Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XX-a de peste an
Anul B (A, C)

Lecturi:
Proverbe 9,1-6
Efeseni 5,15-20
Ioan 6,51-58

Ioan 6,51-58

Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viața lumii”. Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: “Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?” Dar Isus le-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu în el. Așa cum m-a trimis Tatăl care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel și cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.

 

Autori

pr. Joseph Pellegrino
pr. Anton Dancă
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Alessandro Pronzato
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Șerban Tarciziu
Diverși alți autori

 

* * *

 

O invitație la ospățul etern

Autor: pr. Joseph Pellegrino
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Începând din ultima duminică din luna iulie, cu excepția Sărbătorii Schimbării la Față, toate pasajele evanghelice duminicale au fost luate din al șaselea capitol al Evangheliei lui Ioan. Această concentrare pe capitolul 6 din Ioan se va încheia duminica viitoare, dar mesajul acestui capitol își atinge apogeul în această duminică. Versetul care urmează după pasajul evanghelic de astăzi ne arată că aceasta este încheierea învățăturii lui Isus în Sinagoga din Capernaum. Aș dori să medităm puțin împreună această parte fundamentală a Noului Testament.

Evenimentele din al șaselea capitol din Ioan au loc la începutul sărbătorii evreiești a Paștelui. Celebrarea Paștelui a apărut din combinația a două sărbători evreiești: eliberarea poporului evreu din Egipt și Sărbătoarea Azimelor. Înjunghierea mielului de Paști reamintea acțiunile lui Dumnezeu prin care i-a protejat pe israelieni în Egipt, iar Sărbătoarea Azimelor reamintea cum Dumnezeu a hrănit poporul în deșert cu mană. În timpul Exodului, oamenii au primit atât mana cât și legea. Cu trecerea timpului, darul manei și darul legii au devenit dovezi egale ale preferinței lui Dumnezeu pentru poporul Său.

În zilele Exodului, mana care nu era mâncată în câteva zile trebuia să fie aruncată, căci nu mai era bună la nimic. La începutul capitolului al șaselea al lui Ioan, Isus înmulțește pâinea, dar cele douăsprezece coșuri cu resturi au fost păstrate, nu aruncate. Isus oferă o pâine care ține o veșnicie. Când după înmulțirea pâinilor Isus umblă pe apă, discipolilor Lui le este clar că vine de la Dumnezeu. Când Isus spune că Dumnezeu Tatăl l-a însemnat pe Fiul cu sigiliul Său, discipolii își dau seama că lucrările lui Isus sunt lucrările lui Dumnezeu.

Isus învață acum poporul că mana și legea, termeni pe care îi folosește pe rând, sunt limitate și adresate unui anume popor. El vorbește despre o nouă pâine care vine din ceruri, care este eternă și pentru toți oamenii. De acum nici Moise, care este Legea, nici Mana, sau Înțelepciunea, sau Tora, nu mai sunt suficiente. Isus, Pâinea Vieții, va satisface cele mai profunde nevoi ale omului. El promite viața eternă celor care își perfecționează fidelitatea față de Lege crezând în Fiul trimis de Tatăl. Moise a arătat spre mană spunând: “Aceasta este pâinea pe care Domnul v-a dat-o drept hrană.” Isus indică spre Sine însuși și spune: “Eu sunt pâinea vieții. Pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pentru viața lumii.”

Cei care îl contestau pe Isus și se opuneau lui, iudeii cum îi numește Ioan, apar la începutul Evangheliei de astăzi incapabili să treacă dincolo de realitatea fizică și să intre în cea spirituală. Isus va oferi ceea ce este fizic ca un mijloc pentru a intra în spiritual. El folosește termeni violenți, trup și sânge. Când Isus spune că trupul Său este hrană, iar sângele Său băutură, El spune că moartea Sa fizică va oferi hrană și băutură spirituale veșnice.

Isus nu vorbește doar despre faptul că oamenii trebuie să creadă în El. El folosește expresia: “Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu”. El folosește termeni euharistici, termeni pe care creștinii din primele veacuri îi cunoșteau din celebrările lor euharistice și termeni pe care noi îi cunoaștem din Liturghiile noastre: “pâine”, “hrană”, “trup”, “sânge”, “a mânca”, “a bea”, “voi da”, “pentru voi”. Isus, adevărata pâine din cer, va înlocui vechea pâine din cer, mana și legea, cu trupul Său frânt și cu sângele Său vărsat. Locul concret în care credinciosul întâlnește adevărata pâine din cer este Euharistia. Euharistia este acțiunea în care credinciosul participă la misterul răscumpărător al Crucii.

Când primim Sfânta Împărtășanie, primim trupul și sângele lui Isus jertfit. Când primim Sfânta Împărtășanie, intrăm în realitatea mistică. Mă doare atât de mult când aud oameni reducând acest Sacrament la o masă între prieteni. Mă doare când aud oameni simplificând acest mister la primirea unei pâini binecuvântate. Pâinea nu este doar binecuvântată. Pâinea este Isus. Și nu este doar Isus care merge, sau care învață, sau cel în comuniune cu Tatăl Său. Euharistia este Isus care moare pentru noi, se jertfește pentru noi, și ne cheamă să ne jertfim și noi pentru ceilalți.

Euharistia este infinit mai mare decât mana care a căzut din cer în timpul Exodului. Euharistia este jertfa eternă a lui Isus oferind viață celor care mănâncă trupul Său și beau sângele Său. Reflecțiile noastre – o dată la trei ani – asupra capitolului al șaselea din Ioan urmăresc să ne facă să înțelegem mai bine și să apreciem mai mult darul pe care îl primim de fiecare dată când mergem, poate cu rutină, la împărtășanie. Când venim la biserică, trebuie să ne pregătim pentru primirea Euharistiei. Trebuie să reflectăm la ceea ce facem și la Cel pe care îl primim. Trebuie de asemenea să ne gândim la ce a făcut El pentru noi. Jertfa veșnică a lui Isus Cristos intră în ființa noastră și curge prin venele noastre, dându-ne tot ce avem nevoie pentru susținerea și dezvoltarea comuniunii noastre cu Dumnezeu.

 

* * *

 

Euharistie – Iubire – Înțelepciune

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Când Dumnezeu se revelează omului, descoperirea poartă întotdeauna o amprentă trinitară, fiindcă vine de la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Din acest motiv și banchetul spiritual, pe care Isus vrea să-l ofere oamenilor, va purta această caracteristică din sânul lui Dumnezeu. Liturgia cunoaște foarte bine cultul adus Tatălui prin Cristos în unire cu Duhul Sfânt prin Misterul credinței, sfânta Euharistie, care ocupă locul central în viața noastră, așa cum am văzut în duminica precedentă.

Euharistia este culmea iubirii lui Isus față de oameni. Iar culmea înțelepciunii divine față de noi este iubirea. Înțelepciunea este culmea asemănării omului cu Dumnezeu, deoarece Isus este Înțelepciunea întrupată, adică chipul desăvârșit al Tatălui (cf. 2Cor 4,4).

Să trecem aceste considerații prin prisma lecturilor de la Liturgia cuvântului de azi!

Lectura I-a: Prov 9,1-6. Înțelepciunea, ca persoană, construiește casa, pregătește sala, așază masa, trimite slugile să cheme pe cei bogați și pe cei săraci să mănânce pâine și să bea vinul oferit din belșug cu toată dărnicia.

Ce vor să spună toate acestea?

Vor să spună că acela este înțelept, care știe să slujească, să se ofere pe sine însuși ca jertfă pentru fericirea altora, adică pentru a-i aduce la înțelepciune. Pâinea și vinul înseamnă înțelepciunea care se dăruiește.

Cei lipsiți de înțelepciune, care răspund la chemare, sunt cei săraci cu duhul (Mt 5,3), pe care Isus îi numește fericiți în predica de pe munte. Acești săraci trebuie slujiți, iubiți, fiindcă ei sunt mereu chinuiți de foamea după dreptate și adevăr, deoarece trăiesc mereu smeriți, neglijați, uitați, alungați, înfometați, însetați etc., dar mereu disponibili de a sluji pe cei mai sărmani decât ei, pe toți dezmoșteniții soartei. Prin urmare, înțelept este acela care se dăruiește total pentru alții. Însă nimeni nu se dăruiește dacă nu iubește.

Pâinea și vinul ne pun în contact cu rădăcina adâncă a științei – Dumnezeu -, și cele oferite în spirit de credință devin jertfă, înțelepciune și iubire (Emilio d’Angelo).

Lectura a II-a: Ef 5,15-20. Sfântul Paul vrea să fim realiști, să nu evadăm din realitatea vieții, îndemnând: Nu vă îmbătați cu vin!

Azi, sunt multe drogurile care înstrăinează pe om de realitate și în care mulți își caută refugiul, dar vinul este cel mai căutat. Alcoolul a devenit o plagă națională pentru multe țări din lume. Beția îl face pe om să-și piardă mințile, să se comporte nebunește. Beția îl ține pe om departe de înțelegerea voinței lui Dumnezeu, îl duce la desfrânare, la pierderea timpului și la toate relele. Beția este soră cu sărăcia și calicia. Cine cheltuiește peste ce câștigă, n-are-n casă mămăligă, spune un proverb din bătrâni. Să-l ascultăm pe înțeleptul Ben Sirah care zice: Muncitorul bețiv nu se va îmbogăți, fiindcă cheltuiește mult mai mult decât câștigă.

O legendă spune că Satana s-a arătat unui condamnat la moarte și i-a spus: Eu te pot salva, dacă împlinești măcar una dintre următoarele condiții: 1) să-ți ucizi argatul; 2) să-ți bați nevasta și 3) să consumi zilnic cel puțin un pahar de vin. Condamnatul s-a întrebat: Ce să fac? Să-mi ucid servitorul? Nu, întotdeauna mi-a fost credincios. Să-mi bat nevasta? Nu, este singura care m-a iubit cu sinceritate. Mai bine beau, dar mă voi strădui să nu întrec măsura. Aducându-i la cunoștință hotărârea sa, Satana l-a salvat de la spânzurătoare și omul s-a apucat să bea, mai întâi cu măsură, dar apoi a uitat măsura. Nevasta, reproșându-i viciul, a fost luată la bătaie. Când bătrânul argat a încercat s-o apere, i-a înfipt cuțitul în inimă. În cele din urmă și-a găsit sfârșitul tot în ștreang, dar cu mult mai vinovat.

Un alt bețiv, rătăcind drumul spre casă, l-a întrebat pe un trecător: Bă, omule, unde duce drumul ista? Răspunsul a fost: Nene, drumul pe care mergi, duce: 1) în capăt, pe dreapta, la spital; 2) în față, la închisoare și 3) la stânga, în capăt, la cimitir. Evadarea din realitatea vieții, de a nu fi de folos altora, este culmea nebuniei.

Sfântul Duh ne îndeamnă: Părăsiți nebunia și veți trăi! Mergeți înainte pe calea înțelepciunii, ea duce la viață.

Lectura a III-a: In 6,51-59. Toată lumea cunoștea și admira înțelepciunea lui Solomon, rămasă proverbială. Cu toate acestea, Isus afirmă despre sine că este mai mare decât Solomon (cf. Mt 12,42). În ce sens? În sensul că Isus posedă toată cunoașterea lui Dumnezeu și a omului, el fiind înțelepciunea personificată (1Cor 1,30), figura absolută și modelul creației, izvorul întregului univers (In 1,3), depozitul întregii bogății dumnezeiești (Col 2,3).

Isus, invitându-ne la banchetul său, la care vrea să ne ofere pâinea și vinultrupul și sângele său -, adică întreaga sa ființă, vrea să ne îmbogățească cu înțelepciunea sa divină.

La toate popoarele cu vechi tradiții, mâncarea și băutura constituiau o realitate de ordin religios. Cea mai mare parte a religiilor din vechime, dar și cele mai noi, au cunoscut și mai cunosc încă banchetul sacru. A fi părtași la aceeași masă, a mânca împreună, statornicea printre cei invitați legături sfinte, la care se asociau și zeii.

Chiar Euharistia creștină este un memorial, adică nu numai că amintește de un fapt din trecut, dar îl actualizează, îi conferă realitate istorică azi. Întrucât Euharistia este dăruirea lui Cristos sub chipul pâinii și al vinului, împreună cu sufletul și dumnezeirea sa, ca hrană pentru viața lumii, constituie culmea iubirii care a inventat această taină dătătoare de viață, de viața sa cea nouă, zămislită în sânul Fecioarei Maria prin puterea Duhului Sfânt. A ne împărtăși înseamnă, nu numai a primi viața cea nouă, dar și iubirea și înțelepciunea care sunt în această viață divino-umană, înseamnă a ne îmbrăca în divinitate, a ne face părtași ai naturii divine (2Pt 1,4), înseamnă a atinge desăvârșirea Tatălui, înseamnă a-i oferi cultul suprem în spirit și adevăr, fiindcă împărtășirea este transformarea noastră progresivă în Cristos (sfinții Toma și Augustin). Isus a proclamat-o clar: Cine mănâncă trupul meu trăiește în mine și eu în el. Poate spune cu sfântul Paul: Nu mai trăiesc eu, Cristos trăiește în mine (Gal 2,20).

A deveni Cristos, iubire, desăvârșire, bogăție divină, înseamnă a ne dărui încontinuu – asemenea lui Isus – lui Dumnezeu prin aproapele.

Același lucru îl putem spune și despre trupul nostru?

Da, dacă ceea ce în știință se repetă atât de des că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă, este egal în noi cu: totul se dăruiește pentru a forma un alt creștin cât mai asemenea cu Cristos. Sfântul Irineu spune: Trupurile noastre, hrănite cu sfânta Euharistie, nu mai sunt pieritoare, fiindcă poartă în ele însăși sămânța învierii veșnice.

Pâinea este oferită de boabele de grâu care mor sub povara pietrelor de moară; vinul ne este dat de bobițele strugurelui care mor sub presiunea teascului. Nimic nu devine bun fără moarte, fără jertfa de sine. Isus ne-a dat pâine și vin, fiindcă s-a jertfit pe lemnul crucii, a murit și a voit să prelungească jertfa iubirii sale până la sfârșitul veacurilor, pentru a încorpora în misterul întrupării sale pe toți oamenii de bunăvoință, ducându-i la starea omului desăvârșit (Ef 4,13), făcându-i fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai vieții veșnice.

La 4 octombrie 1673, pe când sfânta Margareta Maria Alacoque se ruga, i-a apărut Isus și i l-a arătat pe sfântul Francisc de Assisi înălțat la o mărire cerească mai mare decât a celorlalți sfinți și i-a spus: Iată sfântul cel mai aproape de inima mea și cel mai unit cu dânsa. El se jertfește zilnic împreună cu inima mea dreptății dumnezeiești spre a dobândi milă pentru păcătoși. Există și o jertfă cerească și în viața de dincolo? Se pare că răspunsul este afirmativ.

Numai sfânta Euharistie ne face și pe noi sfinți, cât mai aproape de inima lui Isus și mijlocitori de haruri pentru păcătoși, lăudând și cântând Domnului în inimile noastre, mulțumind totdeauna pentru toate prin Cristos lui Dumnezeu Tatăl. Făcând aceasta pe pământ, lecția nu se uită în veci.

Dă-ne, Doamne, darul de a ne dărui! Amin.

 

* * *

 

Sângele Meu este adevărată băutură

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

“Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu în el”. Pasajul evanghelic continuă lectura din capitolul 6 al Evangheliei lui Ioan. Elementul nou este acela că la discursul despre pâine Isus îl adaugă pe acela despre vin; la imaginea hranei El o adaugă pe aceea a băuturii, darul trupului și al sângelui Său. Aici, simbolismul euharistic își atinge apogeul și deplinătatea.

Săptămâna trecută am spus că pentru a înțelege Euharistia, este important să începem cu semnele alese de Isus. Pâinea este semnul hranei, al comuniunii între aceia care mănâncă împreună; prin ea omul vine la altar și întreaga muncă umană este sfințită. Să vedem și care este semnificația sângelui și a vinului. Ce înseamnă cuvântul sânge pentru noi și ce evocă el? În primul rând, evocă întreaga suferință care există în lume. Dacă, așadar, în semnul pâinii este adusă la altar munca omului, în semnul sângelui întreaga durere umană este și ea adusă aici. Este adusă pentru a fi sfințită și a primi semnificație și speranța mântuirii prin sângele nevinovat al Mielului.

Însă de ce oare Isus a ales tocmai vinul ca semn al Sângelui Său? Doar din cauza asemănării ca și culoare? Ce reprezintă vinul pentru oameni? Reprezintă bucuria, sărbătoarea; nu reprezintă atât utilitatea (așa cum o face pâinea) cât desfătarea. Nu este doar pentru a fi băut, ci și pentru a toasta. Isus a înmulțit pâinile pentru nevoia poporului, dar la Cana a înmulțit vinul pentru desfătarea nuntașilor. Scriptura spune că “vinul veselește inima omului… și pâinea inima omului o întărește” (Psalmul 103,16-17). Dacă Isus ar fi ales pâinea și apa pentru Euharistie, ar fi indicat doar sfințirea suferinței (“pâinea și apa” sunt de fapt sinonime cu postul, cu austeritatea și pocăința). Alegând pâinea și vinul El dorește să indice și sfințirea bucuriei. Cât de minunat ar fi dacă și noi am învăța să trăim bucuriile într-o manieră euharistică, adică în aducere de mulțumire lui Dumnezeu. Prezența și privirea lui Dumnezeu nu umbresc bucuria noastră cinstită; dimpotrivă, o sporesc.

Însă, pe lângă bucurie, vinul evocă și o problemă gravă. În a doua lectură ascultăm acest avertisment al Apostolului: “Nu vă îmbătați cu vin în care este desfrânare, ci fiți plini de Duhul”. El sugerează ca îmbătarea cu vin să fie combătută cu îmbătarea cu Duhul, o beție înlocuind-o pe cealaltă. În prezent există multe inițiative pentru recuperarea persoanelor care se confruntă cu problema alcoolismului. Aceste inițiative încearcă să folosească toate mijloacele sugerate de știință și psihologie. Nu putem decât să le încurajăm și sprijinim. Însă cei care cred nu trebuie să neglijeze mijloacele spirituale, care sunt rugăciunea, sacramentele și cuvântul lui Dumnezeu.

În lucrarea “Pelerinul rus”, este relatată o poveste adevărată. Un soldat dependent de alcool și amenințat să fie dat afară din armată a mers la un călugăr sfânt pentru a-l întreba ce să facă pentru a-și învinge viciul. Călugărul i-a cerut să citească un capitol din Evanghelie în fiecare seară înainte de a se culca. Soldatul a făcut rost de o Biblie și a început să citească cu sârguință. Însă în curând s-a întors deznădăjduit la călugăr pentru a-i spune: “Părinte, sunt prea ignorant și nu înțeleg nimic din ceea ce citesc! Dați-mi altceva să fac”. Călugărul i-a răspuns: “Continuă să citești. Tu nu înțelegi, dar diavolii înțeleg și tremură de frică”. Soldatul a făcut după cum i-a spus călugărul și a scăpat de viciul său. De ce să nu încercăm și noi aceasta?

 

* * *

 

În casa înțelepciunii

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Slugi puțin amabile

Înțelepciunea pregătește o masă. Chiar și Isus ne invită la masa sa. În aparență, o acțiune simplă. Dar, în realitate, lucrurile se complică nu puțin. Se nasc unele echivocuri. Să încercăm să le indicăm. Înainte de toate, “slugile” însărcinate de a înmâna invitațiile. Chipuri întunecoase, serioase, încruntate, încrețite, cuprinse din belșug de plictiseală. Un aer sever, indisponibil. Surâd, și chiar mai rău… O atitudine aproape amenințătoare. Cu degetul amenințător. Unul care este întunecat, care nu lasă să presimți nimic bun.

Pare că duc invitația la dezhumarea unui cadavru, sau o înștiințare ca să se prezinte la oficiul taxelor, sau convocarea pentru o ceremonie plicticoasă. Prezintă prescripții minuțioase și pentru îmbrăcăminte. Desigur nu bănuiesc că în casa Înțelepciunii se găsesc muzica, dansurile, jocurile. În locul listei vinurilor de băut, dau impresia că prezintă rețete farmaceutice, cu medicamente respingătoare de înghițit. În sfârșit, prescripții, norme, regulamente, în loc de un program pentru o sărbătoare.

Apropo. Unele Euharistii ne fac să ne gândim la toate mai puțin la un banchet, la o reuniune convivială. Se aseamănă cu o veghe funebră, la care până și cântecele provoacă somnolență, când nu îmbracă o tristețe mare. Dumnezeu, atunci când a vrut să anunțe sosirea pe pământ a Fiului propriu, a trimis îngeri să aștearnă o noapte voioasă. Astăzi s-ar spune că o anumită înțelepciune reușește să recruteze numai ciori care croncăne. Înțelepciunea divină, în ziua în care a inaugurat lecțiile pe povârnișurile unui munte, a proclamat: “Fericiți… fericiți…” Astăzi sunt “repetitori” plictisiți care, chiar și atunci când sunt constrânși să spună “fericiți”, pare că dau alarma.

Prostul nu este de găsit

Al doilea echivoc privește pe destinatari. Pe adresă sunt înșirate titluri nu chiar exaltante: “necunoscător”, “lipsit de prudență”. Ca și cum n-ar fi fost suficient, și Paul (lectura a doua) ne pune din partea sa: “proști”, “necugetați”. Cine se recunoaște în acele categorii? Toți, dimpotrivă, se consideră înțelepți, iscusiți, experți ai vieții. Sau, cel puțin, șireți. Nimeni nu are plăcere să fie considerat ignorant. Fiecare se gândește că știe mai mult decât alții. Să mă așez în bănci, ca un școlar? Nici nu mă gândesc! Oricum, dacă ar fi fost o catedră liberă, toți s-ar fi precipitat s-o ocupe…

Apți pentru a învăța, nu de a învăța de la alții. Instrucție religioasă? “Drept cine mă ia? Nu suntem nicidecum analfabeți, noi! Închipuiește-ți, în epoca televiziunii…” Cateheze? “Haină pentru copii”. Studiul catehismului? Se simt atotștiutori, ei ar fi în stare să rescrie “Summa”, și ar fi scris-o și mai bine decât Toma de Aquino. Sunt creștini care acceptă chiar să meargă la spovadă, cu condiția să nu fie considerați păcătoși. De fapt, se anunță precizând: “Nu am făcut nimic rău, eu…” Așa cum sunt unii oameni care merg la medic ținând mâinile în față: “Privește că mă simt foarte bine”.

Cunosc persoane care admit exclusiv predicile care… agiornamentează ideile lor, care aprobă practicile lor, și confirmă obiceiurile lor. Dacă preotul se hazardează să vestească un Cuvânt care îi pune în discuție, contestă mentalitatea lor, îi obligă să revadă pozițiile și prejudecățile, fisurile siguranțelor lor, atunci este pedepsit cu… ultima bancă. Data viitoare, cel care se consideră primul din clasă – în avantaj și conduită – se pune în poziție strategică care să-i permită să iasă imediat, până să sune nota neplăcută.

Înțelepciunea ar trebui să modifice plicurile-invitație, și să scrie deasupra: inteligent, expert, exemplar, competent, scutit de lecție. Ar vedea ce îmbulzeală ar fi la ușă… Majoritatea celor convocați la școala Înțelepciunii ar trebui să prezinte diploma de intrare. Alții, apoi,au nimerit acolo din curiozitate… Da. Este dur să ne dăm seama că acele expresii folosite de Stăpâna casei vor să sublinieze o condiție fundamentală pentru a fi admiși: umilința. Care înseamnă, în cazul specific: acțiunea mă privește, mă atinge de aproape. Nu am tocmai nevoie de ea, poate este singura dată pentru a înțelege ceva…

Dar unde stă cu casa înțelepciunea?

Al treilea echivoc privește topografia. Casa înțelepciunii este vecină cu casa prostiei, și poate fi confundată cu aceea. Mulți nu știu să distingă. Cu atât mai mult încât valeții concurenței se arată destul de abili să momească pe clienții colegelor lor serioase și cicălitoare, sau mormăitoare. Astfel, unii nu-și dau seama de înșelăciune. Și, fără a sta prea mult pe gânduri, se îndoapă cu frivolități, vorbării, stupidități, gol, superficialitate, zgomot, aparență, simulări.

Voracitatea care caracterizează pe acești comeseni este impresionantă. Se creează o dependență de acel tip de hrană dificilă de eliminat. Nu s-a mai terminat de învățat de a comite nebunii, de a interpreta în chip greșit viața, de a răsturna toate valorile, de a plasa incorect raporturile cu alții. Printr-o frecventare asiduă, devenim capabili de a nu gândi, de a nu raționa, de a nu ne pune prea multe probleme serioase (mai mult, niciuna), de a dezactiva conștiința, de a se amesteca cu turma, ascunzând fața proprie ascunzându-ne în mijlocul masei.

Pentru ca vinul să nu se urce la cap…

Ultimul echivoc. Este pentru cei care intră și se așează la masă. Dar s-a socotit oportun să aducă cu ei pachețelul propriu cu hrana adaptată pentru stomacul propriu, știința care convine capului propriu. Și nu ezită să pună mâinile la piept, ignorând felurile de bucate “tari” pregătite de Înțelepciune. Sau ne limităm la câteva gustări, așa, ca să nu apărem nepoliticoși. Un pic de creștinism, și mult din tot restul. Un pic de Cuvânt al lui Dumnezeu, și tone de vorbărie.

Cât privește vinul, nu-l suportăm. Poate să se urce la cap, și atunci nu ne mai adunăm nimic în viață, și mai ales în afaceri. Este mai bine să-l stropim cu apa prudenței, a bunăstării, a realismului sănătos, a compromisului. Paradoxurile evanghelice sunt diluate cu soluții de rațiune, diplomație, arta de a se aranja. Duritatea mesajului lui Cristos trebuie să fie îndulcită, ținând cont de slăbiciuni și în special de cerul gurii noastre fine. Exigențele lui Dumnezeu sunt conciliate cu interesele noastre imediate, cu gusturile noastre, preferințele noastre. Sunt puțini aceia care știu să reziste până la capăt în jurul acelei mese pregătite. Acceptă să se hrănească exclusiv din acea hrană. Iau în serios lecțiile Înțelepciunii. Nu se precipită îndată afară pentru a uita ce au învățat.

Pâinea euharistică nu folosește pentru a ne conserva, ci pentru a ne pierde

Pagina din Evanghelie prezintă ultima parte din marele discurs ținut la Cafarnaum după înmulțirea pâinilor. În timp ce, în versetele precedente, Isus se referea la persoana proprie ca “pâine a vieții”, aici tema este specific euharistică. Și chiar în această privință s-ar putea ridica un echivoc. Mulți practicanți consideră Euharistia ca un element – cel puțin primar – al panoramei lor religioase. O practică – cel puțin principala – alături de altele. Ceva fix, imuabil, punct ferm. Dar nu ajung să priceapă forța transformatoare a pâinii vieții”.

Întâlnesc persoane care îmi spun: “Nu pot să mă lipsesc de Împărtășania zilnică. În ziua în care mă abțin, am impresia că îmi lipsește ceva”.În mine se ridică îndoiala că avem nevoie de ea pentru a ne recunoaște, pentru a ne simți siguri, pentru “a ne menține” imuni de schimbări, de a ne “conserva” (sau, cel puțin, a conserva acea imagine de sine cu care ne-am obișnuit; chiar și imaginea credinciosului “de duminică”). Primesc Euharistia pentru a fi ei înșiși, mereu aceia, și nu pentru a fi diferiți, să devină “alții”. Dacă înțelegi cu adevărat ce este acel “trup”, acel “sânge”, accepți în mod necesar riscul de a nu mai fi sigur de tine, de a nu te mai regăsi, de a dispărea.

Toate acestea au înțeles foarte bine iudeii, care, cu pretextul lui “cum”, au refuzat acel dar pentru că intuiau că ar fi schimbat total identitatea lor. Din păcate, în schimb, există creștini care reușesc să împace Euharistia cu conservarea comportamentelor ne inspirate desigur de Evanghelie, de ură față de cineva, de atitudini egoiste, de obiceiuri puțin discutabile. Cine se apropie de Sf. Împărtășanie trebuie să se înțeleagă – înainte de toate pe sine însuși – : “Eu sunt acela!” În timp ce, în schimb, ar trebui să mărturisim: “Nu mai vreau să fiu acela care sunt…Nu mă mai suport…” Adică, ar trebui să demonstrez că, primind acea pâine, eu nu mă accept așa cum sunt, totul se schimbă în viața mea. Problema nu este că, dacă lipsește Împărtășania, îți lipsește ceva, ci: ce se întâmplă când nu-ți lipsește Împărtășania! Atunci când urmează numai… Împărtășania, nu e nimic altceva, înseamnă că practic refuzi Euharistia, în același moment în care o primești.

A găsi timpul de a trăi

În opoziție cu prostia, Paul recomandă celor care vor să fie înțelepți: “Profitați de timpul prezent”. Ideea de fond este aceea a timpului drept capital prețios pe care îl ai în mâini și care este folosit în felul cel mai bun. Apostolul sugerează o observație particulară pentru a folosi bine timpul: să mulțumim (“…Aducând mulțumiri mereu pentru orice lucru lui Dumnezeu Tatăl”). Faceți ceea ce trebuie, și puneți înăuntru iubire, bucurie și recunoștință.

Un al doilea element de înțelepciune: a ne întreba despre ceea ce vrea Domnul de la noi în orice moment (Să știți să înțelegeți voința lui Dumnezeu…”). Nu este posibil să umplem existența cu o afacere oarecare, dar cu ceea ce dorește Domnul. Precis, care este voința lui Dumnezeu? Viața. Ne-o descoperă Isus însuși: “Eu am venit ca să aibă viața, și s-o aibă din belșug” (In 10,10). Dumnezeu dorește să ne vadă trăind cu adevărat. Alții îți spun: “Muncește… muncește…” El îți cere ca să ai timp pentru a trăi. Paul, astăzi, observând ritmurile noastre mereu mai obositoare și activitățile mereu mai frenetice, probabil ar traduce gândul său mai mult sau mai puțin așa: “Mai ales, în mijlocul tuturor lucrurilor cărora vă dedicați, vedeți să găsiți un pic de timp pentru a trăi”.

 

* * *

 

Eu trăiesc prin Tatăl. Cine mănâncă trupul meu, va trăi prin mine

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

În rugăciunea de la începutul Liturghiei de azi am auzit aceste cuvinte: Dumnezeu în iubirea sa a pregătit daruri nevăzute pentru acei care îl iubesc (LR).

Pe cine nu-l interesează darurile lui Dumnezeu? Care sunt ele? Cum le putem dobândi?

În lectura a II-a (Ef 5, 15-20) sf. Paul îi îndeamnă pe credincioșii săi din Efes să se comporte ca buni creștini, nu ca nebunii, ci ca oameni înțelepți, spre a câștiga bunurile nevăzute și fiindcă mântuirea este binele suprem, ei trebuie să profite de timpul prezent, de fiecare clipă, fiindcă zilele sunt rele; nu sunt rele în sine, ci din cauza celui rău care acționează în istorie. Creștinul tinde spre un dincolo, care va fi bun în totalitate, fiindcă acolo Dumnezeu va fi totul în toți (1Cor 15, 28). Dar, din când în când acest dincolo mai răbufnește într-un fel sau altul aici și acum în istoria prezentă. Așadar, în întunericul acestor zile rele mai strălucesc cu intermitență unele momente luminoase care sunt semnele timpului, împrejurări deosebite – kairoi – în care se distribuie mântuirea. Creștinul trebuie să fie înțelept și să profite de aceste împrejurări mântuitoare până în cele mai mici amănunte. Sf. Paul folosește un cuvânt grecesc («exagorazein») care se referă la un târg avantajos, în care se cumpără ieftin, dar numai după ce s-a făcut un tur prin tot târgul, fiindcă pe piața istoriei rele sunt expuse tot felul de lucruri aparent bune, dar în realitate sunt rele. Când se ivește ocazia unui lucru bun, chiar dacă este scump, dar dacă folosește spre mântuire, spune sf. Paul: Să nu fiți nepăsători! Căutați să înțelegeți voința lui Dumnezeu! A lăsa să-ți scape ocazia înseamnă nebunie, fiindcă mântuirea depinde de voința lui Dumnezeu. Pe piața istoriei rele se dovedește înțelept acela care știe să achiziționeze lucrurile cele mai bune. Sf. Paul încheie cu îndemnul de a celebra Euharistia, la care, spre a dobândi mântuirea, adunările trebuie să fie model de sobrietate, de cumpătare și chiar mai mult: este necesar să se favorizeze în toate acțiunea Duhului Sfânt care aici și acum împarte darurile sale (cf. CBL p. 1682-1683). Deci Euharistia este în centrul atenției și se dobândește prin cumpătare și favorizarea acțiunii Duhului Sfânt.

Liturgia cuvântului întărește îndemnul sfântului Paul prin cuvintele din lectura I-a (Prov 9, 1-6) în care Înțelepciunea, ca o doamnă onorabilă, invită în casa sa pe cei neînțelepți și pe cei lipsiți de minte: Lăsați prostia, ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii! Ca să rămână cu viață, Înțelepciunea oferă celor invitați la ospăț carne de vită și vin pregătit cu grijă.

Viața este scopul chemării. Înțelept este acela care se străduiește să-și înțeleagă sensul vieții. Pentru această înțelegere, Înțelepciunea se dovedește deosebit de activă: își construiește o casă de lux, pe șapte coloane, adică perfectă din toate punctele de vedere, ca ospățul să fie la înălțime. Această casă ne duce cu gândul la templul lui Solomon, locuința lui Dumnezeu și locul în care israeliții se adunau spre a oferi jertfele și banchetele tradiționale.

Banchetul este un simbol al bunurilor mesianice. Însăși Împărăția Cerurilor este prezentată sub forma unui banchet din mărețul templu al paradisului în care templul este Domnul Dumnezeu, Atotțiitorul, și Mielul (Ap 21, 22). Participanții la banchet dobândesc viața Mielului și vor trăi prin Tatăl.

Isus Cristos, Înțelepciunea lui Dumnezeu (1Cor 1, 24), a pregătit un banchet la care se oferă pe sine însuși ca hrană și băutură, el este Mielul care se oferă ca jertfă și ospăț, așa cum reiese din Evanghelia zilei de azi (In 6, 52-59).

Fiindcă invitația lui Isus de a-i mânca trupul și de a-i bea sângele constituie și o amenințare: Amin, amin grăiesc vouă, de nu veți mânca trupul Fiului omului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață în voi, consider că este necesar să intrăm în înțelegerea mai profundă a limbajului dur folosit de Mântuitorul.

Cuvintele carene și sânge ale Fiului omului arată întreaga sa ființă umană supusă slăbiciunii și suferinței. A-i mânca trupul și a-i bea sângele are ca prim înțeles unirea cu slăbiciunea și suferința sa spre a-l înțelege ca pe slujitorul suferind al lui Iachwe (cf.Is 53) care are o misiune profetică și mesianică. Mântuirea vine prin suferință și o acceptă acei care acceptă unirea cu «Slujitorul suferind». Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea zilnic și să mă urmeze (Mt 16, 24).

Expresia Mâncați carnea și beți sângele! are și sensul peiorativ de răzbunare. Este îndemnul lui Isus de a-l jertfi, sinonim cu acel Distrugeți acest templu și în trei zile îl voi reclădi (In 2, 19). Puterea jertfei lui Isus de pe Calvar, când dușmanii îi «vor mânca trupul și-i vor bea sângele» prin răstignire, stă în voința sa ca viața Tatălui, în mâinile căruia își încredințează sufletul (Lc 24, 46), să ajungă până la noi. Isus transformă răzbunarea în binecuvântare.

Jertfa Calvarului a fost începutul banchetului, nu atât pentru cei care l-au răstignit și i-au devorat ființa umană prin dinții cruzi ai instrumentelor de tortură, cât mai ales pentru sine care s-a oferit conștient și liber spre a-i atrage pe toți la sine (In 12,32), începând cu însăși Mama sa, Maria, care este singura ființă care i-a înțeles iubirea și a acceptat-o în spirit de jertfă, lăsând ca prin sufletul ei să treacă sabia spre a se descoperi secretele din multe inimi (Lc 2, 34-35), devenind Mama Bisericii, adică a tuturor acelora care își vor afla fericirea prin credința în cuvântul lui Cristos și mai ales la Masa euharistică.

Cei care acceptă cuvântul lui Isus, asemenea Mamei sale, devin comesenii lui Isus la ospățul bucuriei, dar; așa cum reiese din învățătura banchetului de nuntă, de fiecare dată se află printre cei chemați și câte unul care intră fără haină de nuntă. Aceștia sunt acei care fac ca banchetul să poarte și amprenta jertfei. Ospățul Calvarului și-a avut uvertura la Cina de taină: printre ucenicii care se hrănesc cu Trupul și Sângele lui Isus, cu o realitate (Lc 22, 17-19) și nu cu o figură de stil, s-a aflat și Iuda trădătorul care luând îmbucătura, a intrat satana în el (Lc 22, 3) și a dat ospățului caracterul de jetrfă, de durere, fiindcă l-a constrâns pe Isus să spună cu adâncă tristețe: Mai bine era de omul acesta dacă nu se năștea (Mt 26, 24).

Isus a acceptat ca întotdeauna ospățul euharistic să poarte amprenta jertfei: este mâncat ca la ospăț de cei cu inima curată și este devorat ca de dinții fiarelor sălbatice de cei care nu cred și nu se angajează să trăiască viața cea nouă în Cristos.

Realitatea crudă a expresiei «de a mâmca trupul și de a bea sângele» se datorează și unei duble intenții a evanghelistului Ioan: una contra doceților (care învățau că Isus n-a avut nici carne și nici sânge, ci a fost ca o formă spiritualizată, o aparență) prin care se afirmă adevărata realitate a omenității lui Cristos; a doua intenție mai profundă este împotriva acelora care susțin că Euharistia nu-i decât o formă spiritualizată a întregii învățături a lui Isus, fără o realitate obiectivă. Semnificația pe care evanghelistul Ioan a rezervat-o termenului de carne este aceea de a arăta că Euharistia este continuarea întrupării în timp (cf. CBL p. 1348-1350).

Amenințarea: Dacă nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu nu veți avea viață în voi este echivalentă cu afirmația ioaniană că Orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire (1In 4, 3. 8). Cine nu crede în iubire nu poate avea viață veșnică, nu se poate bucura de învierea celor drepți.

Profeții ajutau poporul să-și dea seama că celebrarea Paștelui, participarea la ospățul mielului, nu se identifică în mod automat cu participarea fizică de a mâmca și bea, dar că este necesară convertirea inimii, adică reînnoirea propriei fidelități față de alianța lui Dumnezeu.

Isus, venit să instaureze o «nouă și veșnică alianță», își pregătește banchetul cu o pâine nouă: Eu sunt pâinea cea vie, coborâtă din cer menită să fie pentru fiecare comunitate creștină un izvor de viață în caritate: unire și slujire reciprocă în speranța învierii: Eu îl voi învia în ziua de apoi. Nu din întâmplare, tocmai pe durata banchetului de la ultima Cină Isus a comunicat păcătoșilor iertarea, a descoperit celor săraci pâinea care coboară din cer și a făcut ucenicilor cele mai umane confidențe și le-a dat chiar viața sa (cf. MAC p. 932): Eu trăiesc prin Tatăl. Cine mănâncă trupul meu va trăi prin mine, va trăi viața Tatălui, viața veșnică.

Acestea sunt acele lucruri mântuitoare pe care apostolul Paul ne îndeamnă să le achiziționăm de pe piața istoriei rele, «darurile nevăzute» pregătite de Dumnezeu acelora care îl iubesc.

Azi ni se cere și nouă dovada înțelepciunii creștine. Suntem capabili să o dăm?

Să încheiem, așadar, cu începutul, cu rugăciunea Bisericii: Revarsă, Dumnezeule, în inimile noastre căldura dragostei tale, pentru ca, iubindu-te în toate și mai presus de toate, să dobândim făgăduințele tale, care întrec orice dorință!” (LR). Amin.

 

* * *

 

Duminica a XX-a de peste an (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Un copilaș, pregătindu-se pentru prima Împărtășanie, i-a spus într-o zi mamei:

- Duminica este într-adevăr o zi frumoasă, pentru că avem timp să ne iubim!

Mama i-a răspuns:

- Dar noi, dragul meu, ne iubim în fiecare zi. Tatăl tău și cu mine te iubim pe tine și pe surioara ta în fiecare zi, ca și duminica.

- Da, dar nu aveți timp să ne-o spuneți! a adăugat copilașul. În timpul săptămânii tu lucrezi și tata merge la birou în fiecare zi. În schimb, duminica aveți timp să vă jucați cu noi și să ne povestiți multe lucruri frumoase, să ne duceți la plimbare. Și apoi, împreună, îmbrăcați de sărbătoare, mergem la biserică pentru Liturghie și întâlnim acolo multă lume, ne strângem mâna bucuroși, pentru că Dumnezeu ne iubește.

2. Tema

“Fiilor tăi, Doamne, le pregătești o masă de sărbătoare”: de aceea noi îți oferim jertfa de laudă și de mulțumire (= Euharistia).

3. Mesajul zilei

Invitându-ne în fiecare duminică la Liturghie, Domnul ne pregătește o masă de sărbătoare.

- Lui Isus îi plăcea să mănânce cu lumea și, de fiecare dată când era invitat la cină, lăsa mereu daruri spirituale.

- Îți amintești câteva invitații la masă pe care le-a primit Isus? (De la Levi, de la Marta și Maria, de la Simon, de la Petru etc).

- Îți amintești ce daruri le lăsa Isus celor care îl invitau? (Iertarea, cuvântul său, harul său, vindecarea).

- Isus vrea să stea la masă cu noi, dar și mai mult vrea astăzi ca noi să stăm la masă cu el, pentru a realiza o comuniune de iubire și pentru a ne oferi darurile sale spirituale.

Dar care sunt darurile pe care dorește Isus să ni le ofere, pentru a face tot mai mare comuniunea de iubire cu Dumnezeu și cu frații?

- Sunt semănate și incluse în diferite părți ale Liturghiei și mai ales în rugăciunea euharistică.

- Ajutați-mă să le descopăr. (Enumerați diferitele părți ale Liturghiei și cereți să vi se spună care sunt darurile incluse).

$Riturile de primire (primirea, adopția filială, Botezul etc.).

$Liturgia penitențială (iertarea…).

$Liturgia cuvântului (adevăr, lumină, mângâiere etc.).

$Liturgia euharistică (dăruirea de sine, comuniunea de iubire, medicamentul nemuririi etc).

$Riturile de încheiere (Binecuvântarea pentru a continua Liturghia în viață).

Să amintim în mod deosebit formula de consacrare a pâinii și a vinului.

- “Luați și mâncați din aceasta toți: acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi”.

$Invitație la masa divină.

$Totalitatea iubirii lui Isus față de noi.

$Iubirea sa este personală: adresată vouă…

- “Luați și beți din acesta toți: acesta este potirul sângelui meu pentru noua și veșnica alianță, vărsat pentru voi și pentru toți întru iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea”.

$Dumnezeu ne invită la masă cu el.

$Ne dă sângele său divin, viața.

$Ne dă veșnicia, gratuitatea prieteniei, cu o iubire personală și totală.

$Ne iartă totul…

$Darul Liturghiei prin prezența sa.

Liturghia este cel mai mare cumul de bunuri!

- Este adevărat că Domnul ne pregătește la ea o masă de sărbătoare și de iubire.

- Chiar dacă fiecare participant la Liturghie ar primi un miliard, acest dar ar fi nimic în comparație cu darul pe care ni-l oferă Dumnezeu, pentru această viață și pentru veșnicie!

4. Exemple

Dumnezeu vrea o singură zi pentru el, dar care este… și pentru noi.

a) Un muncitor lua în râs un coleg al lui bun creștin, pentru că duminica nu lucra pentru nimic în lume.

Atunci, colegul i-a explicat:

- Imaginează-ți că am șapte mii de lei în buzunar. Întâlnesc un sărăcuț care îmi cere pomană. Eu, emoționat, îmi fac calcule și îi dau șase mii.

Ce zici de aceasta?

- Aș spune că ești foarte generos, a răspuns muncitorul. Săracul ți-ar fi foarte recunoscător.

- Foarte bine. Dar iată că acel sărăcuț sare la mine și încearcă să îmi fure și ultima mie de lei.

Ce zici de aceasta?

- Aș spune că face foarte rău. Cu o asemenea reacție nu ar merita nici un ajutor!

Atunci, colegul a încheiat:

- Prietene, aceasta este istoria ta. Domnul ne-a dat șase zile pe săptămână pentru a lucra, cerând ca a șaptea zi să ți-o dedici familiei, sufletului tău, recunoștinței față de el. În schimb tu, în loc să îi fii recunoscător, îi furi și ziua a șaptea. Ce crezi? (L. Veuillot).

b) Printre scrierile sfântului Petru Damiani (1007-1072), episcop și doctor al Bisericii, călugăr camaldolez, există o carte intitulată “Dominus vobiscum”. A apărut în urma unui fapt real: un prieten eremit, care celebra mereu Liturghia singur, l-a întrebat pe marele maestru Petru Damiani dacă trebuia să spună “Domnul să fie cu voi” din moment ce nu era nimeni pe care să îl salute, nimeni care să răspundă. În sinteză, Petru Damiani a răspuns: Nu este adevărat că nu este nimeni în jurul altarului tău solitar, pentru că în jurul lui este toată Biserica, împrăștiată în Orient și Occident, în mod invizibil, dar real (M. Magrassi).

 

* * *

 

Duminica a XX-a (B)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus a spus mulțimii: “Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci; iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu”. Iudeii se certau zicând: “Cum poate acesta să ne dea trupul să-l mâncăm?” Isus le-a zis: “Adevăr, adevăr zic vouă: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele lui, nu veți avea viață în voi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Trupul meu cu adevărat este mâncare și sângele meu cu adevărat băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu trăiesc prin Tatăl, la fel și cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care coboară din cer, nu ca aceea din care au mâncat părinții voștri. Ei au murit; cine mănâncă din această pâine va trăi în veci”. Acestea le-a zis pe când învăța în sinagoga din Cafarnaum. (Ioan 6,51-59)

Pasajul liturgic al evangheliei duminicii a XX-a de peste an reprezintă partea finală a Discursului asupra pâinii Vieții (In 6,29-59) conferindu-i o concluzie teologică magistrală.

Tema hranei a format axa centrală a discursului; acum ideea de pâine a vieții devine dominantă și atrage către ea toate problemele care s-au ivit de-a lungul dezbaterii dintre Isus și interlocutorii săi: ar fi vorba oare de o hrană care ar reaminti experiențele minunate ale trecutului pe care iudeii ar dori să le retrăiască (v. 31)? Sau ar fi vorba de Isus, Mesia, care își oferă trupul drept hrană și sângele drept băutură, așa cum pretinde el însuși (v. 55).

Originea acestei hrane a fost afirmată încă de la începutul discursului. Întotdeauna a fost vorba de o pâine coborâtă din cer (v. 31-32). Or și Isus se vede nevoit să afirme în fața celor care pretindeau că îi cunosc tatăl și mama (v. 41-42) că a venit din cer (v. 38). În acest caz originea cerească a pâinii, admisă fără prea multă dificultate, generează într-o formă destul de accentuată problema originii Mesiei, origine care nu a încetat să preocupe minițile iudeilor. În cele din urmă, originea cerească a pâinii va determina o dublă problemă: pe cea a naturii hranei și pe cea a identității lui Isus. Pâinea pe care Isus o oferă este dătătoare de viață veșnică, fiind așadar o pâine a vieții (v. 33 și 35), iar, odată afirmată natura acestei pâini, Isus poate avansa pretenția de a fi El însuși această pâine a vieții veșnice. Prin urmare va trebui ca trupul său să fie mâncat, iar sângele său să fie băut. Dificultatea cea mai mare care se ivește imediat este “cum s-ar putea realiza acest lucru?” de vreme ce Legea interzicea ca sângele să fie băut întrucât în el rezida viața. Cu toate acestea mențiunea sângelui separat de trup orientează atenția către aspectul sacrificial atât de prezent în cultul iudaic, iar Isus sugerase deja că va exista o jertfă atunci când vorbise despre pâine, care ar fi trupul său, oferit pentru viața lumii (v. 51). În plus, atunci când Isus afirmă că Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu și eu trăiesc prin Tatăl, la fel și cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine, El clarifică faptul că sursa primă a darului dătător de viață veșnică se află în Tatăl, iar revelația totală nu va avea loc decât după Ceasul jertfei Fiului de pe cruce.

Noi, creștinii, putem înțelege adevărul învățăturii acestui mister: Isus, mort și înviat, este cu adevărat hrană prin trupul său și băutură prin sângele său pentru viața sufletului nostru, încă de pe acum și pentru toată veșnicia fericită. Se impunea, însă, ca mai întâi sângele să fie vărsat (Ev 9,22) și ca Cristos să fi intrat în slava (Lc 24,26). Doar jertfa crucii și Învierea preaglorioasă puteau oferi sensul profund și răspunde la întrebarea “Cum poate acesta să ne dea trupul să-l mâncăm?” formulată de iudei.

 

* * *

 

Duminica a XX-a de peste an

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Editura Sapientia

“Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci” (In 6,51).

Acestea sunt cuvintele clare și directe ale lui Isus rostite în sinagoga din Cafarnaum, cuvinte care se îndreaptă atât către contemporanii săi, cât și spre noi, creștinii de astăzi.

Pericopa evanghelică de astăzi ne arată că așa de mari și de pline de mister au fost și sunt aceste cuvinte încât unii dintre ucenicii săi s-au scandalizat și au plecat. Dar, de fapt, intenția evanghelistului Ioan prin prezentarea acestui discurs este alta. Și anume ca, pătrunzând și meditând aceste cuvinte despre pâinea cea vie și încadrându-le în întreaga operă răscumpărătoare a lui Cristos, să descoperim că acesta este adevărul fundamental: cine vrea să se bucure de adevărata viață dumnezeiască trebuie să se deschidă față de pâinea cea vie care este însuși Isus Cristos. Nimeni nu poate să se bucure de viața veșnică, dacă nu se predispune să participe la acest ospăț.

Pâinea euharistică, pâinea oferită de Cristos la ospățul său, are ca prim efect unirea intimă cu Isus. El intră în inima, în trupul celui credincios pentru a realiza cu el un raport profund de comuniune care transformă întreaga ființă.

După ce în duminicile precedente am văzut cum Mântuitorul a hrănit trupește o mulțime mare de oameni prin minunea înmulțirii pâinilor, Cristos ne invită astăzi din nou la ospăț. Însă hrana pe care o oferă El la ospățul euharistic nu este doar o întărire, o legătură trecătoare, ci una de durată: “Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine, și eu în el” (In 6,51). Hrana pentru trup, chiar dacă pare trecătoare, se transformă prin legile metabolismului în trupul celui care o primește. Hrana oferită de Cristos, trupul și sângele său, realizează între El și cel credincios o viață nouă, viața dumnezeiască, viața harului care rămâne vie atât timp cât este în legătură cu izvorul.

Ucenicii care îl ascultau pe Isus știau și înțelegeau ce este o pâine materială. Știau, de asemenea, că Tatăl ceresc a hrănit poporul ales în pustiu cu mană. Însă despre o pâine vie nu au auzit și văzut niciodată. Dacă Dumnezeu, dându-le mana, s-a preocupat de foamea fizică, acum Isus le explica faptul că El îi va hrăni într-un mod nou, spiritual: “Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru vița lumii”. Dar ei spuneau: “Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?” De aceea au tras concluzia: “Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte?” Și au plecat cu toții (cf. In 6,60).

Biserica, prin liturgia cuvântului de astăzi, ne ajută să înțelegem acest discurs greu al Mântuitorului, ne ajută să facem distincție între foamea spirituală și cea fizică.

Evanghelistul Ioan, în elaborarea discursului său euharistico-teologic, folosește teme și date ale literaturii sapiențiale. Indiscutabil, ele trimit la simbolismul banchetului pregătit de Înțelepciunea personificată din Cartea Proverbelor. Astfel, prima lectură de astăzi ne prezintă Înțelepciunea ca o stăpână care a pregătit în casa ei carne și vin din belșug și îi invită pe toți să ia parte la ospățul său, oferind alternativa la viața dezordonată a cărnii, la nebunia omenească, și anume calea înțelepciunii.

Aceeași cale a înțelepciunii ne este recomandată și de sfântul Paul în Scrisoarea către Efeseni. Apostolul neamurilor arată care este adevărata înțelepciune, și anume înțelegerea voinței lui Dumnezeu. Ca și în prima lectură, omul este chemat să nu se lase condus de nebunia lumii, să nu trăiască asemenea celor fără judecată. Încercând să înțeleagă semnele timpului, creștinul are posibilitatea de a urma calea adevărată prin ascultarea de voința Domnului, reușind să discearnă voința printre tentațiile păcatului din timpul în care trăiește.

În acest fel, ia naștere voința noului om, un om care știe că a primit totul în dar, care știe că este iubit, care simte mereu nevoia de a mulțumi și de a-l celebra pe Dumnezeu. Această laudă adusă Domnului izvorăște din interiorul comunității, așa după cum Paul deja le-a sugerat și colosenilor: “Învățați-vă și mustrați-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea. Înălțați-i cu recunoștință lui Dumnezeu psalmi, imnuri și cântări spirituale în inimile voastre. Și orice ați face, cu cuvântul sau cu fapta, toate să fie în numele Domnului Isus” (Col 3,16-17).

A ști să-ți trăiești viața cu înțelepciune, urmând voința lui Dumnezeu, nu este un lucru ușor. Înțelepciunea slujește iubirii dacă nu trăim numai pentru noi înșine, în mod egoist, ci trăim, în primul rând, pentru Biserică, pentru omenirea întreagă, pentru viață. Acest lucru se vede clar din viața Maicii Domnului și a marilor sfinți și martiri ai Bisericii care au înțeles sensul adevărat al cuvintelor lui Cristos despre pâinea cea vie și au trăit cu înțelepciune voința lui Dumnezeu.

La 2 mai 1999, odată cu beatificarea sa, Biserica ni l-a propus drept model pe fericitul Padre Pio, mare îndrăgostit al pâinii celei vii, a cărui figură traversează și marchează acest sfârșit de secol XX. Sfântul oamenilor, cum a fost denumit în mod semnificativ, a nutrit o caldă iubire față de Isus Euharisticul. Liturghiile sale prelungite, în tăcere mistică și pauze contemplative, erau un exemplu de credință pentru credincioși, care se întorceau transformați la casele lor. Spunea fericitul Padre Pio: “Bătăile inimii mele, atunci când sunt cu Isus Euharisticul, sunt mai puternice. Uneori mi se pare că inima vrea să iasă din piept. La altar simt o aprindere atât de mare încât nu pot să o descriu”. Padre Pio era devorat de o sete și o foame nepotolită după Sfânta Euharistie, pâinea cea vie. Astfel, marele îndrăgostit al Euharistiei ne recomandă tuturor “împărtășania zilnică” și dezaprobă neglijența și indiferența cu care uneori este tratat sacramentul altarului.

Sfânta Împărtășanie, pâinea cea vie lăsată nouă de Cristos, a dus la victorie pe vremuri, cât și astăzi. Un exemplu în acest sens sunt primii martiri ai Bisericii care au înțeles ce înseamnă a trăi viața cu înțelepciune, au înțeles adevăratul sens al cuvintelor lui Cristos despre pâinea cea vie.

Să ne imaginăm un spectacol de circ de pe vremea lui Nero. Un mic grup de creștini este mânat spre mijlocul arenei. Bărbați cărunți, sleiți, mame cu prunci în brațe, tineri și tinere… De jur-împrejur, mulțime furioasă. Se deschide o poartă și din adâncul întunecat vin alergând lei înfometați de mai multe zile. Iar creștinii de acolo din mijloc? Tremură? Imploră milă? O, nu, ei se roagă, cântă. Fiarele se aruncă asupra lor, sfâșie cu ghearele carnea vie. Iar creștinii, cu ochii fixați spre cer, cu zâmbetul pe față, cântă! De unde au primit acești oameni puterea aceea incredibilă? Erau “statornici în frângerea pâinii și în rugăciune”, ne spune Sfânta Scriptură (cf. Fap 2,42).

Contrar exemplului acestor martiri, noi astăzi ne plângem că, deși ne-am împărtășit des, iar am căzut în păcate. Vina nu este în Sfânta Împărtășanie, căci fiecăruia Împărtășania îi folosește atât cât o prețuiește. Să învățăm să prețuim hrana euharistică și, călăuziți de îndemnurile și exemplul primilor martiri ai Bisericii, să ne cercetăm dorințele inimii noastre, dacă printre ele există foame după pâinea vieții veșnice. Pentru aceasta, cu toții să ne rugăm Duhului Sfânt să reverse peste noi darul înțelegerii de care avem nevoie pentru a nu fugi, asemenea ucenicilor nestatornici, din fața cuvântului lui Cristos.

Să ne rugăm împreună cu sfântul Toma de Aquino: “O, pâine vie, frământată în cer, dospită în sânul Fecioarei Maria, coaptă pe lemnul crucii, pusă pe altar, ascunsă în speciile sacramentale, întărește inimile noastre în bine și călăuzește-ne pașii pe drumul vieții; bucură sufletele, curăță gândurile noastre”.

Ciprian Petre