Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a după Rusalii
Evanghelia: Matei 4,18-23
Apostolul: Romani 2,10-16

Matei 4,18-23

Pe când umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut pe doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El. Și de acolo, mergând mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregându-și mrejele și i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia și pe tatăl lor, au mers după El. Și a străbătut Isus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința în popor.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
pr. George Dimopoulos
pr. Visarion Iugulescu
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Mihai Tegzeș
pr. Vasile Rob
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

 

* * *

 

Veniți după mine!

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

“Veniți după Mine.” Acestea au fost primele cuvinte spuse de Isus lui Petru. Ele sunt de asemenea ultimele cuvinte pe care i le adresează în Evanghelia lui Ioan (21,22). Puține alte cuvinte mai cuprind semnificația faptului de a fi creștin mai bine decât aceste trei cuvinte cu care Isus și-a chemat apostolii: “Veniți după Mine”. Isus și-a ales 12 oameni să îl urmeze ca cercul apropiat de lucrători cu El. Numărul 12 are semnificația sa. Isus a dorit ca oamenii Săi să reprezinte cele 12 triburi ale Poporului lui Dumnezeu, pentru a fi, în spirit, “noul Israel” care va răspândi mesajul lui Dumnezeu până la capătul pământului.

Semnificația chemării discipolilor este aceea că nu doar ei au fost chemați. Așa după cum Dumnezeu l-a ales pe Israel, așa cum i-a ales pe cei 12, așa ne-a ales pe noi. El ne-a ales să fim poporul Său, discipolii Săi, lucrătorii Săi, urmașii Săi. “Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-I veți cere în numele Meu” (Ioan 15,16). Dumnezeu ne alege înainte să îl alegem noi pe El. El ne alege în Botez înainte ca noi să fim conștienți de El. Vine însă un timp când trebuie să răspundem faptului că El ne-a ales. Nu suntem păpuși de teatru cu Dumnezeu trăgând de sfori pentru a ne conduce în rai sau în iad. Noi trebuie să alegem. Așa că El ne spune astăzi: “Veniți după Mine”. Cea mai importantă alegere pe care o vom face vreodată în viață este răspunsul nostru la chemarea Sa.

 

“Oile mele îmi cunosc glasul”

Pe o pășune din Țara Sfântă, trei păstori și-au adus turmele la același bazin de apă. Cele trei turme de oi beau din același loc. După ce oile și-au potolit setea, unul dintre păstori a strigat: “Men-ah”, care în arabă înseamnă “veniți după mine”. Oile lui s-au întors ascultătoare spre el și l-au urmat peste deal. Al doilea păstor a făcut la fel, iar oile l-au urmat. Nici măcar nu s-a obosit să își numere oile. Un turist străin a văzut scena și era foarte uimit. S-a dus la ultimul păstor și i-a spus: “Dați-mi cojocul și bâta Dvs. Să vedem dacă mă vor urma așa cum vă urmează pe voi, păstorii.” Și-a luat cojocul pe el și le-a strigat oilor: “Men-ah”. Nici o oaie nu s-a clintit. Nu cunoșteau vocea străinului. “Oile nu merg niciodată decât după Dvs?”, a întrebat turistul. Acesta i-a răspuns: “Doar uneori se întâmplă, dacă o oaie este bolnavă, să meargă după altcineva decât după mine.” Există multe voci care îl cheamă pe creștin, dar el recunoaște și urmează doar vocea Păstorului său, Cristos. Când nu o face, este pentru că din punct de vedere spiritual este bolnav: de păcat. “Oile Mele ascultă de glasul Meu … și ele vin după Mine” (Ioan 10,27).

 

O chemare personală

Chemarea lui Isus este personală și solicită un răspuns personal. Isus nu a venit să cheme lumea în general, ci pe fiecare dintre noi în mod personal. Așa după cum Marta i-a spus Mariei: “Învățătorul este aici și te cheamă” (Ioan 11,28). Pentru tine Dumnezeu a devenit om în Cristos. Pentru tine Isus a venit aici. Pe tine te cheamă. Tu ești scopul vizitei Lui. Tu ești cel pe care îl iubește, cel pentru care a murit și a înviat. Un creștin este cineva care răspunde chemării personale a lui Cristos cu angajamentul personal al vieții lui. Spre deosebire de alte religii, creștinismul nu înseamnă supunerea la un cod de prescripții etice sau filozofice, ci loialitatea și ascultarea față de o Persoană: Domnul Isus Cristos. Creștinul este cel care îl urmează pe Isus și își modelează viața după El. Dacă alegem să îl urmăm, Isus ne introduce în cea mai profundă relație personală cu El. “De acum”, spune Isus, “nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni” (Ioan 15,15).

 

Adresată păcătoșilor

Isus nu și-a ales discipolii pe care i-a ales pentru că ar fi fost perfecți. Petru, de exemplu, era impulsiv și șovăitor. La un moment dat spunea: “Sunt gata să mor pentru tine”, iar după câteva minute: “Nu îl cunosc pe acest om”. Iacob și Ioan erau ambițioși, cu vise mari. Prin mama lor ei i-au cerut lui Isus să aibă locurile cele mai bune în împărăție. Iar când sătenii nu l-au primit bine pe Isus, i-au cerut Acestuia să arunce foc din ceruri și să îi distrugă. Matei, vameș, era un trădător în ochii evreilor. Isus l-a ales chiar și pe Iuda ca discipol. Totuși, cel mai mare mister nu este de ce l-a ales pe Iuda, ci de ce m-a ales pe mine. Dumnezeu alege imperfectul, păcătosul. Îi alege pe cei mai nepotriviți oameni. Sfântul Pavel spunea: “Ci Dumnezeu Și-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să rușineze pe cei înțelepți; Dumnezeu Și-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le rușineze pe cele tari” (1Corinteni 1,27). Și Pavel a considerat că este straniu că Dumnezeu l-a chemat; nu era un candidat potrivit pentru a deveni un apostol; dimpotrivă, el a persecutat creștinii înainte. Dar Dumnezeu nu ne cheamă pentru ce suntem. Noi toți suntem nevrednici. El ne alege așa cum suntem. El ne alege pentru ceea ce poate să ne facă. Așa după cum spunea cineva odată: “Dumnezeu nu îi alege pe cei potriviți; îi face potriviți pe cei pe care îl alege.”

În al doilea secol exista un filozof roman pe nume Celsus, care îi ridiculiza pe creștini pentru că aceștia erau de regulă proscriși și oameni fără mare importanță pentru societate. “Acest Cristos”, spunea el, “a venit în lume pentru a găsi o societate teribilă – El nu a venit să îi cheme pe cei drepți sau pe cei deștepți, ci pe păcătoși, pe cei bătuți, frânți, învinși.” Origene, învățat creștin, i-a răspuns: “Este adevărat. Cristos îi cheamă pe cei învinși, dar nu îi lasă așa. El ne înnoiește. Venim la El lacomi și avari; El ne face generoși. Venim la El murdari; El ne curăță. Venim la El neciopliți; El ne face domni. Venim la El fără de Dumnezeu; iar El ne umple cu prezența lui Dumnezeu.”

 

De ce să mergem după Isus?

Mergem după Isus deoarece El este Dumnezeu adevărat. “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine”. “Tatăl și cu Mine una suntem”, mai spune El. “Cel care mă vede pe Mine îl vede pe Tatăl.” “Înainte de Avraam am fost Eu.” “Tu ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”, a spus Petru.

“Veniți după Mine”, a spus Isus. “Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” “Veniți după Mine”, a spus Isus. “Eu sunt pâinea vieții; cel ce vine la Mine nu va flămânzi și cel ce crede în Mine nu va înseta niciodată.” “Veniți după Mine”, a spus Isus. “Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.” Mergeți după El! Poarta este îngustă iar drumul greu, dar este singura cale spre satisfacție, pace, bucurie și viața eternă. De ce să urmăm pe altcineva? Cine s-ar putea compara cu Isus?

 

Îi aparținem Lui

Îl urmăm pe Isus deoarece îi aparținem Lui. El este Domnul și Dumnezeul nostru, Creatorul și Răscumpărătorul nostru. El ne-a făcut și ne-a mântuit. Alegem să îl urmăm deoarece suntem turma Sa; El este Păstorul nostru. Îi cunoaștem glasul și îl urmăm când ne cheamă. Știm cine suntem și ai cui suntem, așa că îl urmăm pe El.

 

Împliniți-vă potențialul

Mergem după Isus deoarece doar El ne poate ajuta să ne împlinim potențialul. O poveste ne spune despre un băiat de la o fermă care a găsit un ou în deșert. L-a luat acasă și l-a pus sub o găină care l-a clocit. Pasărea a crescut și era evident diferită de suratele găini, dar se comporta ca ele. Nu era totuși o găină: era un vultur. Ce jalnic să vezi un rege al cerului scurmând în pământ după semințe. Într-o zi băiatul l-a luat, a mers sus pe munte și de pe o stâncă i-a dat drumul. Vulturul s-a speriat de hăul de sub el. Și-a întins aripile iar vântul a început să îl sufle. Căderea s-a oprit, transformându-se în înălțare. Pe curenții de aer vulturul zbura tot mai sus. A mai făcut un cerc deasupra băiatului și apoi a dispărut la linia orizontului.

Omul nu a fost făcut să trăiască asemenea animalelor. El a fost făcut să se ridice spre înălțimi, să ia parte la însăși viața lui Dumnezeu. Socrate l-a întrebat odată pe Xenofon dacă știe despre anumite vase unde au fost făcute. Xenofon i-a spus unde. Iar Socrate l-a întrebat: “Știi unde sunt făcuți oamenii buni și virtuoși?” “Nu”, i-a spus tânărul Xenofon. “Atunci”, a spus Socrate, “urmează-mă și învață.” Doar urmându-l pe Cristos putem să ne împlinim și să devenim ceea ce Dumnezeu vrea să fim.

 

“Pescari de oameni”

Isus ne cheamă să îl urmăm pentru a fi “pescari de oameni”. Dumnezeu are mult de lucru în lumea de astăzi, și aceasta trebuie să se facă prin noi, poporul Său, apostolii Săi. Cuvântul “apostol” înseamnă “cel care este trimis”. Fiecare creștin este chemat să fie un apostol, unul trimis de Cristos să facă lucrarea lui Dumnezeu în lumea de astăzi. J. Arthur Rank, faimos producător britanic de film, i-a spus unui prieten că la un moment dat visa să producă câte un film religios extraordinar în fiecare an. “Și de ce nu ai făcut așa?”, l-a întrebat prietenul. “Deoarece pentru a produce un film religios bun trebuie să existe scenariști creștini, actori creștini, cameramani creștini.” Trist a adăugat: “Din păcate nu prea găsesc suficienți din aceștia.”

“Veniți după mine”, spune Isus. Am nevoie de voi pentru a face din împărăția lui Dumnezeu o realitate pe pământ. Am nevoie de voi să fiți slujitorii Mei, mărturisitorii Mei, între oamenii cu care lucrați, lângă care trăiți. Am nevoie de voi să duceți iertarea acolo unde a fost o nedreptate, să ajutați ca îndoiala să se transforme în credință, să duceți bucurie în viețile consumate de tristețe, să reflectați lumina Mea în întuneric. “Veniți după Mine.” Nu am să vă trimit singuri. Voi fi cu voi, să vă conduc, să vă călăuzesc, să vă întăresc, să vă susțin.

Discutând despre subiectul urmării lui Isus, trebuie să nu uităm că dincolo de ce putem face noi pentru Isus, ca apostoli ai Săi în lumea de astăzi, este și ce poate face El pentru noi. Odată un preot a mers la casa unei bătrâne doamne pentru a o ajuta cu o sumă de bani să își plătească niște datorii. A bătut de câteva ori la ușă, dar nu i-a răspuns nimeni. În final a plecat înapoi cu banii la el. A aflat apoi că doamna fusese acasă atunci. Ea i-a explicat: “Am auzit că bate cineva la ușă, dar am crezut că sunt creditorii, venind să îmi ceară banii datorați.” Nu bate vreun creditor la ușa inimii noastre. Este Prietenul nostru, care vine să ne aducă nu doar o misiune, “Veniți după Mine”, ci și un dar. Ca Fiul întrupat al lui Dumnezeu, El ne aduce puterea lui Dumnezeu spre mântuirea noastră.

 

Adevărata libertate

Urmarea lui Cristos nu ne aduce doar o misiune, nici doar mântuirea – ne aduce și adevărata libertate. Înainte de începerea unui concert, fiecare muzician își acordează instrumentul cântând la el. Dacă îi auzi te crezi la casa de nebuni. Aceasta este libertatea: fiecare face ce vrea el. Dar nu este muzică. În clipa în care sosește dirijorul, începe simfonia. Muzicienii nu mai sunt liberi să cânte ce vor ei. Acum sunt conduși de un mare dirijor. Toți cântă aceeași partitură într-o sincronizare perfectă. Care este diferența între spitalul de nebuni de la început și frumusețea simfoniei? Fiecare muzician, că este la violină, clarinet sau alt instrument, are acum un stăpân. Fiecare își găsește adevărata libertate încredințându-i-se lui. Prima sarcină a fiecărui suflet nu este să își găsească libertatea, ci Stăpânul. Iar când își va găsi Stăpânul, va găsi și adevărata libertate.

 

Oameni neobișnuiți

Lumea a avut mereu nevoie de oameni neobișnuiți. Isus este Cel care face astfel de oameni. El a chemat pescari obișnuiți și i-a făcut cei mai neobișnuiți oameni de pe pământ. Neobișnuit de integri. Neobișnuiți în iubirea lor pentru Dumnezeu. Neobișnuiți în iubirea lor pentru omenire. Neobișnuiți în disponibilitatea lor de slujire.

Un băiat creștin era odată angajat într-un magazin. Într-o zi, angajatorul său a plecat și l-a lăsat pe băiat să aibă grijă de magazin. În curând a venit un client pentru a comanda niște haine. În timp ce băiatul îi lua măsurile, bărbatul s-a aplecat spre el și i-a șoptit: “O să îmi iei bine măsurile, nu? Stăpânul tău nu este aici.” Băiatul a răspuns: “Nu, dar celălalt Stăpân este.” Neobișnuită integritate! “Veniți după Mine”, ne spune Neobișnuitul Stăpân și vă voi face oameni neobișnuiți. “Tu ești lumina lumii”, spune El. “Tu ești sarea pământului.”

 

Nu este ușor

Urmarea lui Isus ne face oameni neobișnuiți. Dar nu este mereu ușor să îl urmăm. Pentru că Cel care ne invită spunându-ne “Veniți după Mine” poartă crucea și ne spune: “Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa” (Matei 8,34-35). Nimic nu este ușor în această lume. Nu trebuie să ne intereseze ceea ce este ușor ci ceea ce ne dă adevărata pace, ceva pentru care merită să trăim, ceva pentru care merită să murim. Și doar Cristos ne poate da așa ceva. Ne va costa ceva, pentru că pe El îl costă totul. Dar ne-ar costa și mai mult să ne facem drumul prin această lume fără El, și apoi, la sfârșit, când am ajuns la capătul drumul, să constatăm că nu avem nimic.

 

Dacă nu îl urmăm pe Cristos

Dacă nu îl urmăm pe Cristos, vom ceda fiecărei ispite pe care o întâlnim. Un psihiatru a făcut un studiu despre motivele care îi fac pe tineri să ia droguri. El a descoperit că cu toții au avut conflicte personale intense. Acești tineri au căutat să renască, o cale de a scăpa de vinovăție, ceva care să le umple vidul moral și spiritual, o cale de a avea o părere mai bună despre sine, o filozofie care să dea sens vieții lor. Și cum ar putea drogurile să nu deziluzioneze? Cine altcineva decât Cristos poate să împlinească toate aceste nevoi? Prin harul lui Dumnezeu numeroși tineri au întors spatele drogurilor și fața lui Cristos, găsind calea eliberării și a împlinirii totale. “Veniți după Mine”, spune Isus. Pe cine altcineva să urmăm?

 

Nu există discipoli perfecți

Creștinul este o persoană care încearcă să îi urmeze lui Cristos. Spunem “încearcă” pentru că nimeni nu reușește perfect. Chiar și Sfântul Pavel a mărturisit aceasta: “Fraților, eu încă nu socotesc că am reușit.” “Dar”, adaugă el, “tind către cele dinainte”. Urmându-ne Stăpânul vom cădea de multe ori, dar nu vom rămâne la pământ. Prin părere de rău și prin harul lui Dumnezeu ne vom ridica de fiecare dată și vom continua să mergem cu Cristos. Trebuie să tindem mereu spre cele dinainte, urmându-ne chemarea înaltă. Arhiepiscopul William Temple spunea odată: “‘Veniți după Mine’: aceasta este datoria creștinului. ‘Unde sunt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu’: aceasta este răsplata creștinilor.” Există o sarcină mai înaltă? Poate fi pe lumea aceasta o recompensă mai mare?

 

* * *

 

Despre preoție

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.”
(Matei IV,19)

Prin aceste cuvinte, simple dar de o forță irezistibilă, Isus și-i alege pe cei doisprezece apostoli, dintre niște oameni neînvățați și nebăgați în seamă, ca să facă din ei, după mai bine de trei ani de ucenicie, evanghelizatori înflăcărați, părtași ai preoției Sale veșnice, învestiți, după Înviere, cu o întreită putere dumnezeiască: de a învăța pe oameni cuvântul Evangheliei mântuirii, de a-i sfinți prin Sfintele Sacramente, și de a-i conduce la mântuire prin porunci. “Și îndată, lăsând mrejele – notează evanghelistul Matei -, s-au dus după Dânsul”.

Această putere preoțească primită de la Cristos, apostolii au deprins-o începând chiar din ziua Pogorârii Spiritului Sfânt peste ei, luând astfel ființă, cum am văzut, primul nucleu al Bisericii, iar mai târziu ei au transmis această putere urmașilor lor, care sunt episcopii și preoții.

Dar fiindcă există printre noi foarte mulți care, din ignoranță sau din rea-credință, contestă instituția preoției, ba chiar printre cei care se pretind a fi “buni credincioși” sunt unii care zic că ei nu au nevoie de nici un mijlocitor între ei și Dumnezeu, deci nici de Biserică, nici de Spovedanie, nici de Jertfa liturgică – cu un cuvânt n-au nevoie de preoți – deoarece, spun ei, Dumnezeu le poate da harurile direct, fără mijlocirea preotului -, pentru acest motiv socotesc necesar să răspundem la două întrebări:

1. Oare Domnul nostru Isus Cristos a instituit într-adevăr preoția Testamentului Nou? Și, dacă da,

2. Cât de mare este demnitatea slujbei preoțești?

1. Sprijiniți pe învățătura limpede a Evangheliei, afirmăm că Isus nu a voit să le comunice sufletelor harul Său, Sfințenia Sa, direct, fără un mijlocitor între ele și Dumnezeu, ci indirect, creând preoția ca o mare “centrală telefonică”, prin care oamenii să fie puși în comunicare cu linia Cerului.

Astfel, în Evanghelia după Ioan, cap. XV,15-16, Isus le adresează apostolilor, adică acelora pe care i-a ales în mod deosebit, următoarele cuvinte memorabile: “De acum nu vă mai numesc slugi, pentru că sluga nu știe ce face Domnul său; ci v-am numit prieteni, pentru că tot ce am auzit de la Tatăl Meu v-am spus vouă. Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am pus ca să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână”. Aici este vorba deci de o alegere și o trimitere, de o misiune rodnică. Dar ce fel de misiune? O spune răspicat tot Isus, după Înviere, în Galileea, când le poruncește celor doisprezece apostoli, zicându-le: “Datu-Mi-s-a toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând învățați toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Spiritului Sfânt; învățându-le să păzească toate câte vi le-am poruncit: și iată Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii” (Matei XXVIII,18,20). E limpede că Isus îi trimite pe cei doisprezece aleși de El ca să învețe, să-i boteze pe oameni și să le impună păzirea poruncilor date de El.

Dar, deoarece după Botez omul rămâne expus căderilor în păcat, el are nevoie de iertare; această iertare însă el nu o primește direct, ci tot prin mijlocirea apostolilor, căci lor – și numai lor – le-a zis Isus, după Înviere: “Luați Spirit Sfânt; cărora le veți ierta păcatele li se vor ierta și cărora le veți ținea vor fi ținute” (Ioan XX,21).

Isus ne-a răscumpărat prin jertfa morții Sale pe Cruce. La Cina cea de taină însă , El a anticipat în mod mistic, nesângeros, dar real, această Jertfă, oferindu-Se Tatălui, sub forma pâinii și a vinului, ca victimă de laudă, mulțumire, împăcare, ispășire și cerere; totodată El a dispus ca această Jertfă săvârșită de El să fie reînnoită de apostoli. De aceea, îndată după consacrarea celor două specii, făcută de El, le poruncește: “Aceasta s-o faceți întru pomenirea Mea”. Iată aici întemeierea Sfintei Jertfe liturghice, a Sfintei Cuminecături, Jertfa și Pâinea vieții spirituale a creștinului, Jertfă ce se perpetuează până la sfârșitul veacurilor prin mâinile urmașilor apostolilor: a episcopilor și a preoților, deoarece jertfa trebuie să dăinuie cât omenirea.

Așadar, Mântuitorul nu ne sfințește direct, ci El însuși a orânduit în scopul sfințirii și al mântuirii, Sfânta Preoție, sacramentul care conferă celor ce-l primesc puterea de a vesti oamenilor cuvântul lui Isus, de a le ierta păcatele prin Sfântul Botez și prin Sfânta Pocăință, de a-i nutri cu trupul și sângele lui Isus din Sfânta Cuminecătură, și de a-i conduce la mântuire, impunându-le păzirea poruncilor date de El și de Biserica Sa; căci ceea ce Isus le-a spus apostolilor se referă la toți urmașii lor legitimi: “Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine, cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine” (Luca X,16).

2. Ar fi de ajuns să medităm fie și numai asupra Sfintei Taine a Pocăinței și asupra Sfintei Jertfe liturgice, ca să ne dăm seama de caracterul sublim unic al demnității preoțești. Un om ca toți oamenii, supus și el slăbiciunilor și păcatului, este ales să facă ceea ce singur Dumnezeu poate face: să ierte păcatele, adică să-l împace pe om cu Dumnezeu și să săvârșească Jertfa Sfintei Liturghii, adică să transforme substanțele pâinii și a vinului în trupul și sângele Mântuitorului, coborându-L astfel pe altar; să facă deci ceea ce a făcut El la Cina de taină, oferindu-L pe El ca mâncare și băutură spirituală sufletelor curate. Toate acestea preotul le face cu puterea dată lui de către Cristos. Prin consacrarea celor două specii, putem spune că preotul Îl naște din nou în mod mistic, dar real, pe Isus Dumnezeu și Om, așa cum El S-a născut din sânul feciorelnic al Mariei. Este ideea atât de frumos formulată de Sfântul Augustin când zice: “O, venerabilă demnitate a preoților, în ale căror mâini Fiul lui Dumnezeu se întrupează ca în sânul Fecioarei.”

Toți sfinții, luminați în mod deosebit de harul divin, s-au cutremurat în fața măreției demnității preoțești, exprimându-și uluirea și admirația față de Taina Preoției, prin cuvinte ce par scandaloase. Astfel, Sfântul Clemente Romanul zice: “După Dumnezeu, preotul este dumnezeul de pe pământ”. Iar Sfântul Bernard nu se sfiește să exclame: “O, preotule, tu nu mai ești om, căci ești Dumnezeu”. Un alt sfânt, Dionisie Areopagitul, spune: “Divinorum omnium divinissimum cooperare Deo in salutem animarum” (Dintre toate lucrurile divine cel mai divin este a conlucra cu Dumnezeu la mântuirea sufletelor).

Sfântul Francisc de Assisi, care din respect pentru Taina Sfintei Preoții nu a acceptat să fie hirotonisit preot, oprindu-se la treapta diaconatului, spunea: “Dacă m-aș întâlni cu un înger și cu un preot, mai întâi l-aș saluta pe preot și apoi pe înger, căci îngerului nu i s-a dat puterea ce i s-a dat preotului”.

La prima vedere, aceste expresii ce merg până la identificarea preotului cu Dumnezeu ni se par exagerate, ba chiar – cum spuneam – scandaloase, căci oricât de sfânt ar fi un preot, distanța între Dumnezeu și el rămâne infinită, ca între orice creatură și Creatorul ei, dar dacă ne gândim că sfinții se refereau nu la preot ca om, ci la puterile divine cu care el este învestit prin hirotonisire, atunci nu trebuie să ne mirăm că ei întrebuințează cuvinte atât de îndrăznețe, ci mai degrabă trebuie să-L proslăvim pe Dumnezeu și să-I mulțumim că a rânduit această mare Taină prin care Isus se coboară din nou printre noi și-Și reînnoiește Jertfa Crucii, revărsându-și peste noi harurile Sale; iar preotul trebuie să se cutremure gândindu-se mereu la extraordinara răspundere de a fi colaboratorul intim al lui Dumnezeu în opera de mântuire a sufletelor, distribuitorul harurilor izvorâte din coasta lui Cristos, ministrul, ambasadorul lui Cristos pe pământ, al lui Cristos care îi va cere socoteală de fiecare suflet încredințat, de felul cum a administrat Sfintele Taine și, în mod cu totul deosebit, de felul cum el însuși s-a folosit de acestea pentru propria sa sfințire, spre a se face, nu zic vrednic în sensul propriu al cuvântului, ci mai puțin nevrednic de harul atât de slubim al slujbei ce i s-a încredințat.

Iată de ce preotul trebuie să vegheze mereu, să se roage și să se înfrâneze, după pilda Sfântului Pavel care zicea despre sine: “Îmi muncesc trupul și îl supun robiei, ca nu cumva, predicând altora, să mă aflu eu însumi netrebnic”. Numai astfel va ajunge să spună, și el, cu același Apostol, nu cu vorba, ci cu pilda propriei vieți: “Fiți-mi următori precum sunt eu lui Cristos”.

Așadar, dat fiind faptul că Mântuitorul Însuși a întemeiat preoția ca instituție care să perpetueze și să desăvârșească opera mântuirii oamenilor, până la sfârșitul lumii, instituție prin care El este prezent între oameni prin preoții Săi, datoria pe care o are creștinul este de a acorda preotului ascultare față de cuvântul Evangheliei vestit de el în numele lui Isus, care l-a ales și l-a trimis, de a se adăpa la izvoarele harului care sunt Sfintele Sacramente și de a păzi poruncile, în convingerea că prin preoție lucrează Cristos și că acela ce ascultă de Biserică ascultă de Întemeietorul ei.

De asemenea, creștinul nu trebuie să uite că oricât de păcătoasă s-ar întâmpla să fie conduita unui preot, aceasta nu atinge întru nimic puterea preoțească cu care a fost învestit prin hirotonisire; el rămâne preot în veci; sigiliul ce s-a întipărit în sufletul său nu poate fi șters prin nici o crimă. De aceea, fie că vrea, fie că nu vrea, el va compărea la judecată în calitatea lui de preot al Celui Preaînalt. Ce zguduitoare realitate! Iată de ce atitudinea ce trebuie s-o adopte un adevărat creștin în fața unui preot decăzut nu este disprețul, ci compătimirea pentru grava ofensă și durere adusă Mântuitorului de slujitorul Său, rugăciuni și fapte de penitență pentru întoarcerea lui și pentru repararea durerii pricinuite lui Cristos Marele Preot.

Așa fac fiii adevărați față de părinții lor spirituali. Aceasta este și dorința Mântuitorului adresată Sfintei Margareta Alacoue, căreia în una din apariții i-a cerut să răspândească devoțiunea cuminecării în prima vinere din fiecare lună, însoțită de acte de penitență pentru repararea ofenselor pricinuite Inimii Sale Preasfinte, în mod deosebit de către persoanele consacrate preoți, precum și de călugări și de călugărițe. Căci dacă păcatul unui laic provoacă o rană nespus de dureroasă Inimii Preasfite a lui Isus, ce putem spune despre durerea ce I-o pricinuiește păcatul unui preot?

Iată de ce, iubiții mei, în rugăciunile noastre, îi vom cere Preasfintei Inimi iertarea și întoarcerea preoților nevrednici; Îl vom ruga pe Mântuitor să ne dea preoți curați, pătrunși de râvna apostoliei, care să fie sarea ce ferește sufletele de corupție; lumina lumii, care să le arate calea spre Isus Mântuitorul; făclia ce să se irosească luminând pe cei din jur cu cuvântul și cu pilda; cetatea întărită de pe vârful muntelui unde sufletele să-și găsească refugiul în primejdii, în încercări și în lupte cu ispitele. Vom cere preoți a căror inimă să bată la unison cu Inima Aceluia care i-a făcut părtași preoției Sale veșnice. Amin.

 

* * *

 

Despre chemarea lui Dumnezeu

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni (Matei 4, 19)

Iubiți credincioși,

Astăzi, cînd Sfînta Evanghelie vorbește de chemarea celor dintîi ucenici ai lui Hristos, am socotit de cuviință să vorbesc despre chemarea lui Dumnezeu adresată oamenilor.

Să știți că chemarea lui Dumnezeu este de multe feluri și cu multe planuri dumnezeiești. Uneori Dumnezeu cheamă la sine pe toți cînd zice: Întoarceți-vă către Mine și veți fi mîntuiți, voi cei ce locuiți cele mai îndepărtate meleaguri ale pămîntului. Eu sînt Dumnezeu tare și nu este altul (Isaia 45, 22). În alt loc zice: Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi (Matei 11, 28). Iarăși vedem că chemarea lui Dumnezeu este adresată mai ales celor păcătoși, după cuvîntul care zice: N-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință (Marcu 2, 17; Luca 5, 32).

Mijloacele prin care Dumnezeu cheamă pe oameni la mîntuire sînt felurite. Chemarea dumnezeiască cea mai mare și mai aleasă s-a făcut prin Iisus Hristos, după cum a proorocit Isaia, zicînd: Neamurile care nu Te știau pe Tine Te vor chema și popoarele care nu Te cunoșteau la Tine vor alerga (Isaia 55, 5). Sau cînd zice: Iar Eu, cînd Mă voi înălța de pe pămînt, îi voi trage pe toți la Mine (Ioan 12, 32). Zice și marele Apostol Pavel: Prin Care am luat har și apostolie, ca să aduc, în numele Său, la ascultarea credinței, toate neamurile, între care sînteți chemați și voi ai lui Iisus Hristos (Romani 1, 5-6). Chemarea oamenilor la mîntuire se face prin Duhul Sfînt cu multă răbdare, după mărturia care zice: Și Tu i-ai îngăduit pe ei ani mulți și le-ai deșteptat luarea-aminte prin Duhul Tău și prin proorocii Tăi, dar ei nu și-au plecat urechea (Neemia 9, 30).

Dumnezeu cheamă pe oameni la pocăință și prin prezența zidirilor Sale căci zice: Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mîinilor Lui o vestește tăria (Psalm 18, 1).

Mulți oameni înțelepțiți de Dumnezeu, văzînd frumusețea și armonia minunată a zidirilor, au ajuns la cunoașterea Ziditorului a toate, căci întreaga creație mărturisește că este opera mîinilor lui. Aceasta o spune și Sfîntul Apostol Pavel zicînd: Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înțelegîndu-se din făpturi, adică veșnica Lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvînt de apărare (Romani 1, 20). Iar Solomon zice: Căci din mărimea și frumusețea făpturilor poți să cunoști bine, socotindu-te, pe Cel ce le-a zidit (Înțelepciunea lui Solomon 13, 5).

Este încă o chemare a lui Dumnezeu după alegere, cum spune Sfîntul Pavel: Pe care i-a hotărît mai înainte, pe aceștia i-a și chemat și pe care i-a chemat, pe aceștia i-a și îndreptat; iar pe care i-a îndreptat, pe aceștia i-a și preaslăvit (Romani 8, 30). Dar să nu înțelegem greșit, că Dumnezeu pe care mai înainte i-a hotărît pe aceștia i-a chemat și i-a îndreptat. Această chemare după alegere nu o face Dumnezeu fără voia omului. El fiind Atotștiutor și cunoscător de inimi, cheamă pe aceia care sînt vrednici de chemare, adică pe acei pe care mai înainte îi vede că vor voi să-I urmeze și să facă poruncile Lui, pentru că Dumnezeu nu mîntuiește pe om fără de om, fără voința lui. Dumnezeu voiește, ca toți oamenii să se mîntuiască și la cunoștința adevărului să vină (I Timotei 2, 4).

Harul lui Dumnezeu nu silește pe nimeni. Oamenii au libertatea să-l primească și să conlucreze cu Harul sau să-l respingă. Cei dintîi se mîntuiesc, ceilalți nu. Auzi ce zice: Iată stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine (Apocalipsa 3, 20). Așadar, să înțelegem că deși oamenii nu se pot mîntui singuri, ci prin Har, totuși mîntuirea lor atîrnă de libertatea lor, ca să lase să pătrundă Harul lui Dumnezeu întru ei sau nu, și să se mîntuiască sau nu. Deci, să se știe clar că Dumnezeu mîntuiește sau osîndește pe oameni, după faptele lor (Psalm 61, 11; Înțelepciunea lui Isus Sirah 35, 22; II Regi 3, 39; Iona 4, 11; Pilde 24, 12; Ieremia 32, 19; Iezechiel 33, 20; Romani 2, 6). Vederea de mai înainte a lui Dumnezeu nu înrîurește libertatea oamenilor.

Am însemnat aceasta aici pentru a ști că chemarea și alegerea oamenilor spre mîntuire, nu se face de Dumnezeu fără voia lor, după cum afirmă unii. Marele Apostol Pavel ne spune: Rugați-vă să fiți vrednici de chemarea voastră (II Tesaloniceni 1, 11) Cu alte cuvinte ne spune să nu fim nepăsători față de chemarea lui Dumnezeu, ci să unim voia noastră cu voia Lui și să lucrăm cu frică și cutremur la mîntuirea noastră, precum ne învață același mare Apostol (Filipeni 2, 12; I Corinteni 15, 10; Matei 5, 17).

Dar la ce cheamă Dumnezeu? La această întrebare vom răspunde cu cuvintele dumnezeieștii Scripturi. Dumnezeu ne cheamă la pocăință (Matei 9, 13; Marcu 2, 17; Luca 5, 31-32); Dumnezeu ne cheamă la împăcare cu El (Isaia 27, 5; II Corinteni 5, 20); Dumnezeu ne cheamă la sfințenie (Romani 1, 7; I Corinteni 1, 2; I Tesaloniceni 4, 7; I Petru 1, 15); Dumnezeu ne cheamă de la întuneric la lumină (Fapte 26, 18; I Petru 2, 9); Dumnezeu ne cheamă din moarte la viață (Ioan 5, 24); Dumnezeu ne cheamă la pace (I Corinteni 7, 15; Coloseni 3, 15); Dumnezeu ne cheamă la cuminecarea cu Hristos (I Corinteni 1, 9); Dumnezeu ne cheamă la slava cea veșnică a lui Hristos (Romani 8, 29-30; II Tesaloniceni 2, 14); Dumnezeu ne cheamă la mîntuirea de veci (Evrei 9, 15) Dumnezeu ne cheamă la Împărăția și slava Lui (I Tesaloniceni 2, 12); Dumnezeu ne cheamă la viața cea veșnică (I Timotei 6, 12).

Iată, iubiți credincioși, la cîte fericiri și bunătăți veșnice ne cheamă pe noi Bunul nostru Dumnezeu. Oare cîtă datorie avem noi păcătoșii, a-L iubi și a-L asculta pentru a dobîndi atîtea nenumărate bunătăți și fericiri, la care El ne cheamă din a lui nemărginită milă și bunătate fără de asemănare!

În cele ce urmează să vedem ce rele îi așteaptă pe acei care resping chemarea lui Dumnezeu. Cei care resping chemarea lui Dumnezeu se depărtează de harul Lui (Iezechiel 3, 27; 12, 2-5; Matei 10, 14; Luca 9, 5; 10, 10-14). Cei ce resping chemarea lui Dumnezeu ajung la orbire duhovnicească (Fapte 28, 24-27; Romani 1, 21; 11, 7-10). Cei ce nu ascultă și resping chemarea lui Dumnezeu ajung la rătăcire (Isaia 66, 4; II Tesaloniceni 2, 10-11). Cei ce resping chemarea lui Dumnezeu se vor pedepsi vremelnic (Isaia 65, 12; Ieremia 6, 16); cei ce resping chemarea lui Dumnezeu ajung la depărtare de El (Romani 1, 24; 1, 32).

Iubiți credincioși,

Pînă aici v-am vorbit despre chemarea, în general, pe care o face Dumnezeu către tot omul, căci nu este om care să nu aibă pe pămînt o chemare dumnezeiască. Însăși nașterea noastră trupească, adică chemarea din neexistență la viață este o chemare a lui Dumnezeu, căci nimeni nu se naște fără voia și pronia Lui. Apoi fiecare om este chemat sau rînduit de sus să aibă un rol, o menire în viața aceasta. Unul este chemat să fie tată sau mamă de copii. Altul este chemat să lucreze cu mîinile sau cu mintea, să îngrijească pe bolnavi, să învețe și să educe pe oameni, să conducă popoare, să facă opere de binefacere, să slujească într-un fel societatea în care trăiește.

Pe lîngă această chemare firească, Dumnezeu adresează fiecărui om și o chemare duhovnicească, de a cărei împlinire sau respingere depinde mîntuirea sau osînda noastră. Astfel Dumnezeu ne cheamă la credință, la pocăință, la rugăciune, la împlinirea faptelor bune, la o adevărată trăire în Hristos, adică la sfințenie și desăvîrșire, după cuvîntul Sfîntului Duh care zice: Fiți sfinți, precum și Eu sînt sfînt! Fiți sfinți, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sînt sfînt (Levitic 19, 2; 11, 44).

Dar Dumnezeu cheamă pe unii oameni cu viață sfîntă la împlinirea unei misiuni dumnezeiești speciale, mult mai înalte pe pămînt. Așa au fost chemați și aleși în Vechiul Testament regii și profeții, iar în Noul Testament apostolii, episcopii, preoții, mucenicii și toți sfinții.

În Sfînta Evanghelie de astăzi ni se vorbește despre chemarea primilor patru apostoli. Pe cînd umbla Iisus pe lîngă Marea Galileei a văzut doi frați, pe Simon ce se numește Petru și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari. Și le-a zis: Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsînd mrejele au mers după El. De acolo mergînd mai departe, a văzut alți doi frați pe Iacob al lui Zevedeu, și pe Ioan fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, dregîndu-și mrejele și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsînd corabia și pe tatăl lor, au mers după El (Matei 4, 18-22).

Erau multe corăbii cu pescari galileeni pe mare, dar Hristos Mîntuitorul lumii numai pe unii i-a chemat la Sine, pentru această chemare și misiune dumnezeiască, de a-I fi martori ai Învierii, apostoli și propovăduitori ai Sfintei Evanghelii pînă la marginile pămîntului.

I-a chemat dintr-o corabie pescărească în altă corabie, duhovnicească. Din corabia grijilor pămîntești, în corabia Duhului Sfînt, care este Biserica pe care avea s-o întemeieze Hristos. Pînă la această chemare, cei patru ucenici își împlineau chemarea cea dintîi, lucrînd cu mîinile lor ca să trăiască. Acum însă au fost chemați și aleși de Fiul lui Dumnezeu ca să fie pescari ai lumii, “vînători de oameni”, vestitori ai Sfintei Evanghelii, întemeitori ai Bisericii lui Hristos pe pămînt. Aceasta este o chemare cu totul dumnezeiască, rînduită la anumite vremi și adresată numai celor sfinți și aleși, pentru a conlucra prin harul Duhului Sfînt la descoperirea voii lui Dumnezeu și la mîntuirea oamenilor.

N-a chemat Hristos la apostolat, nici oameni bogați, nici învățați, nici cunoscuți și cinstiți. A chemat pescari, oameni săraci și fără învățătură, oameni smeriți și curați la suflet, ca să smerească pe cei mîndri, să mustre pe cei necredincioși și să ridice pe cei căzuți în întunericul necunoștinței de Dumnezeu. I-a chemat Hristos la sine goi, cerîndu-le să se lepede de cele pămîntești, de avere, de rude, de prieteni, de trufia acestei vieți și să-I fie ucenici, apostoli, mărturisitori și împreună lucrători la înnoirea lumii. A chemat Hristos pe cei mai smeriți și curați la suflet, dezbrăcați de toate grijile trecătoare, ca să-i poată fi ucenici credincioși gata să-și dea viața pentru El.

Vedeți pe cine cheamă și alege Hristos? Vedeți ce fel de chemare le face și ce le promite? Vă voi face vînători de oameni! Nu le promite averi și cinste pe pămînt. Ci, dimpotrivă, le spune cu alt prilej că veți fi urîți de toți oamenii pentru numele Meu. Iar cei patru ucenici galileeni nu se tem, nu se împotrivesc Duhului Sfînt, nici nu se duc mai întîi la ai lor să-și ia rămas bun, ci îndată, lăsînd corabia și pe tatăl lor, au mers după El (Matei 4, 22). Vedeți ascultare fără condiții? Vedeți credință simplă și curată la cei de jos? Vedeți lepădare de sine la apostoli? Părăsesc hotărîți toate și intră cu curaj în școala lui Hristos, cea mai înaltă școală din toată lumea și din toate timpurile.

Aici aveau să învețe Petru și Andrei, Iacob și Ioan și ceilalți ucenici, episcopi și preoți, tainele credinței în Dumnezeu, puterea rugăciunii, adîncul smereniei, tăria blîndeții, înțelepciunea Duhului, rîvna apostoliei și îndrăzneala mărturisirii evangheliei lui Hristos. Aici aveau să învețe cea mai înaltă teologie a Duhului Sfînt și meșteșugul vînării sufletelor omenești. Căci nimic nu este mai greu decît să cîștigi suflete pentru împărăția cerurilor. Nimic nu este mai greu pentru slujitorii Bisericii lui Hristos, decît să transforme sufletele oamenilor. Adică să facă din răi, buni; din necredincioși creștini adevărați; din desfrînați și bețivi, oameni pocăiți; din pescari, ucenici și din fricoși, mărturisitori și mucenici.

Apoi vedeți că apostolii și slujitorii Evangheliei nu se cheamă și nu se aleg singuri. Ci Domnul îi cheamă, îi alege, îi învață, îi întărește suflă peste ei Duhul Sfînt și numai după aceea îi trimite să vestească cuvîntul mîntuirii în toată lumea. Fără o asemenea chemare, fără vocație pentru preoție, fără o viață sfîntă, curată și plăcută lui Dumnezeu, nimeni să nu îndrăznească să intre în preoție și să slujească cele sfinte în biserică, cu nevrednicie, ca nu cumva și pe sine să se osîndească și pe credincioși să-i smintească și să-i piardă. Iar chemarea pentru preoție o poate descoperi numai duhovnicul în scaunul de spovedanie.

Din Evanghelia de astăzi vedem că nici predicatorii sectelor și a tot felul de grupări religioase nu au chemare și o alegere specială. Căci nimeni nu i-a chemat, nimeni nu i-a sfințit suflînd peste ei harul Duhului Sfînt, nimeni nu i-a trimis în lume să predice după mintea lor Evanghelia mîntuirii. De aceea, nu trebuie să ascultăm decît de adevărații preoți și slujitori ai Bisericii lui Hristos, care sînt urmașii direcți ai Sfinților Apostoli, prin hirotonie canonică, adică prin punerea mîinilor episcopilor și rînduiți ca preoți în satele și bisericile ortodoxe.

Iubiți credincioși,

Dacă toți avem o chemare și o misiune de la Dumnezeu pe pămînt, să vedem ce chemare anume avem fiecare dintre noi și dacă ne-o împlinim cum trebuie cu adevărat. Cei mai mulți credincioși sînteți căsătoriți și aveți familie și copii. Vă împliniți cum se cuvine datoria de creștini ortodocși și cea de părinți? Veniți regulat în sărbători la biserică? Vă rugați acasă cu copiii dumneavoastră? Vă spovediți regulat în sfintele posturi? Iertați pe cei ce v-au supărat? Aveți smerenie, credință tare în Dumnezeu și răbdare în necazurile vieții? Vă împliniți datoria de soți, născînd copii, așa cum ați făgăduit-o la cununie, nu îi ucideți? Vă creșteți copiii în frică de Dumnezeu, sau îi lăsați de capul lor?

Iată cîte întrebări se pun celor căsătoriți, de la care Dumnezeu așteaptă tot atîtea răspunsuri. La fel și cei necăsătoriți, văduvele și bătrînii sînt întrebați de Hristos dacă merg regulat la biserică, dacă duc viață curată, dacă se roagă și citesc cărți sfinte, dacă se spovedesc și se împărtășesc cu Trupul și Sîngele Domnului.

Astăzi, mai mult ca oricînd, ne cheamă Hristos la pocăință, la biserică, la faptele bune care ne aduc bucuria mîntuirii. Fiecare dintre noi să ne deschidem inima, pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, pentru o viață creștinească mai înaltă, mai curată, cît mai sfîntă. Apoi să ne cercetăm dacă am făcut, sau nu, măcar o parte din sfintele noastre datorii creștinești, dacă ne-am împlinit menirea pentru care am fost creați.

Să rugăm pe Mîntuitorul să ne lumineze și să ne ajute a ne împlini cu sfințenie marea noastră chemare de creștini și fii ai Bisericii lui Hristos. Amin.

 

* * *

 

Munca și ascultarea

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Iată credința și ascultarea acestor primi doi apostoli, Petru și Andrei. Isus i-a chemat în timp ce ei își îndeplineau munca seculară. Și totuși nu au căutat să amâne chemarea; nu au venit cu scuze. Nu au spus: “Dă-ne câteva zile să ne mai gândim”. Au lăsat totul și l-au urmat pe Isus. Sf. Ioan Gură de Aur, comentând Evanghelia de astăzi, scrie că atunci când s-a împlinit timpul pentru Isus să își înceapă slujirea publică, El și-a ales doisprezece apostoli; după învierea Sa, i-a trimis în întreaga lume să predice Evanghelia, Vestea cea Bună a împăcării omului cu Dumnezeu prin moartea lui Cristos, și să mărturisească Numele Lui înaintea regilor și a mai marilor neamurilor. Această sarcină de o importanță monumentală Isus nu a încredințat-o unor oameni puternici sau educați. Mai degrabă, El a căutat oameni simpli, și i-a invitat să devină discipolii Săi. De ce? Pentru că Evanghelia în sine este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, și nu are nevoie de susținere umană.

Astăzi avem mare nevoie de această înțelepciune și putere a lui Dumnezeu – Evanghelia -, de ceva (de fapt de Cineva) căruia să îi putem oferi credința noastră, iubirea noastră și dedicarea noastră din toată inima. Două lucruri, iubiți frați creștini, mă impresionează în pericopa evanghelică de astăzi. Primul este sârguința, al doilea este ascultarea. Să vorbim despre primul. Cristos i-a găsit pe Petru și pe Andrei, pe Iacob și pe Ioan angajați în munca lor: doi dintre ei aruncau plasele de prins pește în mare, în timp ce ceilalți doi reparau plasele. Erau oameni care trăiau de pe urma muncii manuale – prin truda propriilor lor mâini – și nu a fost o întâmplare faptul că Isus a chemat astfel de oameni să îl urmeze.

În decursul istoriei, mulți oameni ignoranți au stigmatizat creștinismul ca fiind o religie care nu recunoaște valoarea muncii grele, ca o religie care cere recitarea constantă a rugăciunilor și meditarea neîncetată asupra unor scrieri spirituale. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Există un timp pentru muncă, și de asemenea un timp pentru rugăciune. Un principiu de bază al creștinismului este acela exprimat de Pavel în Epistola către creștinii din Tesalonic: “Căci și când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: Dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind. Dar unora ca aceștia le poruncim și îi rugăm, în Domnul Isus Cristos, ca să muncească în liniște și să-și mănânce pâinea lor” (2Tesaloniceni 3,10-12).

Învățătura creștină este aceea că orice muncă cinstită este binecuvântată de Dumnezeu. Cristos, El însuși Dumnezeu, a lucrat aici pe pământ, și a spus: “Tatăl Meu până acum lucrează, și Eu lucrez” (Ioan 5,17). Mulți consideră munca un fel de pedeapsă; ei consideră rușinoase anumite feluri de muncă, și astfel evită total să lucreze. Alții leneși susțin că trebuie să schimbăm sistemul pentru a asigura plată maximă pentru muncă minimă. Creștinii, însă, înțeleg că fiecare fel de muncă cinstită aduce cu sine o binecuvântare particulară. Trebuie să lucrăm pentru a ne susține nu doar pe noi înșine, ci și pe cei săraci și aflați în nevoi, urmând exemplul Domnului nostru și al apostolilor Săi.

Al doilea lucru pe care îl remarcăm din pericopa evanghelică din această zi este acela că apostolii aveau un spirit de ascultare din iubire. Aceasta este o mare virtute, și de asemenea o necesitate în viață – ascultarea celor tineri de cei mai bătrâni, a creștinilor de Biserica lor – ascultarea tuturor oamenilor față de chemarea lui Dumnezeu. De îndată ce apostolii au auzit chemarea lui Cristos, ei au lăsat totul și l-au urmat. De ce? Pentru că există în viață un sistem de valori. Numărul 4 este mai mare decât numărul 3. 100 de dolari au o mai mare putere comercială decât 50 de dolari. Unii vor spune: “În regulă, Cristos i-a chemat pe apostolii Săi și ei l-au urmat, plini de credință și încredere. Dacă Cristos ar fi aici acum pe pământ, și m-ar chema, și el l-aș urma”.

Iubiți frați, Cristos vă cheamă acum, chiar dacă nu este prezent cu trupul pe pământ. Evanghelia pe care o predicăm este Vestea cea Bună a lui Cristos. Biserica noastră care ne învață este Biserica lui Cristos. Și Biserica nu ne cere să ne abandonăm munca, părinții, soțiile sau copiii pentru a-l urma pe Cristos. Dimpotrivă, Biserica ne îndeamnă să lucrăm cu sârguință la locul nostru de muncă, să avem grijă de părinții noștri, să ne iubim soțiile și copiii. Dar noi nu băgăm în seamă glasul Bisericii. Mai degrabă i-am asculta pe demagogii acestei epoci, pe cei care cu limbajul lor dulce și cu cuvintele lor viclene caută să ne despartă de Mântuitorul nostru și de Biserica Lui. În loc să băgăm în seamă chemarea păstorului la Liturghia de duminică, îi ascultăm pe aceia care ne cheamă la un weekend de senzație – și uneori de moarte.

Iubiți frați, munca și ascultarea sunt două virtuți minunate. Trebuie să lucrăm pentru a face binele și să ascultăm de bine. Și celor care ne vor întreba “Ce este binele?”, le răspundem că nu avem un bine personal, că bine este ceea ce Cristos cere de la noi, vorbind prin conștiința noastră, prin Biblie, prin predicatorii dedicați, prin Biserică. Această bunătate o vedem exemplificată pentru noi în viețile sfinților. Munca și ascultarea au fost calități ale apostolilor. Ei au lucrat pentru și au ascultat de Dumnezeu. Așadar voința lui Dumnezeu este pentru noi munca onestă și ascultarea. Să trăim aceste două virtuți.

 

* * *

 

Alegerea apostolilor

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

Convertirea lumii la credința creștină ne-o înfățișează Sfânta Evanghelie de astăzi, prin imaginea unei pescuiri minunate. Două corăbioare erau legate la țărmul lacului Ghenizaret sau Marea Galileii. Pescarii ieșiseră din ele și se ocupau acum cu spălatul și dresul mrejelor. Mântuitorul a chemat pe acești pescari și le-a făgăduit că-i va face pescari de oameni; adică ei vor merge să cucerească lumea în chip moral și intelectual.

Această mare este lumea, lumea ca o mare furtunoasă, tulburată și înfuriată de viforul ispitelor în care oamenii plutesc duși de grijile acestei vieți. Înțelegem acum de ce multe din bisericile noastre au forma unei corăbii îndreptate către limanul ceresc, spre a ne face să înțelegem că totdeauna trebuie să ne gândim la acest liman lin al mântuirii. Biserica creștină însă plutește pe apele cele furtunoase, pe oceanul vremurilor, unde toate vânturile, patimile și învățăturile străine, toate voințele răzvrătite se ridică necontenit împotriva ei.

Noi să nu uităm niciodată că suntem în corabia sfântă care are ca far credința, ca ancoră nădejdea, ca busolă dragostea și pe Dumnezeu la cârma ei, care va ști totdeauna să cârmuiască așa cum a făcut-o de 2000 de ani. Și pe noi ne va cârmui și ne va izbăvi, dacă vom asculta de porunca Lui, care ne cheamă cum a chemat și pe cei patru ucenici de care ne-a vorbit Sfânta Evanghelie de astăzi. Să ascultăm dar cu luare aminte, mai întâi diferitele împrejurări ce au însoțit această minune și să medităm asupra învățăturilor mântuitoare pe care le desprindem din Sfânta Evanghelie de astăzi.

Domnul nostru Isus Hristos fusese izgonit din Nazareth de către farisei și cărturari din pricina invidiei și mândriei lor, de care erau stăpâniți, voind chiar să-L omoare. Astfel a fost nevoit Domnul să se despartă de locul Său natal Nazareth, unde trăise 30 de ani și lucrase ca dulgher lângă bătrânul Iosif, ca să se împlinească cele spuse în Scripturi: “Că ai Săi pe Dânsul nu L-au primit”. S-a dus atunci în Capernaum și s-a așezat acolo, făcând din acest oraș cetatea Sa, după cum spune Sfânta Evanghelie.

Acest oraș era locuit în mare parte de pescari, căci apele erau bogate în pește mult, iar pământul producea fructe și cereale. Orașul era închis cu un zid fortificat și avea o vamă precum și o garnizoană romană. În locurile acestea Mântuitorul era de altfel bine cunoscut căci vindecase în chip minunat pe fiul unui ofițer al lui Irod. Cea dintâi grijă a Mântuitorului, după ce a sosit în Capernaum, a fost să pună temeliile Împărăției sale prin alegerea acestor patru ucenici de care vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi, care vor lucra și vor dezvolta lucrarea lui Isus, după Înălțarea la cer.

Domnul Hristos, ieșind într-o dimineață și umblând pe lângă lacul Ghenizaret, văzu pe țărmul acestuia o mare mișcare, corăbii multe erau trase la țărm. Pescarii coborâseră din ele și își spălau și dregeau mrejele. Era o zi frumoasă, noaptea însă fusese grea, iar marea care a fost tulburată de vântul ce bătuse cu furie, nu oferise nici un pește bieților pescari. Isus se oprește și începe a învăța poporul care se îngrămădește în jurul Său, ca să-L asculte. Toți vor să-L vadă.

Isus zări două corăbii goale lângă țărm care erau corăbiile lui Simon și Andrei. S-a suit în corabia lui Simon și l-a rugat s-o depărteze puțin de la țărm și începu să învețe poporul care-L asculta cu mare atenție. După ce sfârși cuvântul de învățătură, Isus a voit să dea poporului o dovadă vie de încredințare prin minunea ce urma s-o facă. Zise deci lui Petru: “Depărtează corabia mai în larg și aruncați mrejele voastre”. Petru i-a zis: “Doamne, toată noaptea ne-am trudit, ne-am ostenit și n-am prins nimic, dar după cuvântul Tău voi arunca mreaja”. Petru făcând ascultare a prins așa de mult pește încât stau să se rupă mrejele.

Simon Petru a făcut atunci semn tovarășilor săi, lui Iacob și Ioan fiii lui Zevedei, să vină să le ajute. La vederea acestei minuni toți au fost cuprinși de mare frică. Dar Mântuitorul i-a îmbrățișat zicându-le: “Veniți după Mine și de acum vă voi face pescari de oameni.” Ei lăsând toate au mers după Dânsul.

Pescuirea aceasta este cu adevărat fapta puterii dumnezeiești. Este o minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul ca să dovedească lumii că El este Stăpânul lumii întregi și că toate se supun Lui. Dintre toate vietățile care sunt pe fața pământului cei care nu s-au supus stăpânirii omului și în număr atât de mare, au fost peștii. Dar Domnul nostru Isus Hristos – Adam cel nou – ia în mână sceptrul de rege și poruncește acestor vietăți și vedem cum peștii se supun pe dată, așa cum de dovedește Sfânta Evanghelie. Fapta este minunată și sfinții apostoli rămân uimiți și înfricoșați iar Petru chiar zice: “Doamne, ieși de la mine că om păcătos sunt”.

Apostolii au cunoscut și s-au încredințat că Isus nu este un om simplu, un muritor de rând, ci recunosc în El pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină. Sfinții apostoli știau prea bine ca orice iudeu, că Mesia va întemeia o Împărăție mare asupra lumii întregi. De aceea când le zise Mântuitorul că-i va face vânători de oameni, ei înțeleseră că Isus îi cheamă să-i facă ucenici ai Săi și să-L ajute la întemeierea Împărăției Sale.

Această Împărăție era toată nădejdea evreilor. Sosirea ei însemna împlinirea proorocirilor care o vestiseră. Pentru un evreu a intra în această împărăție era un lucru de căpetenie, era cinstea cea mai mare. Apostolii aceștia, Petru, Andrei, Iacob și Ioan erau mai de mult ucenici ai lui Isus; ei L-au auzit vorbind și mai văzuseră și alte minuni ale Lui până atunci. Dar nu renunțaseră la tot, încă își mai aveau casa lor, barca și mrejele lor.

Deodată însă, după săvârșirea acestei minuni, a pescuirii peștilor, acești apostoli au fost luminați de Harul lui Dumnezeu și și-au adus aminte de prooroci și de Mesia lăsând toate: corăbii, mreje, părinți, familie, hotărâți să nu se mai despartă de Isus. Pescuirea minunată i-a făcut să părăsească lacul Ghenizaret ca să umble pe marea lumii, să trăiască într-o muncă și tulburare neîntreruptă, pe valurile acestei lumi. Minunea la care au fost martori sfinții apostoli – pescuirea minunată – era icoana unei pescuiri mult mai minunate pe care aveau s-o facă apostolii în Biserica creștină.

Iată ce mare minune, niște pescari simpli au cucerit o lume întreagă fiindcă au ascultat de glasul lui Dumnezeu. Întocmai ca pescarii din Ghenizaret care s-au ostenit mult în acea noapte fără să prindă nimic, la fel și filozofii și învățații lumii se străduiseră timp de 5000 de ani până atunci și nu prinseră nimic, deși ca să atragă lumea avuseseră multe momeli: “averi imense, geniu, știință și bani”. Dar n-au putut prinde în noaptea aceasta de 5000 de ani sufletele oamenilor ca să le schimbe într-o viață mai bună. Iată minunea cea mai mare care s-a făcut pe pământ cu acești pescari simpli; cum aruncă ei mrejele ca să pescuiască oameni, din cetăți, din palate și colibe și cum prind în ele învățați și neînvățați, pe împărați și supușii lor, așa de repede cum se prinseseră în mrejele lor peștii din lacul Ghenizaretului.

Părinții noștri bisericești fac o deosebire între vânătoarea de animale și pescuirea de pești. Vânătoarea este opera forței; vânătorii dau ocol, închid drumurile, bat tufișurile și crângurile, silesc vânatul, pricinuiesc fiori, pretutindeni nu e decât vărsare de sânge, groază și ucidere. Pescuirea, dimpotrivă, este opera blândeții și atragerii. Pescarul nu prinde decât peștii care sunt atrași sau care de bună voie se lasă a fi prinși, aruncându-se în mrejele și undițele lor. El nu-I silește, nu caută să-I îngrozească.

Așa se prind sufletele, prin blândețe și răbdare și se prind vii nu moarte. Sfânta Evanghelie de astăzi e plină de învățăminte și de pilde folositoare pentru noi. Sfântul Apostol Petru zice: “Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar după cuvântul Tău, voi arunca mreaja”. De multe ori și noi suntem în situația apostolului amintit, pentru că în lucrările noastre nu ne conducem după învățăturile cele mântuitoare ale Domnului Hristos, lipsindu-ne astfel de sfințenia Harului Său.

Iată de ce trebuie să lucrăm după cuvântul Domnului dacă vrem ca munca noastră să nu fie zadarnică, iar Dumnezeu să fie călăuza pașilor noștri, căci altfel vom fi asemenea unor călători care umblând noaptea printr-o pădure fără drumuri, fără stele, s-ar găsi dimineața în revărsatul zilei după atâta trudă tot acolo de unde au plecat. Și într-adevăr câți creștini nu sunt care în loc să urmeze învățătura Bisericii noastre Ortodoxe și să asculte glasul apostolilor, umblă după mincinoasa lumină a lumii acesteia, trăind în toată vremea vieții lor într-o noapte lungă.

Se trudesc și priveghează zi și noapte; se istovesc, dar până la urmă nu prind nimic, sau cel mult unii, dar și aceștia foarte puțini, prind ceva bogății, ceva onoruri trecătoare, ceva plăceri deșarte, adică tot nimic. Ajung astfel la tribunalul lui Dumnezeu cu mâinile goale, căci acestea pe care le strânge omul pe aici nu-l pot însoți dincolo de mormânt. Ce le-au rămas de pildă celor vestiți cuceritori ai lumii, care au vărsat atâta sânge? Ce le-a rămas? Un mormânt și cel mult un nume pe care mulți îl compătimesc.

Ce-a rămas desfrânatului din viața plină de plăceri, atunci când sună pentru el ceasul de pe urmă? Ceea ce rămâne dintr-un vis când te deștepți dintr-un somn. Câți părinți nu și-au cheltuit averea și sănătatea ca să facă oameni mari pe copiii lor și într-adevăr ieșind de prin facultăți au ocupat locuri bune; dar pentru că au trăit în noaptea necunoștinței de Dumnezeu, încetul cu încetul n-au mai putut suporta viața aceasta cu noaptea ei neagră și s-au prăbușit împrăștiindu-se cu toții în toate părțile.

Sunt o mulțime de cazuri în lume, care de care mai dureroase, având o singură cauză: lipsa cunoștinței de Dumnezeu. Așa era într-un sat un om bogat dar necredincios. Acesta din cauza supărărilor din partea copiilor s-a îmbolnăvit rău și aceasta pentru că unul din copii s-a spânzurat, altul a căzut în patima beției și și-a stricat casa, iar altul a făcut o crimă și trebuia să zacă în pușcărie pe viață la fel două fete pe care le avea, din cauza avorturilor, una s-a îmbolnăvit de cancer și a murit, iar alta zăcea într-un spital de nebuni. Singurul copil, cel mai mic, rămase lângă tatăl, suferind și el pentru toate acestea.

Apropiindu-i-se sfârșitul, tatăl acestor copii nenorociți îi strigă pe toți pe nume ca să le spune că el pleacă în cealaltă lume. Dar nu se apropie de patul lui decât copilul cel mic, care nu pricepea ce spune tatăl său despre cealaltă lume, căci el nu auzise nimic până atunci, așa cum fac de altfel mulți părinți, care nu spun copiilor că există o viață veșnică a sufletului, pe lângă viața aceasta vremelnică a trupului.

Atunci copilul acesta îi zise: “Tăticule, dar unde te duci acum? Ai tu acolo casă, ai avere tată?” Întrebarea copilului străpunse inima tatălui și în clipa acea își văzu zădărnicia vieții și osânda ce-l aștepta în iad. Acum însă era prea târziu, prea târziu. Peste câteva clipe își dădu sufletul și plecă într-o lume unde nu avea nimic, căci cele strânse le lăsa aici pentru totdeauna. În zadar cheltuise cu acești copii ca să-i facă oameni mari, în zadar le-a dat toate cele pământești dacă nu le-a dat averea cea mai scumpă, credința în Dumnezeu.

În zadar trăiește omul în această lume, dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Cel care trăiește departe de Cuvântul lui Dumnezeu, de Biserica lui Hristos și de învățătura Lui, acela e un om pierdut. Trimiterea apostolilor în lume ca să propovăduiască Evanghelia lui Hristos a fost de cea mai mare importanță pentru mântuirea noastră. Apostolii și mai pe urmă urmașii lor, arhiereii, preoții și diaconii au fost trâmbițele ce au răsunat în toate veacurile, Cuvântul Evangheliei păcii.

Pace nu este pe fața pământului, pentru că lumea s-a abătut de la învățătura Evangheliei Păcii. Nici în casă nu e pace între copii și părinți, pentru că părinții nu le-au propovăduit copiilor Evanghelia Păcii. În Vechiul Testament avem pilde vii care închipuie această propovăduire a apostolilor până la sfârșitul veacurilor. Preoții care țineau pe umeri Chivotul legii au înconjurat cetatea Ierusalimului și când au început să sune din trâmbițele lor s-au dărâmat zidurile și a căzut cetatea în stăpânirea evreilor.

Așa a dat și Domnul Hristos poruncă ucenicilor Săi: “Iată, vă trimit să biruiți toată lumea; mergeți și propovăduiți Evanghelia la toată zidirea”. Această poruncă au îndeplinit-o ucenicii și urmașii lor. Singura putere pe care a întrebuințat-o Dumnezeu pentru distrugerea păgânismului și întemeierea Bisericii a fost predicarea Evangheliei.

Cuvântul lui Dumnezeu este atât de puternic, că prin el s-a făcut cerul și pământul, s-a zidit toată firea precum și toate cele văzute și nevăzute. Această putere nemărginită a Cuvântului dumnezeiesc a arătat-o Dumnezeu proorocului Iezechil când i-a zis: “Du-te afară la câmp și acolo vei vedea câmpia plină de oasele morților. Și Duhul Domnului m-a dus în mijlocul câmpului și câmpul era plin de oase omenești. Ca să înțelegi puterea Cuvântului dumnezeiesc – a zis Domnul – propovăduiește și învață și vei vedea oasele cele uscate îmbrăcându-se în trup, luând duh și făcându-se oameni vii. Proorocește peste oasele acelea zicându-le lor: o, oase uscate, ascultați Cuvântul lui Dumnezeu”.

O, ce minune, oasele cele moarte și fără simțire în ele îndată au luat viață și au înviat. Aceasta înseamnă că Cuvântul lui Dumnezeu este viață, este suflet, este învierea celor ce-L ascultă. “Adevăr grăiesc vouă – zice Domnul – că va veni ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor auzi vor învia”. Așa spune Domnul Hristos, iar Apostolul Pavel zice: “Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător”.

Deci Cuvântul Evangheliei este viu și lucrător, astfel că El pe cel mort îl înviază, pe cel rătăcit îl întoarce la calea cea dreaptă, pe cel întunecat îl luminează, pe cel bolnav îl tămăduiește și pe cel împietrit la inimă îl înmoaie. Deci frați creștini, veniți să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu; primiți-L cei bolnavi și vă veți tămădui, primitți-L cei învrăjbiți și veți primi pace, primiți-L și hrăniți-vă cu El.

Creștinii trăitori în Biserică trebuie să se hrănească cu Cuvântul cerului așa cum evreii s-au hrănit cu mană din cer. Hrana creștinilor trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu căci acesta este pâinea îngerilor cu care trebuie să se hrănească sufletele flămânde ca să aibă viață în ele. Nu este o altă pedeapsă mai mare decât aceea să fim înfometați de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în Biserică nu se aude Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu se găsește această mană a cerului, sufletele tânjesc, flămânzesc și mor. Această moarte distruge și sufletul și trupul; aceasta este munca iadului, pedeapsa pe care ne-o trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre. Urgie mare și pierdere de suflete.

Mântuitorul Hristos, în grija Sa pământească, a voit ca acest lucru mântuitor să se săvârșească mereu pe pământ. De aceea a rânduit Isus în Biserica Sa mai întâi pe apostoli, apoi pe urmașii lor, episcopii și preoții ca să continue întreita Sa lucrare între oameni. Așa că numai slujitorii Bisericii sunt înzestrați cu puterea de a învăța. De altfel această autoritate a întărit-o Mântuitorul când a zis: “Drept aceea, mergând învățați toate neamurile … cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă, și cine se leapădă de voi, de Mine se leapădă”.

Iată clar, răspicat, toți cei ce se leapădă de Biserică, de preoție, aceia se leapădă de Dumnezeu. Toți sectanții cărora nu le trebuie preot, nu le trebuie Biserică și Sfintele Taine, s-au lepădat de Dumnezeu; diavolul i-a luat în primire. Păziți-vă de aceștia, fugiți și îmbrățișați Biserica și pe ucenicii Domnului, preoții.

Darul preoției pe pământ este foarte mare, căci Domnul Hristos a dat preoției puterea de a lega și dezlega păcatele omenești și a făcut aceasta pentru că Dumnezeu a știut că omul este neputincios și va cădea în păcate. A dat astfel posibilitatea de îndreptare și de iertare pentru cei care vin cu lacrimi și cu căință la spovedanie, căci a zis Domnul: “Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, iar cărora le veți ține, vor fi ținute”.

Să te ferească Dumnezeu să mori blestemat de preot, căci acest blestem e mai mare decât cel de părinți. Să te ferească Dumnezeu să mori neiertat prin spovedanie, prin spovedanie la preot, nu așa cum fac sectanții spunând păcatele unii altora și crezând că sunt iertați. Nu! E greșită această înțelegere a lor. Iată iubiți creștini, am văzut care sunt păstorii de care trebuie să ascultăm. Iată cei care au Darul Duhului Sfânt de a propovădui și a săvârși Sfintele Taine, având puterea de a ierta păcatele. Nu oricine se poate numi păstor, căci oile sunt oi, iar păstorii sunt păstori.

Păstorii – arhiereii, preoții și diaconii – au primit darul Duhului Sfânt prin hirotonie. Ei trebuie ascultați și urmați în credința cea dreaptă, pentru că sunt locțiitorii Domnului pe pământ. Știm însă foarte bine că mulți creștini s-au smintit din pricina scăderii unor preoți și de aici au ajuns să disprețuiască și să urască toată tagma preoțească. Unii s-au înstrăinat chiar și de Biserică. Acesta este un lucru foarte trist și știm că din nenorocire este adevărat, unii preoți ajungând să rătăcească și să cadă de la înălțimea chemării lor. S-au amestecat cu pământul și cu toate plăcerile lumești, umbrind grozav religia creștină ortodoxă.

Trebuie însă să ținem seama de un lucru important; că și între îngeri a fost o parte care a căzut – Lucifer cu toată ceata lui – din mândrie. Așa s-a întâmplat și cu unii preoți care după ce s-au văzut împresurați cu prea multe onoruri, cu prea mulți bani, au căzut în mândrie și din mândrie i-a aruncat Dumnezeu însuși pentru nevrednicia lor. Mai știm apoi că și între apostoli s-a găsit un Iuda care a trădat pe Domnul Hristos. Așa și în tagma preoțească sunt unii care au căzut de la înălțimea chemării lor, alunecând în patimi.

Dar pentru aceasta nu trebuie ca toată preoțimea să fie socotită la fel; nu toți preoții trebuie puși într-o oală. Nu e aceasta un motiv ca să te lipsești de slujbe, de Sfintele Taine, de spovedanie și de împărtășanie, căci cine va disprețui oștirea pentru că uneori se află și dezertori în rândul ei? Poți să zici că toți sunt dezertori? Nu! Sau cine-și pierde încrederea în știința medicală pentru că se îmbolnăvesc doctorii și mor?

Preoții slabi, care cad din cinstea lor, sunt de plâns și nu de disprețuit și să fiți siguri că Biserica îi plânge cu lacrimi amare necontenit. Preoția în sine însă, rămâne dumnezeiască, sfântă și scumpă, vrednică de toată dragostea și prețuirea și ea are putere să nască pe pământ suflete vii pentru Împărăția cerului.

Pentru a putea fi înțeleși mai bine vom spune cum o mamă, deși prin înșelăciune, a căzut în păcatul desfrânării, totuși ea prin naștere aduce pe lume copii cu pecetea fecioriei întregi. Deși ea a fost o desfrânată, copiii se nasc însă feciorelnici. Așa și cu preotul nostru cel căzut, poate să aibă orice păcate, dar un lucru să știți și să fiți convinși că toate tainele sunt pecetluite cu Duhul Sfânt și deci valabile.

Preotul nu este decât un vas prin care harurile Duhului Sfânt se pogoară în lume și se împart lumii; dacă vasul e de aur, de argint, de aramă, asta are mai puțină importanță. Important este ceea ce creștinii primesc din vas. Deci, chiar dacă un slujitor al altarului e nevrednic, lucrarea pe care o săvârșește el are valoare, e sfântă.

De aceea cinstiți taina preoției frați creștini, cinstiți și, mai mult, rugați-vă pentru preoți, fiindcă e grea sarcina și mare e răspunderea înaintea lui Dumnezeu pentru oile pierdute. Rugați-vă să ne întărim în duh, în cuvânt și în dragoste. Rugați-vă să fim faruri de călăuzire către ceruri, să fim stâlpi de temelie ai credinței și să aducem sufletele cele pierdute la picioarele Crucii lui Isus, la mântuire. Potrivnicul nostru al tuturor este diavolul, el umblă ca un leu răcnind și caută pe cine să înghită. Păzitorii turmei sfinte a creștinilor sunt dascălii, preoții, predicatorii Evangheliei, care alungă lupii și nu îi lasă să se apropie de turmă.

Sfântul Vasile cel Mare, spune că iepurele nu se teme atât de trăsnet, cum se teme satana de predicatorii Evangheliei. Satana când aude că de predică Cuvântul lui Dumnezeu, tremură, fuge departe și piere. El însă se silește prin toate mijloacele ca să facă să înceteze propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, ca astfel oamenii să se îmbolnăvească și slăbind mereu în credință să moară în neștiință și în păcat. Când un om s-a îmbolnăvit, știm că acesta are nevoie de un tratament pentru refacere și de hrană bună. Pentru creștini, tratamentul și hrana le constituie Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne hrănim zi de zi și vom scăpa de orice boală sufletească și trupească și vom fi vii pentru Împărăția cerurilor.

Rugăciune

O, Unule născut Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Tu care Te-ai pogorât de la Părintele ceresc și ai primit a Te face om ca să aduni oile cele pierdute și să le aduci în Biserica Ta cea Sfântă Tu cel ce Ți-ai vărsat sângele pentru răscumpărarea oilor Tale cele cuvântătoare. Caută din cer spre această turmă și cercetează Doamne oile Tale, nu îngădui Doamne ca să rămână fără păzitori, fără preoți, fără predicatori ai Evangheliei Tale. Păzește-o de toate cursele diavolului, că Tu ești păzitorul și Mântuitorul nostru și noi vrem să fim ai Tăi în vecii vecilor. Amin.

 

* * *

 

Urmarea lui Hristos

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Părăsind Iordanul, Isus s-a întors în Galileea, iar mai târziu părăsește Nazaretul pentru a locui în Capernaum, în preajma lacului Ghenizaret. Aici, pe țărmul “mării”, s-a petrecut, în împrejurări cu totul deosebite, evenimentul pe care ni-l istorisește Sfânta Evanghelie de astăzi: chemarea la Apostolat a celor dintâi ucenici.

Ucenicii despre care ne vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi că au fost chemați de Mântuitorul la apostolat sunt frații Simon-Petru și Andrei, fiii lui Iona, și Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu. Ei auziseră și înainte despre Isus, căci fuseseră ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul, cel care mărturisea despre El că este “Mielul lui Dumnezeu”, că este Mesia cel prezis de prooroci. “Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni” – sunt cuvintele cu care Isus i-a chemat la slujirea apostoliei. Ei au răspuns îndată la această chemare “lăsând îndată luntrea și pe tatăl lor, și au mers după dânsul” (Mat. 4, 22).

Cuvântul “îndată” din cele două întâmplări de mai sus, cuprinde întreaga taină a biruinței creștine. Prefacerile săvârșite în ordinea pământească, răsturnarea păgânismului adânc și puternic înfipt în inima societății de atunci, precum și propășirea înfăptuită veac după veac, de Biserica creștină, își găsesc lămurire în acest cuvânt, care cuprinde în el suma însușirilor sufletești a celor aleși pentru propovăduirea Evangheliei. Mai înainte de a fi Apostoli, au fost pescari. Isus a făcut din ei pescuitori de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Slujba lor a cuprins trei elemente: mai întâi chemarea, apoi pregătirea și, în sfârșit, trimiterea. Pentru ei, era primul lor contact cu Cuvântul vieții, cu “Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume” (Ioan 1, 9). În noaptea așteptărilor și-n umbra căutărilor, le-a pătruns în suflet o rază de lumină, o dumnezeiască scânteie. S-au atașat de Domnul și L-au însoțit în călătorie spre Galileea. Au participat la nunta din Cana Galileei, unde a făcut Domnul începutul minunilor” și și-a arătat slava Sa”, iar ei au crezut într-Însul (Ioan 2, 11). L-au urmat apoi, în Capernaum (Ioan 2, 12), iar de Paști, la Ierusalim, unde Domnul și-a arătat puterea de Fiu al Tatălui ceresc, izgonind pe vânzători din Templu și prevestindu-Și moartea și învierea (Ioan 2, 14-20).

Înainte de a se înălța la cer, Isus le-a grăit multe, în pilde și direct. Le-a încredințat multe taine și învățături, unele nescrise în Evanghelii și păstrate doar în tradiția sfântă a Bisericii. După înviere, timp de patruzeci de zile, a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu (F. Ap. 1, 3). La doi dintre ucenici, Luca și Cleopa, călători spre Emaus, în ziua Învierii, mergând cu ei fără ca aceștia să-L cunoască, Isus “le-a tâlcuit, începând de la Moise și de la toți proorocii, toate pasajele din Scripturi (despre El)” (Luca 24, 27). Nici faptele, nici cuvintele lui Isus nu sunt cuprinse toate în Sfintele Evanghelii (Ioan 20, 30). Le-a păstrat cu grijă tradiția sfântă a Bisericii, așa cum le-a primit din gura acestor Martori credincioși și Apostoli ai lui Isus.

Întreg acest interval de timp, cu toate faptele văzute cu proprii ochi (I Ioan 1, 1) și cuvintele auzite din gura Celui care a vorbit ca nimeni altul (Ioan 7, 46), a fost pentru Apostoli o școală aleasă, un mijloc de pregătire pentru chemarea despre care ne istorisește Sfânta Evanghelie de azi.

Intrarea Apostolilor în misiunea pentru care au fost pregătiți de Domnul, a vesti în lume Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și de a conduce Biserica cea “una sfântă, sobornicească și apostolească”, a avut loc abia în ziua Cincizecimii, când au primit puterea Duhului Sfânt, făgăduit lor de Mântuitorul, de a-I fi “martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginile pământului” (F.Ap. 1, 8). Mulțimi nenumărate au intrat în mreaja cuvântului lor, care vestea învierea și legea Noului Așezământ, adusă în lume de Fiul lui Dumnezeu. Legea Noului Așezământ se cuprindea în “poruncă nouă” (Ioan 13, 34), a dragostei de aproapele, pe care a așezat-o Hristos ca principiu suprem la temelia vieții creștine. Dumnezeu, fiind “lumină” (I Ioan 1, 5) și “dragoste” (I Ioan 4, 8), cere la cei ce-L numesc “Tată” și au primit harul de a se numi “fii ai lui Dumnezeu”, să umble în lumină, adică să iubească pe aproapele, căci, după cum spune Sf. Evanghelist Ioan, “cine iubește pe fratele său rămâne în lumină, iar cel ce urăște pe fratele său este în întuneric și nu știe încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui” (I Ioan 2, 10).

Pe temeiul legii celei noi, Sfinții Apostoli au propovăduit popoarelor dreptatea, dragostea, libertatea, egalitatea, frăția, într-ajutorarea, ospitalitatea, pacea, bucuria, cumpătarea, bunătatea, mila față de suferința altuia, duhul de jertfă pentru apărarea înaltelor idealuri, formând, în lumina acestor înalte principii morale, trăsături specifice și caractere vrednice de admirat și urmat. Răspândirea Evangheliei este lucrul Apostolilor de atunci și a celor ce le-au urmat, dar darul Duhului Sfânt este acela care a lucrat prin ei.

Chemarea lui Isus nu avea în sine nimic din chemarea dulceagă și ispititoare a chemărilor la câștiguri ieftine și plăceri trecătoare ale vieții. Ea era o chemare sfântă la o muncă grea, de mari răspunderi, o chemare la supunere, la privațiuni, la suferințe și jertfe, în vederea dobândirii bucuriilor veșnice (Mat. 24, 9; Ioan 16, 33).

Coborârea Sfântului Duh peste pescari i-a întărit cu putere de sus, le-a dat înțelepciune și, plini de curaj nemaiîntâlnit, pornesc să propovăduiască Evanghelia la toate popoarele, în niște condiții care îi depășeau total. Faptele Sf. Apostoli ne vorbesc despre râvna, elanul, ostenelile și necazurile pe care le-au avut de întâmpinat în propovăduirea Evangheliei. Prin puterea și lucrarea Sfântului Duh ei au devenit cu adevărat ceea ce le spusese mai înainte Dumnezeiescul Mântuitor: “sare a pământului”, “lumina lumii” și “aluatul cel nou” care dospea o frământătură nouă, o viață nouă și necunoscută până atunci – de sfințenie, de iubire, pace, iertare și slujire devotată a lui Dumnezeu și a semenilor. În fiecare pagină din Faptele Apostolilor răzbate duhul apostolului și misiunii creștine, exprimat de Sf. Apostol Pavel: “Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtoarea sau prigoana sau foametea sau golătatea sau nevoia sau sabia?” (Rom. 8, 35).

“Pentru că sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici căpeteniile, nici puterile, nici cele de acum, nici cele viitoare…

nu pot să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu cea întru Hristos Isus, Dumnezeul nostru” (Rom. 38-39).

Misiunea Sf. Apostoli pentru întemeierea, existența și dezvoltarea Bisericii este atât de importantă, încât una din însușirile ființei Bisericii este apostolitatea. De aceea noi mărturisim: “Cred într-una Sfântă, sobornicească și apostolească Biserică”, condusă de Isus Hristos, capul ei nevăzut, dar prezent în ea prin toate lucrările Duhului Sfânt. Biserica stă pe temelia Apostolilor (Efes 2, 20), piatra cea din capul unghiului fiind Isus Hristos. Chemarea la slujba apostoliei au preluat-o de la Sf. Apostoli urmașii lor legitimi – episcopii și preoții.

În fața obiecțiilor unor creștini rupți de Biserică, care susțin că taina preoției nu are temeiuri dumnezeiești și că toți pot fi preoți, noi mărturisim adevărul constatat la chemarea Apostolilor, că Mântuitorul a ales din mulțimea de ucenici pe cei 12, cărora le-a zis: “Precum m-a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi. Și grăind aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora la veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20, 21-23). Sf. Apostoli au transmis această putere primită prin darul Sf. Duh episcopilor și preoților, încât darul și Taina preoției este ca un “fir de aur” care leagă preoția apostolică de preoția creștină până la sfârșitul veacurilor.

Chemarea: “Veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni” a avut ecouri în sufletele Apostolilor și ale urmașilor acestora. Calendarul Bisericii noastre este plin de nume care au răspuns cu toată ființa și viața lor la chemarea apostolatului creștin, devenind exemple și pilde vii de dragoste slujitoare față de Dumnezeu, față de Biserică și față de oameni.

Să ne păstrăm în deplină unire sfânta noastră credință ortodoxă, pe care strămoșii noștri au primit-o prin gura Apostolului celui “întâi chemat” Andrei, încredințându-ne-o ca pe o moștenire de mare preț. Ea ne-a fost putere, cheag de unire în trecut și odrăslitoare de strălucire în înfăptuiri. S-o păstrăm curată, vie și sfântă, pentru desăvârșirea noastră, pentru mântuirea noastră.

Firește, urmarea lui Hristos nu-i sarcină ușoară. Trebuie jertfă, lepădare de sine, răbdare, dorință de mântuire. Dar nimic să nu ne oprească de a face lucrurile lui Dumnezeu. Valoarea nu stă în a găsi ceva ușor, ci de a apuca drumul care duce la mântuire, la comuniune cu Cel care ne-a răscumpărat și ne-a chemat: “Veniți la mine”. Și atunci, vom putea spune, ca și sfinții, care L-au urmat pe Isus: O, ce minunată este viața pe care ne-o dă Isus! Singura viață adevărată nu este decât în slujba lui Isus! Aceasta este chemarea lui Isus pe care ne-o face Sf. Evanghelist de astăzi. Amin.

 

* * *

 

Convertirea inimii

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Isus urcă la Capernaum și în acel ținut – răscruce de drumuri, situat pe malul lacului Tiberiadei, de-a lungul străzii care de la Damasc se îndrepta către Marea Mediteraneană – începe să predice Evanghelia.

Matei își exercita meseria în acest oraș care făcea parte din ținutul lui Zabulon și al lui Neftalin: zonă locuită de omonimele triburi ale poporului Israel, printre cele dintâi ocupate de dușmani în 733 î. Cr. Acest ținut de graniță era desconsiderat de cei din Ierusalim, deoarece aici se împleteau credințe și rituri, culturi și limbi diferite. În acest loc “străin”, Isus își începe misiunea și predicile Sale cu propunerea: “Convertiți-vă!”, deoarece se apropie Împărăția Cerurilor.

La Capernaum, zonă de graniță, Isus arată că se interesează și de străini. Nu rămâne blocat între granițele unui popor sau a unei culturi… El este Dumnezeul tuturor, deoarece îi iubește pe toți și dorește să-i mântuiască pe toți oamenii. Așa este Domnul, îi invită pe cei “curați” să nu-i desconsidere pe păgâni, ci să predice în ținuturile lor.

Dumnezeu începe misiunea Sa acolo unde nimeni nu-L așteaptă sau dorește și la fel trebuie să facă și preoții și creștinii din timpul nostru: să iasă din Biserici și să-L restituie oamenilor pe Dumnezeu.

Observăm că Isus locuiește cu ei, împărtășește cu ei toate aspectele vieții, dăruindu-le predicile și lumina adevărului. Prin urmare, credința trebuie să se vadă în fapte. Nu este îndeajuns o oră de rugăciune pe săptămână urmată de o viață trăită în dezbinare! Dumnezeu nu dorește să fie venerat numai în biserică, dar apoi alungat din viața politică, economică, sportivă… în numele unui “progres sălbatic”. Omul a primit darul vieții pentru a-și construi fericirea veșnică și nu pentru a se opri la realizările sale pământești, oricât de minunate ar fi acestea.

Un alt aspect important al Evangheliei de astăzi îl constituie momentul începerii predicării: “imediat după moartea Botezătorului” Isus merge de la Nazaret la Capenaum. Domnul este în mișcare, predică, cheamă cei dintâi ucenici… Moartea Botezătorului nu-L înspăimântă sau blochează… Lor le spune: “urmați-Mă”, nu stați pe loc, veniți după Mine… Isus nu se oprește. Merge mai departe, trecând dincolo de durerea pierderii celor dragi. Apostolii îl urmează.

Prin comportamentul și prin cuvintele Sale, Isus ne spune că adevărul stă în “schimbare”, mișcare, căutarea continuă a adevărului! Fiind “în mișcare”, Isus cere convertire, adică o mișcare sufletească, o schimbare a inimii, a modului de a gândi.

Oamenii și convertirea

Mesajul predicii lui Isus este hotărât: “Convertiți-vă căci s-a apropiat Împărăția cerurilor!” Prin glasul lui Matei, Isus ne vestește că Dumnezeu s-a apropiat de noi. Inițiativa actualizării mântuirii pornește de la El. Noi trebuie numai să înțelegem acest lucru și să ne comportăm ca atare, să-L urmăm.

Dumnezeu nu începe predicarea prin a critica, acuza sau condamna omul, ci prin a-l invita la o viață curată în vederea rezultatului maxim: “Împărăția Cerurilor”. Isus ne cere să privim la El și să înțelegem că este cel dintâi care ni se dăruiește, iar relația se împlinește numai când noi răspundem, dăruindu-ne lui Dumnezeu.

“Metanoia”, convertirea, înseamnă “schimbarea mentalității” și nu o schimbare exterioară bazată doar pe a surâde mai des sau pe a fi mai cordial față de alții; nu este vorba de a te ruga mai mult și de a depune orice efort pentru a fi mai bun. Trebuie să te schimbi în inimă, în suflet, în modul de a gândi, de a trăi. Nu trebuie să faci mai multe lucruri, ci să fii diferit. Altfel nu se poate vorbi de o schimbare. Nu este vorba de a vopsi zidul cu o culoare diferită, ci de a-l reconstrui. Este nevoie de schimbarea mentalității pentru a înțelege o viață (realitate) diferită față de cea cunoscută aici pe pământ, viața veșnică.

Convertirea nu implică latura moralistă, ci schimbarea radicală a vieții. Cine înțelege că Împărăția este aproape, nu mai poate trăi ca înainte. Iată motivul pentru care călugării își schimbau numele: după ce l-au întâlnit pe Cristos, nu mai trăiau ei, nu mai erau ei, ci “Cristos trăia în ei”.

“Convertirea” depinde de libera hotărâre a lui Dumnezeu de-a arăta iubirea Sa față de noi, chemându-ne la o viață nouă, plină și arătându-ne calea adevărată pentru a o moșteni. Putem să apucăm pe calea către Dumnezeu, numai în măsura în care suntem conștienți că El este aproape de noi; numai acum putem abandona faptele rele, pentru a le împlini pe cele bune.

Isus a venit să predice apropierea Împărăției, care apare în inima omului, când acesta începe să se convertească. “A te converti” înseamnă a recunoaște că umblai pe o cale greșită, dar acum ai luat hotărârea să o abandonezi și să apuci pe calea cea dreaptă; “a te converti” înseamnă a privi în trecut, a vedea ce nu a funcționat și a te hotărî să treci de la rău la bine. Este o schimbare care are în vedere apropierea omului de adevăr, de lumină… de Dumnezeu, la urma urmei. Acest lucru se face prin cunoașterea și împlinirea voii lui Dumnezeu, prezentată nouă de Isus în Evanghelie.

Convertirea este realizabilă dacă privim la sfinții Bisericii, conștienți de învățătura apostolului Pavel adresată corintenilor, care spune: convertirea este trăirea în unire, unitate, nu legându-ne de cine știe ce persoană, ci de Cristos. Tot odată nu trebuie uitat faptul că “urmarea lui Cristos” are un început și se termină la sfârșitul vieții fiecărei persoane. Este un proces lung și continuu, pe care creștinul trebuie să-l aprofundeze tot mai mult, cu trecerea timpului, nefiind scutit de încercări și căderi în păcat.

Deoarece toți oamenii au nevoie de convertire, Isus îi cheamă pe toți să-și schimbe viața, începând de la cei mai nevoiași: oamenii din ținuturile Zabulonului și ale lui Neftalim.

Știind Isus, că pe pământ va rămâne o perioadă mai scurtă, iar apoi se va reîntoarce la Tatăl, își alege ucenicii, pentru ca să poată vesti convertirea tuturor oamenilor.

Domnul nu dorește să reușească de unul singur. El arată că are nevoie de colaborarea oamenilor. Noi ar trebui să fim onorați că putem face parte din “echipa” lui Isus, că ne numărăm printre colaboratorii Săi. Sincer vorbind, suntem colaboratorii lui Isus în vestirea Împărăției? Suntem conștienți de această responsabilitate?

Isus a avut încredere în oameni. Noi avem încredere, îi implicăm? Numai colaborând și slujindu-i pe alții, putem construi unitatea!

Pescari de oameni

Observăm că primii patru apostoli s-au convertit: au încheiat cu trecutul și au început o viață nouă, intrând în Împărăția dăruită lor de Isus. Pentru ei acest fapt a însemnat implicare, misiune, muncă pentru “câștigarea” însușirii destinului lui Isus. Acest proces nu s-a petrecut în grabă, lucru confirmat și de cuvintele lui Isus la timpul viitor: “Vă voi face pescari de oameni”. Înainte de ocuparea “postului” au trebuit să-L urmeze pe Domnul și să învețe arta misiunii de a vesti Împărăția, de la El, în cele trei aspecte: a învăța, a predica, a vindeca. Cele trei verbe ne arată felul în care Isus răspândea Împărăția. Învățând și predicând, Isus explică realitatea Împărăției; vindecând, arată prin semne, că învățătura Sa este adevărată.

Pescuitul era ocupația care le permitea celor din Capernaum să supraviețuiască și cei mai mulți dintre locuitorii orașului munceau în acest sens. Era o îndeletnicire de familie: bărbații pescuiau pe timpul nopții, copilașii ajutau la curățitul mrejelor și sortarea peștelui, în timp ce mamelor le revenea comercializarea peștelui. Era o muncă grea și puțin profitabilă, lipsită de satisfacții, fiind o apăsare amară pe umărul locuitorilor din zonă.

Un predicator se prezintă și manifestă o rază de lumină in inima acelor oameni. Nu promite o nouă tehnică de pescuit, nici nu vestește că prin apropiere ar fi o piață mai profitabilă, ci predică numai “convertirea inimii”, o schimbare în viața interioară a lor, pentru a începe un trai nou pe care El îl numește “Împărăția Cerurilor”. Isus nu amenință, ci invită personal. Se coboară din cer, apropiindu-se de noi și spunându-ne că este posibil să ne mântuim, să devenim “cetățeni ai Raiului”. De fapt, în Isus, Dumnezeu ne arată că dorește să-l ducă și să-l treacă pe om, de la păcat la bucuria deplină și veșnică!

Este vorba de o trecerea într-o “Împărăție” care se construiește cu inima și nu cu “lovituri de stat” sau cu strategii politice. O “Împărăție” care este “personală” și nu a majorității; caracterizată de disponibilitatea de ajutor față de altul și nu de comoditate; de implicare, nu de indiferență.

Privind la reacția lor, notăm că imediat acei oameni lasă totul și-L urmează. Poate aveau alte proiecte, dar auzul vocii lui Isus le-a anulat pe toate. Ei au înțeles că planurile, proiectele umane sunt supuse riscului, incertitudinii, schimbării sau falimentului, în timp ce planul lui Dumnezeu este sigur și nu dezamăgește.

Astfel, peste noapte s-au trezit că muncesc acolo unde nu au visat niciodată, în via Domnului, pentru simplul fapt că El i-a chemat. Prin urmare, a înțelege că Domnul s-a apropiat de mine, implică a lăsa totul, ca și Petru, Andrei și ceilalți, pentru a investi viața în singurul lucru esențial: a-L urma pe Domnul pe calea către Cer.

În sfârșit, apostolii devin pescari de oameni. Din clipa întâlnirii cu Domnul, “hrana” lor constă în primirea și dăruirea iubirii semenilor, conștienți de faptul că Dumnezeu este cu ei și îi întărește în facerea de bine. De fapt, “Împărăția” este acolo unde Dumnezeu “împărățește”, unde poruncile Sale sunt respectate și practicate, unde este El în centrul atenției.

Sunt mulți creștinii implicați în aspectul social al vieții acolo unde sărăcia, boala și singurătatea apasă pe umerii semenilor lor. Prin munca lor, Împărăția se apropie și de acei sărmani, frați ai lui Isus. Munca noastră trebuie să o facem cu conștiința că nu noi trebuie să mântuim lumea, deoarece a fost mântuită de jertfa lui Isus. Prin urmare, aceste aspecte “negative” ale vieții pământești – care vor avea un sfârșit fericit, dacă vor fi trăite cu credința și speranța în Domnul – nu trebuie să ne sperie sau să ne determine să ne pierdem nădejdea și răbdarea. Noi trebuie doar să acceptăm să fim instrumentele smerite – asemenea apostolilor – prin care Domnul răspândește tuturor iubirea și binefacerile sale. Cu alte cuvinte, trebuie să trăim ca și “fii ai luminii”… într-o lume dominată de întuneric.

Concluzie

Din cuprinsul pericopei de astăzi nu știm cum au reacționat locuitorii Capernaumului, dar pornind de la textul din Mt 11, 23: “Și tu Caparnaume până la Iad te vei coborî. Deoarece dacă în Sodoma s-ar fi făcut minunile făcute în tine, până astăzi ar exista“, înțelegem că apostolul Matei subliniază amărăciunea, întristarea lui Isus, pentru că a fost urmat și ascultat numai de unii locuitori ai orașului. Unii primesc mesajul Său, alții, nu. Unii își fac un scop al vieții din Evanghelie, alții o refuză; o parte din noi crede, alta, nu. Dacă nu te convertești, dacă nu te schimbi, mori. Dacă nu-ți pare rău de greșelile din trecut, dacă nu le vezi, le vei repeta. Amin.

 

* * *

 

Chemarea ucenicilor

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

Sfanta Scriptura ne spune ca, primul care a raspuns “da” chemarii lui Dumnezeu a fost Avraam, pe cand a fost scos din tara sa si dus intr-un pamant ales de catre Dumnezeu; apoi profetul Isaia, cand Dumnezeu intreaba: “Pe cine voi trimite? Cine va merge pentru noi?” Is. 6,8.

In Noul Testament raspunsul dat de Maria la vestea alegeri sale de catre Dumnezeu ca sa fie mama Fiului sau, spune: “Iata, roaba Domnului, fie mie dupa Cuvantul tau!” Lc. 1,38.

Dupa cum vedem din putinele exemple extrase si prezentate aici, initiativa chemarii este intotdeauna a lui Dumnezeu. El cheama pe nume, direct sau prin altii, pe fiecare dintre noi, insa auzirea chemarii si raspunsul dat acestei chemari ne apartine in totalitate noua, oamenilor.

Sfantul apostol Pavel ne spune ca aceste chemari dumnezeesti nu sunt intamplatoare, pentru ca: “Pe care i-a hotarat, mai inainte, pe aceea i-a chemat.” Ro. 4,30. Iar sfanta Evanghelie pe care am auzit-o astazi ne arata ca primii care au auzit aceasta chemare de la Isus, au fost: fratii Simon si Andrei; Iacob si Ioan. Patru anonimi, chemati sa se impartaseasca din vestea buna pentru a-l predica pe cel care o aduce, Isus Cristos, prin vorba si prin fapta, dar si pentru ca sa fie “martori in Ierusalim, in toata Iudeea si Samaria, pana la marginile pamantului.” Fa. 1,8. Acesti anonimi pe care Isus ii face “pescari de oameni” prin transformarea lor, dupa cum le va spune si sfantul Pavel romanilor: “Nu va conformati acestei lumi, ci va schimbati prin inoirea minti, ca sa intelegeti vointa lui Dumnezeu.” Ro 12,2, au devenit “sarea pamantului” si aratori cu pluguri de aur pe campul fertil, dar inca neinsemantat, a lui Dumnezeu.

Atat chemarea “veniti dupa mine” cat si spontaneitatea raspunsului afirmativ, al celor patru, are un caracter solemn si o invitatie exemplara pentru toti crestinii, deoarece fiecare crestin este chemat pentru predicare, pentru indeplinirea unei anumite misiuni, in cadrul profesiei sale si in mijlocul societatii in care traieste acolo unde; inveti, lucrezi, in casa sau afara, oriunde, in viata ta. Predicare ce se face, cu mult folos, atat prin vorbe cat si prin fapte.

Prin chemarea celor patru Dumnezeu ii scoate din lumea pacatoasa, ii “indreapta” pentru ca, plini de Spirit Sfant, sa-i arunce, din nou, cu noi arme, ca sa construiasca, adevarata “corabie” a lui Cristos – Biserica sa. Si in acest contest crestinul deprinde oferirea de sine Creatorului, pentru si prin, aproapele sau; constientizarea ca fiecare crestin este unul din madularele Bisericii lui Cristos si ca este chemat la marele plan de mantuire, universala. Situatie in care fiecare dintre noi avem datoria de a raspunde “da” acestei divine chemari, deoarece, de felul in care, cei nascuti in Cristos, dau raspuns acestei invitatii depinde locul pe care vom fi asezati in Imparatia cerului.

Astazi, multora le vine greu a da curs favorabil chemarii divine, in contestul in care ochii le sunt orbiti cu atatea “vitei de aur” ce le sunt oferiti prin comert si mass media, sau de catre “profeti” mincinosi ce asalteaza sufletul celor slabi in incercarea de a-l popula cu demoni si idoli.

In raspunsul pe care-l dam chemarii lui Dumnezeu, un rol important il au: parintii, catehetii, preotii, invatatori, profesori si toti modelatorii de suflete, care trebuie sa-l arate pe Cristos si nu doar sa indice strada. Sa paseasca ei insisi pe urmele trasate de catre Isus, traind ca adevarati discipoli, indiferent de starea in care se afla.

Cand Isus i-a chemat, pe ucenicii sai sa-l urmeze nu le-a promis nimic din ceea ce atatea lume promite astazi: bani, bogatie, placeri, functii privilegiate, marire, putere sau un alt “vitel de aur”. Din contra, le-a oferit: dispretul semenilor, excluderea din comunitate, batjocura, lipsuri nenumarate, inchisoarea, chinurile si bataia si, in viitor fagaduinta vietii vesnice, speranta mantuirii si dragostea lui Dumnezeu, chiar daca acestea, uneori, au insemnat sau pot sa insemne si azi, in unele parti ale pamantului; foamea, sete si chiar moarte.

Imi vine in minte, cu aceasta ocazie, declaratia generalului Garibaldi, dupa atacarea Romei, adresata ostasilor sai: “Nu am nimic sa va ofer in afara de foame, sete, privatiuni de tot felul si moarte. Toti cei care-si iubesc tara, sa ma urmeze! “Asadar, toti care-l iubiti pe Dumnezeu urmati-l pe Cristos!

Si, astazi, ca si atunci, sunt oameni care raspund chemarii, perpetue, a lui Dumnezeu de a-l urma si de a-si consacra vietile Lui, care, prin aceasta oferire, aduc o schimbare in bine a acestei lumi.

Sigur ca, pe calea pe care Isus si-a chemat primii ucenici si pe care ne cheama si pe noi, urmasii lor de azi, nu este usor de umblat, dar aceasta este calea dreptati, a smereniei, a dragostei, a faptelor bune, a iubirii lui Dumnezeu, a virtutilor – calea adevaratului crestin.

Isus ne cheama mereu la el si ne-a transmis aceasta in multe locuri ale Evangheliei sale. Iata ce sta scris in Apocalipsa cap. 3,20: “…Eu stau la usa si bat! Daca va auzi cineva glasul meu si va deschide, voi intra!”

Hotararea de a auzi si de a deschide usa sufletului tau, iti apartine tie, frate crestine. Amin.

 

* * *

 

Chemarea primilor Apostoli

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Evanghelia din această duminică ne face cunoscută chemarea Apostolilor spre a-L urma pe Hristos, chemare adresată peste timp și nouă.

Ca și creștini, cu toții am primit această chemare în momentul primirii Sacramentului Sfântului Botez. Ne-am îmbrăcat în Hristos prin Botez și suntem chemați să devenim asemenea Lui. Hristos este exemplul vieții noastre. Suntem datori să ne trăim viața în sfințenie. De aceea El S-a oferit ca model. Prin venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, ni s-a făcut cunoscut cum se poate apropia omul, de perfecțiune – de sfințenie, în această lume după exemplul Fiului Omului. Revelându-ne sfințenia lui Dumnezeu prin acțiunile Sale, ne-a prezentat în mod practic imitarea perfecțiunii divine: «Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este» (Matei 5, 48). Acest model de perfecțiune a fost oferit tuturor creștinilor, spre a fi urmat în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În cadrul Botezului și a Schimbării la Față, Dumnezeu-Tatăl a mărturisit: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit» (Matei 17, 5). Creștinismul nu trebuie să fie altceva decât imitarea lui Hristos. El este perfecțiunea tuturor virtuților care pot fi practicate de fiecare dintre noi. Hristos le-a practicat în gradul cel mai înalt posibil. Calea arătată a fost iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui, oroarea totală față de păcat și de tot ceea ce implică acesta. Numai un astfel de model poate să fie imitat de noi, pentru că El, este universal, inexprimabil, atractiv și plin de putere.

Toți oamenii pot să-L imite pe Hristos. El, a dorit să ia asupra Sa toate mizeriile și slăbiciunile noastre; a dorit să se asemene cu noi în toate lucrurile în afară de păcat. Timp de treizeci de ani a trăit o viață retrasă. A trăit în casa lui Iosif și a Mariei, lucrând asemenea unui învățăcel, ca un fiu de tâmplar (Matei 13, 55). Acesta L-a făcut să fie și cel mai bun Exemplu de urmat pentru toți acei oameni care prestează muncile aparent lipsite de importanță, monotone, cu satisfacții ascunse ochilor celor mulți, care vin din afara ambientului muncitoresc. Toată viața publică a fost plină de zel. Și-a petrecut-o în osteneli și oboseli pentru a-i face pe cei sărmani fericiți și sănătoși, împărțindu-le bucuria Sa. Prin suportarea patimilor ne-a oferit cel mai înălțător exemplu de răbdare în fața chinurilor morale, terminând suferințele acestei vieți cu o rugăciune pentru persecutorii Săi. Acest lucru L-a făcut nu pentru că a fost Dumnezeu, și nu a cunoscut suferința, ci pentru că a fost și Om adevărat. Astfel, ca Om, a suferit cea mai mare ingratitudine din partea semenilor, părăsirea prietenilor Săi, trădarea lui Iuda. Dacă n-ar fi fost așa, nu s-ar fi rugat ca să poată bea paharul patimilor Sale, nu ar fi simțit după răstignirea Lui părăsirea din partea lui Dumnezeu – pe care o simt toți cei care prin păcat se îndepărtează de Dumnezeu, exprimată prin cuvintele: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit!» (Matei 27, 46).

Un model Universal nu poate fi decât unul plin de atracție. Isus Hristos i-a atras pe toți la El: «Când Mă voi înălța de pe pământ, Îi voi atrage pe toți la Mine» (Ioan 12, 32). Această profeție a Lui a fost înfăptuită prin Biserica Sa. Câți sfinți, martiri și mărturisitori, nu au căutat sfințenia și nu s-au asemănat cu El. Această căutare este legată de puterea harului care izvorește din Inima Sa străpunsă de suliță. Este de ajuns să ne amintim de umilința, sărăcia, mortificarea și toată viața Lui, pentru a fi atrași de puterea exemplului Său, care conferă putere și siguranță deplină în urmarea Lui. Aceasta este singura cale prin care putem dobândi Cerul, la care nu de puține ori a făcut referire în învățăturile Sale.

Misterul răstignirii lui Isus Hristos ne-a dobândit victorie asupra slăbiciunilor și înclinațiilor noastre păcătoase, harul de a evita orice fel de păcat și tăria în ispite. Acest adevăr incontestabil poate fi realizat în măsura înțelegerii perfecte, că Isus este capul Corpului Său Mistic ale cărui membre suntem noi.

Sfântul Epipod fiind dus înaintea judecătorilor pentru credința sa, a fost schingiuit prin fel de fel de torturi. În timpul procesului său a fost bătut crunt peste obraz. Cu fața plină de sânge a strigat: “Mărturisesc că Isus Hristos este împreună cu Tatăl și cu Spiritul Sfânt, un singur Dumnezeu. Și se cuvine ca să-mi sacrific viața pentru Acela care este în același timp Creatorul și Răscumpărătorul meu”. Și de fapt, Epipod și-a dat viața pentru Răscumpărătorul său, mărturisind cu prețul sângelui credința sa.

Suntem chemați și noi, asemenea Apostolilor, fiecare în parte, pe numele său, să-L urmăm pe Hristos, care ne dăruiește această chemare încă din momentul în care am fost aduși la viață prin puterea lui Dumnezeu. Urmarea lui Hristos este pe măsura noastră, pentru că El s-a făcut pentru noi totul în toate, a fost copil ascultător familiei și îndatoririlor Sale, dar și ascultător Tatălui Ceresc, a fost un muncitor în umbra existenței de zi cu zi din atelierul lui Iosif, a fost Învățător, Martir și Model de sfințenie. Dacă ne îndeplinim misiunea pe care am primit-o prin viața noastră, de părinți, de copii, de oameni care-și îndeplinesc îndatoririle de serviciu sau cele legate de viața socială, dând tuturor mărturie că suntem creștini, suntem pe calea care merge pe urmele Mântuitorului. Ori de câte ori citim despre chemarea Apostolilor să nu uităm că acest: “Vino după Mine” se adresează și nouă celor de azi. Suntem chemați să devenim Apostoli ai timpurilor noastre, urmând modelul perfecțiunii – sfințeniei. A fi sfânt astăzi, este mai greu ca niciodată; nu suntem chemați să ne dăm viața pentru credință – chiar dacă atunci când Domnul ne-o cere, trebuie să dăm și această mărturie de credință – nici să facem fapte mari, ci suntem invitați să trăim în sfințenie zi de zi, în intimitatea familiei, în relațiile cu aproapele, fie că ne este prieten sau dușman, vecin sau străin. Suntem chemați să ducem viața ascunsă a lui Hristos în Nazaret și să fim mărturie vie a existenței creștinismului și a valorilor sale mereu actuale. Dacă greutățile vieții ne apasă și problemele materiale ne fac să cădem pe drum, să privim spre Cer, să ascultăm șoapta Domnului care spune – “Vino!” – să ne ridicăm și… să mergem mai departe.

Rugăciune

Doamne, venim înaintea Ta fiind atât de departe de Tine. Grijile și preocupările noastre de zi cu zi ne-au făcut să uităm de chemarea pe care am primit-o la Sfântul Botez, când am acceptat să urmăm calea Ta. Ascultăm vocea lumii, ce zic alții despre noi, dar glasul Tău nu-l lăsăm să ajungă în sufletul și în inima noastră. Uneori ne este chiar foarte greu să ne ridicăm în picioare sau să stăm în genunchi, atunci când Tu Te cobori pe altar, lăsându-ne împresurați de îndoiala pe care Satan încearcă să o strecoare în ființa noastră. Ce-Ți vom spune despre chemarea pe care am primit-o de la Tine? Nimic altceva, decât că lăsându-ne cuprinși de spiritul lumesc am transformat-o în ceva simbolic, omițând să o trăim zilnic după exemplul Tău, așa cum am promis la primirea Sfântului Botez.

Cât de departe suntem de exemplul Tău Isuse. Pentru noi chemarea înseamnă doar grija față de propria persoană și propriile interese, căci pentru orice lucru pe care-l facem așteptăm recompense, ori dacă nu, îl facem fără tragere de inimă. O, Doamne, cât de departe suntem de exemplul Tău!

Fă, Isuse, ca învățătura și harul Tău să pătrundă prin toate mădularele noastre, să miște ființa noastră, dovedindu-Ți că într-adevăr ne trăim chemarea pe care am primit-o la Botez, făcându-Te cunoscut lumii întregi. Amin.