relatări evanghelice au fost o nedreptate față de Apostol, dar și față de credincioși în general. Să vedem starea psihică în care ni-l prezintă Evanghelia lui Ioan. Toma este pesimist, încăpățânat ca celebrul măgar, și convins de principiul “cred (doar) ce văd”. Îmi amintesc de un coleg din studenție ce îmi spunea: “Cred doar ceea ce pot să văd.” Credea că cu aceasta m-a pus în încurcătură. Toma era tot un semn de întrebare. Starea lui psihică este bine descrisă de capodopera lui Caravaggio, în care Toma este pictat punându-și degetul în rana lui Cristos.

Știm finalul fericit al Evangheliei. Toma avea să nu uite niciodată experiența pascală. “Fericiți sunt cei care nu au văzut și au crezut!” Toma a primit o lecție pe care Edison probabil nu a învățat-o niciodată. Graham spunea odată: “Este nevoie de mai multă credință pentru a fi ateu decât pentru a crede în Dumnezeu.” Toma considera că a vedea înseamnă a crede. Dar lecția lui Cristos ne spune că a crede înseamnă a vedea. După această experiență Toma i-a apreciat pe cei ce spuneau că credința puternică vede invizibilul, crede incredibilul și acceptă imposibilul.

Să remarcăm strigătul lui Toma: “Domnul meu și Dumnezeu meu.” Deși era ultimul dintre Apostoli care a crezut în Învierea lui Cristos, Toma a fost primul care a făcut o mărturie atât de clară despre divinitatea Mântuitorului. Într-o milisecundă, credința lui a făcut un salt uriaș. Seismografele teologice din Ierusalim trebuie că și-au rupt acul la acest cutremur al credinței. Și să mai remarcăm un lucru: Evangheliile ne spun că Toma a avut un frate geamăn. Cine este acesta? Ești tu și sunt eu. William Bausch ne spune că fiecare dintre noi suntem un amestec de îndoială și siguranță, de pesimism și optimism, de neîncredere și încredere. În aceste zile când îndoiala, pesimismul și necredința par a fi cele mai tari, trebuie să ne prindem de mantia lui Toma să nu cădem.

În secolul al VI-lea, Sf. Grigore și-a dat seama despre valoarea lui Toma pentru creștinătatea întreagă. El scria: “Modul lent în care Toma a ajuns la credință ne este mai de folos să ne întărească decât credința de-a gata a tuturor apostolilor credincioși.” Ioan și-a dat seama aceasta cu secole înainte de Grigore. De aceea ne-a spus episodul cu Toma. Plecând astăzi de la Liturghie, să spunem o rugăciune de mulțumire pentru Toma. Să nu uităm apoi că nu este suficient să credem credinței noastre. Trebuie să le și spunem altora despre ea. În fine, amintiți-vă să spuneți un Bucură-te Marie și pentru celălalt Toma, adică pentru Edison. La urma urmelor îi datorăm atâtea și lui.

 

* * *

 

Îndurarea în acțiune

Autor: pr. Phil Bloom
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Astăzi celebrăm Duminica Divinei Îndurări. Dacă ați ascultat cu atenție rugăciunile și lecturile, ați văzut de ce a doua Duminică a Paștelui are acest nume. Rugăciunea de deschidere i se adresează Tatălui numindu-l “Dumnezeu al Îndurării”. În psalm am repetat de câteva ori: “îndurarea sa este veșnică”. Pe lângă menționarea cuvântului, lecturile ilustrează îndurarea în acțiune. Dar înainte să ne îndreptăm atenția spre lecțiile oferite de Scriptură, să ne întrebăm: ce înseamnă “îndurare”, “milă”? Să privim problema etimologic. La origine se află cuvântul latin “misericordia”, compus din două cuvinte. “Cordia” îl recunoaștem din cuvinte precum “cardiolog” sau “cardiac”: înseamnă inimă. A doua parte, “miseri”, se referă la suferință. Îndurarea, mila, înseamnă deci a avea o inimă pentru cei care suferă sau, mai precis, a avea o inimă dispusă să sufere pentru ceilalți.

Lecturile de astăzi ne arată acest fel de inimă în Cristos și în discipolii săi. Când Isus le-a apărut Apostolilor la acel prim Paște, El a spus: “Pacea să fie cu voi”. După cum vă puteți da seama, salutul este ceva mai mult decât “Salutare!” sau “Bună dimineața!” Isus de fapt a dorit să le comunice ceva de o valoare enormă. Pacea pe care Isus a câștigat-o pentru noi l-a costat sângele, viața chiar. Ce înseamnă această pace ne spune Isus clar: “Primiți pe Duhul Sfânt; cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute”. Isus le-a transmis Apostolilor Duhul Sfânt, cu puterea de a elibera oamenii de păcatele lor. Această eliberare sau dezlegare vine prin Sacramentul Reconcilierii.

Și prima lectură, din Faptele Apostolilor, ne oferă o idee despre îndurare, despre trăirea ei la nivel practic. Primii creștini erau atât de plini de Duhul Sfânt încât “nici unul nu spunea că ceea ce are îi aparține”. Nu Karl Marx a fost cel care a inventat principiul “de la fiecare după puteri, fiecăruia după nevoi”. Marx s-a “inspirat” din Noul Testament dar a făcut greșeala să creadă că așa ceva se poate înfăptui prin constrângere politică. Adepții lui au creat un infern uman, dar eșecul lor nu trebuie să ne facă să respingem acest ideal. Îndurarea presupune eforturi din partea noastră astfel ca fiecare persoană umană să aibă acces la bunurile acestei lumi. Lectura din Fapte ne îndreaptă atenția asupra faptelor milei trupești: hrănirea săracilor, îmbrăcarea celor goi, găzduirea celor fără casă și așa mai departe. Scrisoarea Sf. Ioan, pe de altă parte, ne îndreaptă atenția asupra faptelor milei sufletești precum convertirea păcătoșilor, sfatul bun celor ce au îndoieli, răbdarea nedreptăților. Făcând aceste lucruri noi împlinim poruncile lui Cristos și ajutăm la răspândirea victoriei Lui. “Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; și credința noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea.”

În cele din urmă îndurarea vine nu atât din eforturile noastre omenești, cât din darul gratuit al lui Dumnezeu. În această perioadă pascală să ne deschidem inimile față de Dumnezeu, pentru ca să primim în inimile noastre Îndurarea Sa – Duhul Sfânt.

 

* * *

 

Omul nou al Învierii

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Un copil citise multe cărți despre pirați și alte aventuri pe mare. Când într-o zi a văzut un marinar ars de soare, l-a întrebat: De ce există atunci și bancuri de nisip sub valurile mării? Știa că acestea provoacă multe naufragii tragice. Marinarul i-a răspuns: Ca să fie ocolite cu multă iscusință. Sigur, n-a fost un răspuns științific, ci instructiv. Dar dacă mă veți întreba: De ce există îndoieli în credință, vă voi răspunde asemenea marinarului: Ca să fie ocolite cu multă dibăcie! Dibăcia în a ocoli îndoielile în credință nu este o iscusință pur umană, ci un dar care ne vine de la Duhul Sfânt: El vă va învăța toate, spune Isus ucenicilor săi. Această iscusință, provenită din darul științei Duhului Sfânt, dă sufletului o satisfacție deosebit de mare, pe măsură ce creștinul simte tot mai aproape portul mântuirii.

Merg la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru (In 20,17), spune Isus ucenicilor săi. De ce face această distincție: al meu și al vostru? Sunt doi Dumnezei? Nu, este numai un singur Dumnezeu, dar pentru a ne face să înțelegem că firea sa naturală, divină, este asemenea cu cea a Tatălui și numai el singur cunoaște calea către Tatăl (In 14,6), și, deși are o fire comună cu a noastră, nu este fiu adoptiv, așa cum suntem noi. De aceea, ca noi să ajungem la Tatăl, trebuie să-l cunoaștem pe Isus, fiindcă el singur este arhitectul omului nou al învierii, adică trupul său omenesc a devenit îngeresc, dar cu trăsăturile umane.

Aparițiile sale, gesturile și vorbele, felul de a umbla și de a mânca asemenea nouă sunt trăsături umane care au devenit semne ale învierii. Noua sa realitate umană, prin înviere, a devenit inefabilă: trece prin zid și prin ușile încuiate fără să le deterioreze; umblă pe valuri fără să se scufunde sau să se ude; parcurge distanțe mari într-o fracțiune de secundă; poate fi prezent în aceeași clipă în orice loc de pe pământ; mănâncă și bea fără trup material, adică poate consuma materia transformând-o în nimicul din care a fost făcută; apare vizibil și se face invizibil oricând etc.

Înainte ca omul să fi pășit pe astrul nopții, luna era un mister. Acum, când muritorii și-au satisfăcut curiozitatea, luna a devenit un depozit de mistere… Așa este și cu Isus, cât timp a fost om între oameni, a fost un mister, dar acum, prin înviere, a devenit un depozit de mistere. Bucuria noastră stă în a dezlega aceste mistere, fiindcă numai cunoscându-l în această stare devenim asemenea lui: fii ai învierii.

Ca apostolii să devină oameni noi, ca la rândul lor să poată introduce pe alții în dimensiunile învierii spirituale, posesori ai harului care transformă, în cele din urmă, natura umană materială în dimensiunea naturii îngerești cu trăsături specifice firii omenești, ei primesc de la Isus înviat daruri și puteri deosebite. Primul dar este pacea: Pace vouă. El este principele păcii profețit de Isaia (9,5; 60,17). Ei sunt chemați să primească pacea mesianică, să creadă în Scriptură, să creadă în valoarea păcii divine. Cine nu cunoaște valoarea păcii? Cât de dulce este pacea sufletului! Cât de prețioasă este pacea dintre popoare! Cât de bine ar fi, dacă toți oamenii ar trăi în pace. În 1909 s-a iscat un conflict între două state catolice – Chile și Argentina – care erau gata să se transforme într-un război de proporții. Conducătorii, conștienți de datoria lor de a ajunge la o înțelegere conformă cu învățătura lui Cristos – Fericiți făcătorii de pace, fiindcă fiii lui Dumnezeu se vor chema – au realizat-o și, drept semn al împăcării, pe una dintre cele mai înalte culmi ale munților Anzi, la o altitudine de 4000 de metri, au ridicat o statuie uriașă a lui Cristos, obținută din topirea tunurilor celor două părți. Pe soclul ei se pot citi aceste cuvinte: Munții cu granitul lor să se prefacă în praf înainte ca și cei din Chile și Argentina să frângă pacea sigilată cu jurământ la picioarele lui Cristos.

Omul nou este omul păcii lui Cristos. Este minunată pacea dintre popoare; ea aduce bunăstare materială și spirituală, culturală și sportivă; pacea este armonie, poezie, muzică etc.; dar numai pacea lui Cristos este transformatoarea păcii umane în pacea îngerească, de aceea a spus Isus că el ne dă pacea sa altfel decât ne-o poate da lumea (In 14,27). Ce frumoasă ar fi lumea, dacă s-ar topi toate tunurile, toate tancurile, toate rachetele, tot arsenalul infernului pământesc și la granițele dintre state ar fi doar un singur indicator: statuia lui Cristos înviat, în fața căruia toți locuitorii pământului să poată cânta un singur imn: Aleluia! Aceasta este ziua și lumea pe care le-a făcut Domnul, ca să ne veselim și să ne bucurăm întotdeauna! Aleluia!

După ce apostolii au devenit oamenii păcii lui Cristos, au primit misiunea divină de a o duce la toate popoarele: După cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Trimiterea cuprindea în fapt o înnoire totală, fiindcă Isus a suflat asupra lor. Semnificația acestui gest este profundă. Cartea Genezei ne amintește de creația lui Adam (2,7); ca să devină om acel chip de lut, Dumnezeu i-a suflat în față un duh nemuritor. Ca să devină oameni noi, fii ai învierii, Cristos suflă asupra ucenicilor săi, săvârșind o nouă creație, o nouă viață, viața harului, prin care ei, din prieteni - Voi sunteți prietenii mei (In 15,14) – devin frații, și chiar ca niște nou-născuți ai lui Cristos, cărora le spune cu atâta gingășie: copilașii mei (cf. In 20,17; 21,5).

Ca și noi să devenim oamenii învierii, frații și chiar copilașii lui Isus, el le mai dă ucenicilor săi pe Duhul Tatălui: Primiți pe Duhul Sfânt! Îl dă ucenicilor, ca să ni-l dea și nouă spre iertarea păcatelor, spre realizarea păcii dintre om și Tatăl ceresc, de aceea le spune: Cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Ca să fim frații și copilașii lui Isus, nu era suficient numai să ni se ierte păcatul, era necesar ca în locul păcatului să fie pus harul prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este absolut necesar pentru ca frații și copilașii lui Isus să devină fii ai învierii, deoarece însuși Fiul Omului a devenit Omul învierii prin același Duh al Tatălui, ca răsplată că de pe lemnul crucii și-a încredințat sufletul în mâinile Tatălui ceresc (Lc 23,46).

Ca să avem ce încredința în mâinile Tatălui ceresc, ca Tatăl să aibă pe cine trimite spre a ne învia din morți, Isus ne dăruiește harul sfințitor ca rod al morții și învierii sale. Din acest motiv spunea sfântul Paul cu atâta credință: Pe Cristos vreau să-l cunosc și puterea învierii lui, ca să pot ajunge la învierea din morți (Fil 3,10-11).

Apostolul Toma, care s-a ascuns cu o frică mai mare decât a celorlalți confrați și nu a fost de față la prima apariție a lui Isus, la vestea învierii își exprimă și el dorința de a-l cunoaște, dar cu simțurile trupești. Nu-și dădea seama că, pentru a ajunge la o cunoaștere superioară sunt necesare mijloace superioare celor materiale, celor legate de simțuri trupești, animalice. Dojenit pentru încercarea de a cuceri o cunoaștere cerească printr-un alt turn Babel construit de ochi, degete și palme, a fost silit să îngenuncheze cu smerenie și să-și exprime cunoașterea prin credință, zicând: Domnul meu și Dumnezeul meu.

Toma nu i-a crezut pe ceilalți ucenici, când aceștia i-au spus că Isus a înviat, fiindcă i-a găsit tot acolo unde îi lăsase când s-au ascuns de frica iudeilor, tot fricoși și stând cu mâinile în sân, ei ofereau lui Toma o credință moartă, așa cum va spune sfântul Iacob mai târziu: Credința fără fapte este moartă (2,17). Duhul Sfânt, primit la prima apariție a lui Isus, când a suflat asupra lor, încă nu și-a făcut simțită prezența din plin, fiindcă Isus încă nu se înălțase la Tatăl. Era necesară înălțarea lui Isus, ca prezența Duhului Sfânt să devină operațională: Veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului (Fap 1,8).

Învierea lui Isus este chemarea noastră la faptele credinței, la iubirea care realizează pacea, armonia; la speranța care ne dă tăria să suportăm toate necazurile vieții cântând: Cristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Cu el și eu voi învia, pe urma lui de voi călca. Amin.

 

* * *

 

Duminica a II-a după Paște (B) (audio)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Predicator: Pr. Petru Sescu
Unde: Catedrala romano-catolică din Iași
Când: 23 aprilie 2006

 

Puteți descărca predica de pe Pastoratie.ro: click aici.

 

* * *

 

Duminica a II-a a Paștelui (B)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii, și ușile fiind încuiate acolo unde erau ucenicii, de frica iudeilor, a venit Isus și a stat în mijloc și le-a spus: “Pace vouă!” Și spunând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Așadar s-au bucurat ucenicii văzându-l pe Domnul. Le-a zis deci iarăși: “Pace vouă! Precum m-a trimis pe mine Tatăl, și Eu vă trimit pe voi”. Și, zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: “Primiți pe Duhul Sfânt. Cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate; și cărora le veți ține, vor fi ținute.”

Dar Toma, unul din cei doisprezece, zis Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Deci i-au spus ceilalți ucenici: “L-am văzut pe Domnul!” El însă le-a spus: “Dacă nu voi vedea în mâinile lui urma cuielor și nu îmi voi pune degetul în urma cuielor și nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede!”… (In 20,19-31)

Urmarea acestei pericope în care refuzul apostolului Toma de a crede în mărturia celorlalți ucenici despre întâlnirea lor cu Isus Cristos Înviat ne este tuturor arhi-cunoscută. Opt zile mai târziu, în același cadru al primei întâlniri cu ucenicii săi, Isus Cristos îl va interpela pe Toma, prezent de această dată, cu aproximativ aceleși cuvinte prin care el își exprima refuzul de a crede: Adu-ți degetul aici și vezi mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. O astfel de interpelare, de-a lungul căreia degetul și mâna apostolului au reiterat treseul cuielor la răstignire și a lăncii ostașului la străpungea inimii, avea să producă în el o transformare surprinzătoare. Prin gesturile sale Toma făcea mai mult decât să verifice autenticitatea rănilor știute de el în trupul preasfânt Învățătorului său. Necredinciosul “repeta” răstignirea Mântuitorului, “repetare” care a trezit în el, probabil, un simțământ de vinovăție. Doar un astfel de simțământ putea provoca acea exclamație atât de plină de căință dar și de speranță: Domnul meu și Dumnezeul meu!

Și totuși, prima parte a pericopei acestei Duminici, ne oferă câteva din consecințele care decurg din victoria lui Isus Cristos asupra morții. Astfel Învierea preaslăvită este pentru ucenici – și nu numai – sursă de pace (Pace vouă!). Or, ucenicii (din toate timpurile) care au fost (sau sunt) alături de Isus în pătimirea Lui, aveau (au) atâta nevoie de această Pace. Odată obținută, însă, această Pace, apostolii, asupra cărora a fost suflat Duhul Sfânt, trebuie să o poarte tuturor oamenilor prin iertarea păcatelor. Doar o astfel de iertare a păcatelor, acordată în virtutea Duhului Celui Înviat, este aducătoare de acea Pace care îi “redă viața” celui vinovat. Iar apostolul Toma ne este prezentat ca unul din cei care, de-a lungul experienței sale, a ajuns nu doar să creadă în Învierea glorioasă a lui Cristos, ci chiar să “guste” Pacea sa.

 

* * *

 

Domnul meu și Dumnezeul meu

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Lecturile din duminica de azi sunt cel mai ușor de înțeles datorită lui Toma care se îndoia de înviere și a ajuns la credință prin apariția lui Isus.

Credința este un dar.

Darul credinței ne arată iubirea pe care Dumnezeu o are față de omul pe care l-a creat după chipul și asemănarea sa (cf. Gen 1, 26). Iubirea ne dă speranța că cele dezvăluite de credință se vor împlini în viața veșnică.

De fapt, Biserica, conștientă de măreția darului credinței care întrece orice putere de gândire și de imaginație umană, se îndreaptă către Dumnezeu cu această rugă smerită de la începutul liturghiei: Dumnezeule pururi îndurător, în celebrarea anuală a sărbătorii Paștelui tu înflăcărezi credința poporului consacrat ție; te rugăm, sporește harul pe care ni l-ai dăruit, pentru ca toți să ajungă să înțeleagă cum se cuvine în ce baie au fost spălați, în ce Duh au fost renăscuți, cu ce sânge au fost răscumpărați.

Evanghelia prezintă apariția lui Isus înviat într-un cadru “liturgic”. Ucenicii sunt reuniți duminică seara (în ziua Învierii) și apoi opt zile mai târziu. Isus se prezintă în fața lor cu semnele glorioase ale pătimirii; le transmite, prin Duhul Sfânt, darurile pascale cuprinse în “PACE”, în reconciliere; le întărește credința și proclamă “fericirea” acelora care vor crede fără să fi văzut (cf. MAC p. 343).

Din acest episod mai desprindem trei lucruri fundamentale: 1) puterea, pe care cel Inviat a obținut-o prin înviere: După cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, este oferită ucenicilor; 2) credința este un risc: nu se pune problema atingerii și vederii, ci de a o primi ca pe o veste care ne este dată; 3) scopul propus de evanghelistul Ioan este acela de a obține credința în Isus, recunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu și Cristos, prin care se obține viața veșnică.

Datorită importanței deosebite pe care o prezintă această apariție, o amintește și sf. Paul corintenilor (1Cor 15, 5), fiindcă «Pacea să fie cu voi» constituie ceva mai mult decât un salut, ea este o proprietate care se naște dintr-un favor divin, este un dar regal al lui Cristos-Kyrios – Rege peste cei vii și peste cei morți – care are o singură motivație, și cea mai sublimă: iubirea. Apoi: După cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi înseamnă, așa cum am spus conferirea puterii obținute prin înviere. Trimiterea Fiului din partea Tatălui a început prin Întrupare și s-a desăvârșit prin Înviere, prin trimiterea ucenicilor spre a realiza întruparea Bisericii, adică constituirea Trupului mistic al lui Cristos. Primiți pe Duhul Sfânt constituie prezența și acțiunea divină din sânul Bisericii și va face ca numărul celor care cred să crească, să li se ierte păcatele și să accepte suferința prin despoierea de bunurile materiale și chiar de propria viață spre a-și asigura învierea promisă. Toma suferă la început pentru necredința sa, dar apoi, chemat să-și pună degetele în rănile Mântuitorului și palma în rana coastei spre a primi «apa și sângele» de pe Cruce, adică iertarea păcatelor și puterea Duhului Sfânt, el va suferi fericit proclamând în fața oemenilor că Isus este «Domnul și Dumnezeul său» și al lumii întregi. Toma, luminat de Duhul Sfânt, acum înțelege că Isus Cristos, care, deși era autorul vieții, a ajuns la desăvârșire prin suferință (cf. Evr 5, 8-9) și el trebuie să-l urmeze, fiindcă numai suferința celui drept duce la înviere, deoarece, dacă dreptul Iob prin suferință a ajuns să creadă că va învia: Cred că Răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu (Iob 19, 25-27), cu atât mai mult Isus a ajuns la desăvârșirea învierii prin ceea ce a suferit, arătând că suferința nu-i numai o pedeapsă datorată păcatului, conform Genezei (3, 17-19), ci o deficiență structurală a firii, voită de Dumnezeu, spre a da posibilitate omului să-și afirme capacitatea sa de chip și asemănare cu Dumnezeu înlăturând deficiența structurală prin suferință, urmându-l pe acela care este Începătorul și desăvârșitorul credinței noastre (cf. Evr 12, 2). Prin urmare Cristos a înviat spre a ne face, nu să nu mai suferim, ci să suferim nevinovați, după cum spune și sfântul Petru: Dacă sunteți insultați pentru numele lui Cristos, ferice de voi, căci Spiritul măririi lui Dumnezeu stă asupra voastră. Să nu aibă vreunul dintre voi de suferit ca ucigaș, hoț, răufăcător, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dacă însă suferă în calitate de creștin (chemat la înviere), să nu se rușineze, ci să-l preamărească pe Dumnezeu (1Pt 4, 14-16) și astfel vom merita învierea, propria desăvârșire prin darul credinței. Nevinovați ne face botezul și mărturisirea păcatelor, pe care s-a pus un accent deosebit în toate lecturile din săptămâna trecută. Superioritatea concepției creștine față de cea a lui Iob din Vechiul Testament care suferea silit, creștinul suferă de bună voie, dă tot ce are, se face sărac asemenea lui Isus, acceptă chiar moartea asemnea Mântuitorului și cu drept poate spune mai mult decât Iob: «Cred că Răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din mormânt voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu». Creștinul vrea să sufere nevinovat, nu numai pentru propria desăvârșire și înviere, ci chiar și pentru alții. Isus, spune evanghelistul Ioan, a mai făcut și multe alte semne (minuni). Sunt cuvinte mângâietoare care ne dau speranța că ceea ce a început în Toma a continuat în alții și va continua până la sfârșitul lumii.

Solidaritatea umană este, mai presus de o caracteristică a naturii, o chemare pe care Dumnezeu a făcut-o poporului său: Să nu fie nici unul care să ducă lipsă între voi (Dt 15, 4). Și marii gânditori, filozofi, a căror reprezentanți îi putem recunoaște în Aristotel și Platon, erau conștienți de această solidaritate umană și spuneau că prietenii au toate în comun (cf. CBL p. 1467), dar minunea creștină a izvorât din învierea lui Cristos, așa cum ne-o dezvăluie prima lectură (Fap 4, 32-35): răspândirea și creșterea Bisericii prin caracteristica fundamentală a primilor creștini de a fi uniți și foarte zeloși în rugăciune, la frângerea pâinii, gest tipic pentru a indica Euharistia și în a asculta învățătura apostolilor, fiindcă aveau în comun, ceea ce nici un filozof n-ar fi fost în stare să intuiască, iubirea divină, credința și speranța în această iubiere. Când unul dintre ucenici a încercat să facă opinie separată și era în pericol armonia, Isus îi apare și îl mustră pentru necredința lui. Unanimitatea primilor creștini dovedește adevărul învierii. Un fapt atât de extraordinar ca învierea, dacă nu ar fi avut o bază solidă, o certitudine, nu numai morală ci și fizică, ar fi trezit cele mai multe diviziuni, fiindcă incertitudinea nu duce la o inimă și un sufelt, ci la o mulțime de păreri contrare, egoiste.

Adevărata unire creștină (Lectura a II-a: 1In 5, 1-6) este comuniune de caritate nu numai cu Dumnezeu, dar și cu frații. Ba, iubirea față de frați este unicul criteriu posibil spre a afirma că formăm o comuniune de caritate cu Dumnezeu. Harul care unește pe creștini între ei și pe ei cu Dumnezeu este Isus. Prin el noi suntem introduși în marea familie a fiilor lui Dumnezeu: a acelora care îl iubesc pe Dumnezeu și pe frați. Pentru a ne menține în această familie este necesară o luptă pornită din credință, dar care are victoria asigurat tot prin Cristos Începătorul și desăvârșitorul credinței, care ne strigă: Îndrăzniți! Eu am învins lumea (In 16, 33) și moartea.

Azi și noi suntem credincioși față de învățătura apostolilor, ne rugăm împreună în numele lui Isus, frângem pâinea devenită Euharistie, dar oferim ceva celor săraci?… Întreaga noastră comunitate proclamă că Isus este Domnul și Dumnezeul nostru, vestim iertarea și pacea, suntem trimiși să dăm mărturie în lume printr-o viață nouă, să suferim pentru n umele lui Isus. Facem toate acestea în deplină armonie cu Biserica a cărui Cap este Cristos?

Doamne, Te rugăm, sporește harul pe care ni l-ai dăruit, pentru ca toți să ajungă să înțeleagă cum se cuvine în ce baie au fost spălați, în ce Duh au fost renăscuți, cu ce sânge au fost răscumpărați! (LR). Amin.

 

* * *

 

A II-a Duminică după Paști (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Iluminați de lumina lui Isus înviat, reuniți asemenea numeroaselor boabe de grâu de pe spic, creaturi ale unei noi creații, membre ale unicului popor al lui Dumnezeu, să continuăm, mai ales până la Rusalii, să contemplăm misterul plin de bucurie și izvor de viață al învierii lui Isus.

2. Tema

Problematică existențială.

- Este frumos în familie, în clasă, în parohie… ne iubesc toți, fără excepție; este foarte urât, însă, când există diviziuni, ură, lipsește cineva fie din cauza muncii, fie pentru că a fugit de acasă…

- Cel care este departe din cauza multor motive este departe de inima voastră?

Isus ne vrea pe toți uniți, toți frați în familia lui Dumnezeu.

- Imediat după înviere, îi adună pe apostoli, care, dezamăgiți și înfricoșați, se împrăștiaseră, le oferă pacea sa, iertarea sa, Duhul său de iubire.

- La fel face și cu noi, în fiecare duminică, Paștele săptămânal.

- Împreună cu Isus înviat nu ne mai temem nici de moarte, siguri de înviere.

Să nu facem ca Toma.

- Era în afara comunității; de aceea, riscă să nu creadă că Isus a înviat.

- Abia când revine în comunitate îl regăsește pe Isus și exclamă: “Domnul meu, Dumnezeul meu!”

Exemplificare liturgică.

- Duminica este ziua Bisericii, adică a adunării, a reunirii tuturor creștinilor dintr-o parohie sau dintr-o comunitate în jurul lui Isus înviat.

- Formăm astfel o singură familie: avem un singur Dumnezeu ca Tată, un singur Domn al vieții, un singur Duh al iubirii, un singur Mântuitor, o singură masă, un singur țel…

- Este adunarea cea mai mare: la ea participă Dumnezeu, sfânta Fecioară, îngerii, sfinții, răposații noștri, care sunt cu Domnul… De ar participa și toți membrii comunității parohiale, toți copiii!

- Este o adunare care reunește pe grade toată Biserica. Noi suntem uniți cu parohul nostru, cu preoții. Împreună cu ei și prin ei, suntem uniți cu episcopul, pe care îl amintim în rugăciune. Împreună cu el, suntem uniți cu papa. Astfel, toată lumea creștină formează duminica și în mod vizibil un singur popor, entuziasmat de Isus înviat.

- Este sărbătoare: gata cu treburile obișnuite, gata cu grupurile separate: trebuie să fim un singur trup, un singur suflet!

Episcopii ne spun: “Este valabilă pentru toți recomandarea Bisericii primare de «a nu diminua Biserica și a nu reduce, cu nici un membru, trupul lui Cristos, prin propria absență»” (CEI, Ziua Domnului).

3. Exemple

Pentru a-i educa pe copii să nu “sărăcească” comunitatea și, mai ales, pe ei înșiși prin absența lor de la adunarea duminicală, pot fi folositoare aceste exemple.

a) Un fel de “Noapte bună” a lui Don Bosco pentru copiii lui.

O găină mofturoasă nu vrea să intre seara în coteț. Rămâne afară și, când simte că a obosit să se tot plimbe, se așază pe fânar.

Aici o surprinde vulpea!

Atunci găina începe să zboare: se așază pe creanga unui copac.

Vulpea o urmărește.

Apoi zboară pe gard, un pic mai jos.

Vulpea o așteaptă.

Apoi sare pe căruță, și mai jos.

Vulpea este aproape de ea!

Până la urmă, găina mofturoasă și îngâmfată ajunge pe pământ.

Iar vulpea o mănâncă!

Așa vi se întâmplă vouă, copii, când vă îndepărtați de grup și de Biserică: zburați tot mai jos, până când vă treziți între fălcile celui rău! (L. Chiavarino).

b) Cărbunele care se stinge.

Parohul unei bisericuțe din New England a observat că unul dintre cei mai fervenți credincioși lipsea de ceva timp de la Liturghia duminicală.

Într-o seară, se hotărăște să meargă să îl viziteze.

L-a găsit singur acasă, așezat în fața șemineului.

După salutul obișnuit, preotul a luat cu cleștele un cărbune aprins și l-a pus pe dușumea, fără să spună nimic. Apoi s-a așezat pe un fotoliu și a rămas nemișcat privind, preț de câteva minute, acel cărbune care, rămas izolat, departe de foc, încet și inexorabil se stingea.

Credinciosul, înțelegând avertismentul, a spus:

- Părinte, vă mulțumesc pentru această frumoasă predică. De duminica viitoare voi veni din nou la biserică, pentru că nu vreau ca viața mea spirituală să se stingă.

Prieteni, departe de foc ne stingem; departe de parohie riscăm să îl uităm pe Isus, învingătorul păcatului și al morții.

Să nu ne rupem de Biserică, trupul mistic al lui Cristos, poporul lui Dumnezeu din care facem parte!

c) Parohul satului a văzut în treacăt că Ioan își spăla mașina, ca de obicei. A privit îndelung și apoi a făcut această remarcă:

- Ai o mașină foarte frumoasă: chiar dacă este veche, este mereu lustruită și strălucitoare!

Ioan a răspuns:

- Dacă ați ști, părinte, cât timp și cât efort îmi consumă această mașină: cel puțin o oră pe zi.

Atunci, parohul a devenit serios și, zâmbind, a spus:

- Ioan, dar pentru a-ți ține sufletul în ordine cât timp acorzi în fiecare zi?

Omul nu a răspuns: se ocupa puțin sau deloc de credință.

Atunci preotul, coborând capul, a încheiat:

- Dragul meu Ioan, aș prefera cu siguranță să fiu mai curând mașina ta, decât sufletul tău!

 

* * *

 

Importanța cuvântului “apoi”

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Pentru credință poate să fie suficient

“…Acestea au fost scrise pentru ca să credeți”. Ioan, pentru o dată, se descoperă. Ne revelează secretele meseriei sale de scriitor, în raport cu această operă deosebită. Avea la dispoziție un material deosebit de bogat, dar nu a reținut ca oportun să consemneze totul pe hârtie sau pergament: “Multe alte semne a făcut Isus în prezența discipolilor săi, dar nu au fost scrise în această carte”. Arta scriitorului constă în a tăia, a limita, a suprima, a elimina, a sustrage, decât să adauge. Italo Calvino vorbește despre “ridicarea greutății” – cum spune Paul Valery – ușurința tipică a păsărilor, nu ale penelor.

Dar pentru Ioan preocuparea nu este desigur aceea a stilului literar. Ceea ce are la inimă este cu totul altceva. “…Nu au fost scrise în această carte”. Nu tot ceea ce ar fi putut satisface curiozitatea noastră este “interesant” pentru credință. “Acestea au fost scrise ca să credeți…” Adică: aceasta ar trebui să fie suficient pentru credința voastră. Este inutil să căutăm altceva. Mulțumiți-vă cu aceasta.

Puținul nu ne este suficient

În schimb noi căutăm și pretindem mereu altceva. Predici care se repetă. Totuși ne-ar ajunge una. Cărți în flux continuu. Și să spunem că ar putea fi substituite de o singură Carte. Experiențe, confruntări, întâlniri. Și totul pentru… a nu ne decide niciodată să credem cu adevărat. Facem pași în orice direcție, alergând după renumele maeștrilor prestigioși sau la fapte senzaționale. Dar pasul credinței proprii nu reușim să-l facem. Nu poate o “Summa” să fie mai utilă pentru credință decât o simplă frază din Evanghelie sau din bâlbâiala stângace a unui mistic copleșit de lumină.

Un minuscul indiciu, un detaliu, un semn mic, pot să fie suficiente mai mult decât sute de probe și demonstrații. O chemare discretă, observată în adâncul inimii, se poate descoperi mai convingătoare decât o discuție doctă. Calea credinței este deschisă de o lumină trecătoare, și nu trebuie să apară total luminată, fără vreo umbră. Ajunge puțin pentru a crede. Cineva poate să parcurgă o cale foarte lungă, continuând să caute și să întrebe fără rezultat. Apoi, într-o zi, cine știe cum, un lucru de nimic te pune în genunchi.

Credința este un eveniment senzațional, dar care poate să fie provocat de un eveniment aparent neînsemnat, care altuia nu i-ar spune nimic. Pentru a crede, nu este nevoie să se întâmple cine știe ce lucru. Este suficient să urmeze credința… Îmi amintesc de un prieten care îmi mărturisea: “nu știu cum, și nu știu pentru ce, dar într-o zi mi s-a întâmplat să am credință”. Această mărturie, murmurată cu voce scăzută, cu un simț al pudorii, fără tonuri triumfalistice sau de cucerire, dar discrete, umile, mi se par mai folositoare și convingătoare decât unele convertiri afișate din abundență de anumiți oameni și etalând toate “motivările”.

Curios în Paradis

“L-am văzut pe Domnul”. …Da, probabil apostolii ne-au pus chiar și semnul exclamării la sfârșitul frazei lor. Dar nu a fost suficient. Ar fi fost suficient să pună semne de exclamare pentru a face convingătoare o afirmație… Una din atâtea curiozități care aș vrea să mi le satisfac în Paradis (admițând… că voi fi admis acolo) va fi aceea să-l fac pe Toma să-mi mărturisească, care a fost prima sa reacție după vestea descumpănitoare.

Este adevărat că Evanghelia ne relatează fraza sa devenită faimoasă: “Dacă nu văd în mâinile sale semnul cuielor și nu pun degetul în locul cuielor și nu pun mâna mea în coasta sa, nu voi crede”. Eu, totuși, am bănuiala că între cele două fraze trebuie să fi fost o pauză. Ceva mai mult, diferit, decât semnul de întrebare. Tocmai timpul pentru a privi în jur, să observe un anumit aer, și mai ales să fie frământat de un gând supărător. Ceva ca: – Și apoi?

Da. Ce s-a întâmplat, după? Ce s-a schimbat? Ce transformare a avut loc? Probabil Toma a rămas decepționat de “apoi”. Nu a găsit consecințele la care ar fi fost logic să se aștepte de la un eveniment de o așa de mare importanță. Totul continua ca mai înainte. Ușile au rămas zăvorâte ca să păzească frica. Și atunci Toma a pretins să verifice personal. Toma îmi va spune dacă am dreptate să dau această justificare atitudinii sale. Dar eu, acum, mă simt autorizat să bănuiesc că nu a refuzat atât mărturia prietenilor săi, ci modul incomplet cu care a fost prezentat. O socotea insuficientă.

Lipsea, precis, acel “apoi”…

Și apoi?…

- Am participat la o veghe de rugăciune! – Și apoi? – Am făcut un drum împreună. – Și apoi? – Am organizat o dezbatere. – Și apoi? – Am frecventat un curs… – Și apoi? – Ne-am dus în pelerinaj la… – Și apoi? – Am luat poziție împotriva avortului. – Și apoi? – Am iscălit un document. – Și apoi? – Am stabilit o reuniune. – Și apoi? – Am întâlnit, am fost primiți în audiență, ne-am apropiat, ascultat, citit… – Și apoi?

Aș putea să continui la infinit. Istoria lui Toma se repetă în continuare. Și chiar și decepția sa, protestul său. Este prea ușor de a-l acuza de neîncredere, de a spune că nu acceptă medierea Bisericii, pretinde cine știe ce lucru. El pretinde că pur și simplu cuvintele nu încheie discursul. Este mereu un Toma care ar fi dispus de a primi vestirea. Cu condiția ca să fie urmată de altceva. Cât de diferite ar fi cuvintele noastre dacă ar fi avut suspiciunea că cineva ar putea să ne arunce acea întrebare plictisitoare: – Și apoi?…

Adică: vă rog, nu întrerupeți brusc mărturia la jumătate. Continuați după ce ați pus toate semnele de exclamare pe care le credeți, dar mai ales după ce ați închis gura…

Credința care învinge și credința care este învinsă

“Și aceasta este victoria care a învins lumea: credința noastră” Necazul este că prea adesea credința noastră este învinsă. Dar credința care este învinsă de confruntarea cu lumea este credința care nu este. Când nu ne încredem în credință, atunci se substituie cu alte produse pe care piața progresului le oferă din belșug. Se recurge la alte arme mai agiornate, eficiente, avansate din punct de vedere tehnologic, mai bine adaptate la “situația actuală”. Mă îndoiesc că cu cât mai mult progresează mijloacele, și se caută mijloace mereu mai futuriste, cu atât mai mult regresează credința.

Eu voi fi precaut în a lansa și aduna sfidări, așa cum astăzi se obișnuiește a se face cu dezinvoltură îngrijorătoare. Ar fi potrivit, înainte, ca Biserica să confirme consistența “rezervelor” proprii ale credinței. Este mult mai ușor de a recruta persoane disponibile pentru toate bătăliile – chiar și cele mai discutabile – decât a pretinde de la ei o disponibilitate liniștitoare în privința credinței. Și atunci se înmulțesc discuțiile, se lansează mereu inițiative noi, se construiesc scene mereu mai colosale, se proclamă, declamă și se deplâng, se ocupă poziții considerate strategice.

Și să ne gândim că ar fi suficientă puțină credință pentru a răsturna toate echilibrele. Ar fi suficient un sfânt, unul care crede într-adevăr, pentru a nu lăsa să doarmă nimeni (prieteni și dușmani…). Da. Credința este unică resursă. “Aceasta este victoria care a învins lumea…” Este inutil de a preciza că “a învinge” nu înseamnă în mod necesar a avea succes, a se impune, a predomina, a avea o greutate politică, a conta.