Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica Coborârii Spiritului Sfânt (Rusaliile)
Evanghelia: Ioan 7,37-53.8,12
Apostolul: Fapte 2,1-11

Ioan 7,37-53.8,12

Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Isus a stat între ei și a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui. Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci înca nu era (dat) Duhul, pentru că Isus înca nu fusese preaslăvit. Deci din mulțime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul. Iar alții ziceau: Acesta este Cristosul. Iar alții ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Cristos? N-a zis, oare, Scriptura că Cristos va să vină din sămânța lui David și din Betleem, cetatea lui David? Și s-a făcut dezbinare în mulțime pentru El. Și unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El. Deci slugile au venit la arhierei și farisei, și le-au zis aceia: De ce nu L-ați adus? Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește Acest Om. Și le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva ați fost și voi amăgiți? Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei? Dar mulțimea aceasta, care nu cunoaște Legea, este blestemată! A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei: Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi și nu știe ce a făcut? Ei au răspuns și i-au zis: Nu cumva și tu ești din Galileea? Cercetează și vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc. Și s-a dus fiecare la casa sa. Deci iarăși le-a vorbit Isus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
pr. George Dimopoulos
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
Sf. Ioan Gură de Aur
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Vasile Rob
pr. Mihai Tegzeș
pr. Mihai Tegzeș

 

* * *

 

Despre participarea la sărbători

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Când Biserica celebrează un eveniment din viața Domnului nostru Isus Cristos, ea nu doar aniversează sau amintește evenimentul. Îl retrăiește, pentru ca noi astăzi să îl experimentăm în propriile persoane. Aduce trecutul în prezent. Într-un fel este ca programul TV de acum câțiva ani, intitulat “You Are There” (Tu ești acolo), ce ne făcea să trăim prin imagini anumite evenimente istorice. Ne simțeam de parcă am fi participat la ele.

Din acest punct de vedere, Biserica procedează ca sinagogile evreiești. Frații noștri evrei sărbătoresc ieșirea din Egipt (Paștele lor) retrăind evenimentul la nivel personal. Vechii rabini învățau astfel: “În fiecare generație, fiecare om trebuie să caute să experimenteze personal ieșirea din Egipt”. Un rabin spunea odată: ‘Paștele ne spune: ‘Nu doar vorbiți despre ieșirea din Egipt! Simțiți-o! Experiența aceasta vă va schimba modul în care priviți viața.’” Tocmai de aceea evreii sărbătoresc Paștele lor mâncând aceeași pâine nedospită și mestecând aceleași ierburi amare ca părinții lor, pentru a se simți întrucâtva asemenea strămoșilor lor, pe când erau sclavi în Egipt. Trecutul este retrăit în prezent, pentru ca evreii de astăzi să se simtă ca și cum ar fi scăpat din sclavia Egiptului mulțumită lui Dumnezeu.

La fel facem și noi. Încercăm să retrăim evenimentele religioase pe care le celebrăm. De aceea cântăm la Crăciun: “Astăzi s-a născut Cristos”. În timpul Săptămânii Mari spunem: “Astăzi stă în fața lui Pilat Domnul Creației”. “Astăzi atârnă pe Cruce Cel care a despărțit pământul de ape.” Slujbele din Săptămâna Mare și din Duminica Paștelui sunt special gândite să ne ajute să experimentăm personal Patimile și Învierea lui Cristos, să ne facă să simțim că pentru noi a murit Isus pe Cruce, să ne conducă din sclavia păcatului și a morții la viața cea nouă. Creștinismul nu înseamnă doar evenimente trecute legate de Dumnezeu; înseamnă și participarea noastră astăzi la acele evenimente glorioase. Să vedem câteva exemple din Scriptură.

Sfântul Pavel le scrie Colosenilor: “Dacă ați înviat împreună cu Cristos, căutați cele de sus, unde se află Cristos, șezând de-a dreapta lui Dumnezeu” (Coloseni 3,1). Faptul uimitor în acest verset este acela că Sfântul Pavel ne spune că putem avea o astfel de relație cu Cristos astfel încât să participăm cu El la marea victorie a Învierii Lui. Apostolul ne vorbește despre a învia împreună cu Domnul Isus Cristos. Acest adevăr este exprimat în Canonul Învierii al Bisericii noastre: “Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Cristoase, astăzi mă scol împreună cu Tine, înviind Tu…” Sfântul Paul spune din nou aceasta în Efeseni 2,4-7: “Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi cei ce eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Cristos – și împreună cu El ne-a sculat și împreună ne-a așezat întru ceruri, în Cristos Isus ca să arate în veacurile viitoare covârșitoarea bogăție a harului Său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Cristos Isus.”

În altă carte a Noului Testament, Epistola către Galateni, ni se spune că noi participăm și la crucificarea lui Cristos: “M-am răstignit împreună cu Cristos; și nu eu mai trăiesc, ci Cristos trăiește în mine. Și viața de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine” (Galateni 2,20). La Coloseni 3,3 citim: “Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Cristos întru Dumnezeu”. Implicarea noastră în Răstignirea și Învierea lui Cristos este exprimată în Sacramentul Botezului. Scufundarea baptismală în apă simbolizează moartea, din moment ce o persoană nu poate să trăiască mult sub apă. Și totuși, noi nu suntem ținuți sub apă. Suntem ridicați din ea, semnificându-se prin acest gest învierea. După cum spune Sfântul Pavel: “Deci ne-am îngropat cu El (Cristos), în moarte, prin botez, pentru ca, precum Cristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții” (Romani 6,4). Sacramentul Botezului este Vinerea Mare și Paștele fiecărui credincios. Prin acest sacrament murim și înviem în Cristos. Astfel, prin credință, prin botez și prin pocăința zilnică, noi murim păcatului și suntem ridicați de Cristos la o viață nouă, unde “cugetăm cele de sus” (Coloseni 3,2).

Când Biblia vorbește despre a doua venire a lui Cristos, vorbește și de participarea noastră la ea: “Iar când Cristos, Care este viața voastră, Se va arăta, atunci și voi, împreună cu El, vă veți arăta întru slavă” (Coloseni 3,4). În 1Ioan 3,2 citim: “Iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Știm că dacă El Se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea cum este.”

Participăm la Cina Domnului. Așa cum Domnul și-a adunat discipolii în Cenacol, tot așa ne cheamă la fiecare Sfântă Liturghie și ne adresează aceeași invitație personală pe care le-a adresat-o lor: “Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu. Beți dintru acesta toți, acesta este Sângele Meu. Cel care mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu trăiește în mine și Eu în el.” Fiecare Sfântă Împărtășanie este o Vinere Mare, “căci de câte ori veți mânca această pâine și veți bea acest pahar, moartea Domnului vestiți până când va veni” (1Corinteni 11,26). Participăm nu doar la răstignire, înviere, a doua venire, Cina cea de Taină, ci și la Înălțare. Domnul nostru Isus Cristos se înalță pentru ca noi să ne putem înălța cu El. Ce este Liturghia, ce este rugăciunea, dacă nu ridicare constantă a omului în prezența lui Dumnezeu?

Din moment ce astăzi celebrăm marea sărbătoare a Rusaliilor, trebuie să subliniem participarea noastră și la acest mare eveniment. Așa cum Spiritul Sfânt a venit în această zi acum două mii de ani, pentru a-i umple pe discipoli de prezența și puterea lui Dumnezeu, așa vine și la fiecare dintre noi astăzi, în timp ce noi stăm îngenuncheați în rugăciune. Va veni să ne umple cu aceeași putere, cu aceleași roade ale prezenței Sale: “dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința” (Galateni 5,22). El va veni ca o apă înviorătoare pentru sufletul uscat al omului: “dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea”, spune Isus. “Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui” (Ioan 7,37-38).

 

Rugăciune

Vino, lumină care nu apune; vino, Mângâietorule Sfinte, vino, umple-ne de prezența lui Dumnezeu; vino, fă din trupurile noastre temple ale lui Dumnezeu; vino, umple-ne cu putere; vino, refă în noi chipul lui Dumnezeu; vino, întărește-ne credința; vino, ajută-ne să vorbim și să lucrăm pentru Tine în această lume; vino, iartă-ne păcatele; vino, suflă asupra noastră viața lui Dumnezeu, nemuritoare, veșnică; vino, Spirite Sfinte, vino!

 

* * *

 

Experimentați prezența lui Dumnezeu

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Primul bărbat: “Cum ai făcut atâția bani?” Al doilea bărbat: “Am făcut un parteneriat cu un om bogat.” Primul: “Cum așa?” Al doilea: “El avea banii, iar eu aveam experiența.” Primul: “Și a fost o combinație de succes?” Al doilea: “Imens! Când ne-am despărțit după un an, eu aveam banii iar el experiența.”

Experiența este un mare profesor. Mark Twain spunea că un editor de ziar l-a învățat să nu se pronunțe asupra adevărului unui fapt până când nu îl poate verifica prin propria cunoaștere și experiență. Atât de des oamenii spun: “Mă duc la biserică, mă rog, încerc să îi dau viața mea lui Dumnezeu, dar El pare departe și cu mine nu se întâmplă nimic.” Dacă am începe să îi luăm la întrebări pe acești oameni am descoperi faptul că nu au trăit niciodată bucuria prezenței lui Dumnezeu în viețile lor. Au fost mereu în contact cu formele de religiozitate, dar niciodată cu Spiritul. Religiozitatea lor este ceva moștenit din generație în generație. Le lipsește însă viața sau puterea în această religie transmisă de la predecesori. Nu este o credință personală. Fiecare persoană trebuie să aibă o experiență personală cu Dumnezeu.

 

Trei tipuri de cunoaștere.

“Dintre cele trei moduri de acumulare de cunoștințe”, spunea Roger Bacon, “autoritatea, raționamentul, experiența, doar ultimul (experiența) este eficient.” Walt Whitman asculta într-o noapte un astronom vorbind despre stele. Atmosfera era sufocantă, conferința plictisitoare iar hărțile și mai plictisitoare, spunea Whitman, până când nu a mai rezistat. S-a ridicat și a ieșit, plimbându-se în noapte și privind stelele. S-a simțit atunci copleșit, fără suflare, de ceea ce vedea în fața ochilor.

Cam așa fac unii oameni astăzi cu religia lor. Stau înăuntru, privind hărți și diagrame, memorând ordinea cărților în Sfânta Scriptură sau care sunt Sacramentele, concentrându-se pe mecanismul credinței, nu pe credință. Nu ies afară să vadă stelele cu ochii lor. Nu trec de la teorie la experiență, de la cunoașterea despre Dumnezeu, care este abstractă, la cunoașterea lui Dumnezeu în Cristos, care este personală.

De fiecare Paște, de exemplu, biserica este plină ochi. Dacă mulțimea de la Paște ar crede în învierea lui Isus, dacă are crede cu adevărat, biserica nu ar fi pe jumătate goală în duminica următoare. Nu ar fi așa diferențe mari în participare. Învierea este un eveniment real, dar oamenii trebuie să îl experimenteze în propriile lor vieți. Ei au nevoie să experimenteze puterea lui Cristos de a învia în ei speranțele moarte, visele moarte, viețile moarte, din moartea păcatului la viața cea nouă, o viață a gloriei și păcii și speranței și bucuriei în Domnul. Dumnezeu nu poate fi pe deplin exprimat. De fapt un Dumnezeu pe deplin definit nu este Dumnezeu. Dumnezeu poate fi însă experimentat. El s-a exprimat pe Sine odată în Persoana lui Isus. Scopul acestei exprimări a Sale a fost ca noi că îl putem experimenta în viețile noastre, ca Emanuel – Dumnezeu este cu noi.

Sf. Macarie afirmă că creștinii trebuie să experimenteze în mod conștient prezența Spiritului în inimile lor. Definiția sa pentru credința creștină, ca experimentare personală a lui Dumnezeu, a fost adoptată de Sf. Simeon Noul Teolog și de alți mari sfinți ai Bisericii. Atractivitatea de astăzi a carismaticilor se explică prin faptul că ei satisfac nevoia omului de a-l experimenta pe Dumnezeu. Atractivitatea pentru intelect, deși necesară, nu este suficientă. Inima are nevoile ei pe care intelectul nu le cunoaște. Dumnezeu poate fi cunoscut prin intelect, dar El devine real atunci când îl experimentăm la nivel personal. Nimeni nu îți poate demonstra faptul că Cristos este Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să descoperi tu aceasta. Este ca iubirea – poți să iubești doar trăind-o, nu citind despre ea din cărți.

 

Vino și vezi.

De aceea chemarea lui Dumnezeu în Biblie este: “Vino și vezi!” Când Andrei l-a descoperit pe Cristos, el i-a spus fratelui său, Simon: “L-am găsit pe Mesia, pe Cristos. Nu îți cer să mă crezi pe mine. Îți cer să vii și să vezi singur”. După ce femeia samarineancă l-a descoperit de asemenea pe Cristos, ea a fugit la oamenii săi și le-a spus: “Veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Să fie acesta Cristos?” În acea noapte, când s-au întors, oamenii i-au spus femeii: “Acum credem, nu pentru că ne-ai spus tu, ci pentru că am văzut și l-am auzit noi înșine, și știm că El este cu adevărat Mântuitorul lumii!” Credința nu este atât ceva ce trebuie înțeles cu intelectul, cât ceva ce trebuie experimentat și trăit. Când a fost întrebat de un discipol musulman cum ar putea să îl experimenteze pe Alah, misticul sufi și-a desfăcut mantia largă și a ieșit ploaie. Călcând pe iarbă și-a întins mâinile, s-a întors către discipol și i-a spus: “Uite, așa îl experimentez pe Dumnezeu.”

Dumnezeu nu se găsește la capătul unui raționament. Dumnezeu nu este un concept sau o idee demonstrabilă. Dumnezeu trebuie să fie pentru noi o experiență profundă. “Gustați și vedeți cât de bun este Domnul”, spune psalmistul. Credința este experimentarea lui Dumnezeu, relația de iubire cu El, în, cu și prin Fiul Său, Isus. Să ascultăm ce spune Apostolul Ioan: “[...] ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieții [...] (aceasta) vă vestim și vouă” (1Ioan 1,1-3). Credința noastră creștină se bazează pe Biblie și pe Sfânta Tradiție, dar să nu uităm că Biblia și Tradiția devin reale atunci când experimentăm prezența, puterea și iubirea lui Dumnezeu, în mod personal în viețile noastre. “Am auzit… am văzut… am atins.” Am experimentat. A fi creștin înseamnă mai mult decât a avea un certificat de botez; înseamnă a-l experimenta personal pe Cristos Înviat, trăind și domnind în viețile noastre.

 

Experimentarea precede înțelegerea.

Am experimentat lucruri cu mult timp înainte să primim vreo explicație. De fapt experimentarea vine înaintea înțelegerii. Fără a experimenta mai întâi, nu avem asupra la ce să reflectăm, rămânând doar aspecte abstracte și teorii. Toate încercările omului de a descrie frumusețea sunt nimic în comparație cu actul de a vedea și a mirosi un trandafir frumos. Noi, creștinii, credem în Preasfânta Treime, adică în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. Dar mai întâi omul îl experimentează pe Dumnezeu ca Tată. Îl experimentează pe Dumnezeu ca Fiu în Isus. Îl experimentează pe Dumnezeu ca Spirit Sfânt la Rusalii. După experiență vine explicația la ce numim noi Sfânta Treime. Dacă separăm experiența de explicație, avem doar abstracții goale. “Un lucru știu”, spunea orbul care a fost vindecat de Isus, “că orb am fost, iar acum văd.” Experiența i-a schimbat viața. Experiența l-a condus la credință – o credință de nezdruncinat, fiind o credință reală.

 

Cum îl experimentăm pe Dumnezeu?

Cum obținem această experiență personală a lui Dumnezeu despre care am vorbit până acum? Cum au făcut apostolii? S-a întâmplat în ziua Rusaliilor. Isus le-a poruncit “să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care (a zis El) ați auzit-o de la Mine: Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt [...] Ci veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, și Îmi veți fi Mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului” (Fapte 1,4-5.8).

Când Spiritul Sfânt a venit la Rusalii, El a adus o nouă și puternică experiență a prezenței lui Dumnezeu pentru discipoli. Au fost schimbați atunci o dată pentru totdeauna. Experiența lui Dumnezeu în viețile lor prin prezența Spiritului Sfânt a fost personală și puternică. “Știu în cine am crezut” (2Timotei 1,12), spunea Pavel. Știu din experiență. “Sunt convins că nimic nu mă va separa de iubirea pentru Dumnezeu în Isus Cristos.” “Știu că toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.” “Știm că, dacă acest cort, locuința noastră pământească, se va strica, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână, veșnică, în ceruri.” “Eu știu.” Aici este o credință care nu s-a născut din demonstrații sau discuții, ci din experiența interioară a trăirii în credință și rugăciune, în ascultare și iubire în Spiritul Sfânt.

Nu este suficient pentru creștin să creadă că Isus Cristos sau Sfânta Treime trăiește în el, spunea Sf. Simeon. Această prezență trebuie să fie operativă astfel încât să fie experimentată în mod conștient. Trebuie să fim conștienți de viața divină care operează în noi, așa după cum o femeie gravidă este conștientă de noua viață ce trăiește în ea. Oamenii nu au nevoie de avocați ai lui Dumnezeu care să le prezinte argumente logice privitoare la existența Sa, ci mărturisitori ai lui Dumnezeu, care să își împărtășească experiențe personale cu ce a făcut Dumnezeu pentru ei. De aceea primii creștini erau mărturisitori, martyres. E. S. Jones spunea: “Dumnezeu? Ei l-au cunoscut! Miracole? Ei înșiși erau miracole! Învierea? Au trecut prin ea! Raiul? Au trăit în el! Iadul? Au scăpat de el! Reconciliere? S-au bucurat de ea! Viața eternă? O aveau!”

Ziua Rusaliilor a fost ziua în care apostolii au experimentat prezența puternică a lui Dumnezeu în viețile lor prin Spiritul Sfânt. Prin rugăciune, fiecare zi poate să fie ziua Rusaliilor. Pentru că prin rugăciune Spiritul Sfânt vine astăzi la noi.

 

Experiența unui om.

Aș încheia cu experiența unui om despre prezența și puterea lui Dumnezeu în viața sa. “Am fost condus în camera în care trona un uriaș aparat cu raze gamma. O frumoasă asistentă m-a așezat pe masa de tratament, acoperind cu grijă tot corpul meu, mai puțin părțile unde aveam celulele maligne ce îmi devastau organismul. Ea a ieșit apoi din cameră și ușa a glisat încet în spatele ei, lăsându-mă într-o tăcere absolută. Această tăcere poate să fie uneori o experiență înfricoșătoare pentru pacient. Lumina roșie pâlpâie în semi-întuneric și tot ce auzi este un zumzet în timp ce razele gamma trec prin corpul tău.

Am trecut prin 36 de tratamente. Fiecare a fost un timp de mare binecuvântare și de comuniune cu Dumnezeu. Am fost sigur până când mi-am amintit că de fapt eram singur cu Dumnezeu. Ce ocazie de curățire și vindecare! În timpul fiecărui tratament vorbeam cu El, știind că mă ascultă. I-am cerut iertare, curățire și vindecare. I-am cerut să toarne în mine puterea Sa, iubire Sa, razele Sale vindecătoare împreună cu razele gamma. I-am mulțumit pentru vindecarea ce începuse deja și i-am cerut să îmi întărească credința mea slabă. Eram sigur că El era acolo și mă asculta, și aproape tot timpul plângeam din recunoștință. Niciodată, înainte sau după, nu m-am simțit mai aproape de Domnul nostru Isus Cristos. Rugăciunea mea se încheia mereu astfel: ‘Sunt disponibil să accept orice vei hotărî pentru mine’.

Într-o zi, soția mea Lillian se afla în camera de așteptare, pe când eu eram supus tratamentului. Lângă ea era o femeie ce fusese chemată pentru prima oară la tratament. Era atât de înspăimântată și de supărată că s-a întors spre Lillian și și-a povestit istoria. Lillian i-a răspuns simplu ce făcusem eu: ‘Ia-l pe Dumnezeu cu tine, și nu vei fi singură’. Când femeia a ieșit, radia. ‘A fost cel mai frumos timp de comuniune și de reînnoire – și nu m-am temut deloc!’ Ea tocmai experimentase prezența lui Dumnezeu.”

 

* * *

 

Pogorîrea Sfântului Spirit

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

I. Spiritul Sfânt – Viața Bisericii

Încă înainte de mântuitoarele Sale Patimi, Isus Cristos Își încurajează învățăceii, întristați din pricina apropiatei despărțiri de învățătorul lor, promițându-le un alt Mângâietor: “Și eu voi ruga pe Tatăl și alt Mângâietor vă va da, ca să rămână cu voi în veac, pe Spiritul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede, și nici nu-L cunoaște, dar voi Îl veți cunoaște, căci între voi va locui și între voi va fi” (Ioan XIV, 16-17). “Și când va veni Acela, Spiritul Adevărului, El vă va învăța tot adevărul: căci nu va grăi de la Sine, și câte va auzi va grăi și cele viitoare vi le va spune. El Mă va preamări, căci din al Meu va lua și vă va spune” (Ioan XVI, 13-14).

Mai târziu, după glorioasa-I Învierea și înainte de Înălțarea la Cer, Mântuitorul le-a poruncit Apostolilor să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte “făgăduința Tatălui”, adică coborârea peste ei a Spiritului Sfânt, care îi va îmbrăca cu “putere de sus”, spre a putea propovădui popoarelor Evanghelia mântuirii, a boteza pe oameni în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, și ai învăța să păzească toate cele poruncite lor de Isus (Matei XXVIII, 19-20), devenind astfel, ei, apostolii, mărturiile lui Isus “în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte I, 8).

Și iată cum, astăzi, la cincizeci de zile după Înviere și la zece zile după Înălțare, promisiunea lui Isus s-a împlinit. În pericopa din Faptele Apostolilor citată azi, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne istorisește că în timp ce ucenicii se aflau adunați în foișorul din Ierusalim, stând cu ușile încuiate de frica Evreilor, “fără de veste s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vifor și a umplut casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și s-au lăsat peste ficare dintr-înșii. Și s-au umplut de Spiritul Sfânt și au început a grăi în alte limbi, precum le da Spiritul să grăiască (…). Și făcându-se glasul acela s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa” (Fapte II, 2-4, 6).

Revărsându-Se peste Apostoli, sub această formă vizibilă și minunată, Sfântul Spirit îi transformă dintr-odată, din oameni fricoși cum fuseseră până atunci, în misionari înflăcărați și neînfricați cum lumea nu mai văzuse niciodată, astfel că în aceeași zi, la predica lui Petru, s-au botezat circa trei mii de suflete din toate neamurile păgâne care erau pe atunci în Ierusalim la sărbătoare, luând astfel naștere primul nucleu al Bisericii. Așadar, evenimentul coborârii Spiritului Sfânt pe care Îl prăznuim astăzi marchează actul de naștere a Bisericii, a cărei universalitate o simbolizează convertirea și botezarea păgânilor “din toate neamurile care sunt sub cer” (Fapte II, 5).

Spiritul Sfânt care astăzi se coboară peste Apostoli, și prin ei peste cei care s-au botezat, este principiul vital supranatural, izvorul vieții divine a Bisericii, care luminează, sfințește și conduce sufletele la mântuire prin cuvântul Evangheliei, prin Sfintele Taine și prin poruncile lăsate ei de Mântuitorul.

Spiritul Sfânt este viu și activ astăzi și întotdeauna în Biserică. El este Sfințitorul sufletelor care primesc solia răscumpărării înfăptuită de Cristos o dată pentru totdeauna și pentru întreaga omenire. Spiritul Sfânt revarsă în suflete harul sfințitor adus de Sângele lui Cristos. De aceea, începând de azi, din ziua Rusaliilor, atenția și privirea Apostolilor și ale tuturor acelora care vor îmbrățișa credința în Cristos se vor îndrepta spre Spiritul Sfânt, prin care Cristos, deși înălțat în slava Tatălui, rămâne pe mai departe prezent în mijlocul nostru și în noi, căci Spiritul Sfânt nu este decât Spiritul lui Isus, de o ființă cu Isus și cu Tatăl, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Dătătorul vieții harice. El Îl actualizează pe Isus în viața noastră, a creștinilor, reproducând în noi virtuțile, darurile și sfințenia lui Isus, deoarece tot ce are Spiritul Sfânt primește de la Tatăl prin Fiul. De aceea le spune Isus Apostolilor: “El Mă va preamări, căci din al Meu va lua și vă va spune. Toate câte le are Tatăl ale Mele sunt; pentru aceea am zis că din al Meu va lua și vă va spune” (Ioan XVI, 14-15).

Din clipa coborârii Sale în lume, prin apostoli, locul lui Cristos Domnul nostru l-a luat Spiritul, sau, mai corect spus, Cristos nu mai acționează prin trupul Său fizic vizibil, ci prin Spiritul Sfânt, care este Însuși Spiritul Său, al lui Cristos.

El este Cel care ne naște la viața divină, prin apa Sfântului Botez, când ne sădește în suflet, odată cu harul sfințitor, cele trei virtuți teologale: credința, nădejdea și iubirea; precum și virtuțile morale cardinale: prudența, dreptatea, cumpătul și tăria, toate acestea ca o sămânță din care, cu concursul nostru conștient, acordat lucrării în noi a Spiritului Sfânt, se dezvoltă organismul vieții noastre suprafirești, divine. El, Spiritul Sfânt, Dătătorul acestei vieți și izvorul tuturor bunătăților, prin harurile sale ajutătoare ne luminează, ne inspiră și ne susține clipă de clipă în toate acțiunile noastre bune de fiecare zi. Iar prin Taina Sfântului Mir, taina maturității spirituale prin care devenim ostași ai lui Cristos, noi primim cele șapte daruri ale Spiritului Sfânt, care desăvârșesc în noi virtuțile amintite primite în Botez și deprinse de noi sub continua înrâurire a aceluiași Spirit. Sunt darurile cu care a fost înzestrată umanitatea lui Isus după cum ne-o spune Isaia profetul, cu sute de ani înainte de venirea lui Isus: “Spiritul Domnului se va odihni peste El: Spiritul înțelepciunii și al înțelegerii, Spiritul sfatului și al tăriei, Spirtiul științei și al evlaviei și Spiritul temerii de Dumnezeu” (Isaia XI, 2). E logic deci ca, întrucât Isus Cristos s-a făcut fratele nostru întâi născut, aceste daruri ale firii sale umane să se reverse prin Spiritul Său și asupra noastră, ca să ne desăvârșească.

Spiritul Sfânt este deci ca o ploaie binefăcătoare, sub care se maturizează și rodește trăirea noastră creștină. Necontenita Sa asistență ne este absolut necesară, căci fără ea nu putem face nimic folositor pentru sufletul nostru, nici măcar să pronunțăm numele lui Isus: “Nimeni nu poate zice: Domnul Isus, decât numai prin Spiritul Sfânt”, zice Sfântul Pavel (I Corinteni XII, 3). Ca să credem și să sporim în credință, bunăoară, este necesar harul prevenitor și concomitent al Spiritului Sfânt, care să ne lumineze și să ne călăuzească mintea, să ne miște inima, s-o îndrepte spre Dumnezeu și s-o încline ca să consimtă și să accepte adevărul revelat de Isus. De asemeni, fără darul tăriei al aceluiași Spirit nimeni nu poate da mărturia sângelui pentru credință. De aceea Sfânta Lucia, în fața tiranului Pascaziu, afirma că Spiritul Sfânt este cel care o întărește.

De același permanent influx al Spiritului Sfânt avem nevoie și pentru deprinderea celoralte virtuți enumerate, precum planta are nevoie de apă, pământul de aer și mașina de combustibil.

Spiritul Sfânt este acela care-i adună pe cei credincioși în acest organism viu, uriaș, care este Biserica, Trupul tainic al lui Isus Cristos, făcând-o mijloc unic de mântuire prin Cuvântul Evangheliei și prin Sfintele Taine, mamă spirituală a tuturor celor răscumpărați de Mirele Cristos. După cum, la Bunavestire, Spiritul Sfânt a colaborat cu Fecioara Mamă în zămislirea lui Cristos-Omul, tot astfel El lucrează neîncetat în noi și cu noi, în fiecare în parte, spre a-L zămisli și maturiza în mod mistic, în noi, pe Cristos, reproducând în viața noastră virtuțile Lui.

Mai mult, deoarece răscumpărarea lui Cristos este universală în timp și în spațiu, extinzându-se la omenirea din toate timpurile și de pretutindeni, vocația la mântuire și unitate este de asemenea tot universală. De aceea, deși Isus Își revarsă Spiritul Său numai peste Apostoli și peste cei ce vor crede în El prin cuvântul lor, nu și peste cei care Îi resping mesajul și pe care El îi numește lume, totuși El, prin Spiritul Sfânt lucrează de la începutul omenirii asupra tuturor oamenilor. El luminează, cheamă la credință și convertire neîncetat, inspiră toate inițiativele generoase și faptele bune; încât putem afirma că toate elementele de sfințenie, virtute și adevăr, ale celor ce nu fac parte din trupul Bisericii, sunt daruri proprii ale Bisericii lui Cristos, ca o consecință a revărsării în Ea a Spiritului Sfânt. Asemeni fermentului care face să dospească aluatul, Biserica, prin Spiritul Sfânt care o animă, însuflețește și desăvârșește treptat toată omenirea, ba chiar și universul întreg, care “suspină” în așteptarea Parusiei, adică a Pământului nou și a Cerului nou, când Cristos va fi “Totul în toate”, deoarece, așa cum spunem în rugăciunea “Împărate Ceresc”, Spiritul Sfânt este Împăratul, atotstăpânitor, Spiritul Adevărului care este pretutindeni prezent și activ, împlinind și desăvârșind toate. El transformă, sfințește și conduce toată creația, în frunte cu coroana ei care este omul, spre Cristos, Alfa și Omega, începutul și scopul ultim al întregii creații, însuflețite și neînsuflețite.

De aci și în acest scop, Biserica a instituit ritualul de sfințire a apei și al binecuvântării țarinei în praznicul de azi, precum și toate ierurgiile, adică sacramentalele și binecuvântările de lucruri, alimente, unelte, ca expresie a credinței că Spiritul Sfânt este principiul nu numai al vieții harice “prin care tot sufletul viază și prin curăție se înalță”, ci și principiul din care “izvorăsc râurile darului, adăpând toată zidirea, spre rodire de viață”, adică spre a sluji scopului pentru care ea a fost orânduită.

Iată, iubiții mei, de ce astăzi când, sărbătorind evenimentul Pogorârii Spiritului Sfânt, acțiunea Lui asupra noastră și a întregii firi continuă – fiind tot atât de vie și rodnică precum în urmă cu două milenii -, se cuvine să ne trezim din teamă și nepăsare, să ne deschidem inimile cu sinceritate și generozitate și să-L invocăm cu adevărată căință și iubire ca să ne curețe cu focul iubirii Sale intențiile, sentimentele și vrerile noastre de tot ce este întinare, profanare. Astfel, sălășluindu-Se în chivotul inimii noastre, curățit și luminat, să-L rugăm tot pe El, care este sufletul sufletului nostru, să ne păstreze pururi supuși inspirațiilor Sale, pentru ca, orientându-ne de acum întreaga trăire spre împlinirea voinței lui Cristos, Împăratul nostru, să se înfăptuiască zi de zi în noi și în jurul nostru Împărăția lui Dumnezeu. Amin

II. Lucrările Spiritului Sfânt

După ce am meditat asupra rolului pe care Spiritul Sfânt îl are în lume, și, îndeosebi în viața noastră de creștini pe care El o generează în Sfântul Botez, o întărește prin Sfântul Mir și o întreține, o dezvoltă și o regenerează prin celelalte Sfinte Taine, să vedem, azi, modul în care El, Spiritul Sfânt, lucrează în noi, influențează și conduce viața noastră spirituală, deoarece știm că El exercită o continuă înrâurire asupra sufletului nostru.

Spiritul Sfânt lucrează în noi în două moduri.

1. Uneori ni se pare că El stă pasiv, lăsându-ne nouă rolul de a ne conduce, cu puterile noastre, prin acte de credință, nădejde și iubire, de prudență, dreptate, cumpăt și tărie, cu un cuvânt, ne lasă să deprindem toate virtuțile. Fără îndoială, în toate aceste cazuri El nu este absent, dar noi suntem aceia care punem în acțiune energiile întru deprinderea virtuților, El mulțumindu-se să ni le susțină și supravegheze. Deși lucrăm în permanență sub influxul harului, agenții principali ai acțiunii suntem noi. De pildă: spre a face un act de prudență, dreptate, iubire ori smerenie, vom chibzui și alege modalitatea cea mai potrivită pentru a face actul de virtute respectiv, ne vom feri să nu vătămăm iubirea față de semeni, reprimând impulsurile, cuvintele ori gesturile lipsite de caritate. În toate aceste cazuri, principiul și susținătorul energiilor noastre rămâne Spiritul Sfânt, dar noi suntem agentul care le activează și le cârmuiește.

2. În această practicare și conducere a vieții noastre, nu rareori întâmpinăm rezistență, dificultăți, căzând din pricina fragilității înnăscute a firii noastre în ispite și greșeli mai mult sau mai puțin grave, ceea ce frânează și încetinește înaintarea noastră spre țintă. Spre a înlătura piedicile și a înainta mai repede și mai ușor pe calea desăvârșirii creștine, Spiritul Sfânt, la un moment dat, intervine într-un mod mai eficient. El, care până atunci lucra oarecum din umbră și părea a fi fost absent, acum ia El însuși cârma sufletului nostru, acționând prin cele șapte daruri ale Sale: darul Înțelepciunii, al Înțelegerii, al Științei, al Sfatului, al Tăriei, al Pietății și al Fricii de Dumnezeu. El pusese aceste daruri în noi încă prin Taina Sfântului Botez ca niște germeni, ca niște potențialități suprafirești, divine, iar prin Taina Sfântului Mir se întăriseră. Acum El le activează, le pune în acțiune prin îndemnurile și inspirațiile Sale, iar noi trecem de acum pe planul al doilea. Rolul de conducător a trecut în mâinile Lui, iar noi ne mulțumim să-I fim receptivi și să nu punem piedici acțiunii Sale.

Să nu uităm însă că acest al doilea mod de acțiune a Spiritului Sfânt, prin cele șapte daruri, presupune, ca o condiție din partea noastră, practicarea în prealabil a tuturor virtuților – teologice și morale -, deci efortul nostru de zi cu zi, deoarece Spiritul Sfânt ne respectă demnitatea de ființe libere și nu face nimic fără asentimentul nostru și fără ca mai întâi să fi făcut noi ceea ce trebuia și puteam să facem, pentru ca apoi să intervină El – spre a suplini insuficiențele noastre funciare și a desăvârși astfel sfințirea noastră.

În felul acesta, lucrarea sfințirii noastre este o colaborare continuă cu Sfântul Spirit, colaborare în care, pe măsură ce înaintăm pe calea desăvârșirii, rolul de cârmuitor trece tot mai mult în mâinile Spiritului Sfânt.

Aceste două moduri de a lucra ale Spiritului Sfânt reprezintă cele două voințe ale lui Dumnezeu: voința semnului, exprimată prin cele zece porunci și prin sfaturile evanghelice, și voința bunului plac, exprimată prin bucurii și încercări. Acestor două voințe le corespund – din partea noastră – cele două aspecte ale evlaviei: evlavia activă și evlavia pasivă. Sfântul Francisc de Sales ilustrează această dublă acțiune divină astfel: “(…) noi, ca fii ai Tatălui ceresc, putem merge cu El în două feluri. Căci putem merge, în primul rând, umblând cu propria noastră voință, pe care o conformăm cu a Lui, ținând cu mâna supunerii noastre mâna intenției Sale divine și urmând-o ori unde ea ne duce; aceasta e ceea ce Dumnezeu cere de la noi prin voința semnului (…). Dar mai putem merge cu Domnul nostru și lăsându-ne pur și simplu purtați de bunul Său plac, precum un copil se lasă purtat pe brațele mamei sale” (Trattato dellOamor di Dio, L. IV, c. XIV, apud J. Tissot, La vita interiore semplificata e richiamata al suo fundamento, p. I, L. II, c. I, în românește de Pr. Gh. Neamțiu.) (…) “El ne conduce de mână atunci când ne face să umblăm în deprinderea virtuții. Bunătatea Sa divină vrea desigur să ne conducă și să ne țină de mână pe cale, dar mai vrea și aceea ca noi să facem pașii noștri cei mici, adică să facem din partea noastră ceea ce putem cu ajutorul harului Său. Dar Domnul, conducându-ne de mână (…) ne ia apoi în brațele sale și săvârșește cu noi lucruri în care ni se pare că noi nu facem nimic” (Predica la Intrarea în Biserică). Aceștia sunt pașii mei cei mari în evlavie.

Pentru a înțelege și mai bine aceste două moduri ale acțiunii Spiritului Sfânt, să apelăm la o analogie sugerată de autorul din care s-a inspirat această predică. Dacă vrem să înaintăm pe apă într-o barcă cu vâsle, pe lângă atenția de a orienta barca spre locul dorit, ni se cere efortul continuu de a vâsli. Dacă însă trecem într-o barcă cu pânze, situația se schimbă: efortul nostru este înlocuit de forța vântului, rolul nostru reducându-se la atenția de a veghea ca pânzele să fie astfel întinse, încât barca să-și păstreze direcția dorită. În felul acesta, înaintăm mai repede și mai ușor.

Ceva asemănător se întâmplă în viața spirituală. Barca sufletului nostru, și în acest al doilea caz, cere din partea noastră atenție, disponibilitate, supunere pentru ca suflul spiritului sfânt să o poată duce unde vrea El, dar El nu va face aceasta decât după ce noi vom fi depus întregul efort spre atingerea desăvârșirii.

Dacă mai întâi ne vom strădui din răsputeri să deprindem virtuțile și să evităm păcatele, și vom folosi în acest scop toate mijloacele: rugăciune, examen de conștiință, Spiritul Sfânt va veni, în etapa următoare, în ajutorul nostru și prin cele șapte daruri ale Sale va suplini insuficiențele noastre și ne va conduce El însuși mai departe spre desăvârșire.

Astfel, de pildă, după ce în prima etapă am deprins virtutea credinței prin credința în Dumnezeu, în prezența Sa în toate lucrurile și în noi, va interveni în a doua etapă darul Înțelegerii și darul Științei; prin darul Înțelegerii vom avea o credință spontană în misterele divine, în Euharistie etc., iar prin darul Științei vom vedea în toate lucrurile pe Dumnezeu, toate lucrurile și evenimentele ne vor duce la Dumnezeu, vor fi cuvântul prin care ne vorbește Dumnezeu, sacramentul în care se ascunde Dumnezeu.

După ce în prima etapă vom face mai multe acte de iubire față de Dumnezeu, în a doua etapă va interveni Spiritul Sfânt cu darul Înțelepciunii, prin care El ne face să-L gustăm pe Dumnezeu și lucrurile divine ca și cum le-am experimenta. E ceea ce exprimă psalmistul: “Gustați și vedeți că bun este Domnul” (Psalm XXIII, 9).

Virtutea speranței sau a încrederii noastre în Dumnezeu se va perfecționa prin acțiunea Spiritului Sfânt, iar prin darul Sfatului ne vom lăsa conduși de Spiritul Sfânt acolo unde vrea El.

Același dar al Sfântului ne perfecționează și virtutea prudenței. Prin prudență noi judecăm, chibzuim cum să facem binele și să ocolim răul; dar Spiritul Sfânt când intervine cu darul Sfatului Său ne arată El însuși binele ce îl avem de făcut, precum și mijloacele de care să ne folosim.

Și dacă luăm mai departe fiecare virtute cardinală, după ce noi, asistați de Spiritul Sfânt, o practicăm prin acte corespunzătoare, El intervine cu ajutorul darurilor Sale și ne conduce mai departe decât am putea ajunge prin actele noastre de virtute.

Astfel virtutea tăriei, adică a posibilității de a face lucruri mari pentru Dumnezeu sau de a suporta suferințe mari pentru El, se perfecționează cu darul Tăriei, prin care Spiritul Sfânt Însuși devine tăria noastră de a face lucruri mari sau de a suporta suferințele grele.

Virtutea cumpătului, prin care ne stăpânim poftele trupești, se perfecționează cu darul Temerii de Dumnezeu. Aici e vorba nu de frica de pedeapsa lui Dumnezeu, ci de teama de a nu-L supăra prin greșelile noastre. Acest dar al Spiritului Sfânt ne face să fim delicați în viața spirituală, să ne ferim instinctiv de toate păcatele, deci și de plăcerile trupești nepermise, de lăcomie, necurăție etc.

În sfârșit, virtutea dreptății, prin care dăm lui Dumnezeu și aproapelui ceea ce li se cuvine, se perfecționează prin darul Pietății. În timp ce prin virtutea dreptății îl socotim pe Dumnezeu Creatorul și Stăpânul nostru, prin darul Pietății îl socotim Părintele nostru, iar noi ne purtăm cu El ca niște copii ai Săi. Față de aproapele, acest dar al Spiritului Sfânt ne face nu numai să fim drepți, adică să dăm fiecăruia ce este al său, ci și să vedem în aproapele un frate, un copil al lui Dumnezeu, la fel ca noi, să-l iubim ca frate și să-i facem servicii de dragoste, fără a pretinde răsplată.

“Bineînțeles, numai cel ce practică mai întâi dreptatea prin acte de dreptate, numai acela care este corect (la plata datoriei, la restituire de bani, cărți împrumutate etc.), numai acela care practică adevărul și urăște minciuna poate să ajungă să beneficieze de darul pietății, prin care Dumnezeu devine Tatăl lui, Isus – fratele lui, Preacurata – mama lui, sfinții din cer și toți oamenii – frații lui” (N. Cășianu).

Să medităm, iubiții mei, cât mai des asupra acestor adevăruri și să ne străduim a le da viață, practicându-le zi de zi, spre a ne împărtăși de rodul lucrării Spiritului Sfânt în noi, prin darurile Sale. În acest scop Îl vom ruga să ne lumineze și să ne inspire ce să gândim, cum să lucrăm, ce să vorbim și când să tăcem. Ne vom strădui, în fiecare situație concretă, să fim deschiși și supuși inspirațiilor Sale, pentru ca, după ce, susținuți de asistența Sa, vom fi făcut tot ce ne va fi stat în putință spre a împlini voia Tatălui nostru Ceresc, în situația concretă dată, să poată prelua El, Spiritul Sfânt, cârma sufletului nostru și să-l conducă nestingherit spre desăvârșire, noi rezervându-ne rolul de a ține permanent întinse pânzele sufletului nostru, adică atenția de a nu pune piedici acțiunii divine a Spiritului Sfânt.

În felul acesta, același Spirit Sfânt, care prin acel Fiat al Preacuratei a zămislit și format în sânul ei feciorelnic pe Isus Cristos, va face ca Isus Cristos să se formeze și maturizeze și în noi, în mod mistic, prin influxul Său permanent, secundat cu fidelitate de împreună lucrarea noastră. Amin.

 

* * *

 

Despre darul vorbirii în limbi

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Darul limbilor va înceta (I Corinteni 13, 8)

Iubiți credincioși,

Pe cît ne va ajuta mila și îndurarea lui Dumnezeu astăzi vom vorbi despre încetarea darului vorbirii în limbi în Biserica lui Hristos.

Darul vorbirii în limbi a fost dat de Dumnezeu Sfinților Apostoli la Duminica pogorîrii Duhului Sfînt, dar numai pentru o vreme, cu scopul de a se converti mai ușor neamurile păgîne la creștinism.

Într-adevăr, la pogorîrea Duhului Sfînt, Dumnezeu a vorbit iudeilor prin gurile străinilor. Căci iudeii străini, auzind pe apostoli vorbind în limba lor despre faptele minunate ale lui Dumnezeu, au crezut (Fapte 2, 11). Despre darul vorbirii în limbi Apostolul Pavel a proorocit că va înceta în Biserică (I Corinteni 13, 8) deoarece a fost un dar și un semn numai pentru începutul creștinismului ca să-i convertească mai ușor pe necredincioși (I Corinteni 14, 22-28). Despre încetarea darului vorbirii în limbi în Biserică, arată luminat și marele dascăl și luminător a toată lumea, Sfîntul Ioan Gură de Aur care zice: “Pentru care pricină a fost dat și luat dintre oameni darul vorbirii în limbi? Nu pentru că Dumnezeu ne necinstește, ci pentru că ne cinstește foarte mult. Și iată cum: Oamenii erau atunci mai nepregătiți, deoarece erau de curînd izbăviți de idoli și mintea lor era încă neascuțită și mai nesimțitoare; erau atrași și încîntați de toate cele trupești, nu aveau încă nici o idee despre darurile netrupești și nu știau ce este harul spiritual care se contemplă numai prin credință. Pentru aceea se făceau atunci semne. Unele dintre harismele cele duhovnicești sînt nevăzute și se înțeleg numai prin credință. Iar altele se fac prin semne văzute pentru încredințarea celor necredincioși.

Deci, eu acum n-am nevoie de semne. Cel ce nu crede are nevoie de zălog. Dar eu, care nu am nevoie de zălog nici de semne, știu că am fost curățit de păcate, chiar dacă nu aș vorbi în limbi. Cei de atunci, însă, nu credeau dacă nu aveau semn ca mărturie a adevărului în care credeau. Prin urmare li se dădeau semne nu ca unor credincioși, ci ca unor necredincioși, ca să devină credincioși”. În acest sens zice marele Apostol Pavel: Limbile sînt spre semn, nu credincioșilor, ci necredincioșilor (I Corinteni 14, 22).

Iubiți credincioși,

Pînă aici v-am arătat, nu cu cuvintele mele, ci cu ale Sfintei și dumnezeieștii Scripturi, că darul vorbirii în limbi a încetat în Biserica lui Hristos și totodată v-am arătat și pricina pentru care a încetat, ca să știți și să puteți spune și la cei rătăciți de la dreapta credință, care se laudă că ei ar avea darul vorbirii în limbi.

Dar oare, frații mei, seamănă vorbirea lor în limbi cu vorbirea cea adevărată în limbi care a fost la începutul creștinismului? Nicidecum. Căci acești pretinși vorbitori în limbi fac niște bolboroseli și nimenea nu înțelege ce spun și așa înșeală pe cei ce nu cunosc ce spune Scriptura despre adevărata vorbire în limbi. Noi știm că glosolalia este vorbirea în limbi, iar pronunțarea unui amestec ciudat de sunete nu poate fi numită vorbire, ci bolborosire. În Sfînta Scriptură este vorba de “limbă” sau de “limbi”. Un amestec ciudat de sunete nu poate fi numit vorbire, iar sunetele încîlcite și gîngave nu pot fi numite “limbi”, cîtă vreme sînt neînțelese și fără nici o rînduială.

Prin darul vorbirii în limbi, Dumnezeu își descoperă tainele Sale cele minunate (Fapte 2, 11; I Corinteni 14, 2), însă este de neconceput ca El să facă vreodată vreo descoperire prin bolborosire. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia la îndemînă limba noastră maternă, care este mijlocul cel mai bun și cel mai potrivit pentru a ne face să înțelegem tot ce El ne descoperă. Ori, prin mijlocirea bolboroselilor, Dumnezeu mai mult ne-ar încurca decît ne-ar lămuri.

Acești oameni zic că nu sînt înțeleși cînd vorbesc în limbi, pentru că nu vorbesc oamenilor, ci lui Dumnezeu și că în duh vorbesc taine (I Corinteni 14, 2). Noi însă învățăm că cei insuflați vorbeau limpede, pe înțeles și oamenilor și lui Dumnezeu, uneori putînd fi înțeleși, iar alteori nu, în funcție de felul ascultătorilor pe care îi aveau, străini sau localnici. În Ierusalim Apostolii au vorbit oamenilor și au fost înțeleși pentru că ascultătorii erau oameni străini de altă limbă (Fapte 2, 1-12).

În Corint însă cei insuflați nu vorbeau oamenilor ci lui Dumnezeu, pentru că ei nu aveau în față decît localnici neștiutori de alte limbi și de aceea nimenea nu putea înțelege. În aceste cazuri se poate spune, cu drept cuvînt, că cel ce vorbește în limbi (I Corinteni 14, 2) nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, deoarece pentru ascultători cele vorbite de ei sînt taine pe care nu le pot înțelege fără tălmăcire.

Fiecare creștin ar trebui să dovedească prezența și lucrarea Duhului Sfînt în el. Dar prezența Duhului Sfînt nu se dovedește numai prin vorbirea în limbi. Marele Apostol Pavel zicea că roadele Duhului Sfînt sînt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blîndețele, înfrînarea, curăția (Galateni 5, 22-23). Iată, însă, că printre roadele Duhului nu este pomenită vorbirea în limbi, deoarece a fost un dar al Bisericii numai pentru un anumit timp, nu cum sînt cele enumerate mai sus, pe care trebuie să le aibă creștinul din toate timpurile. Cine se dovedește că are aceste roade ale Duhului Sfînt, acela are și pe Duhul Sfînt.

Oare noi ortodocșii nu avem deloc darul vorbirii în limbi? Sau îl avem mai puțin decît alți creștini? A spune așa ceva înseamnă a osîndi pe alții din mîndrie și a judeca prea părtinitor. Darul vorbirii în limbi nu este un dar obișnuit, ci unul deosebit și nu este dat fiecăruia (I Corinteni 12, 10). De ce atunci unii sectanți l-au socotit drept o condiție a mîntuirii? Apostolul zice: Oare toți vorbesc în limbi? (I Corinteni 12, 30). Deci și cei ce nu vorbesc în limbi pot să fie buni creștini în comunitatea creștinilor adevărați întrucît nu toți creștinii au aceleași daruri. Atunci cum se poate pretinde ca toți să aibă darul vorbirii în limbi? Apostolii nu l-au cerut, ba chiar au arătat că între localnici e nefolositor. Nici ei înșiși nu au folosit darul vorbirii în limbi, decît în cazuri extraordinare cînd a avut un anumit rost, cum a fost pogorîrea Duhului Sfînt din Ierusalim. Altfel l-ar fi cerut și nouă tuturor.

Iată acum care sînt condițiile principale prin care se poate cunoaște adevărata glosolalie sau vorbirea în limbi:

1. Cel care vorbește într-o limbă insuflată să fie înțeles de toți cei străini care sînt de față (Fapte 2, 1-13).

2. Cînd cineva vorbește într-o limbă insuflată între localnici, care nu cunosc lucruri străine, cum a fost cazul din Corint, este nevoie de un alt dar, de acela al tălmăcirii, fără de care vorbirea în limbi este o vorbire în vînt și o nebunie (I Corinteni 14, 23).

3. Darul vorbirii în limbi nu a fost dat Bisericii pentru totdeauna, cum am arătat, ci a fost dat numai la începutul creștinismului spre a trezi pe păgîni și pe iudei ca să creadă în Hristos. De aceea Marele Apostol Pavel a arătat că darul vorbirii în limbi va înceta în Biserică (I Corinteni 13, 8).

4. După ce am crezut în Hristos că este Dumnezeu adevărat, nu mai avem nevoie de vorbirea în limbi, deoarece limbile sînt semn, nu pentru credincioși, ci pentru cei necredincioși (I Corinteni 14, 22).

5. Chiar la începutul creștinismului darul vorbirii în limbi a fost unul din darurile cele mai mici în Biserică față de cel al proorociei (predicii), al tălmăcirii, al dragostei și altele care erau superioare. Despre aceasta zice Sfîntul Apostol Pavel: De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător (I Corinteni 13, 1).

Este cu totul exclus să se creadă că vorbirea în limbi prin darul Sfîntului Duh ar însemna o bolborosire de vorbe într-o limbă neexistentă sau numai concepută, deoarece atunci nu s-ar mai vorbi de limbi (Marcu 16, 17) și mai presus de toate ar fi de neînlăturat contrazicerea din Faptele Apostolilor, la capitolul 2. Bolborosirile și sunetele nearticulate precum și cuvintele încîlcite pe care le auzim la vorbitorii în limbi în ziua de azi se aseamănă foarte mult cu manifestările păgîne în fața zeului Dionisos și cu ale ereticilor montaniști, gnostici și țuackeri de mai tîrziu, pe care Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare i-a dat anatema pentru totdeauna.

Așadar, fraților, să știți că este cu totul străină de Duhul lui Dumnezeu vorbirea în limbi a acelor ce li se pare că o au azi, și îndrăznesc fără de Dumnezeu să răstălmăcească adevărata glosolalie, care a fost cu adevărat un dar harismatic la începutul creștinismului.

Iubiți credincioși,

Astăzi este Duminica Cincizecimii, numită și Duminica Rusaliilor sau Duminica Mare. Astăzi, la 50 de zile de la Înviere și la zece zile de la Înălțarea Domnului la cer, a fost trimis pe pămînt în chip de limbi de foc Duhul Sfînt Mîngîietorul, a treia persoană a Preasfintei Treimi, “Care din Tatăl purcede”, cum mărturisim în Crez. El a fost trimis de către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru a desăvîrși opera de răscumpărare și mîntuire a neamului omenesc prin jertfa Sa de pe Cruce. Mai înainte de patima Sa, Mîntuitorul spunea ucenicilor Săi: De mă iubiți, păziți poruncile Mele și Eu voi ruga pe Tatăl și alt Mîngîietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște. Voi îl cunoașteți, că rămîne la voi și va fi în voi va fi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi… (Ioan 14, 15-18).

În alt loc Mîntuitorul iar făgăduiește Apostolilor, și prin ei tuturor celor ce vor crede în El, pe Duhul Sfînt, zicînd: Iar cînd va veni Mîngîietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine (Ioan 15, 26). Iar scopul trimiterii Sfîntului Duh pe pămînt ni-l descoperă Domnul nostru Iisus Hristos, zicînd: Iar cînd va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci cîte va auzi va vorbi și cele viitoare vă va vesti. Acela Mă va slăvi pentru că din al Meu ia și vă vestește vouă (Ioan 16, 13-14).

Deci ce trebuie să știm noi despre Sfîntul Duh? Că este a treia persoană a Preasfintei Treimi, că purcede de la Tatăl și că a fost trimis în lume prin Fiul, după înălțarea Sa la cer. Dar de ce a venit pe pămînt la zece zile după Înălțarea Domnului? Pentru că Fiul lui Dumnezeu, cînd S-a înălțat la cer, a zăbovit cîte o zi la fiecare din cele nouă cete îngerești pentru a le înnoi și bucura prin Învierea Sa. A zecea zi, spun unii Sfinți Părinți, după ce Fiul S-a așezat de-a dreapta Tatălui pe tronul slavei Sale, a trimis pe Duhul Sfînt în lume.

De ce se numește Sfîntul Duh “Mîngîietorul” și “Duhul Adevărului”? Pentru că Duhul Sfînt mîngîie pe creștini cît sînt pe pămînt. El mîngîie mamele care nasc și cresc copii, mîngîie pe copiii orfani, pe săraci, pe infirmi, pe văduve și pe cei bolnavi și pe bătrîni. Duhul Sfînt mîngîie și întărește în credință și în răbdare pe mucenicii care rabdă grele chinuri și își dau viața pentru Hristos. Duhul Sfînt mîngîie pe credincioși, pe călugări și pe slujitorii Bisericii în timpul rugăciunii și al grelelor ispite care vin asupra lor de la diavol, de la oamenii răi și din firea lor înclinată spre păcat. Duhul Sfînt mîngîie inimile celor smeriți și rîvnitori pentru Hristos și mustră prin conștiință pe cei păcătoși care nu se pocăiesc.

Duhul Sfînt se numește “Duhul Adevărului” pentru că prin El se mărturisește și se apără dreapta credință pe pămînt, se întăresc dogmele ortodoxe, se vestește Sfînta Evanghelie în lume, se inspiră sfinții, proorocii, ierarhii, preoții și cuvioșii care păstoresc Biserica lui Hristos, care vestesc cele viitoare și povățuiesc sufletele pe calea mîntuirii. Pe toate le sfințește, le îndreptează și le călăuzește “la tot adevărul” Duhul Sfînt, care rămîne cu noi “în veac”, adică și pe pămînt și în cer, după mutarea noastră la cele veșnice. Duhul Sfînt “va mărturisi” despre Hristos că este Fiul lui Dumnezeu Mîntuitorul și Judecătorul lumii și “va vesti”, adică va descoperi celor aleși tainele Sale cele viitoare. Tot Duhul Sfînt va mustra și va vădi necredința celor lepădați de Dumnezeu, eresul și reaua credință a sectelor rupte din sînul Bisericii, ca și răutatea păcătoșilor robiți de păcate și nepocăiți.

Dar de ce a venit Sfîntul Duh Duminica și în chip de limbi de foc s-a așezat pe capetele Sfinților Apostoli aflați în foișorul Cinei din Ierusalim? Domnul a înviat Duminica, în ziua cea dintîi a săptămînii, și tot Duminica pe la orele nouă dimineața S-a coborît Duhul Sfînt peste Apostoli, ca să sfințească această zi, ca zi de odihnă veșnică a creștinilor în locul sabatului Legii Vechi și să ne îndemne Duminica dimineața, mai ales la biserică, pentru a asculta Sfînta Liturghie și cuvîntul de învățătură din Evanghelie.

Limbile de foc ce s-au așezat peste Apostoli ca un vuiet și suflare de vînt ce vine repede (Fapte 2, 1-4) simbolizau focul Duhului Sfînt ce avea să ardă toată necredința, tot eresul și păcatul în lume.

Prin limbile de foc ale Duhului Sfînt s-au sfințit cei doisprezece Apostoli, s-a întemeiat în lume Biserica și urma să se hirotonească diaconi, preoți și episcopi. Prin acest foc dumnezeiesc urmau să se săvîrșească cele șapte Taine ale Bisericii și să se reverse peste creștini harul mîntuitor al Duhului Sfînt.

Iubiți credincioși,

Iată cît de mare este praznicul de astăzi! S-a înălțat Hristos la cer de-a dreapta Tatălui, dar a venit la noi Duhul Sfînt Mîngîietorul, ca să ne sfințească, să ne călăuzească, și să lucreze mîntuirea sufletelor noastre. Noi toți care ne închinăm cu dreaptă credință Preasfintei Treimi, ne împărtășim cu harul Duhului Sfînt prin cele șapte Sfinte Taine întemeiate de Hristos. Prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu după dar și fii ai Bisericii Ortodoxe. Prin taina Ungerii cu Sfîntul Mir primim pecetea harului Duhului Sfînt.

Prin spovedanie ne spălăm și ne dezlegăm de păcatele făcute după botez, tot cu puterea harului dumnezeiesc, care împreună cu Botezul și Mirungerea revarsă peste noi cel mai mult harul mîntuitor al Duhului Sfînt. La fel și ultimele trei Taine și mai ales Preoția, ne împărtășesc în viață harul mîntuirii, prin care ne curățim, ne iluminăm și ne sfințim în Hristos.

Datoria noastră principală este să nu întristăm pe Duhul Sfînt care este în noi de la botez, prin păcate.

Nici să alungăm pe Sfîntul Duh de la noi prin necredință, mîndrie, desfrînare, ucidere și mai ales prin căderea în cursele sectelor. Am greșit? Să ne pocăim de îndată ca să nu ne părăsească Duhul Sfînt. Spovedania și Sfînta Împărtășanie ne ajută în viață cel mai mult la mîntuire. Să nu le amînăm la bătrînețe, ca să nu murim așa, că nu ne putem mîntui fără dezlegarea păcatelor și fără Trupul și Sîngele lui Hristos.

Să fugim de păcate, că păcatul îndepărtează Duhul Sfînt de la noi. Să ne ferim de adunări și învățături sectare, că acelea nu au Biserică nici harul Duhului Sfînt. Vrem să știm tainele credinței? Să citim cărți sfinte și să cerem sfatul preoților. Vrem să vorbim limba îngerilor, care este cea mai frumoasă? Să ne rugăm din inimă cu smerenie și lacrimi și să lăudăm pe Dumnezeu acasă și în Biserică.

Prin rugăciune vorbim cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Apostolii, cu sfinții din cer și cu oamenii de pe pămînt. Rugăciunea este cea mai prețioasă vorbire duhovnicească în limba Duhului Sfînt. Vrem să biruim răutatea lumii și a diavolului? Să iubim curat pe toți oamenii, să iertăm și să ajutăm după putere pe toți. Vrem să lăudăm pe Duhul Sfînt? Să rostim zilnic rugăciunea “Împărate ceresc Mîngîietorule”. Vrem să lăudăm cu toții îngerii și cu toți sfinții pe Preasfînta Treime? Să cîntăm adesea “Sfinte Dumnezeule”, lăudînd pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfînt. Amin.

 

* * *

 

Îmbătați cu Spiritul Sfânt

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

“Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi” (Ioan 14,18).

Cristos le-a adresat aceste cuvinte discipolilor Lui cu puțin timp înainte de Patimi. I-a asigurat că, după ce vor fi despărțiți, nu îi va lăsa totuși orfani (cuvântul grec este tradus “fără mângâiere” în alte versiuni), ci le va trimite pe Spiritul Sfânt. Această profeție a fost împlinită în ziua Rusaliilor. În acea sfântă zi, Tatăl, în numele lui Isus, l-a trimis pe “Spiritul Adevărului, care de la Tatăl purcede” (Ioan 15,26), ca să îi învețe pe discipoli despre Cristos, să le amintească de viața veșnică, de adevărurile divine pe care le auziseră deja de pe buzele Domnului Isus în timpul slujirii Sale publice. “Mângâietorul, Spiritul Sfânt, pe care-l va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu” (Ioan 14,26).

Și, în conformitate cu promisiunea făcută de Isus, la 50 de zile după Paști, “când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Spiritul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Spiritul a grăi” (Fapte 2,1-4). Și care au fost rezultatele? Să ascultăm cuvintele Sfintei Scripturi: “Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minunau zicând: Iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileieni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut? Cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu! Și toți erau uimiți și nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta?” (Fapte 2,6-8.11.12).

Mai mult, Petru, cel care cu 50 de zile înainte se lepădase de Cristos, acum spune despre El în public că este Domn și Mântuitor: “Să știe deci toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe Acest Isus pe Care voi L-ați răstignit, L-a făcut Domn și Cristos. Și întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi” (Fapte 2,36.4,12).

După cum observă Sf. Ioan Gură de Aur, iepurele este transformat într-un leu, piticul într-un uriaș, la coborârea Spiritului Sfânt. Înainte de Rusalii, Biserica număra doar 120 de suflete; după Rusalii rândurile ei au ajuns la 3.000 de suflete: “Deci cei care au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete” (Fapte 2,41). Unii, însă, nu au crezut. Unii au fost indiferenți. Alții au venit cu acuzații sarcastice, străduindu-se să răspundă la întrebare (“Ce va să fie aceasta?”) prin intermediul sărmanei lor logici umane. “Iar alții batjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must” (Fapte 2,13). Credeau că apostolii erau beți. În opinia lor, nimic supranatural nu se întâmplase aici. Acești oameni au mulți urmași spirituali astăzi. Deși intenția acestor oameni era de a-și bate joc de apostoli, exista o scânteie de adevăr în acuzația lor. Pentru că apostolii erau într-adevăr beți; ei erau îmbătați cu Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu.

Desigur, cele două feluri de beție aflate în discuție sunt foarte diferite între ele. Cei care sunt plini de vin se fac de râs, se înjosesc în ochii celorlalți. Sf. Ioan Gură de Aur scrie că beția îi face pe oameni mai răi decât porcii. Cei plini de Spiritul Sfânt, însă, îi aduc cu glas tare laudă lui Dumnezeu. De aceea Sf. Pavel îi îndeamnă pe credincioșii din Efes: “Și nu vă îmbătați de vin, în care este pierzare, ci vă umpleți de Spirit” (5,18). Cei plini de vin înjură și blestemă în gura mare, în timp ce aceia care sunt plini de Spiritul Sfânt cântă psalmi, imnuri și cântări spirituale, lăudând și cântând Domnului în inimile lor (Efeseni 5,19). Beția obișnuită (alcoolică) umilește, înjosește, distruge nu doar pe cel care bea, ci și familia lui, pe cei dragi ai lui, și, în cele din urmă, societatea însăși. Beția care este cu Spiritul Sfânt, însă, îl reînnoiește și îl renaște pe om. Spiritul Sfânt aduce noi sentimente, noi simțuri, pentru ca omul să poată vedea și auzi mai clar minunata și plăcuta veste bună a Evangheliei – vestea bună a lui Dumnezeu pentru omul căzut. Spiritul Sfânt îi permite omului să continue să trăiască în lume, fără a face parte totuși din această lume.

Această beție cu Spiritul Sfânt i-a condus pe Apostoli, pe mărturisitori, pe preoți, pe propovăduitori, pe cei drepți, și pe numeroșii martiri să nu le pese de suferințe și dureri și persecuții, și nici chiar de pierderea propriilor lor vieți, pentru slava lui Cristos. Este într-adevăr păcat că nu putem înțelege perfect aceste lucruri, pentru că nu am fost niciodată îmbătați de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta nu este o cunoaștere care să poată fi cuprinsă de mintea umană; mai degrabă, este o experiență care umple inima. Bunăstarea spirituală pe care o aduc flăcările divine ale Rusaliilor poate fi înțeleasă cu adevărat doar de către aceia care permit Spiritului sfânt să pătrundă în întreaga lor existență. Fie ca Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu să îndrume și să lumineze viețile noastre, așa cum a făcut cu viețile apostolilor și martirilor de-a lungul secolelor. Amin.

 

* * *

 

Duminica Rusaliilor

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Duminica de astăzi, în calendarul nostru ortodox, este numită Duminica Sfântului Duh sau a Rusaliilor, iar poporul nostru drept credincios îi mai spune și Duminica Mare.

După expresia Sfântului Ioan Gură de Aur ea reprezintă “metropola sărbătorilor, încununarea praznicelor și fructul făgăduinței Domnului”, căci Mântuitorul a zis: “Dacă voi pleca, voi trimite alt Mângâietor și nu vă voi lăsa orfani” (Ioan 14, 18; 16, 17).

La cincizeci de zile după înviere și la zece zile după înălțarea la cer, Mântuitorul Isus a împlinit făgăduința dată Apostolilor Săi, împlinind, totodată, lucrarea Sa mântuitoare începută o dată cu Nașterea în Betleem. Această lucrare, care a culminat cu răstignirea pe cruce și învierea din morți, ar fi rămas neîmplinită și fără folos pentru toți oamenii din toate timpurile și locurile, dacă n-ar fi întemeiat Biserica și n-ar fi așezat într-însa Sfintele Taine prin pogorârea și lucrarea neîntreruptă a Duhului Sfânt în Biserică.

“Spuneți-mi, zice Sf. Ioan Gură de Aur, care din cele ce se țin de mântuirea noastră nu ne-au fost date prin lucrarea Duhului Sfânt?” Și, enumerând darurile toate, începând cu înfierea în Sfântul Botez, iertarea păcatelor, darurile descoperirilor și vindecărilor minunate, încheie cu “prin darul Acestuia noi, care trăim în Har, am ajuns (cel puțin unii), din oameni îngeri, fără să schimbăm firea ci, ceea ce este mai minunat, rămânând în firea cea omenească, arătăm viețuirea îngerilor”.

Cum s-a petrecut această întâmplare minunată? Era ziua Rusaliilor, zi de mare sărbătoare, stabilită în amintirea acelei zile din vremuri de demult trecute, când Moise a primit din mâna lui Dumnezeu, pe muntele Sinai, tablele Legii. Întreg Ierusalimul îmbrăcase haină de sărbătoare. La Ierusalim sosise o mulțime mare de popor, venit din toată lumea, pentru a sărbători împreună, la loc sfânt, această mare zi de sărbătoare.

Era pe la ora a treia din zi, după orarul nostru cam ora 9 dimineața. Toată lumea se pregătea să meargă la templu, pentru a se ruga și a aduce jertfele cuvenite. Apostolii se adunară în acea oră de rugăciune în camera unde Domnul cinase cu dânșii, și își îndreptară gândul și inimile către Domnul din ceruri, rugându-L, cu rugi fierbinți, să nu-i lase singuri. Sf. Evanghelist Luca ne spune că deodată “a venit vuiet ca de vijelie care trece și a umplut toată casa… și li s-au arătat împărțite niște limbi de foc și toți s-au umplut de Duhul Sfânt”. Aceste limbi de foc ale Duhului Sfânt, care s-au pogorât asupra lor, au făcut ca dintr-odată, să li se lumineze mințile. Ei înțeleg acum pe deplin motivele pentru care Domnul a ținut să-și jertfească pe cruce, viața. Afăcut-o pentru mântuirea noastră. Frica lor dispare. Pătrunși de un nou suflu de viață, ei văd că nu pot rămâne ca până acum, tăcuți, ci au datoria sfântă să iasă în fața tuturor și să spună lumii întregi cine este Domnul Isus Hristos și ce a făcut El pentru omenire.

Duhul Sfânt, care pe cele neputincioase le tămăduiește, pe cele neștiutoare le înțelepțește, pe cele întunecate le luminează, pogorându-se asupra Apostolilor, le-a pătruns ființa și i-a transformat, pregătindu-i pentru marea misiune ce o aveau de făcut. Duhul Sfânt le-a luminat mințile să pătrundă Scripturile și sensul adânc al învățăturii și jertfei Domnului. Duhul Sfânt le-a întărit voința și le-a prefăcut frica în curaj, încât nu i-a mai putut opri nimic în misiunea lor, că nu i-au mai speriat amenințările, iar închisorile nu le-au putut înfrânge elanul. Duhul pogorât asupra lor în limbi de foc le-a încălzit inimile, le-a topit egoismul, prefăcându-l în jertfelnicie. Acest foc ceresc le-a prefăcut mânia în îndelungă răbdare și le-a schimbat mândria în umilință. Umpluți de Duhul Sfânt, ei au primit darul de a se face înțeleși de mulțimea iudeilor adunați la sărbătoare în Ierusalim, din toate părțile lumii. Aceștia, care de multă vreme uitaseră limba părintească, vorbind fiecare limba poporului în mijlocul căruia soarta îi aruncase, auzeau acum tainele lui Dumnezeu în limba pe care o înțelegeau.

Iudeii localnici nu înțelegeau nimic și din această pricină li se părea că Apostolii sunt beți. Sfântul Apostol Petru, auzind aceste bănuieli, ia cuvântul și le spune, cu multă îndrăzneală, și cu multă însuflețire, că ei nu sunt beți de vin, căci este încă ora a treia din zi (9 dimineața), ci astăzi s-au împlinit cuvintele profeților care, inspirați fiind de sus, cu multe veacuri înainte ziceau că vor veni vremuri când Domnul din ceruri va trimite pe Duhul Său cel Sfânt și îi îndeamnă să-și amintească de proorocia lui Ioil care zice: “În zilele cele din urmă voi turna din Duhul Meu peste tot trupul…” (Ioil 3, 1). Și, vorbind el așa, fiecare a auzit și a înțeles în graiul său ceea ce predica apostolul Domnului. Uimiți de această minune și copleșiți de puterea de convingere cu care grăiau Apostolii, s-a topit din inimile celor de față toată necredința și, plini de adâncă căință, ei întreabă pe Apostolul Petru ce trebuie să facă pentru a putea deveni și ei părtași de grația divină și de marile binecuvântări ale operei de mântuire, plinite de Domnul Isus Hristos. Apostolul Petru le răspunde că ei trebuie să se lepede de viața lor cea păcătoasă, să făgăduiască Domnului că vor duce o viață plăcută lui Dumnezeu, să se boteze și să rămână, pentru totdeauna, credincioși lui Isus Hristos, care s-a jertfit pentru ei, făgăduindu-le și lor că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îi va ajuta, întări și însufleți și pe dânșii, ca să devină și să rămână “copii dragi” ai lui Dumnezeu.

Însuflețiți de cuvintele Apostolului Petru, ei acceptă, cu multă însuflețire, să se boteze. Trei mii primesc în acea zi Botezul și alții îi urmează, punând în acest chip temelia văzută a Bisericii lui Hristos.

Aceasta a fost lucrarea Duhului Sfânt la cele dintâi Rusalii, când s-a arătat sub chipul vântului ce sufla repede, și al limbilor de foc. Așa s-a născut Biserica.

Duhul Sfânt de atunci lucrează în lume și împărtășește omenirii dragostea și bucuria, pacea și îndelungă răbdarea, bunătatea și facerea de bine, credința, blândețea și înfrânarea (Galat. 5, 22-23). Acest Duh luminează mințile pentru înțelegerea adevărului, întărește voințele pentru lupta contra răului, curăță simțurile și inimile prefăcându-le în temple ale lui Dumnezeu (I Cor. 3, 16, 2; II Cor. 6, 16).

Acest Duh, despre care Sfânta Scriptură spune că la facerea lumii se purta pe deasupra adâncului (Fac. 1, 2), a menținut credința în sufletele alese și a ținut nădejdea în mântuire. El a făcut din oameni de rând vestitori ai voinței lui Dumnezeu. El a ridicat din rândul mulțimii profeți de foc, i-a inspirat și i-a menținut la cârma spirituală a unui neam. El a inspirat Scriptura, acest depozit sacru al omenirii. El a curățat și a sfințit locașul în care Mântuitorul a luat ființă omenească. Pe acest Duh, care s-a pogorât sub formă de porumbel asupra capului lui Isus la botez, I-a promis Domnul că-l va trimite și Apostolilor, ca să-i mângâie și să-i călăuzească în tot adevărul (Ioan 14, 15-16).

Sărbătoarea Cincizecimea sau Rusaliile cinstește un fapt permanent, e binecuvântare în Biserică și în sufletele credincioșilor până la sfârșitul veacurilor. Când Duhul lui Dumnezeu a venit peste Apostoli, El n-a apărut ca un fapt unic și trecător, ci a început o epocă fără de sfârșit, a rămas în Biserică până azi și va rămâne până la sfârșitul lumii, considerată ca “Trup tainic al lui Hristos”. Acest adevăr ni-l arată Mântuitorul care a zis la Cina cea de Taină: “Ruga-voi pe Tatăl Meu și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac” (Ioan 14, 16). Așadar, această făgăduință s-a împlinit când Duhul Sfânt s-a pogorât în limbi de foc asupra Apostolilor și, după a lui Dumnezeu rânduială, a rămas în Biserică și lucrează asupra vieții și asupra sufletelor noastre, ale creștinilor, spre a ne fi de ajutor la toate nevoile noastre sufletești și trupești.

Dar cine ar putea cuprinde vreodată în cuvânt toată înălțimea și adâncimea, toată bogăția de daruri a Duhului Sfânt, pe care le revarsă această fântână, Biserica, în viața lumii, din acea binecuvântată zi cu ploaia de foc? Tot ce-am putea spune mai cuprinzător e că nu există un singur moment în viața omului, de la naștere și până la mormânt, care să nu fie învăluit de tainele Duhului. Și chiar atunci când ni s-ar părea că toate s-au sfârșit, Mângâietorul deschide muribundului taina unei alte vieți, zarea veșniciei în care îl așteaptă Mirele ceresc, și-l face să rostească plin de încredere: “Amin. Vino, Doamne Isuse!” (Apoc. 22, 20).

Fântâna Darurilor Duhului Sfânt este Biserica, cu aceeași chemare, care de două mii de ani mângâie, înviorează, întărește și înalță pe oamenii singuratici și popoarele: “De însetează cineva, să vină la mine și să bea! Căci cine va bea din aceasta nu va înseta în veac, ci apa se va face în izvor de apă care curge spre viața veșnică” (Ioan 4, 14).

Atârnă de noi să primim darurile Sfântului Duh, ele se împart după vrednicia fiecăruia dintre noi, după puterea credinței și a iubirii creștine ce sălășluiește în noi, arătată prin faptele și viața noastră. După dovada de biruință asupra păcatului, prin o muncă conștientă și o luptă continuă, pentru unii grea și anevoioasă, pentru alții plăcută și dorită. Dar pentru toți aducătoare de roade.

Iar roadele Duhului – “dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor” (Galat. 5, 22) sunt comorile cele mai alese ale sufletului omenesc. Comori care nu mor. “Pe care moliile și rugina nu le strică și hoții nu le fură, nici le sapă”. Și care dau mărturie vredniciei noastre.

De astfel de daruri s-au învrednicit toți sfinții, toți mucenicii, toți mărturisitorii și apărătorii creștinismului. Astfel de daruri au strălucit în întreaga înfățișare a lor. Și le-a pătruns toată ființa și le-a îndreptat întreaga voință și lucrare spre a împlini legea și voia lui Dumnezeu.

Trebuie să înțelegem cum să lucrăm ca să ne facem vrednici de Darurile Duhului Sfânt. Sf. Scriptură este plină de sfaturi și de chemări. Culege dintre ele ce ți se potrivește mai bine și înseamnă-le pe răbojul inimii tale, ca să le ai la îndemână, să le ai îndreptar, să le ai sfetnic luminat și tovarăși vieții. Duhul Sfânt va umbri năzuințele tale, va întări pașii tăi, îți va da hotărâre, îți va trimite pricepere, îți va înlesni biruința. Și vei fi ales, vei ajunge vas al lui Dumnezeu, prieten lui Isus și moștean Împărăției Lui, care nu va avea sfârșit.

E sărbătoarea Rusaliilor, Biserica este împodobită și are o înfățișare de chemare la înnoire. Are o mireasmă dulce de viață nouă. Totul e atrăgător, totul este fermecător în biserică. Rugăciunile sunt mai fierbinți, cererile mai stăruitoare, cântările mai dulci, îngenuncherile mai lungi, dar totuși, așa de bine primite! Dar la tine, iubite creștine, se arată vreo înnoire? Vreun semn de schimbare a vieții înspre mai bine? Nu simți azi că dorința inimii tale e pusă cu mai multă putere în mișcare? Hotărârea unei înviorări duhovnicești nu atinge azi, mai mult ca altădată, inima ta? Dacă simți, e semnul cel bun, cel mântuitor, cel aducător de roade. Semnul vredniciei și al mântuirii tale.

O, lasă inima ta să fie azi pătrunsă pe de-a întregul de puterea Duhului Sfânt, de Sfințenia Lui, de sprijinul Lui! Lasă să se facă comoara mântuirii tale, a fericirii tale, a vieții tale întregi. Fă-o lăcaș Duhului Sfânt. Prin sfințenia vieții tale întregi, prin curăția gândurilor, prin buna cuviință în vorbe și în fapte. Prin îmbrățișarea binelui și numai a binelui. Prin milă și jertfă, prin statornicia în credință, prin bunătate și dragoste, prin post și rugăciune, prin înfrânarea poftelor, prin dragoste lucrătoare, ascultând și urmând poruncile lui Dumnezeu, și luptând fără încetare împotriva păcatului.

De acest Duh trebuie să ne lăsăm și noi călăuziți pașii vieții noastre și să ne rugăm Lui zicând: “Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului carele pretutindenea ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește între noi, și ne curățește pe noi de toată spurcăciunea și mântuiește, Bunule, Sufletele noastre”. Amin.

Text preluat de pe AMDM.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Predică la Pogorârea Duhului Sfânt

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

În Duminica Rusaliilor sărbătorim minunea Pogorârii Duhului Sfânt peste apostolii Domnului și ziua întemeierii Bisericii creștine. Avem așadar un praznic de o îndoită și covârșitoare însemnătate. Mântuitorul Isus Hristos, înainte de răstignire, și-a mângâiat ucenicii întristați prin făgăduința Duhului Sfânt, Mângâietorul lumii. Iată că această minune s-a împlinit în această zi.

În timpul când Domnul Hristos umbla pe pământ, lucrarea Lui era limitată la câteva sute sau mii de oameni, care puteau să-L întâlnească, să-L vadă, sau să-L atingă. Dar prin puterea Duhului Sfânt, care s-a revărsat în Duminica Rusaliilor, bogăția Harului Său nu va mai cunoaște limite. De altfel, Isus a spus ucenicilor Săi, ca și samarinencii: “Cine crede în Mine, va face și el lucrările pe care Eu le fac, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl.” (Ioan XIV, 12) – “Oricine va bea din apa pe care Eu o dau, se va preface în el, într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.” (Ioan IV, 14).

Duhul Sfânt este Vistierul bunătăților, Sfințitorul și Mângâietorul tuturor inimilor. Toate bisericile sunt casele Duhului Sfânt; toate slujbele bisericești sunt lucrările Duhului Sfânt, de aceea spune un sfânt părinte că fără Duhul Sfânt nu este nici Biserică, nici preot, nici predică, nici slujbă, nici taine. De aceea ca să putem intra în Împărăția, divină, trebuie să primim darurile și binecuvântările Împăratului nostru Hristos.

Pentru a primi moștenirea minunată pe care ne-a promis-o, a trebuit ca tot El, Dumnezeul iubirii să facă primul pas, venind încă o dată sub altă formă și să așeze Împărăția lui Hristos în inimile credincioșilor. Altfel lucrarea lui Hristos ar fi fost inutilă și zadarnică, iar Isus ar fi fost un rege fără supuși, un domn fără credincioși, un comandant fără trupe, un Dumnezeu pe care nimeni nu L-ar fi cunoscut și mărturisit.

Tocmai aici intervine lucrarea Duhului Sfânt, Hristos realizând la Rusalii promisiunea făcută ucenicilor de a nu-i lăsa orfani. Duhul Sfânt cel purces de la Tatăl, înlocuiește pe Isus cel pământesc și prin El, Isus împreună cu Tatăl își face locuința în noi. De aceea Hristos nu mai este un personaj istoric de la care să ne rămână doar amintirea, ci El este prezent lângă noi și în noi în tot locul și-n tot timpul. Putem fi foarte impresionați și cuceriți de acest Isus al istoriei și să-L considerăm cel mai perfect dintre oameni, un adevărat model. Dar la ce servește oare cunoașterea istorică a faptelor și unde duce această admirație pentru Isus, cât timp nu răsună vocea care spune că Hristos îti aparține ție la propriu – și această voce este strigarea Duhului Sfânt.

Pentru a combate necredința noastră, Dumnezeu a venit El însuși și a pus în noi unicul Său supraveghetor, Duhul Adevărului, care proclamă cu autoritate divină cuvântul de iertare, de har și viață adevărată, întorcându-ne la adevăratul nostru destin de copii ai Tatălui ceresc. El, Mângâietorul, ne este călăuză sufletească permanentă și ne duce la pășunile verzi ale Cuvântului biblic, dându-ne de băut apele păcii creștine. Prin apa aceasta vie și prin dragostea Sa, ne fortificăm și ne menținem pe calea Sfintei Treimi.

Nimeni nu posedă Duhul Sfânt în mod perfect și în toată bogăția lui oricât ar fi el de luminat, din cauza omului vechi, care se opune întotdeauna la acțiunea purificatoare a Duhului Sfânt. E cazul să ne întrebăm cu neliniște și tristețe, pentru ce în fața acestor comori de viață rămânem adeseori așa de reci, așa de puțin credincioși și lipsiți de dorința de a fi pătrunși de noile lumini arzătoare ale Duhului Sfânt?!

Motivul este acela, că omul vechi n-a murit încă în noi, sau îl înviem de-atâtea ori prin patimile cele lumești și drăcești. Omul plin de neîncredere și dușmănie este într-un conflict permanent cu Domnul cerurilor și al pământului. Conflictele sunt numeroase; Sfânta Scriptură este plina de ele. Nu numai poruncile și avertismentele lui Dumnezeu îl supără pe om și trezesc în el un fel de pizmă surdă și împotrivire îndărătnică, dar chiar și promisiunile și cuvintele Sale de îndurare. Toate acestea ne fac să ne mirăm, după cum zice profetul Maleahi la cap. II, v. 17: “Voi obosiți pe Domnul cu vorbele voastre și mai ziceți: «Cum îl obosim?» – Când ziceți: «Cel ce face rău este bun înaintea Domnului și de unii ca aceștia are El plăcere!» – sau: «Unde este Dumnezeul dreptății?» Și mai departe: «Ce am spus împotriva ta?» și mai ziceți: «Este trudă zadarnică să slujim de Dumnezeu și ce câștig vom avea din paza poruncilor Sale și că umblăm triști înaintea Domnului Savaot?» Dar iată că acum noi fericim pe cei mândri și propășesc cei ce săvârșesc fărădelegi, ba chiar și pun la încercare pe Domnul și ei scapă!”

Iată deci răutatea oamenilor împotriva lui Dumnezeu, luând forma cea mai teribilă în procesul de condamnare al lui Isus, fiindcă după ce L-au făcut să sufere îngrozitor chinuri de neînchipuit, după ce L-au răstignit pe Cruce, acești judecători nedrepți pleacă cu conștiința împăcată, părăsesc calvarul cu inima liniștită, mergând să prăznuiască Paștele în familie, să mulțumească lui Dumnezeu că I-a ales tocmai pe ei ca să scape orașul sfânt și țara de un astfel de dușman, adică de Isus. Nu știau nenorociții că Isus se lăsase condamnat, suportase totul ca în zorii celei de a treia zile să învieze, izbăvindu-ne de moartea cea veșnică.

Dumnezeu a nimicit hotărârea oamenilor, punând în fata lumii Învierea Fiului Său, care venise pe pământ și care purta imaginea Tatălui ceresc. Adevărul a ieșit la lumină clar, că Isus a fost martor al adevărului printre oameni. Răstignitorii Iui Isus au urmărit întotdeauna pe susținătorii adevărului, de aceea și astăzi se găsesc destui necredincioși care vorbesc contra credinței și nu găsesc nici un bine în toată învățătura adusă de Mântuitorul.

“Voi ați omorât bucuria de a trăi” – zicea cineva de curând pe când ieșea de la slujba din biserică. Și omul nostru continuă: “De când a venit Isus pe pământ și de când se predică doctrina Lui, s-a terminat cu celelalte religii ale rătăciților, care îngăduiau poftele și plăcerile trupești. Au luat sfârșit petrecerile fără frâu, a luat sfârșit cultul frumuseții, a luat sfârșit traiul dulce de nepăsare. Voi a-ți înălțat un mort și testamentul Lui îl repetați fără sfârșit, care ne ordonă să ne lepădăm de noi și să purtăm crucea. Să urâm tată și mamă și să ne pierdem viața.

În acest mic tablou găsim doar o mică lumină, aceea a unei vieți veșnice. Dar în așteptarea acestui viitor pe care nimeni nu-l cunoaște, voi târâți omul, îl faceți mai rău decât este, de aceea prin propovăduirea voastră și arătarea păcatelor din lege ați creat un om trist, ursuz, copleșit de toată mizeria lumii, căci voi îi țineți strânși în corsetul strâmt al doctrinei creștine. Ei sunt întemnițați în atmosfera înăbușitoare a credinței creștine. Cu crucea voastră și cu păcatul vostru ați omorât și alungat din lume bucuria de a trăi.”

Așa a zis acest necredincios și ca el zic mulți în diferite feluri, ponegrind și insultând pe adevărații creștini care susțin adevărul propovăduit de Mântuitorul Isus și în continuare de Duhul Sfânt prin apostolii Săi. Unii ne dușmănesc din neștiință, alții din necredință, din răutate. Noi le răspundem clar și lămurit că Dumnezeul nostru nu este o ființă pasivă într-un cer îndepărtat. El creează mereu, vorbește, dirijează, intervine, pedepsește și salvează. Omul însă a pierdut prospețimea vederii, sub influența teoriilor mecanice. Acest om a devenit atât de pasiv căci a uitat că este un călător pe acest pământ și umbra morții îl urmărește permanent ca să-l facă țărână.

Toate minunile lui Isus Hristos dovedesc puternicul curent de viață prin care Duhul Sfânt emană din Isus. Viața omului nu are sens decât în vederea dobândirii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt sădește în noi credința, nădejdea și dragostea. Când Isus a apărut pe pământ, El a tras prin lume o dâră de viață. La cuvintele Lui care se revărsau prin puterea Duhului Sfânt, paraliticii se ridicau în picioare, demonii erau alungați, orbii căpătau vedere, morții înviau, iar corpurile îndurerate și desfigurate își regăseau sănătatea și frumusețea.

O revărsare mângâietoare a Duhului vieții venea peste toți cei care recunoșteau și vedeau în Isus pe Fiul lui Dumnezeu. Dar a făcut și mai mult acest Duh de dragoste și de viață, organizând în așa fel viața omului încât s-o păstreze în mijlocul amenințărilor înspăimântătoare pe care umbra morții le făcuse să apese asupra ei. El a avut grijă cu îndurerare infinită de această viață pe care omul și-a făurit-o și pe care haosul demonic riscă să o înghită în orice moment.

Dar de, iubiți creștini, există mai multe feluri de a privi și de a trăi viata. Într-un fel văd viața necredincioșii și în alt fel credincioșii. Viața poate fi adorată ca un idol sau târâtă ca o greutate. Viața poate fi irosită ca ceva inutil sau te poți achita de ea ca o povară. Viața poate fi fluturată cu mândrie ca tânărul plin de sine sau târâtă slugarnic ca un sclav.

Oare așa trăiește fiul liber în casa Tatălui ceresc? Oare așa se comportă moștenitorul celei mai imense bogății? Iată de ce trebuie să-L urmăm pe Hristos prin moarte la viață și prin suferință la glorie. Acesta este drumul Său, drumul din Vinerea mare și până la Înviere. Duhul Sfânt condamnă toate aceste măsuri de prevederi omenești. El vrea să ne facă atleți puternici ai armatei lui Dumnezeu. Duhul Sfânt radiază deja în noi și ne dirijează viața, îndreptându-ne spre Dumnezeu și punând în inimile noastre pasiunea pentru slava Lui. Duhul lui Dumnezeu vine în lume ca un războinic cu arme și zale, ca să cucerească toată ființa omenească și să stea împotrivă când va năvăli vrăjmașul.

Omul intră prin puterea Duhului Sfânt în planul desăvârșit al faptelor lui Dumnezeu, pe care Apostolul Pavel îl descrie astfel: ,,Căci pe cei pe care i-a cunoscut mai înainte, mai înainte i-a și hotărât, iar pe care i-a hotărât mai înainte pe aceștia i-a și chemat; și pe care i-a chemat, pe aceștia i-a și îndreptat; iar pe care i-a îndreptat, pe aceștia i-a și mărit”. (Romani VIII, 29-30) De aceea orice om este conștient în adâncul lui că este chemat la un destin mai înalt. Există în inima flecăruia un dor pe care creștinii ca și necredincioșii îl explică flecare în felul lor.

Așa că, frate creștine, nu sta buimac privind cerul și zicând: “Ah, dacă din întâmplare aș zări pe Dumnezeu cum aș fi de bucuros să-I slujesc toată viața!” Te înșeli iubitul meu. Sfântul Ioan scria că lumea este plină, totul este plin de Dumnezeu. Chiar în fața porții tale îl găsești pe Hristos în chipul săracului, bolnavului, necăjitului, năpăstuitului. Trebuie să luptăm, să suferim și să ne zbatem pentru a fi în fața oamenilor și față de noi înșine ca și cum am fi în fața lui Dumnezeu.

Pentru aceasta trebuie să ne lepădăm de noi înșine și să spunem, nu, vechiului om; să spunem, nu, cuvintelor lui, intențiilor lui, poftelor lui, să-l alungam și chiar să ne despărțim de el ca de un potrivnic al fericirii adevărate și totodată să ne așezăm cu hotărâre neclintită de partea omului nou. Să spunem, da, îndemnurilor lui, să-I aprobăm toate aspirațiile dictate de Dubul Sfânt, să le traducem în fapte și în hotărâri concrete, în toate zilele, fiindcă Duhul Sfânt este aliatul puternic și comandantul nostru. El păzește locul sfânt, templul pe care l-a cucerit, adică trupul nostru și Biserica care este trupul lui Hristos.

Duhul Sfânt critică viguros pe omul cel vechi, cu ajutorul căinței noastre, cufundându-l iarăși în apele botezului prin lacrimile căinței până la moarte. Harul Duhului Sfânt se revarsă și astăzi în diferite feluri în Biserică peste credincioși. Așa avem daruri și vindecări ale celor bolnavi, prin taina Sfântului Maslu; preschimbarea pâinii •și a vinului în Trupul și Sângele lui Hristos prin taina Sfintei Liturghii. Duhul Sfânt face să se sfințească apele și să nu se strice sfânta aghieasmă.

Duhul Sfânt sfințește toate, întărește în credință, aprinde inimile credincioșilor, stinge puterea satanei, face pace în familii, liniștește vânturile turbate ale demonilor. Sunt nenumărate mângâierile și binefacerile pe care le revarsă peste credincioși. Ca să ne încredințăm cât de mult iubește Dumnezeu, Duhul Sfânt, pe noi, vă voi istorisi o întâmplare din Pateric.

E vorba de un călugăr, care trecând printr-un sat al Egiptului a văzut o fată foarte frumoasă, fiica unui popă idolesc și deodată s-a aprins de dragoste pentru ea. S-a dus atunci la tatăl ei și i-a cerut-o de soție. Acesta însă i-a răspuns: “Nu pot să țio dau până nu întreb pe dumnezeul meu”. Mergând tatăl fetei a întrebat pe dracul, care locuia în acel idol l-a care se închina el, zicându-i: “Iată, un călugăr a venit și cere pe fiica mea, oare să i-o dau?” Și a răspuns diavolul: “întreabă-l pe el dacă se leapădă de Dumnezeul lui, de botez și de cinul călugăresc”.

Întorcându-se popa către călugăr i-a zis: “Te lepezi de Dumnezeul tău, de botez și de cinul călugăresc?” El s-a făgăduit că se leapădă și îndată a văzut cum a ieșit din gura lui un porumbel și a zburat la cer. S-a dus atunci popa la diavolul și i-a spus: “Iată, s-a făgăduit!” Dracul însă i-a zis: “Nu-i da fata de soție că Dumnezeul lui nu s-a depărtat de la el, ci încă îi ajută.” Venind iarăși spurcatul de popă a zis călugărului: “Nu pot să ți-o dau pe ea, că Dumnezeul tău este cu tine și încă îți ajută”.

Călugărul auzind unele ca acestea s-a umilit și a zis întru sine: “O, ticălosul de mine, câte bunătăți am primit de la Dumnezeu și m-am depărtat de Dânsul, de botez și de călugărie, iar El tot mă ajută și nu s-a depărtat de mine. Oare nu sunt dator eu să alerg tot la ajutorul Lui și să nădăjduiesc la bunătatea Lui?”

Plecând în pustie, s-a dus la un duhovnic bătrân, povestindu-i toată întâmplarea. Duhovnicul l-a oprit în peșteră, spunându-i să postească trei săptămâni. În acest timp se ruga și bătrânul duhovnic cu postire. După o săptămână l-a întrebat duhovnicul dacă a văzut ceva, iar el a răspuns: “Da, am văzut porumbelul sus la înălțimea cerului în dreptul capului meu”. Duhovnicul i-a spus: “Ia aminte și te roagă fiule!”

La a doua săptămână a văzut călugărul că porumbelul se apropie de capul lui, iar după a treia săptămână de post și rugăciune, l-a văzut stând deasupra capului său. Întinzând mâna să-l prindă, porumbelul a intrat în gura lui. Auzind acestea duhovnicul a mulțumit lui Dumnezeu că a primit pocăința călugărului.

Iată cât de milostiv este Dumnezeu cu noi și cât de mult dorește mântuirea noastră. Noi ne facem însă vinovați de întristarea, de stingerea și neglijarea acestor daruri ale Duhului Sfânt. Atunci când adevărul ia locul minciunii, când împăcarea ia locul mâniei, când munca duhovnicească ia locul trândăviei, când cuvintele folositoare i-au locul vorbăriei goale și inutile, atunci în pomul credinței și în ogorul vieții noastre se ivesc și cresc roadele Duhului Sfânt care sunt acestea: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor.

Atunci Duhul Sfânt lucrează și sculptează în noi adevăratul chip de om, aducându-ne la maturitate, la statura plinătății lui Hristos. De aceea strigă Apostolul Ioan mai departe zicând: “Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, încât să ne numim copii ai lui Dumnezeu, și suntem.” Cine-i dădea lui siguranța aceasta? Nimeni altul decât Duhul de înfiere, Duhul de sfințenie, cum zice însuși Dumnezeu: “Fiți sfinți, că Eu sunt sfânt.”

Cuvântul acesta a ajuns pentru mulți un cuvânt de râs, de plictiseală, de batjocură, un cuvânt caraghios și învechit în lumea noastră creștină de astăzi. De aceea zic unii: Ce atâta rugăciune? Ce atâta cântare religioasă? De ce atâta slujbă la biserică, că doar n-ai să te faci sfânt?! Dar tocmai acesta trebuie să fie idealul creștinismului adevărat – Sfințenia.

Sfințenia lui Dumnezeu ne întinde cele două mâini ale sale, adică pe Fiul Său și pe Sfântul Duh. Această sfințenie este un fluviu de viață, care caută să rupă digurile și să inunde lumea. Sfințenia nu este opera noastră, nici meritul nostru, nici chiar rezultatul eforturilor sau idealului pe care noi ni l-am fixat. Cuvântul uimitor al Iui Isus ne face să înțelegem că așa este. “Despărțiți de Mine – zice El – nu puteți face nimic!”

A fi sfânt înseamnă a fi prins de Fiul, atras de Dumnezeu și legat de Duhul Sfânt. Așa se stabilește între om și Dumnezeu un schimb, o comunicare de viață și de sfințenie. Sfințenia de care vorbește Scriptura este ceva care face să crape mugurii, să se deschidă florile și să se coacă fructele în ramura altoită.

Când omul a regăsit pe Dumnezeu se leagă reciproc prin sfințenie și atunci plin de dragoste izbucnește zicând: “Iubirea Ta mi-a rănit inima Dumnezeule și ea nu-i poate suporta flăcările, dar mă avânt și eu înainte, cântându-Ți.” De aceea și trupul lui Hristos proslăvit nu a fost închis în cer, după ce a fost înviat din mormânt. Trupul Lui este încă prezent pe pământ și acest trup este Biserica însuflețită de Duhul Sfânt. Acest duh al lui Hristos și-a făcut locuința în noi în ziua botezului, curățind și sfințind temeliile sufletești ale vieții noastre.

De atunci creștinul nu trebuie să se mai boteze pe nisipul înșelător al ambițiilor omenești, al proiectelor sau al independenței lui, căci din clipa botezului suntem sub Harul lui Dumnezeu. Iată de ce Harul Duhului Sfânt dezleagă limba apostolilor și le inspiră cuvântul adevărului. Îi scapă de orbirea urii împotriva adevărului și-i face să vadă cu ochi de porumbel, cum zice Sfântul Grigore de Nyssa, adică să vadă creștinul lumina adevărată, să iubească pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, Treimea cea de o ființă, apoi cu iubire să slujească aproapelui ca lui însuși.

Dar noi facem o greșeală, căci așteptăm cu brațele încrucișate și zicem că Duhul suflă încotro vrea și că nu stă în puterea nimănui să-l rețină. Ne lăsăm, prin urmare, în voia soartei și așteptăm să ne pice har fără să-l implorăm cu mâinile împreunate în rugăciune, așa cum citim în Sfânta Scriptură că stăruiau apostolii în sfânta biserică. N-am citit și noi niciodată că Tatăl va da Duhul Sfânt acelora care-L cer? N-am citit că biserica este un locaș al lui Dumnezeu? Deci cum să primim Duh Sfânt dacă nu ne îndeletnicim cu rugăciunea, cu meditarea Sfintelor Scripturi, mergerea la biserică și primirea sfințeniilor de la ea?!

Iată de ce Sfântul Apostol Pavel zice mai departe: “Duceți mai departe mântuirea voastră cu frică și cutremur, căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi.” Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne fixează programul sfințirii noastre de fiecare zi pentru toată viața și lupta pe care Domnul o așteaptă de la noi este lupta cea bună a credinței, a dragostei și nădejdii. Atunci dragostea ne face să înțelegem orice suferință, să fim atenți la nenorocirile aproapelui. compătimitori cu cei necăjiți, să lucrăm ca niște dregători de spărturi.

Să ne facem ochi pentru cel orb, picior pentru șchiop, mână pentru cel ciung, ureche pentru cel surd, gură pentru cel mut. Să înlăturăm spinii și mărăcinii din drumul aproapelui nostru, căci acesta este serviciul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi și atunci merităm titlul de fii ai Tatălui ceresc, ai acelui Tată care face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni. Numai așa vom putea să locuim și noi pe pământ nou și în ceruri noi, ieșite din mâna creatoare a lui Dumnezeu. Atunci orice barieră va fi ridicată, orice distantă înlăturată, atunci moartea însăși va fi distrusă dimpreună cu agenții ei: suferința, răul și păcatul nostru.

Atunci Duhul Sfânt ne va umple pe deplin, el va cuprinde și trupul nostru și va reînvia întreaga noastră persoană, îmbrăcând-o cu un trup de slava ca a lui Isus Hristos. Duhul Sfânt va lăsa să treacă înainte Hristos să judece lumea, atunci va arde cu foc toate imperfecțiunile și va nimici tot răul și pe susținătorii lui. Creștinii vor fi un singur și splendid buchet de nuntă împărătească și un imn de iubire veșnică ce va fi adus slavei lui Dumnezeu, Cel întreit sfânt, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, căci noi am fost readuși la destinul nostru dintâi. Atunci Dumnezeu va fi totul în toți și noi vom cânta slavă, cinste și închinăciune în veci de veci.

Rugăciune

O, Duhule Sfinte, Dumnezeule și Mângâietorule, care Te-ai pogorât în chip de limbi de foc peste sfinții apostoli în Duminica Rusaliilor, au ne lepăda pentru farădelegile noastre, nu te depărta de la noi Bunule dă-ne bucuria mântuirii și cu Duh stăpânitor ne întărește că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

 

* * *

 

Cuvânt la Duminica cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh

Autor: Sf. Ioan Gură de Aur
Copyright: IoanGuraDeAur.ro

“Eu voi ruga pe Tatăl, și alt mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veci, adică Duhul adevărului” (Ioan 14, 16-17)

Slăvite sunt, iubiților, darurile, care ni le-a comunicat astăzi Dumnezeu cel plin de dragoste, daruri, a căror mărime nu o poate descrie nici o gură omenească.

De aceea să ne bucurăm toți, să mărim și să proslăvim pe Domnul nostru, căci ziua de astăzi este o sărbătoare de bucurie și de desfătare. Precum timpurile anului urmează regulat unele după altele și se schimbă unele cu altele, așa si în biserică cu totul regulat o sărbătoare urmează alteia, si de asemenea trece de la una la alta.

Așa cu puțin mai înainte noi am serbat ziua morții lui Hristos, apoi Invierea Sa, după aceea Inălțarea Sa, iar astăzi am ajuns la vârful tuturor darurilor harului lui Dumnezeu, și am ajuns la împlinirea făgăduinței date de Hristos. Adică că Hristos a zis: “când mă voi duce, voi trimite vouă alt mângâietor, și nu vă voi lăsa sărmani (Ioan 16, 7, 14, 16, 18).

Cunoașteți îngrijirea cea mare a Domnului?

Vedeți negrăita Lui bunăvoință către oameni?

Înainte cu câteva zile S-a înălțat la cer, a luat în stăpânire tronul împărătesc, și a șezut de-a drepta Tatălui; iar astăzi ne dă El cu milostivire pogorârea Sfântului Duh, și cu aceasta dă omenirii nenumărate bunuri cerești. Sau spune-mi nu ni s-a comunicat oare prin Sfântul Duh tot, ce înfăptuiește spre fericirea noastră? Prin el ne-am mântuit noi de robia păcatului, ne-am chemat la slobozenie, ne-am făcut fii a lui Dumnezeu și ne-am transformat în oameni cu totul noi; încă putem prin el a arunca de la noi sarcina cea grea și înfricoșată a păcatelor.

Prin Sfântul Duh dobândim noi șirul preoților și păstorilor noștri sufletești.

De la el curg descoperirile și darurile cele de tot felul ale harului; și tot ce servește de podoabă a bisericii lui Dumnezeu, curge din acest izvor, adică de la Duhul Sfânt. Aceasta ne-o vestește Sfântul Pavel în cuvintele: “Toate acestea le lucrează unul și același Duh, împărțind îndeosebi fiecăruia, precum voiește” (I Cor. 12, 11).

El zice: “precum voiește,” nu: “cum i s-a poruncit”, căci Sfântul Duh este Însuși împărțitorul, nu împărțitul, el lucrează de la sine, și nu atârnat de la cineva. De acea Apostolul Pavel prescrie aceeași putere și stăpânire, pe care le însușește Tatălui, încă și Sfântului Duh, și precum zice el despre Tatăl: “este un Dumnezeu care lucrează totul întru toate” (I Cor. 12, 6), tot așa zice el despre Sfântul Duh: “Toate acestea le lucrează unul și același Duh, împărțind fiecăruia, precum voiește”.

Vezi, cum Sfântul Duh are aceeași desăvârșire, putere ca și Tatăl? Firește fiindcă amândoi sunt deopotrivă după ființă, trebuie să fie asemenea încă și după domnie, și fiind că ei sunt deopotrivă în cinstire și în vrednicie, trebuie să fie deopotrivă și în putere și stăpânire.

Prin Sfântul Duh am dobândit și iertarea păcatelor noastre, prin el ne-am curățit de toate petele păcatelor, prin darurile sale, oamenii, care se povățuiesc de harul său, se fac îngeri, nu prin aceea, că își schimbă firea, ci, ceea ce este mai minunat prin aceea că ei, deși rămân oameni, dar se poartă așa de curat și sfânt, ca îngerii.

Așa de mare este puterea sfântului Duh!

Precum focul cel pământesc preface lutul cel moale într-un vas vârtos, apa și focul Sfântului Duh, când cuprinde un suflet binegânditor, îl face mai tare decât fierul, deși el înainte era mai moale decât lutul, așa că păcatul nu mai poate vătăma pe sufletul cel acum întărit.

Iar omul, care cu puțin mai înainte era pătat cu întunecimea păcatului, prin harul Sfântului Duh se face mai luminat și mai strălucit decât soarele. Aceasta ne învață Apostolul Pavel, când scrie: “Nu vă înșelați, că nici curvarii, nici slujitorii idolilor, nici precurvarii, nici malachii, nici Sodomenii, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici ocărâtorii, nici răpitorii, împărăția lui Dumnezeu nu vor moșteni” (I Corint. 6, 9-10).

După ce el a numărat toate felurile de păcate, și ne-a învățat, că acei ce sunt cuprinși de aceste păcate, sunt pierduți pentru împărăția lui Dumnezeu, a adăugat îndată: “Și așa erați unii dintre voi; dar v-ați spălat, v-ați sfințit, v-ați îndreptat” (I Cor. 6, 11). Cum și în ce chip? La aceasta răspunde el îndată: “în numele Domnului nostru Isus Hristos, și prin Duhul Dumnezeului nostru”. Vedeți, iubiților, puterea Sfântului Duh? Vedeți, cum Sfântul Duh a depărtat toate aceste păcate, și pe aceia, care înainte cu totul se înjosiseră prin nelegiuirile lor, repede i-a ridicat la cea mai înaltă cinste?

Dar să ne întoarcem acum la alt punct, la o cercetare, care merită întradevăr a ne ocupa. Adică eu trebuie, iubiților, să vă lămuresc, pentru ce Hristos nu îndată după înălțarea Sa la cer ne-a dat duhul Sfânt, acest izvor de așa multe bunuri și daruri, ci a lăsat pe ucenicii săi să-l aștepte un timp îndelungat, și apoi le-a trimis darurile Sfântului Duh.

Aceasta s-a făcut nu din întâmplare și fără pricină. El știa, că oamenii nu admiră îndeajuns bunurile, pe care le au la îndemână, nu prețuiesc după cuviință mărimea și gingășia lor, dacă ei n-au fost lipsiți de ele un timp îndelungat.

Să vă aduc un exemplu: Cine este cu totul vioi și sănătos nu simte și nici nu poate ști tocmai cât de prețioasă este sănătatea dacă el niciodată n-a suferit de vreo boală. De asemenea nu s-ar prețui după cum se cade lumina zilei, dacă noi n-am cunoaște și întunecimea nopții.

Dar mai bine învățăm noi a cunoaște prețul bunurilor, de care ne îndulcim, când le pierdem pe un timp îndelungat.

Așa ucenicii Domnului au petrecut zilele lor cu multă plăcere, pe cât ei s-au îndulcit de prezența Lui, și petrecerea lor cu dânsul le aducea mii de bucurii. Toată Palestina se uita la ei, ca la niște stele strălucitoare, atunci ei înviau morții, curățeau leproșii, alungau duhurile cele necurate, tămăduiau bolile și săvârșeau multe alte minuni.

Fiindcă ei erau așa de renumiți și slăviți, de aceea a îngăduit Dumnezeu, ca ei pe un timp să piardă puterea, prin care ei lucrau toate acestea, pentru ca ei tocmai prin această pierdere să vină la cunoștință, cât de mult datorau ei a mulțumi milostivei Lui prezențe și tocmai prin această recunoștință să se facă mai poftitori de a primi darurile harului Sfântului Duh.

Aceasta i-a mângâiat, când ei jeleau și suspinau pentru ducerea de la ei a învățătorului lor, a luminat pe cei descurajați cu lumina sa, a ridicat iarăși pe cei ce erau aproape căzuți, a împrăștiat norii mâhnirii lor și a alungat supărarea din sufletul lor.

Când Domnul zisese odinioară către dânșii: “mergeți și învățați toate popoarele” (Mat. 28, 19), atunci ei erau încă neștiutori, cum să înceapă aceasta, și încotro să apuce fiecare, spre a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Acum însă s-a pogorât peste ei Sfântul Duh în chip de limbi, i-a povățuit la tot adevărul, i-a învățat și i-a luminat, și prin limbile, ce a dat fiecăruia a vorbi, le-a arătat țările, care erau încredințate învățământului lor.

Duhul Sfânt însă de aceea a venit în chip de limbi, ca să amintească de o întâmplare de demult a vechiului testament. Adică, când odinioară, oamenii, umflați de mândrie, voiau să zidească un turn, care să ajungă până la cer, a despărțit Dumnezeu prin amestecarea limbilor această păcătoasă unire a popoarelor.

Acum din contra s-a vărsat Duhul Sfânt în chipul limbilor, pentru ca lumea cea dezbinată întru sine iarăși să se aducă la o unire (mai înaltă), adică la împărăția lui Dumnezeu, la credință și la dragoste. Cu aceasta s-a săvârșit ceva neobișnuit și nou.

Oarecând limbile au dezbinat lumea și au sfărâmat unirea cea păcătoasă, iar acum limbile cele de foc iarăși au adus unirea în lume și cei dezbinați iarăși s-au legat unii cu alții.

Aceasta a fost pricina, pentru care Sfântul Duh s-a arătat în chipul limbilor.

Dar limbile s-au părut a fi de foc, căci mulți spini ai păcatului crescuseră în noi. Precum un pământ bun și roditor, dacă nu se lucrează, produce multă pălămidă și spini, tot așa se întâmplă și cu noi oamenii.

Plecarea firii noastre, deși este bună și proprie a produce roadele faptei bune, însă dacă ea nu se lucrează cu plugul cucerniciei, și nu se seamănă cu sămânța cunoștinței de Dumnezeu, ea produce o întreagă pădure de păcate. Și precum adeseori nu se poate vedea pământul unui ogor din pricina mulțimii pălămidei, a spinilor și a buruienilor, așa multă vreme nu s-a putut cunoaște și privi nici noblețea sufletului nostru, până ce a venit Sfântul Duh, a lucrat ogorul sufletului nostru, l-a curățit cu focul Duhului, și l-a făcut propriu de a primi sămânța cea cerească.

Pentru toate acestea, și încă pentru nenumărate alte bunuri avem noi să mulțumim zilei de astăzi.

De aceea vă sfătuiesc, să prăznuim această sărbătoare într-un chip vrednic de aceste bunuri, nu numai cu strălucirea și cu podoaba din afară (Sfântul Ioan continuă aceasta și mai departe, și din cuvintele lui noi vedem că atunci, ca și astăzi, la cincizecime, se împodobeau casele și ulițele cu flori, arbori etc.), ci prin aceea ca să împodobim sufletele noastre, și să ne îmbrăcăm în hainele cele strălucite ale faptei bune.

În felul acesta, vom dobândi și noi darurile Sfântului Duh, și ne vom face părtași rodurilor, celor ce vin de la Sfântul Duh.

Dar care este oare rodul sfântului Duh?

Să ascultăm pe Apostolul Pavel, el ne spune, “roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea”. (Gal. 5, 22). Ia aminte, cât de întocmai se rostește Apostolul și în ce mare legătură stau cuvintele lui, el pune dragostea înainte, apoi vorbește despre urmările ei. El începe de la rădăcină, și apoi arată roadele. El pune întâi piatra fundamentală, și apoi așează zidirea. El face începutul cu izvorul și apoi vine la râu.

Într-adevăr, noi nu putem simți bine bucuria mai întâi până ce nu socotim norocirea altora ca pe a noastră, și binele aproapelui nu îl privim ca pe al nostru. Aceasta însă nu se poate face, dacă mai întâi nu a domnit dragostea întru inima noastră.

Adică dragostea – rădăcina și izvorul și mama a tot binelui. Ea, asemenea unei rădăcini, produce mii de ramuri ale faptei-bune, se varsă ca un izvor în nenumărate pâraie, și asemenea unei mame îmbrățișează pe toți cei ce scapă la dânsa. Fiindcă Sfântul Apostol Pavel foarte bine știa aceasta, a numit-o rod al Sfântului Duh.

Dar într-alt loc îi dă el o numire așa de mare, încât o numește plinire a legii. “Dragostea, zice el, este plinirea legii” (Rom. 13, 10).

Chiar Hristos, Domnul lumii, declară avuția dragostei, ca dovada cea mai adevărată, că cineva este ucenicul său, când zice: “întru aceasta vor cunoaște toți, că ai mei ucenici sunteți, de veți avea dragoste între voi” (Ioan 13, 35). De aceea să alergăm la dragoste, să ne lipim de ea și cu dânsa să prăznuim această sărbătoare.

Căci unde este dragostea, de acolo lipsește micimea sufletului; unde este dragostea, de acolo pier patimile cele nebune ale inimii, căci dragostea, zice Apostolul, “nu se trufește, nu se îngâmfează, nu se poartă cu necuviință” (I Cor. 13, 4-5). Dragostea nu pricinuiește aproapelui nici o vătămare, și unde domnește dragostea, acolo nu se vede nici un Cain și ucigaș de frate.

Astupă izvorul neiubirii, mai ales al pizmei, pârâul păcatelor îndată se va usca; scoate rădăcina, atunci ai stârpit și roadele. Aceasta o zic, nu spre folosul celor pizmuiți, ci spre folosul pizmașilor, căci aceștia sunt cei care au mai multă pagubă dintru aceasta, și ei înșiși își pregătesc pieirea.

Din contra pentru acei ce sunt pizmuiți și suferă aceasta cu răbdare, sunt gătite cununi și răsplătiri slăvite. Gândește la Abel, totdeauna el va fi proslăvit ca un drept, în toate zilele se va vesti lauda lui, și tocmai uciderea lui i-a adus așa de mare slavă, încă și după moarte glasul lui nu a amuțit, și de-a pururea pârăște el pe ucigașul său.

Cain a rămas în viață și a secerat rodul faptei sale, căci și-a petrecut zilele sale întru frică și cutremur, Abel însă zăcea pe pământ sugrumat, dar vorbea după moartea lui cu mai mare curaj decât acela. Precum pe Cain păcatul l-a făcut atât de nenorocit, încât ducea o viață mai amărâtă decât moartea, așa pe Abel fapta cea bună l-a făcut încă și după moartea sa mai slăvit și mai renumit decât înainte.

Așadar, pentru ca noi atât aici, cât și în cealaltă viață, să avem o încredințare tare, și să secerăm fericita bucurie ca rod al acestei sărbători să aruncăm hainele cele necurate ale sufletului, dar mai ales pizma să o depărtăm!

De am avea mii de însușiri bune, toate nu ne ajută, întrucât ne schimonosește această urâtă meteahnă. Dea Dumnezeu, ca noi toți să fim slobozi de dânsa! Închideți deci Satanei intrarea din toate părțile, pentru ca voi, plini de încredere și de veselie, să ieșiți întru întâmpinarea Împăratului cerului. Când El va veni, spre a vă face părtași de bunurile sale cele negrăite pe aceia care au petrecut viața lor cu fapte bune și cu cucernicie, întru Hristos Isus Domnul nostru căruia se cuvine cinstea și slava, acum și în vecii vecilor! Amin.

 

* * *

 

Coborârea Spiritului Sfânt

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Sărbătoarea Coborârii Spiritului Sfânt reprezintă una din cele mai mari solemnități de peste an. Această sărbătoare este legată de ziua nașterii Bisericii lui Hristos, deoarece în ziua coborârii Spiritului Sfânt comuniunea discipolilor lui Isus și a primilor convertiți la creștinism a început să trăiască. În documentele Conciliului Vatican II se menționează: “Odată împlinită lucrarea pe care Tatăl a încredințat-o Fiului pe pământ (cf. Ioan 17, 4), în ziua Rusaliilor a fost trimis Spiritul Sfânt pentru a sfinți necontenit Biserica și astfel cei care cred să poată ajunge la Tatăl, prin Hristos, într-un singur Spirit (cf. Efeseni 2, 18). El este Spiritul vieții… prin care Tatăl dă viață oamenilor morți prin păcat, până când va învia în Hristos trupurile lor muritoare. Spiritul locuiește în Biserică și în inimile credincioșilor ca într-un templu (“Constituția Dogmatică despre Biserică”- Lumen Gentiun, 4).

Spiritul Sfânt S-a coborât pe pământ în ziua a cincizecea după Învierea lui Hristos, când Apostolii petreceau împreună în rugăciune, alături de Preacurata Fecioară Maria (cf. Fapte 1, 14).

Sfântul Luca a relatat acest episod în cuprinsul Faptelor Apostolilor. «Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite, limbi de foc și au șezut pe fiecare dintre ei» (Fapte 2, 2-3).

Spiritul Sfânt li s-a arătat în chip de limbi de foc. În Vechiul Testament, Dumnezeu S-a revelat lui Moise din mijlocul focului mistuitor. Sfânta Scriptură ne învață că «Domnul Dumnezeu este foc mistuitor» (Deuteronom 4, 24). Focul purifică metalul și-l topește, focul încălzește, focul luminează, iar toate aceste caracteristici ale focului constituie simbolul acțiunii Spiritului Sfânt. Căci Spiritul Sfânt purifică sufletele de păcate, încălzește sufletele, aprinde în inimi iubirea cea sfântă și luminează mințile.

Spiritul Sfânt S-a arătat sub forma unor limbi de foc, ca semnul sosirii timpului, că Apostolii trebuie să predice opera de mântuire a lui Hristos. Înainte de înălțare, Isus Hristos a spus apostolilor: «Veți lua putere, venind Spiritul Sfânt peste voi, și Îmi veți fi Mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului» (Fapte 1, 8). Spiritul Sfânt i-a sfințit pe Apostolii simplii și neînvățați, încât aceștia au început să înțeleagă profundele mistere ale credinței, devenind cei mai mari predicatori ai Cuvântului dumnezeiesc. Grația Spiritului Sfânt a fost așa de mare, că după prima predicare în Ierusalim, trei mii de oameni care i-au ascultat au crezut în Isus Hristos primind Sacramentul Sfântului Botez (cf. Fapte 2, 41).

În ziua coborârii Spiritului Sfânt, Ierusalimul a fost martorul unei mari minuni. Apostolii s-au adresat poporului în limba aramaică, iar fiecare călător, chiar și din alte țări, care era în trecere prin Ierusalim, i-a auzit și i-a înțeles. Spiritul Sfânt a “tradus” într-un mod miraculos ascultătorilor predica Sfântului Petru și a celorlalți Apostoli.

În cartea Facerii se spune că după potop «era în tot pământul o singură limbă și un singur grai la toți» (Geneză 11, 1). Dar oamenii au început să construiască un turn mare spre cer, ca semn al orgoliului și împotrivirii față de Dumnezeu. Domnul a spus: «Haidem, dar, să Ne coborâm și să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul» (Geneză 11, 7). Și i-a împrăștiat pe aceștia Dumnezeu pe tot pământul, iar acel loc a fost numit Babilon. Domnul a pedepsit mândria și păcatul, amestecând limbile oamenilor, astfel încât omenirea devine un pluralism cultural și religios. Dumnezeu și-a continuat munca Sa de mântuire a omenirii prin poporul ales. În ziua coborârii Spiritului Sfânt oamenii din Ierusalim, indiferent de națiunea lor, au auzit fiecare Cuvântul lui Dumnezeu propovăduit în limba sa prin Spiritul Sfânt. Acesta este Spiritul iubirii și al unității, care a înfăptuit o minune pentru unirea tuturor popoarelor. Faptul respectiv este subliniat în cadrul Sfintei Liturghii a Sărbătorii Cincizecimii: “Când S-a coborât limbile amestecând, despărțit-a neamuri Cel Preaînalt. Iară când a împărțit limbi de foc, întru o unire pe toți i-a chemat; și cu un glas preamărim pe Preasfântul Spirit” (Condacul Sărbătorii). Aspectul în sine este precizat și mai clar în cuprinsul stihirilor și al stihoavnelor Înseratului Sărbătorii Rusaliilor.

Spiritul Sfânt acționează permanent în Biserica lui Hristos. El este Sufletul Bisericii. El o sfințește și se îngrijește de toți membrii Bisericii. Hristos lucrează din veșnicie în favoarea omului istoric prin Spiritul Sfânt, prin intermediul Sfintelor Sacramente. În cadrul Sacramentului Botezului ne naștem pentru Dumnezeu din apă și din Spirit Sfânt. Prin intermediul Sacramentului Mirului primim sigiliul Sfântului Spirit. Spiritul Sfânt, în timpul Sfintei Liturghii preface pâinea și vinul în Corpul și Sângele lui Hristos. Prin puterea Spiritului Sfânt obținem iertarea pentru păcatele noastre, atunci când îndeplinim ritualul Sacramentului Mărturisirii, așa cum le-a spus Mîntuitorul-Hristos apostolilor Săi: «Luați Spirit Sfânt; Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le vei ține, vor fi ținute» (Ioan 20, 22). Toate inspirațiile bune, toate sufletele luminate, toate propunerile bune, provin de la Spiritul Sfânt. Spiritul Sfânt oferă putere martirilor și mărturisitorilor de a suporta orice chin și persecuție pentru Împărăția Cerească. În Epistola către Corinteni citim cuvintele: «Nimeni nu poate să zică: Domn este Isus, – decât în Spiritul Sfânt» (1 Corinteni 12, 3).

În cadrul slujbei Utreniei Solemnității Coborârii Spiritului Sfânt, Biserica noastră cântă: “Spiritul Sfânt: Lumină și de lumină dătător; Binele însuși și izvor de bunătate…” (Stihiră la Psalmii Laudelor). Spiritul Sfânt este lumină și viață, izvor viu și spiritual: Spiritul Înțelepciunii, Spiritul Înțelegerii, al Binelui, Dreptății, Științei, este Cel care domnește și purifică sufletele de păcate. El este Dumnezeu și Cel Care îndumnezeiește. El este Focul care purcede de la Foc. Spiritul Sfânt vorbește, acționează și împărțește haruri. În El s-au preamărit profeții și dumnezeieștii Apostoli împreună cu toți martirii Bisericii lui Hristos.

Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni amintește despre un adevăr îmbucurător: «Nu știți, oare, că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Spiritul lui Dumnezeu locuiește în voi?» (1 Corinteni 3, 16), iar în Epistola către Romani scrie: «Spiritul lui Dumnezeu trăiește în voi» (Romani 8, 9). Noi, creștinii, suntem locuință, templu și biserică vie, pentru că Spiritul Sfânt locuiește în noi. Acesta reprezintă privilegiul nostru, este fericirea, gloria și cea mai mare demnitate a noastră. Fiecare nerecunoștință, păcat și infidelitate a noastră Îl ofensează pe Spiritul Sfânt, Împăratul Ceresc și Mângâietorul sufletelor noastre.

Sufletele și inimile noastre să fie permanent locuințe plăcute Spiritului Sfânt. În ziua de astăzi, la slujba Vecerniei, se recită rugăciunile plecării genunchilor, prin care cerem de la Dumnezeu harurile necesare mântuirii și binele în trecerea noastră pe acest pământ. Să nu uităm zilnic, din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul nostru să spunem una din cele mai profunde și binefăcătoare rugăciuni pentru noi: “Împărate Ceresc, Mângâietorule, Spirite al adevărului, care pretutindenea ești, și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te așează întru noi, și ne curățește de toată spurcăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre”.

Rugăciune

O Iubire imaculată, Splendoarea tuturor sufletelor însetate de Dumnezeu, iată, astăzi cu toții îți oferim întreaga noastră ființă, în această zi minunată, ziua în care a fost aprinsă în Biserica Mântuitorului nostru, candela sfințeniei, pentru ca tot cel care-L iubește pe Dumnezeu, să rămână în lumină, în sfințenie și perfecțiune.

Când porțile sufletului și ale inimii mele se deschid în fața Gloriei Tale, lăsând să pătrundă în ființa mea, dulceața și mireasma Grației Tale Dumnezeiești, care-l transformă pe orice om, făcându-l să strălucească de bunătatea Ta sfântă, prin înțelepciunea Ta Divină, Tu, Spirite Sfinte, mă conduci spre plinirea voinței Tale.

Dacă vrei, Focul Tău purificator, curăță și mistuie în om orice fel de păcat, lăsând în urma lui, dorința acestuia după Împărăția Ta.

Privește Spirite Sfinte la Biserica Ta, și nu lua seama la răutatea celor, care rătăcesc. Știm că Tu Te faci simțit prin unitate și comuniune, prin împăcare și bunătate, prin blândețe și colaborare, dar mai ales prin iubirea care Te caracterizează și prin care am primit noi toți Darul Mântuirii, în Preacurata Fecioară Maria.

Te rugăm, o Spirite Sfinte, revarsă peste întreaga omenire același dar al înțelepciunii și înțelegerii Tale, pentru ca în noi, în întreaga Biserică, și în toată lumea, să bată de-a pururi o singură inimă, antrenată și mișcată numai de puterea Ta cea Dumnezeiască, care să Te Preamărească pe Tine, alături de Mântuitorul, și de Tatăl nostru cel ceresc, și prin care noi, să fim purtați pe aripile sfințeniei și strălucirii Tale, spre locul pe care ni l-ai pregătit, în Patria cerească. Amin.

 

* * *

 

Rusaliile

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

Rusaliile sunt sarbatoarea pascala care desavarseste pastele pamantesc si reprezinta trimiterea Spiritului Sfant in lume de catre Isus, dupa Inaltarea sa, peste cei care-l cer dar si peste toti cei care s-au facut partasi invierii lui Cristos prin Sfanta Taina a Botezului. Rusaliile mai constituie si momentul in care omul traieste bucuria vietii celei noi, aduse si daruite lui de Isus si pe care noi, la randul nostru, trebuie sa o daruim tuturor celor nascuti prin Cristos, ca si celor ce se nasc azi prin sfantul Botez. Prin Botez in fiecare om se reanoiesc Rusaliile si acesta, devenind membru al Bisericii, da viata acesteia pentru ca Biserica traieste prin viata si activitatea fiecarui membru al sau. La fel s-a intamplat si cu sfintii apostoli care au asteptat Botezul Spiritului Sfant inschisi si ascunsi de frica iudeilor, dar care in momentul in care Botezul limbilor de foc a venit peste ei, implinind promisiunea lui Isus, acestea ies din ascunzatoare in mijlocul Ierusalimului si incep sa predice multimii pestrite, de acolo: evrei, romani, parti, elemiti, greci, etc. si…toti inteleg cuvantul lor!

Samanta bisericii primare formata dupa Invierea lui Isus, acolo in Foisor, unde pe langa ucenici se gasea in rugaciune Preacurata Fecioara impreuna cu femeile mironosite, constituie germenii din care se va naste Biserica Universala cea care, pentru a se dezvolta, a avut nevoie de aceasta suflare a Spiritului Sfant, ce a venit peste cei din Foisor, in ziua de Rusalii, la zece zile dupa Inaltare si 50 dupa invierea Domnului, sub forma limbilor de foc ce au incalzit inimile tuturor celor care au crezut in Cristos, facandu-i sa fie intelesi de toti ascultatori prezenti. De fapt acesta este miracolul Rusaliilor – miracolul intelegerii reciproce – facand din oameni o familie universala, compusa din toate rasele si neamurile pamantului. Acestea au casa Biserica iar aparator si sprijinitor pe Fiul lui Dumnezeu, care a asigurat-o ca nimeni si nimic, nici o vicisitudine a lumii sau uneltire a diavolului nu o vor putea atinge.

Limbile de foc ce au coborat peste cei adunati in Foisor, atunci, au devenit peste veacuri puterea misionarilor, martirilor, marturisitorilor de credinta, a facatorilor de pace, izvoratorul iubirii evanghelice, a celor care ucid, cu limba de foc a rugaciunii, orice uneltire si progenitura diavoleasca.

In ziua de Rusalii se implinesc cele spuse de Ieremia in cap. 31/v34: “Iata vin zile cand… voi pune legea mea in inima lor…caci toti ma vor cunoaste de la cel mic pana la cel mare.”

In plan teologic Spiritul Sfant este suflul Sacramentelor ce asigura acel echilibru si eficacitate ca ele sa fie active si sa actioneze concomitent, unind efectul propriei cauzalitati ( ex opere operato) cu efectul ministrului sau primitorului (ex opere operantis) in desavarsirea si validarea sacramentului. Chiar in prezenta noastra, a participantilor la sfanta Liturghie, se petrece actiunea Spiritului Sfant cand acesta insufleteste cele doua specii ale painii si vinului, personificand prezenta Trupului si Sangelui lui Cristos in sfanta Impartasanie.

Daca Spiritul Sfant daruieste Bisericii “uneltele” lucrari divine, tot el daruieste madularelor Bisericii harurile prin care, acest trup mistic, sa se miste, sa fie activ, ca darul: intelepciunii, intelegerii, sfatului, tariei, stiintei, evlaviei si al fricii de Dumnezeu, care ne aduna si pe noi in “Foisorul Ierusalimului,” nascut din jertfa Fiului lui Dumnezeu, mireasa sa – Biserica crestina universala. Haruri ce sunt nedespartite de sacramente. Si care conlucreaza la desavarsirea spirituala si la consolidarea nemuririi Bisericii lui Cristos, pana la cea de a doua venire a sa. Amin.

 

* * *

 

Identitatea Spiritului

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

La Rusalii, într-un climat de bucurie, Biserica celebrează primirea darului Spiritului Sfânt, care este cadoul cel mai mare al Înviatului, darul cel mai prețios pe care Tatăl și Fiul l-au oferit oamenilor. Darul Spiritului este “evenimentul” superb, care a determinat nașterea oficială a Bisericii. Această “putere” de lumină, mângâiere și iubire, transmisă de Dumnezeu oamenilor, sub forma “limbilor de foc”, i-a schimbat pe apostoli în chip radical, din oameni înfricați, ascunși, timorați, devenind mărturisitorii vioi, îndrăzneți și cutezători ai Învierii. Din acea zi, Biserica și-a început hotărât călătoria prin lume și nu s-a mai oprit, în ciuda tuturor adversităților.

De fapt, Rusaliile nu sunt un eveniment întâmplat o singură dată în trecut, ci un dar continuu, o prezență permanentă și nobilă a Spiritului în inima Bisericii: “Ei s-au umplut de Spirit și au început să vorbească“. Cu alte cuvinte, după ce au primit darul Spiritului, apostolii au început să vorbească despre Dumnezeu într-un mod nou, aparte, înălțător, pentru că inimile lor erau noi. Primind Spiritul, ei au intrat într-un raport de familiaritate cu Domnul, care îi făcea să se simtă fiii iubiți ai Săi. Astfel, ei propovăduiau fraților lor, “Evanghelia” pe care Dumnezeu a realizat-o în favoarea omului, adică Învierea.

Predicare lor era înțeleasă inclusiv de cei care erau vorbitori de alte limbi. Acest fapt este posibil, deoarece Spiritul primit în inimi, este Cel care transformă relațiile dintre persoane: persoanele care se iubesc, fac tot posibilul să se înțeleagă, căci Spiritul le învață singurul limbaj care poate uni oameni de culturi, rase, limbi diferite, adică, limbajul dragostei divine. Notăm că Spiritul este cel care îi adună pe acești oameni diferiți într-o singură familie, în Biserică, loc în care oricine poate să-și păstreze cultura, tradițiile, fără să se simtă străin. Și depășind neînțelegerile și individualismul, fiecare se deschide dialogului și inter-schimbului frățesc de daruri, calități pe care le-a primit de la Spiritul, din abundență, după cuvintele apostolului: “În dar ați primit, în dar să dați“.

Iată marele cadou pe care Spiritul Sfânt ni-l face: ne dăruiește un nou și inedit mod de a trăi relația cu Dumnezeu și cu cei de lângă noi. Dăruiește Bisericii capacitatea de a transmite vestea Învierii “în alte limbi”, adică tuturor oamenilor de pe pământ.

Spiritul poate să ne dea iubirea, pentru că El este relația, legătura, întâlnirea și îmbrățișarea tandră dintre Tatăl și Fiul, dar este atât Iubirea care îi determină să Se dăruiască continuu lumii, cât și duioșia și îndurarea ,cu care ne tratează pe noi, muritorii.

Spiritul Sfânt, este izvorul care îndreaptă toate căile și descoperirile noastre către adevăr: “Tot ceea ce este adevărat, indiferent de către cine este descoperit, provine de la Spiritul Sfânt” (San Tommaso). El este Împărțitorul tuturor darurilor divine: “Roadele Spiritului sunt iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, înțelegerea…” (Gal. 5, 22). Spiritul este iubirea seducătoare,care produce în sufletele noastre bucuria și pacea, iar creștinii care primesc iubirea Sa,trăiesc fericiți și în pace cu Dumnezeu, cu ei înșiși și cu cei din jurul lor. Această imensă putere a iubirii, față de cei care fac rele, se exprimă prin răbdare, iar față de cei nedreptățiți, se exprimă prin “bunăvoință”, adică prin dorința de a face bine altora.

Iubiților, Sfântul Augustin ne cere să ne testăm dacă am făcut din inimile noastre un sălaș al Spiritului: “Întreabă-ți inima. Dacă este plină de iubire, ai în tine Spiritul lui Dumnezeu“.

Când va veni Spiritul adevărului, vă va conduce la tot adevărul” (Io. 16, 13). Spiritul nu ne va descoperi lucruri noi. Isus este întregul și minunatul adevăr, adică revelația completă și definitivă a lui Dumnezeu și a iubirii Sale. Dar Spiritul este cel care ne ajută să pătrundem tot mai adânc în această revelație.

El îi va convinge pe apostoli că Isus este Mesia, în ciuda faptului că a fost refuzat și omorât. Spiritul este cel care ne învață să-L chemăm pe Dumnezeu-Tatăl și să ne încredem deplin în El. Spiritul ne dă putere să rezistăm înaintea multiplelor ispite, să ne împotrivim răului, să reîncepem din nou și mereu, viața sfântă, după fiecare cădere în păcate, să rămânem neîncetat fideli lui Isus.

Atunci când devenim conștienți de cât de mult ne sprijină Spiritul, noi începem să devenim cu adevărat activi, mulțumind, mai întâi de toate lui Isus și Tatălui, pentru acest infinit și prețios cadou… Atunci când caut adevărul, încep să mă simt în comuniune cu Spiritul și-L rog să mă lumineze, să mă întărească, să mă sprijine, pentru a-L urma tot mai mult pe Isus. Amin.

 

* * *

 

Rusaliile: Mijlocitorul, biruitor al fricii

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Din cele mai vechi timpuri, cu cât imperiile erau mai puternice, cu atât erau mai nefericite, pentru că simțeau mai profund nevoia de unitate universală a tuturor națiunilor, lucru pe care acestea nu au putut să-l înfăptuiască. Observăm că marii cuceritori au trecut asemenea unui fulger prin lume, chiar dacă au dorit să-și facă un nume, o faimă… dar, din păcate, fără ajutorul lui Dumnezeu. Biblia ne învață că fără Dumnezeu, omul este un nimeni, iar încercarea lui de a face lucruri mari, este destinată falimentului garantat (cfr. Turnul Babel), deoarece construirea unei lumi unite, nu este un lucru care stă în puterea omului, ci în cea a lui Dumnezeu.

Dumnezeu ne vrea binele, însă atunci când omul uită de binefacerile Domnului și dorește să se realizeze doar prin propriile-i puteri, nu face altceva decât să I se împotrivească lui Dumnezeu și să se opună fraților săi. Omul trebuie să învețe cum să se comporte, de la Isus, care pe cruce S-a abandonat în mâinile Tatălui, încrezător în mila Lui.

Evanghelistul Ioan reia ideea – prezentă și în evenimentul Turnul Babel - conform căreia se observă că, atunci când lumea nu are clare ideile despre Dumnezeu, se dezbină, se ceartă, contrar adevăratei credințe, care unește oamenii cu Dumnezeu și între ei. De fapt, Isus este cel care ne cheamă să fim uniți cu El, prin cuvintele: “De însetează cineva, să vină la Mine și să bea, cine crede în Mine. După cum a spus Scriptura: “Din sânul lui vor curge râuri de apă vie” (Io. 7, 37-38).

Din pericopa de astăzi, observăm că sunt oameni care stau de partea lui Isus (Nicodim, mulțimile) pentru că sunt de partea adevărului și oameni care sunt deranjați de adevăr și caută cu toate puterile, să-l anihileze. Chiar dacă oamenii se opun unității, Spiritul este mai tare și-i va ajuta pe cei care cred, să realizeze o comuniune deplină cu Dumnezeu și de asemenea, între ei.

I. Cincizecimea: Spiritul, Mijlocitorul comuniunii

Lecturând Faptele Apostolilor 2, 1-11 ne punem întrebarea: cum de acei oameni, de limbi diferite, au putut să asculte mesajul ucenicilor, fiecare în limba proprie? Cum de apostolii, mai înainte, dezorientați și fricoși, deodată au început să predice Învierea? Cum de s-a schimbat atât de radical situația? Ce i-a determinat să aibă atâta încredere și curaj, încât să nu le mai fie frică?

Din Evanghelie, cunoaștem că Isus i-a trimis pe apostolii Săi la propovăduire, la fel cum Tatăl, L-a trimis pe El. Până când Isus a fost cu ei pe pământ, Domnul era sprijinul, apărătorul și consolatorul lor. După înălțarea Sa, Spiritul Sfânt îi va lua locul, fiind noul Consolator… Niciodată ucenicii nu vor vorbi în numele lor personal, ci întotdeauna în numele lui Isus, prin mijlocirea Spiritului, pe care Dânsul și Tatăl l-au dăruit. Cu alte cuvinte, datorită Spiritului, ucenicii devin martorii și mărturisitorii lui Isus.

Chiar dacă în urma Înălțării la cer, s-ar părea că Isus se desparte de ucenici, în mod definitiv, la Cincizecime, Dânsul demonstrează din nou, că își respectă “promisiunile”: “Încă puțin și nu Mă veți vedea, dar peste puțin, Mă veți vedea“. Isus nu-i lasă singuri, ci le trimite un dar, care le va permite să-L simtă prezent și aproape, chiar dacă nu-L pot vedea sau atinge. Această legătură apropiată – prin mijlocirea Spiritului – îi ajută pe ucenici să nu le mai fie frică și să vestească tuturor că Isus a Înviat, pentru mântuirea noastră și S-a suit la Cer, ca să pregătească tuturor, un loc de cinste.

Sărbătoarea “Cincizecimii“, vine de grecescul “Pentecoste” și înseamnă “a cincizecea zi”. În trecut era o sărbătoare a evreilor apoi, a creștinilor.

Cuvântul “cincizecime” era folosit pe vremuri de evrei, pentru a desemna sărbătoarea culesului grâului. Într-un timp succesiv, sărbătoarea va comemora Alianța de pe Sinai, dintre Dumnezeu și poporul Său, înscrisă pe cele două table ale Legii; două, deoarece una o păstrează Dumnezeu, iar cealaltă poporul, reprezentat de Moise; două, pentru că este vorba de un pact care obligă ambele părți. Sensul creștin al sărbătorii derivă de aici: dar acum Alianța Bisericii cu Dumnezeu este în Spirit Sfânt, dar nou, care pătrunde în fiecare om și-i dă posibilitatea să fie fidel iubirii Domnului, care bucură inima oamenilor și cultivă relația lor cu Dumnezeu.

Dacă în VT “numărul 50″ era simbolul împlinirii unui timp, al încheierii unei epoci, al meditării la binefacerile Domnului din trecut – pentru ca omul să se încreadă în ajutorul lui Dumnezeu în vederea unui nou început… Cincizecimea ne spune că timpul lui Isus pe pământ s-a încheiat și începe timpul Bisericii, timpul omului, al Spiritului. De fapt, în creștinism, sărbătoarea cade la 50 de zile după Paști și comemorează pogorârea Spiritului Sfânt peste apostoli, posibilitatea pe care Dumnezeu o dăruiește oamenilor ca să trăiască legământul Alianței în iubirea Sa. Este o sărbătoare mobilă, care depinde strict de data Paștilor.

II . Spiritul Sfânt: artizanul comuniunii și dătătorul vieții

Dacă în Cartea Facerii, Dumnezeu l-a creat pe om prin suflarea Sa, acum Isus – prin trimiterea Spiritului – apare ca și Creatorul “omului nou”, liber de păcate și de rău. De fapt, cuvintele care însoțesc gestul simbolic al “suflării” (cfr. Io. 20, 19-13) arată acest lucru: “Celor care le veți ierta păcatele, vor fi iertate“. Prin Botez și Spovedanie, Biserica dăruiește oamenilor o viață nouă, bazată pe puterea Spiritului Sfânt, “Domnul și de viață făcătorul“, cum mărturisim în Simbolul Credinței.

De fapt, experiența creștinului nu constă atât în cunoaștere, ci în puterea Spiritului lui Cristos. De aceea, creștinul nu poate fi comparat cu un om de știință, fiind un om plin de Spirit care emană lumină și bucurie prin tot ceea ce face. Apostolul Pavel spune în acest sens: “Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine” și “Roadele Spiritului sunt iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoința, bunătatea, fidelitatea, blândețea și stăpânirea de sine“. Dacă nu mai putem să adăugăm ceva la darurile Spiritului, avem posibilitatea – eliminând păcatele noastre – să permitem acestor daruri să ne reînnoiască viața.

Când au primit darul Spiritului Sfânt, apostolii au vorbit în limbi și au răspândit iubirea lui Dumnezeu. Observăm că, în urma coborârii Spiritului, oamenii reușesc să comunice între ei. Acest lucru ne arată că este vorba de un Spirit, cu mult diferit de “spiritul” nostru certăreț sau, incapabil de dialog.

Cuvântul “Spirit“, vine de la latinescul “spiritus”, vânt, suflare, dar în mod special, “energie”. Este vorba de o energie (putere) diferită de a noastră, capabilă să reîmpace omul cu Dumnezeu și pe oameni între ei, adică să creeze o comuniune, acolo unde înainte nu exista nici un fel de înțelegere… Chiar persoane de naționalități diferite pot înțelege vorbele apostolului Petru (cfr. F.Ap. 2, 1-11). Acest lucru înseamnă că pogorârea Spiritului Sfânt dă viață unei comunități în care, fiecare poate să se încreadă în ajutorul celorlalți, deoarece comunicarea dintre membrii ei se bazează pe iubirea frățească…

Acest fapt caracteriza prima comunitate a creștinilor, căci cei care au primit Spiritul au devenit mai atenți la nevoile semenilor lor, înlăturând diferențele, distanțele și barierele sociale dintre: bogați și săraci, evrei și păgâni, patroni și sclavi… La urma urmei, Spiritul ajută pe cel care-L primește, să depășească singurătatea. Astăzi există “grupuri” de tot felul, dar singurătatea continuă să-i apese pe membrii grupului, pentru că puterile strict omenești nu sunt îndeajuns, pentru a construi o relație autentică cu Dumnezeu.

Iată că Isus promite că va trimite un Mijlocitor. Comunicarea între noi și, între noi și Dumnezeu, nu se realizează în plinătatea ei, fără un Mediator. De fapt, Spiritul – ca Intermediar – ne ajută să depășim limita noastră umană și să comunicăm cu alții. Spiritul coborât peste ei arată că evenimentele de la “Turnul Babel“, dezbinarea oamenilor și “conflictul” lor cu Dumnezeu, au fost biruite!

III. Isus și frica

Prezentându-se apostolilor, Isus le dăruiește pacea, îndemnându-i să nu le fie teamă!

Frica are și o latură bună atunci când ne avertizează că ne paște un pericol, prevenindu-ne să fim mai atenți. Totuși, de multe ori avem un sentiment de neliniște ireal, de exemplu: nu este sănătos se ne înspăimântăm de ce se va putea întâmpla mâine sau în viitor. Frica privește prezentul, dar dacă ne gândim la pericolele viitoare, cu siguranță trăim condiționați de teamă, în chip bolnav.

Neliniștea este o componentă a naturii umane. Cei care susțin că nu le este frică, sunt cei mai îngroziți, încât le este teamă și să se gândească la acest fenomen. Trebuie să știm că frica nu este un dușman, ci un oaspete pe care îl putem primi în casă, convinși de faptul că noi suntem mai tari decât acest sentiment. De fapt, apostolilor înfricați, Isus le spune: “Cum Tatăl M-a trimis, la fel, Eu vă trimit pe voi“… chiar dacă vă este frică, mergeți în lume și vestiți Evanghelia, căci Eu v-am dat o putere care este mai mare decât teama voastră.

Dacă teama ne blochează și ne determină să ne închidem în noi înșine, Isus ne cere să ieșim, să înfruntăm frica. Când apostolii îl vor asculta, vor vesti Evanghelia în lumea întreagă, nu pentru că erau neînfricați, ci pentru că teama nu îi mai oprea și nu determina alegerile lor de viață.

O femeie trebuie să-i vorbească soțului, dar din cauza fricii, tace. Isus îi spune să îi vorbească, chiar dacă îi este teamă. Ea trebuie să învețe să comunice. Lipsa comunicării este “drogul” care dezbină familiile.

Ne este frică de ce zice lumea și atunci ne închidem în casă. Isus ne spune să ieșim afară. Să nu ne lăsăm condiționați de părerile răutăcioase ale lumii să ne debarasăm de ele. Un bărbat a descoperit că niciodată nu și-a iubit soția cu adevărat, dar îi este teamă să-i spună, ca să nu rămână singur. Isus îi spune să comunice și să se lase ajutat. Nesinceritatea împiedică dezvoltarea, creșterea dar și ucide relația de iubire

Și lui Isus i-a fost frică. Uneori pleca, se ascundea… În ultimele zile din viața Lui, teama L-a determinat să transpire sudori de sânge. Dar mereu a mers mai departe. Nu i-a permis fricii, sau ispitei, să-i blocheze misiunea.

IV. Cenacol și “suflarea”

În Cenacol, cel care intră pe neașteptate este Isus, cel Înviat. El dăruiește tuturor – nu doar apostolilor – pacea, care aduce armonie în viața omului și în lume, înlăturând orice teamă.

Cenacolul, locul în care ucenicii se aflau, era un adăpost sigur, acolo erau apărați, feriți de pericole, dar dacă ar fi rămas în acel spațiu, n-ar fi putut renaște, n-ar fi putut trăi, n-ar fi putut predica mântuirea, n-ar fi ascultat de Domnul, la urma, urmei.

Asemenea apostolilor, toți suntem convinși că este bine să ne adăpostim la umbra unui loc sigur, dar observăm că nu este chiar așa. Isus ne învață că nu trebuie să ne lăsăm condiționați de frică! Pogorârea Spiritului, este sărbătoarea încrederii în Isus, care ne spune: “Acum ieșiți pentru că aveți puterea să faceți acest lucru. Eu sunt cu voi. Spiritul Meu este în voi și cu această putere ieșiți și faceți ceea ce trebuie“.

Isus a suflat peste ei. “A sufla” peste cineva, înseamnă a-i transmite ceea ce avem mai intim în noi. În greacă “a sufla” (emphysao) exprimă același cuvânt, care s-a folosit în Cartea Facerii, când Dumnezeu a creat lumea. Prin gestul Său, Isus ne arată că Dumnezeu ne dă puterea Sa creatoare și iubitoare: noi avem aceeași putere a lui Isus. Conștienți de această forță divină care locuiește în noi, nu ne mai putem plânge (scuza) că nu putem face nimic, că nu suntem importanți, că suntem un nimeni…

Din păcate, frica de a greși și neîncrederea în capacitățile proprii, ne opresc să facem ceva bun. Trebuie să știm că suntem puternici, pentru că Spiritul lui Dumnezeu există în noi și ne dă forță. Când un om se vaietă că este neputincios, neagă prezența Spiritului din el. Când se scuză că este slab, fragil și nu poate să facă ceva bun, oferă spațiu diavolului, ca să-i stăpânească viața.

Dacă multe persoane nu-și dau seama de puterea divină pe care o au, una dintre cauze este că “puterea” responsabilizează omul, dar el nu dorește să-și împlinească datoria.

Dacă Spiritul locuiește în mine, înseamnă că trebuie să fiu atent față de calitățile și resursele mele. Oamenii au multe bogății, calități, dar nu și le dezvoltă. Calitățile noastre sunt asemenea copiilor: trebuie să le îngrijim, iubim, ascultăm și să investim în ele. Dacă ne preocupăm să ne dezvoltăm calitățile, nu numai că vom fi fericiți, ci ne vom simți bogați, deoarece bogăția mea… sunt eu. Dacă îmi respect calitățile, mă iubesc. Însușirile omului sunt asemenea unei flori: dacă nu este îngrijită, se ofilește.

Multe persoane sunt nefericite, pentru că fac multiple lucruri, dar nu se dezvoltă sau modelează pe ele însele. Sunt preocupate să producă bogății, să-și formeze o imagine, să-și mărească depozitul bancar. Creează în exteriorul lor, dar nu se maturizează sufletește. Dezvoltă afaceri, dar nu se transformă ca persoane. Au bogății în jurul lor, dar nu în suflet, care le este trist și gol.

V. Iertarea păcatelor

Isus își conștientizează ucenicii, de puterea pe care o au: “Cărora le veți ierta păcatele, iertate vor fi, cărora le veți ține, ținute vor fi“. Prin urmare, avem două posibilități: să iertăm, asemănându-ne Domnului sau, să ținem în noi, sinucigându-ne.

Un om și-a înșelat soția, pentru că se depărtase de el. Apoi a înțeles că o iubește și s-a reapropiat de ea, dorind să reconstruiască o relație mai afectuoasă, bazată pe dialog și înțelegere. Soția nu dorește să-l ierte. Este clar că se simte rănită, jignită. Ce să facă? Dacă nu iartă, dacă se răzbună… va continua să sufere, iar trădarea soțului îi va umple viața de venin și amărăciune… Dar poate să ierte: “Într-adevăr, m-ai jignit. Dar ce a fost, a fost. Vino să refacem căsnicia noastră, armonioasă. Eu am înțeles că dacă relația noastră era puternică, tu nu deviai. Nu ești tu singurul vinovat. Tu ai priceput acest lucru?

Un om a fost amăgit de fratele său, când își împărțeau moștenirea. Nu reușește să accepte că fratele său iubește mai mult banii, decât pe el. Nu mai poate schimba lucrurile. Ce să facă? Să ierte? Sau să se trezească în fiecare dimineață cu gândul la acest fapt care îi distruge viața? Să continue să urască toată viața? Să nu mai se încreadă în nimeni, pentru că a fost trădat chiar de către cei din familia sa? Sau poate să ierte. “Într-adevăr, fratele meu m-a rănit, dar nu vreau să permit nimănui să-mi amărască inima, nu doresc ca această durere să se abată peste toată viața mea. M-a înșelat, dar aceasta este problema lui. Eu vreau să iert, să alung ura din sufletul meu, altfel această ură va curma viața mea“.

Iubiților! Iertarea este un stil de viață care se experimentează zilnic, pornind de la cele mai mici lucruri… Tu ai primit puterea acesta. Într-adevăr: nu poți evita rănile și jignirile pe care alții ți le cauzează, dar poți să ierți si să trăiești în pace. Prin urmare, iartă! Iartă dacă cineva te-a jignit, dacă te-a criticat, dacă nu te-a ajutat. Iartă și mergi înainte. Ceilalți pot să ne rănească, dar dacă noi nu-i iertăm, ne umplem inima de “venin”, ură, nemulțumire și neliniște.

Trebuie să profităm de faptul că iertarea stopează răzbunarea și readuce pacea în inimi. H. Lacordaire spunea: “Vrei să fii fericit pentru o clipă? Răzbună-te. Vrei să fii fericit pentru totdeauna? Iartă“. Amin.