Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXIV-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Sirah 27,30; 28,1-7
Romani 14,7-9
Matei 18,21-35

Matei 18,21-35

Atunci, Petru s-a apropiat și i-a zis: “Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? De șapte ori?” Isus i-a spus: “Nu-ți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori șapte. De aceea împărăția cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie contul cu servitorii săi. Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanți. Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el, soția, copiii și tot ce avea și să achite datoria. Atunci servitorul a căzut în genunchi implorându-l: «Stăpâne, ai răbdare cu mine și-ți voi restitui totul!» Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece și i-a iertat datoria. Dar ieșind, servitorul acela s-a întâlnit cu unul care era servitor împreună cu el și care îi datora o sută de dinari. Înșfăcându-l, îl strângea de gât spunându-i: «Dă-mi ceea ce îmi ești dator!» Căzând în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl ruga stăruitor: «Ai răbdare cu mine și îți voi restitui!» Dar el nu a vrut; dimpotrivă, a mers și l-a aruncat în închisoare până când îi va fi plătit datoria. Văzând deci ceilalți servitori cele petrecute s-au întristat foarte mult și, venind, au povestit stăpânului toate cele întâmplate. Atunci stăpânul l-a chemat și i-a zis: «Servitor rău, ți-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. Nu trebuia să te înduri și tu de cel care este servitor ca și tine așa cum eu m-am îndurat de tine?» Și mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor până va fi plătit toată datoria. Tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimă”.

 

Autori

pr. Raniero Cantalamessa
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Anton Iștoc
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Alessandro Pronzato

 

* * *

 

Dar cât să iertăm?

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

A ierta e un lucru serios, dificil din punct de vedere uman, dacă nu chiar imposibil. Nu trebuie să vorbim despre acest lucru cu ușurință, fără să ne dăm seama de ceea ce i se cere persoanei ofensate, atunci când i se spune să ierte. Pe lângă porunca de a ierta, trebuie să îi oferim omului și un motiv pentru care să ierte. De fapt, acest lucru îl face Isus prin parabola regelui și a celor doi servitori. Din parabolă rezultă clar de ce trebuie să iertăm: pentru că Dumnezeu este primul care ne-a iertat și ne iartă pe noi! Ne iartă o datorie infinit mai mare decât cea pe care aproapele ar putea-o avea față de noi. Diferența dintre datoria față de rege (zece mii de talanți) și cea față de celălalt servitor (o sută de dinari) corespunde în ziua de astăzi la diferența dintre trei milioane de euro și câțiva cenți!

Sfântul Paul poate să spună deja: “Așa cum v-a iertat Domnul la fel să vă iertați și voi” (Coloseni 3,13). Legea talionului: “Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte” e depășită. Nu mai există criteriul: “Ceea ce altul ți-a făcut ție, fă-i și tu lui”; ci: “Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine, fă și tu altuia”. În plus, Isus nu s-a limitat la a ne porunci să iertăm; a iertat el mai întâi. În timp ce îl țintuiau pe cruce s-a rugat spunând: “Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac” (Luca 23,34). Este ceea ce deosebește credința creștină de orice altă religie.

Budha le-a lăsat și el discipolilor săi maxima: “Nu prin resentiment se potolește resentimentul; prin lipsa de resentiment se potolește resentimentul”. Cristos însă nu se limitează să indice calea desăvârșirii, ci dă forța necesară pentru a o parcurge. Nu doar ne poruncește să facem acest lucru, ci acționează împreună cu noi. În aceasta constă harul. Iertarea creștină trece dincolo de non-violență sau de lipsa de resentiment.

S-ar putea obiecta: a ierta de șaptezeci de ori câte șapte nu înseamnă oare a încuraja nedreptatea și a da cale liberă atotputerniciei? Nu, iertarea creștină nu exclude, în anumite cazuri, a denunța persoana și a o duce în fața justiției, mai ales atunci când în joc sunt interesele și binele altor persoane. Iertarea creștină nu le-a împiedicat – pentru a da un exemplu – pe văduvele unor victime ale terorismului sau ale mafiei să caute cu tenacitate adevărul și dreptatea în ceea ce privește moartea soților lor.

Nu există însă doar marile iertări; există și iertările de fiecare zi: în viața de cuplu, la muncă, între rude, între prieteni, colegi, cunoscuți. Ce trebuie să faci când descoperi că ai fost trădat de propriul partener de viață? Să ierți sau să te desparți de el? E o problemă foarte delicată; nu se poate impune nici o lege din exterior. Persoana trebuie să descopere în sine însăși ce anume trebuie să facă.

Pot să spun însă un lucru. Am cunoscut cazuri în care partea ofensată a găsit, în iubirea față de celălalt și în ajutorul care vine din rugăciune, forța de a-l ierta pe partenerul de viață care greșise, dar căruia îi părea sincer rău. Căsătoria renăștea ca din cenușă; avea un fel de nou început. Desigur, nimeni nu poate pretinde că acest lucru se poate întâmpla într-un cuplu “de șaptezeci de ori câte șapte”.

Trebuie să fim atenți să nu cădem în capcană. Există un risc și în iertare. Acesta constă în a ne forma mentalitatea celui care crede că are mereu ceva de iertat altora. Pericolul de a crede că mereu trebuie să acordăm iertare, niciodată să primim. Dacă am reflecta cu atenție, de multe ori, când am fi gata să spunem: “Te iert!”, am schimba atitudinea și cuvintele și i-am spune persoanei din fața noastră: “Iartă-mă!” Ne-am da seama că și noi trebuie să fim iertați pentru ceva. A cere iertare este mai important decât a ierta.

 

* * *

 

De ce este așa de greu să iertăm?

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

A fost odată un american pe nume George Wilson, care în 1830 a ucis un angajat ce îl surprinsese în timp ce încerca să jefuiască o poștă. Wilson a fost judecat și condamnat la moarte prin spânzurare. Dar președintele de atunci al Statelor Unite, Andrew Jackson, a decis să îl ierte, acordându-i grațierea. George Wilson a refuzat însă iertarea. Oficialitățile închisorii nu au știut ce să facă în această situație, așa că au apelat la Curtea Supremă, care a stabilit că: “iertarea este o bucată de hârtie, a cărei valoare este determinată de acceptarea sau respingerea iertării de către persoana vizată. Dacă iertarea este refuzată, George Wilson trebuie spânzurat.” Și așa s-a întâmplat. Chiar dacă ne opunem pedepsei cu moartea, nu putem să nu fim de acord cu principiul că iertarea oferită trebuie acceptată pentru a deveni efectivă. Aceasta este și ideea Evangheliei de astăzi. Când Dumnezeu ne iartă, noi trebuie să acceptăm iertarea lui Dumnezeu. Dar Evanghelia ne spune că acceptarea iertării pe care o primim de la Dumnezeu nu înseamnă doar “Amin, așa să fie!” ci și ca noi, mergând în lume, să îi iertăm pe alții.

Parabola servitorului nerecunoscător ne oferă o perspectivă înfricoșătoare: iertarea oferită deja de Dumnezeu poate fi revocată. Stăpânul care i-a iertat servitorului său datoria, a fost sincer. Dar când servitorul, mergând în lume, nu a reușit să ierte servitorul asemenea lui de datoria pe care o avea, stăpânul a revocat iertarea. Prin gestul său, servitorul a arătat că nu a apreciat iertarea primită, și deci nu este demn de ea. Există oare o analogie cu modul în care Dumnezeu interacționează cu noi? Așa se pare, și aceasta pare a fi cheia parabolei. Să ne amintim ce ne spune Isus: “Tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimă” (Matei 18,35). Cu alte cuvinte, când Dumnezeu ne acordă iertarea, problema nu s-a încheiat. Iertarea este cu adevărat primită, “consumată”, atunci când noi le iertăm celor care ne greșesc. Darul gratuit al iertării lui Dumnezeu are nevoie de răspunsul nostru de iertare a semenilor pentru a fi ratificat pentru totdeauna. Nu este un gând teribil? “Iartă nedreptatea aproapelui tău și, atunci când te vei ruga tu, ți se vor ierta păcatele” (Sirah 28,2).

De ce ne este atât de dificil să îi iertăm pe alții, deși este singurul mod de a păstra iertarea lui Dumnezeu? Cred că motivul este incapacitatea noastră de a aprecia și celebra propria noastră iertare. Ca slujitorul nerecunoscător din parabolă, ne concentrăm pe cei 100 de dinari datorați de semenul nostru, în loc să ne gândim la cei 10.000 de talanți pe care îi datoram lui Dumnezeu, dar de care am fost scutiți. Să ne gândim puțin la proporție. Un dinar era echivalentul unei zile de muncă. În o sută de zile, câteva luni de muncă, ar fi putut plăti datoria. Dar servitorul nerecunoscător avea o datorie de 10.000 de talanți. Un talant făcea aproximativ 6.000 de dinari. Îi datora deci stăpânului său 60.000.000 de dinari. Dacă lucra 5 zile pe săptămână, 50 de săptămâni pe an, i-ar fi trebuit 240.000 de ani pentru a strânge suma. Acest număr astronomic arată că respectivul slujitor îi datora stăpânului atât de mult, încât practic era imposibil să se revanșeze vreodată. Aceasta este datoria noastră față de Dumnezeu, prin păcat; o datorie pe care nu putem să sperăm că o vom plăti vreodată, chiar dacă am trăi toată viața îmbrăcați în sac și cu cenușă pe cap. Dumnezeu, în îndurarea sa infinită, l-a trimis însă pe Fiul său pentru a muri pe cruce și pentru a ne ridica păcatele. Și tot ce trebuie să facem acum este să fim recunoscători; să conștientizăm faptul că ceea ce El a făcut pentru noi este mult, mult mai mult decât ceea ce trebuie să facem noi pentru semeni.

Dacă ne găsim în tabăra celor care îi iartă greu pe alții, atunci aproape sigur că nu am reușit încă să apreciem și să celebrăm suficient iertarea uriașă pe care am primit-o de la Dumnezeu. Să ne rugăm deci astăzi pentru o mai puternică conștientizare a iubirii uimitoare pe care Dumnezeu ne-a arătat-o prin Cristos. Conștientizând-o, va fi mai ușor pentru noi să iertăm greșelile minore comise asupra noastră de semeni.

 

* * *

 

Iertarea aproapelui

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Fizica, chimia, astronomia etc. în general cea mai mare parte a științelor practice, toate au tendința de a-și pune amprenta brută pe sufletul omului. Mecanica îl face să cugete mecanic, să cugete că este o simplă unealtă în mâna celor cu bani; fizica, prin legile ei și prin părțile practice de valoare, are și părți negative care se reflectă asupra tendințelor spirituale ale omului; chimia, prin mulțimea de droguri și chiar de medicamente, de noi produse sintetice, artificiale etc. aruncă o notă destul de artificială asupra vieții, ca de exemplu, o floare artificială, oricât de frumoasă, dă senzația de rigiditate și devine apăsătoare, pe când o floare naturală dă senzația de gingășie, tandrețe, desfată, calmează, transmite un sentiment nobil de iubire și de recunoștință; nimeni nu-și arată sentimentele prin flori artificiale, deoarece nu au miros, nu cer atenție, pot fi aruncate, pot provoca incendii, pot răni etc. Faptul că omul trăiește în clădirile moderne construite din beton armat, cu sute de locatari, cu uși cât mai bine încuiate, cu teama de hoți etc. dau sufletului tendința de duritate, de închidere, de suspiciune, de nervozitate, de apăsare. Astronomia cu descoperirile ei senzaționale la distanțe de mii și mii de ani-lumină dă tendința de disipare a sufletului, angoasa necunoscutului, sentimentul nulității în infinit și a nulității persoanei de lângă noi. Din aceste motive trebuie să ne cerem iertare și mereu trebuie să iertăm. Dacă cineva nu o face, devine și mai stresat în propria sa conștiință.

Iertarea este, ca și corijarea aproapelui, un alt aspect al iubirii, dar mai dificil.

Lecturile de azi se axează pe această temă, iertarea, care face parte din teologia Botezului și constituie trăirea primei părți a acestuia, adică a faptului că fără nici un merit al nostru, fără să-i cerem iertare, prin sfântul Botez, Dumnezeu ne iartă păcatul strămoșesc și, după caz, chiar al tuturor celor săvârșite mai înainte, numai prin meritele lui Isus Cristos. Or, bazați pe acest procedeu divin, trebuie să facem la fel.

În Dumnezeu, izvorul iertării îl constituie iubirea și umilința sa, tendința naturală a firii divine de a se pleca spre lucrurile create, fiindcă superioare nu are.

Iată și foloasele iertării.

Ben Sirah, autorul primei lecturi, susține că iertarea duce la dobândirea înțelepciunii prin care poți cunoaște urâțenia păcatului și la detestarea lui; iertând aproapelui cunoști mai bine propria vinovăție în fața altora și mai ales a lui Dumnezeu; iertând aproapelui dobândești puterea de a cere iertare, de a dobândi smerenia, temelia sfințeniei, precum și pacea și fericirea sufletului. Iertarea este cel mai mare serviciu adus păcii. Dacă oamenii învață să ierte, pot pune capăt conflictelor în fașă. O statistică arată că din ultimii 5560 de ani, doar 292 au fost ani de pace; în rest, au bântuit istoria omenirii peste 14.413 războaie mai mari sau mai mici. Câtă lipsă de înțelepciune!

Iertarea maturizează spiritualitatea omenirii. Din acest motiv, religia se referă mereu la acest subiect, fiindcă vrea ca rolul ei în civilizația popoarelor să fie preponderent. Iertarea oferă omului șansa de a se civiliza, de a se ridica din barbarie. Culegem ceea ce semănăm; omenirea va da ceea ce îi dăm. Datoria fiecărui om este de a lăsa lumea un pic mai bună decât a găsit-o. Dar, orice ceartă din familie, orice insultă adusă vecinului sau omului de pe stradă, constituie o sămânță de neghină aruncată în ogorul spiritual al omenirii. O poveste spune că la început toată lumea era o singură grădină înflorită. Dumnezeu, după ce l-a creat pe om și l-a așezat în acest rai pământesc, l-a atenționat: Ori de câte ori vei face ceva rău, eu voi arunca în grădină un firicel de nisip. Dar oamenii și-au zis: Cine mai poate observa un firicel de nisip, sau chiar mii de firicele, într-o grădină atât de mare? Anii trec; oamenii se înmulțesc; fărădelegile și mai și; tonele de nisip inundă lumea; pustiurile capătă proporții din ce în ce mai mari și grădina se tot restrânge, iar oamenii, în loc să curme răul din rădăcină, se plâng că nu au ce mânca, nu mai pot respira, nu mai au cu ce se îmbrăca și viitorul este tot mai sumbru.

Cui i se iartă puțin, spune Isus, iubește puțin (Lc 7,42-43). Datoria noastră este să iubim mai mult, să iertăm mai mult, ca să ni se ierte și mai mult și așa să reînflorească pământul și mai ales Grădina Maicii Domnului, cum este denumită România.

Sfântul Paul arată că ceea ce îi unește pe creștini – Dumnezeu, Cristos, adevărurile evanghelice – sunt mai prețioase decât ceea ce îi separă și nu ar trebui scos în evidență ceea ce îi dezbină. Creștinul criticat, acuzat și prigonit, când iartă, slujește pacea adusă de Isus – Pace vouă -, slujește iubirii. Și ce este mai frumos decât pacea și iubirea? Cei greșitori să caute iertarea și vor afla pacea și iubirea, componentele de bază ale paradisului.

Iertarea este floarea iubirii care rodește credința. Sfântul apostol Ioan spune: Noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi (1In 4,16). Numai după ce a experimentat iertarea prin iubirea lui Isus au ajuns apostolii la credința deplină.

Iertarea arată măreția lui Dumnezeu.

Omul care iartă se ridică la această măreție divină, devine asemenea îngerilor la înfățișare, ca în cazul diaconului Ștefan care îi iartă și se roagă pentru dușmani (cf. Fap 6,15).

Nu are importanță dacă ți se va cere iertare sau nu, dacă persoana care te-a ofensat va înceta sau nu să te mai ofenseze, important este că, iertând, avansezi tot mai mult în realizarea omului nou, a omului pascal, după chipul și asemănarea lui Cristos, care ne-a învățat că măsura iertării trebuie să fie de șaptezeci de ori câte șapte în fiecare zi (Mt 18,22).

Când iertarea devine rugăciune, ca aceea a lui Isus de pe cruce: Tată, iartă-i că nu știu ce fac! (Lc 23,34), atunci poți fi sigur că ai în împărăția lui Dumnezeu, la banca sfinților, în contul iubirii, o mare cantitate de valută forte, care îți va aduce, nu numai bucuria iertării, ci și pe cea a învierii din morți. Orice iertare este o înviere, așa cum spune tatăl din parabolă fiului mai mare: Acest frate al tău era mort și a înviat (Lc 15,32). A înviat fiindcă a știut să-și ceară iertare; a înviat pentru că tatăl a știut să ierte.

A ierta nu înseamnă a renunța la dreptate. Și, a cere iertare, nu înseamnă a cere și renunțarea la dreptate. Greșeala se iartă, dar dreptatea trebuie împlinită. Ți-am furat vaca. Iartă-mă! Aceasta nu înseamnă că hoțul este iertat de a da vaca înapoi stăpânului; se iartă vina, datoria rămâne și trebuie achitată.

Învățătura lui Isus din evanghelie merge și mai departe pe calea desăvârșirii spirituale, ca în cazul în care cineva s-a supărat, fără ca eu să am intenția de a-l jigni. Deși n-am făcut o greșeală în mod intenționat, dar pentru armonia care trebuie să existe între copiii lui Dumnezeu, trebuie să cer iertare (cf. Mt 5,24). Nu numai atunci când ai greșit să cauți împăcarea, ci și când altcineva ți-a greșit, te-a supărat, te-a nedreptățit, să-l cauți pentru pace: Fericiți făcătorii de pace, fiindcă fiii lui Dumnezeu se vor chema (Mt 5,9). Că de va trebui să-i cerem iertare lui Isus în ziua judecății, va fi musai să-i cerem și pentru binele pe care ni l-a cerut să-l facem și nu l-am făcut.

Tot din învățătura lui Isus aflăm că iertarea nu se face în secret. Ea, fiind o formă a vieții creștine, trebuie făcută deschis, activ, nu numai în minte. Numai în acest fel ne asemănăm cu Tatăl ceresc, care plouă peste cei drepți la fel ca și peste cei nedrepți, deschis; și face să răsară soarele în același fel peste cei buni ca și peste cei răi (cf. Mt 5,45-46).

În concluzie, lecturile de azi pun în evidență enormitatea datoriilor noastre față de Dumnezeu, ca ale slujitorului din parabolă față de rege: zece mii de talanți. Dacă ținem cont că un talant era o monedă de aur masiv cât discul de floarea soarelui, atunci zeci de mii de talanți formau un munte de aur. Și totuși el iartă această datorie enormă fiindcă ne iubește și vrea să învățăm ca să fim asemenea lui. Deși datoriile noastre unul față de altul sunt mici, cât o sută de dinari, noi nu iertăm, fiindcă nu știm să iubim. Tocmai pentru faptul că nu știm, de aceea este necesar să învățăm iubirea prin iertare, altfel riscăm să rămânem repetenți la școala vieții. Ferească-ne Domnul! Amin.

 

* * *

 

Ura și răzbunarea în fața judecății

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Ura și răzbunarea sunt judecate, în lecturile de azi, și condamnate de doi judecători: de rațiune și de credință.

Rațiunea este mintea omului sănătos din punct de vedere natural; credința este darul luminos care ne vine din partea lui Dumnezeu prin Cristos.

Cum judecă și condamnă rațiunea ura și răzbunarea în cele trei lecturi de la sfânta Liturghie de azi?

Judecata rațiunii din lectura întâi (Înț 27,33.28,9).

Omul sănătos la minte caută întotdeauna pacea și îndeamnă: “Iartă ofensa ce ți-a făcut-o aproapele tău!”; “Răzbunarea și ura sunt o nebunie” și cel ce le are dă dovadă că nu este om sănătos, iar față de un om bolnav trebuie să avem înțelegere, trebuie să avem milă și să ne îngrijim de sănătatea lui. Echitatea pentru o minte sănătoasă stă în legea talionului – “Dinte pentru dinte și ochi pentru ochi” – dar ura și răzbunarea încalcă cea mai elementară lege naturală. Tot în legea talionului se înscrie și legea iertării: Iartă și ți se va ierta. Înțeleptul, ca să nu stea în dubiu când trebuie să facă o alegere, ține cont de un dicton popular: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem – “Tot ceea ce faci, să faci cu prudență și privește sfârșitul!”, mai ales sfârșitul, adică moartea. Amintește-ți ce sfârșit tragic îl așteaptă pe cel păcătos, rău și răzbunător; amintește-ți de numele infam pe care îl lași ca moștenire urmașilor; amintește-ți de disprețul cu care istoria te va pedepsi; amintește-ți că sfârșitul ți se poate trage din cauza inimii negre, care este opera urii și răzbunării…

Sunt îndemnuri care nu-s niciodată meditate destul de profund și care ar trebui rumegate mai mult în propria inimă, spre a vedea dacă nu cumva se mai agață de ea câte un resentiment, câte o indispoziție față de vreun frate… Ura și răzbunarea sunt otrava inimii.

Judecata rațiunii din lectura a doua (Rom 14,7-9).

Cuvintele sfântului Paul că “nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine” ne arată o judecată logică a rațiunii: trăim și murim unii pentru alții, avem un sens al vieții și un sens al morții care nu poate fi dat de cel rău; cu toate acestea: suntem prea mici pentru a înțelege răul care a adus atâtea necazuri în lume; normal este să ne ridicăm inima spre cel ce ne-a creat…

Judecata rațiunii din lectura a treia, din Evanghelie (Mt 18,21-35).

Rațiunea umană, având ca obiect propriu adevărul, vrea să știe întotdeauna de tarife exacte, precise… Rațiunea îmi spune că trebuie să iert, adică să nu urăsc și să nu mă răzbun… Dar de câte ori? Rabinii, interpretând legea după rațiunea lor, spre a sublinia mărinimia divină, spuneau că Dumnezeu iartă de trei ori și omul trebuie să ierte tot de atâtea ori… Petru, care din momentul întâlnirii cu Cristos a înțeles că măsurile ținute până atunci ca valabile, de acum încolo nu mai au aceeași pondere, vrea să afle noul tarif al iertării conform rațiunii și pune un răspuns ca întrebare, pe care îl credea exagerat: “Până de șapte ori?” Este mai mult decât dublul lui trei și de altfel 7 este un număr frumos, cu valoare simbolică ce exprimă perfecțiunea. Isus îi dă răspunsul, reluând numărul simbol al perfecțiunii, dar înmulțindu-l în așa fel încât să arate infinitul: de șaptezeci de ori câte șapte. Așa este logic, fiindcă întotdeauna ura și răzbunarea declanșează o reacție distrugătoare în lanț. Citim în cartea Genezei despre crudul Lamech cum se fălea că răzbunarea lui va fi de “șaptezeci de ori câte șapte” (Gen 4,24). O astfel de formulă arăta o îngrozitoare prelungire a răului în istorie. Dacă răul este prolific în chip înspăimântător, binele trebuie să fie cu atât mai mult răspândit. Răul nu poate fi învins decât prin bine.

Prin urmare rațiunea condamnă ura și răzbunarea.

Dar credința?

Judecata credinței din lectura întâi.

Credința ne învață că tot binele ne vine de la Dumnezeu. Atunci se întreabă înțeleptul: “Dacă cineva păstrează mânie față de alt om, cum va îndrăzni să ceară pentru sine vindecare de la Domnul? El nu are milă față de om, aproapele său, și mai poate îndrăzni să se roage pentru iertarea păcatelor sale?”

Credința condamnă ura și răzbunarea fiindcă duc la ruptura legăturii dintre om și Dumnezeu.

Judecata credinței din lectura a doua.

Necesitatea mântuirii o simt toți oamenii, dar în chip deosebit marii păcătoși și printre aceștia se numără, în primul rând, cei cuprinși de ură și de dorința răzbunării.

Sfântul apostol Paul ne arată că Isus este Domnul. Toți sunt ai lui: viii și morții…

Cine urăște sau se răzbună pe unul care îi aparține lui Cristos, urăște și se răzbună pe Cristos însuși. Lui Saul, care ura și se răzbuna pe creștini, Isus îi spune: “Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?” (Fap 22,7). Cine urăște și se răzbună nu-l are pe Isus ca Domn, nu crede în el, nu trăiește pentru el și nu va avea parte de el. Scriptura spune: “A mea este răzbunarea, spune Domnul Dumnezeu, eu sunt acela care voi răsplăti” (Rom 12,19). Păcătosul își arogă dreptul divin și spune, contra lui Dumnezeu: Ba a mea este răzbunarea și eu voi pedepsi, eu îmi voi face dreptate! Nu mă interesează ce spune Domnul, că: “Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții”.

Ura și răzbunarea sunt armele cele mai puternice ale ateismului, care nu în zadar propovăduiește lupta de clasă.

Judecata credinței din sfânta Evanghelie a zilei.

Răzbunarea era lege sfântă în tot orientul iar iertarea era considerată slăbiciune și umilință.

Cristos s-a umilit până la asemănarea cu sclavul (cf. Fap 2,7) și ne-a obținut iertarea Tatălui. El este Domnul umilinței și al iertării. Prin parabola slujitorului netrebnic, Isus ne arată, pe de o parte, enorma gravitate a păcatului, de care omul se face vinovat când calcă o poruncă a lui Dumnezeu în lucru mare cu știință și voință deplină, când abuzează de îndurarea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, nemărginita milostivire divină față de cei care au bunăvoința de a fi miloși cu alții. Gravitatea păcatului, asemănată cu datoria de zece mii de talanți, este enormă. Omul, de ar trăi 120 ani, a calculat cineva, și de ar munci din greu numai pentru a-și achita datoria, tot n-ar reuși s-o facă. Pentru aceasta, când Isus vindeca pe cei bolnavi și le ierta păcatele, fariseii și cărturarii se întrebau cu indignare: “Cine poate ierta păcatele, afară de unul singur, Dumnezeu?” (Lc 5,21). Cu toată enormitatea păcatului, parabola ne dezvăluie mila nesfârșită a lui Dumnezeu, care în fața pocăinței și a rugăciunii celui păcătos iartă și anulează chiar și cea mai enormă datorie. Dar, dacă omul nu învață mila din nesfârșita milostivire divină și se comportă față de semeni cu o micime de suflet atât de meschină, brațul dreptății divine este proporționat cu cel al milostivirii. Mântuirea este un dar izvorât din mila infinită a lui Dumnezeu, din caritatea sa nesfârșită și veșnicia singură ne poate oferi posibilitatea de a-i mulțumi. Nerecunoștința, arătată prin ură și răzbunare, anulează mântuirea, refuză darul și numai veșnicia chinurilor o poate pedepsi.

Isus ne spune că trebuie să-i iubim pe dușmani și să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc, spre a fi fiii Tatălui din Ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și face să cadă ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți (cf. Mt 5,44-45), pentru ca atunci când ne vom ruga “Tatăl nostru” și vom cere să ni se ierte greșelile, să avem siguranța că ni se iartă în măsura în care noi iertăm din inimă greșitorilor noștri…

Cine nu crede, se condamnă singur.

Trebuie spus că în decursul istoriei foarte mulți creștini au luat în serios acest tarif al iertării de șaptezeci de ori câte șapte și ne-au lăsat exemple minunate de iubire și gesturi eroice de iertare și reconciliere. Dacă azi se vorbește tot mai mult de pace, dezarmare, de dialog și negociere în controversele internaționale sau de cooperare reciprocă și de ajutor acordat popoarelor în curs de dezvoltare, trebuie recunoscut că foarte mulți creștini au contribuit la maturizarea și răspândirea acestui ideal creștin. Sunt și exemple contrare, de ură și răzbunare: terorism, revolte, războaie, genocid etc. Dar acestea arată mai clar ce poate deveni lumea fără Evanghelie. Dacă spirala violenței crește mult, spirala iertării trebuie să crească și mai mult, ca lumea să dăinuiască și să se mântuiască. Un înțelept spunea: “Nu ești tu capabil să mă jignești, cât sunt eu capabil să te iert”. Aceasta trebuie să fie atitudinea aceluia care are viața din Cristos Domnul, care de pe cruce, nu numai că a iertat, dar s-a rugat și Tatălui să ierte pe călăii care l-au răstignit, pe motivul că nu știu ce fac (cf. Lc 23,34).

 

* * *

 

Duminica a XXIV-a de peste an

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Evanghelia și prima lectură ne prezintă o temă bine definită: cea a iertării. Desigur că este unul dintre aspectele cele mai mari și mai frumoase ale mesajului evanghelic; dar și unul dintre cele mai dificile de tradus în fapt în concretul vieții și raporturilor umane. Capacitatea de iertare este un indice sigur al adevărului și profunzimii credinței. Pentru că numai dacă vom crede în iubirea gratuită ca valoare supremă pentru om, numai atunci putem fi capabili într-adevăr de iertare.

Se recomandă mai ales astăzi o mare atenție la acele elemente ale Liturghiei care într-un anumit mod se leagă de tema iertării: de la actul penitențial (cu un timp suficient de tăcere), la rugăciunea Tatăl nostru și la semnul păcii.

Odinioară se vorbea mult despre “teama de Dumnezeu” și oamenii sfârșeau prin a avea frică de el. Astăzi se vorbește mai mult despre “iubirea lui Dumnezeu”, și unii sfârșesc prin a și-l imagina pe Dumnezeu ca un fel de bunicuț bonom pentru care totdeauna merge totul strună: “Un așa Dumnezeu iartă totdeauna…”.

La primă vedere pare să fie și comod să facem apel la “infinita milostivire a lui Dumnezeu”. Dar este periculos să credem că putem profita de ea în mod egoist, cu largă inimă, fără a ne lăsa “contagiați” de această milostivire.

“Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”. Nu se poate Doamne: să ne fie iertat! Este mai bine ca tu să ne ierți într-un mod diferit de felul cum iertăm noi. Altfel rămânem reci…

Pentru că noi nu știm să iertăm. Da, iertăm copiilor… îi scuzăm pe cei care involuntar în tramvai ne calcă pe picior… Iertăm când nu ne simțim ofensați. Dar dacă cineva, responsabil de acțiunile sale, ne face o nedreptate, sau așa ni se pare nouă: “Ah nu, aceasta nu intră în cadrul iertării!”.

Ni se pare aproape imposibil să iertăm cu adevărat cuiva care ne-a făcut rău: ne rămâne “un ceva” înăuntru, ca o povoară pe inimă pe care nu reușim s-o ridicăm. Ofensa este o rană care parcă nu vrea să se cicatrizeze niciodată…

Și totuși Isus cere creștinilor să ierte totul și să ierte totdeauna. Și această învățătură a sa revine de mai multe ori în Evanghelie: “Căci dacă voi veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru ceresc vă va ierta vouă; dar dacă voi nu veți ierta oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta vinovățiile” (Mt 6,14-15).

A ierta pe alții este condiția indispensabilă pentru a fi iertați de Dumnezeu. Cuvintele Evangheliei în această privință sunt prea clare pentru a căuta scuze sau subterfugii.

Dar este tot atât de adevărat că găsim rațiunile iertării numai în experiența iertării pe care la rândul nostru am primit-o și o primim încontinuu de la Dumnezeu. De fapt, prin Isus răstignit, Dumnezeu a oferit lumii odată pentru totdeauna garanția iertării sale: “Fapt este că prin Cristos, Dumnezeu însuși a împăcat lumea cu sine, neținând socoteală de vinovățiile oamenilor…” (2 Cor 5,19; cf. Rm 5,6-11). Harul și milostivirea sa față de fiecare dintre noi preced orice merit din partea noastră.

Lui Dumnezeu noi nu-i datorăm numai “mult”, ci “totul”. Iar pe de altă parte, aceasta este siguranța noastră: el însuși este unicul nostru “bine” adevărat și definitiv. De acest bine nimeni nu ne poate priva, dacă nu suntem noi aceia care-l refuzăm. De aceea, pentru creștini, are sens, iertarea continuă și iertarea a toate.

 

* * *

 

Duminica a XXIV-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

În primele pagini ale Bibliei citim că, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Nu vreau să intrăm acum în misterul asemănării omului cu Dumnezeu, ci vreau doar să ne amintim cu toții de faptul că, una din însușirile veșnice ale lui Dumnezeu este mila. De aceea, și în milă trebuie să ne asemănăm cu Dumnezeu. Aceasta este și principala tematică dezvoltată de liturgia cuvântului de azi.

In fiecare om sălășluiește un sfânt și un răufăcător. Am auzit această afirmație de atâtea ori și în atâtea forme, iar experiența cotidiană confirmă dureroasa ei veracitate. Omul poate crește în două direcții: în sus, spre înălțimile bunătății, a perfecțiunii, a spiritualității…, și în jos, spre iadul urii, al discordiei și al destrămării. Această luptă continuă între bine și rău este tema veșnicei drame omenești. De fapt, istoria omenirii este istoria acestei lupte. Depinde de noi, de comportamentul nostru, care dintre cei doi oameni care locuiesc în noi va ieși triumfător. Există oameni care iradiază atâta bunătate încât, în jurul lor, orice inimă se înveselește. Aceștia sunt gloria omenirii. Dacă am avea niște vizitatori extratereștri, cu ei ne-am lăuda. Pe ei i-am arăta spunând: iată omul! Din păcate însă, au existat, și încă mai există și astăzi mulți oameni în care triumfă nu sfântul, ci răufăcătorul.

Isus, prin parabola pe care ne-o prezintă în Evanghelia de azi, vrea să ne pună în față aceste triste realități. La prima vedere s-ar părea că parabola nu are nici o valoare deoarece, este plină de exagerări. Este exagerată suma cu care slujitorul era îndatorat stăpânului său: zece mii de talanți; este o avere întreagă pentru o slugă. Cum a contractat această datorie? Poate că era ușuratic, poate risipitor… Dacă ne gândim numai la faptul că, Irod cel Mare, care a trăit în timpul în care Isus spune parabola, avea un salar doar de nouă sute de talanți. De aceea, pare naivă rugămintea slujitorului în fața stăpânului care-i cere să-și plătească datoria: “Îngăduie-mi și-ți voi restitui totul”. Chiar și o amânare mai îndelungată, să zicem de 100 de ani, nu i-ar ajunge să-și plătească datoriile. Insă, el crede, și o face corect, că în spatele tribunalului dreptății, există un loc care mai poate fi sperat. Acest loc se numește “milă”. Așa a procedat slujitorul îndatorat și nu a greșit. Regele, mișcat de cuvintele slujitorului său, îl iartă. Ia condica, îi șterge toate datoriile, pentru a distruge orice dovadă a datoriei și astfel, iertarea să fie totală.

Lecția transmisă de parabolă până la acest punct este destul de transparentă. Oricare din noi este dator vândut în fața lui Dumnezeu din cauza păcatelor. Dacă El nu ia inițiativa și nu intervine cu un gest gratuit și imens, cu forțele proprii, cu faptele noastre mărunte, nu vom putea dobândi mântuirea niciodată.

Pe de altă parte, putem observa că Regele, cu atitudinea sa, imită pe acel Dumnezeu a cărui însușire veșnică este mila, îndurarea. De fapt, El este Regele prefigurat de parabole, care cu mărinimie iartă datoriile păcatelor noastre. Parabola schițează astfel, mila infinită a lui Dumnezeu, care în fața rugăciunii insistente și a căinței celui păcătos iartă, și anulează chiar și cea mai mare datorie a păcatelor. Cristos, pecetluiește această iertare prin Sângele său vărsat pe cruce, care face pe toți oamenii frați între ei, și deci, responsabili unul față de altul. Sfântul Apostol Petru, convins că, deja propune prea mult în materie de iertare, îl întreabă pe Isus dacă trebuie să ierte până de 7 ori pe cel care a greșit înaintea sa. Isus îi răspunde: “nu-ți spun de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7!” Expresia orientală folosită aici vrea să indice un număr nelimitat, adică totdeauna. Această expresie este deja folosită în Vechiul Testament în cântul ferocelui Lamech, care promite că se va răzbuna pentru ofensa adusă “de 70 de ori câte 7″, și lasă să se întrevadă că e vorba de un număr infinit. In acel context, expresia indică cutremurătoarea răspândire a răului. Dacă răul este atât de rodnic, binele trebuie să fie cel puțin la fel. De aceea, Isus folosește aceeași expresie pentru a învăța că răul, oricât de mare ar fi, poate și trebuie să fie învins printr-o bunătate fără margini, care să se manifeste prin iertarea neîncetată a oamenilor. Dacă ne gândim bine, este vorba de o datorie cutremurătoare. Pentru a o face mai accesibilă, Isus o ilustrează prin parabola slujitorului nemilos, care deși a beneficiat de o iertare totală se comportă într-un mod cu totul neașteptat.

Scăpată de datorii, sluga iese veselă din casa stăpânului său. Primul întâlnit este un coleg de slujbă care-i datora doar 100 de talanți. O sumă infimă, în comparație cu aceea care i-a fost iertată lui. Dar, vedem că în zadar a strălucit soarele milei peste sluga rea căci, în inima sa nu s-a făcut lumină. Cum îl vede pe colegul său, se năpustește asupra lui, îl strânge de gât și strigă: “Plătește-mi datoria!”. Scena este într-adevăr cutremurătoare. Un om care-și datorează libertatea milei, aruncă în temniță pe colegul său pentru o nimica toată. Un om care a beneficiat de o milă nespus de mare, nu poate și nu vrea să-și facă milă de fratele său. Faptul este cu atât mai trist cu cât nu aparține numai trecutului, dar este foarte actual. De câte ori nu am asistat la astfel de scene fără să luăm nici o atitudine! De câte ori nu ne-am aflat, noi înșine în astfel de situații și ne-am lăsat orbiți de praful răzbunării!

Deși din cauza orgoliului și a spiritului de răzbunare care stăpânește pe omul decăzut, iertarea poate costa uneori foarte mult, ea este indispensabilă pentru a obține iertarea proprie. Nu există altă cale: ori iertăm ca să fim iertați, ori refuzăm iertarea și astfel suntem condamnați de propria noastră atitudine! “Tot așa – încheie parabola – și Tatăl meu din ceruri vă va face vouă dacă nu veți ierta din inimă fratelui vostru” (Mt 18,35 ).

Revine aici, sfatul din prima lectură: “Adu-ți aminte de cele de pe urmă lucruri și ferește-te de vrajbă”; “Adu-ți aminte de porunci și nu te mânia pe fratele tău, ci iartă-i neștiința” (Ecl 28,6). Textul lecturii zugrăvește în culori sumbre mânia, răzbunarea, refuzul de a ierta și prezintă urmările tragice pentru aceia care nu se eliberează de aceste tumori morale. Cine nu iartă, nu este iertat de Dumnezeu și prin urmare este destinat morții. Cel care urăște, se comportă ca acela care se consideră veșnic, ca și cum nu va trebui să moară niciodată, ca acela care își face iluzii că nu va trebui să apară niciodată în fața tribunalului dreptății și nu ar avea nevoie, ca și ceilalți, de ajutorul și îndurarea divină. Cine urăște, disprețuiește poruncile lui Dumnezeu, poruncile de iubire reciprocă, acela rupe alianța cu Dumnezeu, alianță care recere iubirea.

Și lectura a II-a este luată dintr-un context în care Sf. Paul cere creștinilor din Roma să se poarte cu dragoste față de frații lor mai “slabi” în credință. Trebuie să-i înțelegem și să acceptăm și pe alții, chiar dacă sunt mai sensibili, mai diferiți de noi. Și aceasta, pentru că fiecare din noi trebuie să se raporteze la Dumnezeu și la frații săi, pentru că nu poate trăi singur. De fapt “nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. …Fie că trăim, fie că murim, ai Domnului suntem. Pentru aceasta, de fapt, Cristos a murit și a înviat: ca să domnească atât peste morți cât și peste vii” (Rm 14,7-9). Oamenii, în calitatea lor de fii ai lui Dumnezeu, trebuie să-l imite în bunătate pe Tatăl lor, care lasă să strălucească soarele și să cadă ploaia și asupra celor care l-au ofensat (cf. Mt 5,44-45). Cristos vrea să fie imitat mai ales în aceasta: “Iubiți-vă, așa cum v-am iubit și eu pe voi”.

Acesta este spiritul de reconciliere în care trebuie să trăiască orice creștin. Isus, marele cunoscător al inimii oamenilor, nu fără motiv a inserat în rugăciunea noastră cea de toate zilele această cerere, respectiv promisiune: “și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm celor ce ne-au greșit”. De câte ori recităm această rugăciune și de câte ori o contrazicem cu comportamentul nostru!

Pedeapsa celor nemiloși va fi identică cu a slugii din parabolă: “slugă rea – a spus regele ¬toată datoria ți-am iertat-o fiindcă m-ai rugat. Nu trebuia să-ți faci și tu milă de colegul tău? Și mâniat, stăpânul său l-a predat temnicerului, până ce-și va plăti toată datoria”.

Celebrarea euharistică ne cheamă la marea lege a iubirii fraterne. Acesta este “banchetul” fiilor întorși la Tatăl la care suntem invitați cu toții. Veniți așadar, să ne bucurăm în casa Tatălui nostru.

Eugen Țîmpu

 

* * *

 

Duminica a XXIV-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Pericopa evanghelică de astăzi face parte din ciclul parabolelor prin care Isus vestește venirea Împărăției cerurilor. Fragmentul citit astăzi reprezintă o concluzie la discursul lui Cristos despre Biserică. Dacă duminica trecută am văzut cum trebuie să aibă loc îndreptarea fraternă în cadrul comunității creștine, începând cu această duminică, Biserica ne propune o serie de parabole referitoare la intrarea în Împărăția cerurilor.

Evanghelia de astăzi se deschide cu întrebarea pe care apostolul Petru i-o adresează Învățătorului său, prin care dorea să știe de câte ori trebuie să-l ierte pe fratele său care i-a greșit. Observăm în această întrebare concepția lui Petru, tributară tradiției iudaice, care zicea că: cineva trebuie să ierte dacă cel care i-a greșit își cere iertare de trei ori în fața a doi martori. Vedem că Petru vrea să facă un pas înainte propunând numărul șapte. Însă, răspunsul lui Isus este categoric: “Nu-ți zic să ierți de șapte ori, ci de șaptezeci de ori câte șapte” (Mt 18,22), adică totdeauna. Modul în care trebuie să aibă loc această iertare, Isus îl exemplifică printr-o parabolă. Iată că unui rege, care voia să-și încheie conturile cu servitorii săi, îi este adus unul care îi datora zece mii de talanți, o sumă imensă în acea vreme. Situația acestui servitor este disperată căci nu are cu ce plăti și aceasta ar fi însemnat sclavia sa și a familiei sale. Așadar, se aruncă la picioarele stăpânului cerându-i îngăduință.

Este evidentă aici comparația pe care evanghelistul Matei o face între regele din parabolă cu Regele ceresc aflat la judecata de apoi. De asemenea și suma pe care o datora servitorul este simbolică: ea vrea să arate că, în fața lui Dumnezeu, noi toți suntem niște debitori neputincioși, care nu pot onora nimic din ceea ce el ne-a dăruit, pentru că suntem păcătoși. Această sumă reprezintă, de fapt, starea noastră de extremă mizerie în fața lui Dumnezeu.

Dar Dumnezeu este milostiv, după cum vedem în continuarea parabolei: “Stăpânului i se făcu milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece și i-a iertat toată datoria”(Mt 18,22). “I s-a făcut milă”, acest verb este unul dintre cele mai frumoase pe care evangheliștii sinoptici le folosesc cu referire la iubirea milostivă a lui Dumnezeu. El vrea să arate că stăpânul a fost mișcat în străfundul inimii sale, așa cum o mamă este mișcată, în inima ei, din dragoste față de copilul ei. Această milă a regelui ne permite să întrevedem mila lui Dumnezeu față de mizeria noastră umană. Mila aceasta este importantă mai ales pentru faptul că ne ajută să înțelegem că așa cum noi ne-am bucurat de iertarea lui Dumnezeu, la fel trebuie să-l iertăm și noi pe fratele nostru care ne-a greșit. Acest lucru, însă, nu l-a înțeles servitorul iertat, căci el nu dovedește aceeași milă față de un slujitor care îi era dator cu o sumă mult mai mică față de cea de care a fost iertat el: “Dar acest servitor, când ieși afară, întâlni un seamăn de-al său care îi datora o sută de dinari și înșfăcându-l îl strângea de gât și zicea: «Înapoiază-mi tot ce-mi datorezi»” (Mt 18,28).

Această primă parte a parabolei ne trezește în primul rând admirația față de imensa bunătate a regelui, însă, în al doilea rând, insensibilitatea servitorului ne indignează. Cum, el care a fost iertat de o sumă atât de mare, nu a putut să-l ierte pe fratele său care îi datora o sumă infimă! De multe ori și noi facem asemenea acestui servitor nemilos: primim din partea lui Dumnezeu darul iertării pentru numeroasele păcate săvârșite, dar nu suntem în stare să-i iertăm aproapelui nostru nici cea mai mică greșeală.

Dar să nu uităm că Dumnezeu este drept: “Nu trebuia să te înduri de cel care este servitor ca și tine așa cum m-am îndurat de tine? Apoi stăpânul îl dădu pe mâna călăului până ce va plăti toată datoria” (Mt 18, 33-34). Sentința pronunțată de rege depășește toate categoriile juridice ale acelei vremi, dar și pe cele ale timpului nostru. Ea se bazează pe iubire și iertare și are ca și criteriu mila și milostivirea. Știm din predica lui Isus că milostivirea este una din legile fundamentale ale Împărăției cerurilor: “Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire” (Mt 5,7).

Evanghelia se încheie cu aceste cuvinte: “Tot așa vă va face și Tatăl meu, care este în ceruri, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din toată inima” (Mt 18,35). Aceasta este una din regulile fundamentale pe care trebuie să se bazeze comunitatea creștină: a ierta din toată inima pe aproapele. Este acea iertare pe care noi o cerem în rugăciunea Tatăl nostru: “și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri” (Mt 6,12).

La această iertare se referă și lectura luată din cartea lui Ben Sirah: “Adu-ți aminte de porunci și de alianța Celui Preaînalt și nu ține mânie aproapelui, iertându-i neștiința” (28,7). Astfel iertând, ne facem părtași de harul lui Dumnezeu, rămânem în alianță cu el, realizăm Împărăția sa pe pământ. Este vorba despre acea Împărăție voită de Cristos, care mort și înviat, a fost constituit singurul Domn peste vii și peste morți (cf. Rom 14,7-9). El este regele despre care ne vorbește evanghelia de astăzi, care iertând așteaptă iertare. Același lucru îi învăța și sfântul Augustin, pe credincioșii săi, în predicile sale: “Când ierți iubești, când iubești ierți. Dragostea și iertarea unindu-le vei descoperi Împărăția cerurilor”.

Acest lucru îl vedem și în viața Maicii Tereza de Calcutta. Într-o zi, cineva îi fură din magazia de medicamente tot ceea ce ea și surorile sale cu greu adunaseră. După mai multe luni de apeluri la cei bogați, pentru a o ajuta să refacă ceea ce a fost furat, la spital veni un mare bancher al orașului. Acesta, în timp ce vizita spitalul, văzând devotamentul cu care Maica Tereza îi îngrijea pe cei bolnavi, îi spuse: “Soră, eu nu aș face aceasta nici pentru un milion de dolari!”. La care Maica îi răspunse senină: “Nici eu!”, și spunând acestea se uită spre patul bolnavului din apropierea sa. Aici zăcea tocmai hoțul care îi furase medicamentele. Acesta îmbolnăvindu-se grav, a venit la Maica Tereza și mărturisindu-și fapta se bucura acum de toată atenția ei. Dragostea și iertarea erau cele două motive pentru care Maica Tereza se îngrijea de cei bolnavi. Dragostea și iertarea izvorâte din exemplul lui Cristos mort pe cruce, care îi iartă pe călăii săi.

Aceasta înseamnă a ierta din toată inima! Ba mai mult, aceasta înseamnă a avea conștiința că așa cum noi beneficiem de mila lui Dumnezeu, la fel trebuie să iertăm pe frații noștri.

Pătrunși de cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat și conștienți că “Domnul este bun și plin de îndurare” cu noi (Ps 102), să ne iertăm unul altuia toate greșelile, pentru ca astfel să-i putem adresa Tatălui ceresc din toată inima rugăciunea pe care Fiul său ne-a învățat-o: “și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri” (Mt 6,12).

Iosif-Liviu MIHOC

 

* * *

 

Noi, datornicii

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

În acea zi Petru era dispus spre generozitate

“În acel timp, Petru s-a apropiat de Isus și i-a spus: “Doamne, de câte ori va trebui să-l iert pe fratele meu, dacă greșește împotriva mea? Oare de șapte ori?” Poate întrebarea decurgea din disputa aprinsă dintre discipoli. Într-adevăr se întâmpla adesea ca în acel grup să se dezlănțuie discuții chiar și pentru motive neînsemnate și meschine. Și Învățătorul era chemat să decidă, să aplaneze, să rezolve. Șu nu întotdeauna răspunsurile sale urmăreau linia celor care erau în dispută, ci muta discursul pe un alt plan sau sunau de-a dreptul descumpănitoare, provocatoare. Ori, în acea zi, Petru era dispus spre generozitate. Și s-a înfățișat cu o cifră, șapte (numărul perfecțiunii), care părea să fie chiar excesivă.

În schimb Învățătorul i-a răsturnat brusc numerele sale și i-a impus o operație dificilă: “de șaptezeci de ori șapte”. O înmulțire a cărui rezultat nu dă o cifră, deși foarte mare, ci un adverb: totdeauna. Și Petru a trebuit să înțeleagă că iertarea nu este o listă de prețuri, un tarif, nu are limite. Trăim iertând. Tuturor. Toate dățile când… Nu: de data aceasta da, dar într-o altă ocazie nu. Acea persoană da, cealaltă în schimb este exclusă. Totdeauna și pe toți. Iertarea nu poate fi un act eroic izolat, excepțional făcut de puține ori. Trebuie să reprezinte o normalitate constantă în viața credinciosului.

Și apoi iertarea nu poate fi niciodată selectivă, discriminatorie. Dacă exclud pe cineva, reneg condiția mea de fiu al unui Tată care iubește pe toți oamenii, care “facă să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni, și face să cadă ploaia asupra celor drepți și nedrepți” (Mt 5,45), care este “binevoitor față de cei ingrați și răi” (Lc 6,35).

Creștini bravi, și totuși…

“În acel timp”, cel puțin, se punea problema. Petru intuiește că există o incompatibilitate între a fi discipol al lui Cristos și refuzul de a ierta ofensele. Astăzi mulți creștini par să fi conciliat, prin cine știe ce compromisuri subterane, și reînoite, strangulări bolnave ale conștiinței, resentiment, invidie, memoria cultivată de nedreptățile suferite, cu profesiunea proprie de credință, cu practica religioasă (chiar și cea euharistică). Adesea opera de călcare a poruncii de a ierta este îndeplinită de “creștinii bravi”, observanți, fideli, evlavioși, care înțeleg că poruncile lui Dumnezeu sunt importante pentru ei, și morala – mai ales cea care se referă la porunca a șasea – este ținută cu mare preț. Îmi vine în minte filmul “Pâine și ciocolată”, care descrie dificultățile de adaptare, conflictele, traumele unui emigrant italian (actorul Nino Manfredi) în Elveția. Sărmanul, pentru a fi acceptat, să se integreze, ajunge chiar să tundă părul incredibil de blond. Dar nu reușește să treacă peste bariera neîncrederii, a discriminării, a suspiciunii, a prejudecăților.

Ceea ce izbește este faptul că regizorul, Franco Brusati, nu pune în scenă polițiștii elveto-germani, exploatatori cruzi, aroganți și insultători, ci persoane extrem de politicoase, educate, corecte, oneste. În sfârșit oameni bravi. Despre care nu se poate spune nimic rău: este vorba de un fenomen, deplorabil, datorat răutății sau violenței. Nu, acela este un fenomen comun, acceptat, normal. În sfârșit: oameni bravi, dar rasiști. Astfel lasă să se creadă despre unii creștini: creștin bravi, dar capabili de a urî. Practicanți, dar care refuză să ierte. Care săvârșesc “fapte bune”, mai puțin acelea de a uita o nedreptate. “El merge la Liturghie în toate duminicile, a educat creștinește pe fii săi, este mereu în prima linie când este vorba de a susține diferitele inițiative parohiale, dar… de ani buni nu vorbește cu fratele”. “Este un preot foarte bun, dar vai de acela care îl atinge. Dacă este ofensat, te șterge din cartea…” “Este o călugăriță bună, exemplară, dar nu trece cu vederea” “Merg la biserică, dar nu se salută… Participă le aceeași reuniune, dar se ignoră”

Ca și cum am spune: nu-i de mirare, totul este normal. Sau: sunt inepții… În schimb trebuie să ne dăm seama că nu este normal să recităm “și ne iartă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri”, fără a observa pericolul acestei cereri prin care noi autorizăm pe Dumnezeu să ne trateze cum noi tratăm pe alții. Nu este normal să mergem la spovadă și să fim satisfăcuți pentru că am scăpat cu o penitență mică (un “Tatăl nostru, Bucură-te,Marie, și un Slavă Tatălui”), închipuindu-ne că nu știm că socotelile nu se încheie cu un “Tatăl nostru, Bucură-te, Marie, și Slavă Tatălui (chiar și în latină), ci iertând la rândul nostru, oferind iertare, “mergând în pace”, oferind pacea… Nu este normal să neglijăm faptul că “ușa prin care intră iertarea, este aceeași prin care iese” (A. Maillot).

Trebuie să ne convingem, că a ierta greșelile nu este o faptă extraordinară, ci intră în contabilitatea ordinară a celui credincios. Unul care iartă nu este un erou, și nici primul din clasă. Este, pur și simplu, un creștin, unul care a făcut minimul necesar, unul care abia a învățat alfabetul evangheliei. A întoarce și celălalt obraz nu este un gest nebunesc. Face parte din codul bunelor maniere, din logica elementară pentru un ucenic al lui Isus din Nazaret.

Recunoștința din care se naște miliardarul

Pentru a recupera capacitatea de a ierta ca un element natural – care nu înseamnă un lucru ușor! – într-o conduită creștină, liturgia Cuvântului de astăzi ne oferă două indicații. Este vorba de a cultiva: simțul datoriei și simțul limitei. A spune simțul datoriei înseamnă a spune datoria recunoștinței. Zece mii de talanți. Practic imposibil, astăzi, de a stabili cu exactitate valoarea acestei cifre. Însă putem să ajungem la o apreciere apropiată de realitate ținând cont de un fapt: plata oferită lui Irod cel Mare, în calitatea sa de rege, nu ajungea la o mie de talanți anual. Conform parabolei, fiecăruia dintre noi Dumnezeu îi oferă posibilitatea de a duce o existență de rege (mai mult de zece ori venitul lui Irod).

Fiecare dintre noi se naște miliardar. Dumnezeu ne asigură un nivel de viață de fii, acoperindu-ne cu darurile sale. Fapt este că nimeni dintre noi nu se recunoaște dator. Dator pentru soare, pentru aerul pe care îl respiră, pentru stelele pe care le contemplă, pentru zăpadă, pentru flori, pentru munți, pentru oceane, pentru păduri, pentru ploaie, pentru vânt. Dator pentru ochi, pentru auz, pentru picioare, pentru mâini, pentru miros (mărturisesc: eu regret acea ungere a bolnavilor care era făcută în chip “multiplu”: pleoape, urechi, nări, picioare, mâini, pentru a indica darurile de care nu ne-am bucurat îndeajuns, pe care nu le-am folosit decât într-o mică măsură, sau de care ne-am folosit pentru a păcătui).

Dator pentru poezie, pentru muzică, pentru parfumuri, pentru cântecul păsărelelor, pentru pietrele prețioase, pentru scoarța fragedă a mestecenilor, pentru culori. Dator pentru mărturia de credință a celor care ne-au precedat. Dator pentru sângele martirilor, pentru tăcerea și eroismul ascetic al călugărilor. Dator pentru iertarea lui Dumnezeu care m-a pus pe picioare cine știe de câte ori. Dator pentru prietenie. Dator pentru iubire, mai ales.

Paul ne îndeamnă să nu avem “nici o datorie față de cineva, decât cea de a ne iubi reciproc” (Rm 13,8). Dar iubirea o “datorez” înainte de toate lui Dumnezeu. Și această datorie o plătesc într-un singur fel: iubind pe aproapele. Iubirea față de alții nu este un dar plăcut pe care îl ofer: este ceva “datorat”. Este unicul mod autorizat pentru a “plăti datoriile” față de Dumnezeu care m-a copleșit cu iubire și milostivire. Tot ce am, tot ce sunt, îl “datorez” Altcuiva și altora. Din moment ce la baza existenței noastre creștine este Paștele Domnului (Cristos care “a murit și s-a reîntors la viață”), urmează din aceasta că “nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine” (lectura a doua).

Așa cum nu trăiesc “prin mine însumi”, ci datorită Altuia, atunci nu-mi este permis să trăiesc “pentru mine însumi”. Existența mea devine astfel mulțumire. Și iertarea reprezintă o formă concretă, privilegiată a acestei recunoștințe. Cineva justifică refuzul propriu de a ierta cu teama de a pierde demnitatea proprie, de a compromite prestigiul propriu, de a încuraja răutatea altuia. Se spune: “Nu eu trebuie să fac primul pas”. Și uităm că primul pas l-a făcut deja Dumnezeu, iertându-ne. Trebuie să ne îndoim că am primit cu adevărat iertarea lui Dumnezeu, dacă negăm iertarea noastră celorlalți.

S-a observat că “Dumnezeu nu ar fi creat infernul dacă oamenii ar fi imitat milostivirea sa. S-ar putea spune mai exact: omul a creat infernul. Infernul este locul unde nu se iartă” (viața din anumite localități unde toți sunt dușmani unii față de alții, unde fiecare îl dușmănește pe vecin, unde grupuri de familii cultivă o ură ereditară, este ceva “infernal”). Nici dezlegarea sacramentală nu poate remedia un gest de iertare refuzat, să purifice o inimă care nu este deschisă iertării.

Trebuie să mă conving: eu sunt o ființă iertată, un datornic insolvabil grațiat. Eu sunt beneficiarul unei milostiviri și iubiri infinite. Și această conștiință stă la baza oricărui raport cu alții.

A avea milă de sine

Alt element este simțul limitei. Ceea ce ne amintește fragmentul din Sirah care constituie prima lectură. Ranchiuna, mânia, resentimentele, ura, răzbunarea, furia, sunt ale acelora care uită că sunt “trup”, nu sunt conștienți de propriile “limite”, au pierdut măsura “provizoriatului” lor. “Amintește-ți de sfârșitul tău și încetează de a mai urî; amintește-ți de descompunere și moarte…” Am înlăturat moartea ca și cum ar fi ceva obscen, pentru a face loc la nenumărate alte obscenități (războiul, violența, torturile, agresivitatea, cruzimea față de semenii noștri).

O altă maximă sapiențială afirmă: “Învață-ne să numărăm zilele noastre / și vom ajunge la înțelepciunea inimii (Ps 90,12). Este vorba de acea înțelepciune care devine compătimire, mărinimie, răbdare, simpatie pentru ceilalți. A avea conștiința limitelor proprii înseamnă, în fond, a avea milă de sine, și de alții. Împăcarea cu sine, și de a trăi împăcați cu toți. “Blândețea inimii naște simțul timpului care se scurge, al vieții care este scurtă” (E. Balducci).

Numai dacă încetăm să ne îndârjim să adunăm grămada noastră de fericire, ca și cum ar fi definitivă, vom înceta să fim în ceartă cu alți “concurenți”, vom renunța la agresivitate. “Nimeni dintre voi nu trăiește pentru sine și nu moare pentru sine”. Este problema de a interpreta viața în termeni de oferire, de purificare a inimii noastre de ură și de lăcomie nepotolită, și de a fi creaturi care se preocupă de “binele” comun: pacea, fraternitatea.