Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a din Post
Anul A (B, C)

Lecturi:
Geneza 2,7-9; 3,1-7
Romani 5,12-19
Matei 4,1-11

Matei 4,1-11

Atunci Isus a fost condus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. După ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, în cele din urmă i s-a făcut foame. Apropiindu-se, Ispititorul i-a zis: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să devină pâini”. Dar el i-a răspuns: “Este scris: Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu“. Atunci, diavolul l-a dus în cetatea sfântă, l-a așezat pe coama templului și i-a spus: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris: Le va porunci îngerilor săi cu privire la tine și te vor ține pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră“. Isus i-a zis: “Mai este scris: Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău“. Diavolul l-a dus apoi pe un munte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și măreția lor și i-a spus: “Îți voi da toate acestea, dacă vei cădea înaintea mea și mă vei adora”. Atunci Isus i-a spus: “Pleacă, Satană! Căci este scris: Pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora și numai lui îi vei sluji“. Atunci diavolul l-a lăsat. Și iată că veneau îngeri și îi slujeau.

 

Autori

pr. Anton Dancă
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Eduard-Mihai Coșa
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Iștoc
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Ernest Munachi Ezeogu

 

* * *

 

Duminica I-a din Post

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Între două mistere

Minunată a fost creația omului (lectura I-a). El s-a născut din iubirea lui Dumnezeu, din înțelepciunea sa infinită și din atotputernicia care a voit să încoroneze întreaga creație materială cu o coroană spirituală desăvârșită, Isus Cristos: Ce este omul că te gândești la el sau fiul omului că îl iei în seamă? L-ai creat cu puțin mai prejos de îngeri și l-ai încununat cu măreție și slavă (Ps 8,6; Evr 2,7).

Această măreție și slavă de pe fruntea omului a trezit invidia Șarpelui viclean și-a propus nimicirea lui. A reușit? Aparent, da; însă atotputernicia pusă în slujba atotștiinței și atotînțelepciunii, și acestea puse la dispoziția iubirii divine, aceasta a dat naștere printre oameni Fiului lui Dumnezeu, care va încorona capodopera divină cu o viață nouă, menită învierii și îngerizării omului. Unde a abundat păcatul, a prisosit harul (lectura a II-a). Harul este bogăția noastră spirituală care se ridică până la valoarea lui Dumnezeu. Cu această bogăție ne înzestrează Botezul.

Nimeni nu-și poate apăra bogăția cu suficientă prudență, dacă nu cunoaște puterea dușmanului său.

În ispitirea lui Isus descoperim forța, dar și călcâiul lui Ahile, pe care le are dușmanul bogăției și măreției noastre.

Dacă Eva, apoi Adam, la sugestia Șarpelui că pomul oprit este bun, plăcut, îl face pe om ca Dumnezeu, îi dă înțelepciune etc. ar fi așteptat, ar fi postit până să-l consulte pe Domnul, și-ar fi meritat trecerea de pe pământ la o viață nouă, la o viață menită să-i îngerizeze, fără să mai treacă prin poarta morții, ci doar a unui dulce somn. Nu l-au cunoscut pe diavol. Noi îl cunoaștem?

Sfânta Scriptură vorbește de cincizeci de ori despre Satana, de optzeci de ori despre diavol, fără să mai socotim denumirile de Cel Rău, Șarpele viclean, puterea întunericului, duhul necurat, Belzebul etc.

Existența diavolului este un adevăr de credință. El este dușmanul principal al mântuirii noastre și îl putem învinge numai după metoda arătată nouă de Isus: smerenie, rugăciune și credință în cuvântul Scripturii.

Sfântul martir Ignațiu de Antiohia zice că diavolul, când l-a ispitit pe Isus, nu cunoștea încă întruparea Fiului lui Dumnezeu. Când l-a văzut pe Isus postind patruzeci de zile și patruzeci de nopți, a rămas uimit. Un simplu om nu poate supraviețui unui post atât de lung. Faptul că totuși a flămânzit, l-a pus la îndoială. A voit să se convingă dacă este sau nu Mesia, zicându-i: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini!

Se zice că nu-i frumos să-i contrazici pe sfinți, dar cred că totuși nu are dreptate. Diavolul știa foarte bine că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Cine i-a pus în gând lui Irod să-i ia viața pruncului Isus? La botez, n-a auzit glasul Tatălui ceresc: Acesta este Fiul meu iubit? Îndoiala diavolului este arma de care s-a folosit pentru a o învinge pe Eva: Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? De data aceasta nu-i mai merge, este cineva care îi cunoaște tactica și îl respinge. Știa diavolul că Isus este Fiul lui Dumnezeu și își etala tactica prin multă ură. Ura orbește și cel cuprins de dânsa încearcă imposibilul. Dacă a încercat în cer să se ridice mai presus de Dumnezeu, de ce n-ar încerca pe pământ să-l ispitească pe acest Om smerit, flămând, însetat și obosit de atâta post? Dacă în cer n-a reușit, experiența făcută cu Eva în paradisul pământesc i-a dat imbold.

Oricât ar fi cineva de sfânt, să nu creadă că este scutit de ispite și că nu poate cădea!

Diavolul este șiret. El nu ispitește pe om în lucruri mari, ca să nu-l sperie; se mulțumește, la început, cu greșeli mici din care îi sugerează gândul că va avea avantaje mari pentru care poate risca. Pe Adam și Eva i-a ispitit cu frumusețea unui măr. Este mare lucru să iei un fruct din grădina altuia ca să-ți ostoiești pofta sau foamea? Dar dintr-un lucru atât de mic le arată că pot avea un folos atât de mare: Veți fi ca Dumnezeu; veți cunoaște binele și răul; vi se vor deschide ochii. Ce mare lucru este să spui o minciună, când poți face atâta bine? Obișnuit, oamenii spun că fără dânsa nici nu poți trăi. Asta înainte de păcat, dar după ce s-a săvârșit păcatul, diavolul îl prezintă în cele mai înfiorătoare culori care, nu rareori, duc la un adevărat dezastru spiritual: la descurajare și chiar la sinucidere.

Isus, în actul ispitirii sale, parcă ne învață că la sugestia Satanei nici binele nu trebuie să-l facem.

Diavolul este obraznic, insistă, siluiește, caută să convingă că el are dreptate. Respins de Isus o dată, încearcă a doua oară și a treia oară, și merge până acolo cu nerușinarea sa că se folosește de cuvintele din Sfânta Scriptură pentru a-și atinge scopul.

Diavolul este tiran. El știe că lui Isus îi este foame și se preface că vrea să-l ajute, dar în realitate nu face altceva decât să-i prelungească chinul fizic, provocat de foame, prin vorbărie multă, prin parcurgerea unor distanțe mari. Cel milos dă în grabă pâine celui flămând. De ce n-a făcut-o? Fiindcă este tiran.

Diavolul este mincinos, făgăduiește bunuri pe care nu le are. Dacă ar fi fost în puterea lui să-i dea ceva lui Isus, i-ar fi dat aur, bani, bogății, fiindcă acestea, când apar ca o realitate, orbesc și mințile cele mai luminate.

Adevărul îl pune pe diavol pe fugă.

Isus este adevărul. Tot comportamentul lui Isus în timpul celor trei ispite arată iubirea sa față de oameni, față de noi; vrea să ne învețe că interesele sufletești au întotdeauna prioritate față de cele trupești. Cristos a fost ispitit, spune sfântul Augustin, ca noi să nu fim învinși.

A fost dus în pustiu de Duhul Sfânt. Pustiul a fost considerat dintotdeauna ca locul cel mai potrivit pentru intimitate cu Dumnezeu, așa cum spune profetul Osea: Voi duce mireasa mea într-un loc pustiu și acolo îi voi vorbi la inimă (2,14).

Sfântul evanghelist Matei, vrând să ne sugereze mai clar motivul pentru care Isus a fost dus de Duhul Sfânt în pustiu, ne spune: Ca să fie ispitit de diavol. A se lăsa ispitit înseamnă a accepta un act de smerenie. Prin acest act de umilință Isus, de fapt, își începe pătimirea. Ispitirea, pentru Isus, este mai dureroasă decât pătimirea pe crucea de pe Calvar. Pe Calvar a predominat chinul fizic, trupesc, provocat de ignoranța umană, pentru care Isus a avut înțelegere și s-a rugat Tatălui și mulți răufăcători și-au bătut pieptul, s-au căit. Aici este vorba de o crucificare psihică, sufletească, pornită din ura unei creaturi inteligente, incapabile de căință, de redresare.

Se poate pune problema că Isus, lăsându-se ispitit de diavol, ar fi încercat să-l convertească, stârnindu-i milă în fața unui înfometat și interes sfânt în fața unei înțelepciuni care îl depășea? Faptul că în cele din urmă au venit îngerii și i-au slujit lui Isus, pare să confirme adevărul că el a venit să mântuiască întreaga creație. Îngerii cei răi au respins mântuirea definitiv. De acum încolo Satana va ști cine este Isus și va tremura veșnic în fața lui, cum spune sfântul apostol Iacob (2,19); iar prin gura posedaților spune: Știu cine ești: sfântul lui Dumnezeu (Mc 1,24).

Dacă azi Biserica ne cere să postim, nu urmărește să ne chinuim, fiindcă știe că avem destule necazuri, dar vrea să ne arătăm atașamentul plin de iubire și de recunoștință față de Isus, care a postit din iubire față de noi, ca să ne descopere dușmanul mântuirii și metoda pentru a-l învinge, ca să ajungem în împărăția Tatălui său.

 

* * *

 

Duminica I din Postul Mare

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Timpul Postului Mare, pe care l-am început in ziua de Miercurea Cenușii, este un drum al convertirii, al purificării și al harului ca pregătire pentru Sfintele Paști. Isus însuși a inaugurat acest drum postind timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți în pustiu. Cristos înainte de a vesti împărăția lui Dumnezeu, venită în lume prin persoana Sa, înainte de a predica, EI se ruga înainte de a păși in viața publică, de a merge printre mulțimi, El a mers prin pustiu, in singurătate. Înainte de a-i căuta pe oameni, El căuta fața Tatălui său din ceruri. El postea. Ispitele la care este provocat Isus în pustiu au ceva din domeniul incredibilului, al fanteziei. Cineva s-ar putea întreba cum de a fost posibil ca Isus să fie ispitit. Isus Cristos, însă este Dumnezeu adevărat și om adevărat și ca om EI a fost întru totul asemenea nouă, afară de păcat. De aceea, El a fost ispitit ca om și nu ca Dumnezeu.

Prima lectură luată din cartea Genezei ne relatează faptul că ispita a fost prezentă încă de la începutul neamului omenesc. După crearea protopărinților noștri Adam și Eva, diavolul vine și-i ispitește. Ispita lor a fost mândria de a deveni asemenea lui Dumnezeu. Mai mult, este vorba de un păcat de rebeliune împotriva lui Dumnezeu deoarece, înlocuindu-L pe Dumnezeu, voiau ei înșiși să cunoască binele și răul. Greșeala aprecierii arată imediat și efectul devastator: sentimentul rușinii, notat chiar de autorul sacru, indică o dezarmonie, o sfâșiere a omului în sine însuși pentru că nu mai știe să privească realitatea cu ochi limpezi și nevinovați. Păcatul va purta cu sine fragmentarea armoniei omenești.Va da la lumină adevărul dramatic al omului orgolios și păcătos. Alegerea sa negativă nu poate să conducă decât la moarte.

Isus Cristos, prin răspunsul său afirmativ la planul Tatălui, apare ca Noul Adam care rectifică eșecul suferit de primul om, după cum ne spune și apostolul Paul, și dă început unei noi umanități.

Isus s-a lăsat ispitit de diavol pentru a ne da nouă, fraților săi, o lecție de umilință, mai mult, o lecție de curaj, siguranță și victorie. Încercarea, ispita face parte din viața noastră, din lumea noastră personală și comunitară. Ispita se prezintă, de altfel, ca o realitate cutremurătoare și misterioasă, ca o forță sau putere, ostilă lui Dumnezeu, care acționează în noi cu stimuli și sugestii pentru a ne dezlănțui pasiunile și a ne îndemna acolo unde voința este mai slabă, la aversiune față de Dumnezeu.

Cristos a fost în toate asemenea nouă afară de păcat. S-a asemănat cu noi și în ispite și în încercări. Nimeni nu trebuie să se înfricoșeze sau să se descurajeze. Căci, dacă a fost “ispitit” Isus, care ar fi motivul pentru care nu ar trebui să fim ispitiți și noi? Ispita, într-adevăr, nu umilește demnitatea noastră de persoană, existența noastră creștină. În lumina credinței, ispita este o încercare care formează și călește caracterul nostru spiritual, prietenia și fidelitatea noastră față de Dumnezeu.

Dacă am urmat cu atenție Sfânta Evanghelie, am observat cum diavolul a încercat de trei ori să-L ducă in ispită pe Isus. În primul rând îi cere să schimbe pietrele în pâini, pentru a-și potoli foamea. Isus, însă, respinge acest lucru nu pentru că nu era convins că foamea putea fi învinsă cu pâinea, dar pentru faptul că nu se poate absolutiza o trebuință umană. El spune destul de clar: “Nu numai cu pâine trăiește omul, dar și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu” (Mt 4,4).

În viața sa publică Isus va înmulți pâinile, și peștii pentru a potoli foamea mulțimii care-L urma. Isus, deci, nu este insensibil față de mâncarea materială, dar atribuie primatul Cuvântului lui Dumnezeu, care este adevărata mâncare și adevăratul aliment pentru cei care vor să se mântuiască.

A doua ispită are ca obiect sfidarea față de Dumnezeu. Diavolul, după un prim eșec, insistă în continuare și-L duce pe Isus pe aripa templului și-I spune: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos căci este scris: “Îngerilor săi va porunci pentru Tine și te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de piatră. Isus i-a răspuns: Iarăși este scris: “Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău”(Mt 4,6-7). Câți dintre noi nu-L sfidăm pe Dumnezeu supunându-L voinței noastre, dorințelor, aspirațiilor și capriciilor noastre? Și dacă Dumnezeu nu ne aude, nu ne ajută, ne răzvrătim impotriva lui cu rebeliune.

Câți sunt aceia care nu cred sau nu vor să creadă pentru că nu au obținut de la Dumnezeu beneficiile pe care le pretindeau de la EI și încă cu insistență? Dar Dumnezeu nu poate fi constrâns să facă voința noastră, ci noi suntem aceia care trebuie să împlinim voința sa. Dumnezeu știe de ce anume avem nevoie mai înainte ca noi să-I cerem, Lui aparținându-i dintotdeauna puterea și voința. Cel care îl sfidează pe Dumnezeu nu numai că săvârșește un păcat de îngâmfare și aroganță, dar și un păcat împotriva credinței.

Într-o ultimă încercare diavolul îl conduce pe Isus pe un munte înalt și îi promite toate bogățiile pământului dacă îl va adora. Răspunsul lui Isus este categoric: “Piei satană, căci este scris: “Domnului Dumnezeului tău să i te închini și numai lui să-i slujești”. Putem observa foarte bine în acest răspuns că este vorba despre cultul ce i se datorează numai lui Dumnezeu, diavolul fiind o personificare a idolatriei. Din păcate, idolatria, sub diferite forme, există și prosperă chiar și printre creștini. Decât a-L adora pe Dumnezeu și a-I aduce un cult autentic se preferă și se aleargă mai bine după idoli, cum ar fi: banul, succesul, puterea, plăcerea, interesele materiale, etc. Cu alte cuvinte, se cade în idolatrie ori de câte ori bunurile materiale iau locul lui Dumnezeu. Tot aici e bine de amintit diferitele forme de superstiție prin care se atribuie unor lucruri sau unor evenimente o putere supranaturală. Respingând ispita idolatriei Isus îndeamnă pe toți urmașii săi să profeseze un adevărat cult față de Dumnezeu, să-L adore numai pe Dumnezeu și pe Cristos Fiul său.

Timpul Postului Mare, văzut de Cristos și propus de Sfânta Biserică este “semnul sacramental” al convertirii noastre. Sfinții Părinți l-au văzut ca un timp de credință, de iubire și pocăință. Însă nu toți pot să se retragă într-o insulă sau să ducă o viață cenobitică, dar fiecare creștin trebuie să trăiască timpul Postului Mare în semnificația sa profundă, continuând să-și desfășoare obligațiile sale familiare, sociale și profesionale.

Tot pentru acest timp Biserica a stabilit și unele norme care prevăd abstinența de la carne în zilele de vineri, exercitarea operelor de caritate, participarea frecventă la Sfânta Liturghie și ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Unii s-ar putea gândi că postul și abstinența este doar cu privire la alimente, însă există o mulțime de alte lucruri de la care ne putem abține în acest timp, cum ar fi: unele emisiuni care apar pe posturile de televiziune, spectacole, cheltuieli mai puțin necesare, etc. Drumul convertirii trebuie să fie mai ales o eliberare totală și radicală din sclavia păcatului. Aceasta presupune o luptă continuă și un angajament constant pentru a crește unitatea cu Dumnezeu și viața harului.

Faptele bune trebuie să ne însoțească și ele în timpul Postului Mare. Nu numai că trebuie să renunțăm la lucrurile care ne sunt de prisos, dar și la acele bunuri pe care le putem dărui. Aceasta implică un exercițiu de caritate, generozitate și solidaritate.

Diavolul, care este o realitate, poate fi învins prin post și pocăință, așa precum a făcut și Isus Cristos. Ușor nu va fi, dar acum avem o mai mare siguranță: în încercare, în ispită nu vom mai fi singuri; Cristos cu puterea Spiritului său acționează în noi și cu noi.

Rugăciunea, mai ales cea liturgică, ne va întări capacitatea de a rezista agresiunilor celui rău și ne va mări speranța în victorie. Astfel, nimeni dintre noi,cei care avem speranță, nu va rămâne în încercare, și cu atât mai puțin să cedeze ispitei.

Neculai Stote

 

* * *

 

Duminica I din Postul Mare

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Unul dintre darurile vieții noastre, și poate unul dintre darurile cele mai mari, este posibilitatea omului de a reîncepe. Miercuri, odată cu impunerea cenușii în semn de pocăință, noi am început un nou timp: timpul Postului Mare. Un timp al purificării și al harului în care răsună, mai mult ca oricând, îndemnul la convertire, la pocăință, la o viață cât mai conformă cu cerințele Evangheliei. Este un timp în care încercăm să uităm de preocupările noastre zilnice, pentru a ne gândi că este ceva mai presus de toate acestea. Să ne preocupăm mai mult de cele spirituale, să simțim mai multă foame pentru cele cerești.

La acest început al postului Biserica ne îndeamnă să nu rămânem în obișnuințele noastre rele, ci să scuturăm praful șovăielii, al nepăsării, fiind cu sufletul pregătit pentru Înviere. În același timp să nu uităm, după cum ne spune și teologul austriac Martin Buber, că “păcatul cel mai mare al omului nu este păcatul săvârșit – deoarece tentația este mare iar voința slabă – adevăratul păcat al omului este că în orice clipă se poate converti și totuși nu o face”.

Lecturile din Liturgia Cuvântului de astăzi pun alături două tablouri: primul, cel propus de lectura I, ni-l arată pe Adam cedând ispitei. Al doilea tablou, cel propus de evanghelie, ni-l arată pe Cristos, noul Adam, învingând ispita și Ispititorul. Sfântul Paul, în cea de-a doua lectură, stabilește o paralelă între opera lui Adam și aceea a lui Cristos. Prin păcatul primilor oameni, prin neascultarea lor de Dumnezeu, păcatul a intrat în lume și a trecut la toți oamenii, însă prin ascultarea și sacrificiul lui Cristos am regăsit viața și fericirea. Și pentru că Adam nu a rezistat ispitei, moartea a venit pentru toți oamenii. Însă pentru că Isus, noul Adam, a ieșit biruitor, iată, primim harul care ne duce la mântuire, după cum ne spune și apostolul Paul: “Căci acolo unde păcatul a sporit, și mai mult a întrecut harul” (Rom 5,21).

În cadrul lecturilor, ispita ne apare ca o realitate cu care s-a confruntat primul om din lume, o realitate cu care s-a confruntat Cristos, o realitate cu care se confruntă fiecare dintre noi. Și parcă ne spune Scriptura: alege modelul adevărat, alege între moarte sau viață. Dacă alegem modelul lui Cristos, modelul Noului Adam, atunci alegem viața fără de sfârșit, viața de prietenie cu Dumnezeu. Dacă alegem drumul neascultării și al păcatului, alegem moartea.

Așadar, ce trebuie să facem pentru a merge pe drumul pe care a pășit Cristos? Itinerarul pe care trebuie să-l parcurgem îl găsim în evanghelia de astăzi. Isus a postit 40 de zile și 40 de nopți, apoi, flămânzind, a dat prilej diavolului să se apropie de el pentru a-l ispiti și pentru a ne arăta nouă cum îl putem învinge când ne luptăm cu el, pentru a ne da nouă, fraților săi, o lecție de umilință, de curaj și de credință.

Ispitele la care a fost supus Isus în pustiu, au ceva din domeniul incredibilului, al fanteziei. Poate cineva s-ar întreba cum a fost posibil ca Isus să fie ispitit. Dar să nu uităm că Cristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat și ca om adevărat el a fost întru totul asemenea nouă, afară de păcat. De aceea el a fost ispitit ca om, și nu ca Dumnezeu.

Încercarea, ispita, fac parte din viața noastră de zi cu zi. În lumina credinței, ispita apare ca o încercare care formează și călește caracterul nostru spiritual, întărește prietenia și fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Însă acest lucru este valabil doar atunci când ieșim învingători în lupta cu ispita și nu atunci când ne lăsăm conduși de ea.

Nimeni așadar, nu trebuie să se descurajeze când este asaltat de ispite. A simți ispita nu este un păcat, păcat este doar atunci când cedăm ispitei. Făcând o comparație putem spune că ispitele sunt ca țânțarii care zboară în jurul nostru, care ni se pot așeza pe nas, pe obraz, pe mâini sau alte mădulare ale trupului. Și cum știm, de țânțari nu scăpăm decât alungându-i. La fel și în cazul ispitelor, trebuie să le alungăm din inima și mintea noastră, urmând exemplul lui Isus care a fost categoric “Pleacă de la mine, Satană!”, și nu a stat la înțelegere cu Ispititorul.

Tactica diavolului folosită astăzi este aceeași care a fost în cazul primilor oameni și în cazul lui Isus. El sădește în sufletul nostru îndoiala. A zis Evei: “A zis oare Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii grădinii?” iar lui Isus: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu spune ca aceste pietre să se prefacă în pâini”, “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu aruncă-te jos”. În același mod Cel Rău i se adresează și omului de astăzi, făcându-l să creadă că succesul și toate descoperirile de ultimă oră nu se datorează bunătății lui Dumnezeu, ci aparțin inteligenței omului. Îi atribuie omului toată lucrarea lui Dumnezeu, făcându-l să se creadă în mândria lui stăpân al acestei lumi.

Dar oare omul de astăzi de câte ori nu pune la îndoială atotputernicia și măreția lui Dumnezeu folosind tactica Diavolului? De câte ori oare nu condiționează fidelitatea față de Dumnezeu, somându-l să procure o viață cât mai comodă, un trai cât mai ușor în schimbul credinței sale? “Dacă tu ești Dumnezeu, fă cutare sau cutare lucru…” sau “M-am rugat, am postit, m-am sacrificat și nu mi-ai îndeplinit dorința… deci tu nu ești atotputernic, tu nu exiști!” Așadar, câți sunt aceia care nu vor să creadă în bunătatea și iubirea lui Dumnezeu pentru că nu au obținut mereu ceea ce au voit? Dar să nu uităm, Dumnezeu nu poate fi constrâns să facă voința noastră. Noi suntem cei care trebuie să-i împlinim voința, lăsând toate în seama lui. Căci el știe de ce avem nevoie încă mai înainte ca noi să-i cerem; lui îi aparține puterea de decizie și de acțiune. Noi în schimb, cu umilință și spirit de supunere, când dorința de răzvrătire și necredința ne apasă, să avem aceeași atitudine ca și aceea a lui Cristos: “Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău!”

În cea de-a treia ispită, Isus ne dă exemplu de umilință, de renunțare, indicându-ne pe cel ce merită să fie adorat, arătându-ne pe cel care singur este vrednic de a i se aduce închinare. Nu trebuie să ne închinăm în fața răului, a altor zei, care sunt așa de mulți în lumea de astăzi: puterea, averea, dorința de stăpânire, dorința de a avea cât mai mult, indiferent de mijloace.

Odată, în Africa, așa cum se întâmplă nu de puține ori, era o mare foamete cauzată de secetă. Unul dintre credincioșii africani merse la un misionar să-i ceară puțină făină pentru familia lui. Întors acasă a observat în făina primită și o monedă de argint de o valoare destul de mare. A doua zi, dis-de-dimineață, se prezintă la misionar și spuse:

“Părinte, toată noaptea nu am putut dormi, pentru că doi oameni se luptau în mine: unul bun și unul rău. Cel bun îmi șoptea: banul nu este al tău, trebuie să îl duci misionarului înapoi, pentru că din greșeală a căzut în punga ta cu făină. Iar cel rău îmi șoptea: misionarul ți-a pus anume, pentru că ești om sărac, ia-l și cumpără-ți de mâncare, de băut, ceea ce vrei, că-i al tău. De aceea părinte, pentru a fi liniștit în conștiință, iată, v-am adus banul înapoi”.

În cazul acesta nu este greu de ghicit că omul cel bun era conștiința lui, prin care vorbea Dumnezeu, iar omul cel rău era ispita. Așadar, iată un exemplu concret din care se vede mai bine modul de acțiune al diavolului.

Să luăm exemplul lui Cristos, imitat de acest creștin care a știut să înlăture îndoiala din mintea și inima sa, care a știut să reziste ispitei, în spatele căreia se afla diavolul, care se străduiește să-l imite pe Dumnezeu în multe privințe. În timp ce Dumnezeu se străduiește să-i coopteze pe oameni în munca de mântuire pentru a-i face fericiți, cel rău face același lucru cooptându-i în pregătirea osândei, privându-i de binele suprem care este fericirea veșnică. În același timp, să fim mereu pregătiți pentru a rezista ispitelor, conștienți fiind că uneori nu ne străduim pentru mântuirea sufletului atât cât se străduiește diavolul pentru osândirea noastră. El dă, promite multe, nu ca să dea, ci ca să ia: ne dă comori aici pe pământ, ca să nu avem dincolo în ceruri.

Așadar, aceasta este învățătura Evangheliei: să știm să rezistăm ispitelor diavolului, învățând să ascultăm nu de cuvântul celui rău, ci de cuvântul lui Dumnezeu; învățând să fim atenți la foamea spirituală din noi, învățând ca niciodată să nu ridicăm la treapta de zeu vreun lucru, sau persoană, ori realitate din lumea noastră, căci numai lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm.

La această liturghie să-i cerem lui Dumnezeu harul de a lupta decisiv împotriva egoismului nostru, contra lăcomiei și mândriei din noi. Lepădându-ne de Satana și de faptele lui, să-l rugăm pe Dumnezeu și să-i cerem mereu: și nu ne duce pe noi în ispită ci ne mântuiește de Cel Rău.

Cristian GALAȚANU

 

* * *

 

Duminica I din Postul Mare (A)

Autor: pr. Eduard-Mihai Coșa
Copyright: Predici.cnet.ro

Celebrăm astăzi primă Duminică din Postul Mare, un timp forte al Anului Liturgic care trebuie trăit cu o intensitate și iubire particulară. Rugăciunea din Prefața zilei ne introduce oarecum în mesajul Postului Mare și al Duminicii de astăzi: căci Isus, lipsindu-se de hrana pământească (…) a consfințit prin postul său acest timp de pocăință și zădărnicind uneltirile ispititorului străvechi, ne-a învățat să îndepărtăm plămada răului.. . (Prefața).

Sf. Augustin scria: în Cristos și tu erai ispitit…; dacă nu s-ar fi lăsat ispitit, nu te-ar fi învățat să lupți și să învingi în momentele când ești ispitit!

Evanghelia ne spune că Mântuitorul a fost ispitit. Ispita este o încercare și face parte din viață; este urmarea libertății noastre.

În prima lectură am citit un fragment din primele pagini ale Creației. Scena prezentării Paradisului pământesc este realitate și simbol în același timp, al tuturor ispitirilor și căderilor omenirii din cursul întregii istorii! Printr-un limbaj popular și cu multe detalii, caracteristic genului literar sapiențial, autorul descrie iubirea lui Dumnezeu și totodată rebeliunea omului. Iată de fapt păcatul: omul nu se mai încrede în Dumnezeu și, în loc să asculte de glasul său, acceptă sugestiile ispititorului: “veți deveni ca Dumnezeu”…, și, încearcă să-și găsească fericirea în creaturi și nu în Creator.

Urmările acestei neascultări a omului sunt nefaste și se resimt în mod constant: “Atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi”.

După păcatul neascultării, omul, experimentând concupiscența, descoperă că este gol, mizerabil, slab în fața ispitelor. În schimbul fericirii pe care și-o imagina, el găsește mizerie, dezordine, durere, violență…. moarte. Se simte dezbinat în el însuși, incapabil să înfrunte răul…, aproape înlănțuit. Aceasta este experiența noastră după păcatul strămoșesc; simțim că avem o vocație înaltă, că suntem chemați să “năzuim spre cele cerești”, dar în același timp facem experiența slăbiciunii și a profundei noastre mizerii simțind nevoia unui ajutor puternic care să ne elibereze de rău.

Ajutorul a venit. … “căci dacă prin greșeala unuia moartea a domnit prin unul, cu mult mai mult, cei care primesc prisosința harului și a darului dreptății vor domni în viață prin unul, ISUS CRISTOS. Spune Cartea Genezei că am fost creați după chipul și imaginea lui Dumnezeu. Cristos este icoana Tatălui, El este și Omul desăvârșit, statura plinătății, spre care tindem și noi. El a venit pentru a împlini planul de iubire al Tatălui și, făcând voința Sa, ne-a deschis și nouă un drum sigur spre El. Cristos este modelul nostru, El este Învățătorul nostru.

La acest început al Postului Mare, Evanghelia ni-l prezintă pe Cristos ca învingător al ispititorului străvechi și model pentru omul din toate timpurile istoriei, care descoperă în atitudinea lui Cristos modul cel mai autentic de a se raporta la creaturi și Creator.

Urmează binecunoscutele ispitiri… și atitudinea fermă a lui Cristos care aderă fără condiții la planul Tatălui. Să reținem faptul că în cele trei ispite pe care satana le întinde Mântuitorului putem descoperi ușor trei mari curse pe care diavolul le insinuează creștinului pe parcursul vieții sale.

“Dacă ești fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să se prefacă în pâini”. Este clasica tentație a posesiei care îl împinge pe om la abuzuri de nedescris, dar, pe care Isus o respinge cu promptitudine. “Nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu”

Lăcomia, avariția sau aviditatea față de bani și bunuri îl ispitește pe om făcându-l să uite foarte repede și ușor de adevăratele valori, pe care, eventual, le-a primit în tinerețe și în care a crezut mult timp… .

Din păcate, consumismul, care a invadat deja și societatea noastră, face ca omul să se aplece mai mult spre cele materiale, să caute cu tot prețul o viață comodă neglijând în schimb viața spirituală și răsturnând cu ușurință scara valorilor… . E suficient să urmărim în jurul cărui subiect se învârt discuțiile cele mai frecvente, la tv, radio, presă… sau chiar între noi: abordăm problema salariului, a pensiei, a scumpirilor…, ne interesăm de locuri de distracție și de vacanțe, de luptele sindicale și politice, de problemele sociale, dar atât de rar de realitățile de pe urmă, de viața veșnică! “Nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu”…ne reamintește Cristos.

Îți mulțumim Isuse că ne-ai amintit că scopul vieții noastre nu poate fi banul și bunăstarea…, că vom fi veșnic nemulțumiți și agitați până nu ne vom hrăni din izvorul curat al cuvântului tău.

Periculoasă și ademenitoare este și cea de-a doua ispită: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu aruncă-te jos căci este scris: El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta…” Este ispita succesului, a ambiției… De ce o viață în umbră și în umilință când e mai la îndemână o viață pe scenă…, printre ovații și aplauze! În monotonia activităților zilnice, printre datoriile adesea ascunse și obositoare, suntem ispitiți să evadăm și să căutăm noul, ceva diferit,…chiar cu prețul unor compromisuri. În loc să ascultăm de vocea interioară și să rămânem fideli voinței lui Dumnezeu, preferăm să ne luăm după vocea lumii, să ne luăm după modă, să intrăm în valul lumii urmând drumul cel larg și lejer cu riscul de a trăda propria demnitate umană și creștină! Și de data asta replica lui Isus este categorică: “să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău!” El nu poate să iasă din planul Tatălui care i-a indicat calea cea strâmtă, drumul dureros al crucii.

Timpul Postului Mare este o ocazie potrivită pentru a ne verifica asupra sincerității intențiilor noastre și ale alegerilor concrete din viața noastră de fiecare zi.

Și, în fine, a III a ispită, cea a puterii, a dorinței de a domina: “toate acestea ți le voi da dacă vei cădea înaintea mea și mi te vei închina”. Este ispita acaparării puterii cu orice preț. O ispită teribilă care produce urmări dezastruoase și de neînchipuit! Să nu ne gândim doar la nivelul marilor puteri, care controlează prin forță armată toată securitatea planetei, dar să ne referim și la micul sector al vieții noastre. Cât de ușor ne lăsăm ispitiți de pofta puterii!…, de a-l folosi pe aproapele, de a ne impune voința chiar în fața celor apropiați, de a-i instrumentaliza, de a-i domina, crezându-ne autosuficienți. Și aici, răspunsul lui Isus este imediat și foarte categoric: “Pleacă de la mine satană, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești”!

Isus ni-L prezintă pe Tatăl ca singurul Dumnezeu, dar nu ca un patron ci ca tată…, prin urmare, a-l adora pe Dumnezeu nu înseamnă să devii slugă ci fiu. Într-o zi, Isus va îngenunchea…, dar, pentru a spăla picioarele ucenicilor, pentru a sluji. Prin acest gest Cristos amintește satanei că în fața lui Dumnezeu, măreția se măsoară numai în iubire, dăruire și slujire. Dacă am înțelege cu toții aceasta, am fi mult mai robuști în fața ispitelor.

Sf. Luca, ne spune în evanghelia sa că “după ce a epuizat toate încercările de a-l ispiti, diavolul s-a îndepărtat de El pentru a se întoarce la timpul fixat”. Momentele de încercare, de suferință și luptă vor reveni în viața lui Isus, ca în Ghetsemani, de exemplu. Dar Isus va rămâne fidel planului Tatălui urmând mereu voința sa.

Cuvântul lui Dumnezeu de astăzi ne cere și nouă să rostim da-ul nostru lui Dumnezeu. Să-l alegem pe El deasupra tuturor lucrurilor, locurilor sau persoanelor. Să ne decidem pentru El.

A ne decide pentru Dumnezeu înseamnă să ne schimbăm mentalitatea noastră cu a Sa, scara noastră de valori cu a Sa. Să-i lăsăm loc Lui în schimbul idolilor noștri. Să ne orientăm viața spre El, ceea ce înseamnă să schimbăm direcția pe care o are viața noastră…, și să nu ne simțim singuri pentru că alături de noi se află Cristos, modelul și învățătorul nostru care a învins puterea satanei și ne garantează și nouă victoria finală. Amin.

 

* * *

 

Duminica I din Postul Mare (A)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Domnul Dumnezeu l-a plămădit pe om din țărână pământului și a suflat în nările lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie… Și Domnul Dumnezeu a făcut să odrăslească din pământ tot pomul plăcut la vedere și cu rod bun de mâncat și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoașterii binelui și răului… Și a văzut femeia că pomul… era de dorit pentru a da pricepere: a luat din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatului ei și a mâncat și el. Atunci s-au deschis ochii și a cunoscut că erau goi… (Gn 2,7-9; 3,1-7)

Timpul Postului Mare începe prin evocarea acelui eveniment petrecut în timpul primordial al istoriei, eveniment ale cărui efecte le resimte umanitatea până astăzi. Într-adevăr, omul, plămădit de Dumnezeu cu atâta grijă și delicatețe este pus să locuiască în locul cel mai plăcut al creației unde roadele unor pomi erau sursă de hrană în timp ce cele ale altor pomi erau sursă de viață și de cunoaștere. Însă toată armonia se perturbă în clipa în care omul se lasă înșelat de glasul celui care distorsionează valorile. Imaginându-și, la sugestia șarpelui, că va fi ca Dumnezeu, omul încalcă porunca Creatorului. O cunoaștere va dobândi, e drept, dar nu pe aceea care să-l facă nemuritor, ci pe aceea care îi arată că viața și cunoașterea dobândite împotriva voinței lui Dumnezeu fac din el un om gol. De atunci și până astăzi omul va simți o ruptură profundă în ființa sa, ruptură pe care sfântul Pavel o formulează astfel: îmi este ușor să vreau binele, dar nu să-l și fac, deoarece nu binele, pe care îl vreau îl fac, ci răul, pe care nu-l vreau, pe acela îl făptuiesc… Descopăr prin urmare această lege, că atunci când vreau să fac binele, mai la îndemână îmi vine păcatul… Cine mă va libera de acest trup dătător de moarte? (Rm 7,19.21)

Isus a fost dus în pustiu de Duhul, ca să fie ispitit de diavol… Apropiindu-se, ispititorul i-a spus: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spun ca pietrele acestea să se facă pâini”. Iar El a răspuns: “Scris este: Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”… Atunci l-a lăsat diavolul și, iată, îngerii au venit la Isus și au început să-l slujească. (Mt 4,1-11)

Strigătul sfântului Pavel este, în fond, strigătul tuturor urmașilor lui Adam care, ca și Apostolul, au făcut aceeași constatare în ființa lor. Într-adevăr, cum să domolim în noi pornirile deșarte și dezordonate și cum să facem ca aspirația după valorile perene și împlinitoare să fie hrănită?

Evenimentul Ispitirii în pustiu conturează pentru Isus Cristos trăsăturile omului perfect echilibrat întrucât se află în perfect acord cu voința lui Dumnezeu. El nu vrea altceva decât ceea ce Dumnezeu vrea. El știe că a fi Fiu al lui Dumnezeu nu este un privilegiu de auto-satisfacție, ci acest statut cuprinde într-însul o misiune de slujire și mântuire a celor care au căzut victime glasului ispititorului. Nici pentru Isus ispitele nu au fost mai ușoare decât pentru oricare dintre noi. Postul și rugăciunea, trăirea în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu i-au adus acel echilibru al omului voit de Dumnezeu. Drept dovadă ne stă sugestia atmosferei paradisiace care încheie episodul Ispitirii lui Isus în pustiu.

 

* * *

 

Prima Duminică din Postul Mare

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Începe timpul Postului Mare. În tradiția Bisericii “Postul Mare”, este o perioadă de patruzeci de zile, care are ca scop pregătirea creștinilor pentru a celebra cum se cuvine sărbătoarea Paștelui, care la rândul său este cea mai mare sărbătoare a credinței creș-tine. Este ca un fel de retragere, reculegere îndelungată în care toți creștinii sunt invitați să mediteze și chiar să redescopere un pic mai mult profunzimea credinței lor.

Este greu de spus exact cum și când a apărut Postul Mare… oricum este vorba de o tradiție foarte veche în Biserică, începând cel puțin de prin secolul al IV-lea. Și desigur că asupra ideii de “patruzeci de zile” a influențat relatarea evanghelică care vorbește despre “postul” lui Isus din pustiu “timp de patruzeci de zile și patruzeci de nopți”.

La rândul său cifra “patruzeci”, în limbajul Bibliei este plină de reminiscențe și aluzii, care sunt importante pentru a înțelege sensul acestei pagini evanghelice destul de misterioase: Isus ispitit de diavol…

Isus stă “în pustiu” patruzeci de zile, așa cum și poporul lui Israel din vechime a fost “în pustiu” timp de patruzeci de ani. Iar pustiul este locul-simbol al “ispitirii”, unde încrederea și fidelitatea față de Dumnezeu au fost puse la încercare.

Pe de altă parte, Biblia ne spune că Moise a rămas patruzeci de zile și patruzeci de nopți prosternat înaintea lui Dumnezeu fără a mânca sau a bea pentru a mijloci pentru poporul său infidel față de Dumnezeu… (cf Deut 9,18).

În felul acesta, Matei ni-l prezintă pe Isus ca pe unul care retrăiește personal situațiile care au caracterizat istoria religioasă a poporului său. Dar el învinge orice ispită: refuzând orice alt plan sau propunere (care din punct de vedere uman putea chiar să apară rațională și mai gratificantă…) rămâne absolut credincios cuvântului lui Dumnezeu și pe deplin disponibil față de voința Tatălui.

Pe de altă parte, Isus ne apare în Evanghelia lui Matei ca “noul Moise” care deschide calea și călăuzește noul “popor al lui Dumnezeu” – adică pe creștini – pe calea corectă a fidelității față de Dumnezeu, împotriva oricărei ispite de a urma alte căi…

Dar în Liturghia din această duminică, relatarea ispitirii lui Isus este pusă în paralel cu relatarea primei ispite, cea a lui Adam și Eva (prima lectură).

Și una și cealaltă sunt ca un simbol al experienței fiecărui om pe acest pământ. De fapt toți experimentă necesitatea de a face alegeri, de a lua decizii: nu numai în realitățile de fiecare zi, în problemele de acasă, de la muncă, etc., dar și în orientările de fond ale vieții noastre. Și nu totdeauna vedem clar ce trebuie să facem, ce este bine și ce este rău…

Or, există o ispită foarte puternică pentru toți, mai ales în lumea modernă: aceea de a-și plasa viața proprie pe valorile plăcerii, interesului personal, al banului, al succesului…

Această realitate poate apărea întru totul legitimă, normală. Însă totuși trebuie să ne întrebăm: oare acestea sunt lucrurile care contează cu adevărat în viața umană? Ispita noastră constă tocmai în aceea de a nu vedea alte realități, a nu crede în alte realități. Și chiar nici să nu ne mai punem întrebarea: oare într-adevăr “întreg sensul” existenței noastre constă în aceasta? Ori poate mai există și un alt punct de referire pentru a ne orienta libertatea și alegerile noastre, dincolo de “lucrurile acestei lumi”?

Dintotdeauna ispita cea mai radicală a omului este cea de a organiza viața proprie independent de orice referire la Dumnezeu. Acesta este sensul cel mai profund al “păcatului original”: faptul de a voi să fim noi înșine măsura binelui și a răului, faptul de a voi să ne realizăm existența proprie făcând abstracție de planul lui Dumnezeu…

Postul Mare este o invitație de a ne pune câteva întrebări esențiale:

B Există, sau nu există un Dumnezeu?

B Dacă există, unde și cum îl putem recunoaște?

B Și ce raport are Dumnezeu cu lumea și cu noi înșine?

B Care sunt ideile și convingerile noastre adevărate în această privință?

“A trăi Postul Mare” nu înseamnă atât post și pocăință (chiar dacă un pic de austeritate în ceea ce privește viața probabil că nu ne-ar prinde rău…); dar înainte de toate înseamnă a verifica conținutul și consistența credinței noastre. Începând de la ceea ce spunem în “Crez”.

 

* * *

 

Calea mântuirii

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Învățătura unitară a lecturilor de azi este mai mult decât o lecție de asceză creștină – învățăm să postim ca să ispășim și să nu mai greșim – este soteriologică, cristologică, teologică.

Orice om poartă în sine “paradisul” ca pe suprema aspirație.

Spune Lucian Blaga într-una din poeziile sale:

Cu linguri de lemn zăbovim lângă blide
lungi zile pierduți și străini.
Oaspeți suntem în tinda noii lumini
la curțile dorului. Cu cerul vecini
.
(La curțile dorului, Ed. Minerva, București 1971).

“Întreaga existență umană dorește cu nostalgie infinitul (adevărul și binele). Dacă s-ar reuși îndepărtarea acestui “dor” după infinit din sufletul oamenilor, ei ar înceta de a mai exista și ar muri în disperare” (Dostoievski).

Omul a fost creat ca “om” pentru acest pământ. Mai bun nu putea fi, fiindcă însuși Creatorul, după ce l-a creat și l-a privit în contextul tuturor celor naturale, a spus că este foarte bun (cf. Gen 1,31). Omul își experimentează pe pământ condiția umană. În multe împrejurări reușește să domine, să dea nume etc, dar dă piept și cu lucruri care îl depășesc. Cu acestea din urmă se luptă, se opintește și cade. Nu reușește să obțină ceea ce întrevede prin lumina rațiunii: adevărul și binele în totalitate.

Autorul iahwist al cărții Genezei exteriorizează aspirația internă, ca să poată descrie o situație reală. Descrierea nu este a unui mit despre originea omului și nici o afirmație istorică asupra a ceea ce a fost omul, ci este o proclamare soteriologică asupra destinului omenesc (Commento della Bibbia Liturgica, Ed. Paoline, Roma 1981). Omul este menit să ajungă la “paradisul dorit”, dar nu fără efort. Omul învață greșind. În multe din acțiunile sale dintru început a fost dubiul: “Oare este bine sau rău? Să încerc!” Și încercând, a văzut că e rău și a zis: “Nu voi mai face!” În altele a reușit și a zis: “Voi mai face!” Ceea ce a venit din extern a fost prezentarea răului sub aspectul binelui. Cum să se descurce? Încercând? Este periculos. Să renunțe la încercare? Imposibil. Dorința de cunoaștere și curiozitatea, sunt mai puternice decât prudența impusă de rațiune.

Greșeala omului constă în a repeta încercarea acolo unde a dat de rău prima dată, în acel “perseverare diabolicum”. Vrea să știe cum de a greșit, de ce a greșit, care este greșeala acțiunii și a rezultatului ei, ce se întâmplă repetând acțiunea rea etc. Omul se luptă cu propria lui limită de om pe care nu reușește să o depășească, deși ceva îi spune că se poate trece mai departe… “Și când a văzut Domnul că s-a înmulțit răutatea oamenilor pe pământ și că toată închipuirea cugetelor inimii lor este numai și numai spre răutate, în toată vremea, i-a părut rău lui Dumnezeu că l-a creat pe om pe pământ (numai pentru acest pământ) și s-a mâhnit în inima sa” (Gen 6,5-6). Nimicirea despre care vorbește Scriptura mai departe, nu înseamnă anihilarea totală, ci un pas spre trecerea lui pe o treaptă superioară. Dar cum?

Răul se prezintă ca un mister și este înfățișat de șarpe. Misterul este mai tare decât omul… Dacă rațiunea umană primește cunoașterea, dezlegarea misterului, din extern – “din pomul științei binelui și răului” – poate dăinui fără greșeala încercării… Numai că poarta spre acest pom, nu numai că a fost închisă de o putere superioară, dar mai este și păzită cu strășnicie de o altă forță supranaturală: de “heruvimii cu sabie de foc” (Gen 3,29). Acest lucru înseamnă că omul nu are acces la viața veșnică, la adevărul și binele total, fiindcă singur nu poate alunga heruvimii și nici deschide poarta…

Va rămâne poarta paradisului dorit închisă pe veci?

Dacă da, înseamnă că nu mai este nici o speranță; dacă nu, atunci mai este o șansă. Autorul iahwist descrie această șansă, care dă omului speranță, sub forma unei dușmănii continue dintre învingător-șarpe (mister) și învinsul (om), acum; dar rolurile se vor schimba, deși dușmănia va rămâne. Învinsul de acum va fi învingător și învingătorul va fi învins: “… aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul”. Dușmănia arată că șarpele nu se va bucura niciodată de victorie deplină. Dar femeia? Nici femeia, fiindcă șarpele îi va înțepa călcâiul. Însă “sămânța” ei da, se va bucura de victorie deplină, fiindcă “îi va zdrobi capul” șarpelui, el va revela “misterul ascuns de veacuri în Dumnezeu” (Col 1,26).

Această “sămânță” se arată victorioasă de trei ori în pustiu prin cuvântul lui Dumnezeu: “Scris este: Nu numai cu pâine trăiește omul… Scris este: Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău… Scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini… “. “Pleacă, Satano!”. Iată-l pe șarpe cu capul zdrobit!

Numai cel fără de păcat poate înlătura heruvimii cu sabie de foc și apoi să deschidă poarta paradisului, fiindcă îngerii sunt slujitori, iar Dumnezeu vede pete și în ei (Iob 4,18), pe când acesta este stăpân, “fără păcat” (Evr 4,15) și “îngerii vin și-i slujesc”, ba chiar mai mult: se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu în totalitate și este una cu acest cuvânt. Pe Dumnezeu nu-l ispitește, ci îl cinstește cu smerenie divină: “Care, Dumnezeu fiind, n-a ținut ca la o pradă la egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a golit pe sine, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare dovedindu-se ca un om. S-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, și încă moartea pe cruce” (Fap 2,6-8); lui Dumnezeu s-a închinat înălțând cu lacrimi rugi și cereri către acela care putea să-l scape de la moarte și a fost ascultat pentru evlavia sa (cf. Evr 5,7-9). Prin acestea s-a arătat Cristos, om fiind, mai presus de îngeri și vrednic să deschidă poarta paradisului.

“Agere sequitur esse” – “Fiecare lucrează conform naturii”.

Deschizând poarta paradisului pentru a veni în lume, Isus – “în care sunt toate comorile înțelepciunii și ale științei lui Dumnezeu” (Col 2,3), lasă să se reverse aceste comori peste opera mâinilor sale, care este Biserica.

Despre această Biserică ne vorbește sfântul apostol Paul în Scrisoarea către romani (Rom 5,12-19), zicând că “acolo unde a inundat puhoiul păcatului, a supra-abundat harul”.

Vorbind de abundența păcatului, sfântul Paul nu intenționează să ne redea numai vinovăția morală a omenirii de la Adam la Moise și de la Moise la Cristos, ci toate relele care s-au abătut asupra lumii, rele morale, materiale, economice, culturale etc și mai ales moartea cu tot cortegiul ei de lacrimi, dar nici numai moartea fizică, ci și toate speranțele eșuate în fața “misterului” din cauza incapacității rațiunii umane. Tot răul acesta vine din om (cf. Mt 15,19; Mc 7,21-22; Lc 6,45) și iată cât rău poate să facă. Dar binele, care ne vine prin Cristos, este din Dumnezeul nemărginit. Ce nu va fi în stare să realizeze? În Cristos, omul devine “făptură nouă” (2Cor 15,17).

Cristos în pustiu nu ne arată ce trebuia să facă Adam în fața ispititorului, ci ceea ce trebuie să facem noi acum: să ne prezentăm la botez, spre a deveni “biserică”; să ne lăsăm duși de Duhul Sfânt “în pustiu”, adică la întâlnire cu Dumnezeu Tatăl, în totalitate, fără rezerve, dăruindu-i ochii, urechile, limba, înfrânând poftele stomacului și întărind sufletul în orice ispită; să adâncim cuvântul lui Dumnezeu, care singur ne face nemuritori, singur ne descoperă binele și răul, singur ne duce la tot adevărul, la adevărul care ne face liberi (cf. In 8,32).

“Să-i mulțumim lui Dumnezeu, nu numai pentru că ne-a făcut creștini, dar mai ales că ne-a făcut Cristos” (sfântul Augustin), fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției cerului.

 

* * *

 

În ceasul ispitirii

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Teritoriul nemărginit al posibilului

“Din pomul cunoștinței binelui al răului nu trebuie să mănânci…” (Gen 2,17). Totul pare să fi început cu o interzicere. De aceasta era convins și Bergson, care susținea că fructul oprit reprezintă amintirea cea mai veche săpată în memoria omenirii. Sunt nefericiri în care cad chiar și marii gânditori când neglijează să citească ceea ce era mai întâi. În realitate, în versetul precedent, este scris: “Domnul Dumnezeu a dat această poruncă omului: “Tu vei putea să mănânci din toți pomii din grădină”.

Fără îndoială pe scena de la început apare Dumnezeul Legii. Primul cuvânt pe care Dumnezeu îl adresează omului aparține limbajului Legii. Totuși, mai întâi este prezentată o posibilitate mult mai amplă, și numai în al doilea rând apare o interzicere, se stabilește o limită. Trebuie să ne ferim de o imagine caricaturală a unui Dumnezeu, ispititor sau de-a dreptul crud, care, puțin sadic, pune omul în fața perspectivei seducătoare a plăcerii, pentru ca apoi s-o nege cu o interdicție crudă. Ca și cum i-ar fi spus lui Adam: “Vezi cât de frumoase sunt toate acestea? Păcat că îți sunt interzise. Ți le prezint și apoi ți le interzic…Îți dau dorința și apoi te împiedic s-o realizezi”.

Citind cu atenție relatarea din Geneză, se descoperă dimpotrivă că mai întâi este o Lege pozitivă, care permite plăcerea, bucuria. Omul a fost creat și așezat în acea grădină pentru a se bucura, pentru a fi fericit. Frontiera, limita (“nu trebuie să mănânci din pomul cunoașterii binelui și al răului”), adică Legea negativă, nu se opune bucuriei, dar o tutelează, îl canalizează spre direcția dreaptă. Bucuria nu poate fi oricare bucurie. Fericirea nu poate fi dobândită în orice fel. Tocmai pentru că vreau să ajung la fericire, trebuie să veghez cu atenție pentru a nu apuca pe o căi greșite. Rămâne, totuși, deplina legitimitate a plăcerii.

Omul nu a fost așezat pe pământ – cum se aude încă repetat pe unele amvoane pline de sudoarea unei dureri confuze – pentru a suferi. Lumea creată de Dumnezeu este bună, frumoasă (Creatorul repetă de șase ori propria apreciere ). Și conține tot ceea ce poate satisface dorințele noastre. Și noi trebuie să ne bucurăm și să-i mulțumim pentru aceasta. Totuși există o Lege, un drum pentru a ajunge la ea. Există “bariere de protecție”. Sunt limite de respectat dacă nu vrem să greșim în căutarea Binelui.

Restricția nu reprezintă o amenințare a plăcerii, un atentat la bucurie. Ea ne dă semnale de a nu ne opri pe teritoriul destul de redus al interzicerii, când nu s-a cercetat încă nici o mică parte din câmpul nemărginit al posibilităților. Satana, cu viclenia sa recunoscută, înșală pe om tocmai în acest punct. În realitate, el oferă mult mai puțin decât oferă Dumnezeu. Îl amăgește, restrânge câmpul vizual. Îl țintuiește pe Adam la gaura mizerabilă prin care poate contempla, într-ascuns, arborele interzis. Și să ne gândim că omul a primit de la Dumnezeu darul de a putea străbate o grădină imensă și să se bucure în fața unei varietăți incredibile de plante. Limita impusă de Dumnezeu este în vederea unei plenitudini.

Satana instigă să violeze frontiera, să-l sufoce pe om, înlănțuindu-l, luându-i spațiul și orizonturile. Propunerea sa de a încălca Legea este în vederea unei diminuări a omului. Negarea sa a limitelor constituie o limitare, mai mult o mutilare.

În ciuda aparențelor, adevăratul discurs “limitativ” este cel al Satanei. “Împărățiile lumii cu slava lor”, oferite de diavol lui Cristos (evanghelia de astăzi), apar derizorii față de gloria asigurată de Dumnezeu și față de perspectivele nesfârșite ale Împărăției sale. Adorarea Satanei, cultul idolilor (bunăstare economică, plăcere, succes, putere) apar mult mai apăsătoare decât “adorarea” celui credincios în fața unicului Domn. În genunchi în fața lui Dumnezeu omul se regăsește cu adevărat liber. În timp ce idolii se arată tirani cruzi. Implacabili în exigențele lor. Insuportabili în pretențiile lor. Sentimentul de frustrare și spoliere nu pune stăpânire pe om când îmbrățișează porunca lui Dumnezeu, ci când ascultă “sugestia” Adversarului.

Este o limită a consumului

Tradiția iudaică nu citește “din toți pomii grădinii tu vei putea mânca”, ci “tu va trebui să mănânci”. În loc de o concesie, ar fi vorba de un ordin. Talmudul povestește de un rabin care, pentru a lua ad litteram expresia “din toți pomii din grădină”, atunci când mergea la piață, socotea ca o datorie de a cumpăra toate fructele noi pe care le vedea. Încă și mai surprinzătoare și chiar “scandaloasă” pentru o anumită mentalitate, este un alt text talmudic conform căruia, în ziua Judecății, omul va trebui să dea cont în mod sever de toate plăcerile – pemise, se înțelege – pe care le-a refuzat. Deci, la început nu este frustrarea, ci o ofertă generoasă a tuturor fructelor vieții.

Dacă nu ne-ar fi fost dată autorizația de a mânca din toate celelalte fructe – notează comentatorul din Evul Mediu Ibn Ezra – și ar fi fost dată numai interzicerea, viața ar fi fost imposibilă. Principiul – conform observației lui J. Eisenberg și A. Abecassis, în privința cărora sunt dator pentru majoritatea acestor note – găsește aplicarea sa și în regulile societății noastre. Nu este posibil să se impună datorii, dacă nu se recunosc drepturile, sau condițiile pentru împlinirea acestor datorii. Astfel, societatea poate să-mi interzică de a fura hrana, numai dacă îmi oferă posibilitatea de a câștiga cele necesare pentru a trăi prin munca mea.

La fel, poate recunoaște libertatea mea numai dacă îmi dă mijloacele pentru a le exercita, și în același timp îi fixează limitele și modul de folosire. În perspectiva creației: interdicția se justifică și are sens exclusiv dacă este înscrisă în perspectiva darului. În mai 1968 se stabilea în mod peremptoriu că “este interzis de a interzice”. Biblia, dimpotrivă, lasă să se vadă că este permis… a interzice. Grădina Edenului trebuie să fie un loc de pace, de bunăstare, de plăcere. Și tocmai pentru aceasta există o Lege.

Omul, de aceea, chiar în condiția sa “paradisiacă”, nu este un fără-de-lege. Legea care garantează plăcerea, nu poate să fie Legea capriciului, al arbitrarului. Nu poate să fie o Lege “după plac”. Regulele pot și trebuie schimbate, dar Legea rămâne, nu poate fi pusă în discuție ca atare. Se schimbă conținuturile, dar rămâne necesitatea Legii. În locul unui Dumnezeu sadic, care se distrează să pună în încurcătură drumul omului cu un șir de interdicții, trebuie așezat Dumnezeu care oferă omului tot felul de daruri. Și Legea face parte din aceste daruri. Dacă este vreo interzicere, aceasta nu merge împotriva omului, dar împotriva a tot ceea ce ar putea să împiedice fericirea sa, să atenteze la viața sa.

Este interesant totuși de notat că prima limită impusă omului este legat de consum. Prima interzicere se referă la alimentație (chiar dacă nu este specificată natura fructului oprit). Iudaismul va înmulți interzicerile care privesc mâncărurile. A mânca echivalează cu asimilarea, transformarea în propria substanță, a o face identică cu sine. Și chiar, paralel, a se identifică cu ceea ce se mănâncă. Misticii au interpretat mereu simbolismul pomului cunoașterii Binelui și al Răului ca o pretenție absurdă din partea omului de a deveni el însuși pomul cunoașterii, sau de a deveni el însuși criteriul absolut al distingerii binelui și răului. În sfârșit, omul cultivă iluzia de “a fi ca Dumnezeu”, să ia locul lui Dumnezeu. Omul, dimpotrivă, trebuie să accepte propria limită. Are nevoie de o limită pentru a trăi. Și chiar pentru a învăța să moară.

Pentru a învinge ispitele

Câteva observații conclusive. 1 – Nu trebuie să avem obsesia diavolului, dar nici să-l ignorăm. Trebuie să credem în Dumnezeu, mai mult decât în diavol. Dar nu trebuie să subevaluăm viclenia, puterea și complicitatea acestuia din urmă.

Harul este infinit mai puternic decât răul. Dar ar fi periculos să uităm propria fragilitate.

2 – Este inutil de a ne face iluzii. În grădină vei găsi și diavolul. În deșert vei găsi și pe diavol. În rugăciune vei găsi și pe diavol. În slujirea lui Dumnezeu vei găsi și pe diavol. În post, în practicile ascetice, vei găsi și pe diavol. Adică, ori de câte ori îl vei căuta cu adevărat pe Dumnezeu, dai în mod necesar peste “concurentul” său, peste adversarul său. Dacă, de-a lungul unui drum, nu întâlnești pe Adversar, nu găsești ispita, trebuie să te îndoiești că acel drum conduce la Dumnezeu.

3 – Exorcismul cel mai eficace este cel practicat de Cristos. A face să răsune, sus, suveran, Cuvântul lui Dumnezeu.

4 – Modul cel mai sigur pentru a respinge ispitele diavolului, constă în a ne lăsa ispitiți de Dumnezeu, seduși de El. Satana nu are nici o putere asupra mea, dacă mă las “prins cu putere” de Cristos. Pentru a nu asculta alte voci, alți sufleri, trebuie să facem să răsune, în mine, Cuvântul lui Dumnezeu.

5 – …Și va fi cazul ca noi să facem unele propuneri ademenitoare.

Ce fel de solidaritate?

Paul (a doua lectură) folosește simbolismul Adam-Isus. Trebuie evitat de a schița cele două discursuri simetrice: Așa cum Adam apare într-o perspectivă negativă, astfel Cristos apare într-o dimensiune pozitivă… Va fi oportun să avem prezentă disproporția. Statura lui Cristos este infinit deasupra celei a lui Adam. Acțiunea sa salvifică merge cu mult dincolo de păcatul comis de strămoși. “Darul harului nu este ca și căderea”.

Iertarea pe care Dumnezeu mi-o acordă întrece cu îmbelșugare grămada, chiar considerabilă, a neghiobiilor mele. Mizeriile mele multe și apăsătoare nu vor reuși niciodată să umple măsura milostivirii sale, vor rămâne îndepărtate fără măsură de acea graniță…nesfârșită. Așa cum descoperă A. Seve, sfântul Paul face o dublă lectură a istoriei: pe de o parte, cea “nefericită” care a pornit de la Adam. De cealaltă parte, cea sub semnul harului dobândit de Cristos. Echivocurile unui pesimism catastrofic și ale unui optimism naiv derivă din incapacitatea de a arunca o privire unitară asupra celor două coloane. Cei ce văd numai răul peste tot, chiar dacă ar fi logici, ar trebui să observe peste tot și binele “supra abundent”. Unde este lumea păcatului și a morții, este și lumea harului care oferă cu dărnicie viața.

Și cei ce închid ochii în fața răului, pentru care nimic nu este păcat, ar trebui să fie conștienți că împărăția morții este o realitate de netăgăduit cu care trebuie să facem conturile, așa cum a făcut Cristos prin Pătimirea sa. Privirea, când este vorba de ură, de violență, de durere, de catastrofe, de nelegiuirile istoriei, este îndreptată, în același timp, asupra lui Adam și asupra lui Cristos. Paul ne învață chiar această viziune “echilibrată” a realității. Chiar și atunci când este vorba de realitatea noastră personală cea mai profundă, trebuie să considerăm dubla solidaritate care ne leagă: cea cu Adam și cea cu Cristos.

Sigur, este Cristos care ne luminează, nu Adam. Și pentru a smulge solidaritatea cu răul, trebuie întărite legăturile de solidaritate care derivă de la apartenența la trupul lui Cristos.

 

* * *

 

Ispite și încercări

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Leul african și pisica sălbatică seamănă foarte mult la înfățișare, și totuși sunt diferiți. O străveche teorie africană explică astfel acest lucru. Aceeași leoaică a dat naștere la mai mulți pui, dintre care unii sunt cu adevărat lei în inima lor iar unii nu sunt. Cum știe leoaica mamă să îi deosebească? La câteva luni după nașterea puilor, chiar înainte ca ei să fie înțărcați, leoaica mamă părăsește culcușul și apoi, într-un moment neașteptat, apare cu un răget puternic, ca și când ar fi un dușman care îi atacă pe pui. Unii dintre pui se apără și înfruntă cu curaj presupusul dușman, în timp ce alții părăsesc culcușul cu coada între picioare. Puii care au rămas pe poziție pentru a înfrunta pericolul se dovedesc a fi lei adevărați. Cei care fug se dovedesc a fi simple pisici sălbatice, lei falși. Așa cum încercarea deosebește leii adevărați de cei falși, la fel îi deosebește pe creștinii adevărați de cei falși.

În Vechiul Legământ, Dumnezeu a pus poporul Israel la încercare în deșert. Ei nu au făcut față acestei încercări, ceea ce a făcut să devină necesar un nou legământ. În lectura evanghelică de astăzi îl vedem pe Isus, cel care aduce Noul Legământ, fiind supus la o nouă încercare în deșert. El rămâne pe poziție și înfrânge dușmanul, arătând astfel că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Chiar înainte de Ispitirea lui Isus, Matei a pus relatarea botezului Lui, în care o voce din cer a declarat despre El: “Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulțumirea” (Matei 3,17). Părăsind apele baptismale ale Iordanului pentru a porni în ministerul lui public ca Fiul Uns al lui Dumnezeu, El a trebuit să treacă printr-o încercare. Nici un fiu al lui Dumnezeu nu poate scăpa de încercări, deoarece acesta este mijlocul prin care se face deosebire între un fiu adevărat al lui Dumnezeu și unul fals. După cum ne avertizează Ben Sirah, “Fiule! Când vrei să te apropii să slujești Domnului Dumnezeu, gătește-ți sufletul tău spre ispită” (Sirah 2,1).

Putem înțelege oarecum și ne simțim mai confortabil cu ideea de test sau încercare decât cu ideea de ispită. De fapt, testul sau încercarea sau ispita sunt unul și același lucru. Când vedem situația ca venind de la Dumnezeu, care dorește ca noi să trecem cu bine de ea, o numim test sau încercare. Și când o vedem ca venind de la cel rău, care dorește ca noi să dăm greș, o numim ispită. Dar atât încercările cât și ispitele sunt trăite de noi exact în același fel: ca o situație în care principiul răului (diavolul) și principiul binelui (Duhul Sfânt) se luptă în noi pentru loialitatea noastră, și cel pentru care votăm câștigă și devine stăpânul vieții noastre până când răsturnăm acea decizie.

Isus este supus la trei încercări. Prima, a preface pietrele în pâine, este legată de felul în care folosim darurile, talentele și abilitățile date nouă de Dumnezeu. Ispita este aceea de a ne folosi darurile pentru traiul nostru. Dar Paul ne spune că darurile spirituale sunt date persoanelor individuale “spre binele tuturor” (1Corinteni 12,7). Mai târziu în ministerul Său public, Isus a înmulțit pâinea pentru a-i hrăni pe alții. Dar nu a făcut-o pentru a se hrăni pe sine. Ne vedem talentele și abilitățile, meseriile și profesiile, ca mijloace pentru a-i sluji pe alții sau pur și simplu ca un mijloc pentru a ne asigura noi traiul?

În a doua încercare, Isus este ispitit să dovedească faptul că este Fiul lui Dumnezeu sărind de pe coama templului și lăsând îngerii să îl prindă, așa cum s-a promis în Scriptură: “Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău” (Psalm 90,11-12). Deși Isus crede pe deplin cuvântul lui Dumnezeu, El nu vrea să îl pună pe Dumnezeu la încercare. Acest lucru contrastează puternic cu cazul unui student din Nigeria care afirma că a fost renăscut, și pentru a o dovedi a sărit în cușca leului de la grădina zoologică, deoarece Biblia promite că nimic nu le poate face rău fiilor lui Dumnezeu. Poate sufletul lui se află acum în cer, dar trupul lui a asigurat în acea zi o masă specială pentru leii flămânzi.

În a treia ispitire, diavolul îi promite lui Isus toate împărățiile lumii dacă i se va închina lui. Isus dorește desigur ca lumea întreagă să îl recunoască, dar va obține acest lucru prin adorarea unui dumnezeu fals? Putem să ne urmărim scopurile prin orice mijloace? Scopul scuză oare mijloacele? Isus spune că nu. El rămâne statornic și fidel lui Dumnezeu, respingând scurtăturile oferite de diavol. Și în final atinge un scop mai glorios decât acela oferit de diavol: “Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ” (Matei 28,18).

Astăzi, trebuie să înțelegem că și noi, ca fii ai lui Dumnezeu, ne aflăm constant sub încercare. Încercați să răspundeți la aceste întrebări: Ați continua să credeți în Dumnezeu indiferent dacă primiți sau nu acel lucru pentru care v-ați rugat întotdeauna? Ați mai crede că Dumnezeu vă iubește dacă voi sau cei dragi ai voștri ați contracta o boală incurabilă, și Dumnezeu nu v-ar vindeca în ciuda tuturor rugăciunilor voastre? Îl puneți uneori pe Dumnezeu la încercare spunând: “Dacă faci acest lucru pentru mine, te voi sluji, dar dacă nu, nu mai vreau să am de-a face cu tine”? Isus ne arată astăzi că a-l sluji pe Dumnezeu înseamnă a ne încredința Lui necondiționat și în orice situație.