Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXV-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Isaia 55,6-9
Filipeni 1,20-24.27
Matei 20,1-16

Matei 20,1-16

Împărăția cerurilor este asemenea stăpânului care a ieșit dis-de-dimineață ca să angajeze lucrători în via sa. După ce s-a înțeles cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via lui. Ieșind la ceasul al treilea, a văzut pe alții stând în piață și le-a spus: «Mergeți și voi în vie și vă voi da ce vi se cuvine». Iar ei au plecat. Din nou a ieșit pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Apoi a ieșit pe la ceasul al unsprezecelea și a găsit pe alții stând și le-a spus: «De ce stați aici toată ziua degeaba?» I-au spus: «Pentru că nimeni nu ne-a angajat. El le-a zis: «Mergeți și voi în vie!» Când s-a lăsat seara, stăpânul viei a spus administratorului său: «Cheamă lucrătorii și dă-le plata, începând de la cei din urmă și până la cei dintâi». Venind cei de la ceasul al unsprezecelea au primit câte un dinar. Venind apoi primii, se gândeau că vor primi mai mult, dar au primit și ei câte un dinar. Primindu-l, murmurau împotriva stăpânului zicând: «Aceștia din urmă au lucrat o oră, iar tu i-ai tratat ca pe noi care am suportat greutatea zilei și arșița». Dar el a răspuns unuia dintre ei: «Prietene, nu te nedreptățesc. Oare nu ne-am înțeles cu un dinar? Ia ceea ce este al tău și du-te! Eu vreau să dau acestuia din urmă ca și ție. N-am dreptul să fac ceea ce vreau cu bunurile mele? Sau ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun?» Astfel ultimii vor fi primii, iar primii [vor fi] ultimii”.

 

Autori

pr. Raniero Cantalamessa
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Anton Iștoc
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Alessandro Pronzato
pr. Șerban Tarciziu

 

* * *

 

Mergeți în via mea!

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Parabola lucrătorilor trimiși să lucreze în vie la ceasuri diferite, și care primesc toți aceeași plată de un dinar, le-a dat mereu bătăi de cap cititorilor Evangheliei. Ar putea fi acceptat modul în care acționează stăpânul? Nu violează el oare principiul dreptei răsplății? Astăzi sindicatele ar protesta în cor dacă cineva ar acționa ca acel stăpân.

Dificultatea vine însă dintr-un echivoc. Problema răsplății este privită în abstract, sau cu referință la răsplata eternă. Privit astfel, acest lucru ar contrazice de fapt principiul conform căruia Dumnezeu “dă fiecăruia după faptele sale” (Rom 2,6). Isus se referă însă aici la o situație concretă. Singura plată oferită tuturor este împărăția cerurilor pe care El a adus-o pe pământ; este posibilitatea de a avea parte de mântuirea mesianică. Parabola începe cu cuvintele: “Împărăția cerurilor este asemenea stăpânului care a ieșit dis-de-dimineață…”. Așadar tema centrală și de fond a parabolei este împărăția cerurilor. Problema este, din nou, cea a situării evreilor și a păgânilor, sau a drepților și a păcătoșilor, vis-a-vis de mântuirea vestită de Isus. Chiar dacă păgânii (respectiv păcătoșii, vameșii, prostituatele etc.) abia după predicarea lui Isus au trecut de partea lui Dumnezeu, în timp ce mai înainte erau departe de El, nu pentru acest lucru vor ocupa în împărăție un loc secundar. Și ei vor ședea la aceeași masă și se vor bucura din plin de bunurile mesianice.

Ba mai mult, deoarece păgânii se dovedeau a fi dispuși într-o mai mare măsură să primească Evanghelia decât așa-zișii “drepți” (fariseii și scribii), iată că se împlinește ceea ce Isus spune la încheierea parabolei: “Cei din urmă vor fi cei dintâi, iar cei dintâi cei din urmă”. Odată cunoscută împărăția, adică odată îmbrățișată credința, este loc și pentru diversificări. Nu este aceeași soarta aceluia care îl slujește pe Dumnezeu întreaga viață, făcând să rodească 100% talanții proprii, cu a aceluia care îi oferă lui Dumnezeu doar resturile vieții, cu o spovadă făcută, într-un fel, în ultima clipă.

După ce am clarificat acest element central, este normal să evidențiem celelalte învățături ale parabolei. Una dintre ele este aceea că Dumnezeu îi cheamă pe toți și la toate ceasurile din zi. E vorba de o chemare universală în via Domnului! Adică elementul central e mai degrabă chemarea decât răsplata. În acest fel este utilizată parabola noastră și în exortația apostolică a Papei Ioan Paul al II-lea despre “vocația și misiunea laicilor în Biserică și în lume” (Christifideles laici): “Credincioșii laici aparțin poporului lui Dumnezeu care este prefigurat de lucrătorii din vie… ‘Mergeți și voi în via mea’” (n. 1-2).

Parabola evocă și problema lipsei locurilor de muncă. “Nimeni nu ne-a angajat!”: acest răspuns plin de dezamăgire al muncitorilor de la ultimul ceas ar putea fi însușit de milioane de persoane care nu au un loc de muncă. Știm cu toții ce înseamnă a nu avea un loc de muncă pentru cineva care are familie sau pentru un tânăr care vrea să se căsătorească și nu poate pentru că nu are un serviciu și de aceea nici garanția minimă că își poate întreține în mod demn familia. Dacă mulți sunt fără un loc de muncă, unul dintre motive (nu unicul, nu principalul, dar cu siguranță relevant) este acela că unii au prea multe. Cumulând diferite munci retribuite toate în diverse moduri.

Se mai poate trage și o altă învățătură din parabolă. Acel stăpân știe că muncitorii de la ultimul ceas au aceleași nevoi ca și ceilalți, au și ei copii de hrănit, ca și cei de la primul ceas. Dându-le tuturor aceeași plată, stăpânul arată că nu ține cont într-atât de merit, cât de nevoie. Arată că este nu doar drept, dar și “bun”, generos, uman.

 

* * *

 

Împărăția lui Dumnezeu ca familie

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Faptul să crești într-o familie mare, tradițională, de la țară, are avantajele sale. Când recolta este gata de strâns, întreaga familie merge la câmpie să lucreze împreună. Dar nu lucrează la fel. Tatăl și fratele cel mare merg la câmpie dis-de-dimineață, pe când surioara cea mică mai doarme. Mama și surioara vor veni pe câmp mai încolo, pentru că, vedeți voi, în timp ce tatăl și fratele cel mare pot merge să lucreze fără micul dejun, surioara cea mică nu ar putea așa ceva. Când ajunge și ea, mai degrabă va începe să pună întrebări copilărești și să le distragă atenția celorlalți, decât să muncească. Dar seara se întorc cu toții fericiți. Mâncarea le este servită. Crede oare cineva că fiecare ar trebui să mănânce după cât a lucrat? Desigur că nu! Adesea se întâmplă ca chiar fetița să aibă parte de delicatesele cele mai bune. Și totuși nimeni nu se plânge, nimeni nu este gelos, cu toții sunt fericiți.

În Evanghelia de astăzi auzim de o recoltă la strângerea căreia unii muncesc mai mult decât alții. Și când vine vremea plății, surpriză: cu toții sunt retribuiți la fel, ceea ce provoacă nemulțumiri și bombăneli din partea celor veniți dis-de-dimineață. De ce lucrătorii din vie se plâng și bombănesc, pe când familia de la țară nu? Răspunsul este simplu. Un grup de lucrători este format din membri ai unor familii și din persoane singure, luați din grosul societății. Legile de contribuție și retribuție într-o familie diferă de cele dintr-o societate. Marea problemă pe care parabola o ridică astăzi în biserică este: Cum ne vedem noi pe noi? Ca o familie cu un țel comun, sau ca o gloată de indivizi, fiecare cu propria agendă de activități? Ne spunem unii altora frați și surori. De ce ne vedem și ne comportăm atunci atât de des, unii față de alții, ca și cum am fi rivali sau în competiție?

Pentru primii muncitori, care în final s-au supărat pe angajator, totul a fost o afacere: înainte de a intra în vie au încheiat un contract clar, verbal poate – o zi de muncă pentru o plata integrală a unei zile. Următorii s-au angajat nu tocmai legal, cu forme în regulă. Ei au acceptat să intre în vie pe cuvântul de onoare al stăpânului viei. “Și le-a spus: ‘Mergeți și voi în vie și vă voi da ce vi se cuvine’. Iar ei au plecat” (Matei 20,4). Mai apoi, celor angajați în ceasul al șaselea, al nouălea și al unsprezecelea nu le-a mai spus nimic de plată. “Și le-a spus: ‘De ce stați aici toată ziua degeaba?’ I-au spus: ‘Pentru că nimeni nu ne-a angajat’. El le-a zis: ‘Mergeți și voi în vie!’” (versetele 6 și 7). Nu există nici un contract de angajare. Totul este pe bază de încredere. Ei nu privesc treaba ca o afacere, ci mai degrabă într-un spirit familial. Cine face contract înainte de a se implica într-o treabă de familie?

Matei a notat această parabolă probabil cu gândul la semenii săi creștini de origine evreiască. Dumnezeu i-a chemat cu mult timp înainte, să construiască Împărăția lui Dumnezeu. Acum, aparent la o oră târzie, Dumnezeu cheamă și celelalte neamuri să lucreze cu ei la construirea aceleiași Împărății divine. Ar fi nedrept pentru evreii matinali să ceară ca neamurile cele întârziate să aibă un statut inferior lor, celor care au “suportat greutatea zilei și arșița” (versetul 12). Probabil pentru audiența evreiască era dificil de înțeles faptul că Dumnezeu dorea să construiască, în Cristos, o Împărăție în care toate popoarele – evreii și neamurile – să fie o familie.

Noțiunea de Împărăție a lui Dumnezeu ca familie este esențială pentru înțelegerea acestei parabole. Împărăția lui Dumnezeu este mai degrabă o familie, și mai puțin o societate. O societate este caracterizată de “noi” și “ei”, de rivalități și de supraviețuirea celui mai descurcăreț. Într-o familie însă, cu toții sunt “noi”, nu există “ei”. Ea este caracterizată de un spirit de cooperare, nu de competiție. Într-o familie te bucuri de venirea unor noi membri, și împarți totul cu ei. Iată invitația evangheliei de astăzi: să ne revizuim înțelegerea juridică a noțiunii de Împărăție a lui Dumnezeu, pentru a o înțelege în schimb ca o familie în care suntem bucuroși să îi primim pe toți, oricând ar veni, și în care fiecare primește după nevoie – așa după cum Dumnezeu, Tatăl nostru, o face.

 

* * *

 

Gândurile Domnului

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Tot omul, chiar și cel mai sfânt și înțelept, are nevoie de convertire continuă spre Dumnezeu. Cel rău este chemat să facă primul pas și să se întoarcă de la păcatele sale. Cel bun să-și schimbe gândurile bune în gânduri și fapte mai bune, cât mai conforme cu gândurile și faptele lui Dumnezeu. Gama convertirii este atât de largă cât este distanța dintre cer și pământ. Nimeni nu poate spune: Am făcut destul; știu destul; nu mai am nevoie de nimeni și de nimic. Din contra, cât mai avem timp, să-l căutăm pe Domnul și să-l chemăm în ajutor, ca să ne trăim Botezul în fiecare zi. Prima parte a Botezului – de a ierta așa cum am fost iertați – am tratat-o în duminica trecută, azi vom adânci partea a doua care constă în a dărui. Prin Botez, Dumnezeu, nu numai că ne iartă, dar ne și dăruiește: harul, sămânța virtuților teologale (credința, speranța și iubirea) și pe Duhul Sfânt cu darurile sale (înțelepciune, înțelegere, sfat, tărie, știință, evlavie și frică de Dumnezeu care, la timpul potrivit, vor pune în mișcare virtuțile teologale, mai ales prin taina Confirmațiunii).

Omul îl găsește tot mai mult pe Domnul în măsura în care se leapădă de sine însuși și-l alege pe Domnul ca model de gândire, simțire și fapte. Convertirea este întotdeauna dublă: lepădarea de sine și alegerea Domnului pentru a fi domn.

Profetul ne sugerează o convertire la gândurile Domnului, gânduri care diferă mult de cele ale omului, precum și convertirea de la păcat la virtute (lectura I-a). Convertirea în gradul suprem, precum cea a sfântului Paul care spunea despre sine: Pentru mine a trăi este Cristos și a muri un câștig (Fil 1,21), se mai numește afect matur și se obține prin canalizarea tuturor energiilor spirituale spre persoana lui Cristos, care devine atât de importantă încât este înglobată în propria persoană și ne definim prin ea: Trăiesc eu, dar nu mai trăiesc eu, Cristos trăiește în mine (Gal 2,20). În acest caz se realizează o convertire tot mai profundă spre munca de evanghelizare și poate culmina prin jertfa totală, moartea care deschide calea intimității cu Dumnezeu (lectura a II-a).

Isus ne oferă, în parabola lucrătorilor din vie, felul cum trebuie să se convertească și cel drept în gânduri, sentimente, fapte, care oricând găsește loc pentru mai bine. Primii chemați se prezintă la lucru în urma unui angajament, a unui contract încheiat cu stăpânul viei și lucrează cinstit până seara. Cred că aici Isus vizează poporul evreu care s-a constituit întotdeauna ca un partener al lui Dumnezeu prin acel: Fac, pentru ca să-mi faci, sau Dau, ca să-mi dai; păzesc, dacă mă păzești; cred, dacă faci această sau această minune ca să-ți dovedești prezența în mijlocul nostru. Plata li s-a făcut pe baza înțelegerii, a dreptății. Dreptatea omenească stă într-un profit bilateral: unul profită de muncă, celălalt de bani.

Dumnezeu vrea să avem alt concept despre dreptatea divină referitoare la relația sa cu omul, în care câștigul nu mai este bilateral, ci unilateral, fiindcă Dumnezeu nu are ce câștiga din slujirea omului, el are totul. Câștigul este numai de partea omului care îl câștigă tot mai mult pe Domnul însuși prin slujirea aproapelui, față de care devine domn, fiindcă dreptatea lui Dumnezeu este iubirea. Prin slujirea celui drept, Dumnezeu câștigă un loc în sufletul dreptului din care face un depozit al iubirii sale, din care dreptul va împărți celor nevoiași cu toată iubirea și ei îi vor recunoaște calitatea lui de domn în Domnul, făcând din aproapele, asemenea lui Dumnezeu, un depozit al realizărilor iubirii sale.

Tot din această parabolă mai învățăm că din relațiile omului cu Dumnezeu câștigă mai mult acela care nu se tocmește, nu negociază, nu se tânguiește cu Domnul, ci are încredere în cuvântul său. Ultimii chemați la lucru merg în vie fără să întrebe cât vor primi. Dumnezeu nu-și drămăluiește dărnicia iubirii față de acela care crede în bunătatea, în dreptatea sa. Ultimii merg să lucreze fiind conștienți că vor fi plătiți, nu atât pentru munca presată, cât mai mult din mila și bunătatea stăpânului viei. Ei au descoperit în chemarea lui ceea ce primii n-au reușit: bunătatea și caritatea.

Dumnezeu ne-a chemat pe toți la viață, la credință, la mântuire și, unuia îi dă mai mulți ani, altuia mai puțini, dar în toate este aceeași bunătate divină a Domnului.

Parabola ne mai oferă o nouă și strălucită idee pe care trebuie s-o avem despre muncă și despre om. Omul crede că valoarea sa stă în capacitățile sale și în rezultatele pe care le obține prin muncă. Dar Dumnezeu ne arată că valoarea omului stă în faptul de a fi om, de a fi persoană după modelul persoanelor din Preasfânta Treime, de a fi creatura sa predilectă, aleasă și iubită din veșnicie pentru faptul de a fi persoană în sine, de a realiza ceva prin disponibilitate față de planul său divin. Cât privește munca servilă de pe pământ, Dumnezeu privește mai mult la necesitățile vieții omului decât la rezultatele muncii și bunătatea divină întrece dreptatea muncii, fiindcă și cel care a lucrat numai o oră are aceleași trebuințe ca și cel care a lucrat toată ziua, ba chiar poate mai multe. Necesitățile umane au mereu trebuință de caritatea divină; munca este insuficientă pentru a le satisface; fără caritatea divină, omul nu-și poate menține viața pe pământ. Deseori numim ajutorul divin șansă sau noroc; noroc de ploaie, noroc de soare, noroc de vreme bună etc.; fără acest noroc nimeni nu poate dăinui. Norocul nostru este Cristos mijlocitor la Tatăl.

Încă o învățătură ne mai oferă această parabolă minunată, anume: oricât de mult am munci, nu-l putem face pe Dumnezeu datornicul nostru, fiindcă iubirea lui infinită față de om nu se poate plăti cu nimic, nici cu muncă, nici cu rugăciune, nici chiar cu prețul vieții. Cei care au muncit toată ziua se pot asemăna cu fiul mai mare din parabola Tatălui milostiv (a fiului risipitor, cum este mai cunoscută din Lc 15,11-32), care a rămas acasă și a muncit de zor de dimineață și până seara, crezând că tatăl îi este dator și se revoltă că nu i-a dat măcar un ied sau un miel ca să aibă cu ce petrece împreună cu alții de teapa lui; consideră o nedreptate repunerea fratelui mai mic în aceleași drepturi ca și el. Numai că tatăl știe că fiul mai mic, prin convertire, poate deveni un depozit al realizărilor iubirii sale, dacă nu mai bun, cel puțin tot atât de bun ca și cel al fiului mai mare.

Învățătura nu se oprește aici. Isus ne mai arată că în slujirea lui Dumnezeu, stăpânul viei, nu se admite invidie sau gelozie, deoarece, chiar dacă cei din urmă au primit oarecum pe gratis plata, ei au primit-o în folosul altora, al acelora care așteptau acasă ceva pentru întreținerea vieții. Carismele din Biserica lui Cristos sunt pentru alții și nu sunt primite de cineva pentru meritele sale sau numai pentru folosul personal.

O altă convertire trebuie s-o realizăm prin atenția pe care suntem chemați să o dăm celor mici, slabi, bolnavi, handicapați, bătrâni, văduve, orfani. Cei care rămân fără de lucru sunt de obicei aceștia, considerați fără valoare fiindcă nu produc. Or, o societate stă pe temelii solide și-și dovedește gradul de civilizație tocmai prin grija acordată celor marginalizați. Mama, oricât de mare i-ar fi numărul copiilor, acordă întotdeauna cea mai mare grijă fiului bolnav sau handicapat, fiindcă simte că numai iubirea ei poate suplini lipsurile lui. Isus a pus bazele civilizației prin iubirea față de cei mici, prin slujire.

Dumnezeu privește inima. O lucrare de o oră, făcută din inimă, valorează mai mult decât cea de opt ore pentru plată, fiindcă acestea nu stabilesc nici un raport de intimitate cu dânsul sau între oameni. Munca ultimilor veniți a stabilit un raport de iubire, de recunoștință, de stimă între ei și stăpân. Orientarea primită este de a fi domni cu alții.

Convertirea personală la gândurile lui Dumnezeu trebuie privită și în perspectiva convertirii colective: așa cum trebuie să fiu eu, tot așa trebuie să fie și societatea. Din acest motiv colectiv, convertirea personală devine imperioasă, urgentă, fiindcă lumea este rea, iar ruga mea trebuie să fie ca aceea a unui bun creștin chinez: Doamne, lumea este rea, tu fă-o mai bună începând cu mine!

Isus a fost purtătorul și revelatorul gândurilor lui Dumnezeu. Avem să-i fim recunoscători, urmând exemplul sfântului Paul care a spus: Pe Cristos vreau să-l cunosc și puterea învierii lui, cu speranța că voi ajunge și eu la înviere (Fil 3,10-11).

Orice convertire este un pas înainte spre înviere.

Ajută-ne, Doamne, să facem cât mai mulți pași spre tine! Amin.

 

* * *

 

Istoria mântuirii și omul

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

“Fiecare ființă se agită pentru a se realiza pe ea însăși, dar nu se realizează pe ea însăși decât în măsura în care îl poate reprezenta pe Dumnezeu”, a spus Etienne Gilson (Mari sfinți, Ed. Crater, București 1994, p. 83).

Când oamenii caută să se realizeze pe ei înșiși, să-și ducă la îndeplinire planurile lor vremelnice, fără a ține cont de Dumnezeu, fără a-l reprezenta pe el, atunci Dumnezeu intervine, uneori chiar violent, spre a influența mersul Istoriei, fiindcă: “Gândurile voastre nu sunt gândurile mele” și “Slava mea nu o voi da altuia” (Bar 4,3).

În perspectiva întoarcerii din exilul babilonic, evreii doreau două lucruri: să-și consolideze o națiune cu renume și să se răzbune pe dușmanii de ieri, care le-au cauzat robia… ca și cum Dumnezeu n-ar fi avut nici un rol în toată treaba aceasta, uitând că alianța dintre Dumnezeu și Israel nu se bazează pe un contract bilateral, în care inițiativa să le aparțină după do ut des, ci toată inițiativa a aparținut și va aparține numai lui Iahve și se bazează numai pe libertatea și iubirea lui, care îl cheamă pe om, după cum o recunoaște clar sfântul apostol Paul: “Făgăduințele i-au fost făcute lui Avram și urmașului său” (Gal 3,16), spre a-l forma pe Israel și pe care îl alege Dumnezeu spre a-l reprezenta în lume.

Pentru poporul creștin, specificul vieții, spre a-l reprezenta cât mai fidel pe Dumnezeu în istorie, este unirea cu Cristos, moștenitorul de drept al lui Avram – făgăduințele făcute Urmașului lui -! Acest raport nu poate fi rupt nici de moarte. Cu cât raportul unirii cu Cristos este mai strâns, cu atât se dorește a fi total, ceea ce se poate realiza numai în Cer.

Modelul fiecărui creștin în parte și al întregului popor al lui Dumnezeu ni-l oferă lectura a doua (Fap 1,20c-27a) în persoana sfântului apostol Paul, care ne apare ca un adevărat model de echilibru dialectic între adevărata dorință mistică – om legat de realitatea transcendentă care întrece orice realitate creată – și grija deosebită pentru evanghelizare, care ajunge până acolo că alarmează chiar și puterea romană atât de tolerantă în probleme de religie. Apostolul afirmă: “Pentru mine a trăi este Cristos, iar moartea un câștig”. Care dintre cele două alternative este mai bună, pentru a-l reprezenta mai bine pe Dumnezeu?

Sfânta Tereza a Pruncului Isus îi dorește mamei sale să moară, spre a fi cu Isus. Apostolul Paul spune: “Doresc să mor și să fiu cu Cristos”; Sfântul Augustin își dorește moartea și se roagă lui Dumnezeu să-l ia din această viață, spre a nu vedea căderea bisericii sale în mâinile barbarilor. Refuză oare, de a-l mai reprezenta pe Dumnezeu pe pământ? Apostolul Paul dorește să rămână în viață, pentru a-i ajuta pe credincioșii din Filipi să crească în credință. Care este soluția cea mai bună din trei? După felul nostru de a gândi, am spune că este cea aleasă de sfântul Paul, de a continua să-și ducă crucea zilnic, spre a-l arăta oamenilor pe Cristos viu în propria lui viață.

Sfânta Evanghelie de azi (Mt 20,1-16a) ne propune o soluție surpriză. Chemările la împărăția lui Dumnezeu sunt diferite. Planul divin în care se desfășoară istoria mântuirii depășește puterea noastră de înțelegere. Ceea ce nouă ni se pare a fi cel mai bun, cum ar fi cazul celui care, chemat la lucru dis-de-dimineață, a îndurat povara muncii și arșița zilei (ziua de lucru începea cu răsăritul soarelui și dura până la apariția primelor stele), îl putem plasa pe sfântul Paul, iar pe cel mai puțin bun, care n-a lucrat decât de la ora cinci după masă și până la răsăritul stelelor, îl putem plasa pe tâlharul din dreapta lui Isus, care, abia că a făcut o scurtă rugăciune și apoi a mai îndurat o oră sau două de chinuri și i s-a deschis Paradisul. Pentru Dumnezeu, se pare, că nu contează cât muncește și cât suferă unul fiecare pe pământ, ci cu câtă promptitudine de credință și iubire răspunde unul fiecare “prezent” la chemarea lui. Acela care răspunde prezent, când Dumnezeu îl cheamă să facă un lucru, considerat mic în fața lumii, dar niciodată mic în fața lui Dumnezeu, va fi primul în împărăția lui. Un exemplu grăitor ne este relatat din viața sfântului Bonaventura, când, întrebat de fratele Egidiu: “Spune-mi, Părinte, putem noi fi mântuiți cu toții, chiar și cei ignoranți?” “Fără nici o îndoială”, răspunde sfântul Bonaventura. “Dar, a insistat fratele Egidiu, se poate oare ca un om, care nu este un învățat, să-l poată iubi pe Dumnezeu tot atât cât și un savant?” Răspunsul sfântului Bonaventura a fost: “Nimic nu împiedică un sărman bătrân să-l iubească pe Dumnezeu cu mult mai mult decât un doctor în teologie”. La auzul acestor cuvinte, fratele Egidiu a fugit până în marginea grădinii și, urcându-se pe gard, a strigat cu toate forțele, vrând să fie, parcă, auzit de întreaga lume ignorantă: “Ascultați cu toții! Chiar și un sărman bătrân, care nu a învățat niciodată nimic și care nici măcar nu știe să citească, îl poate iubi pe Dumnezeu cu mult mai mult decât fratele Bonaventura” (Mari sfinți, o.c., p. 87). Numai prin credință și iubire pot fi cei din urmă, cei care n-au lucruri mari de făcut pe acest pământ, cei dintâi în cer și numai prin lipsă de credință și iubire pot fi cei dintâi, cei “sus puși” pe pământ ca să facă lucruri mari, cei din urmă în cer, fiindcă, spune Sfântul Duh: “Blestemat este omul care face lucrul lui Dumnezeu cu neglijență” (Ier 48,10). Nu poate fi neglijență mai mare decât aceasta: de a nu pune iubire în lucrarea încredințată de Dumnezeu.

În acest paragraf evanghelic Isus îi are în vedere pe evrei, pe poporul ales, care a primit cea mai mare chemare în zorile istoriei mântuirii, începând cu Avram, dar care n-a corespuns chemării cu credința și promptitudinea lui Avram. Ultimii chemați sunt apostolii, care au lăsat toate și l-au urmat pe Isus și pe care îl întreabă despre plata pe care o vor primi, iar Isus îi asigură că ei vor ședea cu el în împărăție, vor avea locuri rezervate și vor judeca pe primii chemați, pe fiii lui Israel (cf. Lc 19,27 ș.u.). Pentru că chiar păgânii, păcătoșii, samaritenii, vameșii, desfrânatele etc au dat dovadă de înțelegere, au răspund “prezent” cu credință și iubire, de aceea li se iartă mult, pentru că au iubit mult și: “Adevăr vă spun că vameșii și prostituatele intră înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu” (Mt 21,31).

Am diminua mult din conținutul substanțial al parabolei expuse de Isus, dacă nu am accentua gândul său care vrea să pună în evidență faptul că Dumnezeu este liber în acțiunile sale și care se înscriu într-un plan superior capacității noastre de a-l înțelege și anume: mântuirea este un dar, un dinar, este una și aceeași pentru toți. Ea nu provine din meritele lucrătorilor, ale oamenilor, ci din faptul că “Eu, Dumnezeu, sunt bun”, iar omul este chemat să lucreze în calitatea pe care o are, aceea de sclav, sclav al păcatului, rob al pământului, sclav al condiției umane limitate, liber doar în posibilitatea muncii, adică de a o face bine, foarte bine, rău sau foarte rău, că răul omului provine din lăcomia ochiului care vede și nu se satură; că ochiul omului se poate sătura numai dacă privește faptele lui Dumnezeu prin lumina credinței; că omul este chemat să-și înțeleagă propria lui situație de ființă mărginită, de sclav nu numai al păcatului, dar și al limitelor reduse în care se află; că din starea de sclavie se poate elibera numai prin caritate, numai prin înțelegerea operei lui Cristos care ne-a făcut pe toți frați. Dacă un sclav are 50 de ani de sclavie, altul are 30 de ani de sclavie, altul are 10 ani de sclavie și altul are numai 1 an de sclavie și Statul se hotărăște să abolească legea robiei, oare cel care are 50 de ani de robie și copilul său, sau fratele său, numai 10 ani sau numai 1 an, va protesta și va susține că Statul nu face dreptate, că toți trebuie să facă același număr de ani de sclavie? Ar voi părinții să fie liberi și copiii lor să rămână sclavi? Ar fi fericiți în libertatea lor frații mai mari știind că frații mai mici sunt tratați în continuare ca vitele? Parabola lui Isus nu face altceva decât să scoată în evidență marea lipsă a omenirii: caritatea… Din păcate ea lipsește și multor creștini, care, atunci când li se întâmplă un necaz, se roagă: “Să moară și capra vecinului”.

Să căutăm mereu ceea ce gândește Dumnezeu! Să-i împlinim voința exprimată în porunci, fiindcă acela îl iubește, care îi păzește poruncile, spune Isus (cf. In 14,15) și astfel îl vom reprezenta cu cinste pe Dumnezeu în lumea contemporană. Tocmai acest lucru îl are în vedere rugăciunea Bisericii de la începutul sfintei Liturghii și vrea să ni-l obțină pentru unul fiecare și de aceea cred că este bine să o repetăm: “Dumnezeule, care ai întemeiat toată legea sfântă în iubirea față de tine și față de aproapele, dăruiește-ne ca, păzind poruncile Tale, să ne învrednicim a ajunge la viața veșnică!”. Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXV-a de peste an

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

În Evanghelie, întâlnim mai multe pagini care apar uluitoare și paradoxale. Una dintre acestea este parabola pe care am ascultat-o: aceea a lucrătorilor trimiși în vie la ore diferite și plătiți toți în același mod.

Poate că noi ne-am obișnuit să citim și să ascultăm Evanghelia nu numai cu o atitudine de respect și reverență, dar uneori cu o atitudine excesiv de serioasă. Ceea ce ar putea sărăci înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu din partea noastră, făcându-ne incapabili să-i culegem anumite nuanțe de umor și de ironie înțeleaptă. O ironie care nu compromite de fapt “seriozitatea” discursului, dimpotrivă! Numai că… uneori întâmpinăm dificultăți în a o culege și accepta, pentru că ne privește prea îndeaproape.

Încercați să citiți parabola lui Isus ( o povestioară simplă, simplă de tot, fără pretenții), având mereu în memorie multele discursuri pe care le auzim din partea multor politicieni, sindicaliști și literați de orice culoare și tendință, referitor la dreptate, egalitate, drepturi, echitate și așa mai departe…

Încercați să vă gândiți (mai mult pentru a zâmbi) ce ar putea spune sindicatele pe de o parte, iar pe de altă parte patronatele, în fața acestei parabole…

Fapt este că Isus nu vorbește despre politica socială, despre contractele de muncă sau despre echitate fiscală: Isus vorbește despre “împărăția cerurilor”. Și ceea ce vrea să ne facă să înțelegem prin această parabolă este tocmai că nu se poate raționa despre “împărăția cerurilor” – adică despre ceea ce privește raportul lui Dumnezeu cu oamenii și invers – cu aceeași mentalitate și după aceleași criterii prin care se gândește despre politică, raporturi sociale sau economie.

Parabola lui Isus pare a fi făcută tocmai pentru a provoca reacția auditorilor (sau a cititorilor). Și dacă suntem sinceri, probabil că va trebui să recunoaștem că și nouă ne vine să “murmurăm” împotriva unui mod de a acționa care ni se pare incorect și nedrept. Și totuși, Isus propune această parabolă evident ca o imagine a comportamentului lui Dumnezeu față de oameni.

Noi gândim că apărăm valoarea “dreptății”, și nu reușim să o concepem altfel decât în termeni de confruntare, revendicări, echitate în distribuirea sarcinilor și beneficiilor… Ni se pare “normal” ca aceasta să fie valid și în raportul cu Dumnezeu.

În timp ce Isus ne învață că criteriul de fond cu care acționează Dumnezeu față de oameni este cel al unei bunătăți gratuite și universale, care depășește orice calcul uman de merit și non-merit, fără a nedreptăți pe nimeni. Pentru că în tot cazul, faptul de a fi într-un raport de prietenie cu Dumnezeu, în comuniune cu el, nu este niciodată rodul unei cuceriri sau al unui “merit” uman, dar este un dar al lui Dumnezeu și “harul” său.

Să nu ne imaginăm că Dumnezeu nedreptățește pe cei “buni” și pe cei “drepți” (adică pe noi…) pentru că este capabil să ierte și să admită la aceeași comuniune de viață cu el chiar și pe cei pe care noi îi socotim “răi”, “păcătoși”, “delincvenți”, numai pentru că s-au convertit în ultimul moment. Chiar dacă nouă ne vine să ne gândim: “Dar atunci nu se mai merită să faci atâtea eforturi pentru a păzi poruncile lui Dumnezeu și a-și da toată străduința în îndeplinirea datoriilor în Biserică și societate!”.

Dacă gândim așa, înseamnă că nu am înțeles bine Evanghelia. A trăi în harul lui Dumnezeu și în fidelitate față de învățătura Domnului, a ne angaja pentru dreptate și dragoste, este deja “har și răsplată” în același timp.

Nu trebuie să fim niciodată geloși pe meritele noastre sau invidioși pe bunătatea lui Dumnezeu față de alții, ca și cum generozitatea sa față de alții ne-ar produce vreo nedreptate nouă. Mai bine să învățăm să ne bucurăm la gândul că Dumnezeu, Părintele milostiv, mântuiește mult mai multe persoane decât s-ar mântui prin judecățile noastre… Pentru că bucuria Sfinților crește cu cât ei văd mai mult extinzându-se milostivirea lui Dumnezeu.

 

* * *

 

Duminica a XXV-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Oare de unde vine nedreptatea? De unde vine oare ura? Cu toții știm că Dumnezeu este drept, este bun, este iubitor. Atunci de unde vine zbuciumul acestei lumi?

Un personaj al lui Dostoievski, din romanul Frații Karamazov starețul Zosima, se adresează unui om slab și păcătos cu următoarele cuvinte: “Supune-te om mândru, pleacă-ți capul în fața Atotputernicului, nu te răzvrăti impotriva rânduielilor sale!” Mândria, ura, nedreptatea; răul au un singur remediu: credința, umilința, dragostea; deoarece, după cum spune același personaj al lui Dostoievski: “dragostea plătește totul răscumpără totul“.

Ura, nedreptatea, egoismul uman sunt aspecte ce se împotrivesc iubirii lui Dumnezeu; sunt contrare voinței și planului pe care Dumnezeu îl are cu omul. Omul salvat, scos din întunericul păcatului, se abate mereu de la calea trasată de Dumnezeu. Are curajul chiar să pună la îndoială dreptatea lui Dumnezeu, să conteste “rânduiala” făcută de Dumnezeu în această lume. Omul privește dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu numai din îngusta perspectivă a intereselor sale pământești, înstrăinându-se astfel de Dumnezeu.

Aceasta este și istoria poporului Israelit. Când se află în exilul Babilonului și este pe punctul de a se întoarce în patrie, se fac auzite cuvintele profetului Isaia care sunt o invitație la întâlnirea cu Dumnezeu: “Căutați-l pe Domnul cât timp Îl mai puteți găsi, chemați-L câtă vreme este aproape de voi”. Într-adevăr, poporul are nevoie acum de o hrană spirituală care este Cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să înceapă o altă viață, trebuie să-și schimbe gândurile proprii. Astfel, drumul de întoarcere pe care îl va face, nu va fi numai unul geografic ci unul de căutare a lui Dumnezeu. Libertatea fizică devine cel mai mare semn al eliberării de orice sclavie, inclusiv aceea a păcatului. Acum este necesar să recunoască măreția lui Dumnezeu față de proiectele sale proprii căci: “cu cât cerul se înalță deasupra pământului, cu atât căile mele se înalță peste căile voastre și gândurile mele peste gândurile voastre”. A-L căuta pe Dumnezeu înseamnă pentru Israel o nouă speranță: totul devine iarăși posibil, totul se poate spera. Iar semn al acestei speranțe este nu numai promisiunea lui Dumnezeu dar însuși faptul că Dumnezeu este Dumnezeu: El este mai mare decât noi, este vrednic de orice laudă, iar măreția Lui este fără margini. Harul lui Dumnezeu depășește neputința omului, iubirea Lui ajunge până la iertare, iertarea Lui îndepărtează de la noi durerile provocate de păcate.

Bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu capătă noi dimensiuni în Evanghelie. Isus a vorbit adesea în parabole pentru a fi pe deplin înțeles de toate categoriile de oameni: atât de cei învățați din popor cât și de cei considerați ca făcând parte dintr-o clasă inferioară. Scopul parabolei în sine este tocmai acela de a ne deschide o “fereastră” spre “lumea lui Dumnezeu“. Parabola ascultată apare ca un fel de provocare pentru noi cei de astăzi, însă același efect l-a avut și asupra celor din timpul lui Isus. Ea surprinde un moment din viața de zi cu zi care este familiar tuturor: este vremea culesului de vii, a recoltării strugurilor, acea vreme când se cere mai multă mână de lucru. Proprietarul unei vii merge în piață, sigur fiind că acolo va găsi oameni pe care să-i tocmească pentru lucrarea viei. Cea dintâi chemare o face dis-de-dimineață, iar ultima la orele cinci după amiază. Cu cei dintâi se împacă cu un dinar pe zi, salariu obișnuit al unei zile de muncă la evrei, iar celorlalți le spune că vor primi ceea ce va fi cu dreptate. Astfel, celor din urmă cu siguranță li s-ar fi cuvenit mai puțin de un dinar. Însă, iată surpriza: seara cei din urmă primesc și ei câte un dinar, la fel ca și cei care fuseseră tocmiți dimineața. Aceștia se simt ofensați și protestează în fața stăpânului. Acesta cu tot calmul, se justifică și-i spune celui mai agitat: “Prietene, nu-ți fac nici o nedreptate. Oare nu ne-am înțeles cu un dinar? Ia ce este al tău și du-te… Sau poate tu vezi cu ochi răi faptul că eu sunt bun?

Parabola de astăzi, în persoana proprietarului viei, ni-L prezintă pe Dumnezeu care vine în întâmpinarea omului, i se descoperă, îl invită la comuniunea cu El. Acest lucru îl face nu pentru meritele omului ci din iubirea care unește Persoanele divine. Stăpânul, adică Dumnezeu, este preocupat de via Sa la fiecare oră din zi. El este prezent între oameni și-i invită la această lucrare enormă care nu suferă amânare. Este o lucrare care trebuie dusă la îndeplinire de toți oamenii. Toate aceste invitații ale lui Dumnezeu sunt făcute în mod progresiv și sunt îndreptate spre o surpriză finală. Această surpriză constă în modul de acțiune al Stăpânului viei și coincide cu momentul central al parabolei care este plata muncitorilor. Dar aici se ridică o problemă: Cum se face că cei care au venit în ultima oră primesc un dinar ca și cei care au lucrat ziua întreagă? Cei care i-au slujit lui Dumnezeu întreaga viață sunt răsplătiți ca și cei care Îi slujesc doar în ultimele clipe ale vieții. Oare mai poate fi vorba aici de dreptate? Un stăpân care produce un asemenea scandal în rândul muncitorilor mai poate fi considerat drept? Conform mentalității noastre cu siguranță că nu, însă gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Ceea ce El le oferă celor din urmă nu este expresia unui salariu, expresia unei dreptăți dintre stăpân și sclav, căci Isus nu a avut niciodată intenția să ne lase un cod al retribuției sociale, însă este expresia bunătății lui Dumnezeu, a milostivirii fără margini, a harului fără măsură. Nu este nicidecum vorba de vreun merit al omului în fata lui Dumnezeu ci de faptul că între noi și Dumnezeu este cu totul altceva decât ceva care poate fi calculat. Este vorba despre harul lui Dumnezeu și libera Sa dispoziție, despre dreptatea Sa care se manifestă prin bunătate și milostivire.

Cât de minunat este faptul că totul se bazează pe mila și bunăvoința lui Dumnezeu, și nu pe meritele noastre! Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu și nu rodul măiestriei omului. Mântuirea este un dar gratuit; este un dar oferit oamenilor din toate timpurile și de orice condiție socială: atât lui Petru cât și vameșului Levi, atât femeii prinse în adulter cât și lui Ioan, ucenicul iubit. Toți pot experimenta că Dumnezeu oferă iubire și mântuire în “via” Sa, la orice oră din zi. Nu mai există o primă oră și una ultimă. Întâlnirea cu Tatăl devine pentru toți ora harului. Astfel, după cum afirmă teologul Karl Rahner, dinarul despre care se vorbește în Evanghelie suntem chiar noi înșine. În fața lui Dumnezeu toți avem aceeași valoare, indiferent de momentul în care am început să-I slujim. Unii ar putea să se întrebe aici: Dacă toți se mântuiesc ce rost mai are să mă obosesc eu în a-I sluji lui Dumnezeu de la o vârstă mai fragedă? Dar acest lucru ar însemna că avem o credință imatură. Cine Îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu face totul în mod spontan, fără să se gândească la plată. Pentru el nimic nu este greu pentru că tot ceea ce face, face din iubire. Un asemenea exemplu îl avem în persoana Sf. Apostol Paul. Iubirea lui pentru credincioșii din Filipi îl obligă să-și pună o întrebare, să facă o alegere între viață și moarte. El consideră moartea ca pe un câștig. Această stare de bucurie interioară a apostolului este provocată de libertatea sa totală în a-i sluji Domnului. Aceasta este important. A trăi sau a muri devin pentru el ultimele lucruri. Ceea ce are sens este glorificarea lui Cristos în trupul său. Convins fiind de aceste realități el suferă cu bucurie orice nedreptate și chiar acceptă să mai rămână în trup dacă acest lucru este de trebuință pentru credincioșii din Filipi.

Acest exemplu de viață al Sf. Apostol Paul a fost urmat de nenumărate persoane de-a lungul istoriei care au făcut cinste Bisericii lui Cristos. Să ne gândim: câți misionari, câți martiri pentru credință care cântă acum în cer gloria lui Dumnezeu. Este suficient să ne amintim de viața Episcopului Anton Durkovici și de moartea sa pentru credință în închisorile comuniste. În acest sens putem reflecta și asupra activității pastorale a Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Oare aceste exemple ne lasă indiferenți pe noi? Nu credem c-ar fi timpul să se producă și în noi o schimbare? Să renunțăm la păcate și la căile rele și să ne unim cu Dumnezeu. A trăi, înseamnă a fi unit cu El și a da mărturie despre EL prin fapte, prin viața de fiecare zi. Aceasta este esența vieții creștinului: de a fi unit cu Cristos, cu Dumnezeu. Aceasta este invitația pe care ne-o face Cristos în duminica de astăzi.

Iar faptul că Dumnezeu îi invită pe toți la mântuire, arătându-și astfel bunătatea față de orice făptură, nu trebuie să ne scandalizeze și, prin urmare, să ne comportăm asemenea muncitorilor din parabolă. Comportamentul nostru să nu se asemene nici cu acela al fiului mai mare din parabola “fiului risipitor” și nici cu acela al profetului Iona care își dorește moartea pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător, încet la mânie și bogat în har. Să ne bucurăm atunci când cineva, după îndelungi osteneli, ajunge la Dumnezeu.

Adesea ne vine greu să-L iubim pe Dumnezeu care ne iubește și se îngrijește de noi. Cum vom putea atunci să-1 iubim pe aproapele nostru care poate că nu întotdeauna ne dorește binele. Să refacem relația noastră cu Dumnezeu și atunci vom putea și noi să spunem celui care ne jignește, asemenea stăpânului viei “Prietene“, asemenea lui Dumnezeu care ne numește prieteni.

Fie că suntem tineri sau mai în vârstă, fie că Îl cunoaștem și Îl slujim pe Dumnezeu începând cu primele sau ultimele clipe ale vietii, un lucru este important pentru noi în momentul de față: să-L chemăm din toată inima și El va fi mereu alături de noi cu harul Său.

Damian Spătaru

 

* * *

 

Duminica a XXV-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Dumnezeu, pentru a se face cunoscut și înțeles de către oameni, se adaptează la situația și la limbajul acestora. Dumnezeu s-a manifestat în înfățișarea oamenilor: ia natura omului, intră în istorie, trăiește condiția timpului său, învață folosindu-se de pedagogia divină. De la Isus, oamenii pot învăța despre cele necunoscute prin cele cunoscute.

Evanghelia de astăzi ni-l prezintă pe Isus, care învață despre Împărăția cerurilor, și pe care o ilustrează prin parabola zilierilor chemați să lucreze în vie. Imaginea viei apare de multe ori în limbajul lui Isus. Și în următoarele două duminici ne va fi prezentată aceeași imagine. Aceasta poate și pentru faptul că evreii în perioada septembrie-octombrie se pregătesc pentru culesul viilor, smochinilor, măslinilor, și a altor pomi. Iar Isus folosește această parabolă pentru a se face înțeles: Împărăția cerurilor este asemănătoare “unui gospodar înstărit care a ieșit dis-de-dimineață să tocmească lucrători pentru via sa” (Mt 20,1). Ne este prezentat așadar stăpânul viei, lucrătorii, via, iar în continuare, lucrul în vie, administratorul, și în final plata.

Ce ascund de fapt acest imagini? Care sunt semnificațiile lor? Gospodarul înstărit îl reprezintă pe Dumnezeu. Toate sunt create de el și de aceea îi aparțin – ceea ce îl face și înstărit. Este o imagine care îl proclamă pe Dumnezeu ca stăpân al întregului univers. Iar el se preocupă de acest univers.

Prin imaginea viei, Isus dorește să prezinte în mod concret Împărăția cerului. Ea este asemenea unui câmp care rodește. De aceea, via reprezintă lumea întreagă. În această lume este mult de lucru. Și aceasta am observat prin faptul că Stăpânul cheamă lucrători la orice oră ; nu contează timpul ci numai să se lucreze. Și să se lucreze bine.

Prezența lucrătorilor în vie semnifică prezența noastră, prezență necesară pentru ca pământul să rodească. Sfântul Paul spune că “trăind în această lume înseamnă a presta o muncă folositoare” (Fil 1,22). O muncă care va fi făcută de oamenii oricărui timp, indiferent de epocă ori împrejurare. Ceea ce ne separă e doar ora, timpul în care suntem chemați. Unii au lucrat, alții lucrează, iar alții pot fi chemați peste câteva ore.

Pentru noi, acceptarea de a lucra în via stăpânului reprezintă convertirea inimii. Este răspunsul dat la chemarea lui Dumnezeu.

Administratorul care oferă plata este Cristos. Datorită lui suntem ceea ce suntem: fiii lui Dumnezeu și moștenitori ai Împărăției cerurilor. Datorită nașterii, suferințelor, morții și învierii sale, munca noastră nu va rămâne fără răsplată, ce constă în primirea vieții veșnice.

Plata arată bunătatea lui Dumnezeu și meritul omului. Lucrătorul evreu primea ca răsplată la sfârșitul zilei un dinar. Era confecționat din argint și cântărea 4,5 grame. Dinarul avea valoarea de a-i oferi muncitorului o întreținere de 24 de ore. În Palestina munca dura de la răsăritul până la apusul soarelui și era destul de obositoare, ținând cont și de condițiile naturale. Uimirea noastră apare atunci când auzim că toți oamenii acceptă să lucreze în via stăpânului. Toți sunt mulțumiți de tocmeală.

Fundamentul parabolei de astăzi este inițiativa Domnului, care din dragoste și bunătate vine în întâmpinarea omului. Vine necontenit, de la creație și până în ziua de astăzi. Vine între oameni și în istoria omului, caută colaboratori, muncitori “pentru via sa”. Adesea omul nu a înțeles chemarea lui Dumnezeu, planul său, și din comoditate, egoism, invidie, lene sau ură, nu a acceptat punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dar profetul Isaia ne amintește în prima lectură, că gândurile Domnului nu sunt gândurile noastre și căile noastre nu sunt căile sale (cf. Is 55,8). El nu va acționa niciodată după ideile, gândurile, planurile noastre, care de multe ori sunt neconforme cu voința sa. Modul de a gândi al nostru față de cel al lui Dumnezeu este izbitor: “cu cât cerul se înalță deasupra pământului, cu atât… gândurile mele peste gândurile voastre” (Is 55,9). Cu toate acestea Dumnezeu nu ne va părăsi. În bunătatea sa, mereu ne va chema și primi ca lucrători în via sa.

Imaginea noastră despre Stăpân nu trebuie să fie asemănătoare cu cea a unui despot, fericit că poate să facă cum vrea și ce vrea cu făpturile sale. Nici nu trebuie să ne temem că el și-ar folosi atotputernicia pentru a ne dăuna. Dumnezeu ne-a creat liberi și ne lasă liberi. Liberi în a-l accepta și liberi în a-l refuza. Liberi în fața păcatului și liberi în fața binelui. Nu trebuie decât să-i dăm un răspuns. E tot ceea ce el așteaptă pentru ca să poată spune: “Mergeți și voi în via mea și ceea ce este drept vă voi da” (Mt 20,7).

Dar răsplata va veni numai dacă răspunsul omului va fi întotdeauna plin de convingere și de iubire. Căci nu putem răspunde iubirii lui Dumnezeu, pentru ca apoi să-l disprețuim pe aproapele, să-l invidiem pentru că a primit aceeași iubire gratuită din partea lui Dumnezeu. Sfântul Augustin considera invidia “păcatul diabolic prin excelență”. Diavolul a intrat în lume cu invidie: împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului.

Și ne întrebăm: de ce atâta ură care dăinuie în om ca o boală incurabilă? O ură și o invidie față de bunătatea lui Dumnezeu întâlnite acum 2000 de ani, dar și în ziua de azi. Și din ce cauză? Pentru că invidia este cea mai cumplită formă de egoism. Egoistul, închizându-se în sine, încearcă să distrugă tot ceea ce el nu posedă, sau îl depășește.

Se spune că un rege avea doi consilieri, care se dușmăneau și dintre care unul reprezenta invidia întruchipată. Pentru că totuși ținea la el, și dorind să-i împace într-un fel, regele voi să-i facă invidiosului bine și-l întrebă ce ar dori, specificând că celălalt va primi același lucru îndoit. Care credeți că i-a fost dorința? A cerut să i se scoată un ochi, pentru ca celuilalt să i se scoată amândoi. Invidiosul, pe lângă faptul că se întristează de binele altuia, îi dorește și răul. Se spune că omul invidios slăbește văzând că vecinul său se îngrașă, și nu mai poate de necaz, văzând că alții sunt mulțumiți și fericiți.

Dar unii oameni nu sunt niciodată mulțumiți. Mereu au impresia că sunt nedreptățiți. Că partea lor se află la vecinul, că dincolo de gard este mai frumos, mai mult, mai ușor câștigat. Dar, oare nu aceasta fusese înțelegerea cu Stăpânul: un dinar! Partea ta îți este suficientă: “Ia ce este al tău și du-te” (Mt 20,14).

Invidia poate duce la mari nelegiuiri. Dacă față de Dumnezeu rămâne la faza de murmur, în schimb față de aproapele ajunge la ură, calomnie, bucuria pentru răul altuia și chiar la crimă. Invidia reprezintă una din formele tristeții și o refuzare a iubirii. Primii lucrători devin triști pentru că invidia îi ia în stăpânire și nu mai au cum să remarce iubirea stăpânului față de ei și față de ceilalți, care sunt aproapele lor.

Isus vrea să scoată în evidență tocmai gratuitatea și bunătatea lui Dumnezeu. În fața bunătății sale, creștinul nu trebuie să răspundă nici cu murmur, nici cu invidie, ci cu bucurie și laudă. Bucurie pentru că și ceilalți sunt primiți să se împărtășească din viața divină.

Cu ce învățături putem să rămânem din evanghelia de astăzi?

În primul rând chemarea la Împărăția lui Dumnezeu e universală. Dumnezeu umblă pe urmele noastre. Toți cei șase miliarde de oameni care sunt astăzi pe planetă, vor fi chemați într-un fel sau altul, mai degrabă sau mai târziu, să lucreze în via Domnului. Dar nu aceasta este cel mai important, ci răspunsul prompt și solidaritatea care trebuie să vină din partea noastră. Apoi, dacă am acceptat invitația lui Dumnezeu, răsplata va fi ceva “mult mai bun” (Fil 1,23), pentru fiecare: prezența unicului Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar prezența lui Dumnezeu în viața noastră ne va orienta cu totul spre el, determinându-ne să spunem împreună cu sfântul Paul că: “pentru mine a trăi înseamnă Cristos și a muri este un câștig” (Fil 1,21). Dar pentru a trăi cu Cristos e necesar să abandonăm toate prejudecățile: rasiale, economice, sociale, politice, religioase, care mai persistă, și să-l acceptăm și pe semenul nostru așa cum este. Toți creștinii, învață Biserica, trebuie “să se străduiască să-și orienteze corect înclinațiile, ca nu cumva folosirea lucrurilor acestei lumi… să-i împiedice de la urmărirea iubirii desăvârșite” (LG 42). Aceasta înseamnă să trăim o viață plină de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele. O viață în care să lucrăm pentru fericirea veșnică.

Iar, dacă la bază va fi iubirea “cei din urmă vor fi cei dintâi” (Mt 20,16), iar cei dintâi dacă vor privi cu invidie și murmur, vor fi cei din urmă, dar, dacă vor accepta cu bucurie și mulțumire dragostea Stăpânului, vor fi alături de cei dintâi, trăind împreună prietenia fiilor lui Dumnezeu.

Adrian BURCĂ

 

* * *

 

Ceva în plus sau ceva în minus?

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Semnificația verbului a căuta

“Căutați pe Domnul…” Cine caută pe altul, dar în adâncul inimii îl caută pe Dumnezeu (chiar dacă nu-l recunoaște, sau nu este conștient de aceasta). Și sunt și din aceia care spun că îl caută pe Dumnezeu, dar în realitate caută pe altul. Pe de o parte, Dumnezeu ca ultima rațiune a neliniștilor proprii, a insatisfacțiilor proprii, a exigențelor proprii (dreptatea, pacea, onestitatea, prietenia, solidaritatea). De altă parte, Dumnezeu ca simplu pretext, acoperire a intereselor și poftelor meschine.

În primul caz, căutarea pasionată, caută să meargă “dincolo”. Orice nivel atins, chiar modest, provizoriu, insuficient, devine impuls care împinge “dincolo” (dincolo de pâine, de fragmentul de adevăr). În al doilea caz, întâlnirea – aparentă – cu Domnul, provoacă un fenomen straniu de inversare a marșului, prin care se întoarce înapoi ca să “recupereze” (de multe ori interesat) tot ceea ce stătea la marginile străzii și pe care voia să se creadă că le-a abandonat. Și chiar să culeagă lucrurile mizerabile pe care alții le-au refuzat.

Astfel avem oameni ai dorinței, “mulțumiți nesatisfăcuți”, care parcurg un itinerariu de spoliere progresivă. Și avem persoane satisfăcute, prevăzute cu certitudini, și însetați de tot ceea ce nu este Dumnezeu, implacabili în a jefui efemerul pe care cu vorba spun că îl detestă, și drumul căruia devine îngreunat, și chiar blocat, de obstacole nenumărate, deviat de perspectivele iluzorii.

Pentru aceștia din urmă (credincioși, practicanți, care revendică patentul de credincioși inoxidabili), trebuie să fie puși mereu în fața întrebării pe care o găsim la începutul evangheliei după Ioan (sunt primele cuvinte ale lui Cristos, din a patra evanghelie), și pe care Învățătorul o pune celor doi ucenici care vor să-l urmeze: Ce căutați? (1, 37).

Este căutare și căutare. Nu toate căutările sunt corecte. Unele sunt deja viciate de la plecare. Cineva poate să-l caute pe Cristos din motive greșite, față de linia misiunii sale. Cine se pune în mișcare, este obligat să verifice autenticitatea căutării sale. Trebuie să controlăm dacă și căutarea noastră, exigentă și “pură” la început, din întâmplare s-a încețoșat și a slăbit pe cale, a pierdut elanul și amploarea, și acum a devenit parțială, limitată, chiar meschină. Este necesar mai ales să observăm pericolul mai înșelător, și cu totul rar. Sunt unii care se înșeală că îl caută pe Dumnezeu. În realitate se caută pe ei înșiși (onoare, prestigiu, putere, faimă, considerație, siguranță).

Căutarea de sine, sau a admirației altora, face suspectă orice căutare a credinței. Mai mult, o falsifică la rădăcină. Așa se cade în marele blestem, în scandalul cel mai dezgustător: a căuta acoperirea cu numele lui Dumnezeu pentru construirea monumentului propriu. A porni de la sine, a-și face drum – conform intențiilor declarate – în direcția lui Dumnezeu, și… a se găsi pe sine însuși. Ceea ce tocmai căuta. Un faliment trist. Se trece astfel din ceata căutătorilor în cea a ipocriților. Din categoria adoratorilor la cea a idolatrilor.

Căutarea, de fapt, conduce totdeauna la ceva. La Dumnezeu. Sau la idol. Paul (lectura a doua) poate să afirme că unicul lucru pe care l-a căutat a fost Cristos. Nu a avut alte interese. Toată viața sa a fost “cuprinsă” exclusiv de El. Cristos este centrul de coeziune al existenței sale, care deci apare “unificată”, nu fărâmată ca a noastră. Aleargă, se obosește pentru evanghelie, se dedică fără oboseală multor lucruri. Dar activitatea sa nu apare risipită. Deși are în vedere realități multiple, el nu este “complex”, distrat, ci ține privirea spre centrul de neînlocuit. Pentru aceasta declară: “Pentru mine a trăi este Cristos”. Adică: Cristos pentru mine este unicul lucru care contează. Cristos pentru mine este totul. Eu, din păcate, ar trebui să mărturisesc: Cristos, pentru mine, este… tot restul.

Semnificația verbului a abandona

Isaia ne invită să-l căutăm pe Domnul, dar nu vorbește de posedare. Pune în evidență, mai degrabă, exigența de a ne “abandona”. “Cel nelegiuit să abandoneze calea sa și omul nedrept gândurile sale”. Este vorba, bineînțeles, de a lăsa păcatul, de a întoarce spatele nedreptății. Dar trebuie abandonată și mentalitatea, obiceiurile, siguranțele. Sunt persoane religioase care, atinse de har, dobândesc un fel de fixitate, rigiditate. Dispuse la orice, mai puțin la schimbare. Gata de a sacrifica totul, mai puțin pe ei înșiși.

În locul reînnoirii preferă cristalizarea. S-ar spune că întâlnirea cu Dumnezeu, în loc să producă un proces de convertire, de transformare neîncetată, le-a făcut să rămână… de piatră. Dacă l-ai întâlnit pe Dumnezeu, în schimb, îți dai seama că nu este permis să “aperi” cuceririle proprii: ești obligat să “pierzi”, nu să te “păstrezi” pe tine însuți. Trebuie să ieși, să nu te blochezi. Să riști, nu să te protejezi. Dumnezeu, desigur, este stânca. Dar împreună, pretinde să zgudui, să dărâmi adăposturile tale, să faci… nesigure siguranțele tale, să părăsești hotărât refugiul tău, să-ți tai funiile de siguranță, să-ți schimbi obișnuințele tale (chiar religioase), să pui mereu în discuție sistemele tale (pe care le socoteai definitive), să scuturi certitudinile tale.

Dumnezeu devine totul numai când este primit ca un element de destabilizare, de dezechilibru permanent. Nu acela este credincios care ne asigură: eu știu cine este Dumnezeu. Este, mai degrabă, cel care continuă să întrebe: Doamne, cine ești? Cel credincios se mulțumește cu un “tremur de lumină”, cu un zgomot imperceptibil. După intuiția unui poet: “Poate tremurul luminii / în ochii lui Abrham, la Mambre… / Poate zgomotul intermitent din celulă / Pe care nu reușești să știi de unde vine: / Apoi pe neașteptate o răbufnire, / Care deschide pe furiș ușa, / Apoi nimic…” (D. M. Turaldo).

Contabilitatea mea nu este contabilitatea voastră

“Gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căile voastre nu sunt căile mele…” Credincios este acela care își dă seama de distanță. Cu cât Dumnezeu este mai “aproape”, cu atât mai mult observă îndepărtarea sa de El. Dacă se pune cu adevărat în fața lui Dumnezeu, este constrâns să constate diferența, disproporția abisală. Devine conștient de “distanța” infinită: între propriul cap “micuț” și lumea lui Dumnezeu; între propria inimă “judicioasă” și iubirea nebună a lui Dumnezeu; între propriul ochi “invidios” și bunătatea scandaloasă a lui Dumnezeu.

Parabola din evanghelie pune clar în evidență această “neîmpăcare” între modul nostru de a vedea și cel al lui Dumnezeu, între criteriile noastre fiscale și ale sale, între măsurile noastre meschine și ale sale, între contabilitatea noastră mizerabilă și generozitatea sa “excesivă”. Da, este evanghelia lipsei de măsură. Când este vorba de a face calcule, de a aplica norme rigide regulamentare, ne face plăcere să ne găsim lângă Dumnezeu. Scrutători îndărătnici, numai ochi care judecă “dintr-o parte”

El, în schimb, a dat întâietatea celor din urmă, în speranța că cei dintâi îl vor încuraja să se arate generos, să fie darnic, să prisosească în milostivire. Sau cel puțin să se arate bucuroși de contabilitatea sa care depășește din belșug meritele, întrece dreptatea contractuală. Să se bucure pentru că mântuirea sa cuprinde și pe păcătoși, pe cei din urmă, “pe cei pierduți”. Marea decepție a lui Dumnezeu constă în aceasta: așa zișii drepți sunt incapabili de a împărtăși bucuria sa de a ierta și de a primi, de a participa la acea prerogativă la care ține cel mai mult: milostivirea. În locul laudei, murmurul.

O virtute care ne face acri, o ascultare care ne indispune, o fidelitate care în loc să fie considerată un dar devine revendicare și încriminare: iată vina care merită mustrarea divină. El ar vrea să ne smulgem de pe tărâmul unei aspre contabilități a meritelor pentru a ne face să explorăm teritoriile nemărginite ale inimii. El ar vrea să facă ochii noștri limpezi, pentru ca să poată vedea mai clar și mai cuprinzător. Și pentru aceasta ne oferă posibilitatea de a o aprinde de la lumina bunătății sale nemărginite față de oameni. El ar vrea ca în fața dărniciei sale în privința păcătoșilor, să încetăm să murmurăm: “nu este drept”, și să învățăm să exclamăm: “cât de frumos este!”

Și dacă am fi lucrătorii din al douăsprezecilea ceas?

În fond, scopul parabolei nu este acela de a apăra comportamentele lui Dumnezeu sau de a confirma dacă respectă sau nu dreptatea, cât mai degrabă de a verifica stilul muncii noastre în via sa. Obiectul protestului nu este violarea normelor contractuale, ci tratamentul rezervat lucrătorilor din ceasul al unsprezecelea (cinci după masă). Egalitatea nu poate fi digerată. Cred că ar fi fost mulțumiți de a primi și “mai puțin” din dinarul stabilit, numai ca acest “mai puțin” să fie “mai mult” decât era atribuit celorlalți.

Nu poți să ne consideri egali cu acești “abuzivi”, cu acești leneși. Trebuie să ne despăgubești pentru sacrificiile noastre, pentru plăcerile la care am fost constrânși să renunțăm, pentru fidelitatea pe care ne-ai impus-o, pentru predicile pe care a trebuit să le ascultăm, de plictiseala acumulată în atâtea practici religioase, pentru plicitiseala spovezilor, de povara împlinirii poruncilor tale… Ei au ocolit aceste greutăți, și acum îi recompensezi ca pe noi care dimpotrivă le-am suportat?

Atât valora, atunci așteptarea până la sfârșit, smulgerea din zbor a ultimei ocazii… În fond, este aceeași mentalitate a fratelui mai mare din parabolă, care se opune sărbătorii pregătite pentru acel leneș care s-a bucurat de viață cu nepăsare, în timp ce el a trebuit trudească pe câmp fără ca tatăl să-i ofere vreodată un ied pentru a petrece câteva ore cu prietenii săi. Se simt decepționați, și chiar înșelați, pentru că socotesc munca pentru Împărăția cerurilor ca oboseală, ca o povară grea, și nu ca o posibilitate nemaiauzită, noroc nemeritat, dar, bucurie.

Dacă ne gândim bine, ar trebui noi să-l rugăm pe “stăpân” să recompenseze mai din belșug pe lucrătorii din ceasul al unsprezecelea, pentru a compensa ceea ce au pierdut (fericirea, bunătatea, libertatea, plinătatea) în tot acest timp în care au stat departe. Noi am fost deja recompensați și chiar prea mult. Răsplata, care se revarsă, am primit-o anticipat cu bucuria ascultării, satisfacția de a putea lucra pentru Domnul, demnitatea de a sluji, libertatea de a fi fideli.

Dacă nu gândim astfel, dacă nu înțelegem că ei sunt cei care au nevoie de a avea ceva în plus ca recompensă pentru ceea ce au fost lipsiți, atunci înseamnă că noi nu am răspuns încă la chemarea “stăpânului”. Într-adevăr a ne obosi cu o mentalitate greșită, de mercenari, de “purtători de poveri”, înseamnă a fi dezertori din vie, și a refuza munca. În acest caz, noi, cei dintâi, riscăm să fim lucrătorii din ceasul al douăsprezecelea. Cei care nu au răspuns încă la chemare.

În orice caz și noi, cei dintâi, suntem așteptați. Dumnezeu, pe orologiul său, are mereu câteva ore suplimentare, nu regulamentare, la dispoziție. În cazul când cineva, mare truditor, trebuie să învețe în sfârșit să nu ceară socoteală.

Este cineva care ar vrea să moară

Paul expune comunității din Filipi – pe care îi răsplătește cu plăcere cu confidențe intime – chinul său existențial. Pe de o parte recunoaște că a muri ar fi pentru el un câștig. De cealaltă parte bănuiește că, poate, continuând să trăiască ar fi un câștig pentru ei. Am privit totdeauna la acest text cu o oarecare suspiciune. Aveam impresia că sfântul Paul permite retoricii și chiar morții un sens bolnăvicios.

Acum sunt convins că apostolul dorește cu ardoare să trăiască, așa cum dorim noi toți, în ciuda anumitor expresii de descurajare (întâlnesc persoane care “nu văd ceasul morții” de cel puțin patruzeci de ani, și de cel puțin patruzeci de ani cheamă de urgență pe medic, la primul acces de tuse, evident pentru a-l auzi spunând că, din fericire, nu este nimic de făcut…)

Credința nu ne îndeamnă să dorim moartea, ci ne solicită să asumăm cu seninătate prezentul, oricare ar fi el. Paul, de fapt, se afla în temniță. De aceea alternativa se prezintă mai degrabă simplă. Sau este eliberat din temniță. Și în acest caz, ar continua să vestească evanghelia, din moment ce “pentru el rațiunea de a trăi este Cristos”. Sau se procedează la execuția capitală. Și chiar această a doua eventualitate (nu prea plăcută pentru cel interesat, așa cum am motiv să cred) ar fi în avantajul evangheliei.

Cu alte cuvinte, în centrul preocupărilor lui Paul nu este viața proprie sau moartea proprie, ci cauza evangheliei. De aceea raționamentul său este acesta: “Dacă trăiesc, pot să mai lucrez încă cu folos pentru evanghelie. Dacă mor, câștigul pentru evanghelie este și mai mare”. Apostolul, de fapt, este convins că nu este o mai mare evanghelizare de cât cea întărită cu sângele.

Se pare că Paul, nu vorbește pentru sine, ci se adresează comunității, pentru a o asigura că, în orice caz, nu ar avea nimic de pierdut, nici în viață, nici cu atât mai puțin în moarte. Dar el ce ar alege? Evident, “ceea ce este mai bine”. Fapt este că pentru Paul ca și pentru noi “ceea ce este mai bun” o știe numai Domnul. La sfârșit, Paul este convins să mai trăiască. “În privința mea, sunt convins că voi rămâne și voi continua să vă fiu de ajutor, pentru progresul și bucuria credinței voastre”.

În orice caz este mai bine de a trăi în avantajul altora. Paul nu dorește în mod banal să prelungească anii, ci slujirea.

 

* * *

 

Duminica a XXV-a (A)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: “Împărăția cerurilor este asemenea unui gospodar înstărit care a ieșit dis-de-dimineață să tocmească lucrători pentru via sa. S-a înțeles cu ei să le plătească un dinar pe zi și i-a trimis în via sa… Către ora cinci a ieșit din nou și a găsit pe alții stând acolo și le-a zis…: «Mergeți și voi în via mea!». Când s-a făcut seară, stăpânul viei i-a spus administratorului său: «Cheamă-i pe lucrători și dă-le plata, începând însă cu cei din urmă și terminând cu cei dintâi». Venind cei care au început lucrul abia la ora cinci după-amiază a primit fiecare câte un dinar. Când au ajuns la rând cei dintâi… au primit tot câte un dinar…”. (Mt 20,1-16a)

Printr-o altă serie de parabole, propuse pentru duminicile xxiv, xxv și xxvi, Isus Cristos a definit ce este Împărăția lui Dumnezeu. Aceste parabole însă comportă tot mai mult o notă polemică și aceasta deoarece firul evenimentelor relatate de sf. Matei se apropie de etapa finală care va culmina cu arestarea și cu uciderea Învățătorului din Nazaret.

Parabola propusă pentru această duminică definește Împărăția cerurilor prin intermediul atitudinii unui gospodar înstărit care tocmește lucrători pentru via sa în mai multe momente ale zilei, inclusiv în ceasul al unsprezecelea (ora 5 pm). Dacă însă cu cei dintâi se înțelege să le plătească un salariu normal, celor tocmiți pe parcursul zilei le promite că vor primi ce li se cuvine, în timp ce celor din urmă nu le promite nimic. Surpriza pe care o rezervă stăpânul viei este aceea de a-i fi plătit atât pe cei din urmă cât și pe cei tocmiți pe parcursul zile și chiar și pe cei cu care s-a înțeles la prima ora a zilei cu câte un dinar (salariul normal pentru o zi de muncă). Procedând astfel stăpânul nu comite nicio nedreptate față de cei tocmiți la prima oră a zilei, chiar dacă aceștia văd cu ochi rău gestul stăpânului și chiar murmură împotriva lui, ba chiar revelează o bunătate iubitoare față de cei din urmă și o libertate de face ce vrea cu bunurile sale.

Prin urmare, dreptatea, bunătatea și libertatea sunt trăsături caracteristice ale Împărăției cerurilor, trăsături pe care le întrupează stăpânul viei (în care nu putem să nu-l vedem pe Isus Cristos și prin el pe Dumnezeu).

Fraților, fie că voi trăi, fie că voi muri, măreția lui Cristos se va arăta în trupul meu; căci pentru mine a trăi înseamnă Cristos și a muri este un câștig. Dar dacă trăind în această lume înseamnă a presta o muncă folositoare, nu știu ce trebuie să aleg. Mă simt atras în două părți: pe de o parte aș dori să mă despart de trup ca să fiu împreună cu Cristos, ceea ce ar fi mult mai bine, dar pe de altă parte pentru voi este de trebuință să rămân în trup. Cu o condiție însă, ca voi să duceți o viață vrednică de evanghelia lui Cristos. (Fil 1,20c-24.27a)

Așa cum se destăinuiește în acest fragment al Epistolei către Filipeni, sf. Pavel (Paul) dă dovada unei persoane profund atașate de Isus Cristos. Acest atașament Apostolul i-L datorează Mântuitorului din ziua în care Acesta și-a arătat bunăvoința față de el. Transpusă în prisma textului evanghelic, situația lui Pavel seamănă cu cea a ultimilor veniți față de care Stăpânul nu are nicio datorie și cărora le arată o bunăvoință mântuitoare.

În momentul în care Apostolul își redactează scrisoarea, el se află în închisoare și nu știe dacă își va mai recăpăta libertatea sau va fi dat morții. Indiferent, însă, de deznodământ el știe că îi aparține lui Cristos și, fie că-și va relua într-o zi activitatea apostolică, fie că va muri, El își va arăta măreția în trupul lui.