Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXIX-a de peste an
Anul B (A, C)

Lecturi:
Isaia 53,10-11
Evrei 4,14-16
Marcu 10,35-45

Marcu 10,35-45

Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, au venit la el și i-au spus: “Învățătorule, vrem să faci pentru noi ceea ce îți cerem”. El le-a spus: “Ce vreți să fac pentru voi?” Atunci ei i-au spus: “Fă-ne să stăm unul la dreapta și altul la stânga ta în gloria ta”. Dar Isus le-a spus: “Nu știți ce cereți. Puteți să beți potirul pe care-l beau eu sau să vă botezați cu botezul cu care eu sunt botezat?” Ei i-au spus: “Putem”. Iar Isus le-a zis: “Potirul pe care-l beau eu îl veți bea, iar cu botezul cu care sunt botezat eu veți fi botezați. Însă, a sta la dreapta sau la stânga mea, nu eu trebuie să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit”. Când au auzit, cei zece au fost cuprinși de indignare față de Iacob și Ioan. Chemându-i la sine, Isus le-a spus: “Voi știți că cei care sunt considerați conducători ai popoarelor le domină și cei mari dintre ei își fac simțită puterea asupra lor. Dar între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor. Pentru că nici Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți”.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Joseph Pellegrino
pr. Raniero Cantalamessa
Diverși alți autori
pr. Anton Dancă
Diverși alți autori
pr. Șerban Tarciziu
pr. Pietro Righetto
pr. Alessandro Pronzato
pr. Felix Roca jr
Diverși alți autori
FSC

 

* * *

 

Dar și dăruire

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Cu cât activitatea publică a lui Isus se întețea mai mult, cu atât minunile sporeau; cu cât mulțimile se înghesuiau în jurul lui mai tare, cu atât ideea că el este Mesia prezis de profeți se înrădăcina tot mai mult în conștiința ascultătorilor săi; cu cât se părea că ziua instaurării împărăției lui Israel este mai iminentă, cu atât mai mult se înfiripa în inima ucenicilor săi dorința de a fi cineva. Din acest motiv Petru îi zice mai întâi: Doamne, iată noi am lăsat toate și te-am urmat, ce răsplată vom primi? (Mt 19,27); apoi Iacob și Ioan îi cer deschis favoarea de a ședea la dreapta și la stânga în împărăția lui (Mc 10,37); toți visau onoruri și glorie.

Prima lectură de la Liturgia cuvântului de azi nu are un caracter exegetic (astfel o arată și alegerea versetelor pe sărite), adică nu de a vedea în ce măsură capitolul 53 îi aparține lui Isaia, în ce măsură slujitorul lui Iahve se referă la Isaia însuși, la un alt personaj, la Mesia sau chiar la poporul lui Israel etc., ci de a o înțelege în spirit de credință, ca o profeție care se împlinește în Cristos. Slujitorul lui Iahve numai prin jertfă va ajunge să-și vadă urmașii dezrobiți. Isus numai prin jertfă își va vedea Biserica stabilită în libertatea fiilor lui Dumnezeu (Rom 8,21), ca să putem spune cu certitudinea credinței, așa cum o repetă atât de des evanghelistul Matei: S-au împlinit Scripturile.

În principal, din această împlinire a Scripturii, referitor la episodul evanghelic de azi, se desprind următoarele concluzii de credință și de morală: a) de credință: 1) mântuirea este un dar gratuit din partea lui Dumnezeu; 2) mântuirea s-a realizat prin Cristos, prin jertfa sa, prin misterul pascal pe care el l-a înfăptuit mai întâi în propria ființă umană, în suflet și apoi în trup, slujind pe oameni și apoi lăsându-se la discreția lor; 3) autoritatea poartă pecetea divină și trebuie exercitată numai în spirit de credință; b) morale: smerenia stă la baza desăvârșirii omului.

Lectura a II-a constituie o invitație: dacă Dumnezeu a făcut atâtea lucruri minunate pentru noi, fără aportul nostru, cu atât mai mult va face lucruri și mai minunate dacă noi vom avea curajul să ne apropiem de tronul harului, care este Dumnezeu însuși în trei persoane, ca să primim din partea fiecărei persoane ceva ce îi este specific, așa cum ne arată autorul Scrisorii către Evrei: de la Tatăl primim îndurare, ca să ne apropiem de el cu încrederea fiului risipitor, pentru a-i spune: Tată, am greșit împotriva cerului și împotriva ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, dar primește-mă ca pe un slujitor al tău; de la Fiul primim harul care ne face fii, deoarece ne îmbracă în Cristos prin Botez, devenind părtași ai naturii divine (2Pt 1,4), iar Isus, fiind singura cale care ne duce la Tatăl, ne-a făcut-o cunoscută; de la Sfântul Duh primim ajutor la momentul potrivit, oportun, atunci când avem cea mai mare trebuință, fiindcă face activă credința prin cele șapte daruri: prin înțelepciunea care alege ca scop existențial viața cea fără de sfârșit; ca mijloc de a o atinge alege înțelegerea Scripturii; în fața potentaților lumești folosește sfatul șoptit al Duhului; tăria mărturiei creștine este tot opera Duhului, ca și știința mântuirii; evlavia își capătă consistența prin suspinele negrăite ale Duhului din suflet; Duhul Sfânt ne dă frica de Dumnezeu, care nu-i altceva decât o iubire filială, conștiința că suntem copii și moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu.

Numai pășind pe această cale nu vom primi reproșul lui Isus adresat celor doi frați, Iacob și Ioan: Nu știți ce cereți. Ei cereau pământul, împărăția câtorva ani, pentru niște merite pe care credeau că le au, dar Isus le promite cerul pe care Tatăl îl dă numai pentru meritele paharului pe care Fiul îl va bea, fiindcă chiar dacă ei vor bea același pahar al pătimirii, meritele lor sunt insuficiente pentru a se mântui, pentru a sta la dreapta și la stânga sa. Mântuirea este operă gratuită; ea vine din partea iubirii divine, fiindcă iubirea însăși este gratuită, altfel nu mai este iubire. Numai datorită iubirii infinite meritele paharului băut de Isus au valoare mântuitoare infinită.

Dacă Isus ne-a obținut mântuirea numai prin meritele sale infinite, nu ne-o poate da decât pe gratis, fiindcă nu are ce câștiga din meritele noastre limitate. Dar se pune problema: dacă Isus ne dă mântuirea pe gratis, dreptul de a intra în împărăția Tatălui său și viața veșnică prin învierea de apoi, de ce ne mai cere să bem și noi paharul suferințelor și să ne botezăm cu amărăciunea morții?

Răspunsul: dacă intrarea este gratuită la cinema, teatru, muzeu, circ, banchet etc. asta nu ne scutește de efortul de a ne pregăti spălându-ne, îmbrăcându-ne, îndreptându-ne cu pași grăbiți, de a învinge obstacolele din cale. Fiecare păcat, individual sau social, ne îndepărtează de intrarea gratuită la împărăția fericită. Necazurile, suferințele, jertfele etc. nu sunt plata pentru intrarea în rai și în viața veșnică, ci plata pentru călătoria lungă până la intrare, care se datorează păcatului. Parcurgerea acestui drum spre poarta deschisă a raiului se cheamă: slujire, dăruire, renunțare, alegere, convertire etc.

Isus ne-a învățat cum să mergem pe drumul mântuirii. El a schimbat numele pompos de Mesia în cel de Fiul Omului, pentru a da conținut smereniei interne, sufletești; el singur s-a răstignit în intern, în intimitatea sufletului său; iar pe plan extern, a slujit semenilor ca om și s-a lăsat total la discreția lor, chiar și a dușmanilor săi, ca ultimul dintre sclavi.

În calea mântuirii noastre stau bogățiile, onorurile, plăcerile simțurilor, care nu sunt altceva decât frâne ale progresului spiritual, ale procesului de dăruire.

Isus a ajuns la umilința slujitorului pentru că a avut credința desăvârșită în îndurarea Tatălui de a da locurile de-a dreapta și de-a stânga lui conform autorității sale divine, de a avea lângă sine pe cei mai vrednici în slujire. Isus, în misterul pascal al sufletului său, renunță la autoritate, așa cum a renunțat la titlul de Mesia, folosindu-se de cel de Fiu al Omului, adică ființă mărginită, slabă.

Ioan și Iacob, fiii lui Zebedeu, voiau să se bucure de autoritate, fiind la dreapta și la stânga Învățătorului, când acesta va fi înălțat pe tronul lui David ca rege peste Israel, dar Isus le arată că la autoritate nu se ajunge decât prin slujire, ea nu se dă ca premiu pentru merite, ci ca pe o carismă care aduce merite numai dacă este exercitată prin umilință și cu maximă disponibilitate. Știm că lui Pilat, care s-a răstit la el cerându-i să-i răspundă fiindcă are putere să-l răstignească și să-l elibereze, Isus i-a arătat clar că puterea lui este un dar, i s-a dat de sus (In 19,11).

Orice putere, autoritate, vine de sus, de la Dumnezeu, fiindcă însuși cuvântul auctoritas vine de la verbul augeo, care înseamnă a face să crească altul. Acela care crede că a primit puterea, autoritatea asupra altora, ca să se înalțe el peste ceilalți, se înșală. Numai acela care are darul Duhului Sfânt, darul fricii de Dumnezeu, se poate achita corect de autoritatea primită și distribuită.

Isus în sine este noua concepție despre autoritate, fiindcă s-a prezentat în lume sub auspiciile Duhului Sfânt: Duhul Domnului este asupra mea, pentru care m-a uns să bine vestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor dezrobirea și orbilor recăpătarea vederii, să eliberez pe cei închiși și să vestesc anul de îndurare a Domnului (Lc 4,18-19). Mântuitorul nu este împotriva dorinței de a fi mari, de a fi pe primul loc, dar cere fiecăruia să fie primul în slujire.

Papa Leon al XI-lea, conștient de misiunea de slujitor pe primul loc în Biserica lui Isus, simțind povara pe umeri și răspunderea pentru autoritate, a spus: Era mai bine să fi fost portar la mănăstire decât papă. La fel și Honoriu al III-lea: Mai bine era de rămâneam la spălatul blidelor în bucătăria mănăstirii mele.

Doamne, fă să stau și eu la dreapta ta, nu cum au voit Iacob și Ioan, nici ca tâlharul de pe cruce, dar în ziua judecății să pot fi atât de aproape de tine încât să aud cuvintele tale: Veniți, binecuvântații Părintelui meu și moșteniți împărăția pregătită vouă de la întemeierea lumii (Mt 25,34), te rog, nu pentru meritele mele, dar pentru iubirea ta nemărginită față de tot ceea ce ai creat spre gloria numelui tău. Amin.

 

* * *

 

Ce este succesul?

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Alexander Woolcott, unul dintre cei mai renumiți absolvenți ai Colegiului Hamilton din New York, a fost rugat să țină un discurs la celebrarea a o sută de ani de existență a colegiului. Woolcott a ținut un discurs memorabil, care a început cu aceste cuvinte: “Transmit salutul meu tuturor absolvenților Colegiului Hamilton, aflați peste tot în lume. Unii dintre voi sunteți oameni de succes, alții mostre de eșec în viață – doar Dumnezeu știe care cum e de fapt!” Această introducere frumoasă ne amintește, atunci când ne măsurăm succesele sau eșecurile din viață, ceea ce spunea Isaia: “gândurile Mele nu sunt ca gândurile voastre și căile Mele ca ale voastre, zice Domnul. Și cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile Mele de căile voastre și cugetele Mele de cugetele voastre” (Isaia 55,8-9). Aceasta este lecția pe care ambițioșii apostoli Iacob și Ioan o vor învăța în pericopa evanghelică de astăzi.

Dacă știm ceva în mod sigur despre predestinare, acest lucru este că Dumnezeu ne-a creat pe toți pentru succes. Dumnezeu nu a creat pe nimeni ca să eșueze. Dar ce înseamnă succes și eșec? Pentru majoritatea oamenilor, ca pe Iacob și Ioan, succesul înseamnă să fii în fruntea celorlalți. A avea succes înseamnă a excela. Succesul se măsoară prin comparația cu succesul “competitorilor”. Acesta este motivul pentru care Iacob și Ioan merg la Isus și îi cer nu să primească un loc în Împărăția Sa ci: “Fă-ne să stăm unul la dreapta și altul la stânga Ta în gloria Ta” (Marcu 10,37). “Nu știți ce cereți”, le răspunde Isus (versetul 38), explicându-le apoi un mod nou de a înțelege succesul.

Pentru Isus, oamenii de succes sunt cei care conștientizează și împlinesc planul pe care Dumnezeu îl are pentru ei. Isus ne spune, conform gândirii populare, că nu poți fi orice vrei. Înainte ca oamenii să vină pe lume, providența divină a atașat un plan de viață pentru fiecare. Nu venim în viață pentru a ne scrie propria noastră fișă de sarcini, ci venim cu o sarcină divină deja stabilită, și dotați cu cele necesare, în plan fizic și spiritual, pentru a duce la bun sfârșit cele încredințate. Vedem aceasta și în cazul doctrinei despre Neprihănita Zămislire a Mariei. Dumnezeu a avut nevoie de îndeplinirea unei anumite sarcini, și anume de cineva care să fie mama Fiului Lui întrupat. Pentru aceasta a creat o femeie pregătită și “echipată” complet pentru această sarcină. Nici o altă femeie înainte sau după Maria nu ar fi putut să devină mama lui Dumnezeu prin eforturile personale sau din ambiție. De aceea Isus le spune lui Iacob și Ioan că “a sta la dreapta sau la stânga mea, nu eu trebuie să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit” (versetul 40).

Înseamnă oare atunci că Dumnezeu ne-a hotărât deja pas cu pas existența pământească? Nu. Dumnezeu are o destinație pe care a intenționat-o pentru fiecare dintre noi când ne-a creat. Aceasta este predestinarea. Dar că vom ajunge sau nu la această destinație depinde de noi, de modul în care colaborăm cu harul lui Dumnezeu. A spune că oamenii sunt ceea ce Dumnezeu i-a creat să fie, sau că fac ceea ce Dumnezeu i-a pus să facă este determinism. Biblia susține predestinarea (Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi) și nu determinismul (orice suntem sau facem este pentru că așa ne-a predestinat Dumnezeu). Dumnezeu ne dă libertatea de a coopera sau nu cu harul divin. De aceea, chiar dacă Dumnezeu a predestinat-o pe Maria să fie mama Mântuitorului, când a venit timpul să îndeplinească această misiune, Dumnezeu a trimis un înger pentru a o întreba dacă răspunde pozitiv invitației la cooperare. Ea este un exemplu perfect de succes, deoarece ea a spus cu curaj ‘da’ la auzul planului pe care îl avea pregătit pentru ea providența divină.

Iacob și Ioan, pe de altă parte, reprezintă mentalitatea “oricine poate fi orice”, caracteristică timpurilor noastre. Acest mod de a vedea lucrurile încurajează ambiția fără margini, rivalitatea și competiția nesănătoasă între oameni. E ca o cursă de ogari, dar morala este că chiar dacă ieși învingător, tot ogar rămâi. Noua viziune asupra succesului explicată de Isus încurajează dimpotrivă cooperarea și satisfacția conștientizării faptului că putem fi cu toții persoane de succes, deoarece Dumnezeu ne-a creat pe fiecare pentru altceva. Dumnezeu are suficiente planuri, un plan diferit pentru fiecare, un succes diferit pentru fiecare. Ambiția noastră în viață trebuie să fie descoperirea și trăirea planului lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta este rețeta adevăratului succes. A te lupta cu alții pentru aceleași idealuri – acesta este eșecul.

 

* * *

 

Slujirea creștină

Autor: pr. Joseph Pellegrino
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Lecturile de astăzi sunt despre slujire. Prima lectură este luată din al patrulea cântec al slujitorului, din a doua parte a cărții profetului Isaia. Această parte, capitolele 40 până la 55, subliniază grija lui Dumnezeu pentru poporul Său. Slujitorul din prima lectură mijlocește pe lângă Dumnezeu pentru popor, luând asupra sa greșelile acestuia și acceptând pedeapsa pentru păcatele oamenilor. Textul a fost scris cu 500 de ani înainte de Isus, dar putem recunoaște aici o prevestire a crucii Mântuitorului. Isus este Cel care stă în fața Tatălui pentru noi, și în fața noastră pentru Tatăl. Scrisoarea către evrei notează faptul că El însuși a răspuns chemării Tatălui de a fi mediator sau preot pentru popor. Evanghelia de astăzi adaugă faptul că cei care doresc să îi urmeze lui Cristos trebuie să nu caute puterea și gloria, ci slujirea.

Noi, creștinii, suntem chemați să fim asemenea lui Isus. Suntem chemați să îl ducem pe Dumnezeu altora și pe alții la Dumnezeu. Unii dintre noi suntem chemați la o configurare specială pentru a-l face pe Cristos accesibil prin Sacramente și prin predicare. Aceasta o face sacramentul hirotonirii. Aceia dintre noi care am răspuns acestei chemări am primit bucuria de a extinde prezența reală a lui Cristos între oameni. Și aceasta este o bucurie reală.

Cu siguranță, Episcopii, preoții și diaconii nu au monopolul ducerii lui Cristos la ceilalți și a celorlalți la Cristos. De fapt, de atâtea ori în trecut Biserica a uzurpat rolul laicilor de a-l duce pe Cristos la alții. De exemplu, primii învățători ai credinței pentru copii sunt părinții, nu preotul paroh. Dacă, după cum s-a întâmplat în trecut, părinții nu sunt educați pentru ca să poată să își pregătească copiii, și dacă ajung să se simtă incapabili să le dea copiilor o instrucție religioasă, atunci Biserica le-a furat rolul primar pe care îl au în acest proces.

La fel este în cazul tuturor formelor de acțiune creștină. Cu toții suntem obligați ca și creștini să luăm inițiativa de a-l duce pe Cristos să vindece situațiile dureroase. Dacă un semen de-al nostru suferă, este de datoria ta ca și creștin să mergi la el. Nu trebuie să primești un telefon de la preotul paroh. Este vorba de un simț creștin pe care trebuie să îl avem cu toții. Când ne practicăm credința creștină în astfel de moduri, răspundem de fapt chemării, ca și Isus. El era mereu atent la cei mai mici, la cei care sufereau, la cei persecutați. Nu avea nevoie de cineva care să îi spună ce să facă. Era milostiv și acționa din această milostivire a Sa. Așa după cum spun ultimele cuvinte ale Evangheliei de astăzi, El a venit nu pentru ca să fie slujit, ci ca să slujească, să își dea viața ca răscumpărare pentru mulți.

Duminica viitoare vom celebra Duminica Misiunilor. Cei care slujesc la răspândirea credinței în lume sunt chemați să trăiască iubirea sacrificială a Domnului. Cei aflați în misiuni cunosc ce este suferința. Au de-a face cu foametea și cu boala zi de zi. Au parte de represiuni politice. Cunosc ispita compromisurilor în credință. Sunt adesea ispitiți să lase totul baltă. Cei care fac parte din rândul misionarilor experimentează o strânsă identificare cu Isus. Dar, repet, și noi suntem chemați să fim asemenea lui Isus. Nu putem fi El, dar putem fi ca El. Suntem chemați pentru aceasta să ne dăruim Lui în întregime, liber, din iubire pentru poporul Său, pentru semenii noștri. Suntem chemați să fim milostivi. Suntem chemați să fim creștini.

În momentul acceptării botezului, luăm asupra noastră o imensă povară. Este povara identificării în așa măsură cu Cristos încât ceilalți să nu vadă în noi decât pe Cristos. În așa măsură s-a identificat de exemplu Sfântul Ignațiu de Antiohia, a cărui sărbătoare am celebrat-o marți. Vă amintiți lunga călătorie pe care a făcut-o spre Roma, pentru a fi ucis la Colosseum. În timpul acelor 2-3 ani, unii creștini bogați au încercat să îi mituiască pe romani pentru a-l elibera. Ignațiu nu i-a lăsat. Se justifica spunând că și Isus ar fi putut să se salveze de pe cruce, dar a refuzat din iubire pentru Tatăl Său și pentru a sluji astfel poporul Tatălui Său. Ignațiu nu i-a permis nimănui să îl oprească de la a da mărturie despre Cristos.

Povara creștinismului este imensă, dar în același timp ușoară. Isus a spus: “Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine că jugul meu este lesne de purtat, iar povara mea este ușoară”. Isus ne ajută să ne purtăm povara creștinismului. El ne ajută să fim creștini. Ne ajută să mediem prezența Lui pentru alții. Ne ajută să ducem prezența Sa altora și să îi aducem pe alții în prezența Sa. Ne ajută să ne acceptăm durerile. Ne ajută să răspundem chemării sale de a căuta mărirea prin slujire: “Cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor”.

 

* * *

 

Cel mai mare trebuie să slujească

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Oana Capan
Copyright: Presa Bună

După Evanghelia despre bogății, Evanghelia acestei duminici ne prezintă cuvintele lui Cristos despre un alt mare idol al lumii: puterea. Puterea, ca și banii, nu este intrinsec rea. Dumnezeu se descrie pe sine ca “Cel Atotputernic”, și Scriptura spune că “puterea îi aparține lui Dumnezeu” (Psalm 61,11). Cu toate acestea, având în vedere că omul a abuzat de puterea care i s-a dat, transformând-o în controlul celor mai puternici și oprimarea celor mai slabi, ce a făcut Dumnezeu?

Pentru a ne da un exemplu, Dumnezeu despuiat pe sine de atotputernicia Sa; de la a fi “atotputernic”, s-a făcut pe sine “neputincios”. El “s-a despuiat pe sine, luând firea sclavului” (Filipeni 2,7). A transformat puterea în slujire. Prima lectură a zilei conține o descriere profetică a acestui Mântuitor “neputincios”. “Crescut-a înaintea Lui ca o odraslă, și ca o rădăcină în pământ uscat… Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței”.

Astfel este revelată o nouă putere, aceea a crucii: “Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți” (1Corinteni 1,27). În Magnificat, Maria vorbește în avans despre această revoluție tăcută adusă de venirea lui Cristos: “i-a răsturnat pe cei puternici de pe tronuri” (Luca 1,52). Cine sunt acuzați în această denunțare a puterii? Doar dictatorii și tiranii? Ce bine ar fi să fie așa! S-ar referi, în acest caz, la excepții. Această denunțare ne afectează însă pe noi toți. Puterea are ramificații infinite, ajunge peste tot, ca anumite nisipuri din Sahara atunci când bate vântul siroco. Ajunge chiar și în Biserică.

Problema puterii, așadar, nu se pune doar în domeniul politic. Dacă rămânem la acest domeniu, nu facem decât să ne alăturăm grupului celor care sunt întotdeauna gata să lovească pieptul altora pentru propriile lor greșeli. Este ușor să denunțăm greșelile colective, sau pe cele ale trecutului; este mult mai dificil însă când vine vorba de greșelile personale și prezente. Maria a spus că Dumnezeu “i-a risipit pe cei mândri cu planurile inimii lor; i-a răsturnat pe cei puternici de pe tronuri” (Luca 1,51-52). Ea indică implicit un loc exact în care trebuie să fie combătută “dorința de putere”: propriile noastre inimi.

Mințile noastre – gândurile inimii – pot deveni un fel de tron pe care stăm pentru a dicta legi și a tuna împotriva celor care nu ni se supun. Suntem, cel puțin în dorințele noastre dacă nu în fapte, “cei puternici de pe tronuri”. Din păcate, chiar în familie este posibil ca dorința noastră înnăscută de putere și abuzul să se manifeste, provocând suferință constantă celor care sunt victime ale acestora, adesea – dar nu întotdeauna – femeia. Ce opune Evanghelia la această putere? Slujirea: o putere pentru ceilalți, nu asupra celorlalți! Puterea conferă autoritate, dar slujirea conferă ceva mai mult, autoritatea care înseamnă respect, stimă, un ascendent real asupra celorlalți. De asemenea Evanghelia se opune puterii cu nonviolența, adică un alt fel de putere, una morală, nu fizică. Isus a spus că ar fi putut să îl roage pe Tatăl să îi dea douăsprezece legiuni de îngeri pentru a-i învinge pe dușmanii care urmau să îl răstignească (Matei 26,53), însă a preferat să se roage pentru ei. Și în acest fel a obținut victoria.

Slujirea nu se exprimă însă întotdeauna prin tăcere și supunere față de putere. Uneori ne poate îndemna să ne ridicăm vocea împotriva puterii și a abuzurilor ei. Acest lucru l-a făcut Isus. În viața sa a trăit experiența abuzului din partea puterilor politice și religioase ale timpului. De aceea El este aproape de toți aceia care – în orice mediu (familie, comunitate, societate civilă) – cunosc experiența unei puteri rele și tiranice. Cu ajutorul Lui putem să nu ne lăsăm “învinși de rău”, așa cum nici El nu s-a lăsat învins – și mai mult, să “învingem răul prin bine” (Romani 12,21).

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a de peste an (B) (audio)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Predicator: Pr. Claudiu Istoc
Unde: Catedrala romano-catolică din Iași
Când: 22 octombrie 2006

 

Puteți descărca predica de pe Pastoratie.ro: click aici.

 

* * *

 

A venit să slujească și să-și dea viața

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

În duminica trecută, Liturgia cuvântului ne-a prezentat valoarea înțelepciunii; azi ne prezintă înțelegerea.

Profetul Isaia spune, inspirat fiind: O mlădiță va ieși din tulpina lui Iesei și un lăstar din rădăcinile lui va da. Și se va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinței și al temerii de Domnul (Is 11, 1-2).

«Mlădița» știm că este Mesia, este Mântuitorul Isus, dar ce fel de înțelegere ne va aduce din partea Duhului Sfânt? Isus a venit, în calitate de slujitor suferind al lui Iahve (Lec.I-a: Is 53, 2a. 3a. 10-11) să ne facă să înțelegem că Dumnezeu este iubire (1In 4, 8), că atât de mult ne-a iubit încât l-a trimis pe Fiul să ne împace cu sine (2Cor 5, 19); că noi suntem mici fiindcă ne-am îndepărtat de Tatăl, de aceea El, Isus, primul născut dintre mulți frați (Rom 8, 29) s-a făcut ascultător până la moarte (Fil 2, 8) și fiind sfânt, nevinovat și fără pată (Evr 8, 26) a luat asupra sa nimicnicia noastră, plata păcatului (Rom 6, 23) și ne-a meritat harul spre a ne apropia iarăși de Tatăl, spre a deveni mari în ochii lui Dumnezeu. Dar cum?.. În nici un caz așa cum voiau să ajungă cei doi fii ai lui Zebedeu (Mc 10, 35-45), de a sta unul la dreapta și altul la stânga în împărăția lui.

Iată cum interpretează Commento della Bibbia Liturgica această pagină a evangheliei de azi. Cererea fiilor lui Zebedeu este interpretată de Isus în doi timpi. In primul rând se referă la posibilitatea ca ucenicii să-l însoțească în mărire, în gloria cerească. În al doilea rând se face aluzie la eventualul privilegiu de a le putea rezerva primele locuri celor doi ucenici, ca și cum acestea li s-ar datora.

În primul rând Mântuitorul răspunde simplu: a ajunge în mărirea cerească este posibil, dar trebuie ca mai întâi să treacă prin botezul lui Isus și să bea paharul său. Aceste două imagini – botez și pahar – cuprind în sine toate necazurile vieții în calitate de ucenici ai săi, inclusiv moartea. În al doilea rând răspunsul este dur: cererea de a li se rezerva primele locuri este o pretenție plină de mândrie, de egoism, care nu-i compatibilă cu teologia gratuității, cu faptul că mântuirea este un har și nu o cucerire umană.

Îndată după indignarea celor zece, care credeau că cererea fiilor lui Zebedeu este o lezare a drepturilor lor asupra celor dintâi locuri din împărăția lui Cristos, Isus prezintă celor doi fii, dar ca să înțeleagă și cei zece, iar acum și noi, rațiunile fundamentale ale acestei noi economii ale Împărăției sale – «comunitate-fără-putere» -. Isus arată cum comunitatea mesianică diferă radical de societatea civilă, adică de cea statală.

În Stat sunt cei care trec drept conducători, care stăpânesc și își exercită puterea, însă într-o măsură mai mare sau mai mică, în mod abuziv și totuși au pretenția să fie numiți binefăcători. În mod natural, reversul medaliei celui care poruncește, este cel care slujește. Ei bine, în comunitatea creștină, conducătorii vor fi, în mod paradoxal, însărcinați să slujească. De aici urmează că o Biserică, care nu va fi radical diferită de Stat, nu va corespunde proiectului esențial al fondatorului său. Prin urmare ar fi un păcat foarte mare al Bisericii dacă ea ar încerca să se organizeze conform imaginii și asemănării cu Statul sau de a se înscrie ca parte integrantă a structurii sale.

Motivația ultimă a acestei deosebiri stă în faptul că Fiul omului n-a venit să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața sa ca preț de răscumpărare pentru cei mulți. Ca să înțelegem acest verset deosebit de important, trebuie să pornim de la faptul sigur: gestul de a sluji și de a-și da viața ca răscumpărare constituie motivația acestei ecleziologii paradoxale.

Ce voia să spună Isus când a pus accentul pe preț de răscumpărare? «Preț de răscumpărare» (lytron) este suma dată pentru a elibera un prizonier de război sau un sclav. Dar de la cine răscumpără Isus omenirea? În mod logic, păstrându-ne în contextul scripturistic apropiat, trebuie să ne gândim că prețul de răscumpărare se referă la o stare de sclavie sau de oprimare față de care omenirea era supusă din vina acelora care exercitau asupra ei o putere abuzivă. După descrierea evanghelistului, lumea noastră este o lume de sclavi. Isus n-a venit să răscumpere acești sclavi transformându-se, împreună cu Biserica sa, într-un nou rege, nici măcar într-un rege-binefăcător, ci, paradoxal, într-un sclav. Iar grija lui Isus nu-i aceea de a liniști, de a adormi, de a hipnotiza, ci de a fi asemenea celui neliniștit, celui asuprit, fiindcă lucrurile stau așa cum spune sintagma: Cui cu cui se scoate (Similia similibus curantur). Astfel, sclavia Fiului omului și a Bisericii sale acționează în lume ca un fel de vaccin (Notă personală: vaccinul care omoară microbii de holeră constă dintr-o înmulțire excesivă de microbi de holeră, care apoi se mănâncă între ei și holera încetează).

În acest caz, prețul de răscumpărare, ca să spunem așa, nu-i dat lui Dumnezeu, ci principelui acestei lumi (In 12, 31; 16, 11; 1In 5, 19), zeului acestei lumi (2Cor 4, 4) care, în timpul ispitirii îi spune clar lui Isus: Îți voi da toată puterea și gloria acestor împărății, fiindcă toate acestea mi-au fost date și eu le dau cui vreau (Lc 4, 6). Satana apare ca un mare împărat al lumii și care îi numește ca locțiitori ai săi pe toți conducătorii de state. După cum vedem, în Noul Testament și mai ales la sf. Paul, este constantă ideea că puterea este un punct de încercare și de ispitire.

Lumea, prin urmare, este o lume de sclavi manipulați de puterile autoritare care, în fond, sunt demoniace. Isus n-a venit să ia puterea șefilor de state pe care ei o exercită. In planul misterios al lui Dumnezeu ei vor continua să-și exercite puterea lor, mai mult sau mai puțin apăsătoare, până la sfârșitul veacurilor. Cu toate acestea, Isus și-a început și continuă până acum răscumpărarea lumii oferindu-se ca victimă a puterii și se face slujitorul tuturor. Este o eliberare paradoxală. Biserica sa nu va trebui să ofere puterii demoniace alternativa unei puteri creștine. Aceasta ar fi ce mai gravă și cea mai periculoasă ispită. Ea trebuie să fie ca o comunitate în care să nu se pomenească de cancerul puterii opresive. Numai o comunitate de slujitori, fără ambiții politice, va putea ajuta în mod eficace omenirea spre a se ridica și elibera de puterile care o asupresc (cf. CBL p. 1079-1081).

Cum se poate realiza o comunitate de slujitori care să scoată omenirea din impas?

Ne-o dezvăluie lectura a II-a (Evr 4, 14-16). Isus, făcându-se om asemenea nouă, afară de păcat, s-a făcut slujitorul tuturor ca un sclav, spre a ne descoperi că Tatăl său ceresc este iubire și milostivire infinită; el ne vrea mântuiți de relele de acum. Pe Fiul său, care s-a smerit până la moartea pe Cruce, el l-a înălțat la demnitatea de Mare Preot, ca în numele lui să se plece tot genunchiul, al celor din cer, al celor de pe pământ și al celor din infern. Isus, Marele Preot, străbătând cerurile, a ajuns în fața Tatălui și mijlocește pentru noi harul de a fi pe pământ slujitori, în spirit de solidaritate cu El, așa cum a fost și el cu noi pe pământ, spre a domni cu el în ceruri. Isus știe din proprie experiență ceea ce vrea să spună a fi om slab.

Acest adevăr este fundamental pentru viața creștină: Isus ne obține de la Duhul Sfânt, Duhul Tatălui său, darul înțelegerii sensului existenței noastre. Când ne simțim abătuți din cauza slăbiciunilor noastre sau din cauza ispitelor, putem spune mereu: Așa s-a petrecut și cu Isus; și, privind la el, călăuză spre mântuire, prindem curaj în lupta cu cel rău. Ca atitudinea noastră creștină să fie și mai corectă, să ne lăsăm călăuziți de Biserica slujitoare care se roagă: Dumnezeule atotputernic și veșnic, dă-ne, te rugăm, harul să voim întotdeauna ceea ce voiești tu și să slujim măririi tale cu inimă neîmpărțită!. Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a de peste an

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Editura Sapientia

Liturgia cuvântului, propusă pentru această duminică, ne relatează tema morții răscumpărătoare a Mântuitorului nostru Isus Cristos prezentă în pericopa evanghelică (din Sfântul Marcu), în figura profetică a Slujitorului lui Iahve (din prima lectură) și în actualizarea valorii crucii lui Cristos glorificat la dreapta Tatălui din cea de-a doua lectură.

Fiul Omului nu a venit să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți.

Aceste cuvinte ale lui Isus Cristos, luate din Evanghelia după sfântul Marcu din această duminică, sunt ca un fir roșu, călăuzitor, pentru întreaga viață creștină.

Isus Cristos însuși a dobândit mântuirea tuturor oamenilor, tocmai prin viața sa de ascultare și de slujire oferită Tatălui său ceresc. Evanghelia de astăzi ne arată singura cale pe care trebuie să o urmăm: calea slujirii. Această cale parcursă de Isus Cristos trece prin suferință și prin cruce; ea trebuie să treacă și prin viața discipolilor săi. Nu poate fi o altă cale.

Iată de ce Isus Cristos, la rugămintea mamei fiilor lui Zebedeu (pe care ne-o relatează evanghelia de astăzi), dorind să protejeze iubirea ei maternă, se adresează lui Iacob și lui Ioan spunându-le: “Puteți să beți paharul pe care îl beau eu?” Iar când ei au răspuns: “Putem!”, Mântuitorul a adăugat: “Paharul meu îl veți bea, dar eu nu pot dispune ca cineva să stea la dreapta sau la stânga mea, pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite”.

Scrierile Noului Testament confirmă promptitudinea răspunsului celor doi ucenici frați, care ulterior au dat, conform promisiunii lor, mărturie de credință cu prețul vieții lor. Într-adevăr, Iacob și-a dat viața pentru Cristos, fiind martirizat de Irod Agripa, iar fratele său, Ioan, a murit în exil.

Prin modul de a răspunde celor doi frați și mamei lor, Isus Cristos vrea să-i conștientizeze că atribuirea “locurilor” în patria cerească nu poate fi concepută ca un drept al omului sau ca o datorie, o obligație a lui Dumnezeu; această atribuire este un dar liber, pe care Dumnezeu îl face conform înțelepciunii, dreptății și libertății sale infinite.

Folosindu-se de această ocazie prilejuită de rugămintea celor doi frați și a mamei lor, Isus Cristos ne amintește tuturor că pentru a lua parte la triumful său nu trebuie să fim slujiți, ci să-i slujim pe alții așa cum a făcut El însuși. El ne prezintă “regula” pe care trebuie să o urmăm: de a ne opune mentalității acestei lumi bazată pe voința de dominare și de putere, pe rivalitate și violență. El ne indică “legea primară” a comunității creștine: “Cel ce vrea să fie mare între voi să fie servitorul vostru; cel ce vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor”.

Ce vrea să spună Isus Cristos cu aceste lucruri? Care este mesajul acestor cuvinte? Vrea să spună că, în mijlocul comunității creștine, cei chemați să conducă trebuie să-și îndeplinească mandatul lor cu spirit de slujire, făcându-se “totul tuturor” și urmărind numai binele comun. Măreția vine din slujire, din caritate; dar slujirea trebuie să fie ca aceea a lui Isus Cristos. El este paradigma, idealul suprem de slujire. Isus Cristos nu numai că a venit pentru a se face “slujitorul tuturor”, dar a și îndeplinit această voință a sa într-un mod sublim: “…dându-și viața ca răscumpărare pentru cei mulți”. Într-adevăr, exemplul său personal este prezentat ca o probă și, în același timp, ca o normă pentru toți cei care vor să-l urmeze.

Astfel, în persoana sa se împlinește întocmai profeția “Slujitorului lui Iahve” prezentată în prima lectură. În această primă lectură se descrie moartea de ispășire a Slujitorului credincios. În lumina Noului Testament vedem realizată în Isus Cristos figura Slujitorului, a Slujitorului care suferă, așa cum ne descrie profetul Isaia.

Lectura a doua, din Scrisoarea către Evrei, este în perfectă concordanță cu celelalte două, prezentându-ni-l pe Isus Cristos din ceruri în actul mijlocirii sale veșnice și universale: Marele Preot care știe să înțeleagă slăbiciunea noastră, căci și El a fost încercat în toate asemenea nouă, cu singura deosebire că nu a păcătuit.

Cât privește psalmul responsorial din această duminică, trebuie spus că el este un act de credință în promisiunea făcută de Dumnezeu de a ne elibera de moarte. Versetele alese vestesc fidelitatea lui Dumnezeu în a-și îndeplini cuvântul dat. Făcând legătura cu prima lectură și evanghelia, alegerea versetelor este importantă căci proclamă eliberarea de moarte a aceluia care speră în harul Domnului.

Așadar, ideea principală ce rezultă din evanghelia duminicii de astăzi este aceea că fiecare dintre noi este chemat la slujire printr-o solidaritate fraternă. Odinioară, sfinții se solidarizau cu toți oamenii, în mod special cu cei bolnavi și neajutorați…, Cristos poartă crucea omenirii întregi…, iar noi? Noi ce facem? Care este slujirea noastră? Cum este ea?

Cu mai mult timp în urmă, un tânăr a reușit să ajungă pe o mică insulă din arhipelagul grecesc, vestită pentru frumusețea aranjamentelor sale florale. Era o insulă predilectă a regilor, iar oamenii de rând doar auziseră de ea. Pe această insulă trăia un singur om, un grădinar, căruia i se datora toată frumusețea aranjamentelor florale. Tânărul a vorbit câte ceva cu grădinarul, iar la un moment dat l-a întrebat: “Și de cât timp vă îngrijiți ca această insulă să fie atât de minunată?” “De vreo 27 de ani” – răspunse grădinarul. “Și în tot acest timp, câți regi au trecut să vadă aceste minunății?” – întrebă din nou tânărul. “Trei” – răspunse grădinarul. “Și când a fost regele pe aici ultima oară?” – insistă tânărul. “În urmă cu doisprezece ani. Mereu sunt singur și rar de tot se întâmplă ca cineva, așa ca dumneata, să ajungă aici”. Atunci tânărul, surprins peste măsură zise: “Și totuși, slujiți cu atâta devotament și sacrificiu, atât de îngrijit este totul încât Măria Sa regele ar putea veni chiar mâine!” La care grădinarul, zâmbind, îi răspunse: “Astăzi domnule, astăzi!”

Ce exemplu de slujire! Acest grădinar era mereu pregătit, gata oricând să facă dovada slujirii sale. Câți dintre noi pot spune că sunt pregătiți ca Regele să vină “astăzi”? Sau cât de mult seamănă slujirea noastră cu slujirea de care a dat dovadă acest simplu om, acest grădinar?

Sfântul Francisc din Assisi obișnuia să repete adesea: “Fericit este acela care iubește și nu așteaptă apoi să fie iubit; fericit este acela care slujește și nu așteaptă apoi să fie slujit”. Câtă dreptate în doar câteva cuvinte!

Într-adevăr, toată viața creștinului trebuie să fie o slujire, căci fericirea cerească se dobândește numai prin sacrificiu, prin dăruire de sine. Isus Cristos ne-a precedat: ni s-a dat exemplu de urmat. Acum, este rândul nostru, al tuturor. Să-l urmăm cu fidelitate!

Ciprian Roca

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a (B)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus și i-au spus: “Învățătorule, am vrea să ne împlinești o rugăminte”. El le-a zis: “Ce vreți să fac pentru voi?” Ei i-au răspuns: “Dispune ca noi să stăm unul la dreapta ta și altul la stânga ta, atunci când vei veni în mărire”. Isus le-a zis: “Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl voi bea eu și să primiți botezul pe care îl voi primi eu?” Ei i-au răspuns: “Putem!” Isus le-a zis: “Paharul pe care îl voi bea eu îl veți bea și voi și botezul pe care îl voi primi eu îl veți primi și voi, dar eu nu pot dispune ca cineva să șadă la dreapta sau la stânga mea, pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite”. Ceilalți zece au auzit și au fost cuprinși de indignare din cauza lui Iacob și Ioan. Isus i-a chemat și le-a spus: “Voi știți, conducătorii își subjugă popoarele; cei mari își fac simțită puterea. Dar între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cel care vrea să fie mare între voi să fie servitorul vostru; cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor. Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit, ci ca să servească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți”. (Marcu 10,42-45)

Evanghelia acestei duminici ne relatează două episoade care se situează imediat după cel de-al treilea anunț al Pătimirii (Mc 10,32-34). Isus se apropie de Ierusalim (Mc 10,32), iar ucenicii, care au primit pentru a treia oară anunțul Pătimirii, se arată uimiți și incapabili să înțeleagă mesajul (Mc 10,32). Pentru a scoate în evidență neînțelegerea ucenicilor, sfântul Marcu nu a ezitat să lege de acest eveniment o discuție asupra măreției (vv. 41-45) și o cerere adresată de fiii lui Zebedeu (vv. 35-40) corespondentă atitudinii lui Petru de la prima vestire a Pătimirii (Mc 8,32-33). Cu privire la cererea fiilor lui Zebedeu de a ocupa locurile de cinste de la dreapta și de la stânga lui Cristos, trebuie subliniat faptul că în mintea lor ei își imaginează o instaurare a unui regat mesianic, fie el și la sfârșitul timpurilor, sfârșit la care ne trimite expresia în mărirea ta și care face referință deja la banchetul ceresc final. În răspunsul dat la o astfel de cerere, Isus reia imaginea banchetului ceresc din care privilegiază două rituri, pe cel al cupei și pe cel al ritului de purificare, pe care le transformă în simboluri ale morții sale: cupa devine potirul suferințelor îndurate pentru mântuirea poporului (Is 51,17.22; Ier 25,15), în timp ce baia vizează purificarea suferinței. Cât privește învățătura care a urmat după anunțului Pătimirii, ea subliniază încă o dată că adevărata măreție în Împărăția lui Dumnezeu nu se află în putere, ci mai curând în slujire.

Din aceste două episoade vom reține mai ales dificultatea cu care ucenicii se situează vizavi de realitățile Împărăției, dat fiind mai ales că ei au trăit destul de mult timp alături de Cristos. O explicație ar veni din aceea că criteriile folosite în mod obișnuit în lume pentru a evalua o reușită sau un eșec al unei realizări și pentru a recunoaște adevărata măreție sunt inadecvate. Realitățile Împărăției lui Dumnezeu sunt radical diferite de cele ale lumii. Această situație ne obligă, ca și pe ucenici, să facem o întoarcere frecventă asupra noi înșine și să confruntăm concepțiile noastre cu cele evanghelice. În acest sens ne-am putea întreba, câte din valorile în care credem nu sunt străine spiritului lui Cristos. Să luăm un exemplu chiar din evanghelia de astăzi: oare nu avem noi obiceiul să considerăm că suferințele noastre ar putea constitui un “capital” pentru mântuirea noastră veșnică? Și totuși, Cristos ne reamintește cu putere că mântuirea este un dar gratuit al lui Dumnezeu.

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a de peste an (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

M-am detașat de tot ce aveam și am început totul de la zero. Dacă vrei să fii mare, trăiește în umilință; dacă vrei să fii bogat, trăiește în sobrietate; dacă vrei să fii drept, trăiește animat de dragoste; dacă vrei să fii înțelept, trăiește în adevăr; dacă vrei iubire, dăruiește iubire: aici începe veșnicia! (G. Morandi).

Copiii se ceartă deseori… Și apostolii s-au certat. Fiți atenți la lectura Evangheliei, apoi îmi veți spune motivul.

2. Tema

Cine este cu adevărat creștin? Cine este, într-adevăr, “ucenic al lui Isus”? Ne-o spune însuși Isus: “Cel care vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, cel care vrea să fie primul între voi să fie slujitorul tuturor”.

3. Mesajul zilei

Visele noastre sunt pentru “când vom fi mari”.

- Când voi fi mare voi fi om de știință, scriitor, astronaut, fotbalist, cântăreț etc.

- Vreau să câștig, să am succes, să fac carieră, să fiu primul la joacă, la bani, la școală etc.

Și apostolii visau locuri de onoare în împărăția lui Isus, atât de mult încât se certau…

În schimb, Isus ce dorea?

- Planul lui era acesta: “Vreau să împlinesc voința Tatălui, vreau să le duc oamenilor iubirea, vreau să mântuiesc omenirea”.

- De aceea, Isus vestește tuturor iubirea, le spală ucenicilor picioarele, se jertfește până la moarte.

În lumea noastră, care nu gândește ca Dumnezeu, la câte titluri se ține cu orgoliu: cavaler, comandant, excelență, eminență, președinte, director.

- Toți vor primele locuri; toți vor să reușească, să facă o carieră, să aibă succes.

- În schimb, Isus, care gândește ca Dumnezeu, la cina de taină, după ce le-a spălat picioarele ucenicilor săi, spune: “Voi mă numiți Învățător și Domn, și bine spuneți, pentru că sunt. Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, am spălat picioarele voastre, și voi trebuie să vă spălați picioarele unii altora. V-am dat exemplu ca să mă urmați” (In 13).

Adevăratul creștin, adevăratul ucenic este cel care, asemenea lui Isus, devine slujitor din iubire, până la moarte.

4. Exemple

a) Asemenea lui Isus, creștinul nu alege să primeze.

Un copil se juca “de-a preotul” împreună cu un copil de aceeași vârstă cu el, pe scara casei lui. Totul a mers bine până când micul lui prieten, sătul să fie doar ministrant, a urcat pe o treaptă mai sus și a început să predice.

Copilul “preot” natural l-a certat imediat:

- Doar eu pot predica! Tu nu. Este partea mea. Strici jocul, ești un rău!

Chemată, mama a intervenit și i-a explicat copilului că, pentru a fi primitor, trebuia să îi permită și celuilalt să predice.

În acel moment, copilul s-a îmbufnat puțin, apoi, luminându-se, a urcat pe o treaptă mai sus și a răspuns:

- Bine, el poate continua să predice, dar eu o voi face pe Dumnezeu (B. Ferrero).

b) A deveni mari înseamnă a învăța slujirea.

Părinții tăi conduc o casă, și totuși sunt cei care sacrifică cea mai mare parte a timpului pentru slujirea familiei. Poruncesc pentru a-și îndeplini datoria de slujire.

Abia te născuseși și toți se plecau în fața ta și se puneau în slujba ta. Tu nu câștigai nimic, nu erai bun de nimic, și totuși era suficient ca tu să scoți un scâncet că imediat veneau toți la tine.

Acum ești mare? Cât timp nu contribui la binele familiei tale, ești un copil. A deveni mare și, în calitate de creștin, înseamnă a învăța să slujești cu iubire. De aceea a fost instituit sacramentul Mirului.

Să punem în practică o hotărâre bună: să facem un mic serviciu în casă, în biserică sau în parohie.

 

* * *

 

În cel mai înalt loc din ceruri și în cel mai jos loc de pe pământ

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Dar ce text am adoptat?

Avem impresia unor căi diferite, de itinerarii opuse. Isus este în drum spre Calvar. Cu puțin înainte a anunțat pentru a treia oară Pătimirea iminentă, destinul propriu de umilire (“Își vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui…”) Și cei doi apostoli, ca și cum nu ar fi fost nimic, mergeau pe calea gloriei. Aceeași tovarăși le “strigă”, nu atât pentru că Iacob și Ioan s-au îndepărtat de la calea crucii, ci pentru faptul că ei se simt înaintea altora. Ca și cum le-ar spune: trebuie să vă socotiți și cu noi.

Desigur, se manifestă un contrast strident între invitația autorului Scrisorii către Evrei de “a se apropia cu deplină încredere de tronul harului pentru a primi milostivire”, și “apropierea” de Isus din partea lui Iacob și Ioan pentru a rezerva locurile privilegiate în Împărăție. Nu numai căi diferite. Se observă și o diferențiere în manual. Isus a deschis capitolul crucii. În el iese în relief figura “slujitorului”, așa cum a fost tratată în al patrulea cântec din Isaia. Un personaj care nu se laudă cu genealogii ilustre, este disprețuit, evitat de toți, rupt de durere. Unul despre care nu se descriu impresii spectaculoase, opere grandioase, nici nu se pronunță discursuri. Dar care realizează planul lui Dumnezeu printr-o prezență tăcută, poartă greutatea păcatelor altora și le ispășește. O “mlădiță” care își înfige rădăcinile într-un teren ingrat, dar care devine roditor prin pătimirea proprie. Și școlarii au sărit cu picioarele în sus peste capitolul falimentului și se pare că au trecut repede la paginile unui sfârșit vesel. Sau, de-a dreptul, avem senzația că manualul discipolilor nu este același cu al Învățătorului.

Fenomenul se repetă și astăzi. Vorbesc despre Evanghelie, dar avem impresia că citesc cu totul altceva. Sunt indivizi care își atribuie cu dezinvoltură diploma de creștin, dar se pare că au frecventat toate școlile, cu excepția celei a Învățătorului; cunosc o cantitate de cărți, dar nu Cartea. Pentru a nu vorbi despre aceia care “rescriu” Poruncile, interpretează în felul lor Legea lui Dumnezeu, cenzurează anumite părți din Predica de pe Munte. Vorbesc de Cel Răstignit, îl sistematizează în totalitate: biserici, aule, străzi, case, piepturi, devize. Însă, în practică, îl ignoră.

Cel Răstignit care ocupă toate spațiile nu înseamnă nimic. Si sunt aceeași care îl prezintă și urmează o logică total opusă.

Dispuși să înfrunte toate bătăliile pentru cel Răstignit, dar să nu învețe lecția. În sfârșit: suntem școlari care “se apropie” de Învățătorul pentru a-i impune un manual de adoptat, programul de schimbat. Și ar vrea să-l asigure că toate materiile sunt facultative, că anumite examene angajante se pot evita.

Legea incompatibilității

Drumuri care nu se încrucișează, texte care nu concordă, lecturi diferite. Putem să vorbim de legea incompatibilității. Incompatibilitate între un mod de a concepe puterea după criterii lumești și slujirea umilă care ar trebui să caracterizeze autoritatea după învățătura și exemplul oferite de Isus. Incompatibilitate între ambiție, arivisme, și urmarea lui Cristos. Incompatibilitate între onoruri, succes, faimă, triumfuri și “mentalitatea perdentă” a celui atârnat pe Golgota. Incompatibilitate care se manifestă chiar și în rugăciune: “Nu știți ce cereți…” Într-adevăr cerem lucruri pe linia dorințeloe noastre și nu pe cea a exigențelor noastre adevărate.

Între altele recurgem la același șantaj infantil al celor doi apostoli acuzați: “Noi vrem ca tu să faci ceea ce îți cerem”. Nu este oare adevărat că, în rugăciunea credincioșilor, așezăm “Ascultă-ne, Doamne” îndată la început, încă înainte de a formula cererile? Adică, întindem mâinile: trebuie să spui da. Și, o dată smulsă – cel puțin așa ne închipuim – promisiunea ascultării, trecem apoi la ilustrarea celor ce am stabilit că Domnul trebuie să ne dea. Uneori ajungem să specificăm detaliat chiar și modurile și timpurile “oferirilor” din partea lui Dumnezeu. Astfel, El este deja obligat fără condiții, în anticipație: nu poate să ne spună nu. Ar trebui, în schimb, să avem discreția de a preciza: Ascultă-ne, dacă rugăciunile noastre nu sunt ușuratice. Ascultă-ne, dacă te gândești că cererile noastre sunt legitime. Ascultă-ne, dacă nu am greșit cererea…

Pentru a încheia discursul despre incompatibilitate: nu înseamnă că refuzăm să-l urmăm pe Învățătorul. Totuși, dictăm noi condițiile, impunem modalitățile, înserăm clauze care ne dispensează de obligațiile cele mai grele, de datoriile neplăcute. De multe ori justificăm deja din plecare absențele de la întâlnirile decisive. Cât privește deviza, semnele de recunoaștere (Din aceasta vor ști toți că sunteți discipolii mei, dacă vă iubiți unii pe alții…”, (In 13, 35), Vai, ne rezervăm să ne decidem din când în când. Avem la îndemână haine diferite pentru orice anotimp, pentru orice împrejurare. Pentru defilare, merg bine cele frapante. Când trebuie să riscăm viața, conduita, coerența, preferăm să nu ieșim în evidență prea mult, adoptăm mimetismul.

Oricum, preferința noastră merge mereu spre semne exterioare. Incompatibilitate? Inconciliabilitate? Nu trebuie să exagerăm, se face ce se poate. Cine știe ce pretind de la noi anumiți oameni. Am vrea să-i vedem pe ei, în locul nostru. Da, dar fapt este că noi ne-am “apropiat” de Învățătorul. Și, prin urmare, nu este suficient ca anumite lucruri să meargă bine la noi…

A înțelege și a compătimi

Este, în schimb, o “compatibilitate” care decurge din lecturile de astăzi. Și este cea dintre El, “expert în suferință”, și suferința noastră. Ne-o amintește o frază minunată din Scrisoarea către Evrei: “Nu avem un mare preot care să nu știe să pătimească infirmitățile noastre, fiind el însuși încercat în toate, în afară de păcat”. Deci, între preoția lui Cristos și mizeria noastră există compatibilitate deplină. Isus exercită esențial un minister de milostivire și de compătimire.

Preoția lui nu este “despărțitoare”, ci de implicare totală în acțiunile noastre (faptul că nu a experimentat păcatul nu-l împiedică să-i înțeleagă pe păcătoși). Gloria sa nu este aceea a ambiției sau a setei de dominare satisfăcută, ci gloria de a-i iubi pe oameni, de a asuma și împărți slăbiciunea lor, de a-i însoți de-a lungul drumului lor chinuit cu gingășia sa proprie. Autoritatea preoțească a lui Cristos nu îndepărtează, ci “atrage”, este condescendentă, indulgentă. Cristos a făcut experiența directă a dificultăților noastre. Este un om încercat, care cunoaște interiorul condiției noastre umane. Capacitatea sa profundă de compătimire depinde precis de familiaritatea sa cu durerea. Pentru a fi în stare de a compătimi, trebuie să fi suferit. Preoția nu se definește exclusiv – ca în Alianța Veche – de la relația cu Dumnezeu (și ruptura consecventă de orice legătură umană, excluderea sentimentelor de milostivire, sau de-a dreptul de însăși sentimentele, severitatea, duritatea, păzirea implacabilă a Legii), dar de la solidaritatea cu frații proprii. Isus este inelul de unire între locul cel mai înalt al cerurilor și locul cel mai jos de pe pământ. Cristos “a străbătut cerurile” pentru a pătrunde în omenire. Nimănui, după El, nu-i este permis să “traverseze” omenirea pentru a se îndepărta de ceruri.

Nu este suficient de a vorbi în numele lui Dumnezeu. Trebuie să fim “legați” strâns de oameni. Sau, dacă vrem, este posibil să vorbim în numele lui Dumnezeu numai dacă cunoaștem limbajul durerii, al neliniștii, al foamei, al descurajării, al îndoielii, al singurătății. Având imaginea zugrăvită de lectura a doua, avem dreptul de a ne apropia de Isus și să-I spunem, răsturnând sensul întrebării celor doi discipoli: “Învățătorule, noi am vrea ca Tu să părăsești tronul tău de glorie și să stai alături de patul mizerabil al nefericirii noastre, al disperării noastre, al greutăților noastre”. Probabil ne-ar răspunde: “În sfârșit știți ceea ce cereți…”

Acele locuri nu ne interesează

Necazul este că noi, prea de multe ori, cerem atâtea alte lucruri, pretindem să smulgem alte concesii “incompatibile”. Ne indignăm – asemenea colegilor lor – cu cei doi frați, condamnăm ieșirea lor. În fond, însă, Iacob și Ioan au arătat cel puțin că se preocupă de cer, nu se pare că au revendicat aranjamente comode aici pe pământ. Noi, în schimb, nu ascultăm cu plăcere vorbindu-se de viața veșnică (și, trebuie să admitem, că nu se întâmplă des să ascultăm discursuri despre acest argument). Preocupările noastre principale nu privesc desigur Împărăția cerurilor. Noi am vrea ca posturile confortabile să ne fie garantate pe acest pământ.

Sunt dintre aceia care se prezintă cu Crucifixul în mână, sau pe piept, pentru a revendica onoruri, favoruri, tratamente privilegiate, recunoașteri, gratificări. Ne străduim, mânuind imaginea Omului de pe Golgota, pentru a dobândi un post de onoare pe scena mondenă. Aceia voiau să ocupe un fotoliu la dreapta și la stânga Domnului. Cineva dintre noi, din păcate, se mulțumește să stea alături de cei puternici, să fie citat în jurnale, să fie înfățișat într-un colț al ecranului de televiziune. Am devenit specialiști în a cere ceea ce ar trebui să refuzăm cu fermitate. Vai, știm ceea ce cerem. Și este mereu pericolul să fim mulțumiți. Nu ne lipsește niciodată, într-adevăr, să fim dispuși a primi tot ceea ce Cristos ne refuză.

Facă-se voința noastră

Indic încă o posibilitate de răsturnare a acelei cereri fatidice. Reușim s-o transformăm mai mult sau mai puțin astfel: “Doamne, noi vrem ca Tu să ne ceri ceea ce facem…” Mă explic. Ne rugăm, în Tatăl nostru: Facă-se voia ta”. Dar subînțelegem ca El “să vrea” ceea ce vrem să facem noi sau de-a dreptul suntem gata să facem. Doamne, cere-mi și ceea ce vrei. Numai să intri în programele mele, în dorințele mele și în gusturile mele. Cere-mi, te rog, să fac după voința mea.

Cunosc persoane care vin să ceară sfaturi asupra unor decizii luate, despre alegeri deja făcute. În loc de sfaturi, cer confirmări, aprobări. Sfaturile, de fapt, sunt acceptate numai dacă corespund cu punctele de vedere proprii. Același lucru se întâmplă și cu Domnul. Mergem laEl, nu pentru a-l întreba, de a pune în discuție,a încerca să înțelegem proiectele sale în privința noastră, ci pentru a-l convinge să “vrea” exact tot ceea ce am stabilit (și este plăcut) pentru noi.

 

* * *

 

Dumnezeu are nevoie de lideri… lideri in slujire…

Autor: pr. Felix Roca jr
Copyright: Predici.cnet.ro

Nu de mult, la o emisiune televizată prezentatorul spunea că dorința de celebritate este păcatul secolului nostru, acel păcat care îi face pe atâția să recurgă la tot felul de mijloace doar pentru a fi în centrul atenției și a câștiga un “renume”. Și judecând realitatea cotidiană ne dăm seama că această afirmație nu este tocmai falsă!

Însă ascultând Liturgia Cuvântului de astăzi vedem că tentația celebrității a existat dintotdeauna și chiar am putea crede că și cei doi apostoli, fiii lui Zebedeu, se apropie de Isus cu această intenție. Am fi tentați să credem că Isus îi condamnă pentru gestul lor și ne îndreptățește și pe noi să facem același lucru. Însă, ar fi o interpretare plină de subiectivism (spunându-ne: Slavă Domnului că nu suntem ca ei!) și totodată o interpretare părtinitoare și chiar greșită. Recitind fragmentul evanghelic putem descoperi, cu stupoare chiar, că nimic din reacția lui Isus nu are de-a face cu reproșul sau condamnarea. Ba chiar putem descoperi o tactică pedagogică subtilă și un sentiment de înțelegere din partea lui Isus. Ceea ce putem observa este faptul că cei care nutresc resentimente și chiar condamnare față de cei doi apostoli sunt chiar colegii lor, ceilalți apostoli, care au și ei aceleași aspirații dar nu au curajul de a le exterioriza și de a i le prezenta lui Isus. Deci ar fi părtinitor din partea noastră să îi judecăm și să-i condamnăm pe cei doi apostoli care au curajul de a-și face cunoscute intențiile și să-i considerăm nevinovați pe cei care, deși nutresc aceleași dorințe, nu au curajul de a le face cunoscute. Totodată ar fi greșit să rămânem cu impresia că Isus dorește ca cei care îl urmează să fie niște persoane fără nici o prestanță, fără importanță, care să treacă prin viață ca niște necunoscuți, căci nu este deloc așa!

Ce se întâmplă de fapt? E simplu. Isus recunoaște în cei doi apostoli ai săi dorința naturală (și oare nu se spune că cu cât ești mai natural, cu atât ești mai supranatural!?) de a fi primii, dorință pe care nu o condamnă dar pe care o dirijează spre o înțelegere și o trăire nouă. Observăm chiar că Isus își îndreaptă învățătura sa nu doar către cei doi apostoli, ci către toți cei doisprezece, recunoscând această dorință naturală prezentă în toți.

Privind la învățătura pe care Isus o oferă apostolilor săi, vedem cum adevăratul ucenic, adevăratul urmaș al lui Cristos, este acela care păstrează mereu dorința și aspirația de a fi primul, însă primul în slujire, așa cum însăși Învățătorul a făcut. Slujire care are mereu în centrul atenției binele suprem al celuilalt, adică mântuirea. Totodată, slujire dispusă ca trecând prin împărtășirea slăbiciunilor celuilalt (cf. lecturii a doua) să meargă până la zdrobirea de sine în suferință pentru a aduce ispășire și îndreptățire celuilalt (cf. prima lectură).

Este o învățătură nouă și surprinzătoare prin exigențele ei, însă nu o învățătură iluzorie sau imposibilă. Pentru a ne convinge de acest fapt este de ajuns să ne amintim că cei doi apostoli care se apropiau de Isus pentru a cere să ocupe locurile cât mai apropiate de El în Împărăția sa, cei doi Fii ai Tunetului, sunt cei care într-adevăr l-au urmat cel mai îndeaproape. Iacob a fost primul dintre apostoli care și-a dat viața pentru mărturisirea Evangheliei, iar Ioan a fost cel care apropiindu-se cel mai mult de inima milostivă a lui Isus a reușit să ne transmită cea mai profundă revelație despre ființa lui Dumnezeu care este Iubire.

Cum a fost posibilă o astfel de transformare în viața acestor doi apostoli și ucenici ai lui Cristos? Răspunsul îl găsim în încrederea deplină pe care cei doi și-au pus-o în Cristos și în împlinirea cuvântului său.

Într-o bună zi pastorul unei mici comunități religioase, dorind să îi facă de râs pe cei doi preoți creștini din orașul în care era, s-a prezentat la ei. După ce le-a ascultat învățătura, le-a spus: Să presupunem că eu aș avea aici un pahar cu otravă. Dacă voi acceptați să beți otrava și rămâneți în viață, eu – și nu doar eu, ci și întreaga mea comunitate – ne vom alătura religiei creștine. Dar dacă voi nu acceptați să beți otrava, nu pot decât să cred că sunteți ucenici falși ai lui Cristos, deoarece nu aveți încredere în cuvintele și promisiunile Învățătorului vostru. Această propunere i-a cam pus în dificultate pe cei doi preoți creștini care de mult se străduiau să facă cunoscută adevărata evanghelie celor din acea comunitate religioasă. După câteva momente de răgaz și de discuții, cei doi preoți i-au spus acelui pastor: Uite noi avem un plan: tu bei otrava și apoi noi te vom învia din morți.

Aceasta trebuie să fie atitudinea de totală încredere a ucenicului lui Cristos: nu doar că acele cuvinte și promisiuni pe care le-a făcut Cristos în timpul vieții sale pământești se vor împlinii, ci mai ales, că slujindu-l pe celălalt și împlinirea mântuirii celuilalt, ucenicul va avea puterea să înfăptuiască faptele Învățătorului său.

 

* * *

 

Duminica a XXIX-a de peste an (comentariu pentru copii)

Autor: Diverși alți autori
Traducere: pr. Lucian Avădăni
Copyright: Predici.cnet.ro

Cu câteva zile în urmă am citit evanghelia din această duminică pentru a începe să meditez asupra ei și mi-a venit oarecum să râd pentru că am observat că apostolii sunt de-a dreptul încăpățânați. Ați observat și voi acest lucru?

Să ne reamintim: în septembrie am citit că cei doisprezece se certau pentru a stabili cine este cel mai mare, adevărat? Isus le explică cu blândețe că nu este cazul să se facă astfel de clasificări sau clasamente. La începutul lunii octombrie, ce am citit în Evanghelia după sfântul Marcu? Că apostolii voiau să împiedice un om care scotea demoni în numele lui Isus pentru că nu făcea parte din grupul celor care-l urmau, vă amintiți? Și din nou, Isus le explică faptul că nu sunt de folos aceste diviziuni, aceste diferențe…noi/ei, grupul nostru/ceilalți, ci că se poate bucura întotdeauna de ceea ce este bun. Cineva s-ar putea gândi că, după explicații atât de clare din partea Învățătorului, apostolii au înțeles în sfârșit, au o idee clară despre acest subiect.

Dar ce? Iată că din nou, Iacob și Ioan se prezintă în fața lui Isus cu o cerere: “Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus și i-au spus: «Învățătorule, am vrea să ne împlinești o rugăminte». El le-a zis: «Ce ați vrea să fac pentru voi? ». Ei i-au răspuns: «Dispune ca noi să stăm unul la dreapta ta și altul la stânga ta, atunci când vei veni în mărire»“.

Vedem pentru început că Iacob și Ioan vor un tratament special față de ceilalți apostoli, vor un loc respectabil. Auzindu-l pe Isus vorbind despre Împărăția sa, sau gândit la regii pământești, cu palatele lor și cu săli de tron. Așadar, dacă Isus este rege, atunci va ședea pe tronul său și cei doi apostoli vor să șadă unul la dreapta și altul la stânga, locurile cele mai apropiate de tron, cele mai importante!

Isus intervine și răspunde: “Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl voi bea eu și să primiți botezul pe care îl voi primi eu?” El știe foarte bine că primul tron pe care va urca este crucea și în mod sigur Ioan și Iacob nu doresc să fie crucificați! Astfel că, Isus le explică: “eu nu pot dispune ca cineva să șadă la dreapta sau la stânga mea, pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite”. Și încă o dată, Isus le amintește ucenicilor că pentru a intra în Împărăția sa nu sunt nevoie de tratamente speciale, locuri de cinste, ci este necesară logica Evangheliei, logica Iubirii: “Voi știți, conducătorii își subjugă popoarele; cei mari își fac simțită puterea. Dar între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cel care vrea să fie mare între voi să fie servitorul vostru; cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor”.

În evanghelie Isus se referă în mod clar la pătimirea și moartea sa pe cruce când vorbește de “paharul pe care îl voi bea eu”. Liturgia din această duminică ne ajută să înțelegem mai bine suferința trăită de Isus din iubire. Am ascultat-o în prima lectură prin cuvintele profetului Isaia: “Domnul a voit să-l zdrobească pe servitorul său prin suferință. Dar dacă își va da viața ca ispășire pentru păcate, își va vedea urmașii, își va prelungi zilele și voința Domnului se va împlini prin el“. Cuvintele din profetul Isaia descriu ceea ce se va petrece în misterul pascal: Isus este numit de Isaia “om al durerilor” pentru că știe bine ce înseamnă suferința, a experimentat-o el însuși, în trupul său.

Cu puțin timp în urmă, am citit un articol despre un mare spital din Orient, nu-mi amintesc dacă În Hong Kong sau Singapore, unde s-a realizat un robot-doctor perfect. Din punct de vedere practic este infailibil. Îi este suficient să preleveze o picătură de sânge din degetul pacientului pentru a-i da imediat diagnosticul, adică a spune de ce boală suferă persoana. În memoria sa electronică sunt date despre toate bolile cunoscute până acum și robotul-doctor știe să elaboreze noile informații referitoare la persoana care stă în fața sa pentru a le confrunta cu baza sa de date. Datorită acestui lucru, vizita la pacienți, în fiecare dimineață, se putea face foarte repede. Totuși, s-a observat un lucru curios: oamenii nu doreau să fie vizitați de robotul-doctor: toți preferau medicul în carne și oase!

Este adevărat că o ființă umană poate să greșească, nu poate să țină minte totul, nu poate să dea un diagnostic cu un simplu gest…totuși, medicul în carne și oase știe să asculte și mai ales poate să înțeleagă suferința. Știe să stea alături de un copil căruia îi este frică de o injecție, știe să-l consoleze pe cel care este împovărat de suferință… Doctorul care nu este un robot a experimentat în viața sa, pe pielea sa, ce este suferința, ce este durerea, ce este frica! În timp ce robotul-doctor rămâne indiferent în fața unuia care plânge, care se lamentează, și ia în considerație doar informațiile clinice și atât, medicul care este persoană umană știe să înțeleagă ceea ce trăiește bolnavul de lângă el.

Aceeași gândire o avea în minte chiar și autorul Scrisorii către evrei, în lectura a doua, când scrie: “Noi nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi slăbiciunile noastre, căci el a fost încercat în toate, asemenea nouă, afară de păcat“, adică: Isus, marele nostru preot, a experimentat el însuși suferința, teama, durerea și așadar, poate să înțeleagă slăbiciunile noastre, fragilitatea condiției noastre umane.

Isus știe în trupul său ce trăiește fiecare persoană! Este om perfect în toate, în afară de păcat, și trebuie să ne bucurăm gândindu-ne la comuniunea sa cu fiecare dintre noi, la faptul că este alături de ceea ce fiecare bărbat și fiecare femeie trăiește în viața sa!

Este un motiv de mângâiere și de speranță să știm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu apropiat, mereu! Nu este un Dumnezeu care stă fericit în cerul său, care se ocupă doar de treburile sale și nu se preocupă de noi! Nu! În Isus avem dovada acestei iubiri față de noi. În Isus avem certitudinea că Dumnezeu cunoaște și înțelege tot ceea ce creaturile umane trăiesc. După cum zicea Isaia, este omul durerilor, este Dumnezeu care cunoaște în trupul Fiului său Isus ce este suferința, frica, oboseala, durerea, plânsul…

Știind că Isus a experimentat toate acestea, putem să ne adresăm lui cu încredere, în orice situație: “să ne apropiem cu încredere de tronul harului, pentru a primi îndurare și har și pentru a fi ajutați la momentul potrivit”. Într-adevăr, suntem siguri că putem să cerem ajutor de la Isus în orice necesitate a noastră.

Acum, în liniștea inimii, să ne gândim un moment: care cuvânt al Domnului vreau să-l păstrez în minte în timpul acestei săptămâni?

Vreau să-mi amintesc în fiecare zi că pentru a fi primul în Împărăție trebuie să mă fac slujitorul tuturor în iubire?

Vreau să-mi amintesc în fiecare zi că Dumnezeu mă iubește și că este mereu alături de mine?

Sau poate vreau să-mi păstrez gândul că în persoana Fiului Isus chiar și Dumnezeu știe ce este suferința omului, teama, tristețea?

În liniște, acum, să alegem care bogăție a Cuvântului lui Dumnezeu voim să-l păstrăm în adâncul inimii.

Comentariu îngrijit de Daniela De Simeis

 

* * *

 

Duminica a 29-a de peste an (B) – lectio divina

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Marcu 10,35-45

Cererea lui Iacob și Ioan

35 Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, s-au apropiat de Isus și i-au spus:

- Învățătorule, am vrea să ne împlinești o rugăminte.

36 El le-a zis:

- Ce ați vrea să fac pentru voi?

37 Ei i-au răspuns:

- Dispune ca noi să stăm unul la dreapta ta și altul la stânga ta, atunci când vei veni în mărire.1

38 Isus le-a zis:

- Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl voi bea eu și să primiți botezul pe care îl voi primi eu?

39 Ei i-au răspuns:

- Putem!

Isus le-a zis:

- Paharul pe care îl voi bea eu îl veți bea și voi și botezul pe care îl voi primi eu îl veți primi și voi, 40 dar eu nu pot dispune ca cineva să șadă la dreapta sau la stânga mea, pentru că aceste locuri sunt ale acelora pentru care au fost pregătite.

41 Ceilalți zece au auzit și au fost cuprinși de indignare din cauza lui Iacob și Ioan. 42 Isus i-a chemat și le-a spus:

- Voi știți, conducătorii își subjugă popoarele; cei mari își fac simțită puterea. 43 Dar între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cel care vrea să fie mare între voi să fie servitorul vostru; 44 cel care vrea să fie primul între voi să fie sclavul tuturor. 45 Căci Fiul Omului n-a venit să fie servit, ci ca să servească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru cei mulți.

____________________________________________________________________________________

1 10,37 În timpurile lui Isus, oficialii mai importanți dintr-o împărăție stăteau la stânga și la dreapta regelui.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Textul pe care tocmai l-am citit se află imediat după a treia vestire a Pătimirii pe care o face Isus în Evanghelia după sfântul Marcu (10,32-34). Este realmente surprinzător să vedem că discipolii Domnului nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă. Isus vorbește despre pătimirea sa și ei nu înțeleg nimic din asta, se află în altă sintonie…

Totul începe cu cererea lui Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu. Se apropie de Domnul și îi cer favoarea de a sta unul la dreapta și altul la stânga atunci când Isus va fi în împărăția sa glorioasă. Discipolii încă mai cred că Isus este un “Mesia” politic sau social care vine să realizeze o “revoluție” politică în plus după criteriile lumii. Nu au înțeles că “revoluția” lui Isus este profund spirituală. Însă Domnul le răspunde: “Nu știți ce cereți…”.

Totuși, imediat, Domnul le pune o întrebare: sunt ei dispuși sau nu să îndure aceleași suferințe pe care le va îndura El. Ei foarte siguri, răspund că sunt dispuși. Isus ia cuvântul și ratifică faptul că vor suferi mult, însă clarifică și faptul că Tatăl este cel care decide cine stă la dreapta și la stânga în Împărăția lui Isus.

Se pare că ceilalți discipoli au participat la conversație. Sunt cuprinși de indignare din cauza fiilor lui Zebedeu… Însă: de ce se supără? Pentru că cererea fraților nu are sens sau pentru că și ei doreau locurile acelea? Textul nu clarifică asta însă prin explicația lui Isus care urmează, făcută “tuturor”, s-ar părea că ceilalți zece nu stăteau foarte departe de atitudinea lui Iacob și Ioan.

Isus face atunci o cateheză excelentă despre tema puterii și autorității. Conducătorii guvernează cu autoritate absolută și nu permit nimic, își impun rău autoritatea lor… Însă între discipolii Domnului nu trebuie să se întâmple asta: cel care vrea să fie în centrul puterii și autorității va trebui să aibă atitudinea servitorului, a sclavului… Cine este exemplul și modelul acestei atitudini? Însuși Domnul, Fiul Omului, care nu a venit ca să fie servit ci ca să servească și să-i răscumpere pe frați de păcat.

Pentru a ține cont: Împreună cu Petru, frații Iacob și Ioan apar de multe ori împreună însoțindu-l pe Isus în momentele mai intense și speciale ale activității sale. De exemplu: Mc 1,19; 1,29; 3,17; 5,37; 9,2; 13,3; 14,33.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 20,20-28; Lc 22,24-27.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar termenul “Fiul Omului”.

Întrebări pentru lectură

- Cine se apropie de Isus la începutul relatării?

- Ce îl întreabă pe Domnul? Ce îi cer?

- Cum reacționează Isus? Ce le răspunde?

- Ce “contra-întrebare” le pune Învățătorul?

- Ce răspund Iacob și Ioan?

- Cum încheie Domnul dialogul început cu fiii lui Zebedeu?

- Ce se întâmplă după aceea?

- Care este sentimentul și atitudinea celorlalți zece discipoli față de Iacob și Ioan?

- De ce sunt supărați ceilalți zece?

- Ce face Isus?

- Ce le spune? Care este conținutul explicației lui, al catehezei lui?

- Ce comparație face Domnul?

- Cine este modelul și exemplul absolut de dăruire și de slujire față de ceilalți oameni?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Ce lucruri îi cer lui Isus?

- Cum este astăzi rugăciunea mea de cerere adresată Domnului?

- Îi cer Domnului lucruri care nu corespund, așa cum fac în acest text Iacob și Ioan?

- Cred, asemenea lui Iacob și Ioan, că a fi discipol al Domnului implică un “privilegiu” conform criteriilor din lumea aceasta?

- Îmi place mereu să caut “primele locuri”?

- Tind “să mă acomodez” pentru a mă simți bine?

- Sunt condescendent cu aceia care au putere pentru a obține beneficii particulare cu orice preț?

- Ce cred despre răspunsul lui Isus dat fraților Zebedeu? Cum mă afectează astăzi acest răspuns conform propriei mele situații?

- Mă indignez datorită atitudinilor imature și incorecte ale celorlalți? În ce aspecte mă afectează? Dacă mă indignez, de ce fac asta?

- Mă simt parte din acei “toți” (versetul 42) pe care-i cheamă Isus pentru a le face cateheza?

- Ce se întâmplă astăzi cu aceia care ne conduc? Se întâmplă ceva asemănător cu ceea ce descrie Domnul? În care lucruri da și în care lucruri nu?

- Există astăzi “autoritarismul” sau abuzul de autoritate? În ce ambiente? În ce formă?

- Faptul negativ al abuzului de autoritate: există și în viața mea? Dar în viața noastră?

- Cum se exercită autoritatea în familia mea, în prietenii mei, în grupul meu, în Biserică? Se exercită cu atitudinea de umilință și slujire sau cu “autoritarism”?

- Cum exercit eu puțina sau multa autoritate care pot ajunge s-o am în viața mea după propriile mele responsabilități? Caut să primeze dăruirea, slujirea și umilința? Sau mă las “contagiat” de criteriile lumii?

- Îl iau pe Isus, Domnul, ca model de dăruire și de slujire?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciunea noastră la Dumnezeu care pregătește ultimul pas din Lectio Divina, acțiunea, vă propunem un număr din Documentul de la Aparecida al Episcopatului Latinoamerican și din Caraibe.

Documentul de la Aparecida 14b

…Aici se află provocarea pe care o înfruntăm: să arătăm capacitatea Bisericii de a promova și a forma discipoli și misionari care să răspundă la vocația primită și să comunice pretutindeni, prin revărsare de recunoștință și veselie, darul întâlnirii cu Isus Cristos. Nu avem altă comoară decât asta. Nu avem altă fericire nici altă prioritate decât să fim instrumente ale Duhului lui Dumnezeu, în Biserică, pentru ca Isus Cristos să fie întâlnit, urmat, iubit, adorat, vestit și comunicat tuturor, în pofida tuturor dificultăților și rezistențelor. Aceasta este cea mai bună slujire – slujirea lui! – pe care Biserica trebuie s-o ofere persoanelor și națiunilor.

Am subliniat fraza finală din acest paragraf dat fiind faptul că acolo se insistă pe atitudinea de slujire pe care trebuie s-o aibă Biserica și, de aceea, este atitudinea tuturor discipolilor misionari.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru a favoriza contemplația cu acest text biblic poate să ajute luarea părții a doua a versetului 43, recreând-o în modul următor la persoana întâi singular:

- Dacă vreau să fiu important, va trebui să-i slujesc pe ceilalți…

- Dacă vreau să fiu important, va trebui să-i slujesc pe ceilalți…

- Dacă vreau să fiu important, va trebui să-i slujesc pe ceilalți…

Repetați în mod ritmic gândindu-vă la situațiile vieții care au apărut în lumina meditației și a rugăciunii.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Alegerea unei atitudini de slujire a fraților: simplă, obișnuită și realizabilă. Asumarea angajamentului de a o realiza mereu când Domnul pune această situație în orizontul vieții noastre.

Propunere comunitară

- Realizați o întâlnire cu prietenii tineri pentru a dialoga și a confrunta această temă a autorității în lumea actuală. Conversați despre ceea ce se vede în lumea înconjurătoare și despre ceea ce se percepe în propriul ambient de tineret… Cât de departe suntem de propunerea lui Isus?…