Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a după Crăciun – Sfânta Familie
Anul B (A, C)

Lecturi:
Geneza 15,1-6;21,1-3
Evrei 11,8.11-12.17-19
Luca 2,22-40

Luca 2,22-40

După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în Legea Domnului: Orice prim născut de parte bărbătească va fi declarat sfânt pentru Domnul și să aducă jertfă, după cum este scris în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon și acesta era un om drept și evlavios care aștepta consolarea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Isus, ca să îndeplinească prescrierile Legii cu privire la el, l-a luat în brațele sale și l-a binecuvântat pe Dumnezeu spunând: “Acum eliberează-l, Stăpâne, pe slujitorul tău în pace, după cuvântul tău, pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta pe care ai pregătit-o în fața tuturor popoarelor: lumină spre luminarea neamurilor și spre gloria poporului tău Israel!” Tatăl și mama lui se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: “Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn care va stârni împotrivire – ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi – iar ție, o sabie îți va străpunge sufletul”. Era acolo și Ana, profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Așer. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei șapte ani de la fecioria ei, era acum văduvă și ajunsese la optzeci și patru de ani. Ea nu părăsea templul, slujind zi și noapte prin posturi și rugăciuni. Venind și ea chiar la aceeași oră, îl preamărea pe Dumnezeu și vorbea despre [copil] tuturor celor care așteptau eliberarea Ierusalimului. Când au împlinit toate după Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea, plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era asupra lui.

 

Nașterea lui Isus și nașterea unei noi familii
         pr. Anton Dancă

Sfânta Familie
         pr. Ștefan Ciubotaru

Au văzut ochii mei mântuirea ta
         pr. Anton Dancă

Sfânta Familie (pt. copii)
         pr. Pietro Righetto

Rodul sosește la bătrânețe
         pr. Alessandro Pronzato

Sfânta Familie (B) (audio)
         Diverși alți autori

Afișează toate în aceeași pagină