Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXIV-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Exod 32,7-11.13-14
1Timotei 1,12-17
Luca 15,1-32

Luca 15,1-32

Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de el ca să-l asculte. Fariseii și cărturarii însă murmurau spunând: “Acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei”. Atunci le-a spus această parabolă: “Cine dintre voi, având o sută de oi și pierzând una dintre ele, nu le lasă pe cele nouăzeci și nouă în pustiu și umblă după cea pierdută până când o găsește? Iar când o găsește, o pune pe umerii săi bucurându-se și, venind acasă, îi cheamă pe prieteni și pe vecini spunându-le: «Bucurați-vă împreună cu mine pentru că mi-am găsit oaia pierdută!» Vă spun că tot așa, va fi mai mare bucurie în cer pentru un păcătos care se convertește, decât pentru nouăzeci și nouă de drepți care nu au nevoie de convertire. Sau care femeie, având zece drahme, dacă pierde una dintre ele, nu aprinde lumina și mătură casa și caută cu grijă până o găsește? Iar când o găsește, își cheamă prietenele și vecinele spunându-le: «Bucurați-vă împreună cu mine pentru că am găsit drahma pe care o pierdusem!» Tot așa, vă spun, va fi mai mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se convertește”. Apoi le-a spus: “Un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui: «Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine». Iar el le-a împărțit averea. Și, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr și-a adunat toate și a plecat de acasă într-o țară îndepărtată. Acolo și-a risipit averea într-o viață de desfrâu. După ce a cheltuit toate, a venit o mare foamete în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a aciuat la unul dintre cetățenii acelei țări care l-a trimis la câmp să păzească porcii. Și ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Atunci, venindu-și în fire, a spus: «Câți zilieri ai tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor aici de foame! Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: «Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta; nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Ia-mă ca pe un zilier al tău». Într-adevăr, s-a ridicat și a mers la tatăl său. Pe când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă și, alergând, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Atunci, fiul i-a spus: «Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta; nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău». Însă tatăl a spus către servitorii săi: «Aduceți repede haina cea dintâi și îmbrăcați-l! Dați-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l: să mâncăm și să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit». Și au început să sărbătorească. Însă fiul lui mai mare era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Atunci a chemat pe unul dintre servitori și l-a întrebat ce este aceasta. El i-a spus: «Fratele tău a venit, iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos, a tăiat vițelul cel îngrășat». Dar el s-a mâniat și nu voia să intre. Însă tatăl său a ieșit și-l ruga stăruitor. El i-a răspuns tatălui său: «Iată, de atâția ani te slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Dar mie nu mi-ai dat niciodată măcar un ied ca să mă distrez cu prietenii mei. Însă, când a venit acest fiu al tău care și-a mâncat averea cu desfrânatele, ai tăiat pentru el vițelul cel îngrășat». Atunci, el i-a spus: «Fiule, tu ești cu mine totdeauna și toate ale mele sunt ale tale. Dar trebuia să sărbătorim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit!»”

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Emanuel Bejenaru
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Eduard Patrașcu
pr. Șerban Tarciziu
pr. Pietro Righetto
pr. Alessandro Pronzato
pr. Anton Dancă
pr. Claudiu Dumea

 

* * *

 

A fi sau a nu fi

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

O mână îngerească l-a apucat într-o zi de părul din creștetul capului pe profetul Ezechiel și l-a dus în templu ca să-i arate fărădelegile pe care le săvârșesc bătrânii poporului lui Israel. Ezechiel a văzut pe un zid mare pictate tot felul de animale și târâtoare considerate de Lege drept necurate și spurcate. Șaptezeci de bătrâni le incensau și fumul de tămâie se ridica spre cer. Domnul i-a zis profetului Ezechiel: Fiul omului, privește ce fărădelegi fac aceștia! Mă silesc să mă îndepărtez de sanctuarul meu (8,3-12). Animalele necurate și târâtoarele reprezentau idolii păgâni și patimile omenești la care se închinau bătrânii poporului, tocmai ei care erau obligați

să-l cinstească pe Iahve și să fie model de fidelitate față de Lege. Sfântul Toma de Villanova spune că fiecărui păcat mare îi corespunde un animal necurat, conform Legii, fiindcă omul când păcătuiește se animalizează și se aseamănă mult cu dobitocul respectiv. Pe peretele văzut de Ezechiel erau pictate, sau mai bine-zis apăreau ca la film, vipere, scorpioni, lei înfometați, cai, măgari sălbatici, câini, porci etc.

Dacă l-am trece pe fiul risipitor din parabola de azi prin filiera celor văzute de profet, ne vom convinge că se asemăna cu multe dintre animalele văzute. Vipera și scorpionul otrăvesc; el a otrăvit sufletul tatălui, dar mai ales al fratelui mai mare care se pare că nici nu a mai avut leac de vindecare; leii înfometați scot răgete care să înspăimânte acele animale pe care el urmează să le atace; fiul risipitor spune cu aroganță și apăsat tatălui să-i dea partea de avere, pe care o consideră prada sa; caii aleargă, fug cât pot mai tare; fiul cel mic fuge mai repede decât caii într-o țară îndepărtată, dornic să-și satisfacă plăcerile josnice; măgarii sunt cunoscuți pentru impertinența și încăpățânarea lor; fiul, cu toate insistențele bătrânului tată, rămâne ca un catâr pe poziție; câinii, mai ales cei sălbatici și șacalii, se adună în haite și atacă; risipitorul a adunat în jurul său pe toți și pe toate cele de teapa lui și au atacat virtuțile și bunul simț uman; porcii sunt cunoscuți pentru plăcerea lor de a se băga în noroi; fiul risipitor s-a scufundat în mocirla destrăbălărilor mult mai mult decât porcii în noroi, de aceea a ajuns să-i păzească și să-i hrănească, dar el nu avea voie să le mănânce roșcovele lor.

A fi sau a nu fi om. Aceasta este problema. Cum să o rezolvăm?

Din această parabolă s-au tras, cred, cele mai multe și mai folositoare învățături. Ne vom limita la câteva. O primă învățătură este aceasta, ea îl caracterizează atât de mult pe omul orbit de patimi încât Isus a ținut cont de condiția umană și pe cruce, de aceea l-a rugat pe Tatăl să-i ierte pe oameni că nu știu ce fac (Lc 23,24). Ignoranța ne caracterizează pe toți. Cel care păcătuiește este un ignorant mic; cel care se crede perfect este un ignorant mare. Ambii au nevoie de convertire. Ca fiecare să ajungem aici, este necesară rugăciunea sinceră: Tată, am păcătuit împotriva cerului și a ta.

Oamenii păcătuiesc fiindcă nu știu ce fac. Nu cunosc răutatea păcatului, nu cunosc ofensa pe care o aduc lui Dumnezeu, nu cunosc nici primejdia în care își aruncă propriul suflet și nici consecințele funeste în care își aduc chiar această viață pământească. Păcătosul se aseamănă cu nechibzuința, cu imprudența unor copii care, în jocul lor de-a caii și călăreții, se leagă de gât cu o sfoară și, când se întâmplă ca aceasta să-i strângă mai tare, în loc să desfacă lațul încet și cu grijă, trag mai tare de sfoară, cu speranța că se va rupe și se vor elibera, dar se sufocă mai repede ca în spânzurătoare. Păcătosul crede că, dacă își va satisface o dată pofta, se va mulțumi deplin și se va elibera de cerințele tiranice ale trupului și apoi va trăi fericit. Se înșală: pofta satisfăcută, devenită păcat, sufocă fericirea. Din acest motiv, comentatorii parabolei au tras și această concluzie: în țara în care nu este Dumnezeu va fi mereu o mare foamete. O bucurie care nu vine de la Dumnezeu, din trăirea virtuții, nu poate satisface cerința imperioasă din firea omului de a fi om. Este cunoscut în psihologie că nici un contact sexual, între cei care au dreptul legitim la el, nu satisface, nu mulțumește deplin pe parteneri, cu atât mai puțin pe hoții de plăceri. Augustin din Tagaste a gustat în tinerețe, timp de șaptesprezece ani, din plăcerile neiertate și iată mărturia lui de mai târziu, după convertire: Tu, Doamne, știai cât sufeream. Răul mă rodea până în măduva oaselor. Și cât eram de nenorocit! Obișnuința de a-mi îndestula poftele fără frâu mă făcea să sufăr îngrozitor. Mai puteam numi viață o astfel de viață? Tristețea se găsea din belșug în inima mea. Doamne, tu ai făcut inima noastră pentru tine și neliniștită este până ce nu se va odihni în tine. Are dreptate și scriitorul italian Gabriele D’Annunzio când spune: Păcatul trebuie să fie trist, fiindcă orice ființă conștientă, dacă este pusă în afara ordinii, trebuie să sufere. Da, fiindcă în afara ordinii se simte duhoarea morții. Ordinea este ca omul să fie om, antropos, ființa cu privirea îndreptată spre cer. Cel cu privirea îndreptată spre pământ îmbătrânește înainte de vreme. Iată mărturia lui Pier Loti: Am gustat din toate plăcerile; iar acum mă simt foarte bătrân, cu toate că sunt ca vârstă încă foarte tânăr.

Oamenii se cred buni, dar nu știu ce cred.

Fiul mai mare din parabola evangheliei de azi, otrăvit de plecarea fratelui mai mic, a rămas acasă lângă tatăl său, muncea și se arăta ascultător. Urmărea să-i facă bucurie bătrânului tată, să-i suplinească lipsa fratelui și să-i răsplătească iubirea părintească? Nu. Își slugărea propriul egoism și aștepta să vină ziua când tatăl să-i devină slugă, dându-i tot ce are, tot ce se cuvine întâiului-născut, începând cu iedul veseliei în compania prietenilor săi.

De multe ori credem că îi slujim lui Dumnezeu prin rugăciune, post, pomană, prin primirea sfintelor taine etc., dar în realitate ne slugărim pe noi înșine și vrem să-l câștigăm pe Dumnezeu de partea noastră, ca să nu ne lipsească nimic din ceea ce ne cere inima, scutindu-ne de crucea cea de toate zilele. Dacă nu o face, plângerile se țin lanț. Și dreptul Iob s-a plâns de nenorocirile care s-au abătut asupra lui, fiindcă era conștient că nu greșise cu nimic înaintea lui Dumnezeu, era conștient că făcuse tot ceea ce a depins de el ca să nu jignească iubirea divină care l-a creat și i-a dat totul; avea dreptul să se plângă fiindcă nu înțelegea tratamentul dur la care a fost supus, dar în cele din urmă Dumnezeu îi descoperă că iubirea sa i-a trimis suferința ca pe o carismă, nu atât pentru el, cât mai ales pentru alții, să împartă altora învățătura pe care el a scos-o din suferință: credința în înviere, prefigurându-l pe Isus de pe cruce, care se plânge de ignoranța propriei soarte: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? (Mc 15,34). Suferința îl duce pe cel vinovat la convertire și pe cel nevinovat la înviere: fratele tău era pierdut și s-a aflat, era mort și a înviat.

A fi om înseamnă a fi ca Moise. Om ca prin oameni să obții glorie și preamărire lui Dumnezeu. Omul viu este gloria lui Dumnezeu, spune sfântul Irineu. Pentru că Moise iubea slava lui Dumnezeu a intervenit pentru salvarea poporului israelit, renunțând la cinstea personală de a fi părintele unui nou popor. Cine iubește gloria lui Dumnezeu iubește și mulțimea ignoranților păcătoși mici și mari. Iubirea este salvatoare. Dacă este adevărată învățătura care susține că mai mare cinste este pentru un împărat de a-și salva un supus decât de a omorî o mie de dușmani, cu atât mai mult trebuie să căutăm și noi cinstea de a salva ceea ce aduce, nu numai slavă lui Dumnezeu, dar și cea mai mare bucurie în cer: convertirea celui păcătos, începând fiecare cu sine, precum spunea un bun creștin: Doamne, lumea este rea, tu fă-o mai bună începând cu mine; să avem sinceritatea sfântului Paul spunând: Isus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care primul sunt eu (lectura a II-a).

Cine se smerește poate fi sigur că va găsi în Dumnezeu o inimă de tată și una de mamă în Isus Cristos în ziua judecății, auzind cuvintele mângâietoare: Erai mort, dar ai înviat. Intră în împărăția Tatălui meu! Amin.

 

* * *

 

Virtutea are un parfum?

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Turcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Două simptomuri alarmante

Când Dumnezeu pune sub observație poporul lui Israel (care rămâne “al său”, chiar dacă într-o revărsare de mânie încearcă să-l arunce asupra lui Moise: “Poporul tău”), diagnosticul este impetuos: “Ceafa dură”. Vulgar: tare de cap. Boală care pare incurabilă și riscă să devină ereditară. Chiar și fiul risipitor, de fapt, apare molipsit de ea. Chiar și fratele mai mare, mare truditor și ireproșabil executor de ordine, nu este imun de ea.

Primul simptom alarmant: tinde să se îndepărteze. Dumnezeu se plânge amarnic, aproape incredul față de atâta ușurătate: “Nu au întârziat să se îndepărteze de la calea pe care le-am arătat-o”. Oaia din prima parabolă părăsește cu ușurință staulul. Fiul risipitor lasă casa părintească și “pleacă într-o țară îndepărtată“. Același frate mai mare, care iese numai pentru a merge să lucreze la câmp, în realitate sapă o distanță abisală, cu logica sa “vină-pedeapsă”, față de tatăl care, în schimb, gândește în termeni de “întoarcere-sărbătoare”, “moarte-înviere”.

Paul reia propriul trecut de “blasfemator, persecutor, violent” cu expresia “departe de credință”. Deci, rătăcire și îndepărtare. Alt simptom neliniștitor: nevoia de siguranțe palpabile, imediate. Evreii, în deșert, nu se încred în acel Dumnezeu misterios, care îi constrânge la o călătorie extenuantă, îi face să trăiască în nesiguranță, nu economisește încercările, nu este disponibil conform cu pretențiile lor. Și îl substituie cu un concret “vițel din metal topit”, inaugurând o religie sub semnul facilității, pe măsura omului și a utilității sale imediate.

Vițelul de aur devine simbolul tuturor idolatriilor, al superstițiilor, al miraculosului grosolan, și al contaminărilor adevăratei credințe (vițelul de aur nu a dispărut definitiv: învie încontinuu și se insinuează, prin travestirile cele mai diverse – totuși în mod obișnuit prin regia abilă a Mamonei, nici prea invizibilă – sub cupolele templelor). Fiul risipitor pretinde “partea de moștenire care îi revine”. Nu mai prețuiește “binele” de a sta cu tatăl. Vrea “bunurile”, de consum, de risipit, de cheltuit. Dacă ne gândim bine, și fratele mai mare are o dorință nesatisfăcută de vițel de aur, care ia forma “unui ied pentru a face sărbătoare cu prietenii”. Ascultarea nu-i provoacă bucurie, viața cu tatăl (“tu ești totdeauna cu mine”), practicarea virtuții nu sunt un motiv de sărbătoare. Cultivă regrete, revendicări, are nevoie de o răsplată imediată.

În centru iese în evidență figura Tatălui

Fiul risipitor o ia pe calea întoarcerii după ce “și-a venit în fire”. Își dă seama că între mâini strânge roșcovele zgârcite, pentru care între altele trebuie să intre în competiție cu porcii. Își dă seama de riscul pe care îl înfruntă: “Eu aici mor de foame”. Și se poate muri de foame chiar și cu stomacul plin, când hrana nu este cea justă, când spiritul trebuie hrănit, când s-a pierdut semnificația vieții. Devine conștient că acea cale nu duce în nici o parte, că cu cât se îndepărtează mai mult cu atât mai mult se regăsește sclav; că decepția se mărește, până ajunge la disperare, treptat, treptat se îndârjește să urmeze miraje; că apa în stare să-i satisfacă setea sa cea mai profundă nu o poate găsi în acea “țară îndepărtată”.

Este necesar un act de sinceritate: “Am păcătuit”. Adică, m-am înșelat, am rătăcit calea. Nu am risipit numai bunurile primite, sunt gata să risipesc chiar vederea. “…Mă voi scula”. Nu are importanță distanța parcursă. Am atins fundul. Convertirea, pentru el, chiar înainte de întoarcerea roții, este voința de a reveni, dorința de a se trage afară din acel abis. Evanghelia nu spune că a apucat calea spre casă, ci spre “cineva” care stă în centrul casei. “Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu”. Înainte, probabil, considerase pe tatăl ca un dușman al propriei autonomii. Ca cel care îl împiedica să se realizeze, de a fi liber. Acum, după experiența ghindelor (urmată de cea a prostituatelor), intuiește că tatăl este garantul libertății sale. Că poate să fie el însuși numai în măsura în care este în comuniune cu el.

Desigur, în centru iese în evidență figura Tatălui, care face să guste “bucuria iertării”, care nu poate veni fără oaia care s-a îndepărtat, fără moneda care a fost pierdută, fără fiul rebel care a pretins să-și croiască “calea sa”. Acest tată nu ține în păstrare pedeapsa, și nici mustrarea, ci îmbrățișarea, sărutul, sărbătoarea.

Virtutea nu se poate separa de sărbătoare

Lecturile de astăzi, însă, ne mai spun că dacă Moise a ascultat, ba chiar a solicitat, milostivirea lui Dumnezeu în privința poporului “cu ceafă tare”, pe pragul casei este în schimb un fiu ireproșabil și îngâmfat, care pune piedică iubirii tatălui, înălțându-se ca judecător sever al fratelui. El aparține de acea rasă a fariseilor care, necălcând niciodată o poruncă, au siguranța de a fi drepți, arată suspiciune și dispreț față de alții, fac de gardă mârâind la poartă, și au prezumția, nu de a asculta (ca Moise), ci de a administra, de a stăvili, de a doza milostivirea lui Dumnezeu.

Știu totul, dar nu au învățat “nebunia iubirii”, nu au practicat niciodată “fantezia inimii”. Ei sunt cei puternici. Și nu reușesc să înțeleagă slăbiciunea milostivirii. Nu-și dau seama că cel păcătos poate fi bolnav de “ceafă tare”, dar boala lor este și mai periculoasă: nu reușesc să suporte ca Dumnezeu să fie mai mare decât inima lor (1 Io 3, 20). Să spunem imediat: învățătura de tras nu poate fi de acest tip: păcătosul este simpatic, în timp ce cel virtuos este un individ insuportabil. Păcatul rămâne un rău și virtutea este apreciată. Cel păcătos trebuie să fie primit, ba chiar căutat, iubit. Dar lui îi revine sarcina de a se converti, de a se căi.

Ceea ce supără este o virtute care transpiră tristețe, duritate, rigoare, amărăciune. Anumite persoane virtuoase sugerează imaginea unui mare, apocaliptic copac uscat. Ceva întunecos. Virtutea, în schimb, ar trebui să fie ca o plantă verde, plină de fructe, de ramuri, de parfumuri, care îți dăruiește o mare poftă de a trăi. Parabola Fiului risipitor ne constrânge să revedem și să răscolim teoremele obișnuite. Păcatul egal cu bucuria. Virtutea egală cu plictiseala, sufocare a vieții, mumificarea persoanei, sterilizarea sentimentelor. Chiar și cel virtuos este chemat să se convertească. Virtutea trebuie să se unească cu viața, fraternitatea, prietenia, surâsul, primirea celui mai slab. Virtutea care se separă de sărbătoare, se separă și de Tatăl.

Scrisoarea de acreditare a celui păcătos

Paul, la începutul primei scrisori către Timotei, prezintă propria scrisoare de acreditare. Un trecut cu totul altceva decât recomandabil. Chiar și el a fost un “fiu risipitor”. A risipit comori de zel pentru cauza fanatismului celui mai urât și violent. La sfârșit însă, Dumnezeu i-a revelat chipul său adevărat: nu cel al legii, ci al milostivirii. Și atunci, ex-fariseul dintr-o bucată, care acționa “fără s-o știe” (adică fără a ști că “Dumnezeu este iubire”), elaborează teorema sa foarte simplă: “Acest cuvânt este sigur și vrednic de a fi primit: Cristos Isus a venit în lume pentru a salva pe cei păcătoși dintre care primul sunt eu…”

Paul, când vorbește despre păcătoși, vorbește despre sine. Atunci când vorbește despre convertire, dovedește propria convertire. Pentru a explica parabola fiului risipitor, se referă la propria experiență. Pentru aceasta este credibil. Credibilitatea este a sa, nu a celui virtuos, ci a celui păcătos (mai mult, al celui dintâi dintre păcătoși), căruia i-a fost acordată milostivirea într-o măsură abundentă. “Tocmai pentru aceasta a dobândit milostivirea, pentru că Isus Cristos a voit să demonstreze în mine, mai întâi, întreaga sa bunătate, pentru exemplul acelora care vor crede în El…”

Paul devine astfel experimentul reușit al puterii milostivirii. Exemplul său nu miroase a stătut ca al fratelui mai mare. Este exemplul unuia care documentează că cuvântul decisiv nu este cel al legii, ci al iubirii. Fără îndoială, are un mare efect să auzi pe cineva care garantează: “Isus a venit pentru a salva pe cei păcătoși. Și primul sunt eu”. Ar fi un lucru mortificant, însă, dacă ar trebui să recurgem la o scrisoare a lui Paul pentru a găsi o afirmație ca aceasta. Printre altele, apostolul nu spune “eram”, ci “sunt” primul dintre păcătoși. Și este deja bătrân, a lucrat pentru Împărăția lui Dumnezeu mai mult decât a făcut acel stahanovist din parabolă, și nu a avut nevoie de nici un ied ca recompensă pentru oboseala proprie…

 

* * *

 

Îndurarea triumfă înainte dreptății

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

După ce a expus parabola Fiului Risipitor, un profesor de religie i-a întrebat pe copii: “În cele din urmă pentru cine credeți că povestea s-a încheiat cel mai trist?” Unul dintre copii a ridicat mâna și a spus: “Pentru vițelul cel gras.” Copilul iubitor de animale a avut dreptate fără îndoială, dar răspunsul corect pe care profesorul îl aștepta era probabil: “fiul cel mare”.

Există trei persoane principale în Parabola Fiului Risipitor: tatăl, fiul cel mic și fiul cel mare. Cel mic este un tânăr nerăbdător, care se plictisește ușor, gata să încerce orice ca variație în viață. El își ia averea, merge să vadă lumea și pierde totul trăind în van. El îl reprezintă de fapt pe fiecare păcătos. Prin păcat ne risipim averea umană și divină. Păcatul ne promite o viață fericită, plină de satisfacții, dar în final tot ce primim este mizerie, nemulțumire, depresie, pierderea simțului demnității de copii ai lui Dumnezeu. Vestea bună este că oricât de mult s-ar scufunda păcătosul în păcat, vocea lui interioară tot îl va invita să se întoarcă la casa Tatălui, unde se găsește adevărata libertate și satisfacție.

Avem aici prezentat un tată care își iubește fiul atât de mult încât îl lasă să facă ce vrea el. Am putea spune chiar că îl răsfață. Noi creștinii avem însă o imagine despre Dumnezeu ca fiind un tată aspru, mereu gata să ne biciuiască atunci când greșim. Este atât de departe de imaginea lui Dumnezeu din această parabolă… Aici Dumnezeu este prezentat ca un tată iubitor care este blând cu copiii Lui, mereu dispus să ierte, orice ar fi. Dacă astfel se comportă Dumnezeu cu noi atunci înțelegem că Dumnezeu posedă atât gingășia iubirii materne cât și fermitatea iubirii paterne.

Mai este și fiul cel mare, ce apare spre sfârșitul parabolei. Dacă ar fi să îl descriem cumva am spune că este un tânăr bine crescut. Este un om de onoare, muncitor, consecvent, disciplinat și serios. În fiul cel mare vedem virtuțile, precum și viciile celor de moralitate medie. Care sunt viciile acestei categorii? Aroganța, atitudinea “sunt mai bun decât tine”, intoleranța față de cei care nu se ridică la aceeași înălțime, insensibilitatea. Fiul cel mare demonstrează aceste vicii prin modul în care refuză să îl primească pe fratele său pierdut și regăsit. Nici explicația oferită de tatăl său nu îl satisface. Vrea și el partea lui de carne. Este o problemă de dreptate pentru el. Pentru Dumnezeu nu este decât egoism și indisponibilitate de a ierta.

Sindromul primului fiu este foarte prezent printre noi. La 3 februarie 1998, Karla Faye Tucker a fost executată. Karla, după toate aparențele, era o criminală căreia îi părea rău pentru ceea ce făcuse. În închisoare s-a convertit la creștinism iar cererea ei de clemență a fost respinsă de guvernatorul Texasului, actualul președinte al Statelor Unite, George W. Bush. În momentul execuției ei, în fața închisorii erau două grupuri de persoane: unul protesta împotriva execuției, rugându-se pentru ea, iar celălalt cerea executarea vinovatei, explodând în urlete de bucurie când femeia a fost spânzurată. Primul grup cerea iubire și îndurare, iar al doilea cerea dreptate. Parabola Fiului Risipitor ne amintește astăzi că pentru Dumnezeu iubirea și compasiunea vin înaintea justiției oarbe.

Confundăm adesea puritanismul cu creștinismul. A fi puritanist înseamnă a fi scrupulos în cerințele privitoare la comportamentul religios și morală. Pentru o astfel de persoane virtutea numărul unu este disciplina. A fi creștin, pe de altă parte, înseamnă a mărturisi și trăi după exemplu și învățătura lui Cristos. Aici prima virtute este iubirea și compasiunea. Ca și creștini credem într-un Dumnezeu al iubirii și compasiunii. Isus a fost un om al iubirii și compasiunii după cum ne-o arată atât învățăturile Sale cât și acțiunile Sale. Provocarea pentru noi, creștinii de astăzi, este să fim un popor al iubirii și compasiunii; să fim asemenea tatălui din parabolă și nu asemenea fiului cel mare într-o lume plină de fii și fiice risipitoare.

 

* * *

 

Noi continuăm să pacătuim, iar Dumnezeu continuă să ne ierte

Autor: pr. Emanuel Bejenaru
Copyright: Predici.cnet.ro

O pagină celebră a lui Nietzsche începe astfel: “Ați auzit poate despre acel nebun care a aprins o lanternă în lumina clară a dimineții, a alergat în piață și s-a apucat să strige fără încetare: Îl caut pe Dumnezeu, îl caut pe Dumnezeu!”.

Este o dovadă neîndoielnică de nebunie să aprinzi o lanternă în plină lumină a dimineții, dar, în realitate, și societatea contemporană, sufocată în conformismul covârșitor al civilizației de masă, începe să simtă nevoia de a aprinde o nouă lumină chiar și atunci când pare că totul este luminat de rațiune, de știință, de puterile lumii.

Acestei nevoi ascendente după o lumină ce nu poate fi găsită pe pământ, printre oameni, îi corespunde sau, mai bine zis, îi răspunde astăzi o rază descendentă, aceea a dragostei lui Dumnezeu, care nu numai că așteaptă pe cei pierduți, dar întinde mâna după ei. Fiindcă “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (In 3,16). Însuși Dumnezeu bate la ușile sufletelor noastre, demonstrându-ne ce valoare imensă are omul în ochii săi, dacă a meritat un răscumpărător atât de mare; un răscumpărător care produce o breșă în legea veche, clamând preeminența persoanei umane în fața legii; un răscumpărător care stă la masă cu păcătoșii, îi cheamă la el și se declară fără frică prietenul lor; un răscumpărător care continuă să poarte pe umerii săi oile pierdute, nu pentru a stabili cu ele un raport judiciar, ci dimpotrivă, unul afectiv, manifestându-le milostivirea divină, care depășește orice logică umană.

Era o după-amiază ploioasă, iar o doamnă traversa cu mașina una din străzile principale ale orașului, cu mare grijă însă, căci șoseaua era udă și alunecoasă. Dintr-o dată, fiul care stătea pe scaunul de lângă ea îi spuse: “Știi mamă, mi-a venit ceva în minte. Curioasă să afle ceea ce descoperise cu mintea lui de șapte anișori, femeia îl întrebă : «La ce te-ai gândit?». «Ploaia»… începu el să explice este ca și păcatul, iar ștergătoarele de parbriz sunt ca Dumnezeu care ne iartă păcatele”. După ce își reveni din uimire, mama îl întrebă : “Și ai observat că ploaia continuă să cadă? Ce însemnă aceasta, după părerea ta?”. Copilul nu ezită o clipă și răspunse: “Noi continuăm să păcătuim, iar Dumnezeu continuă să ne ierte”.

Nu există nici o carte în care să ne fie scrise păcatele. Dumnezeu nu ține niciun registru, nicio evidență și nu cunoaște acel ambiguu “Te iert, dar nu te uit!”. El ne vede în clipa de față și ne învăluie cu o iubire necondiționată. De la răsăritul soarelui și până la apusul lui, el cunoaște felul nostru de a fi, cuvintele și gândurile noastre, proiectele și căile pe care ne aflăm, știe refugiile și adăposturile noastre, lamentațiile și strigătele de bucurie, căderile ca și reușitele. Căci își coboară privirea până în adâncul sentimentelor noastre si nimic nu îi scapă.

Este adevărat că atunci când ne înglodăm în păcate firul care ne leagă de Dumnezeu se rupe. Însă cînd ne căim pentru vina noastră, Dumnezeu face un nod firului care astfel se scurtează. Din iertare în iertare ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu, a cărui milostivire pășește dincolo de pragul corectitudinii și al înțelegerii umane. Corectitudinea ne ține la suprafață, dar nu ne poate salva. Dacă dreptatea lui Dumnezeu ar fi ca dreptatea umană, am fi cu toții condamnați, deoarece niciunul dintre noi nu ar fi găsit nevinovat. Suntem prinși într-o plasă a greșelilor făcute unii față de alții, și nu putem scăpa cerând ceea ce noi considerăm că este “drept”, deoarece celălalt pe bună dreptate poate să ne judece la rândul lui așa cum l-am judecat noi pe el. De aceea, avem nevoie să fim mai mult decât “corecți” cu ceilalți, avem nevoie de a ierta și de a căuta iertarea. Adevărata dreptate, dreptatea lui Dumnezeu, izvorăște din milă. Milostivirea este o expresie a paternității lui Dumnezeu, a măreției lui, care are puterea să ne ierte în mod liber. Dar când iertăm și arătăm milă față de ceilalți putem să ne bazăm pe faptul că vom primi și noi aceeași milă.

Suntem astăzi invitați să privim la ceilalți așa cum Dumnezeu privește la copiii săi, examinându-ne de câte ori nu ne batem joc de noi înșine în aproapele nostru și urâm în alții defectele care sunt și mai vizibile la noi și în noi. Păstrăm în mintea noastră tot felul de lucruri sau fapte care au trecut, nu ne-au plăcut și continuă să ne deranjeze, când cel mai bine ar fi, dacă nu putem să le ștergem total din minte, cel puțin să le dăm deoparte sau să ni le amintim ca pe niște lucruri din care putem învăța ceva. Cristos care cere iertare pentru cei care l-au executat și care deschide porțile paradisului pentru păcătoșii care se căiesc este motivul nostru de izbândă. Deși toți suntem plini de răni și crăpături, dacă dorim, el știe să facă minuni cu imperfecțiunile noastre. Căci, așa cum spunea Ioan Paul al II-lea tinerilor la Toronto, în 2002, “noi nu suntem suma slăbiciunilor și a greșelilor noastre; suntem suma iubirii pe care Tatăl o are față de noi si a capacității noastre de a deveni imaginea Fiului său”.

 

* * *

 

Parabolele milostivirii lui Dumnezeu

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Copyright: Predici.cnet.ro

Dacă Evanghelia înseamnă “Vestea cea Bună”, și mai ales “vestea cea bună” pentru săraci, în cazul acesta capitolul 15 din Evanghelia lui Luca, pe care l-am ascultat astăzi în întregime, cu cele trei parabole: “Oaia rătăcită”, “Drahma pierdută”, și “Fiul risipitor”, ne introduce în inima, în miezul Evangheliei. Ocazia concretă care dă o mare unitate acestui complex de parabole este aceasta: Isus trebuie să se apere de învinuirile pe care i le aduc dușmanii, metoda Sa de activitate în confruntările cu păcătoșii. Parabolele sunt adresate cărturarilor și fariseilor, “care murmurau pentru că Isus îi primea pe păcătoși și mânca împreună cu ei”.

Spre obținerea unui atare scop, Isus urmează o metodă curioasă: inventează situații omenești, care par a fi adevărate și luate din realitatea de toate zilele, dar care de fapt sunt ireale și contrare experienței cotidiene. Adevăratul păstor nu este atât de naiv încât să-și lase cele 99 de oi, în pustiu, pentru o oaie pierdută și găsită; femeia săracă trebuie să fi fost săracă lipită pământului dacă nu avea la casa ei decât numai zece drahme, și nu și-ar fi putut permite să le cheme pe vecine pentru a le da un banchet, care ar fi costat-o nu numai una, ci toate cele zece drahme; tatăl palestinian nu-i dădea fiului mai mic de 18 ani partea de moștenire.

Cu aceste situații concrete, Isus ilustrează felul de a lucra al lui Dumnezeu. De aici ne vine și acea adiere de adevăr a lucrurilor văzute și auzite în toate zilele, pe care le emană cele trei parabole: E natural, nu? pare a ne spune Isus; nu fac așa toți păstorii și toți tații de pe pământ? Iar noi, naivii, consimțim din inimă, fără să observăm că acest lucru nu este nicidecum adevărat, că nimeni dintre noi nu face așa. Aici Isus se arată a fi un mare poet. Asemenea marilor poeți, El reușește să facă să pară adevărate și reale lucruri frumoase, chiar dacă nu există în realitate. Mă gândesc la mari fabuliști ca Esop, La Fontaine, care au pus animalele să vorbească în așa fel încât să pară adevărați oameni. Prin urmare, situațiile create de Isus în parabole sunt adevărate, însă de un adevăr superior, divin, nu uman.

Am spus că Isus s-a slujit de acele trei situații concrete spre a ilustra tactica de lucru a lui Dumnezeu față de oameni. El îmbracă în straie omenești Chipul lui Dumnezeu și spune: “Așa face Dumnezeu! … Așa lucrează Tatăl ceresc!” Acestea sunt reacțiile Sale; aceasta este slăbiciunea Sa. Aici, Isus îi lasă pe ascultători să tragă ei înșiși concluzia cea mai importantă și cea mai zguduitoare. Dacă El, Isus, așa se poartă cu păcătoșii și cu cei pierduți, și dacă acesta – așa cum am văzut – nu este decât modul de a lucra al lui Dumnezeu, atunci Isus este ca și Dumnezeu, Isus este Dumnezeu.

Da, tocmai aceasta voia Isus să ne spună; contextul parabolelor milostivirii este cristologic; ne vorbește despre Cristos, despre transcendența Sa, Persoană și Misiune. Parabolele sunt un mesaj al Său, o autorevelare, cu atât mai eficace cu cât este mai puțin lămurită prin cuvinte, și încredințată doar inteligenței celui ce ascultă, deoarece concluziile cele mai bune sunt totdeauna acelea pe care omul și le formulează singur, din ascultarea spuselor altora. Este ca și atunci când El a vindecat ologul: “Omule, păcatele îți sunt iertate!”, a spus atunci Isus, însă toți au strigat într-un glas: “Aceasta numai Dumnezeu poate s-o facă!”, iar El a răspuns cu calm, vindecând slăbănogul și în același timp obligându-i pe toți a trage concluzia logică din toate acestea.

Dar să-i lăsăm pe cărturari și pe farisei să murmure, și pe toți cei înțelepți (cărora le sunt ascunse aceste lucruri) să discute pro și contra, noi să ne facem mici, asemenea copiilor, spre a asculta aceste lucruri minunate (fabule), pentru că numai copiii sunt în stare a asculta povești ori fabule, a le istorisi, ba chiar și a le crede. Aceste trei parabole nu le putem explica, iar pe de altă parte, evident că nici nu le vom putea despărți una de alta; deși în trei, totuși ele sunt strâns legate între ele. De fapt, care este acel păstor cu o sută de oi… sau care este acea femeie cu zece drahme… ori cine este acel tată ce are doi fii?

Nouă nu ne rămâne altceva de făcut decât să stăm și să privim cele trei parabole cum se perindă prin fața ochilor noștri, spre a prinde nota lor dominantă. Această notă dominantă (Protagonistul parabolelor) nu este oaia rătăcită, nici drahma pierdută și nici fiul risipitor. Este adevărat că acestea sunt titlurile date de tradiție celor trei parabole, dar sunt titluri abuzive, date din comoditate. În realitate, nu despre om, nu despre păcătos se vorbește mai cu seamă în aceste parabole, ci despre Dumnezeu, mai precis: despre bucuria lui Dumnezeu. Textul parabolelor este teologic și conține o revelație a lui Dumnezeu dintre cele mai convingătoare. Dacă milostivirea și dragostea sunt trăsăturile caracteristice ale lui Dumnezeu în Vechiul Testament, atunci trebuie să spunem că aceste parabole sunt miezul revelației biblice cu privire la Dumnezeu, și în plus mai adaugă încă un element necunoscut la început, și pe care numai Isus Fiul, ce se află în Sânul Tatălui, îl știa și îl putea revela: că Dumnezeu se bucură în Mila Sa.

Să revenim deci la aceste parabole pentru a contempla bucuria lui Dumnezeu. Aceasta o aflăm de trei ori în scurta parabolă a păstorului. Aflând oaia, mulțumit se reîntoarce acasă și spune prietenilor: “Bucurați-vă împreună cu mine pentru că mi-am găsit oaia pierdută. Femeia care a găsit drahma pierdută le spune și ea prietenelor: “Bucurați-vă împreună cu mine…” În parabola tatălui milos, bucuria devine sărbătoare. Acel tată nu-și mai încape în piele și nu știe ce să mai inventeze: scoate haina cea mai bună, inelul cu sigiliul familiar (lucru foarte rezervat și semn de distincție în antichitate), taie vițelul cel mai gras; nu ține cont de vârsta și de demnitatea lui, aleargă ca un copil încoace și încolo dând porunci și îndrumări, spunând tuturora: “Să ne veselim și să ne bucurăm! Trebuie să ne bucurăm cu toții!”

Aceste parabole au aspectul cel mai îmbucurător din lume, dar dacă stăm puțin și ne gândim, aici apare mai întâi o întrebare tulburătoare, iar mai apoi chiar o adevărată ispită. Bucuria păstorului pentru că și-a găsit oaia pierdută este îndreptățită, dar de ce se bucură El mai mult pentru aceasta decât pentru celelalte 99 nouăzeci și nouă care nu-i creaseră nici un fel de probleme? Nu suntem cu toții fiii lui Dumnezeu? Pentru ce atunci o oaie bezmetică este văzută mai bine decât cele nouăzeci și nouă de oi cuminți? Nu este o nedreptate la mijloc? Nu s-a forțat aici prea mult nota, și încă într-un mod scandalos?

Răspunsul cel mai frumos și mai convingător, la toate aceste întrebări, nu l-am aflat în comentariile exegetice ale Evangheliei, ci în poeziile poetului-teolog, pe nume Charles Peguy, care scrie: “Atât oaia rătăcită, cât și fiul mai mic care a părăsit casa părintească, au pricinuit o mare durere inimii lui Dumnezeu, care se temea să nu-i piardă pentru totdeauna pe acești rătăciți și în cele din urmă să fie constrâns a-i osândi pentru toată veșnicia la focul iadului. În felul acesta s-a verificat riscul la care s-a expus Dumnezeu în ziua când l-a creat pe om liber. Această frică a dat naștere speranței lui Dumnezeu, iar speranța împlinită a dat naștere la bucurie și aceasta la sărbătoare. De fapt, pocăința omului este încoronarea speranței lui Dumnezeu. Așteptarea acestei pocăințe a făcut să se nască speranța în inima lui Dumnezeu. Și chiar această pocăință a fost pentru El încoronarea unei speranțe. Pentru că pe toți ceilalți Dumnezeu îi iubește în dragostea Sa, însă pe acea oiță Isus a iubit-o chiar și în speranță”.

Într-un mod cu totul misterios pentru noi, chiar și pentru Dumnezeu se verifică cele spuse de Sf. Ecaterina de Siena: “În dragoste nu se trăiește fără durere”, iar noi vom adăuga: “În dragoste nu se trăiește fără speranță”. Aici s-a întâmplat ceva asemănător ca în moartea și învierea lui Isus – tatăl din parabolă spune că fiul “era mort și a înviat”. Oricât de obtuz și neclar la minte ar fi cineva, totuși nu și-ar putea închipui că Tatăl ar fi fost nepăsător și nu ar fi fost îngrijorat în acel răstimp care a trecut între moartea și învierea lui Isus. Învierea lui Isus i-a procurat Tatălui o bucurie nespusă, mult mai mare decât cea din cazul în care Isus nu ar fi fost nici mort, nici înviat. La fel se poate spune și despre oaia pierdută și despre acel fiu risipitor.

Desigur, noi nu cunoaștem pe ce criterii este formată speranța lui Dumnezeu. Chiar și printre oameni, acest sentiment este foarte delicat și misterios. Putem spune că în Dumnezeu, speranța nu este legată de necunoașterea deznodământului unei așteptări, ci de a nu-l voi fără libertatea omului; pentru noi, condiția care ne permite speranța este viitorul, iar pentru Dumnezeu este libertatea omului. Noi nu știm cum este construită sau formată speranța lui Dumnezeu, însă ne este suficient să știm că Dumnezeu speră ceva de la noi, pentru a nu ne lăsa niciodată inactivi, pentru a da aripi inimilor noastre. Noi putem încorona sau distruge o așteptare a lui Dumnezeu! Păcătosul care citește cele trei parabole ale lui Isus poate fi zguduit de acestea și poate decide convertirea lui din mai multe motive.

Acestea sunt cuvinte foarte abile, care se insinuează peste tot, așa cum se insinuează apa prin toate fisurile: lucrează asupra minții, a fanteziei, a memoriei, știu să atingă coardele cele mai sensibile și mai diferite – regretul, remușcarea, rușinea, nostalgia (“câți slujitori din casa tatălui meu…”). Numai Dumnezeu poate ști câți oameni au fost atinși de aceste parabole! Noi preoții avem o oarecare idee despre aceasta. Foarte rar se predică aceste parabole poporului într-un curs de misiuni sau exerciții spirituale și ele să nu fi adus un mare câștig și bucurie spirituală prin regăsirea casei părintești de către vreun rătăcit: aceasta este forța acestor parabole, veșnic intactă și tânără.

Spuneam că cel ce citește parabolele amintite poate fi mișcat sufletește și să decidă convertirea sa din diferite motive, însă cel mai frumos motiv de a se converti, sugerat de Isus, este acesta: vreau să-l fac fericit pe Dumnezeul meu, care mă așteaptă! Există o afirmație a lui Isus reprodusă și de Sf. Pavel, care spune: “E mai fericit a da decât a primi” (Faptele Apostolilor 20,35). Acum știm că această afirmație este valabilă și pentru Dumnezeu. Dragostea lui are această caracteristică, de a fi absolut gratuită, dragoste de dăruire (agape) și nu de căutare sau de cercetare; de aceea “este mai multă bucurie în cer pentru un păcătos care se convertește”; el îi permite lui Dumnezeu să îl ierte de două ori; îi permite lui Dumnezeu să îl iubească în felul Său, care este “de a ne iubi El mai întâi” (Ioan 4,19), și totdeauna El mai întâi.

Acum putem ataca problema cea mai spinoasă a acestor parabole. Aparent acestea nu prezintă probleme, în realitate însă, ca de altfel toate cuvintele lui Dumnezeu, sunt pline de cărări misterioase și de prăpăstii adânci. Problema este aceasta: dar celelalte 99 de oi? Dar celălalt fiu? Sunt ele și el excluși oare din această minunată posibilitate de a-L îmbucura pe Dumnezeu, de a-L face fericit? Să înlăturăm mai întâi de toate o confuzie periferică. Faptul că “există mai multă bucurie în cer” pentru un păcătos pocăit nu înseamnă că aceasta este recunoscut ca sfânt, că ar avea mai multe merite, o mai mare slavă decât slava drepților. Lucrurile nu trebuiesc amestecate, deoarece totul intră în planul și atribuțiile lui Dumnezeu.

Dar iată răspunsul cel mai potrivit. Pentru cei drepți (bineînțeles cu adevărat drepți), există și ceva mai bun: Ei se veselesc de bucuria lui Dumnezeu! Ce le spune păstorul prietenilor săi? Dar femeia vecinelor sale? “Bucurați-vă împreună cu mine!” Ce îi spune tatăl fiului mai mare? “Fiule, tu totdeauna ești cu Mine, și tot ce am eu este și al tău, dar trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate era mort și a înviat, era pierdut și s-a găsit”. Iată și o a doua explicație a celor trei parabole: Isus vrea să le spună cărturarilor și fariseilor că atitudinea lor față de păcătoși nu numai că era o critică la adresa lui Dumnezeu (El nu vrea moartea păcătosului, ci să facă pocăință și să trăiască), ci chiar o insultă la adresa aproapelui, călcând în picioare și prima și a doua poruncă a lui Dumnezeu.

Un frate mai mare nu poate rămâne indiferent față de un frate mai mic, care se depărtează de casa părintească; el suferă împreună cu tatăl, iar la reîntoarcerea acestuia se bucură și se veselește împreună cu tatăl său. Așa face fratele mai mare prin excelență, Unul-Născut, Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos, care nu a rămas acasă, ci a mers El însuși în căutarea omului pierdut din cauza păcatului, spre a-L readuce la Tatăl. O lungă și grea călătorie a trebuit să întreprindă El: de la cer la pământ, și de la pământ până pe Golgota, pe lemnul crucii.

Cele trei parabole, deși intenționau a ne vorbi numai despre Dumnezeu, sfârșesc prin a vorbi despre toți și tuturora fără deosebire, deci și păcătoșilor și drepților. Însă eu aș vrea să-i pun în gardă pe cei care sunt partea celor care au rămas în staul, a celor care nu au trebuință de a face pocăință. Mă gândesc că acele cuvinte ale lui Isus nu au o semnificație obiectivă, ci numai o semnificație subiectivă. Cine-și poate face iluzii că el este drept și că nu are nevoie de pocăință și de reîntoarcere la Dumnezeu? Fariseii și cărturarii își făceau asemenea iluzii, însă noi știm că lucrurile nu stau chiar așa.

Într-adevăr, oaia cea mai rătăcită, fiul care s-a îndepărtat mult de casa părintească și adică cel ce are mai multă trebuință de pocăință, de a se reîntoarce, este tocmai acela care s-a rătăcit în orgoliul lui, care s-a fortificat în carapacea cuvioșiei și a habotniciei sale, cel care imită pe fariseul care se ruga în templu. Pentru a merge într-o țară îndepărtată, așa ca fiul cel mic, nu trebuiesc comise păcate grele și ireparabile sau o ruptură cu credința și Biserica. Departe de casa Tatălui se poate ajunge așa dintr-odată, dintr-o singură săritură, dar se mai poate ajunge și cu pași mici, puțin câte puțin: astăzi un compromis, mâine altul; astăzi o omisiune, mâine alta.

Prin urmare, parabolele Milostivirii sunt adresate tuturor oamenilor, fără nici o excepție. Nimeni nu este scutit de necesitatea convertirii, și totodată de extraordinara posibilitate de a satisface o speranță a lui Dumnezeu. Dacă există vreo concluzie practică care să ne vină spontan în minte la sfârșitul acestor reflecții, apoi aceasta nu poate fi decât următoarea: Vreau de astăzi înainte ca eu să fiu fratele cel mai mare și să merg în căutarea fratelui meu mai mic și rătăcit, pe care vreau să-l urmăresc împreună cu Isus. De acum, și câte zile voi avea, vreau să devin mâinile lui Isus, care îi ridică pe cei căzuți, pe cei ce se încurcau în spinii păcatului. S-ar putea ca vreunul dintre acești împotmoliți în spini să fie foarte aproape de mine, dar eu încă nu l-am luat în seamă!

 

* * *

 

Duminica a XXIV-a de peste an – C

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: ParohiaFaraoani.ro

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi -

Lectura I (Ex 32,7-11.13-14)

Textul din Exod, la prima vedere, pare că vrea să ne descrie mânia lui Isus împotriva lui Israel după ce acesta încălcase legile Alianței prin adorarea vițelului de aur: “Am observat acest popor și am văzut că este un popor cu inima împietrită. Acum lasă ca mânia mea să se aprindă împotriva lor și să-i distrug” (32,9).

Dar, în realitate, citit mai în profunzime, nu este așa. Moise este pe munte, singur în fața lui Dumnezeu. A rămas fidel Alianței lui Dumnezeu cu poporul său. Moise experimentează toată încrederea și iubirea sa față de Dumnezeu, dar în același timp și legătura personală cu poporul lui Israel. Nu acceptă ca Dumnezeu să-l aleagă în schimbul distrugerii poporului. Ia atunci atitudine în fața acestei mânii a lui Dumnezeu – am spune normale ținând cont de păcatul lui Israel – pentru a face apel la intenția mai profundă și mai divină a lui Dumnezeu, la fidelitatea avută cu predecesorii aceluiași popor, deci și față de poporul însuși. Moise face apel la fidelitatea lui Dumnezeu, la promisiunea sa de iubire: Dumnezeu și omul sunt față în față. Niciodată Dumnezeu s-a arătat atât de înțelegător față de om! Moise reușește să scoată cel mai bun din Dumnezeu! Inima lui Dumnezeu care nu încetează să bată de iubire până și în fața mizeriei poporului său. (cfr. 2Tim 2,13).

Lectura a II-a (1Tim 1,12-17)

Și acest al doilea text al duminicii de azi vorbește despre mila lui Dumnezeu: mila Sa este chipul cel mai expresiv și original al lui Dumnezeu, trăsătura care-l caracterizează cel mai bine. Paul încearcă de-a dreptul să-și ascundă propria personalitate pentru ca să poată să iasă la suprafață cât mai mult numai darul milostivirii lui Dumnezeu. Nu vrea să țină nimic pentru el care să nu trimită numai la această caracteristică a lui Dumnezeu: mila sa fără margini față de om. Paul dorește să se prezinte numai ca un “produs” pur al milostiviri dumnezeiești: de două ori spune că a “aflat milă” și acest lucru “spre exemplul tuturor celor care vor crede în El” (v. 16). Și pentru a pune în evidență mai bine mila lui Dumnezeu, Paul se pune pe ultimul loc, între păcătoși: se numește pe sine primul dintre păcătoși (v. 15) pentru ca să poată să apară în el toată “măreția Sa” (v. 16) astfel încât să devină expresia cea mai clară a milostivirii infinite a lui Dumnezeu. Paul se simte “luat” de Dumnezeu; dezbrăcat, gol de sine, deci în sfârșit liber pentru a se scufunda în iubirea lui Dumnezeu. Cu cât Paul se supune acțiunii lui Dumnezeu, cu atât Dumnezeu îl ține mai strâns la sine și nu îl lasă până când îl va fi transformat, “deificat” până în punctul de a deveni el însuși milostivire.

Evanghelia (Lc 15,1-32)

Evanghelia povestește trei parabole foarte frumoase despre milostivirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar bun și-l iartă pe păcătosul care se întoarce, ci este Acela care merge în căutarea celui care s-a pierdut până ce-l găsește. Așa se întâmplă în parabola oii și a monedei pierdute. În parabola a treia, Dumnezeu este încă o dată Tatăl care merge în fața fiului său: privește dincolo de orizont, scrutează străzile pe care fiul ar putea găsi calea spre casă. Imediat ce-l vede, când încă se confundă cu orizontul îndepărtat, tresare de bucurie. Nu rămâne în casă să-l aștepte, ci îi fuge în întâmpinare, îl îmbrățișează și-l sărută. Aude cuvintele pe care fiul i le repetă, dar inima-i altundeva. Poruncește să fie îmbrăcat cu haina cea mai frumoasă și să fie pregătită o mare sărbătoare pentru a se celebra întoarcerea.

Ne uimește faptul că evanghelia – care mai înainte a descris cu multă bogăție de detalii plecarea fiului spre țări străine – acum nu menționează deloc starea sufletească a fiului. Luca vrea ca să se înțeleagă un singur lucru: iubirea gingașă a tatălui față de fiul său a devenit acum iubirea care-l învăluie pe acesta din urmă până într-atât că acest fiu “dispare” în această iubire, în această sărbătoare (cf. v. 25). Totul este o imagine a “ieșirii din matcă” a valului iubirii de tată!

Ne uimește într-adevăr această căutare pe care Dumnezeu o realizează cu omul care se pierde pe străzi și cărări colțuroase. Așa cum ne surprinde faptul că Dumnezeu nu-și dă pace până când nu-l găsește pe acela care se pierduse. Dar tocmai acesta este Dumnezeul nostru – în întregime “Altul”, “făcut” dintr-o iubire pe care nu o merităm, unde nicio formă de calcul nu-și găsește locul datorită mărinimiei Sale infinite. Este această iubire-mărinimie care ajunge la inima fiului care “se pierduse și a fost regăsit”, înviindu-l.

 

* * *

 

Duminica a XXIV-a (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Liturgia Cuvântului duminicii a XXIV de peste an ne propune lectura întregului capitol 15 al evangheliei sfântului Luca. Folosindu-se, la început de două scurte parabole (cea a oii pierdute și cea a drahmei pierdute), autorul ne propune una din învățăturile de bază ale lui Isus Cristos și anume cea a milostivirii lui Dumnezeu, învățătură care culminează în parabola Tatălui iubitor și plin de milostivire.

Ocazia acestei învățături este indicată încă de la începutul capitolului. Fariseii și cărturarii se arată uimiți sau mai curând indignați atitudinea lui Isus față de cei păcătoși: se arată prietenos cu cei păcătoși și stă la masă cu ei. Pentru acești oameni deosebit de credincioși și plini de zel față de Legea lui Dumnezeu și față de dreptatea Lui comportamentul lui Isus este nu doar surprinzător ci chiar scandalos. Pentru ei omul păcătos este vrednic de tot disprețul, iar atitudinea de a le arăta cea mai mică atenție echivala cu subminarea bazelor religiei și a cultului adus lui Dumnezeu care este “de trei ori sfânt”. Isus cunoaște bine drama de conștiință a acestor oameni – a fariseilor și a cărturarilor – și le-o respectă. De aceea El nu se va angaja în vreo controversă cu ei, ci va încerca să dialogheze cu ei. Îi va invita să depășească limitele unei reprezentări pe care și-au făcut-o despre Dumnezeu și să se deschidă unei revelații care să-i conducă în intimitatea misterului lui Tatălui. Un mister de iubire pe care Isus a venit să-l reveleze și pe care nu încetează să-l exprime, sub ochii lor, prin faptele sale.

Alcătuite într-o remarcabilă simetrie, primele două parabole evocă două aspecte din viața cotidiană a societății iudaice a acelor timpuri. Ele debutează prin câte o interpelare adresată celor de față, interpelare care îi provoacă la un răspuns personal. Prima parabolă pune în scenă atitudinea, oarecum ciudată – cel puțin pentru noi -, a unui păstor care își părăsește întreaga turmă pentru a porni în căutarea unei oi pierdute. Aceasta nu înseamnă că ar fi inconștient sau indiferent față cele 99 de oi care i-au rămas, ci dimpotrivă că fiecare i-a devenit atât de importantă, atât de apropiată și atât de necesară încât, dacă una se rătăcește, un loc gol apare în turmă, un vid care îi smulge păstorului o parte din bucuria și din viața sa. De aceea, el nu-și află pacea și bucuria până ce nu o găsește și o restituie turmei. A doua parabolă surprinde agitația unei femei care a pierdut nu vreo sumă uriașă de bani de aur, ci o amărâtă de monedă care totuși constituia pentru ea, alături de celelalte 9 monede similare, o adevărată avere. De aceea, nici ea nu-și află pacea și bucuria până când nu o găsește și nu-și reîntregește suma inițială.

În parabola Tatălui fiului risipitor, Isus exprimă cu toată claritatea ceea ce ne-a sugerat deja prin primele două parabole: Dumnezeu este plin de milostivire față de omul păcătos. Ca un bun păstor El își cunoaște oile și își dă chiar viața pentru ele. Pentru El fiecare om, fie el și păcătos, este important. (pentru un plus de comentariu, v. Duminica IV-a C a Postului Mare)

Arătându-se prietenos cu cei păcătoși și stând la masă cu ei, Isus Cristos ne ajută să descoperim cine este acest Dumnezeu plin de milostivire, încet la mânie și plin de dragoste, care se bucură pentru fiecare păcătos care se convertește (vv. 7 și 10).

 

* * *

 

Duminica a XXIV-a (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Ce spuneți de comportamentul acestui tată? Domnul lucrează la fel?

Un om avea doi fii, cel mai tânăr, însă, nu stătea acasă cu plăcere și, într-o zi, a plecat departe, luând cu el mulți bani. Dar, la un moment dat, aceștia s-au terminat și atunci copilul a hotărât să se întoarcă acasă, pentru că nu avea nici ce să mănânce. Când se apropia de casă, tatăl său l-a văzut și, bucuros, a luat un băț bun și a alergat în întâmpinarea lui. Pe stradă s-a întâlnit cu celălalt fiu, cel bun, care l-a întrebat unde se grăbește așa cu bățul în mână:

- S-a întors nenorocitul de frate al tău: după ce a făcut, merită o bătaie zdravănă!

- Tată, vrei să te ajut?

- Sigur! a răspuns tatăl.

Și așa, cei doi l-au copleșit cu lovituri. La sfârșit, tatăl l-a chemat pe servitor și i-a spus să taie vițelul cel gras și să dea o mare sărbătoare, pentru că, în sfârșit, a reușit să-l pedepsească pe acel fiu al său care o făcuse lată! (A. CENCINI, Vivere riconciliati, EDB).

2. Tema

Dumnezeu are inima mai mare decât a noastră: milostivirea sa este fără limite.

3. Mesajul zilei

Dumnezeu, Tatăl nostru, nu ne tratează după păcatele noastre; nu ne pedepsește după măsura greșelilor noastre.

Nu-l imitați pe fiul mai mic. Cu o singură excepție: Care? Ce greșeli face fiul mai mic?

- Fură banii… Pleacă de acasă… se apucă de distracții rele… Îl îndurerează pe tată…

În ce putem să-l imităm pe acest fiu rătăcit?

- Să recunoaștem că am greșit… Să ne căim… Să ne întoarcem la tatăl…

Nu-l imitați pe fiul mai mare. Ce greșeli face fiul mai mare?

- Muncește “fără să clipească”… Nu înțelege iubirea tatălui… Nu-i este milă de fratele său…

Imită-l pe tată! Cum se comportă Tatăl cu fiii săi?

- Îi iubește în orice circumstanță… Așteaptă cu nerăbdare… Iartă din inimă… Sărbătorește… Reabilitează pentru că iubește fără măsură… este generos în milostivirea sa…

- “Fiți milostivi, așa cum Tatăl vostru din ceruri este milostiv!”

Dumnezeu, oarecum, simte pentru noi durere și bucurie.

- Durere, când ne îndepărtăm de el; bucurie, când ne întoarcem la el. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât suferă cu noi și pentru noi, pentru că știe că, păcătuind, departe de el, ne ruinăm și, dacă nu ne întoarcem la el, izvor de fericire, vom fi nefericiți pentru totdeauna. Dacă tata sau mama nu pot să uite un fiu plecat, să ne imaginăm ce simte Dumnezeu!

- Când păcătuim, Dumnezeu suferă, pentru că este tată. Când ne căim, Dumnezeu se bucură, sărbătorește. Să nu spui: “Deoarece Dumnezeu este atât de bun, pot continua să păcătuiesc”. Spune, mai degrabă: “În fața unei bunătăți atât de mari trebuie să răspund cu iubire”. Pe lângă faptul că s-ar putea să nu ai timp pentru a invoca mila sa!

Dacă Dumnezeu Tatăl ne iubește atât de mult, reconcilierea cu Dumnezeu este bucurie; reconcilierea cu frații este sărbătoare.

4. Exemple

a) Să ascultăm povestea “Albioarei”, așa cum a povestit-o cardinalul Lecaro unui grup de profesori.

A fost odată un păstor care avea o sută de oi. O sută de oi sunt multe sau puține? Sunt puține, pentru că în țara lui Isus păstorii aveau cu miile. Abraham avea trei sute douăzeci și opt de oameni care le păzeau! Dacă cineva are un milion de oi, ce contează dacă îi moare una? Dar cel care are o sută de oi le iubește pe toate, ca acest păstor care le cunoștea pe fiecare în parte și le chema pe nume: Neagra, pentru că era neagră ca un cărbune, Creața, pentru că avea lâna creață, dar cea mai frumoasă era Albioara, albă, albă ca zăpada.

Era o oaie frumoasă, dar cam capricioasă și mândră. Într-o dimineață, păstorul a ieșit din țarc (refugiu pentru a se apăra de lupi și de hoți), a scos oile și le-a condus pe o colină, până la o pășune verde; s-a așezat și oile au început să mănânce behăind.

Și Albioara a plecat, dar nu voia să stea cu celelalte: “Toate sunt urâte”, spunea ea. A văzut niște flori, apoi altele în față, apoi mai în față… Acum turma era departe.

A venit seara, soarele dispăruse și inima îi bătea puternic. Știa că noaptea lupii și șacalii ieșeau din vizuini pentru a vâna oi. Apoi, la un moment dat: “Da, acesta e urletul lupului, și acesta este lătratul șacalului…” Dumnezeul meu, ce teamă, sărmana Albioara!

Între timp, păstorul, întors la țarc, număra oile: “.Una, două, trei, hai, Neagra, mai repede, Creața! Douăzeci. treizeci, șaizeci, nouăzeci și șase… nouăzeci și nouă… Lipsește una!”

Închide poarta; “E descreierata de Albioara! O! Vai de mine! Acum a rămas sus și sigur o va mânca lupul. Sărmana! Nu, nu; merg să o caut”.

Și-a luat ciomagul și sumanul, i-a anunțat pe ceilalți păstori și a plecat. Neagra se gândește: “Mi-ar părea rău să o mănânce lupul, dar până la urmă merită, și-a făcut-o singură!” Între timp sărmana Albioara s-a ascuns într-un tufiș: respira încet, încet, de teamă să nu fie găsită de lup! Păstorul, înțepându-și mâinile, îndepărtează crengile tufișului: “O, sărmană Albioara, în ce hal ai ajuns, ce teamă trebuie să-ți fi fost, vino să te pun pe umeri!”. Între timp, oile au adormit numai cu un ochi: la un moment dat, aud glasul păstorului care cântă: “Sosește, cântă, asta înseamnă că a găsit-o!” Se fac că dorm, dar așteaptă ca păstorul să o pedepsească pe Albioara. În schimb: “Du-te și te culcă, Albioara, cred că ești obosită, dormi liniștită!” Apoi a luat două fluiere, s-a dus la prietenii săi și a spus: “Să sărbătorim pentru că pierdusem o oaie, dar am găsit-o!”

Cine este Albioara?

b) René Bazin, ilustru scriitor catolic francez, povestește că, într-o zi de sărbătoare, a intrat într-o biserică în care parohul făcea catehism. Tocmai povestise despre patima lui Isus și, privindu-i pe copii, l-a arătat cu degetul pe cel mai mic și l-a întrebat:

- Fiule, dacă ai fi fost în locul lui Iuda, ce ai fi făcut după trădarea Domnului?

Micuțul a privit în jur în biserică, de parcă ar fi căutat în ea răspunsul, apoi a răspuns serios:

- Eu, dacă aș fi fost în locul lui Iuda, în loc să mă spânzur de copac, aș fi alergat la Isus, m-aș fi prins de gâtul lui și i-aș fi spus: “Doamne, iartă-mă!”

c) Cu ajutorul cateheților, este bine să fie citită Evanghelia de astăzi cu mai multe personaje, așa cum se face la “Pătimire”. Preotul celebrant citește partea păstorului celui bun, al femeii care găsește banul, al tatălui care îl găsește pe fiul său și apără dreptul de a se bucura.

d) Concluzie

“Tată, dă-ne bucuria iertării!”

 

* * *

 

Slăbiciunea lui Dumnezeu

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

“Și Domnul s-a lăsatde răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său.” Ex. 32, 7-11; 13-14

“Am căpătat îndurare pentru ca Isus Cristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă, ca să capete viața veșnică.” 1Tim. 1, 12-17

“Trebuie să ne veselim…, pentru că fratele acesta al tău… pierdut era și s-a aflat.” Lc. 15, 1-32

Manifestarea milostivirii

În Liturgia Cuvântului din duminica aceasta este vorba de o celebrare, de o manifestare a milostivirii lui Dumnezeu.

- Domnul, la cererile neâncetate ale lui Moise, iartă păcatele poporului necredincios și idolatru (prima lectură).

- Sfântul Paul, la începutul scrisorii sale adresată lui Timotei, interpretează toate cele petrecute cu el la lumina milostivirii divine: Cristos și-a arătat mila Sa față de el pe când mai era un hulitor și un persecutor al bisericii, și l-a chemat să fie unul dintre vestitorii evangheliei milostivirii. “Cuvântul acesta este sigur și vrednic de a fi ascultat de toți: “Isus Cristos a venit în lume pentru a-i mântui pe cei păcătoși, dintre care, cel dintâi sunt eu”. (lectura a II-a)

- În evanghelia lui Luca, Isus apare ca un instrument al milostivirii lui Dumnezeu pentru că merge în căutarea și recuperarea a tot ceea ce era pierdut (“Acesta îi primește pe păcătoși mănâncă de-a valma cu ei”, protestau cărturarii și fariseii scandalizați), și dezvăluie prin trei parabole adevărata fața a Tatălui (o față… maternă), și incurabila sa slăbiciune atunci când este vorba despre un păcătos pocăit.

La drept vorbind, nici nu putem evidenția așa cum se cuvine toată bogăția acestor texte. De aceea ne vom limita doar la câteva trăsături din aceste lecturi.

Contraste

Textul din cartea Exodului este axat numai pe contraste.

- Dragostei nețărmurite a lui Dumnezeu i se împotrivește ușurătatea superficialitatea, trădarea poporului său, care se lasă amăgit de idolul gratificării imediate: vițelul de aur.

- Poporul necredincios uită de hotărârile pe care și le luase la încheierea legământului. Însă Dumnezeu nu uită, iar Moise în curajoasa și îndrăzneața lui rugăminte de mijlocire apelează cu precizie la această aducere aminte a lui Dumnezeu: “Adu-ți aminte de Avram, de Isac, de Israel…”. Cu alte cuvinte: “Amintește-ți de istoria necurmată pe care ai scris-o și care nu poate fi întreruptă chiar acum.”

Sfânta Fecioară Maria, în cântarea ei cea minunată: “Magnificat”, îl va cânta pe un Dumnezeu care, în loc de a-și mai aduce aminte de păcatele din trecut își va aminti numai de milostivirea sa.

- Aici Moise face un denunț incredibil: poporul pe care el l-a făcut să iasă din țara Egiptului, “Nu era oare Domnul care l-a făcut să iasă de-acolo?”.

Moise are toată convingerea că nu mânia lui Dumnezeu va aduce la calea cea dreaptă pe acest popor înrăit ci numai milostivirea lui. Moise apelează nu la forța ci la mila lui Dumnezeu pentru a birui încăpățânarea unui popor pervertit.

Înstrăinarea

Un element comun celor trei lecturi din duminica aceasta este înstrăinarea sau îndepărtarea. Poporul se înstrăinează îndată de adorarea unicului Dumnezeu (“nu au întârziat de a se depărta de la calea pe care eu le-o arătasem”, se plânge Domnul). Saul s-a depărtat de Dumnezeu devenind un hulitor. El însuși recunoaște că a fost, fără să-și dea seama departe de credință. Își pusese tot zelul lui de persecutor în slujirea cauzei lui Dumnezeu (și să mai spună cineva că istoria nu se repetă). Numai că Dumnezeul acela nu era altceva decât numai un chip cioplit al lui Dumnezeu. El va descoperi adevărata față a lui Dumnezeu numai atunci când îi va simți milostivirea sa.

Oaia se rătăcește numai după ce s-a îndepărtat de staul, adică de turmă. Apoi este femeia care pierde una din cele zece monede pe care le avea. În cele din urmă, iată-l și pe fiul risipitor, care s-a îndepărtat de casa părintească. Dar, să nu uităm, că mai există și fiul cel mare care nu a părăsit niciodată casa părintească și nici nu a lipsit niciodată de la munca de toate zilele. De fapt, fidelitatea lui este pur formală, ascultarea lui pare a fi lipsită de bucurie și de dragoste, iar inima este îngustă, meschină, incapabilă de a ierta, și de a-l primi pe fratele care a greșit. Prin urmare, așa cum se vede, și acest frate mai mare s-a înstrăinat, pentru că nu vrea să știe de milostivirea tatălui.

S-ar putea ca cei mai înstrăinați și cei mai recuperabili să fie chiar aceia, care nu risipesc și care nu părăsesc casa părintească dar care nu vor să se abată nici câtuși de puțin de la rigidele scheme ale unui comportament formal pentru a intra în logica neînțeleasă a milostivirii (“… s-a supărat și nici nu voia să intre în casă”). Adevărata trădare este aceea a aceluia care nu face un pas decisiv pentru a trece pragul observanței exterioare pentru a intra în mijlocul casei, acolo unde bate inima unui tată și unde poate gusta din experiența plină de bucurie a iertării: “Părinte, dă-ne bucuria iertării” (refr. ps. resp.) O iertare de primit și una de dat.

Ce contrast strident între revendicare îngâmfată a fiului mai mare (“nu ți-am ieșit niciodată din cuvânt…”), și smerita mărturisire a lui Paul care se recunoaște “cel dintâi dintre păcătoși!” Cine nu vrea să știe că are trebuință de iertare, pe lângă că nu se bucura niciodată de bucuria iertării, dar nu va fi capabil niciodată să ierte.

Cercetarea, căutarea

Între înstrăinare și reîntoarcere-convertire se află o căutare pasionată plină de griji. Moise intervine pe lângă Dumnezeu în favoarea unui popor încăpățânat și cu inima de piatră. Domnul face cei dintâi pași către Paul (nu-l așteaptă ci merge să-l caute, merge în căutarea lui, cum singur recunoaște, Fil. 3, 12), chemându-l la slujire prin descoperirea adevăratului Dumnezeu. Păstorul pleacă în căutarea oiței pierdute. Femeia, răscolește toată casa, aprinde lumina și mătură cu grijă prin toate colțurile casei pentru a afla banul pierdut.

În ultima parabolă s-ar părea că numai tatăl s-ar mulțumi doar cu așteptarea. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Cu toate că nu au plecat nicăieri, nici el nu a rămas indiferent. și-a recuperat fiul prin nostalgie, prin dorința așteptării veghetoare și trepidantă. (“Pe când încă se afla departe tatăl l-a văzut, și cu inima plină de bucurie i-a alergat în întâmpinare.”) Convertirea este o problemă a pașilor, nu numai a acelor pași de reîntoarcere. Întâietatea o au pașii neobosiți a celui ce iubește și care își asumă inițiativa a celui care caută cu răbdare prin locurile pierzării cu riscul de a-i scandaliza pe farizeii moderni… Numai pașii aceia ascultă ritmul impus de inimă.

Sărbătoarea

Cele trei parabole se sfârșesc cu câte o explozie de bucurie. Cu câte un banchet se încheie toate cele trei parabole. Convertirea și iertarea se realizează nu printr-o pocăință corecțională, într-o sală semi-întunecoasă îmbâcsită de miros de tutun și de vapori de alcool; într-o sală zic, unde stau înșiruiți, fiecare la locul lui judecătorii cu fețele încruntate și reci, mascați parcă anume pentru așa ceva și numai într-un climat sau cadru sărbătoresc.

Așadar, important este ca toți să se simtă implicați în această veselie: “Bucurați-vă și vă veseliți împreună cu mine…” În realitate numai unul poate fi cel care caută însă bucuria regăsirii este împărtășită de toți, fără restricții. Singura bucurie care rămâne în suspensie este ultima. În fața îmbufnatului fiu “care nu a ieșit din porunca tatălui”, toate pregătirile tatălui se întrerup, nimeni nu mai dansează, muzica a amuțit.

O inimă uscată, dintr-o dată stinge totul. El a fost un sârguincios, împlinitor al poruncilor, dar care acum, pe partitura părintească pe care este scrisă simfonia milostivirii și a iertării, numai el reușește a cânta nota ea falsă, nota scandalului (s-a scandalizat atât de viața scandaloasă a fratelui cât și de slăbiciunea tatălui pentru el), acea notă hărăzită de a spulbera armonia. Această simfonie va putea fi reluată numai atunci când și el, cel cel stă la o parte va păși pragul casei părintești spre a se bucura împreună cu ceilalți.

 

* * *

 

Trebuie să petrecem și să ne veselim

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

După ce în duminica trecută Isus ne-a prezentat crucea: dezlipirea totală de tot ce avem, astăzi ne spune că trebuie să petrecem și să ne veselim, oferindu-ne motivația necesară bucuriei, pe care o desprindem din Liturgia cuvântului.

Prima lectură (Ex 32,7-11.13-14) ni-l prezintă pe Moise la un examen divin. El reușește să obțină îndurare pentru poporul său care a greșit grav reprezentându-l pe Dumnezeu sub forma unui taur (vițelul de aur), așa cum era cultul păgân al cananeenilor față de zeul fertilității. Argumentele lui Moise cuprind întreaga istorie: trecutul, prezentul și viitorul. Dacă Dumnezeu va nimici poporul, se va dovedi infidel față de jurământul din trecut făcut lui Avram, Isac și Iacob de a le înmulți urmașii ca stelele cerului. Dacă în prezent Dumnezeu spune că acest popor rătăcit aparține lui Moise, este – poporul tău – și nu al său, atunci Moise îl vrea în viață. De aceea Dumnezeu, care în trecut a făcut minunea de a-l scoate din Egipt în milostivirea sa infinită, poate face și acum minunea vindecării și convertirii lui. Dacă pentru viitor Dumnezeu ar crea un popor nou ieșit din Moise, cine ar garanta că va fi mai bun și mai credincios decât cel ieșit din Avram sau din robia egipteană?

Puterea lui Moise de a mijloci pentru poporul său a stat în smerita recunoaștere a slăbiciunii umane. Smerenia mântuiește. Aceasta vrea să spună că izvorul fericirii stă în smerenie. Moise, trecând cu bine examenul smereniei, a dat omenirii șansa apariției în istorie a lui Mesia, care se va umili și va lua chipul sclavului (cf. Fil 2,7) dintr-o Fecioară, care la rândul ei va recunoaște că Domnul a privit la smerenia slujitoarei sale și din acest motiv neamurile o vor numi fericită (cf. Lc 1,48), iar în rodul smerit al sânului ei se vor ferici toate popoarele (cf. Ap 7,10).

Reprezentanții Israelului, simbolizați în evanghelia de azi (Lc 15,1-32) de fiul mai mare, au murmurat și s-au opus învățăturii lui Isus despre un Dumnezeu al tuturor popoarelor și mai ales al păgânilor, prostituatelor, publicanilor etc. Credeau că învățătura lui Isus despre un Dumnezeu milostiv le zdruncină siguranța lor morală, siguranța lor religioasă, că Iahve este numai proprietatea lor. Aceasta s-a întâmplat deoarece conducătorii poporului și-au pierdut spiritul lui Moise: smerenia, blândețea, despre care Duhul Sfânt mărturisește că “era foarte blând, mai mult decât toți oamenii de pe pământ” (Num 12,3).

În iubirea sa infinită, Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul său în lume, nu numai ca să reînvie spiritul umil și blând al lui Moise, ci chiar să facă din dumnezeirea sa un izvor de umilință, să facă din ea forța creatoare de libertate a fiilor lui Dumnezeu, (așa cum am arătat în duminica trecută), ca toți oamenii să se poată sătura din fericirea divină.

Pe drept se poate spune că pagina evangheliei de azi este aceea care a convertit cel mai mare număr de păcătoși. Ea cuprinde trei parabole care au aceeași concluzie: chemarea omului păcătos la fericire și imnul bucuriei îngerilor din cer, printre care îi putem număra pe toți drepții de pe pământ ale căror nume sunt scrise în cer, fiindcă aceștia din urmă simt bucuria jertfei lor pentru convertirea celor păcătoși: păstori care prin jertfe își găsesc oile rătăcite și mame care prin lacrimi își află fiii pierduți. Mai presus de toate, a treia parabolă pune în evidență răbdarea lui Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului, ci convertirea și participarea lui la sărbătoarea vieții. De aceea, această parabolă este mai bine să fie numită Parabola Tatălui milostiv, decât a fiului risipitor.

Isus a venit pe pământ să ne descopere adevăratul chip al Tatălui milostiv.

Numai cunoscându-l pe om în formă umană Fiul omului a putut spune în numele Tatălui: Trebuie să petrecem și să ne veselim, fiindcă, deși s-a făcut în toate asemenea nouă afară de păcat (Evr 4,15), Isus a cunoscut ca om consecințele păcatului și necesitatea bucuriei, atât pentru sine cât și pentru acei oameni ale căror păcate le-a luat asupra sa, ca împreună să fie cu Tatăl.

Fără speranța fericirii lumea nu poate dăinui. Faptul că lumea durează este dovada că ea are speranța fericirii, nu a plăcerilor trupești, fiindcă acestea provin din instincte animalice și omul nu s-ar simți om dacă ar trăi doar pentru trup, s-ar simți păzitor de porci, flămânzind și sperând roșcovele interzise. Speranța care ține lumea în existență, deși această lume se simte păcătoasă, stă în bucuria iertării. În realitate speranța este instinctul iubirii divine din om; cine o pierde, pierde totul. Isus, la rândul său, ni l-a revelat pe Tatăl așa cum îl dorim: un Dumnezeu iubire și milostivire care caută un loc în societatea noastră (cf. MAC pag. 1160).

Parabola Tatălui milostiv ne mai descoperă pedagogia divină față de om. Tatăl l-ar fi putut opri cu forța pe fiul său mai mic de a nu pleca; sau putea să nu-i dea partea de avere. Fiind vorba însă de Dumnezeu în acest caz, s-ar fi contrazis pe sine din actul creației, când l-a înzestrat pe om cu darul libertății și l-a chemat să colaboreze responsabil de tot ceea ce va face (cf. Gen 1,28). Or, a-l reține pe om cu forța de la rău, ar însemna să-l dreseze și să colaboreze din frâu, ceea ce nu este vrednic nici de Dumnezeu și nici de om. În acest caz Dumnezeu ar apărea drept tiran și dictator. Chiar dacă învață greșind – Errando discimus -, făcând experiența binelui și a răului, deși a fost avertizat că aceasta îl poate costa viața (cf. Gen 2,17), acceptând lumina credinței, omul devine mai om prin harul iertării.

Parabola mai pune în evidență faptul că orice om, oricât ar fi el de bun, ca fiul mai mare care păzește toate poruncile și îndrumările Tatălui, tot are trebuință de har. Ba chiar cu cât se crede mai bun, cu atât mai mult are trebuință de lumina cerească spre a vedea că bunătatea sa nu-i o cucerire personală, ci un dar al Tatălui, fiindcă acesta spune: Toate ale mele sunt ale tale.

Dumnezeu respectă libertatea omului chiar și atunci când acesta își alege singur soarta finală a vieții și nu răspunde cu iubire iubirii divine, lipsind pe îngerii cerului de bucuria convertirii și se condamnă la nefericirea veșnică. Spre exemplificare avem cazul lui Isus care respectă libertatea lui Iuda Iscarioteanul care era lângă el și totuși atât de departe de dânsul.

Cât de mult se cuvine să-l iubim pe Isus care ne respectă libertatea dumnezeiește și ne tratează ca prieteni chiar când greșim!

Ce l-a determinat pe sfântul Paul să izbucnească în acel strigăt de preamărire și de laudă (Lectura a II-a: 1Tim 1,12-17), specific cultului liturgic: Împăratului veacurilor, nemuritorului, nevăzutului, singurului Dumnezeu, să-i fie cinste și mărire în toți vecii vecilor? Bucuria izvorâtă din harul lui Dumnezeu care, nu numai că l-a scos din starea nefericită de blasfemator și persecutor al Bisericii lui Isus, ba chiar l-a ales ministru al cuvântului divin din care izvorăsc virtuțile teologale: credința, speranța și caritatea, el însuși devenind pentru alții un exemplu al îndurării divine și izvor de fericire.

Sfântul Paul, ca și Moise, se umilește recunoscându-și păcatele și devine apostolul lui Isus, stâlp al credinței Bisericii. Numai smerenia păstorilor garantează fericirea credincioșilor, biruința escatologică a Bisericii, aducând regelui nemuritor al veacurilor slavă și mărire în veci.

Credincioșii sunt datori să aducă păstorilor lor, nu omagii, laude, lingușiri sau daruri materiale, ci rugăciuni și jertfe spirituale, ca să fie și să rămână umili slujitori ai evangheliei, asigurând tuturor adevărata fericire prin acea recunoaștere sinceră, comună, reciprocă de la începutul Liturghiei, că toți am păcătuit prea mult cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea.

Închei cu începutul, cu antifona de la intrare, care este o rugă din cartea Înțelepciunii: “Dăruiește, Doamne, pacea ta celor care nădăjduiesc în tine, pentru ca prorocii tăi să fie aflați credincioși; ascultă rugăciunile slujitorului tău și ale poporului tău sfânt!” (Sir 36,18). Amin.

 

* * *

 

Bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se convertește

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Dacă cuvântul Evanghelie înseamnă “veste bună”, veste bună, se înțelege, pentru cei săraci și păcătoși, nu pentru cărturarii și farizeii care se credeau neprihăniți și curați ca lacrima și nu puteau înțelege atitudinea lui Isus față de păcătoși, atunci capitolul 15 al Evangheliei sfântului Luca pe care astăzi la Liturghie l-am ascultat în întregime, cu cele trei parabole a oiței rătăcite, a drahmei pierdute și a fiului risipitor, ne introduce în însăși inima Evangheliei. Pentru a se apăra în fața farizeilor și cărturarilor care cârteau fiindcă îi primea pe păcătoși și stătea la masă cu ei, Isus recurge la o metodă originală în care realitatea se împletește cu nerealul, cu paradoxul. Inventează trei situații, trei parabole luate din viața de toate zilele, dar prezentate într-un mod cum nu se întâmplă în viața de toate zilele, sunt contrare experienței.

Nici un păstor din pustiurile Palestinei care are o sută e oi nu-și lasă în pustiu nouăzeci și nouă de oi ca să meargă în căutarea unei oi care s-a rătăcit părăsind turma, deoarece când se întoarce nu mai găsește nici una; lăsate nesupravegheate, oile se risipesc sau le mănâncă fiarele. Ce a câștigat? A recuperat o oaie și a pierdut nouăzeci și nouă.

Nici faptul din a doua lectură nu pare verosimil. Femeia era foarte săracă. Zece drahme pe care le avea la viața ei nu era mare avere. Ca să dea un ospăț, să facă sărbătoare cu prietenele și vecinele, de bucurie că a găsit drahma pierdută ar fi trebuit să piardă toate cele zece drahme, adică să le dea pe mâncare și băutură, să organizeze banchetul, să organizeze banchetul, și nici nu i-ar fi ajuns banii. De ce să se mai bucure de cele zece drahme dacă tot avea să le piardă în alt mod?

Tatăl din parabolă nu avea cum să-i dea fiului mai mic partea de avere care i se cuvenea. În Palestina, pe vremea lui Isus, copilul cel mai mic avea dreptul la o treime, iar fiul mai mare la două treimi din averea tatălui. Dar copiii nu primeau efectiv partea de moștenire ce li se cuvenea cât timp tatăl era în viață; partajul se făcea după moartea acestuia. Până atunci copiii, chiar căsătoriți, munceau la patron, adică la tatăl lor. Nu avea fiul mai mic cum să primească partea de avere care i se cuvenea după moartea tatălui, având în vedere și faptul că nu avea 18 ani, era minor, nu era căsătorit.

Isus este un mare poet, un mare fabulist recurgând la un gen literar, pe care numai marii pedagogi sunt capabili să-l folosească pentru a-și expune învățăturile. Autorii de fabule fac animalele să vorbească: păstorul vorbește cu mioarele sale, lupul stă la taifas cu mielul. Fabulele sunt foarte gustate de copii, și știm că la învățătura lui Isus nu au acces decât copii și cei care devin mici ca și ei.

Isus recurge la acest stil literar, în care utilizează paradoxul, pentru a arăta că Dumnezeu e un Dumnezeu paradoxal, cu totul diferit de cum îl gândeau farizeii și cărturarii; că logica lui e cu totul diferită și că el realizează lucruri ireale, contrare experienței comune, pe care oamenii le consideră imposibile și chiar absurde. Mai precis, toate trei parabolele ne arată că Dumnezeu e un Tată iubitor, iertător, plin de îndurare, de milă, de compătimire față de păcătoși; el speră și crede în posibilitatea păcătosului de a se converti, de a se îndrepta; o atitudine la antipodul atitudinii farizeilor și cărturarilor care-l priveau pe păcătos cu dispreț și oare, îl condamnau fără drept de apel, considerându-l irecuperabil, condamnat fără nici o speranță de salvare. Tradiția a dat celor trei parabole titlurile de parabola oiței rătăcite, a drahmei pierdute și a fiului risipitor. În realitate, protagoniști parabolei nu sunt nici oița, nici drahma, nici fiul risipitor. În toate trei protagonistul este unul singur: Dumnezeu. În principal, cele trei probleme nu vorbesc despre om, despre păcătos, despre Dumnezeu, despre bucuria lui Dumnezeu când își găsește oaia pierdută, când își găsește drahma pierdută, când i se întoarce copilul acasă. “Bucurați-vă împreună cu mine”, zice Domnul. Căci și îngerii mei se bucură în cer. E o explozie de bucurie. Tatăl din parabolă nu știe ce să mai facă spre a-și manifesta bucuria; scoate la iveală haina cea mai scumpă, inelul cu stema familiei – semnul distincției și al nobleței în antichitate – taie vițelul pe care îl pusese la îngrășat, se comportă ca un copil, aleargă în întâmpinarea fiului său, îl sărută de nenumărate ori strigând: “Să facem sărbătoare! Veniți la sărbătoare!” A uitat de demnitatea și de bătrânețea lui. Vecini care l-au văzut vor fi râs de el, îl vor fi compătimit: “Sărmanul bătrân! O fi dat în mintea copiilor!”

Inima lui Dumnezeu a tremurat pentru copilul fugit de acasă ca și pentru oița rătăcită, departe de turmă. Dumnezeu Tatăl se teme să nu-l piardă pentru totdeauna, să nu fie constrâns să-l osândească, să nu-l mai aibă niciodată. Această teamă naște în inima lui Dumnezeu speranța că totuși copilul i se va întoarce. Îl așteaptă, iar convertirea păcătosului este încoronarea așteptării și speranței lui Dumnezeu, care declanșează explozia de bucurie din inima lui. “Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiesc, decât pentru nouăzeci și nouă de drepți care nu au nevoie de pocăință”.

Aceste cuvinte ne pot surprinde, ne pot nemulțumi sau chiar scandaliza. Nu cumva Dumnezeu este părtinitor sau chiar nedrept? Cum? Cele 99 de oi care au rămas cuminți la turmă nu valorează nimic? Ele nu produc nici o bucurie păstorului? E mai valoroasă cea care fuge din turmă și se rătăcește? Numai ea face bucurie? Fratele mai mare, care stă cuminte acasă, muncește, e harnic, nu iese din vorba tatălui său, nu are nici o importanță? El nu-i produce nici o bucurie tatălui său? Numai cel mic care fuge de acasă și își toacă averea trăind în destrăbălare e important? În acest caz nu e mai bine să fii oiță rătăcită și fiu risipitor ca să faci bucurie lui Dumnezeu și să aibă pentru ce să se bucure îngerii în cer? Nu poate fi vorba de așa ceva. Faptul că este mai multă bucurie în cer pentru un păcătos care se convertește nu înseamnă că păcătosului i se recunoaște un grad mai mare de sfințenie, că i se recunosc mai multe merite, că se cuvine mai multă glorie și răsplată decât celor drepți care n-au părăsit casa Tatălui. Cei drepți care sunt drepți cu adevărat, nu farizei și cărturari, au parte de ceva mai bun: ei iau parte la bucuria lui Dumnezeu. Ce le spune păstorul prietenilor și femeia prietenelor? “Bucurați-vă împreună cu mine!” Ce-i spune tatăl fiului mai mare? “Trebuie să ne bucurăm: și eu și tu. Trebuie să facem sărbătoare căci fratele tău s-a întors acasă. Era pierdut și a fost găsit, era mort și a înviat. Tot ce e al meu e și al tău. Deci neliniștea, așteptarea, speranța mea trebuie să fie și neliniștea, așteptarea și speranța ta, iar acum bucuria mea trebuie să fie și bucuria ta. E fratele tău. Un frate mai mare nu poate să rămână indiferent când fratele mai mic fuge de acasă. El trebuie să sufere cu tatăl său și, când se întoarce, să se bucure cu tatăl său”. Așa a făcut fratele mai mare prin excelență, Fiul unul născut al lui Dumnezeu, Isus Cristos, care nu a rămas în casa Tatălui său din ceruri, ci a plecat într-o călătorie lungă pe pământ în căutarea fratelui său mai mic, a omului pierdut și mort din cauza păcatelor, și la readus teafăr și reînviat în casa Tatălui de unde a fugit. Tatăl din parabolă care zice că fiul său reîntors era mort era mort și a înviat se aseamănă cu Dumnezeu, Tatăl ceresc, la moartea și învierea Fiului său Isus Cristos. Nu ne putem imagina că Dumnezeu, Tatăl ceresc, a rămas rece, indiferent, nepăsător în timpul care a trecut între moartea și învierea lui Isus. Inima lui a fremătat, a așteptat, a sperat, iar învierea lui Isus i-a provocat o bucurie nemăsurată, mult mai mare decât dacă Fiul său nu ar fi murit și nu ar fi înviat.

O mamă își iubește toți copiii, dar când un copil e lovit de o boală incurabilă, pentru cel copil sângerează inima ei și suferă, spre el se îndreaptă în primul rând grija, iubirea, compătimirea ei. Iar dacă, printr-o minune, copilul se vindecă, ea se bucură mai mult decât pentru toți copiii sănătoși, mai mult decât dacă copilul nu s-ar fi îmbolnăvit și nu s-ar fi vindecat. Iar ceilalți copii, dacă sunt normali, n-au nimic de reproșat mamei lor: ei suferă și se bucură împreună cu mama lor. E fratele lor, nu? Dumnezeu e un tată cu inimă de mamă. Îi iubește pe toți copii săi. Dar compătimirea și grija lui se îndreaptă în primul rând spre copilul bolnav, adică păcătos, și bucuria lui e mare când copilul bolnav se convertește și se vindecă de boala sa incurabilă.

Cu toții suntem oițe rătăcite, cu toții suntem fiii risipitori fugiți din casa Tatălui, căci cine poate spune că e fără de păcat? Doar farizeii și cărturarii. Cu toții trebuie să ne convertim. Motivele convertirii pot fi diverse. De pildă, starea de mizerie, de înjosire, de degradare la care ne-a dus păcatul. Am ajuns să păzim porcii, să răbdăm de foame, să dorim roșcovele porcilor ca fiul risipitor. Dar motivul cel mai bun pe care ni-l sugerează Isus în cele trei parabole ale îndurării lui Dumnezeu din Evanghelia de azi este altul: Vrem să ne convertim, să ne întoarcem în casa din care am fugit, spre a-i face bucurie Tatălui nostru ceresc.