Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XX-a de peste an
Anul B (A, C)

Lecturi:
Proverbe 9,1-6
Efeseni 5,15-20
Ioan 6,51-58

Ioan 6,51-58

Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viața lumii”. Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: “Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?” Dar Isus le-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele lui, nu aveți viață în voi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu în el. Așa cum m-a trimis Tatăl care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel și cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care au mâncat-o părinții voștri și au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci”.

 

O invitație la ospățul etern
         pr. Joseph Pellegrino

Euharistie – Iubire – Înțelepciune
         pr. Anton Dancă

Sângele Meu este adevărată băutură
         pr. Raniero Cantalamessa

În casa înțelepciunii
         pr. Alessandro Pronzato

Eu trăiesc prin Tatăl. Cine mănâncă trupul meu, va trăi prin mine
         pr. Anton Dancă

Duminica a XX-a de peste an (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Duminica a XX-a (B)
         pr. Șerban Tarciziu

Duminica a XX-a de peste an
         Diverși alți autori

Afișează toate în aceeași pagină