Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a din Advent
Anul A (B, C)

Lecturi:
Isaia 2,1-5
Romani 13,11-14
Matei 24,37-44

Matei 24,37-44

Cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi venirea Fiului Omului: căci cum era în zilele dinaintea potopului când oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă și nu și-au dat seama până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și venirea Fiului Omului. Atunci vor fi doi pe câmp: unul va fi luat, iar celălalt va fi lăsat; două vor măcina la moară: una va fi luată, iar cealaltă lăsată. Vegheați, așadar, căci nu știți în ce zi vine stăpânul vostru. Dar aceasta s-o știți: dacă ar ști stăpânul casei la ce oră vine hoțul, ar veghea și nu ar lăsa să i se spargă casa. De aceea fiți și voi gata, pentru că Fiul Omului vine în ceasul la care nu vă gândiți.

 

Autori

pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
volum colectiv ITRC
pr. Anton Iștoc
pr. Alessandro Pronzato
pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Ștefan Ciubotaru
volum colectiv ITRC 2

 

* * *

 

Duminica I Advent (A)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

În zilele de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întărit peste culmile munților… și vor curge într-acolo toate neamurile. Și vor merge popoare multe și vor spune: “Veniți să ne suim pe muntele Domnului… ca El să ne învețe căile sale și să umblăm pe cărările sale”. El va judeca neamurile și va povățui popoare multe și ele își vor preface săbiile în pluguri și lăncile în seceri. (Is 2,1-5)

Ne aflăm la începutul unui nou an liturgic, iar acest început este dominat de o proclamare profetică care, în substanță, anunță, pe de o parte, o manifestare viitoare a lui Dumnezeu menită să refacă ordinea în univers și să repună în drepturi pe cei sărmani și prigoniți, și, pe de altă parte, o așteptare vigilentă a celor credincioși pentru a-L întâmpina pe Cel care vine.

Profeția din această duminică ne conduce privirea către muntele Sionului unde se află Dumnezeu, locuind în Templul Său. Către acest loc profetul vede îndreptându-se mulțimi nenumărate de oameni aparținând nu doar poporului ales, ci tuturor națiunilor de sub cer. Toate aceste mulțimi vin către Ierusalim pentru că au descoperit chipul luminos al Domnului mai ales în justețea Legii și a Voinței Lui care singure dezamorsează tensiunile și războaiele și transformă săbiile în pluguri și lăncile în seceri. A învăța căile sale și a umbla în cărările înseamnă mai mult decât a studia Legea și a o pune în aplicare cât mai fidel cu putință; înseamnă a contempla în ordinea proiectată de Legea divină însuși chipul luminos al lui Dumnezeu, Creatorul, iar trăirea în conformitate cu această Voința divină înseamnă angajarea în a deveni ceea ce El a voit să fim.

Isus le-a spus ucenicilor săi: “Precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau… până ce a venit potopul și i-a luat pe toți… Vegheați așadar, căci nu știți în care zi vine Domnul… (Mt 24,37-44)

Timpul devenirii în ceea ce Dumnezeu a voit să fim este limitat, după cum reiese din fragmentul evanghelic de astăzi. Venirea Fiului Omului va fi intempestivă, ne mai lăsând timp de corecții. Cei care vor fi gata vor avea parte de o primire triumfătoare în bucuria lui Dumnezeu. Prin urmare, imperativul vegheați exprimă, în contextul acestei duminici, ideea de a nu pierde din vedere că venirea Fiului Omului poate avea loc în orice moment și ne sugerează să nu lăsăm să ne slăbească atenția și mai ales angajarea în împlinirea noastră.

 

* * *

 

Toate au început în Dumnezeu

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Cu duminica de azi, prima din Advent, începe un nou an liturgic, anul A.

Să punem la începutul acestui an smerenia ca temelie a vieții noastre spirituale și fiecare să se considere ca un elev de clasa I, care pășește pentru prima dată pragul școlii. Rupt din mediul familial și transplantat în cel școlar, face cunoștință cu trei lucruri noi: cartea, colegii și învățătorul. Toate aceste trei lucruri vor trebui transpuse în viața sa, pentru a deveni om matur, o personalitate nouă.

Liturgia cuvântului de azi ni se prezintă ca o mare școală și ne oferă cele trei elemente necesare maturizării noastre spirituale. Prima lectură din cartea profetului Isaia (2,1-5) este “cartea”; lectura a II-a din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani (13,11-14) ne face cunoștință cu “colegii”; iar lectura a III-a, din Evanghelia după sfântul Matei (24,34-44), ni-l prezintă pe acela care este “Învățătorul”.

Prima lectură, “cartea”. Să facem cunoștință cu dânsa!

“Cartea” este o invitație, o chemare, un îndemn stăruitor spre cunoaștere, spre știință, spre erudiție. Acela care a scris cartea a pus în ea o părticică din sufletul său, a pus în ea un act de iubire. Prima lectură ne face această invitație plină de iubire: Veniți să ne suim pe muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob, ca el să ne învețe căile sale și să umblăm pe cărările sale!

Școala noastră este așezată pe munte, ca să o vadă toți. Nu este o casă oarecare, ci este Casa Domnului, adică aici vom face cunoștință cu Dumnezeu însuși pe postul de învățător și domn. (Domnul este acela care dă, de la cuvântul don, adică dar; fiindcă și termenul Deus derivă din cuvântul grec τεεív = téein, care înseamnă curare et fovere universa = a avea grijă și a sprijini totul. Explicația dată de Ioan Damaschinul, De fide Orth., Înseamnă, în ultimă instanță, iubire, ceea ce este deasupra oricărei existențe și Dominus, izvorul oricărei existențe. Dumnezeu ne-a dat mari și prețioase daruri pentru ca prin mijlocirea lor să ne împărtășim de natura lui divină (2Pt 1) cum îl citează sfântul Toma de Aquino în ST II, qu. XXX, c.9). El este primul care se angajează să ne pună cartea în mâini. Ce cinste!

Cât timp trăiește omul, vrea să știe multe: de ce răsare soarele, de ce apune; ce este viața și ce este moartea; ce este timpul și ce-i veșnicia; cât cântărește cea mai mică părticică de materie și cât de mare este universul; cine, ce și unde este Dumnezeu etc. Dorința de a ști o moștenim de la străbunii noștri, Adam și Eva, care au dorit cunoașterea totală a binelui și răului (cf. Gen 3,6). Vrem să știm și să înțelegem totul, dar mai presus de toate și înaintea tuturor, trebuie să știm și să credem că Dumnezeu ne-a creat, în primul rând, pentru iubire. Dacă ne-am da interesul pentru iubire, după cum ni-l dăm pentru știință, am înțelege mult mai multe lucruri din cer și de pe pământ, din noi și din alții, și am fi mult mai fericiți în acela care ne este Domn și ne dă, ca să fim și noi domni în viață.

Invitația: Veniți să ne suim pe muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacob ne-o adresează profetul Isaia în numele lui Iahve, ca la rândul nostru să o adresăm semenilor noștri. Actul iubirii divine să ne transforme în iubire față de semeni, ca astfel: Nici un neam să nu mai ridice sabia împotriva altuia și să nu se mai pregătească pentru războaie; să-și transforme săbiile în pluguri și sulițele în seceri, să aducă roade.

Să recunoaștem cu sinceritate: avem tot felul de cărți, dar nici una nu ne învață în acest fel. De mii de ani se scriu cărți și oamenii le învață, dar se pare că se întâmplă tocmai contrariul, și anume: nu numai că plugurile se prefac în săbii și secerile în sulițe, dar chiar cartea este luată din mâna copiilor și pâinea de la gura lor pentru a fi schimbate în rachete și bombe atomice. Unde au învățat acești oameni arta războiului? Ce manuale de școală au folosit? Ce învățători au avut? Cu toată siguranța că nu s-au urcat pe muntele Domnului; n-au intrat în casa Domnului și n-au primit cartea de rugăciuni din mâna Domnului. Răspundeți voi, neamuri ale pământului, voi, conducători ai popoarelor, voi, oameni de știință, ați avut vreodată în mână Sfintele Scripturi, cartea în care cuvântul Domnului vă invită la iubire și pace? Poate, dar ați rămas repetenți!

Având convingerea că sfârșitul lumii este cuprins în începutul ei, că fiind începutul lumii un act al iubirii lui Dumnezeu, sfârșitul va fi tot un act al iubirii divine și nicidecum un act al urii infernale. Sperăm că în cele din urmă va înțelege tot omul că Domnul va judeca neamurile și va da legea iubirii sale la popoare fără număr, ca toți să trăiască și să se bucure de pace.

Lectura a II-a: “colegii”.

Dacă manualele, pe care le poartă elevii la școală, îi fac colegi fiindcă le învață împreună, cartea noastră, Sfânta Scriptură, ne face mai mult decât colegi, ne face frați. Cu acest cuvânt: Fraților, ni se adresează sfântul apostol Paul spre a ne trezi din somn, din somnul păcatului care duce la moartea veșnică.

Avem multe de învățat de la colegi, dar avem și mai multe de învățat de la frații mai mari care formează tradiția, de la semenii noștri care în spirit de iubire au umblat cuviincios, nu în chefuri și beții, nu în desfătări și fapte de rușine, nu în certuri și invidie, ci conform Scripturii. Acum este ceasul să ne trezim din somn, să ne privim ca frați, să trăim ca sfinții.

Într-o seară, pe o străduță întunecoasă, sfântul Ludovic Maria Grignion de Monfort întâlnește un cerșetor bolnav și plin de răni. Fără a aștepta ca nefericitul să-i ceară ajutorul, sfântul îi vorbește, îl încurajează, îl îmbrățișează și luându-l pe spate, s-a îndreptat spre casa congregației sale. Era târziu și poarta încuiată. Sfântul bate și strigă în repetate rânduri: Deschideți poarta să intre Isus! Frații s-au trezit și i-au deschis, fiindcă toți știau că Isus intră în lume prin poarta care se deschide și se numește aproapele, pe care fiecare creștin trebuie să-l trateze ca pe un frate.

Fraților, să lepădăm și noi faptele întunericului: ura, disprețul, certurile, mânia, cuvintele de ocară, bârfele, vorbăriile de rău etc. și să ne îmbrăcăm cu armele luminii: cu iubire față de toți, dar mai ales față de cei păcătoși, pentru care să ne rugăm, să plângem pentru convertirea lor, așa cum a făcut o fetiță pentru tatăl ei. Părintele Tarin, S.I., al cărui proces de beatificare a început din anul 1924, pe când predica, a observat un copil care stătea retras într-un colț al bisericii și plângea. Era o fetiță. După predică a chemat-o în sacristie și a întrebat-o despre motivul lacrimilor ei. Suspinând și printre lacrimi a reușit să spună: Toți copiii vin la sfânta Împărtășanie împreună cu părinții lor, numai eu vin singură și… Părintele a întrebat-o: Sărmana de tine, tu nu ai părinți? Ea a oftat adânc și a spus: Nu îl am decât pe tata, dar el nu vine la biserică, ba chiar mă bate ori de câte ori află că mă împărtășesc. Lăcrimând la rândul său, părintele Tarin i-a zis: Nu te neliniști, copila mea, roagă-te pentru tăticul tău când te vei împărtăși și recomandă-l preasfintei Fecioare Maria, iar când te vei întoarce acasă, spune-i că vreau să fac cunoștință cu el. Fetița a zis: Mă tem că el nu va veni, ci mă va bate iarăși. Părintele Tarin a asigurat-o: Vei vedea că nu te va bate. Stăruie să vină numaidecât și acum du-te și te împărtășește! Întoarsă acasă, tatăl a văzut-o cu ochii înlăcrimați și a întrebat-o: De ce ai plâns? Ea a spus adevărul: Am fost la sfânta Împărtășanie și am plâns că nu ai fost cu mine, fiindcă toți copiii merg cu părinții lor. Tatăl nu i-a mai spus nimic și nici nu a lovit-o ca de obicei. Încurajată de acest lucru, ea îi spune că părintele Tarin vrea să-i vorbească. Tatăl s-a umplut de furie, a înjurat și a blestemat ca la gura iadului, dar n-a lovit-o. Spre seară au ieșit împreună la plimbare. Trecând prin fața bisericii, fiica l-a prins de mână și l-a tras spre intrare. De rușinea trecătorilor, nu s-a opus, a intrat în biserică. Lângă confesional aștepta părintele Tarin, spunându-și Breviarul. Copila s-a grăbit spre el și i-a spus: Părinte, vă prezint pe tăticul meu! Ea s-a retras și tatăl a rămas pentru a face cunoștință cu Domnul prin părintele Tarin, care venise în acea localitate pentru a ține misiuni. Era pe la cinci seara, iar când peste trei ore trebuia să-și înceapă predica, mai asculta încă spovada sărmanului om și despre care mai târziu avea să spună plin de emoție: Parcă simt și acum cum cad peste mâinile mele lacrimile fierbinți ale sărmanului tată.

Să deschidem porțile sufletului ca să intre Isus!

Tu ai un tată, o mamă, un frate, o soră, o rudă, un prieten, un vecin, un cunoscut etc. care nu vine la biserică și nu se împărtășește? Întinde-i mâna frățește și spune-i: Vino să umblăm în lumina Domnului!

Lectura a III-a: “Învățătorul”.

Când am pășit pentru prima dată pe pragul școlii și el, învățătorul, m-a primit zâmbind, nu știam că mă voi izbi de atâtea probleme greu de rezolvat. Învățătorul m-a avertizat să încep bine, cu toată seriozitatea, cu toate puterile, ca să termin bine, deoarece la fiecare sfârșit de an se vor da examene: cei buni vor trece clasa, cei leneși vor rămâne repetenți. Eu trebuie să mă silesc pentru un premiu. Același lucru face și Isus cu noi: ne avertizează azi că viața este o școală grea și vor reuși numai cei care iau lucrurile în serios. Trebuie să ne dublăm efortul la învățătură pentru motivul că viața este scurtă, chiar dacă am trăi cât Matusalem, 969 de ani (Gen 5,27), tot scurtă rămâne și tot vom ajunge la judecată, la examen. Și ce vom răspunde? Ne vom scuza: Doamne, n-am auzit, n-am știut că tu vii la mine prin fiecare om pe care îl întâlnesc în această lume? Scriitorul George Bernanos ne avertizează: Fiecare om pe care îl întâlnim în această viață, chiar și numai pentru o clipă, este un mesaj pe care ni-l trimite Dumnezeu și pe care noi îl putem descifra cu puțină iubire.

Ca la Crăciun să ne întâlnim cu Dumnezeu, trebuie să-l întâlnim pe Isus în fiecare zi, în fiecare persoană. Dacă în unii nu se vede chipul lui Dumnezeu, trebuie să-i ajutăm să simtă bucuria sărbătorii, a întâlnirii cu Învățătorul.

Sfântul Ioan Gură de Aur numește Crăciunul mama tuturor sărbătorilor.

Ca sfârșitul nostru să fie o zi de bucurie, de sărbătoare, să-l strigăm pe cel ce ne-a dat începutul bucuriilor, așa cum îl striga un suflet nobil: Vino, Isuse! La revărsatul zorilor, strig către tine, pentru că tu ești soarele vieții mele. Vino spre a împrăștia întunericul ce-mi ascunde frumusețea iubirii tale și spre a-mi înveseli duhul meu cu lumina ta! Vino, Isuse! Suspin către tine în ceasul amiezii, pentru că tu ești viața inimii mele. Vino spre a-mi da flacăra iubirii tale și spre a nimici cu focul tău urmele păcatelor mele! Vino și fă să răsară florile propunerilor sfinte și apoi prefă-le în roade de sfințenie! Vino, Isuse! Suspin către tine în tulburările sufletului, pentru că tu ești puterea care potolește furtunile și redă liniștea! Vino și adu pacea acestei sărmane făpturi, care de atâția ani se luptă pentru biruința iubirii! Vino, în sfârșit, și dă-mi coroana muceniciei mele! Vino, Isuse! Suspin către tine la sosirea serii, pentru că numai tu ești lumina apusului meu! Vino și înveselește tristețea ființei mele care se stinge; vino, și, în tăcerea făpturilor ce nu vorbesc celui ce moare, fă să aud glasul tău care făgăduiește pace, odihnă, iubire și fericire pentru totdeauna! Suspin către tine în umbrele nopții, pentru că lumina ta nu mai apune. Vino și pune-mi în inimă germenul vieții nemuritoare, pentru ca în încăperile întunecoase ale mormântului și sub uitarea rece a celor ce trăiesc, să rămână vie în mine scânteia care în zilele din urmă se va preface într-un foc destinat să ardă tămâia închinăciunilor veșnice!

În zare ne apare Crăciunul. Pe colina sufletului nostru orgolios să ridicăm templul menit să-l primească pe pruncul Isus și toată suflarea să spună: Să urcăm pe muntele Domnului, să intrăm în casa lui și să ne bucurăm de mântuirea adusă pentru fericirea noastră veșnică, adică să ne bucurăm de propria personalitate în sânul celor trei persoane divine! Amin.

 

* * *

 

Duminica I-a din Advent (A)

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Cu această duminică începem un nou an liturgic. Să vedem mai întâi ce este anul liturgic. Anul liturgic este celebrarea – memorialul operei de mântuire a lui Dumnezeu înfăptuită în Isus Cristos pe care îl celebrăm de-a lungul unui an: de la Întrupare la Rusalii și până la așteptarea venirii glorioase a Mântuitorului.

Celebrarea anului liturgic însă nu trebuie înțeleasă greșit ca o simplă amintire a operei de mântuire realizată de Isus Cristos acum 2000 de ani, deoarece în fiecare celebrare euharistică Isus Cristos este prezent cu jertfa sa pentru a asocia participanții la propria jertfă la comuniunea cu Tatăl ceresc.

În cadrul anului liturgic, după evocarea misterului pascal, Biserica nu are nimic mai sacru ca celebrarea Nașterii Domnului. Crăciunul ca și sărbătoarea Paștelui este precedat de un timp de pregătire numit Advent. Acesta cuprinde o perioadă de patru săptămâni, timp ce are o dublă semnificație: mai întâi este un timp de pregătire la sărbătoarea Crăciunului când cinstim prima venire a Fiului lui Dumnezeu în lume; în al doilea rând, amintindu-ne de prima venire, mintea noastră trebuie să se îndrepte spre cea de-a doua venire a lui Isus de la sfârșitul lumii. Să aprofundăm în continuare aceste două teme: prima și a doua venire a lui Isus, în lumina lecturilor pe care le-am ascultat la liturgia cuvântului.

În prima lectură, profetul Isaia ne vorbește despre era mesianică în care toate popoarele se vor îndrepta spre Ierusalim, spre “Muntele Casei Domnului”, însă nu pentru a oferi o jertfă ci pentru întâlnirea cu Domnul care să-i învețe căile sale. Ca urmare a primirii hotărârii și poruncilor lui Dumnezeu, în locul dușmăniilor și ostilităților ce tulbură lumea, va domni între oameni pacea, acea pace mesianică despre care ne vorbește profetul Isaia în care oamenii își vor transforma săbiile în fiare de plug și sulițele în seceri. Însă, după cum știm cu toții, așteptarea mesianică din Vechiul Testament s-a împlinit odată cu Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Și totuși astăzi se vorbește atât de mult de războaie, de revoluții, de neînțelegeri de tot felul. Pentru a ne convinge de acest lucru este suficient să vizionăm o emisiune de actualități.

De ce oare toate acestea? De ce? Din cauză că oamenii nu-l primesc pe Cristos în inimile lor ci, dimpotrivă, îl răstignesc din nou prin atâtea păcate. Se vorbește astăzi atât de mult de pace, dar pacea lipsește mai mult ca oricând. Doriți o adevărată pace a inimii, în familie, în lumea întreagă? Urmați atunci îndemnul profetului din finalul primei lecturi de astăzi: “Voi cei din casa lui Iacob, veniți să umblăm în lumina Domnului”.

Dar ce înseamnă “a umbla în lumina Domnului”? Ne-o spune Sf. Paul în a doua lectură a duminicii de astăzi. El ne învață să lepădăm faptele întunericului, adică păcatul sub toate formele sale: beții, certuri, desfrânări, fapte de rușine … și să ne îmbrăcăm cu armele luminii care sunt virtuțile, mai ales credința, speranța și dragostea, virtuți care trebuie să fie vii.

Acest îndemn este cu atât mai stringent astăzi cu cât – așa cum spune Apostolul – “mântuirea este mai aproape”. Și într-adevăr așa este, căci cu toții ne îndreptăm spre ultima fază a istoriei mântuirii, spre paruzie, adică venirea Domnului în slavă.

În evanghelie Isus ne vorbește tocmai de a doua sa venire de la sfârșitul lumii – al doilea punct al meditației noastre: sfârșitul lumii. Aceste două cuvinte înspăimântă pe oameni. Lumea nu poate să le audă fără să se cutremure. Însă pentru cel care îl urmează pe Cristos aceste cuvinte sunt pline de speranță, de așteptare, de bucurie. “Ziua Domnului” este ziua mâniei pentru cei ce nu l-au urmat pe Cristos. În schimb pentru cei care au rămas fideli până la sfârșit este ziua răsplății.

În ajunul morții sale, când își ia rămas bun de la ucenicii săi, Mântuitorul le alină tristețea și durerea cu aceste cuvinte pline de mângâiere: “Mă duc să vă pregătesc un loc, apoi voi veni iarăși să vă iau pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine” (In 14,3).

Cele dintâi comunități creștine așteptau cu nerăbdare revenirea lui Cristos, repetând de nenumărate ori invocația: “Vino, Doamne Isuse!” (Ap 22,20). Văzând însă că Isus întârzie, au început să se îndoiască și chiar să se descurajeze. De aceea Sf. Petru este nevoit să intervină cu aceste cuvinte: “Nu uitați frații mei preaiubiți că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani, iar o mie de ani ca o zi” (2 Pt 3,8).

Poate unii dintre dumneavoastră vă întrebați: Când va fi totuși sfârșitul lumii? Ei bine, această întrebare și-au pus-o și mulți alții, ba chiar unii s-au și grăbit să dea un răspuns. Astfel în veacul trecut, W. Miller, fondatorul sectei adventiste, a anunțat sfârșitul lumii pentru anul 1843. În ziua fixată toți adventiștii s-au adunat pe un deal pentru a-l întâmpina pe Domnul. Dar Domnul nu a venit. Dezamăgit, a reprogramat data cu un an mai târziu. Dar nici de data aceasta Domnul n-a venit. Întemeietorul sectei iehoviste a anunțat sfârșitul lumii pentru anul 1874, însă sfârșitul nu a venit. Atunci l-a prevestit pentru anul 1914, dar s-a înșelat și el pentru a doua oară.

În anul 1940, când nemții au ocupat Franța, francezii se îmbulzeau, se călcau în picioare pentru a cumpăra cartea unui preot cu explicarea Apocalipsului. Anticrist coborâse în istorie. El se numea Hitler. Cine se mai putea îndoi de sfârșitul iminent al lumii? A trecut însă războiul, a murit Hitler și sfârșitul tot nu a venit. Eșecurile acestor oameni ne ajută să învățăm că nu trebuie să ne plecăm cu ușurință urechea la orice zvon care circulă. În Sf. Carte Dumnezeu nu a precizat anul când va fi sfârșitul lumii. Cristos ne spune clar în evanghelia duminicii de astăzi că Fiul omului va veni pe neașteptate, ca un hoț și de aceea trebuie să fim gata oricând. Important nu este de a ști timpul când va fi sfârșitul lumii, ci de a fi pregătiți să-l întâmpinăm pe Domnul oricând va veni el.

La 5 km de orașul Mexic, în anul 1923, un vapor se scufunda. Toți căutau cu disperare să se salveze. Pe puntea superioară a vasului care se scufunda stătea liniștit un episcop. Chemat în șalupa de salvare, el uită de sine și oferă locul unui tânăr zicând aceste cuvinte: “Salvează-ți trupul și sufletul! Eu sunt pregătit să mă întâlnesc cu Domnul!”. Ce cuvinte frumoase!

Dacă peste câteva minute ar trebui să ne prezentăm înaintea Domnului, noi am putea spune cu sinceritate aceleași cuvinte, sau poate mai degrabă am fi cuprinși de frică, de groază? Sfânta Maică Biserică vrea să smulgă din sufletele fiilor ei groaza față de venirea Fiului omului și să sădească în inimile tuturor speranța și bucuria primilor creștini. De aceea ne îndeamnă să ne pregătim sufletele purificându-le de păcate. Să folosim bine timpul sfânt al Adventului pe care l-am început astăzi pentru a-l putea întâmpina pe Domnul cu fapte de sfințenie.

Petru Sescu

 

* * *

 

Prima Duminică din Advent

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Cuvintele din Evanghelia de astăzi au un sens… ca să nu spun de amenințare, dar cel puțin de un avertisment serios: “Vegheați, căci nu știți în care ceas va veni Domnul vostru… Fiți gata pentru că în ceasul în care nu vă gândiți Fiul omului va veni”. Prin urmare, este vorba de a ști: despre ce vorbește Isus? Cum ne privește pe noi aceasta? Ce credit trebuie să acordăm acestor cuvinte? Și concret, ce semnifică acest “vegheați” și “fiți gata”?

Despre exact ce anume vorbește Isus nu este chiar așa ușor să o spunem. Este vorba despre “venirea Fiului omului”: o realitate care trebuie să se întâmple, care se va întâmpla cu siguranță – conform cuvintelor Evangheliei – dar despre care nu se poate spune sau ști nici când și nici cum se va întâmpla. Știm doar că Isus folosea expresia “Fiul omului” pentru a vorbi despre el însuși: prin urmare El este cel care trebuie “să vină”. Și – conform cuvintelor lui Isus – suntem avertizați că această realitate ne privește pe toți: “Vegheați… fiți gata”.

Isus “a fost răstignit sub Ponțiu Pilat, a murit și a fost îngropat”: așa spunem în “Crezul” nostru creștin. Dar tot în Crez adăugăm apoi, spunând: “a treia zi a înviat… s a suit la cer, șade la dreapta Tatălui”. Dacă Evanghelia vorbește despre Fiul omului care “va veni”, aceasta se datorează faptului că aceeași Evanghelie vorbește despre Fiul omului care a venit, “ca să slujească și să și dea viața”, a fost răstignit și a înviat din morți (cf Mt 20,17 28).

În realitate, învierea lui Isus nu poate fi gândită în cadrul și în limitele trecutului (ceva care s a întâmplat “atunci”… odinioară). Isus cel înviat trebuie mai degrabă gândit, pe de o parte la prezent (cf Mt 28,20: “Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii”), iar pe de altă parte la viitor, ca punctul final de convergență al întregului drum al istoriei și al fiecărei existențe umane.

Atunci când Evanghelia vorbește despre “venirea Fiului omului”, vorbește despre momentul în care va deveni clar și evident – pentru fiecare și pentru toți – adevărul Evangheliei înseși.

Acest moment va veni. Va veni pentru fiecare om prin moartea proprie, și va veni pentru lumea întreagă prin sfârșitul istoriei prezente, “în ceasul în care nu gândim”. Și când va apărea clar adevărul Evangheliei (adevărul despre Dumnezeu Tatăl, adevărul despre Cristos cel înviat, adevărul iubirii dragoste, drept singură cale de realizare autentică a omului…) prin însuși acest fapt, va apărea evidentă falsitatea sau vanitatea a tot ceea ce este contrar Evangheliei.

Iată de ce “venirea” lui Cristos Domnul, comportă o “judecată” despre viața fiecăruia, și despre toate realitățile istoriei. Chiar în Crez, noi spunem: “Și iarăși va veni cu mărire, să judece pe cei vii și pe cei morți”. Aceasta însemnând: la sfârșitul sfârșitului se va vedea, fără nici un dubiu sau echivoc că numai Isus Cristos reprezintă măsura valorii tuturor lucrurilor.

Și iată și de ce Isus ne invită să “veghem” și să “fim gata”. Nu este vorba de a renunța la a trăi, ca și cum ne am bloca într o așteptare inertă a nu știu ce. Nu se pune problema neliniștii sau a fricii. Cu atât mai puțin este vorba despre calcule și preziceri despre “sfârșit” (propriu și al lumii).

Este vorba de a trăi cu seninătate, într-o permanentă atenție spre adevărata valoare a lucrurilor: valoare care trebuie examinată în lumina Evangheliei și a învățăturii lui Cristos. Este vorba de a trăi intens prezentul, într o continuă căutare a tot ceea ce este adevărat, drept și bun, “în așteptarea împlinirii speranței fericite și a venirii mântuitorului nostru Isus Cristos”.

 

* * *

 

Se începe de la sfârșit

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Fiecare zi este ultima zi

Se începe de la sfârșit. Am putea spune, în mod paradoxal: “La început era sfârșitul”. Anul liturgic se deschide în perspectiva ultimei zile. O zi care, deși rămâne secret, se înscrie în fiecare din zilele care compun calendarul nostru. Cunoaștem desigur pioasele recomandări: să trăiești această zi ca și cum ar fi ultima. Primește Euharistia ca și cum ar fi ultima din viața ta. Îngenunchiază-te în fața duhovnicului ca și cum ar fi pentru ultima oară. Tu, preotule, celebrează cu evlavie Sfânta Liturghie ca și cum ar fi ultima.

Totul este acceptabil, cu excepția acelui “ca și cum”. În realitate, aceasta este prima și ultima zi. Nu va mai fi alta. Această Sfântă Liturghie este ultima. Nu o vei mai putea celebra o altă dată. Ocazia de a face bine pe care ai pierdut-o astăzi nu se va mai repeta. Cea care contează, și pe care ar trebui s-o sărbătorim, este ultima Împărtășanie. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl asculți astăzi este irepetabil. În viață nu este ca la teatru. În viață nu se dau replici. Orice acțiune este definitivă. Orice ocazie este unică. Orice gând, gest, discurs, sunt “exclusive”, care nu pot fi reproduse.

Această zi, această clipă, nu se prezintă din nou. Ziua pe care o trăiești este ultima zi. Acest moment, pentru tine, este ultimul moment.

Așteptarea celui neașteptat

Și există și un alt aspect paradoxal. Trebuie să trăim conștienți, în speranță și seninătate, fără neliniște și teamă, așteptarea sfârșitului și, mai ales venirea glorioasă a Domnului (parusia), dar aceasta va veni pe neașteptate. Este vorba de ceva sigur și necunoscut în același timp. Mă frapează și mă neliniștesc mult acele indicații misterioase: “Doi oameni vor fi la câmp: unul va fi luat și celălalt lăsat. Două femei vor fi la moară: una va fi luată și cealaltă lăsată”. Din aceasta rezultă surprinzător faptul că evenimentul decisiv este prezentat în contextul ocupațiilor zilnice, și judecata (a fi luat de Domnul și a fi lăsat, abandonat, separat de El) se exprimă în interiorul activității absolut obișnuite, profane. Pare că zilele și obligațiile din “zilele de lucru” devin materia de examen.

Dar apoi descoperim că și criteriile de evaluare din partea lui Dumnezeu sunt imprevizibile. De ce din două persoane care fac același lucru, se dedică la aceeași activitate, una este primită de Domnul și cealaltă condamnată? Lama ascuțită a judecății nu separă numai persoane. Separă și acțiunile Bisericii, ale unei comunități, ale unui singur individ. Nu totul are aceeași valoare. Nu totul este acceptabil, nici prezentabil, în ciuda aparențelor. Etichetele religioase care ar trebui să acopere și să garanteze mulțimea, nu împiedică o riguroasă separare și o severă distincție.

Dumnezeu nu este dispus să “ia” totul în bloc. Dumnezeu scotocește în grămadă. Alege. Examinează. Prețuiește. Distinge. Desigur: care din acțiunile mele sunt prețioase în ochii săi? Care dintre lucrurile pe care le adun, care din activitățile pe care le înmulțesc cu frenezie, îl interesează într-adevăr? Nu ar fi cazul să încep eu primul să “las” ceva care desigur El îl va lăsa, și să mă dedic altui lucru care, poate, ar putea lua în considerație? Chiar dacă parusia vine pe neașteptate și venirea Domnului ne ia pe nepregătite (tipică, în această privință, parabola hoțului nocturn), totuși cel credincios este constrâns să se întrebe asupra orientării pe care o dă prezentului său și asupra consistenței valorilor pentru care trăiește.

Ce distrat?

Vigilența, care constituie una din temele de fond al marelui și complexului discurs escatologic din Matei, și care trebuie să caracterizeze existența creștinului, este ilustrată, în negativ, de atitudinea luată de contemporanii lui Noe în timp ce este gata să se abată asupra lor catastrofa: “…În zilele de dinainte de potop mâncau și beau, se căsătoreau, până când Noe a intrat în arcă, și nu au băgat de seamă că vine potopul care i-a înghițit pe toți…”. Acei indivizi nu sunt învinuiți (cum se întâmplă în cap. 6 din Geneză) pentru conduita lor rea și pentru motivul violenței semănate pe pământ.

În gura lui Isus acuzarea se restrânge la o singură vină: “N-au observat nimic”. Adică, erau neatenți, distrați, împrăștiați, disipați. Și chiar neprevăzători. Inconștienți. Nesocotiți. Încapabili de a “bănui” ceea ce era gata să urmeze. Același lucru se poate întâmpla și în viața noastră. Nu facem nimic rău. Totul este normal. Totul este în regulă. Se mănâncă. Se bea. Ne expunem la radiațiile benefice ale televiziunii. Se fac afaceri. Se comentează faptele altora. Sunt programate întâlniri. Se stabilesc vacanțele. Se organizează sărbători. Se răsfoiește ziarul. Se aruncă o privire asupra horoscopului.

…Și suntem distrați în privința esențialului. Suntem incapabili de a bănui. Da, a bănui că sub crusta superficială este o altă realitate de perceput. A bănui că anumite acțiuni au valoare veșnică. A bănui că anumite întâlniri pot fi determinante. A bănui că examenul cel mai important cu consecințe iremediabile este cel dat astăzi. A bănui că viața poate fi trăită în alt mod. A bănui că acest timp, acest ceas, îmi sunt date pentru altceva. A bănui că… acesta nu sunt eu! Bănuiala că ceea ce este prețios, decisiv, tulburător, neașteptat, poare fi ascuns sub învelișul obișnuitului și al cunoscutului, reprezintă cealaltă față a vigilenței.

Creștinul bănuiește că sub solul profan pe care calcă înflorește un teritoriu sacru. Creștinul observă mesajul secret conținut în situațiile cele mai comune, percepe semnalul misterios care este transmis de realitățile cele mai neînsemnate. Cititorul atent al Evangheliei bănuiește că așteptarea se traduce, fundamental, într-o îndatorire de realizat. Ucenicul bănuiește că ultima zi nu reprezintă o catastrofă, ci o promisiune, ba chiar o împlinire a tuturor promisiunilor.

Cineva sfâșie învelitorile

La începutul adventului răsună foarte oportun avertismentul dur al lui Paul: “Acum este timpul de a vă trezi din somn”.

Este ca și cum apostolul ar trage, fără milă, învelișurile moi și dese cu o smucitură viguroasă sfoara care ridică jaluzelele.

Noaptea din care trebuie să ieșim este cea a unei vieți lipsite de culoare, fără semnificație, lipsită de gust, plată, banală.

Este ora de a întrerupe legănarea din fotoliul comod al obiceiurilor liniștitoare. Trebuie să scuturăm de pe umeri greutatea care ne face să târâm picioarele, să alungăm întunericul care ne încețoșează vederea.

Trebuie să ne familiarizăm cu lumina. Lumina blândă care răsare de la Betleem. Și cea, fulgerătoare, de la venirea finală a Domnului în slavă. Rămâne de precizat:

- Somnul periculos nu este numai cel personal, ci și mai ales somnolența și somnambulismul colectiv.

- Nu ajunge să ne sculăm devreme dimineața. Este important să ne trezim. Să deschidem ochii. Să ne dăm seama și să interpretăm realitatea care ne înconjoară.

- Nu este suficient “să ne îmbrăcam”. Trebuie să ne lăsăm “pătrunși” de Cristos, de gândurile sale, de sentimentele sale, de proiectele sale.

- Și atunci când coboară întunericul, este necesar să luptăm împotriva nopții aprinzând o lumină în noi. O lumină care să ne împiedice să ne pierdem în mijlocul risipirilor, tulburărilor, nebuniilor generale.

Este urgent să luăm hotărâri autonome, să facem alegeri curajoase, să adoptăm comportamente în lumina libertății și care merg împotriva obiceiurilor comune. O ultimă notă. Splendida viziune a lui Isaia (prima lectură), care ne prezintă pelerinajul grandios al tuturor popoarelor în spre Ierusalim, s-ar putea completa cu tema întoarcerii de la muntele sfânt, unde au fost îmbrăcați în lumina Domnului și hrăniți cu Cuvântul său. Adică, ar fi interesant de a accepta transformarea care a avut loc. De verificat nu numai dacă sosesc, ci în special cum se pleacă. Cu alte cuvinte: nu este suficient de găsit drumul spre biserică. Este esențial de găsit drumul după ce au mers la biserică. Nu este suficient să celebrăm Crăciunul. Ceea ce contează este cum ieșim din el. A te prezenta la întâlnire poate fi ușor. Ceea ce este decisiv este a te controla dacă, după întâlnire, știi “să transformi spadele în fiare de plug, lăncile în seceri”. Dacă am pierdut obiceiul de a îndrepta armele împotriva dușmanilor. Dacă am dezactivat limba. Ba mai mult, dacă am șters de-a dreptul din vocabularul nostru cuvântul “război” și termenul de “dușman”.

 

* * *

 

Duminica I-a din Advent

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

“Iată, eu vin curând; și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apoc 22,12)

Dorit Mesie, vino!
De veacuri multe așteptat…
Durerea ne-o alină,
Ne scapă de păcat!

Această strofă din cântarea Bisericii, specifică Adventului, sintetizează năzuința celor credincioși din cele două Testamente: Vechi și Nou.

Crăciunul este precedat de un timp pregătitor, numit Advent (din latinescul adventus = care vine curând). Acesta cuprinde o perioadă de patru săptămâni, timp ce are o dublă semnificație: mai întâi de pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului – prima venire a Fiului lui Dumnezeu în lume – și în al doilea rând ne poartă cu gândul la cea de-a doua venire a lui Isus de la sfârșitul lumii.

Dacă la prima venire, Mesia, așa cum ne spune sfântul Efrem Sirul: “… nu a venit să se sălbăticească, ci să îmblânzească sălbătăcia acestei lumi”, la a doua venire va răsplăti cu pacea veșnică a împărăției lui Dumnezeu pe toți cei care s-au îmblânzit, au renunțat la sălbătăcia păcatului.

Și, după cum sintagma: Sfârșitul este cuprins în început, tot așa tema păcii universale a Ierusalimului ceresc este cuprinsă în lecturile liturgiei de azi.

Profetul Isaia ne vorbește în prima lectură (cap. 2,1-5) despre era mesianică, în care toate popoarele se vor îndrepta spre Ierusalim, spre muntele casei Domnului, nu spre a oferi vreo jertfă, ci pentru întâlnirea personală cu Domnul, care să-i învețe căile sale. Primind învățătura și acceptând poruncile lui, în locul dușmăniilor și ostilităților, în locul revoltelor și războaielor care tulbură lumea din temelii, va domni pacea, pacea mesianică, nu “pax romana” a celui mai tare, ci “pacea lui Emanuel“, în care, după cum ne asigură profetul Isaia inspirat de Duhul Sfânt, “săbiile vor fi transformate în fiare de plug și sulițele în seceri” (Is 2,4).

Știm că așteptarea mesianică a Vechiului Testament s-a împlinit odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, numai că “sălbătăcia acestei lumi” este în plin avânt, azi, la două mii de ani de evanghelizare și porțile iadului caută să facă săbii din fiare de plug și sulițe din seceri. Este suficient să vizionăm o emisiune de actualități TV și ne convingem. Cauza? Păcatul care îl ține pe om în sclavia satanei, a acelui diavol, după expresia călugărului N. Steinhardt, este împodobit cu straiele mincinoase ale unui intelectualism scăpat de sub controlul rațiunii sănătoase, bunului simț și dreptei socotințe (Dăruind vei dobândi, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p. 136).

Iubiți credincioși! Doriți o adevărată pace a inimii, în familie, în societate și în lumea întreagă? Urmați îndemnul profetului din finalul primei lecturi: Voi, cei din casa lui Iacob, veniți să umblăm în lumina Domnului!

Ce înseamnă a umbla în lumina Domnului? Ne-o spune sfântul apostol Paul în cea de-a doua lectură (Rom 13,11-14). Apostolul neamurilor ne îndeamnă să lepădăm faptele întunericului, adică păcatul sub toate formele lui: beții, certuri, desfrâu, fapte de rușine și, mai adaug eu: corupție, înșelătorie, lăcomie după bunurile aproapelui și mai ales să renunțăm la mândria depozitată în propriul egoism; să ne îmbrăcăm cu armele luminii, care sunt virtuțile, mai ales credința, speranța și caritatea, virtuți care trebuie să fie vii și să mânuiască plugul și secera cu multă hărnicie, ca astfel mântuirea să ne fie cât mai aproape…

Primii creștini așteptau cu nerăbdare a doua venire a lui Cristos și se rugau: Maranatha!Vino, Doamne Isuse! – (Apoc 22,20).

Și, fiindcă Domnul întârzia, ca ei să nu se descurajeze în rugă și muncă, sfântul Petru le spunea: Preaiubiților, nu uitați că o singură zi, înaintea Domnului, este ca o mie de ani și o mie de ani ca o singură zi. Domnul nu întârzie cu făgăduința sa, după cum cred unii, ci, fiind îndelung răbdător pentru voi, nevrând să piară cineva, așteaptă ca toți să se convertească (2Pt 3,8-9), adică să renunțe la sălbătăcia acestei lumi.

Domnul va veni în măsura în care ne vom converti: de la păcat la virtute, de la virtute la construirea unei lumi mai bune prin plug și secere și mai ales prin rugăciune, fiindcă numai acela care se roagă veghează cu adevărat și Ziua Domnului nu-l va surprinde nepregătit.

În consecință se impune datoria unei decizii fundamentale: să fim convinși de sărăcia noastră spirituală, ba chiar și materială; că avem trebuință absolută de un Mântuitor și să ne înțelegem responsabilitatea față de acest Mântuitor prin păzirea poruncilor lui. Numai păzirea poruncilor, garanție a iubirii lui Mesia, ne dă siguranța păcii universale și veșnice…

 

* * *

 

Să ne pregătim pentru venirea Domnului

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Se spune că lui John F. Kennedy îi plăcea foarte mult o anume poveste. În timpul campaniei prezidențiale din 1960 o folosea adesea pentru a-și încheia discursurile. Este povestea Colonelului Davenport, membru al Camerei Reprezentanților din Connecticut, în 1789. Într-o zi, în cadrul unei sesiuni a Camerei, cerul din Hartford, capitala statului Connecticut, a devenit deodată întunecat și noros. Unii dintre reprezentanți au privit pe ferestre și au crezut că este un semn că a venit sfârșitul lumii. S-a iscat o zarvă între reprezentanții care cereau suspendarea imediată a ședinței. Dar Davenport s-a ridicat și a spus: “Domnilor, Ziua Judecății se poate să fi venit sau nu. Dacă nu, nu este cazul suspendăm ședința. Dacă da, aleg să fiu găsit făcându-mi datoria”. Și sesiunea a continuat.

Evanghelia de astăzi vorbește despre venirea Domnului la sfârșitul lumii și despre cum să ne pregătim pentru ea. În lumea noastră de astăzi, există două mari greșeli pe care oamenii le fac cu privire la venirea Domnului. Una este aceea de a se pregăti pentru ea cu o neliniște paranoică. Cealaltă este aceea de a nu se gândi la ea și a nu face nimic în legătură cu ea. Ce ne spune Evanghelia despre sfârșitul lumii și cum trebuie să ne pregătim pentru el? Evanghelia folosește două imagini pentru a arăta că “nu știți în ce zi vine stăpânul vostru” (Matei 24,42b). Una este potopul care i-a luat pe nepregătite pe oamenii din timpul lui Noe. Cealaltă este analogia cu un hoț în noapte, care vine întotdeauna neanunțat. Venirea Domnului și sfârșitul lumii, după cum știm noi, se va petrece dintr-odată și pe neașteptate. Va fi neanunțată, spre surprinderea unei lumi care nu se va aștepta la așa ceva.

Asemenea unui gospodar înțelept, așadar, ni se cere să veghem și să fim gata. Ce înseamnă acest lucru? Nu înseamnă să ascultăm și să ne tulburăm în legătură cu profețiile și viziunile despre sfârșitul timpului care s-au înmulțit în zilele noastre. Mai degrabă, așa cum a spus pe bună dreptate Colonelul Davenport, să fim mai sârguincioși și fideli în datoriile noastre ca fii responsabili ai lumii și ai lui Dumnezeu. Primii creștini foloseau somnul ca o expresie figurativă pentru viața permisivității păcătoase. Paul spune în 1Tesaloniceni 5,6-8: “Așadar, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să nu ne pierdem cumpătul. Căci cei care dorm, noaptea dorm, iar cei care se îmbată, noaptea se îmbată. Însă noi, fiind fii ai zilei, să nu ne pierdem cumpătul, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a iubirii, având drept coif speranța mântuirii”.

A fi treji, așadar, înseamnă a trăi o viață de slujire fidelă a Domnului, urmând poruncile Domnului și rămânând în harul său. De fapt, pasajul evanghelic de astăzi este urmat de parabola servitorului înțelept, care îndeplinește cu fidelitate poruncile stăpânului său în timp ce acesta este plecat într-o călătorie. Stăpânul se întoarce pe neașteptate și își găsește servitorul urmând poruncile pe care i le-a dat. În același fel, nu există un mod mai bun de a ne pregăti pentru venirea neașteptată a Domnului la sfârșitul timpului decât împlinirea poruncilor lui în viețile noastre de zi cu zi.

De ce este nefolositor pentru noi să alergăm să căutăm un calendar pentru sfârșitul timpurilor și pentru venirea Domnului? Deoarece de fapt Ziua cea mare a Domnului poate veni pentru fiecare dintre noi individual în orice zi, la orice oră. Ziua în care murim este ziua în care apărem în fața lui Dumnezeu. De ce să îmi fac griji pentru Ziua Domnului peste doi sau trei ani când nu sunt sigur nici măcar de ziua de mâine? Pentru fiecare dintre noi există o Zi individuală a Domnului, ziua în care vom apărea pentru judecata personală înaintea lui Dumnezeu , și există o Zi generală a Domnului, ziua judecății generale a întregii omeniri. Ziua Domnului este la fel de aproape de fiecare dintre noi ca și ziua morții noastre, care poate fi orice zi. Începând astăzi un nou ciclu al anului de har al Bisericii, să ne hotărâm să ne ferim de paranoia zilei de apoi pe de o parte, și de nepăsare nesăbuită pe de altă parte. Să ne hotărâm să fim întotdeauna treji în spirit trăind o viață de credință și iubire în slujba Domnului, astfel încât oricând va veni El să fim gata să îl urmăm în gloria eternității.

 

* * *

 

Acum este ceasul să vă treziți din somn!

Autor: pr. Ștefan Ciubotaru
Copyright: Predici.cnet.ro

Liturgia din această Duminică, prima din Advent, este întrepătrunsă de virtutea speranței și a prudenței, virtuți care ne orientează viața spre realitățile viitoare, spre realitățile care vor veni. Ele ne asigură că suntem deja bogați în avuții viitoare. Toată această orientare escatologică a vieții noastre creștine este traducerea liturgică, eclezială, a revelației înseși. De fapt, așa cum tot Vechiul Testament este orientat spre Cristos, mesianismul reprezentând însăși coloana sa vertebrală, la fel tot Noul Testament și toată viața Bisericii este proiectată spre Domnul venit care vine necontenit în mijlocul nostru.

“Acum este ceasul să vă treziți din somn!” Această siguranță a “venirii Celui Venit” ne întărește ca să ne situăm existențial față de cele două lumi cărora le aparținem, aceea a angajărilor temporale în care ne aflăm, și aceea a vieții veșnice în care am fost introduși deja prin botez. Nu există nici o antinomie într-o viață orientată autentic spre Cristos. Pentru cine se străduiește să-l primească pe Cristos în Cuvânt și sacrament, pentru cel care trăiește în Cristos, după cum spune sfântul apostol Paul, “grijile față de îndatoririle prezente” nu vor constitui o piedică în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului lui Dumnezeu. Dimpotrivă, din unirea cu Domnul, unire stimulată și intensificată de ascultarea Cuvântului și de comuniunea euharistică, ne vom însuși acea cunoaștere a înțelepciunii cerești, acea “înțelepciune a inimii” care ne va lumina și ne va trezi pentru a putea descoperi adevărata menire a lucrurilor din această lume și valoarea realităților cerești, realități pe care “încă din această viață să le iubim și să căutăm mereu la cele ce dăinuie veșnic” (Rugăciunea după Împărtășanie). Așadar, ceea ce risca să fie un somn al credinței, un obstacol, o piedică, o amorțeală, o adormire, în unirea noastră cu Domnul devine astfel o trambulină de lansare spre Domnul.

“Acum este ceasul să vă treziți din somn!” Fraților, știm (mai mult sau mai puțin) în ce timp ne găsim, ne aflăm. Ne aflăm într-un timp al vieții de noapte, al somnului început la ore mici, al cearcănelor omniprezente etc. Oare acum ar fi timpul să ne trezim din somn? Acum să fie deșteptarea? Acum trebuie să deschidem ochii?

“Acum este ceasul să vă treziți din somn!” În timp ce mulți dintre noi cred că somnul este o întindere temporală în care nu se întâmplă nimic, somnul este, de fapt, cel puțin din punct de vedere neurologic, o perioadă de timp foarte aglomerată. Deși importanța somnului nu poate fi discutată, oamenii de știință nu cunosc cu exactitate de ce este atât de important pentru supraviețuirea noastră. Asta în ceea ce privește somnul fizic.

Un preot predica la o Liturghie când observă cum, în prima bancă, un domn adormise deja. Preotul se supără și ridică puțin vocea ca să-l trezească însă, cum acesta nu se trezea, îi spuse unui ministrant:

-«Trezește-l pe domnul acela.»

-«Da’ de ce?» răspunse. «Dumneavoastră l-ați adormit, iar eu să-l trezesc?»

Uneori suntem noi, preoții, cei care-i adormim pe oameni. Un preot, care studia într-un oraș spaniol, timp de un an s-a dedicat vizitării bisericilor și ascultării predicilor. Spunea că ajunsese la o concluzie: “în biserici ar trebui să existe un caiet de reclamații”.

Însă și credinciosul care asistă la Liturghia duminicală trebuie, în multe cazuri, să-și schimbe atitudinea în momentul ascultării lecturilor și a predicii. Trebuie să căutăm să aplicăm cuvântul Domnului la viața noastră zilnică și să căutăm hrană pentru întreaga săptămână.

“Acum este ceasul să vă treziți din somn!” Cu ce dispoziție și interes ascult această parte din Liturghie? Mă las răpus de adormire, somnolență, amorțeală? Sufletul este mai viu, mai plin de viață, cu poftă de viață sau lehamitea este nota dominantă în viața mea, nu se prinde nimic de mine din ceea ce aud în biserică, totul intră pe o ureche și iese pe alta?

Somnul este esențial vieții. Animalele de laborator private de somn au murit. Nici oamenii nu par sa fie imuni la efectele lipsei de somn care le amenință traiul. Un sondaj condus de American Cancer Society concluzionează faptul că oamenii ce dorm mai puțin de 6 ore pe noapte sau care dorm mai mult de 9 ore, au avut o rată a morții cu 30% mai mare decât cei care dorm în mod obișnuit 7 – 8 ore. Chiar și cei care au dormit mai puțin de 6 ore și în general nu au avut probleme de sănătate au avut o rată a morții de 1,8 ori mai mare decât cei ce au dormit orele “normale”. Stresul este boala omului modern, iar somnul – un remediu la îndemână contra acestei boli. Din păcate, ritmul trepidant în care trăim ne împiedică să dormim suficient. Iar stresul merge mână în mână cu deficitul de somn. Comisia națională pentru studiul afecțiunilor somnului din SUA a făcut o statistică în ceea ce privește deficitul de somn în anul 2005. S-a dovedit că în SUA deficitul de somn a fost de 106 miliarde de ore, iar la nivel mondial, această cifră a ajuns la 2.321 de miliarde de ore. “Acum este ceasul să vă treziți din somn!”

Îndemnul la veghere, la trezire este cum nu se poate mai nimerit după ce aproximativ o lună de zile nu am avut pe buze decât “odihna veșnică…” (poate nu numai pe buze). Da, este timpul să ne trezim din somn chiar dacă fiind oameni recenți până-n măduva oaselor am început să ne îndoim și de binefacerile somnului liniștit și odihnitor, acel somn, o rara avis pentru mulți dintre noi, în care-și reface puterile nu numai trupul dar și sufletul. Da, este timpul să ne trezim din somn chiar dacă n-am reușit decât să ne prefacem că ne odihnim sufletul (ați trage sufletul) și sufletul nostru suferă de oboseală cronică. Da, este timpul să ne trezim din somn chiar dacă suntem mai obosiți sufletește decât înainte de a adormi și evident dăm vina pe saltea, pe paturi, pe așternuturi, pe digestie, etc. Aveau dreptate cei care au pus într-un hotel următorul afiș: “Dacă nu ați dormit bine la noi, nu dați vina pe paturile noastre, dar mai degrabă pe sufletele voastre!””Acum este ceasul să vă treziți din somn!”

Închei cu o rugăciune:

Ne fie odihna și somnul în pace;
Cât timp trupul nostru puterea-și reface,
Și-i noapte adâncă, și bezna domină,
Ne fii tu, Cristoase, în beznă lumină.

Să lăsăm culcușul dulce, somnul să-l gonim din pleoape,
Am dormit destul, acuma, iată, ziua e aproape.
Când, vestind sfârșitul nopții, zorii zilei se arată,
Totodată ni s-arată chipul tău, preabune Tată.

Când ziua și noaptea încep să se-ngâne,
Din nou ne-ndreptăm către tine, Stăpâne.
Din ochi somnul nostru alungă-l afară
Și dă-ne o minte vioaie și clară.

Căința ne-ndeamnă cu tainice șoapte
Să rupem din somnul cel dulce de noapte;
Ne-ndeamnă să cerem, cuprinși de durere,
Iertare cu inimi și buze sincere.

Vestitorul de lumină cântec în văzduh sloboade,
Anunțând ivirea zilei adormitelor noroade;
Însuși Domnul ne-ntrerupe tihna dulce și domoală,
El ne-alungă somnul nopții și la muncă iar ne scoală.

El ne spune: “Părăsească fiecare paturi, perne,
Pe când noaptea încă pacea și-ntunericul îl cerne.
Sunt aproape, bat la ușă, orice suflet să m-adaste
Priveghind în rugăciune, înfrânare, gânduri caste,

Ca atunci când va apare aurora dulce, blândă,
Anunțând sfârșitul nopții și a soarelui izbândă,
Bucuroși și plini de râvnă pentru muncă să fiți gata,
Cu speranța că în ceruri veți primi cândva răsplata”.

Glasul nostru, ca și gândul, liberat de somn și vise,
Preamărind pe Domnul vieții către cer înalțe-ni-se,
Iar cu cetele de îngeri, totdeauna-n ceruri treze,
Adorând pe Creatorul, cânte inima, vegheze.

Somnul care ne încearcă, tu alungă-ni-l, Cristoase,
Risipește, Doamne, bezna minții noastre-ntunecoase.
Ne-a închis păcatu-n temniți ferecate cu zăbrele;
La lumină tu ne scoate, rupe lanțurile grele.

O, Cristoase, îți aducem jertfa buzelor curate;
Rugăciunea de-nchinare tu primește-o, împărate.
Tată veșnic, de asemeni, îți aducem fiecare,
Ca și ție, Duh Preasfinte, sfânt prinos de închinare.

(din Liturgia Orelor)

Mulțumesc Domnului pentru că “a ținut deschise pleoapele ochilor mei…” (Ps 76). Amin.

 

* * *

 

Duminica I din Advent

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Perioada Adventului pe care o începem în această duminică, este o perioadă de așteptare, de speranță, și în același timp de pregătire pentru venirea lui Isus Cristos, și tocmai de aceea are o nuanță de bucurie. Din sufletul și inima noastră vor trebui să iasă necontenit strigăte, rugăciuni, chemări, ca Mesia, Cristos, să vină, să coboare în mijlocul nostru. Aceste zile pe care noi le trăim începând de astăzi și până la nașterea Domnului Cristos au o semnificație particulară. Timpul acesta se caracterizează prin două mișcări convergente; prima: aceea a lui Dumnezeu care ia inițiativa, așa cum a făcut-o la prima creație, și sfâșie cerurile pentru a se întâlni cu noi; el vine cu iubirea sa fără margini în întâmpinarea noastră. A doua: cea a omului care este invitat să iasă din izolarea sa, din starea în care se află, pentru a răspunde lui Dumnezeu.

Dar pentru a putea înțelege și trăi mai bine acest timp să vedem ce înseamnă cuvântul “advent”. Termenul latin “adventus” înseamnă “sosire” sau “venire”. Primele indicii ale Adventului le găsim în Orient la începutul secolului al V-lea. Tot în acest secol găsim la Roma deja structurată perioada de Advent în patru săptămâni – timp în care creștinii meditau în mod deosebit profețiile din Vechiul Testament. Inițial semnifica o perioadă de pregătire, nu atât pentru nașterea lui Isus, cât mai ales pentru a doua lui venire pe pământ, Parusia.

Normele actuale liturgice caracterizează astfel această perioadă: “Perioada Adventului are o dublă caracteristică: e timp de pregătire la solemnitatea Nașterii Domnului în care ne amintim de prima venire a Fiului lui Dumnezeu între oameni și totodată este timpul în care printr-o atare amintire sufletul este condus spre așteptarea celei de-a doua veniri a lui Cristos, de la sfârșitul timpurilor”.

Lectura întâi a duminicii de astăzi, din cartea profetului Isaia, este un scurt dar important fragment pentru drumul nostru în acest timp de pregătire; ne descrie viziunea pe care a avut-o profetul. În această măreață viziune a viitorului, profetul contemplă Ierusalimul mesianic, ceresc, spre care se vor îndrepta într-o zi toate popoarele (evrei și păgâni), sigure că în el vor găsi pacea la care aspiră.

Acest text a fost redactat, cu siguranță, după căderea Ierusalimului, cucerit și devastat de regele din Babilon, Nabucodonosor (587). Evreii, în acest timp, ardeau de dorul de a merge la casa Domnului, pentru a se întâlni iarăși cu el. Dar iată că profetul, în viziunea sa escatologică, zărește de departe ziua Domnului, dar și noua cetate ridicată din ruinele sale, noul Ierusalim, în care toate popoarele pământului, fără nici o deosebire, împăcate între ele, îndreptându-se spre el, vor deveni cetatea lui Dumnezeu, o cetate a păcii și a luminii. Ierusalimul este și figura Bisericii, orânduită de Dumnezeu ca “sacramentul universal al mântuirii”: ea deschide brațele tuturor oamenilor pentru a-i conduce la Cristos, pentru ca urmând învățăturile lui să trăiască ca frații, în înțelegere și pace.

Mesajul textului este clar, fără prea multe silogisme. Ceea ce se desprinde cu claritate este chemarea universală adresată tuturor popoarelor, chemare care vine din partea lui Dumnezeu: dar este o chemare atât la judecată, cât și la pacea sa, la lumina sa.

Trăind această bucurie a chemării universale la lumina Împărăției lui Dumnezeu, să spunem și noi cu psalmistul: “Vom merge cu bucurie în casa Domnului” (Ps 122), căci ce bucurie este mai mare decât aceea de a sta în preajma Domnului?

Intrând în ambianța Noului Testament, mai bine zis în textul lecturii a doua de astăzi, auzim în Scrisoarea către Romani cum logica lui Paul, bine motivată, nu mai lasă spațiu ezitării sau indeciziei. Aceste versete din lectura a doua l-au impresionat enorm pe Augustin, ceea ce l-a determinat să-și schimbe total viața. În vara anului 386, tânărul Augustin se plimba într-o splendidă grădină din Cassiciacum, aproape de Milano, dar fața sa chinuită nu se potrivea cu frumusețea încântătoare a acelei grădini. O adevărată furtună îi pustia sufletul. Frământat, umbla de ici-colo, își frângea mâinile, strângea din pumni și zicea: “Până când? Până când voi zice mâine și iar mâine? Pentru ce nu acum? De ce să nu pun în acest ceas capăt stării mele de rușine?” Deodată aude din casa vecină glasul unui copil: “Ia și citește”. Intră imediat în casa prietenului său Verecundus, deschide Sfânta Scriptură la întâmplare și ochii îi cad asupra cuvintelor sfântului Paul din scrisoarea către Romani 13,11: “Acum este ceasul să vă treziți din somn; mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am primit credința. Noaptea e pe sfârșite; ziua este aproape. Să ne dezbrăcăm, așadar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu hainele luminii”. Când a terminat de citit aceste cuvinte, Augustin nu mai era cel de dinainte. Astăzi este printre marii sfinți ai Bisericii occidentale: sfântul Augustin.

Dacă vom simți în aceste zile un zbucium, o frământare a inimii, să știm că nu e altcineva decât Cristos care încearcă să deschidă ușa și să intre în sufletul nostru.

Textul din evanghelia sfântului Matei scoate în evidență cum Domnul îi avertizează pe ucenicii săi că va veni în momentul când mai puțin va fi așteptat: “Vigilate ergo quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit. Illud autem scitate, quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus esset, vigilare utique et non sineret perfodi domum suam” (“Vegheați deci că nu știți în care ceas va veni Domnul vostru. Să o știți: dacă stăpânul casei ar cunoaște ceasul la care vine hoțul ar sta de veghe și nu ar lăsa să i se spargă casa” Mt 24,42-43). De aceea trebuie să veghem, să ne pregătim din timp pentru venirea sa, ca să nu fim luați prin surprindere.

În această pericopă evanghelică, Isus pune accent pe surprinzătoarea sa venire: “Vegheați deci, că nu știți când va veni Domnul”. Așadar, trebuie să avem o stare de veghe, o stare de așteptare, dar nu o stare de frică și de spaimă. Stăpânul care trebuie să vină este de-al casei și trebuie să vină. Nu se știe când; că va veni dimineața, că va veni seara, nu se știe, dar știm că trebuie să vină. Lucrul cel mai important este ca cei din casă să fie la locurile lor de veghere. Este o veghere pe care fiecare trebuie să încerce să o realizeze. De aceea, tema în evanghelie este cea a vegherii. Starea creștinului adevărat trebuie să fie starea de veghere și nu o stare de toropeală, căci în Sfânta Scriptură starea de toropeală este echivalentă cu starea de păcat.

Iată un fapt care s-a întâmplat în Italia, la sfârșitul anului 1994. Nicolas, un copil venit în Italia în vacanță cu familia sa, în timp ce dormea liniștit pe bancheta din spate a mașinii, a fost rănit grav într-un schimb de focuri de criminalii care voiau să-i jefuiască familia. Nicolas a fost dus la spital cu un aparat de respirat, dar violența i-a curmat scurta viață.

Desigur, un fapt care ar trebui să ne dea de gândit foarte mult în legătură cu starea în care ne aflăm. Ceea ce vrea să ne spună acest exemplu este că indiferent de ce condiție suntem, bogați sau săraci, copii sau bătrâni, bărbați sau femei, trebuie să fim oricând gata pentru întâlnirea cu Domnul. Mesajul lui Cristos de a veghea este valabil pentru fiecare dintre noi, indiferent la ce vârstă ne aflăm. Să nu ne jucăm cu veșnicia noastră, cu destinul nostru.

Vegherea este o virtute exigentă: ea cere fidelitate față de datoriile credinței și ale dragostei, din care cauză se transformă în perseverență. Vegherea cere dezlipirea și renunțarea la cele pământești, dar nu o renunțare sentimentală, ci concretă.

Și acum, luminați de mesajul lui Cristos, făcându-ne o examinare a conștiinței, ne punem întrebarea: am vegheat eu până acum, ascultând de avertismentul Mântuitorului? Această dimensiune escatologică a vieții trebuie să știm că nu este ceva marginal; de la nașterea noastră, noi începem drumul spre Domnul, căci toată viața noastră trebuie să fie o pregătire pentru întâlnirea cu Domnul.

Când mareșalul Antonescu a preluat conducerea țării, laitmotivul său era: “Va trebui ca totdeauna să fim gata să dăm socoteală de actele noastre. Istoria le va judeca!” Noi, creștinii, suntem gata să dăm socoteală de actele vieții noastre? Trebuie să fim mereu pregătiți, deoarece nu istoria le va judeca, ci judecătorul istoriei – Cristos însuși.

Desigur, în drumul nostru spre întâlnirea cu Isus Cristos trebuie să fim conștienți că nu suntem singuri pe acest drum. Așa cum odinioară Maria a fost alături de Isus în momentele cele mai grele, chiar și în momentul răstignirii, așa este cu noi pe drumul nostru spre Cristos, care este viața noastră. Dar noi, după cum ne îndeamnă unul din documentele Conciliului al II-lea din Vatican, “trebuie să ne străduim să împlinim cu fidelitate îndatoririle pământești, călăuziți de spiritul evangheliei” (GS 43).

Dacă în viața noastră am vegheat mereu în spiritul evangheliei ca să nu se stingă candela faptelor noastre bune, atunci nu ne va fi frică de Cristos, ci vom avea puterea să spunem din tot sufletul:

Voi, neguri, bezne, nori și noapte,
Ce-ați înecat pământ și zare,
Fugiți: se-albește cerul, iată,
Cristos din cer din nou apare.

Vasile Pană