Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXIV-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Sirah 27,30; 28,1-7
Romani 14,7-9
Matei 18,21-35

Matei 18,21-35

Atunci, Petru s-a apropiat și i-a zis: “Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu care greșește împotriva mea? De șapte ori?” Isus i-a spus: “Nu-ți spun până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori șapte. De aceea împărăția cerurilor este asemănată cu un rege care a vrut să încheie contul cu servitorii săi. Când a început să ceară conturile, i-a fost prezentat unul care îi datora zece mii de talanți. Întrucât nu putea să-i restituie, stăpânul a poruncit ca să fie vândut el, soția, copiii și tot ce avea și să achite datoria. Atunci servitorul a căzut în genunchi implorându-l: «Stăpâne, ai răbdare cu mine și-ți voi restitui totul!» Stăpânului i s-a făcut milă de servitorul acela, l-a lăsat să plece și i-a iertat datoria. Dar ieșind, servitorul acela s-a întâlnit cu unul care era servitor împreună cu el și care îi datora o sută de dinari. Înșfăcându-l, îl strângea de gât spunându-i: «Dă-mi ceea ce îmi ești dator!» Căzând în genunchi, cel care era servitor împreună cu el îl ruga stăruitor: «Ai răbdare cu mine și îți voi restitui!» Dar el nu a vrut; dimpotrivă, a mers și l-a aruncat în închisoare până când îi va fi plătit datoria. Văzând deci ceilalți servitori cele petrecute s-au întristat foarte mult și, venind, au povestit stăpânului toate cele întâmplate. Atunci stăpânul l-a chemat și i-a zis: «Servitor rău, ți-am iertat toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. Nu trebuia să te înduri și tu de cel care este servitor ca și tine așa cum eu m-am îndurat de tine?» Și mâniindu-se, stăpânul l-a dat pe mâna călăilor până va fi plătit toată datoria. Tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimă”.

 

Dar cât să iertăm?
         pr. Raniero Cantalamessa

De ce este așa de greu să iertăm?
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Iertarea aproapelui
         pr. Anton Dancă

Ura și răzbunarea în fața judecății
         pr. Anton Dancă

Duminica a XXIV-a de peste an
         pr. Anton Iștoc

Duminica a XXIV-a de peste an
         volum colectiv ITRC

Duminica a XXIV-a de peste an
         volum colectiv ITRC 2

Noi, datornicii
         pr. Alessandro Pronzato

Afișează toate în aceeași pagină