Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXIV-a de peste an
Anul B (A, C)

Lecturi:
Isaia 50,5-9
Iacob 2,14-18
Marcu 8,27-35

Marcu 8,27-35

Isus și discipolii săi au plecat spre satele Cezareii lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe discipolii săi, spunându-le: “Cine spun oamenii că sunt eu?” Iar ei i-au spus: “«Ioan Botezătorul», alții «Ilie», iar alții «Unul din profeți»”. Atunci, el i-a întrebat: “Dar voi cine spuneți că sunt eu?” Răspunzând, Petru i-a spus: “Tu ești Cristosul!” Și le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el. Atunci a început să-i învețe că Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei și cărturari, să fie ucis și a treia zi să învie. Și le spunea aceasta în mod deschis. Dar Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe. Iar el, întorcându-se și privindu-și discipolii, l-a certat pe Petru și a spus: “Mergi în urma mea, Satană, căci nu te gândești la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor”. Chemând la sine mulțimea și pe discipolii săi, le-a spus: “Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci cine vrea să-și salveze viața o va pierde; cine, însă, își pierde viața pentru mine și pentru evanghelie o va salva.

 

Autori

pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Anton Dancă
Diverși alți autori
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
Diverși alți autori
pr. Pietro Righetto
FSC
pr. Alessandro Pronzato

 

* * *

 

Formulele teologice și implicațiile vieții

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Într-o zi Sherlock Holmes și dr Watson au mers într-o excursie în pădure. Cam pe la miezul nopții Holmes îl scoală pe Watson și îi spune: “Watson, privește în sus și spune-mi ce vezi.” Watson îi răspunde: “Văd milioane de stele.” Holmes îl întreabă: “Și ce îți spune aceasta?” Watson îi spune: “Astronomic, îmi spune că există milioane de galaxii și probabil miliarde de planete. Teologic, îmi spune că Dumnezeu este mare și noi suntem mici și nesemnificativi. Meteorologic, îmi spune că mâine va fi o zi frumoasă. Dar ție ce îți spune?” Holmes îi răspunde: “Că cineva ne-a furat cortul.” Unii oameni sunt foarte tari la capitolul cunoștințe speculative, dar când vine vorba de implicațiile lor pentru viața de zi cu zi sunt zero. Cam așa îl vedem și pe Petru în Evanghelia de astăzi.

Specialiștii în biblic ne spun că pericopa de astăzi este textul central al Evangheliei lui Marcu. Prima jumătate a Evangheliei conduce spre acest pasaj, iar a doua parte decurge din acesta. De la începutul Evangheliei și până în acest punct a fost o pregătire pentru revelarea secretului identității lui Isus, ca fiind Mesia; în acest pasaj, secretul mesianic este descoperit; și de aici până la sfârșitul Evangheliei este prezentată împlinirea misiunii lui Isus ca Mesia. În acest pasaj îl vedem pe Isus examinându-și discipolii pentru a vedea dacă i-au înțeles învățătura. Examinarea are două părți: una doctrinal-teologică și alta practico-existențială.

Prima parte se concentrează în jurul întrebării: “Voi cine spuneți că sunt Eu?” (Marcu 8,29a). În manieră tipic teologică, ei se rezumă la ce spun alții pe această problemă, evitând să își exprime propriile viziuni. Petru, vorbind în numele apostolilor, dă răspunsul corect: “Tu ești Cristosul!” (Marcu 8,29b). Importanța acestui moment de dezvăluire este evidențiată mai puternic în Evanghelia lui Matei, unde Isus îl felicită pe Petru, asigurându-l că această cunoaștere este o revelație primită direct de la Dumnezeu. Apoi îl răsplătește pe Petru, al cărui nume până atunci era Simon, numindu-l Petru – Chefa adică Piatră; și îi promite că pe această piatră, El, Cristos, va zidi Biserica Sa și că puterile iadului nu o vor putea distruge. Acesta este sfârșitul primei părți a examinării, partea teoretică, doctrinală; iar Petru iasă premiant.

A doua parte a examinării este despre implicațiile practice, existențiale ale concluziei la care s-a ajuns în prima parte. “Apoi a început să-i învețe că Fiul Omului trebuie să sufere multe, să fie respins de bătrâni, de arhierei și cărturari, să fie ucis și a treia zi să învie. Și le spunea aceasta în mod deschis.” (Matei 8,31-32). Acum însă Petru începe să nu fie de acord cu Isus. Devine chiar vehement. Deși obținuse 10 cu steluță la partea doctrinală a examenului, el arată prin gesturile sale că, de fapt, nu știe nimic despre implicațiile practice a ceea ce tocmai spusese. Atunci Isus îl îndepărtează de la El: “Mergi în urma mea, Satană, căci nu te gândești la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor” (Matei 8,33). Piatra de temelie a Bisericii, care luase 10 la examenul de doctrină, sfârșește prin a fi numit Satana după proba practică.

Trebuie că Petru a suferit atunci un mare șoc: și așa trebuie să fie și pentru noi. Pentru că suntem foarte mult asemenea lui Petru, acordând prea multă atenție fidelității și corectitudinii doctrinale și prea puțină atenție transpunerii în practică. Vedem aceasta din modul de pregătire a celor care vin în Biserică. Le putem în mână Catehismul și apoi îi verificăm dacă știu să răspundă corect întrebărilor. Pe copii la Prima Împărtășanie îi ascultăm dacă știu Crezul. Întrebările noastre sunt de genul: “Crezi în doctrina aceasta și aceasta?” Ei răspund: “Da”, și totul este în regulă. De ce nu găsim o metodă de a analiza modul în care teoria este trăită, pusă în practică? Dacă pe noi pare a nu ne interesa aceasta, pentru Isus contează enorm.

În parabola cu Judecata de apoi, Isus ne descoperă faptul că vom fi judecați mai mult după cum ne-am practicat credința, și mai puțin după cât de bine ne-am cunoscut-o. Desigur, ambele aspecte sunt importante, dar partea practică are prioritate. Să îi cerem astăzi lui Dumnezeu să ne facă tari ca piatra în mărturisirea credinței adevărate, în primul rând prin răspunsurile practice pe care le dăm provocărilor la adresa credinței pe care le ridică viața de zi cu zi.

 

* * *

 

Iubirea etalon

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Lecturile de la Liturgia cuvântului, ascultate acum câteva minute în urmă, au menirea să statornicească relații mai strânse între noi și Dumnezeu: prima lectură, prin speranță – Am dat, dar Domnul mă va face biruitor -, după cum spune servitorul lui Iahve; lectura a II-a, printr-o credință vie, fiindcă ea dă naștere faptelor bune favorabile aproapelui (sfântul Iacob); și lectura a III-a, prin iubire, călcând pe urmele lui Isus. Toate sunt necesare, dar fiindcă iubirea va rămâne relația veșnică dintre om și Dumnezeu, îi vom acorda mai multă atenție.

Toate unitățile de măsură: metrul, kilogramul, litrul etc. au un etalon care se păstrează cu multă grijă, sub pază, în seifuri bancare și trezorerii statale, ca de exemplu, metrul și kilogramul etalon se află spre păstrare la Banca din Sèvres (Franța) încă din anul 1791. Toate unitățile de măsură din lume trebuie să fie conforme cu cele etalon și nimeni nu are dreptul să le schimbe, conform convențiilor internaționale.

Dumnezeu a dat oamenilor o iubire etalon, pe Fiul său Isus, ca să ne iubim așa cum ne-a iubit el. Isus, ca etalon al iubirii, nu este asemenea cu patul lui Procust, în care cel mai mic este întins forțat și cel mai mare este retezat, fiindcă el este extensibil la întreaga ființă a omului, cerând: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău și cu toate puterile tale; iar pe aproapele, ca pe tine însuți (Mt 22,37-39).

Acest fir roșu al vieții creștine autentice străbate el oare și lecturile de azi?

În prima lectură (Is 50,5-9a) apare un termen comercial de factură religioasă: Do ut desDau ca să-mi dai. Domnul mi-a dat și eu i-am dat; eu i-am dat și Domnul mi-a dat. Aceasta era concepția destul de negustorească a Vechiului Testament despre relațiile Dumnezeu și om, om și Dumnezeu. Nu se făcea nimic decât în vederea unui câștig reciproc. Dragostea, spunea cineva, sau este gratuită sau nu este dragoste (Michel Qoist). Relațiile dintre Dumnezeu și om, bazate numai pe speranță, degenerează în negoț spiritual.

În lectura a II-a (Iac 2,14-18) se caută o demonstrație de relație pe baza credinței: arată-mi și-ți voi arăta; nu-mi arăți, nu-ți voi arăta. Dacă aici nu este vorba de un comerț spiritual, nici nu poate fi vorba de o relație de cea mai bună calitate. Relațiile bazate numai pe credință degenerează ușor în fariseism și mândrie. Credința face ochi numai când între oameni domnește iubirea – credința care acționează prin caritate, cum spune apostolul Paul (Gal 5,6). Ca oamenii să creadă în Dumnezeu, el și-a dovedit iubirea în mii de feluri prin creație, ca să credem în iubirea lui ne-a dat dovada supremă în întruparea Fiului său (1In 4,16).

Urmarea lui Cristos (lectura a III-a: Mc 8,27-35) stă în iubirea care nu comercializează și nu se comercializează, care nu caută ale sale, care nu cântărește, nu măsoară, care iubește pentru iubire, iubește de dragul iubirii, iubește pentru a naște iubire, fiindcă numai iubirea oferă adevărata libertate a spiritului.

Mă întreb: dacă oamenii s-ar iubi conform acestui etalon, nu s-ar naște în noi forța de a face minuni și chiar de a învia? Germenul învierii nu se naște în noi prin iubirea care iubește pentru a naște iubire? Cine va fi următorul, după Isus, care va învia din morți prin forța iubirii? Desigur că numai acela care ajunge la totala identificare cu Cristos. Maria, mama lui Isus, a atins această identificare și a înviat. Altul? Poate sfântul Iosif. Altul? Se ajunge aici prin lepădarea totală de sine și prin îmbrățișarea crucii (Mc 8,34). Cum ar fi fost posibil ca Isus să fie etalonul iubirii dacă n-ar fi coborât până pe cea mai de jos treaptă a smereniei? Cum ar fi putut Isus să fie măsura, etalonul slavei, dacă nu ar fi urcat până pe ultima treaptă posibilă de identificare cu Dumnezeu? Trebuia să pătimească toate acestea Cristos și astfel să intre în slava sa (Lc 24,26).

Isus, etalon al iubirii și măririi, nu stă ca un obiect inert, închis într-o casetă de bancă, în rafturile unui muzeu sau arhivă, nici într-un turn de fildeș, el este viu și activ chiar de-a dreapta Tatălui de unde mijlocește pentru noi, de unde ne modelează prin har în măsura în care avem bunăvoință, în măsura în care trăim cuvântul său și ne ducem crucea zilnic pe urmele sale, adică în măsura în care ne lăsăm modelați, ajustați, șlefuiți, ciopliți și întregiți de har, fiindcă vrea să se reproducă, să se copie la infinit în fiecare om, în fiecare spirit din cer, de pe pământ și din orice colț al spațiului cosmic. Instrumentele sale sunt apostolii care administrează sfintele taine, cum spune sfântul Paul: Sfătuim pe fiecare om și învățăm cu toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe tot omul desăvârșit în Cristos (Col 1,28).

Sfinții, cunoscând acest etalon al iubirii, s-au străduit să-l atingă, fiind convinși că de nu-l vor atinge în această lume, vor avea multe de suferit în focul curățitor până vor ajunge să se modeleze conform originalului.

Sfântul Ioan Scărarul spune: precum cei mândri, spre a-și câștiga cinste în fața lumii, își atribuie calități pe care nu le au, afirmând că sunt de viță nobilă, bogați, de neam mare, campioni, artiști etc. tot astfel cei care doresc să fie conform cu originalul, cu Isus, etalonul iubirii, doresc să fie necunoscuți de lume, disprețuiți și își atribuie slăbiciuni pe care nu le au. Un exemplu în această privință este eremitul Simeon care, știind că guvernatorul provinciei, atras de faima sfințeniei lui, avea să vină și să-l viziteze, s-a așezat la ușa chilioarei sale și, ținând într-o mână o bucată mare de pâine iar în cealaltă o bucată de cașcaval, a început să le muște cu lăcomie, ceea ce i-a atras disprețul vizitatorului. Un alt exemplu este sfântul Francisc de Assisi care, pentru a se sustrage de la onoarea unei recepții care se voia în cinstea lui, a început să frământe lutul cu picioarele goale. Sfânta Gema Galgani se juca mereu cu pisica, atunci când veneau persoane distinse ca s-o viziteze din curiozitate ca pe un fenomen ieșit din comun, nu cu dorința de schimbare a propriei vieți.

Dacă astfel de persoane sfinte sunt mai mult de admirat decât de urmat, noi să primim cu umilință și iubire tot ceea ce Isus ne dă să suferim în această viață.

Celui care este fericit când este disprețuit, ce îi mai poate strica, atunci când chiar disprețul lumii, care ar fi singura cauză ce l-ar putea întrista, îi pricinuiește plăcere? Ce îi va putea tulbura liniștea, când el o găsește tocmai în furtuna pe care oamenii o ridică împotriva lui? Pentru cel care a ajuns la această stare, lumea devine un paradis, spune sfântul Ioan Gură de Aur. Un astfel de om se aseamănă cu pasărea furtunii, cântă când fulgerele spintecă văzduhul, vântul frânge pomii, trăsnetele zguduie pământul etc. În răzvrătirea forțelor oarbe ale naturii, ea găsește armonia trilurilor încântătoare. Isus iubește pentru frumusețea iubirii și vrea să ne încadreze în armonia cerească de a-l urma prin furtunile vieții, vrea să ne facă părtași ai fericirii conținută în taina iertării, în furtunile dușmăniei, urii, disprețului, răstignirii, așa cum ne-a trasat vocal în predica de pe munte (Mt 5,3-12) și cum a pășit până pe Calvar prin împlinirea a tot ceea ce a învățat. Isus trăiește farmecul iubirii din melodia încântătoare a iertării: Părinte, iartă-i că nu știu ce fac (Lc 23,34). În furtunile urii el cântă iubirea. Ce poate fi mai minunat?

Deși este o invitație și nu o poruncă, de a lua crucea zilnică totuși Caritas Christi urget nos (2Cor 5,14) – Dragostea lui Cristos ne împinge, ne constrânge să facem la fel, fiindcă nimic nu-i mai adevărat, mai frumos, mai sfânt decât iubirea născută din iubire și cântă pe timp de furtună. Lui Dumnezeu nu trebuie să-i spunem: Te iubesc, dacă îmi dai… îmi faci etc., ci: Te iubesc fiindcă ești iubire, cred în iubirea ta, sper în iubirea ta și vreau să trăiesc ceea ce trăiește din iubire față de toți și de toate. Ajută-mă cu iubirea harului tău, ca să-ți pot sluji cu toată iubirea ființei mele! Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXIV-a de peste an (B) (audio)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Predicator: Pr. Pavel Chelaru
Unde: Catedrala romano-catolică din Iași
Când: 17 septembrie 2006

 

Puteți descărca predica de pe Pastoratie.ro: click aici.

 

* * *

 

Duminica a XXIV-a (B)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus, împreună cu ucenicii săi, se îndreptau către satele din ținutul Cezareii lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe ucenici: “Cine spun oamenii că sunt eu?” Ei i-au răspuns: “Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, iar alții că ești unul dintre profeți”. Atunci el i-a întrebat: “Dar voi cine spuneți că sunt eu?” Simon Petru i-a răspuns: “Tu ești Cristos”. El le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el. Atunci, pentru prima dată, le-a făcut cunoscut că Fiul Omului trebuie să îndure multe și să fie respins de către bătrâni, de către marii preoți și de către cărturari, că trebuie să fie ucis și după trei zile să învie. Isus le-a spus aceasta în mod deschis. Atunci Petru l-a luat deoparte și a început să-i facă reproșuri vii. Însă Isus s-a întors, a privit la ucenicii săi și l-a mustrat pe Petru, spunându-i: “Pleacă din fața mea, Satană! Gândurile tale nu sunt cele ale lui Dumnezeu, ci sunt cele ale oamenilor”. Apoi a chemat la el poporul și pe ucenicii săi și le-a zis: “Dacă vrea cineva să vină după mine să renunțe la el însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci cel care vrea să-și salveze viața o va pierde; dar cel care-și va pierde viața pentru mine și pentru evanghelie o va salva”. (Mc 8,27-35)

După ce Isus Cristos a hrănit în pustiu mulțimile venite să-l asculte și după ce i-a primit pe păgânii din Tyr (7,24-31) și din Decapole (7,32-37) la masa copiilor, atenția contemporanilor săi se orientează tot mai mult asupra Persoanei care a oferit pâinile. Chiar și ucenicii vor fi nevoiți să se situeze, încet-încet, vizavi de Isus. De altfel, exigențele credinței le vor fi impuse în mod progresiv. Astfel, orbul din Betsaida (8,22-26) este simbolul stării lor de orbire, în timp ce surdo-mutul (7,31-37) semnifică starea lor de surzenie. Vindecarea celor doi va ajunge să semnifice și acel proces tămăduitor al credinței în Isus. Prin urmare, după ce semnele au pregătit inimile ucenicilor poate fi pusă întrebarea radicală cu privire la viața lor. Ea privește angajarea lor în urmarea lui Isus. (Să nu uităm că acest episod se află în inima Evangheliei sfântului Marcu.)

Întrebarea fundamentală va fi adresată ucenicilor de Isus pe când se îndreptau către Cezarea lui Filip (în ținut păgân). În prealabil, însă, Isus îi va chestiona pe ucenici asupra opiniei contemporanilor săi cu privire la el însuși. Or, oamenii nu văzuseră într-însul decât un profet sau, cel mult, un precursor al lui Mesia (semn că sunt condiționați de “originea” lui și nu au descoperit și nu s-au deschis noutății revelației sale). Iar atunci când întrebarea, Dar voi cine spuneți că sunt eu?, se face auzită, atât ucenicii cât și cititorul Evangheliei se simt obligați să dea un răspuns. E drept că fiecare a întrezărit câte ceva în persoana lui Isus, în funcție de deschiderea inimii. Cât îl privește pe Petru, el depășește percepția comună situându-și maestrul pe culme istoriei mântuirii: Tu ești Cristos. Această definiție, însă, nu precizează modul în care va fi înfăptuită mântuire și nu dezvăluie nici natura intimă a persoanei lui Cristos. Va fi necesară intervenția Tatălui cu ocazia Schimbării la față pentru ca să poată fi înțeleasă legătura strânsă dintre Isus și Tatăl său: Acesta este Fiul meu preaiubit: ascultați-l! (Mc 9,7).

Pentru a-i ajut pe ucenici (și pe cititor) să înțeleagă natura mesianității sale Isus le-a făcut cunoscut că Fiul Omului trebuie să îndure multe… Or, caracterul abrupt al acestei învățături scoate în evidență abisul care există între venirea glorioasă a Fiului omului așa cum o profetiza Daniel (7,13) și acest destin al suferinței de care este legat prin verbul trebuie. Afirmația acestei necesități stârnește tulburare în inima ucenicilor tocmai atunci când Isus trebuia să fie pentru ei o sursă de încredere, iar când Petru încearcă să-l îndepărteze de acest destin, Isus îl înlătură ca pe o ispită demoniacă de vreme ce el exprimă mai curând gândurile oamenilor și nu pe cele ale lui Dumnezeu. Îndemnurile care urmează, adresate poporului și ucenicilor, Dacă vrea cineva să vină după mine, se doresc a fi o invitație adresată tuturor de a-și lega existența de cea a Maestrului și de condițiile pe care ea le comportă. Dar oare, a-l urma pe Isus nu înseamnă a te îndrepta spre pieire asemenea lui? Nu, deoarece mântuirea omului, sensul destinului său, nu este rezultatul propriilor eforturi, ci acceptarea urmării lui Isus și a noutății aduse de el. Și iată-ne în fața paradoxului creștin: a dori să salvezi înseamnă să pierzi, în timp ce a pierde din cauza lui Isus și a Evangheliei înseamnă a salva. Cu alte cuvinte, sensul oricărui destin uman nu poate fi decât Isus. Aceasta este exigența morală esențială a Evangheliei, iar ea este legată de mărturisirea credinței.

 

* * *

 

Dar voi, cine spuneți că sunt eu?

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Este necesar să ne exprimăm consimțământul față de Isus, fiindcă el este centrul viu al credinței. Numai prin el oamenii se pot mântui; de la el primesc temelia și sinteza oricărui adevăr; în el se găsesc «cheia, centrul și scopul omului, ba chiar și a întregii istorii omenești (RdC 57). Liturgia cuvântului de azi urmărește să ne dăm asentimentul față de necesitatea suferințelor lui Isus. Chiar dacă Mântuitorul s-ar fi referit numai o singură dată la tema slujitorului suferind, cu care se identifică (Lc 22, 27; cf. Is 53, 12), tradiția antică n-ar fi ezitat să facă o mulțime de comentarii (cf. MAC p. 956). Exilat și maltratat, biciuit, scuipat și pălmuit – (realitate simbolică a tuturor disprețuirilor și a tuturor umilirilor) – el știe să tacă, știe să rabde, să nu acuze pe nimeni; găsim în el tăcerea din iubire, fiindcă în el era puterea lui Iahve și el trăia cu speranța și siguranța de a fi alături de cel care îl îndreptățește. Toți îl acuză. În mod uman, nu-i nimic de făcut. Dar Iahve cunoaște adevărul și este prezent la dreapta sa ca unul care îndreptățește.

Evangheliștii sinoptici depind de acest pasaj (Lec.I-a:Is 50, 5-10) când ne descriu situația lui Isus din fața lui Pilat, el tace din iubire față de noi toți care prin păcatele noastre l-am condamnat la o moarte de ocară.

Acest concept despre Mesia ca slujitor suferind este atât de îndepărtat de înțelegerea umană și atât de scandalos față de așteptările evreilor încât reacția lui Petru de a-i face lui Isus reproșuri vii pare naturală și justificată. Dacă spre a mărturisi mesianitatea lui Isus este necesară inspirația și descoperirea din partea Tatălui (Mt 16, 17), mult mai greu este drumul credinței prin care să se accepte scandalul Crucii. Acestei acțiuni de educație și purificare a credinței ucenicilor săi Isus se dedică aproape exclusiv pe toată perioada predicării evangheliei timp de trei ani. Din acest motiv dojenirea lui Petru cu toată asprimea – Pleacă, satano! – este urmată de o chemare în a umbla pe urmele lui Isus, ca adevărați ucenici. Adevăratul ucenic trebuie la rândul lui să-și ia crucea: să-și piardă viața pentru a o afla.

Evanghelia de azi (Mc 8, 27-35) reprezintă un punct central în teologia lui Marcu, adică o cristologie a Fiului omului contra unei cristologii sau ecleziologii triumfaliste inspirate de unele concepte politico-imperialiste ale lui Mesia. Atât Malachia (2, 23 ș.u.), cât și Ben Sirach (48,10) vorbesc în mod expres despre Ilie ca premergător al lui Mesia. În textele descoperite la Qumran începând cu 1947 se arată că în era escatologică va fi restaurată situația precedentă exilului, când prosperitatea împărăției depindea de conducerea coordonată a doi șefi, unul religios (marele preot) și altul politic (regele). Deci vor fi doi mesia: mesia lui Aron și mesia Israelului. Mesia lui Aron este marele preot ca descoperitor al sensului genuin al cuvântului din cărțile sfinte și de aceea se va mai numi «cercetătorul legii» sau chiar «învățătorul dreptății»; iar mesia lui Israel este șeful politic, de origine regală, din casa lui David.

Răspunsul inspirat al lui Petru este extrem de precis: pentru el Isus este Mesia. Nu se pune problema decât de cel așteptat de atâtea generații ale poporului lui Dumnezeu, este personajul central al istoriei mântuirii. Nu vor fi doi mesia, ci numai unul cu misiunea profetică, liber de orice legătură a puterii (cf. CBL 1066-1067).

La întrebarea lui Isus: Dar voi, cine spuneți că sunt eu?, ucenicii au răspuns conform opiniei poporului și a părerilor lor; Petru răspunde conform inspirației Tatălui ceresc… Dar noi?.. Noi trebuie să răspundem conform cu cele petrecute pe Calvar. Isus ca om este un eșec: învins de dușmani, batjocorit, despoiat de haine, gol pe cruce, fără haine de înmormântare, fără mirodeniile necesare îmbălsămării, fără mormânt propriu… Isus este săracul prin excelență. Cât privește suferințele fizice, acestea sunt groaznice, dar nu mai mari decât a celor doi tâlhari cărora, vii fiind, li se sfarâmă fluierele picioarelor. Doar starea psihică trece dintr-o extremă în alta: se plânge ca un disperat părăsit de Dumnezeu și apoi cu o încredere și cu o putere mai mare decât a morții își dă de bunăvoie sufletul în mâinile lui Dumnezeu pe care îl numește Tatăl său (Mt 27, 46; Lc 24, 46), ceea ce vrea să spună că suferința și moartea nu vin de la Dumnezeu, fiindcă Tatăl este iubire. Deci noi putem să-i spunem: Tu ești păcatul și iubirea. Pentru noi l-a făcut păcat (2Cor 5, 21), non-valoare, nu un nimic, ci un nimic vrednic de dispreț; Cristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, prinos și jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă (Ef 5, 2), adică plus-valoare: valoare infinită în sânul Tatălui și valoare infinită în sânul istoriei umane; non-valoare ca părăsit de Dumnezeu și plus-valoare ca înălțat și dăruit cu un nume care este mai presus de orice nume, ca în numele lui Isus să se plece tot genunchiul și toată limba să mărturisească că Domn este Isus Cristos întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl (Fil 2, 9-11).

Omul intră în viața divină prin mărturia sinceră, responsabilă, prin trăirea credinței că Domn este Isus Cristos și prin îmbrățișarea acelei atitudini a slujitorului lui Iachwe din fața nedreptăților umane, prin îmbrățișarea acelei sărăcii de a nu avea nici un cuvânt de acuză față de prigonitori.

Sărăcia lui Isus înseamnă mai presus de orice apartenență față de Tatăl. Cuvântul cel mai expresiv al lui Isus, despre duhul său de sărăcie, se află în rugăciunea sacerdotală adresată Tatălui său: Tot ceea ce este al meu, este al tău și tot ce este al tău este al meu (In 17, 10), adică Duhul Fiului este și al Tatălui, Duhul Tatălui este și al Fiului. Tatăl și Fiul au un singur lucru necesar (Lc 11, 42) pentru a fi fericiți în dumnezeirea lor: pe Duhul Sfânt. In acest sens prima fericire anunțată lumii: Fericiți cei săraci cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor (Mt 5, 3) constituie un reflex al fericirii divine. Sărăcia noastră este morală: ca să ispășim greșelile, ca să progresăm în virtute. Sărăcia lui Isus este teologală: revelează iubirea divină față de noi: el subzistând în condiția (forma) lui Dumnezeu… s-a nimicit pe sine însuși luând condiția (forma) sclavului (Fil 2, 6-7), fiindcă, având tot ceea ce are Tatăl, pe Duhul Sfânt cu darurile sale, era bogat, dar, deși era bogat, s-a făcut sărac (2Cor 8, 9), rob, sclav, fiindcă săracul mai poate avea o brumă de bunăstare, mai poate avea un trup și puterea de a munci pentru a-și câștiga cele necesare vieții, dar sclavul nu mai are nimic, nici măcar un drept asupra vieții sale. Isus alege suferința sclavului: de a nu avea nici un drept asupra trupului și a vieții lui, ca murind, să câștige învierea prin Duhul Sânt spre a deveni Domn al celor vii și al celor morți, ca cei morți să primească Duhul înfierii, prin care să poată spune lui Dumnezeu Abba, adică Tată și astfel prin sărăcia lui cu Duhul să ne îmbogățim noi.

Ce l-a determinat pe sf. Iacob să facă această afirmație categorică: Credința fără fapte este moartă?.. Sigur, în primul rând, exemplul lui Isus care, în claritate de începător și desăvârșitor al credinței noastre (Evr 12, 2) mai întâi a început să facă și să învețe ; în al doilea rând influența unor filozofi de origine greacă, care acordau tot interesul și atenția «cunoașterii lui Dumnezeu» și neglijau total aspectul moral și faptele bune; în al treilea rând faptul că iudeii trebuiau să recite în fiecare zi rugăciunea «shema»: Ascultă, Israele, Domnul este Dumnezeul nostru, singurul Dumnezeu (Dt 6, 4) considerând că ajunge pentru mântuire și nu mai sunt necesare alte fapte bune. Sf. Iacob vrea să spună că: a repeta un crez și a nu trăi conform lui este un lucru grotesc și steril, este ceva asemănător cu a pronunța cuvinte magice și ineficace. Ca o credință să fie adevărată, trebuie să ducă în mod necesar la autenticitatea faptelor bune (cf. CBL p. 1827-1828).

Ca să fim adevărați creștini, trebuie să-l acceptăm pe Isus ca pe Cristos, ca Domn, și să ne dovedim credința prin fapte, prin crucea zilnică, cu convingerea că Tatăl, așa cum nu a avut trebuință de suferințele lui Isus ca pedeapsă în locul nostru, ci de viața lui ca iubire care să-l substituie în numele nostru, tot așa, nu are trebuință de crucea noastră zilnică, ci de viața noastră care dă mărturie despre iubirea lui Isus, că Dumnezeu iubește lumea, răul nu vine de la el, ci chiar el îl combate prin Isus, el și-a deschis inima sa, și-a revelat cel mai profund secret: este un Dumnezeu solidar cu toți oamenii.

Față de cel care și-a dovedit iubirea prin fapte, noi trebuie să ne dovedim credința, speranța și iubirea tot prin fapte. Iar ca faptele noastre să aibă consistență, să ne rugăm cu întreaga Biserică: Privește la noi, Dumnezeule, Creatorul și Stăpânul întregului univers, și, ca să simțim puterea îndurării tale, dă-ne harul să-ți slujim din toată inima! (LR). Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXIV-a de peste an

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Editura Sapientia

“Dar voi cine spuneți că sunt eu?”

O întrebare inevitabilă pentru oricine l-a întâlnit pe Cristos în viața proprie: cel care numai l-a auzit vorbind, cel care i se roagă, cel care i-a dedicat viața. Cine este Isus?

Apostolii sunt cei care l-au însoțit pe Isus încă de la începutul vieții sale publice. Ei sunt aceia care încă de la început i-au ascultat cuvintele, i-au observat reacțiile și comportarea, l-au văzut plin de compasiune față de oamenii aflați în nevoie, obosit după o zi de mers pe jos, bucuros în fața credinței unei mame sau a unui centurion, răbdător cu defectele celor mai credincioși discipoli ai săi.

Evanghelia de astăzi ne relatează cele întâmplate în Cezareea lui Filip. În evanghelia de astăzi distingem trei momente importante: în primul moment, Isus le descoperă ucenicilor săi taina Ființei sale; în cel de-al doilea moment, Isus face prima vestire a Patimii sale; în cel de-al treilea moment, Isus vorbește despre urmarea sa: “Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze” (Mc 8,34).

În primul moment vedem că după ce Isus îi întreabă pe apostoli despre părerea lumii cu privire la persoana sa, și după ce primește din partea acestora diferite răspunsuri, îi întreabă din nou: “Dar voi cine spuneți că sunt eu? Atunci Simon Petru, luând cuvântul, îi răspunse: Tu ești Cristos” (Mc 8,29). Cristos este traducerea greacă a originalului ebraic masiah și a aramaicului mesika, care înseamnă consacrat sau ales.

Petru, în numele apostolilor, îl recunoaște în omul din Nazaret pe “Fiul lui Dumnezeu cel viu”, pe Cristos, dar nu umanitatea sa – trupul și sângele – i-au descoperit aceasta, ci harul luminii, pe care însuși Dumnezeu i-a oferit-o. Petru profesează credința sa în Cristos, dar, puțin după aceea, este dojenit și calificat ca “satana”. Și aceasta deoarece Petru îi reproșează lui Isus că vorbește despre Patima sa.

În acest moment are loc o schimbare, o întoarcere decisivă în Evanghelia după sfântul Marcu. Până acum Isus a pregătit pe nesimțite în ucenicii săi dezvăluirea adevărului că El este Mesia: iar mărturia lui Petru ne dovedește că a reușit. De acum înainte, însă, Isus va trebui să-i convingă pe ai săi că el este Mesia care suferă, prevestit astfel de profeți.

Acest concept de Mesia ca slujitor suferind despre care le vorbește Isus apostolilor este însă atât de îndepărtat de înțelegerea umană din acele timpuri și atât de scandalos față de așteptările evreilor, încât reacția lui Petru pare naturală și justificată.

Iudeii din timpul lui Isus și-au făcut un tablou măreț despre Mesia pe care îl așteptau. Pentru ei, Mesia este regele cel mai mare, cel mai important și veșnic, mai mare chiar decât David. Acest rege, când va veni, îi va da lui Israel pacea de mult dorită și așteptată, libertatea, siguranța. Vrăjmașii vor fi nimiciți, popoarele vor cădea înaintea lui în genunchi, și păgânii recunosc că numai în Israel Dumnezeu este rege adevărat.

Acestui concept de Mesia ca om politic, Isus îi opune imaginea Slujitorului suferind. Isus este Servitorul lui Dumnezeu ale cărui suferințe și încredere în Domnul le evocă profetul Isaia în prima lectură de astăzi. Aici ne este prezentat al treilea cântec al Slujitorului lui Iahve. Profetul Isaia prezintă aici o clară și detaliată profeție a Patimii Domnului nostru Isus.

Însă la sfârșitul fiecărei precizări a Patimii, ca și la sfârșitul fiecărei evanghelii, stă Învierea. Învierea Domnului este o realitate centrală a credinței creștine. Prin înviere, această cale a suferinței are ca sens viața, viața altora, și cu aceasta, și cea proprie. Dăruirea vieții pentru alții este posibilitatea sublimă a iubirii, care într-adevăr este însoțită de dragoste și stimă, și nu-și caută propriile interese.

Isus a venit să aducă pacea, însă nu pe baza puterii. Vrea să aducă eliberarea, însă nu ușurând viața adepților săi și împlinind dorințele lor egoiste. Isus vrea să-l elibereze pe om de sine însuși, prin a-l pregăti să renunțe la sine și să-și piardă viața ca și El. Acesta este drumul spre adevărata viață.

“Dacă cineva vrea să-l caute pe Cristos, să nu-l caute fără Cruce”, spune sfântul Ioan al Crucii. Drumul sfințeniei noastre personale trece, zi de zi, prin cruce. Acceptarea crucii înseamnă recunoașterea lui Cristos, recunoașterea jertfei sale răscumpărătoare. Răscumpărarea este un mister al morții și al învierii, pentru că este un mister al iubirii. Nu se poate vorbi despre cruce fără să fie luată în considerare iubirea lui Dumnezeu față de noi. Creștinul nu caută suferința, ci iubirea. Iar crucea primită devine semnul iubirii și al dăruirii totale. A purta crucea pe urmele lui Cristos înseamnă a ne uni cu El în oferirea celei mai mari dovezi de iubire. A purta crucea înseamnă a crede în jertfa răscumpărătoare.

Sfântul Iacob, în cea de-a doua lectură, ne învață că credința creștinului se manifestă prin fapte săvârșite mai ales spre slujirea celor dezmoșteniți, ceea ce nu fac cei care trăiesc pentru lume. Ca să fim adevărați creștini trebuie să-l acceptăm pe Cristos ca pe Mesia, trebuie să dăm mărturie prin faptele noastre despre iubirea lui Isus.

Se spune că sfântul Martin se ruga odată în cămăruța sa din mănăstire, când a auzit o bătaie la ușă. A intrat un rege strălucind tot de lumină. Sfântul l-a privit atent și și-a continuat rugăciunea. Tânărul rege a exclamat uimit: “Martine, eu sunt Domnul! Cum de nu mă privești?” Sfântul a răspuns fără să intre în panică: “Tu nu ești Domnul, tu nu mă iubești. Mâinile tale și picioarele tale nu sunt cele ale lui Isus: nu au răni!” Totul a dispărut. Acel rege nu era altul decât diavolul.

Cristos și-a dovedit iubirea prin fapte, prin Patima și Moartea sa pe Cruce. Noi cum ne dovedim iubirea? Asemenea lui Cristos, și noi trebuie să ne dovedim iubirea prin fapte. Isus merge înaintea noastră și ne cere să facem ceea ce a făcut și El însuși. Avem curajul să ne înfruntăm viața asemenea lui Cristos?

“Purtarea crucii” – spune Papa Paul al VI-lea – “înseamnă înfruntarea vieții cu curaj, înseamnă capacitatea de a iubi cu adevărat”. Isus ne cere să alegem plini de curaj și de iubire același drum. Avem curajul să iubim cu adevărat? Cine este Isus pentru noi?

Iată că din nou ne răsună în minte acea întrebare a lui Isus: “Dar voi cine spuneți că sunt eu?” De-a lungul veacurilor, istoria gândirii și a întregii omeniri este presărată de o mulțime de răspunsuri. Unii au văzut în El un profet, alții, un om al timpului său, alții, un Dumnezeu numai sub aparență de om, iar alții, care au reușit să se apropie de misterul lui Isus, au văzut în El un om adevărat și un Dumnezeu adevărat.

În zarva evenimentelor istorice și în focul încrucișat al ideologiilor, noi trebuie să știm a răspunde ca și Petru: “Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu!” Cu alte cuvinte, noi trebuie să avem și să proclamăm credința în Cristos, Om și Dumnezeu.

Albert Cufner

 

* * *

 

Duminica a XXIV-a de peste an (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Este rău să nu îl cunoști pe Isus (cf. exemplul “b”).

2. Tema

Cine este Isus? Să fim atenți, pentru că sunt două feluri de a-l vedea: unul corect, “a-l vedea ca Dumnezeu”; celălalt greșit, “a-l vedea așa cum îl văd oamenii”.

3. Mesajul zilei

Cine este Isus pentru oamenii despre care vorbește Evanghelia?

- (Un profet, Ioan Botezătorul înviat etc.).

Cine este Isus pentru Petru și pentru apostoli?

- (Este Mesia trimis de Dumnezeu; regele glorios care va învinge forțele răului și va instaura minunata împărăție a lui Dumnezeu…)

Cine este Isus pentru voi, copii?

- (Așteptați răspunsurile și comentați-le).

Isus se definește ca: Fiu al lui Dumnezeu și Fiu al omului, venit să ducă iubirea lui Dumnezeu oamenilor, în spiritul Fericirilor, unul care, totuși, va fi refuzat și ucis.

- Când nu este înțeles acest lucru, fie el și Petru, este un “Satana” ispititor care nu gândește cum gândește Dumnezeu!

Cu credință, iubire și venerație i s-au dat lui Isus de-a lungul secolelor multe titluri. Iată-le pe cele mai importante:

- Domn, Profet, Fiu al lui Dumnezeu, Mesia (= Cristos), Învățător, Mântuitor.

- Dar dintre toate, Isus a preferat: Fiu al lui Dumnezeu.

$Fiul lui Dumnezeu a putut astfel, ca om, și să moară pentru noi.

$Un Dumnezeu glorios și atotputernic ar putea părea îndepărtat; dar un Dumnezeu care din iubire se face asemenea omului până la moarte nu poate fi uitat și confundat în iubirea sa.

A gândi cum gândește Dumnezeu înseamnă, așadar,

- a crede și a-l urma pe Isus care se face ascultător Tatălui;

- a nu ne scandaliza de el, de slăbiciunea sa umană;

- a nu-l trăda asemenea lui Iuda, a nu-l renega asemenea lui Petru, a nu-l părăsi asemenea apostolilor; ci a ne încrede în el, până la învierea sa.

4. Exemple

Să trăim realmente cuvintele lui Isus: “Cine vrea să fie ucenicul meu să își ia crucea și să mă urmeze”.

a) Un om, mereu nemulțumit de sine și de alții, continua să murmure împotriva lui Dumnezeu. Spunea:

- Dar cine a spus că fiecare trebuie să își ducă crucea? Chiar nu există nici un mijloc pentru a o evita? Sunt realmente sătul de poverile mele cotidiene!

Bunul Dumnezeu i-a răspuns într-un vis.

Se făcea că oamenii de pe pământ erau într-o procesiune interminabilă. Fiecare mergea cu crucea lui pe umeri. Încet, dar inexorabil, pas cu pas.

Și el era în interminabilul cortegiu și înainta cu greu cu crucea lui personală. La un moment dat, și-a dat seama că crucea lui era prea lungă: de aceea îi era atât de greu să înainteze.

- Ar fi suficient să o scurtez puțin, și m-aș chinui mult mai puțin, și-a spus el.

S-a așezat pe un parapet și, dintr-o tăietură fermă, a scurtat o bucată bună din cruce. Când a plecat din nou, și-a dat seama că acum putea merge mult mai sprinten și mai ușor. Și, fără mult efort a ajuns la ceea ce părea a fi scopul oamenilor aflați în procesiune.

Era o prăpastie: o crăpătură largă în pământ, dar dincolo de care începea “pământul fericirii veșnice”. Ceea ce se vedea dincolo de prăpastie oferea o priveliște încântătoare.

Dar nu existau punți, nici pasarele pentru a trece. Și totuși, oamenii treceau cu ușurință. Fiecare își lua crucea de pe umeri, o sprijinea de marginile prăpastiei și apoi trecea pe ea.

Crucile păreau făcute pe măsură: legau exact cele două margini ale prăpastiei.

Toți treceau. Dar nu el. Își scurtase crucea și acum era prea scurtă și nu ajungea de cealaltă parte a prăpastiei. A început să plângă cu disperare:

- Ah, dacă aș fi știut…

Dar acum era prea târziu și plânsul nu folosea la nimic (B. Ferrero).

b) Deseori, părinții trebuie să cedeze în fața societății și a necesităților vieții care nu le permit să își educe copiii așa cum ar vrea.

Și părinții Cristinei au fost constrânși să accepte un loc de muncă ce nu le ușura acordarea unei educații mai bune fiicei.

Doamna Margareta, o vecină, acceptase să aibă grijă gratuit de Cristina în timpul absenței părinților. Fetița, care mergea deja singură, o urma în timp ce își făcea treburile casnice. Într-o zi, Cristina a arătat cu degetul crucifixul care atârna pe perete în dormitorul doamnei Margaretei și a întrebat:

- Cine este acel om?

- Isus răstignit, a fost răspunsul.

Și fetița a replicat:

- Dar cei care l-au pus pe cruce trebuie să fi fost foarte răi…

Doamna s-a gândit să depășească încurcătura adăugând că în Biserică era un Isus răstignit și mai mare. Într-o zi, ar fi putut merge să o ducă.

Cristina nu a lăsat-o în pace până când nu a dus-o în biserică. Apoi a insistat ca doamna Margareta să îi povestească toată istoria lui Isus.

Vreo zece zile mai târziu, mama Cristinei a sunat la ușa doamnei Margareta:

- Doamnă, fiica mea ne-a repetat istoria lui Isus pe care a ascultat-o de la dumneavoastră. Vedeți, simt o remușcare pentru că nu am vorbit niciodată despre credință cu fiica mea. Acum îmi dau seama că am uitat aceste lucruri frumoase. Munca îmi fură tot timpul pe care aș vrea să i-l dedic Cristinei. Mulțumesc, doamnă, pentru emoția pe care am simțit-o auzind de la Cristina cum a fost răstignit Isus din iubire față de noi. Într-adevăr, copiii au o sensibilitate mai deschisă și mai atentă decât a noastră pentru a-l înțelege pe Dumnezeu. Nu aș fi crezut niciodată că fiica mea ar putea să îl facă pe soțul meu și pe mine să ne recuperăm simțul lui Dumnezeu.

c) Sfat practic

Titlurile și numele atribuite lui Isus sunt de o importanță capitală în cateheză; de aceea, astăzi – chiar în locul Crezului, dacă vreți – se pot repeta ca o litanie.

De exemplu:

Îți mulțumesc, Isuse, pentru că ești Cristos,

Îți mulțumesc, Isuse, pentru că ești Mesia,

Îți mulțumesc, Isuse, pentru că ești Fiul lui Dumnezeu, Domnul, Învățătorul, Profetul etc.

Îți mulțumesc, Isuse, pentru că ești Fiul omului,

Îți mulțumesc, Isuse, pentru că ești Fratele nostru,

Îți mulțumesc, Isuse, pentru că ești Răscumpărătorul și Mântuitorul.

 

* * *

 

Duminica a 24-a de peste an (B) – lectio divina

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Marcu 8,27-35

Cine este Isus?

27 În acel timp, Isus, împreună cu ucenicii săi, se îndreptau către satele din ținutul Cezareii lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe ucenici:

- Cine spun oamenii că sunt eu?

28 Ei i-au răspuns:

- Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, iar alții că ești unul dintre profeți.

29 Atunci el i-a întrebat:

- Dar voi cine spuneți că sunt eu?

Simon Petru i-a răspuns:

- Tu ești Cristos.

30 El le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el.

Isus vorbește despre moartea sa

31 Atunci, pentru prima dată, le-a făcut cunoscut că Fiul Omului trebuie să îndure multe și să fie respins de către bătrâni, de către marii preoți și de către cărturari, că trebuie să fie ucis și după trei zile să învie.

32 Isus le-a spus aceasta în mod deschis. Atunci Petru l-a luat deoparte și a început să-i facă reproșuri vii. 33 Însă Isus s-a întors, a privit la ucenicii săi și l-a mustrat pe Petru, spunându-i: «Pleacă din fața mea, Satană! Gândurile tale nu sunt cele ale lui Dumnezeu, ci sunt cele ale oamenilor».

34 Apoi a chemat la el poporul și pe ucenicii săi și le-a zis:

«Dacă vrea cineva să vină după mine să renunțe la el însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. 35 Căci cel care vrea să-și salveze viața o va pierde; dar cel care-și va pierde viața pentru mine și pentru evanghelie o va salva».

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

După vindecarea unui orb în Betsaida (versetul 22), Isus urcă spre nord împreună cu ucenicii săi, în ținutul Cezareii lui Filip. În drumul său, Domnul vrea să-i instruiască pe ucenicii săi și pornește de la o întrebare: cine spun oamenii că sunt eu? Întrebarea nu este superficială. Diagnosticul revelează că “oamenii” nu au înțeles cine este realmente Isus. Toate personajele care sunt prezentate sun “oameni”, oameni mari din istoria lui Israel, însă fără referință la divinitatea lui Isus.

După cuvintele ucenicilor, Isus le va pune aceeași întrebare chiar lor: ce părere aveți voi? Cine sunt eu? Pentru va răspunde în numele tuturor: Tu ești Cristos. Răspunsul lui Petru este corect. Că Isus este Mesia înseamnă că el este cel pe care tot poporul îl aștepta pentru ca să vină ca mântuitor definitiv al tuturor oamenilor, cel care trebuia să instaureze definitiv Împărăția lui Dumnezeu. Afirmația lui Petru este o întreagă mărturisire de credință în Isus ca Mesia, Dumnezeu și Mântuitor. Este absolut corect în formularea sa.

Începând de la versetul 31 se schimbă “climatul” relatării și Isus începe să relateze situații cu privire la viața lui pe care nu le-a spus niciodată: va suferi mult, va fi respins de către liderii religioși ai poporului, îl vor ucide și va învia… Cât privește învierea se pare că ucenicii încă nu o înțeleg și îi scandalizează prima parte a relatării. După aceea Petru îl ia deoparte pentru a-i face reproșuri. Ce curaj are Petru! Să-i facă reproșuri lui Dumnezeu însuși! Isus răspunde imediat la reacția lui Petru în fața tuturor ucenicilor: raționamentele lui Petru nu vin de la Dumnezeu, vin din natura umană sedusă de Satana. Dacă planul lui Dumnezeu este ca Isus să mântuiască pe toți oamenii, inclusiv dacă asta implică suferință și moarte, așa este cum trebuie să fie, și Isus, fiind însuși Dumnezeu, va asculta de voința Tatălui ceresc.

În urma acestei situații va realiza o primă “cateheză” despre tema crucii și a suferinței în viața ucenicului care vrea realmente să-l urmeze pe Isus.

Pentru a ține cont: În țara lui Isus există două localități care au numele de Cezareea: “a lui Filip” și “Maritimă”. Cezareea lui Filip: situată la poalele muntelui Hermon în Înălțimile Golan. Orașul este situat în regiunea cunoscută ca “Panion”, regiune a zeului grec Pan. Irod Filip, fiul lui Irod cel Mare, a mărit și a îmbogățit orașul, dându-i numele de Cezareea în onoarea lui Cezar, la care a adăugat “a lui Filip” pentru a-l deosebi de Cezareea din Palestina, port maritim din sud. Cezareea Maritimă (sau din Palestina, sau de la Mare): este un oraș vechi care a fost construit de Irod cel Mare prin anii 25-13 î.C. Se află pe coasta Israelului, la jumătatea drumului dintre Tel Aviv și Haifa.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 16,13-26; Lc 9,18-27; Mc 1,34; Mt 21,42.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea harta de la sfârșitul Noului Testament și se poate descoperi unde se află Betsaida, Cezareea lui Filip și Cezareea Maritimă.

Întrebări pentru lectură

- În ce ținut merge Isus? În ce loc se află el și încotro se îndreaptă?

- Este singur? Cu cine este el?

- Ce-i întreabă Isus pe ucenicii săi?

- Ce răspund ei?

- Care este a doua întrebare pe care o pune Isus? Cui este adresată?

- Cine răspunde la această a doua întrebare? Ce-i spune Domnului?

- Ce face Isus începând din acest moment? Ce lucruri noi începe să spună?

- Care este reacția lui Petru auzind aceste cuvinte? Ce-i face el lui Isus?

- Cum reacționează Învățătorul în fața reproșurilor lui Petru?

- Ce fraze folosește Domnul?

- Ce le va spune ucenicilor săi și poporului pornind de la această situație?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Ce răspund astăzi dacă Isus îmi pune prima întrebare pe care a pus-o ucenicilor?

- Ce spun astăzi oamenii despre Isus? Ce părere au? Este perceput ca un revoluționar? Ca un referent moral? Ca un apărător al celor săraci și marginalizați? Ca un profet care prezice calamități? Cum…?

- Este perceput Domnul ca Mesia, ca Dumnezeu adevărat și om adevărat?

- Este evident că Isus are o misiune integrală, deoarece îl eliberează pe om de orice lanț și de toate lanțurile, începând de la cel mai dăunător care este însuși păcatul?

- Ce “cred” eu despre Isus?

- Ce “părere” am despre El?

- Cine este Isus pentru mine? Este realmente Mesia, Trimisul lui Dumnezeu?

- Ce cred eu despre misiunea lui Isus?

- Ce impact are asupra mea faptul că pentru a ne mântui trebuie să sufere mult și să treacă prin moarte și prin moartea pe cruce?

- Mă “scandalizează” că Isus moare pe cruce?

- Am atitudinea lui Petru de a afirma cu toate puterile că Isus este Mesia și apoi de a nu accepta în viață realitatea suferinței și a morții?

- Rămân numai în gândurile omenești? Ajung “să vorbesc ca Satana”?

- În ce situații din viața mea nu am acceptat realitatea suferinței și a morții? Mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu? În ce formă?

- Mă las instruit de Isus? Îl las ca să mă învețe?

- Vreau să fiu realmente ucenicul Domnului?

- Accept că trebuie să uit de a face propria mea voință și să fiu dispus să mor pe o cruce?

- Ce înseamnă pentru mine în manieră concretă astăzi să învăț “să mor pe cruce”?

- Mă preocup îndeajuns de viața mea, până acolo încât nu mă angajez cu generozitate pentru alții?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune să folosim un imn frumos al Sfântului Paul care ne vorbește despre misterul vieții lui Cristos:

Fil 2,5-11

5 Să aveți în voi acea atitudine care este în Cristos Isus.

6 El, fiind din fire Dumnezeu,

nu a considerat un beneficiu propriu

egalitatea sa cu Dumnezeu,

7 ci s-a despuiat pe sine

luând firea sclavului,

devenind asemenea oamenilor,

iar, după felul lui de a fi,

a fost socotit ca un om.

8 S-a umilit pe sine,

făcându-se ascultător până la moarte,

și încă moartea pe cruce.

9 Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat

și i-a dăruit numele

care este mai presus de orice nume,

10 pentru ca în numele lui Isus

să se plece tot genunchiul:

al celor din ceruri, al celor de pe pământ

și al celor de dedesubt,

11 și orice limbă să dea mărturie

că Isus Cristos este Domn,

spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.

Să ținem cont că în acest imn se echilibrează cele două naturi ale lui Cristos: natura umană în prima parte și natura divină în a doua parte. Este o cateheză excelentă despre Isus Cristos Dumnezeu adevărat și om adevărat.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru a realiza contemplația acestui text din Scriptură să luăm fraza lui Petru: Tu ești Cristos… Vom descrie situații din viața noastră și apoi vom face din ele mărturisire de credință:

- Atunci când frica ajunge la ușa vieții mele vreau să spun cu toate puterile mele: Tu ești Cristos…

- Atunci când sunt tentat să iau alte drumuri distincte de drumurile tale, voi spune: Tu ești Cristos…

- Atunci când mă simt singur și lipsit de ocrotire, voi striga cu toate puterile mele: Tu ești Cristos…

- Atunci când…

- Atunci când…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Să facem o sinceră cercetare a cugetului pentru a revizui în ce oportunități am gândit “ca un om oarecare”, fără a ține cont de prezența lui Dumnezeu în viața noastră, lăsându-ne duși de criteriile Satanei.

Propunere comunitară

- Având în vedere tinerii din grupul tău, faceți exercițiul de a-i întreba pe tinerii din diferite ambiente: Cine este Isus pentru tine? Apoi adunați-vă toți membrii grupului tău ca să analizați răspunsurile… Ce gândesc tinerii despre Isus?

 

* * *

 

Un Dumnezeu ușor de “spus” dar greu de acceptat

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

A rezista ispitei de a privi în altă parte

Toată liturgia de astăzi subliniază exigența de a “nu întoarce fața”. Imaginea este luată de la al Treilea Isaia, care pune în gura Slujitorului lui Jahweh expresia: “Nu mi-am sustras fața…” Putem să traducem: nu am ascuns chipul meu, nu am privit în altă parte. Slujitorul nu sustrage fața de la batjocuri, scuipat, de la provocări și diferite torturi.

În timp ce Isus, anunțând Pătimirea, Moartea și Învierea, lasă să se înțeleagă voința de a realiza atitudinea descrisă de Isaia, Petru refuză să privească în față un Mesia umilit, înfrânt, de nerecunoscut față de imaginea colorată de triumfalismul fabricat de el. “A-l lua pe Isus de o parte”, pentru a-l sfătui să nu întreprindă acel drum, nu înseamnă altceva decât de a privi din altă parte.

În sfârșit Iacob (lectura a doua), în prezentarea comportamentului creștinului în privința intrării aproapelui în viața proprie, ne lasă să vedem că totul pleacă de la voința de a privi în față mizeria altuia. În concluzie, a fi credincioși propriei vocații înseamnă “a nu sustrage fața”. Urmarea discipolului implică și capacitatea de a nu privi în altă direcție. Și caritatea însăși se exprimă, înainte de toate, cu curajul de a privi în fața altuia.

A asculta pentru a vorbi

Al treilea cântec al Slujitorului (prima lectură) pune în evidență situația particulară în care se găsește cel care primește o misiune din partea lui Dumnezeu. Este vorba – așa cum notează C. Westermann, la care mă refer pentru aceste considerații – de suferința legată de însărcinarea primită, pentru o datorie arzătoare de mijlocire. În Biblie putem găsi locuri paralele în experiențele lui Moise, Ilie, și mai ales Ieremia. Cuvântul lui Dumnezeu pune mesajul într-o situație destul de puțin confortabilă.

El este unul care ascultă și vorbește. Vorbește pentru că se pune în ascultare. Și ascultă pentru că trebuie să vorbescă. Totul este orientat spre Dumnezeu și provine de la Dumnezeu. Persoana este numai receptacolul și instrumentul unui Cuvânt care nu provine de la el. Este “puntea” care asigură comunicarea. Profetul nu ar putea asculta dacă Dumnezeu nu i-ar fi deschis urechile. Și nu ar fi în stare să vorbească dacă Dumnezeu nu i-ar fi pus pe buze lucrurile de spus. El este un discipol (limmud) care merge continuu la școală, nu un învățător cu diplomă.

Cuvântul nu-i este încredințat odată pentru totdeauna. Nu este depozitat, sistematizat în el, de aceea este suficient să se apropie de acel depozit. Nu. În fiecare zi Dumnezeu trebuie “să-i deschidă ochii”, și să-i deschidă gura. Atacurile, insultele, batjocurile, loviturile vor avea puterea de a-l face să renunțe. Totuși el continuă să se prezinte în fața Domnului. Se poate remarca că textul nostru nu cuprinde v. 4, care scoate în evidență conținutul esențial al Cuvântului: mângâierea, sprijinul. De fapt este destinat celor descurajați, celor obosiți…

Opere care lasă să se întrevadă credința

Iacob (lectura a doua) pune în evidență îndepărtarea sau disocierea cea mai frecventă: cea între credință și fapte. Se poate ajunge până la contradicție. Credința este exprimată prin fapte. Să ne înțelegem. Apostolul nu poate fi desigur acuzat de eficientism ante litteram. Pentru el, în schimb, totul pornește din interior, de la ascultare. Nu are sensul, în această perspectivă, un activism, scop în sine însuși, care să mascheze golul. Rămâne oricum faptul că acțiunile, gesturile concrete, reprezintă verificarea cea mai de luat în seamă a sincerității credinței.

Fără fapte, iluzia și minciuna pot să se insinueze în credință și să atace conținutul însuși. Credința nu ne conduce la “a spune”, ci la “a face”. Mântuirea finală nu este asigurată numai de credință, pentru simplul motiv că nu poate exista o credință ne însoțită de fapte. Și, dacă există, este moartă. Desigur, Iacob nu susține că faptele sunt cauza mântuirii, dar că reprezintă logica lor. Faptele se nasc în mod necesar din viața nouă de salvați. Totuși nu sunt ele care merită mântuirea: sunt urmarea, semnul. Iată de ce nu există contradicție între Iacob și gândul lui Paul.

Acesta din urmă observă pe “prima”, celălalt pe cea care “urmează”. Iată de ce nu ne este permis nici să împărțim îndatoririle: eu am carisma rugăciunii, tu pe cea a acțiunii. Nu este posibil să fim practicanți ai doctrinei (sau ai misticii) și nu practicanți ai iubirii. Și cel care se dedică rugăciunii nu poate să lase la o parte faptele, care în fond sunt faptele iubirii. Faptele, în loc să manifeste, trebuie să lase să se “întrevadă” credința.

A închide gura carității

Nu este tocmai ireală situația imaginată de Iacob: “Dacă un frate sau o soră sunt fără haine și lipsiți de hrana zilnică și unul dintre voi le zice lor: “Mergeți în pace, încălziți-vă și săturați-vă”, dar nu le dați cele necesare pentru trup, la ce ajută?” Adică, fiind vorba de caritate, nu este o chestiune de “a spune”, ci de “a da”. Ar trebui ca, în anumite cazuri, în fața aproapelui care se află în nevoi, carității să-i fie luate cuvintele, să-i fie închisă pentru totdeauna gura, și să-i fie permisă recurgerea exclusivă la mâini.

Din păcate, în schimb, noi revărsăm asupra celui sărac torente de cuvinte: înainte și după. Și chiar în timpul, continuăm să vorbim, uitând să dăm. Astăzi, apoi, sunt discursuri de tip psihologic, sociologic, și chiar teologic, care complică și mai mult situația. Se întâmplă chiar să nu permitem altuia nici să formuleze cererea. Știm noi ce are nevoie urgentă (predici, recomandări, analiza situației, sfaturi, îndemnuri, mustrări…).

Într-un serial de televiziune am gustat această scenă, care se înrudește surprinzător cu cea descrisă de Iacob. La sediul unei opere sociale, unde staționau doi domni eleganți un pic frustrați și cu capriciul “bunelor acțiuni”, năvălește o femeie de stradă cu un ochi umflat. Cei doi, înainte ca aceea să deschidă gura, se lansează într-un discurs de tip pedagogic-moralizant, pe un ton amenințător, care nu era cu nimic mai puțin ca a unui călugăr care predica în post din timpurile trecute…

Ar trebui să-ți fie rușine de viața pe care o duci. Și apoi umilirea de a fi exploatată și lovită în acel mod de protector. Se poate câștiga existența fără a pierde demnitatea. Ei, de exemplu, în viață… Nenorocita, ori de câte ori, încerca să plaseze o vorbă de explicație, să precizeze motivul pentru care a venit acolo. Cei doi specialiști în “vorbe bune” ne cerute continuă netulburați discursul lor.

La sfârșit, sărmana, pierzându-și răbdarea, a izbucnit:

- Ascultați-mă un moment, dacă reușiți. Eu am intrat aici numai pentru a cere un cub de gheață pentru a-l pune la ochiul lovit. Aveți sau nu?

- Într-adevăr aici nu avem gheață. Însă dacă ne asculți…

- Scuzați-mă… când voi avea nevoie de predici voi ști cui să mă adresez. Acum am nevoie numai de gheață. Văzând că nu aveți, este mai bine să nu ne pierdem timpul și scuzați deranjul…

Astfel, credința este moartă fără fapte (o moartă care, adesea, vorbește). Și caritatea moare în același moment în care se pretinde să substituim faptele cu vorbele.

A ști sau a descoperi?

“Petru i-a răspuns: “Tu ești Cristos”. “Și (Isus) a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să sufere mult…” “Atunci Petru l-a luat de o parte, și a început să-l mustre…” Ar fi suficient să ne oprim aici. Să spunem ceea ce știm. Necazul este că Isus “începe” mereu să învețe. Este un capitol de adăugat, cel decisiv. Este o lecție nouă de înregistrat, și este cea pe care nu vrem s-o învățăm. Petru a spus corect – spre diferență de ceilalți oameni – cine era Isus. Acum, însă, Învățătorul îl constrânge să privească în direcția Calvarului. Și atunci discipolul “întoarce fața” în altă parte. Discipolul nu poate suporta imaginea – care contrazice știința sa tradițională – a unui Mesia suferind, dezonorat, umilit, condamnat la moarte. Nu vrea să accepte falimentul lui Dumnezeu.

Petru este mustrat pentru o știință după oameni și nu după Dumnezeu. A fost la școala Învățătorului, dar a învățat de la alții. Este mereu așa. Este crucea lui Cristos pe care o contestă știința noastră. Când vine crucea, trebuie să recunoaștem și să acceptăm că nu știm nimic. “Dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să ia crucea sa și să mă urmeze.” Nu merge după Învățătorul purtând bagajul științei proprii, ci luând în spate crucea. Este imposibil de a pune împreună cele două lucruri. Discipolul este unul care – ca Petru – vede “tăgăduită” știința proprie precedentă în privința lui Dumnezeu de revelația descumpănitoare a crucii.

Dumnezeu este ușor de “știut”. Dar greu de “descoperit”. Suntem astfel în stare de a completa cadrul, adăugând această trăsătură ultimă de risc. Dacă avem curajul de a nu sustrage fața noastră, știm să rezistăm ispitei de a privi dintr-o altă parte, atunci ne dăm seama că: credința este ușoară de “spus”, dar greu de manifestat în momentul just; caritatea este ușoară de exprimat în cuvinte, dar greu de tradus în fapte; Dumnezeu este ușor de explicat, dar greu de acceptat. Rămâne evidența că fiecare dintre noi – asemenea lui Petru – este chemat să recunoască falimentul lui Dumnezeu (falimentul Dumnezeului propriu).

“A pierde viața proprie” înseamnă, înainte de toate, a pierde pe Dumnezeul propriu.