Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a din Post
Anul B (A, C)

Lecturi:
Geneza 22,1-2.9-13.15-18
Romani 8,31-34
Marcu 9,2-10

Marcu 9,2-10

După șase zile, Isus i-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, i-a dus deoparte pe un munte înalt numai pe ei și i s-a schimbat înfățișarea înaintea lor. Hainele lui au devenit strălucitoare, atât de albe cum nici un albitor de pe pământ nu le putea albi. Atunci le-a apărut Ilie împreună cu Moise și vorbeau cu Isus. Petru, intervenind, i-a spus lui Isus: “Învățătorule, e bine că suntem aici; să facem trei colibe: una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie”. De fapt, nu știa ce să spună; căci îi cuprinsese frica. Apoi a venit un nor care i-a învăluit în umbră și din nor s-a auzit un glas: “Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de el!” Dintr-o dată, privind în jurul lor, n-au mai văzut pe nimeni decât pe Isus singur cu ei. În timp ce coborau de pe munte, le-a poruncit să nu spună nimănui cele ce au văzut, decât atunci când Fiul Omului va fi înviat din morți. Ei au păstrat lucrul acesta pentru ei, întrebându-se ce înseamnă a învia din morți.

 

Experiența de pe vârful muntelui
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

El se roagă pentru mine
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Puterea jertfei
         pr. Anton Dancă

Isus a luat cu sine pe Petru, Iacob și Ioan
         pr. Anton Dancă

A II-a duminică din Post (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Duminica a II-a din Postul Mare
         pr. Felician Tiba

A se urca pe un scaun pentru a-l vedea pe Dumnezeu
         pr. Alessandro Pronzato

Duminica 2 din Postul Mare (B) – lectio divina
         FSC

Duminica a II-a din Postul Mare (B) (audio)
         Diverși alți autori

Duminica a II-a Postul Mare (B)
         pr. Șerban Tarciziu

Afișează toate în aceeași pagină