Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a după Paște
Anul A (B, C)

Lecturi:
Fapte 2,14.22-28
1Petru 1,17-21
Luca 24,13-35

Luca 24,13-35

Și iată că, în aceeași zi, doi dintre ei se duceau spre un sat numit Emaus, cam la șaizeci de stadii de Ierusalim. Aceștia vorbeau între ei despre toate cele întâmplate. Pe când vorbeau și se întrebau, Isus însuși s-a apropiat și mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau ținuți să nu-l recunoască. El le-a spus: “Ce înseamnă aceste cuvinte pe care le schimbați între voi pe drum?” Ei s-au oprit triști. Unul dintre ei, cu numele Cleopa, i-a răspuns: “Numai tu ești străin în Ierusalim și nu știi cele petrecute în zilele acestea?” El le-a zis: “Ce anume?” Ei au spus: “Cele despre Isus Nazarineanul, care era profet puternic în faptă și cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor, cum arhiereii și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Noi speram că el este cel care trebuia să elibereze Israelul; dar, cu toate acestea, iată, este a treia zi de când s-au petrecut aceste lucruri. Ba, mai mult, unele femei dintr-ale noastre ne-au uimit. Fuseseră la mormânt dis-de-dimineață și, negăsind trupul lui, au venit spunând că au avut vedenii cu îngeri care spun că el este viu. Unii dintre cei care sunt cu noi au mers și ei la mormânt și au găsit așa cum au spus femeile, dar pe el nu l-au văzut”. Atunci le-a spus: “O, nepricepuților și greoi de inimă în a crede toate cele spuse de profeți! Oare nu trebuia Cristos să sufere acestea și să intre în gloria sa?” Și, începând de la Moise și toți profeții, le-a explicat din toate Scripturile cele referitoare la el. Când s-au apropiat de satul spre care mergeau, el s-a făcut că merge mai departe. Dar ei l-au îndemnat insistent: “Rămâi cu noi pentru că se lasă seara și ziua e de acum pe sfârșite”. Atunci a intrat să rămână cu ei. Și, pe când stătea la masă cu ei, luând pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o lor. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Iar ei spuneau unul către altul: “Oare nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne explica Scripturile?” Și, în același ceas, s-au ridicat și s-au întors la Ierusalim. I-au găsit adunați pe cei unsprezece și pe cei care erau cu ei, care le-au zis: “Domnul a înviat într-adevăr și s-a arătat lui Simon”. Iar ei le-au povestit cele de pe drum și cum l-au recunoscut la frângerea pâinii.

 

Duminica lui Petru
         pr. Anton Dancă

Duminica a III-a după Paști
         volum colectiv ITRC 2

Duminica a III-a a Paștelui
         volum colectiv ITRC

Duminica a III-a a Paștelui
         pr. Anton Iștoc

Unde este cel înviat?
         pr. Anton Dancă

A-l întâlni pe Isus într-un străin
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Pentru o bucată de drum…
         pr. Alessandro Pronzato

Duminica a III-a a Paștelui (A)
         pr. Nicolae Farcaș

Afișează toate în aceeași pagină